SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Propisi - Podzakonski akti, Federacija BiH

U generalnu pretragu upišite naziv traženog dokumenta. Da biste suzili pretragu, koristite ponuđene opcijeNaslov Teritorija Objavljeno u Datum objave Preuzmi PDF Izmjene i dopune
Pravilnik o metodologiji za utvrđivanje cijena za snabdijevanje električnom energijom krajnjih kupaca kod javnog i rezervnog snabdjevača FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 22/24 22.03.2024
Pravilnik o obaveznom udjelu i preuzimanju električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 22/24 22.03.2024 energija
Pravilnik o promjeni snabdjevača FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 22/24 22.03.2024
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o poreznoj rezidentnosti FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 21/24 20.03.2024 SN FBiH 89/22, SN FBiH 33/22
Osnovice za obračun doprinosa određenih obaveznika za 2024. godinu Federacija BiH Službene novine FBiH 04/24 17.01.2024 osnovice,doprinosi
Odluka o utvrđivanju potrebnog iznosa naknade za podsticanje i jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2024. godinu Federacija BiH Službene novine FBiH 03/24 12.01.2024 električna energija
Odluka o iznosu najniže plaće za 2024. godinu Federacija BiH Službene novine FBiH 101/23 29.12.2023 najniža plaća,plaća
Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima minimalne tehničke opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje trgovine i trgovačkih usluga FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 100/23 27.12.2023 SN FBiH 68/19, SN FBiH 35/18, SN FBiH 49/12 trgovina,tehnička opremljenost
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za privredna društva FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 99/23 22.12.2023 SN FBiH 102/22, SN FBiH 81/21 izvještaji,privredna društva
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za banke i druge finansijske organizacije FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 99/23 22.12.2023 SN FBiH 102/22, SN FBiH 81/21 banke,izvještaji,forma
Pravilnik o dodatnom računovodstvenom izvještaju za privredna društva-aneksu FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 99/23 22.12.2023 izvještaj,privredna društva
Odluka o izmjeni Odluke o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode Federacija BiH Službene novine FBiH 97/23 15.12.2023 SN FBiH 76/23 marže,namirnice,cijene
Uredba o isplati pomoći od strane poslodavca FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 96/23 13.12.2023 uredba,pomoć
Odluka o uvođenju posebnih mjera kontrole cijena snabdijevanja električnom energijom za 2024. godinu FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 96/23 13.12.2023 električna energija,energija,cijana
Odluka o proglašenju stanja ugrožene sigurnosti snabdijevanja električnom energijom za 2024. godinu Federacija BiH Službene novine FBiH 94/23 06.12.2023 električna energija,energija
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 85/23 03.11.2023 SN FBiH 05/23, SN FBiH 57/22, SN FBiH 20/22, SN FBiH 77/21, SN FBiH 48/21 dohodak,pravilnik,porez
Pravilnik o sticanju statusa kvalifikovanog proizvođača električne energije FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 85/23 03.11.2023 električna energija,energija
Odluka o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 76/23 04.10.2023 SN FBiH 97/23 namirnice,marža,kontrola cijena,cijena
Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 71/23 15.09.2023
Pravilnik o metodologiji za utvrđivanje referentne cijene električne energije FBiH - prečišćeni tekst Federacija BiH Službene novine KS 30/23 26.04.2023 električna energija
Pravilnik o snabdijevanju kvalifikovanih kupaca električnom energijom i postupku promjene snabdjevača FBiH - prečišćeni tekst Federacija BiH Službene novine FBiH 30/23 26.04.2023 električna energija,energija,kupci
Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 27/23 14.04.2023 ambalaža,otpad
Pravilnik o načinu, kriterijima i postupku za određivanje daljinara i minimalnih vremena vožnje FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 26/23 12.04.2023 vožnja
Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati kao domaća radinost Federacija BiH Službene novine FBiH 24/23 05.04.2023
Odluka o prestanku važenja Odluke o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena određivanjem najvišeg nivoa cijena za pelet Federacija BiH Službene novine FBiH 23/23 31.03.2023
Pravilnik o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 23/23 31.03.2023
Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o snabdijevanju kvalifikovanih kupaca električnom energijom i postupku promjene snabdjevača FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 21/23 24.03.2023 SN FBiH 84/19, SN FBiH 89/14 električna energija,energija,kupac
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o metodologiji za utvrđivanje referentne cijene eletrične energije FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 21/23 24.03.2023 SN FBiH 82/21, SN FBiH 100/14, SN FBiH 50/14 cijena,električna energija
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 19/23 17.03.2023 SN FBiH 06/22, SN FBiH 12/21, SN FBiH 39/18, SN FBiH 38/17, SN FBiH 6/17, SN FBiH 98/15, SN FBiH 81/08, SN FBiH 64/08 doprinosi
Opšti uslovi za isporuku električne energije, prečišćen tekst Federacija BiH Službene novine FBiH 13/23 22.02.2023 električna energija,energija
Izmjena osnovica za obračun doprinosa određenih obaveznika za 2023. godinu Federacija BiH Službene novine FBiH 12/23 17.02.2023 SN FBiH 100/22 doprinosi,obračun,osnovica
Pravilnik o postupku raspoređivanja radnika na poslove sa povećanim rizikom i o postupku prethodnih i periodičnih ljekarskih pregleda radnika koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom Federacija BiH Službene novine FBiH 09/23 08.02.2023 ljekarski pregled
Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja izvještaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju Federacija BiH Službene novine FBiH 09/23 08.02.2023 povreda na radu,rad
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 05/23 25.01.2023 SN FBiH 85/23, SN FBiH 57/22, SN FBiH 20/22, SN FBiH 77/21, SN FBiH 48/21 dohodak,porez
Odluka o iznosu najniže plaće za 2023. godinu FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 02/23 13.01.2023 plaća,plata
Uredba o izmjenama Uredbe o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 104/22 30.12.2022 SN FBiH 33/22, SN FBiH 51/21 okoliš,procjena uticaja
Uredba o načinu raspodjele i ulaganja prikupljenih naknada za ambalažu i električne i elektroničke proizvode FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 104/22 30.12.2022 ambalaža,električni proizvodi,elektronički proizovdi
Uredba o kriterijima za obračun i način plaćanja naknada za proizvode koji nakon upotrebe postaju ambalažni otpad i električni i elektronski otpad FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 104/22 30.12.2022 ambalažni otpad,otpad
Pravilnik o popisu djelatnosti koje se mogu obavljati sezonski i uslovi za njihovo obavljanje Federacija BiH Službene novine FBiH 103/22 28.12.2022 djelatnost
Pravilnik o popisu djelatnosti koje se mogu obavljati u stambenim prostorijama i izvan poslovnih i stambenih prostorija Federacija BiH Službene novine FBiH 103/22 28.12.2022 djelatnost,poslovne prostorije,stambene prostorije
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za banke i druge finansijske organizacije Federacija BiH Službene novine FBiH 102/22 23.12.2022 SN FBiH 99/23, SN FBiH 81/21 banke,finansijski izvještaj,izvještaj
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za privredna društva FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 102/22 23.12.2022 SN FBiH 99/23, SN FBiH 81/21 finansijski izvještaj,izvještaj,privredna društva
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za neprofitne organizacije FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 102/22 23.12.2022 SN FBiH 81/21 neprofitne organizacije,finansijski izvještaj,izvještaj
Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o načinu i uslovima izdavanja i oduzimanja licenci ovlaštenim revizorima i društvima za reviziju FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 102/22 23.12.2022 SN FBiH 28/21 revizori,revizija
Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra kvalificiranih lica i registara pravnih lica i poduzetnika koji pružaju knjigovodstvene i računovodstvene usluge FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 102/22 23.12.2022 SN FBiH 28/21 knjigovodstvene,računovodstvene
Osnovice za obračun doprinosa određenih obaveznika za 2023. godinu Federacija BiH Službene novine FBiH 100/22 16.12.2022 SN FBiH 12/23 doprinosi,obračun doprinosa
Rješenje o produljenju važnosti postojećih registriranih voznih redova na federalnim autobusnim linijama Federacija BiH Službene novine FBiH 100/22 16.12.2022 vozni red,autobus,linija
Uputa o načinu reliziranja obustavljanja polazaka, povrataka, odnosno voznih redova u uvijetima globalnih ekonomskih kretanja i njihovog utjecaja na poslovanje privrednih subjekata koji obavljaju javni linijski prijevoz putnika na području FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 100/22 16.12.2022 vozni red,prevoz putnika
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o poreznoj rezidentnosti FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 89/22 09.11.2022 SN FBiH 21/24, SN FBiH 33/22
Odluka o ograničavanju cijena snabdijevanja električnom energijom Federacija BiH Službene novine FBiH 87/22 02.11.2022 električna energija,energija
Uredba o izmjeni Uredbe o naplati naknade za korištenje autoceste A1 Federacija BiH Službene novine FBiH 81/22 12.10.2022 SN FBiH 86/20, SN FBiH 54/15 autoceste
Uredba o dopunama Uredbe o pomoći stanovništvu uslijed rasta indeksa potrošačkih cijena Federacija BiH Službene novine FBiH 77/22 28.09.2022 SN FBiH 55/22 cijene,pomoc
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolišnu dozvolu Federacija BiH Službene novine FBiH 74/22 16.09.2022 SN FBiH 51/21 uredba,okolišna dozvola,dozvola
Pravilnik o dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 57/22 20.07.2022 SN FBiH 85/23, SN FBiH 05/23, SN FBiH 20/22, SN FBiH 77/21, SN FBiH 48/21 porez,dohodak
Uredba o pomoći stanovništvu uslijed rasta indeksa potrošačkih cijena Federacija BiH Službene novine FBiH 55/22 13.07.2022 SN FBiH 77/22 cijene,pomoc,rast
Pravilnik o izgledu i sadržaju zahtjeva za osnivanje obrta srodne djelatnosti FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 53/22 06.07.2022 obrt,djelatnost
Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uslovima za obavljanje obrtničkih i srodnih djelatnosti FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 53/22 06.07.2022 obrt
Odluka o stavljanju van snage Odluke o privremenim mjerama koje banka primjenjuje za oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem "Covid-19" Federacija BiH Službene novine FBiH 43/22 03.06.2022 SN FBiH 104/21, SN FBiH 89/21, SN FBiH 21/21, SN FBiH 60/20 covid,banke
Odluka o stavljanju van snage Odluke o privremenim mjerama koje lizing društva i mikrokreditne organizacije primjenjuju za oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem COVID 19 Federacija BiH Službene novine FBiH 43/22 03.06.2022 SN FBiH 104/21, SN FBiH 21/21, SN FBiH 60/20
Pravilnik o popisu obrta FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 42/22 01.06.2022 obrt
Odluka o usklađivanju vrijednosti općeg boda za 2022. godinu shodno članu 78. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacija BiH Službene novine FBiH 34/22 06.05.2022 pio,bod,penzija
Odluka o usklađivanju penzija shodno članu 79. Zakona o PIO FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 34/22 06.05.2022 pio,zakon,penzija
Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 33/22 29.04.2022 SN FBiH 87/20, SN FBiH 94/19, SN FBiH SN FBiH 96/17, SN FBiH 11/17, SN FBiH SN FBiH 88/16 porez,dobit,pravilnik
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 33/22 29.04.2022 SN FBiH 104/22, SN FBiH 51/21 zaštita okoliša,okoliš,uredba,uticaj
Pravilnik o poreznoj rezidentnosti FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 33/22 29.04.2022 SN FBiH 21/24, SN FBiH 89/22 porez,porezna rezidentnost
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dohodak FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 20/22 16.03.2022 SN FBiH 85/23, SN FBiH 05/23, SN FBiH 57/22, SN FBiH 77/21, SN FBiH 48/21 dohodak,zakon,primjena
Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o načinu i uvjetima pod kojima rezidenti u poslovanju s nerezidentima mogu primiti naplatu ili izršiti plaćanje u stranoj gotovini u konvertibilnim markama FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 12/22 16.02.2022 SN FBiH 58/10 rezidenti,neridenti,gotovina,poslovanje
Izmjene i dopune Upute o načinu realiziranja obustavljanja polazaka, povrataka, odnosno voznih redova, u uvjetima proglašene nesreće izazvane pandemijom korona virusa (COVID-19) i etapnog početka održavanja javnog linijskog prijevoza putnika Federacija BiH Službene novine FBiH 08/22 04.02.2022 SN FBiH 50/21, SN FBiH 01/21 prevoz putnika,prevoz,korona virus
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 06/22 28.01.2022 SN FBiH 19/23, SN FBiH 12/21, SN FBiH 39/18, SN FBiH 38/17, SN FBiH 6/17, SN FBiH 98/15, SN FBiH 81/08, SN FBiH 64/08 doprinosi
Odluka o ograničavanju povećanja cijena snabdijevanja električnom energijom Federacija BiH Službene novine FBiH 03/22 12.01.2022
Odluka o iznosu najniže plaće za 2022. godinu Federacija BiH Službene novine FBiH 03/22 12.01.2022
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kontnom okviru i sadržaju konta za banke i druge finansijske organizacije FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 01/22 05.01.2022 SN FBiH 81/21
Uredba o metodologiji izračuna i usklađivanja najniže plaće Federacija BiH Službene novine FBiH 106/21 31.12.2021 najniža plaća,plaća,metodologija,minimalna plaća
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 105/21 29.12.2021 SN FBiH 93/19, SN FBiH 53/19, SN FBiH 25/17, SN FBiH 48/16, SN FBiH 01/15, SN FBiH 83/14, SN FBiH 01/13, SN FBiH 09/11, SN FBiH 77/10, SN FBiH 38/10, SN FBiH 73/09 doprinosi,naplata doprinosa,registracija
Odluka o izmjenama odluke o privremenim mjerama koje banka prijenjuje za oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem Federacija BiH Službene novine FBiH 104/21 24.12.2021 SN FBiH 43/22, SN FBiH 89/21, SN FBiH 21/21, SN FBiH 60/20 covid,covid-19,banka,banke
Odluka o izmjenama Oluke o privremenim mjerama koje lizing društva i mikrokreditne organizacije primjenjuju za oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem COVID-19 Federacija BiH Službene novine FBiH 104/21 24.12.2021 SN FBiH 43/22, SN FBiH 21/21, SN FBiH 60/20 lizing društva,lizing,covid,covid-19
Pravilnik o prestanku važenja pravilnika o dinamici zamjene fiskalnih sistema u FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 103/21 22.12.2021 fiskalne kase,fiskalni sistemi,pravilnik,kase
Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2022. godinu Federacija BiH Službene novine FBiH 101/21 15.12.2021 doprinosi
Pravilnik o upravljanju otpadnim vozilima FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 94/21 24.11.2021 vozila
Pravilnik o upravljanju otpadnim uljima FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 94/21 24.11.2021 ulje,otpadno ulje
Pravilnik o upravljanju otpadnim gumama FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 94/21 24.11.2021 otpadne gume,gume
Pravilnik o upravljanju otpadnim baterijama i akumulatorima FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 94/21 24.11.2021 baterija,baterije,akumulator,otpad
Pravilnik o postupanju sa uređajima i otpadom koji sadrže polihlorirana jedinjenja-PCB Federacija BiH Službene novine FBiH 94/21 24.11.2021 otpad,uređaji,uređaj
Odluka o izmjenama Odluke o privremenim mjerama koje banka primjenjuje za oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem COVID-19 Federacija BiH Službene novine FBiH 89/21 05.11.2021 SN FBiH 43/22, SN FBiH 104/21, SN FBiH 21/21, SN FBiH 60/20 covid,banke,posljedice,oporavak,mjere
Uredba o mjerama finansijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u FBiH u cilju ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID-19 Federacija BiH Službene novine FBiH 87/21 29.10.2021 obrt,finansijska pomoć,mjere,covid,covid-19
Pravilnik o sadržaju, programu, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita radnika koji obavljaju stručne poslove iz oblasti zaštite na radu FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 83/21 15.10.2021 zaštita na radu,stručni ispit Петак, 15. 10. 2021. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 83 - Страна 11 Na osnovu člana 66. stav (3) Zakona o zaštiti na radu ("Službene novine Federacije BiH", broj 79/20), federalni ministar rada i socijalne politike donosi PRAVILNIK O SADRŽAJU, PROGRAMU, NAČINU I TROŠKOVIMA POLAGANJA STRUČNOG ISPITA RADNIKA KOJI OBAVLJAJU STRUČNE POSLOVE IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU DIO PRVI – OSNOVNE ODREDBE Član 1. (Sadržaj Pravilnika) Ovim pravilnikom se propisuje sadržaj, program, način i troškovi polaganja stručnog ispita radnika koji obavljaju stručne poslove u ovlaštenim organizacijama (u daljem tekstu: stručni ispit), sastav komisije za polaganje stručnog ispita i druga pitanja u vezi sa polaganjem stručnog ispita. Član 2. (Definicije pojmova) Pojmovi koji se koriste u ovom pravilniku imaju značenje određeno Zakonom o zaštiti na radu ("Službene novine Federacije BiH", broj 79/20). Član 3. (Rodna neutralnost izraza) Izrazi koji se koriste u ovom pravilniku, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod. DIO DRUGI – PRIJAVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA Član 4. (Polaganje stručnog ispita) Stručni ispit za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu mogu polagati lica sa visokom stručnom spremom – VII stepen ili visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koje se vrednuje sa najmanje 180, odnosno 240 ECTS bodova), sa jednim od usmjerenja koji su Pravilnikom o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene organizacije za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/21), propisani kao uvjet za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu, a koji imaju najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci. Član 5. (Prijava za polaganje stručnog ispita) (1) Prijava za polaganje stručnog ispita podnosi se Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (u daljem tekstu: ministarstvu). U prijavi kandidat navodi sljedeće podatke: ime, ime oca, prezime, datum i mjesto rođenja, jedinstveni matični broj, mjesto prebivališta, boravišta i adresu, kontakt telefon, stručno obrazovanje – vrstu i stepen stručne spreme, naziv, sjedište, adresu poslodavca i naziv radnog mjesta ukoliko je kandidat zaposlen i ukupno radno iskustvo, potpis kandidata i potpis i pečat ovlaštene osobe ispred poslodavca ukoliko kandidata za polaganje stručnog ispita prijavljuje poslodavac. (2) Uz prijavu iz stava (1) ovog člana, u originalu ili ovjerenoj kopiji, dostavljaju se sljedeći dokazi: a) diploma o stečenoj visokoj stručnoj spremi – VII stepen ili visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koje se vrednuje sa najmanje 180, odnosno 240 ECTS bodova), b) dokaz o prethodno stečenom radnom iskustvu – potvrda poslodavca kod kojeg je iskustvo ostvareno, a koja mora sadržavati podatke, odnosno opis poslova koji su obavljani, naznaku da se radi o poslovima visoke stručne spreme, kao i period obavljanja tih poslova. Član 6. (Rješenje o polaganju stručnog ispita) (1) Na osnovu prijave iz člana 5. ovog pravilnika, federalni ministar rada i socijalne politike donosi rješenje o polaganju stručnog ispita. (2) U rješenju iz stava (1) ovog člana određuje se datum, vrijeme i mjesto polaganja stručnog ispita, te visina i način uplate troškova polaganja stručnog ispita. (3) Kandidat može pristupiti polaganju stručnog ispita ukoliko najkasnije u roku od pet dana prije datuma određenog za polaganje stručnog ispita, ministarstvu dostavi dokaz o izvršenoj uplati troškova za polaganje stručnog ispita. DIO TREĆI – SADRŽAJ, NAČIN I TROŠKOVI POLAGANJA STRUČNOG ISPITA Član 7. (Program stručnog ispita) Stručni ispit se polaže prema Programu polaganja stručnog ispita koji se utvrđuje ovim pravilnikom i čini njegov sastavni dio. Član 8. (Sadržaj stručnog ispita) (1) Stručni ispit se sastoji od općeg i posebnog dijela. (2) Opći dio stručnog ispita obuhvata poznavanje pravnog uređenja zaštite na radu, radnih odnosa, međunarodne regulative zaštite na radu, zdravstvene zaštite zaposlenih i inspekcijskog nadzora. (3) Opći dio stručnog ispita polaže se usmeno. Na općem dijelu stručnog ispita kandidatu se postavljaju pet pitanja. (4) Uspjeh kandidata na općem dijelu stručnog ispita ocjenjuje se ocjenom "položio" ili "nije položio". Kandidat koji ne položi opći dio ne može pristupiti polaganju posebnog dijela stručnog ispita. (5) Kandidatu koji ima položen stručni ispit za obavljanje poslova radnika za zaštitu na radu u skladu sa posebnim pravilnikom kojim se uređuje program, sadržaj, način i troškovi polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova radnika za zaštitu na radu, priznaje se kao položen opći dio stručnog ispita iz stava (1) ovog člana, te taj kandidat polaže samo posebni dio stručnog ispita iz stava (6) ovog člana. (6) Posebni dio stručnog ispita obuhvata teorijsko i praktično poznavanje zakona, podzakonskih akata, tehničkih propisa, normativa i standarda iz oblasti zaštite na radu, te može obuhvatati i praktično poznavanje upotrebe i rukovanja uređajima i instrumentima koji se koriste za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu. (7) Posebni dio stručnog ispita polaže se pismeno i usmeno. Pismeni dio posebnog dijela stručnog ispita se sastoji od praktičnog zadatka na kojem kandidat treba da pokaže sposobnost samostalnog rada i u kojem treba da izrazi teorijsko i praktično znanje u oblastima iz stava (6) ovog člana. Usmeni dio posebnog dijela stručnog ispita podrazumijeva odbranu izrađenog praktičnog zadatka. (8) Uspjeh kandidata na posebnom dijelu stručnog ispita se ocjenjuje ocjenom "položio" ili "nije položio". Član 9. (Konačan uspjeh na stručnom ispitu) (1) Konačan uspjeh kandidata na stručnom ispitu ocjenjuje se prema pokazanom znanju na općem i posebnom dijelu stručnog ispita. Број 83 - Страна 12 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 15. 10. 2021. (2) O konačnom uspjehu kandidata odlučuje Komisija za polaganje stručnog ispita za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu (u daljem tekstu: Komisija), na način da kandidatu daje ocjenu "položio stručni ispit" ili "nije položio stručni ispit". (3) Ocjenu o postignutom uspjehu kandidata iz stava (2) ovog člana, kandidatima saopćava predsjednik Komisije. Član 10. (Komisija za polaganje stručnog ispita za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu) (1) Stručni ispit se polaže pred Komisijom koju imenuje federalni ministar rada i socijalne politike, a za čiji se rad osiguravaju finansijska sredstva u Budžetu Federacije. (2) Komisiju čine predsjednik i dva člana koji se imenuju iz reda lica sa visokom stručnom spremom – VII stepen ili visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koje se vrednuje sa najmanje 180, odnosno 240 ECTS bodova) iz oblasti prava, tehnologije, hemije, biologije, elektrotehnike, mašinstva, medicine rada - doktor medicine specijalista medicine rada, ili iz oblasti zaštite na radu sa najmanje deset godina radnog iskustva u struci, od čega je najmanje 5 godina iskustva u oblasti zaštite na radu. (3) U Komisiju iz stava (2) ovog člana se pored predsjednika i dva člana, imenuju i tri zamjenska člana, koji ispunjavaju uvjete iz stava (2) ovog člana. (4) Komisija donosi poslovnik o radu kojim se uređuju prava i dužnosti članova, način rada, održavanje sjednica, postupak odlučivanja na sjednicama i druga pitanja vezana za rad Komisije, ukoliko ovim pravilnikom nije drugačije određeno. (5) Administrativno-tehničke poslove za potrebe Komisije obavlja ministarstvo. Član 11. (Odustanak kandidata od polaganja stručnog ispita) (1) Ukoliko kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita i o tome ne obavijesti Komisiju, smatra se da je odustao od polaganja, odnosno da ispit nije položio. (2) Ukoliko kandidat obavijesti Komisiju da iz opravdanih razloga ne može pristupiti polaganju stručnog ispita u vrijeme koje je određeno rješenjem iz člana 6. stav (2) ovog pravilnika, Komisija će odrediti novi termin i obavijestiti kandidata. Član 12. (Ponovno polaganje stručnog ispita) (1) Kandidat koji nije položio opći dio stručnog ispita, može pristupiti ponovnom polaganju stručnog ispita istekom roka od dva mjeseca od dana polaganja stručnog ispita. (2) Kandidat koji je položio opći, a nije položio posebni dio stručnog ispita, prilikom ponovnog polaganja stručnog ispita, polaže samo posebni dio stručnog ispita. Član 13. (Troškovi polaganja stručnog ispita) (1) Troškovi polaganja stručnog ispita u vidu naknade za polaganje stručnog ispita iznose 200,00 KM. Troškove polaganja stručnog ispita snosi poslodavac koji je prijavio kandidata, odnosno kandidat ukoliko se sam prijavio. (2) Troškovi polaganja stručnog ispita u vidu naknade za polaganje stručnog ispita iz stava (1) ovog člana uplaćuju se u skladu sa propisima kojima se propisuje način uplate javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine. (3) Troškovi iz stava (1) ovog člana i način uplate određuju se rješenjem iz člana 6. stav (2) ovog pravilnika. (4) U slučaju iz člana 8. stav (5) i člana 12. stav (2) ovog pravilnika određuju se troškovi u iznosu od polovine ukupnih troškova za polaganje stručnog ispita, odnosno 100,00 KM. Član 14. (Izdavanje uvjerenja o položenom stručnom ispitu) Kandidatu koji je položio stručni ispit, ministarstvo u roku od 30 dana od dana polaganja izdaje uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu. Izdavanje uvjerenja o položenom stručnom ispitu ne podliježe plaćanju dodatnih troškova. Član 15. (Vođenje evidencije) (1) Ministarstvo vodi evidenciju o licima kojima je izdato uvjerenje o položenom stručnom ispitu iz člana 14. ovog pravilnika. (2) Evidencija iz stava (1) ovog člana se vodi pisano u obliku knjige, na obrascima br. 1-3. koji su propisani ovim pravilnikom i čine njegov sastavni dio. Evidencija sadrži sljedeće podatke: a) redni broj, b) ime, ime oca i prezime kandidata, c) jedinstveni matični broj kandidata, d) vrsta i stepen stručne spreme, e) broj i datum rješenja kojim je odobreno polaganje stručnog ispita, f) datum polaganja stručnog ispita, g) broj i datum izdatog uvjerenja o položenom stručnom ispitu, i h) napomene. DIO ČETVRTI – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 16. (Rok za polaganje stručnog ispita) Radnici koji obavljaju stručne poslove iz oblasti zaštite na radu u organizacijama o čijim se zahtjevima bude rješavalo u skladu sa Pravilnikom o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene organizacije za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu, bit će u obavezi da stručni ispit polože najkasnije u roku od 24 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog pravilnika. Član 17. (Stupanje na snagu) Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj 03-02/3-2898/20 12. oktobra 2021. godine Sarajevo Ministar Vesko Drljača, s. r.
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati radnici za zaštitu na radu, programu, sadržaju, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 83/21 15.10.2021 stručni ispit,zaštita na radu Петак, 15. 10. 2021. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 83 - Страна 27 Na osnovu člana 34. stav (6) Zakona o zaštiti na radu ("Službene novine Federacije BiH", broj 79/20), federalni ministar rada i socijalne politike donosi PRAVILNIK O UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI RADNICI ZA ZAŠTITU NA RADU, PROGRAMU, SADRŽAJU, NAČINU I TROŠKOVIMA POLAGANJA STRUČNOG ISPITA Član 1. (Sadržaj Pravilnika) Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti koje moraju ispunjavati radnici za zaštitu na radu, program, sadržaj, način i troškovi polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova radnika za zaštitu na radu (u daljem tekstu: stručni ispit), sastav komisije, kao i uvjeti pod kojim određena lica mogu biti oslobođena obaveze polaganja stručnog ispita. Član 2. (Definicije pojmova) Pojmovi koji se koriste u ovom pravilniku imaju značenje određeno Zakonom o zaštiti na radu ("Službene novine Federacije BiH", broj 79/20). Član 3. (Rodna neutralnost izraza) Izrazi koji se koriste u ovom pravilniku, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod. DIO DRUGI – UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI RADNICI ZA ZAŠTITU NA RADU Član 4. (Radnik za zaštitu na radu) (1) Poslodavac kod kojeg postoje poslovi sa povećanim rizikom određuje jednog ili više radnika koji će obavljati poslove vezane za sprječavanje rizika na radu i zaštitu zdravlja radnika. (2) Poslodavac je dužan radniku za zaštitu na radu osigurati uvjete za rad, potrebnu opremu i pomoć drugog stručnog osoblja, kao i sredstva za obavljanje i organizovanje preventivnih i zaštitnih mjera. (3) Radnik za zaštitu na radu ne može biti doveden u nepovoljniji položaj zbog poslova koje obavlja u cilju sprječavanja rizika na radu i zaštite zdravlja radnika. Član 5. (Uvjeti koje moraju ispunjavati radnici za zaštitu na radu) (1) Poslove radnika za zaštitu na radu može obavljati lice koje ispunjava sljedeće uvjete: a) ima visoku stručnu spremu – VII stepen ili visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koje se vrednuje sa najmanje 180, odnosno 240 ECTS bodova) iz grupacije tehničkih, medicinskih i prirodnih nauka, b) ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima iz oblasti zaštite na radu, i c) ima položen stručni ispit za obavljanje poslova radnika za zaštitu na radu. (2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, radnik koji kod poslodavca iz člana 4. stav (1) ovog pravilnika bude zatečen na obavljanju poslova radnika za zaštitu na radu u momentu stupanja na snagu ovog pravilnika, može nastaviti sa obavljanjem tih poslova ukoliko ima najmanje višu stručnu spremu – VI stepen tehničkog usmjerenja i najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima zaštite na radu. DIO TREĆI – STRUČNI ISPIT ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNIKA ZA ZAŠTITU Član 6. (Polaganje stručnog ispita) (1) Stručni ispit mogu polagati lica sa visokom stručnom spremom – VII stepen ili visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koje se vrednuje sa najmanje 180, odnosno 240 ECTS bodova) sa usmjerenjem iz člana 5. ovog pravilnika, a koji imaju najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci. (2) Lice koje ispunjava uvjet u pogledu stručne spreme iz stava (1) ovog člana, kao i lice iz člana 5. stav (2) ovog pravilnika može biti oslobođeno obaveze polaganja stručnog ispita, ukoliko prije stupanja na snagu ovog pravilnika ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima iz oblasti zaštite na radu. Član 7. (Prijava za polaganje stručnog ispita) (1) Prijava za polaganje stručnog ispita podnosi se Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (u daljem tekstu: ministarstvu). U prijavi kandidat navodi sljedeće podatke: ime, ime oca, prezime, datum i mjesto rođenja, jedinstveni matični broj, mjesto prebivališta, boravišta i adresu, kontakt telefon, stručno obrazovanje – vrstu i stepen stručne spreme, naziv, sjedište, adresu poslodavca i naziv radnog mjesta ukoliko je kandidat zaposlen i ukupno radno iskustvo, potpis kandidata, potpis i pečat ovlaštene osobe ispred poslodavca ukoliko kandidata za polaganje stručnog ispita prijavljuje poslodavac. (2) Uz prijavu iz stava (1) ovog člana, u originalu ili ovjerenoj kopiji, dostavljaju se sljedeći dokazi: a) diploma o stečenoj visokoj stručnoj spremi – VII stepen ili visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koje se vrednuje sa najmanje 180, odnosno 240 ECTS bodova), b) dokaz o prethodno stečenom radnom iskustvu – potvrda poslodavca kod kojeg je iskustvo ostvareno, a koja mora sadržavati podatke, odnosno opis poslova koji su obavljani, naznaku da se radi o poslovima visoke stručne spreme, kao i period obavljanja tih poslova. Član 8. (Rješenje o polaganju stručnog ispita) (1) Na osnovu prijave iz člana 7. ovog pravilnika, federalni ministar rada i socijalne politike donosi rješenje o polaganju stručnog ispita. (2) U rješenju iz stava (1) ovog člana određuje se datum, vrijeme i mjesto polaganja stručnog ispita, te visina i način uplate troškova polaganja stručnog ispita. (3) Kandidat može pristupiti polaganju stručnog ispita ukoliko najkasnije u roku od pet dana prije datuma određenog za polaganje stručnog ispita, ministarstvu dostavi dokaz o izvršenoj uplati troškova za polaganje stručnog ispita. Član 9. (Zahtjev za oslobađanje od obaveze polaganja stručnog ispita) (1) Lice koje ispunjava uvjete iz člana 6. stav (2) ovog pravilnika može ministarstvu podnijeti zahtjev za oslobađanje od obaveze polaganja stručnog ispita. U zahtjevu se navode sljedeći podaci: ime, ime oca, prezime, datum i mjesto rođenja, jedinstveni matični broj, mjesto prebivališta, boravišta i adresu, kontakt telefon, stručno obrazovanje – vrstu i stepen stručne spreme, naziv, sjedište, adresu poslodavca i naziv radnog mjesta ukoliko je kandidat zaposlen i ukupno radno iskustvo. Број 83 - Страна 28 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 15. 10. 2021. (2) Uz zahtjev iz stava (1) ovog člana, u originalu ili ovjerenoj kopiji, dostavljaju se sljedeći dokazi: a) diploma o stečenoj visokoj stručnoj spremi – VII stepen ili visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koje se vrednuje sa najmanje 180, odnosno 240 ECTS bodova) za lica iz člana 6. stav (1) ovog pravilnika ili diploma o stečenoj višoj stručnoj spremi – VI stepen za lica iz člana 6. stav (2) ovog pravilnika. b) dokaz o radnom iskustvu na obavljanju poslova iz oblasti zaštite na radu stečenom prije stupanja na snagu ovog pravilnika – potvrda poslodavca kod kojeg je iskustvo ostvareno, a koja mora sadržavati podatke, odnosno opis poslova koji su obavljani, naznaku o stepenu stručne spreme koja je propisana kao uvjet za obavljanje tih poslova, kao i period obavljanja tih poslova. Član 10. (Rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita) Ukoliko se utvrdi da su ispunjeni uvjeti iz člana 6. stav (2) ovog pravilnika, ministarstvo će na osnovu zahtjeva iz člana 9. ovog pravilnika donijeti rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita, koje ima svojstvo uvjerenja o položenom stručnom ispitu. Član 11. (Program stručnog ispita) Stručni ispit se polaže prema Programu polaganja stručnog ispita koji se utvrđuje ovim pravilnikom i čini njegov sastavni dio. Član 12. (Sadržaj stručnog ispita) (1) Stručni ispit se sastoji od općeg i posebnog dijela. (2) Opći dio stručnog ispita obuhvata poznavanje pravnog uređenja zaštite na radu, radnih odnosa, međunarodne regulative zaštite na radu, zdravstvene zaštite zaposlenih i inspekcijskog nadzora. (3) Opći dio stručnog ispita polaže se usmeno. Na općem dijelu stručnog ispita kandidatu se postavljaju tri pitanja. (4) Uspjeh kandidata na općem dijelu stručnog ispita ocjenjuje se ocjenom "položio" ili "nije položio". Kandidat koji ne položi opći dio ne može pristupiti polaganju posebnog dijela stručnog ispita. (5) Kandidatu koji ima položen stručni ispit za radnike koji obavljaju stručne poslove iz oblasti zaštite na radu u skladu sa posebnim pravilnikom kojim se uređuje sadržaj, program, način i troškovi polaganja stručnog ispita radnika koji obavljaju stručne poslove u ovlaštenim organizacijama, priznaje se kao položen opći dio stručnog ispita iz stava (1) ovog člana, te taj kandidat polaže samo posebni dio stručnog ispita iz stava (6) ovog člana. (6) Posebni dio stručnog ispita obuhvata teorijsko i praktično poznavanje zakona, podzakonskih akata, tehničkih propisa, normativa i standarda iz oblasti zaštite na radu, te može obuhvatati i praktično poznavanje upotrebe i rukovanja uređajima i instrumentima koji se koriste za obavljanje poslova iz oblasti zaštite na radu. (7) Posebni dio stručnog ispita polaže se pismeno i usmeno. Pismeni dio posebnog dijela stručnog ispita se sastoji od praktičnog zadatka na kojem kandidat treba da pokaže sposobnost samostalnog rada i u kojem treba da izrazi teorijsko i praktično znanje u oblastima iz stava (6) ovog člana. Usmeni dio posebnog dijela stručnog ispita podrazumijeva odbranu izrađenog praktičnog zadatka. (8) Uspjeh kandidata na posebnom dijelu stručnog ispita se ocjenjuje ocjenom "položio" ili "nije položio". Član 13. (Konačan uspjeh na stručnom ispitu) (1) Konačan uspjeh kandidata na stručnom ispitu ocjenjuje se prema pokazanom znanju na općem i posebnom dijelu stručnog ispita. (2) O konačnom uspjehu kandidata odlučuje Komisija za polaganje stručnog ispita za radnika za zaštitu na radu (u daljem tekstu: Komisija), na način da kandidatu daje ocjenu "položio stručni ispit" ili "nije položio stručni ispit". (3) Ocjenu o postignutom uspjehu kandidata iz stava (2) ovog člana, kandidatima saopćava predsjednik Komisije. Član 14. (Komisija za polaganje stručnog ispita za radnika za zaštitu na radu) (1) Stručni ispit se polaže pred Komisijom koju imenuje federalni ministar rada i socijalne politike, a za čiji se rad osiguravaju finansijska sredstva u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine. (2) Komisiju čine predsjednik i dva člana koji se imenuju iz reda lica sa visokom stručnom spremom – VII stepen ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koje se vrednuje sa najmanje 180, odnosno 240 ECTS bodova), iz oblasti prava, tehnologije, hemije, biologije, elektrotehnike, mašinstva, medicine rada - doktor medicine specijalista medicine rada, ili iz oblasti zaštite na radu, sa najmanje deset godina radnog iskustva u struci, od čega je najmanje pet godina iskustva u oblasti zaštite na radu. (3) U Komisiju iz stava (2) ovog člana se pored predsjednika i dva člana, imenuju i tri zamjenska člana, koji ispunjavaju uvjete iz stava (2) ovog člana. (4) Komisija donosi poslovnik o radu kojim se uređuju prava i dužnosti članova, način rada, održavanje sjednica, postupak odlučivanja na sjednicama i druga pitanja vezana za rad Komisije, ukoliko ovim pravilnikom nije drugačije određeno. (5) Administrativno-tehničke poslove za potrebe Komisije obavlja ministarstvo. Član 15. (Odustanak kandidata od polaganja stručnog ispita) (1) Ukoliko kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita i o tome ne obavijesti Komisiju, smatra se da je odustao od polaganja, odnosno da ispit nije položio. (2) Ukoliko kandidat obavijesti Komisiju da iz opravdanih razloga ne može pristupiti polaganju stručnog ispita u vrijeme koje je određeno rješenjem iz člana 8. stav (2) ovog pravilnika, Komisija će odrediti novi termin i obavijestiti kandidata. Član 16. (Ponovno polaganje stručnog ispita) (1) Kandidat koji nije položio opći dio stručnog ispita, može pristupiti ponovnom polaganju stručnog ispita istekom roka od dva mjeseca od dana polaganja stručnog ispita. (2) Kandidat koji je položio opći, a nije položio posebni dio stručnog ispita, prilikom ponovnog polaganja stručnog ispita, polaže samo posebni dio stručnog ispita. Član 17. (Troškovi polaganja stručnog ispita) (1) Troškovi polaganja stručnog ispita u vidu naknade za polaganje stručnog ispita iznose 200,00 KM. Troškove polaganja stručnog ispita snosi kandidat koji se sam prijavi. Ukoliko poslodavac prijavi kandidata za polaganje stručnog ispita, poslodavac može da snosi troškove polaganja stručnog ispita. Петак, 15. 10. 2021. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 83 - Страна 29 (2) Troškovi polaganja stručnog ispita u vidu naknade za polaganje stručnog ispita iz stava (1) ovog člana uplaćuju se u skladu sa propisima kojima se propisuje način uplate javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine. (3) Troškovi iz stava (1) ovog člana i način uplate određuju se rješenjem iz člana 8. stav (2) ovog pravilnika. (4) U slučaju iz člana 12. stav (5) i člana 16. stav (2) ovog pravilnika određuju se troškovi u iznosu od polovine ukupnih troškova za polaganje stručnog ispita, odnosno 100,00 KM. Član 18. (Izdavanje uvjerenja o položenom stručnom ispitu) Kandidatu koji je položio stručni ispit, ministarstvo u roku od 30 dana od dana polaganja izdaje uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu. Izdavanje uvjerenja o položenom stručnom ispitu ne podliježe plaćanju dodatnih troškova. Član 19. (Vođenje evidencije) (1) Ministarstvo vodi evidenciju o licima kojima je izdato uvjerenje o položenom stručnom ispitu iz člana 18. ovog pravilnika. (2) Evidencija iz stava (1) ovog člana se vodi pisano u obliku knjige, na obrascima br. 1-3. koji su propisani ovim pravilnikom i čine njegov sastavni dio. Evidencija sadrži sljedeće podatke: a) redni broj, b) ime, ime oca i prezime kandidata, c) jedinstveni matični broj kandidata, d) vrsta i stepen stručne spreme, e) broj i datum rješenja kojim je odobreno polaganje stručnog ispita, f) datum polaganja stručnog ispita, g) broj i datum izdatog uvjerenja o položenom stručnom ispitu, i h) napomene. DIO ČETVRTI – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 20. (Rok za polaganje stručnog ispita) Radnici koji obavljaju poslove radnika za zaštitu na radu kod poslodavaca kod kojih postoje poslovi sa povećanim rizikom, bit će u obavezi da stručni ispit polože najkasnije u roku od 24 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog pravilnika. Član 21. (Stupanje na snagu) Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o metodologiji za utvrđivanje referentne cijene električne energije FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 82/21 13.10.2021 SN FBiH 21/23, SN FBiH 100/14, SN FBiH 50/14 električna energija,cijena
Pravilnik o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za neprofitne organizacije FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 81/21 11.10.2021 SN FBiH 102/22 pravilnik,izvještaj,neprofitne organizacije
Pravilnik o kontnom okviru i sadržaju konta za neprofitne organizacije FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 81/21 11.10.2021 konto,neprofitne organizacije
Uputstvo kojim se daju smjernice za primjenu međunarodnog standarda finansijskog izvještavanja za mala i srednja privredna društva u FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 81/21 11.10.2021 uputstvo,privredna društva,smjernice,finansijski izvještaj
Pravilnik o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za privredna društva FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 81/21 11.10.2021 SN FBiH 99/23, SN FBiH 102/22 privredna društva,finansijski izvještaj
Pravilnik o kontnom okviru i sadržaju konta za privredna društva FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 81/21 11.10.2021 privredna društva,konto
Pravilnik o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za banke i druge finansijske organizacije FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 81/21 11.10.2021 SN FBiH 99/23, SN FBiH 102/22 banke,pravilnik,finansijski izvještaj
Pravilnik o kontnom okviru i sadržaju konta za banke i druge finansijske organizacije FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 81/21 11.10.2021 SN FBiH 01/22 banke,konto
Pravilnik o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za investicijske fondove FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 81/21 11.10.2021 investicijski fondovi
Pravilnik o kontnom okviru i sadržaju konta za investicijske fondove FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 81/21 11.10.2021 konto,investicijski fondovi
Pravilnik o sadržaju i formi obrasca izvještaja o promjenama na kapitalu FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 81/21 11.10.2021 kapital
Pravilnik o uslovima i pravilima konsolidacije finansijskih izvještaja FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 81/21 11.10.2021
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dohodak FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 77/21 29.09.2021 SN FBiH 85/23, SN FBiH 05/23, SN FBiH 57/22, SN FBiH 20/22, SN FBiH 48/21 porez na dohodak,pravilnik
Pravilnik o dinamici zamjene fiskalnih sistema u FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 74/21 17.09.2021 fiskalni sistemi
Uredba o proizvodima koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada i kriterijima za obračun i način plaćanja naknada FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 59/21 28.07.2021 otpad,kriterij,naknada
Uredba o dopuni Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 53/21 07.07.2021 SN FBiH 09/21, SN FBiH 19/19 radni odnos,javni sektor
Pravilnik o pogonima, postrojenjima i skladištima u kojima su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 51/21 30.06.2021
Uredba kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolinsku dozvolu FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 51/21 30.06.2021 SN FBiH 74/22
Uredba o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 51/21 30.06.2021 SN FBiH 104/22, SN FBiH 33/22
Pravilnik o proizvođačima/zastupnicima u sistemu fiskalizacije FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 51/21 30.06.2021 fiskalizacija,sistem fiskalizacije
Izmjene i dopune Upute o načinu realiziranja obustavljanja polazaka, povrataka, odnosno voznih redova, u uvjetima proglašene nesreće izazvane pandemijom korona virusa (COVID-19) i etapnog početka održavanja javnog linijskog prijevoza putnika Federacija BiH Službene novine FBiH 50/21 25.06.2021 SN FBiH 08/22, SN FBiH 01/21 prevoz putnika,korona virus,covid,covid-19
Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 48/21 18.06.2021 SN FBiH 85/23, SN FBiH 05/23, SN FBiH 57/22, SN FBiH 20/22, SN FBiH 77/21 porez na dohodak,dohodak
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkom pregledu građevine FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 42/21 28.05.2021 SN FBiH 44/20, SN FBiH 08/18, SN FBiH 58/14 tehnički pregled,građevina
Odluka o sadržaju, rokovima i načinu dostavljanja podataka za uporedni prikaz naknada usluga za poslovne subjekte u unutrašnjem platnom prometu i međubankarske naknade za transakcije platnim karticama FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 31/21 21.04.2021 unutrašnji platni promet,transakcije,platne kartice
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o fiskalnim sistemima FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 28/21 09.04.2021 SN FBiH 92/20, SN FBiH 50/20 fiskalni sistemi PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O FISKALNIM SISTEMIMA Član 1. U Pravilniku o fiskalnim sistemima ("Službene novine Federacije BiH", broj 50/20 i 92/20), u članu 42. iza stava (1) dodaju se novi st. (2) i (3) koji glase: "(2) Dozvoljena je upotreba fiskalnih uređaja propisanih Pravilnicima iz stava (1) ovog člana, do isteka rokova za obaveznu zamjenu fiskalnih uređaja, koji će biti utvrđeni propisom o dinamici zamjene fiskalnih uređaja, u skladu sa članom 51. Zakona o fiskalnim sistemima. (3) Inicijalna fiskalizacija fiskalnih uređaja propisanih Pravilnicima iz stava (1) ovog člana može se vršiti najkasnije do 01.09.2021. godine."
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o fiskalnim dokumentima FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 28/21 09.04.2021 SN FBiH 92/20, SN FBiH 50/20 fiskalni dokumenti PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O FISKALNIM DOKUMENTIMA Član 1. U Pravilniku o fiskalnim dokumentima ("Službene novine Federacije BiH", broj 50/20 i 92/20), u članu 48., iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi: "(2) Fiskalni dokumenti iz člana 10. Zakona mogu se izdavati u skladu sa Pravilnikom iz stava (1) ovog člana, do isteka rokova za obaveznu zamjenu fiskalnih uređaja, koji će biti utvrđeni propisom o dinamici zamjene fiskalnih uređaja, u skladu sa članom 51. Zakona."
Pravilnik o načinu i uslovima izdavanja i oduzimanja licenci ovlaštenim revizorima i društvima za reviziju FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 28/21 09.04.2021 SN FBiH 102/22
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra kvalificiranih lica i registara pravnih lica i poduzetnika koji pružaju knjigovodstvene i računovodstvene usluge FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 28/21 09.04.2021 SN FBiH 102/22
Pravilnik o postupku skraćivanja radnog vremena na poslovima sa povećanim rizikom FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 24/21 26.03.2021
Pravila o procjeni rizika FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 23/21 24.03.2021 procjena rizika PRAVILA O PROCJENI RIZIKA DIO PRVI – OSNOVNE ODREDBE Član 1. (Sadržaj Pravila) Ovim pravilima propisuje se način i postupak procjene rizika, te sadržaj akta o procjeni rizika od nastanka povreda, profesionalnih oboljenja ili oštećenja zdravlja na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini (u daljnjem tekstu: akt o procjeni rizika), način i mjere za sprječavanje, otklanjanje ili smanjivanje rizika na najmanju moguću mjeru u cilju poboljšanja sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, te druga pitanja od značaja za procjenu rizika. Član 2. (Definicije pojmova) Pojmovi koji se koriste u ovim pravilima imaju značenje određeno Zakonom o zaštiti na radu. Član 3. (Rodna neutralnost izraza) Izrazi koji se koriste u ovim pravilima, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod. DIO DRUGI – AKT O PROCJENI RIZIKA Član 4. (Obaveze poslodavca) (1) Poslodavac vrši procjenu rizika za svako radno mjesto i mjesto rada u radnoj okolini. (2) Akt o procjeni rizika je osnov za izradu internog akta o zaštiti na radu kojeg donosi poslodavac, a kojim se utvrđuje organizacija provođenja zaštite na radu, pravila prevencije i zaštite, poslovi sa povećanim rizikom, poslovi na kojima se provodi mjera skraćivanja radnog vremena, način utvrđivanja zdravstvenog stanja radnika koji rade na poslovima sa povećanim rizikom i drugih radnika, sredstva i oprema lične zaštite koja pripadaju radniku, te prava, obaveze i odgovornosti radnika za zaštitu na radu i drugih radnika u ovoj oblasti, kao i druga pitanja od značaja za sigurnost i zaštitu zdravlja na radu. Član 5. (Izrada akta o procjeni rizika) Akt o procjeni rizika može izraditi ovlaštena organizacija koja ima dozvolu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike za obavljanje te vrste poslova. Član 6. (Postupak procjene rizika) (1) Postupak procjene rizika iz člana 4. ovih pravila obuhvata prikupljanje podataka o poslodavcu, radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini kod poslodavca, analizu i procjenu prikupljenih podataka, te sistematsko evidentiranje i procjenu svih faktora u procesu rada koji se odnosi na Број 23 - Страна 98 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Сриједа, 24. 3. 2021. moguće vrste štetnosti i opasnosti na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini, koje mogu izazvati rizik od nastanka povreda, profesionalnih oboljenja ili oštećenja zdravlja radnika. (2) Postupak procjene rizika kod poslodavca se provodi u odnosu na organizaciju rada i radni proces kod poslodavca, sredstva rada, sirovine i materijale koji se koriste u tehničko-tehnološkom i radnom procesu, uvjete rada na mjestu rada i u radnoj okolini, te druge elemente koji mogu izazvati rizik od nastanka povreda, profesionalnih oboljenja ili oštećenja zdravlja radnika. (3) Poslodavac je obavezan ovlaštenoj organizaciji koja vrši procjenu rizika i izrađuje akt o procjeni rizika kod poslodavca, omogućiti uvid u svu dokumentaciju koja je potrebna za izradu akta o procjeni rizika. DIO TREĆI – SADRŽAJ AKTA O PROCJENI RIZIKA Član 7. (Sadržaj akta o procjeni rizika) Akt o procjeni rizika sadrži, naročito: a) podatke o datumu podnošenja zahtjeva poslodavca za provođenje postupka procjene rizika upućenog ovlaštenoj organizaciji, te o datumu izrade akta o procjeni rizika, b) opće podatke o poslodavcu, c) opis tehničko-tehnološkog i radnog procesa, opis sredstava rada i opis sredstava i opreme lične zaštite, d) analizu organizacije rada, e) utvrđivanje opasnosti i štetnosti na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini, f) procjenjivanje rizika u odnosu na opasnosti i štetnosti, g) utvrđivanje načina i mjera za otklanjanje, smanjenje ili sprječavanje rizika, h) zaključak, i) izmjene i dopune akta o procjeni rizika. Član 8. (Opći podaci o poslodavcu) Opći podaci iz člana 7. ovih pravila obuhvataju: a) naziv, sjedište i adresu poslodavca, b) djelatnost poslodavca, c) ukupan broj zaposlenih, d) način obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca, e) naziv ovlaštene organizacije koja provodi postupak procjene rizika i vrši izradu akta o procjeni rizika, f) podatke o kadrovima ovlaštene organizacije iz tačke e) ovog člana (ime, prezime, stručna sprema i radno iskustvo). Član 9. (Opis tehničko-tehnološkog i radnog procesa, opis sredstava rada i opis sredstava i opreme lične zaštite) Opis tehničko-tehnološkog i radnog procesa, opis sredstava rada i opis sredstava i opreme lične zaštite iz člana 7. ovih pravila obuhvata: a) objekte koji se koriste kao radni i pomoćni prostor, uključujući i objekte na otvorenom prostoru, sa svim pripadajućim instalacijama, b) sredstva rada i opremu za rad (mašine, uređaji, postrojenja, instalacije, alat i sl), koji se koriste u procesu rada, c) konstrukcije i objekte za kolektivnu sigurnost i zdravlje na radu (zaštita na prelazima, prolazima i prilazima, zakloni od toplotnih i drugih zračenja, zaštita od udara električne struje, ventilacija i sl), sa opisom njihove namjene i korištenja, d) pomoćne konstrukcije i objekte, kao i konstrukcije i objekte koji se privremeno koriste za rad i kretanje radnika (skela, radna platforma, konstrukcija za sprječavanje odrona zemlje i sl), e) sredstva i opremu lične zaštite, f) sirovine i materijale koji se koriste u tehničkotehnološkom i radnom procesu, g) opis tehnološkog procesa proizvodnje sa podacima o sirovinama i materijalima koji se koriste, te podacima i karakteristikama štetnih materija koje nastaju tokom tehničko-tehnološkog i radnog procesa, h) druge potrebne elemente. Član 10. (Analiza organizacije rada) (1) Analiza organizacije rada iz člana 7. ovih pravila podrazumijeva uvid u interne akte poslodavca kojim je uređena organizacija i sistematizacija radnih mjesta i drugu dokumentaciju koja se odnosi na organizaciju rada, kao i neposrednu provjeru propisane organizacije rada i faktičkog stanja organizacije rada kod poslodavca radi utvrđivanja eventualnih odstupanja. (2) Analiza organizacije rada iz stava (1) ovog člana sadrži nazive radnih mjesta, mjesta rada, odnosno lokaciju gdje se poslovi obavljaju, uvjete za zasnivanje radnog odnosa, broj trenutnih izvršilaca na radnim mjestima, broj žena, muškaraca, broj maloljetnika, lica sa invaliditetom i dr. Član 11. (Utvrđivanje opasnosti i štetnosti na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini) (1) Utvrđivanje opasnosti i štetnosti na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini vrši se na osnovu podataka koji se prikupljaju iz dokumentacije kojom raspolaže poslodavac (izvještaji o prethodnim i periodičnim ljekarskim pregledima radnika, podaci o povredama na radu, profesionalnim oboljenjima i oboljenjima u vezi sa radom, analiza preduzetih mjera radi sprječavanja povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom, zapisnici o izvršenom inspekcijskom nadzoru, uputstva za siguran rad i druga dokumentacija za upotrebu i održavanje i sl), posmatranjem i praćenjem procesa rada na radnom mjestu, te analizom i vršenjem potrebnih pregleda i ispitivanja štetnosti i opasnosti na mjestima rada u radnoj okolini. (2) Pri izradi akta o procjeni rizika ovlaštena organizacija može koristiti rezultate važećih periodičnih pregleda i ispitivanja sredstava rada, pod uvjetom da nalazi utvrđeni periodičnim pregledima i ispitivanjima iz oblasti zaštite na radu nisu stariji od tri godine i pod uvjetom da u međuvremenu nije došlo do izmjene uvjeta utvrđenih prethodnim periodičnim pregledima i ispitivanjima (izmjena tehnološkog procesa rada, promjena lokacije sredstva rada i sl), dok je ovlaštena organizacija obavezna pri izradi akta o procjeni rizika obaviti pregled i ispitivanje fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime. Član 12. (Vrste opasnosti na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini) Opasnosti na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini mogu biti: a) mehaničke opasnosti, koje se pojavljuju u vezi sa korištenjem sredstava i opreme za rad, kao što su: - nedovoljna sigurnost zbog rotirajućih ili pokretnih dijelova, - slobodno kretanje dijelova ili materijala koji mogu uzrokovati povredu radnika, - unutrašnji transport i kretanje radnih mašina ili vozila, kao i pomjeranja opreme za rad, Сриједа, 24. 3. 2021. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 23 - Страна 99 - korištenje opasnih sredstava za rad, koja mogu uzrokovati požar ili eksploziju, - nemogućnost ili ograničenost pravovremenog udaljavanja radnika sa mjesta rada zbog izloženosti zatvaranju, mehaničkom udaru, poklapanju i sl, - drugi mehanički faktori; b) opasnosti koje se pojavljuju u vezi sa karakteristikama radnog mjesta, kao što su: - opasne površine (podovi i sve vrste gazišta, površine sa kojima radnici dolaze u dodir, a koje imaju oštre ivice, šiljke, grube površine, izbočene dijelove i sl), - rad na visini ili dubini, - rad u skučenom, ograničenom ili opasnom prostoru (između dva ili više fiksiranih dijelova, između pokretnih dijelova ili vozila, rad u zatvorenom prostoru koji je nedovoljno osvijetljen i sl), - mogućnost klizanja ili spoticanja (mokre ili klizave površine), - fizička nestabilnost mjesta rada, - moguće posljedice ili smetnje usljed obavezne upotrebe sredstava ili opreme za ličnu zaštitu (korištenje sredstava i opreme lične zaštite koji opterećuju radnika), - posljedice obavljanja poslova radnog mjesta korištenjem neodgovarajućih ili neprilagođenih metoda rada, - druge opasnosti koje se mogu pojaviti u vezi sa karakteristikama radnog mjesta i načina rada; c) opasnosti koje se pojavljuju u vezi sa korištenjem električne energije, kao što su: - opasnost od direktnog dodira sa dijelovima električne instalacije i opreme pod naponom, - opasnost od indirektnog dodira, - opasnost od toplotnih dejstava koje razvija električna oprema i instalacije (pregrijavanje, požar, eksplozija, varničenje i sl), - opasnosti usljed udara groma i posljedica atmosferskog pražnjenja, - opasnost od štetnog uticaja elektrostatičkog elektriciteta, - druge opasnosti koje se mogu pojaviti u vezi sa korištenjem električne energije. Član 13. (Vrste štetnosti na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini) Štetnosti na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini mogu biti: a) štetnosti koje nastaju ili se pojavljuju u procesu rada, kao što su: - hemijske štetnosti, prašina i dimovi (udisanje, gušenje, unošenje u organizam, prodor u tijelo kroz kožu, opekotine, trovanje i sl), - fizičke štetnosti (buka, vibracije, štetni uticaji zračenja – toplotnog, jonizirajućeg ili nejonizirajućeg, laserskog, ultrazvučnog i dr), - biološke štetnosti (virusi, paraziti, gljivice, bakterije, izlaganje mikroorganizmima i alergenima), - štetni uticaji mikroklime (visoka ili niska temperatura, vlažnost i brzina strujanja zraka, neodgovarajuća – nedovoljna osvijetljenost), - štetni klimatski uticaji, - štetnosti koje nastaju korištenjem opasnih materija u proizvodnji, transportu, pakovanju, skladištenju ili uništavanju, - druge štetnosti koje se pojavljuju u procesu rada, a koje mogu biti uzrok povrede na radu, profesionalnog oboljenja ili oštećenja zdravlja radnika; b) štetnosti koje proizlaze iz psihičkih i psihofizičkih napora koji su uzročno povezani sa radnim mjestom i poslovima koje radnik obavlja, kao što su: - napori ili fizička naprezanja (ručno prenošenje tereta, vučenje tereta, druge dugotrajne fizičke aktivnosti i sl), - neprilagođen fiziološki položaj tijela (dugotrajno stajanje, sjedenje i sl), - napori pri obavljanju određenih poslova koje uzrokuju psihosocijalni faktori rizika (stres, monotonija u radu, mobing i sl), - odgovornost u primanju i prenošenju informacija, korištenje odgovarajućeg znanja i sposobnosti, odgovornost u pravilima ponašanja, odgovornost za brze izmjene radnih procedura, intenzitet u radu, prostorna uvjetovanost mjesta rada, konfliktne situacije, rad sa strankama, rad sa novcem, nedovoljna motivacija za rad, odgovornost u rukovođenju i sl; c) štetnosti povezane sa organizacijom rada, kao što su: - prekovremeni rad, - rad u smjenama, - rad noću, - pripravnost za rad i sl; d) ostale štetnosti koje se pojavljuju na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini, kao što su: - štetnosti koje prouzrokuju druga lica (nasilje prema licima koja rade na šalterima, lica na obezbjeđenju i sl), - rad sa životinjama, - rad u blizini vode ili ispod površine vode i sl. Član 14. (Procjena rizika u odnosu na opasnosti i štetnosti) (1) Procjena rizika zasniva se na analizi vjerovatnoće nastanka i težine povreda, profesionalnih oboljenja ili oštećenja zdravlja radnika u vezi sa radom, prouzrokovanim na radnom mjestu i mjestu rada u radnoj okolini. (2) Na osnovu prikupljenih podataka i prepoznatih, odnosno utvrđenih opasnosti i štetnosti i utvrđene liste opasnosti i štetnosti u radnoj okolini na svakom radnom mjestu, izborom i primjenom odgovarajućih metoda vrši se procjenjivanje rizika, tj. vjerovatnoće nastanka i težine povreda, profesionalnih oboljenja ili oštećenja zdravlja radnika. (3) Procjena rizika vrši se za svaku prepoznatu, odnosno utvrđenu opasnost ili štetnost, upoređivanjem sa dozvoljenim vrijednostima utvrđenim propisima iz oblasti zaštite na radu, tehničkim propisima, standardima i preporukama. (4) Vjerovatnoća nastanka povreda, profesionalnih oboljenja ili oštećenja zdravlja radnika u vezi sa radom, prouzrokovanih opasnostima i štetnostima na radnom mjestu i mjestu rada u radnoj okolini, procjenjuje se na osnovu analize koja uzima u obzir učestalost i trajanje izloženosti radnika opasnostima i štetnostima, vjerovatnoću nastanka opasnog događaja i tehničke ili druge mogućnosti za njihovo izbjegavanje, odnosno ograničenje. (5) Težina moguće povrede, profesionalnih oboljenja ili oštećenja zdravlja radnika procjenjuje se na osnovu analize Број 23 - Страна 100 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Сриједа, 24. 3. 2021. koja uzima u obzir predvidivu vrstu povrede (laka, teška povreda, smrt, kolektivna povreda na radu), koja se može očekivati. Član 15. (Nivoi procijenjenog rizika) (1) Procjenjivanje rizika vrši se u skladu s Matricom procjene rizika prema općim kriterijima nivoa rizika (vjerovatnost, posljedica), koja je propisana na obrascu broj 1. ovih pravila i čini njegov sastavni dio. (2) Rizik se procjenjuje kao: a) beznačajan rizik, b) rizik koji je prihvatljiv, c) srednje veliki rizik, d) veliki rizik, e) vrlo veliki rizik. (3) Na osnovu procijenjenog rizika, vrši se utvrđivanje radnih mjesta sa povećanim rizikom, odnosno onih radnih mjesta na kojim i pored potpuno ili djelimično primijenjenih mjera zaštite na radu, postoje okolnosti koje mogu da ugroze sigurnost i zdravlje radnika. Član 16. (Utvrđivanje načina i mjera za otklanjanje, smanjenje ili sprječavanje rizika) (1) Na osnovu procijenjenih rizika na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini, aktom o procjeni rizika se utvrđuju način i mjere za sprječavanje, otklanjanje ili smanjenje rizika na najmanju moguću mjeru. (2) Ako su procijenjeni rizici takve prirode da život i zdravlje radnika nisu teže ugroženi, a za čije otklanjanje su potrebna veća investiciona ulaganja, aktom o procjeni rizika mogu se utvrditi mjere i rokovi za njihovo provođenje, s ciljem potpunog otklanjanja rizika ili smanjenja rizika na najmanju moguću mjeru. (3) Za provođenje mjera za sprječavanje, otklanjanje ili smanjenje rizika odgovoran je poslodavac neposredno ili preko radnika za zaštitu na radu ili preko drugog lica koje obavlja poslove zaštite na radu kod poslodavca. Član 17. (Mjere za otklanjanje, smanjenje ili sprječavanje rizika) Mjere koje se aktom o procjeni rizika utvrđuju za otklanjanje, smanjenje ili sprječavanje rizika, mogu biti: a) promjene u tehničko-tehnološkom procesu rada zamjenom opasnih segmenata u radnom procesu manje opasnim, b) održavanje sredstava rada u ispravnom stanju i vršenje propisanih periodičnih pregleda i ispitivanja sredstava rada i opreme, c) vršenje propisanih periodičnih pregleda i ispitivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime, d) smanjenje vremenske izloženosti radnika utvrđenim fizičkim, hemijskim, biološkim štetnostima i negativnom uticaju mikroklime, e) uklanjanje štetnih tvari iz upotrebe ili zamjena manje štetnim, f) postavljanje izolovanih kabina, g) ograničavanje dijela tehničko-tehnološkog procesa, odnosno štetnog uticaja na radnu okolinu postavljanjem pregrada, okvira i dr, h) uvođenje mehanizacije radi zamjene fizičke prisutnosti radnika, i) osiguravanje propisanih uvjeta za siguran i zdrav rad u radnoj okolini, j) osposobljavanje radnika za siguran i zdrav rad, k) periodične provjere teorijske i praktične osposobljenosti radnika za siguran i zdrav rad za radnike na radnim mjestima sa povećanim rizikom, sa utvrđenim rokovima, l) osiguravanje sredstava i opreme lične zaštite na radu i održavanje u ispravnom stanju, m) upućivanje zaposlenih na prethodne i periodične ljekarske preglede, n) ergonomske mjere, o) izmjene u organizaciji rada i dr. Član 18. (Zaključak) (1) Nakon provedenog postupka procjene rizika kod poslodavca donosi se zaključak iz člana 7. ovih pravila. (2) Zaključak iz stava (1) ovog člana sadrži: a) spisak svih radnih mjesta na kojima je izvršena procjena rizika sa navođenjem stepena utvrđenog rizika, b) spisak radnih mjesta koja su utvrđena kao radna mjesta sa povećanim rizikom, c) prioritete u otklanjanju rizika, d) izjavu poslodavca kojom se obavezuje da će primijeniti sve utvrđene mjere za siguran i zdrav rad radnika. Član 19. (Izmjene i dopune akta o procjeni rizika) (1) U slučaju promjene rizika u procesu rada, poslodavac je dužan da izvrši odgovarajuću izmjenu akta o procjeni rizika. (2) Akt o procjeni rizika podliježe potpunoj izmjeni i dopuni nakon svake kolektivne povrede na radu sa smrtnim posljedicama, koja se dogodi na radnom mjestu i mjestu rada u radnoj okolini poslodavca ili ukoliko to naloži inspektor rada. (3) Akt o procjeni rizika podliježe djelimičnoj izmjeni i dopuni, u dijelu koji se odnosi na određeno radno mjesto i s njim povezana radna mjesta, i to: a) u slučaju smrtne i teške povrede na radu, b) u slučaju svake nove opasnosti ili štetnosti, odnosno promjene stepena rizika u procesu rada, c) kada mjere koje su utvrđene za sprječavanje, otklanjanje ili smanjenje rizika ne odgovaraju procijenjenom stanju, d) kada postoje mogućnosti i načini za unaprjeđenje, odnosno dopunu procijenjenih rizika, e) u slučaju kada to naloži inspektor rada. DIO ČETVRTI – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 20. (Postupanje poslodavaca do donošenja akta o procjeni rizika) Do donošenja akta o procjeni rizika u smislu ovih pravila, mjere zaštite na radu koje se provode radi sprječavanja povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oštećenja zdravlja radnika, provodit će se u skladu sa općim aktom poslodavca kojim su uređena prava, obaveze i odgovornosti iz oblasti zaštite na radu.
