SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Propisi - Podzakonski akti, Bosna i Hercegovina, Privredno pravo

U generalnu pretragu upišite naziv traženog dokumenta. Da biste suzili pretragu, koristite ponuđene opcijeNaslov Teritorija Objavljeno u Datum objave Preuzmi PDF Izmjene i dopune
Uputstvo o postupku kućnog izvoznog carinjenja BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 57/22 23.08.2022 izvoz,izvozno carinjenje,carina
Uputstvo o postupku kućnog uvoznog carinjenja BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 57/22 23.08.2022 uvoz,carina,uvozno carinjenje
Uputstvo o postupku odobravanja statusa ovlaštenog privrednog subjekta BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 57/22 23.08.2022
Odluka o troškovima pregleda robe izvan mjesta rada izvan radnog vremena carinskog organa BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 53/22 09.08.2022 roba,carina
Uputstvo o carinskom postupku unutrašnje obrade BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 53/22 09.08.2022 carinski postupak,unutrašnja obrada,obrada
Odluka o stavljanju van snage Odluke o troškovima pregleda robe izvan mjesta rada i izvan radnog vremena carinskih organa Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 47/22 19.07.2022 roba,carina
Uputstvo o izmjeni Uputstva o vraćanju izvezene robe BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 35/22 31.05.2022 SG BiH 74/11 izvoz,roba
Uputstvo o izmjeni Uputstva o postupku brade pod carinskom kontrolom BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 35/22 31.05.2022 SG BiH 31/06 carina,carinska kontrola,uputstvo,obrada
Uputstvo o izmjenama Uputstva o provođenju pojednostavljenog postupka prijavljivanja robe temeljem nepotpune prijave BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 35/22 31.05.2022 SG BiH 28/16, SG BiH 95/10, SG BiH 46/09 carina,roba,prijava,carinska prijava,postupak
Uputstvo o izmjenama uputstva o carinskom postupku vanjske obrade BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 31.05.2022. 31.05.2022 SG BiH 21/09 carina,carinski postupak,vanjska obrada
Uputstvo o izmjenama Uputstva o odobravanju držanja carinskog skladišta i postupku carinskog skladištenja BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 35/22 31.05.2022 SG BiH 13/12, SG BiH 43/10, SG BiH 12/09, SG BiH 76/08, SG BiH 25/08 carina,skladište
Uputstvo o izmjeni Uputstva o postupku stavljanja robe u slobodan promet na račun njene krajnje upotrebe BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 35/22 31.05.2022 SG BiH 74/06 roba,promet
Uputstvo o izmjenama Uputstva o postupku izvoza BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 35/22 31.05.2022 SG BiH 73/06 izvoz
Uputstvo o izmjeni Uputstva o provođenju postupka po karnetu TIR Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 25/22 22.04.2022 SG BiH 49/16, SG BiH 24/15, SG BiH 04/15, SG BiH 61/13, SG BiH 82/11, SG BiH 02/10 karnet,tir
Uputstvo o izmjenama i dopunama Uputstva o upotrebi osiguranja u postupku provoza BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 06/22 08.02.2022 SG BiH 40/21 prevoz,osiguranje
Uputstvo o izmjenama i dopuni Uputstva o ovlaštenom pošiljaocu BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 06/22 08.02.2022 SG BiH 40/21 pošiljalac,ovlašteni pošiljalac
Uputstvo o izmjenama i dopuni Uputstva o ovlaštenom primaocu BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 06/22 08.02.2022 SG BiH 40/21 ovlašteni primalac,primalac
Uputstvo o izmjenama i dopuni Uputstva o provođenju provoznog postupka i upotrebom rezervnog postupka BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 06/22 08.02.2022 SG BiH 40/21 rezervni postupak,prevozni postupak,postupak
Uputstvo o popunjavanju carinske deklaracije za postupak provoza u pisanoj formi BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 71/21 19.11.2021 carinska deklaracija,prevoz
Uputstvo o popunjavanju carinske deklaracije za postupak provoza sistemom elektronske razmjene podataka BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 68/21 09.11.2021 carina,carinska deklaracija
Uputstvo o provođenju provoznog postupka upotrebom rezervnog postupka BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 40/21 29.06.2021 SG BiH 06/22 rezervni postuak
Uputstvo o ovlaštenom pošiljaocu BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 40/21 29.06.2021 SG BiH 06/22
Uputstvo o ovlaštenom primaocu BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 40/21 29.06.2021 SG BiH 06/22
Uputstvo o upotrebi osiguranja u postupku provoza BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 40/21 29.06.2021 SG BiH 06/22 prevoz,osiguranje
Uputstvo za provođenje postupka provjere i zaključenja postupka provoza BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 40/21 29.06.2021 prevoz,provjera
Uputstvo o provozu robe fiksnim prijevoznim instalacijama BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 40/21 29.06.2021
Uputstvo o pojednostavljenom postupku provoza robe željeznicom BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 40/21 29.06.2021
Uputstvo o dopunama Uputstva o carinskom postupku u poštanskom prometu BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 22/21 13.04.2021 SG BiH 30/18, SG BiH 22/17, SG BiH 57/09 carinski postupak,poštanski promet
Uputstvo o dopuni Uputstva o popunjavanju carinske prijave i zbirne prijave BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 03/21 15.01.2021 SG BiH 21/20, SG BiH 43/19 carinske prijave,zbirne prijave,šifre,uputstvo,carina UPUTSTVO O DOPUNI UPUTSTVA O POPUNJAVANJU CARINSKE PRIJAVE I ZBIRNE PRIJAVE Član 1. U Uputstvu o popunjavanju carinske prijave i zbirne prijave (''Službeni glasnik BiH'', br. 43/19 i 21/20) u Prilogu 2. (Šifre koje se koriste za popunjavanje carinske prijave) iz člana 14. stav (7) ovog uputstva vrši se dopuna kako glasi: U Šifarniku ''19.1. Šifre za dodatne informacije/priložene dokumente/uvjerenja i odobrenja, osim za dokumenta za carinske povlastice - polje 44'', iza rednog broja 142. dodaju se novi redni brojevi 143. do 146. koji glase: ''143. Dozvola za izvoz robe dvojne namjene(8) DUEX 144. Međunarodni uvozni certifikat za robu dvojne namjene (International Import Certificate)(9) DUIM 145. Dozvola za tranzit robe dvojne namjene(10) DUTR 146. Potvrda Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine STK'' Legenda: (8) Šifra "DUEX": iz polja 44 izvozne carinske prijave vezana je za šifru vrste postupka (prve dvije cifre iz polja 37/1): 10, 21, 23 i 31 i za tarifne oznake iz Korelacijske tabele za robu dvojne namjene. (9) Šifra ''DUIM'': iz polja 44 uvozne carinske prijave vezana je za šifru vrste postupka (prve dvije cifre iz polja 37/1): 02, 40, 42, 46, 47, 51, 53, 55, 56, 57, 61, 63, 71, 78, 91 i 93 i za tarifne oznake iz Korelacijske tabele za robu dvojne namjene. Napomene: 1. Međunarodni uvozni certifikat za robu dvojne namjene, shodno članu 17. stav (3) Zakona o kontroli vanjskotrgovinskog prometa robe dvojne namjene (''Službeni glasnik BiH'', broj 53/16), obavezno se prilaže uz uvoznu carinsku prijavu ako se radi o uvozu hemikalija, radioaktivnih materija, eksplozivnih materija ili drugoj robi koja ima opasna svojstva, a čije je korištenje uređeno posebnim zakonskim propisima. U drugim slučajevima uvoza robe dvojne namjene ovaj certifikat se prilaže ako je isti, od strane nadležnog organa, izdat uvozniku na njegov zahtjev. 2. Ako uz carinsku prijavu nije Петак, 15. 1. 2021. С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Број 3 - Страна 9 priložen navedeni certifikat u slučajevima uvoza robe dvojne namjene za koju nije obavezan, tada se u uvoznoj carinskoj prijavi u poljе 44 (dodatni ekran ''Priloženi dokumenti'') pod šifrom ''DUIM'' upisuju riječi ''Roba dvojne namjene''. (10) Šifra ''DUTR'': iz polja 44 carinske prijave za postupak provoza koristi se samo u slučaju tranzita robe dvojne namjene. Napomena: Shodno članu 3. tačka k) Zakona o kontroli vanjskotrgovinskog prometa roba dvojne namjene, tranzit je carinskim propisima uređen carinski postupak prema kojem roba dvojne namjene koja nije iz Bosne i Hercegovine tranzitira preko carinskog područja Bosne i Hercegovine, kopnenim, vodenim, vazdušnim ili kombiniranim prijevozom, sa ili bez pretovara, sa odredištem izvan Bosne i Hercegovine. Pretovar podrazumijeva istovar, ponovni utovar ili promjenu sredstva prometa na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Uputstvo o dopunama Uputstva o popunjavanju carinske prijave i zbirne prijave BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 21/20 10.04.2020 SG BiH 03/21, SG BiH 43/19 carinska prijava,zbirna prijava,uputstvo,carina,šifra UPUTSTVO O DOPUNAMA UPUTSTVA O POPUNJAVANJU CARINSKE PRIJAVE I ZBIRNE PRIJAVE Član 1. U Uputstvu o popunjavanju carinske prijave i zbirne prijave ("Službeni glasnik BiH", broj 43/19) u Prilogu 2. (Šifre koje se koriste za popunjavanje carinske prijave) iz člana 14. stav (7) vrše se dopune kako glase: "Iza šifarnika 15.4. Ostale šifre za drugu potpodjelu polja 37 dodaje se novi šifarnik 15.5. koji glasi: 15.5. Šifra za oslobađanje od plaćanja po osnovu Odluke Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (oslobađanje za doniranu opremu i sredstva namijenjena isključivo za prevenciju, suzbijanje i otklanjanje pandemije virusa korona - COVID 19) Šifra koja se koristi u drugoj potpodjeli polja 37 carinske prijave za stavljanje u slobodan promet donirane robe na koju se odnosi Odluka o oslobađanju od obračuna i plaćanja indirektnih poreza i povratu već plaćenih indirektnih poreza na opremu i sredstva donirana od strane domaćih i međunarodnih subjekata za potrebe prevencije, suzbijanja i otklanjanja epidemije prouzrokovane korona virusom (COVID - 19), koju je, na 6. (vanrednoj) sjednici održanoj dana 24.03.2020. godine, donijelo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, pod brojem 21/20 od 24. marta 2020. godine, je sljedeća (an3): Šifra Osnov Opis 2VK član 1. i 2. Odluke Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, broj 21/20 od 24. marta 2020. godine oslobađanje od plaćanja carine, poreza na dodanu vrijednost i drugih indirektnih poreza prema članu 1. i 2. Odluke Vijeća ministara Bosne i Hercegovine broj 21/20 od 24. marta 2020. godine, za doniranu robu na koju se odnosi ta odluka i pod uvjetima iz te odluke. U šifarniku 19.1. Šifre za dodatne informacije/priložene dokumente/uvjerenja i odobrenja, osim za dokumenta za carinske povlastice - polje 44, iza rednog broja 140. dodaju se novi redni brojevi 141. i 142. koji glase: 141. Izjava ili drugi akt donatora o donaciji robe za prevenciju, suzbijanje i otklanjanje pandemije virusa korona - COVID 19 IDVK(7) 142. Izjava primaoca robe donirane za prevenciju, suzbijanje i otklanjanje pandemije virusa korona - COVID 19 da ima status javnog tijela u BiH (bilo kojeg nivoa vlasti) nadležnog za zaštitu života i zdravlja ljudi IPVK(7) " Legenda: (7) Šifra "IDVK" i "IPVK": iz polja 44 carinske prijave vezane su za šifru "2VK" u polju 37/2. Šifra "2VK" koristi se u polju 37/2 carinske prijave za puštanje u slobodan promet uz oslobađanje od plaćanja carine, poreza na dodanu vrijednost i drugih indirektnih poreza za doniranu robu na koju se odnosi Odluka Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, broj 21/20 od 24. marta 2020. godine.
Uputstvo o popunjavanju carinske prijave i zbirne prijave BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 43/19 25.06.2019 SG BiH 03/21, SG BiH 21/20 carinska prijava,uputstvo,carina,zbirna prijava Godina XXIII Utorak, 25. juna/lipnja 2019. godine Broj/Број 43 Година XXIII Уторак, 25. јуна 2019. годинe ISSN 1512-7486 - bosanski jezik ISSN 1512-7494 - hrvatski jezik ISSN 1512-7508 - srpski jezik BOSNA I HERCEGOVINA UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE 447 Na osnovu člana 119. stav 1. Odluke o provedbenim propisima Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 63a/04, 60/06 i 57/08), člana 15. Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05) i člana 61. stav (2) Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17), direktor Uprave za indirektno oporezivanje donosi UPUTSTVO O POPUNJAVANJU CARINSKE PRIJAVE I ZBIRNE PRIJAVE GLAVA I - OPĆE ODREDBE Član 1. (Predmet) Ovim uputstvom propisuje se: a) način popunjavanja i podnošenja carinske prijave u pisanom (papirnom) obliku na obrascu jedinstvene carinske prijave (JCI) i kontinuiranom BIS obrascu (u daljnjem tekstu: BIS obrazac) koji je sastavni dio JCI na koju se odnosi, koji su štampani zelenom tintom (zeleni obrazac), (u daljnjem tekstu: carinska prijava u pisanom obliku), b) način popunjavanja carinske prijave koja se sačinjava i šalje (radi elektronske obrade podataka) korištenjem sistema (tehnike) obrade podataka (u daljnjem tekstu: DTI carinska prijava) to jest korištenjem carinskog informacionog sistema ASYCUDA World za podnošenje i obradu carinskih prijava za carinske postupke pri uvozu i izvozu ili korištenjem carinske informatičke TR aplikacije za podnošenje i obradu carinske prijave za postupak provoza (u daljnjem tekstu za oboje: carinski informacioni sistem), c) šifre koje se koriste za popunjavanje carinske prijave i druga određena pitanja u vezi carinske prijave, d) obrazac i način popunjavanja zbirne prijave za privremeni smještaj robe. Član 2. (Upotreba muškog i ženskog roda) Svi izrazi u ovom uputstvu koji su radi preglednosti dati u jednom gramatičkom rodu odnose se bez diskriminacije i na muškarce i na žene. Član 3. (Zakoni i drugi propisi) Ako nije drugačije navedeno, podrazumijeva se da upućivanje u ovom uputstvu na zakone i druge propise uključuju i izmjene i dopune tih zakona i drugih propisa koje stupaju na snagu na datum stupanja na snagu ovog uputstva ili nakon tog datuma. Član 4. (Pravni osnov) Carinska prijava zasniva se na sljedećim temeljnim odredbama: a) carinska prijava u pisanom obliku: 1) čl. 59. do 74. Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 57/04, 51/06, 93/08, 54/10, 76/11) (u daljnjem tekstu: ZCP), 2) čl. 106. do 128. Odluke o provedbenim propisima Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 63a/04, 60/06 i 57/08) (u daljnjem tekstu: Odluka ZCP), 3) Prilog 15 Odluke ZCP (Objašnjenje o popunjavanju carinske prijave), na koji se vrši pozivanje u čl. 107. do 119., 123.do 162., 176. do 177., 183. do 189. i 314. do 401. Odluke ZCP, 4) Prilog 16 Odluke ZCP (Obrazac JCI - set od osam primjeraka, čl. 115.do 122. Odluke ZCP), Broj 43 - Strana 2 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 25. 6. 2019. 5) Prilog 17 Odluke ZCP (Obrazac JCI - kombinirani set, čl. 115.do 122. Odluke ZCP), 6) Prilog 18 Odluke ZCP (Kontinuirani (BIS) obrazac, čl. 115.do 122. Odluke ZCP), 7) Prilog 19 Odluke ZCP (Kontinuirani (BIS) obrazac, čl. 115.do 122. Odluke ZCP), 8) Prilog 20 Odluke ZCP (Šifre koje se koriste u obrascima JCI, član 120. Odluke ZCP), 9) Prilog 21 Odluke ZCP (Označavanje primjeraka obrazaca iz Priloga 16 i Priloga 18 Odluke ZCP na kojima se samokopiranjem moraju pojaviti podaci, član 122. Odluke ZCP), 10) Prilog 22 Odluke ZCP (Označavanje primjeraka obrazaca iz Priloga 17 i Priloga 19 Odluke ZCP na kojima se samokopiranjem moraju pojaviti podaci, član 122. Odluke ZCP), 11) Prilog 30 Odluke ZCP (Objašnjenje uz tovarnu listu, čl. 224.do 256. Odluke ZCP), 12) Prilog 31 Odluke ZCP (Tovarna lista, čl. 224.do 256. Odluke ZCP), 13) Prilog 55 Odluke ZCP (Šifre država i valuta), b) carinska prijava koja se podnosi korištenjem carinskog informacionog sistema: 1) član 58. stav 1. tačka b) i član 74. ZCP i 2) čl. 129. do 131. Odluke ZCP, c) carinska prijava koja se podnosi usmenim putem ili drugom radnjom: 1) član 58. stav 1. tačka c) ZCP i 2) čl. 132. do 145. Odluke ZCP, d) pravila za provođenje postupka prijenosa robe ili proizvoda od jednog do drugog imaoca odobrenja bez razduživanja postupka (aranžmana): 1) čl. 309.do 312. Odluke ZCP i 2) Prilog 46 Odluke ZCP (Prijenos robe ili proizvoda obuhvaćenim postupkom od jednog imaoca do drugog). Član 5. (Definicije) (1) U svrhu primjene ovog uputstva, pojedini izrazi imaju sljedeće značenje: a) "Carinska tarifa" znači Carinska tarifa Bosne i Hercegovine iz člana 17. ZCP (u daljnjem tekstu: Carinska tarifa), b) "carinska prijava" znači radnju kojom lice, u propisanom obliku i na propisani način, izražava želju da robu stavi u određeni carinski postupak, c) "carinska prijava za postupak provoza (u daljnjem tekstu: provozna prijava)" znači radnju kojom lice, u propisanom obliku i na propisan način, izražava želju da robu stavi u carinski postupak provoza, d) "deklarant" znači lice koje podnosi carinsku prijavu u svoje ime ili lice u čije se ime ona podnosi, e) "glavni referentni broj (Master Reference Number) (u daljnjem tekstu: MRN broj)" znači registarski broj koji dodjeljuje nadležni carinski ured carinskoj prijavi korištenjem carinskog informacionog sistema, f) "identifikacioni broj (u daljnjem tekstu: I.B.)" znači identifikacioni broj jedinstven u carinskom području Bosne i Hercegovine koji je dodijeljen obvezniku indirektnih poreza od strane Uprave za indirektno oporezivanje (u daljnjem tekstu: UIO), koji je upisan u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza koji vodi UIO, g) "podaci potrebni za identifikaciju robe" znači podaci koji se koriste za identifikaciju robe u trgovinskom smislu i omogućavaju carinskom organu da izvrši tarifno svrstavanje robe, kao i da odredi količinu robe, h) "dažbine" znači uvozne ili izvozne i druge dažbine (indirektni porezi) koje se primjenjuju na robu koja je predmet carinskog postupka koji je u pitanju odnosno carinski odobrenog postupanja ili upotrebe (u daljnjem tekstu: carinski postupak), i) "puštanje robe" znači radnja kojom carinski organ stavlja robu na raspolaganje za one svrhe koje su predviđene carinskim postupkom u koji je roba stavljena, j) "privremeni smještaj" znači situacija u kojoj je roba koja nije bh.roba (strana roba) privremeno smještena pod carinski nadzor u periodu između predočenja carinskom uredu i stavljanja u carinski postupak, k) "puno ime" znači ime i prezime ako je u pitanju fizičko lice, odnosno puni naziv ako je u pitanju pravno lice ili udruženje lica. (2) Drugi izrazi korišteni u ovom uputstvu, a kojima nije određeno značenje ovim uputstvom, imaju značenje koje im je određeno odredbama ZCP i Odluke ZCP. GLAVA II - MRN BROJ I OZNAKE VRSTE POSTUPKA Član 6. (Struktura MRN broja) Struktura MRN broja za DTI carinske prijave u carinskom informacionom sistemu je u alfanumeričkom (slovnobrojčanom) obliku (an) od 18 oznaka (n2+a2+an12+a1+an1), kako slijedi: Polje Sadržaj Tip polja Primjer 1 posljednje dvije cifre godine formalnog prihvatanja carinske prijave (GG) numeričko 2 19 2 šifra carinskog ureda (koja uključuje i ISO alfa 2 šifru (slovna) za državu Bosnu i Hercegovinu) alfanumeričko 8 BA094013 3 jedinstveni indikator po godini i carinskom uredu (registarski broj prihvatanja carinske prijave, kojem prethode nule ako nije šestocifreni) alfanumeričko 6 000001 4 oznaka vrste postupka iz člana 7. stav (1) ovog uputstva (na primjer: H - za stavljanje robe u slobodan promet) alfabetsko 1 H 5 kontrolni broj alfanumeričko 1 3 MRN broj u navedenom primjeru glasi: 19BA094013000001H3 Član 7. (Oznaka vrste postupka) (1) Oznaka vrste postupka (alfabetska - a1), koja se nalazi u strukturi MRN broja DTI carinske prijave, glasi kako slijedi: Oznaka (alfabetska - a1) vrste postupka i opis Prve dvije cifre šifre postupka u polju 37/1 A izvoz 10, 23, 95, 96 C - ponovni izvoz nakon carinskog postupka s ekonomskim učinkom, osim postupka carinskog skladištenja (unutarnja obrada po sistemu obustave plaćanja, privremeni uvoz, obrada pod carinskom kontrolom); - ponovni izvoz nakon uništenja pod carinskim nadzorom; - ponovni izvoz iz slobodne zone kontrolnog tipa II ili slobodnog skladišta 31 D ponovni izvoz nakon postupka carinskog skladištenja 31 E vanjska obrada (privremeni izvoz u okviru postupka vanjske obrade) 21 F provoz H stavljanje robe u slobodan promet 02, 40, 42, 46, 47, 61, 63, 93 I stavljanje robe u carinski postupak s ekonomskim učinkom, osim vanjske obrade i postupka carinskog skladištenja 51, 53, 55, 56, 57, 91 Utorak, 25. 6. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 43 - Strana 3 (unutarnja obrada po sistemu obustave plaćanja, privremeni uvoz, obrada pod carinskom kontrolom) J - smještaj u carinsko skladište tipa A, B, C i F; - smještaj u slobodnu zonu kontrolnog tipa II ili slobodno skladište 71 78 K smještaj u carinsko skladište tipa D 71 (2) Za popunjavanje polja "poziv na broj" u platnom nalogu za uplatu dažbina obračunatih po DTI carinskoj prijavi na Jedinstveni račun za prikupljanje indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi, upisuje se registarski broj prihvatanja DTI carinske prijave iz njenog MRN broja (registarski broj je u MRN broju naveden poslije šifre carinskog ureda a ispred slovne oznake vrste postupka, vidjeti član 6. ovog uputstva). Primjer: Dažbine su obračunate po DTI carinskoj prijavi za stavljanje robe u slobodan promet prihvaćenoj u Carinskoj ispostavi Banja Luka MRN broja "19BA094013000205H1": - u navedenom MRN broju registarski broj prihvatanja odnosne carinske prijave je: "000205", (napomena: u dokumentima vezanim za carinsku prijavu u ovom primjeru (Otpremnica i Napomena o procjeni) taj registarski broj prihvatanja prikazuje se i štampa u skraćenom obliku kao "H205"), - za carinsku prijavu u ovom primjeru polje "poziv na broj" u platnom nalogu popunjava se brojevima "2019000205" (prve četiri cifre označavaju godinu u kojoj je odnosna carinska prijava prihvaćena, a preostalih šest cifara označavaju registarski broj prihvatanja odnosne carinske prijave u strukturi njenog MRN broja). GLAVA III - KORIŠTENJE PODSETOVA KOD PODNOŠENJA CARINSKE PRIJAVE Član 8. (Korištenje podsetova carinske prijave) (1) Carinska prijava podnosi se u podsetovima sa određenim brojem primjeraka potrebnih za provođenje carinskog postupka u koji se roba stavlja, koji se uzimaju iz: a) kompletnog seta od osam primjeraka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 iz Priloga 16 (JCI obrazac) i Priloga 18 (BIS obrazac) Odluke ZCP, ili b) dva seta od po četiri dvonamjenska primjerka 1/6, 2/7, 3/8 i 4/5, iz Priloga 17 (JCI obrazac) i Priloga 19 (BIS obrazac) Odluke ZCP. (2) Svaki primjerak dvonamjenskog kompleta može se koristiti alternativno.Brojevi primjeraka JCI koji se koriste moraju se naznačiti tako da se precrta broj na margini primjerka JCI koji se ne koristi (na primjer, primjerak 1/6 ako se koristi za postupak izvoza na istom se na margini precrta broj 6, ili obrnuto ako se taj primjerak koristi za postupke pri uvozu tada se na istom na margini precrta broj 1).Komplet od osam primjeraka može nadomjestiti dva dvonamjenska kompleta od četiri primjerka carinske prijave. (3) DTI carinska prijava za carinski postupak provoza, za carinske postupke izvoza i za carinske postupke pri uvozu za motorna i priključna vozila koja podliježu obaveznoj godišnjoj registraciji kod nadležnog organa štampaju se na zelenom obrascu JCI, u broju primjeraka potrebnih za te postupke. (4) DTI carinsku prijavu za carinske postupke pri uvozu i za uništenje robe pod carinskim nadzorom deklarant može, u skladu sa članom 113. stav 3. alineja peta Odluke ZCP, odštampati na zelenom obrascu JCI u broju primjeraka potrebnih za zahtijevani postupak ili može odštampati na bijelom listu papira u obliku JCI putem sistema obrade podataka.U ovom drugom slučaju, format navedene DTI carinske prijave mora ispunjavati sve uvjete propisane ZCP i Odlukom ZCP, osim boje korištene za štampanje i korištenja kosih slova. (5) Za određeni carinski postupak ili kombinacije carinskih postupaka mogu se koristiti djelimični podsetovi carinske prijave (JCI i BIS obrasci), koji se sastoje od primjeraka potrebnih za provođenje odgovarajućeg postupka kako je navedeno u čl. 9. do 11. ovog uputstva. Član 9. (Korištenje podsetova provozne prijave) (1) Za stavljanje robe u postupak provoza podnosi se jedan ili više podsetova provozne prijave, koji se sastoji od: a) primjerak 1 - zadržava polazni carinski ured kojem se podnosi i koja prihvata provoznu prijavu, b) primjerak 4 - zadržava odredišni carinski ured nakon završetka postupka provoza, c) primjerak 5 - povratni primjerak za polazni carinski ured u postupku provoza. (2) Po puštanju robe u postupak provoza, polazni carinski ured vraća korisniku postupka provoza primjerak 4 i 5 provozne prijave.Roba stavljena u postupak provoza prevozi se do odredišnog carinskog ureda pod pokrićem primjerka 4 i 5 provozne prijave. (3) Primjerak 4 i 5 provozne prijave, zajedno sa robom, podnose se odredišnom carinskom uredu u roku predaje određenom od strane polaznog carinskog ureda.Odredišni carinski ured, nakon pokazivanja (podnošenja) robe i kontrole (moguće), ovjerava te primjerke uz navođenje i datuma pokazivanja robe, te zadržava primjerak 4 provozne prijave, a na primjerku 5 polaznom carinskom uredu potvrđuje dolazak (pokazivanje) robe i isti vraća polaznom carinskom uredu neovisno od potvrde prispijeća putem carinskog informacionog sistema. (4) Shodno članu 223. Odluke ZCP, jedna provozna prijava obuhvata samo onu robu koja je natovarena ili treba biti natovarena na jedinstveno (jedno) prijevozno sredstvo za prijevoz od jednog polaznog carinskog ureda do jednog odredišnog carinskog ureda (vidjeti član 223. Odluke ZCP). (5) Ako je pošiljka (na primjer, veće postrojenje kupljeno kao cjelina) razdvojena na dva prijevozna sredstva, za svako od tih prijevoznih sredstava podnosi se zasebna provozna prijava bez obzira na to što se cjelokupna roba prevozi (u postupku provoza) između istog polaznog i odredišnog carinskog ureda. (6) Ako se, za potrebe postupka provoza, jedinstveno prijevozno sredstvo koristi za utovar robe u više polaznih carinskih ureda, te za istovar robe u više odredišnih carinskih ureda, zasebna provozna prijava mora se podnijeti svakom polaznom carinskom uredu za robu utovarenu u tom uredu. Član 10. (Korištenje podsetova carinske prijave za carinske postupke izvoza i za ponovni izvoz) (1) Za stavljanje robe u carinske postupke izvoza (trajni izvoz, vanjska obrada, privremeni izvoz robe koja će se vratiti u nepromijenjenom stanju) i za ponovni izvoz robe (u daljnjem tekstu za oboje: za postupke izvoza) podnosi se podset carinske prijave, koji se sastoji od: a) primjerak 1 - zadržava izvozni carinski ured, zajedno sa priloženim dokumentima, b) primjerak 2 - zadržava izvozni carinski ured, za obradu podataka, c) primjerak 3 - izvozni carinski ured vraća deklarantu/zastupniku nakon puštanja robe u postupak izvoza. Broj 43 - Strana 4 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 25. 6. 2019. (2) Stav (1) ovog člana i druge odredbe ovog uputstva koje se odnose na trajni izvoz primjenjuju se na odgovarajući način i u slučaju kada se podnosi: a) izvozna carinska prijava za bh.robu kojom se snabdijevaju zalihe (isporuka robe) na vazduhoplovu ili brodu u međunarodnom saobraćaju (postupak 95), b) izvozna carinska prijava za bh.robu prodatu u maloprodaji u bescarinskoj prodavnici na međunarodnom aerodromu u Bosni i Hercegovini (postupak 96). Član 11. (Korištenje podsetova carinske prijave za carinske postupke pri uvozu i za uništenje robe) Za stavljanje robe u carinske postupke pri uvozu (stavljanje robe u slobodan promet uključujući i stavljanje robe u slobodan promet pri ponovnom uvozu, carinsko skladištenje, unutarnja obrada, obrada pod carinskom kontrolom i privremeni uvoz) i za uništenje robe pod carinskim nadzorom, podnosi se podset carinske prijave, koji se sastoji od: a) primjerak 6 - zadržava uvozni carinski ured, zajedno sa priloženim dokumentima, b) primjerak 7 - zadržava uvozni carinski ured, za obradu podataka, c) primjerak 8 - uvozni carinski ured vraća deklarantu/zastupniku nakon puštanja robe u zahtijevani postupak. Član 12. (Specifičnosti kod podnošenja carinske prijave) (1) Kada se odredišnom carinskom uredu istovremeno pokaže (podnese) roba koja je u taj ured stigla po više provoznih prijava (TR prijava) za istog primaoca od istog pošiljaoca, radi ekonomičnosti carinskog postupka, za svu robu može se podnijeti jedna uvozna carinska prijava za zahtijevani carinski postupak, sa odgovarajućim brojem potrebnih naimenovanja. (2) U slučaju iz stava (1) ovog člana, po jednoj uvoznoj carinskoj prijavi može se prijaviti samo roba za koju je u svim naimenovanjima te prijave ista šifra postupka u prvoj potpodjeli polja 37 te prijave. (3) U slučaju iz stava (1) ovog člana, uz ostalu dokumentaciju, deklarant prilaže "specifikaciju" koja treba da sadrži: referentne podatke specifikacije, referentne podatke o svim fakturama i iznose faktura, podatke o prijevoznim sredstvima, MRN broj i datum svih provoznih prijava i ovjeru deklaranta, a u polje 18, 21, 40, 44 upisuje se riječ "specifikacija". Član 13. (Obaveze deklaranta/zastupnika u vezi podnošenja carinske prijave) (1) Shodno članu 107. Odluke ZCP, kada se carinskom uredu podnese carinska prijava koju je potpisao deklarant ili njegov zastupnik, smatra se da odnosno lice prijavljuje predmetnu robu za zahtijevani carinski postupak i, ne dovodeći u pitanje moguću primjenu kaznenih odredbi, to lice čini odgovornim, u skladu sa važećim propisima, za sljedeće: a) tačnost podataka navedenih u carinskoj prijavi, b) vjerodostojnost dokumenata priloženih uz carinsku prijavu, c) poštovanje svih obaveza vezanih sa stavljanjem predmetne robe u predmetni carinski postupak. (2) Shodno članu 59. ZCP, deklarant je dužan uz carinsku prijavu priložiti sva dokumenta potrebna za primjenu propisa kojima se regulira zahtijevani carinski postupak.Shodno članu 65. ZCP, deklarant je dužan, na zahtjev carinskog organa, podnijeti i druga dokumenta u svrhu provjere tačnosti podataka sadržanih u carinskoj prijavi. GLAVA IV - POPUNJAVANJE CARINSKE PRIJAVE Član 14. (Popunjavanje carinske prijave) (1) Podaci u carinskoj prijavi popunjavaju se pisaćom mašinom ili drugim mehano - grafskim ili sličnim postupkom (na primjer, štampačem).Podaci u carinskoj prijavi ne smiju se precrtavati ili ispravljati. (2) Radi pravilnog popunjavanja pisaćom mašinom obrazac treba biti podešen tako da prvi znak podataka koji se trebaju upisati u polje 2 bude otkucano u kvadratiću u gornjem lijevom uglu. (3) Pregled polja carinske prijave koja se popunjavaju po vrstama carinskih postupaka dat je u Prilogu 1.koji čini sastavni dio ovog uputstva. (4) Polja carinske prijave označena brojem popunjava deklarant/zastupnik na način propisan za traženi carinski postupak.Carinska prijava mora se popuniti ispravno.Podaci upisani u carinsku prijavu moraju biti potpuni, tačni i istiniti. (5) Polja carinske prijave označena velikim slovima služe samo za službenu upotrebu i popunjava ih postupajući carinski ured. (6) Polje carinske prijave koje se ne mora popuniti ostavlja se potpuno prazno. (7) Za popunjavanje određenih polja carinske prijave koriste se šifre propisane Prilogom 2.koji čini sastavni dio ovog uputstva, kako je određeno ovim uputstvom. Član 15. (Korištenje šifre carinskog ureda) (1) Za popunjavanje odgovarajućih polja u DTI carinskoj prijavi koristi se šifra carinskog ureda propisana Prilogom 2. ovog uputstva.Šifra carinskog ureda ima sljedeću strukturu (alfanumeričku - an8): a) prve dvije oznake (a2): ISO alfa 2 šifra za državu Bosnu i Hercegovinu ("BA"), b) sljedećih šest oznaka (n6): numeričke (brojčane) oznake. (2) Primjena stava (1) ovog člana ne isključuje pozivanje na već korištene šifre carinskih ureda od poslednjih pet numeričkih oznaka (n5) iz strukture šifre carinskih ureda (an8) iz Šifarnika iz Priloga 2. ovog uputstva kada je to primjenljivo (na primjer: u slučaju pozivanja u polju 40 DTI carinske prijave na carinsku prijavu (ili karnet TIR ili karnet ATA) prihvaćenu prije datuma početka korištenja carinskog informacionog sistema ASYCUDA World; u slučaju popunjavanja polja 44; u slučaju popunjavanja polja 49 kada identifikacioni broj carinskog skladišta ili identifikacioni broj odobrenog prostora za privremeni smještaj, određen odobrenjem donijetim prije datuma početka upotrebe carinskog informacionog sistema ASYCUDA World, sadrži šifru carinskog ureda od pet numeričkih oznaka (n5); te u drugim slučajevima koji su kako je navedeno primjenjivi). (3) Za popunjavanje platnog naloga za uplatu dažbina obračunatih po DTI carinskoj prijavi na Jedinstveni račun za prikupljanje indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi, u "podatku koji obuhvata i šifru carinskog ureda" koriste se posljednjih pet numeričkih oznaka (n5) iz strukture šifre carinskog ureda (an8) koji je u pitanju, propisane Prilogom 2. ovog uputstva. Primjer: Dažbine su obračunate po DTI carinskoj prijavi za stavljanje robe u slobodan promet prihvaćenoj u Carinskoj ispostavi Banja Luka: - šifra Carinske ispostave Banja Luka (an8) je: "BA094013", Utorak, 25. 6. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 43 - Strana 5 - za popunjavanje polja "budžetska organizacija" u platnom nalogu za plaćanje obračunatih dažbina, kao šifra Carinske ispostave Banja Luka koristi se poslednjih pet numeričkih oznaka iz njene šifre "BA094013", a to je "94013" ispred koje se dodaju "00" (dvije nule). GLAVA V - PRIHVATANJE CARINSKE PRIJAVE Član 16. (Prihvatanje carinske prijave) (1) Carinski ured odmah prihvata ispravno podnijetu carinsku prijavu. Shodno čl. 59. i 60. ZCP i članu 110. Odluke ZPC, carinska prijava se prihvata ako su ispunjeni sljedeći uvjeti: a) ako je podnijeta carinskom uredu nadležnom za prihvatanje carinske prijave, b) ako je podnijeta u redovno radno vrijeme carinskog ureda, poštujući posebnosti kod lokalnog carinjenja, ako su propisane i/ili odobrene, c) ako je podnijeta od ovlaštenog lica, d) ako je podnijeta na propisanom obrascu i potpisana (što uključuje i ovjeru) od strane njenog podnosioca, e) ako sadrži sve podatke neophodne za primjenu propisa kojima je uređen carinski postupak za koji se roba prijavljuje (zahtijevani carinski postupak), f) ako su uz carinsku prijavu priložena sva dokumenta koja su potrebna radi primjene propisa kojima je uređen carinski postupak za koji se roba prijavljuje (koja moraju biti navedena u carinskoj prijavi), bez odstupanja od odredbi kojima su regulirane nepotpune carinske prijave, kao i g) ako je roba za koju se podnosi carinska prijava podnijeta (dopremljena) carinskom uredu. (2) Ako je carinska prijava ispravno podnijeta, odnosno ako su ispunjeni uvjeti iz stava (1) ovog člana, a programska kontrola carinskog informacionog sistema unijetih podataka ne ukaže na postojanje grešaka, odnosno javi postojanje grešaka koje ne sprječavaju prihvatanje carinske prijave, tada carinski informacioni sistem automatski prihvata podnijetu carinsku prijavu i odmah toj prijavi dodjeljuje (generira) MRN broj i status "Prihvaćeno".Od tog trenutka carinska prijava ima status prihvaćene carinske prijave, a dodijeljeni MRN broj postaje podatak kojim se identifikuje pojedini zahtijevani carinski postupak u Bosni i Hercegovini. (3) Postupak prihvatanja carinske prijave znači formalnu provjeru uvjeta za prihvatanje carinske prijave, što ne podrazumijeva provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta za odobravanje zahtijevanog carinskog postupka. Provjeru koju carinski ured obavlja u postupku prihvatanja carinske prijave treba razlikovati od kontrole odnosno provjere već prihvaćene carinske prijave koju taj ured, shodno nivou provjere određenom temeljem provedene analize i procjene rizika, obavlja u skladu sa članom 65. ZCP, u kojoj provjeri se cijeni i ispravnost priloženih dokumenata. (4) Carinski ured, shodno članu 65. Zakona, ima pravo i nakon što je carinska prijava prihvaćena tražiti dopunu odnosno prilaganje dodatnih dokumenata koji su potrebni da bi se odobrilo stavljanje robe u zahtijevani carinski postupak, ako takva dokumenta nisu priložena već pri podnošenju carinske prijave odnosno prije prihvatanja carinske prijave. (5) Jednom prihvaćena carinska prijava ne može se vraćati deklarantu/zastupniku sve do provođenja zahtijevanog carinskog postupka odnosno ovjere i uručivanja carinske prijave. Član 17. (Postupanje kada carinska prijava ne ispunjava uvjete za prihvatanje) (1) Ako podnijeta carinska prijava ne ispunjava uvjete za prihvatanje navedene u članu 16. stav (1) ovog uputstva, postupajući carinski ured, u vidu službene zabilješke, na poleđini carinske prijave (primjerak 1 ili 6, polje E/J, ovisno do vrste carinske prijave), naznačava jasno, tačno i uredno sljedeće: podatke o podnosiocu carinske prijave, referentni broj iz polja 7 te prijave, šifru zahtijevanog carinskog postupka po toj prijavi (podatak iz prve potpodjele polja 37), u čemu se sastoje nedostaci i neispravnosti i rok za otklanjanje istih, te datum, potpis i službenu ovjeru zabilješke.Ispod navedene službene zabilješke, mora biti i potpis (uz naznačenje i punog imena lica) deklaranta/zastupnika koji je obaviješten o zabilješci i datum stavljanja tog potpisa, nakon čega se tom licu neposredno uručuje kopija (obostrano kopirano) te zabilješke. (2) Ako deklarant/zastupnik, u roku koji mu je određen, ne otkloni nedostatke i neispravnosti o kojima je upoznat u skladu sa stavom (1) ovog člana, postupajući carinski ured carinsku prijavu koja je u pitanju, sa pratećom dokumentacijom, dostavlja nadležnom Odsjeku za carinske poslove (uz jasno navođenje razloga dostavljanja) na donošenje odluke (odmah) u predmetnoj upravnoj stvari u redovnom upravnom postupku.Ako se u tom postupku donosi rješenje o odbijaju prihvatanja carinske prijave, tim rješenjem se određuje i daljnje postupanje (i rok za postupanje) sa robom u skladu sa carinskim propisima, uz upozorenje mogućeg oduzimanja i prodaje robe u skladu sa tim propisima usljed nepostupanja.Ako je donijeto rješenje o odbijaju prihvatanja carinske prijave, u tom slučaju postupajući carinski ured, uz rješenje, vraća deklarantu/zastupniku odbijenu carinsku prijavu, sa njenim prilozima, uz dokaz o uručenju rješenja, a uz svoj primjerak rješenja zadržava kopiju primjerka prijave na kojem je službena zabilješka iz stava (1) ovog člana. GLAVA VI - PUŠTANJE ROBE Član 18. (Postupanje kod puštanja robe) (1) Puštanje robe podrazumjeva svaku službenu radnju carinskog ureda koja deklarantu dozvoljava upotrebu robe u svrhe koje su predviđene u okviru zahtijevanog carinskog postupka. (2) Carinski ured pušta robu deklarantu ako su ispunjeni uvjeti za stavljanje robe u zahtijevani carinski postupak i ako roba nije predmet mjera ograničenja ili zabrana, kada podatke u carinskoj prijavi, shodno nivou provjere određenom na osnovu provedene analize i procjene rizika, provjeri i prihvati ili ih prihvati bez provjere. (3) Carinski ured može robu pustiti nakon završetka provjere prihvaćene carinske prijave, odnosno, na pisani zahtjev deklaranta, i prije nego što je provjera završena pod uvjetom da nije nužno da radi provjere roba bude prisutna (član 70. stav 1. ZCP), a puštanje se odobrava zabilješkom na zahtjevu. (4) Ako je prihvatanjem carinske prijave nastao carinski dug ili bi isti mogao nastati, roba se može pustiti samo ako je carinski dug plaćen ili je njegovo plaćanje obezbijeđeno (član 71. ZCP). (5) Carinski ured, prije puštanja robe preduzima odgovarajuće mjere za osiguravanje istovjetnosti i/ili prepoznavanja robe, ako je to potrebno za provođenje daljnjeg postupka. Prihvaćene mjere mora upisati u carinskoj prijavi (plomba, slike, fotografije, prospekti, uzorci, opis robe, i tako dalje). Broj 43 - Strana 6 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 25. 6. 2019. (6) Prije puštanja robe, carinski ured mora, gdje je primjenjivo, u polje C odštampane carinske prijave, upisati moguću klauzulu o zabrani otuđenja (vidjeti stav (1) tačka b) za polje C u članu 28. ovog uputstva). (7) Roba obuhvaćena jednom carinskom prijavom pušta se istovremeno.U ovom slučaju, ako je carinskom prijavom obuhvaćeno više vrsta robe (dva ili više naimenovanja), smatra se da podaci koji se odnose na svako od naimenovanja čine posebnu carinsku prijavu. (8) Datum puštanja robe upisuje se u carinsku prijavu (vidjeti odredbe za popunjavanje polja B i polja D/J carinske prijave u članu 28. ovog uputstva). (9) Po provođenju zahtijevanog carinskog postupka pri uvozu ili izvozu po predmetnoj DTI carinskoj prijavi, carinski informacioni sistem automatski: a) toj DTI carinskoj prijavi dodjeljuje "L broj procjene" sa datumom procjene te prijave i b) istovremeno daje deklarantu mogućnost štampanja Otpremnice kreirane tim sistemom za predmetnu DTI carinsku prijavu. (10) Vrijeme puštanja robe, u smislu člana 4. tačka (20) ZCP, je vrijeme kada je, putem carinskog informacionog sistema, predmetnoj DTI carinskoj prijavi dodijeljen "L broj procjene".Otpremnica je obavijest deklarantu o puštanju robe. (11) Izgled i sadržaj obrasca Otpremnice za DTI uvoznu i izvoznu carinsku prijavu iz stava (9) ovog člana, koji je kreiran u carinskom informacionom sistemu, dat je u Prilogu 3.koji čini sastavni dio ovog uputstva. Član 19. (Ispunjavanje uvjeta za puštanje robe) (1) Puštanje robe nije dozvoljeno: a) ako nije bilo moguće započeti ili nastaviti pregled robe u roku koji je odredio postupajući carinski ured zbog deklarantovih razloga (član 72. tačka a) alineja (i) ZCP), b) ako nisu bila podnijeta sva dokumenta koja su potrebna da bi se roba stavila u zahtijevani carinski postupak (član 72. tačka a) alineja (ii) ZCP), c) ako je prihvatanjem carinske prijave nastao carinski dug koji nije plaćen ili nije položeno obezbjeđenje za plaćanje tog duga u propisanom roku (član 71. stav 1. i član 72. tačka a) alineja (iii) ZCP), d) ako za postupak privremenog uvoza sa djelimičnim oslobađanjem od plaćanja uvoznih dažbina nije položeno obezbjeđenje za plaćanje carinskog duga (član 71. stav 2. i član 72. tačka a) alineja (iii) ZCP), e) ako nije položeno odgovarajuće obezbjeđenje za plaćanje carinskog duga koji bi mogao nastati u provođenju carinskog postupka za koji je roba prijavljena (mogući carinski dug - član 71. stav 2. i član 72. tačka a) alineja (iii) ZCP), f) ako se na robu odnose zabrane i ograničenja koje sprječavaju provođenje zahtijevanog carinskog postupka (član 72. tačka a) alineja (iv) ZCP), g) ako postupajući carinski ured ne može utvrditi da li je roba predmet zabrana ili ograničenja dok ne budu poznati rezultati provjere (član 70. stav 1. ZCP). (2) Šifre i tekst koji se koriste za upisivanje razloga iz stava (1) ovog člana zbog kojih se ne može odobriti puštanje robe navedeni su u Prilogu 2. ovog uputstva i stavu (2) za polje D/J u članu 28. ovog uputstva. (3) Ako roba ne može biti puštena jer nisu ispunjeni uvjeti za puštanje, postupajući carinski ured upoznat će deklaranta/zastupnika o razlozima koji sprječavaju puštanje robe, te koje uvjete mora ispuniti da bi se roba mogla pustiti i odrediti mu primjeren rok za ispunjenje tih uvjeta ako je iste moguće ispuniti (kada su u pitanju slučajevi iz stava (1) tač. a) do e) ovog člana, na primjer, obavezno prilaganje uvozne dozvole, treba podnijeti (novi) instrument obezbjeđenja, ili drugo). Deklarant/zastupnik se obavještava o navedenom na sljedeći način: a) kod carinske prijave u pisanom obliku i kod provozne prijave: na poleđini primjerka 1 ili 6 te prijave (polje E/J), postupajući carinski službenik sačinjava službenu zabilješku o prednje navedenom, koja zabilješka mora da sadrži i MRN broj i datum carinske prijave, te datum, potpis i službenu ovjeru zabilješke. Ispod navedene službene zabilješke, mora biti i potpis (uz naznačenje i punog imena lica) deklaranta/zastupnika koji je obaviješten o zabilješci i datum stavljanja tog potpisa, nakon čega se tom licu neposredno uručuje kopija (obostrana) te zabilješke. b) kod DTI uvozne i izvozne carinske prijave: u inspekcijskom aktu predmetne DTI carinske prijave postupajući carinski službenik sačinjava službenu zabilješku o prednje navedenom, a odštampani primjerak tog inspekcijskog akta, potpisuje carinski službenik i ovjerava službenim pečatom, te na istom mora biti i potpis (uz naznačenje i punog imena lica) deklaranta/zastupnika koji je obaviješten o zabilješci i datum stavljanja tog potpisa, nakon čega se taj inspekcijski akt zadržava uz predmetnu carinsku prijavu, a njegova kopija neposredno uručuje tom licu. (4) Ako na osnovu obavijesti iz stava (3) ovog člana, u slučaju iz stava (1) tač. a) do e) ovog člana, deklarant ispuni uvjete za puštanja robe, carinski ured provodi radnje za puštanje robe. (5) Ako, u slučaju iz stava (1) tač. a) do e) ovog člana, deklarant/zastupnik, u roku koji mu je određen, ne podnese podatke/dokumente odnosno ne ispuni uvjete za puštanje robe o kojima je obaviješten u skladu sa stavom (3) ovog člana, postupajući carinski ured carinsku prijavu koja je u pitanju, sa pratećom dokumentacijom, dostavlja nadležnom Odsjeku za carinske poslove (uz jasno navođenje razloga dostavljanja) na donošenje odluke (odmah) u predmetnoj upravnoj stvari u redovnom upravnom postupku.Ako se u tom postupku utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti za puštanje robe, predmetna carinska prijava se smatra nevažećom te se donosi rješenje kojim se odlučuje o nepuštanju robe i poništenju carinske prijave i određuje daljnje postupanje (i rok za postupanje) sa robom u skladu sa carinskim propisima, uz upozorenje mogućeg oduzimanja i prodaje robe u skladu sa članom 72. ZCP ako se ne postupi u tom roku, ovisno od razloga za nepuštanje robe (vidjeti i član 148. stav 4., član 150. stav 2.i član 157. Odluke ZCP, član 72. ZCP).Do dobijanja odluke o predmetnoj upravnoj stvari, carinska prijava ne može biti završena, nego ostaje u statusu "Carinska prijava ne može biti završena, čeka se poništenje". (6) Ako roba ne može biti puštena iz razloga iz stava (1) tačka f) ovog člana, carinski ured upoznat će deklaranta/zastupnika o istom u skladu sa stavom (3) ovog člana, i nakon toga dalje se primjenjuje stav (5) ovog člana. (7) Ako roba ne može biti puštena iz razloga iz stava (1) tačka g) ovog člana, carinski ured o tom razlogu obavijestit će deklaranta/zastupnika u skladu sa stavom (3) ovog člana, u kom slučaju carinska prijava ostaje u statusu "Carinska prijava ne može biti završena, čekaju se rezultati provjere".Dalje se postupa ovisno od rezultata provjere (da li dopuštaju puštanje robe ili ne dopuštaju). Utorak, 25. 6. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 43 - Strana 7 (8) Ako se donese rješenje o nepuštanju robe i poništenju carinske prijave, postupajući carinski službenik, na osnovu rješenja, provodi sljedeće radnje: a) na primjerku 1 ili 6 (ovisno od vrste carinske prijave) u polju D/J predmetne carinske prijave koja je poništena (kao i u inspekcijskom aktu te prijave, odnosno u Napomeni u dijelu "rezultati kontrole polazni ured" provozne carinske prijave) upisuje razloge nepuštanja robe u skladu sa stavom (2) ovog člana (šifra i opis), te broj i datum rješenja, b) na carinskoj prijavi upisuje velikim štampanim slovima "PONIŠTENO", c) na poništenoj carinskoj prijavi (kao i u inspekcijskom aktu iste, odnosno u Napomeni u dijelu "rezultati kontrole polazni ured" provozne carinske prijave) upisuje i napomenu o daljnjem postupanju sa robom, odnosno MRN broj i datum carinske prijave kojom je roba stavljena u neki drugi zahtijevani carinski postupak (ili carinski odobreno postupanje ili upotrebu), d) osim primjerka 1 odnosno 6 (uz koji se prilaže rješenje o poništenju), sve primjerke carinske prijave, sa njenim prilozima, vraća deklarantu/zastupniku, e) u carinskom informacionom sistemu provodi radnje u vezi poništenja carinske prijave u tom sistemu (ako je moguće). GLAVA VII - OBRADA I OVJERA CARINSKE PRIJAVE OD STRANE CARINSKOG ORGANA Član 20. (Obrada carinske prijave) (1) Redovan postupak carinjenja obuhvata postupak podnošenja, prihvatanja, provjeru carinske prijave i puštanje robе u zahtijevani carinski postupak.Isto se primjenjuje i u pojednostavljenim postupcima, ako odredbama koje reguliraju te postupke nije određeno drugačije. (2) Za svaku podnijetu DTI carinsku prijavu postoji obaveza podnošenja carinske prijave u pisanom obliku.Stoga se podnijeta DTI carinska prijava obrađuje (počinje postupak prihvatanja) kao podnijeta carinska prijava tek kada je roba podnijeta carinskom uredu i kada je ista podnijeta u pisanom obliku (bilo da je odštampana na zelenom obrascu JCI ili na bijelom papiru u obliku JCI, ovisno od situacije, vidjeti član 8. st. (3) i (4) ovog uputstva), sa svim dokumentima potrebnim za primjenu propisa o zahtijevanom carinskom postupku.Do podnošenja carinske prijave u pisanom obliku, DTI carinska prijava ima status podnijete carinske prijave ali ne i prihvaćene carinske prijave.Nakon podnošenja carinske prijave u pisanom obliku, carinska prijava se prihvata ako sadrži sve podatke koji su bili poslani korištenjem carinskog informacionog sistema i ako su ispunjeni uvjeti za prihvatanje iz člana 16. stav (1) ovog uputstva.Za istovjetnost podataka u DTI carinskoj prijavi i carinskoj prijavi u pisanom obliku odgovoran je deklarant/zastupnik. (3) Ako se carinska prijava ne šalje korištenjem carinskog informacionog sistema, već se podnosi samo u pisanom obliku, po izvršenoj provjeri ispunjenosti uvjeta za njeno prihvatanje iz člana 16. stav (1) ovog uputstva, ukoliko su isti ispunjeni, postupajući carinski službenik unosi podatke iz te prijave u carinski informacioni sistem radi njene obrade, koja radnja se ne smatra DTI carinskom prijavom.Nakon unošenja podataka iz carinske prijave u pisanom obliku u carinski informacioni sistem, ista se u tom sistemu obrađuje kao i poslana DTI carinska prijava. (4) Način unošenja podataka u DTI carinsku prijavu korištenjem carinskog informacionog sistema i pristup tom sistemu od strane deklaranta/zastupnika i slanja na carinski server, te put obrade carinske prijave podnijete nadležnom carinskom uredu (od prihvatanja podnijete carinske prijave do puštanja robe odnosno završetka postupka po prihvaćenoj carinskoj prijavi, te kreiranje odgovarajućih izvještaja i druge radnje za provođenje ovog uputstva) u carinskom informacionom sistemu bliže je uređeno tehničkim uputstvom ili priručnikom donijetim od strane UIO. (5) Stav (3) ovog člana primjenjuje se i kod podnošenja zbirne prijave (ZP) ako je tehnički moguće obraditi podatke iz zbirne prijave u carinskom informacionom sistemu, u protivnom zbirna prijava se obrađuje ručno. Član 21. (Ovjera carinske prijave od strane carinskog organa) Nakon puštanja robe odnosno nakon provedenog zahtijevanog carinskog postupka po prihvaćenoj carinskoj prijavi, istu ovjerava (polje D/J) postupajući carinski službenik na svim potrebnim primjercima, na način propisan ovim uputstvom (vidjeti odredbe za polje D/J i polje E/J u članu 28. ovog uputstva). GLAVA VIII - POPUNJAVANJE POLJA CARINSKE PRIJAVE OZNAČENIH BROJEVIMA ZA POSTUPKE IZVOZA I POSTUPAK PROVOZA Član 22. (Polja carinske prijave koja se popunjavaju za postupke izvoza i postupak provoza) (1) U carinskoj prijavi za postupke izvoza (trajni izvoz, vanjska obrada, privremeni izvoz robe koja će se vratiti u nepromijenjenom stanju; i ponovni izvoz) popunjavaju se polja označena brojevima: 1, 2, 3, 5, 6(1), 7, 8, 9(2), 14, 16(4), 17, 17а, 18(5), 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30(9), 31, 32, 33, 34(11), 35, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 47(12), 49(14) i 54. (2) Ako ponovni izvoz razdužuje postupak carinskog skladištenja tada se u izvoznoj carinskoj prijavi popunjavaju i polja navedena u minimalnoj listi propisanoj Prilogom 20 Odluke ZCP za postupak carinskog skladištenja u carinskom skladištu koje je u pitanju, koja polja su uključena u stavu (1) ovog člana. (3) U provoznoj prijavi popunjavaju se polja označena brojevima: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 17, 18(5), 19, 21, 25(6), 27, 31, 32, 33(10), 35, 38, 40, 44, 50, 52, 53, 55 i 56. (4) Ako se, u skladu sa članom 224. i 225. Odluke ZCP, a uz odobrenje polaznog carinskog ureda, u postupku provoza, umjesto BIS obrasca, koristi tovarna lista sačinjena u skladu sa Prilogom 30 i Prilogom 31 Odluke ZCP, tada se u polje 31 upisuju riječi: "Roba prema priloženoj tovarnoj listi", uz navođenje serijskih brojeva ili druge oznake tovarne liste/lista (vidjeti Prilog 30 i Prilog 31 Odluke ZCP). Legenda: (1) Polje 6 u DTI carinskoj prijavi, za bilo koji carinski postupak, automatski popunjava carinski informacioni sistem. (2) Polje 9 popunjava se u carinskim postupcima izvoza, kada se u polju 2 carinske prijave koristi odgovarajuća "zajednička šifra". (4) Polje 16 popunjava se u carinskim postupcima izvoza samo zbog tehničkih zahtjeva carinskog informacionog sistema. (5) Polje 18 ne popunjava se: - za poštanske pošiljke i - u slučaju prijenosa putem fiksnih instalacija. (6) Polje 25 popunjava se obavezno u postupku provoza samo kada se provozna prijava razdužuje u izlaznom carinskom uredu (kao odredišnom u postupku provoza). (9) Polje 30 popunjava se kada se zahtijevani carinski postupak provodi po nepotpunoj izvoznoj carinskoj prijavi ili po lokalnom izvoznom carinjenju. (10) Polje 33 u postupku provoza popunjava se samo u slučajevima navedenim u stavu (4) za polje 33 u članu 23.ovog uputstva. (11) Polje 34 popunjava se u carinskim postupcima izvoza samo zbog tehničkih Broj 43 - Strana 8 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 25. 6. 2019. zahtjeva carinskog informacionog sistema. (12) Polje 47 popunjava se u postupku izvoza samo ako roba podliježe plaćanju ili obezbjeđenju izvoznih dažbina (ako su propisane). (14) Polje 49: vidjeti odredbe za polje 49 u članu 23.ovog uputstva (postupci izvoza). Član 23. (Popunjavanje polja carinske prijave za postupke izvoza i postupak provoza) Polja carinske prijave za postupke izvoza (trajni izvoz, vanjska obrada, privremeni izvoz robe koja će se vratiti u nepromijenjenom stanju; i ponovni izvoz) i provozne prijave navedena u članu 22.st. (1) do (3) ovog uputstva, podnijete u pisanom obliku ili u obliku DTI carinske prijave, popunjavaju se na način kako je u daljnjem tekstu ovog člana navedeno za pojedina polja carinske prijave (i to prvo odredbe za carinsku prijavu u pisanom obliku, a zatim odredbe za DTI carinsku prijavu). Polje 1. PRIJAVA (1) Za postupke izvoza popunjava se tako što se upisuje: a) u prvu potpodjelu: šifra "EX", b) u drugu potpodjelu: jedna od sljedećih šifri iz Priloga 20 Odluke ZCP: 1) "1": za trajni izvoz (postupak 10), 2) "2": za privremeni izvoz robe u okviru vanjske obrade (21) i privremeni izvoz robe koja će se vratiti u nepromijenjenom stanju (23), 3) "3": za ponovni izvoz robe (31), 4) "9": u slučaju kada se izvozna carinska prijava odnosi na: - bh. robu kojom se snabdijevaju zalihe (isporuka robe) na vazduhoplovu ili brodu u međunarodnom saobraćaju (95) ili - bh. robu prodatu u maloprodaji u bescarinskoj prodavnici na međunarodnom aerodromu u Bosni i Hercegovini (96), c) treća potpodjela ovog polja ne popunjava se. (2) Za postupak provoza popunjava se tako što se upisuje: a) u treću potpodjelu, ovisno od situacije: 1) šifra "TR" ili 2) šifra "TRBIS", u slučaju ako se uz provoznu prijavu podnosi (koristi) BIS obrazac (dalje vidjeti odredbe Naslova III pod C) u Prilogu 15 Odluke ZCP), b) prva i druga potpodjela polja 1 kod provozne prijave ne popunjava se. (3) Kod DTI carinske prijave polje 1 popunjava se kako slijedi: a) u prvu potpodjelu za postupke izvoza: upisuje se šifra "EX", b) u drugu potpodjelu za postupke izvoza: carinski informacioni sistem automatski upisuje slovnu oznaku "A", c) u treću potpodjelu za postupak provoza: ovisno od situacije, carinski informacioni sistem automatski upisuje šifru "TR" ili šifru "TRBIS". Polje 2. Pošiljalac/Izvoznik (1) Popunjava se tako što se upisuje: a) u prvi red, pored oznake I. B.: I. B.izvoznika, b) u drugi red: puno ime izvoznika, c) u treći red: adresa izvoznika. (2) U polje 2 carinske prijave upisuju se podaci o izvozniku koji je registriran u Jedinstvenom registru obveznika indirektnih poreza i kojem je dodijeljen I.B.. (3) Izuzetno od stava (2) ovog polja, u slučaju ako je izvoznik lice koje, u skladu s važećim propisima, ne mora biti registrirano u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza (slijedom čega ni nema I.B.), postupa se tako što se u carinsku prijavu upisuje: a) u polje 2 u prvi red, pored oznake I.B.: ovisno od situacije, odgovarajuća zajednička šifra iz Priloga 2. ovog uputstva, b) u polje 9: podaci o licu na koje se odnosi zajednička šifra upisana u polje 2. U slučaju korištenja zajedničke šifre kod postupaka izvoza polje 2 i 9 čine jedinstvo i odnose se na isto lice. (4) Ako izvozom robe počinje ili se završava postupak s ekonomskim učinkom, u polje 2 carinske prijave za postupak izvoza upisuju se podaci o imaocu odobrenja za taj postupak. (5) Na jednoj carinskoj prijavi može se pojaviti samo jedan izvoznik. (6) Kod DTI carinske prijave, upisivanjem I.B.izvoznika u prvi red polja 2, carinski informacioni sistem automatski, iz Jedinstvenog registra obveznika indirektnih poreza, u polje 2 upisuje podatke o izvozniku robe. Ako se primjenjuje stav (3) ovog polja, tada se u polje 2 upisuje odgovarajuća zajednička šifra iz Priloga 2. ovog uputstva. (7) Izvoznikom, u smislu člana 157. stav 3. ZCP i člana 391. Odluke ZCP, smatra se lice u čije ime je podnijeta izvozna carinska prijava i koje je u trenutku njenog prihvatanja vlasnik robe ili ima slična prava raspolaganja predmetnom robom. Ako vlasnik robe ili lice koje ima slična prava raspolaganja robom, u skladu sa ugovorom o izvozu, ima sjedište ili prebivalište izvan Bosne i Hercegovine, izvoznikom se smatra ugovorni partner sa sjedištem ili prebivalištem u carinskom području Bosne i Hercegovine. Polje 3. Obrasci (1) Popunjava se tako što se upisuje: a) u prvu potpodjelu: redni broj podseta u odnosu na ukupan broj korištenih podsetova carinske prijave, b) u drugu potpodjelu: ukupan broj podsetova carinske prijave. Primjer: Ako se koristi jedan obrazac EX i dva EX/BIS obrasca, na EX obrascu upisuje se "1/3", na prvom EX/BIS obrascu upisuje se "2/3", na drugom EX/BIS obrascu upisuje se "3/3". (2) Ako carinska prijava sadrži samo jedno naimenovanje, polje 3 ne popunjava se, a broj "1" upisuje se u polje 5. (3) Ako je carinska prijava sačinjena od dva seta po četiri primjerka, umjesto jednog seta od osam primjeraka, ta dva seta smatraju se kao jedan set u svrhu utvrđivanja broja obrazaca. (4) Kod DTI carinske prijave polje 3 automatski popunjava carinski informacioni sistem. Polje 4. Tovarne liste (1) Brojem, upisuje se ukupan broj priloženih tovarnih (prijevoznih) lista ili broj popisa sa trgovačkim opisom robe (ako postoje), ako je njihovo korištenje odobrio polazni carinski ured. (2) Kod DTI provozne prijave polje 4 popunjava se u skladu sa stavom (1) ovog polja. Polje 5. Naimenovanja (1) Brojem, upisuje se ukupan broj naimenovanja koja je predmetno lice prijavilo u svim korištenim obrascima i kontinuiranim obrascima (JCI i JCI BIS) (ili u tovarnim listama ili u popisu sa trgovačkim opisom robe). (2) Ukupan broj naimenovanja mora odgovarati broju popunjenih pôlja 31 u carinskoj prijavi. Utorak, 25. 6. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 43 - Strana 9 (3) Kod DTI carinske prijave polje 5 automatski popunjava carinski informacioni sistem na osnovu broja popunjenih pôlja 31 u carinskoj prijavi. Polje 6. Ukupan broj paketa(1) (1) Brojem, upisuje se ukupan broj paketa koji sačinjavaju predmetnu pošiljku koja se prijavljuje, bez navođenja njihove vrste. (2) Ako je pošiljka u rasutom stanju polje 6 ne popunjava se. (3) Kod DTI carinske prijave u polje 6 carinski informacioni sistem automatski upisuje ukupan broj paketa koji sačinjavaju predmetnu pošiljku, na osnovu broja paketa upisanih u svakom popunjenom polju 31 u carinskoj prijavi, te automatski provjerava podatke upisane u ovo polje. Polje 7. Referentni broj (1) Upisuje se interni referentni broj koji je deklarant ili zastupnik dodijelio predmetnoj pošiljci u svrhu nedvosmislene identifikacije te pošiljke, odnosno carinske prijave. (2) Taj se broj u toku kalendarske godine ne može ponoviti za isto lice. (3) Kod DTI carinske prijave polje 7 popunjava se u skladu sa st. (1) i (2) ovog polja. Polje 8. Primalac (1) U carinskoj prijavi za postupke izvoza popunjava se tako što se upisuje: a) u drugi red: puno ime primaoca kojem treba isporučiti robu, b) u treći red: sjedište i država primaoca robe, c) u četvrti red: adresa primaoca robe. (2) U provoznoj prijavi popunjava se tako što se upisuje: a) u prvi red, pored oznake I.B.: I.B.primaoca robe, b) u drugi red: puno ime primaoca robe, c) u treći red: adresa primaoca robe. (3) Ako je primalac lice bez I.B., polje 8 u provoznoj prijavi popunjava se tako što se upisuje: a) prvi red: ne popunjava se, b) u drugi red: puno ime primaoca robe, c) u treći red: adresa primaoca robe, d) u četvrti red: odgovarajuća zajednička šifra iz Priloga 2. ovog uputstva. (4) U slučaju zbirnih pošiljki u postupku izvoza i postupku provoza, u polje 8 upisuje se riječ "razno", a uz carinsku prijavu prilaže se specifikacija primaoca koja sadrži i referentne podatke specifikacije. (5) Kod DTI carinske prijave polje 8 popunjava se u skladu sa st. (1) do (4) ili stavom (6) ovog polja, ovisno da li je u pitanju postupak izvoza ili postupak provoza i da li primalac ima I.B.. (6) Kod DTI provozne prijave, ako je primalac robe lice koje ima I.B., upisivanjem I.B.primaoca u prvi red polja 8 provozne prijave, carinski informacioni sistem automatski, iz Jedinstvenog registra obveznika indirektnih poreza, u polje 8 upisuje podatke o primaocu. Polje 9. Osoba odgovorna za finansijsko poravnanje(2) (1) Polje 9 carinske prijave za postupke izvoza popunjava se ako se u polju 2 te prijave koristi odgovarajuća zajednička šifra iz Priloga 2. ovog uputstva. (2) U slučaju iz stava (1) ovog polja, u polje 9 carinske prijave za postupke izvoza upisuju se podaci o licu na koje se odnosi zajednička šifra upisana u polje 2 te prijave. (3) Kod DTI carinske prijave za postupke izvoza polje 9 popunjava se u skladu sa st. (1) i (2) ovog polja. Polje 14. Deklarant/Zastupnik (1) Popunjava se tako što se upisuje: a) u prvi red, poslije oznake I.B.: I.B.deklaranta/ zastupnika, b) u drugi red, ispred punog imena deklaranta/ zastupnika: odgovarajuća šifra za određivanje deklaranta ili statusa zastupnika iz Priloga 2. ovog uputstva, koja se upisuje stavljanjem u uglaste zagrade (na primjer: [1], [2] ili [3]) kod carinske prijave u pisanom obliku, c) u drugi red, poslije upisane šifre iz tačke b) ovog stava: puno ime deklaranta/zastupnika, d) u treći red: adresa deklaranta/zastupnika. (2) Ako je deklarant lice iz polja 2 (deklarant i izvoznik je isto lice) tada se u nazivu polja 14, samo kod carinske prijave u pisanom obliku, riječ "zastupnik" precrta.Ako je u pitanju ovlašteni zastupnik izvoznika tada se precrta riječ "deklarant", a polje 14 popunjava se u skladu sa stavom (1) ovog polja. (3) Kod DTI carinske prijave polje 14 popunjava se tako što se upisuje: a) u prvi red, ispred oznake I.B.: odgovarajuća šifra za određivanje deklaranta ili statusa zastupnika iz Priloga 2. ovog uputstva, b) u prvi, red poslije oznake I.B.: I.B.deklaranta/ zastupnika, c) u drugi red: puno ime deklaranta/zastupnika, d) u treći red: adresa deklaranta/zastupnika. Upisivanjem I.B. deklaranta/zastupnika u prvi red polja 14, carinski informacioni sistem automatski, iz Jedinstvenog registra obveznika indirektnih poreza, u polje 14 upisuje puno ime i adresu deklaranta/zastupnika. Napomena: U postupku provoza deklarant je korisnik postupka provoza i on polaže garanciju i glavni je obveznik u tom postupku (čl. 91. i 93. ZCP). Polje 15. Zemlja otpreme/izvoza (1) Kod postupka provoza upisuje se naziv države iz koje je roba poslana, a u polje 15a odgovarajuća šifra te države iz Priloga 2. ovog uputstva. (2) Kod DTI provozne prijave, upisivanjem u polje 15a odgovarajuće šifre države slanja, carinski informacioni sistem automatski popunjava polje 15. Polje 16.Zemlja porijekla(4) (1) Polje 16 DTI izvozne carinske prijave, samo zbog tehničkih zahtjeva carinskog informacionog sistema, automatski popunjava carinski informacioni sistem na osnovu podataka upisanih u polje 34a. (2) Ako su različite države porijekla navedene u polju 34a po naimenovanjima DTI izvozne carinske prijave, carinski informacioni sistem automatski u polje 16 upisuje riječ "mnogo". Polje 17. Zemlja odredišta/šifra (1) U polje 17 upisuje se naziv države konačnog odredišta robe, a u polje 17a dvoslovna šifra te države iz Priloga 2. ovog uputstva. (2) Kod DTI carinske prijave, upisivanjem u polje 17a odgovarajuće šifre države konačnog odredišta robe iz Priloga 2. ovog uputstva, carinski informacioni sistem automatski u polje 17 upisuje naziv te države. Polje 18. Identitet i nacionalnost prijevoznog sredstva u odlasku(5) (1) Popunjava se tako što se upisuju podaci o prijevoznom sredstvu na koje je roba direktno utovarena u trenutku Broj 43 - Strana 10 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 25. 6. 2019. završavanja carinskih formalnosti (radnje i postupci) u vezi izvoza ili provoza u izvoznom ili polaznom carinskom uredu, i to: a) u prvu potpodjelu: identitet prijevoznog sredstva (registarski broj ili naziv), b) u drugu potpodjelu: nacionalnost prijevoznog sredstva (ili vozila koje vuče ono drugo ako se radi o više prijevoznih sredstava), koristeći odgovarajuću šifru iz Priloga 2. ovog uputstva. (2) Ako se koristi vučno vozilo i prikolica sa različitim registarskim brojevima upisuje se registarski broj i vučnog vozila i prikolice, zajedno sa državom vučnog vozila. (3) Ako se roba prevozi željeznicom upisuje se broj vagona.Ako je u pitanju više vagona, upisuju se riječi "specifikacija vagona", koja sadrži brojeve vagona i referentne podatke specifikacije, a ista se prilaže uz carinsku prijavu. (4) Ako se roba prevozi vazduhoplovom, upisuje se broj i datum leta. Ako nema broja leta, upisuje se registarski broj vazduhoplova. (5) Ako se roba prevozi brodom, upisuje se naziv i oznaka broda. (6) Svi registarski brojevi upisuju se u polje 18 tako da se između oznaka ne smije ostavljati prazno mjesto, a podaci za vučno vozilo i prikolicu odvajaju se kosom crtom "/" bez razmaka. (7) Polje 18 ne popunjava se: a) za pošiljke u poštanskom saobraćaju i b) u slučaju prijenosa (prijevoza) fiksnim instalacijama (dalekovodima, plinovodima, cjevovodima). (8) Kod DTI carinske prijave polje 18 popunjava se u skladu sa st. (1) do (6) ovog polja Polje 19. Kontejner (1) Popunjava se tako što se upisuje: a) šifra "1": ako se roba prevozi u kontejneru, b) šifra "0": ako se roba ne prevozi u kontejneru. (2) Ako se u polje 19 upisuje šifra "1", tada se u polje 31 upisuju identifikacioni brojevi/oznake kontejnera. (3) Kod DTI carinske prijave, ako se roba prevozi u kontejneru, u polje 19 upisuje se znak "√", u protivnom polje 19 ne popunjava se. Napomena: Upisivanjem znaka "√" u polje 19, carinski informacioni sistem automatski otvara dodatni ekran pod nazivom "Kontejner" u koji se upisuju podaci o identifikacionom broju (oznaci) svakog pojedinog kontejnera, koji podaci su vidljivi u polju 31. Polje 20. Uvjeti isporuke (1) U polje 20 upisuju se podaci o uvjetima iz komercijalnog ugovora. (2) Polje 20 popunjava se tako što se upisuje: a) u prvu potpodjelu: odgovarajuća šifra pariteta isporuke iz Priloga 2. ovog uputstva, b) u drugu potpodjelu: mjesto pariteta isporuke. (3) Kod DTI carinske prijave polje 20 popunjava se u skladu sa st. (1) i (2) ovog polja. Polje 21. Identitet i nacionalnost aktivnog prijevoznog sredstva koje prelazi granicu (1) Popunjava se tako što se upisuju podaci o aktivnom prijevoznom sredstvu (na kojem je utovarena roba) koje prelazi granicu Bosne i Hercegovine, poznati u trenutku završavanja carinskih formalnosti, i to: a) u prvu potpodjelu: identitet aktivnog prijevoznog sredstva (registarski broj ili naziv), b) u drugu potpodjelu: nacionalnost aktivnog prijevoznog sredstva, koristeći odgovarajuću šifru države iz Priloga 2. ovog uputstva koja označava nacionalnost tog prijevoznog sredstva. (2) Ako je u pitanju kombinovani prijevoz ili ako se koristi više prijevoznih sredstava, aktivnim prijevoznim sredstvom smatra se ono koje pokreće cijelu tu kombinaciju.Na primjer, ako se kamion nalazi na brodu, aktivno prijevozno sredstvo je brod; ako se radi o vučnom vozilu i prikolici aktivno prijevozno sredstvo je vučno vozilo. (3) U pogledu daljnjih odredbi postupa se na način opisan naprijed u st. (2) do (6) za polje 18. (4) Kod DTI carinske prijave polje 21 popunjava se u skladu sa st. (1) do (3) ovog polja. Polje 22. Valuta i ukupan fakturirani iznos (1) Popunjava se tako što se upisuje: a) u prvu potpodjelu: odgovarajuća šifra valute objavljene od Centralne banke Bosne i Hercegovine, u kojoj je iskazana vrijednost robe u fakturi, b) u drugu potpodjelu: iznos iz fakture za svu prijavljenu robu, u valuti iz prve potpodjele. (2) U carinskoj prijavi za privremeni izvoz i carinskoj prijavi za privremeni izvoz u okviru vanjske obrade, u drugu potpodjelu polja 22 upisuje se fakturirana vrijednost (vrijednost robe koja se privremeno izvozi), bez obzira što faktura neće biti plaćena. (3) U carinskoj prijavi za ponovni izvoz robe uvezene radi unutarnje obrade po osnovu lohn poslova, u drugu potpodjelu polja 22 upisuje se fakturirani iznos (vrijednost koja se sastoji od vrijednosti ugrađenog domaćeg materijala (robe) i vrijednosti uslugâ). (4) U carinskoj prijavi za ponovni izvoz robe uvezene radi unutarnje obrade u drugu potpodjelu polja 22 upisuje se fakturirana vrijednost (vrijednost robe koja se sastoji od vrijednosti uvozne robe, vrijednosti ugrađenog domaćeg materijala (robe) i vrijednosti uslugâ). (5) Ako je roba koja treba biti prijavljena obračunata u više valuta, za svaku vrstu valute podnosi se zasebna carinska prijava. (6) Vrijednost upisana u polje 22 jednaka je zbiru vrijednosti upisanih u polju 42 u svim naimenovanjima carinske prijave. (7) Kod DTI carinske prijave polje 22 popunjava se u skladu sa st. (1) do (6) ovog polja. Napomena: Kod DTI carinske prijave, u polje 22 u carinskom informacionom sistemu deklarant upisuje iznos iz fakture u valuti iz prve potpodjele ovog polja. Polje 22 DTI carinske prijave je u neposrednoj vezi sa poljem 46 (statistička vrijednost).U polje 46 carinski informacioni sistem automatski, u valuti Bosne i Hercegovine, upisuje vrijednost iz polja 22, korigiranu za iznose troškova i popusta pravilno upisanih u dodati ekran predmetne izvozne carinske prijave "Napomena o vrijednosti". Polje 23. Kurs valute (1) U polje 23 upisuje se kurs valute između valute (u fakturi) upisane u prvoj potpodjeli polja 22 i valute Bosne i Hercegovine, koji važi na dan prihvatanja carinske prijave. (2) Kod DTI carinske prijave u polje 23 carinski informacioni sistem automatski upisuje važeći kurs u skladu sa šifrom valute iz prve potpodjele polja 22, na osnovu svakodnevnog ažuriranja kursne liste u carinskom informacionom sistemu objavljene od Centralne banke Bosne i Hercegovine. Polje 24. Vrsta transakcije (1) Popunjava se tako što se upisuje: Utorak, 25. 6. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 43 - Strana 11 a) u prvu potpodjelu: šifra vrste predmetnog trgovinskog posla (transakcije) iz kolone A iz Priloga 20 Odluke ZCP, b) u drugu potpodjelu: šifra vrste predmetnog trgovinskog posla iz kolone B iz Priloga 20 Odluke ZCP. (2) Šifre iz kolone A iz Priloga 20 Odluke ZCP upisuju se u prvu potpodjelu polja 24 (osim šifre 9, gdje to odgovara), a šifre iz kolone B u drugu potpodjelu polja 24 (na primjer: šifra 11 - prodaja robe uz plaćanje; šifra 21 - povrat neodgovarajuće ili neprodate robe; šifra 53 - ponovni izvoz robe nakon opravke/besplatna usluga; šifra 52 - povrat robe nakon popravke uz plaćanje; šifra 62 - privremeni izvoz robe na sajmove, izložbe; i tako dalje). Napomena: Kombinacije šifri iz kolone A i kolone B iz Priloga 20 Odluke ZCP sadržane su u Prilogu 2. ovog uputstva. (3) Kod DTI carinske prijave polje 24 popunjava se u skladu sa st. (1) i (2) ovog polja. Polje 25. Način prijevoza na granici(6) (1) Koristeći odgovarajuću šifru vrste prijevoza iz Priloga 2. ovog uputstva, upisuje se način prijevoza koji odgovara aktivnom prijevoznom sredstvu za koje se očekuje da će biti korišteno na izlazu iz carinskog područja Bosne i Hercegovine. (2) U postupku provoza polje 25 obavezno se popunjava samo kada se provozna prijava razdužuje u izlaznom carinskom uredu kao odredišnom u postupku provoza. (3) Kod DTI carinske prijave polje 25 popunjava se u skladu sa st. (1) i (2) ovog polja. Polje 27. Mjesto utovara (1) Upisuje se naziv mjesta u kojem se vrši utovar robe na prijevozno sredstvo. (2) Kod DTI carinske prijave polje 27 popunjava se upisivanjem odgovarajuće šifre (a5) mjesta utovara robe iz Priloga 2. ovog uputstva. Polje 29. Izlazni ured (1) Upisuje se, odvojeno kosom crtom, šifra i naziv carinskog ureda iz Priloga 2. ovog uputstva preko koje bi roba, prema planu, trebala napustiti carinsko područje Bosne i Hercegovine. (2) Kod DTI carinske prijave polje 29 popunjava se u skladu sa stavom (1) ovog polja. Polje 30. Mjesto robe(9) Polje 30 popunjava se kada se zahtijevani carinski postupak provodi po nepotpunoj izvoznoj carinskoj prijavi ili po lokalnom izvoznom carinjenju, na način propisan posebnim odredbama koje reguliraju navedene postupke. Polje 31. Pakiranje i opis robe; Oznake i brojevi - Kontejner br. - Broj i vrsta (1) U prvi i drugi red carinske prijave u pisanom obliku, odvojeno kosom crtom, upisuje se ukupan broj svih paketa koji se odnosi na konkretno naimenovanje, zatim vrsta (na primjer: vreća, paket, karton, bala ili drugo) i oznake paketa, odnosno druge odgovarajuće oznake koje omogućavaju identifikaciju pošiljke.Kod DTI carinske prijave, navedeno se upisuje u treći red polja 31. Napomena: Ako se koriste kontejneri, upisuju se njihovi identifikacioni brojevi/oznake (vidjeti odredbu stava (3) za polje 19). (2) Ako se po carinskoj prijavi u pisanom obliku prijavljuje roba u više naimenovanja koja je upakirana u jedno pakiranje, u tom slučaju, podaci o tom pakiranju upisuju se u drugi red polja 31 kod prvog naimenovanja, dok se kod ostalih naimenovanja robe koja se nalazi u tom pakiranju u prvi red ovog polja upisuje "0" (nula). (3) Ako se po DTI carinskoj prijavi prijavljuje roba u više naimenovanja koja je upakirana u jedno pakiranje, u tom slučaju, podaci o tom pakiranju upisuju se u treći red polja 31 kod prvog naimenovanja, dok se kod ostalih naimenovanja robe koja se nalazi u tom pakiranju u treći red ovog polja (Broj i vrsta pakiranja) upisuje "0" (nula) i šifra vrste pakiranja sa prvog naimenovanja. (4) Ako je u pitanju neupakirana roba, upisuje se riječ "rasuto". (5) Ako je u pitanju roba koja se prenosi fiksnim instalacijama, upisuje se na primjer plin, nafta, električna energija ili drugo. (6) Ako se zbog nedostatka mjesta u polju 31 ne mogu upisati sve oznake pakiranja, upisuje se riječ "specifikacija", a uz carinsku prijavu prilaže se specifikacija pakiranja koja sadrži: broj, vrstu i šifru pakiranja, te referentne podatke specifikacije. (7) U treći i ostale redove ovog polja upisuje se naimenovanje robe iz Carinske tarife (i u postupku provoza kada je obavezno popunjavanje polja 33 u postupku provoza) i, odvojeno kosom crtom, uobičajeni trgovački naziv robe (opis robe), uključujući tip, model i naziv proizvođača, kao i drugi podaci potrebni za identifikaciju i svrstavanje robe i po drugim tarifama i podatke propisane drugim propisima koji se primjenjuju u predmetnom zahtijevanom carinskom postupku. Na primjer, ako se radi o izvozu akcizne robe za koju je naplata akcize kod uvoza ovisila od određenog svojstva robe, to se svojstvo, pored ostalih podataka, upisuje u polje 31 izvozne carinske prijave. Uobičajeni trgovački naziv robe podrazumijeva navođenje vrste robe na način koji je uobičajen u svakodnevnom jeziku (a ne jezikom iz nomenklature) i dovoljno precizan da bi već na prvi pogled bilo jasno o kojoj se robi radi.Slijedom toga, opće pojmove treba izbjegavati i zamijeniti preciznijim (kao na primjer: (prehrambeni proizvodi naranče, čokolada, keksi, džem od jagoda, konzervirani ananas, voćni čaj..., (odjeća muške košulje, ženske hlače, dječije pidžame, kišne kabanice, kožne rukavice…, (obuća ženske cipele, ženske sandale, japanke, muške gležnjače…, (stolni proizvodi tanjiri, šalice, zdjele, noževi, solanici…, ( dijelovi mašina pumpe, kućišta, ležajevi…, (autodijelovi kočnice, vjetrobranska stakla, amortizeri, branici …). Opis robe mora biti potpun, jasan i precizan tako da se lako može identificirati to jest prepoznati koja je roba predmet konkretnog carinskog postupka.Navođenje podataka za identifikaciju robe posebno je bitno kod pošiljki sa većim brojem artikala i carinskih prijava sa većim brojem naimenovanja. (8) Izuzetno od stava (7) ovog polja, kod izvoza ili ponovnog izvoza robe isporučene na vazduhoplove i brodove u međunarodnom saobraćaju (ovisno da li se snabdijevanje odnosno isporuka robe na vazduhoplov i brod odnosi na bh.robu ili na robu koja nije bh.roba (strana roba)), to jest kada se primjenjuje tarifni broj 9930 24 00 00, 9930 27 00 00 i 9930 99 00 00 iz Podglave II Glave 99 Carinske tarife, u polje 31 upisuje se odgovarajuće "zajedničko naimenovanje" iz Podglave II Glave 99 Carinske tarife (na primjer, "Roba isporučena na vazduhoplov ili brod: roba iz CT glave 1 do 24", ako je u pitanju tarifni broj 9930 24 00 00).U tim slučajevima, uz izvoznu carinsku prijavu, podnosi se specifikacija robe isporučene na vazduhoplov ili brod, u kojoj opis robe mora biti dovoljno precizan da omogućava njenu identifikaciju. Referentni podaci o specifikaciji robe upisuju se u polje 44 izvozne carinske prijave pod odgovarajućom šifrom iz Priloga 2. ovog uputstva. Broj 43 - Strana 12 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 25. 6. 2019. Prema Napomeni iz Podglave II Glave 99 Carinske tarife, u svrhu primjene tarifnog broja 9930 24 00 00, 9930 27 00 00 i 9930 99 00 00 u smislu Carinske tarife "isporuka robe na vazduhoplove i brodove" znači isporuka proizvoda za posadu i putnike te za rad motora, mašina i druge opreme na vazduhoplovu ili brodu. Napomena: Primjena Glave 99 Carinske tarife omogućava pojednostavljeni način popunjavanja carinske prijave u slučajevima u kojima se ova glava primjenjuje uz poštivanje ograničenja propisanih istom, na način da se u tim slučajevima ne mora svaka roba posebno svrstati u odgovarajuću tarifnu oznaku (podbroj) Carinske tarife, nego se koristi odgovarajuće "zajedničko naimenovanje" i upisuje jedna odgovarajuća tarifna oznaka iz Glave 99 Carinske tarife, a uz carinsku prijavu podnosi se specifikacija robe. (9) Ako šifra robe u polju 33 ovisi od veličine, mase ili drugih fizičkih parametara, naimenovanje u polju 31 treba da sadrži i te podatke. Napomena: Obzirom da je kod aluminijskih folija jedan od kriterija za svrstavanje "debljine ne manje od 0,021 mm ali ne veće od 0,2 mm" i "ostalo", u opisu treba navesti konkretnu debljinu folije koja se izvozi (0,023 mm, 0,025 mm …), a ne raspon dimenzija naveden u nomenklaturi. (10) Ako se, u slučaju prijavljivanja zbirne pošiljke, uz provoznu prijavu, umjesto BIS obrazaca, prilaže tovarna lista (spisak pošiljke) sačinjena u skladu sa Prilogom 30 i Prilogom 31 Odluke ZCP i ako je korištenje iste odobrio polazni carinski ured, u polje 31 upisuju se riječi: "Roba prema priloženoj tovarnoj listi", uz naznačenje serijskog broja ili druge oznake priložene tovarne liste/lista (druge odredbe vidjeti u Prilogu 30 i Prilogu 31 Odluke ZCP). (11) Stav (10) ovog polja ne može se primijeniti za robu iz Priloga 25 Odluke ZCP, kao ni za akciznu robu. (12) Ako je u pitanju akcizna roba koja je obilježena akciznim markicama u polje 31 provozne prijave, poslije opisa robe, upisuju se i podaci o akciznim markicama kojima je ta roba obilježena (slovna oznaka serije i interval serijskih brojeva akciznih markica (od - do) iz otpremnice za akcizne markice iz kog intervala su akcizne markice sa kojima je odnosna roba obilježena i ukupan broj paklica predmetnih cigareta odnosno ukupan broj komada proizvoda pojedinačno obilježenih akciznim markicama (na primjer "CA1980001- 2080000-15000 komada"), ovisno koja akcizna roba je u pitanju.U nedostatku mjesta u polju 31, podaci o akciznim markicama upisuju se u polje 44 provozne prijave. (13) Kod DTI carinske prijave polje 31 popunjava se u skladu sa st. (1) i (3), st. (5) do (12) i stavom (14) ovog polja. (14) Kod DTI carinske prijave, u slučaju iz stava (4) ovog polja u polje 31 upisuje se odgovarajuća sistemska šifra za rasuto stanje od raspoloživih sistemskih šifri "od 01 do 06", ovisno koje rasuto stanje je u pitanju. Polje 32. Naimenovanje broj (1) Upisuje se redni broj naimenovanja pod kojim se roba prijavljuje u carinskoj prijavi u odnosu na ukupan broj naimenovanja prijavljenih u upotrijebljenim obrascima i kontinuiranim obrascima (ili u tovarnim listama ili u popisu sa trgovačkim opisom) kako je navedeno naprijed u tekstu za polje 5. (2) Ako carinska prijava obuhvata samo jedno naimenovanje, polje 32 ne popunjava se, a broj "1" upisuje se u polje 5. (3) U jednoj carinskoj prijavi ukupan broj naimenovanja može biti najviše 100. (4) Kod DTI carinske prijave polje 32 carinski informacioni sistem automatski popunjava rednim brojem predmetnog naimenovanja, u odnosu na ukupan broj prijavljenih naimenovanja kako je navedeno naprijed u tekstu za polje 5. Polje 33. Šifra robe(10) (1) Popunjava se tako što se upisuje: a) u prvu potpodjelu: prvih osam cifara tarifne oznake (podbroja) Carinske tarife koja odgovara predmetnom naimenovanju, b) u drugu potpodjelu: deveta i deseta cifra tarifne oznake iz prve potpodjele, te odgovarajuća "dodatna sistemska šifra" iz Priloga 2. ovog uputstva koja znači jedanaestu cifru u polju 33. (2) "Dodatna sistemska šifra" omogućava, kada je potrebno, precizno razvrstavanje po dodatnim tarifama zbog primjene određenih propisa ili ako je robu iste vrste potrebno razlikovati na primjer po vrijednosti, kvalitetu, sastavu ili drugim karakteristikama (putem "dodatne sistemske šifre" mogu se razdvojiti robe iz iste tarifne oznake, na primjer kod izvoza akciznih proizvoda za koje se može tražiti povrat akcize, kod izvoza robe dvojne namjene ili druge robe koja podliježe dozvoli za izvoz, odnosno zbog primjene odgovarajućih propisa). (3) Kod DTI izvozne carinske prijave polje 33 popunjava se u skladu sa st. (1) i (2) ovog polja. (4) Polje 33 u provoznoj prijavi popunjava se upisivanjem prvih šest cifara tarifne oznake Carinske tarife koja odgovara predmetnom naimenovanju, samo u sljedećim slučajevima: a) ako isto lice podnosi provoznu prijavu u isto vrijeme ili poslije carinske prijave u kojoj je navedena šifra robe, ili b) ako provozna prijava obuhvata robu iz Priloga 25 Odluke ZCP, ili c) ako provozna prijava obuhvata akciznu robu, ili d) u drugim propisanim slučajevima. (5) Kod DTI provozne prijave carinski informacioni sistem zahtijeva da se uvijek popuni polje 33 sa četiri, šest ili osam cifara.Kada u postupku provoza nije obavezno popuniti polje 33 (vidjeti stav (4) ovog polja) tada se, samo zbog tehničkih zahtjeva carinskog informacionog sistema, u polje 33 upisuje sistemska šifra "98010000". Polje 34. Šifra države porijekla (11) Polje 34 DTI izvozne carinske prijave, samo zbog tehničkih zahtjeva carinskog informacionog sistema, automatski popunjava carinski informacioni sistem upisivanjem dvoslovne sistemske šifre "QQ" (znači: različite države). Polja 35. Bruto masa (kg) (1) Upisuje se bruto masa robe navedene u odgovarajućem polju 31, izražena u kilogramima. (2) Bruto masa je ukupna (zbirna) masa robe sa svom ambalažom (pakiranjem), izuzev kontejnera i druge opreme za prijevoz. (3) Kod DTI carinske prijave polje 35 popunjava se u skladu sa st. (1) i (2) ovog polja. (4) Kod DTI carinske prijave, ako je u pitanju prijenos fiksnim instalacijama u polje 35 upisuje se sistemska šifra "0,01". Polje 37. POSTUPAK (1) Popunjava se tako što se upisuje: a) u prvu potpodjelu: šifra zahtijevanog carinskog postupka za robu koja se prijavljuje iz Priloga 2. ovog uputstva. Ta šifra sastoji se od četiri cifre, od kojih se prve dvije cifre odnose na zahtijevani carinski postupak, a posljednje dvije cifre na prethodni postupak. Ako nije bilo prethodnog postupka ili ako je prethodni postupak Utorak, 25. 6. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 43 - Strana 13 bio postupak provoza, posljednje dvije cifre te šifre su "00" (dvije nule), b) u drugu potpodjelu: odgovarajuća šifra iz Priloga 2. ovog uputstva koja se odnosi na pobliže navođenje zahtijevanog carinskog postupka iz prve potpodjele ovog polja. (2) Šifre koje se upisuju u drugu potpodjelu polja 37 moraju se odnositi na zahtijevani carinski postupak iz prve potpodjele ovog polja. (3) "Prethodni postupak" je carinski postupak u kojem je roba bila prije nego što je stavljena u zahtijevani postupak. (4) Lista dvocifrenih šifri carinskih postupaka i način njihovog korištenja kod popunjavanja prve potpodjele polja 37 propisana je Prilogom 20 Odluke ZCP. (5) Četverocifrene šifre carinskih postupaka (to jest moguće kombinacije šifri zahtijevanog i prethodnog postupka) za prvu potpodjelu polja 37 sadržane su u Prilogu 2. ovog uputstva. (6) Kod DTI carinske prijave polje 37 popunjava se u skladu sa st. (1) do (5) ovog polja. Polje 38. Neto masa (kg) (1) Upisuje se neto masa robe navedene u odgovarajućem polju 31, izražena u kilogramima. (2) Neto masa je masa same robe bez bilo kojeg pakiranja (ambalaže). (3) Kod DTI carinske prijave polje 38 popunjava se u skladu sa st. (1) i (2) ovog polja. (4) Kod DTI carinske prijave, ako je u pitanju prijenos fiksnim instalacijama u polje 38 upisuje se sistemska šifra "0,01". Napomena: U polje 38 moraju se upisati stvarni podaci za neto masu po naimenovanjima.Raspodjela neto mase po naimenovanjima na proporcionalan način u odnosu na vrijednost naimenovanja nije zakonski osnovano, a može imati za posljedicu netačne statističke podatke i pogrešno utvrđen carinski dug. Polje 40. Zbirna prijava/prethodni dokument (1) Popunjava se tako što se upisuje: a) odvojeno kosom crtom, šifra vrste carinske prijave iz Priloga 2. ovog uputstva (podatak iz polja 1/1), MRN broj carinske prijave koja se odnosi na prethodni carinski postupak po kojoj je roba bila prijavljena i redni broj naimenovanja iz te carinske prijave (na primjer, "IM/19BA094013000950J2/5") ili b) ako je prethodni postupak proveden na osnovu nekog drugog dokumenta (na primjer, CIM, TIR, ATA, zbirna prijava, popis robe ili drugo), odvojeno kosom crtom: šifra carinskog ureda u kojem je proveden prethodni postupak, šifra vrste prethodnog dokumenta iz Priloga 2. ovog uputstva, referentni podaci prethodnog dokumenta (broj i godina prihvatanja od strane carinskog ureda koji je u pitanju) i redni broj naimenovanja robe iz prethodnog dokumenta po kojem je roba bila prijavljena, ili c) ako je prethodni carinski postupak proveden na osnovu carinske prijave podnijete usmenim prijavljivanjem koju nije pratio "popis robe" ili je proveden na osnovu carinske prijave podnijete nekom drugom radnjom (član 140. Odluke ZCP): odgovarajuća šifra iz Priloga 2 ovog uputstva, d) ako ne postoji prethodni postupak: 1) broj "1", ili 2) riječi "ekvivalentna roba", kod prethodnog izvoza kompenzirajućih proizvoda dobijenih od ekvivalentne robe u unutarnjoj obradi (postupak 3151, vidjeti član 112. stav 1. tačka (b) ZCP). (2) Ako je potrebno upisati više prethodnih dokumenata, u polje 40 upisuje se riječ "specifikacija", a uz predmetnu carinsku prijavu prilaže se specifikacija prethodnih dokumenata koja sadrži: referentne podatke specifikacije, sve podatke o prethodnim dokumentima kako je propisano u stavu (1) ovog polja i podatak uz svako naimenovanje o bruto masi koja se razdužuje, ovisno od situacije. (3) Kod DTI carinske prijave polje 40 popunjava se u skladu sa st. (1) i (2) ovog polja, s tim da se koristi samo treća potpodjela ovog polja za upisivanje podataka o prethodnom dokumentu, dok se redni broj naimenovanja iz prethodnog dokumenta upisuje u četvrtu potpodjelu polja 40. Polje 41. Dopunska jedinica (1) Upisuje se količina robe iz predmetnog naimenovanja, izražena u jedinici mjere koja je propisana Carinskom tarifom. (2) Kod DTI carinske prijave polje 41 carinski informacioni sistem otvara ovisno od tarifne oznake robe upisane u polju 33 predmetnog naimenovanja u toj prijavi, te se u otvoreno polje 41 upisuje količina robe iskazana u naznačenoj dopunskoj jedinici koja je propisana Carinskom tarifom. Polje 44. Dodatne informacije, priloženi dokumenti, uvjerenja i odobrenja (1) U prvi red, ovisno od carinskog postupka koji se provodi nad robom, odvojeno kosom crtom, upisuju se odgovarajuće šifre dokumenata koji su priloženi uz predmetnu carinsku prijavu iz Priloga 2. ovog uputstva, koji su potrebni za provođenje predmetnog carinskog postupka. (2) U drugi red, odvojeno kosom crtom, upisuju se referentni podaci (identifikacioni broj i datum dokumenta ili drugi prepoznatljivi referentni podatak) priloženih dokumenata prema redoslijedu navedenih šifara u prvom redu polja 44, uključujući i redne brojeve bilo kojeg kontrolnog primjerka T5 (ako se koristi). (3) Za informacije i priložene dokumente koji se odnose na sva naimenovanja carinske prijave, šifre i referentni podaci o istima upisuju se u polje 44 samo prvog naimenovanja. (4) Za informacije i priložene dokumente koji se odnose samo na određeno naimenovanje carinske prijave, šifre i referentni podaci o istima upisuju se u polju 44 tog konkretnog naimenovanja i oni se odnose samo na robu iz tog naimenovanja. (5) U treći red, odvojeno kosom crtom, upisuje se odgovarajuća vrsta i iznos troškova i popusta koji utiču na utvrđivanje statističke vrijednosti. (6) Iznos troškova i popusta koji se odnose na svu robu (sva naimenovanja) prijavljenu po carinskoj prijavi upisuju se u treći red polja 44 samo prvog naimenovanja, a troškovi i popusti koji se odnose samo na pojedine robe upisuju se u treći red polja 44 naimenovanja tih roba. (7) U četvrti red, u carinskim postupcima gdje to odgovara, odvojeno kosom crtom, upisuju se podaci o odobrenju (šifra odobrenja iz Priloga 2. ovog uputstva ako je propisana tim prilogom ili drugim aktom, broj i godina odobrenja za provođenje postupka iz polja 37 carinske prijave i šifra nadzornog carinskog ureda) i specifične oznake propisane čl. 346. i 347. Odluke ZCP gdje su primjenjive. (8) Ako u polju 44 nema dovoljno mjesta za upisivanje informacija i priloženih dokumenata, upisuje se riječ: "specifikacija".U tom slučaju, uz carinsku prijavu podnosi se specifikacija informacija i priloženih dokumenata, koja za iste sadrži podatke propisane za popunjavanje polja 44 carinske prijave, kao i referentne podatke specifikacije. (9) Potpodjela "D.I. šifra" (šifra dodatnih informacija) ne smije se popuniti (mora ostati prazna). Broj 43 - Strana 14 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 25. 6. 2019. (10) Kod DTI carinske prijave u carinskom informacionom sistemu: a) u prvom redu polja 44: nalaze se (prikazani su) samo iznosi troškova i popusta upisanih u dodatni ekran predmetne carinske prijave "Napomena o vrijednosti" i to za predmetno naimenovanje, b) u drugom redu polja 44: nalaze se samo šifre priloženih dokumenata zahtijevane od strane carinskog informacionog sistema za odgovarajući carinski postupak.Šifre za ostale dokumente potrebne za zahtijevani postupak, a koje carinski informacioni sistem automatski ne zahtijeva, upisuje deklarant izborom iz šifarnika odgovarajuće šifre za svaki dokument koji je u pitanju, c) referentni podaci o svim dokumentima priloženim uz predmetnu carinsku prijavu: upisuju se u dodatni ekran predmetne carinske prijave "Priloženi dokumenti", prilikom provjere u fazi sačinjavanja carinske prijave. Polje 46. Statistička vrijednost (1) Upisuje se vrijednost robe iz predmetnog naimenovanja, izražena u valuti Bosne i Hercegovine, na paritetu franko granica Bosne i Hercegovine. (2) Ako je ugovorena isporuka robe u drugoj državi, upisuje se vrijednost iz fakture umanjena za troškove prijevoza, osiguranja i slanja robe od granice Bosne i Hercegovine do mjesta isporuke u drugoj državi. (3) Ako je ugovorena isporuka robe u mjestu u Bosni i Hercegovini, upisuje se vrijednost iz fakture uvećana za troškove prijevoza, osiguranja i slanja robe od mjesta isporuke do granice Bosne i Hercegovine. (4) U carinskoj prijavi za ponovni izvoz proizvoda dobijenih u postupku unutarnje obrade, u polje 46 upisuje se iznos kojeg čine ukupna vrijednost robe uvezene radi unutarnje obrade, vrijednost uslugâ, vrijednost domaće robe korištene u postupku unutarnje obrade i vrijednost drugih troškova nastalih u carinskom području Bosne i Hercegovine. (5) Kod DTI carinske prijave carinski informacioni sistem automatski popunjava polje 46 na osnovu podataka u carinskoj prijavi koje je upisao deklarant, to jest ovisno od pravilnog popunjavanja polja 22 i pravilno upisanih iznosa troškova i popusta. Polje 47. Obračun indirektnih poreza(12) (1) Iznosi u polju 47 moraju biti iskazani u valuti Bosne i Hercegovine. (2) U polje 47 upisuje se važeći osnov za obračun dažbina (vrijednost, težina ili drugo). (3) Polje 47 popunjava se tako što se upisuje: a) u prvu potpodjelu (vrsta): šifra vrste dažbine (na primjer carina, porez na dodatu vrijednost,....) iz Priloga 2. ovog uputstva, b) u drugu potpodjelu (osnovica): osnovica za obračun dažbine (vrijednost ili količina robe ili druga propisana osnovica za obračun dažbine iz prve potpodjele), c) u treću potpodjelu (stopa): stopa dažbine i/ili jedinica mjere dažbine iz prve potpodjele koja se primjenjuje, d) u četvrtu potpodjelu (iznos): iznos dažbine koju treba platiti, e) u petu potpodjelu (NP): jedna od sljedećih šifri načina plaćanja dažbina ili obezbjeđenja, i to kod svake dažbine: 1) šifra "0": obezbjeđenje garancijom, ili 2) šifra "1": plativa dažbina, ili 3) šifra "2": nema plaćanja, f) u zadnji red (ukupno): ukupan iznos svih obračunatih dažbina za predmetno naimenovanje. (4) Ako po carinskoj prijavi ima prijavljenih više od jednog naimenovanja, polje 47 (namijenjeno za zbirni iznos dažbina za sva naimenovanja) popunjava se i na nivou carinske prijave i to na posljednjem od korištenih BIS obrazaca carinske prijave u pisanom obliku, odnosno nakon posljednjeg naimenovanja kod DTI carinske prijave.U posljednjem redu tog polja 47, poslije riječi "ukupno" upisuje se zbirni iznos svih dažbina obračunatih za plaćanje i šifra "1" (plativa dažbina). (5) Polje 47 u carinskoj prijavi za postupke izvoza popunjava se samo u slučaju ako su u Bosni i Hercegovini propisane izvozne dažbine i nastala je obaveza plaćanja ili obezbjeđenja tih izvoznih dažbina. (6) Kod DTI carinske prijave, u slučaju iz stava (5) ovog polja, carinski informacioni sistem automatski obračunava izvozne dažbine prema podacima upisanim u ostalim poljima izvozne carinske prijave u skladu sa st. (1) do (4) ovog polja. Polje 49. Identifikacija skladišta(14) (1) U polje 49 upisuje se identifikacioni broj carinskog skladišta iz odobrenja za držanje carinskog skladišta koje je u pitanju. (2) Polje 49 popunjava se samo ako je roba prethodno bila u postupku carinskog skladištenja, to jest ako se carinska prijava za stavljanje robe u zahtijevani carinski postupak koristi da se razduži postupak carinskog skladištenja (na primjer, ponovni izvoz nakon postupka carinskog skladištenja - postupak 3171). (3) Kod DTI carinske prijave u carinskom informacionom sistemu polje 49 sastoji se od dva dijela, koje carinski informacioni sistem prema potrebi otvara, a upisuje se: a) u prvi dio polja: identifikacioni broj carinskog skladišta u kojem je predmetna roba prethodno uskladištena, b) drugi dio polja: ne popunjava se. Polje 50. Glavni obveznik (1) Popunjava se u postupku provoza, tako što se upisuje: a) u prvi red, pored oznake br.: upisuje se I.B. korisnika postupka provoza/zastupnika, b) u drugi red: puno ime korisnika postupka provoza/zastupnika, c) u treći red: adresa korisnika postupka provoza/zastupnika, d) u preostalo mjesto: ime i prezime odgovornog lica kod korisnika postupka provoza/zastupnika, mjesto, datum, potpis i pečat. (2) Ako korisnik postupka provoza ima zastupnika koji u njegovo ime podnosi provoznu prijavu, u polje 50 upisuju se i podaci o zastupniku, u protivnom u to polje upisuju se samo podaci o korisniku postupka provoza. (3) Original svojeručnog potpisa odgovorno lice mora staviti na primjerak provozne prijave koji ostaje kod polaznog carinskog ureda. (4) Ako je glavni obveznik (korisnik postupka provoza) pravno lice, upisuje se puno ime i adresa firme, puno ime odgovornog lica kod glavnog obveznika koji se lično potpisuje i navodi funkciju, te stavlja otisak službenog pečata. (5) Kod DTI provozne prijave, ako se u carinskom informacionom sistemu u tabeli "glavni obveznik" nalaze podaci o korisniku postupka provoza/zastupniku, upisivanjem njegovog I.B.carinski informacioni sistem automatski, iz Jedinstvenog registra obveznika indirektnih poreza, upisuje puno ime i adresu korisnika postupka provoza/zastupnika, a puno ime njegovog odgovornog lica upisuje korisnik postupka provoza/zastupnik.U protivnom, prvi red ne popunjava se, već popunjavanje polja 50 Utorak, 25. 6. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 43 - Strana 15 provozne prijave počinje u drugom redu upisivanjem svih podataka kako je navedeno u stavu (1) ovog polja.Ako, zbog tehničkih zahtjeva carinskog informacionog sistema, to nije moguće, te podatke korisnik postupka provoza/zastupnik ručno upisuje u polje 50 odštampane provozne prijave, uz potpis i ovjeru tih podataka. (6) Kod izvoznih radnji, shodno članu 396. stav 3. Odluke ZCP, deklarant/zastupnik može u polje 50 izvozne carinske prijave upisati puno ime i adresu posrednika kojem se može uručiti primjerak 3 izvozne carinske prijave nakon ovjere istog od strane izlaznog carinskog ureda, u kom slučaju deklarant u polje 44 izvozne carinske prijave obavezno upisuje oznaku: "RET-EXP".Ako kod DTI izvozne carinske prijave carinski informacioni sistem, zbog tehničkih razloga tog sistema, ne podržava popunjavanje polja 50 u navedenom slučaju, u tom slučaju puno ime i adresu navedenog posrednika može u polje 50 odštampane izvozne carinske prijave ručno upisati deklarant/zastupnik uz ovjeru i tog polja, a informaciju o tome deklarant obavezno upisuje i u dodatni ekran "Infostranica" u fazi sačinjavanja predmetne DTI izvozne carinske prijave. Polje 52. Garancija (1) Polje 52 popunjava se u postupku provoza. (2) Polje 52 popunjava se tako što se, odvojeno kosom crtom, upisuje: a) odgovarajuća šifra iz Priloga 2. ovog uputstva za vrstu garancije koja se koristi za predmetni postupak provoza ili oslobađanja od obaveze polaganja garancije za predmetni postupak provoza (ako za to postoji odluka u pisanom obliku nadležnog carinskog organa), b) gdje postoji, broj potvrde o sveobuhvatnoj garanciji ili potvrde o oslobađanju od obaveze polaganja garancije ili pojedinačne garancije u obliku vaučera i šifra carinskog ureda koji je prihvatio garanciju (garantni carinski ured) i c) datum do kojeg važi predmetna garancija ili predmetno uvjerenje, odnosno vaučer pojedinačne garancije. (3) Kod DTI provozne prijave polje 52 popunjava se tako što se upisuje: a) u potpodjelu "Vrsta": odgovarajuća šifra iz Priloga 2. ovog uputstva za vrstu garancije koja se koristi za predmetni postupak provoza ili oslobađanja od obaveze polaganja garancije za predmetni postupak provoza (ako za to postoji odluka u pisanom obliku nadležnog carinskog organa), b) u potpodjelu "Referenca": prema potrebi (gdje postoji), broj potvrde o sveobuhvatnoj garanciji, potvrde o oslobađanju od obaveze polaganja garancije ili pojedinačne garancije u obliku vaučera i šifra carinskog ureda koji je prihvatio garanciju (garantni carinski ured) i c) u potpodjelu "Datum": datum do kojeg važi predmetna garancija ili predmetno uvjerenje, odnosno vaučer pojedinačne garancije. Polje 53. Odredišni ured (1) Upisuje se, odvojeno kosom crtom, šifra i naziv carinskog ureda iz Priloga 2. ovog uputstva kojem se mora pokazati (podnijeti) roba, provozna prijava i prateća dokumenta radi završetka postupka provoza. (2) Kod DTI provozne prijave polje 53 popunjava se u skladu sa stavom (1) ovog polja. Polje 54. Mjesto i datum; Potpis i ime deklaranta/zastupnika (1) Upisuje se mjesto i datum podnošenja carinske prijave. (2) Odgovorno lice kod deklaranta/zastupnika upisuje svoje puno ime i svojeručni potpis. (3) Original svojeručnog potpisa odgovorno lice mora staviti na primjerak carinske prijave koji ostaje kod izvoznog carinskog ureda.Ako je deklarant/zastupnik pravno lice, upisuje se puno ime i adresa tog pravnog lica, puno ime odgovornog lica kod deklaranta/zastupnika koji svojeručno potpisuje i navodi funkciju, te stavlja otisak službenog pečata. (4) Kod DTI izvozne carinske prijave carinski informacioni sistem automatski upisuje samo datum podnošenja carinske prijave i korisničko ime odgovornog lica kod deklaranta/zastupnika dodijeljenog mu od strane UIO za rad na carinskom serveru.Svojeručni potpis to odgovorno lice mora upisati na primjerak predmetne izvozne carinske prijave koji ostaje kod izvoznog carinskog ureda (kao i naziv funkcije u deklaranta/zastupnika ako je u pitanju pravno lice i otisak službenog pečata). Član 24. (Radnje u toku puta u postupku provoza i popunjavanje polja 55 i 56 provozne prijave) (1) U slučaju da, od momenta kada roba napusti polazni carinski ured do momenta kada stigne u odredišni carinsku ured, iz opravdanih razloga dođe do pretovara robe, podaci o pretovaru moraju biti upisani u provoznu prijavu koja prati robu od strane prijevoznika odgovornog za prijevozno sredstvo na koje je roba direktno utovarena.Podaci se upisuju čitkim rukopisom, hemijskom olovkom i štampanim slovima.Ovi podaci upisuju se samo na primjerku 4 i 5 provozne prijave koji prate robu u provozu i to u polje 55 i/ili 56 na način opisan kao u st. (2) do (5) ovog člana. (2) U slučaju pretovara robe koristi se polje 55 (Pretovar robe) na način da prva tri reda ovog polja popunjava prijevoznik kada se, u toku trajanja provozne radnje, roba pretovara sa jednog prijevoznog sredstva na drugo ili iz jednog kontejnera u drugi, tako što upisuje: a) u prvi red (mjesto i država): mjesto pretovara robe, b) u drugi red (identitet i nacionalnost novog prijevoznog sredstva): identitet i nacionalnost prijevoznog sredstva u koje je roba pretovarena, c) u treći red: šifru "1" ako se roba pretovara u novi kontejner, a šifru "0" ako se roba ne pretovara u novi kontejner. (3) Prijevoznik može pretovariti robu samo nakon dobijanja odobrenja od strane carinskog ureda na čijem se području treba izvršiti pretovar.Ako taj ured smatra da se radnja provoza (prijevoz) može nastaviti na uobičajen način, ona nakon preduzimanja neophodnih radnji ovjerava primjerak 4 i 5 (u polju F) provozne prijave. (4) Polje 55 može se koristiti za dva pretovara robe. (5) U slučaju ostalih događaja nastalih na putu u toku postupka provoza koristi se polje 56 (Ostali incidenti u toku prijevoza/Detalji i preduzete mjere), na sljedeći način: a) u polje 56 provozne prijave (primjerak 4 i 5 provozne prijave) upisuju se podaci o svim ostalim događajima nastalim tokom prijevoza robe u postupku provoza do odredišnog carinskog ureda, uključujući i podatke koji se zbog nedostatka mjesta nisu mogli upisati u polje 55 pratećeg primjerka 4 i 5 provozne prijave (događaji na primjer, povreda carinskih plombi ili drugog carinskog obilježja, oštećenje robe, kvar prijevoznog sredstva ili drugo).U tim slučajevima prijevoznik, bez odlaganja, obavještava i podnosi pošiljku carinskom uredu na čijem se području nezgoda/događaj dogodio.Nadležni carinski ured odlučuje može li se predmetni postupak provoza nastaviti ili ne.Ako se postupak provoza može Broj 43 - Strana 16 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 25. 6. 2019. nastaviti, nadležni carinski ured ovjerava navedeni prateći primjerak 4 i 5 provozne prijave u polju G, te navodi preduzete radnje; b) ako je zbog neposredne opasnosti potreban djelimični ili potpuni istovar prijevoznog sredstva, prijevoznik, bez odlaganja, obavještava nadležni carinski ured a potrebne podatke upisuje u polje 56 na pratećem primjerku 4 i 5 provozne prijave, koje primjerke (u polju G) ovjerava taj ured; c) ako je roba natovarena na poluprikolicu i u toku kretanja pošiljke u postupku provoza do odredišnog carinskog ureda dođe (iz bilo kojeg razloga) do zamjene vučnog vozila bez da se pri tome diraju carinska obilježja i roba, u tom slučaju prijevoznik je dužan u polje 56 pratećeg primjerka 4 i 5 provozne prijave upisati registarski broj i nacionalnost novog vučnog vozila.U navedenom slučaju, zamjena vučnog vozila ne treba se prijaviti nadležnom carinskom uredu niti je potrebna njegova ovjera. (6) Prijevoznik, bez odlaganja, obavještava nadležni carinski ured i u slučaju bilo koje druge nezgode ili događaja koji utiče na sposobnost korisnika postupka provoza (glavnog obveznika) ili prijevoznika da ispuni svoje obaveze koje se odnose na stavljanje robe u postupak provoza. GLAVA IX - POPUNJAVANJE POLJA CARINSKE PRIJAVE OZNAČENIH BROJEVIMA ZA CARINSKE POSTUPKE PRI UVOZU I ZA UNIŠTENJE ROBE Član 25. (Polja carinske prijave koja se popunjavaju za carinske postupke pri uvozu i za uništenje robe) (1) U carinskoj prijavi za carinske postupke pri uvozu (stavljanje robe u slobodan promet uključujući i stavljanje robe u slobodan promet pri ponovnom uvozu, unutarnja obrada, obrada pod carinskom kontrolom i privremeni uvoz) i za uništenje robe pod carinskim nadzorom popunjavaju se polja označena brojevima: 1, 2, 3, 5, 6(1), 7, 8, 9(2), 12(3), 14, 15, 15а, 16, 18(5), 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27(7), 29(8), 30(9), 31, 32, 33, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47(13), 48, 49 i 54. (2) U carinskoj prijavi za postupak skladištenja u carinsko skladište tipa A, B, C i F, popunjavaju se polja označena brojevima: 1, 2, 3, 5, 6(1), 7, 8, 12(3), 14, 16, 19, 21, 22, 29(8), 30(9), 31, 32, 33, 34а, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 47(13), 49 i 54. (3) U carinskoj prijavi za postupak skladištenja u carinsko skladište tipa D, popunjavaju se polja označena brojevima: 1, 2, 3, 5, 6(1), 7, 8, 12(3), 14, 15, 15а, 16, 18(5), 19, 20, 21, 22, 27, 29(8), 30(9), 31, 32, 33, 34а, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 46, 47(13), 49 i 54. Legenda: (1) Polje 6 u DTI carinskoj prijavi, za bilo koji carinski postupak, automatski popunjava carinski informacioni sistem. (2) Polje 9 popunjava se u carinskim postupcima pri uvozu i kod uništenja robe pod carinskim nadzorom, kada se u polju 8 carinske prijave koristi odgovarajuća "zajednička šifra". (3) Polje 12 u DTI uvoznoj carinskoj prijavi automatski popunjava carinski informacioni sistem. (5) Polje 18 ne popunjava se: - za poštanske pošiljke i - u slučaju prijenosa putem fiksnih instalacija. (7) Polje 27 ne popunjava se u carinskoj prijavi za uništenje robe pod carinskim nadzorom. (8) Polje 29 popunjava se: - kada se uvozna carinska prijava podnosi u ulaznom carinskom uredu neposredno po ulasku robe u carinsko područje, - kada se razdužuje prethodni postupak provoza ili privremeni smještaj, - kada se podnosi uvozna carinska prijava za robu koja napušta slobodnu zonu kontrolnog tipa I i - u slučaju kada je na osnovu dokumenata, priloženih uz uvoznu carinsku prijavu, moguće utvrditi preko kojeg je graničnog prijelaza roba ušla u carinsko područje Bosne i Hercegovine. (9) Polje 30 popunjava se kada se zahtijevani uvozni postupak provodi po nepotpunoj uvoznoj carinskoj prijavi ili po lokalnom uvoznom carinjenju (13) Polje 47 u uvoznoj carinskoj prijavi ne popunjava se ako ne nastaje obaveza plaćanja ili obezbjeđenja dažbina. Član 26. (Popunjavanje polja carinske prijave za carinske postupke pri uvozu i za uništenje robe) Polja carinske prijave za carinske postupke pri uvozu (stavljanje robe u slobodan promet uključujući i stavljanje robe u slobodan promet pri ponovnom uvozu, carinsko skladištenje, unutarnja obrada, obrada pod carinskom kontrolom i privremeni uvoz) i za uništenje robe pod carinskim nadzorom (u daljnjem tekstu za sve navedeno: uvozna carinska prijava), navedena u članu 25.ovog uputstva, podnijete u pisanom obliku ili DTI uvozne carinske prijave, popunjavaju se na način kako je u daljem tekstu ovog člana navedeno kod pojedinih polja carinske prijave (i to prvo odredbe za uvoznu carinsku prijavu u pisanom obliku, a zatim za DTI uvoznu carinsku prijavu). Polje 1. PRIJAVA (1) Popunjava se tako što se upisuje: a) u prvu potpodjelu: šifra "IM", b) u drugu potpodjelu: jedna od sljedećih šifri iz Priloga 20 Odluke ZCP: 1) "0": za postupak unutarnje obrade (sistem povrata dažbina), 2) "4": za stavljanje robe u slobodan promet, 3) "5": za privremeni uvoz robe i unutarnju obradu (sistem obustave plaćanja), 4) "6": za ponovni uvoz robe, 5) "7": za postupak carinskog skladištenja, uključujući stavljanje robe u druge prostore pod carinskom kontrolom, 6) "9": za postupak obrade pod carinskom kontrolom i za uništenje robe pod carinskom kontrolom, c) treća potpodjela ovog polja ne popunjava se. (2) Kod DTI uvozne carinske prijave polje 1 popunjava se kako slijedi: a) u prvu potpodjelu: upisuje se šifra "IM", b) u drugu potpodjelu: carinski informacioni sistem automatski upisuje slovnu oznaku "A". Polje 2. Pošiljalac/izvoznik (1) Popunjava se tako što se upisuje: a) u drugi red: puno ime pošiljaoca robe odnosno posljednjeg prodavca robe prije uvoza u Bosnu i Hercegovinu, b) u treći red: sjedište i država pošiljaoca robe odnosno posljednjeg prodavca robe prije uvoza u Bosnu i Hercegovinu, c) u četvrti red: adresa pošiljaoca robe odnosno posljednjeg prodavca robe prije uvoza u Bosnu i Hercegovinu. (2) Kod DTI uvozne carinske prijave polje 2 popunjava se u skladu sa stavom (1) ovog polja. Polje 3. Obrasci (1) Popunjava se tako što se upisuje: a) u prvu potpodjelu: redni broj podseta u odnosu na ukupan broj korištenih podsetova uvozne carinske prijave, Utorak, 25. 6. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 43 - Strana 17 b) u drugu potpodjelu: ukupan broj podsetova uvozne carinske prijave. Primjer: Ako se koristi jedan obrazac IM i dva IM/BIS obrasca, na IM obrascu upisuje se "1/3", na prvom IM/BIS obrascu upisuje se "2/3", na drugom IM/BIS obrascu upisuje se "3/3". (2) Ako uvozna carinska prijava sadrži samo jedno naimenovanje polje 3 ne popunjava se, a broj "1" upisuje se u polje 5. (3) Ako je uvozna carinska prijava sačinjena od dva seta po četiri primjerka, umjesto jednog seta od osam primjeraka, ta dva seta smatraju se kao jedan set u svrhu utvrđivanja broja obrazaca. (4) Kod DTI uvozne carinske prijave polje 3 automatski popunjava carinski informacioni sistem. Polje 5. Naimenovanja (1) Brojem, upisuje se ukupan broj naimenovanja koja je predmetno lice prijavilo u svim korištenim obrascima i kontinuiranim obrascima (JCI i JCI BIS) (ili u tovarnim listama ili u popisu sa trgovačkim opisom robe). (2) Ukupan broj naimenovanja mora odgovarati broju popunjenih pôlja 31 u uvoznoj carinskoj prijavi. (3) Kod DTI uvozne carinske prijave polje 5 automatski popunjava carinski informacioni sistem na osnovu broja popunjenih pôlja 31 u uvoznoj carinskoj prijavi. Polje 6. Ukupan broj paketa(1) (1) Brojem, upisuje se ukupan broj paketa koji sačinjavaju predmetnu pošiljku koja se prijavljuje, bez navođenja njihove vrste. (2) Ako je pošiljka u rasutom stanju polje 6 ne popunjava se. (3) Kod DTI uvozne carinske prijave u polje 6 carinski informacioni sistem automatski upisuje ukupan broj paketa koji sačinjavaju predmetnu pošiljku, na osnovu broja paketa upisanih u svakom popunjenom polju 31 u uvoznoj carinskoj prijavi, te automatski provjerava podatke upisane u ovo polje. Polje 7. Referentni broj (1) Upisuje se interni referentni broj koji je deklarant ili zastupnik dodijelio predmetnoj pošiljci u svrhu nedvosmislene identifikacije te pošiljke, odnosno uvozne carinske prijave. (2) Taj se broj u toku kalendarske godine ne može ponoviti za isto lice. (3) Kod DTI uvozne carinske prijave polje 7 popunjava se u skladu sa st. (1) i (2) ovog polja. Polje 8. Primalac (1) Popunjava se tako što se upisuje: a) u prvi red, pored oznake I.B.: I.B. primaoca robe, b) u drugi red: puno ime primaoca robe, c) u treći red: adresa primaoca robe. (2) U polje 8 uvozne carinske prijave upisuju se podaci o primaocu robe koji je registriran u Jedinstvenom registru obveznika indirektnih poreza i kojem je dodijeljen I.B.. (3) Izuzetno od stava (2) ovog polja, u slučaju ako je primalac robe lice koje, u skladu s važećim propisima, ne mora biti registrirano u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza (slijedom čega ni nema I.B.), u uvoznu carinsku prijavu upisuje se: a) u polje 8 u prvi red, pored oznake I.B.: ovisno od situacije, odgovarajuća zajednička šifra iz Priloga 2. ovog uputstva, b) u polje 9: podaci o licu na koje se odnosi zajednička šifra upisana u polje 8.U slučaju korištenja zajedničke šifre u uvoznoj carinskoj prijavi polje 8 i 9 čine jedinstvo i odnose se na isto lice. (4) Ako su primalac robe i deklarant različita lica u polje 8 uvozne carinske prijave upisuju se podaci o primaocu robe. (5) Na jednoj uvoznoj carinskoj prijavi može biti upisan samo jedan primalac. (6) Primalac je lice za čiji račun se podnosi carinska prijava i koje je, u vrijeme prihvatanja uvozne carinske prijave, vlasnik robe ili ima slična prava raspolaganja robom. (7) Ako se uvozna carinska prijava podnosi za stavljanje robe u postupak unutarnje obrade, obrade pod carinskom kontrolom, privremenog uvoza ili za ponovni uvoz nakon vanjske obrade, u polje 8 upisuju se podaci o imaocu odobrenja za taj postupak. (8) Ako se roba stavlja u postupak carinskog skladištenja u javno carinsko skladište (tip A ili B), u polje 8 upisuju se podaci o licu koje podnosi carinsku prijavu ili u slučaju zastupanja lice u čije ime se podnosi carinska prijava. (9) Ako se roba stavlja u postupak carinskog skladištenja u privatno carinsko skladište (tip C i D), u polje 8 upisuju se podaci o imaocu odobrenja za navedeno carinsko skladište. (10) U slučaju dozvoljene prodaje robe u carinskom skladištu (prodaja strane robe na malo u carinskim skladištima (bez obzira na tip) uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina u slučajevima iz člana 323. stav 2. Odluke ZCP; i prodaja strane robe u carinskom skladištu tipa C po osnovu ugovora o zastupanju - na primjer konsignacija), u polje 8 uvozne carinske prijave kojom se razdužuje postupak carinskog skladištenja, upisuju se podaci o licu koje je robu kupilo, a u polje 2 navedene carinske prijave upisuju se podaci o licu iz polja 2 uvozne carinske prijave po kojoj je predmetna roba stavljena u postupak carinskog skladištenja (postupak 71). (11) U slučaju u kojem firma (uvoznik) iz Bosne i Hercegovine robom koju uvozi snabdijeva NATO/EUFOR, OHR ili druge misije međunarodnih organizacija akreditiranih u Bosni i Hercegovini, konzularna i diplomatska predstavništva stranih država stacioniranih u Bosni i Hercegovini, koji po osnovu određenih međunarodnih sporazuma koji obavezuju Bosnu i Hercegovinu uživaju diplomatske ili druge privilegije, u uvoznu carinsku prijavu (postupak 42) upisuje se: a) u polje 8: ovisno od situacije, NATO/EUFOR, ili OHR ili druga misija međunarodnih organizacija akreditirana u Bosni i Hercegovini, ili konzularno ili diplomatsko predstavništvo, korištenjem odgovarajuće zajedničke šifre iz Priloga 2. ovog uputstva, b) u polje 9: podaci o licu na koje se odnosi zajednička šifra upisana u polje 8, c) u polje 44: podaci o uvozniku (I.B./puno ime/sjedište). (12) U slučaju iz stava (11) ovog polja, uz uvoznu carinsku prijavu, za robu koju prima NATO/EUFOR prilaže se APENDIX C, a za robu koju prima OHR ili druga misija međunarodnih organizacija akreditiranih u Bosni i Hercegovini ili konzularno i diplomatsko/konzularno predstavništvo prilaže se Potvrda o diplomatskom statusu izdata od Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. (13) Kod uvoza robe po osnovu carinske povlastice za projekte obnove i rekonstrukcije u slučajevima u kojima se u realizaciji projekata obnove i rekonstrukcije, od strane donatora ili korisnika projekta ili drugog relevantnog subjekta, angažira firma iz Bosne i Hercegovine za uvoz robe, te na angažiranu firmu glase inostrane fakture po kojima se plaćanje robe vrši iz sredstava projekta i ako angažirana firma plaća porez na dodanu vrijednost pri uvozu, u uvoznu carinsku prijavu (postupak 42) upisuje se: Broj 43 - Strana 18 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 25. 6. 2019. a) u polje 8: podaci (I.B.i ostali podaci) o firmi iz Bosne i Hercegovine koja obavlja uvoz robe po odnosnom projektu obnove i rekonstrukcije, b) u polje 44: podaci o korisniku odnosnog projekta obnove i rekonstrukcije koji je korisnik navedene carinske povlastice. (14) U slučaju kada je primalac robe korisnik carinske povlastice koji sâm obavlja uvoz a nije registriran u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza, u uvoznu carinsku prijavu (postupak 42) upisuje se: a) u polje 8 (Primalac): u prvi red, pored oznake I.B., odgovarajuća zajednička šifra, b) u polje 9: podaci o korisniku carinske povlastice na koje se odnosi zajednička šifra upisana u polje 8. (15) U drugim slučajevima koji nisu slučajevi iz st. (11) do (14) ovog polja, a u kojima korisnik carinske povlastice, iz određenog razloga, za uvoz robe (za njegov račun) za carinsku povlasticu koja je u pitanju angažira firmu (uvoznik) iz Bosne i Hercegovine, u uvoznu carinsku prijavu (postupak 42) upisuje se: a) u polje 8: odgovarajuća zajednička šifra za odnosnog korisnika carinske povlastice za čiji račun se obavlja predmetni uvoz, b) u polje 9: podaci o licu na koje se odnosi zajednička šifra upisana u polje 8, c) u polje 44: podaci o uvozniku (I.B./puno ime/sjedište). (16) U slučaju iz stava (15) ovog polja, iz fakture (ako je iz iste vidljivo da je uvoz za račun korisnika carinske povlastice koji je u pitanju) ili drugog dokumenta (na primjer ugovora o uvozu) koji prati robu kod uvoza treba biti vidljivo da se predmetni uvoz obavlja za račun odnosnog korisnika carinske povlastice kako bi korisnik carinske povlastice za čiji račun se obavlja predmetni uvoz robe (korisnik povlastice je u tom obliku uvoza korisnik uvoza (naručilac posla), te primalac robe i suštinski vlasnik robe koja se uvozi) mogao ostvariti pravo na predmetnu carinsku povlasticu (uz ispunjenje i drugih uvjeta propisanih za predmetnu carinsku povlasticu). (17) Kod DTI uvozne carinske prijave, upisivanjem I.B.primaoca u prvi red polja 8, carinski informacioni sistem automatski, iz Jedinstvenog registra obveznika indirektnih poreza, u polje 8 upisuje podatke o primaocu robe.Ako se primjenjuje stav (3) i st. (11), (14) i (15) ovog polja, tada se polja 8, 9 i 44 popunjavaju kako je propisano navedenim odredbama. Polje 9. Osoba odgovorna za finansijsko poravnanje(2) (1) Polje 9 uvozne carinske prijave popunjava se ako se u polju 8 te prijave koristi odgovarajuća zajednička šifra iz Priloga 2. ovog uputstva. (2) U slučaju iz stava (1) ovog polja, u polje 9 uvozne carinske prijave upisuju se podaci o licu na koje se odnosi zajednička šifra upisana u polje 8 te prijave. (3) Kod DTI uvozne carinske prijave polje 9 popunjava se u skladu sa st. (1) i (2) ovog polja. Polje 12. Podaci o vrijednosti(3) Polje 12, zbog tehničkih zahtjeva carinskog informacionog sistema, popunjava se samo kod DTI uvozne carinske prijave, tako što carinski informacioni sistem automatski u polje 12 upisuje ukupan iznos troškova i popusta koji utiču na utvrđivanje carinske osnovice, osim unutarnjih ovisnih troškova koji ulaze u osnovicu za obračun poreza na dodanu vrijednost, a na osnovu vrijednosti tih troškova i popusta pravilno upisanih u dodatni ekran predmetne uvozne carinske prijave "Napomena o vrijednosti". Polje 14. Deklarant/Zastupnik (1) Popunjava se tako što se upisuje: a) u prvi red, poslije oznake I.B.: I.B. deklaranta/ zastupnika, b) u drugi red, ispred punog imena deklaranta/ zastupnika: odgovarajuća šifra za određivanje deklaranta ili statusa zastupnika iz Priloga 2. ovog uputstva, koja se upisuje stavljanjem u uglaste zagrade (na primjer: [1], [2] ili [3]) kod carinske prijave u pisanom obliku, c) u drugi red, poslije upisane šifre iz tačke b) ovog stava: puno ime deklaranta/zastupnika, d) u treći red: adresa deklaranta/zastupnika. (2) Ako je deklarant lice iz polja 8 (deklarant i primalac je isto lice) uvozne carinske prijave tada se u nazivu polja 14 (samo kod carinske prijave u pisanom obliku) riječ "zastupnik" precrta.Ako je u pitanju ovlašteni zastupnik primaoca tada se precrta riječ "deklarant", a polje 14 popunjava se u skladu sa stavom (1) ovog polja. (3) Kod DTI uvozne carinske prijave polje 14 popunjava se tako što se upisuje: a) u prvi red, ispred oznake I.B.: odgovarajuća šifra za određivanje deklaranta ili statusa zastupnika iz Priloga 2. ovog uputstva, b) u prvi red, poslije oznake I.B.: I.B.deklaranta/ zastupnika, c) u drugi red: puno ime deklaranta/zastupnika, d) u treći red: adresa deklaranta/zastupnika. Upisivanjem I.B. deklaranta/zastupnika u prvi red polja 14, carinski informacioni sistem automatski, iz Jedinstvenog registra obveznika indirektnih poreza, u polje 14 upisuje puno ime i adresu deklaranta/zastupnika. Polje 15. Zemlja otpreme/izvoza (1) Upisuje se naziv države iz koje je roba poslana, a u polje 15a odgovarajuća šifra te države iz Priloga 2. ovog uputstva. (2) Kod DTI uvozne carinske prijave, upisivanjem u polje 15a odgovarajuće šifre države iz koje je roba poslana, carinski informacioni sistem automatski popunjava polje 15. Polje 16. Zemlja porijekla (1) Upisuje se naziv države porijekla robe.Ako se roba uvozi porijeklom iz više država u polje 16 upisuje se riječ "mnogo". (2) Kod DTI uvozne carinske prijave carinski informacioni sistem automatski popunjava polje 16 na osnovu podataka upisanih u polje 34a.Ako su različite države porijekla robe upisane u polju 34a po naimenovanjima, carinski informacioni sistem u polje 16 automatski upisuje riječ "mnogo". Polje 18. Identitet i nacionalnost prijevoznog sredstva u dolasku(5) (1) Popunjava se tako što se upisuju podaci o prijevoznom sredstvu na koje je roba direktno utovarena u vrijeme pokazivanja (podnošenja) carinskom uredu u kojem se obavljaju odredišne carinske formalnosti (u trenutku prispijeća u odredišni carinski ured), i to: a) u prvu potpodjelu: identitet prijevoznog sredstva (registarski broj ili naziv), b) u drugu potpodjelu: nacionalnost prijevoznog sredstva (ili vozila koje vuče ono drugo ako se radi o više prijevoznih sredstava), koristeći odgovarajuću šifru iz Priloga 2. ovog uputstva. (2) Ako se koristi vučno vozilo i prikolica sa različitim registarskim brojevima upisuje se registarski broj i vučnog vozila i prikolice, zajedno sa državom vučnog vozila. (3) Ako se roba prevozi željeznicom upisuje se broj vagona.Ako je u pitanju više vagona, upisuju se riječi "specifikacija Utorak, 25. 6. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 43 - Strana 19 vagona", koja sadrži brojeve vagona i referentne podatke specifikacije, a ista se prilaže uz carinsku prijavu. (4) Ako se roba prevozi vazduhoplovom, upisuje se broj i datum leta.Ako nema broja leta, upisuje se registarski broj vazduhoplova. (5) Ako se roba prevozi brodom, upisuje se naziv i oznaka broda. (6) Svi registarski brojevi upisuju se u polje 18 tako da se između oznaka ne smije ostavljati prazno mjesto, a podaci za vučno vozilo i prikolicu odvajaju se kosom crtom "/" bez razmaka. (7) Ako se jednom uvoznom carinskom prijavom prijavljuje roba koja je smještena u više prijevoznih sredstava (kamiona, vagona ili drugo) ili u drugim propisanim slučajevima, uz prijavu prilaže se "specifikacija prijevoznih sredstava", u kojoj su navedeni identitet i nacionalnost svih prijevoznih sredstava i naznaka koja se roba nalazi u pojedinom prijevoznom sredstvu.U tom slučaju, upisuje se: a) u prvu potpodjelu polja 18: riječ "specifikacija", b) u polje 44: odvojeno kosom crtom, odgovarajuća šifra za specifikaciju iz Priloga 2. ovog uputstva i referentni podaci specifikacije. (8) Polje 18 ne popunjava se: a) za pošiljke u poštanskom saobraćaju i b) u slučaju prijenosa (prijevoza) fiksnim instalacijama (dalekovodima, plinovodima, cjevovodima). (9) Kod DTI uvozne carinske prijave polje 18 popunjava se u skladu sa st. (1) do (7) ovog polja. Polje 19. Kontejner (1) Popunjava se tako što se upisuje: a) šifra "1": ako se roba prevozi u kontejneru, b) šifra "0": ako se roba ne prevozi u kontejneru. (2) Ako se u polje 19 uvozne carinske prijave upisuje šifra "1", tada se u polje 31 upisuju identifikacioni brojevi/oznake kontejnera. (3) Kod DTI uvozne carinske prijave, ako se roba prevozi u kontejneru, u polje 19 upisuje se znak "√", u protivnom polje 19 ne popunjava se. Napomena: Upisivanjem znaka "√" u polje 19, carinski informacioni sistem automatski otvara dodatni ekran pod nazivom "Kontejner" u koji se upisuju podaci o identifikacionom broju (oznaci) svakog pojedinog kontejnera, koji podaci su vidljivi u polju 31. Polje 20. Uvjeti isporuke (1) U polje 20 upisuju se podaci o uvjetima iz komercijalnog ugovora. (2) Polje 20 popunjava se tako što se upisuje: a) u prvu potpodjelu: odgovarajuća šifra pariteta isporuke iz Priloga 2. ovog uputstva, b) u drugu potpodjelu: mjesto pariteta isporuke. (3) Kod DTI uvozne carinske prijave polje 20 popunjava se u skladu sa st. (1) i (2) ovog polja. Polje 21. Identitet i nacionalnost aktivnog prijevoznog sredstva koje prelazi granicu (1) Popunjava se tako što se upisuju podaci o aktivnom prijevoznom sredstvu (na kojem je utovarena roba) koje je prešlo granicu Bosne i Hercegovine, i to: a) u prvu potpodjelu: identitet aktivnog prijevoznog sredstva (registarski broj ili naziv), b) u drugu potpodjelu: nacionalnost aktivnog prijevoznog sredstva, koristeći odgovarajuću šifru države iz Priloga 2. ovog uputstva koja označava nacionalnost tog prijevoznog sredstva. (2) Ako je u pitanju kombinirani prijevoz ili ako se koristi više prijevoznih sredstava, aktivnim prijevoznim sredstvom smatra se ono koje pokreće cijelu tu kombinaciju.Na primjer, ako se kamion nalazi na brodu, aktivno prijevozno sredstvo je brod; ako se radi o vučnom vozilu i prikolici aktivno prijevozno sredstvo je vučno vozilo. (3) Ako se jednom uvoznom carinskom prijavom prijavljuje roba koja je smještena u više prijevoznih sredstava iz stava (1) ovog polja (kamiona, vagona ili drugo) ili u drugim propisanim slučajevima, uz prijavu prilaže se "specifikacija prijevoznih sredstava", u kojoj su navedeni identitet i nacionalnost prijevoznih sredstava i naznaka koja se roba nalazi u pojedinom prijevoznom sredstvu.U tom slučaju upisuje se: a) u prvu potpodjelu polja 21: riječ "specifikacija", b) u polje 44: odvojeno kosom crtom, odgovarajuća šifra za specifikaciju iz Priloga 2. ovog uputstva i referentni podaci specifikacije. (4) U pogledu daljnjih odredbi postupa se na način opisan naprijed u st. (2) do (6) za polje 18. (5) Kod DTI uvozne carinske prijave polje 21 popunjava se u skladu sa st. (1) do (4) ovog polja. Polje 22. Valuta i ukupan fakturirani iznos (1) Popunjava se tako što se upisuje: a) u prvu potpodjelu: odgovarajuća šifra valute objavljene od Centralne banke Bosne i Hercegovine, u kojoj je iskazana vrijednost robe u fakturi, b) u drugu potpodjelu: iznos iz fakture za svu prijavljenu robu, u valuti iz prve potpodjele. (2) U uvoznoj carinskoj prijavi za ponovni uvoz kompenzirajućih proizvoda dobijenih u vanjskoj obradi u drugu potpodjelu polja 22 upisuje se ukupna vrijednost iz fakture koja se sastoji od vrijednosti korištene strane robe i vrijednosti uslugâ (troškova obrade). (3) Ako je roba koja treba biti prijavljena obračunata u više valuta, za svaku vrstu valute podnosi se zasebna uvozna carinska prijava. (4) Vrijednost upisana u polje 22 jednaka je zbiru vrijednosti upisanih u polju 42 u svim naimenovanjima carinske prijave. (5) Kod DTI uvozne carinske prijave polje 22 popunjava se u skladu sa st. (1), (3) i (4), te st. (6) do (9) ovog polja, ovisno od situacije. Napomena: U polje 22 u carinskom informacionom sistemu deklarant upisuje iznos iz fakture u valuti iz prve potpodjele ovog polja. Polje 22 DTI uvozne carinske prijave je u neposrednoj vezi sa poljem 46 (statistička vrijednost).U polje 46 carinski informacioni sistem automatski, u valuti Bosne i Hercegovine, upisuje vrijednost iz polja 22, korigiranu za iznose troškova i popusta pravilno upisanih u dodatni ekran predmetne uvozne carinske prijave "Napomena o vrijednosti". (6) Kod DTI uvozne carinske prijave za ponovni uvoz kompenzirajućih proizvoda dobijenih u vanjskoj obradi, u pogledu popunjavanja polja 22 deklarant može odabrati jednu od sljedećih mogućnosti, ovisno od situacije: a) da u polje 22 upiše iznos kojeg čine ukupna vrijednost privremeno izvezene robe, vrijednost proizvodnih uslugâ, vrijednost korištene strane robe i drugih troškova nastalih izvan carinskog područja Bosne i Hercegovine, ili b) da u polje 22 upiše samo vrijednost proizvodnih uslugâ, vrijednost korištene strane robe i drugih troškova nastalih izvan carinskog područja Bosne i Hercegovine. Broj 43 - Strana 20 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 25. 6. 