Pravilnik o načinu, postupku i rokovima vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 23/21 24.03.2021 zaštita na radu,periodični pregledi PRAVILNIK O NAČINU, POSTUPKU I ROKOVIMA VRŠENJA PERIODIČNIH PREGLEDA I ISPITIVANJA IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU DIO PRVI - OSNOVNE ODREDBE Član 1. (Sadržaj Pravilnika) Ovim pravilnikom propisuju se način, postupak i rokovi vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja sredstava za rad i sredstava i opreme lične zaštite, električnih i gromobranskih instalacija na objektima na kojima se primjenjuju mjere zaštite na radu, periodičnih pregleda i ispitivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama, te oblik i sadržaj zapisnika o stručnom nalazu i isprave koji se izdaju nakon obavljenog pregleda i ispitivanja. Član 2. (Definicije pojmova) Pojmovi koji se koriste u ovom pravilniku imaju značenje određeno Zakonom o zaštiti na radu. Član 3. (Rodna neutralnost izraza) Izrazi koji se koriste u ovom pravilniku, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod. DIO DRUGI - PERIODIČNI PREGLEDI I ISPITIVANJA SREDSTAVA ZA RAD I SREDSTAVA I OPREME LIČNE ZAŠTITE Član 4. (Predmet periodičnih pregleda i ispitivanja sredstava za rad i sredstava i opreme lične zaštite) Periodični pregledi i ispitivanja sredstava za rad i sredstava i opreme lične zaštite obavljaju se radi provjere ispunjenosti sigurnosno-zdravstvenih zahtjeva i provođenja propisanih mjera zaštite na radu, te radi otkrivanja i otklanjanja nedostataka koji bi mogli ugroziti sigurnost i zdravlje radnika koji rukuju sredstvima za rad i sredstvima i opremom lične zaštite, kao i drugih radnika u radnoj okolini. Član 5. (Vršenje periodičnih pregleda i ispitivanja sredstava za rad i sredstava i opreme lične zaštite, električnih i gromobranskih instalacija na objektima na kojima se primjenjuju mjere zaštite na radu) Periodične preglede i ispitivanja sredstava za rad i sredstava i opreme lične zaštite, električnih i gromobranskih instalacija na objektima na kojima se primjenjuju mjere zaštite na radu, može vršiti ovlaštena organizacija koja ima dozvolu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike (u daljem tekstu: Ministarstva), za obavljanje te vrste poslova. Član 6. (Sredstva za rad koja podliježu periodičnim pregledima i ispitivanjima) Periodičnim pregledima i ispitivanjima u smislu ovog pravilnika podliježu sljedeća sredstva za rad: 1. pokretne, stabilne i kose dizalice sa električnim i drugim pogonom kojim se diže, prenosi ili spušta teret pomoću čeličnog užeta, lanca ili magneta (mostne, poluportalne, portalne i stubne dizalice svih tipova, autodizalice i njima slične dizalice), kao i kombinacije takvih dizalica koje služe za industrijski, građevinski i drugi transport, 2. liftovi za prevoz radnika i tereta, sa pratiocem ili bez njega, 3. žičare za prevoz radnika i tereta, sa pripadajućom opremom, postrojenjima i objektima, 4. stabilni i pokretni kompresori i kompresorske stanice sa radnim pritiskom većim od 1 bar ili kapacitetom većim od 6 m3/min, 5. mehaničke i hidraulične prese i mašine za sječenje i obradu materijala na mehanizovani pogon, 6. sve vrste sredstava za rad na mehanizovani pogon, 7. sve vrste alata sa električnim, hidrauličnim, pneumatskim, parnim pogonom i motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem. Član 7. (Rokovi za obavljanje periodičnih pregleda i ispitivanja sredstava za rad) (1) Periodični pregledi i ispitivanja sredstava za rad koja se prvi put puštaju u rad, vrše se prije puštanja u rad, a naredni pregledi i ispitivanja vrše se najmanje jednom u tri godine, ako posebnim propisom nisu određeni drugi rokovi i ako ne dođe do izmijenjenih uvjeta iz stava (3) ovog člana. (2) Periodični pregledi i ispitivanja dizalica postavljenih u mašinskim halama termoelektrana i hidroelektrana iz člana 6. tačka 1. ovog pravilnika, vrše se za vrijeme generalnog remonta postrojenja u ovim objektima. (3) Izuzetno od od stava (1) ovog člana, periodični pregledi i ispitivanja se vrše i prije isteka roka od tri godine ili drugog roka propisanog posebnim propisima ukoliko dođe do izmijenjenih uvjeta usljed: a) građevinske rekonstrukcije objekta, b) zamjene i rekonstrukcije postojećih, kao i postavljanja novih sredstava za rad, c) promjene lokacije sredstava za rad, d) izmjene tehnološkog procesa rada, e) udesa ili havarije, u kojem slučaju se periodični pregledi i ispitivanja obavljaju prije ponovnog puštanja u rad. Član 8. (Način vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja sredstava za rad i električnih i gromobranskih instalacija na objektima na kojima se primjenjuju mjere zaštite na radu) (1) Periodični pregledi i ispitivanja sredstava rada i električnih i gromobranskih instalacija na objektima na kojima se primjenjuju mjere zaštite na radu vrše se dok su u stanju mirovanja i u pogonu (statičko i dinamičko ispitivanje). (2) Periodičnim pregledima i ispitivanjima iz stava (1) ovog člana vrši se vizuelni pregled, te ispitivanje sredstava za rad odgovarajućim instrumentima i opremom, dok su bez opterećenja i pri najvećem dopuštenom opterećenju. (3) Sredstva za rad pregledaju se i ispituju na mjestima upotrebe ili na drugom odgovarajućem mjestu pod okolnostima koje su bitne za primjenu mjera zaštite na radu. (4) Sredstva za rad koja predstavljaju funkcionalnu odnosno tehnološku cjelinu ispituju se kao jedinstveno postrojenje. (5) Ukoliko se prilikom vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja iz stava (1) ovog člana utvrde određeni nedostaci na sredstvu za rad ili nekom njegovom dijelu, pregled i ispitivanje se ne može nastaviti na sredstvu za rad, niti na ostalim dijelovima ukoliko su u funkcionalnoj vezi, dok se utvrđeni nedostaci ne otklone. (6) Za vrijeme vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja iz stava (1) ovog člana, moraju se primjenjivati propisane mjere zaštite na radu, a posebno u pogledu postavljanja zaštitnih naprava i sigurnog načina rada lica koja vrše preglede i ispitivanja. (7) Podnosilac zahtjeva za obavljanje pregleda i ispitivanja iz stava (1) ovog člana, dužan je ovlaštenoj organizaciji uz zahtjev dostaviti, odnosno staviti na raspolaganje dokumentaciju i podatke o sredstvima za rad, sredstvima i opremi lične zaštite, električnim i gromobranskim Сриједа, 24. 3. 2021. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 23 - Страна 111 instalacijama na objektima na kojima se primjenjuju mjere zaštite na radu, o tehničko-tehnološkim procesima i drugu dokumentaciju od značaja za obavljanje pregleda i ispitivanja iz stava (1) ovog člana. Član 9. (Sadržaj zapisnika o stručnom nalazu o obavljenim periodičnim pregledima i ispitivanjima sredstava za rad i električnih i gromobranskih instalacija na objektima na kojima se primjenjuju mjere zaštite na radu) (1) Ovlaštena organizacija iz člana 5. ovog pravilnika koja je izvršila periodične preglede i ispitivanja sredstava za rad i električnih i gromobranskih instalacija na objektima na kojima se primjenjuju mjere zaštite na radu obavezna je sačiniti zapisnik o stručnom nalazu. (2) Zapisnik o stručnom nalazu iz stava (1) ovog člana sadrži: 1. naziv organizacije koja je izvršila preglede i ispitivanja, 2. broj i datum ovlaštenja Ministarstva, 3. naziv podnosioca zahtjeva za vršenje periodičnih pregleda i ispitivanja, 4. datum i mjesto pregleda i ispitivanja, 5. ime i prezime, stručnu spremu i radno iskustvo najmanje tri stručna lica koja su vršila pregled i ispitivanje, 6. spisak propisa i standarda koji su korišteni prilikom pregleda i ispitivanja, 7. spisak svih instrumenata koji su korišteni prilikom pregleda i ispitivanja, 8. podatke o metodu i načinu vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja, 9. šematski prikaz mjernog mjesta i fotografiju pregledanog sredstva za rad, 10. konstataciju da li su sredstva za rad postavljena ili ugrađena prema projektnoj dokumentaciji, 11. konstataciju da li je došlo do promjene lokacije sredstva za rad u odnosu na lokaciju utvrđenu prethodnim pregledima i ispitivanjima, 12. rezultate ili vrijednosti utvrđene pojedinačnim ispitnim radnjama i maksimalno dozvoljene vrijednosti mjernih veličina (buka, vibracija, štetne nokse i dr), utvrđene propisima donesenim na osnovu zakona, 13. vrijeme izlaganja radnika prisutnim štetnostima u toku rada i izračunate vrijednosti dozvoljenog vremena izlaganja, 14. konstataciju da li na sredstvima za rad postoje odgovarajući uređaji za zaštitu od opasnosti pri radu, 15. konstataciju da li su na sredstvima za rad, odnosno na njihovim dijelovima nastale promjene koje predstavljaju opasnost za život ili zdravlje radnika na radu, 16. konstataciju da li se i u kojim količinama javljaju štetne materije i da li su ispravni uređaji za odvođenje štetnih materija, 17. konstataciju da li sredstava za rad stvaraju buku i vibraciju i kojeg intenziteta, a posebno vibraciju koja djeluje na ruke i tijelo i da li su primijenjene propisane mjere zaštite, 18. konstataciju da li sredstvo za rad ima ispravnu toplotnu izolaciju, 19. konstataciju da li su ispravni zaštitni uređaji za zaštitu radne okoline od štetnih zračenja, 20. konstataciju da li su ispravni uređaji za uključenje u pogon i isključenje iz pogona, signalni i kontrolni uređaji i uređaji za upravljanje, 21. konstataciju da li se rad na sredstvima za rad i njihovim dijelovima vrši prema uputstvima za rad i održavanje, te da li su uputstva za rad trajno postavljena u skladu sa zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona, 22. konstataciju da li je obezbijeđena ispravnost pripadajućih instalacija i opreme za odvođenje štetnih materija, kao i zaštita na električnim instalacijama (zaštita od direktnog i indirektnog dodira dijelova pod naponom, kratkog spoja i preopterećenja), 23. konstataciju da li pregledana sredstava za rad udovoljavaju zahtjevima utvrđenim zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona, 24. ukoliko se pregledima i ispitivanjima utvrdi da pregledana sredstva za rad ne udovoljavaju zahtjevima utvrđenim zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona, navesti razloge i odgovarajuće propise, 25. potpis najmanje tri stručna lica koja su vršila pregled i ispitivanje. (3) Da bi se periodični pregledi i ispitivanje sredstava za rad obavili na pravilan način, ovlaštena organizacija iz stava (1) ovog člana je dužna izvršiti sva ispitivanja propisana u stavu (2) ovog člana, odnosno zapisnik o stručnom nalazu mora sadržavati sve ispitane konstatacije i podatke iz stava (2) ovog člana. Član 10. (Periodični pregledi i ispitivanja ostalih sredstava za rad) Periodični pregledi i ispitivanja ostalih sredstava za rad koja nisu nabrojana u članu 6. ovog pravilnika, vrše se na način, po postupku i u rokovima utvrđenim općim aktom poslodavca, u skladu sa uputstvima proizvođača, standardima i tehničkim propisima, s tim da periodičnim pregledima i ispitivanjima u smislu ovog pravilnika ne podliježu kućanski aparati namijenjeni korištenju u domaćinstvu, audio i video oprema, oprema za informacijsku tehnologiju, te uobičajna kancelarijska oprema. Član 11. (Periodični pregledi i ispitivanja sredstava i opreme lične zaštite) (1) Periodični pregledi i ispitivanja sredstava i opreme lične zaštite vrše se na način, po postupku i u rokovima utvrđenim propisima iz oblasti zaštite na radu, važećim propisima o standardizaciji u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: BiH), tehničkim propisima i uputstvima proizvođača. (2) Ovlaštena organizacija iz člana 5. ovog pravilnika koja je izvršila periodične preglede i ispitivanja sredstava i opreme lične zaštite obavezna je sačiniti zapisnik o stručnom nalazu. (3) Zapisnik o stručnom nalazu iz stava (2) ovog člana sadrži: 1. naziv organizacije koja je izvršila preglede i ispitivanja, 2. broj i datum ovlaštenja Ministarstva, 3. naziv podnosioca zahtjeva za vršenje periodičnih pregleda i ispitivanja, 4. datum i mjesto pregleda i ispitivanja, 5. ime i prezime, stručna sprema i radno iskustvo stručnih lica koja su vršila pregled i ispitivanje, 6. spisak propisa i standarda koji su korišteni prilikom pregleda i ispitivanja, 7. spisak svih instrumenata koji su korišteni prilikom pregleda i ispitivanja, 8. podatke o metodu i načinu vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja, 9. fotografiju pregledanog sredstva i opreme lične zaštite, 10. konstataciju da li su sredstva i oprema lične zaštite izrađeni u skladu sa propisima, Број 23 - Страна 112 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Сриједа, 24. 3. 2021. 11. konstataciju da li su na sredstvima i opremi lične zaštite, odnosno na njihovim dijelovima nastale promjene koje predstavljaju opasnost za život ili zdravlje radnika na radu, 12. konstataciju da li se sredstva i oprema lične zaštite upotrebljavaju i održavaju prema uputstvima za rad i održavanje, 13. konstataciju da li su sredstva i oprema lične zaštite prilagođeni namjeni u odnosu na sredstva za rad i opremu, 14. krajnji rok trajanja lične zaštite opreme, 15. konstataciju da li pregledana sredstva i oprema lične zaštite udovoljavaju zahtjevima utvrđenim zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona, 16. ukoliko se pregledima i ispitivanjima utvrdi da pregledana sredstva i oprema lične zaštite ne udovoljavaju zahtjevima utvrđenim zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona, navesti razloge i odgovarajuće propise, 17. potpis stručnih lica koja su vršila pregled i ispitivanje. (4) Da bi se periodični pregledi i ispitivanje sredstava i opreme lične zaštite obavili na pravilan način, ovlaštena organizacija iz stava (1) ovog člana je dužna izvršiti sva ispitivanja propisana u stavu (3) ovog člana, odnosno zapisnik o stručnom nalazu mora sadržavati sve ispitane konstatacije i podatke iz stava (3) ovog člana. Član 12. (Upotrebna dozvola) (1) Po sačinjavanju zapisnika iz čl. 9. i 11. ovog pravilnika ovlaštena organizacija sačinjava ispravu - upotrebnu dozvolu, kojom se dokazuje da pregledana i ispitana sredstva za rad ili sredstva i oprema lične zaštite udovoljavaju zahtjevima utvrđenim zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona. (2) Upotrebna dozvola iz stava (1) ovog člana sadrži: 1. naziv organizacije koja izdaje upotrebnu dozvolu, 2. broj upotrebne dozvole, 3. mjesto i datum izdavanja upotrebne dozvole, 4. naziv podnosioca zahtjeva za izdavanje upotrebne dozvole, 5. vrsta obavljenog pregleda i ispitivanja, 6. lokacija, 7. tehničke karakteristike, 8. konstataciju da pregledana i ispitana sredstva za rad i sredstva i oprema lične zaštite, te električne i gromobranske instalacije na objektima na kojima se primjenjuju mjere zaštite na radu, udovoljavaju zahtjevima utvrđenim zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona, 9. rok važenja upotrebne dozvole, 10. potpis lica ovlaštenog za predstavljanje i zastupanje u ovlaštenoj organizaciji, 11. pečat ovlaštene organizacije. Član 13. (Izdavanje i čuvanje zapisnika o stručnom nalazu i upotrebne dozvole) (1) Zapisnik o stručnom nalazu iz čl. 9. i 11. ovog pravilnika i upotrebna dozvola iz člana 12. ovog pravilnika se sačinjavaju u tri printana primjerka od kojih se dva dostavljaju podnosiocu zahtjeva, a jedan zadržava ovlaštena organizacija koja je izvršila pregled i ispitivanje. (2) Ovlaštena organizacija je dužna čuvati isprave iz stava (1) ovog člana najkraće onoliko vremena koliko traje rok važenja upotrebne dozvole. U slučaju kada ovlaštena organizacija ima saznanja da je pokrenut postupak pred nadležnim sudom, pri čemu bi za odlučivanje u tom postupku mogle biti relevantne i isprave iz stava (1) ovog člana, ovlaštena organizacija je iste dužna čuvati do pravosnažnog okončanja tog postupka. DIO TREĆI - PERIODIČNI PREGLEDI I ISPITIVANJA FIZIČKIH, HEMIJSKIH I BIOLOŠKIH ŠTETNOSTI I MIKROKLIME U RADNIM I POMOĆNIM PROSTORIJAMA Član 14. (Predmet periodičnih pregleda i ispitivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama) Periodičnim pregledima i ispitivanjima fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama utvrđuje se da li mjesta rada i radna okolina ispunjavaju uvjete koji neće dovesti do nastanka profesionalnih oboljenja i oštećenja zdravlja radnika, odnosno utvrđuje se da li su koncentracije štetnosti u granicama dozvoljenim važećim propisima o standardizaciji u BiH i drugim važećim propisima. Član 15. (Vršenje periodičnih pregleda i ispitivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama) Periodične preglede i ispitivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama može vršiti ovlaštena organizacija koja ima dozvolu Ministarstva, za obavljanje te vrste poslova. Član 16. (Radne i pomoćne prostorije koje podliježu periodičnim pregledima i ispitivanjima) Periodičnim pregledima i ispitivanjima iz člana 14. ovog pravilnika podliježu radne i pomoćne prostorije u kojima: 1. proces rada koji se u njima obavlja utiče na temperaturu, vlažnost i brzinu strujanja zraka (mikroklimatski uvjeti), 2. u procesu rada nastaju buka i vibracija, odnosno štetna zračenja osim jonizirajućih, 3. je pri radu potrebno osigurati odgovarajuću osvijetljenost, 4. se u procesu rada stvaraju štetni plinovi, prašina, pare, magle, dim i aerosoli, 5. se pri radu koriste, proizvode ili pojavljuju opasne tvari u kojima nastaju organizmi štetni za zdravlje (virusi, paraziti, bakterije, gljivice i sl). Član 17. (Rokovi za obavljanje periodičnih pregleda i ispitivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama) (1) Periodični pregledi i ispitivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama iz člana 16. ovog pravilnika vrše se u roku od tri godine, računajući od prethodno izvršenog pregleda i ispitivanja, ako posebnim propisom nisu određeni drugi rokovi. (2) Periodični pregledi i ispitivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u novoizgrađenim radnim i pomoćnim prostorijama vrše se odmah nakon početka radnog procesa i kada nastanu uvjeti zbog kojih je ispitivanje obavezno, a najdalje u roku od šest mjeseci od dana početka radnog procesa. Član 18. (Način vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama) (1) Periodični pregledi i ispitivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama vrše se u uvjetima kada rade svi tehnološki Сриједа, 24. 3. 2021. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 23 - Страна 113 kapaciteti (sredstva za rad, instalacije za klimatizaciju i provjetravanje i dr). (2) Ukoliko su pregledima i ispitivanjima iz stava (1) ovog člana utvrđene štetnosti iznad dozvoljenih granica, ispitivanjem se određuje dozvoljeno vrijeme izlaganja. (3) Podnosilac zahtjeva za obavljanje pregleda i ispitivanja iz stava (1) ovog člana, dužan je ovlaštenoj organizaciji uz zahtjev dostaviti, odnosno staviti na raspolaganje dokumentaciju i podatke o fizičkim, hemijskim i biološkim štetnostima i mikroklimi u radnim i pomoćnim prostorijama, tehničko-tehnološkim procesima i drugu dokumentaciju od značaja za obavljanje pregleda i ispitivanja iz stava (1) ovog člana. Član 19. (Ispitivanje fizičkih štetnosti u radnim i pomoćnim prostorijama) (1) Ispitivanje fizičkih štetnosti u radnim i pomoćnim prostorijama vrši se na mjestu rada u radnoj okolini gdje se pri tehnološkom procesu pojavljuju buka, vibracije i štetna zračenja. (2) Ispitivanje buke, vibracija i štetnih zračenja obuhvata mjerenje, analizu i upoređivanje izmjerenih veličina sa dozvoljenim vrijednostima. Član 20. (Ispitivanje hemijskih štetnosti u radnim i pomoćnim prostorijama) (1) Ispitivanja hemijskih štetnosti vrše se na mjestu rada u radnoj okolini, u neposrednoj blizini organa za disanje radnika, gdje se u tehnološkim i radnim procesima pojavljuju hemijske štetnosti. (2) Ispitivanja hemijskih štetnosti vrše se u vremenskim razmacima koji su karakteristični za pravilnu ocjenu trenutne ili dnevne izloženosti radnika. (3) Na mjestima rada na kojima je u postupku ispitivanja utvrđena koncentracija hemijskih štetnosti iznad dozvoljenih granica, vrši se kontinuirano ispitivanje radi procjene rizika i preduzimanja mjera za smanjenje štetnosti i zaštitu zdravlja radnika. Član 21. (Ispitivanje bioloških štetnosti u radnim i pomoćnim prostorijama) (1) Ispitivanja bioloških štetnosti vrše se na mjestu rada u radnoj okolini gdje se pri radu koriste, proizvode ili pojavljuju opasne tvari u kojima nastaju organizmi štetni za zdravlje (virusi, paraziti, bakterije, gljivice i sl). (2) Ispitivanja bioloških štetnosti vrše se uzimanjem uzoraka na odgovarajućim mjestima i njihovom kvalitativnom i kvantitativnom analizom na osnovu laboratorijskih ispitivanja. Član 22. (Ispitivanje mikroklimatskih uvjeta u radnim i pomoćnim prostorijama) (1) Ispitivanje mikroklimatskih uvjeta (osvjetljenje, temperatura, vlažnost i brzina strujanja zraka) vrši se u radnim i pomoćnim prostorijama u kojim se obavlja proces rada koji utiče na mikroklimatske uvjete i u kojim se radnici kreću ili zadržavaju duže od dva sata u toku radne smjene. (2) Ispitivanje mikroklimatskih uvjeta iz stava (1) ovog člana vrši se u ljetnom i zimskom periodu, osim u radnim i pomoćnim prostorijama u kojima tehnološki postupak uvjetuje određene klimatske uvjete. (3) Pod zimskim periodom u smislu stava (2) ovog člana podrazumijeva se period od oktobra do marta, dok se pod ljetnim periodom podrazumijeva period od aprila do septembra. Član 23. (Sadržaj zapisnika o stručnom nalazu o obavljenim periodičnim pregledima i ispitivanjima fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama) (1) Ovlaštena organizacija iz člana 15. ovog pravilnika koja je izvršila periodične preglede i ispitivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama obavezna je sačiniti zapisnik o stručnom nalazu. (2) Zapisnik o stručnom nalazu iz stava (1) ovog člana sadrži: 1. naziv organizacije koja je izvršila preglede i ispitivanja, 2. broj i datum ovlaštenja Ministarstva, 3. naziv podnosioca zahtjeva za vršenje periodičnih pregleda i ispitivanja, 4. datum i mjesto pregleda i ispitivanja, 5. ime i prezime, stručnu spremu i radno iskustvo najmanje tri stručna lica koja su vršila pregled i ispitivanje, 6. spisak propisa i standarda koji su korišteni prilikom pregleda i ispitivanja, 7. spisak svih instrumenata koji su korišteni prilikom pregleda i ispitivanja, 8. podatke o metodu i načinu vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja, 9. šematski prikaz mjernih mjesta i fotografiju, 10. rezultate ili vrijednosti utvrđene pojedinačnim ispitnim radnjama i maksimalno dozvoljene vrijednosti mjernih veličina, 11. vrijeme izlaganja radnika prisutnim štetnostima u toku rada i izračunate vrijednosti dozvoljenog vremena izlaganja, 12. rezultate o izmjerenoj temperaturi zraka, temperaturi zračenja, relativnoj vlažnosti i brzini strujanja zraka, 13. nivo buke i podatke o nivou buke po različitim frekvencijama, ako prelaze dozvoljeni nivo, 14. nivo izmjerenih vibracija, 15. nivo štetnih zračenja osim jonizirajućih, 16. rezultate izmjerene prirodne i vještačke osvijetljenosti, 17. podatke o koncentarciji štetenih plinova, prašina, magle, dima i aerosoli, uključujući određivanje osnovnih karakteristika (agresivnost, eksplozivnost, zapaljivost, toksičnost, kanceregenost i dr), 18. pristutnost štetnih organizama po vrstama, 19. konstataciju da li su pregledi i ispitivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama izvršeni u uvjetima kada rade svi tehnološki kapaciteti, 20. konstataciju da li pregledane radne i pomoćne prostorije udovoljavaju zahtjevima utvrđenim zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona, 21. ukoliko se pregledima i ispitivanjima utvrdi da pregledane radne i pomoćne prostorije ne udovoljavaju zahtjevima utvrđenim zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona, navesti razloge i odgovarajuće propise, 22. potpis najmanje tri stručna lica koja su vršila pregled i ispitivanje. (3) Da bi se periodični pregledi i ispitivanje fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama obavili na pravilan način, ovlaštena organizacija iz stava (1) ovog člana je dužna izvršiti sva ispitivanja propisana u stavu (2) ovog člana, odnosno zapisnik o stručnom nalazu mora sadržavati sve ispitane konstatacije i podatke iz stava (2) ovog člana. Број 23 - Страна 114 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Сриједа, 24. 3. 2021. Član 24. (Upotrebna dozvola) (1) Po sačinjavanju zapisnika iz člana 23. ovog pravilnika ovlaštena organizacija sačinjava ispravu - upotrebnu dozvolu, kojom se dokazuje da pregledane radne i pomoćne prostorije udovoljavaju zahtjevima utvrđenim zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona. (2) Upotrebna dozvola iz stava (1) ovog člana sadrži: 1. naziv organizacije koja izdaje upotrebnu dozvolu, 2. broj upotrebne dozvole, 3. mjesto i datum izdavanja upotrebne dozvole, 4. naziv podnosioca zahtjeva za izdavanje upotrebne dozvole, 5. vrstu obavljenog pregleda i ispitivanja, 6. lokaciju, 7. tehničke karakteristike (oznaka pregledanih radnih i pomoćnih prostorija - naziv, površina i sl), 8. konstataciju da pregledane radne i pomoćne prostorije udovoljavaju zahtjevima utvrđenim zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona, 9. rok važenja upotrebne dozvole, 10. potpis lica ovlaštenog za predstavljanje i zastupanje u ovlaštenoj organizaciji, 11. pečat ovlaštene organizacije. Član 25. (Izdavanje i čuvanje zapisnika o stručnom nalazu i upotrebne dozvole) (1) Zapisnik o stručnom nalazu iz člana 23. ovog pravilnika i upotrebna dozvola iz člana 24. ovog pravilnika se sačinjavaju u tri printana primjerka od kojih se dva dostavljaju podnosiocu zahtjeva, a jedan zadržava ovlaštena organizacija koja je izvršila pregled i ispitivanje. (2) Ovlaštena organizacija je dužna čuvati isprave iz stava (1) ovog člana najkraće onoliko vremena koliko traje rok važenja upotrebne dozvole. U slučaju kada ovlaštena organizacija ima saznanja da je pokrenut postupak pred nadležnim sudom, pri čemu bi za odlučivanje u tom postupku mogle biti relevantne i isprave iz stava (1) ovog člana, ovlaštena organizacija je iste dužna čuvati do pravosnažnog okončanja tog postupka. DIO ČETVRTI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 26. (Važenje ranije izdatih isprava iz oblasti zaštite na radu) Isprave izdate u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu ("Službeni list SRBiH", broj 2/91), ostaju na snazi do isteka roka na koji su izdate ili do nastupanja okolnosti iz člana 7. stav (3) ovog pravilnika. Član 27. (Prestanak važenja ranijeg propisa) Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu i postupku vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu iz člana 26. ovog pravilnika. Član 28. (Stupanje na snagu) Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene organizacije za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 23/21 24.03.2021 zaštita na radu Сриједа, 24. 3. 2021. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 23 - Страна 125 Na osnovu člana 65. stav (4) i člana 66. stav (3) Zakona o zaštiti na radu ("Službene novine Federacije BiH", broj 79/20), federalni ministar rada i socijalne politike donosi PRAVILNIK O UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI OVLAŠTENE ORGANIZACIJE ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU DIO PRVI - OSNOVNE ODREDBE Član 1. (Sadržaj Pravilnika) Ovim pravilnikom se propisuju organizacijski, kadrovski, tehnički i drugi uvjeti koje moraju ispunjavati ovlaštene organizacije za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu (u daljem tekstu: ovlaštene organizacije), postupak i način utvrđivanja tih uvjeta, način vođenja registra ovlaštenih organizacija i druga pitanja u vezi sa uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene organizacije, te postupkom izdavanja dozvole za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu. Član 2. (Definicije pojmova) Pojmovi koji se koriste u ovom pravilniku imaju značenje određeno Zakonom o zaštiti na radu. Član 3. (Rodna neutralnost izraza) Izrazi koji se koriste u ovom pravilniku, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod. DIO DRUGI - STRUČNI POSLOVI IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU Član 4. (Stručni poslovi iz oblasti zaštite na radu za koje se izdaje dozvola) Federalni ministar rada i socijalne politike (u daljem tekstu: federalni ministar), izdaje dozvolu za obavljanje sljedećih stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu: a) periodičnih pregleda i ispitivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama, b) periodičnih pregleda i ispitivanja sredstava za rad i sredstava i opreme lične zaštite, električnih i gromobranskih instalacija na objektima na kojima se primjenjuju mjere zaštite na radu, c) osposobljavanje radnika za siguran rad, d) procjenu rizika na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini. Član 5. (Način obavljanja poslova iz oblasti zaštite na radu) Poslove iz člana 4. ovog pravilnika može obavljati ovlaštena organizacija koja pored ispunjavanja organizacijskih, kadrovskih, tehničkih i drugih uvjeta koji su propisani ovim pravilnikom, ima izrađenu odgovarajuću metodologiju. DIO TREĆI - ORGANIZACIJSKI UVJETI Član 6. (Organizacijski uvjeti za izdavanje dozvole) Dozvola za obavljanje stručnih poslova iz člana 4. ovog pravilnika može se izdati privrednom društvu ili ustanovi sa sjedištem na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federaciji). Član 7. (Izdavanje dozvole u slučaju postojanja podružnica) (1) U slučaju kada privredno društvo ili ustanova iz člana 6. ovog pravilnika ima registrovanu jednu ili više podružnica, kadrovski, tehnički i drugi uvjeti propisani ovim pravilnikom utvrđuju se u odnosu na pravni subjekat u sjedištu, a ne i u odnosu na podružnice. (2) Da bi podružnica iz stava (1) ovog člana mogla obavljati stručne poslove iz člana 4. ovog pravilnika, potrebno je da ispunjava kadrovske, tehničke i druge uvjete propisane ovim pravilnikom. DIO ČETVRTI - KADROVSKI UVJETI Član 8. (Kadrovski uvjeti za obavljanje periodičnih pregleda i ispitivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama) (1) Poslove iz člana 4. tačka a) ovog pravilnika može obavljati ovlaštena organizacija koja u radnom odnosu na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom ima najmanje tri radnika sa visokom stručnom spremom - VII stepen ili visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koje se vrednuje sa najmanje 180, odnosno 240 ECTS bodova) i to: a) jedan diplomirani inžinjer hemije ili diplomirani inžinjer hemijske tehnologije ili diplomirani tehnolog ili bachelor hemije ili bachelor inžinjer hemijskog inžinjerstva i tehnologije, b) jedan diplomirani biolog ili diplomirani inžinjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike ili bachelor biologije (smjer: biohemija i fiziologija, mikrobiologija, nastavnički), c) jedan diplomirani inžinjer hemije ili diplomirani inžinjer hemijske tehnologije ili diplomirani tehnolog ili diplomirani biolog ili diplomirani inžinjer zaštite na radu ili diplomirani inžinjer fizike ili bachelor hemije ili bachelor inžinjer hemijskog inžinjerstva i tehnologije ili bachelor biologije (smjer: biohemija i fiziologija, mikrobiologija, nastavnički) ili bachelor inžinjer sigurnosti i pomoći ili bachelor fizike. (2) Radnici iz stava (1) ovog člana moraju imati prethodno stečeno radno iskustvo u struci, u trajanju od najmanje dvije godine. (3) Radnici iz stava (1) ovog člana moraju imati položen stručni ispit u skladu sa posebnim pravilnikom. (4) Za pružanje pomoći u obavljanju poslova iz člana 4. tačka a) ovog pravilnika ovlaštena organizacija može angažovati i lica iz stava (1) ovog člana koja ne ispunjavaju uvjete u pogledu propisanog radnog iskustva, koja mogu učestvovati u obavljanju određenih poslova radi sticanja radnog iskustva, ali ne mogu potpisivati odgovarajuće isprave iz oblasti zaštite na radu. Član 9. (Kadrovski uvjeti za obavljanje periodičnih pregleda i ispitivanja sredstava za rad i sredstava i opreme lične zaštite, električnih i gromobranskih instalacija na objektima na kojima se primjenjuju mjere zaštite na radu) (1) Poslove iz člana 4. tačka b) ovog pravilnika može obavljati ovlaštena organizacija koja u radnom odnosu na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom ima najmanje tri radnika sa visokom stručnom spremom - VII stepen ili visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koje se vrednuje sa najmanje 180, odnosno 240 ECTS bodova) i to: a) jedan diplomirani inžinjer mašinstva ili inžinjer mašinstva, b) jedan diplomirani inžinjer elektrotehnike ili inžinjer elektrotehnike, c) jedan diplomirani inžinjer mašinstva ili diplomirani inžinjer elektrotehnike ili diplomirani inžinjer građevinarstva ili diplomirani inžinjer arhitekture ili diplomirani inžinjer metalurgije ili diplomirani inžinjer zaštite na radu ili inžinjer mašinstva ili Број 23 - Страна 126 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Сриједа, 24. 3. 2021. inžinjer elektrotehnike ili bachelor inžinjer sigurnosti i pomoć. (2) Radnici iz stava (1) ovog člana moraju imati prethodno stečeno radno iskustvo u struci, u trajanju od najmanje dvije godine. (3) Radnici iz stava (1) ovog člana moraju imati položen stručni ispit u skladu sa posebnim pravilnikom. (4) Za pružanje pomoći u obavljanju poslova iz člana 4. tačka b) ovog pravilnika ovlaštena organizacija može angažovati i lica iz stava (1) ovog člana koja ne ispunjavaju uvjete u pogledu propisanog radnog iskustva, koja mogu učestvovati u obavljanju određenih poslova radi sticanja radnog iskustva, ali ne mogu potpisivati odgovarajuće isprave iz oblasti zaštite na radu. Član 10. (Kadrovski uvjeti za osposobljavanje radnika za siguran rad) Poslove iz člana 4. tačka c) ovog pravilnika može obavljati ovlaštena organizacija koja u radnom odnosu na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom ima najmanje tri radnika koji u pogledu struke i potrebnog radnog iskustva ispunjavaju uvjete iz čl. 8. ili 9. ovog pravilnika. Član 11. (Kadrovski uvjeti za procjenu rizika na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini) (1) Poslove iz člana 4. tačka d) ovog pravilnika može obavljati ovlaštena organizacija koja, pored ispunjavanja kadrovskih uvjeta iz člana 8. ovog pravilnika, ima u radnom odnosu na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom najmanje dva radnika sa visokom stručnom spremom - VII stepen ili visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koje se vrednuje sa najmanje 180, odnosno 240 ECTS bodova) i to: a) jedan doktor medicine specijalista medicine rada, b) jedan diplomirani psiholog ili poslovni psiholog ili diplomirani pedagog-psiholog. (2) Radnici iz stava (1) ovog člana moraju imati prethodno stečeno radno iskustvo u struci, u trajanju od najmanje dvije godine. (3) Radnici iz stava (1) ovog člana moraju imati položen stručni ispit u skladu sa posebnim pravilnikom. (4) Izuzetno, angažman doktora medicine specijaliste medicine rada i diplomiranog psihologa ili poslovnog psihologa ili diplomiranog pedagoga-psihologa iz stava (1) ovog člana može se ostvariti na osnovu posebnog ugovora zaključenog između ovlaštene organizacije i zdravstvene ustanove koja u skladu sa propisima o zdravstvenoj zaštiti obavlja djelatnost specifične zdravstvene zaštite radnika/medicine rada. (5) U slučaju kada se angažman doktora medicine specijaliste medicine rada i diplomiranog psihologa ili poslovnog psihologa ili diplomiranog pedagoga-psihologa ostvari na način predviđen u stavu (4) ovog člana, ta lica moraju ispunjavati uvjete propisane u st. (1), (2) i (3) ovog člana, kao i opće uvjete za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu iz člana 12. ovog pravilnika. Član 12. (Opći uvjeti za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu) (1) Radnik koji u ovlaštenoj organizaciji obavlja stručne poslove iz člana 4. ovog pravilnika mora imati položen stručni ispit za obavljanje tih poslova u skladu sa posebnim pravilnikom, osim ukoliko nije oslobođen obaveze polaganja stručnog ispita na način predviđen posebnim pravilnikom. (2) Poslove iz člana 4. ovog pravilnika ne može obavljati lice koje je u skladu sa propisima iz oblasti radnih odnosa i penzijskog i invalidskog osiguranja ispunilo uvjete za prestanak radnog odnosa, odnosno uvjete za sticanje prava iz penzijsko-invalidskog osiguranja, radnik koji obavlja poslove direktora u drugom pravnom licu ili radnik koji je po osnovu radnog odnosa prijavljen na obavezna osiguranja u entitetu Republika Srpska. DIO PETI - TEHNIČKI UVJETI Član 13. (Tehnički uvjeti za obavljanje periodičnih pregleda i ispitivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama) (1) Poslove iz člana 4. tačka a) ovog pravilnika može obavljati ovlaštena organizacija koja u vlasništvu ima uređaje, odnosno instrumente i mjernu opremu za ispitivanje, i to: a) za fizičke štetnosti (buka, vibracije i štetna zračenja osim jonizirajućih): - instrument za mjerenje buke koji omogućava frekventnu analizu buke, - instrument za mjerenje vibracija koji omogućava mjerenje i ocjenu vibracija koje djeluju na ruke i tijelo, odnosno na cijelo tijelo, - instrument za mjerenje UV zračenja koji omogućava mjerenje i vrednovanje UV zračenja, - instrument za mjerenje elektromagnetnih polja. b) za hemijske štetnosti (koncentracija plinova, para, prašina, dima i aerosoli): - gravimetrijsko-optimetrički instrument za uzorkovanje i određivanje ukupne i respirabilne prašine sa pripadajućom pumpom, - analitička vaga tačnosti 0,1 mg i oprema za kondicioniranje filtera, - instrumenti i oprema za uzorkovanje i mjerenje prašine (prašine u obliku vlakana, dima i aerosoli), - instrumenti i oprema za mjerenje organskih i neorganskih para i plinova sa odgovarajućim senzorima ili indikatorske cjevčice za plinove i pare sa pripadajućom pumpom, - centralni stol za pripremu rastvora i hemikalija, - neohodne hemikalije, stakleno i drugo laboratorijsko posuđe. c) za biološke štetnosti (virusi, paraziti, gljivice i bakterije): - digestor, inkubatori, hladnjaci (zamrzivači i frižideri), prenosni hladnjaci, dejonizator vode - uređaji za pripremu ultračiste i destilovane vode, sterilizator (vlažni, suhi), autoklav, vakumska pipeta, mikropipete, ph metri, analitička vaga tačnosti 0,1 mg, prenosni bunsen gorionik, svjetlosni binokularni mikroskop sa imerzijom, brojač kolonija, vodeno kupatilo, laboratorijska centrifuga, - uzorkovači vazduha za mikroorganizme ili petrijeve ploče, - neophodne hemikalije, laboratorijsko posuđe terenska oprema i oprema za sterilizaciju. d) za mikroklimu (temperatura, relativna vlažnost i brzina strujanja zraka, osvijetljenost): - instrument za mjerenje temperature zraka, relativne vlažnosti i brzine strujanja zraka, - instrument za mjerenje toplotnog zračenja, - instrument za mjerenje osvijetljenosti. (2) Poslove iz člana 4. tačka a) ovog pravilnika može obavljati ovlaštena organizacija koja pored uređaja, odnosno instrumenata i mjerne opreme za ispitivanje iz stava (1) Сриједа, 24. 3. 2021. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 23 - Страна 127 ovog člana, ima sopstveni laboratorijski prostor koji zadovoljava uvjete u pogledu smještaja i tehničke opremljenosti. Laboratorijski prostor mora biti ukupne površine od najmanje 50 m2, te isti mora sadržavati minimalno četiri prostorije koje osiguravanju mogućnost prozračivanja, te koje moraju činiti funkcionalnu cjelinu, i to: a) ventilisana prostorija za pripremu uzoraka, podloga i reagensa ili skladište za gotove podloge i nezapaljive hemikalije i reagense, b) prostorija za obradu uzoraka sa izolacijom uzročnika, koja mora biti klimatizovana, c) prostorija za sterilizaciju, d) prostorija za pranje laboratorijskog posuđa. (3) Osim uređaja, odnosno instrumenata i mjerne opreme za ispitivanje iz stava (1) ovog člana, ovlaštena organizacija može imati i drugu mjernu opremu za specifična ispitivanja. Član 14. (Tehnički uvjeti za obavljanje periodičnih pregleda i ispitivanja sredstava za rad i sredstava i opreme lične zaštite, električnih i gromobranskih instalacija na objektima na kojima se primjenjuju mjere zaštite na radu) (1) Poslove iz člana 4. tačka b) ovog pravilnika može obavljati ovlaštena organizacija koja u vlasništvu ima uređaje, odnosno instrumente i mjernu opremu za ispitivanje, i to: a) instrument za mjerenje sile koji odgovara karakteristikama radne opreme koja se pregleda i ispituje (dinamometri odgovarajućih opsega - mehanički, hidraulični ili elektronski), b) precizni mjerači razdaljine (laserski metri) za mjerenje ugiba ili drugi instrumenti za mjerenje ugiba (npr. pri opterećenju dizalica), c) instrumenti za mjerenje hidrauličnog pritiska: - pumpa (mehanička ili električna) za stvaranje odgovarajućeg pritiska, - mehanički ili električni manometri, d) instrument za mjerenje temperature, e) instrument za mjerenje buke, f) instrument za mjerenje vibracija, g) instrument za mjerenje UV zračenja, h) instrument za mjerenje elektromagnetnog zračenja, i) instrument za mjerenje toplotnog zračenja, j) instrumenti za mjerenje koncentracija plinova, para, dima, prašine i aerosoli; - instrumenti i oprema za mjerenje prašine (prašine u obliku vlakana, dima i aerosoli), - instrumenti i oprema za mjerenje organskih i neorganskih para i plinova sa odgovarajućim senzorima ili indikatorske cjevčice za plinove i pare sa pripadajućom pumpom, k) instrumenti za mjerenje električnih veličina (napon, jačina, otpor, magnetska polja i dr): - instrumenti za mjerenje napona, struje, snage i energije, - mjerni instrument (elektromehanički ili elektronski) za mjerenje impedanse petlje kvara, - megaommetar za mjerenje otpornosti izolacije električnih mašina i instalacija, - ommetar za mjerenje otpornosti jednosmjernim naponom (utvrđivanje neprekidnosti zaštitnog provodnika, te provodnika za izjednačavanje potencijala i postojanje galvanske veze između štićene metalne mase i zaštitnog provodnika) - strujna mjerna kliješta, - regulacioni otpornici, - mjerne sonde, - izvori napajanja (po potrebi), - instrument za mjerenje otpora izolirajućih podloga ili zidova, l) instrument za mjerenje jačine elektrostatičkog polja, m) instrument za mjerenje osvijetljenosti. (2) Osim uređaja, odnosno instrumenata i mjerne opreme za ispitivanje iz stava (1) ovog člana, ovlaštena organizacija može imati i drugu mjernu opremu za specifična ispitivanja. Član 15. (Tehnički uvjeti za osposobljavanje radnika za siguran rad) Poslove iz člana 4. tačka c) ovog pravilnika može obavljati ovlaštena organizacija koja je za obavljanje tih poslova osigurala odgovarajući prostor i koja u vlasništvu ima odgovarajuću opremu i učila za osposobljavanje radnika za siguran rad. Član 16. (Tehnički uvjeti za procjenu rizika na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini) Poslove iz člana 4. tačka d) ovog pravilnika može obavljati ovlaštena organizacija koja ispunjava tehničke uvjete iz člana 13. ovog pravilnika. Član 17. (Čuvanje i održavanje uređaja, instrumenata i mjerne opreme za ispitivanje) (1) Uređaji, odnosno instrumenti i mjerna oprema za ispitivanje iz čl. 13. i 14. ovog pravilnika mora odgovarati važećim propisima o standardizaciji i mjeriteljstvu u Bosni i Hercegovini. (2) Uređaji, odnosno instrumenti i mjerna oprema za ispitivanje iz čl. 13. i 14. ovog pravilnika treba da omogući primjenu savremenih naučno-istraživačkih metoda i da omogući optimalne rezultate ispitivanja. (3) Uređaji, odnosno instrumenti i mjerna oprema za ispitivanje iz čl. 13. i 14. ovog pravilnika mora se upotrebljavati, čuvati i održavati u skladu sa uputstvom proizvođača. (4) O uređajima, instrumentima i mjernoj opremi iz stava (1) ovog člana, u pisanom obliku se vodi dokumentacija koja mora sadržavati sljedeće podatke: a) naziv mjerne i ispitne opreme, b) ime proizvođača, c) oznaku tipa, modela i serijski broj, d) godinu proizvodnje, e) godinu stavljanja u upotrebu, f) datume kalibrisanja i servisiranja i g) dokaze o vlasništvu. (5) Uređaji, odnosno instrumenti i mjerna oprema za ispitivanje iz stava (1) ovog člana za koju postoji obaveza kalibrisanja i servisiranja, mora se kalibrisati i servisirati na način i u rokovima koji su određeni propisima o mjeriteljstvu ili prema uputstvu proizvođača ili najmanje jednom u dvije godine, ukoliko ne postoje propisi o mjeriteljstvu ili rok nije određen uputstvom proizvođača. DIO ŠESTI - POSTUPAK IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOZVOLE Član 18. (Podnošenje zahtjeva) (1) Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu podnosi se Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (u daljem tekstu: Ministarstvu). (2) U zahtjevu iz stava (1) ovog člana obavezno se naznačava vrsta stručnog posla iz člana 4. ovog pravilnika za koji se traži izdavanje dozvole, te uz zahtjev dostavljaju odgovarajući dokazi o ispunjavaju organizacijskih, kadrovskih, tehničkih i drugih uvjeta koji su propisani ovim pravilnikom. Број 23 - Страна 128 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Сриједа, 24. 3. 2021. (3) Zahtjev iz stava (1) ovog člana može se podnijeti za obavljanje jednog ili više stručnih poslova utvrđenih u članu 4. tač. a) do d) ovog pravilnika, ali ne i pojedinačno za određene segmente iz navedene odredbe. Član 19. (Izdavanje dozvole) (1) U postupku izdavanja dozvole za rad za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu federalni ministar donosi rješenje protiv kojeg nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom. (2) Dozvola iz stava (1) ovog člana se izdaje na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine. (3) Ovlaštena organizacija kojoj je izdata dozvola iz stava (1) ovog člana, dužna je Ministarstvu odmah prijaviti svaku promjenu u pogledu organizacijskih, kadrovskih, tehničkih i drugih uvjeta koji su propisani ovim pravilnikom. (4) Ovlaštena organizacija kojoj je izdata dozvola iz stava (1) ovog člana, dužna je Ministarstvu na kraju svake kalendarske godine, najkasnije do 15. januara, dostaviti dokumentaciju o kontinuitetu u ispunjavanju organizacijskih, kadrovskih, tehničkih i drugih uvjeta, kao i izvještaj o obavljenim poslovima. Član 20. (Troškovi postupka izdavanja dozvole) Troškove postupka izdavanja dozvole za rad snosi ovlaštena organizacija u iznosu predviđenom propisima kojima je uređeno plaćanje federalnih upravnih taksi. Član 21. (Oduzimanje dozvole) (1) Dozvolu iz člana 4. ovog pravilnika federalni ministar će oduzeti: a) ako se utvrdi da ovlaštena organizacija više ne ispunjava uvjete za dobijanje dozvole, b) ako je dozvola izdata na osnovu neistinitih podataka, c) ako se u postupku nadzora iz člana 22. ovog pravilnika utvrdi da se poslovi ne obavljaju u skladu sa zakonom i drugim propisima donesenim na osnovu zakona, d) na prijedlog inspekcije rada, ako utvrdi da se poslovi ne obavljaju u skladu sa zakonom i drugim propisima donesenim na osnovu zakona, e) ako ne postupi u skladu sa obavezama propisanim u članu 19. st. (3) i (4) ovog pravilnika. (2) U postupku oduzimanja dozvole za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu federalni ministar donosi rješenje protiv kojeg nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom. (3) Organizacija kojoj je dozvola za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu oduzeta iz razloga navedenih u stavu (1) tač. b) do e) ovog člana, ne može podnijeti novi zahtjev za izdavanje dozvole u roku od 12 mjeseci od dana donošenja rješenja iz stava (2) ovog člana. Član 22. (Nadzor nad zakonitošću rada ovlaštenih organizacija) Nadzor nad zakonitošću rada ovlaštenih organizacija koje su dobile dozvolu iz člana 4. ovog pravilnika, u dijelu koji se odnosi na obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu, vrši Ministarstvo. Član 23. (Registar ovlaštenih organizacija) (1) Rješenje o dozvoli iz člana 19. ovog pravilnika, odnosno rješenje o oduzimanju dozvole iz člana 21. ovog pravilnika, upisuje se u registar koji vodi Ministarstvo. (2) U registar iz stava (1) ovog člana upisuju se sljedeći podaci: a) redni broj, b) datum upisa, c) naziv ovlaštene organizacije, d) sjedište i adresa ovlaštene organizacije, e) broj i datum rješenja o izdavanju dozvole na osnovu kojeg je upis izvršen, f) vrsta stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu za koju je izdata dozvola, g) trajanje izdate dozvole, h) broj i datum rješenja o oduzimanju dozvole na osnovu kojeg se vrši brisanje, i) razlozi za brisanje i j) napomene. (3) Registar iz stava (1) ovog člana vodi se pisano u obliku knjige i u elektronskom obliku, na obrascima br. 1-3. koji su propisani ovim pravilnikom i čine njegov sastavni dio. DIO SEDMI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 24. (Rok za polaganje stručnog ispita) Radnici koji obavljaju stručne poslove iz oblasti zaštite na radu u organizacijama o čijim se zahtjevima bude rješavalo u skladu sa ovim pravilnikom, bit će u obavezi da stručni ispit polože najkasnije u roku od 24 mjeseca od dana stupanja na snagu posebnog pravilnika kojim se uređuje sadržaj, program, način i troškovi polaganja stručnog ispita radnika koji obavljaju stručne poslove u ovlaštenim organizacijama. Član 25. (Prestanak važenja ranijeg propisa) Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima koje u pogledu kadrova i tehničke opreme moraju ispunjavati organizacije koje vrše periodične preglede i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu ("Službeni list SRBiH", broj 2/91). Član 26. (Stupanje na snagu) Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj 03-02/3-2897/20 15. marta 2021. godine Sarajevo Ministar Vesko Drljača, s. r. Сриједа, 24. 3. 2021. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 23 - Страна 129 Број 23 - Страна 130 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Сриједа, 24. 3. 2021.
Odluka o izmjenama Odluke o privremenim mjerama koje banka primjenjuje za oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem Federacija BiH Službene novine FBiH 21/21 17.03.2021 SN FBiH 43/22, SN FBiH 104/21, SN FBiH 89/21, SN FBiH 60/20 mjere,oproravak,covid,banke ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O PRIVREMENIM MJERAMA KOJE BANKA PRIMJENJUJE ZA OPORAVAK OD NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA UZROKOVANIH VIRUSNIM OBOLJENJEM "COVID-19" Član 1. (1) U Odluci o privremenim mjerama koje banka primjenjuje za oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem "COVID-19" ("Službene novine Federacije BiH", broj 60/20), u članu 3. stav (1) tačka a) riječi: "od najduže 6 mjeseci" zamjenjuju se riječima: "najduže do 30.6.2021. godine". (2) U stavu (1) tačka b) riječi: "od najduže 12 mjeseci" zamjenjuju se riječima: "najduže do 31.12.2021. godine". (3) U stavu (1) tačka d) riječi: "od najduže 12 mjeseci" zamjenjuju se riječima: "najduže do 31.12.2021. godine". (4) Stav (7) mijenja se i glasi: "(7) Banka može odobravati posebne mjere iz ovog člana i klijentima kojima su prethodno odobravane posebne mjere u skladu sa odredbama Odluke o privremenim mjerama koje banka primjenjuje za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem "COVID-19" ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/20 i 37/20) i odredbama ove odluke.".
Odluka o izmjenama Odluke o privremenim mjerama koje lizing društva i mikrokreditne organizacije primjenjuju za oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem „COVID-19“ FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 21/21 17.03.2021 SN FBiH 43/22, SN FBiH 104/21, SN FBiH 60/20 covid,lizing,mikrokreditne ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O PRIVREMENIM MJERAMA KOJE LEASING DRUŠTVA I MIKROKREDITNE ORGANIZACIJE PRIMJENJUJU ZA OPORAVAK OD NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA UZROKOVANIH VIRUSNIM OBOLJENJEM "COVID-19" Članak 1. (1) U Odluci o privremenim mjerama koje leasing društva i mikrokreditne organizacije primjenjuju za oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem "COVID-19" ("Službene novine Federacije BiH", broj 60/20), u članku 3. stavku (1) točka a), riječi: "od najduže 6 mjeseci" zamjenjuju se riječima "najduže do 30.06.2021. godine". (2) U stavku (1) točka b), riječi: "od najduže 12 mjeseci" zamjenjuju se riječima "najduže do 31.12.2021. godine". (3) U stavku (1) točka d), riječi: "od najduže 12 mjeseci" zamjenjuju se riječima "najduže do 31.12.2021. godine". (4) Stavak (7) mijenja se i glasi: "(7) NFI mogu odobravati posebne mjere iz ovoga članka i klijentima kojima su prethodno odobravane posebne mjere sukladno odredbama Odluke o privremenim mjerama koje leasing društva i mikrokreditne organizacije primjenjuju za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem "COVID-19" ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/20 i 37/20) i odredbama ove odluke". Članak 2. U članku 4. stavku (3) riječi: "od najduže 12 mjeseci" zamjenjuju se riječima "najduže do 31.12.2021. godine". Članak 3. Članak 5. mijenja se i glasi: "(1) NFI može klijentima odobriti jednu ili više posebnih mjera (modalitet) na obveze i iste zadržati u kategoriji klasifikacije s pripadajućim postotkom rezerviranja i kategorizacijom (klasifikacijom) u kojoj su bili na dan podnošenja zahtjeva za odobrenje privremene mjere ili modaliteta i zaustaviti brojač dana kašnjenja za vrijeme trajanja posebnih mjera. (2) Nakon isteka razdoblja na koje su odobrene posebne mjere iz stavka (1) ovoga članka, a u slučaju da se klijentu ne odobri druga posebna mjera (modalitet), rezerve za gubitke se formiraju sukladno metodologiji propisanoj Odlukom o minimalnoj visini i načinu formiranja, upravljanja i održavanja rezervi za gubitke i upravljanje rizicima leasing društva ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/09) i Odlukom o visini i načinu formiranja i održavanja rezervi za pokriće kreditnih gubitaka MKO ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/07) od datuma isteka posebne mjere, nastavljajući izračun broja dana kašnjenja zatečen na dan odobrenja privremene mjere ili modaliteta. NFI primjenjuju brojač dana kašnjenja od datuma podnošenja zahtjeva za odobrenje privremene mjere ili modaliteta.".
Pravilnik o uslovima za obavljanje rudarske djelatnosti FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 13/21 17.02.2021 rudarska djelatnost,rudnik Broj 13 - Stranica 68 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 17. 2. 2021. средства у складу са општим актом, осигуране објекте за прање, пресвлачење и обједовање и потребна санитарна средства. Члан 11. (Периодични прегледи) Периодичне прегледе оруђа за рад и уређаја и испитивање физичких, хемијских и биолошких утицаја и издавање одговарајућих исправа у рударству може обављати привредно друштво односно извођач радова које је регистровано код надлежног суда за обављање тих послова, који посједује стручне кадрове, опрему, радни простор, прописана општа акта и које посједује дозволу за вршење тих послова од надлежног органа у складу са чланом 48. Закона о рударству. Члан 12. (Радови монтаже, демонтаже и одржавања постројења и уређаја у рударству) Радове монтаже, демонтаже и одржавања постројења и уређаја у рударству може обављати привредно друштво за своје потребе или извођач који испуњавају услове из члана 31. став 1. т. 11. и 12. Закона о рударству (у овисности од врсте посла) и имају у радном односу потребан број стручно оспособљених радника за обављање тих послова, потребна средства рада, радионички простор, лична заштитна средства у складу са општим актом, осигуране објекте за прање, пресвлачење и обједовање и потребна санитарна средства. Члан 13. (Експлоатација геотермалних извора и бушотинска експлоатација) Експлоатација геотермалних извора и бушотинска експлоатација минералних сировина може обављати привредно друштво које испуњава услове прописане чл. 22. и 26. Закон о рударству и које има у радном односу неопходан број стручно оспособљених радника за обављање тих послова (рударске машинске и електро струке), потребна средства рада, радионички простор, лична заштитна средства у складу са општим актом, осигуране објекте за прање, пресвлачење и обједовање и потребна санитарна средства. Члан 14. (Минималан број радника) Минималан број радника у привредном друштву које се бави рударском дјелатношћу зависи од врсте и обима рударске дјелатности те броја извршилаца предвиђених рударским пројектом, а не може бити мање од три радника. Члан 15. (Опћа акта и остала документација) За несметано обављање рударске дјелатности привредно друштво односно извођач мора посједовати-урадити и опћа акта и осталу докумантацију и то: - Рјешење о упису у регистар друштва код надлежног суда - Обавјештење о разврставању пословног субјекта, издато од надлежне службе за статистику, - Документацију о власништву или најму за пословни простор, - Исправе којим се доказује да су прегледана и испитана средства рада и опрема, физичке, хемијске и биолошке штетности и микроклима у радним и помоћним просторијама и радним просторима, - Статут друштва, - Правилник о раду са унутрашњом организацијом и систематизацијом рударских послова, - Правилник о заштити на раду, - Правилник о заштити од пожара, - Правилник којим се уређује заштита здравља радника, - Правилник о увођењу радника у рударски посао према члану 53. Закон о рударству, - Програм о едукацији и провјери знања радника према члану 54. Закон о рударству. Члан 16. (Надзор) Испуњеност услова за обављење рударске дјелатности према овом Правилнику провјерава надлежна инспекција у поступку инспекцијског надзора односно надлежни орган утврђен Закон о рударству. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 17. (Ступање на снагу) Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". Број 06-02-805/18 09. фебруара 2021. године Мостар Министар Нермин Џиндић, с. р. Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 26/10), federalni ministar energije, rudarstva i industrije donosi PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE RUDARSKE DJELATNOSTI OPŠTE ODREDBE Član 1. (Predmet pravilnika) Ovim Pravilnikom se uređuju minimalni uslovi (kadrovske popunjenosti, tehničke opremljenosti i drugi propisani uslovi) koje moraju ispunjavati pravna lica za obavljanje registrovanih djelatnosti i usluga u oblasti rudarstva. Član 2. (Djelatnosti) Pod registrovanim djelatnostima iz člana 1. ovog pravilnika smatraju se djelatnosti KD BiH razvrstane u 1. Područje B - Vađenje ruda i kamena 05.10 Vađenje kamenog uglja 05.20 Vađenje lignita 07.10 Vađenje željeznih ruda 07.21 Vađenje uranovih i torijevih ruda 07.29 Vađenje ostalih ruda obojenih metala 08.11 Vađenje ukrasnog kamena i kamena za gradnju, vapnenca, gipsa, krede i škriljavaca 08.12 Djelatnosti kopova šljunka i pijeska, vađenje gline i kaolina 08.91 Vađenje minerala za proizvodnju hemikalija i prirodnih mineralnih gnojiva 08.92 Vađenje treseta 08.93 Vađenje soli 08.99 Vađenje ostalih ruda i kamena, d. n. 09.90 Pomoćne djelatnosti za vađenje ruda i kamena 33.12 Popravak mašina 43.12 Pripremni radovi na gradilištu 71.12 Inženjerske djelatnosti i snjima povezano tehničko savjetovanje 71.20 Tehničko ispitivanje i analiza 42.13 Gradnja tunela (rudarski dio) Srijeda, 17. 2. 2021. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 13 - Stranica 69 ISPUNJENOST USLOVA Član 3. (Vađenje mineralnih sirovina) (1) Obavljanje djelatnosti vađenja mineralnih sirovina može obavljati privredno društvo koje je upisalo odgovarajuću jednu ili više djelatnosti iz člana 2. ovog Pravilnika u registar poslovnih subjekata kod nadležnog registarskog suda, da je stručno osposobljeno sa neophodnim kadrovima rudarske, mašinske i elektro struke, da ima organizovano glavno tehničko rukovođenje, tehničko rukovođenje, službu zaštite na radu, tehničku opremljenost, neophodne infrastrukturne objekte i objekte za higijensko-tehničku zaštitu i koje od nadležnog organa pribavilo dozvolu za eksploataciju, dozvolu za izvođenje radova po rudarskom projektu i dozvolu za upotrebu rudarskih objekata postrojenja, uređaja i instalacija. (2) Dozvole iz stava 1. ovog člana ne odnose se na izvođača odnosno podizvođača određenih poslova (radova) u okviru obavljanja djelatnosti vađenja mineralnih sirovina. Član 4. (Rudarska mjerenja) Rudarska mjerenja pri izvođenju rudarskih radova, izradi rudarskih i građevinskih objekata rudarskim metodama rada na površini i/ili ispod površine i izradu rudarskih karata i planova u jami i/ili na površinskom kopu može obavljati privredno društvo, odnosno izvođač koje je upisalo šifru djelatnosti 71.12 Inženjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje u registar poslovnih subjekata kod nadležnog registarskog suda za obavljanje te djelatnosti i koje u pogledu stručne spreme i tehničke opremljenosti ispunjava uslove utvrđene Pravilnikom o tehničkim normativima za izvođenje rudarskih mjerenja, izradu rudarskih planova i karata, njihova razmjera, izbor sistema koordinata i vođenje rudarsko-mjeračke i druge dokumentacije koja se upotrebljava pri izradi rudarske tehničke dokumentacije ("Službene novine Federacije BiH", broj 14/12) i ima odgovarajući radni prostor u vlasništvu ili najmu. Član 5. (Kategorizacija prema stepenu opasnosti od metana i opasne ugljene prašina) Izradu elaborata za kategorizaciju jama i jamskih prostorija prema stepenu opasnosti od metana i opasne ugljene prašine može obavljati privredno društvo registrovano kod nadležnog suda za obavljanje tih poslova i koje pored uslova iz čl.72. i 73. Zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine (u nastavku teksta: Zakon o rudarstvu) ispunjavaju uslove u pogledu stručne spreme i tehničke opremljenosti utvrđene Pravilnikom o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za izradu Elaborata o kategorizaciji ugljenih slojeva i jama i razvrstavanju jamskih prostorija prema stepenu opasnosti od metana i Elaborata o klasifikaciji i kategorizaciji jame, odnosno jamskih prostorija prema stepenu opasnosti od eksplozivne ugljene prašine u pogledu osposobljenosti i opremljenosti i postupku njihovog odobrenja ("Službene novine Federacije BiH", broj 68/11) i ima odgovarajući radni prostor u vlasništvu ili najmu. Član 6. (Izrada rudarskih projekata) Izradu rudarskih projekata može obavljati privredno društvo koje je registrovano kod nadležnog suda za obavljanje te djelatnosti, koje u stalnom radnom odnosu ima najmanje tri radnika, od kojih najmanje jedan radnik ispunjava uslove iz člana 73. Zakon o rudarstvu (one struke za koju se vrši izrada rudarskog projekta - rudarski, mašinski, elektro, građevinski, i dr.), te koje posjeduje odgovarajući radni prostor u vlasništvu ili najmu, i da su tehnički opremljeni za obavljanje te djelatnosti. Član 7. (Revizija rudarskih projekata) Reviziju rudarskih projekata može obavljati privredno društvo koje je upisalo šifru djelatnosti 71.12 Inženjerske djelatnosti i snjima povezano tehničko savjetovanje kod nadležnog suda za obavljanje te djelatnosti, putem revidenta i koje ispunjava uvjete iz člana 77. Zakon o rudarstvu, ima odgovarajući radni prostor u vlasništvu ili najmu, i da su tehnički opremljeni za obavljanje te djelatnosti. Član 8. (Izvođenje bušačko minerskih radova i seizmičkih mjerenja) (1) Izvođenje bušačko minerskih radova na površinskim kopovima, površinskim i podzemnim objektima koji nisu vezani za ekspoataciju mineralne sirovine i građevinskim objektima koji se rade rudarskim metodama rada može obavljati privredno društvo odnosno izvođač radova koje registrovano kod nadležnog suda za obavljanje te djelatnosti, koje pored uslova iz čl. 22., 26. i 30. Zakon o rudarstvu ima opremu za izradu minskih bušotina (bušaća garnitura i alati), stručno osposobljene radnike za rad i rukovanje bušaćom garniturom i alatima, osigurano održavanje opreme, lična zaštitna sredstva u skladu sa općim aktom i odgovarajući radni prostor. (2) Obavljanje seizmičkih mjerenja i uticaja masovnih miniranja u rudarstvu te izradu potrebne dokumentacije može obavljati privredno društvo odnosno izvođač radova koje registrovano kod nadležnog suda za obavljanje te djelatnosti, koje pored uslova iz čl. 22., 26. i 30. Zakon o rudarstvu ima opremu za mjerenje seizmičkog uticaja i odgovarajući radni prostor. Član 9. (Izrada, održavanje i rekonstrukcija rudarskih prostorija) Izvođenje radova na izradi vertikalnih, kosih i horizontalnih rudarskih prostorija (rudarskih istražnih prostorija, prostorija otvaranja, pripremanja, dopreme), rekonstrukciji i održavanju rudarskih prostorija i rudarskih objekata, zatvaranju rudarskih objekata, izradi tunela i njihovoj sanaciji, galerija i drugih podzemnih prostorija, građevinskih objekata rudarskim metodama rada ispod zemlje, može obavljati privredno društvo odnosno izvođač radova koje je rergistrovano kod nadležnog suda za obavljanje te djelatnosti i koje pored uslova iz člana 26. Zakon o rudarstvu, treba da u radnom odnosu ima potreban broj stručno osposobljenih radnika za te radove uključujući tehničko rukovođenje i nadzor (rudarske, mašinske ili elektro struke, u ovisnosti od obima i vrste posla) nad provođenjem tehničkih normativa i mjera zaštite na radu, potrebnu opremu i alate za izvođenje tih poslova, odgovarajući radni i radionički prostor, lična zaštitna sredstva u skladu sa opštim aktom, osigurane objekte za pranje, presvlačenje i objedovanje i potrebna sanitarna sredstva. Član 10. (Izvođenje rudarskih istražnih radova sa površine i drugih pomoćnih radova) Izvođenje rudarskih istražnih radova sa površine i drugih pomoćnih radova pri istraživanu i eksploataciji mineralne sirovine kao što su transport i odlaganje otkrivke na odlagalištu, transport rovnog uglja do objekta prerade, odlaganje i skladištenje rude u rudarskim objektima, izradu etažnih putova, usjeka, odvodnih kanala, sanacija i rekultivacija zemljišta oštećenog rudarskim radovima, sanacija i rekultivacija napuštenih istražnih prostora, površinskih kopova i podzemnih rudnika rudarskim metodama rada i izrada objekata i postrojenja za preradu ili oplemenjivanje mineralne sirovine koji nisu neposredno vezani uz radove na eksploataciji mineralne sirovine i druge pomoćne radove u rudarskim objektima, može obavljati privredno društvo odnosno izvođač radova registrovan kod nadležnog suda za obavljanje tih djelatnosti i radova, tehničko rukovođenje i nadzor (rudarske, Broj 13 - Stranica 70 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 17. 2. 2021. mašinske ili elektro struke, u ovisnosti od obima i vrste posla) nad provođenjem tehničkih normativa i mjera zaštite na radu, potreban broj stručno osposobljenih radnika za obavljanje tih poslova (rudarsko-mašinske i elektro struke, u ovisnosti od obima posla), potrebna sredstva rada, odgovarajući radni i radionički prostor, lična zaštitna sredstva u skladu sa opštim aktom, osigurane objekte za pranje, presvlačenje i objedovanje i potrebna sanitarna sredstva. Član 11. (Periodični pregledi) Periodične preglede oruđa za rad i uređaja i ispitivanje fizičkih, hemijskih i bioloških uticaja i izdavanje odgovarajućih isprava u rudarstvu može obavljati privredno društvo odnosno izvođač radova koje je registrovano kod nadležnog suda za obavljanje tih poslova, koji posjeduje stručne kadrove, opremu, radni prostor, propisana opšta akta i koje posjeduje dozvolu za vršenje tih poslova od nadležnog organa uskladu sa članom 48. Zakona o rudarstvu. Član 12. (Radovi montaže, demontaže i održavanja postrojenja i uređaja u rudarstvu) Radove montaže, demontaže i održavanja postrojenja i uređaja u rudarstvu može obavljati privredno društvo za svoje potrebe ili izvođač koji ispunjavaju uslove iz člana 31. stav 1. t. 11. i 12. Zakona o rudarstvu (u ovisnosti od vrste posla) i imaju u radnom odnosu potreban broj stručno osposobljenih radnika za obavljanje tih poslova, potrebna sredstva rada, radionički prostor, lična zaštitna sredstva u skladu sa opštim aktom, osigurane objekte za pranje, presvlačenje i objedovanje i potrebna sanitarna sredstva. Član 13. (Eksploatacija geotermalnih izvora i bušotinska eksploatacija) Eksploatacija geotermalnih izvora i bušotinska eksploatacija mineralnih sirovina može obavljati privredno društvo koje ispunjava uslove propisane čl. 22. i 26. Zakon o rudarstvu i koje ima u radnom odnosu neophodan broj stručno osposobljenih radnika za obavljanje tih poslova (rudarske mašinske i elektro struke), potrebna sredstva rada, radionički prostor, lična zaštitna sredstva u skladu sa opštim aktom, osigurane objekte za pranje, presvlačenje i objedovanje i potrebna sanitarna sredstva. Član 14. (Minimalan broj radnika) Minimalan broj radnika u privrednom društvu koje se bavi rudarskom djelatnošću zavisi od vrste i obima rudarske djelatnosti te broja izvršilaca predviđenih rudarskim projektom, a ne može biti manje od tri radnika. Član 15. (Opća akta i ostala dokumentacija) Za nesmetano obavljanje rudarske djelatnosti privredno društvo odnosno izvođač mora posjedovati-uraditi i opća akta i ostalu dokumantaciju i to: - Rješenje o upisu u registar društva kod nadležnog suda, - Obavještenje o razvrstavanju poslovnog subjekta, izdato od nadležne službe za statistiku, - Dokumentaciju o vlasništvu ili najmu za poslovni prostor, - Isprave kojim se dokazuje da su pregledana i ispitana sredstva rada i oprema, fizičke, hemijske i biološke štetnosti i mikroklima u radnim i pomoćnim prostorijama i radnim prostorima, - Statut društva, - Pravilnik o radu sa unutrašnjom organizacijom i sistematizacijom rudarskih poslova, - Pravilnik o zaštiti na radu, - Pravilnik o zaštiti od požara, - Pravilnik kojim se uređuje zaštita zdravlja radnika, - Pravilnik o uvođenju radnika u rudarski posao prema članu 53. Zakon o rudarstvu, - Program o edukaciji i provjeri znanja radnika prema članu 54. Zakon o rudarstvu. Član 16. (Nadzor) Ispunjenost uslova za obavljenje rudarske djelatnosti prema ovom Pravilniku provjerava nadležna inspekcija u postupku inspekcijskog nadzora odnosno nadležni organ utvrđen Zakon o rudarstvu. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 17. (Stupanje na snagu) Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj 06-02-805/18 09. februara 2021. godine Mostar Ministar Nermin Džindić, s. r.
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 12/21 12.02.2021 SN FBiH 19/23, SN FBiH 06/22, SN FBiH 39/18, SN FBiH 38/17, SN FBiH 6/17, SN FBiH 98/15, SN FBiH 81/08, SN FBiH 64/08 doprinosi,uplata doprinosa,pravilnik PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU OBRAČUNAVANJA I UPLATE DOPRINOSA Član 1. U Pravilniku o načinu obračunavanja i uplate doprinosa ("Službene novine Federacije BiH", br. 64/08, 81/08, 98/15, 6/17, 38/17 i 39/18), u članu 40a., iza riječi: "do 27.11.2017. godine" slovo "i" zamjenjuje se zarezom, a na kraju teksta briše se tačka i dodaju riječi: "i od 20.01.2021. godine do 31.12.2022. godine.".
Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 09/21 03.02.2021 SN FBiH 53/21, SN FBiH 19/19 uredba,radni odnos,zapošljavanje,javni sektor UR ENAMA I DOP U RADNI OD DERACIJI BO dbi o postupku ederaciji Bosne iH", broj 13/19) podrazumijeva i ustva, ukoliko r e riječima "u sk davca". b) riječi "do 12 . ke c) dodaje se n ijema u radni o o 12 mjeseci uku irodne ili dru olesti u Federa anja u Federacij stitucija, za kon redba stupa na u "Službenim n j 145/2021 a 2021. godine arajevo Broj 9 FEDERACI HERCEGOV stav (1) Zakona žbene novine F 2/06 i 8/06) i novine Federac osne i Hercegov e, donosi REDBU PUNI UREDBE DNOS U JAVN OSNE I HERCE Član 1. u prijema u rad e i Hercegovine ), u članu 5. tač iste uvjete u pog radnik ispunjav kladu sa Zakon 20 dana" zamje nova tačka d) ko odnos na određ upno, za vrijem ge nesreće ili aciji, kao i za iji, proglašenog nkretno radno m Član 2. a snagu nared novinama Fede Fad Srijed S IJE VINE a o Vladi Fede Federacije BiH člana 20 a. sta ije BiH", br. 2 vine, na 253. sje E O POSTUPK OM SEKTOR EGOVINE dni odnos u ja e ("Službene n ka a) riječi "za gledu stručne sp va navedene uv om o radu i int njuju se riječim oja glasi: đeno vrijeme na me proglašenog i epidemije za vrijeme vanr g od strane nad mjesto
Pravilnik o uslovima i postupku ustupanja prava na korištenje podataka iz Registra finansijskih izvještaja pravnim i fizičkim licima i načinu njihovog korištenja FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 08/21 29.01.2021 finansijski izvještaj PRAVILNIK O USLOVIMA I POSTUPKU USTUPANJA PRAVA NA KORIŠTENJE PODATAKA IZ REGISTRA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA I NAČINU NJIHOVOG KORIŠTENJA I. OPĆE ODREDBE Član 1. (Predmet pravilnika) Ovim pravilnikom uređuju se: način ustupanja prava na korištenje podataka, vrste izbora ustupanja podataka, način i svrha korištenja podataka, uslovi za ustupanje prava na korištenje podataka, podnošenje zahtjeva za ustupanje prava na korištenje podataka, zaključivanje ugovora sa korisnikom, zloupotreba ustupanja prava na korištenje podataka i druga pitanja od značaja za ustupanje prava na korištenje podataka. Član 2. (Primjena pravilnika) (1) Pravilnik se primjenjuje kod svih ustupanja prava na korištenje podataka. (2) Svi korisnici ustupanja prava na korištenje podataka nedvosmisleno potvrđuju da su upoznati sa propisanim i odobrenim načinom korištenja podataka, te da bi svakim drugačijim njihovim korištenjem prekršili odredbe pravilnika i druge propise. Član 3. (Definicije pojmova) Pojmovi koji se koriste u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje: a) "FIA" - Finansijsko-informatička agencija osnovana Zakonom o Finansijsko-informatičkoj agenciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 80/11) (u daljem tekstu: Zakon o FIA-i); b) "Obveznik izvještavanja" - pravno lice kao i drugi subjekti iz člana 3. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 83/09) (u daljem tekstu: Zakon o računovodstvu i reviziji) koji FIA-i predaju finansijske izvještaje i druge dokumente, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i drugim važećim propisima; c) "Registar" - Registar finansijskih izvještaja pravnih lica u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao centralni izvor informacija o uspješnosti poslovanja i finansijskom položaju obveznika izvještavanja koji uspostavlja i vodi FIA u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i Zakonom o FIA-i; d) "Javno ustupanje" - ustupanje određenog izbora podataka, pogodnog za informisanje javnosti o imovini, obavezama, vrijednosti i rezultatima poslovanja obveznika izvještavanja; e) "Masovno ustupanje" - ustupanje prava na korištenje standardnog ili posebnog izbora podataka za sve obveznike izvještavanja; f) "Pojedinačno ustupanje" - ustupanje prava na korištenje standardnog ili posebnog izbora podataka za izabrane obveznike izvještavanja; g) "Standardni izbor podataka" - skup finansijskih pokazatelja iz obrađenih izvještaja obveznika izvještavanja, pogodni za izradu bonitetnih ocijena u komercijalne svrhe; h) "Posebni izbor podataka" - podaci odabrani iz obrađenih izvještaja obveznika izvještavanja, pogodni za masovno ili pojedinačno ustupanje, na osnovu zahtjeva korisnika; i) "Zahtjev" - pisani zahtjev za ustupanje prava na korištenje podataka kojim korisnik traži ustupanje prava na korištenje podataka iz Registra, čiju formu utvrđuje FIA; j) "Naknada" - novčana naknada izražena u KM, koju određeni korisnik plaća za ustupanje prava na korištenje podataka; k) "Korisnici" - javnost, organi zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, organizacije i institucije, akademska zajednica, poslovne i stručne asocijacije, privredna društva, fizička lica i drugi subjekti u skladu sa članom 5. Zakona o FIA-i; l) "Izvještajna forma" – dokument kojim se prezentiraju finansijski pokazatelji pravnih lica koji uz podatke u izvornom obliku treba obavezno sadržavati neki od finansijskih pokazatelja (likvidnost, ekonomičnost, solventnost, profitabilnost i dr.); m) "Podatak u izvornom obliku" – ustupljeni podatak od strane FIA-e u izvornoj (apsolutnoj) vrijednosti pozicije iz finansijskih izvještaja i drugih dokumenata. n) "Memorandum o saradnji"- dvostarni akt kojim se definišu međusobni odnosi, kao i prava i obaveze između korisnika i FIA-e prilikom ustupanja prava na korištenje podataka; o) "Zapisnik o primopredaji" – dvostrani akt kojim se potvrđuje način i oblik predaje i preuzimanja traženih podataka, te uređuju drugi detalji ustupanja prava na korištenje podataka. II. NAČIN, VRSTE I SVRHA USTUPANJA PRAVA NA KORIŠTENJE PODATAKA IZ REGISTRA Član 4. (Način i vrste ustupanja prava na korištenje podataka) (1) FIA ustupa pravo na korištenje podataka iz Registra na tri načina: a) javnim ustupanjem, b) masovnim ustupanjem i c) pojedinačnim ustupanjem. (2) Ustupanje prava na korištenje podataka odnosi se na dvije vrste izbora podataka, i to: Петак, 29. 1. 2021. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 8 - Страна 27 a) standardni izbor i b) posebni izbor. Član 5. (Svrha korištenja podataka) (1) Svrha korištenja podataka iz Registra može biti: a) lično informisanje - korištenje u svrhu ličnog informisanja, bez komercijalnog interesa; b) naučno-istraživačka obrada i prezentacija - korištenje posebnog izbora podataka, u svrhu naučnog i istraživačkog rada, bez komercijalnog interesa; c) za potrebe zakonodavnih, sudskih i izvršnih organa vlasti, njihovih stručnih i drugih službi i tijela, organa jedinica lokalne samouprave i drugih javnih institucija na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: javni subjekti) - korištenje podataka u svrhu obavljanja poslova iz nadležnosti javnih subjekata, bez komercijalnog interesa; d) za poslovne potrebe – korištenje posebnog izbora podataka u svrhu donošenja poslovnih odluka, bez komercijalnog interesa; e) za komercijalne potrebe - korištenje standardnog i posebnog izbora podataka, u svrhu obavljanja registrovane djelatnosti, uz komercijalni interes. (2) Korisnik podataka je dužan u zahtjevu navesti svrhu korištenja podataka. (3) Podaci iz Registra za koje se ustupi pravo korištenja, mogu se koristiti isključivo za svrhu navedenu u zahtjevu. III. NAKNADA I OGRANIČENJA ZA USTUPANJE PRAVA NA KORIŠTENJE PODATAKA Član 6. (Naknada) Naknada koju korisnik plaća FIA-i utvrđuje se u skladu sa Odlukom o visini naknada iz djelokruga rada FIA-e, iz člana 16. stav (2) Zakona o FIA-i. Član 7. (Uslovi za ustupanje prava na korištenje podataka u skladu sa svrhom korištenja) U zavisnosti od svrhe korištenja podataka od strane korisnika, propisani su sljedeći uslovi i to za: a) ustupanje prava na korištenje podataka isključivo za lično informisanje: - FIA će ustupiti pravo na korištenje podataka putem javnog ustupanja podataka, isključivo i samo u svrhu ličnog informisanja; b) ustupanje prava na korištenje podataka za naučnoistraživačku obradu i prezentaciju: - FIA će odobriti ustupanje posebnog izbora podataka za naučno-istraživačku obradu isključivo stručnim i akademskim ustanovama, organizacijama i institucijama, u čiju djelatnost spada i naučno-istraživačka obrada podataka, odnosno fizičkim licima kojima je odobren naučno-istraživački rad za koji je takva obrada podataka neophodna; - podaci koji se ustupaju u ove svrhe, u pravilu, ne sadrže identitet obveznika izvještavanja; - korisnik podataka dužan je informisati FIA-u o rezultatima naučno-istraživačke obrade podataka, za koje mu je ustupljeno pravo korištenja; - korisnik podataka dužan je u svojim radovima, prezentacijama i analizama navesti FIA-u kao izvor podataka; c) ustupanje prava na korištenje podataka u svrhu obavljanja poslova iz nadležnosti javnih subjekata, bez komercijalnog interesa: - FIA će ustupiti pravo na korištenje podataka javnim subjektima, isključivo u svrhu obavljanja poslova iz njihove nadležnosti koji isključuju postojanje komercijalnog interesa za korištenje podataka na strani javnog subjekta; - svi elementi ustupanja prava na korištenje podataka, javnim subjektima koji su u skladu sa odlukom iz člana 6. ovog pravilnika izuzeti od plaćanja naknade, će se obavezno definisati Memorandumom o saradnji i Zapisnikom o primopredaji između FIA-e i istih, a za one javne subjekte koji nisu izuzeti od plaćanja naknade postupiće se u skladu sa odredbom člana 10. st. (1) i (2) ovog pravilnika. - podatke u izvornom obliku, ustupljene isključivo u svrhu obavljanja poslova iz njihove nadležnosti, javni subjekti ne smiju bez saglasnosti FIA-e, objavljivati, niti dalje ustupati drugim pravnim i fizičkim licima, na bilo koji način, u cijelosti ili djelimično, ukoliko to nije nužno za postupanje u skladu sa nadležnostima ili ostvarivanje zakonom propisanih ciljeva; d) ustupanje prava na korištenje podataka za poslovne potrebe: - FIA će ustupiti pravo na korištenje podataka za poslovne potrebe isključivo onim korisnicima koji te podatke obrađuju u svrhu donošenja poslovnih odluka, bez komercijalnog interesa; - u svrhu korištenja podataka za poslovne potrebe, FIA će korisnicima ustupiti pravo na korištenje posebnog izbora podataka u masovnom i pojedinačnom ustupanju; - podatke u izvornom obliku ustupljene isključivo u svrhe poslovne obrade, korisnici ne smiju dalje ustupati drugim pravnim i fizičkim licima, na bilo koji način, u cijelosti ili djelimično; - u slučaju informisanja trećih lica o rezultatima obrade podataka, poslovnim planovima ili odlukama zasnovanim na podacima čiju obradu je odobrila FIA, korisnik je dužan navesti FIA-u kao izvor podataka; e) ustupanje prava na korištenje podataka za komercijalne potrebe: - FIA će ustupiti pravo na korištenje podataka onim korisnicima koji podatke obrađuju u komercijalne svrhe; - u svrhu korištenja podataka za komercijalne potrebe, FIA će korisnicima ustupiti pravo na korištenje standardnog i posebnog izbora podataka u pojedinačnom i masovnom ustupanju. Član 8. (Ustupanje prava na korištenje podataka za komercijalne potrebe) Korisnik kojem se ustupa pravo na korištenje podataka za komercijalne potrebe, dužan je: a) navesti izvor podataka kada iste koristi za komercijalne potrebe, odnosno korisnik je u svom krajnjem proizvodu – izvještaju ili u ugovoru sa klijentom dužan navesti da je izvor podataka FIA; b) da poštuje ali i odgovara da podaci budu korišteni isključivo u skladu sa svrhom navedenom u zahtjevu; c) da osigura da se podaci u izvornom obliku, ustupljeni na korištenje od FIA-e, zaštite od dalje prodaje ili Број 8 - Страна 28 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 29. 1. 2021. ustupanja, na bilo koji način, trećim licima, u cijelosti ili djelimično; d) osigurati da bude izričito naznačen kao obrađivač podataka krajnjih proizvoda; e) pravilno prezentirati finansijski, imovinski i prinosni položaj obveznika izvještavanja, te je u tom smislu dužan prije sklapanja ugovora (korisnik koji zaključuje ugovor s FIA-om) dostaviti FIA-i na uvid i odobravanje svoju izvještajnu formu, odnosno krajnju formu prikazivanja podataka; f) osigurati pravo uvida FIA-e u strukturu krajnjih izvještaja korisnika; g) osigurati FIA-i trajan, kontinuiran i besplatan pristup sistemu korisnika za kontrolu svih prikaza koje ima namjeru distribuirati, te isti omogućiti prilikom primopredaje podataka; h) i obavezuje se da neće vršiti distribuciju niti razmjenu podataka kao ni izvještajnih formi u izvornom obliku elektronskim putem (web servis, web portal i dr.) trećim licima. IV. ZAHTJEV I UGOVOR Član 9. (Zahtjev) (1) Korisnici mogu uputiti zahtjev FIA-i putem pošte, faksa, epošte, web portala FIA-e ili lično. (2) U zahtjevu se obavezno navode svi traženi podaci za korisnika, tj. za pravna lica naziv korisnika, JIB, PDV broj (ukoliko se radi o PDV obvezniku), adresa, ovlašteno lice i pečat korisnika, a fizička lica u zahtjevu navode ime i prezime adresu i kontakt telefon. (3) U zahtjevu se obavezno navodi i vrsta ustupanja, te svrha za koju će podaci biti korišteni, period/godina za koju se traže podaci iz finansijskih izvještaja i drugih dokumenata. Član 10. (Ugovor) (1) FIA je dužna zaključiti pisani ugovor sa korisnikom u svim slučajevima ustupanja prava na korištenje podataka kada je vrijednost naknade za ustupljene podatke jednaka ili prelazi iznos od 3.000,00 KM, izuzev u slučajevima iz člana 7. tačka c) alineja 2. ovog pravilnika. (2) U svim drugim slučajevima ustupanja prava na korištenje podataka kada je vrijednost naknade za ustupljene podatke niža od 3.000,00 KM, FIA ustupa pravo na korištenje podataka na osnovu zahtjeva korisnika i uplate naknade. (3) FIA je dužna da poštuje pravila konkurencije. (4) Na ugovore zaključene između FIA-e i korisnika, primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima ("Službeni list R BiH", br. 2/92, 13/93 i 13/94 i "Službene novine Federacije BiH", br. 29/03 i 42/11). (5) Korisnik koji prekrši odredbe zaključenog ugovora odgovara, pored grube nepažnje i za običnu nepažnju. (6) Korisnik za povredu zaključenog ugovora odgovora kao dobar privrednik, sa povećanim stepenom odgovornosti. Član 11. (Raskid ugovora) U slučaju da korisnik prekrši odredbe ugovora i/ili pravilnika, FIA ima pravo jednostrano raskinuti ugovor, oduzeti ustupljeno pravo na korištenje podataka i zadržati uplaćenu naknadu, kao i pravo na naknadu štete. V. ZLOUPOTREBA USTUPANJA PRAVA NA KORIŠTENJE PODATAKA Član 12. (Zloupotreba) (1) FIA zadržava pravo da spriječi svaku zloupotrebu ustupanja prava na korištenje podataka od strane korisnika, a prije svega neovlašteno korištenje i distribuciju podataka koji su na osnovu zahtjeva korisnika ustupljeni na korištenje. (2) Svako je dužan da se uzdržava od povrede ustupljenog prava na korištenje podataka iz Registra. (3) Korisnik je dužan da osigura da se podaci, koje je dobio od FIA-e u pogledu ustupanja prava na korištenje podataka, isključivo koriste u svrhu za koju je korisnik podnio zahtjev i koju je obavezan navesti u zahtjevu i odgovaran je ako se podaci koriste protivno njihovoj namjeni. (4) Korištenje ustupljenog prava na korištenje podataka protivno njihovoj svrsi podrazumijeva, prije svega, zabranu ustupanja trećim licima, povezanim i/ili nepovezanim sa korisnikom, sa ili bez naknade, distribuiranje i/ili objavljivanje podataka i izvještaja, u izvornom obliku ustupljenom od FIA-e. (5) Korisnik ne smije dovesti u zabludu treća lica u pogledu izvora podataka kao ni u pogledu svrhe korištenja podataka koje distribuira na tržištu. Član 13. (Zaštita prava) U slučaju povrede prava na korištenje podataka utvrđenih pravilnikom, drugim propisima i/ili ugovorom, FIA ima pravo da traži zaštitu svojih prava i naknadu štete pred nadležnim organom. VI. ŠTETA PROUZROKOVANA USTUPANJEM PRAVA NA KORIŠTENJE PODATAKA Član 14. (Odgovornost za štetu) (1) FIA nije odgovorna za moguću štetu i druge posljedice koje korisniku ili trećoj pravnoj i fizičkoj osobi mogu nastati zbog ustupanja prava na korištenje podataka iz Registra, ukoliko se FIA prilikom ustupanja podataka pridržavala odredbi ovog pravilnika i drugih zakonskih odredbi. (2) Za tačnost podataka iz Registra, odgovoran je obveznik izvještavanja. (3) FIA jamči da su ustupljeni podaci istovjetni sa podacima koje su obveznici izvještavanja, pri predaji finansijskih izvještaja i drugih dokumenata, dostavili FIA-i. (4) Izuzetno od stava (3) ovog člana, a u cilju detekcije zloupotrebe podataka FIA zadržava pravo zaštite određenog broja podataka u izvornom obliku, što će biti definisano ugovorom sa korisnikom. VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 15. (Prestanak važenja) Danom stupanja na snagu ovog pravilnika, prestaje da važi Pravilnik o uslovima i postupku ustupanja prava na korištenje podataka iz Registra finansijskih izvještaja pravnim i fizičkim licima i načinu njihovog korištenja, broj 01-1-01-745-2/19 od 25.02.2019. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/19).
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju i formi finansijskih izvještaja društava za osiguranje FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 03/21 15.01.2021 SN FBiH 82/10 pravilnik,forma,finansijski izvještaj,društva za osiguranja Petak, 15. 1. 2021. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 3 - Strana 79 61 Na osnovu člana 39. stav 1. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 83/09), federalni ministar finansijafederalni ministar financija donosi PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O SADRŽAJU I FORMI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE Član 1. U Pravilniku o sadržaju i formi finansijskih izvještaja društava za osiguranje ("Službene novine Federacije BiH", broj: 82/10) u članu 2. stav (2) obrasci finansijskih izvještaja Bilans stanja - Izvještaj o finansijskom položaju, Bilans uspjeha - Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti i Izvještaj o novčanim (gotovinskim) tokovima koji se nalaze u prilogu i koji čine sastavni dio Pravilnika zamjenjuju se novim obrascima finansijskih izvještaja Bilans stanja - Izvještaj o finansijskom položaju, Bilans uspjeha - Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti i Izvještaj o novčanim (gotovinskim) tokovima koji sadrže jednodimenzionalni bar kod, a nalaze se u prilogu ovog pravilnika i čine njegov sastavni dio. Član 2. Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj 04-02-2-28/21 05. januara 2021. godine Sarajevo Ministrica Jelka Milićević, s. r.
Izmjene i dopune Upute o načinu realiziranja obustavljanja polazaka, povrataka, odnosno voznih redova, u uvjetima proglašene nesreće izazvane pandemijom korona virusa (COVID-19) i etapnog početka održavanja javnog linijskog prijevoza putnika Federacija BiH Službene novine FBiH 01/21 08.01.2021 SN FBiH 08/22, SN FBiH 50/21 prevoz putnika,prevoz,korona virus,covid-19
Odluka o tarifama za sistemsku i pomoćne usluge FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 01/21 08.01.2021 tarife,pmoćne usluge ODLUKA1 O TARIFAMA ZA SISTEMSKU I POMOĆNE USLUGE Član 1. (Predmet) Ovom Odlukom utvrđuje se tarifa za sistemsku uslugu i tarifa za prekomjerno preuzetu reaktivnu energiju iz prijenosnog sistema Bosne i Hercegovine. Član 2. (Sistemska usluga) (1) Određuje se finansijski obim sistemske usluge u 2021. godini u iznosu od 53.011.207 KM i utvrđuje tarifa za sistemsku uslugu u iznosu od 0,4789 feninga/kWh. (2) Sredstva prikupljena po osnovu tarife za sistemsku uslugu koriste se isključivo za tržišnu nabavku rezerve kapaciteta sekundarne i tercijarne regulacije, kao i nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prijenosnom sistemu i kompenzacije neželjenih odstupanja prema susjednim regulacijskim područjima. Član 3. (Prekomjerno preuzeta reaktivna energija) Tarifa za prekomjerno preuzetu reaktivnu energiju sa mreže prijenosa utvrđuje se u iznosu od nula (0) feninga/kvarh. Član 4. (Obračun odstupanja balansno odgovornih strana od dnevnog rasporeda) Vrijednosti odstupanja balansno odgovornih strana od dnevnog rasporeda obračunavaju se na satnom nivou. Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini (NOS BiH) obračunava odstupanja u energetskom i finansijskom smislu u skladu sa 1 Odluka objavljena u "Službenom glasniku BiH", broj 1/21 Tržišnim pravilima ("Službeni glasnik BiH", broj 48/15) i odgovarajućim procedurama. Član 5. (Obračun i fakturiranje pomoćnih i sistemske usluge) (1) NOS BiH izrađuje obračun pomoćnih i sistemske usluge u skladu sa Tržišnim pravilima i odgovarajućim procedurama, na osnovu kojeg se vrši fakturiranje i plaćanje usluga. (2) Obračun iz stava (1) ovog člana se dostavlja pružaocima pomoćnih usluga, snabdjevačima kupaca priključenih na prijenosni sistem, operatorima distributivnih sistema u BiH i DERK-u. U obračunu se navode finansijske i energetske pozicije NOS-a BiH i tržišnih subjekata. (3) U cilju izrade tačnog obračuna, operatori distributivnog sistema dužni su NOS-u BiH pravovremeno dostavljati sve potrebne podatke i informacije.
Odluka o tarifi za rad NOS-a Federacija BiH Službene novine FBiH 01/21 08.01.2021 NOS,tarifa ODLUKA1 1. Nezavisnom operatoru sistema u Bosni i Hercegovini se određuje potrebni godišnji prihod za 2021. godinu u iznosu od 8.940.755 KM. 2. Utvrđuje se tarifa za rad nezavisnog operatora sistema u iznosu od: - 0,0057 feninga/kWh, koju plaćaju proizvođači za električnu energiju injektiranu u prijenosni sistem, i - 0,0783 feninga/kWh, koju plaćaju kupci za električnu energiju preuzetu iz prijenosnog sistema. 3. Potrebni godišnji prihod za 2021. godinu se odobrava u strukturi i iznosima navedenim u trećoj koloni sljedeće tabele: Opis 2021. zahtjev 2021. odobreno Indeks (3/2) 1 2 3 4 Troškovi materijala 227.500 110.000 0,484 Troškovi energenata i komunalni troškovi 139.000 130.000 0,935 Troškovi usluga 2.292.918 1.827.241 0,797 Bruto plate i naknade zaposlenim 4.100.000 3.814.925 0,930 Amortizacija 1.183.706 1.183.706 1,000 Finansijski troškovi 537.000 537.000 1,000 Putni troškovi 86.000 70.000 0,814 Ostali porezi i takse 68.000 61.500 0,904 Ostali rashodi 1.253.800 1.140.640 0,910 A. Ukupno troškovi i rashodi 9.887.924 8.875.012 0,898 1. Višak prihoda 2.868.934 2. Višak rashoda 3. Ostali prihodi 276.000 4. Sredstva za otplatu kredita 341.743 B. Prihodi od električne energije (A+1−2−3+4) 12.756.858 8.940.755 0,701 C. Energija (kWh) proizvodnja 15.728.170.000 15.728.170.000 1,000 potrošnja 10.281.712.413 10.281.712.413 1,000 D. Tarifa (fening/kWh) proizvođači 0,0081 0,0057 0,701 kupci 0,1117 0,0783 0,701 4. Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini i Elektroprijenos Bosne i Hercegovine dužni su da po isteku svakog kalendarskog mjeseca, u saradnji sa vlasnicima licence za distribuciju električne energije, kupcima koji su direktno priključeni na prijenosni sistem i vlasnicima licence za proizvodnju električne energije koji posjeduju proizvodne objekte priključene na prijenosni sistem, uključujući objekte u probnom radu, sačine izvještaj o energetskim veličinama u svim tačkama injektiranja u, kao i preuzimanja iz prijenosnog sistema. 5. Na osnovu izvještaja iz tačke 4. ove Odluke, za kupca priključenog na prijenosni sistem, usluge nezavisnog operatora sistema fakturiraju se njegovom snabdjevaču, a za kupca priključenog na distributivni sistem operatoru distributivnog sistema (ODS), odnosno pravnom licu u okviru kojeg ODS djeluje. Usluge nezavisnog operatora sistema proizvođaču koji injektira i/ili preuzima električnu energiju iz prijenosnog sistema fakturiraju se licenciranom proizvođaču, odnosno pravnom licu u okviru kojeg proizvođač djeluje. 6. Tarifa za rad nezavisnog operatora sistema ne naplaćuje se za energiju preuzetu u pumpnom načinu rada. 7. Tarifa određena ovom Odlukom se koristi prilikom određivanja tarifa/cijena za krajnje kupce, prema strukturi tarifnih elemenata u okviru pojedinih kategorija potrošnje.
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o fiskalnim sistemima FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 92/20 18.12.2020 SN FBiH 50/20 pravilnik,fiskalni sistemi PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O FISKALNIM SISTEMIMA Član 1. U Pravilniku o fiskalnim sistemima ("Službene novine Federacije BiH", broj 50/20), u članu 43., datum: "01.01.2021. godine", zamjenjuje se datumom: "01.04.2021. godine".
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o fiskalnim dokumentima FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 92/20 18.12.2020 SN FBiH 50/20 pravilnik,fiskalni dokumenti PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O FISKALNIM SUSTAVIMA Članak 1. U Pravilniku o fiskalnim sustavima ("Službene novine Federacije BiH", broj 50/20), u članku 43., datum: "1. siječnja 2021. godine", zamjenjuje se datumom: "1. travnja 2021. godine". Članak 2. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupcima fiskalizacije FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 92/20 18.12.2020 SN FBiH 50/20 pravilnik,postupak fiskalizacije,fiskalizacija PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O POSTUPCIMA FISKALIZACIJE Član 1. U Pravilniku o postupcima fiskalizacije ("Službene novine Federacije BiH", broj 50/20), u članu 30., datum: "01.01.2021. godine", zamjenjuje se datumom: "01.04.2021. godine". Član 2. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dobit FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 87/20 02.12.2020 SN FBiH 33/22, SN FBiH 94/19, SN FBiH SN FBiH 96/17, SN FBiH 11/17, SN FBiH SN FBiH 88/16 pravilnik,dobit,porez na dobit PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOBIT Član 1. U Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dobit ("Službene novine Federacije BiH", br. 88/16, 11/17, 96/17 i 94/19) u članu 91. stav (1) iza riječi "porezni poticaj" stavlja se tačka, a ostatak rečenice briše. Iza stava (4) dodaje se novi stav (5) koji glasi: "(5) Porezni obveznici su dužni Obrazac PI-808 dostavljati Poreznoj upravi elektronskim putem." Član 2. U članu 94. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi: "(3) Porezni obveznik je dužan Obrazac PP-812 dostaviti Poreznoj upravi elektronskim putem." Član 3. U članu 99. stav (1) iza riječi "Obrasca PP-810" stavlja se tačka, a ostatak rečenice se briše. U stavu (2) iza riječi: "Obrasca PP-811" stavlja se tačka, a ostatak rečenice se briše. U stavu (3) iza riječi: "Obrasca PP-812" stavlja se tačka, a ostatak rečenice se briše. Član 4. U članu 101. stav (1) iza riječi: "Poreznoj upravi" dodaju se riječi: "elektronskim putem". Član 5. U članu 102. stav (1) iza riječi: "Obrazac PP-801" stavlja se tačka, a ostatak rečenice se briše. U stavu (3) tačka c) mijenja se i glasi: "c) podatke o prilozima prijave poreza na dobit." Srijeda, 2. 12. 2020. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 87 - Strana 53 Član 6. U članu 103. stav (1) rečenica: "Prijava se dostavlja prema nadležnoj jedinici za koju Porezna uprava odredi da je glavna." se briše. U stavu (3) tačka d) mijenja se i glasi: "d) podatke o prilozima prijave poreza na dobit." Član 7. U članu 104. stav (1) rečenica: "Prijava se dostavlja prema nadležnoj jedinici za koju Porezna uprava odredi da je glavna." se briše. U stavu (3) tačka d) mijenja se i glasi: "d) podatke o prilozima prijave poreza na dobit." Član 8. U članu 105. stav (1) iza riječi: "Obrazac PP-804" stavlja se tačka, a ostatak rečenice se briše. U stavu (2) tačka d) mijenja se i glasi: "d) podatke o prilozima prijave poreza na dobit." Član 9. U članu 106. stav (1) iza riječi: "Obrazac PP-805" stavlja se tačka, a ostatak rečenice se briše. U stavu (2) tačka d) mijenja se i glasi: "d) podatke o prilozima prijave poreza na dobit." Član 10. U članu 107. iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi: "(4) Porezni obveznik je dužan Obrazac PB-800-A i Obrazac PB-800-B dostaviti Poreznoj upravi elektronskim putem." Član 11. U članu 108. stav (1) riječi: "nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave" mijenjaju se i glase: "Poreznoj upravi elektronskim putem." Član 12. U članu 109. stav (1) riječi: "nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave" mijenjaju se i glase: "Poreznoj upravi elektronskim putem." Član 13. U članu 110. iza stava (5) dodaje se novi stav (6) koji glasi: "(6) Obrazac OP-820 iz stava (1) ovog člana podnosi se elektronskim putem." Član 14. U članu 116. stav (3) se briše. Dosadašnji st. (4) i (5) postaju st. (3) i (4). U stavu (5) koji postaje stav (4) iza riječi: "Poreznoj upravi" dodaju se riječi: "elektronskim putem". Član 15. U članu 117. stav (3) se briše. Dosadašnji st. (4) i (5) postaju st. (3) i (4). U stavu (5) koji postaje stav (4) iza riječi: "Poreznoj upravi" dodaju se riječi: "elektronskim putem,". Član 16. U članu 118. stav (5) iza riječi: "Poreznoj upravi" dodaju se riječi: "elektronskim putem" Član 17. U članu 119. iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi: "(4) Obrazac PG-809 dostavlja se Poreznoj upravi elektronskim putem."
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku podnošenja poreznih prijava FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 87/20 02.12.2020 SN FBiH 53/12, SN FBiH 07/11, SN FBiH 38/10, SN FBiH 74/04, SN FBiH 54/03, SN FBiH 66/02 pravilnik,porezna prijava PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU PODNOŠENJA POREZNIH PRIJAVA Član 1. U Pravilniku o postupku podnošenja poreznih prijava ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/02, 54/03, 74/04, 38/09, 7/11 i 53/12) u članu 1. iza broja "57/09" riječ: "i" zamjenjuje se zarezom, a iza broja "40/10" dodaju se riječi: "27/12, 7/13, 71/14 i 91/15". Član 2. U članu 2. stav (2) mijenja se i glasi: "(2) Porezne prijave koje su porezni obveznici dužni dostavljati u skladu sa poreznim zakonima sastavni su dio pravilnika o primjeni kojima je uređeno provođenje Zakona o porezu na dobit ("Službene novine Federacije BiH", br. 15/16 i 15/20), Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13), Zakona o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16, 34/18 i 99/19) kao i odredbi propisa kantona koji uređuju oporezivanje imovine, nepokretnosti, poklona i naslijeđa." Član 3. U članu 5. stav (3) mijenja se i glasi: "(3) Poreznom prijavom poreza na dohodak u smislu stava (1) ovog člana smatra se Godišnja prijava poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051)." Iza stava (3) dodaju se novi st. (4) i (5) koji glase: "(4) Poreznom prijavom poreza na dobit u smislu stava (1) ovog člana smatra se: a) Prijava poreza na dobit za privredna društva (Obrazac PP 801), b) Prijava poreza na dobit za podružnicu RS ili BD (Obrazac PP- 802), c) Prijava poreza na dobit za poslovnu jedinicu nerezidenta (Obrazac PP-803), d) Prijava poreza na dobit za djelimično izuzeta lica (Obrazac PP-804). (5) Prijavom u smislu stava (1) ovog člana smatra se i: a) Specifikacija uz isplatu plaće zaposlenika u radnom odnosu kod pravnih i fizičkih lica sa sjedištem u Federaciji (Obrazac 2001), b) Specifikacija uz isplatu plaće zaposlenika sa prebivalištem u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu u radnom odnosu kod pravnih i fizičkih lica sa sjedištem u Federaciji (Obrazac 2001-A), c) Specifikacija uz uplatu doprinosa poduzetnika (Obrazac 2002)." d) Specifikacija uz uplatu doprinosa poduzetnika sa prebivalištem u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu, koji samostalnu djelatnost obavljaju na teritoriji Federacije (Obrazac 2002-A)." Član 4. U članu 6. iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi: "(4) Ukoliko se prijave podnose elektronskim putem, st. (2) i (3) ovog člana se ne primjenjuju." Član 5. U članu 7. tačka 2. mijenja se i glasi: "2. elektronskim putem i" Član 6. U članu 8. stav (3) riječi: "putem interneta" zamjenjuju se riječima: "elektronskim putem". U stavu (4) riječi: "putem interneta" zamjenjuju se riječima: "elektronskim putem". Član 7. U članu 9. stav (3) alineja 2. riječi: "putem interneta" zamjenjuju se riječima: "elektronskim putem" Član 8. U članu 10. iza stava (6) dodaje se novi stav (7) koji glasi: "(7) Odredbe ovog člana se ne primjenjuju ukoliko je drugačije propisano poreznim zakonima i podzakonskim aktima." Član 9. U članu 14. riječi: "u bilo koje vrijeme" brišu se. Član 10. Član 15. mijenja se i glasi: "Član 15. Popunjena Godišnja prijava poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051) i dostavljena poreznom obvezniku od strane Porezne uprave na osnovu prijava poreza po odbitku poreza na dohodak iz člana 20. stav (2) ovog pravilnika, ne smatra se prijavom koju podnosi Porezna uprava u ime poreznog obveznika." Član 11. Član 16. se briše. Član 12. Član 17. se briše. Član 13. Član 18. se briše. Član 14. Član 19. mijenja se i glasi: "Član 19. (1) Izvršna rješenja iz člana 78. Zakona kojima se utvrđuje dodatna porezna obaveza, imaju karakter porezne prijave. (2) Za obaveze utvrđene rješenjima iz stava (1) ovog člana, porezni obveznik nije dužan dostavljati izmijenjene porezne prijave. (3) Ovlašteni zaposlenik Porezne uprave dužan je po rješenjima iz stava (1) ovog člana, sačiniti izmijenjene porezne prijave i pripadajuće izvještaje, i iste unijeti u IT sistem Porezne uprave." Član 15. U članu 19a. iza stava (1) dodaju se novi st. (2), (3) i (4) koji glase: "(2) Obavijesna prijava poreza na dohodak u smislu stava (1) ovog člana, smatra se: Broj 87 - Strana 48 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 2. 12. 2020. a) Godišnji izvještaj o ukupno isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima (Obrazac GIP- 1022), b) Godišnja prijava dohotka od zajedničkog obavljanja samostalne djelatnosti (Obrazac GPZ-1052), c) Specifikacija za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti (Obrazac SPR-1053), d) Pregled prihoda i rashoda od iznajmljivanja nepokretne imovine (Obrazac PRIM-1054). (3) Obavijesna prijava poreza na dobit u smislu stava (1) ovog člana, smatra se: a) Porezni bilans (Obrazac PB 800-A), b) Porezni bilans (Obrazac PB 800-B), c) Plan investiranja (Obrazac PI-808), d) Pregled nastalih, neiskorištenih i iskorištenih poreznih gubitaka (Obrazac PG-809), e) Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u proizvodnu opremu (Obrazac PP-810), f) Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u stalna sredstva (Obrazac PP- 811), g) Prijava porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja (Obrazac PP-812), h) Izjava o obračunatom porezu na isplaćene dividende/udjele (Obrazac ID-813), i) Izjava pravnog lica u svrhu oslobađanja plaćanja poreza po odbitku na izvoru (Obrazac OP-820). (4) Prijave iz st. (2) i (3) ovog člana dostavljaju se Poreznoj upravi na način i u rokovima utvrđenim poreznim zakonima i podzakonskim aktima." Član 16. Član 19c. mijenja se i glasi: "Član 19c. Poslodavac odnosno lice koje, u smislu odredbi Zakona o porezu na dohodak, ima obaveze poslodavca - isplatioca plaća, dužan je do kraja februara tekuće godine za proteklu godinu dostaviti svakom zaposleniku obavijesnu prijavu iz člana 19a. stav (2) tačka a) ovog pravilnika nakon uplaćene akontacije poreza na dohodak ostvarene po osnovu nesamostalne djelatnosti i obustavljenim i uplaćenim obaveznim doprinosima iz osnovice" Član 17. Član 19d. mijenja se i glasi: "Član 19d. Obavijesnom prijavom smatra se i razmjena informacija između Porezne uprave i drugih poreznih administracija o obavezi obustave i uplate obaveznih doprinosa i akontacija poreza na dohodak." Član 18. U članu 20. st. (2) i (3) mijenjaju se i glase: "(2) Prijavom poreza po odbitku poreza na dohodak u smislu stava (1) ovog člana, smatra se: a) Mjesečni izvještaj o isplaćenim plaćama, ostvarenim koristima i drugim oporezivim prihodima zaposlenika od nesamostalne djelatnosti, plaćenim doprinosima i akontaciji poreza na dohodak (Obrazac MIP-1023), b) Pojedinačni mjesečni izvještaj o isplaćenim plaćama, obračunatim i uplaćenim doprinosima i porezu na dohodak od nesamostalne djelatnosti (Obrazac PMIP-1024), c) Akontacija poreza po odbitku za povremene samostalne djelatnosti (Obrazac AUG-1031), d) Akontacija poreza po odbitku na prihode od drugih samostalnih djelatnosti (Obrazac ASD- 1032), e) Prijava poreza na dohodak od ulaganja kapitala, dobitke nagradnih igara i igara na sreću i porez po odbitku nerezidenata na prihode od povremenog obavljanja samostalne djelatnosti (Obrazac PDN-1033), f) Prijava poreza na prihod od imovine i imovinskih prava (Obrazac PIP-1034), g) Akontacija poreza po odbitku na druge samostalne djelatnosti na prihod iz inostranstva (Obrazac AMS-1035), h) Akontacija poreza po odbitku rezidenta (Obrazac APR 1036). (3) Prijavom poreza po odbitku poreza na dobit u smislu stava (1) ovog člana, smatra se: a) Prijava poreza po odbitku po osnovu dividende (Obrazac POD-815), b) Prijava poreza po odbitku po osnovu kamate (Obrazac POD-816), c) Prijava poreza po odbitku po osnovu autorske naknade (Obrazac POD-817), d) Prijava poreza po odbitku po osnovu ostalih prihoda (Obrazac POD-818) i e) Prijava poreza po odbitku po osnovu imovine i prava (Obrazac POD-819)." Iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi: "(4) Prijave iz st. (2) i (3) ovog člana dostavljaju se Poreznoj upravi na način i u rokovima utvrđenim poreznim zakonima i podzakonskim aktima."
Uredba o izmjeni Uredbe o naplati naknade za korištenje autoceste A1 Federacija BiH Službene novine FBiH 86/20 27.11.2020 SN FBiH 81/22, SN FBiH 54/15 autoceste,naknada
Odluka o privremenim mjerama koje banka primjenjuje za oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem Federacija BiH Službene novine FBiH 60/20 28.08.2020 SN FBiH 43/22, SN FBiH 104/21, SN FBiH 89/21, SN FBiH 21/21 banke,covid,posljedice Broj 60 - Strana 2 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Petak, 28. 8. 2020. На основу члана IV.В.3.7.а)(7) Устава Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", број 1/94 и 13/97) и чланова 4. и 17. у вези члана 2. Закона о помиловању ("Службене новине Федерације БиХ", број 22/09), доносим ОДЛУКУ О ПОМИЛОВАЊУ ПРАВОСНАЖНО ОСУЂЕНИХ ЛИЦА ОДБИЈАЈУ СЕ МОЛБЕ ЗА ПОМИЛОВАЊЕ ОСУЂЕНИМ ЛИЦИМА: 1. Мујабашић (Изудин) Ирнес 2. Шаранчић (Мехмед) Халим 3. Шабановић (Исмет) Елвир 4. Новалић (Смајо) Нихад 5. Чечура (Драгутин) Анте ДА СЕ ДЈЕЛОМИЧНО ОСЛОБОДИ ОД ИЗДРЖАВАЊА КАЗНЕ ЗАТВОРА 1. Шехић Ријад, син Фикрета и мајке Султаније рођене Терзић, рођен 08.09.1977. године у Бугојну, настањен у мјесту Врбас насеље II Д2, опћина Бугојно, држављанин БиХ. Пресудом Опћинског суда Бугојно број 46 0 К 054456 17 К од 06.03.2019. године, за кривична дјела "примање дара и других облика користи" из члана 380. став 1. и "кривотворење службене исправе" из члана 389. став 1. у вези с чланом 31. КЗ Ф БиХ, осуђен је на јединствену казну затвора у трајању од 6 (шест) мјесеци. Правомоћном пресудом Кантоналног суда Нови Травник, број 46 0 К 054456 19 Кж од 04.10.2019. године, преиначена је првоступањска пресуда, те се осуђује на казну затвора у трајању од 1 (једне) године. Да се дјеломично ослободи од издржавања изречене казне затвора за раздобље од 3 (три) мјесеца. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења односно даном потписивања, а иста ће бити објављена у "Службеним новинама Федерације БиХ". Број 01-09-1-260-01/20 14. августа 2020. године Сарајево Предсједник Маринко Чавара, с. р. 1270 Na osnovu člana IV.B.3.7.a)(7) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 13/97) i članova 4. i 17. u vezi člana 2. Zakona o pomilovanju ("Službene novine Federacije BiH", broj 22/09), donosim ODLUKU O POMILOVANJU PRAVOSNAŽNO OSUĐENIH LICA ODBIJAJU SE MOLBE ZA POMILOVANJE OSUĐENIM LICIMA: 1. Joldić (Bahrije) Senad 2. Topalović (Avdije) Muamer 3. Pezo (Rasima) Ademir 4. Delić (Rahmana) Ševal 5. Hajlovac (Džemala) Edin Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja odnosno danom potpisivanja, a ista će biti objavljena u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj 01-09-1-272-01/20 14. augusta 2020. godine Sarajevo Predsjednik Marinko Čavara, s. r. Temeljem članka IV.B.3.7.a)(7) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94 i 13/97) i članaka 4. i 17. u svezi članka 2. Zakona o pomilovanju ("Službene novine Federacije BiH", broj 22/09), donosim ODLUKU O POMILOVANJU PRAVOMOĆNO OSUĐENIH OSOBA ODBIJAJU SE ZAMOLBE ZA POMILOVANJE OSUĐENIM OSOBAMA: 1. Joldić (Bahrije) Senad 2. Topalović (Avdije) Muamer 3. Pezo (Rasima) Ademir 4. Delić (Rahmana) Ševal 5. Hajlovac (Džemala) Edin Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja odnosno danom potpisivanja, a ista će biti objavljena u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj 01-09-1-272-01/20 14. kolovoza 2020. godine Sarajevo Predsjednik Marinko Čavara, v. r. На основу члана IV.В.3.7.а)(7) Устава Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94 и 13/97) и чланова 4. и 17. у вези члана 2. Закона о помиловању ("Службене новине Федерације БиХ", број 22/09), доносим ОДЛУКУ О ПОМИЛОВАЊУ ПРАВОСНАЖНО ОСУЂЕНИХ ЛИЦА ОДБИЈАЈУ СЕ МОЛБЕ ЗА ПОМИЛОВАЊЕ ОСУЋЕНИМ ЛИЦИМА: 1. Јолдић (Бахрије) Сенад 2. Топаловић (Авдије) Муамер 3. Пезо (Расима) Адемир 4. Делић (Рахмана) Шевал 5. Хајловац (Џемала) Един Ова Одлука ступа на снагу даном доношења односно даном потписивања, а иста ће бити објављена у "Службеним новинама Федерације БиХ". Број 01-09-1-272-01/20 14. августа 2020. године Сарајево Предсједник Маринко Чавара, с. р. AGENCIJA ZA BANKARSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 1271 Na osnovu čl. 5. stav (1) tačka h) i 19. stav (1) tačka c) Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/17) i člana 12. stav (1) tačka d) Statuta Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 03/18), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na 48. sjednici održanoj dana 24.08.2020. godine, donosi Petak, 28. 8. 2020. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 60 - Strana 3 ODLUKU O PRIVREMENIM MJERAMA KOJE BANKA PRIMJENJUJE ZA OPORAVAK OD NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA UZROKOVANIH VIRUSNIM OBOLJENJEM "COVID-19" Član 1. Predmet (1) Ovom odlukom utvrđuju se privremene mjere sa ciljem oporavka privrede od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom zarazne bolesti "COVID-19" (u daljem tekstu: pandemija) i očuvanja stabilnosti bankarskog sektora Federacije Bosne i Hercegovine, a koje se odnose na: a) odobravanje olakšica klijentima banke koji su pogođeni negativnim efektima pandemije, b) posebna pravila za upravljanje kreditnim rizikom, koja banka primjenjuje u slučaju da odobri posebne mjere klijentu, c) mjere sa ciljem očuvanja kapitala banaka. (2) Banka odobrava kreditne olakšice, odnosno posebne mjere iz člana 3. ove odluke klijentima sa ciljem prevazilaženja poteškoća sa kojima se suočavaju i olakšavanja klijentima da u narednom periodu uredno izmiruju svoje obaveze prema banci. (3) Odredbe ove odluke primjenjuju se na banke sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: FBiH) kojima je Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija) izdala dozvolu za rad. Član 2. Pojmovi (1) Pojedini pojmovi koji se koriste u ovoj odluci imaju sljedeće značenje: a) Kreditne obaveze su potraživanja banke od fizičkih i pravnih lica nastalih po osnovu ukupnog iznosa dospjele i nedospjele glavnice, obračunate i nenaplaćene kamate i naknade vezane za kreditno-garancijski posao, kao i potraživanja po finansijskom lizingu i faktoring poslovima u skladu sa zaključenim ugovorom. b) Klijent banke u smislu ove odluke je fizičko ili pravno lice čiji su prihodi, odnosno izvori za otplatu značajno smanjeni kao posljedica utjecaja pandemije i time je otežano, onemogućeno ili će biti onemogućeno izmirivanje obaveza prema banci. c) Materijalno značajan iznos ima isto značenje kao u Odluci o upravljanju kreditnim rizikom i utvrđivanju očekivanih kreditnih gubitaka ("Službene novine Federacije BiH", br. 44/19 i 37/20, u daljem tekstu: Odluka o upravljanju kreditnim rizikom). d) Posebne mjere su mjere privremenog karaktera i odnose se na pružanje mogućnosti odgode plaćanja kreditnih obaveza, restrukturiranja kreditnih obaveza ili davanje drugih olakšica koje imaju za posljedicu modifikaciju izloženosti koju je banka odobrila fizičkim i pravnim licima radi oporavka od negativnih posljedica utjecaja pandemije, uspostave kreditne i otplatne sposobnost klijenta banke, te uspostave održivosti njegovog poslovanja, uz poduzimanje svih ostalih mjera za upravljanje kreditnim rizikom. Član 3. Posebne mjere (1) Posebne mjere koje banka može odobriti klijentima banke su: a) moratorij, odnosno odgoda u otplati kreditnih obaveza od najduže 6 mjeseci, b) uvođenje "grace" perioda za otplatu glavnice kreditnih obaveza u slučaju kredita koji se otplaćuju anuitetno na period od najduže 12 mjeseci, c) produženje krajnjeg roka za otplatu kredita koji se otplaćuju anuitetno, d) produženje roka dospijeća kredita sa jednokratnim dospijećem, uključujući i revolving kredite i prekoračenja po transakcijskim računima na period od najduže 12 mjeseci, pri čemu bi klijent banke tokom tog perioda mogao koristiti i dio izloženosti koji je bio neiskorišten na dan modifikacije, e) odobravanje dodatnog iznosa izloženosti za potrebe prevazilaženja klijentovih trenutnih poteškoća sa likvidnošću, f) prilagođavanje plana otplate srazmjerno smanjenju prihoda ili nekom drugom relevantnom parametru koji određuje banka i g) druge mjere koje banka poduzima u cilju olakšanja servisiranja kreditnih obaveza klijenta i uspostave održivog poslovanja klijenta. (2) Posebne mjere iz stava (1) ovog člana mogu da uključe i druge modalitete prilagođavanja načina i dinamike otplate kreditnih obaveza, primjerene olakšice i druge oblike podrške klijentima banke. (3) U okviru posebnih mjera iz stava (1) i (2) ovog člana, banka je dužna provoditi sve potrebne aktivnosti radi adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom i prilagodbe trenutnim i privremenim okolnostima u poslovanju, sa ciljem stvaranja uslova za naknadni oporavak i ublažavanje nepovoljnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom na održivost poslovanja klijenta. (4) Tretman posebnih mjera iz ovog člana mogu da imaju mjere koje su odobrene na osnovu pojedinačne analize kreditnog rizika iz koje je banka procijenila da će mjere omogućiti klijentu banke uredno izmirenje kreditnih obaveza prema banci u narednom periodu. (5) Banka će odobravati posebne mjere samo klijentima banke. (6) Banka je dužna objaviti informacije o posebnim mjerama koje odobrava klijentima banke na svojoj službenoj web stranici. (7) U periodu trajanja posebnih mjera iz ovog člana ne uračunava se period eventualno ranije odobrenih posebnih mjera u skladu sa Odlukom o privremenim mjerama koje banka primjenjuje za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem "COVID-19" ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/20 i 37/20). Član 4. Modalitet (1) Banka je dužna da za klijente banke definira primjeren modalitet koji sadrži posebne mjere iz člana 3. ove odluke koji će pomoći klijentima da u narednom periodu uspostave održivi model poslovanja i uredno izmiruju kreditne obaveze prema banci. (2) Modalitet može sadržavati jednu ili kombinaciju posebnih mjera, na osnovu zahtjeva klijenta banke i provedene kreditne analize iz kojih je banka procijenila da će odobrene mjere pomoći klijentu banke da u budućem periodu uredno izmiruje svoje obaveze prema banci. (3) Ukoliko modalitet sadrži kombinaciju posebnih mjera iz člana 3. stav (1) tač. a) i b) banka odobrava posebne mjere na period od najduže 12 mjeseci. (4) Banka može definirati modalitet za pojedinačnog klijenta banke. (5) Prilikom definiranja modaliteta za pravna lica koja imaju izloženosti u drugim bankama i nedepozitnim finansijskim institucijama, banka treba da aktivno djeluje u cilju Broj 60 - Strana 4 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Petak, 28. 8. 2020. usaglašenog djelovanja sa drugim bankama i nedepozitnim finansijskim institucijama u pronalaženju zajedničkog modaliteta za naknadno prilagođavanje realnih mogućnosti otplate kreditnih obaveza. Član 5. Modifikacija (1) Modifikacija izloženosti uključuje izmjenu nekih ili svih uslova originalnog ugovora, te je banka može smatrati značajnom modifikacijom u smislu Odluke o upravljanju kreditnim rizikom, kada banka prestaje priznavati originalnu stavku finansijske aktive i počinje priznavati novu stavku, ali nije u obavezi da utvrđuje da li predmetna stavka predstavlja imovinu stečenu uz umanjenje vrijednosti (POCI imovina). (2) U okviru primjene posebnih mjera, kamatna stopa za modificirane izloženosti ne može biti veća nego što je bila definirana osnovnim ugovorom. (3) Prilikom ugovaranja posebnih mjera, banka ne može naplaćivati dodatne naknade za izvršene usluge, odnosno naknade povezane sa modifikacijom izloženosti. (4) Za promjene prvobitno ugovorenih uslova kredita, banka je dužna osigurati saglasnost svih ostalih ugovornih strana u kreditnom poslu. (5) U toku trajanja moratorija, banka ne obračunava zateznu kamatu na iznos dospjelih potraživanja. Član 6. Posebna pravila za upravljanje kreditnim rizikom (1) Banka ne može odobriti posebne mjere u skladu sa ovom odlukom klijentima kod kojih postoji kašnjenje u izmirivanju obaveza prema banci duže od 90 dana u materijalno značajnom iznosu, odnosno dozvoljeno je odobravanje posebnih mjera samo klijentima čije su izloženosti raspoređene u nivo kreditnog rizika 3 na osnovu uslova prema kojima se smatra izvjesnim da dužnik neće u potpunosti izmiriti svoje obaveze prema banci definiranih članom 20. stav (3) tač. a) - d) Odluke o upravljanju kreditnim rizikom. (2) Izuzetno, za klijente koji su raspoređeni u nivo kreditnog rizika 3 koje se nalaze u periodu oporavka u skladu sa članom 22. stav (3) tačka b) Odluke o upravljanju kreditnim rizikom i kod kojih postoji urednost u otplati u posljednja 3 mjeseca do datuma podnošenja zahtjeva, banka može odobriti posebne mjere. (3) Modifikacije kreditnih obaveza koje su bile raspoređene u nivo kreditnog rizika 1 ili 2 na dan modifikacije, banka označava u svom informacionom sistemu kao modifikacije uzrokovane tekućim potrebama dužnika, a modifikacije izloženosti koje su raspoređene u nivo kreditnog rizika 3 na dan modifikacije, banka označava u svom informacionom sistemu kao restrukturirane izloženosti. (4) Izloženost nastala uslijed modifikacije kreditnih obaveza klijenta koje su u trenutku modifikacije bile raspoređene u nivo kreditnog rizika 1 može biti zadržana u nivou kreditnog rizika 1 na dan modifikacije, te je osnovni kriterij za naknadno raspoređivanje izloženosti u nivoe kreditnog rizika broj dana kašnjenja u materijalno značajnom iznosu. (5) Izloženost nastala uslijed modifikacije kreditnih obaveza klijenta koje su u trenutku modifikacije bile raspoređene u nivo kreditnog rizika 2 može biti zadržana u nivou kreditnog rizika 2 na dan modifikacije, te je osnovni kriterij za naknadno raspoređivanje izloženosti u nivoe kreditnog rizika broj dana kašnjenja u materijalno značajnom iznosu. Banka može rasporediti ove izloženosti u nivo kreditnog rizika 1 samo nakon isteka perioda oporavka definiranog Odlukom o upravljanju kreditnim rizikom. (6) Izloženost nastala uslijed modifikacije kreditnih obaveza klijenta koje su u trenutku modifikacije bile raspoređene u nivo kreditnog rizika 3 zadržava se u nivou kreditnog rizika 3 i može se rasporediti u nižu kategoriju izloženosti samo nakon isteka perioda oporavka definiranog Odlukom o upravljanju kreditnim rizikom. (7) Banka ne može smanjivati procenat pokrivenosti izloženosti očekivanim kreditnim gubicima bez otplate modificirane ili restrukturirane izloženosti. (8) Banka je dužna pojačano pratiti rizike koji proizlaze iz portfolija klijenata banke kojima su odobrene posebne mjere, a naročito procjenjivati indikatore koji mogu potencijalno ukazati na poteškoće kod izmirenja kreditnih obaveza nakon isteka perioda za koji su odobrene posebne mjere iz člana 3. ove Odluke. Član 7. Odobrenje posebnih mjera (1) Posebne mjere banka može provoditi na osnovu pisanog zahtjeva klijenta banke, imajući u vidu nepovoljne ekonomske posljedice uzrokovane pandemijom. (2) Prije odobrenja posebnih mjera propisanih ovom odlukom, banka je dužna da klijente upozna sa mogućnostima korištenja istih, svim uslovima i efektima mjera (ponuda), a klijenti su dužni izjasniti se o ponudi i dostaviti pisani prihvat ponude ako istu prihvataju. (3) Banka je dužna osigurati potpunu dokumentovanost provedenih postupaka. Član 8. Očuvanje kapitala banke (1) Banka je dužna sa posebnom pažnjom pratiti promjene u vlastitom poslovnom modelu, likvidnosti i profilu rizika, te u skladu sa tim održavati adekvatan nivo i strukturu kapitala za pokriće svih rizika kojima je ili bi mogla biti izložena u nastalim okolnostima poslovanja. (2) Postupanje banke u skladu sa stavom (1) ovog člana podrazumijeva odgodu i/ili otkazivanje isplate dividende za vrijeme važenja ove Odluke. (3) Banka može koristiti zaštitni sloj za očuvanje kapitala za vrijeme važenja ove odluke, poštujući odredbe iz stava (2) ovog člana i uz prethodno obavještenje Agencije. Član 9. Izvještavanje (1) Banka je dužna osigurati praćenje realizacije posebnih mjera, voditi posebne analitičke evidencije na način da sve aktivnosti o odobravanju i ugovaranju posebnih mjera iz ove odluke i njihovi efekti budu pregledni i dostupni za potrebe banke, kao i u svrhu nadzora koji obavlja Agencija. (2) Banka je dužna izvještavati Agenciju o primjeni posebnih mjera u skladu sa formom i u rokovima koje će direktor Agencije naknadno propisati. Član 10. Program posebnih mjera (1) Banka je dužna pripremiti i ažurirati Program posebnih mjera. (2) Program posebnih mjera koji se dostavlja Agenciji treba biti usvojeni od strane uprave banke. (3) Banka je dužna da Programom posebnih mjera definira: a) ovlaštenja i odgovornosti u procesu provođenja mjera i aktivnosti, b) vrste posebnih mjera i olakšica, kao i uslove za njihovu primjenu, c) način dokumentovanja kreditnih aktivnosti, d) postupak komunikacije sa klijentima u smislu odredbi ove odluke i druge elemente koje ocijeni relevantnim za primjenu odredbi iz ove odluke, Petak, 28. 8. 2020. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 60 - Strana 5 e) sistem praćenja i izvještavanja u banci i izvještavanja Agencije o aktivnostima i mjerama iz ove odluke i rezultatima u vezi sa njihovom primjenom, f) posebne mjere sistema internih kontrola. Član 11. Prijelazne i završne odredbe (1) Zahtjevi za primjenu mjera iz člana 3. ove Odluke mogu se podnositi bankama do 31.12.2020. godine. (2) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o privremenim mjerama koje banka primjenjuje za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem "COVID-19" ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/20 i 37/20). (3) Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj U.O.-48-02/20 24. augusta 2020. godine Sarajevo Predsjednica Upravnog odbora Mr. sc. Ljerka Marić, s. r. Na temelju čl. 5. stavak (1) točka h) i 19. stavak (1) točka c) Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/17) i članka 12. stavak (1) točka d) Statuta Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 03/18), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na 48. sjednici održanoj dana 24. kolovoza 2020. donosi ODLUKU O PRIVREMENIM MJERAMA KOJE BANKA PRIMJENJUJE ZA OPORAVAK OD NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA UZROKOVANIH VIRUSNIM OBOLJENJEM "COVID-19" Članak 1. Predmet (1) Ovom odlukom utvrđuju se privremene mjere s ciljem oporavka gospodarstva od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom zarazne bolesti "COVID-19" (u daljnjem tekstu: pandemija) i očuvanja stabilnosti bankarskog sektora Federacije Bosne i Hercegovine, a koje se odnose na: a) odobravanje olakšica klijentima banke koji su pogođeni negativnim efektima pandemije; b) posebna pravila za upravljanje kreditnim rizikom, koja banka primjenjuje u slučaju da odobri posebne mjere klijentu; c) mjere s ciljem očuvanja kapitala banaka. (2) Banka odobrava kreditne olakšice, odnosno posebne mjere iz članka 3. ove odluke klijentima s ciljem prevladavanja poteškoća s kojima se suočavaju i olakšavanja klijentima da u narednom razdoblju uredno izmiruju svoje obveze prema banci. (3) Odredbe ove odluke primjenjuju se na banke sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: FBiH) kojima je Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Agencija) izdala dozvolu za rad. Članak 2. Pojmovi (1) Pojedini pojmovi koji se koriste u ovoj odluci imaju sljedeće značenje: a) Kreditne obveze su potraživanja banke od fizičkih i pravnih osoba nastalih po osnovi ukupnog iznosa dospjele i nedospjele glavnice, obračunate i nenaplaćene kamate i naknade vezane za kreditno-garancijski posao, kao i potraživanja po financijskom leasingu i faktoring poslovima sukladno zaključenom ugovoru. b) Klijent banke u smislu ove odluke je fizička ili pravna osoba čiji su prihodi, odnosno izvori za otplatu značajno smanjeni kao posljedica utjecaja pandemije i time je otežano, onemogućeno ili će biti onemogućeno izmirivanje obveza prema banci. c) Materijalno značajan iznos ima isto značenje kao u Odluci o upravljanju kreditnim rizikom i utvrđivanju očekivanih kreditnih gubitaka ("Službene novine Federacije BiH", br. 44/19 i 37/20, u daljnjem tekstu: Odluka o upravljanju kreditnim rizikom). d) Posebne mjere su mjere privremenog karaktera i odnose se na pružanje mogućnosti odgode plaćanja kreditnih obveza, restrukturiranja kreditnih obveza ili davanje drugih olakšica koje imaju za posljedicu modifikaciju izloženosti koju je banka odobrila fizičkim i pravnim osobama radi oporavka od negativnih posljedica utjecaja pandemije, uspostave kreditne i otplatne sposobnost klijenta banke, te uspostave održivosti njegovog poslovanja, uz poduzimanje svih ostalih mjera za upravljanje kreditnim rizikom. Članak 3. Posebne mjere (1) Posebne mjere koje banka može odobriti klijentima banke su: a) moratorij, odnosno odgoda u otplati kreditnih obveza od najduže 6 mjeseci; b) uvođenje "grace" razdoblja za otplatu glavnice kreditnih obveza u slučaju kredita koji se otplaćuju anuitetno na razdoblju od najduže 12 mjeseci; c) produženje krajnjeg roka za otplatu kredita koji se otplaćuju anuitetno; d) produženje roka dospijeća kredita s jednokratnim dospijećem, uključujući i revolving kredite i prekoračenja po transakcijskim računima na razdoblje od najduže 12 mjeseci, pri čemu bi klijent banke tijekom tog razdoblja mogao koristiti i dio izloženosti koji je bio neiskorišten na dan modifikacije; e) odobravanje dodatnog iznosa izloženosti za potrebe prevladavanja klijentovih trenutnih poteškoća s likvidnošću; f) prilagođavanje plana otplate razmjerno smanjenju prihoda ili nekom drugom relevantnom parametru koji određuje banka; g) druge mjere koje banka poduzima u cilju olakšanja servisiranja kreditnih obveza klijenta i uspostave održivog poslovanja klijenta. (2) Posebne mjere iz stavka (1) ovoga članka mogu uključiti i druge modalitete prilagođavanja načina i dinamike otplate kreditnih obveza, primjerene olakšice i druge oblike podrške klijentima banke. (3) U okviru posebnih mjera iz stavka (1) i (2) ovoga članka, banka je dužna provoditi sve potrebne aktivnosti radi adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom i prilagodbe trenutnim i privremenim okolnostima u poslovanju, s ciljem stvaranja uvjeta za naknadni oporavak i ublažavanje nepovoljnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom na održivost poslovanja klijenta. (4) Tretman posebnih mjera iz ovoga članka mogu imati mjere koje su odobrene na temelju pojedinačne analize kreditnog rizika iz koje je banka procijenila da će mjere omogućiti klijentu banke uredno izmirenje kreditnih obveza prema banci u narednom razdoblju.
Odluka o privremenim mjerama koje lizing društva i mikrokreditne organizacije primjenjuju za oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem „COVID-19“ FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 60/20 28.08.2020 SN FBiH 43/22, SN FBiH 104/21, SN FBiH 21/21 lizing,mikrokreditne organizacije ODLUKU O PRIVREMENIM MJERAMA KOJE LIZING DRUŠTVA I MIKROKREDITNE ORGANIZACIJE PRIMJENJUJU ZA OPORAVAK OD NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA UZROKOVANIH VIRUSNIM OBOLJENJEM "COVID-19" Član 1. Predmet odluke (1) Ovom odlukom utvrđuju se privremene mjere sa ciljem oporavka privrede od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanim pandemijom zarazne bolesti "COVID-19" (u daljem tekstu: pandemija) i očuvanja stabilnosti finansijskog sektora Federacije Bosne i Hercegovine, a koje se odnose na: a) odobravanje olakšica klijentima lizing društava i mikrokreditnih organizacija koji su pogođeni negativnim efektima pandemije, b) posebna pravila za upravljanje kreditnim rizikom, koja lizing društvo i mikrokreditna organizacija (nedepozitna finansijska institucija, u daljem tekstu: NFI) mogu primjenjivati u slučaju da odobre posebne mjere klijentu. (2) NFI odobrava olakšice, odnosno posebne mjere iz člana 3. ove odluke klijentima sa ciljem prevazilaženja poteškoća sa kojima se suočavaju i olakšavanja klijentima da u narednom periodu uredno izmiruju svoje obaveze prema NFI. (3) Odredbe ove odluke primjenjuju se na NFI sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: FBiH), kao i podružnice NFI sa sjedištem u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu koje posluju na području Federacije Bosne i Hercegovine, kojima je Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija) izdala dozvolu za rad. Član 2. Pojmovi (1) Obaveze u smislu ove odluke su potraživanja NFI od fizičkih i pravnih lica nastalih po osnovu ukupnog iznosa dospjele i nedospjele glavnice, obračunate i nenaplaćene kamate po lizing i mikrokreditnim ugovorima, naknade, kao i ostali prateći troškovi koji nastaju po lizing i mikrokreditnim ugovorima. (2) Klijent NFI u smislu ove odluke je fizičko ili pravno lice čiji su prihodi, odnosno izvori za otplatu obaveza značajno smanjeni kao posljedica utjecaja pandemije i time je otežano, onemogućeno ili će biti onemogućeno izmirivanje obaveza prema NFI. (3) Posebne mjere su mjere privremenog karaktera i odnose se na pružanje mogućnosti odgode plaćanja obaveza, restrukturiranja obaveza ili druge olakšice koje imaju za posljedicu modifikaciju izloženosti koju je NFI odobrila fizičkim i pravnim licima radi oporavka od negativnih posljedica utjecaja pandemije na kreditnu i otplatnu sposobnost klijenta NFI, održivost njegovog poslovanja i poslovanje NFI uz poduzimanje svih ostalih mjera za upravljanje kreditnim rizikom. Član 3. Posebne mjere (1) Posebne mjere koje NFI može odobravati klijentima NFI su: a) moratorij, odnosno odgoda u otplati obaveza od najduže 6 mjeseci, Broj 60 - Strana 8 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Petak, 28. 8. 2020. b) uvođenje "grace" perioda za otplatu obaveza u slučaju obaveze koja se otplaćuje anuitetno na period od najduže 12 mjeseci, c) produženje krajnjeg roka za otplatu obaveze koji se otplaćuju anuitetno, d) produženje roka dospijeća obaveze sa jednokratnim dospijećem na period od najduže 12 mjeseci, pri čemu bi klijent tokom tog perioda mogao koristiti i dio izloženosti koji je bio neiskorišten na dan modifikacije (primjenjivo u poslovanju lizing društava), e) odobravanje dodatnog iznosa izloženosti za potrebe prevazilaženja njegovih trenutnih poteškoća sa likvidnošću (primjenjivo u slučaju mikrokreditnih organizacija), f) prilagođavanje plana otplate srazmjerno smanjenju prihoda ili nekom drugom relevantnom parametru koji određuje NFI i g) druge mjere koje NFI poduzima u cilju olakšanja servisiranja obaveza klijenta i uspostave održivog poslovanja klijenta. (2) Posebne mjere iz stava (1) ovog člana mogu da uključe i druge modalitete prilagođavanja načina i dinamike otplate obaveza, primjerene olakšice i druge oblike podrške NFI klijentima NFI u okviru postojeće regulative. (3) U okviru posebnih mjera iz stava (1) i (2) ovog člana, NFI je dužna provoditi sve potrebne aktivnosti radi adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom i prilagodbe trenutnim i privremenim okolnostima u poslovanju, sa ciljem stvaranja uslova za naknadni oporavak i ublažavanje nepovoljnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom na održivost poslovanja klijenta. (4) Tretman posebnih mjera iz ovog člana mogu da imaju mjere koje je NFI odobrila na osnovu pojedinačne analize kreditnog rizika ili rizika portfolija i/ili proizvoda, sektorske strukture izloženosti, iz kojih je procijenila da će odobrene mjere omogućiti klijentu u narednom periodu uredno izmirenje obaveza prema NFI. (5) NFI će odobravati posebne mjere samo klijentima NFI. (6) NFI je dužna objaviti informacije o mogućim posebnim mjerama na svojoj službenoj web stranici. (7) U periodu trajanja posebnih mjera odobrenih na osnovu ove odluke ne uračunava se period eventualno ranije odobrenih posebnih mjera u skladu sa Odlukom o privremenim mjerama koje banka primjenjuje za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem "COVID-19" ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/20 i 37/20). Član 4. Modalitet (1) NFI je dužna za klijente NFI definirati primjeren modalitet koji sadrži posebne mjere iz člana 3. ove odluke koji će omogućiti klijentima da u narednom periodu uspostave održivi model poslovanja i uredno izmiruju obaveze prema NFI. (2) Modalitet može sadržavati jednu ili kombinaciju posebnih mjera, na osnovu zahtjeva klijenta i pojedinačne kreditne analize, iz kojih je NFI procijenila da će odobrene mjere omogućiti klijentu da u narednom periodu uredno izmiruje svoje obaveze prema NFI. (3) Ukoliko modalitet sadrži kombinaciju posebnih mjera iz člana 3. stav (1) tač. a) i b) ove odluke, NFI odobrava posebne mjere na period od najduže 12 mjeseci. (4) NFI može definirati modalitet za pojedinačnog klijenta NFI. (5) Prilikom definiranja modaliteta za pravna lica koja imaju izloženosti u bankama i drugim nedepozitnim finansijskim institucijama, NFI treba da aktivno djeluje u cilju usaglašenog djelovanja sa bankama i drugim nedepozitnim finansijskim institucijama u pronalaženju zajedničkog modaliteta za naknadno prilagođavanje realnih mogućnosti otplate obaveza. (6) U okviru primjene posebnih mjera, efektivna kamatna stopa za modificirane izloženosti ne može biti veća nego što je bila definirana osnovnim ugovorom. (7) Prilikom ugovaranja posebnih mjera, NFI ne može naplaćivati dodatne naknade za izvršene usluge, odnosno naknade povezane sa modifikacijom izloženosti. (8) Za promjene prvobitno ugovorenih uslova kredita i finansiranja putem lizinga, NFI je u obavezi osigurati pismenu saglasnost svih ostalih ugovornih strana u kreditnom poslu. (9) U toku trajanja moratorija, NFI ne obračunava zateznu kamatu na iznos dospjelih potraživanja. Član 5. Posebna pravila za upravljanje kreditnim rizikom (1) U slučaju da je NFI odobrila privremeni moratorij na obaveze prije stupanja na snagu ove odluke, može ove klijente zadržati u kategoriji klasifikacije s pripadajućim postotkom rezerviranja i kategorizacijom (klasifikacijom) potraživanja u Centralnom registru kredita kod Centralne banke Bosne i Hercegovine (CRK) koji su bili na dan 29.02.2020. godine i zaustaviti brojač dana kašnjenja za vrijeme trajanja moratorija. (2) Nakon isteka perioda na koji je odobren moratorij iz stava (1) ovog člana, a u slučaju da se klijentu ne odobri druga posebna mjera (modalitet), rezerve za gubitke se formiraju u skladu s metodologijom propisanom Odlukom o minimalnoj visini i načinu formiranja, upravljanja i održavanja rezervi za gubitke i upravljanje rizicima leasing društva ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/09) i Odlukom o visini i načinu formiranja i održavanja rezervi za pokriće kreditnih gubitaka MKO ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/07) od datuma isteka moratorija, nastavljajući izračun broja dana kašnjenja zatečen na dan 29.02.2020. godine. (3) U slučaju da je NFI klijentu odobrila modalitet, rezerve za gubitke se formiraju u skladu sa metodologijom propisanom odlukama iz stava (2) ovog člana, primjenjujući brojač dana kašnjenja od datuma potpisa aneksa ugovora po osnovu izmjene prvobitno ugovorenog otplatnog plana. Član 6. Odobrenje posebnih mjera (1) Posebne mjere NFI može odobriti na osnovu pisanog zahtjeva klijenta, imajući u vidu nepovoljne ekonomske posljedice uzrokovane pandemijom. (2) Prije odobrenja posebnih mjera propisanih ovom odlukom, NFI je dužna da klijente upozna sa mogućnostima korištenja istih, svim uslovima i efektima mjera (ponuda), a klijenti su dužni izjasniti se o ponudi i dostaviti prihvat ponude ako istu prihvataju. (3) NFI je dužna osigurati potpunu dokumentovanost provedenih postupaka. Član 7. Izvještavanje (1) NFI je dužna osigurati praćenje realizacije posebnih mjera, voditi posebne analitičke evidencije na način da sve aktivnosti o odobravanju i ugovaranju posebnih mjera iz ove odluke i njihovi efekti budu pregledni i dostupni za potrebe NFI, kao i u svrhu nadzora koji obavlja Agencija. (2) NFI je dužna izvještavati Agenciju o primjeni posebnih mjera u skladu sa formom i u rokovima koje će direktor Agencije naknadno propisati. Petak, 28. 8. 2020. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 60 - Strana 9 Član 8. Očuvanje kapitala/uloga NFI NFI je dužna sa posebnom pažnjom pratiti promjene u vlastitom poslovnom modelu, likvidnosti i profilu rizika, te u skladu sa tim održavati adekvatan nivo i strukturu kapitala za pokriće svih rizika kojima je ili bi mogla biti izložena u nastalim okolnostima poslovanja. Član 9. Obavezne aktivnosti NFI NFI je dužna da internim aktima definira: a) ovlaštenja i odgovornosti u procesu provođenja mjera i aktivnosti, b) vrste privremenih mjera i olakšica, kao i uslove za njihovu primjenu, c) način dokumentovanja odobrenja posebnih mjera i aktivnosti, d) postupak komunikacije sa klijentima u smislu odredbi ove odluke i druge elemente koje ocijeni relevantnim za primjenu odredbi iz ove odluke, e) sistem praćenja i izvještavanja u NFI i izvještavanje Agencije o aktivnostima i mjerama iz ove odluke i rezultatima u vezi sa njihovom primjenom, f) posebne mjere sistema internih kontrola. Član 10. Prelazne i završne odredbe (1) NFI je dužna da svoje interne akte uskladi sa odredbama ove odluke u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove odluke. (2) Zahtjevi za primjenu mjera iz člana 3. ove odluke mogu se podnositi NFI do 31.12.2020. godine.
Odluka o davanju saglasnosti za izdvajanje sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2020. godinu za subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja Federacija BiH Službene novine FBiH 59/20 26.08.2020 doprinosi,obavezna osiguranje,subvencioniranje ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IZDVAJANJE SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2020. GODINU ZA SUBVENCIONIRANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNA OSIGURANJA I. Daje se saglasnost za izdvajanje sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 99/19 i 28/20) u ukupnom iznosu od 56.986.668,83 KM, za subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja poslovnim subjektima za mjesec maj i juni 2020. godine i razlika aprila 2020. godine. II. Sredstva iz tačke I. ove odluke isplatit će se na teret sredstava planiranih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu na razdjelu 16, glavi 1601 Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija, na ekonomskom kodu 6141 - Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Fond za stabilizaciju privrede.