2019. (7) Kod obe mogućnosti iz stava (6) ovog polja mora se pravilno popuniti dodatni ekran predmetne uvozne carinske prijave "Napomena o vrijednosti" sa iznosima troškova i popusta koji utiču na carinsku osnovicu kompenzirajućih proizvoda, te pravilno popuniti i druge odgovarajuće ekrane te prijave neophodnim podacima o privremeno izvezenoj robi, da bi se dobio ispravan obračun dažbina u skladu sa članom 147. ZCP. (8) Ako se primjenjuje član 149. ZCP (ako su u pitanju samo troškovi obrade), deklarant u polje 22 upisuje samo vrijednost troškova obrade, u kojem slučaju se nikakvi drugi troškovi ili popusti ne upisuju u dodatni ekran predmetne carinske prijave "Napomena o vrijednosti", te će u polju 46 biti samo taj iznos, jer carinski informacioni sistem u tom slučaju ne može iskazati ispravnu statističku vrijednost. (9) Kod DTI carinske prijave za postupak carinskog skladištenja u carinskom skladištu tipa A, B, C i F polje 22 popunjava deklarant/zastupnik, u dobroj vjeri, prema podacima raspoloživim u trenutku podnošenja te prijave, a st. (1) i (3) ovog polja primjenjuju se na odgovarajući način za popunjavanje. Polje 23. Kurs valute (1) U polje 23 upisuje se kurs valute između valute (u fakturi) upisane u prvoj potpodjeli polja 22 i valute Bosne i Hercegovine, koji važi na dan prihvatanja uvozne carinske prijave. (2) Kod DTI uvozne carinske prijave u polje 23 carinski informacioni sistem automatski upisuje važeći kurs u skladu sa šifrom valute iz prve potpodjele polja 22, na osnovu svakodnevnog ažuriranja kursne liste u carinskom informacionom sistemu objavljene od Centralne banke Bosne i Hercegovine. Polje 24. Vrsta transakcije (1) Popunjava se tako što se upisuje: a) u prvu potpodjelu: šifra vrste predmetnog trgovinskog posla (transakcije) iz kolone A iz Priloga 20 Odluke ZCP, b) u drugu potpodjelu: šifra vrste predmetnog trgovinskog posla iz kolone B iz Priloga 20 Odluke ZCP. (2) Šifre iz kolone A iz Priloga 20 Odluke ZCP upisuju se u prvu potpodjelu polja 24 (osim šifre 9, gdje to odgovara), a šifre iz kolone B u drugu potpodjelu ovog polja (na primjer: šifra 11 - kupovina robe uz plaćanje; šifra 15 - finansijski lizing; šifra 33 - druge pošiljke pomoći (pojedinaca ili nevladinih organizacija); šifra 41 - uvoz robe na obradu; i tako dalje). Napomena: Kombinacije šifri iz kolone A i kolone B iz Priloga 20 Odluke ZCP sadržane su u Prilogu 2. ovog uputstva. (3) Kod DTI uvozne carinske prijave polje 24 popunjava se u skladu sa st. (1) i (2) ovog polja. Polje 25. Način prijevoza na granici (1) Koristeći odgovarajuću šifru vrste prijevoza iz Priloga 2. ovog uputstva, upisuje se način prijevoza koji odgovara aktivnom prijevoznom sredstvu na kojem je roba ušla u carinsko područje Bosne i Hercegovine. (2) Kod DTI uvozne carinske prijave polje 25 popunjava se u skladu sa stavom (1) ovog polja. Polje 27. Mjesto istovara(7) (1) Upisuje se naziv mjesta u kojem se vrši istovar robe sa prijevoznog sredstva. (2) Kod DTI uvozne carinske prijave polje 27 popunjava se upisivanjem odgovarajuće šifre (a5) mjesta istovara robe iz Priloga 2. ovog uputstva. (3) Polje 27 ne popunjava se u carinskoj prijavi za uništenje robe pod carinskim nadzorom. Polje 29. Ulazni ured(8) (1) Upisuje se, odvojeno kosom crtom, šifra i naziv carinskog ureda iz Priloga 2. ovog uputstva preko koje je roba ušla u carinsko područje Bosne i Hercegovine. (2) Polje 29 popunjava se: a) kada se uvozna carinska prijava podnosi u ulaznom carinskom uredu neposredno po ulasku robe u carinsko područje, b) kada se razdužuje prethodni postupak provoza ili privremeni smještaj, c) kada se podnosi uvozna carinska prijava za robu koja napušta slobodnu zonu kontrolnog tipa I i d) u slučaju kada je na osnovu dokumenata priloženih uz uvoznu carinsku prijavu moguće utvrditi preko kojeg graničnog prijelaza je roba ušla u carinsko područje Bosne i Hercegovine. (3) Kod DTI uvozne carinske prijave polje 29 popunjava se u skladu sa st. (1) i (2) ovog polja. Polje 30. Mjesto robe(9) Polje 30 popunjava se kada se zahtijevani carinski postupak provodi po nepotpunoj uvoznoj carinskoj prijavi ili po lokalnom uvoznom carinjenju, na način propisan posebnim odredbama koje reguliraju navedene postupke. Polje 31. Pakiranje i opis robe; Oznake i brojevi - Kontejner br. - Broj i vrsta (1) U prvi i drugi red uvozne carinske prijave u pisanom obliku, odvojeno kosom crtom, upisuje se ukupan broj svih paketa koji se odnosi na konkretno naimenovanje, zatim vrsta (na primjer: vreća, paket, karton, bala ili drugo) i oznake paketa, odnosno druge odgovarajuće oznake koje omogućavaju identifikaciju pošiljke.Kod DTI carinske prijave, navedeno se upisuje u treći red polja 31. Napomena: Ako se koriste kontejneri, upisuju se njihovi identifikacioni brojevi/oznake (vidjeti odredbu stava (3) za polje 19). (2) Ako se po uvoznoj carinskoj prijavi u pisanom obliku prijavljuje roba u više naimenovanja koja je upakirana u jedno pakiranje, u tom slučaju, podaci o tom pakiranju upisuju se u drugi red polja 31 kod prvog naimenovanja, dok se kod ostalih naimenovanja robe koja se nalazi u tom pakiranju u prvi red ovog polja upisuje "0" (nula). (3) Ako se po DTI uvoznoj carinskoj prijavi prijavljuje roba u više naimenovanja koja je upakirana u jedno pakiranje, u tom slučaju, podaci o tom pakiranju upisuju se u treći red polja 31 kod prvog naimenovanja, dok se kod ostalih naimenovanja robe koja se nalazi u tom pakiranju u treći red ovog polja (Broj i vrsta pakiranja) upisuje "0" (nula) i šifra vrste pakiranja sa prvog naimenovanja. (4) Ako je u pitanju neupakirana roba, upisuje se riječ "rasuto". (5) Ako je u pitanju roba koja se prenosi fiksnim instalacijama, upisuje se na primjer plin, nafta, električna energija ili drugo. (6) Ako se zbog nedostatka mjesta u polju 31 ne mogu upisati sve oznake pakiranja, upisuje se riječ "specifikacija", a uz carinsku prijavu prilaže se specifikacija pakiranja koja sadrži: broj, vrstu i šifru pakiranja, te referentne podatke specifikacije. (7) U treći i ostale redove ovog polja upisuje se naimenovanje robe iz Carinske tarife i, odvojeno kosom crtom, uobičajeni trgovački naziv robe (opis robe), uključujući tip, model i naziv proizvođača, kao i drugi podaci potrebni za identifikaciju i svrstavanje robe i po drugim tarifama i podatke propisane drugim propisima koji se primjenjuju u Utorak, 25. 6. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 43 - Strana 21 predmetnom zahtijevanom carinskom postupku.Na primjer, ako naplata akcize ovisi od određenog svojstva robe, to se svojstvo, pored ostalih podataka mora upisati u polje 31 uvozne carinske prijave. Uobičajeni trgovački naziv robe podrazumijeva navođenje vrste robe na način koji je uobičajen u svakodnevnom jeziku (a ne jezikom iz nomenklature) i dovoljno precizan da bi već na prvi pogled bilo jasno o kojoj se robi radi. Slijedom toga, opće pojmove treba izbjegavati i zamijeniti preciznijim (kao na primjer: (prehrambeni proizvodi naranče, čokolada, keksi, džem od jagoda, konzervirani ananas, voćni čaj..., (odjeća muške košulje, ženske hlače, dječije pidžame, kišne kabanice, kožne rukavice …, (obuća ženske cipele, ženske sandale, japanke, muške gležnjače…, (stolni proizvodi tanjiri, šalice, zdjele, noževi, solanici …, (dijelovi mašina pumpe, kućišta, ležajevi…, (autodijelovi kočnice, vjetrobranska stakla, amortizeri, branici …). Opis robe mora biti potpun, jasan i precizan tako da se lako može identificirati to jest prepoznati koja je roba predmet konkretnog carinskog postupka.Navođenje podataka za identifikaciju robe posebno je bitno kod pošiljki sa većim brojem artikala i carinskih prijava sa većim brojem naimenovanja. Opis robe u polju 31 podrazumijeva uobičajeni trgovački naziv robe, koji mora biti dovoljno detaljan da omogući direktnu i nedvosmislenu identifikaciju i svrstavanje. Primjer: Opis "čokolada" u polju 31, uz prijavljenu tarifnu oznaku 1806 31 00 00 ne omogućava provjeru svrstavanja (nedostaju podaci o obliku proizvoda (u pločama …?), o pojedinačnoj neto masi (veće od 2 kg …?), da li je punjena ili nepunjena i tako dalje, niti omogućava jasnu identifikaciju (nedostaje trgovački naziv, na primjer Milka hazelnuts 100 g - bez takvog opisa nije moguće nedvosmisleno provjeriti prijavljene podatke u odnosu na podnijetu robu i prateće dokumente). (8) Izuzetno od stava (7) ovog polja, u slučajevima u kojima se primjenjuje tarifni broj 9905 00 00 00 i 9919 00 00 00 iz Podglave I Glave 99 Carinske tarife (za prijavljivanje robe koja ispunjava uvjete za carinske povlastice pri uvozu navedene u naimenovanju tih tarifnih brojeva, uz poštivanje ograničenja propisanih tačkom 2.navedene Podglave I) u polje 31 uvozne carinske prijave upisuje se odgovarajuće "zajedničko naimenovanje" iz Podglave I Glave 99 Carinske tarife (na primjer, "Određene robe, kako je predviđeno carinskim propisima u vezi oslobađanja od uvoznih i izvoznih dažbina: ostala roba, osim one navedene prethodno: lična imovina naslijeđena u drugoj državi" - ako se koristi tarifna oznaka 9919 00 00 00; ili "Određene robe, kako je predviđeno carinskim propisima u vezi oslobađanja od uvoznih i izvoznih dažbina: lična imovina fizičkog lica koje prenosi svoje uobičajeno prebivalište" - ako se koristi tarifna oznaka 9905 00 00 00, i tako dalje).U tim slučajevima, uz uvoznu carinsku prijavu, prilaže se specifikacija robe, u kojoj opis robe mora biti dovoljno precizan da omogućava njenu identifikaciju.Referentni podaci o specifikaciji robe upisuju se u polje 44 uvozne carinske prijave pod odgovarajućom šifrom iz Priloga 2. ovog uputstva. Napomena: Primjena Glave 99 Carinske tarife omogućava pojednostavljeni način popunjavanja carinske prijave u slučajevima u kojima se ova glava primjenjuje uz poštivanje ograničenja propisanih istom, na način da se u tim slučajevima ne mora svaka roba posebno svrstati u odgovarajuću tarifnu oznaku (podbroj) Carinske tarife, nego se koristi odgovarajuće "zajedničko naimenovanje" i upisuje jedna odgovarajuća tarifna oznaka iz Glave 99 Carinske tarife, a uz carinsku prijavu podnosi se specifikacija robe. (9) Ako šifra robe u polju 33 ovisi od veličine, mase ili drugih fizičkih parametara, naimenovanje u polju 31 treba da sadrži i te podatke. Primjer: Obzirom da je kod aluminijskih folija jedan od kriterija za svrstavanje "debljine ne manje od 0,021 mm ali ne veće od 0,2 mm" i "ostalo", u opisu treba navesti konkretnu debljinu folije koja se uvozi (0,023 mm, 0,025 mm …), a ne raspon dimenzija naveden u nomenklaturi. (10) Ako je u pitanju akcizna roba koja je obilježena akciznim markicama u polje 31, poslije opisa robe, upisuju se i podaci o akciznim markicama kojima je ta roba obilježena (slovna oznaka serije i interval serijskih brojeva akciznih markica (od - do) iz otpremnice za akcizne markice iz kog intervala su akcizne markice sa kojima je odnosna roba obilježena i ukupan broj paklica predmetnih cigareta odnosno ukupan broj komada proizvoda pojedinačno obilježenih akciznim markicama (na primjer "CA1980001-2080000-15000 komada"), ovisno koja akcizna roba je u pitanju.U nedostatku mjesta u polju 31, podaci o akciznim markicama upisuju se u polje 44 carinske prijave pod odgovarajućom šifrom iz Priloga 2. ovog uputstva. (11) Kod DTI uvozne carinske prijave polje 31 popunjava se u skladu sa st. (1) i (3), st. (5) do (10) i stavom (12) ovog polja. (12) Kod DTI uvozne carinske prijave u slučaju iz stava (4) ovog polja u polje 31 upisuje se odgovarajuća sistemska šifra za rasuto stanje od raspoloživih sistemskih šifri "od 01 do 06", ovisno koje rasuto stanje je u pitanju. Polje 32. Naimenovanje broj (1) Upisuje se redni broj naimenovanja pod kojim se roba prijavljuje u carinskoj prijavi u odnosu na ukupan broj naimenovanja prijavljenih u upotrijebljenim obrascima i kontinuiranim obrascima kako je navedeno naprijed u tekstu za polje 5. (2) Ako uvozna carinska prijava obuhvata samo jedno naimenovanje, polje 32 ne popunjava se, a broj "1" upisuje se u polje 5. (3) U jednoj uvoznoj carinskoj prijavi ukupan broj naimenovanja može biti najviše 100. (4) Kod DTI uvozne carinske prijave polje 32 carinski informacioni sistem automatski popunjava rednim brojem predmetnog naimenovanja, u odnosu na ukupan broj prijavljenih naimenovanja kako je navedeno naprijed u tekstu za polje 5. Polje 33. Šifra robe (1) Popunjava se tako što se upisuje: a) u prvu potpodjelu: prvih osam cifara tarifne oznake (podbroja) Carinske tarife koja odgovara predmetnom naimenovanju, b) u drugu potpodjelu: deveta i deseta cifra tarifne oznake iz prve potpodjele, te odgovarajuća "dodatna sistemska šifra" iz Priloga 2. ovog uputstva koja znači jedanaestu cifru u polju 33. (2) "Dodatna sistemska šifra" omogućava, kada je potrebno, precizno razvrstavanje po dodatnim tarifama zbog primjene određenih propisa ili ako je robu iste vrste potrebno razlikovati na primjer po vrijednosti, kvalitetu, sastavu ili drugim karakteristikama.Korištenjem "dodatne šifre" mogu se razdvojiti robe iz iste tarifne oznake, na primjer: kod uvoza akciznih proizvoda kod kojih sadržaj određenih supstanci/materija opredjeljuje njeno oporezivanje akcizom; kod uvoza robe dvojne namjene ili druge robe koja podliježe dozvoli za uzvoz; kod uvoza robe prijavljene za krajnju upotrebu ili drugo. (3) Kod DTI uvozne carinske prijave polje 33 popunjava se u skladu sa st. (1) i (2) ovog polja. Broj 43 - Strana 22 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 25. 6. 2019. (4) Kod DTI uvozne carinske prijave za postupak carinskog skladištenja u carinskom skladištu tipa A, B, C, D i F polje 33 popunjava se u skladu sa st. (1) i (2) ovog polja. Polje 34. Šifra države porijekla (1) U polje 34a upisuje se odgovarajuća šifra države porijekla robe koja odgovara državi navedenoj u polju 16.Ako je u polju 16 upisana riječ "mnogo", u polje 34a upisuje se odgovarajuća šifra države porijekla konkretnog naimenovanja. (2) Kod DTI uvozne carinske prijave upisuje se odgovarajuća šifra države porijekla. (3) Kod DTI uvozne carinske prijave u postupcima u kojima se polje 34 ne popunjava, zbog tehničkih zahtjeva carinskog informacionog sistema, polje 34a automatski popunjava carinski informacioni sistem upisivanjem sistemske šifre "QQ" (znači: različite države). Polja 35. Bruto masa (kg) (1) Upisuje se bruto masa robe navedene u odgovarajućem polju 31, izražena u kilogramima. (2) Bruto masa je ukupna (zbirna) masa robe sa svom ambalažom (pakiranjem), izuzev kontejnera i druge opreme za prijevoz. (3) Kod DTI uvozne carinske prijave polje 35 popunjava se u skladu sa st. (1) i (2) ovog polja. (4) Kod DTI uvozne carinske prijave, ako je u pitanju prijenos fiksnim instalacijama u polje 35 upisuje se sistemska šifra "0,01". Polje 36. Povlastice (1) Upisuje se odgovarajuća šifra za državu porijekla robe iz Priloga 2. ovog uputstva, a u vezi primjene sporazuma o preferencijalnoj trgovini zaključenim između Bosne i Hercegovine i druge države ili grupe država koji je u pitanju. (2) Kod DTI uvozne carinske prijave polje 36 popunjava se u skladu sa stavom (1) ovog polja, a carinski informacioni sistem provjerava da li je šifra države porijekla robe upisana u polje 34a usklađena sa šifrom iz ovog polja. Polje 37. POSTUPAK (1) Popunjava se tako što se upisuje: a) u prvu potpodjelu: šifra zahtijevanog carinskog postupka za robu koja se prijavljuje iz Priloga 2. ovog uputstva. Ta šifra sastoji se od četiri cifre, od kojih se prve dvije cifre odnose na zahtijevani carinski postupak, a posljednje dvije cifre na prethodni postupak.Ako nije bilo prethodnog postupka ili ako je prethodni postupak bio postupak provoza, posljednje dvije cifre te šifre su "00" (dvije nule), b) u drugu potpodjelu: odgovarajuća šifra iz Priloga 2. ovog uputstva koja se odnosi na pobliže navođenje zahtijevanog carinskog postupka iz prve potpodjele ovog polja. (2) Šifre koje se upisuju u drugu potpodjelu polja 37 moraju se odnositi na zahtijevani carinski postupak iz prve potpodjele ovog polja. (3) "Prethodni postupak" je carinski postupak u kojem je roba bila prije nego što je stavljena u zahtijevani postupak. (4) Lista dvocifrenih šifri carinskih postupaka i način njihovog korištenja kod popunjavanja prve potpodjele polja 37 propisana je Prilogom 20 Odluke ZCP. (5) Četverocifrene šifre carinskih postupaka (to jest moguće kombinacije šifri zahtijevanog i prethodnog postupka) za prvu potpodjelu polja 37 sadržane su u Prilogu 2. ovog uputstva. (6) Kod DTI uvozne carinske prijave polje 37 popunjava se u skladu sa st. (1) do (5) ovog polja. Polje 38. Neto masa (kg) (1) Upisuje se neto masa robe navedene u odgovarajućem polju 31, izražena u kilogramima. (2) Neto masa je masa same robe bez bilo kojeg pakiranja (ambalaže). (3) Kod DTI uvozne carinske prijave polje 38 popunjava se u skladu sa st. (1) i (2) ovog polja. (4) Kod DTI uvozne carinske prijave, ako je u pitanju prijenos fiksnim instalacijama u polje 38 upisuje se sistemska šifra "0,01". Napomena: U polje 38 moraju se upisati stvarni podaci za neto masu po naimenovanjima.Raspodjela neto mase po naimenovanjima na proporcionalan način u odnosu na vrijednost naimenovanja nije zakonski osnovano, a može imati za posljedicu netačne statističke podatke i pogrešno utvrđen carinski dug. Polje 39. Kvota (1) Ako deklarant, u skladu sa članom 208. Odluke ZCP, zahtijeva korištenje tarifnog kontigenta, u polje 39 uvozne carinske prijave upisuje se odgovarajuća šifra iz Priloga 2. ovog uputstva, ovisno koji tarifni kontigent odnosno tarifnu kvotu zahtijeva, a referentni podaci o odgovarajućoj odluci o odobravanju tražene kvote upisuju se u polje 44.U protivnom, polje 39 ne popunjava se. (2) Kod DTI uvozne carinske prijave polje 39 popunjava se u skladu sa stavom (1) ovog polja. Polje 40. Zbirna prijava/prethodni dokument (1) Popunjava se tako što se upisuje: a) odvojeno kosom crtom, šifra vrste carinske prijave iz Priloga 2. ovog uputstva (podatak iz polja 1/1), MRN broj carinske prijave koja se odnosi na prethodni carinski postupak po kojoj je roba bila prijavljena i redni broj naimenovanja iz te carinske prijave (na primjer, "TR/19BA094161005860F1/4"), ili b) ako je prethodni postupak proveden na osnovu nekog drugog dokumenta (na primjer, CIM, TIR, ATA, zbirna prijava, popis robe ili drugo), odvojeno kosom crtom: šifra carinskog ureda u kojoj je proveden prethodni postupak, šifra vrste prethodnog dokumenta iz Priloga 2. ovog uputstva, referentni podaci prethodnog dokumenta (broj i godina prihvatanja od strane carinskog ureda koja je u pitanju) i redni broj naimenovanja robe iz prethodnog dokumenta po kojem je roba bila prijavljena, ili c) ako je prethodni carinski postupak proveden na osnovu carinske prijave podnijete usmenim prijavljivanjem koju nije pratio "popis robe" ili je proveden na osnovu carinske prijave podnijete nekom drugom radnjom (član 140. Odluke ZCP): odgovarajuća šifra iz Priloga 2. ovog uputstva, ili d) ako ne postoji prethodni postupak: broj "1". (2) Ako je potrebno upisati više prethodnih dokumenata, u polje 40 upisuje se riječ "specifikacija", a uz predmetnu carinsku prijavu prilaže se specifikacija prethodnih dokumenata koja sadrži: referentne podatke specifikacije, sve podatke o prethodnim dokumentima kako je propisano u stavu (1) ovog polja i podatak uz svako naimenovanje o bruto masi koja se razdužuje, ovisno od situacije. (3) Kod DTI uvozne carinske prijave polje 40 popunjava se u skladu sa st. (1) i (2) ovog polja, s tim da se koristi samo treća potpodjela ovog polja za upisivanje podataka o Utorak, 25. 6. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 43 - Strana 23 prethodnom dokumentu, dok se redni broj naimenovanja iz prethodnog dokumenta upisuje u četvrtu potpodjelu polja 40. Polje 41. Dopunska jedinica (1) Upisuje se količina robe iz predmetnog naimenovanja, izražena u jedinici mjere koja je propisana Carinskom tarifom. (2) Kod DTI uvozne carinske prijave polje 41 carinski informacioni sistem otvara ovisno od tarifne oznake robe upisane u polju 33 predmetnog naimenovanja u toj prijavi, te se u otvoreno polje 41 upisuje količina robe iskazana u naznačenoj dopunskoj jedinici koja je propisana Carinskom tarifom. Polje 42. Cijena naimenovanja (1) Upisuje se iznos u valuti iskazanoj u prvoj potpodjeli polja 22 za robu prijavljenu u predmetnom naimenovanju. Ista predstavlja dio ukupne fakturirane vrijednosti iz druge potpodjele polja 22 u skladu sa uvjetima isporuke. (2) Zbir vrijednosti upisanih u polju 42 u svim naimenovanjima jednaka je vrijednosti upisanoj u polje 22. (3) U carinskoj prijavi za ponovni uvoz kompenzirajućih proizvoda dobijenih u vanjskoj obradi upisuje se iznos koji je jednak dodatoj vrijednosti (vrijednost strane robe korištene u vanjskoj obradi i vrijednost uslugâ) (vidjeti polje 22). (4) Kod DTI uvozne carinske prijave carinski informacioni sistem automatski popunjava ovo polje nakon pravilnog upisivanja podataka u dodatni ekran predmetne carinske prijave "Napomena o vrijednosti", pri čemu se primjenjuju i sljedeća pravila: a) puni iznos iz fakture, upisan u polju 22, bit će automatski prikazan u dodatnom ekranu "Napomene o vrijednosti - opći dio", a zatim treba pravilno upisati iznose troškova i popusta koji utiču na utvrđivanje carinske osnovice, kao što su troškovi prijevoza, osiguranja, ostali troškovi i popusti, kao i ukupan iznos unutarnjih ovisnih troškova koji utiču na utvrđivanje osnovice za porez na dodanu vrijednost, b) u dodatni ekran "Napomena o vrijednosti - dio za naimenovanje" predmetne DTI uvozne carinske prijave upisuje se vrijednost robe iz fakture koja se odnosi na konkretno naimenovanje u valuti iz polja 22, a upisane troškove i popuste u "Napomena o vrijednosti - opći dio" raspodijelit će carinski informacioni sistem po naimenovanjima srazmjerno vrijednosti roba iz tih naimenovanja, c) ako se neki troškovi i popusti ne odnose na sva naimenovanja potrebno je u carinskom informacionom sistemu u dodatnom ekranu predmetne carinske prijave "Napomena o vrijednosti" isključiti opciju "Raspodjela po vrijednosti", a uključiti opciju: "Nema dodjele" te, u tom slučaju, raspodjelu troškova i popusta po naimenovanjima izvršiti ručno a njihove iznose upisati u dodatni ekran predmetne carinske prijave "Napomena o vrijednosti - dio za naimenovanje", d) ukupan iznos unutarnjih ovisnih troškova koji ulaze u osnovicu za porez na dodanu vrijednost, a ne ulaze u carinsku osnovicu, upisuju se u dodatni ekran predmetne DTI carinske prijave "Napomena o vrijednosti" - stavka pod nazivom "unutarnji ovisni troškovi". (5) Polje 42 u DTI uvoznoj carinskoj prijavi za postupak carinskog skladištenja u carinskom skladištu tipa D popunjava se kao u st. (1), (2) i (4) ovog polja. (6) Polje 42 u DTI uvoznoj carinskoj prijavi za postupak carinskog skladištenja u carinskom skladištu tipa A, B, C i F popunjava se, u dobroj vjeri deklaranta/zastupnika, prema podacima raspoloživim u trenutku podnošenja prijave, a st. (1), (2) i (4) ovog polja primjenjuju se na odgovarajući način za popunjavanje. Polje 43. MV šifra Koristeći odgovarajuću šifru iz Priloga 2. ovog uputstva, upisuje se metod koji je primijenjen za utvrđivanje carinske vrijednosti. Polje 44. Dodatne informacije, priloženi dokumenti, uvjerenja i odobrenja (1) U prvi red, ovisno od postupka koji se provodi nad robom, odvojeno kosom crtom, upisuju se odgovarajuće šifre dokumenata koji su priloženi uz predmetnu carinsku prijavu iz Priloga 2. ovog uputstva, koji su potrebni za provođenje predmetnog carinskog postupka. (2) U drugi red, odvojeno kosom crtom, upisuju se referentni podaci (identifikacioni broj i datum dokumenta ili drugi prepoznatljivi referentni podatak) priloženih dokumenata prema redoslijedu navedenih šifara u prvom redu polja 44, uključujući i redne brojeve bilo kojeg kontrolnog primjerka T5 (ako se koristi). (3) Za informacije i priložene dokumente koji se odnose na sva naimenovanja predmetne carinske prijave, šifre i referentni podaci o istima upisuju se u polje 44 samo prvog naimenovanja te prijave. (4) Za informacije i priložene dokumente koji se odnose samo na određeno naimenovanje (robu) predmetne carinske prijave, šifre i referentni podaci o istima upisuju se u polju 44 tog konkretnog naimenovanja i oni se odnose samo na robu iz tog naimenovanja. (5) Iznos troškova i popusta i ovisnih unutarnjih troškova koji se odnose samo na određeno naimenovanje (robu) predmetne carinske prijave upisuju se samo u treći red polja 44 tog konkretnog naimenovanja. (6) Vrsta i iznos troškova i popusta (koji, ovisno od pariteta isporuke, utiču na utvrđivanje carinske osnovice) i iznos ovisnih unutarnjih troškova (koji ulaze u osnovicu poreza na dodanu vrijednosti), a koji se odnose na svu robu (sva naimenovanja) prijavljenu po predmetnoj carinskoj prijavi upisuju se u treći red polja 44 samo prvog naimenovanja te prijave. (7) U četvrti red polja 44, u uvoznim carinskim postupcima gdje to odgovara, odvojeno kosom crtom, upisuju se podaci o odobrenju (šifra odobrenja iz Priloga 2. ovog uputstva ako je propisana tim prilogom ili drugim aktom, broj i godina odobrenja za provođenje postupka iz polja 37 carinske prijave i šifra nadzornog carinskog ureda) i specifične oznake propisane čl.346.i 347. Odluke ZCP gdje su primjenjive. (8) U četvrti red polja 44, gdje to odgovara, upisuju se i: a) podaci propisani stavom (11) tačka c), stavom (13) tačka b) i stavom (15) tačka c) polja 8 uvozne carinske prijave, b) odgovarajuća šifra iz Priloga 2. ovog uputstva i propisani rok zabrane otuđenja za predmetnu carinsku povlasticu, gdje je primjenjivo (vidjeti tekst za šifru "RZCP" u Šifarniku 19. (19.2.) u Prilogu 2. ovog uputstva). (9) Ako u polju 44 nema dovoljno mjesta za upisivanje informacija i priloženih dokumenata, upisuje se riječ: "specifikacija".U tom slučaju, uz uvoznu carinsku prijavu podnosi se specifikacija informacija i priloženih dokumenata, koja za iste sadrži podatke propisane za popunjavanje polja 44 carinske prijave, kao i referentne podatke specifikacije. Broj 43 - Strana 24 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 25. 6. 2019. (10) Potpodjela "D.I. šifra" (šifra dodatnih informacija) ne smije se popuniti (mora ostati prazna). (11) Kod DTI uvozne carinske prijave u carinskom informacionom sistemu: a) u prvom redu polja 44: nalaze se (prikazani su) samo iznosi troškova i popusta upisanih u dodatni ekran predmetne uvozne carinske prijave "Napomena o vrijednosti" i to za predmetno naimenovanje, b) u drugom redu polja 44: nalaze se samo šifre priloženih dokumenata zahtijevane od strane carinskog informacionog sistema za odgovarajući carinski postupak.Šifre za ostale dokumente potrebne za zahtijevani postupak, a koje carinski informacioni sistem automatski ne zahtijeva, upisuje deklarant izborom iz Priloga 2. ovog uputstva odgovarajuće šifre za svaki dokument koji je u pitanju, c) referentni podaci o dokumentima priloženim uz predmetnu carinsku prijavu: upisuju se u dodatni ekran predmetne carinske prijave "Priloženi dokumenti", prilikom provjere kod sačinjavanja carinske prijave. Polje 46. Statistička vrijednost (1) Upisuje se vrijednost robe iz predmetnog naimenovanja, izražena u valuti Bosne i Hercegovine, na paritetu franko granica Bosne i Hercegovine. (2) Ako je ugovorena isporuka robe u drugoj državi upisuje se fakturna vrijednost uvećana za troškove prijevoza, osiguranja i slanja robe od mjesta isporuke u drugoj državi do granice Bosne i Hercegovine. (3) Ako je ugovorena isporuka robe u Bosni i Hercegovini, upisuje se fakturna vrijednost umanjena za troškove prijevoza, osiguranja i slanja robe od granice Bosne i Hercegovine do mjesta isporuke u Bosni i Hercegovini. (4) U carinskoj prijavi za ponovni uvoz proizvoda dobijenih u postupku vanjske obrade, u polje 46 upisuje se iznos kojeg čine ukupna vrijednost robe privremeno izvezene radi vanjske obrade, vrijednost usluga, vrijednost strane robe korištene (ugrađene) u postupku vanjske obrade i vrijednost drugih troškova nastalih izvan carinskog područja Bosne i Hercegovine (to jest kao da je roba bila proizvedena u cjelosti u državi vanjske obrade). (5) Kod DTI uvozne carinske prijave carinski informacioni sistem automatski popunjava ovo polje na osnovu podataka u prijavi koje je upisao deklarant, to jest ovisno od pravilnog popunjavanja polja 22 i pravilno upisanih troškova i popusta koji utiču na carinsku osnovicu. Polje 47. Obračun indirektnih poreza(13) (1) Iznosi u polju 47 moraju biti iskazani u valuti Bosne i Hercegovine. (2) U polje 47 upisuje se važeći osnov za obračun dažbina (vrijednost, težina ili drugo). (3) Polje 47 popunjava se tako što se upisuje: a) u prvu potpodjelu (vrsta): šifra vrste dažbine (na primjer, carina, porez na dodanu vrijednost, akciza...) iz Priloga 2. ovog uputstva, b) u drugu potpodjelu (osnovica): osnovica za obračun dažbine (vrijednost ili količina robe ili druga propisana osnovica za obračun dažbine iz prve potpodjele), c) u treću potpodjelu (stopa): stopa dažbine i/ili jedinica mjere dažbine iz prve potpodjele koja se primjenjuje, d) u četvrtu potpodjelu (iznos): iznos dažbine koju treba platiti, e) u petu potpodjelu (NP): jedna od sljedećih šifri načina plaćanja dažbina ili obezbjeđenja, i to kod svake dažbine: 1) šifra "0": obezbjeđenje garancijom, 2) šifra "1": plativa dažbina ili 3) šifra "2": nema plaćanja, f) u zadnji red (ukupno): ukupan iznos svih obračunatih dažbina za predmetno naimenovanje. (4) Ako po uvoznoj carinskoj prijavi ima prijavljeno više od jednog naimenovanja, polje 47 (namijenjeno za zbirni iznos dažbina za sva naimenovanja) popunjava se i na nivou carinske prijave i to na posljednjem od korištenih BIS obrazaca uvozne carinske prijave u pisanom obliku, odnosno nakon posljednjeg naimenovanja kod DTI carinske prijave.U posljednjem redu polja 47, poslije riječi "ukupno" upisuje se zbirni iznos svih dažbina obračunatih za plaćanje i šifra "1" (plativa dažbina). (5) Polje 47 druga potpodjela (osnovica) u carinskoj prijavi za postupak carinskog skladištenja u carinskom skladištu tipa A, B, C i F popunjava deklarant/zastupnik, u dobroj vjeri, prema podacima raspoloživim u trenutku podnošenja te prijave. Napomena: Iznosi upisani u polju 47 carinske prijave za postupak carinskog skladištenja u carinskom skladištu tipa A, B, C i F ne predstavljaju stvarno obračunati carinski dug odnosno dažbine.Ti podaci su potrebni radi praćenja odnosno "sistemske kontrole" položenog obezbjeđenja za plaćanje dažbina od strane carinskog informacionog sistema. Kada za robu stavljenu u postupak carinskog skladištenja u carinskom skladištu tipa A, B, C i F dođe do nastanka carinskog duga, iznos carinskog duga odnosno dažbina obračunava se prema propisima za određivanje visine duga koji za tu robu važe na dan nastanka carinskog duga (član 207. ZCP). (6) Kod DTI uvozne carinske prijave, u svim uvoznim carinskim postupcima, carinski informacioni sistem automatski obračunava dažbine (indirektne poreze) prema podacima upisanim u ostalim poljima predmetne uvozne carinske prijave primjenom st. (1) do (5) ovog polja. (7) Polje 47 uvozne carinske prijave popunjava se samo ako je nastala obaveza plaćanja ili obezbjeđenja dažbina. (8) Ako nastaje obaveza plaćanja ili obezbjeđenja samo za neku dažbinu (na primjer, roba je oslobođena od plaćanja carine, ali se plaća porez na dodanu vrijednost) tada se polje 47 ne popunjava samo za onu dažbinu za koju ne nastaje obaveza plaćanja ili obezbjeđenja. Polje 48. Odloženo plaćanje (1) Upisuje se, odvojeno kosom crtom, šifra vrste garancije iz Priloga 2. ovog uputstva, broj i godina pod kojim je garancija, kojom se osigurava plaćanje dažbina u predmetnom postupku puštanja robe u slobodan promet za vrijeme općeg roka (do 10 dana) za plaćanje carinskog duga (dažbina) propisanog članom 215. ZCP, prihvaćena kod nadležne organizacione jedinice UIO (garantni carinski ured) i šifra te organizacione jedinice (garantnog carinskog ureda) iz Priloga 2. ovog uputstva. (2) Ako u postupku puštanja robe u slobodan promet nastaje obaveza plaćanja dažbina njihovo plaćanje može biti obezbijeđeno valjanom garancijom samo za vrijeme općeg roka (do 10 dana) za plaćanje carinskog duga propisanog članom 215. ZCP. (3) Ako u postupku puštanja robe u slobodan promet nastaje obaveza plaćanja dažbina a polje 48 uvozne carinske prijave za taj postupak nije popunjeno (nije položeno obezbjeđenje), mora se odmah izvršiti plaćanje obračunatih dažbina.U tom slučaju, shodno članu 71. ZCP, roba ne može biti puštena deklarantu (ne može deklarantu biti dostupna ni Otpremnica, vidjeti član 18.st. (9) i (10) ovog uputstva) dok se ne izvrši plaćanje obračunatih dažbina. Utorak, 25. 6. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 43 - Strana 25 (4) Kod DTI uvozne carinske prijave za stavljanje robe u slobodan promet polje 48 popunjava se u skladu sa st. (1) do (3) ovog polja. Polje 49. Identifikacija skladišta (1) U polje 49 upisuje se identifikacioni broj carinskog skladišta iz odobrenja za držanje carinskog skladišta koje je u pitanju. (2) Polje 49 popunjava se: a) u postupku carinskog skladištenja i b) ako se uvozna carinska prijava za stavljanje robe u zahtijevani carinski postupak koristi za razduženje postupka carinskog skladištenja (na primjer, stavljanje robe u slobodan promet uz plaćanje dažbina nakon postupka carinskog skladištenja - postupak 4071). (3) Kod DTI uvozne carinske prijave u carinskom informacionom sistemu polje 49 sastoji se od dva dijela, koje carinski informacioni sistem prema potrebi otvara, a upisuje se: a) u prvi dio polja: identifikacioni broj carinskog skladišta u koje se predmetna roba smješta ili u kojem je predmetna roba prethodno uskladištena, ovisno koja je situacija iz stava (2) ovog polja u pitanju, b) u drugi dio polja: popunjava se samo kod stavljanja robe u postupak carinskog skladištenja.Upisuje se rok odobrenog postupka carinskog skladištenja, iskazan u broju dana.Ako taj rok nije određen, zbog tehničkih zahtjeva carinskog informacionog sistema, upisuje se maksimalni sistemski broj dana "9999". Polje 54. Mjesto i datum; Potpis i ime deklaranta/zastupnika (1) Upisuje se mjesto i datum podnošenja uvozne carinske prijave. (2) Odgovorno lice kod deklaranta/zastupnika upisuje svoje puno ime i svojeručni potpis. (3) Original svojeručnog potpisa odgovorno lice mora staviti na primjerak uvozne carinske prijave koji ostaje kod nadležne postupajućeg carinskog ureda.Ako je deklarant/zastupnik pravno lice, upisuje se puno ime tog pravnog lica, puno ime odgovornog lica kod deklaranta/zastupnika koji se svojeručno potpisuje i navodi funkciju, te stavlja otisak službenog pečata. (4) Kod DTI uvozne carinske prijave carinski informacioni sistem automatski upisuje samo datum podnošenja uvozne carinske prijave i korisničko ime odgovornog lica kod deklaranta/zastupnika koji mu je dodijeljen od strane UIO za rad na carinskom serveru.Original svojeručnog potpisa to odgovorno lice mora staviti na primjerak predmetne uvozne carinske prijave koji ostaje kod nadležnog postupajućeg carinskog ureda (kao i naziv funkcije u deklaranta/zastupnika ako je u pitanju pravno lice i otisak službenog pečata). Član 27. (Popunjavanje carinske prijave kod prijenosa sa jednog na drugog imaoca odobrenja) Kada se, u skladu sa članom 311. Odluke ZCP, roba ili proizvodi prenose od jednog imaoca odobrenja do drugog bez razduživanja aranžmana (postupka), carinska prijava popunjava se u skladu sa odredbama Priloga 46 Odluke ZCP i njegovog dodatka. GLAVA X - POPUNJAVANJE POLJA CARINSKE PRIJAVE OZNAČENIH SLOVIMA Član 28. (Popunjavanje polja carinske prijave označenih slovima) (1) Polja prihvaćene carinske prijave označena slovima popunjava postupajući carinski ured, ili drugi nadležni organ kada je to predviđeno carinskim propisima, ovisno od carinskog postupka koji zahtijeva deklarant/ zastupnik.Kada polja prihvaćene carinske prijave označena slovima popunjava carinski ured, postupajući carinski službenik mora se, na svim primjercima carinske prijave, potpisati uz navođenje i svoje službene šifre. (2) Polja prihvaćene carinske prijave označena slovima podnijete u pisanom obliku ili DTI carinske prijave, popunjavaju se na način kako je, u daljnjem tekstu ovog člana, navedeno za pojedina polja označena slovima (i to prvo odredbe za prijave u pisanom obliku, a potom za DTI carinske prijave). Polje A. CARINSKI URED OTPREME/IZVOZA/ODREDIŠTA (1) Polje A popunjava se tako što se upisuje: a) u prvi red: naziv carinskog ureda kojem se roba prijavljuje za zahtijevani carinski postupak, b) u drugi red: odvojeno kosom crtom, šifra carinskog ureda iz tačke a) ovog stava iz Priloga 2. ovog uputstva, te broj i datum prihvatanja podnijete carinske prijave, c) u treći red: odvojeno kosom crtom, vrijeme prihvatanja carinske prijave, službena šifra i potpis postupajućeg carinskog službenika. (2) Kod DTI carinske prijave u polje A upisuje se: a) u prvi red: šifra carinskog ureda kojem je roba prijavljena iz Priloga 2. ovog uputstva, b) u drugi red: carinski informacioni sistem automatski upisuje naziv carinskog ureda iz tačke a) ovog stava, c) u treći red: u trenutku prihvatanja carinske prijave, carinski informacioni sistem automatski dodjeljuje i upisuje: 1) MRN broj carinske prijave (an18) iz elektronskog kontrolnika carinskih prijava koji se vodi u carinskom informacionom sistemu, 2) datum prihvatanja carinske prijave, koji se prikazuje na sljedeći način: dd/mm/gggg (na primjer, datum 20. februar 2019. upisuje se u sljedećem obliku: 20/02/2019), d) na odštampanoj carinskoj prijavi postupajući carinski službenik ručno upisuje vrijeme prihvatanja carinske prijave, te stavlja svoju službenu šifru i potpis. Napomena: Vrijeme prihvatanja DTI carinske prijave automatski generira carinski informacioni sistem u trenutku njenog prihvatanja, ali ga sistem ne ispisuje na prijavi nego se isto prikazuje na dodatnom ekranu "Detalji" (historijat carinske prijave) na sljedeći način: hh:mm. Polje B. RAČUNOVODSTVENI PODACI (1) Ne isključujući primjenu drugih primjenjivih propisa, polje B popunjava se samo kod DTI carinske prijave kod uvoznih i izvoznih carinskih postupaka, tako što carinski informacioni sistem automatski dodjeljuje i upisuje podatke vezane za obračun carinskog duga i to: a) u prvi red: način plaćanja, b) u drugi red: jedinstveno slovo "L" iz "broja procjene", te broj i datum procjene carinske prijave (na primjer, "L 3200 Datum: 20/02/2019"), c) u treći red: jedinstveno slovo "R" iz "broja priznanice", te broj i datum priznanice (na primjer, "R 1200 Datum: 21/02/2019", vidjeti stav (3) ovog polja), d) u četvrti red: garancija (iznos u valuti Bosne i Hercegovine koji se obezbjeđuje i šifra te valute), e) u peti red: ukupne dažbine u valuti Bosne i Hercegovine i šifra te valute, f) u šesti red: ukupno po carinskoj prijavi u valuti Bosne i Hercegovine i šifra te valute. Broj 43 - Strana 26 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 25. 6. 2019. (2) Kada carinski informacioni sistem uvoznoj ili izvoznoj DTI carinskoj prijavi automatski dodijeli status "L broj procjene" taj status određuje da je roba puštena, pa je datum puštanja robe datum dodjele "L broja procjene", koji datum navedeni sistem automatski ispisuje u polje B, a prikazuje se na sljedeći način: dd/mm/gggg.Od toga datuma teče rok za plaćanje carinskog duga (obračunate dažbine), ako je roba puštena uz polaganje odgovarajućeg instrumenta obezbjeđenja. (3) Broj i datum "priznanice" je broj i datum pod kojim je u carinskom informacionom sistemu evidentirana uplata dažbina obračunatih po predmetnoj carinskoj prijavi. (4) U slučaju ako se plaćanje carinskog duga obavlja u gotovini, roba ne može biti puštena prije plaćanja tog duga i evidentiranja uplate u carinskom informacionom sistemu ("R" iz "broja priznanice"). Polje C. POLAZNI URED Polje C popunjava se: a) u slučaju podnošenja nepotpune carinske prijave, na način propisan odredbama o toj prijavi, b) na odštampanoj carinskoj prijavi po kojoj je roba prijavljena za stavljanje u slobodan promet uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina i to samo u slučajevima u kojima je propisan rok zabrane otuđenja, u kom slučaju, postupajući carinski službenik upisuje: propisan rok zabrane otuđenja (na primjer: "Zabrana otuđenja 36 mjeseci" ili "Zabrana otuđenja trajno" ili drugo, ovisno od propisanog roka zabrane), neovisno od toga što taj rok upisuje i deklarant u polju 44 pod šifrom "RZCP", c) u drugim slučajevima samo kada je to propisano i na način kako je propisano. Polje D/J. KONTROLA POLAZNOG/ODREDIŠNOG UREDA (1) Popunjava se tako što se upisuje, ovisno od situacije: a) u prvi red (rezultat): podaci o izvršenom pregledu robe i/ili priloženih dokumenata, a ako je o tome sačinjen zapisnik upisuju se i riječi: "zapisnik u prilogu".Ako pregled nije izvršen, prvi red ne popunjava se, b) u drugi red (stavljene plombe: broj:): ukupan broj stavljenih carinskih plombi, c) u treći red (identitet): podaci o oznakama stavljenih carinskih plombi, d) u četvrti red: odvojeno kosom crtom, kod svih carinskih postupaka, ovisno od situacije: 1) datum i vrijeme kada je roba puštena (član 4. tačka (20) ZCP, vidjeti i član 18.st. (9) i (10) i stav (2) za polje B. ovog uputstva), ili 2) razlog zbog kojeg roba ne može biti puštena. Upisuje se odgovarajuća šifra i opis razloga nepuštanja robe iz stava (2) ovog polja u slučaju iz člana 19. stav (8) ovog uputstva, e) u peti red (potpis): odvojeno kosom crtom: 1) gdje to odgovara, rok (datum) za razduživanje (završetak) postupka (vidjeti st. (3) i (4) ovog polja). Rok (datum) se unosi u obliku dd/mm/gggg (dan/mjesec/godina). Podaci o razduživanju (završetku) postupka upisuju se kao šifra i rok (datum). Odvojeno kosom crtom, upisuje se odgovarajuća šifra iz stava (4) ovog polja za rok iz stava (3) ovog polja koji je u pitanju i rok (na primjer: "T/04/06/2019", "E/30/08/2019", "N/10/06/ 2019" ili drugo, ovisno od situacije) i 2) službena šifra i potpis službenika koji su izvršili pregled robe i/ili priloženih dokumenata odnosno postupajućih carinskih službenika, f) u gornjem desnom uglu polja D/J (Pečat): stavlja se otisak službenog pečata postupajućeg carinskog ureda. (2) Sljedeće šifre i tekst koriste se za upisivanje razloza zbog kojih se ne može odobriti puštanje robe: 1 nije bilo moguće započeti ili nastaviti pregled robe zbog deklarantovih razloga 2 nisu podnijeti svi propisani dokumenti (uz navođenje nedostajućeg dokumenta) 3 carinski dug nije plaćen niti odgovarajuće obezbijeđen (vidjeti član 19. stav (1) tačka c) ovog uputstva) 4 carinski dug nije odgovarajuće obezbijeđen, (vidjeti član 19. stav (1) tač.d) i e) ovog uputstva) 5 roba je predmet zabrane 6 roba je predmet ograničenja 7 nije poznato da li je roba predmet zabrana i ograničenja dok nisu poznati rezultati provjere/analize O ostalo (uz obavezno navođenje konkretnog razloga). (3) Rok za razduživanje (završetak) postupka upisuje se polje D/J carinske prijave u sljedećim slučajevima: a) kod postupka provoza: rok do kojeg roba mora biti pokazana (podnijeta) odredišnom carinskom uredu b) kod postupka: unutarnje obrade, obrade pod carinskom kontrolom, privremenog uvoza i vanjske obrade: rok (odobren) do kojeg mora biti završen (razdužen) postupak koji je u pitanju c) kod krajnje upotrebe: rok (odobren) do kojeg moraju biti ispunjeni uvjeti iz odobrenja odnosno uvjeti krajnje upotrebe d) kod nepotpune carinske prijave: rok (odobren) za dostavljanje nedostajućeg dokumenta i/ili podataka e) kod slanja dokaza o porijeklu na provjeru u trenutku uvoznog carinjenja: upisuje se rok od 10 mjeseci, odnosno poslednji dan toga roka f) za ostale slučajeve: upisuje se rok do kojeg mora biti završeno postupanje po predmetnoj carinskoj prijavi, ako postoji rok. (4) Sljedeće šifre koriste se za upisivanje roka za razduživanje (završetak) postupka u polje D/J (peti red): E kod postupka: unutarnja obrada, obrada pod carinskom kontrolom, privremeni uvoz i vanjska obrada, ovisno koji postupak je u pitanju K krajnja upotreba N nepotpuna carinska prijava P rok za provjeru dokaza o porijeklu poslanog na provjeru u trenutku uvoznog carinjenja T postupak provoza O ostalo. (5) Kod DTI carinske prijave polje D/J otvara se u carinskom informacionom sistemu samo kod postupka provoza i u isto se upisuje rok završetka postupka (rok predaje) u skladu sa stavom (1) tačka e) alineja 1) ovog polja.Ovaj rok se upisuje i na odštampanoj provoznoj prijavi na zelenom obrascu JCI. (6) Kod ostalih carinskih postupaka polje D/J ne otvara se u carinskom informacionom sistemu, te podaci koji se, ovisno od situacije, upisuju u polje D/J u skladu sa odredbama ovog polja moraju biti upisani ručno na način propisan tim odredbama, bez obzira da li je DTI carinska prijava odštampana na zelenom obrascu JCI ili na bijelom papiru u obliku JCI (vidjeti član 8. ovog uputstva). Polje E/J. KONTROLA OD STRANE OTPREMNOG/IZVOZNOG/ODREDIŠNOG UREDA (1) Polje E nalazi se na poleđini primjerka 1 i 6 carinske prijave. (2) U polje E carinske prijave upisuju se podaci koji zbog nedostatka mjesta nisu mogli biti upisani u polje D/J. (3) U polje E, kod carinske prijave u pisanom obliku (bilo da je odštampana na zelenom obrascu JCI ili na bijelom papiru u obliku JCI, ovisno od situacije, vidjeti član 8.st. (3) i (4) ovog uputstva) i kod provozne prijave (primjerak 1 ili 6, Utorak, 25. 6. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 43 - Strana 27 ovisno od vrste carinske prijave), upisuju se i razlozi koji sprječavaju puštanje robe i to prije donošenja rješenja o nepuštanju robe, na način kako je propisano članom 19. stav (3) tačka a) ovog uputstva. Polje F. OVJERA NADLEŽNIH ORGANA (1) Polje F nalazi se na primjerku 4 i 5 i dvonamjenskom primjerku 4/5 provozne prijave. (2) Polje F popunjava se u postupku provoza samo u slučaju ako, u toku trajanja provozne radnje, dođe do pretovara robe sa jednog na drugo prijevozno sredstvo ili iz jednog kontejnera u drugi (vidjeti član 24. ovog uputstva). (3) Polje F namijenjeno je potvrđivanju podataka o pretovaru robe u toku postupka provoza sa jednog na drugo prijevozno sredstvo ili iz jednog kontejnera u drugi, koji pretovar je naveden u polju 55 provozne prijave (primjerak 4 i 5). (4) Polje F popunjava se tako što se upisuje: a) u prvi red: 1) pod naslovom: (Nove plombe: Broj:): broj i oznake novo stavljenih carinskih plombi nakon pretovara robe sa jednog na drugo prijevozno sredstvo ili iz jednog kontejnera u drugi, 2) pod naslovom (Identitet): registarske oznake prijevoznog sredstva na koje je roba pretovarena, b) u drugi red (potpis): službena šifra i potpis postupajućeg carinskog službenika, a u desni ugao polja F stavlja se otisak službenog pečata. (5) Ako su izvršena dva pretovara, popunjava se i druga potpodjela polja F u skladu sa stavom (4) ovog polja. Polje G. OVJERA OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA (1) Polje G nalazi se na poleđini primjerka 4 i 5 i dvonamjenskog primjerka 4/5 provozne prijave. (2) Polje G namijenjeno je za upisivanje napomena, utvrđeno od nadležnog organa (carine, policije ili drugo) u vezi sa događajima i incidentima u toku prijevoza robe koja se kreće u okviru postupka provoza, koji su navedeni u polju 56 carinske prijave (vidjeti član 232. Odluke ZCP i član 24. ovog uputstva). (3) Nadležni organ potvrđuje svoje napomene u polju G sa službenim pečatom, uz potpis i navođenje službene šifre (ako postoji) postupajućeg službenika. (4) U polje G mogu se upisati i referentni podaci (broj i datum) izdatih veterinarskih i fitosanitarnih odobrenja/suglasnosti. Polje H. KONTROLA NAKON CARINJENJA (ako se ovaj primjerak koristi za utvrđivanje bh. statusa robe) (1) Polje H nalazi se na poleđini primjerka 4 i dvonamjenskog primjerka 4/5 provozne prijave. (2) Polje H namijenjeno je za upisivanje zahtjeva (mjesto, datum, pečat, potpis) carinskog ureda koji zahtjeva provjeru, i upisivanje rezultata provjere od strane carinskog ureda koji je izdao dokaz (mjesto, datum, pečat, potpis). Polje I. KONTROLA OD STRANE ODREDIŠNOG UREDA (PROVOZ) (1) Polje I nalazi se na poleđini primjerka 4 i 5 i dvonamjenskog primjerka 4/5 provozne prijave, a popunjava ga odredišni carinski ured. (2) Prva potpodjela polja I popunjava se tako što se upisuje: a) u prvi red (Datum dolaska): datum pokazivanja (podnošenja) robe i primjerka 4 i 5 provozne prijave odredišnom carinskom uredu odnosno ovlaštenom primaocu, ovisno od situacije, b) u drugi red (Pregled plombe): utvrđeno stanje carinskih plombi, c) u treći red (Napomena): moguće nepravilnosti tokom prijevoza, te nalazi odredišnog carinskog ureda o utvrđenom stanju u pogledu robe u završetku postupka provoza i to upisivanjem oznake "ODGOVARAJUĆE" ako nije bilo primjedbi, odnosno oznake "RAZLIKA" ako su utvrđene razlike u količini robe.U slučaju razlike upisuje se način na koji su utvrđene razlike (na osnovu pregleda robe, na osnovu dokumenata) i mjere koje se predlažu u vezi s tim. (3) Druga potpodjela polja I popunjava se tako što se upisuje: a) u drugi red (Dana): datum potvrde polaznom carinskom uredu odnosno vraćanja primjerka 5 provozne prijave polaznom uredu i šifra odredišnog carinskog ureda, b) u četvrti red (Br.): evidencijski broj i datum iz kontrolnika završenih provoza kojeg vodi odredišni carinski ured, c) u peti red (Potpis Pečat): službena šifra i potpis postupajućeg carinskog službenika i otisak pečata odredišnog carinskog ureda. (4) Na zahtjev lica, koje podnese robu i provoznu prijavu (primjerak 4 i 5), odredišni carinski ured odnosno ovlašteni primalac potvrđuje prijem na odresku poleđine primjerka 5 provozne prijave. GLAVA XI - ZBIRNA PRIJAVA Član 29. (Zbirna prijava) (1) Zbirna prijava (u daljnjem tekstu: ZP) je prijava koji se koristi za stavljanje robe u privremeni smještaj. (2) Obrazac ZP dat je u Prilogu 4. koji čini sastavni dio ovog uputstva. (3) U pogledu dimenzija obrasca ZP i štampanja, primjenjuju se odredbe člana 122. stav 1. (prva i druga rečenica) Odluke ZCP, te st. 5. i 6. tog člana. (4) Set obrasca ZP sastoji se od tri primjerka, a listovi su označeni i namijenjeni su: a) list broj 1, odštampan crvenom bojom - nadležnom carinskom uredu, b) list broj 2, odštampan zelenom bojom - deklarantu i c) list broj 3, odštampan plavom bojom - licu koje upravlja prostorom za privremeni smještaj robe. (5) Ukoliko roba koja je dopremljena carinskom uredu ostaje u prijevoznom sredstvu dok je u "statusu privremenog smještaja" podnose se samo prva dva lista. (6) Ukoliko se roba istovara sa prijevoznog sredstva u odobreni prostor za privremeni smještaj do određivanja robi carinskog postupka, tada se podnosi i treći list koji je i namijenjen držaocu tog prostora. (7) Polja ZP označena brojevima popunjava deklarant/ zastupnik, a polja označena slovima nadležni carinski ured, pisaćom mašinom ili ručno čitkim slovima.Podaci u ZP ne smiju se precrtavati ili ispravljati. Član 30. (Popunjavanje polja ZP označenih brojevima) Polja ZP označena brojevima popunjavaju se na način kako je to dalje u ovom članu, za svako pojedino polje, navedeno. Polje 1. Deklarant Upisuje se: a) u prvi red, pored oznake I.B.: I.B. deklaranta. Ako deklarant nema I.B., upisuje se odgovarajuća zajednička šifra iz Priloga 2. ovog uputstva, b) u drugi red: puno ime deklaranta, c) u treći red: adresa deklaranta. Broj 43 - Strana 28 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 25. 6. 2019. Polje 2. Obrasci Upisuje se, odvojeno kosom crtom, redni broj podseta ZP u odnosu na ukupan broj korištenih setova ZP i ukupan broj korištenih setova ZP za predmetnu pošiljku. Polje 3. Stavke Upisuje se ukupan broj stavki roba prijavljenih po svim podnijetim obrascima ZP za predmetnu pošiljku. Polje 4. Identitet, nacionalnost i vrsta prijevoznog sredstva (1) Upisuje se: a) u prvi red: podaci o prijevoznom sredstvu (identitet, te nacionalnost koristeći odgovarajuću šifru iz Priloga 2. ovog uputstva) na koje je roba direktno natovarena i to: 1) ako se roba prevozi u drumskom saobraćaju: registarski broj vozila i prikolice (ako ima) i nacionalnost prijevoznog sredstva na koje je roba direktno utovarena (ili vozila koje vuče ono drugo ako se radi o više prijevoznih sredstava).Ako se koristi vučno vozilo i prikolica sa različitim registarskim brojevima upisuje se registarski broj i vučnog vozila i prikolice, zajedno sa državom vučnog vozila, 2) ako se roba prevozi željeznicom: broj vagona i nacionalnost, 3) ako se roba prevozi vazduhoplovom: broj i datum leta i nacionalnost, 4) ako se roba prevozi brodom: naziv i oznaka broda i nacionalnost, b) u drugi red: odgovarajuća šifra vrste prijevoza iz Priloga 2. ovog uputstva, koji odgovara prijevoznom sredstvu. (2) Svi registarski brojevi upisuju se u polje 4 ZP tako da se između oznaka ne smije ostavljati prazno mjesto, a podaci za vučno vozilo i prikolicu odvajaju se kosom crtom "/" bez razmaka. Polje 5. Priloženi dokumenti i dodatne informacije Upisuju se, odvojeno kosom crtom, odgovarajuće šifre dokumenata priloženih uz ZP iz Priloga 2. ovog uputstva i referentni podaci o identifikaciji tih dokumenata.Ako za određeni dokument koji se prilaže uz ZP nije određena šifra, naziv tog dokumenta može se upisati riječima. Polje 6. Identifikacija prostora za privremeni smještaj Upisuju se, odvojeno kosom crtom, šifra, odnosno identifikacioni broj odobrenog prostora za privremeni smještaj i broj iz evidencije držaoca tog prostora. Polje 7. Datum i vrijeme smještaja Upisuju se, odvojeno kosom crtom, datum i vrijeme privremnog smještaja robe u odobreni prostor za privremeni smještaj koji je u pitanju. Polje 8. Osiguranje Odvojeno kosom crtom, upisuju se: a) odgovarajuća šifra iz Priloga 2. ovog uputstva za vrstu garancije koja se koristi za predmetni privremeni smještaj i b) broj i godina pod kojim je tu garanciju prihvatio garantni carinski ured i šifra tog ureda iz Priloga 2. ovog uputstva. Polje 9. Redni broj Upisuje se broj stavke (redni broj) pod kojim je roba navedena u ZP. Polje 10. Broj prijevoznog/prethodnog dokumenta (1) Upisuje se broj prijevoznog dokumenta (tovarnog lista). (2) Ako je roba, prije podnošenja ZP, bila predmet carinskog postupka, upisuje se: a) MRN broj carinske prijave koja se odnosi na prethodni postupak i redni broj naimenovanja iz te carinske prijave, b) ako je prethodni postupak proveden na osnovu nekog drugog dokumenta: odvojeno kosom crtom, šifra carinskog ureda u kojoj je proveden prethodni postupak, šifra vrste prethodnog dokumenta iz Priloga 2. ovog uputstva, referentni podaci prethodnog dokumenta (broj i godina prihvatanja od strane carinskog ureda koja je u pitanju) i redni broj naimenovanja robe iz prethodnog dokumenta po kojem je roba bila prijavljena. (3) Ako roba prije podnošenja ZP nije bila predmet carinskog postupka polje 10 ZP ne popunjava se. Polje 11.Broj, vrsta i oznake paketa i opis robe Upisuju se, odvojeno kosom crtom, ukupan broj, vrsta, oznake paketa i uobičajeni trgovački naziv robe koja se pod predmetnom stavkom prijavljuje za privremeni smještaj. Polje 12. Bruto masa (kg) Upisuje se bruto masa robe prijavljene u predmetnoj stavci, izražena u kilogramima. Polje 13. Dokument Upisuju se, kod razduživanja privremenog smještaja, podaci o carinskoj prijavi kojom je robi iz privremenog smještaja, prijavljenoj po ZP koja je u pitanju, određen carinski postupak odnosno carinski odobreno postupanje ili upotreba. Polje 14. Broj, vrsta i oznake paketa Upisuju se, kod razduživanja privremenog smještaja, odvojeno kosom crtom, ukupan broj, vrsta i oznake paketa za robu iz predmetne stavke za koju se razdužuje privremeni smještaj. Polje 16. Mjesto i datum, puno ime i potpis deklaranta (1) Upisuje se mjesto i datum podnošenja ZP i I.B. deklaranta, te puno ime i potpis deklaranta. (2) Ako je deklarant fizičko lice upisuje svoje puno ime, broj identifikacionog dokumenta i to ovjerava potpisom. (3) Ako je deklarant pravno lice potpisnik je dužan pored svog punog imena upisati i puno ime pravnog lica i staviti otisak njegovog službenog pečata. (4) Ako je podnosilac ZP zastupnik deklaranta, u polje 16 ZP upisuje se I.B. i puno ime zastupnika, te vrsta zastupanja (direktno ili indirektno) i zastupnik stavlja otisak svog pečata. Član 31. (Popunjavanje polja ZP označenih slovima) Polja ZP označena slovima popunjava postupajući carinski ured na način, kako je to dalje navedeno u ovom članu za svako pojedino polje. Polje A. Odredišni ured Upisuje se: a) u prvi red: odvojeno kosom crtom, šifra i naziv carinskog ureda kojem je roba prijavljena, b) u drugi red: odvojeno kosom crtom, datum i vrijeme prihvatanja ZP, c) u treći red: službena šifra i potpis postupajućeg carinskog službenika. Polje B. Napomena (1) Upisuju se: a) napomene i zabilješke od strane carinskog službenika, Utorak, 25. 6. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 43 - Strana 29 b) podaci koji zbog nedostatka mjesta nisu mogli biti upisani u druga polja ZP, sa naznačenjem broja polja na koje se ti podaci odnose. (2) Upisane napomene i zabilješke ovjeravaju se pečatom, potpisom i službenom šifrom postupajućeg carinskog službenika. Polje C. Rok privremenog smještaja Upisuje se, u odgovarajuće redove: a) rok privremenog smještaja (zadnji dan roka, u obliku: dd/mm/gggg), to jest rok za stavljanje robe u neki od carinskih postupaka, b) redni broj evidentiranja prihvaćene ZP u kontrolniku ZP i datum evidentiranja, c) službena šifra i potpis postupajućeg carinskog službenika i otisak službenog pečata carinskog ureda. Član 32. (Kontrolnik ZP) (1) Za robu koja je prijavljena ZP ili je odobren privremeni smještaj temeljem drugog prihvatljivog dokumenta, carinski ured vodi kontrolnik ZP, koji sadrži: a) redni broj evidentiranja, b) serijski broj i datum ZP prijave, ili broj i datum provozne prijave ako je u pitanju primjena člana 33. ovog uputstva, ili referentne podatke o drugom prihvaljivom dokumentu na osnovu kojeg se odobrava privremeni smještaj, ovisno od situacije, c) datum i vrijeme privremenog smještaja (prihvatanja ZP), d) podatke o deklarantu, e) podatke o vrsti i količini robe, f) ukupan broj paketa, g) ukupna bruto masa, h) broj i datum prethodnog dokumetna ako postoji (vidjeti tekst za polje 10 ZP u članu 30.ovog uputstva), i) podatke o odobrenom prostoru za privremeni smještaj u kojem je roba privremeno smještena i držaocu tog prostora, uključujuči i identifikacioni broj prostora i šifru, broj i datum odobrenja za prostor za privremeni smještaj (ako postoje), j) rok privremenog smještaja (zadnji dan roka, u obliku: dd/mm/gggg), k) podatke o carinskoj prijavi/prijavama kojom se razdužuje roba u privremenom smještaju, l) kolonu za napomene. (2) Kontrolnik ZP vodi se ručno, ukoliko vođenje tog kontrolnika nije tehnički moguće u carinskom informacionom sistemu, pri čemu se treba imati u vidu da roba koja je privremeno smještena po jednoj ZP ili provoznoj prijavi ili drugom prihvatljivom dokumentu može biti razdužena po više carinskih prijava (ovisno, na primjer, od broja korisnika robe, od broja zahtijevanih carinskih postupaka), koje carinske prijave moraju biti evidentirane u navedenom kontrolniku. Član 33. (Privremeni smještaj robe na osnovu provozne prijave) (1) Stavljanje robe u privremeni smještaj može se odobriti i na osnovu provozne prijave (TR prijava) koja je robu u postupku provoza dopratila do odredišnog carinskog ureda. (2) Kada se za privremeni smještaj robe koristi provozna prijava, ovisno od situacije, postupa se na slijedeći način: a) u slučajevima kada deklarant za dio pošiljke obuhvaćene jednom provoznom prijavom zahtijeva privremeni smještaj, a za dio stavljanje u neki od carinskih postupaka (na primjer, puštanje u slobodan promet, unutarnju obradu ili drugo), provozna prijava se razdužuje istovremenim podnošenjem ZP za dio pošiljke koja se stavlja u privremeni smještaj i carinske prijave za dio pošiljke koji se stavlja u neki od carinskih postupaka, b) u slučajevima kada se, po zahtjevu deklaranta, cjelokupna pošiljka obuhvaćena jednom provoznom prijavom stavlja u privremeni smještaj, za privremeni smještaj robe ne podnosi se ZP, već se privremeni smještaj robe odobrava na osnovu provozne prijave koja je dopratila robu, na sljedeći način: 1) na primjerku 5 provozne prijave odredišni carinski ured potvrđuje prijem robe polaznom carinskom uredu, 2) na primjerku 4 provozne prijave koji zadržava odredišni carinski ured (u polju "H") postupajući carinski službenik, nakon provedenih odgovarajućih radnji u vezi odobravanja privremenog smještaja, odobrava privremeni smještaj robe stavljanjem službene zabilješke.Ta zabilješka sadrži: naznaku "privremeni smještaj", podatke o odobrenom prostoru za privremeni smještaj i držaocu tog prostora, podatke o garanciji kojom se obezbjeđuje carinski dug, redni broj evidentiranja provozne prijave u kontrolniku ZP (član 32. stav (1) ovog uputstva), datum i vrijeme privremenog smještaja i rok (zadnji dan roka, u obliku: dd/mm/gggg) do kojeg je odobren privremeni smještaj, 3) službenu zabilješku iz alineje 2) ove tačke potpisuje postupajući carinski službenik (službena šifra, potpis i ovjera službenim pečatom), deklarant i lice koje upravlja prostorom u koji je roba privremeno smještena.Nakon toga, primjerak 4 provozne prijave carinski službenik zadržava za službene potrebe, a po jednu njegovu kopiju predaje deklarantu i licu koje upravlja prostorom za privremeni smještaj. GLAVA XII - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 34. (Primjena drugih propisa i akata) (1) Primjena ovog uputstva ne isključuje primjenu odredbi drugih propisa ili akata kojima su regulirana određena posebna pravila i specifičnosti za popunjavanje i korištenje carinskih prijava u određenim carinskim postupcima a koja nisu sadržana u odredbama ovog uputstva (na primjer, kod lokalnog uvoznog i izvoznog carinjenja, kod nepotpune carinske prijave, kod postupka carinskog skladištenja i drugo).Međutim, ako su tim propisima ili aktima propisane šifre za određenu situaciju, vrstu dokumenta ili informaciju, odobrenje ili drugo koje su različite od šifri propisanih za isto Prilogom 2. ovog uputstva, u tom slučaju primjenjuju se šifre propisane Prilogom 2. ovog uputstva. (2) Akta koja sadrže informacije u vezi popunjavanja i korištenja carinske prijave izdata od strane UIO do dana početka primjene ovog uputstva mogu se primjenjivati u dijelu koji nije suprotan odredbama ovog uputstva i propisima iz stava (1) ovog člana. Član 35. (Korištenje obrazaca ZP i kontrolnika ZP) U primjeni ovog uputstva mogu se koristiti obrasci ZP i Kontrolnik ZP koji su nabavljeni u skladu sa uputstvom iz člana 37.ovog uputstva do isteka nabavljenih zaliha. Broj 43 - Strana 30 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 25. 6. 2019. Član 36. (Sastavni dio uputstva) Sastavni dio ovog uputstva čine: a) Prilog 1. Pregled polja carinske prijave koja se popunjavaju za svaki carinski postupak, iz člana 14. stav (3) ovog uputstva, b) Prilog 2. Šifre koje se koriste za popunjavanje carinske prijave, iz člana 14. stav (7) ovog uputstva, c) Prilog 3. Obrazac Otpremnice, iz člana 18. stav (11) ovog uputstva (u kojem je dat izgled i sadržaj obrasca Otpremnice za DTI carinsku prijavu, kreiran u carinskom informacionom sistemu), d) Prilog 4. Obrazac zbirne prijave, iz člana 29. stav (2) ovog uputstva, e) Prilog 5. Obrazac Izjave o uvozu tečnog naftnog plina (koja se, gdje je primjenjivo, prilaže uz carinsku prijavu, a koristi se u svrhu primjene člana 5. stav (1) tačka e) i člana 35.Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br.49/09, 49/14, 60/14 i 91/17)). Član 37. (Prestanak važenja) Stupanjem na snagu ovog uputstva prestaje važiti: a) Uputstvo o popunjavanju carinske prijave u pisanom obliku i zbirne prijave, UIO broj: 01-18-10122/05 od 20.12.2005., 01-18-1051-9/06 od 20.04.2006., 01-02- 86/07 od 04.01.2007., 01-02-2-658-6/14 od 30.12.2014., 02-2-1775-1/15 od 15.10.2015., 01-02-2- 1775-3/15 od 13.11.2015., 01-02-2-1669-1/16 od 30.09.2016., 01-02-2-434-5/17 od 31.01.2017., 01-02- 2-2324-1/17 od 18.12.2017., 01-02-2-272-1/18 od 24.01.2018.i 01-02-2-579-1/18 od 22.02.2018.godine i b) Izmjene i dopune Priloga II (koji je sastavni dio uputstva iz tačke a) ovog člana) UIO broj: 03/2-18-17- 10122-7/05 od 17.02.2006, 03/2-18-1051-4/06 od 07.04.2006, 03/2-18-5615-2/06 od 19.12.2006, 03/2- 18-2402/07 od 26.06.2007., 03/2-18-2402/07 od 20.11.2007., 03/2-18-1545/08 od 06.05.2008., 03/2- 18-1545-2/08 od 19.06.2008., 03/2-18-1545-3/08 od 13.08.2008., 03/2-02-2-705/09 od 05.03.2009., 03/2- 02-2-1094/09 od 14.04.2009., 03/2-02-2-1094-4/09 od 04.06.2009., 03/2-022-1094-5/09 od 30.06.2009., 03/2-02-2-1094-6/09 od 13.07.2009., 03/2-02-2-1094- 8/09 od 30.12.2009., 03/2-18-2-1746-1/10 od 23.09.2010., 03/2-02-2-2874-3/10 od 31.12.2010., 03/2-02-2-1265/11 od 09.06.2011., 03/2-02-2-1847/11 od 26.09.2011., 03/2-02-2-1847-1/11 od 26.09.2011., 03/2-02-2-2515/11 od 22.12.2011., 03/2-02-2-427/12 od 27.02.2012., 03/2-02-2-1738/12 od 17.08.2012., 03/2-17-3-1738-3/12 od 13.09.2012., 03/2-02-2- 1506/13 od 20.06.2013., 03/2-02-2-1506-5/13 od 18.10.2013., 03/2-02-2-658/14 od 18.03.2014., 03/2- 02-2-658-2/14 od 23.07.2014., 03/2-02-2-658-3/14 od 23.09.2014., 03/2-02-2-658-4/14 od 29.09.2014., 03/2- 02-2-3019-1/14 od 26.12.2014., 03/2-02-2-362/15 od 09.02.2015., 03/2-02-2-1775-7/15 od 16.11.2015., 03/2-02-2-434-11/17 od 08.12.2017., 03/2-02-2-272- 2/18 od 26.01.2018., 03/2-02-2-579-2/18 od 18.04.2018. i 03/2-02-2-653/19 od 27.02.2019. godine. Član 38. (Stupanje na snagu) Ovo uputstvo stupa na snagu 01. jula 2019. godine i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH" i na službenoj stranici UIO: www.uino.gov.ba. Broj 01-02-2-1037-4/19 11. juna 2019. godine Banja Luka Direktor Dr. Miro Džakula, s. r. Prilog 1. Pregled polja carinske prijave koja se popunjavaju po vrstama carinskih postupaka odnosno carinski odobrenog postupanja ili upotrebe Vrsta carinskog postupka odnosno carinski odobrenog postupanja ili upotrebe i njihove šifre Član ovog uputstva Polja koja se popunjavaju postupci izvoza - trajni izvoz (10) - vanjska obrada (privremeni izvoz u okviru vanjske obrade) (21) - privremeni izvoz robe koja će se vratiti u nepromijenjenom stanju (23) - ponovni izvoz (31) - snabdijevanje bh. robom zaliha na vazduhoplovima i brodovima (95) - maloprodaja bh. robe u bescarinskoj prodavnici na međunarodnom aerodromu (96) član 22. st. (1) i (2) 1, 2, 3, 5, 6(1), 7, 8, 9(2), 14, 16(4), 17, 17a, 18(5), 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30(9), 31, 32, 33, 34(11), 35, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 47(12), 49(14), 54 prevoz - prevoz član 22. stav (3) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 17, 18(5), 19, 21, 25(6), 27, 31, 32, 33(10), 35, 38, 40, 44, 50, 52, 53, 55, 56 postupci uvozu i uništenje robe - stavljanje robe u slobodan promet (02, 40, 42, 46, 47, 61, 63) - unutarnja obrada (51) - obrada pod carinskom kontrolom (91) - privremeni uvoz (53) - uništenje robe pod carinskim nadzorom (93) član 25. stav (1) 1, 2, 3, 5, 6(1), 7, 8, 9(2), 12(3), 14, 15, 15a, 16, 18(5), 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27(7), 29(8), 30(9), 31, 32, 33, 34a, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47(13), 48, 49, 54 - postupak carinskog skladištenja u carinskom skladištu tipa A, B, C i F (71) - smještaj u slobodnu zonu kontrolnog tipa II ili slobodno skladište (78) član 25. stav (2) 1, 2, 3, 5, 6(1), 7, 8, 12(3), 14, 15, 15a, 16, 18(5), 19, 20, 21, 22, 27, 29(8), 30(9), 31, 32, 33, 34a, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 46, 47(13), 49, 54 - postupak carinskog skladištenja u carinskom skladištu tipa D (71) član 25. stav (3) 1, 2, 3, 5, 6(1), 7, 8, 12(3), 14, 15, 15a, 16, 18(5), 19, 20, 21, 22, 27, 29(8), 30(9), 31, 32, 33, 34a, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 46, 47(13), 49, 54 Legenda: (1) Polje 6 u DTI carinskoj prijavi, za bilo koji carinski postupak, automatski popunjava carinski informacioni sistem. (2) Polje 9 popunjava se: - u carinskim postupcima izvoza, kada se u polju 2 carinske prijave koristi odgovarajuća "zajednička šifra" i - u carinskim postupcima pri uvozu i kod uništenja robe pod carinskim nadzorom, kada se u polju 8 carinske prijave koristi odgovarajuća "zajednička šifra". (3) Polje 12 u DTI uvoznoj carinskoj prijavi automatski popunjava carinski informacioni sistem. (4) Polje 16 popunjava se u carinskim postupcima izvoza samo zbog tehničkih zahtjeva carinskog informacionog sistema. (5) Polje 18 ne popunjava se: - za poštanske pošiljke i - u slučaju prijenosa putem fiksnih instalacija. (6) Polje 25 popunjava se obavezno u postupku provoza samo kada se provozna prijava razdužuje u izlaznom carinskom uredu (kao odredišnom u postupku provoza). (7) Polje 27 ne popunjava se u carinskoj prijavi za uništenje robe pod carinskim nadzorom. Utorak, 25. 6. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 43 - Strana 31 (8) Polje 29 popunjava se: - kada se uvozna carinska prijava podnosi u ulaznom carinskom uredu neposredno po ulasku robe u carinsko područje, - kada se razdužuje prethodni postupak provoza ili privremeni smještaj, - kada se podnosi uvozna carinska prijava za robu koja napušta slobodnu zonu kontrolnog tipa I i - kada je na osnovu dokumenata, priloženih uz uvoznu carinsku prijavu, moguće utvrditi preko kojeg je graničnog prijelaza roba ušla u carinsko područje Bosne i Hercegovine. (9) Polje 30 popunjava se kada se zahtijevani carinski postupak provodi po nepotpunoj carinskoj prijavi ili po lokalnom carinjenju. (10) Polje 33 u postupku provoza popunjava se samo u slučajevima navedenim u stavu (4) za polje 33 u članu 23. ovog uputstva. (11) Polje 34 popunjava se u carinskim postupcima izvoza samo zbog tehničkih zahtjeva carinskog informacionog sistema. (12) Polje 47 popunjava se u postupku izvoza samo ako roba podliježe plaćanju ili obezbjeđenju izvoznih dažbina (ako su propisane). (13) Polje 47 u uvoznoj carinskoj prijavi ne popunjava se ako ne nastaje obaveza plaćanja ili obezbjeđenja dažbina. (14) Polje 49: vidjeti odredbe za polje 49 u članu 23. ovog uputstva (postupci izvoza). Prilog 2. Šifre za popunjavanje carinske prijave 1 A. OPĆE NAPOMENE 1. U nekim slučajevima propisani su zahtjevi u pogledu vrste i dužine podataka koji se upisuju. Za pojedine vrste podataka koriste se sljedeće šifre: a alfabetske (slovne) n numeričke (brojčane) an alfanumeričke (slovnobrojčane). 2. Broj koji je upisan iza šifre označava dozvoljenu dužinu podatka koji se koristi za popunjavanje carinske prijave, i to: a) opcionalne dvije tačke prije označene dužine: znače da podatak nema utvrđenu dužinu, ali da može imati oznake (korišteni karakteri) do određenog broja, kako je označeno u indikatoru dužine b) zarez u dužini karaktera: znači da podatak može sadržavati decimale, cifra prije zareza označava ukupnu dužinu oznaka, cifra poslije zareza označava maksimalni broj cifara prije decimalne tačke. Primjer: a2 znači da se upisuju dvije alfabetske (slovne) oznake n..5 znači da se upisuju numeričke (brojčane) oznake do maksimalno pet cifara n..11,3 znači da se upisuju numeričke oznake do maksimalno 11 cifara, od čega maksimalno tri decimalna mjesta an..35 znači da se upisuju alfanumeričke oznake (sa slovnim i brojčanim oznakama) do maksimalno 35 oznaka. 3. Za popunjavanje carinske prijave koriste se šifre propisane ovim prilogom za određena polja carinske prijave. 4. Šifre za popunjavanje carinske prijave propisane ovim prilogom nalaze se i u referentnim tabelama (bazi) podataka u carinskom informacionom sistemu. 5. Šifre za popunjavanje carinske prijave propisane ovim prilogom koriste se, gdje je primjenjivo, i za popunjavanje zbirne prijave i drugih obrazaca koji se koriste u carinskom postupku. B. ŠIFRE ZA POPUNJAVANJE CARINSKE PRIJAVE Šifre koje se koriste za popunjavanje carinske prijave navedene su, po određenim poljima, u Šifarniku 1. do 24., sadržanim u ovom prilogu, i to: Šifarnik broj Opis Polje carinske prijave 1. Šifre za vrstu carinske prijave 1/ prva i treća potpodjela 2. Šifre za određene grupe lica (zajedničke šifre) 2 ili 8 1 Šifre za popunjavanje carinske prijave i za popunjavanje zbirne prijave i drugih obrazaca koji se koriste u carinskom postupku uvijek se pišu na latinici. 3. Šifre za određivanje deklaranta ili statusa zastupnika 14 4. Šifre država 15a, 17a, 34a i drugo 5. Šifre u vezi korištenja kontejnera 19 6. Šifre u vezi uvjeta isporuke u skladu sa Incoterms 20/prve dvije potpodjele 7. Šifre za vrste transakcija 24 8. Šifre za vrste prijevoza 25 9. Šifre za označavanje mjesta utovara/istovara 27 10. Šifre za carinske urede 29, 53 i drugo 11. Šifre za vrste pakiranja 31 12. Dodatne sistemske šifre (jedanaesta cifra u polju 33/2) 33/druga potpodjela 13. Šifre za povlastice (tarifno - preferencijalne) 36 14. Šifre za carinske postupke 37/prva potpodjela 15. Šifre za bliže navođenje zahtijevanog carinskog postupka 37/druga potpodjela 16. Šifre za tarifne kvote 39 17. Šifre za dokumenta o prethodnom postupku 40 18. Šifre za metod vrednovanja 43 19. Šifre za dodatne informacije/priložene dokumente/uvjerenja i odobrenja 44 20. Šifre za vrste dažbina (indirektnih poreza) 47 21. Šifre za vrste garancija (instrumenti obezbjeđenja) 48, 52 22. Šifre i tekst koji se koriste kao razlozi zbog kojih se ne može odobriti puštanje robe D/J 23. Šifre koje se koriste za upisivanje roka razduživanja (završetka) carinskog postupka D/J 24. Struktura šifre odobrenja za unutarnju obradu i šifre odobrenja za vanjsku obradu i način unosa u carinski informacioni sistem 1. Šifre za vrstu carinske prijave - polje 1/prva i treća potpodjela 1.1. Šifre koje se koriste u prvoj potpodjeli polja 1 Šifre za vrstu carinske prijave koje se koriste u prvoj potpodjeli polja 1 su sljedeće (a2): Šifra u polju 1/1 Oznaka vrste postupka sadržana u MRN broju Postupak Šifra u polju 37/1 (prve dvije cifre) EX A izvoz 10 privremeni izvoz bh. robe (domaća roba) koja će se vratiti u nepromijenjenom stanju 23 izvoz - bh. roba kojom se snabdijevaju zalihe (isporuka robe) na vazduhoplovu ili brodu u međunarodnom saobraćaju 95 izvoz - bh. roba prodata u maloprodaji u bescarinskoj prodavnici na međunarodnom aerodromu u Bosni i Hercegovini 96 C ponovni izvoz nakon: 31 - carinskog postupka s ekonomskim učinkom, osim postupka carinskog skladištenja (unutarnja obrada po sistemu obustave plaćanja, privremeni uvoz, obrada pod carinskom kontrolom) - ponovni izvoz nakon uništenja robe pod carinskim nadzorom - ponovni izvoz iz slobodne zone kontrolnog tipa II ili slobodnog skladišta D ponovni izvoz nakon postupka carinskog skladištenja 31 E vanjska obrada (privremeni izvoz u okviru vanjske obrade) 21 IM H stavljanje robe u slobodan promet: - postupak unutarnje obrade po sistemu povrata dažbina 02, 46, 47 - stavljanje u slobodan promet uz plaćanje 40 Broj 43 - Strana 32 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 25. 6. 2019. uvoznih dažbina - stavljanje u slobodan promet uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina 42 ponovni uvoz i puštanje u slobodan promet 61 ponovni uvoz i puštanje u slobodan promet uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina 63 uništenje robe pod carinskim nadzorom 93 I stavljanje robe u carinski postupak s ekonomskim učinkom (osim vanjske obrade): - unutarnja obrada po sistemu obustave plaćanja 51, 55, 56 - prijenos robe ili proizvoda pod postupkom unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) 57 - privremeni uvoz 53 - obrada pod carinskom kontrolom 91 J smještaj u carinsko skladište tipa A, B, C i F 71 smještaj u slobodnu zonu kontrolnog tipa II ili slobodno skladište 78 K smještaj u carinsko skladište tipa D. 71 1.2. Šifre koje se koriste u trećoj potpodjeli polja 1 Šifre za vrstu carinske prijave koje se koriste u trećoj potpodjeli polja 1 su sljedeće (a..5): Šifra u polju 1/3 Oznaka vrste postupka sadržana u MRN broju Postupak TR F za stavljanje robe u postupak provoza TRBIS F za stavljanje robe u postupak provoza, ako se uz provoznu prijavu koristi BIS obrazac. 2. Šifre za određene grupe lica (zajedničke šifre) - polje 2 ili 8 U polje 2 (carinski postupci izvoza i ponovni izvoz) i polje 8 (carinski postupci pri uvozu i uništenje robe pod carinskim nadzorom) carinske prijave upisuje se identifikacioni broj (I.B.) lica koje je u pitanju. Kada lice koje je u pitanju nema zahtijevani I.B., u polje 2 (izvozna carinska prijava) ili u polje 8 (uvozna carinska prijava) upisuje se jedna od sljedećih zajedničkih šifri (n12): 010000000019 domaća fizička lica 010000000020 organi uprave, pravosudni organi i javne institucije 010000000027 strana pravna i fizička lica 100000000069 ambasade stranih država, međunarodne organizacije i misije koje, u skladu sa međunarodnim konvencijama i ugovorima koji obavezuju Bosnu i Hercegovinu, imaju pravo uvoza/izvoza predmeta namijenjenih za njihove službene potrebe 100000000070 lica sa konzularnim i diplomatskim statusom, pripadnici međunarodnih organizacija i misija i članovi njihove uže porodice koji, u skladu sa međunarodnim konvencijama i ugovorima koji obavezuju Bosnu i Hercegovinu, imaju pravo uvoza/izvoza predmeta namijenjenih za njihovu ličnu upotrebu 100000000034 ostala lica. Kada se koristi zajednička šifra u polju 2 ili polju 8 (zavisno od situacije), tada se podaci o licu na koje se odnosi ta šifra upisuju u polje 9 carinske prijave. U tom slučaju, polje 2 i 9 ili polje 8 i 9 (ovisno od situacije) čine jedinstvo i odnose se na isto lice. 3. Šifre za određivanje deklaranta ili statusa zastupnika - polje 14 Za određivanje deklaranta ili statusa zastupnika, u polju 14 koristi se jedna od sljedećih šifri (n1): 1 deklarant 2 zastupnik (direktno zastupanje u smislu člana 5. stav 2. tačka (a) ZCP: u ime i za račun drugog lica) 3 zastupnik (indirektno zastupanje u smislu člana 5. stav 2. tačka (b) ZCP: u svoje ime, a za račun drugog lica). Šifra za određivanje deklaranta ili statusa zastupnika u carinskoj prijavi u pisanom obliku upisuje se u polje 14 stavljanjem u uglaste zagrade (npr.: [1], [2] ili [3]), ispred punog imena lica (deklaranta/zastupnika) koje je u pitanju. 4. Šifre država - polje 15a, 17a, 34a i drugo Šifre država koriste se: - za popunjavanje polja 15a, 17a, 34a i drugih polja gdje je propisano, i - u slučajevima u kojima je propisano da određeni podatak koji treba upisati u određeno polje carinske prijave treba sadržavati i šifru države koja je u pitanju (na primjer, polje 18, 21, A i druga polja gdje je propisano). Koriste se šifre država, koje se zasnivaju na važećim oznakama "ISO alfa-2 šifra države, navedene u standardu ISO 3166 iz 1997 i naknadne izmjene. Šifre država koje se koriste u polju 15a, 17a, 34a i drugim poljima i slučajevima su sljedeće (a2): Redni broj Naziv države Šifra 1. Albanija AL 2. Alžir DZ 3. Američka Djevičanska ostrva VI 4. Američka Samoa AS 5. Andora AD 6. Angola AO 7. Angvila AI 8. Antarktik AQ 9. Antigva i Barbuda AG 10. Argentina AR 11. Aruba AW 12. Australija AU 13. Austrija AT 14. Afganistan AF 15. Azerbejdžan AZ 16. Bahami BS 17. Bahrein BH 18. Bangladeš BD 19. Barbados BB 20. Belgija BE 21. Belize BZ 22. Benin BJ 23. Bermudi BM 24. Bjelorusija BY 25. Bocvana BW 26. Bolivija BO 27. Boner (Bonaire), Sveti Eustahije (Sint Eustatius) i Saba BQ 28. Bosna i Hercegovina BA 29. Božićno Ostrvo CX 30. Brazil BR 31. Britanska Djevičanska ostrva VG 32. Britanska teritorija Indijskog okeana IO 33. Bruneji i Darusalam (često se naziv Brunej) BN 34. Bugarska BG 35. Burkina Faso BF 36. Burundi BI 37. Butan BT 38. Centralna Afrička Republika CF 39. Ceuta XC 40. Crna Gora ME 41. Čad TD 42. Češka Republika CZ 43. Čile CL 44. Danska DK 45. Dominik DM 46. Dominikanska Republika DO 47. Džibuti DJ 48. Egipat EG 49. Ekvador EC 50. Ekvatorska Gvineja GQ 51. El Salvador SV Utorak, 25. 6. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 43 - Strana 33 52. Eritreja ER 53. Estonija EE 54. Etiopija ET 55. Farska ostrva FO 56. Fidži FJ 57. Filipini PH 58. Finska FI 59. Folklandska ostrva FK 60. Francuska FR 61. Francuska Južna Teritorija TF 62. Francuska polinezija PF 63. Gabon GA 64. Gambija GM 65. Gana GH 66. Gibraltar GI 67. Grčka GR 68. Grenada GD 69. Grenland GL 70. Gruzija GE 71. Guam GU 72. Gvajana GY 73. Gvatemala GT 74. Gvineja GN 75. Gvineja Bisao GW 76. Haiti HT 77. Herd i Mekdonald ostrva HM 78. Holandija NL 79. Holandski Antili AN 80. Honduras HN 81. Hong Kong HK 82. Hrvatska HR 83. Indija IN 84. Indonezija ID 85. Irak IQ 86. Iran, Islamska Republika IR 87. Irska IE 88. Island IS 89. Italija IT 90. Izrael IL 91. Jamajka JM 92. Japan JP 93. Jemen YE 94. Jermenija AM 95. Jordan JO 96. Južna Afrika ZA 97. Južna Džordžija i Južna Sendvič Ostrva GS 98. Južni Sudan SS 99. Kajmanska ostrva KY 100. Kambodža KH 101. Kamerun CM 102. Kanada CA 103. Katar QA 104. Kazahstan KZ 105. Kenija KE 106. Kina CN 107. Kipar CY 108. Kiribati KI 109. Kirigistan KG 110. Kokosova (Kiling) Ostrva CC 111. Kolumbija CO 112. Komorska ostrva KM 113. Kongo CG 114. Kongo (Demokratska Republika, ranije Zair) CD 115. Koreja (Demokratska Narodna Republika, često se naziva Sjeverna Koreja) KP 116. Koreja (Republika, često se naziva Južna Koreja) KR 117. Kostarika CR 118. Kuba CU 119. Kukova Ostrva CK 120. Kurasao CW 121. Kuvajt KW 122. Lesoto LS 123. Letonija LV 124. Liban LB 125. Liberija LR 126. Libija LY 127. Lihtenštajn LI 128. Litvanija LT 129. Luksemburg LU 130.Madagaskar MG 131. Mađarska HU 132. Majote YT 133.Makao MO 134. Republika Sjeverna Makedonija MK 135.Malavi MW 136.Maldivi MV 137. Malezija MY 138.Mali ML 139. Malta MT 140.Maroko MA 141. Maršalska ostrva MH 142. Mauricijus MU 143.Mauritanija MR 144.Meksiko MX 145.Melila XL 146. Mijanmar MM 147. Mikronezija, Federalne države FM 148.Monako MC 149. Moldavija MD 150. Mongolija MN 151. Monserat MS 152. Mozambik MZ 153. Namibija NA 154. Narodna Demokratska Republika Laos LA 155. Nauru NR 156. Nepal NP 157. Niger NE 158. Nigerija NG 159. Nikaragva NI 160. Niue NU 161. Norfolk ostrvo NF 162. Norveška NO 163. Nova Kaledonija NC 164. Novi Zeland NZ 165. Njemačka DE 166. Obala Slonovače CI 167. Okupirana teritorija Palestine PS 168. Oman OM 169. Ostrva Wallis i Futuna WF 170. Ostrvo Buve BV 171.Pakistan PK 172. Palau PW 173. Panama PA 174. Papua Nova Gvineja PG 175.Paragvaj PY 176. Peru PE 177. Pitkern, ostrvo PN 178. Poljska PL 179.Portugal PT 180. Razno QQ 181. Republika Srbija RS 182.Ruanda RW 183. Rumunija RO 184. Ruska Federacija RU 185.SAD US 186. SAD - manjih Pacifičkih ostrva UM Broj 43 - Strana 34 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 25. 6. 2019. 187. Samoa WS 188. San Marino SM 189. Sao Toma i Principi ST 190. Saudijska Arabija SA 191. Sejšelska ostrva SC 192. Senegal SN 193. Sijera Leone SL 194. Singapur SG 195. Sirija SY 196. Sjeverna Marijanska ostrva MP 197. Slovačka SK 198. Slovenija SI 199. Solomonska ostrva SB 200. Somalija SO 201. Sveti Martin (Holandski dio) SX 202. Sudan SD 203. Surinam SR 204. Sent Pier Mikelon PM 205. Sent Vinsent i Grenadini VC 206. Sveta Helena SH 207. Svazilend SZ 208. Sveta Lucija LC 209. Sveti Bartolomej BL 210. Sveti Kristofor i Nevis KN 211. Španija ES 212. Šri lanka LK 213. Švajcarska CH 214. Švedska SE 215. Tanzanija TZ 216. Tadžikistan TJ 217. Tajland TH 218. Tajvan TW 219. Timor - Leste TL 220. Togo TG 221. Tokelau TK 222. Tonga TO 223. Trinidad i Tobago TT 224. Tunis TN 225. Turkmenistan TM 226. Turks i Kaikos, ostrva TC 227. Turska TR 228. Tuvalu TV 229. Uganda UG 230. Ujedinjeni Arapski Emirati AE 231. Ukrajina UA 232. Urugvaj UY 233. Uzbekistan UZ 234. Vanuatu VU 235. Vatikan (Sveta stolica) VA 236. Velika Britanija (Ujedinjeno Kraljevstvo) GB 237. Venecuela VE 238. Vijetnam VN 239. Zalihe i snabdjevanje (isporuka robe) na vazduhoplove i plovila u međunarodnom saobraćaju QS 240. Zambija ZM 241. Zapadna Sahara EH 242. Zelenortska ostrva (Zeleni Rt) CV 243. Zimbabve ZW Kosovo* KO 5. Šifre u vezi korištenja kontejnera - polje 19 Šifre koje se, u vezi korištenja kontejnera, koriste u polju 19 su sljedeće (n1): 0 za robu koja se ne prevozi u kontejneru 1 za robu koja se prevozi u kontejneru. Ako se u polje 19 upisuje šifra "1", tada se u polje 31 carinske prijave u pisanom obliku upisuju identifikacioni brojevi/oznake kontejnera. Kod DTI carinske prijave, ako se roba prevozi u kontejneru, u polje 19 upisuje se znak "√", u protivnom polje 19 ne popunjava se. Napomena: Upisivanjem znaka "√" u polje 19, carinski informacioni sistem automatski otvara dodatni ekran pod nazivom "Kontejner" u koji se upisuju podaci o identifikacionom broju (oznaci) svakog pojedinačnog kontejnera, koji podaci su vidljivi u polju 31. 6. Šifre u vezi uvjeta isporuke u skladu sa Incoterms - polje 20 Šifre i izjave koje se, u vezi uvjeta isporuke u skladu sa Incoterms, prema potrebi, upisuju u polje 20 (prve dvije potpodjele) su sljedeće (a3): Prva potpodjela Značenje Druga podjela Šifre Incoterms Incoterms ---- ICC/ECE Mjesto isporuke koje se navodi Šifra koja se obično primjenjuje za drumski i željeznički prijevoz DAF (Incoterms 2000) isporučeno na granici navedeno mjesto Šifre koje se primjenjuju za sve načine prijevoza EXW (Incoterms 2010) franko fabrika navedeno mjesto FCA (Incoterms 2010) franko prevoznik navedeno mjesto CPT (Incoterms 2010) vozarina plaćena do navedeno mjesto odredišta CIP (Incoterms 2010) vozarina i osiguranje plaćeni do navedeno mjesto odredišta DAT (Incoterms 2010) isporučeno na terminalu navedeni terminal u luci ili mjestu odredišta DAP (Incoterms 2010) isporučeno u mjestu navedeno mjesto odredišta DDP (Incoterms 2010) isporučeno ocarinjeno navedeno mjesto odredišta DDU (Incoterms 2000) isporučeno neocarinjeno navedeno mjesto odredišta Šifre koje se obično primjenjuju za prijevoz morem i unutarnjim plovnim putem FAS (Incoterms 2010) franko uz bok broda navedena luka otpreme FOB (Incoterms 2010) franko brod navedena luka otpreme CFR (Incoterms 2010) troškovi, i vozarina navedena luka odredišta CIF (Incoterms 2010) troškovi, osiguranje i vozarina navedena luka odredišta DES (Incoterms 2000) isporučeno franko brod navedena luka odredišta DEQ (Incoterms 2000) isporučeno franko obala navedena luka odredišta XXX drugi uvjeti isporuke koji nisu prethodno navedeni detaljan opis uvjeta isporuke navedenih u ugovoru 7. Šifre za vrste transakcija - polje 24 Za popunjavanje polja 24 koriste se šifre (n2) iz niže navedene tabele, na način da se šifra iz kolone A upisuje na lijevu stranu ovog polja, a na desnu stranu ovog polja upisuje se šifra iz kolone B. Kolona A Kolona B Šifra u polju 24 Šifra Opis Šifra Opis 1 Poslovi koji obuhvataju stvarni ili namjeravani prijenos vlasništva sa plaćanjem ili drugom naknadom (osim poslova navedenih pod šifrom 2, 7 i 8(1) (2) (3)) 1 Konačna kupovina/prodaja(2) 11 2 Pošiljke poslate radi izlaganja, probni uzorci, pošiljke sa pravom vraćanja i roba poslata za konsignacionu i komisionu prodaju 12 3 Poslovi koji uključuju plaćanje u naturi 13 4 Prodaja robe stranim putnicima za njihove lične potrebe 14 5 Finansijski lizing(3) 15 Utorak, 25. 6. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 43 - Strana 35 2 Vraćanje robe, koja je prethodno bila evidentirana pod šifrom 1(4); besplatna zamjena robe(4) 1 Vraćanje robe 21 2 Zamjena za vraćenu robu 22 3 Zamjena za robu koja nije vraćena (na primjer, u garancijskom roku) 23 3 Poslovi (koji nisu privremenog karaktera) koji obuhvataju prijenos vlasništva, ali bez finansijske ili neke druge naknade 1 Pošiljke robe isporučene u okviru projekata koje u potpunosti ili djelimično finansira Evropska unija 31 2 Druge pošiljke vladine pomoći 32 3 Druge pošiljke pomoći (pojedinaca ili nevladinih organizacija) 33 4 Drugi poslovi 34 4 Poslovi radi obrade na osnovu ugovora(5) ili poslovi popravke(6) (osim poslova navedenih pod šifrom 7) 1 Obrada 41 2 Popravka i održavanje uz plaćanje 42 3 Besplatna popravka i održavanje 43 5 Poslovi nakon obrade na osnovu ugovora(5) ili nakon ugovorene popravke(6) (osim poslova navedenih pod šifrom 7) 1 Obrada 51 2 Popravka i održavanje uz plaćanje 52 3 Besplatna popravka i održavanje 53 6 Poslovi koji ne uključuju prijenos vlasništva, na primjer zajam, zakup, operativni lizing(7) i drugi oblici privremenog korištenja(8), osim obrade na osnovu ugovora ili popravke (isporuka i vraćanje) 1 Zakup, zajam, operativni zakup 61 2 Druga privremena korištenja 62 7 Poslovi u okviru zajedničkih programa odbrane ili drugih međuvladinih proizvodnih programa 70 8 Nabavke građevinskog materijala i opreme u vezi sa izgradnjom ili niskogradnjom koja je dio općeg ugovora(9) 80 9 Drugi poslovi (na primjer, ulog stranog lica, ostali poslovi vanjskotrgovinskog posla i drugo) 90 Napomene pod šiframa (1) do (9): (1) Poslovi pod ovom oznakom odnose se na najveći dio izvoza i uvoza, to jest na poslove (transakcije) kod kojih: - se vlasništvo prenosi sa rezidenta na nerezidenta ili obrnuto, a - plaćanje ili druga naknada (na primjer plaćanje robom) je izvršeno ili će biti izvršeno. Ovo se primjenjuje na robu poslatu između jedinica istog preduzeća ili iste grupe preduzeća, kao i na robu koja se šalje u centralno distributivno skladište ili iz takvog skladišta, osim ako se u vezi sa tim poslovima ne vrši nikakvo plaćanje ili druga naknada (u tom slučaju takvi poslovi navode se pod šifrom 3 u koloni A). (2) Poslovi pod ovom oznakom odnose se i na rezervne dijelove i na drugu robu čija se zamjena plaća. (3) Poslovi pod ovom oznakom odnose se i na finansijski lizing: rate za lizing obračunavaju se na način da obuhvate cijelu ili gotovo cijelu vrijednost te robe. Koristi i rizici povezani sa vlasništvom prenose se na korisnika lizinga. Po isteku ugovora, korisnik lizinga postaje zakonski vlasnik. (4) U slučaju vraćanja i zamjene robe, pod ovom oznakom, a koja je bila prethodno ocarinjena pod šifrom 3 do 9 iz kolone A, treba koristiti njima pripadajuće odgovarajuće šifre. (5) U slučaju poslova obrade (bez obzira obavljaju li se pod carinskim nadzorom), pod ovom oznakom, a za račun stranog vlasnika, koriste se šifre 4 i 5 iz kolone A. Obrada za svoj račun nije obuhvaćena ovom oznakom, te se za nju koristi šifra 1 iz kolone A. (6) Poslovi pod ovom oznakom odnose se na popravke pod kojima se podrazumijeva vraćanje robi njene prvobitne funkcije; to može uključivati određene strukturne promjene ili poboljšanja. (7) Operativni zakup: Poslovi pod ovom oznakom odnose se na sve ugovore o zakupu, osim finansijskog zakupa iz napomene(3). (8) Poslovi pod ovom oznakom odnose se na robu koja se izvozi ili uvozi sa namjerom da se kasnije ponovno uveze ili izveze bez promjene vlasništva. (9) Poslovi pod ovom oznakom odnose se na poslove evidentirane pod šifrom 8 iz kolone A, koji uključuju robu za koju se ne izdaje posebna faktura, već se za kompletnu pošiljku izdaje jedinstvena faktura koja pokriva ukupnu zajedničku vrijednost. Ako nije riječ o tome, koristi se šifra 1 iz kolone A. 8. Šifre za vrstu prijevoza - polje 25 Šifre za vrstu prijevoza koje se koriste u polju 25 su sljedeće (n1): Šifra Opis 10 Prijevoz morem 20 Prijevoz željeznicom 30 Drumski prijevoz 40 Vazdušni prijevoz 50 Poštanska pošiljka 70 Prijevoz (prijenos) fiksnim prijevoznim instalacijama 80 Prijevoz unutarnjim rječnim putem 90 Vlastiti pogon 9. Šifre za označavanje mjesta utovara/istovara - polje 27 Šifre za označavanje mjesta utovara/istovara u Bosni i Hercegovini koje se koriste u polju 27 su sljedeće (a5): Redni broj Naziv mjesta Šifra 1. Banovići BABAN 2. Banja Luka BABLU 3. Berkovići BABER 4. Bihać BABIH 5. Bijeljina BABIJ 6. Bileća BABIL 7. Bosanska Krupa BABOK 8. Bosanski Petrovac BABOP 9. Bosanski Šamac BASMC 10. Bratunac BABRA 11. Brčko BABRC 12. Breza BABRZ 13. Brod BASBO 14. Bugojno BABUG 15. Busovača BABUS 16. Bužim BABUZ 17. Cazin BACAZ 18. Čajniče BACAI 19. Čapljina BACAP 20. Čelić BACEL 21. Čelinac BACIL 22. Čitluk BACIT 23. Derventa BADER 24. Doboj BADOB 25. Doboj - istok BADOI 26. Doboj - jug BADOJ 27. Dobretići BADBT 28. Domaljevac - Šamac BADMS 29. Donji Vakuf BADOV 30. Drvar BADRV 31. Foča BAFOA 32. Fojnica BAFON 33. Gacko BAGAC 34. Glamoč BAGLM 35. Goražde BAGOR 36. Gornji Vakuf BAGRV 37. Gračanica BAGRC 38. Gradačac BAGAA 39. Gradiška BAGRA 40. Grude BAGDE 41. Hadžići BAHAI 42. Han Pjesak BAHPI 43. Ilidža BAILA 44. Ilijaš BAILJ Broj 43 - Strana 36 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 25. 6. 2019. 45. Istočno Sarajevo BASSA 46. Jablanica BAJNC 47. Jajce BAJCE 48. Kakanj BAKAA 49. Kalesija BAKAL 50. Kalinovik BAKLN 51. Kiseljak BAKIS 52. Kladanj BAKLA 53. Ključ BAKLU 54. Kneževo BAKNE 55. Konjic BAKON 56. Kostajnica BASKO 57. Kotor Varoš BAKVA 58. Kozarska Dubica BAKDU 59. Kreševo BAKRE 60. Krupa na Uni BAKNU 61. Kupres BAKUP 62. Laktaši BALAK 63. Livno BALIV 64. Lopare BALOP 65. Lukavac BALUK 66. Ljubinje BALUB 67. Ljubuški BALUU 68. Maglaj BAMAG 69. Milići BAMIL 70. Modriča BAMOD 71. Mostar BAMCZ 72. Mostar BAMJI 73. Mostar BAMJZ 74. Mostar BAMOS 75. Mostar BAMOZ 76. Mostar BAMSG 77. Mostar BAMSJ 78. Mostar BAOMO 79. Mrkonjić Grad BAMGR 80. Neum BANEM 81. Nevesinje BANEV 82. Novi Grad BANGR 83. Novi Travnik BANOT 84. Novo Sarajevo BANSA 85. Odžak BAODK 86. Olovo BAOLV 87. Osmaci BAOSM 88. Pale BAPAL 89. Pale BAPLE 90. Pelagićevo BAPEL 91. Petrovo BAPET 92. Posušje BAPOS 93. Prijedor BAPRI 94. Prnjavor BAPRN 95. Prozor BAPRZ 96. Ravno BARAV 97. Ribnik BARIB 98. Rogatica BAROG 99. Rudo BARUD 100. Sanski Most BASAM 101. Sanski Most BASSM 102. Sapna BASAP 103. Sarajevo BASJJ 104. Sarajevo - Novi Grad BASNG 105. Sarajevo - Stari Grad BASSG 106. Sokolac BASOK 107. Srbac BASRB 108. Srbinje BASRI 109. Srebrenica BASRE 110. Srebrenik BASBN 111. Stolac BASTC 112. Šamac BASAC 113. Šekovići BASEK 114. Šipovo BASIP 115. Široki Brijeg BASBR 116. Teočak BATEO 117. Teslić BATES 118. Tešanj BATEA 119. Tomislavgrad BATGR 120. Travnik BATRV 121. Trebinje BATRE 122. Trnovo BATRN 123. Tuzla BATZL 124. Ugljevik BAUGL 125. Usora BAUSO 126. Vareš BAVAE 127. Velika Kladuša BAVKL 128. Visoko BAVIS 129. Višegrad BAVGR 130. Vitez BAVIT 131. Vlasenica BAVLA 132. Vogošća BAVOG 133. Zavidovići BAZAV 134. Zenica BAZEN 135. Zvornik BAZVO 136. Žepče BAZEP 137. Živinice BAZVN 10. Šifre za carinske urede - polje 29, 53 i drugo Šifre za carinske urede koriste se: - za popunjavanje polja 29, 53 i drugih polja gdje je propisano, - u slučajevima u kojima je propisano da određeni podatak koji treba upisati u određeno polje carinske prijave treba sadržavati i šifru carinskog ureda koji je u pitanju (na primjer, polje 40, 44, 48, 52 i druga polja gdje je propisano) ili je sadržana u strukturi nekog podatka (na primjer, u strukturi MRN broja) i - u drugim slučajevima u kojima je propisano korištenje šifre carinskog ureda, na način kako je propisano. Šifre za carinske urede su sljedeće (an8): Organizacione jedinice Šifra I Regionalni centar BANJA LUKA BA094005 1. Carinska ispostava Banja Luka BA094013 1.1. Carinski referat Pošta Banja Luka BA094064 1.2. Carinski referat Slobodna zona Banja Luka BA094085 2. Carinska ispostava Aerodrom Banja Luka BA094080 3. Carinska ispostava Bihać BA010102 3.1. Carinski referat Granični prijelaz Izačić BA010107 3.2. Carinski referat Željeznička stanica Martin Brod BA010103 3.3. Carinski referat Granični prijelaz Užljebić (Ripač) BA010108 3.4. Carinski referat Granični prijelaz Strmica (Bosansko Grahovo) BA010007 4. Carinska ispostava Velika Kladuša BA010106 4.1. Carinski referat Granični prijelaz Hukića Brdo BA010104 5. Carinska ispostava Novi Grad BA092029 5.1. Carinski referat Granični prijelaz Kostajnica BA092088 5.2. Carinski referat Granični prijelaz Gradina BA092061 5.3. Carinski referat Željeznička stanica Dobrljin BA092010 5.4. Carinski referat Granični prijelaz Novi Grad BA092037 5.5. Carinski referat Granični prijelaz Kozarska Dubica BA092100 6. Carinska ispostava Gradiška BA094021 6.1. Carinski referat Granični prijelaz Gradiška BA094161 7. Carinska ispostava Šamac BA098086 7.1. Carinski referat Granični prijelaz Šamac BA010202 7.2. Carinski referat Željeznička stanica Šamac BA098094 8. Carinska ispostava Brod BA098035 8.1. Carinski referat Granični prijelaz Brod BA098060 9. Carinska ispostava Prijedor BA092045 10. Carinska ispostava Donji Svilaj BA010205 10.1. Carinski referat Granični prijelaz Donji Svilaj BA010206 Utorak, 25. 6. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 43 - Strana 37 II Regionalni centar SARAJEVO BA010900 1. Carinska ispostava Sarajevo BA010902 1.1. Carinski referat Slobodna zona Sarajevo BA010908 1.2. Carinski referat Pošta Sarajevo BA010903 2. Carinska ispostava Aerodrom Sarajevo BA010904 3. Carinska ispostava Višegrad BA096016 3.1. Carinski referat Granični prijelaz Vardište BA096024 3.2. Carinski referat Granični prijelaz Uvac BA096040 3.3. Carinski referat Granični prijelaz Ustibar BA096059 3.4. Carinski referat Željeznička stanica Štrpci BA096105 3.5. Carinski referat Granični prijelaz Metaljka BA096083 3.6. Carinski referat Granični prijelaz Vitina BA096091 3.7. Carinski referat Granični prijelaz Hum BA096075 4. Carinska ispostava Zenica BA010402 5. Carinska ispostava Kiseljak BA010608 6. Carinska ispostava Visoko BA010407 6.1. Carinski referat Slobodna zona Visoko BA010408 7. Carinska ispostava Sokolac BA091049 8. Carinska ispostava Goražde BA010501 III Regionalni centar MOSTAR BA01070 1. Carinska ispostava Mostar BA010701 1.1. Carinski referat Slobodna zona Mostar BA010705 1.2. Carinski referat Pošta Mostar BA010703 1.3. Carinski referat Granični prijelaz Gabela BA010702 1.4. Carinski referat Granični prijelaz Doljani BA010707 2. Carinska ispostava Aerodrom Mostar BA010704 3. Carinska ispostava Čapljina BA010706 3.1. Carinski referat Željeznička stanica Čapljina BA010711 4. Carinska ispostava Grude BA010801 4.1. Carinski referat Granični prijelaz Gorica BA010807 4.2. Carinski referat Granični prijelaz Osoje BA010808 4.3. Carinski referat Granični prijelaz Orahovlje BA010809 4.4. Carinski referat Granični prijelaz Crveni Grm BA010806 4.5. Carinski referat Granični prijelaz Bijača BA010810 4.6. Carinski referat Granični prijelaz Zvirići BA010805 5. Carinska ispostava Trebinje BA095010 5.1. Carinski referat Granični prijelaz Deleuša BA095079 5.2. Carinski referat Granični prijelaz Klobuk BA095028 5.3. Carinski referat Granični prijelaz Zubci BA095036 6. Carinska ispostava Ljubuški BA010802 7. Carinska ispostava Livno BA010001 8. Carinska ispostava Tomislavgrad BA010003 8.1. Carinski referat Granični prijelaz Kamensko BA010006 8.2. Carinski referat Granični prijelaz Prisika BA010008 9. Carinska ispostava Travnik BA010601 10. Carinska ispostava Neum BA010708 10.1. Carinski referat Granični prijelaz Neum I BA010709 10.2. Carinski referat Granični prijelaz Neum II BA010710 10.3. Carinski referat Granični prijelaz Ivanica BA095044 10.4. Carinski referat Granični prijelaz Trebimlja BA010712 IV Regionalni centar TUZLA BA010300 1. Carinska ispostava Tuzla BA010301 1.1. Carinski referat Slobodna zona Tuzla BA010305 2. Carinska ispostava Aerodrom Tuzla BA010304 3. Carinska ispostava Orašje BA010201 3.1. Carinski referat Granični prijelaz Orašje BA010204 4. Carinska ispostava Brčko BA097039 4.1. Carinski referat Granični prijelaz Brčko BA097063 4.2. Carinski referat Željeznička stanica Brčko BA097047 5. Carinska ispostava Zvornik BA093017 5.1. Carinski referat Granični prijelaz Karakaj BA093041 5.2. Carinski referat Granični prijelaz Šepak BA093033 5.3. Carinski referat Željeznička stanica Zvornik BA093025 6. Carinska ispostava Bijeljina BA097012 6.1. Carinski referat Granični prijelaz Pavlovića Most (Popovi) BA097071 6.2. Carinski referat Granični prijelaz Rača BA097098 6.3. Carinski referat Željeznička stanica Bijeljina BA097020 7. Carinska ispostava Doboj BA098019 8. Carinska ispostava Tešanj BA010406 9. Carinska ispostava Bratunac BA093070 9.1. Carinski referat Granični prijelaz Bratunac - Novi Most BA093078 9.2. Carinski referat Granični prijelaz Bratunac BA093076 9.3. Carinski referat Granični prijelaz Skelani BA093068 11. Šifre za vrste pakiranja - polje 31 Šifre za vrste pakiranja koje se koriste u polju 31 su sljedeće (a2): (Preporuka UNECE-a br. 21/Rev. 8.1. od 12. jula 2010.) Redni broj Opis Šifra 1. Aerosol (sprej) AE 2. Ambalaža za hranu (od stiropora) FT 3. Ampula, nezaštićena AM 4. Ampula, zaštićena AP 5. Armatura SB 6. Asura, otirač, podloška (HR: vreća od hasure) MT 7. Bačva BA 8. Bačva BU 9. Bačva (zapremine 159 l.) TI 10. Bačva, drvena 2C 11. Bačva, drvena, sa poklopcem koji se može skidati QJ 12. Bačva, drvena, sa zapušačem/čepom QH 13. Bačva/kaca VA 14. Bačvica/malo bure (određene zapremine za puter, so…) FI 15. Bala, komprimovana BL 16. Bala, nekomprimovana BN 17. Balon, nezaštićen BF 18. Balon, zaštićen BP 19. Balvan OK 20. Balvan (klada, trupac) LG 21. Balvan (klada, trupac), u snopu, svežnju, smotku (buntu) LZ 22. Boca opletena, nezaštićena DJ 23. Boca opletena, zaštićena DP 24. Boca za plin/gas GB 25. Boca, nezaštićena, cilindrična BO 26. Boca, nezaštićena, loptasta BS 27. Boca, zaštićena, cilindrična BQ 28. Boca, zaštićena, loptasta BV 29. Bočica VI 30. Bokal (stoni) PH 31. Bokal (vrč) JG 32. Bubanj DR 33. Bubanj, aluminijumski 1B 34. Bubanj, aluminijumski, bez mogućnosti skidanja poklopca QC 35. Bubanj, aluminijumski, sa mogućnošću skidanja poklopca QD 36. Bubanj, čelični DI 37. Bubanj, čelični 1A 38. Bubanj, čelični, bez mogućnosti skidanja poklopca QA 39. Bubanj, čelični, sa mogućnošću skidanja poklopca QB 40. Bubanj, drveni 1W 41. Bubanj, plastični IH 42. Bubanj, plastični, bez mogućnosti skidanja poklop ca QF 43. Bubanj, plastični, sa mogućnošću skidanja poklopca QG 44. Bubanj, šperploča 1D 45. Bubanj, vlaknasti 1G 46. Bunt (snop) BE 47. Bunt drveni 8C 48. Bure CK 49. Bure TO 50. Burence (vrsta kanistra od metala zapremine 58,7 l) KG 51. Cijev PI 52. Cijev (tuba) TU 53. Cijev, sa mlaznicom (šmrkom) TV 54. Cijev, sklopiva TD 55. Cijevi u snopu, svežnju, smotku PV Broj 43 - Strana 38 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 25. 6. 2019. 56. Cijevi, u snopu, svežnju, smotku TZ 57. Cilindar/komora CY 58. Cisterna, četvorougaona TK 59. Cisterna, cilindrična TY 60. Cisterna, kontejner, izvorni TG 61. Čuturica (pljoska) FL 62. Daska PN 63. Daske u snopu, svežnju, smotku PZ 64. Dozator DN 65. Flaša u pletenini (radi ukrasa i dr.) WB 66. Gajbice za voće od drvenih letvica PJ 67. Gnijezdo NS 68. Greda/nosač GI 69. Grede/nosači u snopu/svežnju/smotku (buntu) GZ 70. Guma TE 71. Ingoti IN 72. Ingoti u snopu/svežnju/smotku IZ 73. Jedinica UN 74. Jutena vreća JT 75. Kada TB 76. Kada, sa poklopcem TL 77. Kalem BB 78. Kalem/namotaj SO 79. Kanister CI 80. Kanister, čelični 3A 81. Kanister, čelični, neuklonljivi poklopac QK 82. Kanister, čelični, uklonljivi poklopac QL 83. Kanister, četvrtasti JC 84. Kanister, cilindrični JY 85. Kanister, plastični 3H 86. Kanister, plastični, neuklonljivi poklopac QM 87. Kanister, plastični, uklonljivi poklopac QN 88. Kanta BJ 89. Kapsula AV 90. Karton CT 91. Kasa blagajna CF 92. Kavez CG 93. Kavez, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP) DG 94. Kavez, valjkasti CW 95. Klizna šipka SI 96. Klizni podmetač SL 97. Kofa (vedro) PL 98. Kofer SU 99. Kolica (korpa) sa ravnom platformom FW 100. Komad PP 101. Kombinovano pakiranje, staklena posuda u bubnju od šperploča YT 102. Kombinirano pakiranje, plastična posuda 6H 103. Kombinirano pakiranje, plastična posuda u aluminijumskom bubnju YC 104. Kombinirano pakiranje, plastična posuda u aluminijumskom sanduku YD 105. Kombinirano pakiranje, plastična posuda u bubnju od šperploče YG 106. Kombinirano pakiranje, plastična posuda u bubnju od vlaknastih ploča YJ 107. Kombinirano pakiranje, plastična posuda u čeličnoj kutiji YB 108. Kombinirano pakiranje, plastična posuda u čeličnom bubnju YA 109. Kombinirano pakiranje, plastična posuda u čvrstoj plastičnoj kutiji YM 110. Kombinirano pakiranje, plastična posuda u drvenoj kutiji YF 111. Kombinirano pakiranje, plastična posuda u kutiji od šperploče YH 112. Kombinirano pakiranje, plastična posuda u kutiji od vlaknastih ploča YK 113. Kombinirano pakiranje, plastična posuda u plastičnom bubnju YL 114. Kombinirano pakiranje, staklena posuda 6P 115. Kombinirano pakiranje, staklena posuda u aluminijumskom bubnju YQ 116. Kombinirano pakiranje, staklena posuda u aluminijumskom sanduku YR 117. Kombinirano pakiranje, staklena posuda u bubnju YW od vlaknastih ploča 118. Kombinirano pakiranje, staklena posuda u čeličnoj kutiji YP 119. Kombinirano pakiranje, staklena posuda u čeličnom bubnju YN 120. Kombinirano pakiranje, staklena posuda u čvrstom plastičnom pakovanju YZ 121. Kombinirano pakiranje, staklena posuda u drvenoj kutiji YS 122. Kombinirano pakiranje, staklena posuda u kutiji od lesonita YX 123. Kombinirano pakiranje, staklena posuda u pletarskim/korparskim proizvodima YV 124. Kombinirano pakiranje, staklena posuda u podesivom plastičnom pakovanju YY 125. Kontejner za prijevoz kombijem ("vanpack") VK 126. Kontejner, fleksibilni (pomičan) 1F 127. Kontejner, galonski GL 128. Kontejner, koji nije drugačije označen kao prijevozna oprema CN 129. Kontejner, metalni ME 130. Kontejner, vanjski OU 131. Kontejner za voće i povrće, tipa octabin (osmougaona kutija) OT 132. Kornet (stožac) AJ 133. Korpa BK 134. Korpa (pletena) CE 135. Korpa sa pokrovom HR 136. Korpa, sa ručkom, drvena HB 137. Korpa, sa ručkom, kartonska HC 138. Korpa, sa ručkom, plastična HA 139. Koš BI 140. Kovčeg, vojnički FO 141. Kutija BX 142. Kutija (vlaknaste ploče) 4G 143. Kutija od prirodnog drveta 4C 144. Kutija za film FP 145. Kutija za šibice MX 146. Kutija za voće/povrće LU 147. Kutija, aluminijumska 4B 148. Kutija, čelična 4A 149. Kutija, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP), Eurobox DH 150. Kutija, drvena, od prirodnog drveta, obična (uobičajena) QP 151. Kutija, drvena, od prirodnog drveta, sa nepropusnim zidovima QQ 152. Kutija, od rekonstruisanog drveta 4F 153. Kutija, od šperploče 4D 154. Kutija, plastična 4H 155. Kutija, plastična, podesiva QR 156. Kutija, plastična, tvrda (od tvrde plastike) QS 157. Kutija, sa poklopcem na pregib AI 158. Kutija, za tečnost BW 159. Limenka TN 160. Limenka sa drškom i lijevkom CD 161. Limenka, cilindrična CX 162. Limenka, pravougaona CA 163. Lonac PT 164. Lopta AL 165. Međurezervoar za teret WA 166. Međurezervoar za teret, aluminijumski WD 167. Međurezervoar za teret, aluminijumski, pod pritiskom većim od 10 kpa WH 168. Međurezervoar za teret, aluminijumski, za tečnost WL 169. Međurezervoar za teret, čelični WC 170. Međurezervoar za teret, čvrsta plastika AA 171. Međurezervoar za teret, čvrsta plastika, sa strukturnom opremom, za tečnosti ZJ 172. Međurezervoar za teret, čvrsta plastika, sa strukturnom opremom, pod pritiskom ZG 173. Međurezervoar za teret, čvrsta plastika, sa strukturnom opremom, za čvrste predmete ZD 174. Međurezervoar za teret, čvrsta plastika, samostalni, pod pritiskom ZH 175. Međurezervoar za teret, čvrsta plastika, samostalni, tečnost ZK Utorak, 25. 6. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 43 - Strana 39 176. Međurezervoar za teret, čvrsta plastika, samostalni, za čvrste stvari ZF 177. Međurezervoar za teret, fleksibilni ZU 178. Međurezervoar za teret, kombinirani ZS 179. Međurezervoar za teret, kombinirani, čvrsta plastika za čvrste stvari PLN 180. Međurezervoar za teret, kombinirani, čvrsta plastika, pod pritiskom ZN 181. Međurezervoar za teret, kombinirani, čvrsta plastika, za tečnosti ZQ 182. Međurezervoar za teret, kombinirani, fleksibilna plastika, pod pritiskom ZP 183. Međurezervoar za teret, kombinirani, fleksibilna plastika, za čvrste stvari ZM 184. Međurezervoar za teret, kombinirani, fleksibilna plastika, za tečnost ZR 185. Međurezervoar za teret, metalni WF 186. Međurezervoar za teret, metalni, osim čelika ZV 187. Međurezervoar za teret, metalni, pod pritiskom 10 kpa WJ 188. Međurezervoar za teret, metalni, pod pritiskom većim od 10 kpa WG 189. Međurezervoar za teret, metalni, za tečnost WM 190. Međurezervoar za teret, metalni, za tečnost WK 191. Međurezervoar za teret, papir, višeslojni ZA 192. Međurezervoar za teret, papir, višeslojni, vodootporni ZC 193. Međurezervoar za teret, plastična folija WS 194. Međurezervoar za teret, prirodno drvo ZW 195. Međurezervoar za teret, prirodno drvo sa unutrašnjom oblogom WU 196. Međurezervoar za teret, rekonstruisano drvo ZY 197. Međurezervoar za teret, rekonstruisano drvo, sa unutrašnjom oblogom WZ 198. Međurezervoar za teret, šperploča ZX 199. Međurezervoar za teret, šperploča, sa unutrašnjom oblogom WY 200. Međurezervoar za teret, tekstilni, bez presvlake i obloge WT 201. Međurezervoar za teret, tekstilni, obložen WW 202. Međurezervoar za teret, tekstilni, presvučen WV 203. Međurezervoar za teret, tekstilni, presvučen i obložen WX 204. Međurezervoar za teret, tkana plastika, bez presvlake i obloge WN 205. Međurezervoar za teret, tkana plastika, obložen WQ 206. Međurezervoar za teret, tkana plastika, presvučen WP 207. Međurezervoar za teret, tkana plastika, presvučen i obložen WR 208. Međurezervoar za teret, vlaknasta ploča ZT 209. Metalna ploča SM 210. Metalna zdjela bez poklopca P2 211. Mornarski sanduk SE 212. Mreža NT 213. Mreža, cjevasta, plastična NU 214. Mreža, cjevasta, tekstilna NV 215. Mrežica (za pakiranje voća) RT 216. Mrtvački sanduk CJ 217. Naglavak SY 218. Namotaj RL 219. Nedostupno/nepristupačno NA 220. Neupakirano NE 221. Neupakirano, jedna jedinica NF 222. Neupakirano, više jedinica NG 223. Nije u kavezu (van kaveza) UC 224. Nosač (konstrukcijski) TS 225. Obor (tor za životinje) PF 226. Okvir/ram FR 227. Omot EN 228. Omot, čelični SV 229. Paket PA 230. Paket PC 231. Pakiranje PK 232. Pakiranje, kartonsko, sa otvorima za držanje IK 233. Pakiranje, protočno IF 234. Pakiranje, umotano u papir IG 235. Pakiranje, vidljivo, providno IE 236. Pakiranje, vidljivo, providno, drveno IA 237. Pakiranje, vidljivo, providno, kartonsko IB 238. Pakiranje, vidljivo, providno, metalno ID 239. Pakiranje, vidljivo, providno, plastično IC 240. Paleta PX 241. Paleta CHEP 100 cm x 120 cm OC 242. Paleta ISO T11 OE 243. Paleta u zaštitnom plastičnom omotaču AG 244. Paleta, 100 cm x 110 cm AX 245. Paleta, AS 4068-1993 OD 246. Paleta, CHEP 40 cm x 60 cm OA 247. Paleta, CHEP 80 cm x 120 cm OB 248. Paleta, drvena 8A 249. Paleta, kutija, kombinacija - kutija bez poklopca i paleta PB 250. Paleta, modularna (montažna), prstenovi 80 cm x 100 cm PD 251. Paleta, modularna, prstenovi 80 cm x 120 cm PE 252. Paleta, modularna, prstenovi 80 cm x 60 cm AF 253. Paleta, troslojna TW 254. Patrona CQ 255. Platforma, neodređene težine ili dimenzija OF 256. Platno (u smislu: slikarsko) CZ 257. Ploča BD 258. Ploča PG 259. Ploča ST 260. Ploča omotana plastikom SP 261. Ploče u snopu/svežnju/smotku PY 262. Ploče, u snopu, svežnju, smotku SZ 263. Pokretni kontejner "liftvan" (čvrsta drvena kutija, može se kranom dići) LV 264. Pokrivač CV 265. Posuda CU 266. Posuda za mlijeko CC 267. Pribor (set) KI 268. Proizvod neupakiran, u obliku ploča ili komada T1 269. Prsten RG 270. Prtljag LE 271. Raspršivač AT 272. Remen B4 273. Rezervoar - drveni AD 274. Rezervoar - metalni MR 275. Rezervoar - obložen plastikom MW 276. Rezervoar - papirnati AC 277. Rezervoar - plastični PR 278. Rezervoar - stakleni GR 279. Rezervoar - vlaknasti AB 280. Rezervoar (bazen) BM 281. Rinfuza, čvrste, fine čestice (puderi/praškovi) VY 282. Rinfuza, čvrste, krupne čestice (grumeni, komadi) VO 283. Rinfuza, čvrste, zrnaste čestice (granulat) VR 284. Rinfuza, gas (pri 1 031 mbar I 15 C) VG 285. Rinfuza, metalni otpad VS 286. Rinfuza, tečni gas (pri velikoj temperaturi i pritisku) VQ 287. Rinfuza, tečnost VL 288. Rolna (tekstil) BT 289. Sanduk CS 290. Sanduk sa paletnim dnom ED 291. Sanduk sa paletnim dnom, od drveta EE 292. Sanduk sa paletnim dnom, od kartona EF 293. Sanduk sa paletnim dnom, od metala EH 294. Sanduk sa paletnim dnom, od plastike EG 295. Sanduk za boce/stalak za boce (gajba, sanduk) BC 296. Sanduk za čaj TC 297. Sanduk za mlijeko MC 298. Sanduk za pivo CB 299. Sanduk za rasuti teret, drveni DM 300. Sanduk za rasuti teret, kartonski DK 301. Sanduk za rasuti teret, plastični DL 302. Sanduk za voće FC 303. Sanduk, čelični SS 304. Sanduk, drveni 7B 305. Sanduk, drveni 8B 306. Sanduk, izotermički EI 307. Sanduk, metalni MA Broj 43 - Strana 40 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 25. 6. 2019. 308. Sanduk, plitki SC 309. Sanduk, skeletni (kosturni) SK 310. Sanduk, uokvireni FD 311. Sanduk, višeslojni, drveni DB 312. Sanduk, višeslojni, kartonski DC 313. Sanduk, višeslojni, plastični DA 314. Sanduk, za auto 7A 315. Sanduk/sandučić CR 316. Sanduk/škrinja (u smislu kase, sefa) TR 317. Set SX 318. Šipka BR 319. Šipka RD 320. Šipke u snopu, svežnju, smotku RZ 321. Šipke, u svežnju/snopu BZ 322. Škrinja CH 323. Spirala CL 324. Spremnik za tečnost, tipa flexibag FB 325. Spremnik za tečnost, tipa flexitank FE 326. Stalak za vješalice za odeću RJ 327. Stalaža/stalak RK 328. Table u svežnju/snopu BY 329. Tacna PU 330. Tacna, čvrsta, sa poklopcem, složiva (CEN TS 14482:2002) IL 331. Tacna, dvoslojna, bez poklopca, drvena DX 332. Tacna, dvoslojna, bez poklopca, kartonska DY 333. Tacna, dvoslojna, bez poklopca, plastična DW 334. Tacna, jednoslojna, bez poklopca, drvena DT 335. Tacna, jednoslojna, bez poklopca, kartonska DV 336. Tacna, jednoslojna, bez poklopca, plastična DS 337. Tacna, jednoslojna, bez poklopca, polistirenska DU 338. Tacna, vodoravno naslagana pljosnatim predmetima GU 339. Tanki karton CM 340. Tegla JR 341. Torbica (namjena: za cigarete, telefon, fotoaparat) PO 342. Traka RO 343. Uzajamno određeno ZZ 344. Vakumirano (vakumsko pakiranje) VP 345. Velika količina/gomila LT 346. Velika staklena flaša za držanje koroziva, nezaštićena CO 347. Velika staklena flaša za držanje koroziva, zaštićena CP 348. Veliko bure (zapremine 238 l. ili 286 l.) HG 349. Veza (svežanj) BH 350. Vješalica/ofinger HN 351. Vozilo VN 352. Vreća BG 353. Vreća (džak) SA 354. Vreća polivinilna 44 355. Vreća, fleksibilna ambalaža FX 356. Vreća, jutena GY 357. Vreća, od tkane plastike 5H 358. Vreća, od tkane plastike, bez unutarnje postave/obloge XA 359. Vreća, od tkane plastike, nepropusna (bez mogućnosti curenja) XB 360. Vreća, od tkane plastike, vodonepropusna (nepromočiva) XC 361. Vreća, papirna 5M 362. Vreća, papirna, višeslojna XJ 363. Vreća, papirna, višeslojna, vodonepropusna XK 364. Vreća, plastična EC 365. Vreća, plastična folija XD 366. Vreća, posebno velika (džambo vreća) JB 367. Vreća, sa ručkama TT 368. Vreća, tekstilna 5L 369. Vreća, tekstilna, bez unutarnje postave/obloge XF 370. Vreća, tekstilna, nepropusna XG 371. Vreća, tekstilna, vodonepropusna (nepromočiva) XH 372. Vreća, velika ZB 373. Vreća, velika za rasuti teret 43 374. Vreća, višedijelna MB 375. Vreća, višeslojna MS 376. Vrećica (za čaj, silikon, lavandu, šampon, šećer) SH 377. Vreteno SD 378. Zaštićena plastična folija SW 12. Dodatne sistemske šifre (jedanaesta cifra) - polje 33 /druga potpodjela "Dodatne sistemske šifre" koje označavaju jedanaestu cifru u polju 33, a koje se upisuju u drugu potpodjelu polja 33 su sljedeće (n1): Dodatna siste. šifra Opis 0 Upisuje se uz desetocifrenu tarifnu oznaku Carinske tarife sa pridruženom punom stopom carine propisane Carinskom tarifom (konvencijalna carinska stopa - najpovlaštenija nacija - MFN). Dodatna sistemska šifra "0" (nula), kao jedanaesta cifra u polju 33, upisuje se u svim slučajevima, osim u slučajevima kada se koriste ostale niže navedene dodatne sistemske šifre (1, 2, 9, 3, 5). Propisi o akcizama i cestarini 1 Upisuje se ako su u pitanju robe koje se, prema Carinskoj tarifi, svrstavaju u istu tarifnu oznaku, a prema propisima o akcizama ne podliježu obračunu i plaćanju akcize i cestarine. 2 i 9 Ako su u pitanju robe koje se, prema Carinskoj tarifi, svrstavaju u istu tarifnu oznaku, a prema propisima o akcizama podliježu obračunu i plaćanju akcize i cestarine, kao jedanaesta cifra upisuje se sljedeća "dodatna sistemska šifra": - "9": ako je samo jedna stopa akcize, - "2" ili "9": ako se u okviru iste tarifne oznake svrstavaju robe koje podliježu obračunu i naplati prema različitim stopama akcize i/ili cestarine. Primjer: Tarifna oznaka Stopa akcize Cestarina Opis 271012 15 001 - - proizvodi nisu ni olovni ni bezolovni benzin 271012 15 002 0,35 KM/l 0,15 KM/l + 0,25 M/l bezolovni benzin u hemijskoj preradi 271012 15 009 0,40 KM/l 0,15 KM/l + 0,25 M/l olovni benzin u hemijskoj preradi 3 Upisuje se uz tarifne oznake Carinske tarife u koje se svrstava pivo, u slučajevima kada uvoznik pri uvozu, u skladu sa propisima o akcizama, dokazuje pravo na umanjenu stopu akcize na pivo (mali proizvođači), uz podnošenje Izjave za primjenu niže stope akcize (upisane u polje 44 pod šifrom "IPP"). U ostalim slučajevima, kao jedanaesta cifra, uz tarifne oznake Carinske tarife u koje se svrstava pivo, upisuje se "0" (nula). Privremena suspenzija i privremeno smanjenje carinskih stopa 5 Za sve robe sa tarifnim oznakama navedenim u Odluci o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba (koju donosi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u toku tekuće za narednu godinu), kao jedanaesta cifra, upisuje se "0" (nula) ako se obračunava puna stopa carine u skladu sa Carinskom tarifom. Ako se na iste primjenjuje umanjena stopa carine u skladu sa tom odlukom, kao jedanaesta cifra, upisuje se "5". 13. Šifre za povlastice (tarifno - preferencijalne) - polje 36 Šifre koje se koriste u polju 36 su sljedeće (an..6): Šifra Opis tarifno - preferencijalne povlastice CEFTA povlastica za robu porijeklom iz ugovornih strana CEFTA 2006 CEFTAP povlastica za robu po Sporazumu CEFTA 2006 - PEM Konvencija CEFTAK povlastica za robu po Sporazumu CEFTA 2006 - PEM Konvencija - puna kumulacija među CEFTA stranama EFTA1 povlastica za robu sa porijeklom iz Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajn EFTA2 povlastica za robu porijeklom iz Islanda EFTA3 povlastica za robu porijeklom iz Kraljevine Norveške EUP povlastica za robu porijeklom iz Evropske zajednice IRP povlastica za robu porijeklom iz Islamske Republike Iran TRP povlastica za robu iz Turske. Utorak, 25. 6. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 43 - Strana 41 14. Šifre za carinske postupke - polje 37/prva potpodjela Opće napomene 1. U prvu potpodjelu upisuje se četverocifrena šifra koja se sastoji od dvocifrene šifre za zahtijevani postupak i dvocifrene šifre za prethodni postupak. Lista četcerocifrenih šifri carinskih postupaka (to jest moguće kombinacije šifri zahtijevanog i prethodnog carinskog postupka) navedena je u daljnjem tekstu. 2. "Prethodni postupak" je postupak u kojem je roba bila prije zahtijevanog postupka. Primjer: 4051 = puštanje u slobodan promet robe koja je prethodno bila stavljena u postupak unutarnje obrade (sistem odgođenog plaćanja). 3. U slučaju kada je prethodni postupak carinsko skladištenje ili privremeni uvoz ili kada roba dolazi iz slobodne zone, odgovarajuća šifra upisuje se samo ako roba nije bila stavljena u carinski postupak s ekonomskim dejstvom (unutarnja obrada, vanjska obrada ili prerada pod carinskom kontrolom). Primjer: Ponovni izvoz robe koja je bila uvezena u okviru postupka unutarnje obrade (sistem odgođenog plaćanja) i nakon toga stavljena u postupak carinskog skladištenja = 3151 (a ne 3171). (Prvi postupak = 5100; drugi postupak = 7151; ponovni izvoz = 3151). 4. Slično tome, kada se roba koja je prethodno bila privremeno izvezena ponovo uvozi, stavljanje u jedan od prethodno pomenutih postupaka s odgođenim plaćanjem smatra se jednostavnim (redovnim) uvozom u okviru tog postupka. Šifra za ponovni uvoz navodi se samo ako se ova roba pušta u slobodan promet. Primjer: Puštanje u slobodan promet robe koja je bila izvezena u okviru carinskog postupka vanjske obrade te koja je pri ponovnom uvozu bila stavljena u postupak carinskog skladištenja = 6121 (a ne 6171). (Prvi postupak: privremeni izvoz radi vanjske obrade = 2100; drugi postupak: skladištenje u carinskom skladištu = 7121; treći postupak: puštanje u slobodan promet = 6121). Šifre za carinske postupke koje se koriste u prvoj potpodjeli polja 37 su sljedeće (n4): Šifra postupka u polju 37/1 Carinski postupci Vrsta carinske prijave (polje 1/1) Oznaka vrste postupka u MRN broju Obračun i naplata uvoznih dažbina Obračun i naplata poreza na dodanu vrijednost 0200 postupak unutarnje obrade (sistem povrata dažbina) bez prethodnog postupka IM H DA DA 0202 postupak unutarnje obrade (sistem povrata dažbina) nakon postupka unutarnje obrade (sistem povrata dažbina) IM H DA DA 0221 postupak unutarnje obrade (sistem povrata dažbina) nakon postupka vanjske obrade IM H DA DA 0246 postupak unutarnje obrade (sistem povrata dažbina) nakon postupka unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem povrata dažbina) IM H DA DA 0247 postupak unutarnje obrade (sistem povrata dažbina) nakon postupka unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem povrata dažbina) IM H DA DA 0251 postupak unutarnje obrade (sistem povrata dažbina) nakon postupka unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) IM H DA DA 0253 postupak unutarnje obrade (sistem povrata dažbina) nakon postupka privremenog uvoza IM H DA DA(1) NE(2) 0255 postupak unutarnje obrade (sistem povrata dažbina) nakon postupka unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem obustave plaćanja) IM H DA DA 0256 postupak unutarnje obrade (sistem povrata dažbina) nakon postupka unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem obustave plaćanja) IM H DA DA 0271 postupak unutarnje obrade (sistem povrata dažbina) nakon postupka carinskog skladištenja IM H DA DA 0278 postupak unutarnje obrade (sistem povrata dažbina) nakon smještaja u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom kladištu IM H DA DA 0293 postupak unutarnje obrade (sistem povrata dažbina) nakon uništenja pod carinskim nadzorom IM H DA DA 1000 trajni izvoz robe bez prethodnog postupka EX A NE NE 1002 izvoz robe nakon postupka unutarnje obrade (sistem povrata dažbina) EX A NE NE 1021 trajni izvoz privremeno izvezene robe na vanjsku obradu koja se ne vraća u carinsko područje Bosne i Hercegovine EX A NE NE 1023 trajni izvoz privremeno izvezene robe koja se ne vraća u carinsko područje Bosne i Hercegovine EX A NE NE 1040 trajni izvoz robe stavljene u slobodan promet bez oslobađanja od dažbina EX A NE NE 1042 trajni izvoz robe stavljene u slobodan promet uz oslobađanje od dažbina EX A NE NE 1046 izvoz robe nakon postupka unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem povrata dažbina) EX A NE NE 1047 izvoz robe nakon postupka unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem povrata dažbina) EX A NE NE 1078 trajni izvoz robe iz slobodne zone kontrolnog tipa II ili slobodnog skladišta EX A NE NE 2100 privremeni izvoz robe po postupku vanjske obrade bez prethodnog postupka EX E NE NE 2102 privremeni izvoz robe po postupku vanjske obrade nakon postupka unutarnje obrade (sistem povrata dažbina) EX E NE NE 2146 privremeni izvoz robe po postupku vanjske obrade nakon postupka unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem povrata dažbina) EX E NE NE 2147 privremeni izvoz robe po postupku vanjske obrade nakon postupka unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem povrata dažbina) EX E NE NE 2151 privremeni izvoz robe po postupku vanjske obrade nakon postupka unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) EX E NE NE 2155 privremeni izvoz robe po postupku vanjske obrade nakon postupka unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem obustave plaćanja) EX E NE NE 2156 privremeni izvoz robe po postupku vanjske obrade nakon postupka unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem obustave plaćanja) EX E NE NE 2178 privremeni izvoz robe po postupku vanjske obrade iz slobodne zone kontrolnog tipa II ili slobodnog skladišta EX E NE NE 2300 privremeni izvoz robe namijenjene vraćanju u nepromijenjenom stanju bez prethodnog postupka EX A NE NE 2378 privremeni izvoz robe namijenjene vraćanju u nepromijenjenom stanju iz slobodne zone kontrolnog tipa II ili slobodnog skladišta EX A NE NE Broj 43 - Strana 42 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 25. 6. 2019. 3151 ponovni izvoz robe nakon postupka unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) EX C NE NE 3153 ponovni izvoz robe nakon postupka privremenog uvoza EX C NE NE 3155 ponovni izvoz robe nakon postupka unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem obustave plaćanja) EX C NE NE 3156 ponovni izvoz robe nakon postupka unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem obustave plaćanja) EX C NE NE 3171 ponovni izvoz robe nakon postupka carinskog skladištenja EX C NE NE 3178 ponovni izvoz robe iz slobodne zone kontrolnog tipa II ili slobodnog skladišta EX C NE NE 3191 ponovni izvoz robe nakon postupka obrade pod carinskom kontrolom EX C NE NE 3193 ponovni izvoz robe nakon uništenja pod carinskim nadzorom EX C NE NE 4000 stavljanje u slobodan promet robe koja ne podliježe oslobađanju od uvoznih dažbina bez prethodnog postupka IM H DA DA(3) 4051 stavljanje u slobodan promet robe koja ne podliježe oslobađanju od uvoznih dažbina nakon postupka unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) IM H DA DA(3) 4053 stavljanje u slobodan promet robe koja ne podliježe oslobađanju od uvoznih dažbina nakon postupka privremenog uvoza IM H DA DA(3) NE(2) 4055 stavljanje u slobodan promet robe koja ne podliježe oslobađanju od uvoznih dažbina nakon postupka unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem obustave plaćanja) IM H DA DA(3) 4056 stavljanje u slobodan promet robe koja ne podliježe oslobađanju od uvoznih dažbina nakon postupka unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem obustave plaćanja) IM H DA DA(3) 4071 stavljanje u slobodan promet robe koja ne podliježe oslobađanju od uvoznih dažbina nakon postupka carinskog skladištenja IM H DA DA(3) 4078 stavljanje u slobodan promet robe koja ne podliježe oslobađanju od uvoznih dažbina iz slobodne zone kontrolnog tipa II ili slobodnog skladišta IM H DA DA(3) 4091 stavljanje u slobodan promet robe koja ne podliježe oslobađanju od uvoznih dažbina nakon postupka obrade pod carinskom kontrolom IM H DA DA(3) 4093 stavljanje u slobodan promet robe koja ne podliježe oslobađanju od uvoznih dažbina nakon uništenja pod carinskim nadzorom IM H DA DA(3) 4095 stavljanje u slobodan promet robe koja ne podliježe oslobađanju od uvoznih dažbina, nakon isporuke robe na brodove i letjelice IM H DA DA(3) 4200 stavljanje u slobodan promet robe koja podliježe oslobađanju od uvoznih dažbina bez prethodnog postupka IM H NE(1) NE(4) 4251 stavljanje u slobodan promet robe koja podliježe oslobađanju od uvoznih dažbina nakon postupka unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) IM H NE(1) NE(4) 4253 stavljanje u slobodan promet robe koja podliježe oslobađanju od uvoznih dažbina nakon postupka privremenog uvoza IM H NE(1) NE(2)/(4 4255 stavljanje u slobodan promet robe koja podliježe oslobađanju od uvoznih dažbina nakon postupka unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem obustave plaćanja) IM H NE(1) NE(4) 4256 stavljanje u slobodan promet robe koja podliježe oslobađanju od uvoznih dažbina nakon postupka unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem obustave plaćanja) IM H NE(1) NE(4) 4271 stavljanje u slobodan promet robe koja podliježe oslobađanju od uvoznih dažbina nakon postupka carinskog skladištenja IM H NE(1) NE(4) 4278 stavljanje u slobodan promet robe koja podliježe oslobađanju od dažbina iz slobodne zone kontrolnog tipa II ili slobodnog skladišta IM H NE(1) NE(4) 4291 stavljanje u slobodan promet robe koja podliježe oslobađanju od uvoznih dažbina nakon postupka obrade pod carinskom kontrolom IM H NE NE(4) 4293 stavljanje u slobodan promet robe koja podliježe oslobađanju od dažbina nakon uništenja pod carinskim nadzorom IM H NE(1) NE(4) 4600 postupak unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem povrata dažbina) bez prethodnog postupka IM H DA DA 4653 postupak unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem povrata dažbina) nakon postupka privremenog uvoza IM H DA DA(1) NE(2) 4671 postupak unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem povrata dažbina) nakon postupka carinskog skladištenja IM H DA DA 4678 postupak unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem povrata dažbina) nakon smještaja u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu IM H DA DA 4693 postupak unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem povrata dažbina) nakon uništenja pod carinskim nadzorom IM H DA DA 4700 postupak unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem povrata dažbina) bez prethodnog postupka IM H DA DA 4746 postupak unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem povrata dažbina) nakon postupka unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem povrata dažbina) IM H DA DA 4747 postupak unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem povrata dažbina) nakon postupka unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem povrata dažbina) IM H DA DA 4753 postupak unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem povrata dažbina) nakon postupka privremenog uvoza IM H DA DA(1) NE(2) 4755 postupak unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem povrata dažbina) nakon postupka unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem obustave plaćanja) IM H DA DA 4756 postupak unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem povrata dažbina) nakon postupka unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem obustave plaćanja) IM H DA DA 4771 postupak unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem povrata dažbina) nakon postupka carinskog skladištenja IM H DA DA Utorak, 25. 6. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 43 - Strana 43 4778 postupak unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem povrata dažbina) nakon smještaja u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu IM H DA DA 4793 postupak unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem povrata dažbina) nakon uništenja pod carinskim nadzorom IM H DA DA 5100 postupak unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) bez prethodnog postupka IM I NE NE 5102 postupak unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) nakon postupka unutarnje obrade (sistem povrata dažbina) IM I NE NE 5146 postupak unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) nakon postupka unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem povrata dažbina) IM I NE NE 5147 postupak unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) nakon postupka unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem povrata dažbina) IM I NE NE 5151 postupak unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) nakon postupka unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) IM I NE NE 5153 postupak unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) nakon postupka privremenog uvoza IM I NE NE 5157 postupak unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) prijenosom robe ili proizvoda pod aranžmanom unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) IM I NE NE 5171 postupak unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) nakon postupka carinskog skladištenja IM I NE NE 5178 postupak unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) nakon smještaja u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu IM I NE NE 5193 postupak unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) nakon uništenja pod carinskim nadzorom IM I NE NE 5300 postupak privremenog uvoza bez prethodnog postupka IM I DA(2) NE(3) DA(5) NE(6) 5302 postupak privremenog uvoza nakon postupka unutarnje obrade (sistem povrata dažbina) IM I DA(2) NE(3) DA(5) NE(6) 5346 postupak privremenog uvoza nakon postupka unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem povrata dažbina) IM I DA(4) NE(3) DA(5) NE(6) 5347 postupak privremenog uvoza nakon postupka unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem povrata dažbina) IM I DA(2) NE(3) DA(5) NE(6) 5351 postupak privremenog uvoza nakon postupka unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) IM I DA(2) NE(3) DA(5) NE(6) 5353 postupak privremenog uvoza nakon postupka privremenog uvoza IM I DA(2) NE(3) DA(5) NE(6) 5355 postupak privremenog uvoza nakon postupka unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem obustave plaćanja) IM I DA(4) NE(3) DA(5) NE(6) 5356 postupak privremenog uvoza nakon postupka unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem obustave plaćanja) IM I DA(2) NE(3) DA(5) NE(6) 5371 postupak privremenog uvoza nakon postupka carinskog skladištenja IM I DA(2) NE(3) DA(5) NE(6) 5378 privremeni uvoz robe iz slobodne zone kontrolnog tipa II IM I DA(2) NE(3) DA(5) NE(6) 5393 postupak privremenog uvoza nakon uništenja pod carinskim nadzorom IM I DA(2) NE(3) DA(5) NE(6) 5500 postupak unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem obustave plaćanja) bez prethodnog postupka IM I NE NE 5502 postupak unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem obustave plaćanja) nakon postupka unutarnje obrade (sistem povrata dažbina) IM I NE NE 5546 postupak unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem obustave plaćanja) nakon postupka unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem povrata dažbina) IM I NE NE 5547 postupak unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem obustave plaćanja) nakon postupka unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem povrata dažbina) IM I NE NE 5551 postupak unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem obustave plaćanja) nakon postupka unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) IM I NE NE 5553 postupak unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem obustave plaćanja) nakon postupka privremenog uvoza IM I NE NE 5555 postupak unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem obustave plaćanja) nakon postupka unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem obustave plaćanja) IM I NE NE 5556 postupak unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem obustave plaćanja) nakon postupka unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem obustave plaćanja) IM I NE NE 5557 postupak unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem obustave plaćanja) prijenosom robe ili proizvoda pod aranžmanom unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) IM I NE NE 5571 postupak unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem obustave plaćanja) nakon postupka carinskog skladištenja IM I NE NE 5578 postupak unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem obustave plaćanja) nakon smještaja u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu IM I NE NE 5593 postupak unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem obustave plaćanja) nakon uništenja pod carinskim nadzorom IM I NE NE 5600 postupak unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem obustave plaćanja) bez prethodnog postupka IM I NE NE 5602 postupak unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem obustave plaćanja) nakon postupka unutarnje obrade (sistem povrata dažbina) IM I NE NE 5646 postupak unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem obustave plaćanja) nakon postupka unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem povrata dažbina) IM I NE NE 5647 postupak unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem IM I NE NE Broj 43 - Strana 44 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 25. 6. 2019. obustave plaćanja) nakon postupka unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem povrata dažbina) 5651 postupak unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem obustave plaćanja) nakon postupka unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) IM I NE NE 5653 postupak unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem obustave plaćanja) nakon postupka privremenog uvoza IM I NE NE 5655 postupak unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem obustave plaćanja) nakon postupka unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem obustave plaćanja) IM I NE NE 5656 postupak unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem obustave plaćanja) nakon postupka unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem obustave plaćanja) IM I NE NE 5657 postupak unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem obustave plaćanja) prijenosom robe ili proizvoda pod aranžmanom unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) IM I NE NE 5671 postupak unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem obustave plaćanja) nakon postupka carinskog skladištenja IM I NE NE 5678 postupak unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem obustave plaćanja) nakon smještaja u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu IM I NE NE 5693 postupak unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem obustave plaćanja) nakon uništenja pod carinskim nadzorom IM I NE NE 5751 prijenos robe ili proizvoda pod aranžmanom unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) nakon postupka unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) IM I NE NE 5755 prijenos robe ili proizvoda pod aranžmanom unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) nakon postupka unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem obustave plaćanja) IM I NE NE 5756 prijenos robe ili proizvoda pod aranžmanom unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) nakon postupka unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem obustave plaćanja) IM I NE NE 6100 ponovni uvoz i puštanje u slobodan promet kompenzirajućih proizvoda izvezenih ili ponovno izvezenih nakon postupka unutarnje obrade (član 179. zakona) IM H DA(8) DA(9) 6110 ponovni uvoz trajno izvezene robe i stavljanje u slobodan promet bez oslobađanja od plaćanja uvoznih dažbina IM H DA DA(3) 6121 ponovni uvoz i stavljanje u slobodan promet bez oslobađanja od plaćanja uvoznih dažbina nakon postupka vanjske obrade IM H DA DA(3) 6123 ponovni uvoz privremeno izvezene robe što se vraća u nepromijenjenom stanju i stavljanje u slobodan promet bez oslobađanja od plaćanja uvoznih dažbina IM H DA DA(3) 6171 ponovni uvoz i stavljanje u slobodan promet robe bez oslobađanja od plaćanja uvoznih dažbina iz carinskog skladiša IM H DA DA(3) 6178 ponovni uvoz i stavljanje u slobodan promet robe bez oslobađanja od plaćanja uvoznih dažbina iz slobodne zone kontrolnog tipa II ili slobodnog skladišta IM H DA DA(3) 6195 ponovni uvoz i stavljanje u slobodan promet bez oslobađanja od plaćanja uvoznih dažbina robe kojima su bile snabdjevene zalihe na brodovima i avionima IM H DA DA(3) 6196 ponovni uvoz i stavljanje u slobodan promet robe bez oslobađanja od plaćanja uvoznih dažbina nakon prodaje u bescarinskim prodavnicama na aerodromima IM H DA DA(3) 6310 ponovni uvoz trajno izvezene robe i stavljanje u slobodan promet uz oslobađanje od uvoznih dažbina (član 177. zakona) IM H NE(1) NE(7) 6321 ponovni uvoz robe u nepromijenjenom stanju i stavljanje u slobodan promet uz oslobađanje od uvoznih dažbina nakon postupka vanjske obrade (član 177. zakona) IM H NE(1) NE(7) 6323 ponovni uvoz privremeno izvezene robe što se vraća u nepromijenjenom stanju i stavljanje u slobodan promet uz oslobađanje od uvoznih dažbina (član 177. zakona) IM H NE(1) NE(7) 6371 ponovni uvoz i stavljanje u slobodan promet robe uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina iz carinskog skladišta (član 177. zakona) IM H NE(1) NE(7) 6378 ponovni uvoz i stavljanje u slobodan promet robe uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina iz slobodne zone kontrolnog tipa II ili slobodnog skladišta (član 177. zakona) IM H NE(1) NE(7) 6395 ponovni uvoz i stavljanje u slobodan promet uz oslobađanje od uvoznih dažbina robe kojima su snabdjevene zalihe na brodovima i avionima (član 177. zakona) IM H NE(1) NE(7) 6396 ponovni uvoz i stavljanje u slobodan promet robe uz oslobađanje od uvoznih dažbina nakon maloprodaje u bescarinskim prodavnicama na aerodromima (član 177. zakona) IM H NE NE(7) 7100 postupak carinskog skladištenja bez prethodnog postupka IM J(10) K(11) NE NE 7121 postupak carinskog skladištenja nakon postupka vanjske obrade IM J(10) K(11) NE NE 7123 postupak carinskog skladištenja nakon postupka privremenog izvoza robe što se vraća u nepromijenjenom stanju IM J(10) K(11) NE NE 7131 postupak carinskog skladištenja nakon ponovnog izvoza IM J(10) K(11) NE NE 7146 postupak carinskog skladištenja nakon postupka unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem povrata dažbina) IM J(10) K(11) NE NE 7147 postupak carinskog skladištenja nakon postupka unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem povrata dažbina) IM J(10) K(11) NE NE 7151 postupak carinskog skladištenja nakon postupka unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) IM J(10) K(11) NE NE 7153 postupak carinskog skladištenja nakon postupka privremenog uvoza IM J(10) K(11) NE NE 7155 postupak carinskog skladištenja nakon postupka unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem obustave plaćanja) IM J(10) K(11) NE NE Utorak, 25. 6. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 43 - Strana 45 7156 postupak carinskog skladištenja nakon postupka unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem obustave plaćanja ) IM J(10) K(11) NE NE 7171 postupak carinskog skladištenja nakon postupka carinskog skladištenja IM J(10) K(11) NE NE 7178 postupak carinskog skladištenja nakon smještaja u slobodnu zonu kontrolnog tipa II ili slobodno skladište IM J(10) K(11) NE NE 7191 postupak carinskog skladištenja nakon postupka obrade pod carinskom kontrolom IM J(10) K(11) NE NE 7193 postupak carinskog skladištenja nakon uništenja pod carinskim nadzorom IM J(10) K(11) NE NE 7800 smještaj u slobodnu zonu kontrolnog tipa II ili slobodno skladište bez prethodnog postupka IM J NE NE 7802 smještaj u slobodnu zonu kontrolnog tipa II ili slobodno skladište nakon unutarnje obrade (sistem povrata dažbina) IM J NE NE 7821 smještaj u slobodnu zonu kontrolnog tipa II ili slobodno skladište nakon privremenog izvoza pod postupkom vanjske obrade IM J NE NE 7823 smještaj u slobodnu zonu kontrolnog tipa II ili slobodno skladište nakon privremenog izvoza radi povrata u nepromijenjenom stanju IM J NE NE 7831 smještaj u slobodnu zonu kontrolnog tipa II ili slobodno skladište nakon ponovnog izvoza IM J NE NE 7846 smještaj u slobodnu zonu kontrolnog tipa II ili slobodno skladište nakon unutarnje obrade (sistem povrata dažbina) u carinskom skladištu IM J NE NE 7847 smještaj u slobodnu zonu kontrolnog tipa II ili slobodno skladište nakon unutarnje obrade (sistem povrata dažbina) u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu IM J NE NE 7851 smještaj u slobodnu zonu kontrolnog tipa II ili slobodno skladište nakon unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) IM J NE NE 7853 smještaj u slobodnu zonu kontrolnog tipa II ili slobodno skladište nakon postupka privremenog uvoza IM J NE NE 7855 smještaj u slobodnu zonu kontrolnog tipa II ili slobodno skladište nakon unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) u carinskom skladištu IM J NE NE 7856 smještaj u slobodnu zonu kontrolnog tipa II ili slobodno skladište nakon unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu IM J NE NE 7871 smještaj u slobodnu zonu kontrolnog tipa II ili slobodno skladište nakon postupka carinskog skladištenja IM J NE NE 7878 smještaj u slobodnu zonu kontrolnog tipa II ili slobodno skladište nakon smještaja u slobodnu zonu kontrolnog tipa II ili slobodno skladište IM J NE NE 7891 smještaj u slobodnu zonu kontrolnog tipa II ili slobodno skladište nakon nakon obrade pod carinskom kontrolom IM J NE NE 7893 smještaj u slobodnu zonu kontrolnog tipa II ili slobodno skladište nakon uništenja pod carinskom kontrolom IM J NE NE 7895 smještaj u slobodnu zonu kontrolnog tipa II ili slobodno skladište nakon isporuke robe na brodove i letjelice IM J NE NE 9100 postupak obrade pod carinskom kontrolom bez prethodnog postupka I I NE NE 9102 postupak obrade pod carinskom kontrolom nakon postupka unutarnje obrade (sistem povrata dažbina) IM I NE NE 9146 postupak obrade pod carinskom kontrolom nakon postupka unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem povrata dažbina) IM I NE NE 9147 postupak obrade pod carinskom kontrolom nakon postupka unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem povrata dažbina) IM I NE NE 9151 postupak obrade pod carinskom kontrolom nakon postupka unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) IM I NE NE 9153 postupak obrade pod carinskom kontrolom nakon postupka privremenog uvoza IM I NE NE 9155 postupak obrade pod carinskom kontrolom nakon postupka unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem obustave plaćanja) IM I NE NE 9156 postupak obrade pod carinskom kontrolom nakon postupka unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem obustave plaćanja) IM I NE NE 9171 postupak obrade pod carinskom kontrolom nakon postupka carinskog skladištenja IM I NE NE 9178 postupak obrade pod carinskom kontrolom nakon smještaja robe u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu IM I NE NE 9193 postupak obrade pod carinskom kontrolom nakon uništenja pod carinskom kontrolom IM I NE NE 9300 uništenje robe pod carinskom kontrolom bez prethodnog postupka IM H NE NE 9302 uništenje robe pod carinskom kontrolom nakon postupka unutarnje obrade (sistem povrata dažbina) IM H NE NE 9346 uništenje robe pod carinskom kontrolom nakon postupka unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem povrata dažbina) IM H NE NE 9347 uništenje robe pod carinskom kontrolom nakon postupka unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem povrata dažbina) IM H NE NE 9351 uništenje robe pod carinskom kontrolom nakon postupka unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) IM H NE NE 9353 uništenje robe pod carinskom kontrolom nakon postupka privremenog uvoza IM H NE NE 9355 uništenje robe pod carinskom kontrolom nakon postupka unutarnje robe u carinskom skladištu (sistem obustave plaćanja) IM H NE NE 9356 uništenje robe pod carinskom kontrolom nakon postupka unutarnje robe u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem obustave plaćanja) IM H NE NE 9371 uništenje robe pod carinskom kontrolom nakon postupka carinskog skladištenja IM H NE NE 9378 uništenje robe pod carinskom kontrolom smještene u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu IM H NE NE 9391 uništenje robe pod carinskom kontrolom nakon postupka obrade pod carinskom kontrolom IM H NE NE Broj 43 - Strana 46 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 25. 6. 2019. 9500 snabdijevanje zaliha (isporuka robe) na vazduhoplove i plovila u međunarodnom saobraćaju bh. robom bez prethodnog postupka EX A NE NE 9600 maloprodaja bh. robe u bescarinskim prodavnicama na međunarodnim aerodromima u Bosni i Hercegovini bez prethodnog postupka EX A NE NE Legenda: (1) Odnosi se na postupak privremenog uvoza uz potpuno oslobađanje. (2) Odnosi se na postupak privremenog uvoza uz djelimično oslobađanje. (3) "NE": ukoliko se u drugoj potpodjeli polja 37 može primjeniti šifra 401 ili 402. (4) Samo ako se u drugoj potpodjeli polja 37 može primijeniti neka od šifri koja se odnosi na oslobađanje od poreza na dodanu vrijednost u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost. (5) Primjenjuje se kod postupka privremenog uvoza uz djelimično oslobađanje. (6) Primjenjuje se kod postupka privremenog uvoza uz potpuno oslobađanje. (7) "NE": samo u slučaju kada je vraćena roba oslobođena od plaćanja uvoznih dažbina shodno članu 177. ZCP i ako robu vraća isto lice koje ju je i izvezlo (izvoznik). Ako robu vraća drugo lice tada vraćena roba podliježe naplati poreza na dodanu vrijednost. (8) "NE": samo na bh. robu sadržanu u vraćenim kompenzirajućim proizvodima (postupak 6100). (9) "NE": samo na bh. robu sadržanu u vraćenim kompenzirajućim proizvodima i ako te proizvode vraća isto lice koje ih je i izvezlo (izvoznik). Ako kompenzirajuće proizvode vraća drugo lice tada i bh. roba sadržana u istima podliježe naplati poreza na dodanu vrijednost (postupak 6100). (10) "J": kod smještaja u carinsko skladište tipa A, B, C i F. (11) "K": kod smještaja u carinsko skladište tipa D. 15. Šifre za bliže navođenje zahtijevanog carinskog postupka - polje 37/druga potpodjela 15.1. Šifre za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina (CARINSKE POVLASTICE) koje se koriste u drugoj potpodjeli polja 37 Šifre koje se koriste u drugoj potpodjeli polja 37 carinske prijave za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina pri puštanju robe u slobodan promet u slučajevima propisanim članom 207. tačka a) Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 58/15) i u skladu sa odredbama Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina ("Službeni glasnik BiH", broj 24/18) (u daljnjem tekstu: Odluka o carinskim povlasticama), su sljedeće (an3): Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina PDV ("+": stoji gdje je oslobođeno) Akciza i cestarina ("+": stoji gdje je oslobođeno) Redni broj/Opis Član 207. tačka a) alineja ..) Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini ("SG BiH" 58/15) Član Odluke o carinskim povlasticama Šifra povlastice (latinica) 1. Oprema koja predstavlja ulog stranog lica, osim putničkih vozila, automata za zabavu i igru na sreću alineja 1) 4. - 5. 42C 2. Oprema za proizvodnju koja se ne proizvodi u Bosni i Hercegovini alineja 2) 6. - 7. 43C 3. Roba za vojne i policijske snage i kazneno-popravne ustanove koja se u potpunosti finansira od donatora alineja 3) 8. - 9. 44C +* 4. Roba za deminiranje alineja 4) 10. - 11. 45C 5. Roba za projekte obnove i rekonstrukcije Bosne i Hercegovine alineja 5) 12. - 13. 46C +* 6. Oprema za organe civilne zaštite i vatrogastva namijenjena zaštiti i spasavanju civilnog stanovništva alineja 6) 14. - 15. 47C 7. Lična imovina fizičkog lica koje prenosi svoje uobičajeno prebivalište u Bosnu i Hercegovinu alineja 7) 16. - 17. C01 + 8. Svadbena oprema i predmeti domaćinstva koji se uvoze povodom sklapanja braka alineja 8) 18. - 19. C02 + 9. Pokloni koji se uobičajeno daju povodom sklapanja braka alineja 8) 18. - 19. C03 + 10. Lična imovina stečena nasljeđivanjem alineja 9) 20. - 21. C04 + 11.. Školska oprema, obrazovni materijali i s tim povezani predmeti domaćinstva alineja 10) 22. - 23. C06(1) + 12. Pošiljke zanemarive vrijednosti alineja 11) 24. - 25. C07(1) + 13. Pošiljke koje jedno fizičko lice šalje drugom fizičkom licu alineja 12) 26. - 27. C08(1) + +* 14. Proizvodna sredstva i druga oprema koja se uvozi prilikom prijenosa djelatnosti iz druge države u Bosnu i Hercegovinu alineja 13) 28. - 29. C09 + 15. Proizvodna sredstva i druga oprema koja pripada licu koje se bavi slobodnim profesijama ili pravnom licu koje se bavi neprofitnom djelatnošću alineja 13) 28. - 29. C10 + 16. Proizvodi koje poljoprivrednici iz Bosne i Hercegovine dobiju na posjedima koji se nalaze u pograničnom području susjedne države alineja 14) 30. - 31. 49C(1) + 17. Sjeme, gnojivo i proizvodi za obrađivanje zemlje i usjevi koje unose poljoprivredni proizvođači iz drugih država alineja 15) 32. - 33. 50C(1) + 18. Obrazovni, naučni i kulturološki materijal iz Priloga 1. Odluke alineja 17) 36. - 38. C11 + 19. Obrazovni, naučni i kulturološki materijal iz Priloga 2. Odluke alineja 17) 36. - 38. C12 + 20. Obrazovni, naučni i kulturološki materijali; naučni instrumenti i uređaji uvezeni isključivo u nekomercijalne svrhe (uključujući rezervne dijelove, komponente, pribor i alate) alineja 17) 36. - 38. C13 + 21. Oprema koju u nekomercijalne svrhe uvozi naučno - istraživačka ustanova ili organizacija sa sjedištem van alineja 17) 36. - 38. C14 + Utorak, 25. 6. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 43 - Strana 47 Bosne i Hercegovine ili se uvozi u njeno ime 22. Laboratorijske životinje i biološke ili hemijske materije namijenjene za istraživanje alineja 18) 39. - 40. C15 + 23. Terapeutske supstance ljudskog porijekla i reagensi za određivanje krvne grupe i reagensi za određivanje vrste tkiva alineja 19) 41. - 42. C16 + 24. Instrumenti i uređaji namijenjeni za medicinsko istraživanje, medicinsko dijagnostikovanje ili liječenje alineja 20) 43. - 44. C17 + 25. Referentne supstance za kontrolu kvaliteta medicinskih proizvoda alineja 21) 45. - 46. C18 + 26. Farmaceutski proizvodi koji se koriste na međunarodnim sportskim događajima alineja 22) 47. - 48. C19(1) + 27. Roba namijenjena humanitarnim organizacijama alineja 23) 49. - 51. C20 + 28. Predmeti iz Priloga 4. Odluke, namijenjeni slijepim licima alineja 24) 52. - 54. C21 + 29. Predmeti iz Priloga 5. Odluke, namijenjeni slijepim licima, koje uvoze slijepa lica za ličnu upotrebu (uključujući rezervne dijelove, komponente, pribor i alate) alineja 24) 52. - 54. C22 + 30. Predmeti iz Priloga 5. Odluke, namijenjeni slijepim licima, a koje uvoze određene ustanove ili organizacije (uključujući rezervne dijelove, komponente, pribor i alate) alineja 24) 52. - 54. C23 + 31. Predmeti namijenjeni drugim hendikepiranim licima (osim slijepih lica), koje uvoze hendikepirana lica za ličnu upotrebu (uključujući rezervne dijelove, komponente, pribor i alate) alineja 25) 55. - 56. C24 + 32. Predmeti namijenjeni za potrebe drugih hendikepiranih lica (osim slijepih lica), koje uvoze određene ustanove ili organizacije (uključujući rezervne dijelove, komponente, pribor i alate) alineja 25) 55. - 56. C25 + 33. Roba koja se uvozi za pomoć žrtvama nesreće alineja 26) 57. - 59. C26 + 34. Putnički automobil koji, za ličnu upotrebu, uvozi invalidno lice alineja 27) 60. - 61. 48C + 35. Odlikovanja i priznanja alineja 28) 62. - 63. C27(1) + 36. Pokloni primljeni u okviru međunarodnih odnosa alineja 29) 64. - 65. C28(1) + 37. Roba namijenjena monarsima ili šefovima države alineja 30) 66. - 67. C29 + 38. Uzorci robe zanemarljive vrijednosti koji se uvoze radi promoviranja trgovine alineja 31) 68. - 72. C30 + 39. Štampani i reklamni materijal koji se uvozi radi promoviranja trgovine alineja 31) 68. - 72. C31 + 40. Proizvodi koji se koriste ili konzumiraju na trgovačkom sajmu ili sličnom događaju alineja 31) 68. - 72. C32 + 41. Roba koja se uvozi u svrhu ispitivanja, analize ili testiranja alineja 32) 73. - 74. C33 + 42. Pošiljke poslane organu nadležnom za zaštitu prava intelektualne svojine alineja 33) 75. - 76. C34 + 43. Turistička informativna literatura alineja 34) 77. - 78. C35(1) + 44. Razni dokumenti i predmeti alineja 35) 79. - 80. C36 + 45. Pomoćni materijali za utovar i zaštitu robe tokom prijevoza alineja 36) 81. - 82. C37(1) + 46. Slama, krma i hrana za životinje tokom prijevoza alineja 37) 83. - 84. C38(1) + 47. Gorivo i mazivo sadržano u drumskim motornim vozilima i posebnim spremnicima alineja 38) 85. - 86. C39(1) + 48. Materijali za groblja i spomenike žrtvama rata alineja 39) 87. - 88. C40 + 49. kovčezi, pogrebne urne i ukrasni pogrebni predmeti alineja 40) 89. - 90. C41(1) + 50. Roba za ličnu upotrebu lica sa konzularnim i diplomatskim statusom, pripadnika međunarodnih organizacija i misija i članova njihove uže porodice koja se uvozi po Bečkim konvencijama o diplomatskim i konzularnim odnosima ili drugim konzularnim konvencijama ili Njujorškoj konvenciji o specijalnim misijama (uz oslobađanje i od akcize i cestarine, po reciprocitetu) alineja 41) 91. - 92. 51C + +* 51. Roba za ličnu upotrebu lica sa konzularnim i diplomatskim statusom, pripadnika međunarodnih organizacija i misija i članova njihove uže porodice koja se uvozi po Bečkim konvencijama o diplomatskim i konzularnim odnosima ili drugim konzularnim konvencijama ili Njujorškoj konvenciji o specijalnim misijama (bez oslobađanja od akcize i cestarine, po reciprocitetu) alineja 41) 91. - 92. 52C + 52. Roba za ličnu upotrebu lica sa konzularnim i diplomatskim statusom, pripadnika međunarodnih organizacija i misija i članova njihove uže porodice koja se uvozi po Bečkim konvencijama o diplomatskim i konzularnim odnosima ili drugim konzularnim konvencijama ili Njujorškoj konvenciji o specijalnim misijama (uz oslobađanje i od akcize i cestarine, a bez oslobađanja od poreza na dodanu vrijednost, po reciprocitetu) alineja 41) 91. - 92. 53C +* Broj 43 - Strana 48 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 25. 6. 2019. 53. Roba za službene potrebe ambasada stranih država, međunarodnih organizacija i misija koja se uvozi po Bečkim konvencijama o diplomatskim i konzularnim odnosima ili drugim konzularnim konvencijama ili Njujorškoj konvenciji o specijalnim misijama (uz oslobađanje i od akcize i cestarine, po reciprocitetu) alineja 41) 91. - 92. 54C + +* 54. Roba za službene potrebe ambasada stranih država, međunarodnih organizacija i misija koja se uvozi po Bečkim konvencijama o diplomatskim i konzularnim odnosima ili drugim konzularnim konvencijama ili Njujorškoj konvenciji o specijalnim misijama (bez oslobađanja od akcize i cestarine, po reciprocitetu) alineja 41) 91. - 92. 55C + 55. Roba za službene potrebe ambasada stranih država, međunarodnih organizacija i misija koja se uvozi po Bečkim konvencijama o diplomatskim i konzularnim odnosima ili drugim konzularnim konvencijama ili Njujorškoj konvenciji o specijalnim misijama (uz oslobađanje i od akcize i cestarine, a bez oslobađanja od poreza na dodanu vrijednost, po reciprocitetu) alineja 41) 91. - 92. 56C +* 56. Roba za ličnu upotrebu pripadnika NATO/EUFOR koja se uvozi po međunarodnim sporazumima alineja 41) 91. - 92. 57C + + 57. Roba za službene potrebe NATO/EUFOR koja se uvozi po međunarodnim sporazumima alineja 41) 91. - 92. 58C + + 58. Roba koja se uvozi po ostalim međunarodnim sporazumima, osim IPA (uz oslobađanje i od akcize i cestarine) alineja 41) 91. - 92. 59C + +* 59. Roba koja se uvozi po ostalim međunarodnim sporazumima, osim IPA (bez oslobađanja od akcize i cestarine) alineja 41) 91. - 92 60C + Legenda: (1) Šifre: C06, C07, C08, 49C, 50C, C19, C27, C28, C35, C37, C38, C39 i C41 odnose se na carinske povlastice za koje, prema odredbama Odluke o carinskim povlasticama, korisnik povlastice robu prijavljuje usmeno nadležnom carinskom uredu (sa ili bez podnošenja popisa roba ili izjave, ovisno od carinske povlastice koja je u pitanju). Međutim, korisnik tih carinskih povlastica, ako želi, može, umjesto usmeno, robu za te povlastice prijaviti podnošenjem carinske prijave (JCI). U tom slučaju, u drugoj potpodjeli polja 37 podnijete carinske prijave (JCI) upisuje se šifra C06, C07, C08, 49C, 50C, C19, C27, C28, C35, C37, C38, C39 ili C41, ovisno koja carinska povlastica je u pitanju. 15.1.1. Informacije u vezi poreza na dodanu vrijednost kod stavljanja u slobodan promet po osnovu carinskih povlastica navedenih u Šifarniku 15.1. Shodno članu 26. tačka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", br. 9/05, 35/05, 100/08 i 33/17) (u daljnjem tekstu: ZPDV), šifre za drugu potpodjelu polja 37 carinske prijave za puštanje robe u slobodan promet uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina, navedene u Šifarniku 15.1. ovog priloga, obuhvataju i oslobađanje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost, osim: - šifre: 42C, 43C, 44C, 45C, 46C i 47C, - šifre: 53C i 56C, samo u slučaju kada je u Potvrdi o diplomatskom statusu (kao potvrde iz člana 92. stav (1) tačka a) Odluke o carinskim povlasticama), koju izdaje Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, navedeno da nema oslobađanja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost (po reciprocitetu) i to samo za robu za koju je to navedeno u toj potvrdi. 15.1.2. Informacije u vezi akcize kod stavljanja u slobodan promet po osnovu carinskih povlastica navedenih u Šifarniku 15.1. *Shodno članu 30. stav (1) tačka c) i članu 38. Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 49/09, 49/14, 60/14 i 91/17), sljedeće šifre za drugu potpodjelu polja 37 carinske prijave za puštanje robe u slobodan promet uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina obuhvataju i oslobađanje od plaćanja akcize i cestarine uz uvjete kako slijedi: - šifra 44C i 46C: samo na naftne derivate: dizel gorivo, motorni benzin, bezolovni motorni benzin i tečni naftni plin za pogon motornih vozila, koji su oslobođeni od plaćanja uvoznih dažbina, - šifra C08(1): samo za akcizne proizvode koji su u skladu sa članom 26. stav (5) tač. a) i b) Odluke o carinskim povlasticama oslobođeni od plaćanja uvoznih dažbina, - šifra 51C, 53C, 54C i 56C: samo u slučaju kada je u Potvrdi o diplomatskom statusu (kao potvrdi iz člana 92. stav (1) tačka a) Odluke o carinskim povlasticama), koju izdaje Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, navedeno i oslobađanje od akcize (po reciprocitetu) i to samo za one akcizne proizvode za koje je u toj potvrdi navedeno oslobađanje od akcize. U protivnom, koristi se šifra 52C ili 55C, ovisno od situacije napomena: šifra 51C i 54C koriste se i u slučaju kada među robom koja je oslobođena od plaćanja uvoznih dažbina nema akciznih proizvoda, - šifra 59C: samo u slučaju kada iz potvrde nadležnog organa iz člana 92. stav (1) tačka a) ili stav (2) Odluke o carinskim povlasticama proizilazi da se oslobađanje, predviđeno međunarodnim sporazumom koji je u pitanju, odnosi i na oslobađanje od plaćanja akcize (na primjer, u potvrdi stoji: "roba je oslobođena od plaćanja carine i drugih dažbina", ili stoji neki drugi navod koji nedvosmisleno ukazuje da se oslobađanje odnosi i na akcizu odnosno na sve indirektne poreze). U protivnom, koristi se šifra 60C napomena: šifra 59C koristi se i u slučaju kada među robom koja je oslobođena od plaćanja uvoznih dažbina nema akciznih proizvoda. 15.2. Šifre za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina po osnovu čl. 177. i 180. ZCP Šifre koje se koriste u drugoj potpodjeli polja 37 u slučaju primjene čl. 177. i 180. ZCP su sljedeće (an3): Utorak, 25. 6. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 43 - Strana 49 Šifra Osnov Opis 163 čl. 177. ZCP oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina, poreza na dodanu vrijednost, akcize i cestarine na vraćenu robu u nepromijenjenom stanju kada robu vraća isto lice koje ju je i izvezlo (izvoznik) 164 čl. 177. ZCP oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina, akcize i cestarine na vraćenu robu u nepromijenjenom stanju kada robu vraća drugo lice a ne lice koje ju je i izvezlo (podliježe naplati poreza na dodanu vrijednost) 126 čl. 180. ZCP oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina i poreza na dodanu vrijednost za proizvode morskog ribarstva i drugi proizvodi izvađeni iz mora. 15.3. Šifre za oslobađanje od plaćanja po osnovu IPA i DPSZ projekata Šifre koje su koriste u drugoj potpodjeli polja 37 kod stavljanja robe u slobodan promet: - po osnovu projekata IPA u skladu sa Okvirnim sporazumom između Bosne i Hercegovine i Komisije Evropskih zajednica o pravilima suradnje koja se odnosi na finansijsku pomoć Bosni i Hercegovini u okviru pružanja pomoći putem instrumenta predpristupne pomoći (IPA) ("Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori": broj 74/11) - za IPA, a broj 6/15- za IPA II) (u daljnjem tekstu: Okvirni sporazum) i - po osnovu Regionalnog programa za stambeno zbrinjavanje (u daljnjem tekstu: RPSZ) ("Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori", broj 04/14), koji se finansira u okviru implementacije pod - projekata obuhvaćenih Državnim projektom za stambeno zbrinjavanje (u daljnjem tekstu: DPSZ), su sljedeće (an3): Šifra Osnov Opis 210 član 26. stav (2) tačka a) Okvirnog sporazuma oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina i poreza na dodanu vrijednost u okviru IPA, prema članu 26. stav (2) tačka a) Okvirnog sporazuma, po potvrdi IPA DEU (potvrda ovjerena od strane Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini) 211 član 26. stav (2) tačka d) Okvirnog sporazuma oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina i poreza na dodanu vrijednost u okviru IPA, prema članu 26. stav (2) tačka d) Okvirnog sporazuma 212 član 26. stav (2) tačka a) Okvirnog sporazuma oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina i poreza na dodanu vrijednost u okviru IPA, prema članu 26. stav (2) tačka a) Okvirnog sporazuma, po potvrdi IPA MFT (potvrda ovjerena od strane Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine) 213 članu 4. tačka 4.7.2. RPSZ i članu 26. stav (2) tačka a) Okvirnog sporazuma oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina i poreza na dodanu vrijednost u okviru DPSZ, prema članu 4. tačka 4.7.2. DPSZ i članu 26. stav (2) tačka a) Okvirnog sporazuma, po potvrdi DPSZ MFT 214 član 28. stav 2) tačka (a) Okvirnog sporazuma IPA II oslobađanje od plaćanja indirektnih poreza u okviru IPA II prema članu 28. stav 2) tačka (a) Okvirnog sporazuma IPA II, po potvrdi IPA II DEU (potvrda ovjerena od strane Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini) 215 član 28. stav 2) tačka (a) Okvirnog sporazuma IPA II oslobađanje od plaćanja indirektnih poreza u okviru IPA II prema članu 28. stav 2) tačka (a) Okvirnog sporazuma IPA II, po potvrdi IPA II MFT (potvrda ovjerena od strane Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine) 216 članu 28. stav 2) tačka (g) Okvirnog sporazuma IPA II oslobađanje od plaćanja indirektnih poreza u okviru IPA II prema članu 28. stav 2) tačka (g) Okvirnog sporazuma IPA II, po potvrdi ovjerenoj od strane Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. 15.4. Ostale šifre za drugu potpodjelu polja 37 Ostale šifre koje se koriste u drugoj potpodjeli polja 37 su sljedeće (an3): Šifra Osnov Opis 401 član 26. stav 1. ZPDV oslobađanje od poreza na dodanu vrijednost u skladu sa ZPDV, odobreno na osnovu potvrde pribavljene od UIO 402 član 26. stav 8. ZPDV oslobađanje od poreza na dodanu vrijednost zlata i dragocjenih metala, novčanica i kovanica koje uvozi Centralna Banka Bosne i Hercegovine 403 član 28. stav 1. tačka 3. ZPDV oslobađanje od poreza na dodanu vrijednost za vazduhoplove 404 član 30. a u vezi sa članom 11. ZPDV bez obračuna i naplate poreza na dodanu vrijednost (primjena člana 209. Zakona - pravilo no drawback) 405 član 30. stav 1. tačka f) i član 38. stav 1. Zakona o akcizama oslobađanje od plaćanja akcize na gorivo za avione i brodove u međunarodnom saobraćaju, prema članu 30. stav 1. tačka f) Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini i oslobađanje od cestarine u skladu sa članom 38. stav 1. Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini 406 član 30. stav (1) tačka g) Zakona o akcizama oslobađanje od plaćanja akcize na uvoz alkohola koji se koristi kao repromaterijal za proizvodnju alkoholnih pića, prema članu 30. stav (1) tačka g) Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini 407 član 36. Zakona o akcizama oslobađanje od plaćanja cestarine na uvoz dizelgoriva koje se koristi za potrebe rudnika u količini koju odobri Upravni odbor UIO, prema članu 36. Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini 408 član 36. Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini oslobađanje od plaćanja cestarine na uvoz dizelgoriva koje se koristi za potrebe termoelektrana u količini koju odobri Upravni odbor UIO, prema članu 36. Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini 409 član 36. Zakona o akcizama oslobađanje od plaćanja cestarine na uvoz dizelgoriva koje se koristi za potrebe željeznica u količini koju odobri Upravni odbor UIO, prema članu 36. Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini 411 član 32. stav (8) Uputstva o privremenom uvozu dodatna šifra koja se koristi u slučaju kada se roba iz privremenog uvoza uz djelimično oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina stavlja u slobodan promet, a koja omogućava otvaranje polja za ručni unos ispravno obračunatog iznosa dažbina u polju 47 carinske prijave za puštanje u slobodan promet nakon postupka privremenog uvoza (postupak 4053) u carinskom informacionom sistemu 412 ne nastaje obaveza obračunavanja akcize kod uvoza akciznih proizvoda isključivo za laboratorijsko ispitivanje (carina i porez na dodanu vrijednost se obračunava i naplaćuje). 1CT(1) Carinska tarifa - Odjeljak II - Posebne odredbe - pod A. Civilni avioni i roba za upotrebu u civilnim avionima - tačka 1. prva alineja i drugi podstav tačke 4.(1) slobađanje od plaćanja carine na uvoz civilnih aviona z tarifnih podbrojeva 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 0 i 8802 40, u skladu sa posebnim odredbama Carinske tarife Bosne i Hercegovine Napomena: amo civilni avioni koji su upisani u registar vazduhoplova Bosne i Hercegovine ili druge države u kladu sa ICAO Čikaškom konvencijom. 2CT Opće pravilo 2(a) za primjenu BH nomenklature sukcesivni uvoz u nesastavljenom ili u rastavljenom stanju, uz primjenu Općeg pravila 2(a) za primjenu BH nomenklature iz Odjeljka I tačka A. Carinske tarife 3CT Opće pravilo 2(a)za primjenu BH nomenklature sukcesivni izvoz u nesastavljenom ili u rastavljenom stanju, uz primjenu Općeg pravila 2(a) za primjenu BH nomenklature iz Odjeljka I tačka A. Carinske tarife 99V(2) Glava 99 Carinske tarife sporuka robe na vazduhoplov - Glava 99 Carinske arife 99P(2) Glava 99 Carinske tarife sporuka robe na plovilo - Glava 99 Carinske tarife 025 ravilo za akcizne markice 000(3) uvoz / izvoz - uobičajeno pravilo. Broj 43 - Strana 50 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 25. 6. 2019. Legenda: (1) Šifra "1CT": upisuje se u polje 37/2 carinske prijave za puštanje u slobodan promet (postupak 42) civilnih aviona koji se svrstavaju u tarifne podbrojeve 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30 i 8802 40 važeće Carinske tarife, samo u slučaju kada se za navedeni civilni avion traži oslobađanje od plaćanja carine i uz carinsku prijavu podnosi (i upisuje u polje 44 pod šifrom "URA") uvjerenje o upisu predmetnog civilnog aviona u registar vazduhoplova Bosne i Hercegovine (koji vodi Direkcija za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine) ili u registar druge države u skladu sa Konvencijom o međunarodnom civilnom zračnom prometu od 07. decembra 1944. godine (ICAO Čikaška konvencija). Napomena: navedeno oslobađanje od plaćanja carine (ne i poreza na dodanu vrijednost) propisano je Carinskom tarifom Bosne i Hercegovine - Odjeljak II - Posebne odredbe - pod A. Civilni avioni i roba za upotrebu u civilnim avionima - tačka 1. prva alineja i drugi podstav tačke 4. (2) Šifra "99V" i "99P": vezane su za tarifnu oznaku 9930 24 00 00, 9930 27 00 00 i 9930 99 00 00 iz Glave 99 Carinske tarife i za šifru "S99I" iz polja 44. Kod popunjavanja polja 37/2 carinske prijave za izvoz ili ponovni izvoz, u slučaju isporuke robe na vazduhoplove i plovila, koristi se šifra "99V" ili "99P" ovisno da li je u pitanju isporuka robe na vazduhoplov ili na plovilo. (3) Šifra "000": upisuje se u polje 37/2 u slučaju kada nisu ispunjeni uvjeti za korištenje neke od šifri propisanih za polje 37/2 ovim prilogom, u kom slučaju carinski informacioni sistem automatski, na osnovu pravila uspostavljenih u tom sistemu u skladu sa primjenjivim propisima, vrši obračun dažbina, uključujući i način njihovog plaćanja. Napomena: Roba oslobođena od uvoznih dažbina i/ili poreza na dodanu vrijednost ne znači u svakom slučaju da je oslobođena i od plaćanja akcize i cestarine ili da je oslobođena pod istim uvjetima. Ispunjenost uvjeta za oslobađanje od akcize i cestarine cijeni se u skladu sa propisima primjenjivim na te indirektne poreze (vidjeti napomene u tekstu Šifarnika broj 15. (Šifre za bliže navođenje zahtijevanog carinskog postupka - polje 37 druga potpodjela) ovog priloga). 16. Šifre za tarifne kvote - polje 39 Šifre za tarifne kvote koje se upisuju u polje 39 carinske prijave su sljedeće (n1): Šifra Opis 1 kvota za koju Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine ne izdaje odobrenje 2 kvota po odobrenju Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine - roba porijeklom iz Evropske unije 3 kvota po odobrenju Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine - roba koja nije porijeklom iz Evropske unije 4 kvota utvrđena Protokolom uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Evropskoj uniji. 17. Šifre za dokumenta o prethodnom postupku - polje 40 Šifre za dokumenta o prethodnom postupku koje se koriste u polju 40 su sljedeće (an4): Redni broj Vrsta dokumenta Šifra 1. faktura proforma 325 2. faktura komercijalna FK 3. karnet ATA ATA 4. karnet TIR TIR 5. otpremnica (popis paketa) 271 6. otpremnica (poštanski paketi) 750 7. popis kontejnera 235 8. robni manifest 785 9. sve vrste tovarnih listova za drumski prijevoz CMR 10. specifikacija popisa pošiljke uz fakturu (bordero) 787 11. tovarni list CIM (željeznica) CIM 12. tovarni list SMGS (prateći tovarni list u željezničkom saobraćaju) SMGS 13. transportni dokument za multimodalni/kombinirani prijevoz (opći) 760 14. vazduhoplovni tovarni list 740 15. vazduhoplovni tovarni list - glavni 741 16. zbirna prijava za privremeni smještaj 333 17. ostalo ZZZ Ako je prethodni carinski postupak proveden na osnovu carinske prijave podnijete usmenim prijavljivanjem koju nije pratio "popis robe" ili je proveden na temelju carinske prijave podnijete nekom drugom radnjom (član 140. Odluke ZCP), u tom slučaju u polju 40 upisuje se, ovisno od situacije, jedna od sljedećih šifri: 18. carinska prijava podnijeta usmenim prijavljivanjem, koju ne prati popis robe 340 19. carinska prijava podnijeta nekom drugom radnjom (član 140. Odluke ZCP). 350 Ako je prethodni dokument sastavljen na obrascu JCI (carinska prijava u pisanom obliku ili DTI carinska prijava), šifra za dokument koja se koristi u polju 40 sastoji se od šifre koja se primjenjuje za prvu potpodjelu polja 1 (IM ili EX) ili za treću potpodjelu polja 1 (TR - za postupak provoza). Napomena: Kod prethodnog izvoza kompenzirajućih proizvoda koji su dobiveni u unutarnjoj obradi od ekvivalentne robe (šifra postupka u polju 37 izvozne carinske prijave je 3151; vidjeti član 112. stav 1. tačka (b) ZCP), u polje 40 upisuju se riječi "ekvivalentna roba", jer nema prethodnog dokumenta. U polje 44 (ili zbog nedostatka mjesta, u polje 31) upisuju se riječi "UO-prethodni izvoz". 