Pravilnik o fiskalnim dokumentima FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 50/20 24.07.2020 SN FBiH 92/20 fiskalni dokumenti,dokument Петак, 24. 7. 2020. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 50 - Страна 43 Na osnovu člana 11. i člana 51. stav (3) tač. a), i), j) i l) Zakona o fiskalnim sistemima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/09), federalni ministar finansija - federalni ministar financija donosi PRAVILNIK O FISKALNIM DOKUMENTIMA I. OSNOVNE ODREDBE Član 1. (Predmet pravilnika) (1) Ovim Pravilnikom se uređuje izgled fiskalnih dokumenata, značenje pojedinih podataka sadržanih u fiskalnim dokumentima i konture, oblik i sadržaj fiskalnog loga, izgled, štampanje, izdavanje, evidentiranje, dostavljanje, čuvanje i druge aktivnosti oko fiskalnih dokumenata, sadržaj pisanog fiskalnog računa i način njegovog izdavanja, sadržaj pisanog reklamiranog računa i način njegovog izdavanja, i druga pitanja od značaja za primjenu Zakona o fiskalnim sistemima (u daljem tekstu: Zakon). (2) Sastavni dio ovog pravilnika čine prilozi: Prilog LABELA, Prilog FR1, Prilog FR2, Prilog DFR, Prilog RFR, Prilog DRFR, Obrazac PFR, Obrazac RPFR, Prilog PS, Prilog DI, Prilog DDI, Prilog PI, Obrazac KDI, Prilog ND, Prilog TR i Prilog LOGO. Član 2. (Fiskalni dokumenti) Fiskalni dokumenti su: a) Fiskalni račun, b) Reklamirani račun, c) Presjek stanja, d) Dnevni izvještaj, e) Periodični izvještaj. II. OBILJEŽJA FISKALNIH DOKUMENATA Član 3. (Sastav fiskalnih dokumenata) (1) Fiskalni dokumenti se sastoje od više dijelova koji se nazivaju blokovi. (2) Blok je logička cjelina i sastoji se od skupine elemenata. (3) Element je najmanja nedjeljiva jedinica fiskalnog dokumenta, i može biti: a) fiksni, unaprijed poznati tekst, b) promjenljivi tekst, c) formatiran podatak iz fiskalne ili operativne memorije i d) naziv ili oznaka podatka iz fiskalne ili operativne memorije (u daljem tekstu: labela). (4) Elementi fiskalnog dokumenta se, prilikom štampanja, formatiraju u redove minimalne širine 18 alfanumeričkih znakova. (5) Veličina fonta na štampanim dokumentima ne može biti manja od 2mm x 1mm. Član 4. (Elementi bloka fiskalnih dokumenata) Elementi bloka fiskalnog dokumenta su: a) fiksni, unaprijed poznat tekst uređen ovim pravilnikom, b) labele uređene ovim pravilnikom, c) znak razmaka " ", d) znak tačke ".", e) znak zareza ",", f) znak postotka "%", g) znak dvotačke ":", h) znak zvjezdice "*", i) znak ljestve "#", j) znak množenja "x", k) znak dijeljenja "/", l) znak zbrajanja "+", m) znak oduzimanja "-", n) znak jednakosti "=" i o) cifra je jedan znak iz skupa {"0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9"}. Član 5. (Format zapisa broja) (1) Zapis broja se prikazuje pomoću simbola, i to: a) "#" je broj u rasponu od 1 do 9 ili razmak ako je vodeća cifra 0 i b) "N" je broj u rasponu od 0 do 9. (2) Cijeli brojevi se od razlomljenih dijelova brojeva odvajaju zarezom. (3) Cifre miliona, cifre hiljada i cifre jedinica se međusobno odvajaju tačkom. (4) Ako je prvi znak lijevo od tačke razmak, štampa se razmak umjesto tačke. Član 6. (Labele) (1) Podaci iz operativne i fiskalne memorije, koji se štampaju na fiskalnim dokumentima u cilju jedinstvenog identificiranja, označavaju se labelama. (2) Labele se od podatka koje označavaju odvajaju znakom dvotačke i znakom razmaka. (3) Način obilježavanja labela dat je u Prilogu LABELA. III. FORMATI ELEMENATA KOJI SE NALAZE NA FISKALNIM DOKUMENTIMA Član 7. (Format datuma i vremena) (1) Vremenska odrednica je element sastavljen od datuma i vremena, razdvojenih znakom razmaka. (2) Datum je element koji se štampa u formatu "dd.mm.gggg.", gdje je: a) dd oznaka za redni broj dana u mjesecu, u rasponu od 01 do 31, b) mm oznaka za redni broj mjeseca u godini, u rasponu od 01 do 12 i c) gggg oznaka za redni broj godine, u minimalnom rasponu od 2010 do 2099. (3) Dani, mjeseci i godine su međusobno odvojeni tačkom. (4) Vrijeme je element koji se štampa u formatu "hh:mm", gdje je: a) hh oznaka za redni broj sata u danu, u rasponu od 00 do 23 i b) mm oznaka za redni broj minuta u satu, u rasponu od 00 do 59. (5) Sati i minuti su međusobno odvojeni dvotačkom. Član 8. (Format porezne stope) (1) Porezna stopa je element koji se štampa u formatu "#N,NN%". (2) Ukoliko je porezna stopa nedefinirana, umjesto broja se ispisuju zvjezdice "**,**%". (3) Za lica koja su obveznici poreza na dodanu vrijednost (u daljem tekstu: PDV-a), porezna stopa oznake: a) "A", "J" i M" je nedefinirana, b) "E" odgovara općoj stopi PDV propisanoj zakonom kojim se uređuje PDV, c) "K" odgovara stopi PDV propisanoj zakonom kojim se uređuje PDV za artikle koji su oslobođeni poreza na dodanu vrijednost. Број 50 - Страна 44 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 24. 7. 2020. (4) Za lica koji nisu obveznici PDV-a, porezna stopa oznake: a) "A" je nula (0,00%), b) "E", "J", "K" i "M" je nedefinirana. Član 9. (Format broja promjena poreznih stopa) (1) Ukupan broj promjena poreznih stopa je dvocifreni broj koji se: a) postavlja na vrijednost nula (0) prilikom fiskalizacije fiskalnog uređaja, b) uvećava za jedan prilikom svakog upisa vremenske odrednice promjene poreznih stopa i specifikacije poreznih stopa u fiskalnu memoriju, do dostizanja maksimalnog broja promjena poreznih stopa koji može da se upiše u fiskalnu memoriju i c) štampa u formatu "#N". (2) Broj promjena poreznih stopa u izvještajnom periodu je element koji se štampa u istom formatu kao i ukupan broj promjena poreznih stopa. Član 10. (Format naziva artikla) (1) Naziv artikla u bazi artikala fiskalnog uređaja je element koji se štampa kao niz alfanumeričkih znakova. (2) Naziv artikla može sadržati i jedinicu mjere u svom sastavu. (3) Jedinica mjere se od naziva artikla odvaja znakom dijeljenja. (4) Jedinica mjere se ne iskazuje za pojedinačne artikle (komadna dobra ili pojedinačne usluge). Član 11. (Format broja artikala) (1) Broj evidentiranih, storniranih evidentiranih artikala, reklamiranih artikala i storniranih reklamiranih artikala je šestocifreni broj koji se: a) postavlja na vrijednost nula (0) prilikom fiskalizacije fiskalnog uređaja, b) uvećava za jedan prilikom svakog storniranja pojedinačnog evidentiranog prometa do dostizanja maksimalnog broja storniranih evidentiranih artikala (999999), c) postavlja na vrijednost nula (0) poslije štampanja Dnevnog izvještaja i d) štampa u formatu "#####N". (2) Broj storniranih evidentiranih artikala u Periodičnom izvještaju je osmocifreni broj koji predstavlja zbir broja storniranih evidentiranih artikala u svim Dnevnim izvještajima u izvještajnom periodu. (3) Broj evidentiranih artikala u Periodičnom izvještaju je osmocifreni broj koji predstavlja zbir broja evidentiranih artikala u svim Dnevnim izvještajima u izvještajnom periodu. (4) Broj storniranih reklamiranih artikala u Periodičnom izvještaju je osmocifreni broj koji predstavlja zbir broja storniranih reklamiranih artikala u svim Dnevnim izvještajima u izvještajnom periodu. (5) Broj reklamiranih artikala u Periodičnom izvještaju je osmocifreni broj koji predstavlja zbir broja reklamiranih artikala u svim Dnevnim izvještajima u izvještajnom periodu. Član 12. (Format jedinice mjere) Jedinica mjere je element koji se štampa kao najviše dva alfanumerička znaka koji jednoznačno određuju jedinicu mjere, kao što su: "g" za gram, "kg" za kilogram, "t" za tonu, "l" za litar, "m" za metar, "m2" za kvadratni metar i "m3" za kubni metar. Član 13. (Format količine) (1) Količina je element koji se štampa u formatu cijelog broja sa minimalno pet brojeva, odnosno decimalnog broja sa minimalno četiri broja i decimalnim zarezom. (2) Minimalni formati količine su: "##N,N", "#N,NN", "N,NNN" i "####N". Član 14. (Format cijene po jedinici mjere) Cijena po jedinici mjere je element koji se štampa u formatu minimalno "#####N,NN". Član 15. (Format prometa na fiskalnom računu) Vrijednost prometa je element koji se štampa u identičnom formatu kao i cijena po jedinici mjere. Član 16. (Format poreza i prometa u fiskalnom računu) (1) Iznos ostvarenog evidentiranog poreza po poreznoj stopi, ukupan iznos ostvarenog evidentiranog poreza, vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa po poreznoj stopi, ukupna vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa, ukupan iznos za uplatu od strane klijenta, uplaćen iznos od strane klijenta po svakom izabranom sredstvu plaćanja, ukupan uplaćen iznos od strane klijenta i iznos za povrat klijentu, kao elementi fiskalnog računa se štampaju u formatu minimalno "######N,NN". (2) Iznos ostvarenog reklamiranog poreza po poreznoj stopi, ukupan iznos ostvarenog reklamiranog poreza, vrijednost ostvarenog reklamiranog prometa po poreznoj stopi, ukupna vrijednost ostvarenog reklamiranog prometa, ukupan iznos za isplatu klijentu, uplaćen iznos od strane klijenta po svakom izabranom sredstvu plaćanja, ukupan uplaćen iznos od strane klijenta i iznos za povrat klijentu, kao elementi reklamiranog fiskalnog računa se štampaju u formatu minimalno "######N,NN". (3) Vrijednost storniranog prometa, iznos ostvarenog evidentiranog poreza po poreznoj stopi, ukupan iznos ostvarenog evidentiranog poreza, vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa po poreznoj stopi, ukupna vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa, iznos ostvarenog reklamiranog poreza po poreznoj stopi, ukupan iznos ostvarenog reklamiranog poreza, vrijednost ostvarenog reklamiranog prometa po poreznoj stopi, ukupna vrijednost ostvarenog reklamiranog prometa, iznos gotovine u kasi, vrijednost čekova u kasi, vrijednost prometa karticama u kasi i vrijednost virmana u kasi, kao elementi Presjeka stanja se štampaju u formatu minimalno "#######N,NN". (4) Vrijednost storniranog prometa, iznos ostvarenog evidentiranog poreza po poreznoj stopi, ukupan iznos ostvarenog evidentiranog poreza, vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa po poreznoj stopi, ukupna vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa, iznos ostvarenog reklamiranog poreza po poreznoj stopi, ukupan iznos ostvarenog reklamiranog poreza, vrijednost ostvarenog reklamiranog prometa po poreznoj stopi i ukupna vrijednost ostvarenog reklamiranog prometa, kao elementi Dnevnog izvještaja se štampaju u formatu minimalno "#######N,NN". (5) Vrijednost storniranog prometa, iznos ostvarenog evidentiranog poreza po poreznoj stopi, ukupan iznos ostvarenog evidentiranog poreza, vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa po poreznoj stopi, ukupna vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa, iznos ostvarenog reklamiranog poreza po poreznoj stopi, ukupan iznos ostvarenog reklamiranog poreza, vrijednost ostvarenog Петак, 24. 7. 2020. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 50 - Страна 45 reklamiranog prometa po poreznoj stopi i ukupna vrijednost ostvarenog reklamiranog prometa, kao elementi Periodičnog izvještaja se štampaju u formatu minimalno "########N,NN". Član 17. (Format rednog broja fiskalnog računa) (1) Redni broj fiskalnog računa je šestocifreni broj koji se: a) postavlja na vrijednost nula (0) prilikom fiskalizacije fiskalnog uređaja; b) uvećava za jedan poslije formiranja fiskalnog računa sa rednim brojem manjim od maksimalne vrijednosti rednog broja fiskalnog računa (999999); c) postavlja na vrijednost nula (0) poslije formiranja fiskalnog računa sa rednim brojem koji je jednak maksimalnoj vrijednosti rednog broja fiskalnog računa (999999) i d) štampa u formatu "#####N". (2) Redni broj reklamiranog fiskalnog računa je šestocifreni broj koji se: a) postavlja na vrijednost nula (0) prilikom fiskalizacije fiskalnog uređaja; b) uvećava za jedan poslije formiranja reklamiranog fiskalnog računa sa rednim brojem manjim od maksimalne vrijednosti rednog broja reklamiranog fiskalnog računa (999999); c) postavlja na vrijednost nula (0) poslije formiranja reklamiranog fiskalnog računa sa rednim brojem koji je jednak maksimalnoj vrijednosti rednog broja reklamiranog fiskalnog računa (999999); d) štampa u formatu "#####N". Član 18. (Format rednog broja Dnevnog izvještaja) Redni broj Dnevnog izvještaja je četverocifreni broj koji se: a) postavlja na vrijednost nula (0) prilikom fiskalizacije fiskalnog uređaja; b) uvećava za jedan poslije formiranja Dnevnog izvještaja, do dostizanja maksimalnog broja dnevnih izvještaja koji mogu da se upišu u fiskalnu memoriju; c) štampa u formatu "###N". Član 19. (Vrste separatora) (1) Fiskalni dokumenti se od fiskalnih i nefiskalnih dokumenata odvajaju serijom znakova jednakosti "============" odnosno "= = = = = = = = =" i prelaskom u novi red. (2) Blokovi fiskalnih dokumenata se međusobno odvajaju: a) linijom kao separatorom bloka, koji se sastoji od serije znakova oduzimanja štampanim u jednom redu "------ -----------" odnosno "- - - - - - - - -" i prelaskom u novi red i b) praznim redom kao separatorom bloka, koji se sastoji od serije znakova razmaka štampanim u jednom redu " " i prelaskom u novi red. Član 20. (Oznake vrste servisiranja) Vrsta servisiranja fiskalnog uređaja se označava sljedećim oznakama: a) "N" za neosnovano zahtijevano servisiranje, b) "T" za tehnički pregled, c) "B" za popravku neispravnosti bez skidanja programske i fiskalne plombe, d) "P" za popravku neispravnosti sa skidanjem programske plombe, e) "F" za popravku neispravnosti sa skidanjem fiskalne plombe, f) "O" za popravku neispravnosti sa skidanjem programske i fiskalne plombe, g) "K" za izmjenu sadržaja programske memorije (koda), h) "M" za zamjenu fiskalnog modula i i) "I" za izmjenu sadržaja programske memorije i zamjenu fiskalnog modula. Član 21. (Oznake vrste reseta) Vrsta reseta fiskalnog uređaja se označava sljedećim oznakama: a) "C" za brisanje cjelokupnog sadržaja operativne memorije, b) "P" za brisanje podataka o ostvarenom evidentiranom prometu i ostvarenom reklamiranom prometu u operativnoj memoriji, c) "B" za brisanje baze artikala u operativnoj memoriji, d) "S" za reset deblokade softvera bez brisanja cjelokupnog sadržaja operativne memorije, e) "D" za reset podataka o ostvarenom evidentiranom prometu i ostvarenom reklamiranom prometu i baze artikala u operativnoj memoriji i f) "F" za automatski reset nezaprimljenih/neprenesenih fiskalnih računa na server Porezne uprave. IV. VRSTE BLOKOVA Član 22. (Zaglavlje) (1) Prvi blok svakog fiskalnog dokumenta je zaglavlje, koje sadrži: a) naziv obveznika, skraćen samo ako je to neophodno, b) naziv prodajnog mjesta, c) adresu prodajnog mjesta, d) prazan red, e) labelu identifikacijskog broja i JIB, f) labelu identifikacijskog broja obveznika i PDV broj, g) prazan red i h) labelu identifikacijskog broja fiskalnog modula i IBFM. (2) Adresa prodajnog mjesta obavezno sadrži poštanski broj i naziv mjesta, naziv ulice i broj, i može se štampati u više redova. (3) Ukoliko lice nije obveznik PDV-a, u polje sa labelom PIB se upisuje dvanaestocifrena sekvenca "000000000000". Član 23. (Blok servisiranja) Blok sa brojačima servisiranja, vremenskim odrednicama servisiranja i vrstama servisiranja u izvještajnom periodu formira se tako što se štampaju: a) labela broja servisiranja, i prelazi se u novi red, b) broj servisiranja u izvještajnom periodu, znak razmaka, znak dijeljenja, znak razmaka, ukupan broj servisiranja i prelazi se u novi red, c) vremenska odrednica početka servisiranja, znak razmaka, oznaka vrste servisiranja i prelazi se u novi red, za svako servisiranje u izvještajnom periodu i d) vremenska odrednica kraja servisiranja i prelazi se u novi red, za svako servisiranje u izvještajnom periodu. Član 24. (Blok reseta) Blok sa brojačima reseta, vremenskim odrednicama reseta i vrstama reseta u izvještajnom periodu formira se tako što se štampaju: a) labela broja reseta, i prelazi se u novi red, Број 50 - Страна 46 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 24. 7. 2020. b) broj reseta u izvještajnom periodu, znak razmaka, znak dijeljenja, znak razmaka, ukupan broja reseta i prelazi se u novi red i c) vremenska odrednica reseta, znak razmaka, oznaka vrste reseta i prelazi se u novi red, za svaki reset u izvještajnom periodu. Član 25. (Blok promjena poreznih stopa) Blok sa brojačima promjena poreznih stopa, vremenskom odrednicom promjene poreznih stopa i vrijednostima poreznih stopa poslije promjene poreznih stopa u izvještajnom periodu formira se tako što se štampaju: a) labela broja promjena poreznih stopa, i prelazi se u novi red, b) broj promjena poreznih stopa u izvještajnom periodu, znak razmaka, znak dijeljenja, znak razmaka, ukupan broj promjena poreznih stopa i prelazi se u novi red, c) vremenska odrednica i prelazi se u novi red, za svaku promjenu poreznih stopa u izvještajnom periodu i d) labela vrijednosti porezne stope, razmak i vrijednost porezne stope i prelazi se u novi red, za svaku poreznu stopu i za svaku promjenu poreznih stopa u izvještajnom periodu. Član 26. (Blok storniranih artikala) Blok sa brojačem broja storniranih artikala i vrijednosti storniranog prometa u izvještajnom periodu formira se tako što se štampaju: a) labela broja storniranih evidentiranih artikala, broj storniranih evidentiranih artikala u izvještajnom periodu, znak razmaka, znak dijeljenja, znak razmaka, broj evidentiranih artikala u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red, b) labela broja storniranih reklamiranih artikala, broj storniranih reklamiranih artikala u izvještajnom periodu, znak razmaka, znak dijeljenja, znak razmaka, broj reklamiranih artikala u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red, c) labela storniranog evidentiranog prometa i krajnje desno poravnata vrijednost storniranog evidentiranog prometa u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red i d) labela storniranog reklamiranog prometa i krajnje desno poravnata vrijednost storniranog reklamiranog prometa u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red. Član 27. (Blok iznosa poreza po poreznim stopama) (1) Blok sa iznosima ostvarenog evidentiranog poreza po poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnim iznosom ostvarenog evidentiranog poreza u izvještajnom periodu formira se tako što se štampaju: a) fiksni tekst "EVID. POREZ:" i prelazi se u novi red, b) labela iznosa ostvarenog evidentiranog poreza po poreznoj stopi, krajnje desno poravnat iznos ostvarenog evidentiranog poreza po poreznoj stopi u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red, za svaku poreznu stopu i c) labela ukupnog iznosa ostvarenog evidentiranog poreza, krajnje desno poravnat ukupan iznos ostvarenog evidentiranog poreza u izvještajnom periodu, koji se izračunava kao zbir iznosa ostvarenog evidentiranog poreza po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red. (2) Blok sa iznosima ostvarenog reklamiranog poreza po poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnim iznosom ostvarenog reklamiranog poreza u izvještajnom periodu formira se tako što se štampaju: a) fiksni tekst "REKL. POREZ" i prelazi se u novi red, b) labela iznosa ostvarenog reklamiranog poreza po poreznoj stopi, krajnje desno poravnat iznos ostvarenog reklamiranog poreza po poreznoj stopi u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red, za svaku poreznu stopu i c) labela ukupnog iznosa ostvarenog reklamiranog poreza, krajnje desno poravnat ukupan iznos ostvarenog reklamiranog poreza u izvještajnom periodu, koji se izračunava kao zbir iznosa ostvarenog reklamiranog poreza po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red. Član 28. (Blok iznosa prometa po poreznim stopama) (1) Blok sa vrijednostima ostvarenog evidentiranog prometa po poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnom vrijednošću ostvarenog evidentiranog prometa u izvještajnom periodu formira se tako što se štampaju: a) fiksni tekst "EVID. PROMET" i prelazi se u novi red, b) labela vrijednosti ostvarenog evidentiranog prometa po poreznoj stopi, krajnje desno poravnata vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa po poreznoj stopi u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red, za svaku poreznu stopu i c) labela ukupne vrijednosti ostvarenog evidentiranog prometa, krajnje desno poravnata ukupna vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa u izvještajnom periodu, koja se izračunava kao zbir vrijednosti ostvarenog evidentiranog prometa po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red. (2) Blok sa vrijednostima ostvarenog reklamiranog prometa po poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnom vrijednošću ostvarenog reklamiranog prometa u izvještajnom periodu formira se tako što se štampaju: a) fiksni tekst "REKLAM. PROMET" i prelazi se u novi red, b) labela vrijednosti ostvarenog reklamiranog prometa po poreznoj stopi, krajnje desno poravnata vrijednost ostvarenog reklamiranog prometa po poreznoj stopi u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red, za svaku poreznu stopu i c) labela ukupne vrijednosti ostvarenog reklamiranog prometa, krajnje desno poravnata ukupna vrijednost ostvarenog reklamiranog prometa u izvještajnom periodu, koja se izračunava kao zbir vrijednosti ostvarenog reklamiranog prometa po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red. Član 29. (Blok načina plaćanja) Blok sa iznosom gotovine u kasi, vrijednosti čekova u kasi, vrijednosti prometa karticama u kasi i vrijednošću virmana u kasi u izvještajnom periodu formira se tako što se štampaju: a) fiksni tekst "STANJE U KASI:" b) labela oznake prometa gotovinom, krajnje desno poravnat iznos gotovine u kasi u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red, c) labela oznake vrijednosti prometa čekovima, krajnje desno poravnata vrijednost čekova u kasi u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red, Петак, 24. 7. 2020. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 50 - Страна 47 d) labela oznake prometa karticama, krajnje desno poravnata vrijednost prometa karticama u kasi u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red i e) labela oznake prometa virmanom, krajnje desno poravnata vrijednost virmana u kasi u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red. Član 30. (Klijentski blok) (1) Klijentski blok u slučaju prometa prema pravnim licima/samostalnim poduzetnicima sadrži: a) fiksni tekst: "KUPAC:" i prelazak u novi red, b) centrirano labelu identifikacijskog broja klijenta i IBK klijenta, prelazak u novi red, c) centriran tekst sa nazivom klijenta, skraćeno samo ako je to neophodno i prelazak u novi red, d) centriran tekst s nazivom sjedišta klijenta (ukoliko je različit od naziva klijenta, inače prazan red), prelazak u novi red, e) centrirano adresu sjedišta klijenta koja sadrži naziv ulice i broj, prelazak u novi red, f) poštanski broj i naziv mjesta sjedišta klijenta i prelazak u novi red. (2) U slučaju prometa prema fizičkim licima, klijentski blok se sastoji od praznog reda. Član 31. (Blok QR kodа) (1) Svi fiskalni računi i reklamirani računi sadrže QR kod. (2) QR kod sadrži podatke o: a) broju fiskalnog modula, b) broju fiskalnog računa, c) datum i vrijeme izdavanja fiskalnog računa i d) iznos ukupnog prometa sa porezom na fiskalnom računu. (3) QR kod se formira u skladu sa standardom JIS X 0510/2004. (4) Veličina QR kodа na štampanim dokumentima ne može biti manja od 7mm x 7mm. Član 32. (Blok digitalnog potpisa i fiskalnog loga) (1) Svi fiskalni dokumenti i duplikati fiskalnih dokumenata završavaju blokom digitalnog potpisa i fiskalnog loga. (2) Konture i bitmape fiskalnog loga nalaze se u Prilogu LOGO. Član 33. (Blok proizvoljnog teksta) Svi fiskalni računi i reklamirani računi sadrže prostor za upis proizvoljnog teksta, koji određuje obveznik. V. SADRŽAJ I IZGLED FISKALNOG RAČUNA I REKLAMIRANOG RAČUNA Član 34. (Izgled fiskalnog računa i značenje podataka) (1) Fiskalni račun se sastoji iz više blokova, i to: a) zaglavlja, b) bloka sa nazivom fiskalnog dokumenta, vremenskom odrednicom štampanja fiskalnog računa i brojem fiskalnog računa, c) bloka sa listom pojedinačnih evidentiranih prometa, ukoliko je uopće obavljeno evidentiranje prometa, kao i listom pojedinačnih storniranih evidentiranih prometa, ukoliko je uopće obavljeno evidentiranje prometa a zatim storniranje bar jednog dijela evidentiranog prometa, d) bloka sa ukupnom vrijednosti ostvarenog evidentiranog prometa bez PDV-a za porezne stope korištene u tački c) ovog stava, specifikacijom poreznih stopa korištenih u tački c) ovog stava, iznosima ostvarenog evidentiranog poreza po poreznim stopama korištenim u tački c) ovog stava, ukupnim iznosom ostvarenog evidentiranog poreza, e) bloka sa ukupnom vrijednosti ostvarenog evidentiranog prometa sa PDV-om (ukupnim iznosom za uplatu od strane klijenta), listom sredstava plaćanja izabranih od strane klijenta, uplaćenim iznosom od strane klijenta po svakom izabranom sredstvu plaćanja, ukupnim uplaćenim iznosom od strane klijenta, iznosom za povrat klijentu, f) bloka QR koda, g) klijentskog bloka, h) bloka digitalnog potpisa i fiskalnog loga, i) bloka proizvoljnog teksta. (2) Blok iz stava (1) tačka b) ovog člana formira se tako što se štampa: a) naziv fiskalnog dokumenta "FISKALNI RAČUN" i prelazi se u novi red; b) labela broja fiskalnog računa, broj fiskalnog računa, prelazak u novi red; c) vremenska odrednica štampanja fiskalnog računa i prelazak u novi red. (3) Blok iz stava (1) tačka c) ovog člana formira se tako što se za svaki pojedinačni evidentirani promet štampaju: a) naziv evidentiranog artikla iz baze artikala fiskalnog uređaja sa pripadajućom jedinicom mjere i prelazi se u novi red; b) količina, znak množenja, cijena po jedinici mjere i jedan ili više znakova razmaka ili se prelazi u novi red; c) vrijednost pojedinačnog evidentiranog prometa, krajnje desno poravnata oznaka porezne stope i prelazi se u novi red; d) znak oduzimanja "-", procentualna vrijednost umanjenja cijene, znak dvije tačke ":", jedan ili više znakova razmaka i iznos umanjenja cijene; e) znak zbrajanja "+", procentualna vrijednost uvećanja cijene, znak dvije tačke ":", jedan ili više znakova razmaka i iznos uvećanja cijene. (4) Štampanje podataka iz stava (3) tačke b) ovog člana nije obavezno kada je izvršen promet artikla u količini jedan (brojem 1). (5) Štampanje podataka iz stava (3) tačke d) i e) ovog člana se ne vrši kada ne postoji uvećanje ili umanjenje cijene. (6) Blok iz stava (1) tačka c) ovog člana formira se tako što se za svaki pojedinačni stornirani evidentirani promet štampaju: a) oznaka "STORNO" i prelazi se u novi red; b) naziv storniranog evidentiranog artikla iz baze artikala fiskalnog uređaja sa pripadajućom jedinicom mjere i prelazi se u novi red; c) količina, znak množenja, jedan ili više znakova razmaka, znak oduzimanja "-", cijena po jedinici mjere, jedan ili više znakova razmaka ili se prelazi u novi red; d) znak oduzimanja "-", vrijednost pojedinačnog storniranog evidentiranog prometa, krajnje desno poravnata oznaka porezne stope i prelazi se u novi red; e) znak oduzimanja "-", procentualna vrijednost umanjenja cijene, znak dvije tačke ":", jedan ili više znakova razmaka i iznos umanjenja cijene; Број 50 - Страна 48 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 24. 7. 2020. f) znak zbrajanja "+", procentualna vrijednost uvećanja cijene, znak dvije tačke ":", jedan ili više znakova razmaka i iznos uvećanja cijene. (7) Štampanje podataka iz stava (6) tačka c) ovog člana nije obavezno kada je izvršeno storniranje artikla u količini jedan (brojem 1). (8) Podaci iz stava (6) tačke e) i f) ovog člana se ne štampaju kada ne postoji uvećanje ili umanjenje cijene na pojedinačnom storniranom artiklu. (9) Blok iz stava (1) tačka d) ovog člana formira se tako što se štampaju: a) labela vrijednosti porezne stope korištene u bloku iz stava (1) tačke c) ovog člana, vrijednost porezne stope i prelazi se u novi red, za svaku poreznu stopu, b) labela vrijednosti evidentiranog prometa bez PDV-a po poreznoj stopi iz tačke a) ovog stava, krajnje desno poravnat iznos ostvarenog prometa bez PDV-a, i prelazi se u novi red, za svaku poreznu stopu c) labela iznosa ostvarenog evidentiranog poreza po poreznoj stopi iz tačke a) ovog stava, krajnje desno poravnat iznos ostvarenog evidentiranog poreza po toj poreznoj stopi i prelazi se u novi red, za svaku poreznu stopu, d) labela ukupnog iznosa ostvarenog evidentiranog poreza, krajnje desno poravnat ukupan iznos ostvarenog evidentiranog poreza i prelazi se u novi red, (10) Blok iz stava (1) tačka e) ovog člana formira se tako što se štampaju: a) labela ukupne vrijednosti ostvarenog evidentiranog prometa sa PDV-om, krajnje desno poravnata ukupna vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa (iznosa za uplatu) i prelazi se u novi red, b) fiksni tekst "UPLAĆENO:" i prelazak u novi red, c) fiksni tekst: "Gotovina", "Ček", "Kartica" ili "Virman", za uplatu odgovarajućim sredstvom plaćanja, i jedan ili više znakova razmaka ili se prelazi u novi red, d) krajnje desno poravnat uplaćen iznos od strane klijenta po svakom izabranom sredstvu plaćanja i prelazi se u novi red, e) fiksni tekst "Ukupno", i jedan ili više znakova razmaka ili se prelazi u novi red, f) krajnje desno poravnat ukupno uplaćen iznos izračunat preko zbira uplata svih sredstava plaćanja i prelazi se u novi red, g) fiksni tekst "POVRAT", i jedan ili više znakova razmaka ili se prelazi u novi red, h) krajnje desno poravnat iznos za povrat klijentu, izračunat preko razlike ukupnog uplaćenog iznosa od strane klijenta i ukupnog iznosa za uplatu, i prelazi se u novi red. (11) Blok iz stava (1) tačka f) ovog člana formira se tako što se štampaju: a) prazan red, b) QR kod štampan u pet ili više redova ako je neophodno i prelazak u novi red. (12) Blok iz stava (1) tačka h) ovog člana formira se tako što se štampaju: a) digitalni potpis fiskalnog računa prema MD5 algoritmu štampan u dva reda ako je to neophodno i prelazak u novi red, b) prazan red, c) fiskalni logo i prelazi se u novi red. (13) Blok iz stava i) formira se tako što se štampaju: a) prazan red, b) proizvoljni tekst obveznika štampan u dva reda ili više ako je to neophodno. (14) Izgled fiskalnog računa i značenje podataka na fiskalnom računu dati su u Prilogu FR1 i FR2. Član 35. (Izgled duplikata fiskalnog računa i značenje podataka) (1) Duplikat fiskalnog računa se sastoji iz više blokova, i to: a) zaglavlja, b) bloka sa nazivom fiskalnog dokumenta: "DUPLIKAT FISKALNOG RAČUNA", brojem fiskalnog računa, vremenskom odrednicom štampanja fiskalnog računa i vremenskom odrednicom štampanja duplikata fiskalnog računa, c) bloka sa listom pojedinačnih evidentiranih prometa, ukoliko je uopće obavljeno evidentiranje prometa, kao i listom pojedinačnih storniranih evidentiranih prometa, ukoliko je uopće obavljeno evidentiranje prometa, a zatim storniranje bar jednog dijela evidentiranog prometa, d) bloka sa ukupnom vrijednosti ostvarenog evidentiranog prometa bez PDV-a za porezne stope korištene u tački c) ovog stava, specifikacijom poreznih stopa korištenih u tački c) ovog stava, iznosima ostvarenog evidentiranog poreza po poreznim stopama korištenim u tački c) ovog stava, ukupnim iznosom ostvarenog evidentiranog poreza, e) bloka sa ukupnom vrijednosti ostvarenog evidentiranog prometa sa PDV (ukupnim iznosom za uplatu od strane klijenta), listom sredstava plaćanja izabranih od strane klijenta, uplaćenim iznosom od strane klijenta po svakom izabranom sredstvu plaćanja, ukupnim uplaćenim iznosom od strane klijenta, iznosom za povrat klijentu, f) bloka QR koda, g) klijentskog bloka, h) bloka digitalnog potpisa i fiskalnog loga, i) bloka proizvoljnog teksta. (2) Blok iz stava (1) tačka b) ovog člana formira se tako što se štampaju: a) naziv fiskalnog dokumenta "DUPLIKAT", znak razmaka ili prelazak u novi red, "FISKALNOG RAČUNA" i prelazi se u novi red; b) labela broja fiskalnog računa, broj fiskalnog računa, prelazak u novi red; c) vremenska odrednica štampanja fiskalnog računa i prelazak u novi red; d) vremenska odrednica štampanja duplikata fiskalnog računa i prelazak u novi red. (3) Blok iz stava (1) tačka h) ovog člana formira se tako što se štampaju: a) digitalni potpis (originalnog) fiskalnog računa prema MD5 algoritmu štampan u dva reda ako je to neophodno i prelazak u novi red; b) digitalnog potpis duplikata fiskalnog računa prema MD5 algoritmu štampan u dva reda ako je to neophodno i prelaska u novi red; c) praznog reda; d) fiskalnog loga i prelaska u novi red. (4) Blokovi iz stava (1) tač. c), d), e), f), g) i i) ovog člana su identični odgovarajućim blokovima iz člana 34. ovog pravilnika. (5) Izgled duplikata fiskalnog računa i značenje podataka na duplikatu fiskalnog računa dati su u Prilogu DFR. Петак, 24. 7. 2020. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 50 - Страна 49 Član 36. (Izgled reklamiranog fiskalnog računa i značenje podataka) (1) Reklamirani fiskalni račun se sastoji iz više blokova, i to: a) zaglavlja, b) bloka sa nazivom fiskalnog dokumenta: "REKLAMIRANI FISKALNI RAČUN", labelom rednog broja fiskalnog računa koji se reklamira i rednim brojem fiskalnog računa koji se reklamira, labelom rednog broja reklamiranog fiskalnog računa i rednim brojem reklamiranog fiskalnog računa i vremenskom odrednicom štampanja reklamiranog fiskalnog računa, c) bloka sa listom pojedinačnih reklamiranih prometa, ukoliko je uopće obavljeno reklamiranje prometa, kao i listom pojedinačnih storniranih reklamiranih prometa, ukoliko je uopće obavljeno reklamiranje prometa, a zatim storniranje bar jednog dijela reklamiranog prometa, d) bloka sa ukupnom vrijednošću ostvarenog reklamiranog prometa bez PDV-a za porezne stope korištene u tački c) ovog stava, specifikacijom poreznih stopa korištenih u tački c) ovog stava, iznosima ostvarenog reklamiranog poreza po poreznim stopama korištenim u tački c) ovog stava, ukupnim iznosom ostvarenog reklamiranog poreza, e) bloka sa ukupnom vrijednošću ostvarenog reklamiranog prometa sa PDV-om (iznosom za isplatu klijentu), listom sredstava plaćanja izabranih od strane klijenta, uplaćenim iznosom od strane klijenta po svakom izabranom sredstvu plaćanja, ukupnim uplaćenim iznosom od strane klijenta, iznosom za povrat klijentu, f) bloka QR koda, g) klijentskog bloka, h) bloka digitalnog potpisa i fiskalnog loga, i) bloka proizvoljnog teksta. (2) Blok iz stava (1) tačka b) ovog člana formira se tako što se štampaju: a) naziv fiskalnog dokumenta "REKLAMIRANI", znak razmaka ili prelazak u novi red, "FISKALNI RAČUN" i prelazi se u novi red; b) labela broja fiskalnog računa, broj fiskalnog računa koji se reklamira, prelazak u novi red; c) labela broja reklamiranog fiskalnog računa, broj reklamiranog fiskalnog računa i prelazak u novi red; d) vremenska odrednica štampanja reklamiranog fiskalnog računa i prelazak u novi red. (3) Blok iz stava (1) tačka c) ovog člana formira se tako što se za svaki pojedinačni reklamirani promet štampaju: a) naziv reklamiranog artikla iz baze artikala fiskalnog uređaja sa pripadajućom jedinicom mjere i prelazi se u novi red; b) količina, znak množenja, cijena po jedinici mjere i jedan ili više znakova razmaka ili se prelazi u novi red; c) vrijednost pojedinačnog reklamiranog prometa, krajnje desno poravnata oznaka porezne stope i prelazi se u novi red; d) znak oduzimanja "-", procentualna vrijednost umanjenja cijene, znak dvije tačke ":", jedan ili više znakova razmaka i iznos umanjenja cijene; e) znak zbrajanja "+", procentualna vrijednost uvećanja cijene, znak dvije tačke ":", jedan ili više znakova razmaka i iznos uvećanja cijene. (4) Štampanje podataka iz stava (3) tačke b) ovog člana nije obavezno kada je izvršen promet artikla u količini jedan (brojem 1). (5) Podaci iz stava (3) tač. d) i e) ovog člana se ne štampaju kada ne postoji uvećanje ili umanjenje cijene. (6) Blok iz stava (1) tačka c) ovog člana formira se i tako što se za svaki pojedinačni stornirani reklamirani promet štampaju: a) oznaka "STORNO" i prelazi se u novi red; b) naziv storniranog reklamiranog artikla iz baze artikala fiskalnog uređaja sa pripadajućom jedinicom mjere i prelazi se u novi red; c) količina, znak množenja, jedan ili više znakova razmaka, znak oduzimanja "-", cijena po jedinici mjere, jedan ili više znakova razmaka ili se prelazi u novi red; d) znak oduzimanja "-", vrijednost pojedinačnog storniranog reklamiranog prometa, krajnje desno poravnata oznaka porezne stope i prelazi se u novi red; e) znak oduzimanja "-", procentualna vrijednost umanjenja cijene, znak dvije tačke ":", jedan ili više znakova razmaka i iznos umanjenja cijene; f) znak zbrajanja "+", procentualna vrijednost uvećanja cijene, znak dvije tačke ":", jedan ili više znakova razmaka i iznos uvećanja cijene. (7) Štampanje podataka iz stava (6) tačka c) ovog člana nije obavezno kada je izvršeno storniranje artikla u količini jedan (brojem 1). (8) Podaci iz stava (6) tač. e) i f) ovog člana se ne štampaju kada ne postoji uvećanje ili umanjenje cijene na pojedinačno storniranom reklamiranom artiklu. (9) Blok iz stava (1) tačka d) ovog člana formira se tako što se štampaju: a) labela vrijednosti porezne stope korištene u bloku iz stava (1) tačke c) ovog člana, vrijednost porezne stope i prelazi se u novi red, za svaku poreznu stopu, b) labela vrijednosti ostvarenog reklamiranog prometa bez PDV-a po poreznoj stopi iz tačke a) ovog stava, krajnje desno poravnat iznos ostvarenog reklamiranog prometa bez PDV-a, i prelazi se u novi red, za svaku poreznu stopu, c) labela iznosa ostvarenog reklamiranog poreza po poreznoj stopi iz tačke a) ovog stava, krajnje desno poravnat iznos ostvarenog reklamiranog poreza po toj poreznoj stopi i prelazi se u novi red, za svaku poreznu stopu, d) labela ukupnog iznosa ostvarenog reklamiranog poreza, krajnje desno poravnat ukupan iznos ostvarenog reklamiranog poreza i prelazi se u novi red. (10) Blok iz stava (1) tačka e) ovog člana formira se tako što se štampaju: a) labela ukupne vrijednosti ostvarenog reklamiranog prometa sa PDV-om, krajnje desno poravnata ukupna vrijednost ostvarenog reklamiranog prometa (iznosa za isplatu) i prelazi se u novi red b) fiksni tekst "UPLAĆENO" i prelazak u novi red, c) fiksni tekst "Gotovina", "Ček", "Kartica" ili "Virman", za uplatu odgovarajućim sredstvom plaćanja, i jedan ili više znakova razmaka ili se prelazi u novi red, d) krajnje desno poravnat uplaćen iznos od strane klijenta po svakom izabranom sredstvu plaćanja i prelazi se u novi red, e) fiksni tekst "Ukupno", i jedan ili više znakova razmaka ili se prelazi u novi red, Број 50 - Страна 50 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 24. 7. 2020. f) krajnje desno poravnat ukupno uplaćen iznos izračunat preko zbira uplata svih sredstava plaćanja i prelazi se u novi red, g) fiksni tekst "POVRAT", i jedan ili više znakova razmaka ili se prelazi u novi red, h) krajnje desno poravnat iznos za povrat klijentu, izračunat preko zbira ukupnog uplaćenog iznosa od strane klijenta i ukupnog iznosa za isplatu, i prelazi se u novi red. (11) Podaci iz stava (10) tač. b), c), d), e) i f) ovog člana se ne štampaju ukoliko nije bilo uplate od strane klijenta. (12) Blok iz stava (1) tačka f) ovog člana formira se tako što se štampaju: a) prazan red, b) QR kod štampan u pet ili više redova ako je neophodno i prelazak u novi red. (13) Blok iz stava (1) tačka h) ovog člana formira se tako što se štampaju: a) digitalni potpis reklamiranog fiskalnog računa prema MD5 algoritmu štampan u dva reda ako je to neophodno i prelazak u novi red, b) prazan red, c) fiskalni logo i prelazi se u novi red. (14) Blok iz stava i) formira se tako što se štampaju: a) prazan red, b) proizvoljni tekst obveznika štampan u dva reda ili više ako je to neophodno. (15) Izgled reklamiranog fiskalnog računa i značenje podataka na reklamiranom fiskalnom računu dati su u Prilogu RFR. Član 37. (Izgled duplikata reklamiranog fiskalnog računa i značenje podataka) (1) Duplikat reklamiranog fiskalnog računa se sastoji iz više blokova, i to: a) zaglavlja, b) bloka sa nazivom fiskalnog dokumenta: "DUPLIKAT REKLAMIRANOG FISKALNOG RAČUNA", brojem fiskalnog računa koji se reklamira, brojem reklamiranog fiskalnog računa, vremenskom odrednicom štampanja reklamiranog fiskalnog računa i vremenskom odrednicom štampanja duplikata reklamiranog fiskalnog računa, c) bloka sa listom pojedinačnih reklamiranih prometa, ukoliko je uopće obavljeno reklamiranje prometa, kao i listom pojedinačnih storniranih reklamiranih prometa, ukoliko je uopće obavljeno reklamiranje prometa, a zatim storniranje bar jednog dijela reklamiranog prometa, d) bloka sa ukupnom vrijednosti ostvarenog reklamiranog prometa bez PDV-a za porezne stope korištene u tački c) ovog stava, specifikacijom poreznih stopa korištenih u tački c) ovog stava, iznosima ostvarenog reklamiranog poreza po poreznim stopama korištenim u tački c) ovog stava, ukupnim iznosom ostvarenog reklamiranog poreza, e) bloka sa ukupnom vrijednošću ostvarenog reklamiranog prometa sa PDV-om (iznosom za isplatu klijentu), listom sredstava plaćanja izabranih od strane klijenta, uplaćenim iznosom od strane klijenta po svakom izabranom sredstvu plaćanja, ukupnim uplaćenim iznosom od strane klijenta, iznosom za povrat klijentu, f) bloka QR koda, g) klijentskog bloka, h) bloka digitalnog potpisa i fiskalnog loga, i) bloka proizvoljnog teksta. (2) Blok iz stava (1) tačka b) ovog člana formira se tako što se štampaju: a) naziv fiskalnog dokumenta "DUPLIKAT", znak razmaka ili prelazak u novi red, "REKLAMIRANOG", prelazak u novi red "FISKALNOG RAČUNA" i prelazi se u novi red; b) labela broja fiskalnog računa koji se reklamira, broj fiskalnog računa koji se reklamira, prelazak u novi red; c) labela rednog broja reklamiranog fiskalnog računa, redni broj reklamiranog fiskalnog računa; d) vremenska odrednica štampanja reklamiranog fiskalnog računa i prelazak u novi red; e) vremenska odrednica štampanja duplikata reklamiranog fiskalnog računa i prelazak u novi red. (3) Blok iz stava (1) tačka h) ovog člana formira se tako što se štampaju: a) digitalni potpis (originalnog) reklamiranog fiskalnog računa prema MD5 algoritmu štampan u dva reda ako je to neophodno i prelazak u novi red, b) digitalnog potpis duplikata reklamiranog fiskalnog računa prema MD5 algoritmu štampan u dva reda ako je to neophodno i prelaska u novi red, c) praznog reda, d) fiskalnog loga i prelaska u novi red. (4) Blokovi iz stava (1) tač. c), d), e), f), g) i i) ovog člana su identični odgovarajućim blokovima iz člana 36. ovog pravilnika. (5) Izgled duplikata reklamiranog fiskalnog računa i značenje podataka na duplikatu reklamiranog fiskalnog računa dati su u Prilogu DRFR. Član 38. (Pisani fiskalni račun) (1) U slučaju neispravnosti fiskalnog uređaja, oduzimanja fiskalnog uređaja od strane nadležnost organa, uništenja, krađe ili oštećenja fiskalnog uređaja, lice je dužno za svaki pojedinačno ostvareni promet izdati pisani fiskalni račun ili pisani reklamirani fiskalni račun u dva primjerka. (2) Lice je dužno svaki pisani fiskalni račun ili pisani reklamirani fiskalni račun naknadno evidentirati preko ispravnog fiskalnog uređaja. (3) Svi podaci na pisanim fiskalnim računima i pisanim reklamiranim fiskalnim računima moraju odgovarati podacima s fiskalnih računa koji su naknadno odštampani na fiskalnom uređaju. (4) Pisani fiskalni računi i pisani reklamirani fiskalni računi se unose u operativnu memoriju fiskalnog uređaja redom kojim su pisani, za svaki dan pojedinačno, nakon čega se prebacuju u fiskalnu memoriju formiranjem dnevnog izvještaja. Upis podataka u fiskalni uređaj se radi prije formiranja prvog narednog dnevnog izvještaja. (5) Izgled i sadržaj pisanih fiskalnih računa i pisanih reklamiranih fiskalnih računa dati su na Obrascima PFR i RPFR koji su sastavni dijelovi ovog Pravilnika. VI. SADRŽAJ I IZGLED PRESJEKA STANJA Član 39. (Izgled presjeka stanja i značenje podataka) (1) Presjek stanja sastoji se iz više blokova, i to: a) zaglavlja; b) bloka sa nazivom fiskalnog dokumenta "PRESJEK STANJA", rednim brojem prvog i posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu, rednim brojem prvog i posljednjeg reklamiranog fiskalnog računa u izvještajnom periodu, rednim brojem dnevnog izvještaja, brojeve nezaprimljenih/ Петак, 24. 7. 2020. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 50 - Страна 51 neprenesenih fiskalnih računa na server Porezne uprave i vremenskom odrednicom štampanja presjeka stanja; c) bloka sa brojačima servisiranja, vremenskim odrednicama servisiranja i vrstama servisiranja u izvještajnom periodu, koji se računa od formiranja posljednjeg dnevnog izvještaja do formiranja presjeka stanja; d) bloka sa brojačima reseta, vremenskim odrednicama reseta i vrstama reseta u izvještajnom periodu; e) bloka sa brojačima promjena poreznih stopa, vremenskim odrednicama promjena poreznih stopa i vrijednostima poreznih stopa poslije svake promjene poreznih stopa u izvještajnom periodu; f) bloka sa brojačima storniranih artikala i vrijednostima storniranog prometa u izvještajnom periodu; g) bloka sa vrijednostima ostvarenog evidentiranog prometa po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnom vrijednosti ostvarenog evidentiranog prometa u izvještajnom periodu; h) bloka sa iznosima ostvarenog evidentiranog poreza po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnim iznosom ostvarenog evidentiranog poreza u izvještajnom periodu; i) bloka sa vrijednostima ostvarenog reklamiranog prometa po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnom vrijednošću ostvarenog reklamiranog prometa u izvještajnom periodu; j) bloka sa iznosima ostvarenog reklamiranog poreza po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnim iznosom ostvarenog reklamiranog poreza u izvještajnom periodu; k) bloka sa iznosom gotovine u kasi, vrijednosti čekova u kasi, vrijednosti prometa karticama u kasi i vrijednosti virmana u kasi u izvještajnom periodu; l) bloka sa digitalnim potpisom i fiskalnim logom. (2) Izvještajni period prvog presjeka stanja poslije fiskalizacije fiskalnog uređaja počinje vremenskom odrednicom fiskalizacije fiskalnog uređaja. (3) Blok iz stava (1) tačka b) ovog člana formira se tako što se štampaju: a) naziv fiskalnog dokumenta "PRESJEK STANJA" i prelazi se u novi red; b) vremenska odrednica formiranja presjeka stanja i prelazi se u novi red; c) prazan red; d) labela broja izdatih fiskalnih računa, redni broj prvog fiskalnog računa izdatog u izvještajnom periodu, znak oduzimanja, redni broj posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red; e) labela broja izdatih reklamiranih fiskalnih računa, redni broj prvog reklamiranog fiskalnog računa izdatog u izvještajnom periodu, znak oduzimanja, redni broj posljednjeg reklamiranog fiskalnog računa u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red; f) labela broja dnevnog izvještaja, broj posljednjeg dnevnog izvještaja, znak razmaka, znak dijeljenja, znak razmaka ukupan broj dnevnih izvještaja koji se mogu smjestiti u fiskalnu memoriju i prelazi se u novi red. (4) Blok iz stava (1) tačka l) ovog člana formira se tako što se štampa: a) digitalni potpis presjeka stanja prema MD5 algoritmu štampa u dva reda ako je to neophodno i prelazak u novi red, b) prazan red, c) fiskalni logo i prelazi se u novi red. (5) Izgled presjeka stanja i značenje podataka na presjeku stanja dati su u Prilogu PS. VII. SADRŽAJ I IZGLED DNEVNOG I PERIODIČNOG IZVJEŠTAJA Član 40. (Izgled dnevnog izvještaja i značenje podataka) (1) Dnevni izvještaj sastoji se iz više blokova, i to: a) zaglavlja, b) bloka sa nazivom fiskalnog dokumenta "DNEVNI IZVJEŠTAJ", rednim brojem prvog i posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu, rednim brojem prvog i posljednjeg reklamiranog fiskalnog računa u izvještajnom periodu, brojeve nezaprimljenih/ neprenesenih fiskalnih računa na server Porezne uprave i rednim brojem dnevnog izvještaja i vremenskom odrednicom štampanja dnevnog izvještaja, c) bloka sa brojačima servisiranja, vremenskim odrednicama servisiranja i vrstama servisiranja u izvještajnom periodu, koji se računa od formiranja posljednjeg dnevnog izvještaja do formiranja dnevnog izvještaja, d) bloka sa brojačima reseta, vremenskim odrednicama reseta i vrstama reseta u izvještajnom periodu, e) bloka sa brojačima promjena poreznih stopa, vremenskim odrednicama promjena poreznih stopa i vrijednostima poreznih stopa poslije svake promjene poreznih stopa u izvještajnom periodu, f) bloka sa brojačima storniranih artikala i vrijednostima storniranog prometa u izvještajnom periodu, g) bloka sa vrijednostima ostvarenog evidentiranog prometa po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnom vrijednošću ostvarenog evidentiranog prometa u izvještajnom periodu, h) bloka sa iznosima ostvarenog evidentiranog poreza po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnim iznosom ostvarenog evidentiranog poreza u izvještajnom periodu, i) bloka sa vrijednostima ostvarenog reklamiranog prometa po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnom vrijednosti ostvarenog reklamiranog prometa u izvještajnom periodu, j) bloka sa iznosima ostvarenog reklamiranog poreza po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnim iznosom ostvarenog reklamiranog poreza u izvještajnom periodu, k) bloka sa digitalnim potpisom i fiskalnim logom. (2) Izvještajni period prvog dnevnog izvještaja poslije fiskalizacije fiskalnog uređaja počinje vremenskom odrednicom fiskalizacije fiskalnog uređaja. (3) Blok iz stava (1) tačka b) ovog člana formira se tako što se štampaju: a) naziv fiskalnog dokumenta "DNEVNI IZVJEŠTAJ" i prelazi se u novi red; b) vremenska odrednica formiranja dnevnog izvještaja i prelazi se u novi red; c) prazan red; d) labela broja izdatih fiskalnih računa, redni broj prvog fiskalnog računa izdatog u izvještajnom periodu, znak oduzimanja, redni broj posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red; e) labela broja izdatih reklamiranih fiskalnih računa, redni broj prvog reklamiranog fiskalnog računa izdatog u izvještajnom periodu, znak oduzimanja, Број 50 - Страна 52 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 24. 7. 2020. redni broj posljednjeg reklamiranog fiskalnog računa u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red; f) labela broja dnevnog izvještaja, broj posljednjeg dnevnog izvještaja, znak razmaka, znak dijeljenja, znak razmaka, ukupan broj dnevnih izvještaja koji se mogu smjestiti u fiskalnu memoriju i prelazi se u novi red. (4) Blok iz stava (1) tačka k) ovog člana formira se tako što se štampa: a) digitalni potpis dnevnog izvještaja prema MD5 algoritmu štampan u dva reda ako je to neophodno i prelazak u novi red, b) prazan red, c) fiskalni logo i prelazi se u novi red. (5) U slučaju neuspješnog slanja zahtijevanih podataka na server Porezne uprave, fiskalni uređaj štampa dnevni izvještaj kojem prethodi blok Obavijesti o blokiranju fiskalnog uređaja koji se formira tako što se centrirano štampa: a) fiksni tekst: "OBAVIJEST O BLOKIRANJU", prelazi se u novi red; b) fiksni tekst: "FISKALNOG UREĐAJA", prelazi se u novi red; c) fiksni tekst: " ZA XX DANA" i prelazi se u novi red. (6) Izgled dnevnog izvještaja i značenje podataka na dnevnom izvještaju dati su u Prilogu DI. Član 41. (Izgled duplikata dnevnog izvještaja i značenje podataka) (1) Duplikat dnevnog izvještaja sastoji se iz više blokova, i to: a) zaglavlja, b) bloka sa nazivom fiskalnog dokumenta "DUPLIKAT DNEVNOG IZVJEŠTAJA", rednim brojem prvog i posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu, rednim brojem prvog i posljednjeg reklamiranog fiskalnog računa u izvještajnom periodu, rednim brojem dnevnog izvještaja, brojeve nezaprimljenih/ neprenesenih fiskalnih računa na server Porezne uprave, vremenskom odrednicom štampanja dnevnog izvještaja, i vremenskom odrednicom štampanja duplikata dnevnog izvještaja, c) bloka sa brojačima servisiranja, vremenskim odrednicama servisiranja i vrstama servisiranja u izvještajnom periodu, koji se računa od formiranja posljednjeg dnevnog izvještaja do formiranja dnevnog izvještaja, d) bloka sa brojačima reseta, vremenskim odrednicama reseta i vrstama reseta u izvještajnom periodu, e) bloka sa brojačima promjena poreznih stopa, vremenskim odrednicama promjena poreznih stopa i vrijednostima poreznih stopa poslije svake promjene poreznih stopa u izvještajnom periodu, f) bloka sa brojačima storniranih artikala i vrijednostima storniranog prometa u izvještajnom periodu, g) bloka sa vrijednostima ostvarenog evidentiranog prometa po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnom vrijednosti ostvarenog evidentiranog prometa u izvještajnom periodu, h) bloka sa iznosima ostvarenog evidentiranog poreza po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnim iznosom ostvarenog evidentiranog poreza u izvještajnom periodu, i) bloka sa vrijednostima ostvarenog reklamiranog prometa po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnom vrijednosti ostvarenog reklamiranog prometa u izvještajnom periodu, j) bloka sa iznosima ostvarenog reklamiranog poreza po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnim iznosom ostvarenog reklamiranog poreza u izvještajnom periodu, k) bloka sa digitalnim potpisom i fiskalnim logom. (2) Izvještajni period prvog dnevnog izvještaja poslije fiskalizacije fiskalnog uređaja počinje vremenskom odrednicom fiskalizacije fiskalnog uređaja. (3) Blok iz stava (1) tačka b) ovog člana formira se tako što se štampaju: a) naziv fiskalnog dokumenta "DUPLIKAT", znak razmaka ili prelazak u novi red, "DNEVNOG IZVJEŠTAJA" i prelazi se u novi red; b) vremenska odrednica formiranja dnevnog izvještaja i prelazi se u novi red; c) vremenska odrednica štampanja duplikata dnevnog izvještaja i prelazi se u novi red; d) labela broja izdatih fiskalnih računa, redni broj prvog fiskalnog računa izdatog u izvještajnom periodu, znak oduzimanja, redni broj posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red; e) labela broja izdatih reklamiranih fiskalnih računa, redni broj prvog reklamiranog fiskalnog računa izdatog u izvještajnom periodu, znak oduzimanja, redni broj posljednjeg reklamiranog fiskalnog računa u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red; f) labela broja dnevnog izvještaja, broj posljednjeg dnevnog izvještaja, znak razmaka, znak dijeljenja, znak razmaka, ukupan broj dnevnih izvještaja koji se mogu smjestiti u fiskalnu memoriju i prelazi se u novi red. (4) Blok iz stava (1) tačka k) ovog člana formira se tako što se štampa: a) digitalni potpis dnevnog izvještaja prema MD5 algoritmu štampan u dva reda ako je to neophodno i prelazak u novi red; b) digitalni potpis duplikata dnevnog izvještaja prema MD5 algoritmu štampan u dva reda ako je to neophodno i prelazak u novi red; c) prazan red; d) fiskalni logo i prelazi se u novi red. (5) Podaci na duplikatu dnevnog izvještaja moraju u potpunosti odgovarati dnevnom izvještaju na koji se duplikat odnosi. (6) U slučaju neuspješnog slanja zahtijevanih podataka na server Porezne uprave, fiskalni uređaj štampa dnevni izvještaj kojem prethodi blok Obavijesti o blokiranju fiskalnog uređaja koji se formira tako što se centrirano štampa: a) fiksni tekst: "OBAVIJEST O BLOKIRANJU", prelazi se u novi red; b) fiksni tekst: "FISKALNOG UREĐAJA", prelazi se u novi red; c) fiksni tekst: " ZA XX DANA" i prelazi se u novi red. (7) Izgled duplikata dnevnog izvještaja i značenje podataka na duplikatu dnevnog izvještaja dati su u Prilogu DDI. Član 42. (Izgled periodičnog izvještaja i značenje podataka) (1) Periodični izvještaj se sastoji iz više blokova, i to: a) zaglavlja; b) bloka sa nazivom fiskalnog dokumenta "PERIODIČNI IZVJEŠTAJ", vremenskim odrednicama početka i kraja izvještajnog perioda, rednim brojevima prvog i posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu, rednim brojevima prvog i posljednjeg reklamiranog fiskalnog računa u izvještajnom periodu, rednim brojem prvog i posljednjeg dnevnog izvještaja u izvještajnom periodu, brojeve nezaprimljenih/nepreПетак, 24. 7. 2020. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 50 - Страна 53 nesenih fiskalnih računa na server Porezne uprave i vremenskom odrednicom štampanja periodičnog izvještaja; c) bloka sa brojačima servisiranja, vremenskim odrednicama servisiranja i vrstama servisiranja u izvještajnom periodu, koji se računa od završetka formiranja posljednjeg dnevnog izvještaja prije vremenske odrednice početka izvještajnog perioda do završetka formiranja posljednjeg dnevnog izvještaja prije vremenske odrednice kraja izvještajnog perioda; d) bloka sa brojačima reseta, vremenskim odrednicama reseta i vrstama reseta u izvještajnom periodu; e) bloka sa brojačima promjena poreznih stopa, vremenskim odrednicama promjena poreznih stopa i vrijednostima poreznih stopa poslije svake promjene poreznih stopa u izvještajnom periodu; f) bloka sa brojačima storniranih artikala i vrijednostima storniranog prometa u izvještajnom periodu; g) bloka sa vrijednostima ostvarenog evidentiranog prometa po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnom vrijednosti ostvarenog evidentiranog prometa u izvještajnom periodu; h) bloka sa iznosima ostvarenog evidentiranog poreza po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnim iznosom ostvarenog evidentiranog poreza u izvještajnom periodu; i) bloka sa vrijednostima ostvarenog reklamiranog prometa po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnom vrijednosti ostvarenog reklamiranog prometa u izvještajnom periodu; j) bloka sa iznosima ostvarenog reklamiranog poreza po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnim iznosom ostvarenog reklamiranog poreza u izvještajnom periodu; k) bloka sa digitalnim potpisom i fiskalnim logom. (2) Izvještajni period periodičnog izvještaja ne može početi prije vremenske odrednice fiskalizacije fiskalnog uređaja. (3) Blok iz stava (1) tačka b) ovog člana formira se tako što se štampaju: a) naziv fiskalnog dokumenta "PERIODIČNO", znak razmaka ili prelazak u novi red "IZVJEŠTAJ" i prelazi se u novi red; b) fiksni tekst "Od", znak razmaka, vremenska odrednica početka izvještajnog perioda i prelazi se u novi red; c) fiksni tekst "do" vremenska odrednica završetka izvještajnog perioda, i prelazak u novi red; d) prazan red; e) labela broja fiskalnog računa, redni broj prvog izdatog fiskalnog računa u izvještajnom periodu, razmak, znak oduzimanja, razmak, redni broj posljednjeg fiskalnog računa izdatog u izvještajnom periodu, i prelazi se u novi red; f) labela broja reklamiranog fiskalnog računa, redni broj prvog izdatog reklamiranog fiskalnog računa u izvještajnom periodu, razmak, znak oduzimanja, razmak, redni broj posljednjeg izdatog reklamiranog fiskalnog računa u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red; g) labela broja dnevnog izvještaja, redni broj prvog dnevnog izvještaja u izvještajnom periodu, razmak, znak oduzimanja, redni broj posljednjeg dnevnog izvještaja u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red; h) prazan red; i) vremenska odrednica štampanja periodičnog izvještaja i prelazi se u novi red. (4) Blok iz stava (1) tačka k) ovog člana formira se tako što se štampa: a) digitalni potpis periodičnog izvještaja prema MD5 algoritmu štampan u dva reda ako je to neophodno i prelazak u novi red; b) prazan red; c) fiskalni logo i prelazi se u novi red. (5) U slučaju uspješnog slanja zahtijevanih podataka na server Porezne uprave, fiskalni uređaj štampa periodični izvještaj za izvještajni period kome prethodi blok potvrde o uspješnom prijenosu podataka koji na koji se formira tako što se centrirano štampa: a) fiksni tekst "POTVRDA USPJEŠNOG", prelazi se u novi red; b) fiksni tekst "PRIJENOSA PODATAKA", prelazi se u novi red; c) fiksni tekst "NA SERVER PU" i prelazi se u novi red. (6) Potvrda iz stava (5) ovog člana se odnosi na period obuhvaćen štampanim periodičnim izvještajem. (7) Izgled periodičnog izvještaja i značenje podataka na periodičnom izvještaju dati su Prilogu PI. Član 43. (Nulti dnevni izvještaj, nulti presjek stanja i nulti periodični izvještaj) (1) U slučaju da u toku izvještajnog perioda koji obuhvata dnevni izvještaj, presjek stanja ili periodični izvještaj nije izdat nijedan račun određenog tipa, redni broj prvog i posljednjeg računa tog tipa u dnevnom izvještaju, presjeku stanja i periodičnom izvještaju treba da ima vrijednost "0 - 0" za brojače koji nisu mijenjali vrijednost u izvještajnom periodu, pri čemu odgovarajuća labela može biti iz skupa ("BF", "RF", "DI"). (2) U slučaju da u toku zadatog perioda ne postoji nijedan dnevni izvještaj, redni broj prvog i posljednjeg dnevnog izvještaja treba da ima vrijednost "0 - 0" za brojač koji nije mijenjao vrijednost u izvještajnom periodu, pri čemu je odgovarajuća labela "DI". Član 44. (Knjiga dnevnih izvještaja) (1) Knjiga dnevnih izvještaja se popunjava na osnovu podataka iz dnevnih izvještaja, pisanih računa, pisanih reklamiranih računa i kopija izdatih faktura. (2) Knjiga dnevnih izvještaja sastoji se od 12 identičnih tabela Obrasca KDI, po jedan za svaki mjesec u kalendarskoj godini. (3) U knjigu dnevnih izvještaja se za svaki radni dan u kojem je ostvaren promet upisuju podaci o datumu i rednom broju dnevnog izvještaja, rednom broju posljednjeg fiskalnog i reklamiranog računa, kao i broju izdatih računa. (4) U knjizi dnevnih izvještaja se čuvaju dnevni izvještaji, drugi primjerci pisanih fiskalnih i reklamiranih računa, i periodični izvještaj. (5) Knjiga dnevnih izvještaja se čuva pet godina. (6) Izgled i sadržaj knjige dnevnih izvještaja dati su na Obrascu KDI. VIII. NEFISKALNI DOKUMENTI Član 45. (Nefiskalni dokumenti) (1) Svi nefiskalni dokumenti počinju blokom oznake početka nefiskalnog teksta i završavaju blokom oznake završetka nefiskalnog teksta. (2) Blok oznake početka nefiskalnog teksta iz stava (1) ovog člana se formira tako što se štampa: a) red popunjen znakovima ##### i prelazak u novi red; Број 50 - Страна 54 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 24. 7. 2020. b) tekst "POČETAK", znak razmaka ili prelazak u novi red "NEFISKALNOG TEKSTA" i prelazak u novi red; c) red popunjen znakovima ##### i prelazak u novi red. (3) Blok oznake završetka nefiskalnog teksta iz stava (1) ovog člana se formira tako što se štampa: a) red popunjen znakovima ##### i prelazak u novi red; b) tekst "ZAVRŠETAK" znak razmaka ili prelazak u novi red "NEFISKALNOG TEKSTA" i prelazak u novi red; c) red popunjen znakovima ##### i prelazak u novi red. (4) Između blokova iz st. (2) i (3) ovog člana, u jednoj liniji moguće je štampati najviše pet znakova jednakosti ili oduzimanja. (5) Nefiskalni dokumenti ne smiju sadržavati fiskalni logo ili oblike koji podsjećaju na fiskalni logo. (6) Izgled nefiskalnog dokumenta dat je u Prilogu ND. Član 46. (Testni dokumenti) (1) Štampanje testnih dokumenata moguće je isključivo prije fiskalizacije. (2) Testni dokumenti su testni račun, testni reklamirani fiskalni račun i testni dnevni izvještaj i po sadržaju i izgledu odgovaraju redom fiskalnom računu, reklamiranom fiskalnom računu i dnevnom izvještaju s tom razlikom da se na testnim dokumentima umjesto bloka zaglavlja i bloka digitalnog potpisa i fiskalnog loga na fiskalnom dokumentu štampa blok oznake testnog režima rada fiskalnog uređaja (na početku i kraju testnog dokumenta) i da se redni broj testnog računa, redni broj testnog reklamiranog fiskalnog računa, redni broj testnog dnevnog izvještaja, vremenske odrednice štampanja testnih dokumenata i IBK klijenta umjesto u standardnom formatu štampaju kao: a) "XXXXXX" za redni broj testnog računa, reklamiranog testnog računa i testnog dnevnog izvještaja; b) "DD.MM.GGGG hh:mm" za vremenske odrednice štampanja testnih dokumenata; c) xxxxxxxxxxxxx za identifikacijsku oznaku klijenta na testnom računu i reklamiranom testnom računu. Član 47. (Blok sa oznakom testnog režima) (1) Blok sa oznakom testnog režima se štampa na početku i kraju testnih dokumenata. (2) Blok sa oznakom testnog režima se formira tako što se štampa: a) red popunjen znakovima ###### i prelazak u novi red; b) tekst "TESTNI REŽIM" kao oznaka da se uređaj nalazi u testnom režimu i prelazak u novi red; c) red popunjen znakovima ###### i prelazak u novi red. (3) Izgled testnog računa i značenje podataka na testnom računu dati su u Prilogu TR. IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 48. (Prestanak važenja) Danom početka primjene ovoga pravilnika prestaje da važi Pravilnik o izgledu fiskalnih, nefiskalnih i testnih dokumenata,
Pravilnik o fiskalnim sistemima FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 50/20 24.07.2020 SN FBiH 92/20 fiskalni sistemi,sistemi Петак, 24. 7. 2020. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 50 - Страна 125 Na osnovu člana 51. stav (2) tač. a), b),c), d), e), j), k) i l) Zakona o fiskalnim sistemima ("Službene novine Federacije BiH", broj: 81/09), federalni ministar financija - federalni ministar finansija donosi PRAVILNIK O FISKALNIM SISTEMIMA I. OPĆE ODREDBE Član 1. (Predmet pravilnika) (1) Ovim pravilnikom se uređuju vrste fiskalnih uređaja i fiskalnih proizvoda, odnosno dijelovi fiskalnog sistema, tehničke i funkcionalne osobine fiskalnih uređaja i fiskalnih proizvoda, tehničke i funkcionalne osobine terminala, tehničke i funkcionalne osobine softver aplikacije, sadržaj formulara i način ispitivanja uzorka tipa fiskalnog uređaja i ostalih dijelova fiskalnog sistema, sadržaj formulara i način ispitivanja uzorka tipa terminala, sadržaj formulara i način ispitivanja uzorka tipa softverske aplikacije i druga pitanja od značaja za primjenu Zakona o fiskalnim sistemima (u daljem tekstu: Zakon) (2) Sastavni dio ovog pravilnika čine prilozi: Prilog FTPN – Tabela standardnih FTP naredbi, Prilog FTPN-D – Tabela dodanih naredbi pri FTP komunikaciji, Prilog FTPP – Tabela standardnih FTP poruka, Prilog DN – Datoteka sa naredbama, Prilog VSD – Vrijeme slanja datoteke, Prilog DS – Format datoteke sa servisiranjima, Prilog DR – Format datoteke sa resetima, Prilog DP – Format datoteke sa promjenama poreznih stopa, Prilog DPPL – Format datoteke sa prometom prema licima iz elektronskog žurnala, Obrazac IFU - Obrazac za ispitivanje uzorka tipa fiskalnog uređaja, Obrazac IT - Obrazac za ispitivanje uzorka tipa terminala i Obrazac ISA - Obrazac za ispitivanje softverske aplikacije. Član 2. (Definicije) U smislu ovog pravilnika primjenjuju se pojmovi definirani članom 2. Zakona kao i sljedeći pojmovi: a) Dozvoljeni period definira se od momenta formiranja posljednjeg Dnevnog izvještaja pa sve do momenta formiranja prvog fiskalnog računa ili prvog reklamiranog fiskalnog računa. b) Nedozvoljeni period definira se od momenta formiranja prvog fiskalnog računa ili prvog reklamiranog fiskalnog računa nakon formiranja posljednjeg dnevnog izvještaja, pa sve do momenta formiranja prvog narednog dnevnog izvještaja. c) Oznaka IOSA predstavlja identifikacijsku oznaku softverske aplikacije koja je jedinstveni identifikator nezavisnog programa, odnosno softverskog modula prodaje za komunikaciju nadređenog računara i fiskalnog štampača. d) Oznaka MD5 (Message-Digest algorithm) predstavlja kriptografsku hash funkciju kojom se provjerava izvornost datoteke po internetskom standardu RFC 1321. II. FISKALNI UREĐAJ Član 3. (Vrste fiskalnih sistema) (1) Fiskalni sistem se sastoji od sljedećih dijelova: a) fiskalnog uređaja, b) terminala, c) softverske aplikacije. (2) Fiskalni uređaj iz stava (1) tačka a) ovog člana smatra se fiskalna kasa/štampač ili drugi uređaj za evidentiranje prometa dobara i usluga unesenih u njenu bazu podataka o dobrima i uslugama koji se na propisani način saopćavaju kupcu dobara, odnosno korisniku usluga (klijentu) uz istovremeno evidentiranje na kontrolnoj traci ili drugom mediju fiskalne kase ili drugom fiskalnom uređaju, njihovo periodično evidentiranje u fiskalnoj memoriji fiskalne kase/štampača ili drugog fiskalnog uređaja kao i formiranje odštampanih fiskalnih dokumenata. (3) Terminal iz stava (1) tačka b) ovog člana smatra se uređaj za daljinsko očitavanje podataka iz fiskalnog uređaja koji osigurava dvosmjernu komunikaciju fiskalnog uređaja i servera Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Porezna uprava), čime omogućava zadavanje komandi od servera Porezne uprave, očitavanje podataka iz fiskalnog uređaja i prijenos tih podataka do servera Porezne uprave. (4) Softverska aplikacija iz stava (1) tačka c) ovog člana izvršava se na nadređenom računaru i omogućava dvosmjernu komunikaciju nadređenog računara sa fiskalnim uređajem preko porta fiskalnog uređaja i naročito zadavanje komandi fiskalnom uređaju od nadređenog računara. Član 4. (Oznake fiskalnih uređaja) (1) Identifikacijski broj fiskalnog uređaja (u daljem tekstu: IBFU) sadrži sedam znakova, od kojih: a) prvi znak predstavlja identifikaciju ovlaštenog proizvođača/zastupnika fiskalnih uređaja, b) drugi znak predstavlja identifikaciju fiskalnog uređaja proizvođača/zastupnika, c) preostalih pet znakova predstavlja identifikaciju svakog pojedinačnog fiskalnog uređaja, gdje je uvijek posljednji znak nula. (2) Identifikacijski broj fiskalnog modula (u daljem tekstu: IBFM) sadrži isti oznake kao i IBFU osim posljednjeg znaka. (3) Posljednji znak kod IBFM može bili bilo koji broj od 0 do 9. (4) Posljednji znak IBFM kod prvog fiskalnog modula u fiskalnom uređaju sa odgovarajućim IBFU je uvijek 0. (5) Posljednji znak IBFM kod svakog sljedećeg fiskalnog modula u fiskalnom uređaju sa odgovarajućim IBFU se uvećava za 1 u odnosu na IBFM prethodnog, sve dok se ne dostigne najveći dozvoljeni broj iz stava (3) ovog člana. (6) U slučaju kad se dostigne najveći dozvoljeni broj iz stava (3) ovog člana, fiskalni uređaj sa postojećim IBFU se ne može više koristiti. Član 5. (Način realiziranja fiskalnih uređaja) (1) Fiskalni uređaj može biti realiziran kao: a) Fiskalna kasa koja prima komande od operatera preko tastature fiskalne kase. b) Fiskalni štampač koji prima komande od nadređenog računara kroz certificiranu softversku aplikaciju kao sastavnog dijela fiskalnog sistema preko porta fiskalnog štampača. c) Fiskalna kasa - štampač koji prima komande od nadređenog računara kroz certificiranu softversku aplikaciju kao sastavnog dijela fiskalnog sistema preko porta fiskalne kase – štampača. (2) Fiskalni uređaj može biti povezan sa dodatnom opremom, kao što je: nadređeni računar, bar kod čitač, vaga, dodatni štampač i dr. Број 50 - Страна 126 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 24. 7. 2020. Član 6. (Kvalitet fiskalnog sistema) Fiskalni sistem mora da zadovoljava najstrože zahtjeve kvaliteta, što je označeno priloženim certifikatom oznake "CE" (European conformance CE mark). III. OSNOVNE FUNKCIONALNOSTI FISKALNOG UREĐAJA Član 7. (Specifikacija poreznih stopa) (1) Fiskalni uređaj mora da podržava pet poreznih stopa, označenih slovima "A", "E", "J" ,"K" i "M" u formatu sa 4 cifre od kojih su dva decimalna mjesta. (2) Promjena specifikacije poreznih stopa u nedozvoljenom periodu je zabranjena. (3) Porezna stopa oznake "A" dodjeljuje se licima koji nisu obveznici poreza na dodanu vrijednost (u daljem tekstu: PDV). (4) Lica koji su obveznici PDV-a dodjeljuju poreznu stopu oznake: a) "E" artiklima na čiji se promet plaća PDV, b) "K" artiklima koji su oslobođeni PDV-a, c) "J" artiklima za nove porezne stope, d) "M" artiklima za nove porezne stope. Član 8. (Specifikacija načina plaćanja) Fiskalni uređaj mora podržati sljedeće načine plaćanja: a) "gotovina" ukoliko se plaća gotovim novcem, b) "kartica" ukoliko se plaća platnom kreditnom ili debitnom karticom, c) "virman" ukoliko se plaća općim nalogom za prijenos sa računa (virmanom), d) "ček" ukoliko se plaća kuponima, bonovima, internim karticama i sličnim instrumentima plaćanja. Član 9. (Funkcionalnosti evidentiranja prometa putem fiskalnih uređaja) (1) Fiskalni uređaj mora omogućiti prijem naredbi od operatera preko tastature fiskalnog uređaja. U slučaju fiskalne kase ili nadređenog računara prijem naredbi je kroz certificiranu softversku aplikaciju preko porta fiskalnog uređaja. (2) Fiskalni uređaj mora omogućiti izdavanje minimalno 500.000 fiskalnih računa ili 2.000 Dnevnih izvještaja. (3) Fiskalni uređaj mora osigurati korisniku vizuelno praćenje evidentiranja prometa, storniranja evidentiranog prometa, reklamiranja prometa i storniranja reklamiranog prometa na displeju za korisnika. (4) Fiskalni uređaj mora osigurati kod evidentiranja prometa, storniranja evidentiranog prometa, reklamiranja prometa i storniranja reklamiranog prometa u konvertibilnim markama zaokruženim na drugu decimalu. (5) Fiskalni uređaj mora osigurati pohranjivanje podataka o svakom pojedinačnom ostvarenom evidentiranom prometu i svakom pojedinačnom ostvarenom reklamiranom prometu u operativnu memoriju uz istovremeno štampanje i upisivanje u elektronski žurnal, isključivo na osnovu podataka iz memorije fiskalnog uređaja. Pri tome se svakom izdanom fiskalnom računu ili reklamiranom fiskalnom računu dodjeljuje digitalni potpis prema standardnom MD5 algoritmu. Ovaj potpis se pohranjuje u elektronski žurnal i štampa u skladu sa propisanim izgledom fiskalnog računa. (6) Fiskalni uređaj mora osigurati grupiranje, sabiranje i iskazivanje podataka o ostvarenom evidentiranom prometu i ostvarenom reklamiranom prometu po poreznim stopama i načinima plaćanja. (7) Fiskalni uređaj mora osigurati automatsko formatiranje i prebacivanje podataka o ostvarenom evidentiranom prometu, storniranom evidentiranom prometu, ostvarenom reklamiranom prometu i storniranom reklamiranom prometu po poreznim stopama iz operativne memorije u fiskalnu memoriju prilikom formiranja Dnevnih izvještaja, a zatim automatsko brisanje podataka o ostvarenom evidentiranom prometu, storniranom evidentiranom prometu, ostvarenom reklamiranom prometu i storniranom reklamiranom prometu po poreznim stopama u operativnoj memoriji u dozvoljenom periodu. Svaki Dnevni izvještaj prati kreiranje digitalnog potpisa po standardnom MD5 algoritmu. Ovaj potpis se štampa u podnožju svakog Dnevnog izvještaja i pohranjuje u elektronski žurnal i fiskalnu memoriju. (8) Fiskalni uređaj mora osigurati jasno i nedvojbeno razlikovanje nefiskalnih i testnih dokumenata od fiskalnih dokumenata. Član 10. (Funkcionalnosti onemogućavanja evidentiranja prometa putem fiskalnih uređaja) Fiskalni uređaj mora onemogućiti dalje evidentiranje prometa: a) ukoliko je fiskalni uređaj uzastopno kreirao 10 Dnevnih izvještaja, a nije poslao podatke na server Porezne uprave. b) nakon što se popuni memorija elektronskog žurnala ili fiskalni modul po bilo kom osnovu. c) ako je u postupku samotestiranja utvrđena neispravnost fiskalnog modula. d) ako je u postupku samotestiranja utvrđena neispravnost operativne memorije ili neispravnost displeja ili neispravnost štampača. e) ukoliko upis u elektronski žurnal nije realiziran. f) u odsustvu papirne trake. Član 11. (Funkcionalnosti sigurnosti fiskalnih uređaja) (1) Fiskalni uređaj mora omogućiti pristup djelu kućišta radi zamjene papira bez skidanja servisne plombe. (2) Fiskalni uređaj mora onemogućiti: a) fizički pristup unutrašnjosti fiskalnog uređaja, programskoj memoriji, operativnoj memoriji, fiskalnoj memoriji, memoriji kripto modula i elektronskom žurnalu bez skidanja servisne plombe. b) razdvajanje fiskalnog modula od matične ploče fiskalnog uređaja bez skidanja fiskalne plombe. c) razdvajanje kartice kripto modula od memorije kripto modula bez skidanja fiskalne plombe. (3) Fiskalni uređaj mora omogućiti: a) automatsko ili ručno prebacivanje fiskalnog uređaja u režim čitanja fiskalnog modula. b) očitavanje sadržaja fiskalne memorije preko porta fiskalnog uređaja na osnovu komandi primljenih preko porta fiskalnog uređaja. c) očitavanje sadržaja elektronskog žurnala preko porta fiskalnog uređaja na osnovu naredbi primljenih preko porta fiskalnog uređaja. (4) Fiskalni uređaj mora osigurati: a) očitavanje sadržaja programske memorije preko porta fiskalnog uređaja, b) zaštitu sadržaja fiskalne memorije od izmjena i brisanja, c) zaštitu sadržaja memorije elektronskog žurnala od izmjena i brisanja, Петак, 24. 7. 2020. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 50 - Страна 127 d) čvrstu fizičku vezu fiskalne memorije i kućišta fiskalnog uređaja, e) čvrstu fizičku vezu modula elektronskog žurnala i kućišta fiskalnog uređaja, f) čvrstu fizičku vezu kripto modula i kućišta fiskalnog uređaja. Član 12. (Funkcionalnosti štampanja iz fiskalnog uređaja) (1) Fiskalni uređaj mora osigurati nesmetan rad i izdavanje fiskalnih računa dok traje prijenos podataka na server Porezne uprave. (2) Fiskalni uređaj mora osigurati štampanje: a) fiskalnih dokumenata na službenim jezicima Bosne i Hercegovine, b) dokumenata na papiru i istovremeni upis identičnog sadržaja u elektronskom žurnalu, c) podataka o svakom pojedinačno evidentiranom prometu, pojedinačno storniranom evidentiranom prometu, pojedinačno reklamiranom prometu, pojedinačno storniranom reklamiranom prometu i istovremeni upis u elektronski žurnal, d) testnih dokumenata isključivo prije fiskalizacije u testnom režimu, e) fiskalnog loga na fiskalnim dokumentima, f) QR (dvodimenzionalni barkod) kod na fiskalnom računu, g) nefiskalnih dokumenata i h) fiskalnih dokumenata nakon fiskalizacije. (3) Fiskalni uređaj mora osigurati štampanje Potvrde o uspješnom prijenosu podataka, sa ispisom konfigurirane adrese servera Porezne uprave sa kojom je komunicirao, preko terminala fiskalnog uređaja na server Porezne uprave automatskim štampanjem periodičnog izvještaja za period na koji se odnose poslani podaci uz tekstualni ispis o uspješnosti prijenosa podataka. Potvrda se ne štampa kad se šalju podaci tijekom dana na osnovu komande iz člana 33. stav (1) tačka l) ovog pravilnika. (4) Fiskalni uređaj mora osigurati štampanje Obavijesti o blokiranju fiskalnog uređaja (u daljem tekstu: Obavijest) svaki radni dan u dozvoljenom periodu ukoliko nije bilo prijenosa Dnevnih izvještaja i podataka o fiskalnim računima na server Porezne uprave, u proteklom periodu. Ukoliko se Obavijest štampa, potrebno je istaknuti na Obavijesti da će doći do blokiranja rada fiskalnih uređaja za xx dana prije blokiranja. (5) Fiskalni uređaj mora osigurati mogućnost poništavanja računa u cijelosti prije komande za uplatu ili isplatu. (6) Fiskalni uređaj mora osigurati da se svaka započeta, pa prekinuta operacija uslijed neispravnosti štampača, poslije popravke štampača nastavi, osim u slučaju kvara procesora ili memorije. (7) Fiskalni uređaj mora osigurati da se svaka započeta, pa prekinuta operacija uslijed prekida napajanja, a nakon dovođenja napajanja nastavi uz odštampanu poruku o prekidu napajanja. Član 13. (Funkcionalnosti onemogućavanja brisanja brojača) Fiskalni uređaj mora onemogućiti brisanje rednog broja kod fiskalnog računa, reklamiranog računa, Dnevnog izvještaja, servisiranja, reseta i promjene poreznih stopa. Član 14. (Kontrole vremenskih odrednica) (1) Fiskalni uređaj mora omogućiti: a) unos datuma i vremena u formatu "DD.MM.GGGG. hh:mm" poslije skidanja servisne plombe, b) unos u fiskalnu memoriju datuma i vremena fiskalizacije, c) očitavanje vremenskih odrednica iz sata realnog vremena, d) kontrolu unesenih vremenskih odrednica, na način da tako unesene vremenske odrednice ne mogu biti starije od vremenskih odrednica koje su već prethodno pohranjene u fiskalnoj memoriji, e) automatsku promjenu zimskog u ljetno računanje vremena i obrnuto. (2) Fiskalni uređaj mora da u nedozvoljenom periodu onemogući promjenu vremenskih odrednica sata realnog vremena. (3) Fiskalni uređaj mora omogućiti ručno isključivanje automatske promjene računanja zimskog odnosno ljetnog vremena. IV. MEMORIJA FISKALNOG UREĐAJA Član 15. (Memorija fiskalnih uređaja) Fiskalni uređaj mora imati programsku memoriju, operativnu memoriju, fiskalnu memoriju, elektronski žurnal i memoriju za kripto modul. Član 16. (Programska memorija) (1) Fiskalni uređaj treba onemogućiti fizičko odvajanje programske memorije od matične ploče fiskalnog uređaja bez skidanja servisne i programske plombe. (2) Postupak samotestiranja programske memorije provodi se prilikom svakog uključivanja fiskalnog uređaja. U slučaju neispravnosti programske memorije, fiskalni uređaj onemogućava evidentiranje prometa. (3) Sadržaj programske memorije iz fiskalnog uređaja čita se preko porta fiskalnog uređaja. Član 17. (Operativna memorija) (1) Fiskalni uređaj treba onemogućiti fizičko odvajanje operativne memorije od matične ploče fiskalnog uređaja bez skidanja servisne plombe. (2) Operativna memorija mora omogućiti unos naziva i adrese mjesta prometa, te onemogućiti promjenu naziva i adrese mjesta prometa bez skidanja servisne plombe. (3) Sadržaj operativne memorije mora se čuvati najmanje 90 dana nezavisno od napajanja. (4) Postupak samotestiranja operativne memorije provodi se prilikom svakog uključivanja fiskalnog uređaja. Ukoliko se samotestiranjem operativne memorije utvrde neispravnosti, fiskalni uređaj mora onemogućiti evidentiranje prometa. (5) Operativna memorija mora omogućiti evidentiranje stanja gotovine u fiskalnom uređaju, te da štampa informaciju o stanju gotovine prilikom svakog unosa (cash-in) ili povlačenja službenog uloga gotovine (cash-out). (6) Operativna memorija mora omogućiti razvrstavanje prometa prema načinima plaćanja iz člana 8. ovog pravilnika. (7) Operativna memorija mora podržavati resete iz člana 21. ovog pravilnika. Sadržaj operativne memorije se ne može obrisati bez skidanja servisne plombe i izvršavanja odgovarajućeg reseta u nedozvoljenom periodu niti fizički odvojiti od matične ploče fiskalnog uređaja bez skidanja servisne plombe. (8) U operativnu memoriju mora biti smještena baza artikala. Fiskalni uređaj treba omogućiti promjenu cijene jedinice mjere u bazi artikala u operativnoj memoriji u nedozvoljenom periodu i onemogućiti promjenu ili brisanje svih ostalih podataka iz baze artikala u operativnoj memoriji, Број 50 - Страна 128 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 24. 7. 2020. bez skidanja servisne plombe i izvršavanja reseta brisanja baze artikala ili reseta brisanja cjelokupnog sadržaja operativne memorije. Fiskalni uređaj treba omogućiti dodavanje novih artikala u bazu artikala u nedozvoljenom periodu. Član 18. (Fiskalna memorija) (1) Fiskalni uređaj mora posjedovati poseban zaštićen fiskalni modul u kojem se nalazi fiskalna memorija koja osigurava da se jednom upisani podaci ne mogu mijenjati niti brisati u roku od 5 godina, nezavisno od napajanja fiskalnog uređaja. (2) Fiskalnom modulu se ne može pristupiti bez skidanja fiskalne plombe ili dijela kućišta u kojem se nalazi. (3) Fiskalna memorija mora omogućiti trajno smještanje IBFM, JIB (koji ima 13 brojeva) i/ili broj obveznika PDV-u (koji ima 12 brojeva) ili sekvenca "0000000000000" ukoliko lice nije obveznik PDV-a, kao i vremensku odrednicu fiskalizacije fiskalnog uređaja. (4) Fiskalna memorija kod fiskalne kase ili fiskalnog štampača mora omogućiti da se u nju unese trajno IOSA i najmanje 30 promjena IOSA nakon skidanja servisne plombe. Prilikom svake promjene IOSA, fiskalni uređaj treba da odštampa informaciju o broju preostalih mogućih promjena. (5) Fiskalna memorija mora omogućiti smještanje najmanje 2.000 Dnevnih izvještaja s digitalnim potpisom po standardnom MD5 algoritmu koji obuhvataju: a) vremenske odrednice sačinjavanja Dnevnih izvještaja, b) redni broj Dnevnih izvještaja, c) brojeve prvog i posljednjeg fiskalnog računa i reklamiranog fiskalnog računa izdatog u nedozvoljenom periodu na koji se Dnevni izvještaji odnose, d) broj evidentiranih storniranih artikala i broj evidentiranih artikala u periodu na koje se izvještaj odnosi, e) broj reklamiranih storniranih artikala i broj reklamiranih artikala u periodu na koje se izvještaj odnosi, f) vrijednost storno evidentiranog prometa i vrijednost storno reklamiranog prometa, g) podatke o ostvarenom evidentiranom prometu po poreznim stopama i podatke o ostvarenom reklamiranom prometu po poreznim stopama u nedozvoljenom periodu na koji se Dnevni izvještaji odnose, h) broj nezaprimljenih/neprenesenih fiskalnih računa na server Porezne uprave, koji se odnose na dnevni izvještaj na tekući dan. (6) Fiskalni uređaj treba da osigura vizuelno i štampano obavještenje o potrebi za zamjenu fiskalnog modula prije svakog kreiranja Dnevnih izvještaja u slučaju da je broj preostalih mogućih smještanja Dnevnih izvještaja u fiskalnoj memoriji manji od 50. (7) Fiskalni uređaj mora osigurati automatsko kreiranje Dnevnih izvještaja 24 sata nakon izdavanja posljednjeg fiskalnog računa. (8) Fiskalna memorija mora omogućiti smještanje tačno: a) 50 zapisa o vrsti i vremenskim odrednicama reseta, b) 80 zapisa o vrsti i vremenskim odrednicama kraja servisiranja i c) 30 zapisa o specifikaciji i vremenskim odrednicama promjene poreznih stopa. (9) Pri svakom upisu iz stava (8) ovog člana, fiskalni uređaj treba da odštampa informaciju o broju mogućih preostalih upisa. (10) Prilikom svakog uključivanja fiskalnog uređaja, fiskalna memorija izvršava proceduru samotestiranja. (11) Fiskalni uređaj treba onemogućiti dalje evidentiranje prometa ukoliko fiskalna memorija nije prisutna ili nije ispravna, JIB i IBFM nisu jednaki onima upisanim u memoriju elektronskog žurnala, ili ukoliko je došlo do popunjavanja kapaciteta fiskalne memorije po bilo kom osnovu iz st. (5) i/ili (8) ovog člana. (12) Svaki zapis u fiskalnoj memoriji mora imati fiksnu strukturu koja sadrži i dvobajtnu kontrolnu sumu zapisa u svrhu osiguranja nepromjenjivosti zapisa. Svako upisivanje zapisa u fiskalnu memoriju prati čitanje i potvrda uspješnog upisivanja. Ukoliko se utvrdi greška, fiskalni uređaj mora onemogućiti dalje evidentiranje prometa. (13) Sadržaj fiskalne memorije se mora očitavati preko odgovarajućeg porta ili terminala ugrađenog u kućište fiskalnog uređaja. Član 19. (Elektronski žurnal) (1) Elektronski žurnal treba da se realizira kao poseban modul koji uključuje memoriju nezavisnu od napajanja. Modul mora da sadrži mikrokontroler koji onemogućava da podaci jednom upisani u žurnal budu obrisani ili promijenjeni. Svako upisivanje u žurnal prati automatska provjera ispravnosti upisa. Fiskalni uređaj treba onemogućiti dalje evidentiranje prometa ukoliko se utvrdi neispravnost upisa. (2) Kapacitet žurnala mora da bude najmanje 8 GB i u njega se smještaju kopije svih: a) štampanih fiskalnih dokumenata i kopije duplikata fiskalnih dokumenata sa digitalnim potpisom prema standardnom MD5 algoritmu redom kako su štampani i b) nefiskalnih dokumenata redom kako su štampani. (3) Sadržaj elektronskog žurnala se mora očitavati preko odgovarajućeg porta ili terminala ugrađenog u kućište fiskalnog uređaja. (4) Fiskalni uređaj mora da izvrši upisivanje jedinstveni identifikacijskog broja poreznog obveznika (u daljem tekstu: JIB) koji ima 13 brojeva i IBFM iz fiskalne memorije prilikom inicijalizacije elektronskog žurnala sa IBFM. (5) Fiskalni uređaj mora da onemogući: a) štampanje kada upis u elektronski žurnal nije ispravan ili nije moguć ili podaci o JIB i IBFM nisu identični podacima upisanim u fiskalnoj memoriji. b) zamjenu elektronskog žurnala novim bez skidanja servisne plombe. c) štampanje svih drugih dokumenata osim Dnevnih izvještaja, Periodičnog izvještaja, Potvrde o uspješnosti prijenosa podataka, Obavijesti o blokiranju fiskalnog uređaja preko terminala kada broj preostalih linija za upis u elektronski žurnal postane manji od 300 preostalih linija teksta. (6) Fiskalni uređaj mora da zaključi fiskalni račun ili reklamirani fiskalni račun sa tekućim iznosom kada u toku štampanja računa dođe do popunjavanja kapaciteta elektronskog žurnala na manje od 300 preostalih linija teksta. (7) Fiskalni uređaj mora omogućiti upisivanje logova u elektronski žurnal za svako izvršenje naredbe iz člana 33. stav (1) tačka l) ovog pravilnika. Član 20. (Kripto modul) (1) Fiskalnom uređaju dodaje se logička cjelina kripto modul, koja se sastoji od memorijske kripto kartice, fizičkog utora Петак, 24. 7. 2020. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 50 - Страна 129 u koji se stavlja memorijska kripto kartica, procesora koji obrađuje podatke, AES 128 bitnog algoritama, RSA 2048 bitnog algoritma, algoritma za generiranje AES 128 bitnog ključa, AES 128 bitnog ključa i RSA 2048 bitnog javnog kripto ključa. (2) Kripto modul može imati svoj poseban procesor ili koristiti postojeći od fiskalnog uređaja ukoliko ispunjava funkcijski postavljene zahtjeve za istovremeni neometani rad korisnicima, obradu, kriptiranje i slanje podataka na server Porezne uprave. (3) Fiskalni uređaj mora onemogućiti razdvajanje kartice kripto modula od memorije kripto modula bez skidanja fiskalne plombe. (4) Kripto kartica je fizički dodana komponenta u kojoj se spremaju algoritmi i ključevi za kriptiranje podataka. (5) AES – 128 bitni simetrični algoritam za kriptiranje koristi se za kriptiranje podataka koji se prenose s fiskalnog uređaja na server Porezne uprave. (6) RSA - 2048 bitni asimetrični algoritam za kriptiranje koristi se za kriptiranje AES simetričnog 128 bitnog ključa. (7) AES 128 bitni ključ je jedinstven za svaki fiskalni uređaj i generira se na samom fiskalnom uređaju preko aplikacije na kripto kartici fiskalnog uređaja u toku rada. Prilikom svakog slanja podataka generira se novi AES 128 bitni ključ pomoću algoritama na kripto kartici, kojoj može pristupiti samo procesor na fiskalnom uređaju zadužen za kriptiranje. (8) RSA 2048 bitni par ključeva generira i izdaje Porezna uprava za svakog proizvođača/ zastupnika. Porezna uprava zadržava privatni RSA 2048 bitni ključ, a javni RSA 2048 bitni ključ dodjeljuje svakom proizvođaču/zastupniku. (9) Nakon uspješne autorizacije jedinstvenog imena i lozinke svakog fiskalnog uređaja, fiskalni uređaj šalje kriptirane podatke AES 128 bitnim algoritmom i AES 128 bitni ključ kriptiran s RSA 2048 bitnim algoritmom koristeći RSA javni ključ dodijeljen od Porezne uprave na FTP (File Transfer Protocol) server Porezne uprave. (10) Datoteka s komandama koju preuzima fiskalni uređaj sa servera Porezne uprave se ne kriptira. (11) Porezna uprava dekriptira poslani AES 128 bitni ključ na osnovu jedinstvenog privatnog RSA 2048 bitnog ključa kojeg ima za svakog proizvođača/zastupnika, a nakon toga dekriptira i njegove poslane podatke. (12) Fiskalni uređaj mora omogućiti neometano izdavanje fiskalnih računa dok je kriptiranje i slanje podataka na server Porezne uprave u toku. (13) Fiskalni uređaj mora omogućiti neometano izdavanje fiskalnih računa kad posredstvom komande datoteke fiskalnog uređaja se izda naredba za slanje podataka više puta dnevno na server Porezne uprave. (14) Sve funkcije obrade zahtjeva, kriptiranja i slanja podataka sa fiskalnog uređaja na server Porezne uprave moraju se odrađivati unutar samog fiskalnog uređaja. Član 21. (Vrste reseta) (1) Fiskalni uređaj mora omogućiti implementaciju navedenih reseta: a) Reset tipa C - brisanje cjelokupnog sadržaja operativne memorije; b) Reset tipa P - brisanje podataka o ostvarenom evidentiranom prometu i ostvarenom reklamiranom prometu u operativnoj memoriji; c) Reset tipa B - brisanje baze artikala u operativnoj memoriji; d) Reset tipa D - podatak o ostvarenom evidentiranom prometu i ostvarenom reklamiranom prometu i baze artikala u operativnoj memoriji; e) Reset tipa S - omogući deblokadu softvera bez brisanja cjelokupnog sadržaja operativne memorije. f) Reset tipa F – automatski reset nezaprimljenih/ neprenesenih fiskalnih računa na server Porezne uprave. (2) Fiskalni uređaj treba onemogućiti izvršavanje reseta tipa B, C, P i F bez skidanja servisne plombe. Član 22. (Povrat sadržaja operative memorije) (1) Fiskalni uređaj mora omogućiti automatski povrat sadržaja operativne memorije iz memorije elektronskog žurnala sa naredbom potvrde sata realnog vremena nakon izvršenog reseta tipa C ili P. (2) U slučaju nemogućnosti obnove sadržaja zbog neispravnosti elektronskog žurnala, ili nekog drugog razloga, fiskalni uređaj treba da onemogući dalje evidentiranje prometa. Član 23. (Vrste servisiranja) (1) Vrste servisiranja fiskalnog uređaja su: a) "N" - neosnovano zahtijevano servisiranje; b) "T" - tehnički pregled; c) "B" - popravka neispravnosti bez skidanja programske i fiskalne plombe; d) "P" - popravka neispravnosti sa skidanjem programske plombe; e) "F" - popravka neispravnosti sa skidanjem fiskalne plombe na kripto modulu; f) "O" - popravka neispravnosti sa skidanjem programske i fiskalne plombe; g) "K" - izmjena sadržaja programske memorije; h) "M" - zamjena fiskalnog modula; i) "I" - izmjena sadržaja programske memorije i zamjena fiskalnog modula. (2) Fiskalni uređaj mora imati mogućnost implementacije svih navedenih vrsta servisiranja. Fiskalni uređaj mora onemogućiti dalje evidentiranje prometa, nakon pohranjivanja u fiskalnu memoriju 80 zapisa o vrsti i vremenskim odrednicama početka i kraja servisiranja i omogućiti očitavanje sadržaja fiskalne memorije nakon pohranjivanja u fiskalne memorije 80 zapisa o vrsti i vremenskim odrednicama servisiranja. (3) Unutrašnjosti fiskalnog uređaja se ne može pristupiti, a naročito programskoj memoriji i fiskalnoj plombi, bez skidanja servisne plombe. V. OSOBINE SOFTVERSKE APLIKACIJE Član 24. (Vrste softverske aplikacije) (1) Softverska aplikacija može da bude realizirana kao: a) kompletan softver ili softverski paket za praćenje prometa roba i usluga sa funkcionalnošću štampanja na fiskalnom štampaču ili fiskalnoj kasi-štampaču, b) softverski modul, dio kompleksnijeg softverskog paketa, za komunikaciju sa fiskalnim štampačem ili fiskalnom kasom-štampačem i c) upravljački programski modul (drajver) za fiskalni štampač ili fiskalnu kasu-štampač u bilo kojoj izvedbi. (2) Komunikacija softverske aplikacije sa fiskalnim uređajem nije ograničena dokle god fiskalni uređaj funkcionira u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima. Број 50 - Страна 130 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 24. 7. 2020. (3) Softverska aplikacija mora osigurati da fiskalni uređaj štampa sve prometovane stavke i iste upisuje u operativnu memoriju fiskalnog uređaja. (4) Softverska aplikacija mora osigurati mogućnost identificiranja softverske aplikacije putem IOSA koja mora da bude nedostupna za prikaz i izmjenu neovlaštenim licima i koja služi za osiguravanje ekskluzivnog pristupa softverske aplikacije fiskalnom uređaju. Član 25. (Funkcionalne karakteristike softverske aplikacije) Softverska aplikacija mora biti osposobljena da: a) osigura korisniku vizuelno praćenje evidentiranja, storniranja i reklamiranja prometa na ekranu nadređenog računara, b) osigura identičnost, odnosno sinhronizaciju baze artikala u fiskalnom uređaju sa bazom artikala u nadređenom računaru, c) osigura istovremeno štampanje dokumenata i upis u elektronskom žurnalu, d) osigura istovremeno štampanje svakog pojedinačno evidentiranog prometa na fiskalnom računu i upis u elektronski žurnal, e) osigura istovremeno štampanje svakog pojedinačno storniranog evidentiranog prometa na fiskalnom računu i upis u elektronski žurnal, f) osigura istovremeno štampanje svakog pojedinačno reklamiranog prometa na reklamiranom fiskalnom računu i upis u elektronski žurnal, g) osigura istovremeno štampanje svakog pojedinačno storniranog reklamiranog prometa na reklamiranom fiskalnom računu i upis u elektronski žurnal, h) omogući štampanje testnih dokumenata u testnom režimu isključivo prije fiskalizacije, i) omogući štampanje nefiskalnih dokumenata, j) osigura štampanje baze artikala fiskalnog uređaja, k) onemogući dalje evidentiranje prometa pomoću nadređenog računara u odsustvu papirne trake u fiskalnom uređaju, l) onemogući dalje evidentiranje prometa pomoću nadređenog računara u slučaju neispravnosti fiskalnog uređaja. Član 26. (Vrste servisiranja softverske aplikacije) Vrste servisiranja softverske aplikacije su: a) neosnovano zahtijevano servisiranje, b) tehnički pregled i c) reinstalacija softverske aplikacije. VI. OSOBINE TERMINALA Član 27. (Vrste terminala) (1) Terminal iz člana 3. stav (3) ovog pravilnika omogućava preuzimanje komandnog fajla sa servera Porezne uprave, te izdavanje komandi fiskalnom uređaju za štampanje Potvrde o uspješnom prijenosu podataka na server Porezne uprave. (2) Terminal može biti realiziran kao: a) nezavisan eksterni uređaj, povezan s fiskalnim uređajem preko vanjskog porta fiskalnog uređaja ili b) unutrašnji uređaj povezan sa fiskalnim uređajem preko unutrašnjeg porta fiskalnog uređaja. Član 28. (Servisna plomba terminala) Terminal posjeduje servisnu plombu koja sprječava otvaranje kućišta terminala i pristup unutrašnjosti terminala. Član 29. (Operativna memorija terminala) Terminal mora da posjeduje operativnu memoriju takve izrade koja će omogućiti čuvanje jednom upisanih podataka u trajanju od najmanje 30 dana nakon prekida napajanja. Član 30. (Vrste servisiranja terminala) Vrste servisiranja terminala su: a) neosnovano zahtijevano servisiranje, b) tehnički pregled, c) popravka neispravnosti, d) izmjena sadržaja programske memorije. Član 31. (Vrste reseta terminala) Vrste reseta terminala su: a) brisanje cjelokupnog sadržaja operativne memorije i b) brisanje posljednje primljene komande u operativnoj memoriji. Član 32. (Komande i poruke terminala) (1) Terminal mora da šalje standardne FTP komande označene masnim slovima iz Prilogu FTPN – Tabela standardnih FTP komandi i raspoznaje i izvršava dodatne komande navedene u Prilogu FTPN-D – Tabela dodanih komandi pri FTP komunikaciji. (2) Terminal mora da prepoznaje standardne FTP poruke iz Priloga FTPP – Tabela standardnih FTP poruka. Član 33. (Opći zahtjevi terminala) (1) Terminal mora da: a) ima ugrađen port za povezivanje sa fiskalnim uređajem, b) omogući bar jednu vrstu reseta terminala iz člana 31. ovog pravilnika, c) ima ugrađen sat realnog vremena sa baterijskim napajanjem, d) onemogući pristup svojoj unutrašnjosti i SIM Card (Subsriber Identity Module Card), bez skidanja servisne plombe, e) omogući komunikaciju sa serverom Porezne uprave putem GSM (Global System for Mobile Communications) modema na 3G ili novijoj tehnologiji za prijenos podataka i/ili ethernet porta koristeći širokopojasni internet pristup, f) omogući rad u VPN (Virtual Private Network) koju osigura pružalac usluge prijenosa podataka, g) omogući upotrebu FTP između terminala i servera Porezne uprave, h) omogući prijenos podataka o svakom izdanom računu na server Porezne uprave s rezolucijom od jednog dana do 5 minuta tokom nedozvoljenog perioda rada fiskalnog uređaja, i) na serveru Porezne uprave prenese zahtijevane podatke o svakom izdanom fiskalnom računu, j) omogući sinkroniziranje sata realnog vremena terminala sa satom realnog vremena servera Porezne uprave pomoću NTP (Network Time Protocol) ili da sinkronizira vrijeme sa GSM mrežom, koju koristi, ukoliko mreža osigurava tu mogućnost, k) na kraju dana, ukoliko je bilo prometa, pošalje Dnevni izvještaj i podatke o svim izdanim fiskalnim računima tog dana, l) na osnovu dobivene komande šalje podatke o svakom izdanom fiskalnom računu na server Porezne uprave s rezolucijom do 5 minuta, kako je definirano u naredbi, Петак, 24. 7. 2020. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 50 - Страна 131 m) rezoluciju slanja podataka definira naredba preuzeta sa servera Porezne uprave, n) omogući komunikaciju s minimalno tri servera Porezne uprave odnosno prepozna i komunicira s minimalno tri IP adrese. Jedan je primarni, a druga dva (ostali) su alternativni, o) onemogući korištenje WiFi tehnologije za direktan pristup fiskalnom uređaju. (2) Ukoliko terminal posjeduje drugi port za povezivanje sa dodatnom opremom fiskalnog uređaja, terminal mora da: a) omogući transparentnu vezu fiskalnog uređaja sa dodatnom opremom fiskalnog uređaja kroz terminal dok terminal ne komunicira sa fiskalnim uređajem, b) onemogući vezu fiskalnog uređaja sa dodatnom opremom fiskalnog uređaja kroz terminal, za vrijeme dok terminal komunicira sa fiskalnim uređajem. Član 34. (Funkcionalnosti prava pristupa terminala) (1) Terminal mora da: a) omogući definiranje korisničkog imena i lozinke za pristup VPN i serveru Porezne uprave, b) omogući definiranje do tri IP (Internet Protocol) servera Porezne uprave, c) omogući definiranje korisničkog imena i lozinke za pristup serveru Porezne uprave, za svaki fiskalni uređaj jedinstveno, d) omogući svakom fiskalnom uređaju dodjeljivanje jedinstvenog korisničkog imena i lozinke pomoću koje se spaja na LDAP (The Lightweight Directory Access Protocol), e) omogući definiranje naziva direktorija na serveru Porezne uprave u koji se pohranjuju poslani podaci, f) omogući definiranje naziva direktorija na serveru Porezne uprave iz kojeg se čitaju komande i g) omogući promjenu unesenih podataka iz tač. a), b), c), d), e) i f) ovog stava, spajanjem direktno na fiskalni uređaj u prostoru poreznog obveznika, preko porta terminala, koji može biti realiziran kao: 1. unutrašnji port terminala, kojem se pristupa nakon skidanja servisne plombe sa opcionim stavljanjem kratkospojnika na štampanoj ploči terminala, 2. vanjski port terminala kojem se pristupa slanjem konfiguracijske poruke koristeći korisničko ime i lozinku koja je jedinstvena za taj terminal i fiskalni uređaj. (2) Porezna prava će na serveru Porezne uprave za svakog proizvođača/zastupnika konfigurirati posebnu poddomenu za njegove fiskalne uređaje. Član 35. (Minimalan skup naredbi koje izvršava terminal) Minimalni skup komandi koje terminal mora da izvršava čine sljedeće komande: a) zadavanje vremenske odrednice slanja podataka na server Porezne uprave, b) zadavanje perioda i vremena slanja podataka ka serveru Porezne uprave, c) zahtjev za slanje datoteke sa svim servisiranjima iz fiskalne memorije, d) zahtjev za slanje datoteke sa podacima o servisiranjima koji još nisu poslani iz fiskalne memorije, e) zahtjev za slanje datoteke sa podacima o servisiranjima u zadanom vremenskom periodu iz fiskalne memorije, f) zahtjev za slanje datoteke sa svim resetima iz fiskalne memorije, g) zahtjev za slanje datoteke sa podacima o resetima koji još nisu poslani iz fiskalne memorije, h) zahtjev za slanje datoteke sa podacima o resetima u zadanom vremenskom periodu iz fiskalne memorije, i) zahtjev za slanje datoteke sa svim promjenama poreznih stopa iz fiskalne memorije, j) zahtjev za slanje datoteke s podacima o promjenama poreznih stopa koje još nisu poslane iz fiskalne memorije, k) zahtjev za slanje datoteke s podacima o promjenama poreznih stopa u zadanom vremenskom periodu iz fiskalne memorije, l) zahtjev za slanje datoteke sa svim ostvarenim evidentiranim i reklamiranim prometima iz svih Dnevnih izvještaja iz fiskalne memorije, m) zahtjev za slanje datoteke s podacima o svim ostvarenim evidentiranim i reklamiranim prometima prema pravnim licima iz elektronskog žurnala, n) zahtjev za slanje datoteke s podacima o ostvarenim evidentiranim i reklamiranim prometima u zadatom vremenskom periodu iz fiskalne memorije, o) zahtjev za slanje datoteke s podacima o ostvarenim evidentiranim i reklamiranim prometima prema pravnim licima iz elektronskog žurnala u zadatom vremenskom periodu, p) zahtjev za slanje datoteke s podacima o ostvarenim evidentiranim i reklamiranim prometima koji još nisu poslani iz fiskalne memorije, r) slanje podataka tokom dana o svakom izdanom fiskalnom računu s rezolucijom do 5 minuta dnevno, s) zahtjev za slanje podataka definira se naredbom koju je terminal preuzeo prethodni dan na serveru Porezne uprave. Član 36. (Karakteristike pristupa serveru Porezne uprave) Terminal mora da: a) omogući prijem naredbi sa servera Porezne uprave, b) omogući automatsko ili ručno aktiviranje očitavanja podataka iz fiskalnog uređaja, c) omogući očitavanje podataka iz fiskalnog uređaja preko porta fiskalnog uređaja, kao što su: JIB, IBFM, vrsta i vremenske odrednice servisiranja, vrsta i vremenske odrednice reseta, specifikacija i vremenska odrednica promjene poreznih stopa, vremenska odrednica formiranja Dnevnog izvještaja, vrijednosti ostvarenog evidentiranog prometa po poreznim stopama, vrijednosti ostvarenog reklamiranog prometa po poreznim stopama, broj posljednjeg fiskalnog računa prije formiranja Dnevnog izvještaja, broj posljednjeg reklamiranog fiskalnog računa prije formiranja Dnevnog izvještaja i sl., d) aktivira prvu vizuelnu indikaciju 12 sati prije vremenske odrednice slanja zahtijevanih podataka do servera Porezne uprave uz zvučnu indikaciju koja će se ponavljati svakih 15 minuta do momenta uspješnog slanja, e) deaktivira prvu vizuelnu indikaciju i aktivira drugu vizuelnu indikaciju za vrijeme čitanja podataka iz fiskalnog uređaja, f) deaktivira drugu vizuelnu indikaciju i aktivira treću vizuelnu indikaciju za sve vrijeme dok očitani podaci nisu ispravno preneseni na server Porezne uprave, g) omogući prijenos podataka na server Porezne uprave, h) omogući prijem odziva serveru Porezne uprave, Број 50 - Страна 132 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 24. 7. 2020. i) omogući detekciju ispravnosti prijenosa podataka na osnovu primljenog odziva servera Porezne uprave i proslijedi naredbu fiskalnom uređaju za štampanje Potvrde o uspješnom prijenosu i Obavijesti o blokiranju fiskalnog uređaja, j) omogući ponovni prijenos zahtijevanih podataka ka serveru Porezne uprave u zadato vrijeme, najviše definiran broj puta na dan u definiranim vremenskim intervalima, u slučaju prethodnog neispravnog prijenosa podataka do servera Porezne uprave prema naredbama iz Priloga VSD – vrijeme slanja datoteka. Član 37. (Karakteristike kreiranja datoteke) (1) Terminal mora da: a) provjerava ispravnost naziva datoteke sa naredbama, b) omogući izvršavanje naredbi pročitanih iz datoteke sa naredbama, c) kreira naziv datoteke sa servisiranjima i omogući kreiranje datoteke sa podacima o servisiranjima, d) kreira naziv datoteke sa resetima i omogući kreiranje datoteke sa podacima o resetima, e) kreira naziv datoteke sa promjenama poreznih stopa i omogući kreiranje datoteke sa podacima o promjenama poreznih stopa, f) kreira naziv datoteke sa ostvarenim evidentiranim i reklamiranim prometima prema licima iz elektronskog žurnala i omogući kreiranje datoteke s podacima o ostvarenim evidentiranim i reklamiranim prometima prema licima iz elektronskog žurnala. (2) Redni broj datoteke iz stava (1) tač. c), d) i e) ovog člana je trocifreni broj u formatu "NNN" koji se: a) postavlja na vrijednost nula (0) prilikom inicijaliziranja terminala, b) uvećava za jedan nakon formiranja naziva datoteke sa servisiranjima sa rednim brojem manjim od maksimalne vrijednosti rednog broja datoteke (999), c) postavlja na vrijednost nula (0) poslije formiranja naziva datoteke sa servisiranjima sa rednim brojem koji je jednak maksimalnoj vrijednosti rednog broja datoteke (999). (3) Redni broj datoteke iz stava (1) tačka f) ovog člana je petocifreni broj u formatu "NNNNN" koji se: a) postavlja na vrijednost nula (0) prilikom inicijaliziranja terminala, b) uvećava za jedan nakon formiranja naziva datoteke sa servisiranjima sa rednim brojem manjim od maksimalne vrijednosti rednog broja datoteke (99999), c) postavlja na vrijednost nula (0) poslije formiranja naziva datoteke sa servisiranjima sa rednim brojem koji je jednak maksimalnoj vrijednosti rednog broja datoteke (99999). Član 38. (Korisničke funkcije terminala) (1) Terminal može da osigura zadavanje korisničkih naredbi fiskalnom uređaju, kao što su: promjena cijene jedinice mjere, ažuriranje baze artikala, čitanje baze artikala, očitavanje liste prodatih artikala, očitavanje liste reklamiranih artikala i sl. (2) Terminal može da osigura izvršavanje i drugih korisničkih funkcija na prodajnom mjestu, koje nisu direktno povezane sa fiskalnim uređajem, kao što su: dopuna SIM kartica za mobilne telefone, emitovanje marketinških poruka na dodatnom displeju, umrežavanje čitača platnih kartica, alarmiranje uslijed požara ili neovlaštenog ulaska u prodajni objekat, prijenos videa, slike i zvuka sa sigurnosne kamere i mikrofona i sl. VII. NAČIN ISPITIVANJA DIJELOVA FISKALNIH SISTEMA Član 39. (Ispitivanje dijelova fiskalnog sistema) (1) Registrovani proizvođač/zastupnik dužan je, prije puštanja u promet fiskalni sistem dostaviti Federalnom ministarstvu finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo) na ispitivanje i to: a) fiskalnu kasu i terminal ili b) fiskalnu kasu – štampač, terminal i odgovarajuću softversku aplikaciju ili softverski modul za upravljanje fiskalnom kasom-štampačem ili c) fiskalni štampač, terminal i odgovarajuću softversku aplikaciju ili softverski modul za upravljanje fiskalnim štampačem. (2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, ne vrši se ispitivanje terminala ili softverske aplikacije koji su već dobili Uvjerenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika. (3) Ispunjenost hardverskih zahtjeva dijelova fiskalnih sistema dokazuje se priloženim deklaracijama proizvođača. (4) Registrovani proizvođač/zastupnik dostavlja Ministarstvu Zahtjev za ispitivanje ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika za određene dijelove fiskalnog sistema koji sadrži: a) popunjen formular za ispitivanje uzorka dijela fiskalnog sistema (Obrazac IFU, Obrazac IT i Obrazac ISA), b) pisanu izjavu registrovanog proizvođača/zastupnika da taj dio fiskalnog sistema nema skrivene funkcije koje nisu navedene u dokumentaciji iz tačke a) ovog člana, u skladu sa propisom, c) uzorak dijela fiskalnog sistema namijenjen za ispitivanje i potrebnu opremu za ispitivanje. (5) Ministarstvo putem Komisije za ispitivanje ispravnosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika dijelova fiskalnog sistema (u daljem tekstu: Komisija) vrši ispitivanje iz stava (1) ovog člana. (6) Komisija ima pravo da zahtijeva dodatnu dokumentaciju, kao i da naloži dopunsku provjeru o ispunjenosti hardverskih zahtjeva dijelova fiskalnih sistema u ovlaštenoj laboratoriji. (7) Po pozivu Komisije neophodno je prisustvo predstavnika registrovanog proizvođača/zastupnika. Član 40. (Rad Komisije) (1) Komisija na osnovu Zahtjeva iz člana 39. stav (4) ovog pravilnika vrši ispitivanje ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika za određene dijelove fiskalnog sistema u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima. (2) Izvještaj o rezultatima ispitivanja fiskalnog sistema sa primjedbama kao i komentarima u vidu preporuka za poboljšanje i zaključkom ispitivanja sa preporukom se dostavljaju Ministarstvu. (3) Izvještaj mora biti potpisan od svi stručnih članova Komisije. Član 41. (Troškovi ispitivanja) (1) Registrovani proizvođač/zastupnik fiskalnih sistema plaća troškove ispitivanja ispravnosti fiskalnih sistema u iznosu od: a) 800,00 KM za ispitivanje terminala; b) 1.000,00 KM za ispitivanje fiskalnog štampača; c) 1.500,00 KM za ispitivanje fiskalne kase; Петак, 24. 7. 2020. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 50 - Страна 133 d) 2.200,00 KM za ispitivanje fiskalna kasa – štampač. (2) Uz Zahtjev iz člana 39. stav (4) ovog pravilnika, registrovani proizvođač/zastupnik dužan je dostaviti dokaz o uplati prihoda iz stava (1) ovog člana. VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 42. (Prestanak važenja) Danom početka primjene ovoga pravilnika prestaje da važi Pravilnik o vrstama fiskalnih uređaja, tehničkim i funkcionalnim karakteristikama dijelova fiskalnih sistema, vrstama servisiranja i resetiranja i oznakama dijelova fiskalnih sistema ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/10 i 59/12 ) i Pravilnik o sadržaju formulara i načinu ispitivanja dijelova fiskalnih sistema ("Službene novine Federacije BiH", br. 31/10, 43/10 i 59/12). Član 43. (Stupanje na snagu) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a
Pravilnik o postupcima fiskalizacije FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 50/20 24.07.2020 SN FBiH 92/20 fiskalizacija Број 50 - Страна 224 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 24. 7. 2020. Na osnovu člana 29. stav (2), člana 51. stav (2) tačka g). i st. (3) tač. b), c), d), e) f), g) h), m), n), o) i p) Zakona o fiskalnim sistemima ("Službene novine Federacije BiH", broj: 81/09), federalni ministar financija - federalni ministar finansija donosi PRAVILNIK O POSTUPCIMA FISKALIZACIJE I. OSNOVNE ODREDBE Član 1. (Predmet Pravilnika) (1) Ovim Pravilnikom se uređuju tehnike i postupak fiskalizacije, postupak inicijalne fiskalizacije, obaveze i postupci proizvođača/zastupnika i servisa, uloge ovlaštenog lica Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Porezna uprava) i servisa, preuzimanje fiskaliziranih uređaja od strane obveznika, instaliranje fiskalnih sistema, tehničke i tehnološke postupke u vezi s fiskalizacijom, oblik i vrste plombi, sadržaj evidencije rješenja o fiskalizaciji, sadržaj zahtjeva za inicijalnu fiskalizaciju, sadržaj zapisnika o uništavanju fiskalnog modula, sadržaj zahtjeva za zamjenu fiskalnog modula, sadržaj zahtjeva za naknadnu fiskalizaciju uslijed servisiranja, sadržaj zahtjeva za promjenu prodajnog mjesta, sadržaj zahtjeva za brisanjem obveznika iz registra fiskalizovanih fiskalnih sistema zbog prestanka obavljanja djelatnosti obveznika, izgled i sadržaj obavještenja, izgled, sadržaj i način vođenja dosjea i servisne knjižice fiskalnih uređaja, sadržaj evidencije o ovlaštenim servisima i serviserima, način označavanja, izgled i sadržaj oznake Porezne uprave i druga pitanja u funkciji efikasnosti provođenja Zakona o fiskalnim sistemima (u daljem tekstu: Zakon). (2) Sastavni dio ovog Pravilnika čine prilozi: Obrazac ZIBF – Zahtjev za dodjelu identifikacijskih brojeva IBFU, Obrazac ZIF – Zahtjev za inicijalnu fiskalizaciju, Obrazac ZNF – Zahtjev za naknadnu fiskalizaciju, Obrazac ZPA – Zahtjev za izmjenu podataka, ZZFM – Zahtjev za zamjenu fiskalnog modula, Obrazac ZKFDI – Zahtjev za korekciju/formiranje dnevnih izvještaja, Obrazac ZDF – Zahtjev za defiskalizaciju, Obrazac SK – Servisna knjižica fiskalnog sistema, Obrazac OZK – Obavještenje o obavezi izdavanja fiskalnih računa, Prilog SP – Izgled servisne plombe, Prilog FP – Izgled fiskalne i programske plombe. Član 2. (Skraćenice) Skraćenice koje se koriste u ovom Pravilniku su: a) IBFU – Identifikacijski broj fiskalnog uređaja b) IBFM – Identifikacijski broj fiskalnog modula c) PDV – Porez na dodanu vrijednost d) JIB – Jedinstveni broj poreznog obveznika koji dodjeljuje Porezna uprava e) PIB – Identifikacijski broj obveznika PDV-a f) IBK - Identifikacijski broj klijenta g) IOSA – Identifikacijska oznaka softverske aplikacije koja je jedinstveni identifikator nezavisnog programa, odnosno softverskog modula za komunikaciju nadređenog računara i fiskalnog štampača. Član 3. (Puštanje u promet fiskalnog sistema) (1) Ovlašteni proizvođač/zastupnik dostavlja zahtjev Poreznoj upravi za dodjelu identifikacijskih brojeva IBFU na Obrascu ZIBF i sljedeću dokumentaciju: a) Uvjerenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika određenog fiskalnog sistema b) izgled proizvođačke plombe i servisnih plombi ovlaštenih servisa/servisera kojima je do dana podnošenja zahtjeva dato ovlaštenje za servisiranje fiskalnih proizvoda i pružanje tehničke podrške. (2) Porezna uprava će rješenjem dodijeliti slovnu oznaku fiskalnom sistemu i identifikacijske brojeve IBFU po zaprimljenom Obrascu ZIBF i iste dostaviti ovlaštenom proizvođaču/zastupniku nakon objave Uvjerenja o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika u Službenim novinama Federacije BIH. (3) Ovlašteni proizvođač/zastupnik dužan je u fiskalni modul svakog fiskalnog uređaja upisati odgovarajući IBFM na osnovu IBFU, prije stavljanja fiskalnog sistema u promet. (4) U slučaju nemogućnosti isporuke nefiskaliziranih fiskalnih sistema, ovlaštenom distributeru, ovlaštenom servisu ili obvezniku, zbog krađe, oštećenja ili uništenja uslijed više sile (poplava, požar, zemljotres, nezgoda u transportu i sl.), ovlašteni proizvođač/zastupnik je dužan u roku od tri dana o tome pismeno obavijestiti Poreznu upravu. Član 4. (Servisna mreža ovlaštenog proizvođača/zastupnika) (1) Ovlašteni proizvođač/zastupnik dužan je potpisati ugovor sa ovlaštenim servisom za sve fiskalne sisteme za koje posjeduje Uvjerenja o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika, kojim daje servisu ovlaštenje za servisiranje, i jedan primjerak dostaviti Ministarstvu, u roku od sedam dana od dana potpisivanja. (2) Ugovor iz stava (1) ovog člana mora da sadrži, pored općih odredbi, posebno odredbe o: a) geografskoj pokrivenosti rada servisa (općina, kanton), b) obavezi tehničke i funkcionalne opremljenosti servisa, c) uputstvu za pružanje tehničke podrške za fiskalne sisteme koje stavlja u promet, d) broju zaposlenika kojim se daje servisni pečat, uslove davanja i oduzimanje istih, e) obavezi dostavljanja informacija o vijeku trajanja hardverskih dijelova fiskalnog sistema, f) obavezi dostavljanja fiskalnih sistema koji su u slučajevima uništenja. (3) Ukoliko ovlašteni proizvođač/zastupnik raskine Ugovor iz stava (1) ovog člana, primjerak Ugovora o raskidu dostavlja Ministarstvu i Poreznoj upravi, zajedno sa zapisnicima o primopredaji servisnog pečata koji moraju biti potpisani od obje strane (ovlašteni proizvođač/zastupnik i ovlašteni servis). Član 5. (Kriptiranje podataka) (1) Proizvođač/zastupnik dobiveni javni RSA 2048 bitni ključ od Porezne uprave prilikom proizvodnje postavlja na kripto karticu svakog fiskalnog uređaja. (2) Fiskalni uređaj na osnovu IBFU, jedinstvenog korisničkog imena i lozinke identificira se na server Porezne uprave. (3) Porezna uprava će svakom proizvođaču/zastupniku omogućiti poddomenu na serveru za autoriziranje fiskalnih uređaja koje oni zastupaju. Porezna uprava će svakom proizvođaču/zastupniku dodijeliti korisničko ime i lozinku za pristup LDAP protokolu (The Lightweight Directory Access Protocol). (4) Fiskalni uređaj se na osnovu IBFU, jedinstvenog korisničkog imena i lozinke identificira na server Porezne uprave preko poddomene proizvođača/zastupnika u sklopu Porezne uprave. Jedinstveno korisničko ime i lozinku za svaki fiskalni uređaj kreira proizvođač/zastupnik prije Петак, 24. 7. 2020. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 50 - Страна 225 početka stavljanja u promet određenog tipa fiskalnog sistema. (5) Proizvođač/zastupnik jedinstveno korisničko ime i lozinku iz stava (4) ovog člana dodjeljuje za sve svoje fiskalne uređaja, upisuje korisničko ime i lozinku na serveru Porezne uprave za svaki fiskalni uređaj i vodi evidenciju. (6) Proizvođač/zastupnik jedinstveno korisničko ime i lozinku iz stava (4) ovog člana dostavlja ovlaštenom servisu/serviseru koji ih je dužan upisati u fiskalni uređaj prilikom fiskalizacije i upisivanja podataka za pristup iz člana 6. stav (6) ovog Pravilnika. (7) Dodjelu javnog RSA 2048 bitnog ključa vrši Porezna uprava. II. POSTUPCI FISKALIZACIJE Član 6. (Inicijalna fiskalizacija fiskalnog sistema) (1) Prije početka obavljanja djelatnosti, obveznik je dužan nabaviti ispravan fiskalni sistem s neoštećenom proizvođačkom i/ili servisnom plombom. (2) Obveznik će sa ovlaštenim servisom/serviserom zaključiti ugovor o servisiranju i tehničkoj podršci svoga fiskalnog sistema. (3) Nakon zaključivanja ugovora iz člana 4. stav (1) ovog Pravilnika, obveznik je dužan popuniti i ovjeriti potpisom i pečatom Obrazac ZIF sa tačnim i potpunim podacima, i isti zajedno sa fiskalnim sistemom dostaviti ovlaštenom servisu/serviseru. (4) Ovlašteni servis/serviser je dužan, u ime obveznika, Poreznoj upravi dostaviti Obrazac ZIF elektronskim putem zajedno sa IBFU i IBFM koji je vezan za taj fiskalni sistem, nakon što mu obveznik dostavi ispravan i plombiran fiskalni sistem od strane ovlaštenog proizvođača/zastupnika ili ovlaštenog servisa. (5) Porezna uprava vrši kontrolu tačnosti podataka u Obrascu ZIF i određuje datum fiskalizacije, o čemu obavještava ovlašteni servis/servisera. Fiskalizacija se obavlja u poslovnim prostorijama ovlaštenog servisa/servisera. (6) Ovlašteni servis/serviser je dužan prilikom fiskalizacije u fiskalni sistem: a) upisati JIB i PIB (kao i IOSA u slučaju fiskalnog štampača i fiskalne kase-štampača) klijenta, te vremenske odrednice završetka fiskalizacije. Ukoliko klijent nije PDV obveznik, u polje namijenjeno za PIB upisuju se nule, b) naziv i adresu prodajnog mjesta, c) popuniti servisne knjižice sa potrebnim podacima, d) povezati fiskalni uređaj sa terminalom, e) upisati minimalno tri IP adrese servera Porezne uprave. (7) Ovlašteno lice Porezne uprave vrši kontrolu elementa iz stava (6) ovog člana i stavlja fiskalne plombe. (8) Ovlašteni serviser je dužan staviti servisnu plombu na fiskalni uređaj i terminal. (9) Nakon kontrole iz stava (7) ovog člana, Porezna uprava donosi Rješenje o inicijalnoj fiskalizaciji fiskalnog sistema, najkasnije u roku od dva dana nakon fiskalizacije i isto dostavlja obvezniku. (10) Obveznik je dužan nakon završene inicijalne fiskalizacije i dobivenog Rješenja, preuzeti fiskalni sistem. (11) Rješenje o inicijalnoj fiskalizaciji fiskalnog sistema mora se čuvati uz fiskalni sistem na koji se i odnosi. Član 7. (Naknadna fiskalizacija fiskalnog sistema) (1) Ukoliko se prilikom popravke, servisiranja ili tehničkog pregleda fiskalnog sistema utvrdi potreba za skidanje fiskalne ili programske plombe, ovlašteni servis je dužan dostaviti Poreznoj upravi Obrazac ZNF elektronskim putem. (2) Ukoliko obveznik vrši izmjenu podatka o JIB ili PIB ili naziv i adresu prodajnog mjesta, obveznik je dužan popuniti i ovjeriti Obrazac ZPA sa tačnim i potpunim podacima, i isti dostaviti ovlaštenom servisu/serviseru sa kojim ima ugovor. (3) Porezna uprava vrši kontrolu tačnosti podataka u Obrascu ZNF ili Obrazac ZPA i određuje datum fiskalizacije, o čemu obavještava ovlašteni servis/servisera. Fiskalizacija se obavlja u poslovnim prostorijama ovlaštenog servisa/servisera. (4) Ovlašteni servis/serviser je dužan prilikom naknadne fiskalizacije provjeriti tačnost upisa podataka iz člana 6. stav (6) ovog Pravilnika. (5) Ovlašteno lice Porezne uprave vrši kontrolu elementa iz stava (4) ovog člana i stavlja fiskalne plombe. (6) Ovlašteni serviser je dužan staviti servisnu plombu na fiskalni uređaj i terminal. (7) Nakon kontrole iz stava (5) ovog člana, Porezna uprava donosi Rješenje o naknadnoj fiskalizaciji fiskalnog sistema u kojem obavezno navodi prestanak važenja prethodnog rješenja, najkasnije u roku od dva dana nakon fiskalizacije i isto dostavlja obvezniku. (8) Rješenje o naknadnoj fiskalizaciji fiskalnog sistema mora se čuvati uz fiskalni sistem na koje se i odnosi. Član 8. (Zamjena fiskalnog modula) (1) Nakon što fiskalni uređaj odštampa obavještenje o potrebi za zamjenu fiskalnog modula, obveznik je dužan isti dan, ili naredni radni dan popuniti i ovjeriti Obrazac ZZFM sa tačnim i potpunim podacima, i isti dostaviti ovlaštenom servisu/serviseru sa kojim ima ugovor. (2) Porezna uprava vrši kontrolu tačnosti podataka u Obrascu ZZFM i određuje datum fiskalizacije, o čemu obavještava ovlašteni servis/servisera. Fiskalizacija se obavlja u poslovnim prostorijama ovlaštenog servisa/servisera. (3) Ovlašteni servis/serviser je dužan izvršiti provjeru dostavljenih podataka na server Porezne uprave sa fiskalnog sistema u kojem je fiskalni modul, prije zamjene s novim fiskalnim modulom. (4) Provjera prometa iz stava (3) ovog člana vrši se na način da ovlašteni servis/serviser putem aplikativnog programa Porezne uprave, izvrši poređenje broja dostavljenih Dnevnih izvještaja tog fiskalnog sistema na server Porezne uprave. Ukoliko se broj Dnevnih izvještaja ne slaže sa podacima na serveru Porezne uprave, ovlašteni servis/serviser je dužan ponoviti slanje podatke s fiskalnog sistema. (5) Ovlašteni serviser pristupa zamjeni fiskalnog modula u slučaju da se podaci o broju Dnevnih izvještaja na fiskalnom sistemu slažu s podacima na serveru Porezne uprave. (6) Ovlašteni servis/serviser je dužan prilikom zamjene fiskalnog modula provjeriti tačnost upisa podataka iz člana 6. stav (6) ovog Pravilnika. (7) Ovlašteno lice Porezne uprave vrši kontrolu elementa iz stava (6) ovog člana i stavlja fiskalne plombe. (8) Ovlašteni serviser je dužan staviti servisnu plombu na fiskalni uređaj i terminal. (9) Nakon kontrole iz stava (7) ovog člana, Porezna uprava donosi Rješenje o zamjeni fiskalnog modula fiskalnog sistema u kojem obavezno navodi inicijalno prethodno rješenje, najkasnije u roku od dva dana nakon fiskalizacije i isto dostavlja obvezniku. Број 50 - Страна 226 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 24. 7. 2020. (10) Rješenje o zamjeni modula fiskalnog sistema zajedno sa Rješenjem o inicijalnoj fiskalizaciji fiskalnog sistema ili Rješenje o naknadnoj fiskalizaciji fiskalnog sistema mora se čuvati uz fiskalni sistem na koji se i odnosi. Član 9. (Postupanje sa zamijenjenim fiskalnim modulom) (1) Ukoliko se podaci o broju Dnevnih izvještaja na zamijenjenom modulu fiskalnog sistema slažu s podacima na serveru Porezne uprave, ovlašteni servis/serviser dostavlja pisano obavještenje o slaganju ovlaštenom licu Porezne uprave i obvezniku-vlasniku fiskalnog sistema čiji je fiskalni modul. (2) Ukoliko se podaci o broju Dnevnih izvještaja na zamijenjenom modulu fiskalnog sistema ne slažu s podacima na serveru Porezne uprave, ovlašteni servis/serviser je dužan utvrditi koji Dnevni izvještaji nisu dostavljeni na server Porezne uprave i popunjen Obrazac ZKFDI dostaviti Poreznoj upravi. (3) U slučaju iz stava (2) ovog člana, ukoliko ovlašteni servis/serviser ne može da utvrdi koji Dnevni izvještaji nisu dostavljeni na server Porezne uprave zbog kvara fiskalnog modula ili popunjenosti memorije, o istom je dužan obavijestiti Poreznu upravu. (4) Ovlašteno lice Porezne uprave će u slučaju iz stava (3) ovog člana, izvršiti poređenje prometa sa Periodičnih izvještaja i Dnevnih izvještaja odloženih u Knjizi dnevnih izvještaja kod obveznika sa prometom dostavljenim na server Porezne uprave. Ovlašteno lice Porezne uprave će utvrditi razliku prometa i popunjen Obrazac ZKFDI dostaviti licu u Poreznoj upravi da se evidentiraju podaci na server Porezne uprave. Uz Obrazac ZKFDI dostavlja i duplikat/kopiju Dnevnog izvještaja. (5) U slučaju iz stava (1) ovog člana, Porezna uprava izdaje Rješenje o uništenju fiskalnog modula. (6) Porezna uprava će po jedan primjerak Rješenja o uništenju fiskalnog modula dostaviti obvezniku i ovlaštenom servisu/serviseru. (7) Ovlašteno lice Porezne uprave, u slučaju potrebe za vještačenjem, može zatražiti od ovlaštenog servisa čuvanje fiskalnog modula i/ili memorije sa elektronskim žurnalom. Član 10. (Uništenje fiskalnih modula) (1) Ovlašteni servis je dužan obavijestiti Poreznu upravu o datumu uništenja fiskalnih modula za koje je Porezna uprava izdala Rješenje o uništenju fiskalnog modula. (2) Ovlašteno lice Porezne uprave prisustvuje uništenju, o čemu se sačinjava Zapisnik koji potpisuju ovlašteno lice Porezne uprave i ovlašteni serviser. (3) Zapisnik, pored općih odredbi, treba obavezno sadržavati i mjesto i vrijeme uništenja fiskalnih modula, popis IBFM i brojeve Rješenja o uništenju fiskalnog modula. (4) Zapisnik se sačinjava u četiri primjerka od kojih svaka strana zadržava po dva primjerka. Član 11. (Defiskalizacija fiskalnog sistema) (1) Ukoliko obveznik prestaje sa obavljanjem djelatnosti ili mu fiskalni sistem nije potreban iz drugih razloga, obveznik je dužan popuniti i ovjeriti Obrazac ZDF sa tačnim i potpunim podacima, i isti dostaviti ovlaštenom servisu/serviseru sa kojim ima ugovor, zajedno sa fiskalnim sistemom. (2) Na zahtjev obveznika, ovlašteni servis je dužan dostaviti Poreznoj upravi Obrazac ZDF elektronskim putem. (3) Porezna uprava vrši kontrolu tačnosti podataka u Obrascu ZDF i određuje datum defiskalizacije, o čemu obavještava ovlašteni servis/servisera. Defiskalizacija se obavlja u poslovnim prostorijama ovlaštenog servisa/servisera. (4) Ovlašteni servis/serviser je dužan prilikom defiskalizacije, putem aplikativnog programa Porezne uprave, izvršiti poređenje broja dostavljenih Dnevnih izvještaja tog fiskalnog sistema na server Porezne uprave. Ukoliko se broj Dnevnih izvještaja ne slaže sa podacima na serveru Porezne uprave, ovlašteni servis/serviser je dužan ponoviti slanje podatke s fiskalnog sistema. (5) U slučaju iz stava (4) ovog člana, ukoliko se podaci o broju Dnevnih izvještaja na fiskalnom sistemu slažu s podacima na serveru Porezne uprave, ovlašteni servis/serviser dostavlja pisano obavještenje ovlaštenom licu Porezne uprave i obvezniku-vlasniku fiskalnog sistema čiji je fiskalni modul. (6) U slučaju iz stava (4) ovog člana, ukoliko se podaci o broju Dnevnih izvještaja na fiskalnom sistemu ne slažu s podacima na serveru Porezne uprave, ovlašteni servis/serviser je dužan utvrditi koji Dnevni izvještaji nisu dostavljeni na server Porezne uprave i popunjen Obrazac ZKFDI dostaviti Poreznoj upravi. (7) U slučaju iz stava (6) ovog člana, ukoliko ovlašteni servis/serviser ne može da utvrdi koji Dnevni izvještaji nisu dostavljeni na server Porezne uprave zbog kvara fiskalnog modula ili popunjenosti memorije, o istom je dužan obavijestiti Poreznu upravu. (8) Ovlašteno lice Porezne uprava će u slučaju iz stava (7) ovog člana, izvršiti poređenje prometa sa Periodičnih izvještaja i Dnevnih izvještaja odloženih u Knjizi dnevnih izvještaja kod obveznika sa prometom dostavljenim na server Porezne uprave. Ovlašteno lice Porezne uprave će utvrditi razliku prometa i popunjen Obrazac ZKFDI dostaviti licu u Poreznoj upravi da se evidentiraju podaci na server Porezne uprave. Uz Obrazac ZKFDI dostavlja i duplikat/kopiju Dnevnog izvještaja. (9) U slučaju iz stava (5) ovog člana, Porezna uprava izdaje Rješenje o defiskalizaciji fiskalnog sistema. (10) Porezna uprava može izdati i Rješenja o uništenju fiskalnog modula ukoliko je izdala Rješenje o defiskalizaciji fiskalnog sistema, za fiskalne module tog fiskalnog sistema, i isto dostaviti obvezniku i ovlaštenom servisu/serviseru. Član 12. (Krađa, uništenje ili oštećenje fiskalnog sistema) (1) Ukoliko je fiskalni sistem ukraden, oštećen ili uništen, obveznik je dužan popuniti i ovjeriti Obrazac ZDF sa tačnim i potpunim podacima, i isti dostaviti ovlaštenom servisu/serviseru sa kojim ima ugovor, zajedno sa fiskalnim sistemom u slučaju oštećenja ili uništenja, a u slučaju krađe mora imati dokumentaciju nadležnog organa u kojoj se konstatuje krađa, u roku od tri dana od dana krađe, odnosno oštećenja ili uništenja fiskalnog sistema. (2) Na zahtjev obveznika, ovlašteni servis je dužan dostaviti Poreznoj upravi Obrazac ZDF elektronskim putem. (3) Porezna uprava vrši kontrolu tačnosti podataka u Obrascu ZDF i određuje datum defiskalizacije, o čemu obavještava ovlašteni servis/servisera. Defiskalizacija se obavlja u poslovnim prostorijama ovlaštenog servisa/servisera. (4) Ovlašteno lice Porezne uprave će izvršiti poređenje prometa sa Periodičnih izvještaja i Dnevnih izvještaja odloženih u Knjizi dnevnih izvještaja kod obveznika sa prometom dostavljenim na server Porezne uprave. Ovlašteno lice Porezne uprave će utvrditi razliku prometa i popunjen Obrazac ZKFDI dostaviti licu u Poreznoj upravi da se evidentiraju podaci na server Porezne uprave. Uz Obrazac ZKFDI dostavlja i duplikat/kopiju Dnevnog izvještaja. Петак, 24. 7. 2020. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 50 - Страна 227 (5) U slučaju iz stava (4) ovog člana, kada je promet evidentiran na serveru, Porezna uprava izdaje Rješenje o defiskalizaciji fiskalnog sistema. (6) Porezna uprava izdaje i Rješenje o uništenju fiskalnog modula ukoliko je izdala Rješenje o defiskalizaciji fiskalnog sistema, za fiskalne module tog fiskalnog sistema, i isto dostaviti obvezniku i ovlaštenom servisu/serviseru. III. SERVISIRANJE FISKALNOG SISTEMA Član 13. (Neispravnost fiskalnog sistema) (1) Obveznik, u slučaju neispravnosti fiskalnog sistema ili dijela fiskalnog sistema, ne smije na istim poduzimati nikakve radnje, a dužan je odmah, najkasnije u roku od 24 sata, o tome obavijestiti ovlašteni servis. (2) Ovlašteni servis dužan je pristupiti otklanjanju neispravnosti fiskalnog sistema i izvršiti zamjenu dijelova fiskalnog sistema, ukoliko isti predstavljaju uzrok neispravnosti fiskalnog sistema. (3) Ovlašteni servis dužan je pisano obavijestiti Poreznu upravu o svim slučajevima neosnovanog prijavljivanja neispravnosti fiskalnog sistema. (4) Kod svake prijave neispravnosti fiskalnog sistema ili dijela fiskalnog sistema, ovlašteni servis/serviser je dužan, putem aplikativnog programa Porezne uprave, izvršiti poređenje broja dostavljenih Dnevnih izvještaja tog fiskalnog sistema na server Porezne uprave. (5) U slučaju iz stava (3) ovog člana, ovlašteni servis/serviser primjenjuje postupak iz člana 9. st. (1), (2) i (3) ovog Pravilnika. Član 14. (Tehnički pregled fiskalnog sistema) (1) Prema članu 46. stav (10) Zakona, obveznik je dužan minimalno jednom godišnje dostaviti fiskalni sistem ovlaštenom servisu sa kojim ima ugovor na tehnički pregled fiskalnog sistema. Obveznik nije dužan obaviti tehnički pregled u prvoj godini stavljanja u funkciju novog sistema. (2) Ovlašteni servis servisira fiskalne sisteme obveznicima s kojima ima potpisan ugovor o servisiranju i vrši tehnički pregled dijelova fiskalnih sistema u skladu sa članom 46. stav (12) i članom 47. stav (2) Zakona. (3) Ovlašteni servis/serviser dužan je izvršiti zamjenu dijelova fiskalnog sistema, ukoliko isti predstavljaju uzrok neispravnosti fiskalnog sistema. (4) Kod svakog tehničkog pregleda fiskalnog sistema, ovlašteni servis/serviser je dužan, putem aplikativnog programa Porezne uprave, izvršiti poređenje broja dostavljenih Dnevnih izvještaja tog fiskalnog sistema na server Porezne uprave. (5) U slučaju iz stava (3) ovog člana, ovlašteni servis/serviser primjenjuje postupak iz člana 9. st. (1), (2) i (3) ovog Pravilnika. Član 15. (Servisna knjižica fiskalnog sistema) (1) Ovlašteni servis dužan je voditi servisne knjižice svih fiskalnih sistema koje servisira, pored pisane, i u elektronskoj formi na način kako to propiše ovlašteni proizvođač/zastupnik. (2) Servisna knjižica u elektronskoj formi vodi se putem aplikativnog programa koji je ovlašteni proizvođač/zastupnik prijavio Ministarstvu i Poreznoj upravi. (3) Aplikativni program za vođenje servisnih knjižica fiskalnih sistema mora minimalno sadržavati i omogućiti ažuriranje svih podataka iz Obrasca SK, ali pored toga može sadržavati i ostale funkcionalnosti i podatke bitne za rad ovlaštenih servisa. (4) Aplikativni program za vođenje servisnih knjižica fiskalnih sistema mora omogućiti povezanost sa serverom Porezne uprave. (5) Svaka servisna intervencija mora se evidentirati u servisnim knjižicu. (6) Obveznik je dužan uz fiskalni sistem čuvati servisnu knjižicu fiskalnog sistema. IV. PLOMBE FISKALNOG SISTEMA Član 16. (Proizvođačka plomba) (1) Proizvođačku plombu definira ovlašteni proizvođač/zastupnik. (2) Prilikom podnošenja zahtjeva za dodjelu IBFU, ovlašteni proizvođač/zastupnik dužan je Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine da dostavi izgled proizvođačke plombe. Član 17. (Servisna plomba) (1) Servisna plomba onemogućava pristup unutrašnjosti fiskalnog sistema, osim dijela kućišta u koji se smještaju papirne trake za štampanje. (2) Servisna plomba ima izgled okruglog pečata prečnika 7mm do 10 mm i služi kao identifikacija ovlaštenog servisa i ovlaštenog servisera sljedećim elementima: a) slovnom oznakom ovlaštenog proizvođača/zastupnika iz skupa latinske abecede dodijeljenom od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine; b) dvoslovnom oznakom iz skupa latinske abecede koju ovlašteni proizvođač/zastupnik dodjeljuje ovlaštenom servisu; c) trocifrenom oznakom koju ovlašteni proizvođač/zastupnik dodjeljuje ovlaštenom serviseru. (3) Izgled servisne plombe nalazi se u Prilogu SP. Član 18. (Fiskalna plomba) (1) Fiskalna plomba onemogućava neovlašteno razdvajanje fiskalne memorije (fiskalnog modula) od matične ploče fiskalnog uređaja i razdvajanje kartice kripto modula od memorije kripto modula. (2) Fiskalna plomba ima izgled pravougaone štampane naljepnice od specijalnog samouništavajućeg PVC LMK materijala sa hologramskom zaštitom dimenzija 55 mm x 12 mm i sadrži sljedeće elemente: a) Zaštitni hologram; b) Natpis "Bosna i Hercegovina; Federacija Bosne i Hercegovine; Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija "; c) Osmocifreni serijski broj fiskalne plombe (sedmocifreni sekvencijalni broj u rasponu od 0000001 do 99999999 + kontrolni broj po modulu 11. NNNNNNNK); d) Bar kod. (3) Izgled fiskalne i programske plombe nalazi se u Prilogu FP. Član 19. (Programska plomba) (1) Programska plomba sprječava razdvajanje memorijskog modula programske memorije od matične ploče fiskalnog uređaja. (2) Programska plomba ima izgled i karakteristike identične izgledu i karakteristikama fiskalne plombe. Број 50 - Страна 228 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 24. 7. 2020. V. OBAVEZE U FISKALIZACIJI Član 20. (Isticanje Obavještenja) (1) Obveznik je dužan na vidnom mjestu u prodajnom mjestu istaknuti obavještenje iz člana 41. Zakona koje je propisano u Obrascu OZK. (2) Obavještenje iz stava (1) ovog člana štampa se na papiru minimalnih dimenzija koje odgovaraju formatu A3 (420 mm × 297 mm) (3) Obveznik je dužan obavještenje iz stava (1) ovog člana istaknuti na ravnu vertikalnu površinu pored svakog fiskalnog sistema putem kojeg vrši promet proizvoda i usluga. Član 21. (Obaveze) (1) Ukoliko obveznik evidentira promet s pravnim licima/samostalnim poduzetnicima iz Bosne i Hercegovine, dužan je u klijentski blok na fiskalnom dokumentu u polje IBK klijenta unijeti trinaestocifreni JIB klijenta. (2) Ukoliko obveznik evidentira promet s pravnim i fizičkim licima iz inostranstva u polje IBK klijenta, dužan je unijeti prva 2 znaka koji označavaju šifru zemlje klijenta po UNCTYTAB (ASYCUDA) šifrarniku (prva 2 alfanumerika iz UNCTYTAB tabele), a za ostalih jedanaest znakova proizvoljnu jedinstvenu šifru klijenta. Član 22. (Obaveze obveznika) (1) Obveznik je dužan, na zahtjev Porezne uprave, putem terminala, poslati izvještaje iz fiskalne memorije i podatke iz memorije sa elektronskog žurnala fiskalnog sistema. (2) Obveznik je dužan, na zahtjev inspekcijskih organa, osigurati uvid u podatke koji se nalaze u fiskalnom sistemu i svu prateću dokumentaciju. (3) U slučaju da je ovlašteni servis s kojim je obveznik imao zaključen ugovor o servisiranju prestao sa radom ili mu je od strane ovlaštenog proizvođača/zastupnika oduzeto ovlaštenje, obveznik je dužan zaključiti ugovor sa drugim ovlaštenim servisom u roku od sedam dana od dana saznanja. Član 23. (Obaveze ovlaštenog servisera) (1) Ovlašteni servis obavezan je imati minimalno jednog zaposlenog servisera koji posjeduje ovlaštenje od ovlaštenog proizvođača/zastupnika za servisiranje i pružanje tehničke podrške za tipove fiskalnih sistema za koje vrši servisiranje i pruža tehničku podršku obveznicima. (2) Ovlaštenom serviseru koji prekine radni odnos ili ugovor sa ovlaštenim serviserom prestaje važiti ovlaštenje za servisiranje i pružanje tehničke podrške za fiskalne sisteme. (3) Ovlašteni serviser je, u slučaju gubitka ovlaštenja za servisiranje fiskalnih sistema, dužan vratiti serviserski pečat ovlaštenom proizvođaču/zastupniku. Član 24. (Obaveze Porezne uprave) (1) Porezne uprava je dužna po zaprimljenom Obrascu ZKFDI i duplikatu/kopiji dnevnog izvještaja iz fiskalnog sistema od ovlaštenog servisa/servisera, izvršiti korekciju dnevnog prometa u roku od dva dana od dana zaprimanja. (2) Porezna uprava vrši kontrolu evidentiranja prometa putem fiskalnih sistema, odnosno kontrolu podataka koji se putem terminala šalju Poreznoj upravi i kontrolu kod obveznika na prodajnom mjestu kojom se provjerava: a) evidentiranje prometa i izdavanje fiskalnih računa i reklamiranih fiskalnih računa klijentima od strane obveznika; b) posjedovanje primjeraka pisanih fiskalnih računa i pisanih reklamiranih fiskalnih računa izdatih klijentima od strane obveznika; c) posjedovanje i ažurno vođenje servisnih knjižica za fiskalne sisteme; d) posjedovanje i ažurno vođenje knjige dnevnih izvještaja. VI. EVIDENCIJE FISKALIZACIJE Član 25. (Evidencije ovlaštenog proizvođača/zastupnika) (1) Ovlašteni proizvođač/zastupnik mora da posjeduje evidenciju o servisima/serviserima iz člana 15. tačka f) Zakona i člana 4. ovog Pravilnika. (2) Podaci koje evidencija iz stava (1) ovog člana treba da sadrži su: a) naziv ovlaštenog servisa, b) JIB ovlaštenog servisa, c) kanton, mjesto (sa šifrom i nazivom općine) i adresa sjedišta ovlaštenog servisa, d) kontakt podaci ovlaštenog servisa (telefon/fax, e-mail adresa, web stranica), e) ime i prezime kontakt osobe u ovlaštenom servisu sa kontakt podacima, f) broj i datum ugovora sa ovlaštenim servisom, g) broj i datum akta kojim je ovlašteni proizvođač/zastupnik dao ovlaštenje servisu, h) broj i datum akta kojim je ovlašteni proizvođač/zastupnik ukinuo ovlaštenje servisu, i) tipovi fiskalnih sistem za čije je servisiranje servis ovlašten, j) površina poslovnog prostora ovlaštenog servisa namijenjenog za servisiranje fiskalnih sustava, k) broj servisera ovlaštenog servisa sa ovlaštenjem za servisiranje i pružanje tehničke podrške, l) imena, prezimena i JMBG svih ovlaštenih servisera, m) kontakt podaci ovlaštenih servisera (telefoni i e-mail adrese), n) dokaz da ovlašteni serviseri imaju radni odnos sa ovlaštenim servisom sa datumima zasnivanja i prestanka radnih odnosa, o) brojevi i datumi akata kojima je ovlašteni proizvođač/zastupnik dao ovlaštenja serviserima, p) brojevi i datumi akata kojima je ovlašteni proizvođač/zastupnik ukinuo ovlaštenja serviserima, q) tipovi fiskalnih sistema za koje su serviseri ovlašteni, r) kodovi servisnih pečata ovlaštenih servisera, s) brojevi identifikacijskih kartica ovlaštenih servisera. (3) Evidencije iz stava (1) ovog člana moraju biti ažurne i dostavljene na zahtjev Porezne uprave ili Ministarstva. Član 26. (Evidencije ovlaštenog servisa) (1) Ovlašteni servis mora da posjeduje evidencije o svojim ovlaštenim serviserima. (2) Podaci koje evidencija iz stava (1) ovog člana treba da sadrži su: a) broj servisera ovlaštenog servisa sa ovlaštenjem za servisiranje i pružanje tehničke podrške, b) imena, prezimena i identifikacioni broj svih ovlaštenih servisera, c) kontakt podaci ovlaštenih servisera (telefoni i e-mail adrese), Петак, 24. 7. 2020. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 50 - Страна 229 d) brojevi i datumi akata kojima je ovlašteni proizvođač/zastupnik dao ovlaštenja serviserima, e) brojevi i datumi akata kojima je ovlašteni proizvođač/zastupnik ukinuo ovlaštenja serviserima, f) tipovi fiskalnih sustava za koje su serviseri ovlašteni, g) kodovi servisnih pečata ovlaštenih servisera, h) brojevi identifikacijskih kartica ovlaštenih servisera. (3) Evidencije iz stava (1) ovog člana moraju biti ažurne i dostavljene na zahtjev Porezne uprave ili Ministarstva. Član 27. (Elementi identifikacijske iskaznice) Svaki ovlašteni serviser posjeduje identifikacijsku iskaznicu koja sadrži sljedeće podatke: a) ime, prezime i potpis ovlaštenog servisera, b) fotografiju ovlaštenog servisera, c) naziv ovlaštenog servisa, d) kod servisne plombe, e) broj identifikacijske iskaznice, f) pečat ovlaštenog servisa. Član 28. (Evidencije Porezne uprave) (1) Porezna uprava vodi evidencije o fiskaliziranim fiskalnim sistemima za koje su donesena rješenja o inicijalnoj ili naknadnoj fiskalizaciji.
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o tehničkom pregledu građevine FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 44/20 03.07.2020 SN FBiH 42/21, SN FBiH 08/18, SN FBiH 58/14 tehni;ki pregled
Odluka o prestanku važenja odluke o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena Federacija BiH Službene novine FBiH 43/20 01.07.2020 kontrola cijena,cijene ODLUKU O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O PROPISIVANJU MJERA NEPOSREDNE KONTROLE CIJENA I. Odluka o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena V. broj 517/2020 od 09.04.2020. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 25/20), prestaje da važi.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju stručnog ispita za određene poslove u oblasti rudarstva FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 07/20 29.01.2020 SN FBiH 76/11 pravilnik,stručni ispit PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ZA ODREĐENE POSLOVE U OBLASTI RUDARSTVA Članak 1. U Pravilniku o polaganju stručnog ispita za određene poslove u oblasti rudarstva ("Službene novine Federacije BiH", broj 76/11) u članku 5. točka a) iza riječi "inženjeri," dodaju se riječi: "odnosno visokog obrazovanja prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (koje se vrednuje sa 240 ECTS bodova) drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja". Članak 2. U članku 5. u točki b) iza riječi "inženjeri," dodaju se riječi: "odnosno visokog obrazovanja prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (koje se vrednuje sa 240 ECTS bodova) drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja". Članak 3. U članku 5. u točki c) riječi "tri godine" zamjenjuju se riječima: "jednu godinu". Članak 4. U članku 12. u stavku (3) broj: "10" zamjenjuje se brojem: "5". Članak 5. U članku 12. iza stavka (3) dodaje se novi stavak (4) koji glasi: "(4) Rješenjem o imenovanju povjerenstva imenuje se i tajnik povjerenstva. Tajnik povjerenstva mora imati najmanje srednju stručnu spremu i pet godina radnog iskustva."
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dobit FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 94/19 13.12.2019 SN FBiH 33/22, SN FBiH 87/20, SN FBiH SN FBiH 96/17, SN FBiH 11/17, SN FBiH SN FBiH 88/16 porez na dobit PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOBIT Član 1. U Pravilniku o primjeni zakona o porezu na dobit ("Službene novine Federacije BiH", br. 88/16, 11/17 i 96/17) član 12. stav (1) na kraju rečenice briše se tačka i dodaju riječi: "u skladu sa propisima koji uređuju dodjeljivanje identifikacionih brojeva, registraciju i identifikaciju i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji Federacije." Član 2. U članu 42. stav (7) briše se. Dosadašnji st. (8) i (9) postaju st. (7) i (8). Član 3. U članu 47. iza stava (4) dodaje se novi stav (5) koji glasi: "(5) Ne smatraju se kapitalnim dobitkom ili gubitkom smanjenja ili povećanja osnovnog kapitala u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj: 81/15)." Član 4. U članu 57. stav (5) iza riječi "primjerak" dodaju se riječi: "(npr. CD, USB, DVD i drugi prenosivi uređaji)". Član 5. U članu 62. stav (1) u prvom redu iza riječi "usluge" dodaju se riječi: "između povezanih lica iz člana 44. stav (3) Zakona". U stavu (2) iza riječi "plaćanje" dodaju se riječi: "na ime usluga iz stava (1) ovog člana". U stavu (3) u prvom redu iza riječi "usluga" dodaju se riječi: "iz stava (1) ovog člana". Član 6. U članu 93. stav (1) riječ "obaveza" zamjenjuje se riječju: "osnovica". U stavu (2) u prvom redu iza riječi "odnos" dodaju se riječi: "na određeno ili na neodređeno,", a u šestom redu riječ "obaveze" zamjenjuje se riječju: "osnovice". Iza stava (6) dodaje se novi stav (7) koji glasi: "(7) Početak korištenja porezne olakšice mora formalno i pravno odgovarati periodu početka rada novoprimljenih zaposlenih prema Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa." Dosadašnji st. (7) i (8) postaju st. (8) i (9). Član 7. U članu 94. stav (1) riječ: "obaveza" zamjenjuje se riječju: "osnovica". Član 8. U članu 107. stav (3) tačka 16) mijenja se i glasi: "16) Pod rednim brojem VIII. POREZNA OSNOVICA - u zavisnosti od predznaka (+/) utvrđenog iznosa, na poziciji rednog broja 64. Oporeziva dobit – iznos se utvrđuje na način da rezultat po pozicijama rednih brojeva (pozicija rbr. 60+61-62-63) bude veći od 0, a na poziciji rednog broja 65. Porezni gubitak – iznos se utvrđuje na način da rezultat po pozicijama rednih brojeva (pozicije rbr. 60+61-62-63) bude manji od 0." U tački 17) podtačka d) mijenja se i glasi: "d) na poziciji rednog broja 69. Ranije korištena porezna oslobađanja koja nisu opravdana u skladu sa Zakonom i Pravilnikom upisuje se iznos poreza s osnova ranije korištenih poreznih oslobađanja koja nisu opravdana u skladu sa čl. 36. stav (6) i 61. Zakona."
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u jednistveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 93/19 11.12.2019 SN FBiH 105/21, SN FBiH 53/19, SN FBiH 25/17, SN FBiH 48/16, SN FBiH 01/15, SN FBiH 83/14, SN FBiH 01/13, SN FBiH 09/11, SN FBiH 77/10, SN FBiH 38/10, SN FBiH 73/09 doprinosi,pravilnik,registracija,naplata doprinosa
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o snabdijevanju kvalifikovanih kupaca električnom energijom ipostupku promjene snabdjevača FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 84/19 13.11.2019 SN FBiH 21/23, SN FBiH 89/14 električna energija,kupac
Pravilnik o pravilima osnivanja i poslovanja poslovanja podružnica društava za osiguranje u međuentitetskom poslovanju FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 71/19 27.09.2019 međuentitetsko poslovanje,pravilnik,osiguranje Број 71 - Страна 32 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 27. 9. 2019. Na osnovu čl. 52. stav (2) i 130. Zakona o osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/17) i člana 12. Statuta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 84/17), Stručni savjet Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, na 29. sjednici održanoj 03. 09. 2019. godine, donosi PRAVILNIK O PRAVILIMA OSNIVANJA I POSLOVANJA PODRUŽNICA DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE U MEĐUENTITETSKOM POSLOVANJU I. OPĆE ODREDBE Član 1. (Predmet Pravilnika) Ovim Pravilnikom propisuje se postupak osnivanja podružnice društva za osiguranje iz Federacije Bosne i Hercegovine u Republici Srpskoj, registracija podružnice društva za osiguranje iz Republike Srpske u registru kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, poslovanje i izvještavanje i nadzor poslovanja koji vrši Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine. II. OSNIVANJE PODRUŽNICE DRUŠTVA ZA OSIGURANJE IZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U REPUBLICI SRPSKOJ Član 2. (Osnivanje podružnice u Republici Srpskoj) Društvo za osiguranje sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: društvo iz FBiH), upisano u registar društava za osiguranje kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, (u daljem tekstu: Agencija FBiH), može osnovati organizacioni dio, podružnicu u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: podružnica u RS-u), nakon što dobije odobrenje Agencije FBiH. Član 3. (Zahtjev za izdavanje odobrenja) (1) Društvo iz FBiH koje ima namjeru da osnuje podružnicu u RS-u, dužno je Agenciji FBiH podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje podružnice u RS-u, uz koji prilaže: a) odluku o osnivanju podružnice u RS-u, b) akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u podružnici u RS-u, c) dokaz o obezbijeđenom poslovnom prostoru za sjedište podružnice u RS-u, d) odluku kojom se imenuje lice ovlašteno za zastupanje podružnice u RS-u, uz navođenje obima i granica ovlaštenja za zastupanje u pravnom prometu, e) dokaz da fizičko lice iz tačke d) ovog člana ima privremeno ili stalno prebivalište na teritoriji Bosne i Hercegovine, f) plan poslovanja i finansijski plan podružnice u RS-u, g) potpisane opće, posebne i dodatne uvjete, tehničke podloge koje se posebno upotrebljavaju za izračunavanje tehničkih rezervi koje će podružnica u RS-u upotrebljavati u svom poslovanju i cjenovnike premije za osiguranje, sa mišljenjem ovlaštenog aktuara društva za osiguranje, h) po jednu ovjerenu kopiju svih vrsta polisa osiguranja (ugovora o osiguranju) koje će podružnica u RS-u koristiti u pravnom prometu u Republici Srpskoj, i) izjavu o odabranom načinu poslovanja u okviru vrste osiguranja 17 - Osiguranje troškova pravne zaštite, u skladu sa članom 65. Zakona o društvima za osiguranje ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 17/05, 1/06, 64/06, 74/10 i 47/17), ukoliko će se baviti tom vrstom osiguranja, j) dokaz da je član Biroa zelene karte BiH, ako se radi o društvu koje ima odobrenje za obavljanje vrste osiguranja 10 - Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila. (2) Podružnica u RS-u dužna je primjenjivati uvjete i tarife za vrstu osiguranja 10 - Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, važeće u Republici Srpskoj. Član 4. (Sadržaj odluke o osnivanju podružnice) Odluka o osnivanju podružnice u RS-u treba da sadrži: a) preambulu, naziv, broj i datum donošenja, naziv organa nadležnog za donošenje odluke i potpis ovlaštenog lica, b) firmu i sjedište podružnice u RS-u, c) poslove osiguranja iz djelatnosti društva koji će se obavljati u podružnici u RS-u, definisane prema odobrenju za obavljanje poslova osiguranja, d) podatke o pravnoj sposobnosti i odgovornosti podružnice u RS-u u pravnom prometu u RS-u, e) podatke o licu ovlaštenom za zastupanje podružnice u RS-u i obimu ovlaštenja za zastupanje. Član 5. (Sadržaj akta o unutrašnjoj organizaciji) Akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u podružnici u RS-u sadrži unutrašnju organizaciju sa svim organizacionim dijelovima i sistematizaciju poslova i radnih mjesta sa opisima poslova, uvjetima koje izvršioci moraju ispunjavati i brojem izvršilaca. Član 6. (Sadržaj plana poslovanja) Plan poslovanja i finansijski plan iz člana 3. stav (1) tačka f) ovog Pravilnika, usvojen od nadležnog organa, podnosi se za godinu u kojoj se podružnica u RS-u osniva i narednu cijelu poslovnu godinu i sadrži, između ostalog, najmanje sljedeće elemente: a) Polazne osnove: - osnovne podatke o društvu iz FBiH, - analizu tržišta u Republici Srpskoj, odnosno podatke koji su korišteni kao osnova za planiranje sa područja na kome se namjeravaju razvijati poslovne aktivnosti ili podatke iz sopstvenog iskustva, - osnove i ciljeve poslovne politike društva iz FBiH, sa ocjenom ekonomske opravdanosti osnivanja i rada podružnice u RS-u u odnosu na veličinu i strukturu tržišta, - plan kadrova za poslovanje podružnice u RS-u, - način prodaje osiguranja (putem zaposlenih ili ovlaštenih zastupnika u osiguranju), - vrste osiguranja iz djelatnosti društva iz FBiH koje će se obavljati u podružnici u RS-u; b) Procjenu planiranog iznosa troškova osnivanja podružnice u RS-u; c) Planirane ukupne prihode sa obrazloženjem svih pozicija prihoda: - planirani prihodi od premije (očekivani broj ugovora o osiguranju po vrstama osiguranja i iznos očekivane premije osiguranja), - planirani ostali prihodi; d) Planirane ukupne rashode sa obrazloženjem svih pozicija rashoda: - očekivani rashodi za odštete i isplate ugovorenih suma, Петак, 27. 9. 2019. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 71 - Страна 33 - ostali rashodi poslovanja podružnice u RS-u; e) Planirane rezultate poslovanja - razlika između planiranih ukupnih prihoda i ukupnih rashoda. Član 7. (Postupak po zahtjevu) (1) Agencija FBiH u postupku po zahtjevu društva iz FBiH za osnivanje podružnice u RS-u vrši provjere ispunjenosti uvjeta za organizovanje i poslovanje podružnice u RS-u. (2) U postupku iz stava (1) ovog člana, Agencija FBiH, procjenjuje finansijsku sposobnost i položaj društva iz FBiH, te ukoliko društvo ispunjava zahtjeve adekvatnosti kapitala i obračuna i pokrića tehničkih rezervi izdaje potvrdu o solventnosti. (3) Ukoliko ocijeni da su se stekli uvjeti za osnivanje, rad i poslovanje podružnice u RS-u, donosi rješenje o izdavanju odobrenja društvu iz FBiH za osnivanje podružnice u RS-u. (4) Rješenje iz stava (3) ovog člana je uvjet za upis osnivanja podružnice u RS-u u registar kod nadležnog suda. (5) Po dobijanju rješenja o upisu u sudski registar podružnice u RS, nadležnog suda prema sjedištu društva, društvo iz FBiH je dužno u roku od sedam dana od dana prijema rješenja Agenciji FBiH dostaviti isto. (6) Ukoliko će se podružnica u RS-u baviti vrstom osiguranja 10 - Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila ima obavezu da se učlani u Zaštitni fond Republike Srpske, i dokaz o učlanjenju dostavi Agenciji FBiH, u roku od sedam dana od dana učlanjenja. Član 8. (Prosljeđivanje zahtjeva Agenciji Republike Srpske) (1) Agencija FBiH, u roku od pet dana od dana prijema akata iz člana 7. stav (5) i (6) ovog Pravilnika Agenciji za osiguranje Republike Srpske (u daljem tekstu: Agencija RS-a), prosljeđuje zahtjev sa dokumentacijom iz člana 3. ovog Pravilnika uz koji prilaže: a) rješenje o izdavanju odobrenja društvu iz FBiH za osnivanje podružnice u RS-u, b) rješenje nadležnog suda o upisu u sudski registar osnivanja podružnice u RS-u, c) uvjerenje o poreznoj registraciji Porezne uprave Republike Srpske, d) potvrdu solventnosti, Agencije FBiH, društva za osiguranje iz FBiH koje osniva podružnicu u RS-u, e) dokaz o članstvu u Birou zelene karte Bosne i Hercegovine, ako se radi o društvu koje ima odobrenje za obavljanje vrste osiguranja 10 - Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, f) dokaz o članstvu u Zaštitnom fondu RS, ako se radi o društvu koje ima odobrenje za obavljanje vrste osiguranja 10 - Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, g) opće, posebne i dodatne uvjete osiguranja i tehničke podloge koje se posebno upotrebljavaju za izračunavanje tehičkih rezervi koje će podružnica u RS-u upotrebljavati u svom poslovanju sa osiguranicima za sve odobrene vrste osiguranja, sa mišljenjem ovlaštenog aktuara, h) cjenovnike premije koji će podružnica u RS-u koristiti u svom poslovanju sa osiguranicima, sa mišljenjem ovlaštenog aktuara, i) broj telefona i elektronsku adresu podružnice u RS-u. (2) Agencija FBiH, obavještava društvo iz FBiH da je Agenciji RS-a proslijedila zahtjev i dokumente iz stava (1) ovog člana. Član 9. (Odbijanje zahtjeva) Agencija FBiH donosi rješenje o odbijanju zahtjeva društva iz FBiH za izdavanje odobrenja za osnivanje podružnice u RS-u i prosljeđivanje istog Agenciji RS-a, ukoliko: a) ocijeni da organizaciona i kadrovska struktura podružnice nije zadovoljavajuća u odnosu na planirane poslove, b) utvrdi da društvo ne ispunjava zahtjeve adekvatnosti kapitala, obračuna i pokrića tehničkih rezervi, c) ako i pored izdavanja zaključka o dopuni zahtjeva, društvo iz FBiH, u ostavljenom roku, ne dostavi sve propisane i naložene dokumente. Član 10. (Zahtjev za promjene) (1) Ukoliko društvo iz FBiH u podružnici u RS-u mijenja sjedište, lice ovlašteno za zastupanje ili obim ovlaštenja u pravnom prometu, poslove iz djelatnosti društva koji se u podružnici obavljaju, dužno je Agenciji FBiH podnijeti zahtjev za odobrenje za promjene. (2) Zahtjev za odobrenje promjena iz stava (1) ovog člana podnosi se sa aktima kojim se vrše izmjene iz stava (1) ovog člana, koji su u formi prijedloga. (3) Agencija FBiH izdaje dozvolu za promjene u roku od 15 dana od dana prijema urednog zahtjeva. (4) Nakon prijema rješenja o upisu podataka iz stava (1) ovog člana, društvo iz FBiH je dužno rješenje nadležnog suda o upisu promjena u sudski registar dostaviti Agenciji FBiH, u roku od sedam dana od dana prijema istog. Član 11. (Dostava podataka o promjenama Agenciji RS-a) Agencija FBiH, u roku od pet dana od dana prijema rješenja o upisu u sudski registar promjena iz člana 10. stav (1) ovog člana prosljeđuje zahtjev sa odgovarajućom dokumentacijom uz koji prilaže i: a) rješenje o izdavanju odobrenja društvu iz FBiH za promjene iz člana 10. stav (1) ovog Pravilnika i b) rješenje nadležnog suda iz člana 10. stav (4) ovog Pravilnika. III. REGISTRACIJA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE IZ REPUBLIKE SRPSKE U REGISTRU KOD AGENCIJE ZA NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE Član 12. (Rješenje o upisu u registar) Agencija RS-a nakon izdavanja odobrenja društvu sa sjedištem u Republici Srpskoj za osnivanje Podružnice u FBiH, (u daljem tekstu: podružnica u FBiH), prosljeđuje zahtjev Agenciji FBiH sa propisanom dokumentacijom uz koji prilaže i: a) rješenje o izdavanju odobrenja društvu iz RS-a za osnivanje podružnice u FBiH, b) rješenje nadležnog suda, o upisu u sudski registar osnivanja podružnice u FBiH, c) uvjerenje o poreznoj registraciji Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, d) potvrdu solventnosti, Agencije RS-a, društva za osiguranje iz RS-a koje osniva podružnicu u FBiH, e) dokaz o članstvu u Birou zelene karte Bosne i Hercegovine, ako se radi o društvu koje ima odobrenje za obavljanje vrste osiguranja 10 - Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, f) dokaz o članstvu u Zaštitnom fondu FBiH, ako se radi o društvu koje ima odobrenje za obavljanje vrste osiguranja 10 - Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, Број 71 - Страна 34 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 27. 9. 2019. g) prijedloge općih, posebnih i dodatnih uvjeta osiguranja i tehničkih podloga koje se posebno upotrebljavaju za izračunavanje tehičkih rezervi koje će podružnica u FBiH upotrebljavati u svom poslovanju sa osiguranicima za sve odobrene vrste osiguranja, sa mišljenjem ovlaštenog aktuara, h) prijedloge cjenovnika premije koji će podružnica u FBiH koristiti u svom poslovanju sa osiguranicima, sa mišljenjem ovlaštenog aktuara, i) broj telefona i elektronsku adresu podružnice u FBiH. Član 13. (Rješenje o upisu u registar) (1) Agencija FBiH, donosi rješenje o upisu podružnice u FBiH u registar podružnica društava iz Republike Srpske, u roku od 15 dana od dana prijema akta Agencije RS-a sa dokumentacijom propisanom ovim Pravilnikom. (2) Danom donošenja rješenja iz stava (1) ovog člana, društvo iz RS-a stiče pravo na obavljanje djelatnosti osiguranja u FBiH putem podružnice u FBiH. (3) Agencija FBiH, u registru podružnica društava iz Republike Srpske, registruje izmjene dokumenata i podataka za podružnicu u FBiH, u roku od 15 dana, nakon što joj Agencija RS-a proslijedi zahtjev društva iz RS-a za izmjene, sa priloženom dokumentacijom koja odgovara provedenoj izmjeni. Član 14. (Saglasnost Agencije FBiH na uvjete) (1) Agencija FBiH će u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva iz člana 12. donijeti rješenje o saglasnosti za akte iz člana 12. tačka g). (2) Agencija može naložiti korekcije cjenovnika iz člana 12. tačka h) u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva iz člana 12. ovog Pravilnika. (3) Društvo iz RS-a je dužno postupiti po naloženim korekcijama cjenovnika premije Agencije FBiH. (4) Agencija FBiH naložene korekcije cjenovnika dostavlja i Agenciji RS-a, kao i obavještenja o postupanju društava iz RS-a po naloženim korekcijama. (5) Društvo iz RS-a je dužno svaki prijedlog izmjene akata iz člana 12. tačka g) ovog Pravilnika dostaviti na prethodnu saglasnost Agenciji FBiH. (6) Društvo iz RS-a je dužno svaki prijedlog izmjena akata iz člana 12. tačka h) ovog Pravilnika dostaviti Agenciji FBiH. (7) U postupcima iz stava (5) i (6) ovog člana Agencija FBiH će postupati kao u stavu (1) i (2) ovog člana. Član 15. (Primjena uvjeta za osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila) Podružnica iz RS-a dužna je primjenjivati uvjete i tarife za vrstu osiguranja 10 - Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, važeće u Federaciji Bosne i Hercegovine. IV. POSLOVANJE I IZVJEŠTAVANJE PODRUŽNICE DRUŠTVA IZ REPUBLIKE SRPSKE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE Član 16. (Obavljanje poslova osiguranja i zaključivanje ugovora o osiguranju) (1) Podružnica u FBiH obavlja u Federaciji Bosne i Hercegovine neposredno osiguranje u vrstama poslova osiguranja za koje je dobila odobrenje za rad od Agencije RS-a i u granicama ovlaštenja za nastupanje u pravnom prometu u Federaciji Bosne i Hercegovine, shodno Odluci o osnivanju podružnice u FBiH. (2) Ugovore o osiguranju za pokrivanje rizika u FBiH, podružnica u FBiH zaključuje putem radnika kao punomoćnika po zaposlenju ili putem zastupnika u osiguranju - pravnih lica, odnosno fizičkih lica - obrtnika za zastupanje u osiguranju, koji su registrovani u registrima zastupnika koje vodi Agencija FBiH (u daljem tekstu: preuzimači rizika). Član 17. (Godišnji planovi i interni akti) (1) Društvo iz RS-a, u okviru godišnjih planova i izvještaja o poslovanju, koje donosi za društvo kao cjelinu, obezbjeđuje da se izdvojeno planira i izvještava za podružnicu u FBiH, za obim djelatnosti i poslovanja koje je organizovano i obavlja se u podružnici u FBiH. (2) Podružnica u FBiH je dužna posjedovati i u nadzoru koji vrši Agencija FBiH, predočiti godišnji plan poslovanja i finansijski plan podružnice u FBiH, ili izvod iz godišnjeg i finansijskog plana društva iz RS-a koji se odnosi na podružnicu u FBiH. (3) Podružnica u FBiH je dužna posjedovati i u nadzoru koji vrši Agencija FBiH predočiti sve interne akte donesene na nivou društva iz RS-a kao cjeline, koji se u podružnici u FBiH primjenjuju. Član 18. (Posjedovanje i predočavanje dokumentacije) (1) Podružnica u FBiH je obavezna da posjeduje i u nadzoru koji vrši Agencija FBiH, u ostavljenom roku, koji ne može biti duži od 7 dana, stavi na uvid: a) sve ugovore o osiguranju zaključene u FBiH, u originalu, b) sve zahtjeve za naknadu šteta ili isplate osiguranih suma nastalih po osnovu ugovora o osiguranju zaključenih u FBiH, sa svom pripadajućom dokumentacijom, u originalu, i c) svu ostalu poslovnu i materijalno-finansijsku dokumentaciju koja nastane u poslovanju Podružnice u FBiH, ili je sa njom povezana. (2) Kao datum podnošenja odštetnog zahtjeva ili datum podnošenja zahtjeva za isplate osiguranih suma, mjerodavan je najstariji datum prijema zahtjeva, nezavisno od toga da li je zahtjev podnesen u sjedištu društva, sjedištu podružnice u FBiH ili u bilo kojoj kancelariji koja je dio organizacione strukture podružnice u FBiH. (3) Podružnica u FBiH je dužna odrediti lice za saradnju sa ombudsmenom u osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine i o tome obavijestiti Agenciju FBiH. Član 19. (Evidencija iz poslovanja podružnice) (1) Podružnica u FBiH je dužna posjedovati i u nadzoru koji vrši Agencija FBiH predočiti ažurnu evidenciju iz poslovanja podružnice, sa minimalnim sadržajem podataka: a) o licima koja zaključuju ugovore o osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine u ime i za račun podružnice u FBiH, nezavisno od toga da li se radi o radnicima podružnice u FBiH ili pravnim odnosno fizičkim licima upisanim u registar zastupnika u osiguranju kod Agencije FBiH sa sljedećim podacima: ime, prezime i adresu, šifru radnika društva odnosno zastupnika koja mu je dodijeljena u informacionom sistemu društva iz RS-a, o ugovorima o zastupanju u osiguranju (broj, datum i vrijeme važenja ugovora o zastupanju u osiguranju) i vrste osiguranja u kojima preuzimač rizika zastupa podružnicu u FBiH, b) ugovorima o osiguranju života, koja sadrži sljedeće podatke: redni broj, broj polise, datum zaključenja, Петак, 27. 9. 2019. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 71 - Страна 35 ugovorne strane, predmet ugovora (vrsta osiguranja), period trajanja osiguranja, premija, iznos osigurane sume, način plaćanja, plaćanje, matematičku rezervu, status polise (založena, kapitalizirana, napomena), c) odštetnim zahtjevima i zahtjevima za isplatama osiguranih suma, po vrstama osiguranja, koji se odnose na izvršavanje ugovora o osiguranju zaključenih u FBiH sa svim podacima koje društvo iz RS-a vodi u evidencijama u skladu sa Pravilnikom o evidenciji odštetnih zahtjeva neživotnih osiguranja. (2) Podružnica u FBiH, koja obavlja djelatnost osiguranja u vrsti osiguranja 10 - Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, je dužna da u propisanim rokovima i u propisanom formatu dostavlja Agenciji FBiH podatke neophodne za primjenu odredbi o bonusu – malusu. Član 20. (Evidencija polisa osiguranja) (1) Podružnica u FBiH je dužna posjedovati i u nadzoru koji vrši Agencija FBiH predočiti evidenciju o polisama osiguranja, u svim vrstama osiguranja koje podružnica u FBiH zadužuje od društva iz RS-a, radi zaključivanja ugovora o osiguranju u FBiH. (2) Ukoliko podružnica u FBiH obavlja poslove osiguranja u vrsti osiguranja 10 - Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, društvo iz RS-a je dužno uskladiti sadržaj u polisi osiguranja sa Odlukom o sadržaju polise za osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima. Član 21. (Sadržaj evidencije) (1) Evidencija iz člana 19. stav (1) ovog Pravilnika mora obezbijediti minimalno sljedeće podatke: a) podatke o preuzimačima rizika iz člana 16. stav (2) ovog Pravilnika, b) šifru i naziv polise kako je društvo vodi u informacionom sistemu, c) stanja, odnosno statuse pojedinačnih obrazaca polisa kako sljedi: 1) polisa na evidenciji polisa u podružnici u FBiH - zaprimljena od društva iz RS-a, a nije izdana preuzimačima rizika, sa datumom zaprimanja ili datumom povrata u evidenciju neiskorištene polise razdužene od preuzimača rizika, 2) polisa zadužena u podružnici u FBiH od strane preuzimača rizika, koja nije iskorištena (nije zaključen ugovor), sa datumom zaduženja preuzimača rizika, 3) polisa se fizički nalazi kod preuzimača rizika, iskorištena je (zaključen ugovor), a još nije fizički razdužena, sa datumom zaključenja polise, 4) polisa je iskorištena (zaključen ugovor) i fizički vraćena u podružnicu u FBiH, odnosno razdužena, sa datumom razduživanja polise, 5) polisa stornirana od strane preuzimača rizika, sa datumom storniranja i datumom razduženja, 6) polisa poništena od strane preuzimača rizika, sa datumom poništenja i datumom razduženja, d) zbirna stanja polisa u evidenciji, po vrstama polisa, koja se utvrđuju na osnovu statusa pojedinačnih polisa iz stava (1) tačka c) ovog člana. (2) Stanja pojedinačne polise iz stava (1) tačka c) i zbirna stanja iz tačke d) podružnica u FBiH je dužna, u nadzoru koji vrši Agencija FBiH, predočiti u bilo kojem trenutku. (3) Podružnica u FBiH je dužna posjedovati i u nadzoru koji vrši Agencija FBiH predočiti: a) dokumente na osnovu kojih se podružnica u FBiH zadužuje sa polisama osiguranja od društva iz RS-a, b) dokumente na osnovu kojih se vrši zaduživanje preuzimača rizika u podružnici u FBiH, c) dokumente na osnovu kojih se vrši razduživanje preuzimača rizika u podružnici u FBiH (dokument za razduživanje iskorištenih, storniranih ili poništenih polisa, dokument za razduživanje po osnovu povrata neiskorištenih polisa u evidenciju od strane preuzimača rizika), d) dokumente na osnovu kojih se utvrđuje stanje zaduženosti/razduženosti preuzimača rizika sa polisama i na osnovu kojih se utvrđuje redosljed i hronologija prodaje polisa osiguranja. Član 22. (Plaćanja i vođenje knjigovodstva) (1) Sve uplate i isplate vezane za poslovanje podružnice u FBiH, moraju se vršiti putem posebnog transakcionog računa za podružnicu u FBiH, osim plaćanja carina i carinskih dažbina, posebnih poreza - akciza, poreza na dodanu vrijednost, poreza na dohodak i drugih poreza po posebnim propisima, naloga za plaćanje doprinosa iz plaća i na plaće, naloga za ostale javne prihode po posebnim propisima, naloga za prisilnu naplatu zakonskih obaveza i javnih prihoda, naloga za naplatu vrijednosnih papira i instrumenata osiguranja plaćanja, te naloga za izvršenje sudskih odluka i drugih izvršnih isprava koje se obavljaju na način propisan zakonom i podzakonskim aktom. (2) Svi poslovni događaji i promjene koji nastanu u poslovanju podružnice u FBiH moraju se izdvojeno knjigovodstveno evidentirati na osnovu materijalno finansijske dokumentacije koja nastane u poslovanju podružnice u FBiH. Član 23. (Izvještaji) (1) Podružnica u FBiH je dužna Agenciji FBiH dostavljati sljedeće statističke izvještaje: a) mjesečni: 1) Obrazac 1-M-RS - Izvještaj o premiji osiguranja, 2) Obrazac 2-M-RS - Izvještaj o štetama. b) godišnji: 1) Obrazac 1-G-RS - Obavezno osiguranje od odgovornosti za motorna vozila - Broj osiguranja, iznos ukupne premije, prenosne premije i tehničke premije, 2) Obrazac 2-G-RS - Obavezno osiguranje od odgovornosti za motorna vozila - Rezervisane i riješene štete, 3) Obrazac 3-G-RS - Promjene kod životnih osiguranja, 4) Obrazac 4-G-RS - Premija po kanalima prodaje podružnice društva za osiguranje, 5) Obrazac 5-G-RS - Oblici ugovaranja kod životnih osiguranja, 6) Obrazac 6-G-RS - Broj zaposlenih sa kvalifikacionom strukturom i podaci o organizacionim dijelovima podružnice u FBiH. (2) Podružnica u FBiH je obavezna da sastavlja i Agenciji FBiH dostavlja statističke izvještaje: a) iz stava (1) tačka a) ovog člana mjesečno, za obračunski period od 1. januara tekuće godine do posljednjeg dana izvještajnog mjeseca, u roku od 10 dana od isteka izvještajnog mjeseca, Број 71 - Страна 36 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 27. 9. 2019. b) iz stava (1) tačka b) ovog člana godišnje do 15. 03. tekuće poslovne godine za prethodnu poslovnu godinu. (3) Pored izvještaja iz stava (1) ovog člana, podružnica u FBiH je obavezna da Agenciji FBiH dostavlja polugodišnji bruto bilans podružnice u elektronskom obliku u fomatu xml, sa kumulativno obračunatim podacima za prvo polugodište do 31. 07. tekuće poslovne godine i godišnje do 15. 03. tekuće poslovne godine za prethodnu poslovnu godinu. (4) Podaci u izvještajima se prikazuju kumulativno za period od 1. januara do kraja izvještajnog perioda ili kao stanje na dan. (5) U svim izvještajima iznosi se upisuju u konvertibilnim markama bez decimalnih mjesta. (6) Podružnica u FBiH je obavezna da izvještaje iz stava (1) ovog člana dostavlja u pisanom i elektronskom obliku. (7) Izuzetno od odredbe stava (6) ovog člana obrasci iz stava (1) tačka a) ovog člana dostavljaju se u pisanoj formi samo za mjesece mart, juni, septembar i decembar u rokovima propisanim za dostavu obrazaca propisanih stavom (2) tačka a) ovog člana. (8) Obrasci iz stava (1) tačka a) ovog člana u elektronskoj formi dostavljaju se u rokovima propisanim stavom (2) tačka a) ovog Pravilnika. (9) Za tačnost dostavljenih podataka i izvještaja, u skladu sa odredbama ovog Pravilnika, odgovora direktor društva za osiguranje i direktor podružnice u FBiH. (10) Agencija FBiH može, u svrhu obavljanja nadzora, da podružnici u FBiH naloži sastavljanje dodatnih izvještaja, te da odredi način i rokove njihovog dostavljanja. (11) Obrasci iz stava (1) ovog člana sastavni su dio ovog Pravilnika, a obrasci za dostavu u elektronskoj formi su u formatu xml. (12) Agencija FBiH će način dostave i izrade obrazaca u elektronskoj formi propisati Pravilnikom o statističkim standardima i oblicima finansijskog izvještavanja u osiguranju. V. NADZOR POSLOVANJA PODRUŽNICE DRUŠTVA IZ REPUBLIKE SRPSKE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE Član 24. (Nadzor podružnice u FBiH) (1) Agencija FBiH nadzire u podružnici u FBiH primjenu propisa o osiguranju i propisa o zastupanju u osiguranju i posredovanju u osiguranju i reosiguranju, koji se primjenjuju u FBiH, i to: a) zaključivanje i izvršavanje ugovora o osiguranju, b) evidentiranje poslovnih događaja u poslovnim knjigama podružnice, c) izvještavanje, sadržaj i rokove za dostavljanje nadzorno - statističkih izvještaja podružnice u FBiH, d) troškove poslovanja podružnice u FBiH, i e) vođenje propisanih evidencija. (2) Kopije zapisnika o izvršenoj kontroli podružnice u FBiH, Agencija FBiH dostavlja Agenciji RS-a. (3) Kada pokazatelji iz nadzora ukazuju na mogućnost da je društvo za osiguranje koje posluje u oba entiteta prestalo da ispunjava zahtjeve adekvatnosti kapitala, obračuna i pokrića tehničkih rezervi po zahtjevu agencije koja nadzire rad podružnice/filijale, agencija po entitetu sjedišta društva će, u roku od 30 dana, dostaviti tražene informacije i podatke o poslovanju društva za osiguranje, radi preduzimanja mjera pojačanog nadzora tržišnog ponašanja podružnice/filijale u međuentitetskom poslovanju i zaštite interesa potrošača usluga osiguranja. (4) Direktor Agencije FBiH će donijeti metodologiju provođenja nadzora poslovanja podružnice u FBiH. Član 25. (Prestanak rada Podružnice u FBiH) (1) Društvo iz RS-a koje posluje putem podružnice u FBiH, a koje ima namjeru da prestane da obavlja djelatnost u FBiH, o tome obavještava Agenciju FBiH najmanje 30 dana prije prestanka rada. (2) U periodu od dana obavještenja Agencije FBiH do prestanka rada društvo donosi odluku o prestanku rada Podružnice u FBiH, određujući dan prestanka, te podnosi zahtjev sudu po mjestu sjedišta društva za brisanje Podružnice u FBiH iz sudskog registra, o čemu obavještava Agenciju FBiH. (3) U roku od 7 dana od dana prijema rješenja suda o brisanju Podružnice u FBiH iz sudskog registra, društvo za osiguranje podnosi Agenciji FBiH zahtjev za brisanje iz registra podružnica društava iz Republike Srpske. (4) Agencija FBiH u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva iz stava 3. ovog člana donosi rješenje o brisanju podružnice u FBiH iz registra, sa kojim danom prestaje pravo na obavljanje djelatnosti i obaveza plaćanja naknade za nadzor Agenciji FBiH. (5) Društvo iz RS-a je dužno prije podnošenja zahtjeva za brisanje iz registra kod Agencije FBiH na službenoj internet stranici, te dnevnim novinama koje se objavljuju na cijeloj teritoriji FBiH obavjestiti ugovarače osiguranja, osiguranike, te treća oštećena lica o prestanku rada Podružnice u FBiH, u kojem obavještenju daje detaljna upustva o adresi, broju telefona i drugim potrebnim podacima o načinu ostvarenja prava iz osiguranja, a proizašla iz zaključenih ugovora o osiguranju u FBiH, do dana prestanka rada podružnice. (6) Društvo iz RS-a, ostaje u obavezi dostavljanja nadzornih i statističkih izvještaja u propisanim rokovima do brisanja iz registra kod Agencije FBiH, a posljednje izvještaje je dužno dostaviti sa stanjem na 31. 12. godine u kojoj se izvrši brisanje, u roku od dva mjeseca od isteka godine. (7) Društvo iz RS-a ostaje u obavezi da po već preuzetim obavezama iz osiguranja postupa po propisima o osiguranju u FBiH, a u slučaju neizvršavanja obaveza iz osiguranja Agencija FBiH izdaje prekršajne naloge i pokreće prekršajne postupke i obavještava Agenciju RS-a radi preduzimanja mjera nadzora. VI. ZAVRŠNE ODREDBE Član 26. (Prestanak važenja Pravilnika)
Odluka o izmjeni Odluke o tarifi naknada za banke FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 69/19 20.09.2019 SN FBiH 46/18 tarifa,naknada,nakanada za banke,banke Petak, 20. 9. 2019. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 69 - Strana 7 i 3. Zakona o javnim nabavkama, Komisija za javne nabavke iz tačke 1. ovog Rješenja može punovažno odlučivati ako u radu učestvuje Komisija u punom sastavu. 5. Komisija za provođenje postupka javne nabavke "Nabavka programa za vođenje elektronske knjige vojnih obaveznika i drugih lica koja prolaze kroz službene vojne evidencije" je dužna, nakon okončanja postupka nabavke, dostaviti ministru obrazložen prijedlog za zaključenje ugovora, kao i zapisnike o radu Komisije koji ujedno predstavlja i izvještaj o radu komisije. 6. Članovima komisije iz tačke 1. ovog rješenja pripada naknada u skladu sa članom 9. Uredbe o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe koju će posebnim rješenjem utvrditi federalni ministar na prijedlog Komisije. 7. Komisija po potrebi daje prijedlog ministru za angažovanje eksperata za određeni predmet nabavke. Eksperti će biti angažovani ugovorom. 8. Komisija za provođenje postupka javne nabavke "Nabavka programa za vođenje elektronske knjige vojnih obaveznika i drugih lica koja prolaze kroz službene vojne evidencije" dužna je formirati i voditi osnovni dosje u kojem će biti: rješenje o imenovanju, plan nabavki i odluka o pokretanju postupaka javne nabavke za 2019. godinu, zapisnici o radu, izvještaji, prijedlozi. Komisija je dužna po okončanju postupaka nabavke podnijeti ministru izvještaje o radu, zajedno sa prijedlogom za donošenje rješenja o isplatama naknada predsjedniku Komisije, članovima i sekretaru. 9. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj 01-34-2816/19 11. septembra/rujna 2019. godine Sarajevo Ministar Doc. dr. Salko Bukvarević, s. r. (Sl-992/19-F) AGENCIJA ZA BANKARSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 1269 Na osnovu člana 45. Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/17) i člana 12. stav (1) tačka g) Statuta Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/18), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj dana 11.09.2019. godine, donosi ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O TARIFI NAKNADA ZA BANKE Član 1. U Odluci o tarifi naknada za banke ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/18), u članu 4. stav (1) tačka c) alineja 1) se mijenja i glasi: "1) naknade za provođenje postupka po žalbi na prvostepene akte Agencije za pravna lica u iznosu od 3.000,00 KM, a za fizička lica u iznosu od 200,00 KM, koje se uplaćuje u roku od 8 dana od dana dostave zaključka o plaćanju naknade i troškova drugostepenog postupka;" Član 2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj U.O.-36-4/19 11. septembra 2019. godine Sarajevo Predsjednica Upravnog odbora Mr. sc. Ljerka Marić, s. r. Na osnovu članka 45. Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/17) i članka 12. stavak (1) točka g) Statuta Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/18), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj dana 11.09.2019. godine, donosi ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O TARIFI NAKNADA ZA BANKE Članak 1. U Odluci o tarifi naknada za banke ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/18), u članku 4. stavak (1) točka c) alineja 1) se mijenja i glasi: "1) naknade za provođenje postupka po žalbi na prvostupanjske akte Agencije za pravne osobe u iznosu od 3.000,00 KM, a za fizičke osobe u iznosu od 200,00 KM, koje se uplaćuje u roku od 8 dana od dana dostave zaključka o plaćanju naknade i troškova drugostupanjskog postupka;" Članak 2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj U.O.-36-4/19 11. rujna 2019. godine Sarajevo Predsjednica Upravnog odbora Mr. sc. Ljerka Marić, v. r. 1270 Na osnovu člana 45. Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/17) i člana 12. stav (1) tačka g) Statuta Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/18), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj dana 11.09.2019. godine, donosi ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O TARIFI NAKNADA ZA MIKROKREDITNE ORGANIZACIJE Član 1. (1) U Odluci o tarifi naknada za mikrokreditne organizacije ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/18, u daljem tekstu: Odluka), u članu 4. stav (1) tačka b) alineja 5) se mijenja i glasi: "5) za osnivanje organizacionih dijelova MKO koje imaju ovlaštenje za dodjelu mikrokredita 1.000,00 KM, a za osnivanje organizacionih dijelova MKO koja nemaju ovlaštenja za dodjelu kredita i za promjenu adrese sjedišta svih organizacionih dijelova MKO u iznosu od 500,00 KM;".
Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o tarifi naknada za mikrokreditne organizacije FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 69/19 20.09.2019 SN FBiH 46/18 odluka,mikrokreditne organizacije Petak, 20. 9. 2019. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 69 - Strana 7 i 3. Zakona o javnim nabavkama, Komisija za javne nabavke iz tačke 1. ovog Rješenja može punovažno odlučivati ako u radu učestvuje Komisija u punom sastavu. 5. Komisija za provođenje postupka javne nabavke "Nabavka programa za vođenje elektronske knjige vojnih obaveznika i drugih lica koja prolaze kroz službene vojne evidencije" je dužna, nakon okončanja postupka nabavke, dostaviti ministru obrazložen prijedlog za zaključenje ugovora, kao i zapisnike o radu Komisije koji ujedno predstavlja i izvještaj o radu komisije. 6. Članovima komisije iz tačke 1. ovog rješenja pripada naknada u skladu sa članom 9. Uredbe o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe koju će posebnim rješenjem utvrditi federalni ministar na prijedlog Komisije. 7. Komisija po potrebi daje prijedlog ministru za angažovanje eksperata za određeni predmet nabavke. Eksperti će biti angažovani ugovorom. 8. Komisija za provođenje postupka javne nabavke "Nabavka programa za vođenje elektronske knjige vojnih obaveznika i drugih lica koja prolaze kroz službene vojne evidencije" dužna je formirati i voditi osnovni dosje u kojem će biti: rješenje o imenovanju, plan nabavki i odluka o pokretanju postupaka javne nabavke za 2019. godinu, zapisnici o radu, izvještaji, prijedlozi. Komisija je dužna po okončanju postupaka nabavke podnijeti ministru izvještaje o radu, zajedno sa prijedlogom za donošenje rješenja o isplatama naknada predsjedniku Komisije, članovima i sekretaru. 9. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj 01-34-2816/19 11. septembra/rujna 2019. godine Sarajevo Ministar Doc. dr. Salko Bukvarević, s. r. (Sl-992/19-F) AGENCIJA ZA BANKARSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 1269 Na osnovu člana 45. Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/17) i člana 12. stav (1) tačka g) Statuta Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/18), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj dana 11.09.2019. godine, donosi ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O TARIFI NAKNADA ZA BANKE Član 1. U Odluci o tarifi naknada za banke ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/18), u članu 4. stav (1) tačka c) alineja 1) se mijenja i glasi: "1) naknade za provođenje postupka po žalbi na prvostepene akte Agencije za pravna lica u iznosu od 3.000,00 KM, a za fizička lica u iznosu od 200,00 KM, koje se uplaćuje u roku od 8 dana od dana dostave zaključka o plaćanju naknade i troškova drugostepenog postupka;" Član 2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj U.O.-36-4/19 11. septembra 2019. godine Sarajevo Predsjednica Upravnog odbora Mr. sc. Ljerka Marić, s. r. Na osnovu članka 45. Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/17) i članka 12. stavak (1) točka g) Statuta Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/18), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj dana 11.09.2019. godine, donosi ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O TARIFI NAKNADA ZA BANKE Članak 1. U Odluci o tarifi naknada za banke ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/18), u članku 4. stavak (1) točka c) alineja 1) se mijenja i glasi: "1) naknade za provođenje postupka po žalbi na prvostupanjske akte Agencije za pravne osobe u iznosu od 3.000,00 KM, a za fizičke osobe u iznosu od 200,00 KM, koje se uplaćuje u roku od 8 dana od dana dostave zaključka o plaćanju naknade i troškova drugostupanjskog postupka;" Članak 2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj U.O.-36-4/19 11. rujna 2019. godine Sarajevo Predsjednica Upravnog odbora Mr. sc. Ljerka Marić, v. r. 1270 Na osnovu člana 45. Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/17) i člana 12. stav (1) tačka g) Statuta Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/18), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj dana 11.09.2019. godine, donosi ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O TARIFI NAKNADA ZA MIKROKREDITNE ORGANIZACIJE Član 1. (1) U Odluci o tarifi naknada za mikrokreditne organizacije ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/18, u daljem tekstu: Odluka), u članu 4. stav (1) tačka b) alineja 5) se mijenja i glasi: "5) za osnivanje organizacionih dijelova MKO koje imaju ovlaštenje za dodjelu mikrokredita 1.000,00 KM, a za osnivanje organizacionih dijelova MKO koja nemaju ovlaštenja za dodjelu kredita i za promjenu adrese sjedišta svih organizacionih dijelova MKO u iznosu od 500,00 KM;". Broj 69 - Strana 8 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Petak, 20. 9. 2019. (2) U stavu (1) tačka b), alineja 7) se na kraju rečenice umjesto tačke stavlja zarez, a iza alineje 7) se dodaje nova alineja 8) koja glasi: "8) za izdavanje saglasnosti za imenovanje svakog pojedinačnog člana nadzornog/upravnog odbora MKO ili direktora i članova uprave MKO, u iznosu od 1.000,00 KM." (3) U stavu (1) tačka c) alineja 1) se mijenja i glasi: "1) naknade za provođenje postupka po žalbi na prvostepene akte Agencije za pravna lica u iznosu od 3.000,00 KM, a za fizička lica u iznosu od 200,00 KM, koje se uplaćuje u roku od 8 dana od dana dostave zaključka o plaćanju naknade i troškova drugostepenog postupka;" Član 2. U članu 4. koji počinje sa riječima "Danom stupanja na snagu…", umjesto "Član 4." treba da stoji "Član 5.". Član 3. U članu 5., umjesto "Član 5." treba da stoji "Član 6.". Član 4. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj U.O.-36-5/19 11. septembra 2019. godine Sarajevo Predsjednica Upravnog odbora Mr. sc. Ljerka Marić, s. r. Na osnovu članka 45. Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/17) i članka 12. stavak (1) točka g) Statuta Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/18), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj dana 11.09.2019. godine, donosi ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O TARIFI NAKNADA ZA MIKROKREDITNE ORGANIZACIJE Članak 1. (1) U Odluci o tarifi naknada za mikrokreditne organizacije ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/18, u daljem tekstu: Odluka), u članku 4. stavak (1) točka b) alineja 5) se mijenja i glasi: "5) za osnivanje organizacionih dijelova MKO koje imaju ovlašćenje za dodjelu mikrokredita 1.000,00 KM, a za osnivanje organizacionih dijelova MKO koja nemaju ovlašćenja za dodjelu kredita i za promjenu adrese sjedišta svih organizacionih dijelova MKO u iznosu od 500,00 KM;". (2) U stavku (1) točka b), alineja 7) se na kraju rečenice umjesto tačke stavlja zarez, a iza alineje 7) se dodaje nova alineja 8) koja glasi: "8) za izdavanje suglasnosti za imenovanje svakog pojedinačnog člana nadzornog/upravnog odbora MKO ili direktora i članova uprave MKO, u iznosu od 1.000,00 KM." (3) U stavku (1) točka c) alineja 1) se mijenja i glasi: "1) naknade za provođenje postupka po žalbi na prvostupanjske akte Agencije za pravne osobe u iznosu od 3.000,00 KM, a za fizičke osobe u iznosu od 200,00 KM, koje se uplaćuje u roku od 8 dana od dana dostave zaključka o plaćanju naknade i troškova drugostupanjskog postupka;" Članak 2. U članku 4. koji počinje sa riječima "Danom stupanja na snagu…", umjesto "Članak 4." treba da stoji "Članak 5.". Članak 3. U članku 5., umjesto "Članak 5." treba da stoji "Članak 6.". Članak 4. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj U.O.-36-5/19 11. rujna 2019. godine Sarajevo Predsjednica Upravnog odbora Mr. sc. Ljerka Marić, v. r. 1271 Na osnovu člana 45. Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/17) i člana 12. stav (1) tačka g) Statuta Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/18), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj dana 11.09.2019. godine, donosi ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O TARIFI NAKNADA ZA LIZING DRUŠTVA Član 1. U Odluci o tarifi naknada za lizing društva ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/18), u članu 4. stav (1) tačka c) alineja 1) se mijenja i glasi: "1) naknade za provođenje postupka po žalbi na prvostepene akte Agencije za pravna lica u iznosu od 3.000,00 KM, a za fizička lica u iznosu od 200,00 KM, koje se uplaćuje u roku od 8 dana od dana dostave zaključka o plaćanju naknade i troškova drugostepenog postupka;" Član 2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj U.O.-36-6/19 11. septembra 2019. godine Sarajevo Predsjednica Upravnog odbora Mr. sc. Ljerka Marić, s. r. Na osnovu članka 45. Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/17) i članka 12. stavak (1) točka g) Statuta Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/18), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj dana 11.09.2019. godine, donosi ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O TARIFI NAKNADA ZA LEASING DRUŠTVA Članak 1. U Odluci o tarifi naknada za leasing društva ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/18), u članku 4. stavak (1) točka c) alineja 1) se mijenja i glasi: "1) naknade za provođenje postupka po žalbi na prvostupanjske akte Agencije za pravne osobe u iznosu od 3.000,00 KM, a za fizičke osobe u iznosu od 200,00 KM, koje se uplaćuje u roku od 8 dana od dana dostave zaključka o plaćanju naknade i troškova drugostupanjskog postupka;"
Odluka o izmjeni Odluke o tarifi naknada za lizing društva FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 69/19 20.09.2019 SN FBiH 46/18 lizing,tarifa Broj 69 - Strana 8 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Petak, 20. 9. 2019. (2) U stavu (1) tačka b), alineja 7) se na kraju rečenice umjesto tačke stavlja zarez, a iza alineje 7) se dodaje nova alineja 8) koja glasi: "8) za izdavanje saglasnosti za imenovanje svakog pojedinačnog člana nadzornog/upravnog odbora MKO ili direktora i članova uprave MKO, u iznosu od 1.000,00 KM." (3) U stavu (1) tačka c) alineja 1) se mijenja i glasi: "1) naknade za provođenje postupka po žalbi na prvostepene akte Agencije za pravna lica u iznosu od 3.000,00 KM, a za fizička lica u iznosu od 200,00 KM, koje se uplaćuje u roku od 8 dana od dana dostave zaključka o plaćanju naknade i troškova drugostepenog postupka;" Član 2. U članu 4. koji počinje sa riječima "Danom stupanja na snagu…", umjesto "Član 4." treba da stoji "Član 5.". Član 3. U članu 5., umjesto "Član 5." treba da stoji "Član 6.". Član 4. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj U.O.-36-5/19 11. septembra 2019. godine Sarajevo Predsjednica Upravnog odbora Mr. sc. Ljerka Marić, s. r. Na osnovu članka 45. Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/17) i članka 12. stavak (1) točka g) Statuta Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/18), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj dana 11.09.2019. godine, donosi ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O TARIFI NAKNADA ZA MIKROKREDITNE ORGANIZACIJE Članak 1. (1) U Odluci o tarifi naknada za mikrokreditne organizacije ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/18, u daljem tekstu: Odluka), u članku 4. stavak (1) točka b) alineja 5) se mijenja i glasi: "5) za osnivanje organizacionih dijelova MKO koje imaju ovlašćenje za dodjelu mikrokredita 1.000,00 KM, a za osnivanje organizacionih dijelova MKO koja nemaju ovlašćenja za dodjelu kredita i za promjenu adrese sjedišta svih organizacionih dijelova MKO u iznosu od 500,00 KM;". (2) U stavku (1) točka b), alineja 7) se na kraju rečenice umjesto tačke stavlja zarez, a iza alineje 7) se dodaje nova alineja 8) koja glasi: "8) za izdavanje suglasnosti za imenovanje svakog pojedinačnog člana nadzornog/upravnog odbora MKO ili direktora i članova uprave MKO, u iznosu od 1.000,00 KM." (3) U stavku (1) točka c) alineja 1) se mijenja i glasi: "1) naknade za provođenje postupka po žalbi na prvostupanjske akte Agencije za pravne osobe u iznosu od 3.000,00 KM, a za fizičke osobe u iznosu od 200,00 KM, koje se uplaćuje u roku od 8 dana od dana dostave zaključka o plaćanju naknade i troškova drugostupanjskog postupka;" Članak 2. U članku 4. koji počinje sa riječima "Danom stupanja na snagu…", umjesto "Članak 4." treba da stoji "Članak 5.". Članak 3. U članku 5., umjesto "Članak 5." treba da stoji "Članak 6.". Članak 4. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj U.O.-36-5/19 11. rujna 2019. godine Sarajevo Predsjednica Upravnog odbora Mr. sc. Ljerka Marić, v. r. 1271 Na osnovu člana 45. Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/17) i člana 12. stav (1) tačka g) Statuta Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/18), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj dana 11.09.2019. godine, donosi ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O TARIFI NAKNADA ZA LIZING DRUŠTVA Član 1. U Odluci o tarifi naknada za lizing društva ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/18), u članu 4. stav (1) tačka c) alineja 1) se mijenja i glasi: "1) naknade za provođenje postupka po žalbi na prvostepene akte Agencije za pravna lica u iznosu od 3.000,00 KM, a za fizička lica u iznosu od 200,00 KM, koje se uplaćuje u roku od 8 dana od dana dostave zaključka o plaćanju naknade i troškova drugostepenog postupka;" Član 2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj U.O.-36-6/19 11. septembra 2019. godine Sarajevo Predsjednica Upravnog odbora Mr. sc. Ljerka Marić, s. r. Na osnovu članka 45. Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/17) i članka 12. stavak (1) točka g) Statuta Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/18), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj dana 11.09.2019. godine, donosi ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O TARIFI NAKNADA ZA LEASING DRUŠTVA Članak 1. U Odluci o tarifi naknada za leasing društva ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/18), u članku 4. stavak (1) točka c) alineja 1) se mijenja i glasi: "1) naknade za provođenje postupka po žalbi na prvostupanjske akte Agencije za pravne osobe u iznosu od 3.000,00 KM, a za fizičke osobe u iznosu od 200,00 KM, koje se uplaćuje u roku od 8 dana od dana dostave zaključka o plaćanju naknade i troškova drugostupanjskog postupka;"
Odluka o izmjeni Odluke o tarifi naknada društava za faktoring FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 69/19 20.09.2019 SN FBiH 46/18 odluka,izmjena,tarifa,društvo za faktoring Petak, 20. 9. 2019. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 69 - Strana 9 Članak 2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj U.O.-36-6/19 11. rujna 2019. godine Sarajevo Predsjednica Upravnog odbora Mr. sc. Ljerka Marić, v. r. 1272 Na osnovu člana 45. Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/17) i člana 12. stav (1) tačka g) Statuta Agencije za bankarstvo Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/18), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj dana 11.09.2019. godine, donosi ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O TARIFI NAKNADA DRUŠTAVA ZA FAKTORING Član 1. U Odluci o tarifi naknada društava za faktoring ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/18), u članu 4. stav (1) tačka c) alineja 1) se mijenja i glasi: "1) naknade za provođenje postupka po žalbi na prvostepene akte Agencije za pravna lica u iznosu od 3.000,00 KM, a za fizička lica u iznosu od 200,00 KM, koje se uplaćuje u roku od 8 dana od dana dostave zaključka o plaćanju naknade i troškova drugostepenog postupka;" Član 2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj U.O.-36-7/19 11. septembra 2019. godine Sarajevo Predsjednica Upravnog odbora Mr. sc. Ljerka Marić, s. r. Na osnovu članka 45. Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/17) i članka 12. stavak (1) točka g) Statuta Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/18), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj dana 11.09.2019. godine, donosi ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O TARIFI NAKNADA DRUŠTAVA ZA FAKTORING Članak 1. U Odluci o tarifi naknada društava za faktoring ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/18), u članku 4. stavak (1) točka c) alineja 1) se mijenja i glasi: "1) naknade za provođenje postupka po žalbi na prvostupanjske akte Agencije za pravne osobe u iznosu od 3.000,00 KM, a za fizičke osobe u iznosu od 200,00 KM, koje se uplaćuje u roku od 8 dana od dana dostave zaključka o plaćanju naknade i troškova drugostupanjskog postupka;" Članak 2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj U.O.-36-7/19 11. rujna 2019. godine Sarajevo Predsjednica Upravnog odbora Mr. sc. Ljerka Marić, v. r. AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 1273 Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po zahtjevu Hamurović Muje iz Zavidovića, vlasnika obrta Djelatnost za zastupanje u osiguranju "HM AGENCIJA", ul. Dubravica bb, Zavidovići, na osnovu člana 200. Zakona o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99) i člana 14. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/05, 8/10 i 30/16), donosi RJEŠENJE 1. Ukida se Rješenje Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine o odobrenju obavljanja poslova zastupanja u osiguranju broj 01-05.3-059-2666/17 od 25.09.2017. godine i Rješenje Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine o upisu u registar fizičkih lica zastupnika u osiguranju - podregistar zastupnika fizičkih lica broj 01-05.3-059-2666-2/17 od 24.10.2017. godine. 2. Briše se iz registra fizičkih lica zastupnika u osiguranju - podregistar zastupnika fizičkih lica Hamurović Mujo iz Zavidovića, vlasnik obrta Djelatnost za zastupanje u osiguranju "HM AGENCIJA", upisan pod brojem PZFL 626. 3. Brisanje je izvršeno sa danom 31.07.2019. godine. 4. Dispozitiv ovog Rješenja objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH". 5. Ovo Rješenje je konačno. Broj 01-06.4-059-2471/19 09. septembra 2019. godine Sarajevo Direktor Dinko Musulin, s. r. Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po zahtjevu Hamurović Muje iz Zavidovića, vlasnika obrta Djelatnost za zastupanje u osiguranju "HM AGENCIJA", ul. Dubravica bb, Zavidovići, na temelju članka 200. Zakona o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99) i članka 14. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/05, 8/10 i 30/16), donosi RJEŠENJE 1. Ukida se Rješenje Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine o odobrenju obavljanja poslova zastupanja u osiguranju broj 01-05.3-059-2666/17 od 25.09. 2017. godine i Rješenje Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine o upisu u registar fizičkih lica zastupnika u osiguranju - podregistar zastupnika fizičkih lica broj 01-05.3-059-2666-2/17 od 24.10.2017. godine. 2. Briše se iz registra fizičkih lica zastupnika u osiguranju - podregistar zastupnika fizičkih lica Hamurović Mujo iz Zavidovića, vlasnik obrta Djelatnost za zastupanje u osiguranju "HM AGENCIJA", upisan pod brojem PZFL 626. 3. Brisanje je izvršeno sa danom 31.07.2019. godine. 4. Izreka ovog Rješenja objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH". 5. Ovo Rješenje je konačno. Broj 01-06.4-059-2471/19 09. rujna 2019. godine Sarajevo Direktor Dinko Musulin, v. r.
Odluka o izmjeni Odluke o tarifi naknada društava za faktoring FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 69/19 20.09.2019 SN FBiH 46/18 odluka,izmjena,tarifa,društvo za faktoring Petak, 20. 9. 2019. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 69 - Strana 9 Članak 2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj U.O.-36-6/19 11. rujna 2019. godine Sarajevo Predsjednica Upravnog odbora Mr. sc. Ljerka Marić, v. r. 1272 Na osnovu člana 45. Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/17) i člana 12. stav (1) tačka g) Statuta Agencije za bankarstvo Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/18), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj dana 11.09.2019. godine, donosi ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O TARIFI NAKNADA DRUŠTAVA ZA FAKTORING Član 1. U Odluci o tarifi naknada društava za faktoring ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/18), u članu 4. stav (1) tačka c) alineja 1) se mijenja i glasi: "1) naknade za provođenje postupka po žalbi na prvostepene akte Agencije za pravna lica u iznosu od 3.000,00 KM, a za fizička lica u iznosu od 200,00 KM, koje se uplaćuje u roku od 8 dana od dana dostave zaključka o plaćanju naknade i troškova drugostepenog postupka;" Član 2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj U.O.-36-7/19 11. septembra 2019. godine Sarajevo Predsjednica Upravnog odbora Mr. sc. Ljerka Marić, s. r. Na osnovu članka 45. Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/17) i članka 12. stavak (1) točka g) Statuta Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/18), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj dana 11.09.2019. godine, donosi ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O TARIFI NAKNADA DRUŠTAVA ZA FAKTORING Članak 1. U Odluci o tarifi naknada društava za faktoring ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/18), u članku 4. stavak (1) točka c) alineja 1) se mijenja i glasi: "1) naknade za provođenje postupka po žalbi na prvostupanjske akte Agencije za pravne osobe u iznosu od 3.000,00 KM, a za fizičke osobe u iznosu od 200,00 KM, koje se uplaćuje u roku od 8 dana od dana dostave zaključka o plaćanju naknade i troškova drugostupanjskog postupka;" Članak 2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj U.O.-36-7/19 11. rujna 2019. godine Sarajevo Predsjednica Upravnog odbora Mr. sc. Ljerka Marić, v. r. AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 1273 Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po zahtjevu Hamurović Muje iz Zavidovića, vlasnika obrta Djelatnost za zastupanje u osiguranju "HM AGENCIJA", ul. Dubravica bb, Zavidovići, na osnovu člana 200. Zakona o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99) i člana 14. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/05, 8/10 i 30/16), donosi RJEŠENJE 1. Ukida se Rješenje Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine o odobrenju obavljanja poslova zastupanja u osiguranju broj 01-05.3-059-2666/17 od 25.09.2017. godine i Rješenje Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine o upisu u registar fizičkih lica zastupnika u osiguranju - podregistar zastupnika fizičkih lica broj 01-05.3-059-2666-2/17 od 24.10.2017. godine. 2. Briše se iz registra fizičkih lica zastupnika u osiguranju - podregistar zastupnika fizičkih lica Hamurović Mujo iz Zavidovića, vlasnik obrta Djelatnost za zastupanje u osiguranju "HM AGENCIJA", upisan pod brojem PZFL 626. 3. Brisanje je izvršeno sa danom 31.07.2019. godine. 4. Dispozitiv ovog Rješenja objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH". 5. Ovo Rješenje je konačno. Broj 01-06.4-059-2471/19 09. septembra 2019. godine Sarajevo Direktor Dinko Musulin, s. r. Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po zahtjevu Hamurović Muje iz Zavidovića, vlasnika obrta Djelatnost za zastupanje u osiguranju "HM AGENCIJA", ul. Dubravica bb, Zavidovići, na temelju članka 200. Zakona o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99) i članka 14. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/05, 8/10 i 30/16), donosi RJEŠENJE 1. Ukida se Rješenje Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine o odobrenju obavljanja poslova zastupanja u osiguranju broj 01-05.3-059-2666/17 od 25.09. 2017. godine i Rješenje Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine o upisu u registar fizičkih lica zastupnika u osiguranju - podregistar zastupnika fizičkih lica broj 01-05.3-059-2666-2/17 od 24.10.2017. godine. 2. Briše se iz registra fizičkih lica zastupnika u osiguranju - podregistar zastupnika fizičkih lica Hamurović Mujo iz Zavidovića, vlasnik obrta Djelatnost za zastupanje u osiguranju "HM AGENCIJA", upisan pod brojem PZFL 626. 3. Brisanje je izvršeno sa danom 31.07.2019. godine. 4. Izreka ovog Rješenja objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH". 5. Ovo Rješenje je konačno. Broj 01-06.4-059-2471/19 09. rujna 2019. godine Sarajevo Direktor Dinko Musulin, v. r.
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uslovima minimalne tehničke opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje trgovine i trgovinskih usluga FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 68/19 18.09.2019 SN FBiH 100/23, SN FBiH 35/18, SN FBiH 49/12 trgovina,tehnička opremljenost
Pravilnik o dopunama Pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 53/19 26.07.2019 SN FBiH 105/21, SN FBiH 93/19, SN FBiH 25/17, SN FBiH 48/16, SN FBiH 01/15, SN FBiH 83/14, SN FBiH 01/13, SN FBiH 09/11, SN FBiH 77/10, SN FBiH 38/10, SN FBiH 73/09 naplata,doprinosi,registar PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PODNOŠENJU PRIJAVA ZA UPIS I PROMJENE UPISA U JEDINSTVENI SISTEM REGISTRACIJE, KONTROLE I NAPLATE DOPRINOSA Član 1. U Pravilniku o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa ("Službene novine Federacije BiH", br. 73/09, 38/10, 77/10, 9/11, 1/13, 83/14, 1/15, 48/16 i 25/17), u članu 32. iza stava 3. dodaju se novi st. 4. i 5. koji glase: "Porezna uprava je dužna, na osnovu zahtjeva osiguranika iz osnova radnog odnosa, izdati Uvjerenje o osiguranju (JS3610) iz Jedinstvenog sistema. Porezna uprava će svakom osiguraniku iz stava 4. ovog člana, putem interneta, omogućiti pristup podacima o evidentiranom osiguranju po osnovu radnog odnosa (JS3610E)." Član 2. Obrasci JS3610 Uvjerenje o osiguranju i JS3610E Informacija o osiguranju, nalaze se u prilogu ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio.
Pravilnik o dopuni Pravilnika o izgledu i sadržaju, zahtjeva, obrazaca i obavještenja ostalih pratećih dokumenata uz fiskalne sisteme FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 51/19 19.07.2019 SN FBiH 59/12, SN FBiH 30/10 pravilnik RANI PRAVILNIKA, OBRAZACAH DOKUMENilniku o izgledostalih pratećihovine Federacijea, tačka se zamjei sadržaj zahtjena 33. dodaje seHTJEV ZA KORAČi sadržaj zahtjea dat je na obraka. za korekcijuava ovlašteni sea Poreznoj upravravilnik stupa u "Službenim no02-3354-2/10 019. godine arajevo roj 51 O MINISTAJA/FINANCstav (3) tač. bene novine Fnancija - federaAVILNIKKA O IZGLEDA I OBAVJEŠNATA UZ FISKČlan 1. du i sadržaju, h dokumenata e BiH", br. 30/1enjuje zarezom eva za korekcijuČlan 2. e novo poglavljREKCIJU PRIMČlan 33a. va za korekcijuascu ZKDI kojiu primljenih ervis/servise na vi Federacije BoČlan 3. na snagu nareovinama FederaJelkPetakSARSTVO CIJAc) do p) Zakoederacije BiH"alni ministar finDU I SADRŽAJTENJA OSTAKALNE SISTEzahtjeva, obrazuz fiskalne si10 i 59/12) u čli dodaju riječi:u primljenih dne XVIIIa. i članMLJENIH DNEVu primljenih dni je sastavni diodnevnih izvjtraženje obvezosne i Hercego
Pravilnik o dopuni Pravilnika o postupcima i redosljedu radnji u procesu fiskalizacije Federacija BiH Službene novine FBiH 51/19 19.07.2019 SN FBiH 59/12, SN FBiH 86/10, SN FBiH 31/10 pravilnik,fiskalizacija Petak, 19. 7. 2019. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 51 - Strana 3 ЗАХТЈЕВ ЗА КОРЕКЦИЈУ ПРИМЉЕНИХ ДНЕВНИХ ИЗВЈЕШТАЈА Образац ЗКДИ Образац ЗКДИ - ЗАХТЈЕВ ЗА КОРЕКЦИЈУ ПРИМЉЕНИХ ДНЕВНИХ ИЗВЈЕШТАЈА 1. Назив обвезника 2. Јединствени идентификациони број обвезника (ЈИБ) 3. Општина 4. Мјесто 5. Улица и број 6. Телефон и телефакс 7. е-маил обвезника 8. ИБФУ 9. ИБФМ 10. Број дневног извјештаја 11. Датум дневног извјештаја 12. Порезна стопа 13. Идентификациони број клијента (уколико је познато) 14. Вриједност оствареног евидентираног промета по порезној стопи (из дневног извјештаја) [КМ] 15. Вриједност оствареног рекламираног промета по порезној стопи (из дневног извјештаја) [КМ] 16. Вриједност тражене корекције оствареног евидентираног промета по порезној стопи [КМ] 17. Вриједност тражене корекције оствареног рекламираног промета по порезној стопи [КМ] 18. Коригована вриједност оствареног евидентираног промета по порезној стопи [КМ] 19. Коригована вриједност оствареног рекламираног промета по порезној стопи [КМ] 20. Опис разлога за корекцију: Напомене: - Уколико се захтјева корекција по више стопа на истом дневном извјештају, за сваку стопу поновити редове од 12 до 19 ако се образац попуњава електронски међутим уколико порески обвезник попуњава образац Захтјева у папирној форми у том случају за сваку порезну стопу подноси појединачан образац Захтјева - Уколико се захтјева корекција на више дневних извјештаја, а порезни обвезник образац Захтјева попуњава електронски у том случају за сваки дневни извјештај попунити тј. поновити табелу по обрасцу ЗКДИ, међутим уколико порезни обвезник попуњава образац Захтјева у папирној форми у том случају за сваки дневни извјештај подноси појединачан образац Захтјева - Уз попуњен образац у прилогу се требају доставити копије свих рачуна на којима се налазе грешке због којих се захтјева корекција и копија одговарајућег дневног извјештаја/дневних извјештаја 21. Назив овлаштеног сервиса/овлаштеног сервисера 22. ЈИБ овлаштеног сервиса/овлаштеног сервисера 23. Име и презиме сервисера/овлаштеног лица у сервису 24. ЈМБГ сервисера/овлаштеног лица у сервису 25. Датум подношења захтјева 26. Потпис и печат овлаштеног сервисера/овлаштеног сервиса 1000 Na osnovu člana 29. stav (2) i člana 51. stav (3) tačka p) Zakona o fiskalnim sistemima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/09), federalni ministar financija - federalni ministar finansija donosi PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPCIMA I REDOSLIJEDU RADNJI U PROCESU FISKALIZACIJE Član 1. U Pravilniku o postupcima i redoslijedu radnji u procesu fiskalizacije ("Službene novine Federacije BiH", br. 31/10, 86/10 i 59/12) u članu 2. u stavu (8) iza riječi: "dužan je PU" dodaju se riječi: "i Ministarstvu". U stavu (9) na kraju teksta, tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: "i ažurirani pregled o servisnoj mreži dostaviti Ministarstvu i PU." Iza stava (14) dodaje se novi stav (15) koji glasi: "(15) Ovlašteni proizvođač/zastupnik je dužan dostaviti informacije ovlaštenim servisima/ovlaštenim serviserima kojima je izdao ovlaštenje, o vijeku trajanja hardverskih dijelova fiskalnog uređaja." Član 2. Član 3. mijenja se i glasi: "Član 3. (Tehnike, postupci i obaveze u procesu fiskalizacije za ovlaštene servise i ovlaštene servisere) (1) Ovlašteni servis dužan je imati ovlaštenje od ovlaštenog proizvođača/zastupnika i potpisan ugovor sa ovlaštenim proizvođačem/zastupnikom o servisiranju i tehničkoj podršci za sve tipove fiskalnih sistema za koje vrši servisiranje i pruža tehničku podršku obveznicima. (2) Ovlašteni servis obavezan je imati minimalno jednog zaposlenog servisera koji posjeduje ovlaštenje od ovlaštenog proizvođača/zastupnika za servisiranje i pružanje teničke podrške za tipove fiskalnih sistema za koje vrši servisiranje i pruža tehničku podršku obveznicima. (3) Ovlašteni servis potpisuje ugovor o servisiranju fiskalnih sistema sa svakim obveznikom čije fiskalne sisteme servisira. (4) Ovlašteni servis na osnovu potpisanog Zahtjeva za inicijalnu fiskalizaciju (u daljem tekstu: ZIF) od strane obveznika i tek nakon što mu se isporuči ispravan i plombiran fiskalni uređaj od strane proizvođača ili ovlaštenog servisa, elektroničkim putem šalje ZIF PU u ime svog klijenta (obveznika) sa IBFU i IBFM koji je vezan za taj fiskalni uređaj. (5) Fiskalizacija se obavlja u poslovnim prostorijama ovlaštenog servisa, a u njoj sudjeluju ovlašteno lice PU i ovlašteni serviser. (6) Ovlašteni servis/serviser je dužan prilikom fiskalizacije u fiskalni uređaj upisati JIB i PIB (kao i IOSA u slučaju fiskalnog pisača i fiskalne kase-pisača) klijenta, te vremenske odrednice završetka fiskalizacije. Ukoliko klijent nije PDV obveznik, u polje namijenjeno za PIB upisuju se nule. (7) Ovlašteni serviser je dužan u fiskalni uređaj upisati naziv i adresu prodajnog mjesta. (8) Ovlašteni serviser je dužan popuniti servisne knjižice sa potrebnim podacima. (9) Ovlašteni servis je dužan povezati fiskalni uređaj sa terminalom. (10) Ovlašteni serviser je dužan, nakon stavljanja fiskalne i programske plombe, staviti servisnu plombu na fiskalni uređaj i terminal. (11) Ovlašteni servis, nakon obavljene fiskalizacije, isporučuje fiskalizirani fiskalni uređaj, tj. kompletan fiskalni sistem obvezniku u ovlaštenom servisu ili na prodajnom mjestu obveznika. (12) Ovlašteni servis je dužan prikupiti svu potrebnu i pravilno popunjenu dokumentaciju koja je neophodna za zaključenje ugovora o korištenju GPRS usluga između obveznika i telekomunikacijskog operatera ili drugog subjekta koji osigurava GPRS mrežu, te istu dostaviti ovlaštenom proizvođaču/zastupniku u roku od sedam dana od dana isporuke fiskaliziranog fiskalnog uređaja i terminala obvezniku, a u skladu sa procedurom propisanom od strane ovlaštenog proizvođača/zastupnika. (13) Ovlašteni servis servisira fiskalne sisteme obveznicima s kojima ima potpisan ugovor o servisiranju i vrši tehnički pregled dijelova fiskalnih sistema u skladu sa članom 46. stav (12) i članom 47. stav (2) Zakona. (14) Ovlašteni servis/ovlašteni serviser dužan je kod tehničkog pregleda iz člana 46. stav (10) Zakona, za fiskalne uređaje Broj 51 - Strana 4 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Petak, 19. 7. 2019. koji su stariji od tri godine, izvršiti iščitavanje elektroničkog žurnala, za period od posljednjeg iščitavanja elektroničkog žurnala i dostaviti izvještaj o prometu obvezniku zajedno sa fiskalnim uređajem. Ukoliko postoji razlika u izvještaju o prometu na elektroničkom žurnalu u odnosu na promet dostavljen na server PU, ovlašteni servis/ovlašteni serviser je dužan izvršiti korekciju dnevnih izvještaja i obvezniku dostaviti izvještaj o utvrđenom prometu za taj period. (15) Kod svake prijave neispravnosti fiskalnog sistema ili dijela fiskalnog sistema iz člana 6. stav (20) ovog pravilnika od strane obveznika, ovlašteni servis/ovlašteni serviser je dužan da očita elektronički žurnal, za period od posljednjeg iščitavanja elektroničkog žurnala i obvezniku zajedno sa fiskalnim uređajem dostavi izvještaj o prometu na elektroničkom žurnalu i prometu dostavljenom na server PU. (16) Ovlašteni servis/ovlašteni serviser dužan je u skladu sa informacijama iz člana 2. stav (14) ovog pravilnika, izvršiti zamjenu dijelova fiskalnog uređaja, kod tehničkog pregleda iz člana 46. stav (10) Zakona. (17) U slučajevima kada ovlašteni servis/ovlašteni serviser ne može da očita elektronički žurnal ili je prema članu 6. stav (19) ovog pravilnika od strane obveznika obaviješten o neslaganju prometa, dužan o istom je obavijestiti Komisiju Ministarstva, putem PU. (18) Ovlašteni servis/ovlašteni serviser dužan je izvršiti korekciju dnevnih izvještaja po zahtjevu obveznika, a koji su nastali greškom obveznika ili kvarom na fiskalnom uređaju koji ovlašteni servis/ovlašteni serviser može otkloniti. (19) Ovlašteni servis dužan je svaku servisnu intervenciju evidentirati u pisanim i elektroničkim servisnim knjižicama u skladu sa članom 46. stav (7) Zakona. (20) Ovlašteni servis dužan je pisano obavijestiti PU o svim slučajevima neosnovanog prijavljivanja neispravnosti fiskalnog proizvoda. (21) Ovlašteni servis je dužan podnijeti PU zahtjev za naknadnu fiskalizaciju usljed servisiranja, ukoliko se prilikom servisiranja utvrdi potreba za skidanjem fiskalne ili programske plombe sa fiskaliziranog fiskalnog uređaja. Nakon odobrenja zahtjeva od strane PU i nakon što se servisiranje završi, ovlašteni servis ponovno vrši fiskalizaciju fiskalnog uređaja. (22) Ovlašteni serviser, na osnovu odobrenog zahtjeva obveznika za brisanje iz registra fiskaliziranih uređaja, vrši defiskalizaciju fiskalnog uređaja u ovlaštenom servisu uz prisustvo ovlaštena lica PU. (23) Ovlašteni servis dužan je osigurati tehničke i kadrovske uvjete za preuzimanje podataka iz fiskalne memorije i memorije sa elektroničkim žurnalom. (24) U slučaju preuzimanja podataka iz fiskalne memorije i/ili memorije sa elektroničkim žurnalom, ovlašteni serviser dužan je uz prisustvo ovlaštena lica PU ukloniti fiskalni modul i/ili memoriju sa elektroničkim žurnalom iz fiskalnog uređaja i iz istih preuzeti sve podatke. (25) Nakon preuzimanja podataka iz fiskalne memorije i/ili memorije sa elektroničkim žurnalom ovlašteni serviser je dužan, na zahtjev PU, čuvati fiskalni modul i/ili memoriju sa elektroničkim žurnalom radi vještačenja. (26) Ovlašteni serviser je, u slučaju gubitka ovlaštenja za servisiranje fiskalnih sistema, dužan vratiti serviserski pečat ovlaštenom proizvođaču/zastupniku. (27) Ovlaštenom serviseru koji prekine radni odnos ili ugovor sa ovlaštenim serviserom prestaje važiti ovlaštenje za servisiranje i pružanje tehničke podrške za fiskalne sisteme." Član 3. U članu 4. iza stava (12) dodaje se novi stav (13) koji glasi: "(13) PU je dužna po zaprimljenom zahtjevu za korekciju primljenih dnevnih izvještaja od ovlaštenog servisa/ovlaštenog servisera i obveznika, odnosno po zaprimljenoj dokumentaciji Komisije Ministarstva, izvršiti korekciju dnevnog prometa u roku od dva dana od dana zaprimanja zahtjeva odnosno dokumentacije." Dosadašnji st. (13) do (16) postaju st. (14) do (17). Član 4. U članu 5. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi: "(3) Komisija Ministarstva je dužna po prijavi ovlaštenog servisa/ovlaštenog servisera iz člana 3. stav (17) ovog pravilnika, utvrditi ispravnost uređaja i naložiti otklanjanje kvara ukoliko je moguće. U slučajevima gdje se ne može otkloniti kvar na fiskalnom uređaju, a isti je utvrđen od strane Komisije, PU će po dostavljenoj dokumentaciji Komisije Ministarstva izvršiti korekciju prometa za svaki fiskalni uređaj, u skladu sa poslovnim knjigama obveznika". Dosadašnji stav (3) postaje stav (4). Član 5. U članu 6. iza stava (18) dodaje se novi stav (19) koji glasi: "(19) Obveznik je po prijemu izvještaja iz člana 3. st. (14) i (15) ovog Pravilnika dužan izvršiti kontrolu prometa po izvještaju sa Knjigom dnevnih izvještaja i svojim poslovnim knjigama i u slučaju neslaganja prometa o istom obavijestiti ovlašteni servis/ovlaštenog servisera." Dosadašnji st. (19) do (22) postaju st. (20) do (23). Iza dosadašnjeg stava (22), koji postaje stav (23), dodaje se novi stav (24) koji glasi: "(24) Obveznik je dužan tražiti korekciju dostavljenih dnevnih izvještaja na server PU, putem svog ovlaštenog servisa/ovlaštenog servisera, u slučaju da su isti nastali njegovom greškom ili kvarom na fiskalnom uređaju koji ovlašteni servis/ovlašteni serviser može otkloniti." Dosadašnji st. (23) do (30) postaju st. (25) do (32). Član 6. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj 05-02-3353-3/10 Jula 2019. godine Sarajevo Ministrica Jelka Milićević, s. r. Na temelju članka 29. stavak (2) i članka 51. stavak (3) točka p) Zakona o fiskalnim sustavima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/09), federalni ministar financija - federalni ministar finansija donosi PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPCIMA I REDOSLIJEDU RADNJI U PROCESU FISKALIZACIJE Članak 1. U Pravilniku o postupcima i redoslijedu radnji u procesu fiskalizacije ("Službene novine Federacije BiH", br. 31/10, 86/10 i 59/12) u članku 2. u stavku (8) iza riječi: "dužan je PU" dodaju se riječi: "i Ministarstvu". U stavku (9) na kraju teksta, točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: "i ažurirani pregled o servisnoj mreži dostaviti Ministarstvu i PU." Iza stavka (14) dodaje se novi stavak (15) koji glasi:
Uredba o izmjeni Uredbe o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 48/19 10.07.2019 SN FBiH 84/18, SN FBiH 74/17 finansijska konsolidacija
Pravilnik o listi profesionalnih bolesti Federacija BiH Službene novine FBiH 45/19 28.06.2019 lista,pravilnik,profesionalna bolest Petak, 28. 6. 2019. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 45 - Strana 29 III. Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". V. broj 755/2019 27. juna/lipnja 2019. godine Sarajevo Premijer Fadil Novalić, s. r. FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE 891 Na osnovu člana 51. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj 13/18), Federalno ministarstvo rada i socijalne politike donosi PRAVILNIK O LISTI PROFESIONALNIH BOLESTI Član 1. Ovim pravilnikom utvrđuju se bolesti koje se prema članu 50. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije BiH smatraju profesionalnim, uslovi pod kojima se te bolesti smatraju profesionalnim, kao i poslovi na kojima se te bolesti pojavljuju. Član 2. (1) Profesionalne bolesti su određene bolesti nastale u toku osiguranja, prouzrokovane dužim neposrednim djelovanjem štetnosti prisutnim u procesu rada ili radnoj sredini, odnosno poslovima koje je radnik/osiguranik obavljao, kao i bolesti za koje je poznato da mogu biti posljedica djelovanja štetnosti koje su u vezi sa procesom rada i/ili radnom sredinom, a intenzitet štetnosti i dužina trajanja izloženosti toj štetnosti je na nivou za koji je poznato da uzrokuje oštećenje zdravlja. (2) Poslovi na kojima se javljaju profesionalne bolesti smatraju se poslovi gdje su radnici izloženi hemijskim, fizičkim i biološkim profesionalnim štetnostima i naprezanjima navedenim u Listi profesionalnih bolesti, koja je sastavni dio ovog pravilnika. Član 3. (1) Profesionalne bolesti iz člana (2) ovog pravilnika dokazuju se u ustanovama medicine rada na osnovu poznatih i prihvaćenih programa obrade (algoritma), a dijagnostički postupak obuhvata: a) radnu anamnezu i dokazivanje povezanosti bolesti i izloženosti na radnom mjestu, b) kliničku sliku sa pojavom oštećenja funkcije i/ili morfologije organa ili organskih sistema za koje je poznato da je određena štetnost iz radne sredine može uzrokovati, c) pozitivne nalaze dijagnostičkih metoda i postupaka koji mogu objektivizirati to oštećenje. (2) Prisutnost štetnosti iz stava (1) tačka a) ovog člana utvrđuje se: a) procjenom opasnosti/rizika ili na drugi način koji omogućava da se sa sigurnošću utvrdi prisutnost štetnosti, b) određivanjem intenziteta (mjerenjem, neposrednim uvidom u uslove rada ili na drugi način koji omogućava da se sa sigurnošću utvrdi intenzitet štetnosti) i trajanja izloženosti toj štetnosti. (3) Profesionalne bolesti šifriraju se sa dvije šifre, prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti, povreda i uzroka smrti i prema Listi profesionalnih bolesti. (4) Lista profesionalnih bolesti biće inovirana svakih pet godina. Član 4. Profesionalnim bolestima smatraju se bolesti utvrđene u Listi profesionalnih bolesti. Član 5. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH". LISTA PROFESIONALNIH BOLESTI 1. BOLESTI UZROKOVANE DJELOVANJEM HEMIJSKIH MATERIJA Redni broj Profesionalne bolesti Poslovi na kojima se bolesti pojavljuju Uslovi za utvrđivanje bolesti kao profesionalne 1. Bolesti uzrokovane olovom i njegovim jedinjenjima Poslovi i radna mjesta na kojima postoji izloženost olovu ili njegovim jedinjenjima. Pozitivna radna anamneza, izražena klinička slika trovanja ili specifična oštećenja krvi i krvotvornih organa, perifernog ili centralnog nervnog sistema, oštećenja bubrega, te pozitivni laboratorijski nalazi 2. Bolesti uzrokovane živom i njenim jedinjenjima Poslovi i radna mjesta na kojima postoji izloženost živi ili njenim jedinjenjima. Pozitivna radna anamneza, klinička slika trovanja sa specifičnim oštećenjima nervnog sistema i bubrega ili najmanje tri od ostalih organa ili organskih sistema: jetra, srce, probavni ili respiratorni sistem. 3. Bolesti uzrokovane arsenom i njegovim jedinjenjima Poslovi i radna mjesta na kojima postoji izloženost arsenu ili njegovim jedinjenjima. Pozitivna radna anamneza, klinička slika trovanja sa specifičnim oštećenjima nervnog sistema i bubrega ili najmanje tri od ostalih organa ili organskih sistema: jetra, srce, probavni ili respiratorni sistem. 4. Bolesti uzrokovane fosforom i njegovim jedinjenjima Poslovi i radna mjesta na kojima postoji izloženost fosforu i njegovim jedinjenjima. Pozitivna radna anamneza, klinička slika trovanja sa specifičnim oštećenjima dva od sljedećih organa ili organskih sistema: kosti, jetra, bubrezi, nervni sistem, krv i krvotvorni organi i srce. 5. Bolesti uzrokovane manganom i njegovim jedinjenjima Poslovi i radna mjesta na kojima postoji izloženost manganu ili njegovim jedinjenjima. Pozitivna radna anamneza, klinička slika trovanja sa specifičnim oštećenjima nervnog sistema ili dva od sljedećih organa ili organskih sistema: jetra, bubrezi, krv i krvotvorni organi, respiratorni sistem. 6. Bolesti uzrokovane hromom i njegovim jedinjenjima Poslovi i radna mjesta na kojima postoji izloženost hromu ili njegovim jedinjenjima. Pozitivna radna anamneza, klinička slika trovanja sa specifičnim oštećenjima tri organa ili organska sistema: pluća, koža i sluznice. 7. Bolesti uzrokovane niklom i njegovim jedinjenjima Poslovi i radna mjesta na kojima postoji izloženost niklu ili njegovim jedinjenjima. Pozitivna radna anamneza, klinička slika trovanja sa specifičnim oštećenjima tri organa ili organska sistema: gornji i donji dišni putevi, pluća, koža, bubrezi i srce; pozitivni rezultati epikutanih testiranja; u slučaju malignih promjena pozitivan PH nalaz. 8. Bolesti uzrokovane berilijem i njegovim jedinjenjima Poslovi i radna mjesta na kojima postoji izloženost berilijumu ili njegovim jedinjenjima. Pozitivna radna anamneza, klinička slika trovanja sa specifičnim promjenama na plućima (hemijska pneumonija) i pozitivan nalaz radiografije pluća. 9. Bolesti uzrokovane kadmijem i njegovim jedinjenjima Poslovi i radna mjesta na kojima postoji izloženost kadmiju ili njegovim jedinjenjima. Pozitivna radna anamneza, klinička slika trovanja sa specifičnim oštećenjima bubrega ili kostiju ili dva od sljedećih organa ili organskih sistema: respiratorni sistem,bubrezi, krv i krvotvorni organi. 10. Bolesti uzrokovane selenom i njegovim jedinjenjima Poslovi i radna mjesta na kojima postoji izloženost selenu ili njegovim jedinjenjima. Pozitivna radna anamneza, klinička slika trovanja sa specifičnim oštećenjima tri organa ili organska sistema: jetra, bubrezi, centralni nervni sistem, respiratorni sistem. 11. Bolesti uzrokovane vanadijem i njegovim jedinjenjima Poslovi i radna mjesta na kojima postoji izloženost vanadijumu ili njegovim jedinjenjima. Pozitivna radna anamneza, klinička slika trovanja sa specifičnim oštećenjima tri organa ili organska sistema: pluća, centralni nervni sistem, periferni nervni sistem, srce, krvni sudovi, koža i sluznice. 12. Bolesti uzrokovane cinkom i njegovim jedinjenjima Poslovi i radna mjesta na kojima postoji izloženost cinku ili njegovim jedinjenjima. Pozitivna radna anamneza, klinička slika trovanja sa specifičnim oštećenjima tri organa ili organska sistema: respiratorni sistem, koža i sluznice, jetra, bubrezi, probavni sistem. Broj 45 - Strana 30 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Petak, 28. 6. 2019. 13. Bolesti uzrokovane bakrom i njegovim jedinjenjima Poslovi i radna mjesta na kojima postoji izloženost bakru ili njegovim jedinjenjima. Pozitivna radna anamneza, klinička slika trovanja sa specifičnim oštećenjima tri organa ili organska sistema: jetra, bubrezi, centralni nervni sistem, probavni sistem, organ vida, krv, psihički poremećaji. 14. Bolesti uzrokovane aluminijem i njegovim jedinjenjima Poslovi i radna mjesta na kojima postoji izloženost aluminijumu ili njegovim jedinjenjima. Pozitivna radna anamneza, klinička slika trovanja sa specifičnim oštećenjima tri organa ili organska sistema: pluća, centralni nervni sistem, periferni nervni sistem, kosti, bubrezi, srce. 15. Bolesti uzrokovane kobaltom i njegovim jedinjenjima Poslovi i radna mjesta na kojima postoji izloženost kobaltu ili njegovim jedinjenjima. Pozitivna radna anamneza, klinička slika trovanja sa specifičnim oštećenjima tri organa ili organska sistema: respiratorni sistem, srce, bubrezi, štitna žlijezda. 16. Bolesti uzrokovane kalajem i njegovim jedinjenjima Poslovi i radna mjesta na kojima postoji izloženost kalaju ili njegovim jedinjenjima. Pozitivna radna anamneza, klinička slika trovanja sa specifičnim oštećenjima tri organa ili organska sistema: respiratorni sistem, centralni nervni sistem, bubrezi, jetra, žučni putevi. 17. Bolesti uzrokovane antimonom i njegovim jedinjenjima Poslovi i radna mjesta na kojima postoji izloženost antimonu ili njegovim jedinjenjima. Pozitivna radna anamneza, klinička slika trovanja sa specifičnim oštećenjima tri organa ili organska sistema: respiratorni sistem, probavni sistem, srce, koža i sluznice. 18. Bolesti uzrokovane talijem i njegovim jedinjenjima Poslovi i radna mjesta na kojima postoji izloženost talijumu ili njegovim jedinjenjima. Pozitivna radna anamneza, klinička slika trovanja sa specifičnim oštećenjima organa ili organska sistema: centralni nervni sistem periferni nervni sistem, probavni sistem, koža. 19. Bolesti uzrokovane halogenima i njihovim jedinjenjima Poslovi i radna mjesta na kojima postoji izloženost halogenima i njegovim jedinjenjima (fluor, hlor, brom, jod). Pozitivna radna anamneza, klinička slika trovanja sa specifičnim oštećenjima kože, iritativni efekti na koži; pozitivni laboratorijski nalazi. 20. Bolesti uzrokovane inertnim i hemijskim zagušljivcima Poslovi i radna mjesta na kojima postoji izloženost inertnim zagušljivcima (ugljen dioksid, metan, etan, azot) i hemijskim zagušljivcima (ugljen monoksid, sumporovodonik, cijanovodonik). Pozitivna radna anamneza, klinička slika trovanja sa specifičnim oštećenjima dva od sljedećih organa ili organskih sistema: centralni nervni sistem, respiratorni sistem, srce i krvni sudovi, krv i krvotvorni organi, neurološka i intelektualna oštećenja. 21. Bolesti uzrokovane nadražljivcima Poslovi i radna mjesta na kojima postoji izloženost nadražljivcima ili njegovim toksičnim jedinjenjima (amonijak, sumpordioksid, hlor, fluorovodonik, azotni oksidi–azotni oksid, azotni oksidul, azotdioksid, anhidrid azotne i azotaste kiselinei fozgen i ozon). Pozitivna radna anamneza, klinička slika trovanja sa specifičnim oštećenjima ili iritacijom sluznice nosa, očiju i respiratornog sistema; u slučaju azotnih oksida pozitivan nalaz radiografije pluća (alveolarna zasjenjenja). 22. Bolesti uzrokovane alifatičnim ugljovodonicima i njihovim jedinjenjima Poslovi i radna mjesta na kojima postoji izloženost alifatičnim ugljovodonicima (benzin, nafta, kerozin, parafini). Pozitivna radna anamneza, klinička slika trovanja sa specifičnim oštećenjima dva od sljedećih organa ili organskih sistema: krv i krvotvorni organi, jetra, bubrezi, respiratorni sistem, nervni sistem, koža i sluznice. 23. Bolesti uzrokovane benzenom, njegovim homolozima i derivatima ili drugim cikličkim spojevima Poslovi i radna mjesta na kojima postoji izloženost benzenu, njegovim homolozima i derivatima ili drugim cikličkim spojevima (metil-benzen, dimetil-benzen, etil-benzen, propil-benzen, fenil-benzen). Pozitivna radna anamneza, klinička slika trovanja sa specifičnim oštećenjima dva od sljedećih organa ili organskih sistema: krv i krvotvorni organi, jetra, bubrezi i nervni sistem. 24. Bolesti uzrokovane halogenim derivatima ugljovodonika Poslovi i radna mjesta na kojima postoji izloženost halogenim derivatima ugljovodonika (dihlormetan, trihlormetan-hloroform, tetrahlormetan, trihloretan, vinilhlorid-izomer 1,1,2 trihloretana, tetrahloretan, trihloretilen, tetrahloretilen i dr.). Pozitivna radna anamneza, klinička slika trovanja sa specifičnim oštećenjima dva od sljedećih organa ili organskih sistema: krv i krvotvorni organi, jetra, bubrezi, centralni nervni sistem i koža; za vinilhlorid i akroosteoliza. 25. Bolesti uzrokovane alkoholima, esterima, eterima, glikolima, aldehidima i ketonima Poslovi i radna mjesta na kojima postoji izloženost alkoholima, esterima, eterima, glikolima, aldehidima i ketonima. Pozitivna radna anamneza, klinička slika trovanja sa specifičnim oštećenjima dva od sljedećih organa ili organskih sistema: krv i krvotvorni organi, jetra, bubrezi, centalni nervni sistem. 26. Bolesti uzrokovane amino i nitro derivatima ugljovodonika Poslovi i radna mjesta na kojima postoji izloženost amino i nitro derivatima ugljovodonika (anilin, toluidin, ksilidin, naftilamin, nitroanilin, difenilamin, dinitrobenzen i dr.). Pozitivna radna anamneza, klinička slika trovanja sa specifičnim oštećenjima dva od sljedećih organa ili organskih sistema: krv i krvotvorni organi, jetra, bubrezi, centralni nervni sistem, koža. 27. Bolesti uzrokovane pesticidima koji nisu obuhvaćeni pod drugim tačkama (antiholinesterazni spojevi i hlorirani ugljovodonici) Poslovi i radna mjesta na kojima postoji izloženost pesticidima i njihovim toksičnim jedinjenjima. Pozitivna radna anamneza, klinička slika trovanja sa specifičnim oštećenjima centralnog nervnog sistema, probavnog sistema, respiratornog sistema, organa vida, krvi i krvotvornih organa. 28. Bolesti uzrokovane ugljen disulfidom Poslovi i radna mjesta na kojima postoji izloženost ugljen disulfidu i njihovim toksičnim jedinjenjima. Pozitivna radna anamneza, klinička slika trovanja sa specifičnim oštećenjima dva od organa ili organskih sistema: organ vida, centralni nervni sistem, periferni nervni sistem (neurološki i psihički poremećaji). 2. BOLESTI UZROKOVANE DJELOVANJEM FIZIČKIH FAKTORA 29. Bolesti izazvane jonizujućim zračenjem Poslovi i radna mjesta na kojima postoji ekspozicija otvorenim i zatvorenim izvorima jonizujućeg zračenja (Dokaz o trajanju ekspozicije najmanje pet godina-ličnom biodozimetrijom). Pozitivna radna anamneza, klinička slika sa morfološkim i funkcionalnim promjenama u krvi i krvotvornim organima ili koži(ulcerozni radiodermitis) ili očnog sočiva (katarakta) ili hipotireoza izazvana radioaktivnim jodom. (Dokaz dozimetrije i radiotoksikološki nalazi). 30. Bolesti izazvane nejonizujućim zračenjem Poslovi i radna mjesta na kojima postoji ekspozicija izvorima nejonizujućeg zračenja (Dokaz o trajanju ekspozicije najmanje pet godina). Pozitivna radna anamneza, morfološke i funkcionalne promjene na organu vida (katarakta). 31. Bolesti izazvane povećanim ili smanjenim atmosferskim pritiskom Poslovi i radna mjesta kesonaca, ronilaca i letačkog osoblja. Pozitivna radna anamneza, ponavljana zračna embolija pluća, oštećenja centralnog nervnog sistema ili srčanog mišića ili koštanog sistema. 32. Oštećenja sluha izazvana bukom Poslovi i radna mjesta pri kojima nivo buke prelazi N-85 krivulju frekventne analize buke. Pozitivna radna anamneza, obostrano perceptivno oštećenje sluha preko 30% po Fowler-u, rezultati periodičnih pregleda koji ukazuju na progresiju oštećenja sluha tokom rada u buci. 33. Bolesti izazvane vibracijama koje se prenose na ruke ili na cijelo tijelo Poslovi na kojima postoji izloženost vibacijama, rad sa aparatima, mašinama i vozilima koji proizvode lokalne i opće vibracije. Pozitivna radna anamneza, izražena klinička slika sa oštećenjima mišića, tetiva, kostiju, zglobova, kičme, perifernih nerava i perifernih krvnih sudova. 34. Hronične periartritične promjene (tendovaginitis, epikondilitis, burzitis, sindrom karpalnog tunela) Poslovi uz prisutnost ponavljanih pokreta, stalnog pritiska, nefiziološkog položaja i mikrotrauma. Pozitivna radna anamneza, izražena klinička slika zapaljenskih periartritičnih promjena lakta, ramena, šake, prepatelarne burze sa umanjenjem funkcije zahvaćenog zgloba, odnosno klinička slika sa morfološkim znacima hronične kompresije i funkcionalnim ispadima za sindrom karpalnog tunela. 35. Paraliza perifernih nerava uzrokovana kumulativnom traumom Poslovi uz prisutnost ponavljanih pokreta, stalnog pritiska, nefiziološkog položaja i mikrotrauma. Pozitivna radna anamneza, izražena klinička slika oštećenja perifernog nerva (EMNG nalaz). Petak, 28. 6. 2019. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 45 - Strana 31 36. Oštećenja meniskusa koljena usljed dugotrajnog opterečenja u nefiziološkom položaju Poslovi vezani za dugotrajno klečanje ili stalne rotacije natkoljenice prema potkoljenici (80% radnog vremena). Pozitivna radna anamneza, izražena klinička slika sa morfološkim lezijama meniskusa i funkcionalnim promjenama koljenog zgloba, CT ili MR nalaz koljena. 3. BOLESTI UZROKOVANE BIOLOŠKIM FAKTORIMA 37. Tropske bolesti izazvane virusima, bakterijama i parazitima Poslovi vezani za rad i boravak u tropskim uslovima. Pozitivna radna anamneza, izražena klinička slika tropske bolesti (dokaz o kontaktu sa biološkim agensom ili parazitom), pozitivni serološki testovi. 38. Antropozoonoze (antraks, maleus, bruceloza, salmoneloza, infektivna hemoragična žutica) Poslovi i radna mjesta na kojima je ostvaren kontakt sa zaraženim životinjama i drugim zaraženim materijama. Pozitivna radna anamneza, klinička slika antropozoonoze, dokaz o kontaktu sa biološkim agensom i prostornoj i vremenskoj povezanosti sa pojavom bolesti. 39. Virusni hepatitis Poslovi i radna mjesta na kojima je ostvaren parenteralni kontakt sa uzročnikom bolesti. Pozitivna radna anamneza, klinička slika hepatitisa, pozitivni laboratorijski nalazi, dokaz o kontaktu sa biološkim agensom i prostornoj i vremenskoj povezanosti sa pojavom bolesti. 40. Parenteralna infekcija izazvana virusom HIV-a Poslovi i radna mjesta na kojima je ostvaren parenteralni kontakt sa uzročnikom bolesti. Pozitivna radna anamneza, klinička slika HIV oboljenja, dokaz o parenteralnoj infekciji sa biološkim agensom i vremenskoj i prostornoj povezanosti sa pojavom bolesti. 41. Tuberkuloza Poslovi i radna mjesta na kojima je ostvaren kontakt sa bacilom tuberkuloze. Pozitivna radna anamneza, klinička slika tuberkuloze prouzrokovane bacilom tuberkuloze rezistentnim na antituberkulozne lijekove. 4. BOLESTI RESPIRATORNIH ORGANA 42. Silikoza pluća Poslovi i radna mjesta na kojima postoji izloženost prašini slobodnog silicijumdioksida. Pozitivna radna anamneza, izražene radiografske promjene na plućima, poremećaj plućne ventilacije najmanje srednjeg stepena ili veći. 43. Silikotuberkuloza Poslovi i radna mjesta na kojima postoji izloženost prašini slobodnog silicijumdioksida. Pozitivna radna anamneza, izražene radiografske promjene na plućima, poremećaj plućne ventilacije, kao i znaci aktivne tuberkuloze pluća. 44. Azbestoza pluća Poslovi i radna mjesta na kojima postoji izloženost azbestnim vlaknima. Pozitivna radna anamneza, klinički nalaz sa izraženim radiografskim promjenama na plućima, poremećaj plućne ventilacije najmanje srednjeg stepena ili veći. 45. Pneumokonioza rudara ugljenokopa Poslovi i radna mjesta u rudnicima sa podzemnom eksploatacijom. Pozitivna radna anamneza, klinički nalaz sa izraženim radiografskim promjenama na plućima, poremećaj plućne ventilacije najmanje srednjeg stepena ili veći. 46. Pneumokonioza uzrokovana tvrdim metalom Poslovi proizvodnje i prerade tvrdog metala. Pozitivna radna anamneza, klinički nalaz sa izraženim radiografskim promjenama na plućima, poremećaj plućne ventilacije najmanje srednjeg stepena ili veći. 47. Bisinoza pluća Poslovi i radna mjesta gdje postoji izloženost prašini pamuka, lana i konoplje, posenbo u početnim fazama prerade. Pozitivna radna anamneza, klinički nalaz sa izraženim radiografskim promjenama na plućima, poremećaj plućne ventilacije najmanje srednjeg stepena ili veći (redukcija FEV-a). 48. Bronhijalna astma Poslovi i radna mjesta na kojima postoji izloženost materijama koje izazivaju alergijsko ili iritativno djelovanje na dišne puteve. Pozitivna radna anamneza, klinička slika astme sa verifikacijom napada u toku rada, pozitivni nespecifični i specifični bronhoprovokativni testovi, pozitivni alergijski testovi na specifične alergene radnog mjesta. U slučaju kad je bronhoprovokativni test kontraindiciran, pozitivni imunološki testovi. 49. Alergijski bronhoalveolitis Poslovi i radna mjesta na kojima postoji izloženost prašini koja sadrži spore gljivica i proteinske čestice vegetativnog ili animalnog porijekla, koje imaju senzibilizirajuće djelovanje. Pozitivna radna anamneza, klinička slika sa specifičnim radiografskim promjenama na plućima, poremećaj plućne ventilacije srednjeg stepena, pozitivne akutane probe na alergene radnog mjesta i specifične imunološke proimjene. 5. BOLESTI KOŽE 50. Kontaktni dermatitis Poslovi uz trajni ili povremeni kontakt sa alergenima ili nadražljivcima kože. Pozitivna radna anamneza, izražena klinička slika hroničnog ili recidivirajućeg dermatitisa, pozitivni kožni testovi koji potvrđuju kontakt sa alergenom ili toksičnom materijom. 6. MALIGNE BOLESTI 51. Maligne bolesti Poslovi i radna mjesta gdje se ostvaruje kontakt sa kancerogenim materijama iz Liste sigurno dokazanih karcinogena (Grupa 1 karcinogena) Međunarodne agencije za istraživanje raka- IARC (azbest, benzidin i njegove soli, bishlor, spojevi hroma VI, čađ, kameni ugalj ili ugalj, beta-naftil amin, vinil-hlorid, benzen, toksični nitro i amino derivati benzena i/ili njegovih homologa, jonizujuće zračenje, katran , bitumen, mineralno ulje, antracen i jedinjenja, nikl i jedinjenja, drvna prašina, arsen i njegova jedinjenja, berilij i njegova jedinjenja, kadmij i njegova jedinjenja, mineralna vlakna, etilenoksid, virus hepatitisa B (HBV) i virus hepatitisa C (HCV) kao i druge hemijske materije sa liste IARC. Klinička slika malignog oboljenja prouzrokovana jonizujućim zračenjem ili ultravioletnim zracima ili hemijskim karcinogenima sa IARC liste sigurno dokazanih karcinogena. Broj 04-35/16-1461/19 14. juna 2019. godine Sarajevo Ministar Vesko Drljača Na temelju članka 51. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj 13/18), Federalno ministarstvo rada i socijalne politike donosi PRAVILNIK O LISTI PROFESIONALNIH BOLESTI Članak 1. Ovim pravilnikom utvrđuju se bolesti koje se prema članku 50. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju Federacije BiH smatraju profesionalnim, uslovi pod kojima se te bolesti smatraju profesionalnim, kao i poslovi na kojima se te bolesti pojavljuju. Članak 2. (1) Profesionalne bolesti su određene bolesti nastale u toku osiguranja, prouzrokovane dužim neposrednim djelovanjem štetnosti prisutnim u procesu rada ili radnoj sredini, odnosno poslovima koje je radnik/osiguranik obavljao, kao i bolesti za koje je poznato da mogu biti posljedica djelovanja štetnosti koje su u vezi sa procesom rada i/ili radnom sredinom, a intenzitet štetnosti i dužina trajanja izloženosti toj štetnosti je na nivou za koji je poznato da uzrokuje oštećenje zdravlja. (2) Poslovi na kojima se javljaju profesionalne bolesti smatraju se poslovi gdje su radnici izloženi kemijskim, fizičkim i biološkim profesionalnim štetnostima i naprezanjima Broj 45 - Strana 32 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Petak, 28. 6. 2019. navedenim u Listi profesionalnih bolesti, koja je sastavni dio ovog pravilnika. Članak 3. (1) Profesionalne bolesti iz članka (2) ovog pravilnika dokazuju se u ustanovama medicine rada na osnovu poznatih i prihvaćenih programa obrade (algoritma), a dijagnostički postupak obuhvata: a) radnu anamnezu i dokazivanje povezanosti bolesti i izloženosti na radnom mjestu, b) kliničku sliku sa pojavom oštećenja funkcije i/ili morfologije organa ili organskih sistema za koje je poznato da je određena štetnost iz radne sredine može uzrokovati, c) pozitivne nalaze dijagnostičkih metoda i postupaka koji mogu objektivizirati to oštećenje. (2) Prisutnost štetnosti iz stavka (1) točka a) ovog članka utvrđuje se: a) procjenom opasnosti/rizika ili na drugi način koji omogućava da se sa sigurnošću utvrdi prisutnost štetnosti, b) određivanjem intenziteta (mjerenjem, neposrednim uvidom u uslove rada ili na drugi način koji omogućava da se sa sigurnošću utvrdi intenzitet štetnosti) i trajanja izloženosti toj štetnosti. (3) Profesionalne bolesti šifriraju se sa dvije šifre, prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti, povreda i uzroka smrti i prema Listi profesionalnih bolesti. (4) Lista profesionalnih bolesti biće inovirana svakih pet godina. Članak 4. Profesionalnim bolestima smatraju se bolesti utvrđene u Listi profesionalnih bolesti. Članak 5. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH". LISTA PROFESIONALNIH BOLESTI 1. BOLESTI UZROKOVANE DJELOVANJEM HEMIJSKIH MATERIJA Redni broj Profesionalne bolesti Poslovi na kojima se bolesti pojavljuju Uslovi za utvrđivanje bolesti kao profesionalne 1. Bolesti uzrokovane olovom i njegovim jedinjenjima Poslovi i radna mjesta na kojima postoji izloženost olovu ili njegovim jedinjenjima. Pozitivna radna anamneza, izražena klinička slika trovanja ili specifična oštećenja krvi i krvotvornih organa, perifernog ili centralnog nervnog sistema, oštećenja bubrega, te pozitivni laboratorijski nalazi 2. Bolesti uzrokovane živom i njenim jedinjenjima Poslovi i radna mjesta na kojima postoji izloženost živi ili njenim jedinjenjima. Pozitivna radna anamneza, klinička slika trovanja sa specifičnim oštećenjima nervnog sistema i bubrega ili najmanje tri od ostalih organa ili organskih sistema: jetra, srce, probavni ili respiratorni sistem. 3. Bolesti uzrokovane arsenom i njegovim jedinjenjima Poslovi i radna mjesta na kojima postoji izloženost arsenu ili njegovim jedinjenjima. Pozitivna radna anamneza, klinička slika trovanja sa specifičnim oštećenjima nervnog sistema i bubrega ili najmanje tri od ostalih organa ili organskih sistema: jetra, srce, probavni ili respiratorni sistem. 4. Bolesti uzrokovane fosforom i njegovim jedinjenjima Poslovi i radna mjesta na kojima postoji izloženost fosforu i njegovim jedinjenjima. Pozitivna radna anamneza, klinička slika trovanja sa specifičnim oštećenjima dva od sljedećih organa ili organskih sistema: kosti, jetra, bubrezi, nervni sistem, krv i krvotvorni organi i srce. 5. Bolesti uzrokovane manganom i njegovim jedinjenjima Poslovi i radna mjesta na kojima postoji izloženost manganu ili njegovim jedinjenjima. Pozitivna radna anamneza, klinička slika trovanja sa specifičnim oštećenjima nervnog sistema ili dva od sljedećih organa ili organskih sistema: jetra, bubrezi, krv i krvotvorni organi, respiratorni sistem. 6. Bolesti uzrokovane hromom i njegovim jedinjenjima Poslovi i radna mjesta na kojima postoji izloženost hromu ili njegovim jedinjenjima. Pozitivna radna anamneza, klinička slika trovanja sa specifičnim oštećenjima tri organa ili organska sistema: pluća, koža i sluznice. 7. Bolesti uzrokovane niklom i njegovim jedinjenjima Poslovi i radna mjesta na kojima postoji izloženost niklu ili njegovim jedinjenjima. Pozitivna radna anamneza, klinička slika trovanja sa specifičnim oštećenjima tri organa ili organska sistema: gornji i donji dišni putevi, pluća, koža, bubrezi i srce; pozitivni rezultati epikutanih testiranja; u slučaju malignih promjena pozitivan PH nalaz. 8. Bolesti uzrokovane berilijem i njegovim jedinjenjima Poslovi i radna mjesta na kojima postoji izloženost berilijumu ili njegovim jedinjenjima. Pozitivna radna anamneza, klinička slika trovanja sa specifičnim promjenama na plućima (hemijska pneumonija) i pozitivan nalaz radiografije pluća. 9. Bolesti uzrokovane kadmijem i njegovim jedinjenjima Poslovi i radna mjesta na kojima postoji izloženost kadmiju ili njegovim jedinjenjima. Pozitivna radna anamneza, klinička slika trovanja sa specifičnim oštećenjima bubrega ili kostiju ili dva od sljedećih organa ili organskih sistema: respiratorni sistem,bubrezi, krv i krvotvorni organi. 10. Bolesti uzrokovane selenom i njegovim jedinjenjima Poslovi i radna mjesta na kojima postoji izloženost selenu ili njegovim jedinjenjima. Pozitivna radna anamneza, klinička slika trovanja sa specifičnim oštećenjima tri organa ili organska sistema: jetra, bubrezi, centralni nervni sistem, respiratorni sistem. 11. Bolesti uzrokovane vanadijem i njegovim jedinjenjima Poslovi i radna mjesta na kojima postoji izloženost vanadijumu ili njegovim jedinjenjima. Pozitivna radna anamneza, klinička slika trovanja sa specifičnim oštećenjima tri organa ili organska sistema: pluća, centralni nervni sistem, periferni nervni sistem, srce, krvni sudovi, koža i sluznice. 12. Bolesti uzrokovane cinkom i njegovim jedinjenjima Poslovi i radna mjesta na kojima postoji izloženost cinku ili njegovim jedinjenjima. Pozitivna radna anamneza, klinička slika trovanja sa specifičnim oštećenjima tri organa ili organska sistema: respiratorni sistem, koža i sluznice, jetra, bubrezi, probavni sistem. 13. Bolesti uzrokovane bakrom i njegovim jedinjenjima Poslovi i radna mjesta na kojima postoji izloženost bakru ili njegovim jedinjenjima. Pozitivna radna anamneza, klinička slika trovanja sa specifičnim oštećenjima tri organa ili organska sistema: jetra, bubrezi, centralni nervni sistem, probavni sistem, organ vida, krv, psihički poremećaji. 14. Bolesti uzrokovane aluminijem i njegovim jedinjenjima Poslovi i radna mjesta na kojima postoji izloženost aluminijumu ili njegovim jedinjenjima. Pozitivna radna anamneza, klinička slika trovanja sa specifičnim oštećenjima tri organa ili organska sistema: pluća, centralni nervni sistem, periferni nervni sistem, kosti, bubrezi, srce. 15. Bolesti uzrokovane kobaltom i njegovim jedinjenjima Poslovi i radna mjesta na kojima postoji izloženost kobaltu ili njegovim jedinjenjima. Pozitivna radna anamneza, klinička slika trovanja sa specifičnim oštećenjima tri organa ili organska sistema: respiratorni sistem, srce, bubrezi, štitna žlijezda. 16. Bolesti uzrokovane kalajem i njegovim jedinjenjima Poslovi i radna mjesta na kojima postoji izloženost kalaju ili njegovim jedinjenjima. Pozitivna radna anamneza, klinička slika trovanja sa specifičnim oštećenjima tri organa ili organska sistema: respiratorni sistem, centralni nervni sistem, bubrezi, jetra, žučni putevi. 17. Bolesti uzrokovane antimonom i njegovim jedinjenjima Poslovi i radna mjesta na kojima postoji izloženost antimonu ili njegovim jedinjenjima. Pozitivna radna anamneza, klinička slika trovanja sa specifičnim oštećenjima tri organa ili organska sistema: respiratorni sistem, probavni sistem, srce, koža i sluznice. 18. Bolesti uzrokovane talijem i njegovim jedinjenjima Poslovi i radna mjesta na kojima postoji izloženost talijumu ili njegovim jedinjenjima. Pozitivna radna anamneza, klinička slika trovanja sa specifičnim oštećenjima organa ili organska sistema: centralni nervni sistem periferni nervni sistem, probavni sistem, koža. 19. Bolesti uzrokovane halogenima i njihovim jedinjenjima Poslovi i radna mjesta na kojima postoji izloženost halogenima i njegovim jedinjenjima (fluor, hlor, brom, jod). Pozitivna radna anamneza, klinička slika trovanja sa specifičnim oštećenjima kože, iritativni efekti na koži; pozitivni laboratorijski nalazi. 20. Bolesti uzrokovane inertnim i hemijskim zagušljivcima Poslovi i radna mjesta na kojima postoji izloženost inertnim zagušljivcima (ugljen dioksid, metan, etan, azot) i hemijskim zagušljivcima (ugljen monoksid, sumporovodonik, cijanovodonik). Pozitivna radna anamneza, klinička slika trovanja sa specifičnim oštećenjima dva od sljedećih organa ili organskih sistema: centralni nervni sistem, respiratorni sistem, srce i krvni sudovi, krv i krvotvorni organi, neurološka i intelektualna oštećenja.
Pravilnik o dopuni Pravilnika o bližim uvjetima u pogledu prostora, opreme i kadra, kriterijima za osnivanje i obavljanje apotekarske djelatnosti u svim organizacionim oblicima, kao i načinu i postupku njihove verifikacije FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 36/19 29.05.2019 SN FBiH 27/14, SN FBiH 23/13, SN FBiH 44/12 apotekarna djelatnost PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O BLIŽIM UVJETIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I KADRA, KRITERIJIMA ZA OSNIVANJE I OBAVLJANJE APOTEKARSKE DJELATNOSTI U SVIM ORGANIZACIJSKIM OBLICIMA, KAO I NAČINU I POSTUPKU NJIHOVE VERIFIKACIJE Član 1. U Pravilniku o bližim uvjetima u pogledu prostora, opreme i kadra, kriterijima za osnivanje i obavljanje apotekarske djelatnosti u svim organizacijskim oblicima, kao i načinu i postupku njihove verifikacije ("Službene novine Federacije BiH", br. 44/12, 23/13 i 27/14), iza člana 47b. dodaje se novi član 47c. koji glasi: "Član 47c. (1) U slučajevima kada apoteka zdravstvena ustanova, njeni organizacijski oblici, kao i apoteka u privatnoj praksi ne može iz razloga za koji nije odgovorna ili iz drugih opravdanih razloga nastaviti rad na postojećoj lokaciji, može se preseliti na novu lokaciju na kojoj će nastaviti obavljati apotekarsku djelatnost, bez obzira što ne ispunjava uvjete iz čl. 3. i 4. ovog pravilnika, ako se preseljenjem na novu lokaciju udaljenost cestovnom linijom od nove lokacije apoteke do najbliže apoteke mijenja za najviše 50 metara cestovne udaljenosti između postojeće lokacije apoteke i najbliže apoteke. (2) Zahtjev za izdavanje rješenja kojim se traži preseljenje apoteke na novu lokaciju, na način i u slučajevima predviđenim u stavu (1) ovog člana, podnosi osnivač - vlasnik apoteke zdravstvene ustanove, odnosno direktor apoteke zdravstvene ustanove ili nositelj odobrenja za privatnu praksu i uz isti prilaže dokaze o ispunjavaju uvjeta prostora, opreme i kadra iz čl. 41, 41a, 42, 42a. i 42b. Pravilnika, izuzev saglasnosti kantonalnog ministarstva na lokaciju apoteke u smislu člana 6., a u vezi sa čl. 41., 42., 42a. ovog pravilnika. (3) Rokovi utvrđeni za izdavanje rješenja o odobrenju rada apoteke zdravstvene ustanove, kao i rokovi za žalbu, te organ kojem se podnosi žalba utvrđeni članom 46. ovog pravilnika, shodno se primjenjuju i na rješavanje upravne stvari iz stava (1) ovog člana.".
Pravilnik o dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 47/19 07.05.2019 SN FBiH 3/18, SN FBiH 97/17, SN FBiH 91/15 trgovačka knjiga,pravilnik Број 47 - Страна 32 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 5. 7. 2019. ODLUKU O PROGLAŠENJU 11. SRPNJA 2019. GODINE DANOM ŽALOSTI I. 11. srpanj 2019. godine, dan sjećanja na genocid u Srebrenici, proglašava se Danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. II. Dan žalosti se obilježava obveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i institucija Federacije Bosne i Hercegovine. III. Na Dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturnozabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji Bosne i Hercegovine. IV. Medijske kuće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine su dužne uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje Danu žalosti. V. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH". V. broj 791/2019 04. srpnja 2019. godine Sarajevo Premijer Fadil Novalić, v. r. ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ 922 На основу члана 25. став 10) Закона о унутрашњој трговини ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 40/10 и 79/17), федерални министар трговине доноси ПРАВИЛНИК О ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОБЛИКУ, САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ТРГОВАЧКЕ КЊИГЕ Члан 1. У Правилнику о облику, садржају и начину вођења трговачке књиге ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 91/15, 97/17 и 3/18) у члану 12. иза става (2) додаје се нови став (3) који гласи: "(3) Израда калкулације цијена која се врши електронски мора се обезбиједити на начин да није могуће брисање или измјена података. Ради доступности података трговац је на захтјев инспектора дужан у сваком тренутку обезбиједити штампање калкулације цијена која се води у електронском облику" Досадашњи ст. (3), (4) и (5) постају ст. (4), (5) и (6). Члан 2. У члану 19. иза става (6) додаје се нови став (7) који гласи: "(7) Израда калкулације цијена која се врши електронски мора се обезбиједити на начин да није могуће брисање или измјена података. Ради доступности података трговац је на захтјев инспектора дужан у сваком тренутку обезбиједити штампање калкулације цијена која се води у електронском облику" Досадашњи став (7) постаје став (8). Члан 3. Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објаве у "Службеним новинама Федерације БиХ". Број 01-02-851/19 Јуна 2019. године Мостар Министар Златан Вујановић, с. р. Na osnovu člana 25. stav 10) Zakona o unutrašnjoj trgovini ("Službene novine Federacije BiH", br. 40/10 i 79/17), federalni ministar trgovine donosi PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA TRGOVAČKE KNJIGE Član 1. U Pravilniku o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige ("Službene novine Federacije BiH", br. 91/15, 97/17 i 3/18) u članu 12. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi: "(3) Izrada kalkulacije cijena koja se vrši elektronski mora se obezbijediti na način da nije moguće brisanje ili izmjena podataka. Radi dostupnosti podataka trgovac je na zahtjev inspektora dužan u svakom trenutku obezbijediti štampanje kalkulacije cijena koja se vodi u elektronskom obliku" Dosadašnji st. (3), (4) i (5) postaju st. (4), (5) i (6). Član 2. U članu 19. iza stava (6) dodaje se novi stav (7) koji glasi: "(7) Izrada kalkulacije cijena koja se vrši elektronski mora se obezbijediti na način da nije moguće brisanje ili izmjena podataka. Radi dostupnosti podataka trgovac je na zahtjev inspektora dužan u svakom trenutku obezbijediti štampanje kalkulacije cijena koja se vodi u elektronskom obliku" Dosadašnji stav (7) postaje stav (8). Član 3. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj 01-02-851/19 Juna 2019. godine Mostar Ministar Zlatan Vujanović, s. r. Na temelju članka 25. stavak 10) Zakona o unutarnjoj trgovini ("Službene novine Federacije BiH", br. 40/10 i 79/17), federalni ministar trgovine donosi PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA TRGOVAČKE KNJIGE Članak 1. U Pravilniku o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige ("Službene novine Federacije BiH", br. 91/15, 97/17 i 3/18) u članku 12. iza stavka (2) dodaje se novi stavak (3) koji glasi: "(3) Izrada kalkulacije cijena koja se vrši elektronički mora se osigurati na način da nije moguće brisanje ili izmjena podataka. Radi dostupnosti podataka trgovac je na zahtjev inspektora dužan u svakom trenutku osigurati tiskanje kalkulacije cijena koja se vodi u elektroničkom obliku" Dosadašnji st. (3), (4) i (5) postaju st. (4), (5) i (6).
Pravilnik o radnim mjestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjenm, postupku utvrđivanja i postupku revizije radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećenim trajanjem Federacija BiH Službene novine FBiH 26/19 19.04.2019 pravilnik Број 26 - Страна 14 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 19. 4. 2019. списак радника), вријеме проведено на раду на тим пословима, d) календарској години, дану, мјесецу и години од када без прекида или са прекидима радник обавља послове на радном мјесту на којем се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, e) о свим промјенама које се односе на утврђена радна мјеста на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, f) о појединачним актима о распоређивању радника на радно мјесто на којем се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем. (2) Пријава података о раднику који обавља послове радног мјеста на којем се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем и електронска обрада ових података врши се на начин и у облику предвиђеном прописима Порезне управе Федерације Босне и Херцеговине. VII - ПРИЈЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 22. (1) Радна мјеста на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, која су утврђена до 31. априла 1992. године за које послодавац није поднио захтјев за доношење одлуке о рачунању стажа осигурања са увећаним трајањем подлијежу ревизији, најдуже у року од двије године од дана ступања на снагу овог правилника. (2) Уколико овлаштени подносилац не поступи у складу са ставом (1) овог члана, престаје рачунање стажа осигурања са увећаним трајањем. Члан 23. (1) Осигураницима којима се до ступања на снагу овог правилника стаж осигурања рачунао са увећаним трајањем по важећим одлукама Завода о утврђивању радних мјеста на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем и даље ће се вршити рачунање стажа осигурања са увећаним трајањем на начин како је то прописано тим одлукама. (2) Радна мјеста из става (1) овог члана подлијежу ревизији у складу са чланом 17. овог правилника, на начин и у роковима прописаних овим правилником. Члан 24. О захтјевима послодаваца за рачунање стажа са увећаним трајањем, поднесеним прије ступања на снагу овог правилника, одлучит ће се по прописима који су били на снази у вријеме подношења захтјева. Члан 25. Одлуке из члана 20. овог правилника Министарство објављује у "Службеним новинама Федерације БиХ". Члан 26. Ступањем на снагу овог правилника, престаје да важи Правилник о поступку утврђивања радних мјеста на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем ("Службене новине Федерације БиХ", број 64/12). Члан 27. Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објаве у "Службеним новинама Федерације БиХ". Број 04-02/3-514/19 01. априла 2019. године Сарајево Министар Веско Дрљача, с. р. Na osnovu člana 33. stav (1) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj 13/18), federalni ministar rada i socijalne politike donosi PRAVILNIK O RADNIM MJESTIMA NA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANJEM, POSTUPKU UTVRĐIVANJA I POSTUPKU REVIZIJE RADNIH MJESTA NA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANJEM Član 1. Ovim pravilnikom uređuju se radna mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, postupak utvrđivanja i postupak revizije radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, potrebna dokumentacija, stepen uvećanja staža osiguranja na tim radnim mjestima, snižavanje starosne granice za sticanje prava na penziju, način uspostavljanja evidencije i druga pitanja vezana za radna mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem. I - RADNA MJESTA NA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANJEM Član 2. (1) Radna mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem su radna mjesta, odnosno posao na kojem je rad naročito težak, opasan i štetan po zdravlje, na kojima i pored općih i posebnih mjera zaštite zdravlja na radu postoje štetni uticaji na zdravstveno stanje i radnu sposobnost osiguranika. (2) Radna mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem su i radna mjesta, odnosno posao na kojem zbog prirode i težine posla fiziološke funkcije organizma slabe u toj mjeri da onemogućavaju dalje uspješno obavljanje profesionalne djelatnosti. Član 3. (1) Radna mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem su radna mjesta koja ispunjavaju uvjete iz člana 2. ovog pravilnika, a posebno u sljedećim oblastima: a) rudnici, b) crna metalurgija - željezare, c) namjenska industrija, d) kožarsko - prerađivarska industrija, e) tekstilna industrija, f) livnice i kovačnice, g) proizvodnja električne energije, h) grafička industrija, i) farmaceutska industrija, j) saobraćaj, k) šumarstvo, l) građevinarstvo, m) zdravstvo, n) umjetnička djelatnost itd. (2) Radna mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, a koja nisu obuhvaćena stavom (1) ovog člana, utvrđuju se u skladu sa članom 33. stav (3) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj 13/18), (u daljnjem tekstu: Zakon). II - POKRETANJE POSTUPKA ZA UTVRĐIVANJE RADNIH MJESTA NA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANJEM Član 4. (1) Zahtjev za utvrđivanje radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem u skladu sa Петак, 19. 4. 2019. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 26 - Страна 15 članom 33. Zakona, podnosi poslodavac Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), putem Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod), a po prethodno pribavljenom mišljenju odgovarajućih stručnih i naučnih organizacija. (2) Prijedlog za utvrđivanje radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem može podnijeti inspektor rada ili sindikat. (3) Prijedlog iz stava (2) ovog člana inspektor rada ili sindikat podnosi poslodavcu. (4) Poslodavac je obavezan da utvrdi osnovanost podnesenog prijedloga iz stava (3) ovog člana, te u ovisnosti od istog podnese zahtjev iz stava (1) ovog člana, o čemu je obavezan obavijestiti inspektora rada ili sindikat. Član 5. Uz zahtjev iz člana 4. stav (1) ovog pravilnika poslodavac je obavezan dostaviti: a) Analizu i mišljenje o ispunjenosti uvjeta za utvrđivanje radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem. b) Akt o uviđaju nadležne mjerodavne inspekcije ili drugog zakonom određenog organa koji vrši nadzor nad opšim i posbenim mjerama zaštite na radu u skladu sa propisima o zaštiti na radu, kao i drugim mjerama koje mogu uticati na otklanjanje i smanjenje štetnih uticaja. c) Prijedlog odluke o radnim mjestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem. Član 6. (1) Analizu i mišljenje o ispunjenosti uvjeta za utvrđivanje radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem iz člana 5. tačka a) ovog pravilnika, izdaje stručna ovlaštena organizacija ili institucija predviđena propisima iz oblasti zaštite na radu koja mora ispunjavati uslove u pogledu kadra i tehničke opremljenosti, uz obavezu angažovanja Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja koji će odrediti ljekara specijalistu medicine rada iz reda zaposlenika, a radi učešća u izradi analize i mišljenja. (2) Analiza i mišljenje iz stava (1) ovog člana obavezno sadrži: a) naziv radnog mjesta, opis poslova i opis dijela tehnološkog procesa u kome se obavljaju poslovi radnog mjesta na koje se zahtjev odnosi. b) štetne utjecaje rada, napori i štetnost rada, vrste napora - fizički dinamički, fizički statički, napori vida i psihofiziološki napor sa navođenjem zdravstvenog oštećenja koja izazivaju ti napori, vrste štetnosti - hemijske, fizičke izmjerene koncentracijama štetnosti, trajanje izloženosti radnika i visini koncentracije štetnosti u toku punog radnog vremena uz navođenje zdravstvenog oštećenja. c) mjere zaštite, opće i posebne mjere zaštite propisane za radna mjesta obuhvaćena zahtjevom, mjere zaštite primijenjene na radnim mjestima obuhvaćenim zahtjevom i koje su druge mjere poduzete radi otklanjanja odnosno ublažavanja štetnih utjecaja rada. d) da na odnosnim radnim mjestima postoje štetni utjecaji određenog intenziteta i pored primjene svih mjera zaštite. e) posljedice štetnih utjecaja, vrste oštećenja zdravlja zbog štetnih utjecaja koji nastaju u vezi sa obavljanjem poslova radnog mjesta i posljedice na radnu sposobnost koji izazivaju ta oštećenja zdravlja. f) fiziološke funkcije organizma koje opadaju nakon određenih godina života i onemogućavaju daljnje uspješno obavljanje iste profesionalne djelatnosti, s obrazloženjem o vezi i utjecaju prirode i težine posla određenog zanimanja na opadanje fizioloških funkcija organizma koje se reflektuju u toj mjeri da onemogućavaju dalje uspješno obavljanje te profesionalne djelatnosti i određivanje godina života nakon kojih se ne može dalje uspješno obavljati ista profesionalna djelatnost. g) prijedlog stepena uvećanja staža osiguranja za svako radno mjesto na koje se zahtjev odnosi. (3) Podaci sa dokazima iz stava (2) ovog člana prikupljaju se metodom reprezentativnog uzorka kako bi se mogla dati valjana ocjena o osnovanosti zahtjeva. (4) Analizom i mišljenjem iz stava (1) ovog člana, dokazuje se da su se stekli uvjeti za utvrđivanje, potvrđivanje ili ukidanje radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem. (5) Troškove izrade stručne dokumentacije snosi poslodavac. Član 7. (1) Akt o uviđaju nadležne mjerodavne inspekcije ili drugog zakonom određenog organa koji vrši nadzor nad općim i posebnim mjerama zaštite na radu iz člana 5. tačka b) ovog pravilnika treba da bude izdat u skladu sa propisima o zaštiti na radu, kao i drugim mjerama koje mogu uticati na otklanjanje i smanjenje štetnih uticaja. (2) Akt iz stava (1) ovog člana obavezno sadrži stanje zaštite na radu za radna mjesta na koje se odnosi zahtjev u posljednjih pet godina računajući od godine u kojoj je podnijet zahtjev, te s tim u vezi osnovanost zahtjeva o utvrđivanju, potvrđivanju ili ukidanju radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem. Član 8. Prijedlog odluke iz člana 5. tačka c) ovog pravilnika obavezno sadrži naziv radnog mjesta na kojem se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, stepen uvećanja staža, datum od kada se primjenjuje, te druge odredbe koje su od uticaja za ostvarivanje prava i obaveza radnika iz radnog odnosa koji obavljanju poslove na radnim mjestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, kao i prava i obaveze poslodavca. Član 9. Ukoliko ocijeni potrebnim Ministarstvo može, samostalno ili na prijedlog Zavoda, pored dostavljene stručne dokumentacije iz člana 5. tačka a) ovog pravilnika, zatražiti mišljenje druge odgovarajuće stručne i naučne organizacije. Član 10. (1) U postupku utvrđivanja radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem Zavod razmatra: a) zahtjev za utvrđivanje radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, b) analizu i mišljenje o ispunjenosti uslova za utvrđivanje radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, c) akt o uviđaju nadležne mjerodavne inspekcije ili drugog zakonom određenog organa koji vrši nadzor nad općim i posebnim mjerama zašite, d) prijedlog odluke o utvrđivanju, potvrđivanju ili ukidanju radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem. Član 11. (1) Po okončanju postupka iz člana 10. ovog pravilnika, Zavod daje pismeni prijedlog Ministarstvu o osnovanosti zahtjeva Број 26 - Страна 16 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 19. 4. 2019. uz obrazloženje o ispunjenosti svih uvjeta za donošenje predložene odluke o utvrđivanju, potvrđivanju ili ukidanju radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem. (2) Prijedlog iz stava (1) ovog člana sa kompletnom dokumentacijom Zavod dostavlja Ministarstvu na daljnji postupak i donošenje odluke. (3) Ocjenu dokumentacije i potrebu da se ista upotpuni utvrđuje Zavod samoincijativno prije dostavljanja prijedloga iz stava (2) ovog člana Ministarstvu, ili na prijedlog Ministarstva. Član 12. (1) Postupak za utvrđivanje radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem okončat će se najkasnije u roku od jedne godine od dana podnošenja zahtjeva. (2) Rok iz stava (1) ovog člana produžava se za onoliko vremena koliko je potrebno poslodavcu da upotpuni dokumentaciju, a najduže šest mjeseci. III - STEPEN UVEĆANJA STAŽA OSIGURANJA I ODGOVARAJUĆE SNIŽAVANJE STAROSNE GRANICE Član 13. (1) Stepen uvećanja staža osiguranja u smislu člana 30. Zakona zavisi od težine, štetnosti i opasnosti po zdravlje radnika na odnosnom radnom mjestu, kao i u ovisnosti od radnog mjesta odnosno posla na kojem osiguranik poslije navršenih određenih godina života ne može uspješno da obavlja svoju profesionalnu djelatnost. (2) U ovisnosti od činjenica utvrđenih stavom (1) ovog člana, stepen uvećanja staža osiguranja utvrđuje se na način da se za svakih 12 mjeseci efektivno provedenih na radu na određenom radnom mjestu, može računati kao 14, 15, 16, 17 i 18 mjeseci staža osiguranja. (3) Vrijeme provedeno na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem uračunati će se u staž osiguranja, samo ukoliko su pored doprinosa za staž osiguranja sa efektivnim trajanjem plaćeni i doprinosi srazmjerno stepenu uvećanja staža. Član 14. Osiguranicima kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, pomjeranje starosne granice za sticanje prava na penziju, vrši se prema odredbama Zakona. Član 15. Staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem, računa se od dana od kada su za pojedina radna mjesta ispunjeni propisani uvjeti za priznavavnje staža osiguranja sa uvećanim trajanjem. IV - REVIZIJA RADNIH MJESTA NA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANJEM Član 16. (1) Radna mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanimm trajanjem, kao i stepen uvećanja staža osiguranja podliježu reviziji u skladu sa članom 35. Zakona. (2) Pod revizijom radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem i revizijom stepena uvećanja staža osiguranja smatra se ponovna ocjena postojanja uvjeta iz čl. 30. i 33. Zakona i člana 5. ovog pravilnika. Član 17. Revizija radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem i revizija stepena uvećanja staža, se vrši na način, u postupku i uz dokumentaciju po kojima se vrši njihovo utvrđivanje u skladu sa čl. 4. i 5. ovog pravilnika. Član 18. (1) Izuzetno od odredaba člana 16. ovog pravilnika, uz zahtjev za reviziju radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem utvrđenih odlukom o utvrđivanju radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem koju je donio Zavod, u situacijama u kojima nije došlo do promjena po pitanju radnih mjesta i stepena uvećanja staža, podnosilac zahtjeva je obavezan umjesto analize i mišljenja dostaviti akt o saglasnosti stručne ovlaštene organizacije ili institucije predviđene propisima iz oblasti zaštite o radu, kojim se potvrđuju činjenice iz analize i mišljenja na osnovu koje je donesena ranija odluka Zavoda. (2) U situacijama u kojima je došlo do promjena vezanih za pojedina radna mjesta iz stava (1) ovog člana, poslodavac je obavezan da za ta radna mjesta dostavi analizu i mišljenje o ispunjenosti uvjeta za promjene na radnom mjestu na kojem se staž osiguranja računao sa uvećanim trajanjem, koju izdaje stručna ovlaštena organizacija ili instituacija predviđena propisima iz oblasti zaštite na radu, na isti način kao i za utvrđivanje novih radnih mjesta. Član 19. (1) Revizija radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem kao i revizija stepena uvećanja staža osiguranja vrši se u roku od pet godina od dana donošenja odluke o utvrđivanju radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem. (2) Rok iz stava (1) ovog člana se odnosi i na odluke koje je donio Zavod. (3) Reviziju iz stava (1) ovog člana poslodavac može zatražiti i prije isteka vremena od pet godina, ukoliko postoje promjene na radnom mjestu u odnosu na postojanje uvjeta za uvećanim stažom, kao i u odnosu na stepen uvećanja. (4) Ukoliko ovlašteni poslodavac zahtjev za reviziju ne podnese u roku propisanom stavom (1) ovog člana, a u skladu sa odredbom člana 35. stav (5) Zakona, računanje staža osiguranja sa uvećanim trajanjem prestaje istekom tog roka. V - VRSTE ODLUKE Član 20. U postupku utvrđivanja ili revizije radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem Ministarstvo na prijedlog Zavoda može donijeti sljedeće odluke: (1) utvrđuju se nova radna mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, (2) potvrđuju se provjerena radna mjesta na kojima i dalje postoje uvjeti za računanje staža sa uvećanim trajanjem, (3) mijenja se stepen uvećanja staža osiguranja na provjeravanom radnom mjestu na kome se staž osiguranja i dalje računa sa uvećanim trajanjem, (4) ukida se računanje staža osiguranja sa uvećanim trajanjem na provjeravanom radnom mjestu. VI - EVIDENCIJA O RADNIM MJESTIMA NA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANJEM I ZAPOSLENIM NA TIM RADNIM MJESTIMA Član 21. (1) Poslodavac kod koga su utvrđena radna mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem uspostavlja evidenciju o tim radnim mjestima i radnicima na tim radnim mjestima, koja sadrži podatke o: a) radnom mjestu na kojem se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, Петак, 19. 4. 2019. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 26 - Страна 17 b) radnom vremenu koje se prema općem aktu poslodavca, u skladu sa Zakonom, smatra punim radnim vremenom na radnom mjestu na kojem se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, c) broju radnika koji redovno rade i koji su ranije radili na radnom mjestu na kojem se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem (poimenični spisak radnika), vrijeme provedeno na radu na tim poslovima, d) kalendarskoj godini, danu, mjesecu i godini od kada bez prekida ili sa prekidima radnik obavlja poslove na radnom mjestu na kojem se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, e) o svim promjenama koje se odnose na utvrđena radna mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, f) o pojedinačnim aktima o raspoređivanju radnika na radno mjesto na kojem se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem. (2) Prijava podataka o radniku koji obavlja poslove radnog mjesta na kojem se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem i elektronska obrada ovih podataka vrši se na način i u obliku predviđenom propisima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine. VII - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 22. (1) Radna mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, koja su utvrđena do 31. aprila 1992. godine za koje poslodavac nije podnio zahtjev za donošenje odluke o računanju staža osiguranja sa uvećanim trajanjem podliježu reviziji, najduže u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog pravilnika. (2) Ukoliko ovlašteni podnosilac ne postupi u skladu sa stavom (1) ovog člana, prestaje računanje staža osiguranja sa uvećanim trajanjem. Član 23. (1) Osiguranicima kojima se do stupanja na snagu ovog pravilnika staž osiguranja računao sa uvećanim trajanjem po važećim odlukama Zavoda o utvrđivanju radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem i dalje će se vršiti računanje staža osiguranja sa uvećanim trajanjem na način kako je to propisano tim odlukama. (2) Radna mjesta iz stava (1) ovog člana podliježu reviziji u skladu sa članom 17. ovog pravilnika, na način i u rokovima propisanih ovim pravilnikom. Član 24. O zahtjevima poslodavaca za računanje staža sa uvećanim trajanjem, podnesenim prije stupanja na snagu ovog pravilnika, odlučit će se po propisima koji su bili na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva. Član 25. Odluke iz člana 20. ovog pravilnika Ministarstvo objavljuje u "Službenim novinama Federacije BiH". Član 26. Stupanjem na snagu ovog pravilnika, prestaje da važi Pravilnik o postupku utvrđivanja radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem ("Službene novine Federacije BiH", broj 64/12). Član 27. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj 04-02/3-514/19 01. aprila 2019. godine Sarajevo Ministar Vesko Drljača, s. r. Temeljem članka 33. stavak (1) Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj 13/18), federalni ministar rada i socijalne politike donosi PRAVILNIK O RADNIM MJESTIMA NA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANJEM, POSTUPKU UTVRĐIVANJA I POSTUPKU REVIZIJE RADNIH MJESTA NA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANJEM Članak 1. Ovim pravilnikom uređuju se radna mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, postupak utvrđivanja i postupak revizije radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, potrebna dokumentacija, stupanj uvećanja staža osiguranja na tim radnim mjestima, snižavanje starosne granice za sticanje prava na mirovinu, način ustrojavanja evidencije i druga pitanja vezana za radna mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem. I - RADNA MJESTA NA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANJEM Članak 2. (1) Radna mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem su radna mjesta, odnosno posao na kojem je rad naročito težak, opasan i štetan po zdravlje, na kojima i pored općih i posebnih mjera zaštite zdravlja na radu postoje štetni uticaji na zdravstveno stanje i radnu sposobnost osiguranika. (2) Radna mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem su i radna mjesta, odnosno posao na kojem zbog prirode i težine posla fiziološke funkcije organizma slabe u toj mjeri da onemogućavaju dalje uspješno obavljanje profesionalne djelatnosti. Članak 3. (1) Radna mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem su radna mjesta koja ispunjavaju uvjete iz članka 2. ovog pravilnika, a posebno u sljedećim oblastima: a) rudnici, b) crna metalurgija - željezare, c) namjenska industrija, d) kožarsko - prerađivarska industrija, e) tekstilna industrija, f) livnice i kovačnice, g) proizvodnja električne energije, h) grafička industrija, i) farmaceutska industrija, j) promet, k) šumarstvo, l) građevinarstvo, m) zdravstvo, n) umjetnička djelatnost itd. (2) Radna mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, a koja nisu obuhvaćena stavkom (1) ovog članka, utvrđuju se sukladno članku 33. stavak (3) Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj 13/18), (u daljnjem tekstu: Zakon). II - POKRETANJE POSTUPKA ZA UTVRĐIVANJE RADNIH MJESTA NA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANJEM Članak 4. (1) Zahtjev za utvrđivanje radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem sukladno članku
Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 19/19 27.02.2019 SN FBiH 53/21, SN FBiH 09/21 uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru,ureba Službene novine Federacije BiH, broj 13/19 Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 20a. stav (3) Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", br. 26/16 i 89/18), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 172. sjednici, održanoj 19.02.2019. godine, donosi UREDBU O POSTUPKU PRIJEMA U RADNI ODNOS U JAVNOM SEKTORU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE DIO PRVI - OSNOVNE ODREDBE Član 1. (Predmet i sadržaj uredbe) (1) Ovom uredbom propisuje se postupak prijema u radni odnos u federalnim zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama pod drugim nazivom, pravnim licima sa javnim ovlaštenjima prenesenim federalnim propisima, kao i u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivač Federacija Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), te u privrednim društvima u kojima Federacija učestvuje sa više od 50% ukupnog kapitala (u daljem tekstu: poslodavac), osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno. (2) Ova uredba se ne primjenjuje u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama pod drugim nazivom u kojima se na postupak prijema u radni odnos primjenjuju propisi kojima je uređen radno-pravni status državnih službenika i namještenika u organima državne službe. Član 2. (Rodna neutralnost izraza) Izrazi koji se koriste u ovoj uredbi, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod. Član 3. (Ovlašteni organ kod poslodavca) Obavljanje određenih radnji, u vezi sa procedurom prijema u radni odnos kod poslodavca, preduzima onaj organ koji je u skladu sa općim ili drugim internim aktom poslodavca, nadležan za obavljanje tih radnji. DIO DRUGI - POSTUPAK PRIJEMA U RADNI ODNOS Član 4. (Obaveza javnog oglašavanja) (1) Kod poslodavaca iz člana 1. stav (1) ove uredbe, prijem u radni odnos vrši se nakon provedene procedure obaveznog javnog oglašavanja. (2) Prije provođenja procedure obaveznog javnog oglašavanja iz stava (1) ovog člana, poslodavac donosi odluku o potrebi prijema u radni odnos za određeno radno mjesto. (3) Na osnovu odluke poslodavca iz stava (2) ovog člana, raspisuje se javni oglas koji se obavezno objavljuje najmanje u jednom dnevnom listu i putem web stranice poslodavca, ukoliko ista postoji. (4) Javni oglas iz stava (3) ovog člana obavezno se dostavlja i javnoj službi za zapošljavanje prema sjedištu poslodavca, najkasnije na dan njegove objave. Javna služba za zapošljavanje dostavljeni javni oglas objavljuje putem svoje web stranice. Član 5. (Izuzeci od obaveze javnog oglašavanja) Izuzetno od odredbe člana 4. ove uredbe, kod poslodavaca iz člana 1. stav (1) ove uredbe prijem u radni odnos vrši se bez provedene procedure obaveznog javnog oglašavanja u slučaju: a) otkaza sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu za radno mjesto koje podrazumijeva iste uslove u pogledu stručne spreme i radnog iskustva, ukoliko radnik ispunjava navedene uslove, osim izmjene u pogledu trajanja ugovora o radu, b) prijema u radni odnos na određeno vrijeme najdalje do 120 dana, jednokratno u toku jedne kalendarske godine za konkretno radno mjesto, c) prijema u radni odnos na određeno vrijeme po programima zapošljavanja javnih službi za zapošljavanje, koji se provode u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba. Član 6. (Sadržaj javnog oglasa) (1) Javni oglas iz člana 4. stav (3) ove uredbe sadrži sljedeće podatke: a) naziv i sjedište poslodavca, b) naziv radnog mjesta za koje se provodi procedura prijema u radni odnos, c) opće i posebne uslove za prijem u radni odnos za radno mjesto iz stava (1) tačka b) ovog člana, d) kratak opis poslova radnog mjesta iz stava (1) tačka b) ovog člana, e) naznaku da li se radni odnos zasniva na neodređeno ili određeno vrijeme i trajanje radnog odnosa na određeno vrijeme, f) naznaku da li je predviđen probni rad i trajanje probnog rada, g) dokaze koji se dostavljaju uz prijavu na javni oglas, h) adresa na koju se dostavlja prijava i dokazi iz stava (1) tačka g) ovog člana, i) rok za podnošenje prijava na javni oglas, j) napomenu da će samo izabrani kandidat biti u obavezi u određenom roku dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta iz stava (1) tačka b) ovog člana, k) napomenu da će samo izabrani kandidat biti u obavezi u određenom roku dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka ukoliko je isto uslov za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu iz stava (1) tačka b) ovog člana. (2) Rok za podnošenje prijava na javni oglas iz stava (1) ovog člana ne može biti kraći od osam dana od dana njegove posljednje objave. Član 7. (Prijava na javni oglas) (1) Urednom prijavom na javni oglas smatra se prijava koja je potpisana od strane podnosioca. (2) Uz prijavu se, u originalu ili ovjerenim fotokopijama, prilažu dokazi naznačeni u javnom oglasu. (3) Potpunom prijavom smatra se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uslova naznačeni u javnom oglasu za prijem u radni odnos. (4) Blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je određen u javnom oglasu za prijem u radni odnos. Član 8. (Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos) (1) Poslodavac imenuje komisiju za izbor kandidata za prijem u radni odnos (u daljem tekstu: komisija), najkasnije u roku od osam dana od dana isteka roka za dostavljanje prijava na javni oglas. (2) Komisija se sastoji od tri člana koje imenuje poslodavac iz reda zaposlenih. (3) Članovi komisije iz stava (2) ovog člana moraju imati najmanje isti stepen stručne spreme kao i kandidat za čiji prijem u radni odnos je objavljen javni oglas. (4) Administrativno-tehničke poslove za komisiju obavlja sekretar koga imenuje poslodavac. (5) U slučaju kada je javni oglas objavljen radi popunjavanja više radnih mjesta, poslodavac može imenovati jednu ili više komisija. (6) Članovi komisije u svom radu moraju biti nezavisni i nepristrasni, te se pridržavati načela javnosti i zakonitosti rada u skladu sa ovom uredbom. (7) Komisija je obavezna najkasnije u roku od osam dana od dana imenovanja, odnosno u roku od tri dana od dana donošenja odluke o izuzeću člana komisije, održati prvu sjednicu na kojoj će izabrati predsjedavajućeg iz reda članova komisije. Član 9. (Izuzeće članova komisije) (1) Član komisije će zatražiti izuzeće od rada u komisiji od poslodavca ukoliko je srodnik nekog od prijavljenih kandidata u pravoj ili pobočnoj liniji do četvrtog stepena i u tazbinskoj liniji do drugog stepena. (2) O zahtjevu za izuzeće iz stava (1) ovog člana poslodavac donosi odluku najkasnije u roku od pet dana od dana podnošenja zahtjeva, a protiv ove odluke žalba nije dopuštena. DIO TREĆI - PROCES IZBORA KANDIDATA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS Član 10. (Otvaranje prijava) (1) Komisija u pravilu otvara i razmatra pristigle prijave na prvoj sjednici iz člana 8. stav (7) ove uredbe. (2) Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave, komisija će odbaciti zaključkom. Član 11. (Proces izbora kandidata za prijem u radni odnos) (1) Pravo učešća u procesu izbora imaju svi kandidati čije su prijave uredne, potpune i blagovremene. (2) Proces izbora kandidata za prijem u radni odnos se provodi u zavisnosti od stepena stručne spreme koja je kao uslov propisana za radno mjesto za koje se provodi procedura prijema. (3) Proces izbora kandidata za radna mjesta za koja je kao uslov propisano osnovno obrazovanje zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom usmenom ispitu sa svakim od kandidata iz stava (1) ovog člana. (4) Za radna mjesta za koja je kao uslov propisano srednje obrazovanje proces izbora zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom usmenom ispitu sa svakim od kandidata iz stava (1) ovog člana. Poslodavac može pravilnikom o radu ili drugim internim aktom predvidjeti da se za određena radna mjesta za koja je kao uslov propisano srednje obrazovanje, pored razmatranja dokumentacije i usmenog ispita, provede pismeni i/ili praktični ispit, ukoliko priroda radnog mjesta za koje se provodi procedura prijema, zahtijeva i dodatnu provjeru znanja svakog od kandidata. (5) Proces izbora kandidata za radna mjesta za koja je kao uslov propisano više ili visoko obrazovanje, kao i određena naučna zvanja, zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom pismenom i/ili usmenom ispitu sa svakim od kandidata iz stava (1) ovog člana. Poslodavac može pravilnikom o radu ili drugim internim aktom predvidjeti da se za određena radna mjesta za koja je kao uslov propisano više ili visoko obrazovanje, kao i određena naučna zvanja, pored razmatranja dokumentacije, te pismenog i/ili usmenog ispita, provede i praktični ispit, ukoliko priroda radnog mjesta za koje se provodi procedura prijema, zahtijeva i dodatnu provjeru znanja svakog od kandidata. (6) Poslodavac će o vremenu i mjestu održavanja procesa izbora obavijestiti kandidate u pisanom obliku, putem obavijesti koja će biti dostavljena na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje pet dana prije održavanja ispita. O daljnjem procesu izbora kandidati se mogu obavijestiti i usmeno ili putem telefona. (7) Poslodavac će pravilnikom o radu ili drugim internim aktom urediti način, postupak i druga pitanja u vezi sa provođenjem faza koje su obuhvaćene procesom izbora kandidata. Član 12. (Rangiranje uspješnih kandidata) (1) Nakon okončanja procesa izbora kandidata za prijem u radni odnos iz člana 11. ove uredbe, komisija utvrđuje listu uspješnih kandidata, u skladu sa ocjenama postignutim na usmenom, pismenom i praktičnom ispitu, u zavisnosti koji su ispiti bili obuhvaćeni procesom izbora. (2) Ukupan broj bodova se sastoji od zbira bodova sa usmenog, pismenog i praktičnog ispita, u zavisnosti koji su ispiti bili obuhvaćeni procesom izbora. (3) Komisija dostavlja poslodavcu izvještaj o provedenom postupku, koji potpisuju svi članovi komisije. Uz izvještaj se prilaže lista uspješnih kandidata. (4) Poslodavac je dužan najkasnije u roku od osam dana od dana dostavljanja izvještaja i liste iz stava (3) ovog člana, donijeti odluku o prijemu u radni odnos jednog ili više kandidata sa liste, u zavisnosti da li je javni oglas bio objavljen za prijem jednog ili više kandidata. (5) Lista uspješnih kandidata iz stava (3) ovog člana predstavlja i rezervnu listu, te će se u slučaju odustanka kandidata iz stava (4) ovog člana, donijeti odluka o prijemu u radni odnos jednog ili više kandidata sa liste. (6) Poslodavac je dužan najkasnije u roku od pet dana od dana donošenja odluke iz stava (4) ovog člana, u pisanom obliku obavijestiti sve prijavljene kandidate, a koji nisu izabrani na radno mjesto za koje je provedena procedura prijema u radni odnos. Obavještenje sadrži pouku o pravnom lijeku iz člana 14. ove uredbe. (7) Poslodavac će sa kandidatom sa liste iz stava (4) ovog člana, zaključiti ugovor o radu najkasnije u roku od osam dana od dana konačnosti odluke iz stava (4) ovog člana. (8) Odluka iz stava (4) ovog člana postaje konačna istekom roka iz člana 14. stav (1) ove uredbe, ili donošenjem odluke iz člana 14. stav (3) ove uredbe. Član 13. (Pravo uvida u rezultate procedure prijema u radni odnos) (1) Po prijemu obavještenja iz člana 12. stav (6) ove uredbe, kandidat koji nije izabran može podnijeti zahtjev za uvid u dokumentaciju u vezi sa provedenom procedurom prijema u radni odnos. (2) Poslodavac će najkasnije u roku od tri dana o dana prijema zahtjeva iz stava (1) ove uredbe, omogućiti kandidatu uvid u dokumentaciju u vezi sa provedenom procedurom prijema u radni odnos, osim dokumentacije koja se odnosi na lične podatake drugih kandidata. (3) Kandidat kojem u roku iz stava (2) ovog člana ne bude omogućen uvid u dokumentaciju, može zatražiti da nadležni organ iz člana 16. ove uredbe izvrši inspekcijski nadzor. Član 14. (Pravo na prigovor) (1) Kandidat koji je nezadovoljan odlukom iz člana 12. stav (4) ove uredbe, može u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti, izjaviti prigovor poslodavcu. (2) O prigovoru iz stava (1) ovog člana odlučuje poslodavac, odnosno organ kod poslodavca, ukoliko isti postoji, a koji je u skladu sa općim ili drugim internim aktima nadležan da odlučuje o prigovorima radnika i drugih lica na odluke kojima je drugi organ kod poslodavca odlučivao o pitanjima iz radnog odnosa. (3) Organ iz stava (2) ovog člana dužan je riješiti po prigovoru najkasnije u roku od 15 dana. (4) Odluka donesena po prigovoru je konačna i protiv iste se može podnijeti tužba nadležnom sudu u roku od 30 dana. Član 15. (Primjena pravilnika o radu ili drugog internog akta poslodavca) Na pitanja u vezi sa postupkom prijema u radni odnos koja nisu uređena ovom uredbom, primjenjuje se pravilnik o radu ili drugi interni akt poslodavca. DIO ČETVRTI - NADZOR NAD PRIMJENOM UREDBE I KAZNENE ODREDBE Član 16. (Nadzor nad primjenom uredbe) Inspekcijski nadzor nad primjenom ove uredbe vrši federalni inspektorat rada. Član 17. (Vrste i visine prekršaja) (1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM kaznit će se za prekršaj poslodavac, ako: a) izvrši prijem u radni odnos bez provedene procedure javnog oglašavanja, osim u slučajevima predviđenim odredbom člana 5. ove uredbe, član 4. stav (1) ove uredbe, b) ne objavi javni oglas najmanje u jednom dnevnom listu i putem web stranice poslodavca, ukoliko ista postoji, član 4. stav (3) ove uredbe, c) javni oglas ne dostavi javnoj službi za zapošljavanje prema sjedištu poslodavca, najkasnije na dan njegove objave, član 4. stav (4) ove uredbe, d) u javnom oglasu odredi rok za podnošenje prijava u kraćem trajanju od osam dana, član 6. stav (2) ove uredbe, e) ne imenuje komisiju na način predviđen članom 8. st. (2) i (3) ove uredbe, f) u roku koji je određen ovom uredbom ne izvrši prijem kandidata sa liste, član 12. stav (4) ove uredbe, g) ne omogući kandidatu uvid u dokumentaciju u vezi sa provedenom procedurom prijema u radni odnos, član 13. stav (2) ove uredbe, h) u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe ne uskladi pravilnik o radu ili druge interne akte kojima je uređena procedura prijema u radni odnos, član 19. ove uredbe. (2) Za prekršaje iz stava (1) ovog člana kaznit će se i odgovorno lice kod poslodavca novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.000,00 KM. (3) Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 500,00 KM kaznit će se član komisije - fizičko lice koje odmah po saznanju ne zatraži izuzeće od rada u komisiji iz razloga utvrđenih u članu 9. stava (1) ove uredbe. DIO PETI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 18. (Okončanje pokrenutih postupaka) Postupci prijema u radni odnos kod poslodavaca iz člana 1. stav (1) ove uredbe, koji su započeti prije stupanja na snagu ove uredbe, okončat će se po proceduri prijema propisanoj pravilnikom o radu ili drugim internim aktom poslodavca. Član 19. (Usklađivanje pravilnika o radu ili drugih internih akata poslodavca) Poslodavci iz člana 1. stav (1) ove uredbe dužni su najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, uskladiti pravilnike o radu ili druge interne akte kojima je uređena procedura prijema u radni odnos, sa odredbama ove uredbe. Član 20. (Stupanje na snagu) Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". V. broj 166/2019 19. februara 2019. godine Sarajevo Premijer Fadil Novalić, s. r.
Pravilnik o izvještajima društava za osiguranje i reosiguranje FBIH Federacija BiH Službene novine FBiH 106/18 29.12.2018 osiguranje,reosiguranje Godina XXV - Broj 106 Subota, 29. 12. 2018. godine S A R A J E V O ISSN 1512-7079 AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 2030 Na osnovu čl. 130. i 144. a u vezi sa čl. 141. i 142. Zakona o osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/17) i člana 12. Statuta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 84/17), Stručni savjet Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine na 21. sjednici, održanoj 04.12.2018. godine, donosi PRAVILNIK O IZVJEŠTAJIMA DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE I REOSIGURANJE I. OPĆE ODREDBE Član 1. (Predmet) Ovim Pravilnikom propisuje se vrsta, sadržaj i forma izvještaja koje društvo za osiguranje i društvo za reosiguranje dostavlja Agenciji za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija za nadzor), rokovi i način izvještavanja. Član 2. (Vrste izvještaja) Društvo za osiguranje i društvo za reosiguranje dužno je Agenciji za nadzor dostavljati statističke i finansijske izvještaje. II. STATISTIČKI IZVJEŠTAJI Član 3. (Vrste i sadržaj statističkih izvještaja za društva za osiguranje) Društvo za osiguranje dostavlja Agenciji za nadzor mjesečne, kvartalne i godišnje statističke izvještaje čiji je sadržaj propisan na obrascima: a) mjesečni: 1) Obrazac 1-M-F - Premija po vrstama rizika, 2) Obrazac 2-M-F - Rezervisane i riješene štete po vrstama rizika, b) kvartalni: 1) Obrazac 1-K-F - Premija osiguranja, 2) Obrazac 2-K-F - Obrađene štete u tekućem obračunskom periodu, 3) Obrazac 3-K-F - Rezervisane štete na kraju tekućeg obračunskog perioda, 4) Obrazac 4-K-F - Pregled štampanih i preuzetih polica stroge evidencije obaveznih osiguranja 5) Obrazac 5-K-F - Matematička rezerva životnih osiguranja, 6) Obrazac 6-K-F - Ostvarena premija putem posrednika u osiguranju i isplaćena provizija - pravna lica, 7) Obrazac 7-K-F - Ostvarena premija putem posrednika u osiguranju i isplaćena provizija - fizička lica, c) godišnji: 1) Obrazac 1-G-F - Obavezno osiguranje od odgovornosti za motorna vozila - Broj osiguranja, iznos ukupne premije, prenosne premije i tehničke premije, 2) Obrazac 2-G-F - Obavezno osiguranje od odgovornosti za motorna vozila -Rezervisane i riješene štete, 3) Obrazac 3-G-F - Promjene kod životnih osiguranja, 4) Obrazac 4-G-F - Ostvarena regresna potraživanja, 5) Obrazac 5-G-F - Troškovi uprave i pribave, 6) Obrazac 6-G-F - Struktura rezervi, 7) Obrazac 7-G-F - Kanali prodaje društava za osiguranje, 8) Obrazac 8-G-F - Oblici ugovaranja kod životnih osiguranja, 9) Obrazac 9-G-F - Statistički podaci o razvoju šteta osiguranja od nezgode, obrađene štete - iznos, 10) Obrazac 10-G-F- Statistički podaci o razvoju šteta osiguranja od nezgode, rezerve za prijavljene štete - iznos, 11) Obrazac 11-G-F - Statistički podaci o razvoju šteta osiguranja od nezgode, obrađene štete - broj, Broj 106 - Strana 2 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Subota, 29. 12. 2018. 12) Obrazac 12-G-F- Statistički podaci o razvoju šteta osiguranja od nezgode, rezerve za prijavljene štete - broj, 13) Obrazac 13-G-F - Statistički podaci o razvoju šteta osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, obrađene štete - iznos, 14) Obrazac 14-G-F- Statistički podaci o razvoju šteta osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, rezerve za prijavljene štete - iznos, 15) Obrazac 15-G-F - Statistički podaci o razvoju šteta osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, obrađene štete - broj, 16) Obrazac 16-G-F- Statistički podaci o razvoju šteta osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, rezerve za prijavljene štete - broj, 17) Obrazac 17-G-F - Podaci o društvu, 18) Obrazac 18- G-F - Štete iz osnova obaveznog osiguranja od odgovornosti za motorna vozila. Član 4. (Vrste i sadržaj statističkih izvještaja za društva za reosiguranje) Društvo za reosiguranje dostavlja Agenciji za nadzor kvartalne i godišnje statističke izvještaje čiji je sadržaj propisan na obrascima: a) kvartalni: 1) Obrazac 1R-K-F - Premija reosiguranja, 2) Obrazac 2R-K-F - Obrađene štete u tekućem obračunskom periodu - reosiguranje, 3) Obrazac 3R-K-F - Rezervisane štete u tekućem obračunskom periodu - reosiguranje. b) godišnji: 1) Obrazac 1R-G-F - Struktura rezervi, 2) Obrazac 2R-G-F - Podaci o društvu. Član 5. (Način dostave izvještaja) (1) Obrasci iz čl. 3. i 4. ovog Pravilnika dostavljaju se u pisanoj i elektronskoj formi. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana Obrasci iz čl. 3. tačka a) ovog Pravilnika dostavljaju se u pisanoj formi samo za mjesece mart, juni, septembar i decembar u rokovima propisanim za dostavu obrazaca propisanim članom 6. tačka b) ovog Pravilnika. (3) Obrasci u elektronskoj formi iz člana 3. tačka a) ovog Pravilnika dostavljaju se u rokovima propisanim članom 6. tačka a) ovog Pravilnika. (4) Obrasci iz čl. 3. i 4. ovog Pravilnika sastavni su dio ovog Pravilnika, a obrasci za dostavu u elektronskoj formi su u formatu xml. (5) Agencija za nadzor će način dostave i izrade obrazaca u elektronskom obliku iz stava (1) ovog člana propisati Pravilnikom o statističkim standardima i oblicima finansijskog izvještavanja u osiguranju. (6) U statističkim izvještajima iznosi se iskazuju u konvertibilnim markama bez decimalnih mjesta. (7) Statistički izvještaji moraju biti potpisani od strane direktora i ovlaštenog aktuara društva. Član 6. (Rokovi za dostavu izvještaja) Statistički izvještaji dostavljaju se: a) iz člana 3. tačka a) ovog Pravilnika u roku od 10 dana po isteku mjeseca za koji se dostavlja, b) iz člana 3. tačka b) i člana 4. tačka a) ovog Pravilnika: 1) za prvo tromjesječje do 30. 04. tekuće poslovne godine, 2) za drugo tromjesečje do 31. 07. tekuće poslovne godine, 3) za treće tromjesečje do 31. 10. tekuće poslovne godine i 4) za četvrto tromjesečje u roku od dva mjeseca po isteku tekuće poslovne godine, odnosno do 15.03. naredne godine. c) iz člana 3. tačka c) i člana 4. tačka b) ovog Pravilnika do 15.03. tekuće poslovne godine za prethodnu godinu. Član 7. (Način iskazivanja podataka) Društvo za osiguranje i društvo za reosiguranje je dužno podatke u izvještajima iz čl. 3. i 4. ovog Pravilnika iskazivati kumulativno za tekuću godinu. III. FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI Član 8. (Vrste i način dostave izvještaja) (1) Društvo za osiguranje dostavlja finansijske izvještaje na sljedećim obrascima: 1) Obrazac 1F-K-F - Bilans stanja - život, 2) Obrazac 2F-K-F - Bilans stanja - neživot, 3) Obrazac 3F-K-F - Bilans uspjeha - život, 4) Obrazac 4F-K-F - Bilans uspjeha - neživot, 5) Obrazac 5F-K-F - Izvještaj o novčanim tokovima - život - direktna metoda, 6) Obrazac 6F-K-F - Izvještaj o novčanim tokovima - neživot - direktna metoda, 7) Obrazac 7F-K-F - Izvještaj o novčanim tokovima - život - indirektna metoda, 8) Obrazac 8F-K-F - Izvještaj o novčanim tokovima - neživot- indirektna metoda, 9) Obrazac 9F-K-F - Izvještaj o promjenama u kapitalu - život, 10) Obrazac 10F-K-F - Izvještaj o promjenama u kapitalu - neživot, 11) Obrazac 11F-K-F - Bruto bilans - život, 12) Obrazac 12F-K-F - Bruto bilans - neživot. (2) Društvo za reosiguranje dostavlja finansijske izvještaje na sljedećim obrascima: 1) Obrazac 2F-K-F - Bilans stanja - neživot, 2) Obrazac 4F-K-F - Bilans uspjeha - neživot, 3) Obrazac 6F-K-F - Izvještaj o novčanim tokovima - neživot - direktna metoda, 4) Obrazac 8F-K-F - Izvještaj o novčanim tokovima - neživot- indirektna metoda, 5) Obrazac 10F-K-F - Izvještaj o promjenama u kapitalu - neživot, 6) Obrazac 12F-K-F - Bruto bilans - neživot. (3) Obrasci iz st. (1) i (2) ovog člana sastavni su dio ovog Pravilnika i isti se dostavljaju samo u elektronskoj formi u formatu xml. (4) Agencija za nadzor će način dostave i izrade obrazaca u elektronskom obliku iz st. (1) i (2) ovog člana propisati Pravilnikom o statističkim standardima i oblicima finansijskog izvještavanja u osiguranju. (5) U finansijskim izvještajima iznosi se iskazuju u konvertibilnim markama bez decimalnih mjesta. (6) Društvo za osiguranje i društvo za reosiguranje dostavlja Agenciji za nadzor ovjerene kopije polugodišnjih i godišnjih finansijskih izvještaja propisanih Zakonom o računovodstvu i reviziji FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 83/09). Subota, 29. 12. 2018. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 106 - Strana 3 (7) Finansijski izvještaji iz stava (6) ovog člana trebaju biti prethodno ovjereni od strane ovlaštene institucije u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Federacije BiH. (8) Društvo za osiguranje finansijske izvještaje iz stava (1) tč. 5) i 7), te tč. 6) i 8) ovog člana sačinjavaju i dostavljaju u zavisnosti od izabrane metode. (9) Društvo za reosiguranje finansijske izvještaje iz stava (2) tč. 3) i 4) ovog člana sačinjavaju i dostavljaju u zavisnosti od izabrane metode. Član 9. (Rokovi za dostavu izvještaja) (1) Finansijski izvještaji iz člana 8. st. (1) i (2) ovog Pravilnika dostavljaju se: - za prvo tromjesečje do 30.04. tekuće poslovne godine, - polugodišnji do 31.07. tekuće poslovne godine, - za treće tromjesečje do 31.10. tekuće poslovne godine i - godišnji do 15.03. tekuće poslovne godine za prethodnu godinu. (2) Finansijski izvještaji iz člana 8. stav (6) ovog Pravilnika dostavljaju se: - polugodišnji do 31.07. tekuće poslovne godine i - godišnji do 15.03. tekuće poslovne godine za prethodnu godinu. IV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 10. (Prelazne odredbe) Ovaj Pravilnik se primjenjuje za izvještajne periode počev od 01.01.2019. godine.
Pravilnik o izvještajima posrednika u osiguranju FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 106/18 29.12.2018 posrednik,osiguranje Broj 106 - Strana 226 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Subota, 29. 12. 2018. 2031 Na osnovu člana 13. stav (1) Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/05, 8/10 i 30/16) i člana 130. Zakona o osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/17) i člana 12. Statuta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 84/17), Stručni savjet Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, na 21. sjednici održanoj 04.12.2018. godine, donosi PRAVILNIK O IZVJEŠTAJIMA POSREDNIKA U OSIGURANJU I. OPĆE ODREDBE Član 1. (Predmet) Ovim Pravilnikom propisuju se vrsta, sadržaj i forma izvještaja posrednika u osiguranju koji su registrovani u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: posrednik u osiguranju), koji se dostavljaju Agenciji za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija za nadzor), te rokovi i način izvještavanja. Član 2. (Obaveza dostave) Posrednik u osiguranju je dužan dostavljati Agenciji za nadzor statističke i finansijske izvještaje. II. STATISTIČKI IZVJEŠTAJI Član 3. (Vrste i sadržaj statističkih izvještaja) (1) Posrednik u osiguranju dostavlja Agenciji za nadzor polugodišnje i godišnje statističke izvještaje. (2) Sadržaj statističkih izvještaja propisan je na obrascima: a) polugodišnji 1) Obrazac POS1-PG-F - Premija osiguranja, 2) Obrazac POS2-PG-F - Pregled ugovora/aneksa. b) godišnji 1) Obrazac POS1-G-F - Opći podaci o posredniku u osiguranju, 2) Obrazac POS2-G-F - Pregled uposlenika na poslovima posredovanja u osiguranju, 3) Obrazac POS3-G-F - Izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima poslova posredovanja. (3) Posrednici koji obavljaju poslove životnih osiguranja pored izvještaja iz st. (1) i (2) ovog člana obvezni su dostaviti izvještaj o postupanju sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma u skladu sa Smjernicama za procjenu rizika i sprovođenje Zakona o sprječavanju pranju novca i financiranja terorističkih aktivnosti u oblasti osiguranja. Član 4. (Obrasci) (1) Obrasci iz člana 3. stav (2) ovog Pravilnika dostavljaju se u pisanoj i elektronskoj formi. (2) Obrasci iz člana 3. stav (2) ovog Pravilnika sastavni su dio ovog Pravilnika. (3) Obrasci u elektronskoj formi su u formatu xlsx ili xml. (4) Podaci u obrascima statističkih izvještaja iz člana 3. ovog Pravilnika iskazuju se kumulativno za tekuću godinu, a iznosi se iskazuju u konvertibilnim markama bez decimalnih mjesta. (5) Agencija za nadzor će način dostave i izrade obrazaca u elektronskom obliku iz stava (3) ovog člana propisati Pravilnikom o statističkim standardima i oblicima finansijskog izvještavanja u osiguranju. III. FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI Član 5. (Izvještaji) (1) Pravno lice posrednik u osiguranju je dužno Agenciji za nadzor dostavljati finansijske izvještaje na obrascima: a) Obrazac POS1F-G-F - Bilans stanja i b) Obrazac POS2F-G-F - Bilans uspjeha. (2) Pravno lice posrednik u osiguranju je dužno dostavljati bruto bilans s minimalnim sadržajem kolona: početno stanje (duguje, potražuje), promet u tekućem obračunskom periodu (duguje, potražuje), saldo (duguje, potražuje), na obrasu POS3F-G-F. (3) Obrasci iz stava (1) ovog člana sastavni su dio Pravilnika o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izvještaja za privredna društva, a obrasci za dostavu u elektronskoj formi su u formatu xml ili xlsx. (4) Obrazac iz stava (2) ovog člana sastavni je dio ovog Pravilnika, a obrazac za dostavu u elektronskoj formi je u formatu xml ili xlsx. (5) Pravno lice posrednik u osiguranju - javni poštanski operater i banka nisu dužni Agenciji za nadzor dostavljati obrasce iz st. (1), (2) i (6) ovog člana. (6) Posrednik u osiguranju, pravno lice, dostavlja Agenciji za nadzor ovjerene kopije godišnjih finansijskih izvještaja propisanih Zakonom o računovodstvu i reviziji FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 83/09). (7) Finansijski izvještaji iz stava (6) ovog člana trebaju biti prethodno ovjereni od strane ovlaštene institucije u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Federacije BiH. (8) Fizičko lice posrednik u osiguranju dužno je dostavljati kopiju Specifikacije za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti ovjerenu od nadležne Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine. (9) Agencija za nadzor će način dostave i izrade obrazaca u elektronskom obliku iz st. (1) i (2) ovog člana propisati Pravilnikom o statističkim standardima i oblicima finansijskog izvještavanja u osiguranju. IV. ROKOVI DOSTAVE Član 6. (Rokovi dostave) (1) Posrednik u osiguranju je dužan statističke izvještaje iz člana 3. stav (2) ovog Pravilnika dostavljati u pisanoj i elektronskoj formi u sljedećim rokovima: a) Statistički izvještaji iz člana 3. stav (2) tačka a) ovog Pravilnika polugodišnje do 31.07. tekuće poslovne godine. b) Statistički izvještaji iz člana 3. stav (2) tačka b) ovog Pravilnika godišnje do 15.03. tekuće poslovne godine za prethodnu godinu. (2) Posrednik u osiguranju je dužan finansijske izvještaje iz člana 5. st. (1) i (2) ovog Pravilnika dostavljati u elektronskoj formi godišnje do 15.03. tekuće poslovne godine za prethodnu godinu. (3) Posrednik u osiguranju je dužan finansijske izvještaje iz člana 5. st. (6) i (8) ovog Pravilnika dostavljati u pisanoj formi godišnje do 15.03. tekuće poslovne godine za prethodnu godinu. (4) Statistički izvještaji iz člana 3. i finansijski izvještaji iz člana 5. ovog Pravilnika moraju biti potpisani i ovjereni od strane ovlaštene osobe odnosno registrovanog posrednika u osiguranju.
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o likvidnosti FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 106/18 29.12.2018 SN FBiH 27/18, SN FBiH 82/17 likvidnost,osiguranje,reosiguranje Broj 106 - Strana 352 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Subota, 29. 12. 2018. 2034 Na osnovu čl. 74. i 130. Zakona o osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/17) i člana 12. Statuta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 84/17), Stručni savjet Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, na 22. sjednici održanoj 19.12.2018. godine, donosi PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O LIKVIDNOSTI Član 1. U Pravilniku o likvidnosti ("Službene novine Federacije BiH", br. 82/17 i 27/18) član 7. mijenja se i glasi: "Član 7. (Novčani tokovi i izvještaj o novčanim tokovima) (1) Novčani tokovi iz člana 6. stav (2) ovog Pravilnika su svi prilivi i odlivi gotovine i gotovinskih ekvivalenata koji se utvrđuju na osnovu evidencija o prilivima i odlivima gotovine i gotovinskih ekvivalenata putem blagajne i transakcijskih računa, te na osnovu podataka preuzetih sa odgovarajućih računa i grupe računa iz knjigovodstvene evidencije. (2) Novčani tokovi iz stava (1) ovog člana su svi prilivi i odlivi gotovine iz poslovnih, ulagačkih i finansijskih aktivnosti. (3) Izvještaj o novčanim tokovima društvo je dužno da sastavlja na mjesečnom nivou, za period od prvog do posljednjeg dana izvještajnog mjeseca, a dostavlja ga u pisanoj i elektronskoj formi Agenciji za nadzor do 10-og u mjesecu za prethodni mjesec na obrascu propisanom ovim Pravilnikom. (4) Izvještaj o novčanim tokovima se iskazuje na obrascu 1L-MF, koji je sastavni dio ovog pravilnika, a obrazac za dostavu u elektronskoj formi je u formatu xml. (5) Agencija za nadzor će način dostave i izrade obrasca u elektronskom obliku iz stava (4) ovog člana propisati Pravilnikom o statističkim standardima i oblicima finansijskog izvještavanja u osiguranju. (6) U izvještaj iz stava (4) ovog člana upisuju se iznosi u konvertibilnim markama bez decimalnih mjesta. (7) Društvo je dužno u svojoj poslovnoj evidenciji arhivirati i čuvati izvještaje o novčanim tokovima iz stava (3) ovog člana, u rokovima propisanim zakonom." Član 2. Član 12. mijenja se i glasi: "Član 12. (Izračunavanje pokazatelja likvidnosti) (1) Društvo je obavezno dnevno izračunavati: a) koeficijent likvidnosti iz člana 8. stav (2) ovog Pravilnika. b) iznos likvidnih sredstava iz člana 9. stav (1) ovog Pravilnika, c) visinu dospjelih obaveza iz člana 10. stav (1) ovog Pravilnika. (2) Obračun koeficijenta likvidnosti iz stava (1) ovog člana društvo u pisanoj i u elektronskoj formi dostavlja Agenciji za nadzor do 10-og u mjesecu za prethodni mjesec na Obrascu 2L-M-F. (3) Pisani obrazac iz stava (2) ovog člana sastavni je dio ovog Pravilnika, a obrazac za dostavu u elektronskoj formi je u formatu xml. (4) Agencija za nadzor će način dostave i izrade obrasca u elektronskom obliku iz stava (2) ovog člana propisati Pravilnikom o statističkim standardima i oblicima finansijskog izvještavanja u osiguranju. (5) U izvještaj iz stava (2) ovog člana upisuju se iznosi u konvertibilnim markama bez decimalnih mjesta. (6) Društvo je dužno u svojoj poslovnoj evidenciji arhivirati i čuvati izvještaje o obračunu koeficijenta likvidnosti iz stava (2) ovog člana, u rokovima propisanim zakonom." Član 3. U članu 13. stav (2) tačka a) mijenja se i glasi: "a) Obrazac 2L-M-F sa ukupnom vrijednošću likvidnih sredstava i dospjelih neizmirenih obaveza."
Pravilnik o uslovima za sticanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 106/18 29.12.2018 aktur Broj 106 - Strana 268 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Subota, 29. 12. 2018. 2032 Na osnovu člana 116. stav (4) Zakona o osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/17) i člana 12. Statuta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 84/17), Stručni savjet Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, na 22. sjednici održanoj 19.12.2018. godine, donosi PRAVILNIK O USLOVIMA ZA STICANJE I PROVJERU STRUČNIH ZNANJA POTREBNIH ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVLAŠTENOG AKTUARA I. OPŠTE ODREDBE Član 1. (Predmet) Ovim Pravilnikom propisuju se uslovi za sticanje zvanja ovlaštenog aktuara, vrste i sadržaj dokumenata potrebnih za dobijanje ovlaštenja za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara u skladu s Zakonom o osiguranju (u daljem tekstu: Zakon). Član 2. (Ovlašteni aktuar) Ovlašteni aktuar je lice koje ima ovlaštenje za obavljanje aktuarskih poslova u skladu s Zakonom i provedbenim propisima. Član 3. (Aktuarski poslovi) (1) Pod aktuarskim poslovima u smislu Zakona i ovog Pravilnika smatraju se poslovi davanja stručnog mišljenja u vezi s: završnim računom, godišnjim izvještajem o poslovanju društva, poslovnim aktima društva i njihovoj primjeni, te drugi poslovi u skladu s odredbama člana 118. Zakona. (2) Sadržaj i način dostave mišljenja iz stava (1) ovog člana propisani su Uputstvom, koje je sastavni dio ovog Pravilnika. II. USLOVI ZA STICANJE OVLAŠTENJA Član 4. (Uslovi) (1) Ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara izdaje Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija za nadzor), u skladu s članom 10. ovog Pravilnika, licu koje ispunjava slijedeće uslove: a) da je državljanin Bosne i Hercegovine ili strani državljanin s boravištem u Bosni i Hercegovini; b) da je završilo ekonomski, prirodno-matematički fakultet (studij matematike ili fizike) ili neki od tehničkih fakulteta VII stepena, odnosno 240 ECTS bodova; c) da ima položene ispite za ovlaštenog aktuara u skladu s članom 5. ovog Pravilnika; d) da nije osuđivan za kaznena djela koja se odnose na finansijski kriminal ili kršenje javnih i profesionalnih dužnosti; e) da je redovni član Aktuarskog društva u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Aktuarsko društvo); f) da mu do sada nije bilo oduzeto ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara. (2) Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova iz stava 1. ovog člana su: a) uvjerenje o državljanstvu, a za stranog državljanina kopija pasoša i potvrda o boravištu u Bosni i Hercegovini; b) uvjerenje, odnosno diploma završenog fakulteta; c) uvjerenje o položenim ispitima iz člana 5. ovog Pravilnika; d) uvjerenje o nekažnjavanju izdato od nadležnog organa, a za strane državljane uvjerenje nadležnog organa zemlje čiji je državljanin; e) potvrda o redovnom članstvu izdanu od Aktuarskog društva; f) izjava lica da mu do sada nije bilo oduzeto ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara. g) minimalno tri (3) godine radnog iskustva na aktuarskim poslovima uz ovlaštenog aktuara. (3) Dokumenti iz stava (2) ovog člana ne smiju biti stariji od tri mjeseca od dana podnošenja prijave. Kopije dokumenata moraju biti ovjerene kod nadležnog organa. (4) Strani državljanin, pored uslova propisanih stavom (1) ovog člana, prilaže i dokaz o znanju jednog od službenih jezika u Bosni i Herecegovini, te radnu dozvolu izdanu od nadležnog organa. Službeni prijevodi i kopije dokumenata moraju biti ovjereni kod nadležnog organa. Član 5. (Ispiti) (1) Stručna znanja potrebna za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara dokazuju se uspješno položenim ispitima iz sljedećih predmeta: a) vjerovatnoća i matematička statistika, b) ekonomika osiguranja, c) računovodstvo osiguranja, d) modeli doživljenja, e) stohastičko modeliranje, f) statistika osiguranja, g) finansijska matematika, h) osnove investiranja i upravljanja finansijskom imovinom, i) aktuarska matematika I, j) aktuarska matematika II, k) pravo osiguranja, l) profesionalizam, m) životno i neživotno osiguranje, n) zdravstveno osiguranje, o) penziono osiguranje. (2) Program pojedinih predmeta iz stava (1) ovog člana i literaturu propisuje Agencija za nadzor u saradnji sa Aktuarskim društvom. Član 6. (Komisija) (1) Komisija za verifikaciju ispunjavanja uslova propisanih članom 4. ovog Pravilnika učestvuje u aktivnostima navedenim u članu 116. Zakona, te predlaže Direktoru Agencije za nadzor izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara. (2) Komisija se sastoji od pet članova i sekretara. Članovi Komisije su po jedan iz: Federalnog ministarstva financija/finansija, Aktuarskog društva, dva člana iz Agencije za nadzor i jedan iz reda stručnjaka iz oblasti osiguranja, privrednog prava ili finansija. Sekretar Komisije je iz Agencije za nadzor. (3) Komisiju i sekretara iz stava (1) ovog člana imenuje direktor Agencije za nadzor. (4) Sjedište Komisije je u Agenciji za nadzor. (5) Način rada Komisije propisat će se Poslovnikom o radu, koji donosi direktor Agencije za nadzor. (6) Predsjednik, članovi i sekretar Komisije imaju pravo na naknadu koju utvrđuje direktor Agencije za nadzor. Član 7. (Procedura prijave) (1) Prijave za izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara podnose se Agenciji za nadzor. Subota, 29. 12. 2018. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 106 - Strana 269 (2) Uz prijavu kandidat je dužan priložiti i dokaze da ispunjava uslove iz člana 4. ovog Pravilnika. (3) Istovremeno sa podnošenjem prijave kandidat podnosi i dokaz o uplati naknade za ovlaštenje za obavljanje aktuarskih poslova, u skladu sa Odlukom o naknadama ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/18). Član 8. (Izvještaj komisije) Komisija sastavlja izvještaj o ispunjavanju uslova za sticanje zvanja ovlaštenog aktuara i dostavlja ga Agenciji za nadzor u roku od 8 dana od dana kompletiranja dokumentacije po prijavama. Član 9. (Nostrifikacija) Agencija za nadzor odlučuje o nostrifikaciji, na osnovu ovog Pravilnika uz mišljenje Komisije i to pojedinačno po slučaju, poštujući princip reciprociteta. Član 10. (Uvjerenje) Agencija za nadzor na osnovu izvještaja Komisije izdaje uvjerenje o ovlaštenju za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara osobi koja je ispunila sve uslove u skladu sa ovim Pravilnikom i to u roku od 30 dana od dana dostavljanja izvještaja. III. NADZOR Član 11. (Nadzor) (1) Agencija za nadzor vrši nadzor nad ovlaštenim aktuarima. (2) Agencija za nadzor će oduzeti ovlaštenje za obavljanje aktuarskih poslova ovlaštenom aktuaru ukoliko: a) je ovlaštenje dobiveno na osnovu neistinitih podataka, b) teže krši pravila aktuarske struke, nesavjesno obavlja dužnosti propisane Zakonom, c) je pravomoćno osuđen za kazneno djelo koje se odnosi na finansijski kriminal ili kršenje javnih ili profesionalnih dužnosti. Član 12. (Registar) (1) Agencija za nadzor vodi registar izdatih i oduzetih uvjerenja. (2) Svako izdavanje ili oduzimanje uvjerenja Agencija za nadzor objavljuje u "Službenim novinama Federacije BiH". Član 13. (Seminar) (1) Agencija za nadzor je dužna u saradnji s Aktuarskim društvom najmanje jednom godišnje organizovati seminar za aktuare. IV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 14. (Dodatne odredbe) (1) Lice koje posjeduje ovlaštenje Federalnog ministarstva financija/finansija za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara, izdanu na osnovu Pravilnika o uslovima za dobivanje ovlaštenja za obavljanje aktuarskih poslova ("Službene novine Federacije BiH", 81/06), smatra se ovlaštenim aktuarom u skladu s odredbama Zakona i ovog Pravilnika. (2) Agencija za nadzor će licima iz stava 1. ovog člana izdati uvjerenje u skladu s ovim Pravilnikom. Član 15. (Prestanak važenja) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju da vrijede odredbe Pravilnika o uvjetima za obavljanje aktuarskih poslova ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/18) i Uputstva o sadržaju i dostavi mišljenja ovlaštenog aktuara. Član 16. (Stupanje na snagu) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj 021-3450-2/18 19. decembra 2018. godine Sarajevo Predsjednik Stručnog savjeta Mr. sci. Edita Kalajdžić, s. r. UPUTSTVO O SADRŽAJU I DOSTAVI MIŠLJENJA OVLAŠTENOG AKTUARA I. OPĆE ODREDBE Član 1. (Predmet) Ovim Uputstvom propisuje se sadržaj i dostava mišljenja ovlaštenog aktuara o: 1. finansijskim izvještajima i godišnjem izvještaju o poslovanju društva za osiguranje (u daljem tekstu: društvo); 2. prijedlozima akata poslovne politike društva i prijedlozima izmjena i dopuna tih akata i njihovoj primjeni; 3. elaboratu o očekivanim rezultatima poslovanja društva; 4. provođenju politike saosiguranja i reosiguranja društva; 5. prenosu portfelja osiguranja, finansijskom poslovanju društva koje prenosi portfelj osiguranja i društva koje taj portfelj preuzima, a u skladu s Zakonom o osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/17 - u daljem tekstu: Zakon); 6. ostalim aktuarskim pozicijama i veličinama. II. SADRŽAJ MIŠLJENJA OVLAŠTENOG AKTUARA Član 2. (Sadržaj) (1) Mišljenje ovlaštenog aktuara na finansijske izvještaje i godišnji izvještaj o poslovanju društva sadrži: opšti dio, poseban dio i konačnu ocjenu. (2) Opšti dio mišljenja iz stava (1) ovog člana sadrži podatke o: nazivu i sjedištu društva; obliku organizovanja; broju rješenja kojim je društvu izdato odobrenje za rad i broju rješenja o upisu u registar društava kod nadležnog suda; matičnom broju i poreznom identifikacionom broju društva; vrsti osiguranja za koju je društvo dobilo odobrenje za rad, odnosno za koju je registrovano; ovlaštenoj osobi za zastupanje; osnovama na osnovu kojih se daje ovo mišljenje. (3) Poseban dio mišljenja iz stava (1) ovog člana sadrži: mišljenje o primjeni akata poslovne politike društva; izračun i ocjenu margine solventnosti društva; izračun i ocjenu tehničkih rezervi društva; ocjenu stepena ažurnosti obrade i isplate šteta na osnovu podataka o rezervisanim štetama iz prethodne godine i o prijavljenim i riješenim štetama u tekućoj godini; prikaz prosječnog vremenskog roka obrade šteta (od dana prijave) i isplate šteta (od dana prijave i od dana kad je šteta predana na isplatu) po vrstama osiguranja; ocjenu neizvršene obaveze po osnovu šteta koje su predane na isplatu po vrstama osiguranja; Broj 106 - Strana 270 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Subota, 29. 12. 2018. izračun mjerodavanog tehničkog rezultata društva, po vrstama osiguranja bruto i neto.; mišljenje o likvidnosti društva na dan sastavljanja finansijskog izvještaja; konstataciju da li je društvo bilo nelikvidno u dijelu perioda za koji daje mišljenje i ukoliko jeste, navesti razlog; mišljenje o provođenju politike saosiguranja i reosiguranja. (4) Konačna ocjena mišljenja iz stava (1) ovog člana sadrži mišljenje ovlaštenog aktuara, koje može biti: a) pozitivno mišljenje - ako su aktuarske pozicije i druge veličine na koje ovlašteni aktuar daje mišljenje u skladu s Zakonom, propisima donijetim na osnovu Zakona i drugim propisima kojima se uređuje djelatnost osiguranja, ako su u skladu s aktima društva, ekonomskim načelima, pravilima aktuarske struke i struke osiguranja, ako osiguravaju očuvanje vrijednosti imovine i garantuju trajnu stabilnost i solventnost u poslovanju, kao i ako osiguravaju likvidnost u izvršavanju obaveza društva; b) mišljenje s rezervom - ako postoji sumnja da određene aktuarske pozicije i druge veličine na koje ovlašteni aktuar daje mišljenje nisu u skladu s Zakonom, propisima donijetim na osnovu Zakona i drugim propisima kojima se uređuje djelatnost osiguranja, ako nisu u skladu s aktima društva, ekonomskim načelima, pravilima aktuarske struke i struke osiguranja, ako ne osiguravaju očuvanje vrijednosti imovine i ne garantuju trajnu stabilnost i solventnost u poslovanju, kao i ako ne osiguravaju likvidnost u izvršavanju obaveza društva; c) negativno mišljenje - ako su aktuarske pozicije i druge veličine na koje ovlašteni aktuar daje mišljenje u suprotnosti sa Zakonom, propisima donijetim na osnovu Zakona i drugim propisima kojima se uređuje djelatnost osiguranja, ako su u suprotnosti sa aktima društva, ekonomskim načelima, pravilima aktuarske struke i struke osiguranja, ako ne osiguravaju očuvanje vrijednosti imovine i ne garantuju trajnu stabilnost i solventnost u poslovanju, kao i ako ne osiguravaju likvidnost u izvršavanju obaveza društva. Član 3. (Mišljenje) (1) Ovlašteni aktuar daje mišljenje o prijedlozima akata poslovne politike društva i to na: 1. odluku o tehničkim osnovama osiguranja, ovlašteni aktuar daje mišljenje o tome da li je u skladu s Zakonom, pravilima aktuarske struke i struke osiguranja, da li su tehničke osnove osiguranja urađene za svaku grupu poslova osiguranja, te da li su utvrđene osnove i metode za izračun premija (premijskih stopa), tehničkih rezervi, samopridržaja i dr. Odredbe ove tačke primjenju se i na izmjene i dopune odluke. 2. tarife premija osiguranja, ovlašteni aktuar daje mišljenje o tome da li su u skladu s Zakonom, pravilima aktuarske struke i struke osiguranja, daje informaciju o statističkim podacima na temelju kojih su izračunate tehničke premije (premijske stope) i podacima o tehničkim osnovama i metodama, odnosno pravilima za izračunavanje premijskih stopa i premija osiguranja klasificiranih prema grupama koje se mogu definirati i obilježiti jednakim faktorima rizika (aktuarskim i analitičkim metodama). Odredbe ove tačke primjenjuju se i na izmjene i dopune tarifa, s tim da je ovlašteni aktuar u obavezi dostaviti i mišljenje o ostvarenom tehničkom rezultatu za posljednje tri godine primjene tarifa koje se mijenjaju i/ili dopunjuju. 3. opće i posebne uslove osiguranja, ovlašteni aktuar daje mišljenje o tome da li su u skladu s Zakonom i propisima donijetim na osnovu Zakona i drugih propisa kojima se uređuje djelatnost osiguranja, daje pregled predmeta osiguranja i rizika od kojih se vrši osiguranje, kao i objašnjenje načina provođenja osiguranja i ostalih postupaka u procesu provođenja osiguranja. Odredbe ove tačke primjenjuju se i na izmjene i dopune uslova osiguranja. 4. odluku o kriterijumima, načinu utvrđivanja i tabeli maksimalnog samopridržaja i ukupnom iznosu samopridržaja, ovlašteni aktuar daje mišljenje o tome da li je u skladu s Zakonom, pravilima aktuarske struke i struke osiguranja, mišljenje o elementima i kriterijumima za utvrđivanje maksimalnog i ukupnog iznosa samopridržaja društva i načinu njihovog utvrđivanja po vrstama osiguranja, te o tome da li maksimalan iznos samopridržaja obezbjeđuje sigurnost i stabilnost u poslovanju društva, kao i mišljenje o adekvatnosti nivoa samopridržaja u tabeli maksimalnog samopridržaja, kao i o očekivanom portfelju osiguranja i politici reosiguranja. Odredbe ove tačke primjenjuju se i na izmjene i dopune odluke. 5. pravilnik o uslovima i načinu deponiranja i ulaganja sredstava, ovlašteni aktuar daje mišljenje o tome da li primjena istoga obezbjeđuje sigurnost ulaganja, da li ugrožava vrijednost sredstava osiguranja i likvidnost društva i da li je u skladu s Zakonom i podzakonskim aktima. Odredbe ove tačke primjenjuju se i na izmjene i dopune pravilnika. 6. pravilnik o maksimalnim stopama režijskog dodatka, ovlašteni aktuar daje mišljenje o opravdanosti raspodjele premije osiguranja po vrstama osiguranja kako bi se očuvala sredstva tehničke premije radi blagovremene isplate šteta. Odredbe ove tačke primjenjuju se i na izmjene i dopune pravilnika, s tim da ovlašteni aktuar daje mišljenje o predloženim maksimalnim stopama režijskog dodatka, po vrstama osiguranja, primijenjenim na realizovani premijski prihod, o ostvarenim troškovima provođenja osiguranja u tekućoj poslovnoj godini, o opravdanosti raspodjele premije osiguranja radi očuvanja sredstava tehničke premije, kao i o tome da li su te izmjene i dopune u skladu s Zakonom. 7. pravilnik o formiranju i načinu obračunavanja prenosnih premija, ovlašteni aktuar daje mišljenje o tome da li su osnovica i način obračuna prenosnih premija u skladu s Zakonom i podzakonskim aktima kojima se reguliše ova oblast, kojim su definisani bliži kriteriji i način obračunavanja prenosnih premija. Odredba ove tačke primjenjuje se i na izmjene i dopune pravilnika. 8. pravilnik o formiranju i načinu obračuna rezervi šteta, ovlašteni aktuar daje mišljenje o tome da li je u skladu s Zakonom i i podzakonskim aktima kojima se reguliše ova oblast a kojima su definisani kriteriji i način obračunavanja rezervi šteta, da li isti reguliše postupak i način rezervisanja za nastale prijavljene a neriješene i za nastale a neprijavljene štete, kao i njihovo razgraničenje po vrstama osiguranja, kao i da Subota, 29. 12. 2018. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 106 - Strana 271 li, kod osiguranja od odgovornosti, reguliše način rezervisanja rentnih šteta. Odredba ove tačke primjenjuje se i na izmjene i dopune pravilnika, s tim da ovlašteni aktuar daje mišljenje o tome da li su u skladu s Zakonom ii podzakonskim aktima kojima se reguliše ova oblast i da li omogućavaju precizniju procjenu rezervisanih šteta po pravilima aktuarske struke, odnosno da li predložena metoda rezervacije šteta osigurava realnu procjenu budućih isplata šteta i za prijavljene i za neprijavljene štete. 9. pravilnik o formiranju i načinu obračuna matematičke rezerve, ovlašteni aktuar daje mišljenje o tome da li se matematička rezerva obračunava u skladu s Zakonom i i podzakonskim aktima kojima se reguliše ova oblast kojim su definisani bliži kriteriji i način obračunavanja matematičke rezerve, daje konstataciju o postojanju tehničkih osnova za obračun matematičke rezerve za vrste životnih osiguranja koje će se nalaziti u očekivanom portfelju osiguranja i ocjenu njihove primjene kod obračuna ove rezerve, s podacima o korištenim tablicama vjerovatnoće (tablice smrtnosti i dr.), kao i mišljenje o predloženim kamatnim stopama i njihovim efektima na sredstva matematičke rezerve. Odredbe ove tačke primjenjuju se i na izmjene i dopune pravilnika. 10. pravilnik o formiranju i korištenju rezerve za učešće u dobiti (samo za životna osiguranja), ovlašteni aktuar daje mišljenje o tome da li je u skladu s Zakonom, mišljenje o načinu formiranja rezerve za učešće u dobiti i načinu pripisivanja dobiti osiguranicima koji su prihvatili da učestvuju u riziku deponovanja i ulaganja sredstava tehničkih rezervi, kao i mišljenje o predloženom načinu raspodjele rezerve za učešće u dobiti. Odredbe ove tačke primjenjuju se i na izmjene i dopune pravilnika. 11. pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja regresa, ovlašteni aktuar daje mišljenje o tome da li je on u skladu s Zakonom, pravilima aktuarske struke i struke osiguranja i da li se njime uređuje postupak i utvrđuju kriteriji za ostvarivanje regresa. Odredbe ove tačke primjenjuju se i na izmjene i dopune pravilnika. 12. pravilnik o formiranju i korištenju rezerve za bonuse i popuste, ovlašteni aktuar daje mišljenje o tome da li je on u skladu s Zakonom, pravilima aktuarske struke i struke osiguranja i da li se njime uređuje postupak i utvrđuju kriteriji za ostvarivanje bonusa i popusta. Odredbe ove tačke primjenjuju se i na izmjene i dopune pravilnika. (2) Ovlašteni aktuar je dužan na predložene izmjene i dopune akata iz stava 1. ovog člana dati i mišljenje o razlozima za te izmjene i dopune. Član 4. (Mišljenje na akte društva) (1) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad ovlašteni aktuar daje mišljenje o: - poslovni plan; - očekivanim prihodima od premija i očekivanim rashodima po osnovu šteta; - tehničkim rezervama i rezervama utvrđenim u skladu s Zakonom; - očekivanim vrijednostima sredstava i njihovim izvorima; - troškovima provođenja osiguranja sa ocjenom o ekonomskoj opravdanosti osnivanja u odnosu na veličinu i strukturu tržišta; - obračun adekvatnosti kapitala. (2) U zahtjev Društva iz Federacije BiH za osnivanje podružnice u RS-u aktuar daje mišljenje na plan poslovanja i finansijski plan podružnice u RS-u. (3) Uz zahtjev stranog društva za osnivanje podružnice na nivou FBiH aktuar daje mišljenje o poslovnom planu sa sadržajem određenim u članu 22. Zakona o osiguranju i mišljenje o akekvatnosti kapitala i garantnog fonda. Član 5. (Mišljenje o provođenju politike saosiguranja i reosiguranja) Mišljenje ovlaštenog aktuara na izvješće o provođenju politike saosiguranja i reosiguranja društva sadrži: podatke o zaključenim ugovorima o saosiguranju i reosiguranju po vrstama osiguranja, tarifama i rizicima; iznos samopridržaja po vrstama osiguranja; analizu reosiguranih rizika po vrstama reosiguravajućeg pokrića i vrstama osiguranja, s limitima pokrića, sumama osiguranja, obavezama osiguravatelja, izdvojenim dijelom u samopridržaju i premijama osiguranja i reosiguranja; podatke o broju i iznosu riješenih i rezervisanih ukupnih šteta i šteta na reosiguranim rizicima sa izdvojenim učešćem reosiguravatelja, po vrstama osiguranja i ukupno; prikaz bruto i neto mjerodavnih tehničkih rezultata i ukupno; mišljenje o ugovorenom saosiguranju i reosiguranju u odnosu na stanje viškova rizika i mišljenje o opravdanosti politike saosiguranja i reosiguranja. Član 6. (Mišljenje na prenos portfelja) (1) Ovlašteni aktuar na prenos portfelja osiguranja daje: mišljenje o načinu obračuna tehničkih rezervi, da li je u skladu s poslovnim aktima društva kojima je uređen; pregled broja ugovora o osiguranju, po vrstama osiguranja, koji su predmet prenosa; pregled vrste i visine sredstava tehničkih rezervi koje se zajedno s portfeljom ustupaju društvu koje preuzima portfelj i mišljenje o njihovoj dovoljnosti za pokriće budućih obaveza po štetama; mišljenje o načinu i strukturi deponovanja i ulaganja sredstava tehničkih rezervi sa stanjem na dan podnošenja zahtjeva za prenos portfelja. (2) U slučaju prenosa portfelja ovlašteni aktuar na izvještaj o finansijskom poslovanju društva koje prenosi portfelj osiguranja i društva koje taj portfelj preuzima daje: mišljenje o likvidnosti na dan sastavljanja, te o tome da li bi prenosom portfelja bila ugrožena likvidnost društva koje prenosi portfelj i društva koje taj portfelj preuzima; obračun margine solventnosti primjenom indeksa premije na dan sastavljanja izvještaja i njenu projekciju ako bi se izvršio prenos portfelja - kako za društvo koje prenosi portfelj tako i za društvo koje ga preuzima; mišljenje o dovoljnosti tehničkih rezervi i garantnog fonda (prikazuje njihov ukupan iznos) na dan sastavljanja izvještaja, kao i njihovu projekciju ako bi se izvršio prenos portfelja - kako za društvo koje prenosi portfelj tako i za društvo koje ga preuzima; mišljenje o tome da li su rizičnost i struktura deponovanja i ulaganja sredstava tehničkih rezervi i garantnog fonda u skladu s Zakonom i podzakonskim aktima, kao i njihovu projekciju ako bi se izvršio Broj 106 - Strana 272 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Subota, 29. 12. 2018. prenos portfelja - kako za društvo koje prenosi portfelj tako i za društvo koje ga preuzima. Član 7. (Mišljenje o godišnjim izvještajima) Ovlašteni aktuar daje mišljenje o godišnjim izvještajima za posljednje dvije godine prije nego Društvo stekne kvalificirani udio u drugom društvu. Član 8. (Mišljenje na politike društva) (1) Ovlašteni aktuar daje mišljenje na predložene pisane politike društva, kao i na način kako se politike provode. (2) Politike se odnose na upravljenje rizicima, unutarnju kontrolu i unutarnju reviziju. (3) Politike se preispituju najmanje jedanput godišnje i prilagođavaju se u slučaju bilo koje značajne promjene u sistemu ili u određenom području. Član 9. (Mišljenje na finansijski plan) Ovlašteni aktuar daje mišljenje o finansijskom planu i predloženim reorganizacijskim mjerama koje pretstavljaju mjere održavanja ili saniranja finansijskog stanja društva za osiguranje. Član 10. (Ostala mišljenja) Ovlašteni aktuar daje i ostala mišljenja na način i u rokovima koje odredi Agencija za nadzor. III. DOSTAVA MIŠLJENJA Član 11. (Dostava) (1) Mišljenja iz člana 1. ovog Uputstva s ocjenom i preporukom ovlašteni aktuar dostavlja upravi i nadzornom odboru društva, a društvo je ista dužno dostaviti Agenciji za nadzor. (2) Nadležni organi društva dužni su da u postupku donošenja, odnosno utvrđivanja akata iz člana 1. ovog Uputstva razmotre mišljenje ovlaštenog aktuara. Član 12. (Neprihvaćanje mišljenja) Ako nadležni organ društva ne prihvati mišljenje ovlaštenog aktuara, društvo je dužno u roku od 15 dana o tome obavijestiti Agenciju za nadzor i navesti razloge zbog kojih taj organ društva nije prihvatio mišljenje ovlaštenog aktuara. Član 13. (Negativno mišljenje) (1) Ako vanjski revizor društva utvrdi da finansijski izvještaji društva ne prikazuju istinito i objektivno stanje i rezultate poslovanja, društvo je dužno s tim izvještajem upoznati ovlaštenog aktuara koji je sačinio mišljenje na finansijski izvještaj društva. (2) Ovlašteni aktuar je dužan preispitati svoje mišljenje u roku od 30 dana od dana dostavljanja izvještaja iz stava (1) ovog člana i o tome obavijestiti nadležni organ društva koji je usvojio finansijski izvještaj. Član 14. (Provjera mišljenja) Agencija za nadzor može u toku vršenja nadzora zahtijevati provjeru mišljenja ovlaštenog aktuara od strane ovlaštenog aktuara koga ona odredi, ako postoje razlozi za sumnju u ispravnost mišljenja ovlaštenog aktuara. Temeljem članka 116. stavka (4) Zakona o osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/17) i članka 12. Statuta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 84/17), Stručni savjet Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, na 22. sjednici održanoj 19.12.2018., donosi PRAVILNIK O UVJETIMA ZA STJECANJE I PROVJERU STRUČNIH ZNANJA POTREBNIH ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVLAŠTENOG AKTUARA I. OPĆE ODREDBE Članak 1. (Predmet) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za stjecanje zvanja ovlaštenog aktuara, vrste i sadržaj dokumenata potrebnih za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara u skladu s Zakonom o osiguranju (u daljem tekstu: Zakon). Članak 2. (Ovlašteni aktuar) Ovlašteni aktuar je osoba koja ima ovlaštenje za obavljanje aktuarskih poslova sukladno Zakonu i provedbenim propisima. Članak 3. (Aktuarski poslovi) (1) Pod aktuarskim poslovima u smislu Zakona i ovog Pravilnika smatraju se poslovi davanja stručnog mišljenja u vezi s: završnim računom, godišnjim izvješćem o poslovanju društva, poslovnim aktima društva i njihovoj primjeni, te drugi poslovi sukladno odredbama članka 118. Zakona. (2) Sadržaj i način dostave mišljenja iz stavka (1) ovog članka propisani su Uputstvom, koje je sastavni dio ovog Pravilnika. II. UVJETI ZA STJECANJE OVLAŠTENJA Članak 4. (Uvjeti) (1) Ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara izdaje Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija za nadzor), sukladno članku 10. ovog Pravilnika, osobi koja ispunjava sljedeće uvjete: a) da je državljanin Bosne i Hercegovine ili strani državljanin s boravištem u Bosni i Hercegovini; b) da je završila ekonomski, prirodno-matematički fakultet (studij matematike ili fizike) ili neki od tehničkih fakulteta VII stupnja, odnosno 240 ECTS bodova; c) da ima položene ispite za ovlaštenog aktuara sukladno članku 5. ovog Pravilnika; d) da nije osuđivana za kaznena djela koja se odnose na financijski kriminal ili kršenje javnih i profesionalnih dužnosti; e) da je redovni član Aktuarskog društva u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Aktuarsko društvo); f) da joj do sada nije bilo oduzeto ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara. (2) Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovog članka su: a) uvjerenje o državljanstvu, a za stranog državljanina kopija putovnice i potvrda o boravištu u Bosni i Hercegovini; b) uvjerenje, odnosno diploma završenog fakulteta; c) uvjerenje o položenim ispitima iz članka 5. ovog Pravilnika; d) uvjerenje o nekažnjavanju izdano od nadležnog tijela, a za strane državljane uvjerenje nadležnog tijela zemlje čiji je državljanin; e) potvrda o redovnom članstvu izdana od Aktuarskog društva;
Pravilnik o dopunama Pravilnika o nadzoru FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 106/18 29.12.2018 SN FBiH 82/17 nadzor PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NADZORU Član 1. U Pravilniku o nadzoru ("Službene novine Federacije BiH", broj 82/17) u članu 5. iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi: "(2) Nadzor nad subjektom nadzora ne mogu provoditi radnici Agencije za nadzor koji su bili zaposleni po osnovu ugovora o radu ili su po drugom osnovu obavljali poslove za subjekt nadzora, u periodu od 3 godine od dana prestanka radnog odnosa u subjektu nadzora, odnosno 3 godine od dana prestanka obavljanja poslova za subjekt nadzora po drugom osnovu". Stav (2) postaje stav (3). Član 2. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj 021-3450-5/18 19. decembra 2018. godine Sarajevo Predsjednik Stručnog savjeta Mr. sci. Edita Kalajdžić, s. r. Na temelju članka 130. točka b), a u svezi sa člankom 140. stavak (6) Zakona o osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/17), Stručni savjet Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, na 22. sjednici održanoj 19.12.2018., donosi PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NADZORU Članak 1. U Pravilniku o nadzoru ("Službene novine Federacije BiH", broj 82/17) u članku 5. iza stavka (1) dodaje se novi stavak (2) koji glasi: "(2) Nadzor nad subjektom nadzora ne mogu provoditi radnici Agencije za nadzor koji su bili zaposleni po osnovu ugovora o radu ili su po drugom osnovu obavljali poslove za subjekt nadzora, u periodu od 3 godine od dana prestanka radnog odnosa u subjektu nadzora, odnosno 3 godine od dana prestanka obavljanja poslova za subjekt nadzora po drugom osnovu". Stavak (2) postaje stavak (3).
Pravilnik o statističkim standardima i oblicima finansijskog izvještavanja u osiguranju FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 103/18 26.12.2018 osiguranje PRAVILNIK O STATISTIČKIM STANDARDIMA I OBLICIMA FINANSIJSKOG IZVJEŠTAVANJA U OSIGURANJU I. OPĆE ODREDBE Član 1. (Predmet) Ovim pravilnikom bliže se propisuju statistički standardi za obradu podataka o poslovima osiguranja, odnosno reosiguranja, rizicima koje pokriva osiguranje odnosno reosiguranje, evidencijama šteta, te oblici finansijskog izvještavanja društva za osiguranje, društva za reosiguranje, posrednika u osiguranju i Zaštitnog fonda Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: obaveznik izvještavanja). Član 2. (Dužnosti obaveznika izvještavanja) (1) Obaveznik izvještavanja je dužan voditi i obrađivati statističke podatke o broju polica/ osiguranja, premiji i štetama po vrstama osiguranja/rizika u skladu s Odlukom o rasporedu vrsta rizika po grupama i vrstama osiguranja ("Službene novine Federacije BiH", broj 82/17). (2) Obaveznik izvještavanja iz člana 1. ovog Pravilnika dužan je dostavljati izvještaje Agenciji za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija za nadzor) na način i u rokovima propisanim podzakonskim aktima. Kriterij pripadnosti podataka izvještajnom periodu jeste datum knjigovodstvenog evidentiranja u poslovnim knjigama obaveznika izvještavanja. (3) Odredbe ovog Pravilnika dužna je primjenjivati i podružnica društva za osiguranje sa sjedištem u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: podružnica). II. DRUŠTVA ZA OSIGURANJE I REOSIGURANJE DIO A: Podaci o policama osiguranja i premiji Član 3. (Polica osiguranja) (1) Društvo za osiguranje (u daljem tekstu: društvo) je dužno dostavljati podatke o broju polica osiguranja po rizicima, odnosno vrstama osiguranja na statističkim izvještajima i to obrasci: 1-M-F, 6-K-F, 7-K-F, 1-G-F i 7-G-F. (2) Podružnica je dužna dostavljati podatke o broju polica osiguranja po rizicima, odnosno vrstama osiguranja na statističkim izvještajima i to obrasci: 1-M-RS, 1-G-RS i 4-GRS. Član 4. (Broj osiguranja i osiguranika) (1) Društvo je dužno dostavljati podatke o broju osiguranja za životna osiguranja putem statističkog izvještaja na Obrascu 3-G-F i 8-G-F. (2) Podružnica je dužna dostavljati podatke o broju osiguranja za životna osiguranja putem statističkog izvještaja na Obrascu 3-G-RS i 5-G-RS. Srijeda, 26. 12. 2018. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 103 - Strana 85 Član 5. (Premija osiguranja) (1) Društvo je dužno dostavljati podatke o premiji osiguranja po rizicima, odnosno vrstama osiguranja na statističkim izvještajima i to obrasci: 1-M-F, 1-K-F, 6-K-F, 7-K-F, 1-G-F i 7-G-F. (2) Podružnica je dužna dostavljati podatke o premiji osiguranja po rizicima, odnosno vrstama osiguranja na statističkim izvještajima i to obrasci: 1-M-RS, 1-G-RS i 4-G-RS. (3) Premija neživotnih osiguranja iz st. (1) i (2) ovog člana predstavlja obračunatu premiju umanjenu za iznos predanog saosiguranja, a uvećanu za iznos primljenog saosiguranja. Premija životnih osiguranja predstavlja naplaćenu premiju. (4) Društvo za reosiguranje je dužno dostavljati podatke o premiji reosiguranja po vrstama osiguranja putem statističkog izvještaja na obrascu 1R-K-F. DIO B: Podaci o štetama Član 6. (Štete) (1) Društvo je dužno dostavljati podatke o štetama po rizicima, odnosno vrstama osiguranja na statističkim izvještajima i to obrasci: 2-M-F, 2-K-F, 3-K-F, 2-G-F, 9-G-F, 10-G-F, 11-GF, 12-G-F, 13-G-F, 14-G-F, 15-G-F, 16-G-F i 18-G-F. (2) Podružnica je dužna dostavljati podatke o štetama po vrstama osiguranja na statističkim izvještajima i to na obrascima: 2-M-RS i 2-G-RS. (3) Podaci o štetama neživotnih osiguranja iz st. (1) i (2) ovog člana predstavljaju štete umanjene za iznos štete po predanom saosiguranju, a uvećanu za iznos štete po primljenom saosiguranju. (4) Podatke o štetama, društvo za reosiguranje iskazuje na statističkim izvještajima na obrascima: 2R-K-F i 3R-K-F. DIO C: Tehničke rezerve Član 7. (Rezerve) (1) Društvo je dužno dostavljati podatke o tehničkim rezervama po rizicima, odnosno vrstama osiguranja na statističkim izvještajima i to obrasci: 2-M-F, 1-K-F, 3-K-F, 5-K-F, 1-GF, 2-G-F, 6-G-F i 18-G-F. (2) Podružnica je dužna dostavljati podatke o tehničkim rezervama po vrstama osiguranja na statističkim izvještajima i to na obrascima: 2-M-RS, 1-G-RS i 2-G-RS. (3) Podatke o tehničkim rezervama, društvo za reosiguranje iskazuje na statističkim izvještajima na obrascima: 1R-K-F, 3R-K-F i 1R-G-F. DIO D: Troškovi osiguranja Član 8. (Troškovi) Društvo dostavlja podatke o troškovima pribave i uprave na statističkim izvještajima u obrascima 6-K-F, 7-K-F i 5-G-F, koji moraju odgovarati podacima iskazanim u finansijskim izvještajima društva. DIO E: Stroga evidencija Član 9. (Stroga evidencija) Društvo je dužno dostavljati podatke o strogoj evidenciji na statističkom izvještaju i to obrazac: 4-K-F. DIO F: Regresna potraživanja Član 10. (Regresna potraživanja) Društvo je dužno dostavljati podatke o regresnim potraživanjima na statističkom izvještaju i to obrazac: 4-G-F. DIO G: Kvalifikaciona struktura Član 11. (Kvalifikaciona struktura) (1) Društvo je dužno dostavljati podatke o kvalifikacionoj strukturi na statističkom izvještaju i to obrazac: 17-G-F. (2) Podružnica je dužna dostavljati podatke o kvalifikacionoj strukturi na statističkom izvještaju i to obrazac: 6-G-RS. (3) Podatke o kvalifikacionoj strukturi, društvo za reosiguranje iskazuje na statističkom izvještaju i to obrazac: 2R-G-F. DIO H: Finansijski izvještaji Član 12. (Finansijski izvještaji) Društvo za osiguranje i društvo za reosiguranje dostavlja podatke o pozicijama iz finansijskih izvještaja na obrascima: 1FK- F, 2F-K-F, 3F-K-F, 4F-K-F, 5F-K-F, 6F-K-F, 7F-K-F, 8F-K-F, 9F-K-F, 10F-K-F, 11F-K-F i 12F-K-F. III. POSREDNICI U OSIGURANJU Član 13. (Izvještaji posrednika) Posrednik u osiguranju je dužan dostavljati podatke o broju polica osiguranja, premiji osiguranja i proviziji po društvima za osiguranje, zaključenim ugovorima i uposlenicima na obrascima: POS1-PG–F, POS2-PG–F, POS1–G–F, POS2–G–F i POS3–G–F. Posrednik u osiguranju dostavlja podatke o pozicijama iz finansijskih izvještaja na obrascima: POS1-K-F i POS2-G-F. IV. ZAŠTITNI FOND Član 14. (Izvještaji Zaštitnog fonda) Zaštitni fond je dužan dostavljati podatke o štetama i regresnim potraživnjima na obrascima: ZF1-K-F, ZF2-K-F, ZF3- K-F i ZF4-K-F. Zaštitni fond dostavlja podatke o pozicijama iz finansijskih izvještaja na obrascima: ZF1F-G-F, ZF2F-G-F, ZF3FG- F, ZF4F-G-F i ZF5F-G-F. V. TEHNIČKA UPUTSTVA I DEFINICIJE Član 15. (Tehnička uputstva) (1) Način izrade i dostave obrazaca definisanih ovim Pravilnikom su određeni u tehničkim uputstvima koja su objavljena na web stranici Agencije za nadzor: www.nados.ba. (2) E-mail adresa za dostavu elektronskih obrazaca je xml@nados.ba. (3) Društva su dužna odrediti jednu e-mail adresu sa koje će dostavljati sve elektronske obrasce i o istoj informisati Agenciju za nadzor u roku od 15 dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika. Član 16. (Definicije pojmova) Pojmovi koji se koriste u svim obrascima definisani su u Pojmovniku koji je sastavni dio ovog Pravilnika. VI. ZAVRŠNE ODREDBE Član 17. (Stavljanje van snage) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o statističkim standardima za osiguranje ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/18). Broj 103 - Strana 86 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 26. 12. 2018. Član 18. (Stupanje na snagu) Ovaj pravilnik stupa na snagu 01.01.2019. godine i primjenjuje za izvještajne periode počev od 01.01.2019. godine. Broj 021-3342-4/18 04. decembra 2018. godine Sarajevo Predsjednik Stručnog savjeta Mr. sci. Edita Kalajdžić, s. r. DEFINICIJE POJMOVA UZ PRAVILNIK O STATISTIČKIM STANDARDIMA I OBLICIMA FINANSIJSKOG IZVJEŠTAVANJA U OSIGURANJU Redni broj Pojam Definicija 1 FBiH Realizovano od strane društva za osiguranje u FBiH 2 RS Realizovano od strane podružnice društva za osiguranje iz FBiH 3 Broj osiguranja/polica Predstavlja kod neživotnih osiguranja broj preuzetih vrsta rizika u osiguranje u skladu sa Odlukom o rasporedu vrsta rizika po grupama i vrstama osiguranja (Sl. novine br. 82/17). Kod poslova saosiguranja svi nosioci rizika po polici saosiguranja unose broj osiguranja/polica, tj. i lider i član brojčano iskazuju broj vrsta rizika. Predstavlja kod životnih osiguranja broj preuzetih vrsta rizika u osiguranje za sve aktivne police u skladu sa Odlukom o rasporedu vrsta rizika po grupama i vrstama osiguranja (Sl. novine br. 82/17). 4 Premija Obračunata bruto premija neživotnih osiguranja je iznos policirane premije u tekućem obračunskom periodu na period najduže do godinu dana bez obzira da li se iznos odnosi u cjelosti ili djelimično na naredni obračunski period, navedeni iznos je umanjen/uvečan za predato/ primljeno saosiguranje. Obračunata bruto premija životnih osiguranja koja uključuje sve iznose premija koji su naplaćeni do kraja obračunskog perioda (stvarno naplaćena premija uključujući naplaćeni dio djelimično naplaćenih rata), bez obzira da li se ti iznosi u cijelosti ili djelimično odnose na kasniji obračunski period ili periode, dospjele djelimično naplaćene rate mogu se smatrati naplaćenim ukoliko je naplaćeno najmanje 50% rate. 5 Prijavljene štete - broj Broj šteta koje su rezervisane na 31.12. prethodne godine uvećan za prijavljene (štete prvi put prijavljene) i reaktivirane štete (štete koje su nastale i radi nadoknade bile prijavljene i riješene u nekom prethodnom obračunskom periodu, pa su ponovo otvorene u tekućoj godini) u toku izvještajnog perioda. 6 Rezervisane štete (rezervacija za nastale i prijavljene štete) - broj Broj neriješenih prijavljenih šteta za koje se na dan obračuna (zadnji dan izvještajnog perioda) vrši procjena rezervisanog iznosa. 7 Rezervisane štete (rezervacija za nastale i prijavljene štete) - iznos Iznos neriješenih prijavljenih šteta za koje se na dan obračuna (zadnji dan izvještajnog perioda) vrši procjena rezervisanog iznosa. 8 Rješene štete - broj - odbijene Predstavlja broj odbijenih šteta gdje su odbijene štete štete po kojima je obrađeni iznos koji je isplaćen prema osiguraniku, oštećenom ili ugovaratelju osiguranja jednak nuli, dok se dodatni troškovi koje je društvo imalo prilikom utvrđivanja osnovanosti ili visine šteta, a koji se plaćaju trećim licima, tretiraju kao odbijene štete sa iznosom koji je veći od nula. 9 Rješene štete - broj - isplaćene Predstavlja broj isplaćenih šteta gdje su isplaćene štete štete koje su konačno isplaćene uz uslov da na dan na koji se posmatraju ne postoji osnov za daljnju isplatu na osnovu obaveze osiguravača. 10 Riješene štete - isplaćeni iznos Predstavlja iznos isplaćenih šteta, djelimično isplaćenih šteta gdje djelimično isplaćene štete su štete kod kojih postoji mogućnost daljih isplata na osnovu obaveze osiguravača (što uključuje i direktne troškove obrade šteta, ako se ne vode odvojeno) i iznos dodatnih troškova koje je društvo imalo prilikom utvrđivanja osnovanosti ili visine odbijenih šteta, a koji se plaćaju trećim licima. 11 Režijski dodatak Predstavlja dio policirane premije izračunat u skladu sa internim aktom društva za osiguranje, odnosno dio policirane premije koji služi za pokriće svih troškova poslovanja osim troškova vezanih za štete, preventivu i vatrogasni doprinos. 12 Obrađene štete u redovnom postupku - broj Broj šteta kod kojih je utvrđen pravni osnov i iznos obaveze osiguravača za sve štete koje nisu rješavane sudskim putem. 13 Obrađene štete u redovnom postupku - iznos Iznos šteta kod kojih je utvrđen pravni osnov i iznos obaveze osiguravača za sve štete koje nisu rješavane sudskim putem. 14 Obrađene štete u sporu - broj Broj šteta kod kojih je utvrđen pravni osnov i iznos obaveze osiguravača za sve štete koje su rješavane sudskim putem. 15 Obrađene štete u sporu - iznos Iznos šteta kod kojih je utvrđen pravni osnov i iznos obaveze osiguravača za sve štete koje su rješavane sudskim putem. 16 Obrađene a neisplaćene štete na kraju perioda podnošenja izvještaja Štete koje su obrađene, ali do dana izvještaja nisu riješene. 17 Tehnička premija Predstavlja dio policirane premije izračunat u skladu sa internim aktom društva za osiguranje koji služi za pokriće svih direktnih i indirektnih troškova vezanih za naknade odštetnih zahtjeva. 18 Preventivu Predstavlja dio policirane premije izračunat u skladu sa internim aktom društva za osiguranje. 19 Udio reosiguranja premija/štete Dio policirane premije/dio iznosa štete predat u reosiguranje u skladu sa zaključenim ugovorom o reosiguranju. 20 Bruto prenosna premija Predstavlja dio premije koji se izračunava za one ugovore o osiguranju kod kojih osiguravajuće pokriće traje i nakon kraja obračunskog perioda budući da se osiguravajući i obračunski periodi ne poklapaju. 21 Udio reosiguranja u bruto prenosnoj premiji Predstavlja udio reosiguravača u bruto prenosnoj premiji izračunat u skladu sa zaključenim ugovorom o reosiguranju koji je važio na datum izdavanja police osiguranja za koju se obračunava prenosna premija. 22 Isplaćene štete od obrađenih u ranijim godinama (obveze 01.01. tekuće godine) - broj Broj šteta kod kojih je utvrđen pravni osnov i iznos obaveze osiguravača u prethodnom obračunskom periodu (obaveza na dan 31.12. prethodne godine), a koje su plaćene u tekućem obračunskom periodu 23 Isplaćene štete od obrađenih u ranijim godinama (obveze 01.01. tekuće godine) - iznos Iznos šteta kod kojih je utvrđen pravni osnov i iznos obaveze osiguravača u prethodnom obračunskom periodu (obaveza na dan 31.12. prethodne godine), a koje su plaćene u tekućem obračunskom periodu. 24 Obrađene a neisplaćene štete na kraju obračunskog perioda broj Broj šteta kod kojih je utvrđen pravni osnov i iznos obaveze osiguravača, a koje na dan izvještaja nisu bile plaćene. 25 Obrađene a neisplaćene štete na kraju obračunskog perioda iznos Iznos šteta kod kojih je utvrđen pravni osnov i iznos obaveze osiguravača, a koje na dan izvještaja nisu bile plaćene. 26 U redovnom postupku Štete koje se rješavaju vansudskim putem. 27 U sporu Štete koje se rješavaju putem suda. 28 Rezerve za nastale neprijavljene štete Rezerva za štete koje su nastale i nisu prijavljene do kraja obračunskog perioda za koje se utvrđuje šteta (IBNR). 29 Matematička rezerva na kraju perioda Matematičku rezerva je rezerva koja se formira za sve dugoročne ugovore o osiguranju lica kod kojih se kumuliraju sredstva štednje ili sredstva za pokriće povećanih rizika u kasnijim godinama osiguranja, a posebno za: a) životna osiguranja, b) druga osiguranja kod kojih se upotrebljavaju tablice vjerovatnoće i obračuni kao u životnim osiguranjima (npr. zdravstveno osiguranje s višegodišnjim trajanjem ako je premija osiguranja nezavisno o starosti jednaka za cijelo vrijeme trajanja osiguranja). Matematička rezerva na kraju perioda je rezerva čiji je obračun izvršen na dan izvještaja. Srijeda, 26. 12. 2018. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 103 - Strana 87 30 Udio u dobiti na kraju perioda Udio u dobiti predstavlja iznos rezervacije koju društvo za osiguranje oblikuje za udio u dobiti za sve dugoročne ugovore o osiguranju života kod kojih se kumuliraju sredstva štednje. Rezerva za udio u dobiti mora biti dovoljna da omogući ostvarenje predviđenog sudjelovanja u dobiti. Iznos rezervacije za udio u dobiti je sadržan u matematičkoj rezervi. 31 ID posrednika u osiguranju ID posrednika u osiguranju predstavlja identifikacioni broj dodjeljen prilikom registracije, sastoji se od trinaest cifara. 32 Naziv posrednika u osiguranju Naziv posrednika u osiguranju predstavlja naziv posrednika pod kojim je isti registrovan, odnosno koji je naveden u Registrima posrednika koji vodi Agencija za nadzor FBiH. 33 Ukupno naplaćena premija osigurana Ukupno naplaćena premija osiguranja predstavlja iznos premije koju je društvo za osiguranje naplatilo u izvještajnom periodu bez obzira na datum izdavanja police osiguranja. 34 Ukupno fakturisana provizija Ukupno fakturisana provizija predstavlja iznos provizije koji je posrednik u osiguranju fakturisao društvu za osiguranje u izvještajnom periodu 35 Ukupno isplaćena provizija Ukupno isplaćena provizija predstavlja iznos provizije koju je društvo za osiguranje isplatilo posredniku u osiguranju u izvještajnom periodu bez obzira kada je nastala obaveza za istu. 36 Amortizacija Amortizacija predstavlja ukupni iznos amortizacije konto 444 - Amortizacija Pravilnika o primjeni kontnog okvira društva za osiguranje i reosiguranje ("Službene novine Federacije BiH", broj 83/09). 37 Plaće, porezi i doprinosi Plaće, porezi i doprinosi - iznos troška evidentiran na grupi konta 47 - Troškovi zaposlenih Pravilnika o primjeni kontnog okvira društva za osiguranje i reosiguranje ("Službene novine Federacije BiH", broj 83/09). 38 Ostali troškovi uprave Ostali troškovi uprave predstavljaju iznos svih troškova osim troškova vezanih za štete, pribavu, ulaganja, amortizaciju i troškove zaposlenih. 39 Provizija od reosiguratelja Provizija od reosiguratelja predstavlja iznos prihoda koje je društvo ostvarilo na osnovu provizije koja proizilazi iz ugovora o reosiguranju. 40 Provizija Provizija predstavlja iznos troška koji je nastao po osnovu zaključenih ugovora o posredovanju sa licima ovlaštenim za posredovanje na osnovu Zakona o posredovanju uprivatnom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/05, 8/10 i 30/16). 41 Ostali troškovi pribave Ostali troškovi pribave predstavljaju iznos troškova koje je društvo za osiguranje evidentiralo na grupi 43 - Troškovi pribave ("Službene novine Federacije BiH", broj 83/09), bez troškova nastalih po osnovu provizije po ugovorima o posredovanju i promjene razgraničenih troškova pribave. 42 Promjen razgraničenih troškova pribave (+/-) Promjena razgraničenih troškova pribave predstavlja iznos koji se dobije kao razlika stanja razgraničenih troškova pribave na početku izvještajnog perioda i stanja razgraničenih troškova pribave na kraju izvještajnog perioda. Konto 433 - Promjena razgraničenih troškova pribave osiguranja ("Službene novine Federacije BiH", broj 83/09). 43 Stanje razgraničenih troškova pribave na dan 31.12. Stanje razgraničenih troškova pribave predstavlja iznos razgraničenih troškova pribave koji se dobije obračunom definisanim u Obrascu RTP kako je definisano Uputstvom o vrednovanju bilansnih i vanbilansnih pozicija ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/18). 44 Rezerve za rente Rezerve za rente predstavljaju iznos rentnih šteta iz ugovora o osiguranju iz odgovornosti, koju društvo posebno iskazuje. Iznos prijavljenih šteta koji se isplaćuje u obliku renti utvrđuje se aktuarskim metodama kao sadašnja vrijednost budućih obaveza (kapitalizirana vrijednost). 45 Rezervacije za kolebanje šteta Rezervacija za kolebanje šteta predstavlja iznos rezervacije koju društvo za osiguranje formira sa svrhom izravnanja neravnomjernog nastajanja štetnih događaja, iste se formiranju ako društvo za osiguranje obavlja poslove osiguranja kredita, osim ako ugovorima o osiguranju ne pokriva samo rizik smrtnosti, nezgode ili nesposobnosti za rad zbog zdravstvenog stanja. 46 Rezervacija za bonuse i popuste Rezervacija za bonuse i popuste formiraju se u visini iznosa na čiju isplatu imaju pravo osiguranici na osnovu: sudjelovanja u dobiti iz njihovih osiguranja, odnosno drugih prava na osnovu ugovora o osiguranju (bonusi), osim ako se za ta osiguranja oblikuje matematička rezerva; budućeg djelomičnog sniženja premije (popusti); povrata dijela premije za neiskorišteno vrijeme osiguranja zbog prijevremenog prestanka osiguranja (storno). 47 Ostale rezervacije Ostale rezervacije predstavljaju druge tehničke rezerve prema računovodstvenim propisima koje izračunava društvo za osiguranje prema izabranoj aktuarskoj metodi s obzirom na predviđene buduće obaveze i rizike od velikih šteta koje proizlaze iz ugovora o osiguranju odnosno ugovora o reosiguranju od odgovornosti za nuklearne štete ili odgovornosti proizvođača za farmaceutske proizvode, zemljotresa, poplave te druge obaveze i rizike u vezi kojih ne oblikuje: rezerve za prijenosne premije, rezerve za bonuse i popuste, rezerve šteta, posebne rezerve, rezerve za kolebanje šteta i matematičke rezerve. 48 Vlastita mreža Vlastita mreža predstavlja uposlenike društva za osiguranje koji su direktno angažovani na policiranju premije. 49 Zastupnici u osiguranju Zastupnici u osiguranju predstavljaju posrednike koji su sa društvo za osiguranje sklopili ugovor o posredovanju u skladu sa odredbama Zakona o posredovanju uprivatnom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/05, 8/10 i 30/16). 50 Brokeri u osiguranju Brokeri u osiguranju predstavljaju posrednike koji su sa društvom za osiguranje sklopili ugovor o posredovanju u skladu sa odredbama Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/05, 8/10 i 30/16). 51 Aktivan posao Aktivan posao društva za reosiguranje predstavlja poslovanje reosiguravajućeg društva kojim preuzima u pokriće rizike od drugih društava. 52 Pasivan posao Pasivan posao društva za reosiguranje predstavlja poslovanje reosiguravajućeg društva kojim predaje u pokriće rizike drugim društvima. 53 Prvi put prijavljena šteta Prvi put prijavljena šteta je nastala šteta za koju je društvo za osiguranje prvi put dobilo prijavu ili zahtjev ili saznanje u tekućem obračunskom periodu. 54 Reaktivirana šteta Reaktivirana šteta je šteta koja je nastala i radi nadoknade bila prijavljena i riješena u nekom prethodnom obračunskom periodu, pa je ponovo otvorena u tekućoj godini. 55 Regresna potraživanja Regresno potraživanje predstavlja potraživanje koje nastaje kada društvo za osiguranje ima pravo da potražuje iznos isplaćene štete oštećenom od osobe odgovorne za štetu. 56 Prihod po osnovu provizije za izdate police neživotnih osiguranja Prihod ostvaren na osnovu faktura za proviziju obračunatu u skladu sa ugovorom o posredovanju za izdate police neživotnog osiguranja 57 Prihod po osnovu provizije za izdate police životnih osiguranja Prihod ostvaren na osnovu faktura za proviziju obračunatu u skladu sa ugovorom o posredovanju za izdate police životnog osiguranja. 58 Ostali prihodi nastali po osnovu posredovanja u osiguranju Drugi prihodi nastali po osnovu poslova posredovanja u osiguranju. 59 Troškovi plata i naknade zaposlenim angažovanim na poslovima posredovanja u osiguranju Pripadajući dio troškova zaposlenika na poslovima posredovanja u osiguranju, raspoređen prema internom aktu u kojem je definisan ključ za distribuciju/obračun. 60 Ostali troškovi nastali po osnovu poslova posredovanja u osiguranju Drugi rashodi nastali po osnovu poslova posredovanja u osiguranju. 64 Procenat ugovorene provizije Procenat provizije definisan u ugovoru o posredovanju
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o tehničkom pregledu građevine FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 08/18 09.11.2018 SN FBiH 42/21, SN FBiH 44/20, SN FBiH 58/14 pravilnik,izmjene,građevina PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKOM PREGLEDU GRAĐEVINE Članak 1. U Pravilniku o tehničkom pregledu građevine ("Službene novine Federacije BiH", broj 58/14), u članku 2. stavak 1. riječi: "na prijedlog voditelja postupka" brišu se. Članak 2. U članku 3. stavak 1. riječ "četvrte" zamjenjuje se riječju "dvije". Članak 3. U članku 4. alineja 2 briše se. Članak 4. U članku 7. stavak 1. riječ: "urbanim" zamjenjuje se riječima: "urbanističko-tehničkim". Članak 5. U članku 9 stavak 2. riječ "pismenoj" zamjenjuje se riječju: "pisanoj". Članak 6. U članku 10. stavak 1. alineja 3 riječi: "građevinskom dozvolom" zamjenjuju se riječima: "odobrenjem za građenje". Stavak 