18. Šifre za metod vrednovanja - polje 43 Za odredbe koje se koriste za utvrđivanje carinske vrijednosti (metod vrednovanja) uvezene robe koriste se sljedeće šifre koje se upisuje u polje 43 carinske prijave (n1): Šifra Član ZCP Metod vrednovanja 1 član 26. stav 1. transakcijska vrijednost uvezene robe 2 član 27. stav 2. tačka (a) transakcijska vrijednost istovjetne robe 3 član 27. stav 2. tačka (b) transakcijska vrijednost slične robe 4 član 27. stav 2. tačka (c) deduktivni metod utvrđivanja vrijednosti 5 član 27. stav 2. tačka (d) metod obračunate vrijednosti 6 član 28. utvrđivanje vrijednosti na osnovu raspoloživih podataka ("rezervni" metod) 19. Šifre za dodatne informacije/priložene dokumente/uvjerenja i odobrenja - polje 44 19.1. Šifre za dodatne informacije/priložene dokumente/ uvjerenja i odobrenja, osim za dokumenta za carinske povlastice - polje 44 Šifre za vrste informacija, priložene dokumente, uvjerenja i odobrenja i drugo koje se koriste u polju 44, osim za dokumenta potrebna za carinske povlastice propisane Odlukom o carinskim povlasticama (navedene u Šifarniku 15.1. ovog priloga), su sljedeće (an4): Redni broj Vrsta dokumenta Šifra 1. Agencija za lijekove - kontrola AGL 2. blanko sopstvena trasirana mjenica BSTM 3. carinska prijava kao zahtjev i odobrenje za krajnju upotrebu (povoljno tarifno postupanje) PTP2 4. carinska prijava kao zahtjev i odobrenje za postupak obrade pod carinskom kontrolom E08 5. carinska prijava kao zahtjev i odobrenje za postupak privremenog uvoza uz djelimično oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina E12 6. carinska prijava kao zahtjev i odobrenje za postupak privremenog uvoza uz potpuno oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina E14 7. carinska prijava kao zahtjev i odobrenje za vanjsku obradu/popravka E10 8. carinska prijava kao zahtjev i odobrenje za unutarnju obradu E04 9. carinska prijava za obračun dažbina po osnovu člana 209. Zakona (no drawback) OND 10. dispozicija DIS 11. dodatni obrazac uz nepotpunu carinsku prijavu ZNP 12. dokaz o preferencijalnom porijeklu robe po CEFTA 2006 FTA 13. dokaz o preferencijalnom porijeklu robe po CEFTA/PEM FTAP 14. dokaz o preferencijalnom porijeklu robe po CEFTA/PEM - puna kumulacija među CEFTA stranama FTAK 15. dokaz o prefrencijalnom porijeklu iz Evropske unije EUP 16. dokaz o preferencijalnom porijeklu robe iz Islamske Republike Iran IRP Utorak, 25. 6. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 43 - Strana 51 17. dokaz o prefrencijalnom porijeklu iz Turske TRP 18. dokaz o preferencijalnom porijeklu robe iz Švicarske Konfederacije, Kneževine Lihtenštajna, Islanda i Kraljevine Norveške EFTA 19. dokument nadležnog organa kojim se odobrava prekogranično kretanje otpada (izvoz/provoz/uvoz) OTP 20. dokument o osiguranju OSI 21. dokument tijela/organa nadležnog za homologaciju vozila (na primjer, ovisno od situacije, potvrda o usklađenosti pojedinačnog vozila; izjava o usklađenosti (za tip vozila); potvrda o identifikaciji vozila i ocjeni tehničkog stanja; rješenje kojim se uskraćuje izdavanje odgovarajuće potvrde o homologaciji; ili drugi propisani dokument u vezi homologacije vozila) HOMV 22. dokument tijela/organa nadležnog za homologaciju dijelova, uređaja i opreme vozila HOMD 23. dozvola nadležnog ministarstva - spisak roba, repr. zaštite DMI 24. dozvola za uvoz SOOO (supstance koje oštećuju ozonski omotač; Montrealski sporazum) DOO1 25. dozvola za izvoz SOOO DOO2 26. dozvola za privremeni izvoz SOOO DOO3 27. CITES-dokument (uvjerenje, dozvola ili drugo) za prekogranični promet divljih vrsta faune i flore, kao i njihovih dijelova i derivata DFF (Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka - CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) 28. evidencijski list/kontingent mesa EVL 29. faktura komercijalna (račun) FAK 30. faktura proforma 325 31. fitopatološko uvjerenje FIT 32. garancija GAR 33. izjava dobavljača o nepreferencijalnom porijeklu robe (u okviru CEFTA/PEM - puna kumulacija među CEFTA stranama) IDC 34. izjava o porijeklu/izjava na fakturi (kao dokaz o preferencijalnom porijeklu robe) PE2 35. izjava o namjeni robe ION 36. izjava o uvozu tečnog naftnog plina(1) IPU(1) 37. izjava o porijeklu ovlaštenog izvoznika/izjava na fakturi ovlaštenog izvoznika (kao dokaz o preferencijalnom porijeklu robe) PE3 38. izjava proizvođača piva - za primjenu niže stope akcize IPP 39. izvozna dozvola IZD 40. izvozna dozvola za ex naimenovanja IZM 41. karnet ATA ATA 42. karnet TIR TIR 43. kontrolni obrazac T5 KT5 44. list s podacima INF 1 IN1 45. list s podacima INF 3 IN3 46. list s podacima INF 6 IN6 47. list s podacima INF 7 IN7 48. list s podacima INF 8 IN8 49. ljekarski recept REC 50. obavezujuća informacija o porijeklu robe OIP 51. obavezujuća informacija o svrstavanju robe OIT 52. obračun dažbina OBR 53. obračun kompenzatorne kamate OKK 54. odluka carinskog organa za sukcesivni uvoz/izvoz u nesastavljenom ili rastavljenom stanju SUKC(2) (kada se primjenjuje Opće pravilo 2(a) za primjenu BH nomneklature iz Odjeljka I tačka A. Carinske tarife)(2) 55. odobrenje nadležnog ministarstva ODM 56. odobrenje od carinskog organa - ostalo ODC 57. otpremnica (popis paketa) 271 58. otpremnica (poštanski paketi) 750 59. otpremnica ili drugi odgovarajući dokument o preuzimanju akciznih markica(3) MARK (3) 60. ovjeren spisak dokumenata OSD 61. pisano odobrenje za držanje carinskog skladišta E05 62. pisano odobrenje za držanje carinskog skladišta koje uključuje i odobrenje za privremeni smještaj (u prostoru carinskog skladišta) E06 63. pisano odobrenje za držanje prostora za privremeni smještaj (koji nije prostor carinskog skladišta) PPS 64. pisano odobrenje za krajnju upotrebu (povoljno tarifno postupanje) PTP1 65. pisano odobrenje za lokalno izvozno carinjenje LOD 66. pisano odobrenje za lokalno uvozno carinjenje LUC 67. pisano odobrenje za postupak obrade pod carinskom kontrolom E07 68. pisano odobrenje za postupak privremenog uvoza uz djelimično oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina E11 69. pisano odobrenje za postupak privremenog uvoza uz potpuno oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina E13 70. pisano odobrenje za vanjsku obradu E09 71. pisano odobrenje za status ovlaštenog pošiljaoca OPR 72. pisano odobrenje za status ovlaštenog primaoca OPO 73. pisano odobrenje za pojednostavljeni postupak po fakturi - izvoz FOI 74. pisano odobrenje za pojednostavljeni postupak po fakturi - uvoz FOU 75. pisano odobrenje za unutarnju obradu E03 76. popis kontejnera 235 77. porezna izjava POI 78. posebna dokumenta za carinjenje OST 79. poštansko - carinska prijava PCP 80. potvrda - roba nije štetna za okolinu EKO 81. potvrda banke POB 82. potvrda izdata od Delegacije Evropske komisije u Bosni i Hercegovini (DEU) kojom se potvrđuje da je korisnik navedenog oslobađanja angažiran za obavljanje poslova definiranih ugovorom o tehničkoj suradnji u okviru IPA Napomena: šifra IPA1 koristi se u polju 44 carinske prijave kod uvoza robe u okviru IPA po članu 26. stav (2) tačka d) Okvirnog sporazuma i vezana je za šifru "211" u polju 37/2. IPA1 83. potvrda izdata od Delegacije Evropske komisije u Bosni i Hercegovini kojom se potvrđuje da je korisnik navedenog oslobađanja angažiran za obavljanje poslova definiranih ugovorom o tehničkoj suradnji u okviru IPA II Napomena: šifra IPA2 koristi se u polju 44 carinske prijave kod uvoza robe u okviru IPA II prema članu 28. stav 2) tačka (g) Okvirnog sporazuma IPA II i vezana je za šifru "216" u polju 37/2. IPA2 84. potvrda Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine (ne odnosi se na carinske povlastice) MVT 85. potvrda nadležnih organa POT 86. potvrda nadležnog ministarstva za LB POM 87. potvrda o izdatom atestu ATT 88. potvrda o raspodjeli kontigenata KON 89. potvrda privredne komore entiteta PKE 90. potvrda UIO za oslobađanje od poreza na dodanu vrijednost po članu 26. tačka 1. ZPDV POP 91. potvrda za oslobađanje od plaćanja indirektnih poreza u okviru IPA II pri uvozu robe, ovjerena od strane Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini (IPA II DEU) Napomena: šifra IPAE koristi se u polju 44 carinske prijave kod uvoza robe u okviru IPA II prema članu 28. stav 2) tačka (a) Okvirnog sporazuma IPA II i vezana je za šifru "214" u polju 37/2. IPAE 92. potvrda za oslobađanje od plaćanja indirektnih poreza u okviru IPA II pri uvozu robe, ovjerena od strane Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine (IPA II MFT) Napomena: šifra IPAF koristi se u polju 44 carinske prijave kod uvoza robe u okviru IPA II prema članu 28. stav 2) tačka (a) Okvirnog sporazuma IPA II i vezana je za šifru "215" u polju 37/2. IPAF 93. potvrda za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina i poreza na dodanu vrijednost u okviru IPA pri uvozu robe, ovjerena od strane Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini (IPA DEU) Napomena: šifra IPADse koristi u polju 44 carinske prijave kod uvoza robe u okviru IPA po članu 26. stav (2) tačka a) Okvirnog sporazuma i vezana je za "210" u polju 37/2. IPAD 94. potvrda za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina i poreza na dodanu vrijednost u okviru IPA pri uvozu robe, ovjerena od strane Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine (IPA MFT) Napomena: šifra IPAD koristi se u polju 44 carinske prijave kod uvoza robe u okviru IPA po članu 26. stav (2) tačka a) Okvirnog sporazuma i vezana je za šifru "212" u polju 37/2. IPAM 95. potvrda za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina i poreza na dodanu vrijednost pri uvozu robe u okviru DPSZ, izdata od Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine Napomena: šifra DPSZ koristi se u polju 44 carinske prijave kod uvoza robe u skladu sa članom 4. tačka 4.7.2. prednje navedenog sporazuma RPSZ (koji se finansira u okviru DPSZ Broj 43 - Strana 52 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 25. 6. 2019. implementacije pod-projekata obuhvaćenih DPSZ) i vezana je za šifru "213" u polju 37/2. 96. potvrda Zavoda za mjerenje PZM 97. potvrda Zavoda za mjerenje - neobav. PZQ 98. pregled zavisnih unutrašnjih troškova za osnovicu poreza na dodanu vrijednost ZUT 99. prijava o carinskoj vrijednosti DV1 100. privremeni obračun dažbina POD 101. carinska prijava za postupak provoza TR 102. rješenje nadležnog ministarstva RJM 103. rješenje o obavljanju djelatnosti RJE 104. rješenje o upisu u Upisnik MVT RUU 105. robni manifest 785 106. sanitarno - zdravstveno uvjerenje SAN 107. specifikacija - ostalo SPO 108. specifikacija (popis) robe (ne za carinske povlastice) SPC 109. specifikacija popisa pošiljke uz fakturu (bordero) 787 110. specifikacija robe - primjena Glave 99 Carinske tarife(4) S99P(4) 111. specifikacija robe za isporuke na vazduhoplov i plovilo - primjena Glave 99 Carinske tarife(5) S99I(5) 112. spisak proizvoda OSP 113. sve vrste tovarnih listova za drumski prijevoz CMR 114. tovarni list CIM (željeznica) CIM 115. tovarni list SMGS (prateći tovarni list u željezničkom saobraćaju) SMGS 116. transportni dokument za multimodalni/kombinovani prijevoz (opći) 760 117. ugovor o vanjskotrgovinskom poslu UST 118. ugovor o zastupanju (konsignaciona ili komisiona prodaja) UZK 119. uvjerenje o ribarskim proizvodima (član 430. Odluke ZCP i člana. 180. ZCP) URP 120. uvjerenje o carinskom statusu robe UCS 121. uvjerenje o kvalitetu robe UVK 122. uvjerenje o porijeklu EUR.1 PE1 123. uvjerenje o porijeklu GSOPF PR2 124. uvjerenje o porijeklu GSTP PRI 125. uvjerenje o upisu civilnog aviona u registar vazduhoplova(6) URA(6) 126. uvozna dozvola UVD 127. uvozna dozvola za ex naimenovanja UVM 128. vazduhoplovni tovarni list 740 129. vazduhoplovni tovarni list - glavni 741 130. veterinarsko uvjerenje VET 131. vozačka dozvola VDO 132. vozarina do granice VOZ 133. zahtjev - tarifne kvote ZTK 134. zahtjev za dopunu nepotpune carinske prijave ZPP 135. zahtjev za oslobađanje od plaćanja carine ZZI 136. zahtjev za povrat/odustajanje od naplate uvoznih dažbina ZPN 137. zapisnik o utvrđivanju carinske osnovice ZCO 138. zapisnik o uzimanju uzoraka ZUO 139. zbirna prijava za privremeni smještaj 333 140. zdravstveno uvjerenje ZDR Napomena: Kod prethodnog izvoza kompenzirajućih proizvoda koji su dobijeni u unutarnjoj obradi od ekvivalentne robe (šifra postupka u polju 37 izvozne carinske prijave je 3151; vidjeti članak 112. stav 1. točka (b) ZCP), u polje 44 (ili zbog nedostatka mjesta, u polje 31) upisuju se riječi "UO-prethodni izvoz". U polje 40 upisuju se riječi "ekvivalentna roba", jer nema prethodnog dokumenta. Legenda: (1) Šifra "IPU": koristi se u polju 44 carinske prijave za puštanje u slobodan promet prijavljenog tečnog naftnog plina koji nije namijenjen za pogon motornih vozila, kada se, u svrhu primjene člana 5. stav (1) tačka e) i člana 35. Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, uz tu prijavu, prilaže Izjava o uvozu tečnog naftnog plina iz člana 36. tačka e) ovog uputstva. Šifra "IPU" vezana je za šifru "023" i "024" u polju 47/1. (2) Šifra "SUKC": iz polja 44 carinske prijave vezana je za šifru "2CT" i "3CT" u polju 37/2. Šifre "2CT" i "3CT" koriste se koriste se za sukcesivni uvoz/izvoz u nesastavljenom ili rastavljenom stanju, kada se primjenjuje Opće pravilo 2(a) za primjenu BH nomenklature iz Odjeljka I tačka A. Carinske tarife. (3) Šifra "MARK": odnosi se na Otpremnicu ili drugi odgovarajući dokument o preuzimanju akciznih markica, koja se prilaže uz carinsku prijavu kod uvoza akcizne robe koja je obilježena akciznim markicama shodno važećim propisima o akcizama u Bosni i Hercegovini. (4) Šifra "S99P": iz polja 44 vezana je za tarifnu oznaku 9905 00 00 00 i 9919 00 00 00 iz Glave 99 Carinske tarife, te za šifru postupka "42" (prve dvije cifre) u polju 37/1 i za šifre u polju 37/2 carinske prijave za puštanje robe u slobodan promet uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina (postupak 42) i to: "C01, C02, C03, C04, C06, C20, C26 i C41". (5) Šifra "S99I": iz polja 44 carinske prijave za izvoz ili ponovni izvoz, u slučaju isporuke robe na vazduhoplove i plovila, vezana je za tarifnu oznaku 9930 24 00 00, 9930 27 00 00 i 9930 99 00 00 iz Glave 99 Carinske tarife i za šifre "99V" i "99P" u polju 37/2. (6) Šifra "URA": iz polja 44 vezana je za tarifne podbrojeve 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30 i 8802 40 Carinske tarife (civilni avioni) i za šifru "1CT" u polju 37/2. 19.2. Šifre za priložene dokumente za carinske povlastice - polje 44 Šifre koje se koriste u polju 44 za vrste dokumenata koja su potrebna radi ostvarivanja prava na carinske povlastice propisane Odlukom o carinskim povlasticama (navedene u Šifarniku 15.1. ovog priloga) su sljedeće (an4): Redni broj Vrsta dokumenta Šifra Šifra dokumenta se vezuje za šifru carinske povlastice u polju 37/2 1. akt nadležnog organa o odobravanju boravka u Bosni i Hercegovini od najmanje godinu dana - ako je korisnik oslobađanja strani državljanin 11CP C01 2. APENDIX C (za uvoz robe po Po SOFA sporazumu za službene potrebe NATO/EUFOR) 12CP 58C 3. APENDIX P (za uvoz robe za lične potrebe pripadnika NATO/EUFOR po Po SOFA sporazumu) 13CP 57C 4. dokaz da ima zemlju u vlasništvu ili posjedu u pograničnom području susjedne države 14CP 49C(1), 50C(1) 5. dokaz da je korisnik oslobađanja upisan u školsku ustanovu u toku odnosne školske godine na području Bosne i Hercegovine 15CP C06(1) 6. dokaz da se roba šalje besplatno (humanitarne organizacije) 16CP C20 7. dokaz da su proizvodna sredstva i druga oprema korištena u odnosnom preduzeću, ili od strane lica ili pravnog lica koje je u pitanju, najmanje 12 mjeseci do dana prestanka poslovanja u drugoj državi 17CP C09, C10 8. dokaz nadležne zdravstvene institucije da se radi o hendikepiranom licu - ako je korisnik oslobađanja hendikepirano lice 18CP C24 9. dokaz nadležne zdravstvene institucije da se radi o slijepom licu(2) 19CP C21(2), C22 10. dokaz o akreditaciji u Bosni i Hercegovini u skladu sa propisima o deminiranju 20CP 45C 11. dokaz o boravku u Bosni i Hercegovini 21CP C02, C03 12. dokaz o danu prestanka obavljanja djelatnosti ili slobodne profesije u drugoj državi 22CP C09, C10 13. dokaz o donaciji robe ili dokaz da je roba kupljena od doniranih novčanih sredstava 23CP C17 14. dokaz o odobravanju boravka u Bosni i Hercegovini 24CP C06(1) 15. dokaz o prebivalištu u Bosni i Hercegovini ili prijava boravka u Bosni i Hercegovini 25CP C01 16. dokaz o prethodnom bavljenju slobodnim profesijama (za lice) ili neprofitne djelatnosti (za pravno lice) u drugoj državi iz koje se iste prenose 26CP C10 17. dokaz o prethodnom obavljanju registrirane privredne ili uslužne djelatnosti u drugoj državi iz koje se premješta djelatnost 27CP C09 18. dokaz o prilagođenosti putničkog automobila u 28CP 48C Utorak, 25. 6. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 43 - Strana 53 smislu člana 60. stav (3) Odluke o carinskim povlasticama - ako je korisnik oslobađanja ratni vojni invalid s utvrđenim stepenom invalidnosti 50% i više zbog amputacije i težeg oštećenja ekstremiteta 19. dokaz o registraciji (3) Napomena: dokaz o registraciji odnosi se na određenu registraciju i kod onog organa kako je propisano, ovisno koja navedena carinska povlastica je u pitanju. 29CP 43C, 47C(3), C09, C10, C21(3), C23, C25, C40 20. dokaz o registraciji humanitarne organizacije, a za vjersku zajednicu dokaz da ima organizirano pružanje humanitarne pomoći 30CP C20, C26, 21. dokaz o registraciji neprofitne djelatnosti - kada je korisnik oslobađanja na naslijeđenu ličnu imovinu pravno lice 31CP C04 22. dokaz o registraciji stranog uloga kod nadležnog organa 32CP 42C 23. dokaz o sklapanju braka ili o datumu utvrđenom za sklapanje braka, ovisno od situacije 33CP C02, C03 24. dokaz o tjelesnom oštećenju od najmanje 80% organa za kretanje (donji ekstremiteti, karlica, kičma) ili organa vida, ili dokaz o utvrđenom težem obliku retardiranosti ili paralize - ako su korisnici oslobađanja ostala invalidna lica, ovisno koje ostalo invalidno lice je u pitanju 34CP 48C 25. dokaz o uobičajenom prebivalištu u trajanju najmanje 12 mjeseci neprekidno u državi iz koje se korisnik oslobađanja preseljava radi sklapanja braka 35CP C02, C03 26. dokaz o vlasništvu lične imovine (najmanje šest mjeseci) prije prestanka uobičajenog prebivališta u drugoj državi(4) 36CP C01(4) 27. dokumentacija koja sadrži sve relevantne podatke o karakteristikama i tehničkim specifikacijama instrumenta ili uređaja 37CP C13 28. izjava(5) Napomena:izjava, propisana za navedene carinske povlastice, mora sadržavati informacije i podatke o svemu onome što je propisano, ovisno koja navedena carinska povlastica je u pitanju. 38CP 43C, 47C(5), C01, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19(1), C20, C23, C25, C26, C27(1), C28(1), C29, C30, C31, C34, C40 29. izjava inostranog ulagača da oprema nije starija od deset godina 39CP 42C 30. izvod iz matične knjige umrlih Napomena: šifra "40CP" koristi se samo ako se izvodom iz matične knjige umrlih (a ne pravosnažnom odlukom nadležnog organa) dokazuje nasljeđivanje predmeta koje je ostavilac lično koristio (odjeća, obuća, posteljina, kuhinjsko posuđe i pribor, te druge manje kućne potrepštine). 40CP C04 31. kopija iskaznice kao pripadnika NATO/EUFOR-a (ne i državljani Bosne i Hercegovine radno angažirani kod NATO/EUFOR-a) 41CP 57C 32. popis robe Napomena: Šifra "42CP" odnosi se na popis robe propisan za navedene carinske povlastice. Ta šifra ne obuhvata specifikaciju opreme ili robe koja nosi šifru "62CP" ni specifikaciju robe (humanitarne organizacije) koja nosi šifru "63CP". Popis robe mora sadržavati informacije i podatke o svemu onome što je propisano, ovisno koja navedena carinska povlastica je u pitanju. 42CP C01, C02, C03, C06(1), C09, C10, 49C(1), 50C(1), C26, C30, C31, C32, 57C, 58C 33. potvrda diplomatskog ili konzularnog predstavništva Bosne i Hercegovine u drugoj državi, kojom se potvrđuje period neprekidnog uobičajenog prebivališta u odnosnoj drugoj državi ili drugi odgovarajući dokument - ako je korisnik carinske povlastice državljanin Bosne i Hercegovine 43CP C01 34. potvrda ili drugi odgovarajući dokument izdat od strane organa ili ustanove koja će obaviti ispitivanje, analizu ili testiranje 44CP C33 35. potvrda ministarstva entiteta ili Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine nadležnog za oblast prosvjete, nauke ili kulture (o statusu primaoca, namjeni, vrsti i količini robe i suglasnost za uvoz robe bez plaćanja uvoznih dažbina)(6) 45CP C12(6), C13(6), C15(6), C16, C17 36. potvrda ministarstva entiteta ili Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine nadležnog za oblast rada i socijalne zaštite (o statusu primaoca, namjeni, vrsti i količini robe i suglasnost za uvoz robe bez plaćanja uvoznih dažbina) 46CP C23, C25 37. potvrda ministarstva finansija entiteta ili Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine ili Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine (ovisno odakle je korisnik povlastice) da robu u potpunosti finansira donator 47CP 44C 38. potvrda Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine o načinu finansiranja za projekte obnove i rekonstrukcije usvojene od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (ili potvrda ministarstva finansija entiteta za projekte obnove i rekonstrukcije usvojene od strane vlade entiteta do 31.12.2004. godine čija realizacija traje i poslije tog roka) 48CP 46C 39. potvrda nadležnog ministarstva Bosne i Hercegovine, kojom se potvrđuje da prema odredbama međunarodnog sporazuma koji je u pitanju (osim IPA) postoji pravni osnov za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina 49CP 59C, 60C 40. potvrda nadležnog organa da se radi o ratnom vojnom invalidu s najmanje 70% tjelesnog oštećenja - ako je korisnik oslobađanja ratni vojni invalid s najmanje 70% tjelesnog oštećenja 50CP 48C 41. potvrda nadležnog organa da se radi o ratnom vojnom invalidu s utvrđenim stepenom invalidnosti od 50% i više 51CP 48C 42. potvrda o diplomatskom statusu - za uvoz za ličnu upotrebu (lica sa konzularnim ili diplomatskim statusom i pripadnici međunarodnih organizacija i misija i članova njihove uže porodice) 52CP C51, C52, C53 43. potvrda o diplomatskom statusu - za uvoz za službene potrebe (ambasade stranih država i konzulati, međunarodne organizacije i misije koji uživaju diplomatske privilegije) 53CP C54, C55, C56 44. potvrda o usklađenosti izdata od nadležnog organa u državi izvoza 54CP C16 45. potvrda organa nadležnog za nadzor i kontrolu proizvodnje medicinskih proizvoda Napomena: ova potvrda treba da sadrži: podatke o statusu primaoca, o namjeni, vrsti i količini robe i suglasnost za uvoz te robe bez plaćanja uvoznih dažbina. 55CP C18 46. potvrda organizatora međunarodnog sportskog događaja u Bosni i Hercegovini koji je u pitanju 56CP C19(1) 47. potvrda Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine da se predmetna oprema ili roba ne proizvodi u Bosni i Hercegovini 57CP 43C, C13, C15, C25 48. potvrda uzgajivača da su životinje u pitanju posebno pripremljene za laboratorijsku upotrebu za naučna istraživanja 58CP C15 49. pravosnažna odluka nadležnog organa o nasljeđivanju lične imovine koja se uvozi 59CP C04 50. rješenje (ovjerena kopija) nadležnog organa o utvrđenom stepenu invalidnosti od 50% i više zbog amputacije i težeg oštećenja ekstremiteta - ako je korisnik oslobađanja ratni vojni invalid s utvrđenim stepenom invalidnosti 50% i više zbog amputacije i težeg oštećenja ekstremiteta 60CP 48C 51. rješenje (ovjerena kopija) nadležnog organa o utvrđenom stepenu tjelesnog oštećenja od najmanje 70% - ako je korisnik oslobađanja ratni vojni invalid s najmanje 70% tjelesnog oštećenja 61CP 48C Broj 43 - Strana 54 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 25. 6. 2019. 52. specifikacija opreme ili robe (po rednom broju, tarifnim oznakama i naimenovanju iz Carinske tarife, količina, pojedinačna i ukupna vrijednost) 62CP 42C, 43C, 44C, 45C, 46C, 47C, C51, C52, C53, C54, C55, C56, 59C, 60C 53. specifikacija robe (humanitane organizacije) Napomena: Ako je roba navedena posebno kao specifikacija robe, u tom slučaju se pod šifrom "63CP" upisuju referentni podaci o toj specifikaciji. Ako je roba navedena u samom dokazu kojim se potvrđuje da se roba šalje besplatno koji nosi šifru "16CP", u tom slučaju se pod šifrom "63CP" upisuju referentni podaci o tom dokazu, neovisno što su isti referentni podaci upisani i pod šifrom tog dokaza "16CP". 63CP C20 54. sporazum o naučnoj suradnji između naučno - istraživačke ustanove ili organizacije sa sjedištem u drugoj državi i u Bosni i Hercegovini 64CP C14 55. ugovor ili drugi odgovarajući akt o ulaganju inostranog ulagača u pravno lice 65CP 42C 56. važeće odobrenje ministarstva entiteta ili Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine nadležnog za oblast prosvjete, nauke ili kulture vezano za sporazum o naučnoj suradnji koji nosi šifru "64CP" Napomena: vidjeti član 36. stav (8) tačka a) i član 38. stav (3) tačka b) alineja 3) Odluke o carinskim povlasticama. 66CP C14 57. rok zabrane otuđenja(7) RZCP 42C, 43C, 44C, 45C, 46C, 47C, C01, C02, C03, C09, C10, C12, C13, C14, C17, C20, C22, C23, C24, C25, C26, 48C, 51C, 52C, 53C, 54C, 55C, 56C, 57C, 58C, 59C, 60C 58. zahtjev za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina Napomena:zahtjev mora sadržavati informacije i podatke o svemu onome što je propisano, ovisno koja carinska povlastica je u pitanju. ZACP 42C, 43C, 44C, 45C, 46C, 47C, C01, C02, C03, C04, C06(1), C09, C10, 49C(1), 50C(1), C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19(1), C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, 48C, C27(1), C28(1), C29, C30, C31, C32, C33, C34, C35(1), C36, C40, 51C, 52C, 53C, 54C, 55C, 56C, 57C, 58C, 59C, 60C 59. ostalo (gdje je primjenjivo) OSCP Legenda: Šifra dokumenta Opis dokumenta i napomene (kada se koristi) (1) Šifre: C06, 49C, 50C, C19, C27, C28, C35 koriste se u polju 37/2 carinske prijave samo ako korisnik oslobađanja, po njegovoj želji, robu, umjesto usmeno, prijavljuje podnošenjem carinske prijave (odštampane bilo na zelenom obrascu JCI ili kao DTI carinska prijava). (2) 19CP Dokaz nadležne zdravstvene institucije da se radi o slijepom licu, u slučaju: - šifre "C21" u polju 37/2: podnosi se ako je korisnik oslobađanja slijepo lice. (3) 29CP Dokaz o registraciji, u slučaju: - šifre "47C" u polju 37/2: podnosi se samo kada je korisnik oslobađanja dobrovoljno vatrogasno društvo ili vatrogasni savez u entitetima i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine, - šifre "C21" u polju 37/2: podnosi se samo kada je korisnik oslobađanja ustanova, organizacija ili udruženje slijepih lica koji se bave obrazovanjem ili pružanjem pomoći slijepim licima. (4) 36CP Dokaz o vlasništvu lične imovine (najmanje šest mjeseci) prije prestanka uobičajenog prebivališta u drugoj državi podnosi se, kada to, prema potrebi, zahtijeva postupajući carinski organ. (5) 38CP Izjava (šifra 38CP), u slučaju: - šifre "47C" u polju 37/2: podnosi se samo kada je korisnik oslobađanja dobrovoljno vatrogasno društvo ili vatrogasni savez u entitetima i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine. (6) 45CP Potvrda ministarstva entiteta ili Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine nadležnog za oblast prosvjete, nauke ili kulture, u slučaju: - šifre "C12" i "C13" i "C15" u polju 37/2: podnosi se samo kada je korisnik oslobađanja ustanova ili organizacija iz člana 36. stav (2) tačka b), ili privatna ustanova iz člana 36. stav (3) tačka b), ili privatna ustanova iz člana 39. stav (2) tačka b) Odluke o carinskim povlasticama, ovisno od situacije. Napomena: navedena potvrda ne podnosi se kada je roba namijenjena javnoj ustanovi ili organizaciji iz člana 36. stav (2) tačka a) i stav (3) tačka a) i člana 39. stav (2) tačka a) Odluke o carinskim povlasticama. (7) U vezi šifre "RZCP", kod popunjavanja carinske prijave za puštanje robe u slobodan promet uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina u kojoj je u polju 37/2 upisana šifra: 42C, 43C, 44C, 45C, 46C, 47C, C01, C02, C03, C09, C10, C12, C13, C14, C17, C20, C22, C23, C24, C25, C26, 48C, 51C, 52C, 53C, 54C, 55C, 56C, 57C, 58C, 59C ili 60C, u polje 44 te prijave: - carinski informacioni sistem ASYCUDA World automatski u dodatnom ekranu te carinske prijave "Priloženi dokumenti" ispisuje šifru "RZCP" i njen opis (na primjer: "RZCP rok zabrane otuđenja"). Nakon toga, deklarant u carinskoj prijavi: - u polju 44, pod šifrom "RZCP rok zabrane otuđenja" u dodatnom ekranu "Priloženi dokumenti" upisuje propisani rok zabrane otuđenja za predmetnu carinsku povlasticu za koju je i kako je taj rok propisan (na primjer: 12 mjeseci; 36 mjeseci; 60 mjeseci ili drugi rok iz međunarodnog sporazuma koji je u pitanju ako je istim propisan (ako je naveden u potvrdi iz člana 92. stav (1) tačka a) Odluke o carinskim povlasticama) ili trajno, ovisno od situacije), - u polju 44 (posljednji red), pod šifrom "RZCP" također obavezno upisuje propisani rok zabrane otuđenja (na primjer: "RZCP rok zabrane otuđenja: 12 mjeseci" ili "RZCP rok zabrane otuđenja: trajno", i tako dalje). 20. Šifre za vrste dažbina - polje 47 Šifre vrste dažbina (indirektnih poreza) koje se koriste u prvoj potpodjeli polja 47 su sljedeće (n3): Šifra Vrste dažbina (indirektnih poreza) Carina i kompenzatorna kamata 001 carina od pravnih lica 002 carina od građana 020 carina po jedinici mjere 201 kompenzatorna kamata 12,5% 202 kompenzatorna kamata 13,5% 701 carina u carinskom postupku 4051 720 carina po jedinici mjere u carinskom postupku 4051 730 akciza u carinskom postupku 4051 721 carina za privremeno izvezenu robu u okviru vanjske obrade (6121) 722 carina po jedinici mjere za privremeno izvezenu robu u okviru vanjske obrade (6121) 723 akciza za privremeno izvezenu robu u okviru postupka vanjske obrade (6121) Akciza, cestarina i naknada za ceste 023 naknada za ceste iz cijene uvozne nafte i naftnih derivata 024 cestarina za izgradnju autocesta 025 cestarina za ceste na biogoriva i biotečnosti 026 cestarina za izgradnju autocesta i za izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta na biogoriva i biotečnosti 030 akciza (samo za kreiranje poslovnih pravila u carinskom informacionom sistemu) 032 akciza na naftu i naftne derivate 033 akciza na duhanske prerađevine 034 akciza na alkohol i alkoholna pića 035 akciza (specifična) na cigarete - za pakiranje od 20 komada cigareta 036 akciza na bezalkoholna pića 037 akciza na pivo 038 akciza na kahvu 039 akciza na duhan za pušenje 050 akciza na vino 051 akciza na biogoriva i tečnosti Utorak, 25. 6. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 43 - Strana 55 Porez na dodanu vrijednost 090 porez na dodanu vrijednost 21. Šifre za vrste garancija (instrumenti obezbjeđenja) - polje 52 Šifre za vrste garancija (instrumenti obezbjeđenja) koje se upisuju u polje 52 (i u polje 48 ako je propisano) su sljedeće (n1): Situacija Šifra Ostali navodi Za odustajanje od garancije (član 251. stav 3. Odluke ZCP) 0 - broj uvjerenja o odustajanju od polaganja garancije Za sveobuhvatnu garanciju 1 - broj uvjerenja sveobuhvatne garancije - garantni carinski ured Za pojedinačnu garanciju od jemca 2 - evidencijski broj pojedinačne garancije dodijeljen od jemca - garantni carinski ured Za pojedinačnu garanciju u obliku gotovinskog depozita (pologa) 3 Za pojedinačnu garanciju u obliku kuponâ 4 - broj kupona za pojedinačno osiguranje Kada se ne zahtijeva polaganje garancije (član 92. ZCP) 6 Kada se ne zahtijeva polaganje garancije u skladu sa članom 181. stav 4. ZCP) 8 Za tip pojedinačne garancije naveden u tački 3. Priloga 35 Odluke ZCP 9 - evidencijski broj pojedinačne garancije dodijeljen od jemca - garantni carinski ured 22. Šifre i tekst koji se koriste kao razlozi zbog kojih se ne može odobriti puštanje robe - polje D/J Sljedeće šifre i tekst koriste se za upisivanje razloga zbog kojih se ne može odobriti puštanje robe: 1 nije bilo moguće započeti ili nastaviti pregled robe zbog deklarantovih razloga 2 nisu podnijeti svi propisani dokumenti (uz navođenje nedostajućeg dokumenta) 3 carinski dug nije plaćen niti odgovarajuće obezbijeđen (vidjeti član 19. stav (1) tačka c) ovog uputstva) 4 carinski dug nije odgovarajuće obezbijeđen (vidjeti član 19. stav (1) tač. d) i e) ovog uputstva) 5 roba je predmet zabrane 6 roba je predmet ograničenja 7 nije poznato da li je roba predmet zabrana i ograničenja dok nisu poznati rezultati provjere/analize O ostalo (uz obavezno navođenje konkretnog razloga). 23. Šifre koje se koriste za upisivanje roka za razduživanje (završetak) carinskog postupka - polje D/J Sljedeće šifre koriste se za upisivanje roka za razduživanje (završetak) carinskog postupka u polje D/J (peti red): E kod postupka: unutarnja obrada, obrada pod carinskom kontrolom, privremeni uvoz, i vanjska obrada, ovisno koji postupak je u pitanju K krajnja upotreba N nepotpuna carinska prijava P rok za provjeru dokaza o porijeklu poslanog na provjeru u trenutku uvoznog carinjenja T postupak provoza O ostalo. Rok za razduživanje (završetak) postupka upisuje se u polje D/J carinske prijave u sljedećim slučajevima: a) kod postupka provoza: rok do kojeg roba mora biti pokazana (podnijeta) odredišnom carinskom uredu b) kod postupka: unutarnje obrade, obrade pod carinskom kontrolom, privremenog uvoza i vanjske obrade: rok (odobreni) do kojeg mora biti završen (razdužen) postupak koji je u pitanju c) kod krajnje upotrebe: rok (odobreni) do kojeg moraju biti ispunjeni uvjeti iz odobrenja odnosno uvjeti krajnje upotrebe d) kod nepotpune carinske prijave: rok (odobreni) za dostavljanje nedostajućeg dokumenta i/ili podataka e) kod slanja dokaza o porijeklu na provjeru u trenutku uvoznog carinjenja: upisuje se rok od 10 mjeseci, odnosno poslednji dan toga roka f) za ostale slučajeve: upisuje se rok do kojeg mora biti završeno postupanje po predmetnoj carinskoj prijavi, ako postoji rok. Rok (datum) za razduživanje (završetak) carinskog postupka upisuje se u obliku dd/mm/gggg (dan/mjesec/godina). Odvojeno kosom crtom, upisuje se odgovarajuća šifra za rok koji je u pitanju i rok (na primjer: "T/04/06/2019", "E/30/08/2019", "N/10/06/2019" ili drugo, ovisno od situacije). 24. Šifra odobrenja za unutarnju obradu i šifra odobrenja za vanjsku obradu i način unosa u carinski informacioni sistem ASYCUDA Word Struktura šifre odobrenja za unutarnju obradu i šifre odobrenja za vanjsku obradu koja se unosi u carinski informacioni sistem (ASYCUDA World) je u alfanumeričkom (slovnobrojčanom) obliku i to: - 14 oznaka (an14): kada je u pitanju pisano odobrenje, - do maksimalno 16 oznaka (an..16): kada je carinska prijava kao zahtjev i odobrenje. Šifra odobrenja za unutarnju obradu i šifra odobrenja za vanjsku obradu (šifra niže navedena) koja se unosi u ASYCUDA World, u svojoj strukturi (kao dio te šifre) sadrži i šifru vrste odobrenja za carinski postupak i to: Vrsta odobrenja za carinski postupak Šifra vrste odobrenja pisano odobrenje za unutarnju obradu E03 carinska prijava kao zahtjev i odobrenje za unutarnju obradu E04 pisano odobrenje za vanjsku obradu E09 carinska prijava kao zahtjev i odobrenje za vanjsku obradu/popravka E10 Struktura šifre odobrenja za unutarnju obradu i šifre odobrenja za vanjsku obradu je sljedeća: Redni broj Sadržaj Tip polja (broj oznaka) Primjer 1. poslednjih pet numeričkih oznaka (n5) iz strukture šifre nadzornog carinskog ureda (an8) koja je navedena u odobrenju (neovisno od broja prijavnih i otpusnih carinskih ureda) numeričko 5 94013 2. šifra vrste odobrenja za carinski postupak (unutarnja obrada ili vanjska obrada) alfanumeričko 3 E03 ili E09 3. - redni broj zahtjeva za izdavanje odobrenja iz upisnika prvostepenih upravnih predmeta (na primjer, "UP/I-.......-58/19"), kada je u pitanju odobrenje u pisanom obliku numeričko 4 0058 1. ili - kada je carinska prijava kao zahtjev a njeno prihvatanje kao odobrenje za unutarnju obradu odnosno za vanjsku obradu, tada se upisuje lokalni referentni broj iz polja 7 odnosne carinske prijave, kojeg carinskoj ispostavi dostavlja deklarant alfanumeričko do 6 (ovisno kako ga deklarant kreira pri upisivanju u polje 7 carinske prijave) 1234AM 4. poslednje dvije cifre godine prijema numeričko 2 19 Broj 43 - Strana 56 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 25. 6. 2019. zahtjeva za izdavanje odobrenja, odnosno godine podnošenja carinske prijave Primjer za unutarnju obradu Pisano odobrenje za unutarnju obradu Grupe za carinske postupke Regionalnog centra Banja Luka broj UP/I-.....-58/19, prema kojem je nadzorni carinski ured Carinska ispostava Banja Luka, imat će šifru odobrenja: 94013E03005819. Kada je carinska prijava kao zahtjev a njeno prihvatanje kao odobrenje za unutarnju obradu, gdje je nadzorni carinski ured Carinska ispostava Banja Luka, a lokalni referentni broj iz polja 7 odnosne carinske prijave je "1234AM", šifra odobrenja bit će: 94013E041234AM19. Primjer za vanjsku obradu Pisano odobrenje za vanjsku obradu Grupe za carinske postupke Regionalnog centra Banja Luka broj UP/I-......1123/19, prema kojem je nadzorni carinski ured Carinska ispostava Šamac imat će šifru odobrenja: 98086E09112319. Kada je carinska prijava kao zahtjev a njeno prihvatanje kao odobrenje za vanjsku obradu, gdje je nadzorni carinski ured Carinska ispostava Šamac, a lokalni referentni broj iz polja 7 odnosne carinske prijave je "5678AS", šifra odobrenja bit će: 98086E105678AS19. Ostalo 1. Grupa za carinske postupke u regionalnim centrima UIO, prilikom izrade odobrenja za unutarnju obradu i odobrenja za vanjsku obradu, dužna je, ispod UP/I broja i datuma odobrenja, upisati šifru odobrenja u skladu sa njenom naprijed navedenom odgovarajućom strukturom (na primjer, "šifra odobrenja: 94013E03005819"), pod kojom će se šifrom odobrenje unositi u ASYCUDA World od strane službenika određenog od te Grupe (kojem službeniku se za te unose kreira korisnički profil). 2. Grupa za carinske postupke, prilikom izrade odobrenja o izmjeni i/ili dopuni odobrenja za unutarnju obradu, odnosno odobrenja o izmjeni i/ili dopuni odobrenja za vanjsku obradu, dužna je, ispod broja i datuma odobrenja o izmjeni i/ili dopuni odobrenja, upisati šifru osnovnog odobrenja (koja šifra je navedena ispod UP/I broja i datuma osnovnog odobrenja i pod kojom šifrom je osnovno odobrenje unijeto u ASYCUDA World). 3. Odobrenje o izmjeni i/ili dopuni odobrenja za unutarnju obradu, odnosno odobrenja o izmjeni i/ili dopuni odobrenja za vanjsku obradu Grupa za carinske postupke unosi u ASYCUDA World pod šifrom osnovnog odobrenja, pri čemu se u sistem ASYCUDA World unose oni podaci na koje se ta izmjena i/ili dopuna odnosi, odnosno vrši se ažuriranje osnovnog odobrenja. 4. U slučajevima u kojima je carinska prijava kao zahtjev za unutarnju obradu ili vanjsku obradu a njeno prihvatanje kao odobrenje, u tom slučaju šifru odobrenja u ASYCUDA World unosi carinski službenik koji vrši obradu te carinske prijave, a u skladu sa prednje navedenom strukturom te šifre. Utorak, 25. 6. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 43 - Strana 57 Broj 43 - Strana 58 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 25. 6. 2019. Utorak, 25. 6. 2019. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 43 - Strana 59 Broj 43 - Strana 60 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 25. 6. 2019.
Uputstvo o izmjenama i dopunama Uputstva o carinskom postupku u poštanskom prometu BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 30/18 05.11.2018 SG BiH 22/21, SG BiH 22/17, SG BiH 57/09 poštanski promet,carinski postupak
Uputstvo o izmjenama i dopunama Uputstva o carinskom postupku u poštanskom prometu BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 22/17 28.03.2017 SG BiH 22/21, SG BiH 30/18, SG BiH 57/09 carinski postupak,poštanski promet
Uputstvo o izmjenama Uputstva o provođenju postupka po karnetu TIR Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 49/16 01.07.2016 SG BiH 25/22, SG BiH 24/15, SG BiH 04/15, SG BiH 61/13, SG BiH 82/11, SG BiH 02/10 karnet,tir
Uputstvo o izmjenama Uputstva o provođenju pojednostavljenog postupka prijavljivanja robe na osnovu nepotpune carinske prijave BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 28/16 19.04.2016 SG BiH 35/22, SG BiH 95/10, SG BiH 46/09 carina,roba,prijava,carinska prijava
Uputstvo o izmjeni Uputstva o provođenju postupka po karnetu TIR Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 24/15 23.03.2015 SG BiH 25/22, SG BiH 49/16, SG BiH 04/15, SG BiH 61/13, SG BiH 82/11, SG BiH 02/10 karnet,tir
Uputstvo o izmjeni Uputstva o provođenju postupka po karnetu TIR Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 04/15 20.01.2015 SG BiH 25/22, SG BiH 49/16, SG BiH 24/15, SG BiH 61/13, SG BiH 82/11, SG BiH 02/10 karnet,tir
Uputstvo o izmjeni Uputstva o provođenju postupka po karnetu TIR Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 61/13 05.08.2013 SG BiH 25/22, SG BiH 49/16, SG BiH 24/15, SG BiH 04/15, SG BiH 82/11, SG BiH 02/10 tir,karnet
Uputstvo o izmjeni i dopunama Uputstva o odobravanju držanja carinskog skladišta i postupku carinskog skladištenja BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 13/12 20.02.2012 SG BiH 35/22, SG BiH 43/10, SG BiH 12/09, SG BiH 76/08, SG BiH 25/08 carina,skladište
Uputstvo o izmjeni Uputstva o provođenju postupka po karnetu TIR Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 82/11 17.10.2011 SG BiH 25/22, SG BiH 49/16, SG BiH 24/15, SG BiH 04/15, SG BiH 61/13, SG BiH 02/10 karnet,tir
Uputstvo o vraćanju izvezene robe BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 74/11 19.09.2011 SG BiH 35/22 roba,izvoz
Uputstvo o dopunama Uputstva o provedbi pojednostavljenog postupka prijavljivanja robe na osnovu nepotpune carinske prijave BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 95/10 16.11.2010 SG BiH 35/22, SG BiH 28/16, SG BiH 46/09 roba,carina,carinska prijava
Uputstvo o izmjeni Uputstva o odobravanju držanja carinskog skladišta i postupku carinskog skladištenja BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 43/10 25.05.2010 SG BiH 35/22, SG BiH 13/12, SG BiH 12/09, SG BiH 76/08, SG BiH 25/08 carina,skladište
Uputstvo o provedbi postupka po karnetu TIR Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 02/10 11.01.2010 SG BiH 25/22, SG BiH 49/16, SG BiH 24/15, SG BiH 04/15, SG BiH 61/13, SG BiH 82/11 tir,karnet
Uputstvo o carinskom postupku u poštanskom prometu BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 57/09 21.07.2009 SG BiH 22/21, SG BiH 30/18, SG BiH 22/17 poštanski promet,carinski postupak
Uputstvo o provedbi pojednostavljenog postupka prijavljivanja robe na temelju nepotpune carinske prijave BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 46/09 15.06.2009 SG BiH 35/22, SG BiH 28/16, SG BiH 95/10 carina,carinska prijava,roba
Uputstvo o carinskom postupku vanjske obrade BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 21/09 17.03.2009 SG BiH 31.05.2022. carina,carinska obrada
Uputstvo o izmjeni Uputstva o odobravanju držanja carinskog skladišta i postupku carinskog skladištenja BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 12/09 10.02.2009 SG BiH 35/22, SG BiH 13/12, SG BiH 43/10, SG BiH 76/08, SG BiH 25/08 carina,skladište
Uputstvo o izmjeni Uputstva o odobravanju držanja carinskog skladišta i postupku carinskog skladištenja BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 76/08 22.09.2008 SG BiH 35/22, SG BiH 13/12, SG BiH 43/10, SG BiH 12/09, SG BiH 25/08 carina,skladište,carinsko skladište
Uputstvo o odobravanju držanja carinskog skladišta i postupku carinskig skladištenja BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 25/08 25.03.2008 SG BiH 35/22, SG BiH 13/12, SG BiH 43/10, SG BiH 12/09, SG BiH 76/08 carina,skladište,carinsko skladište
Uputstvo o postupku stavljanja robe u slobodn promet na račun njene krajnje upotrebe BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 74/06 18.09.2006 SG BiH 35/22 roba,promet
Uputstvo o postupku izvoza BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 73/06 12.09.2006 SG BiH 35/22 izvoz
Uputstvo o postupku obrade pod carinskom kontrolom BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 31/06 24.04.2006 SG BiH 35/22 carina,carinska kontrola,obrada

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana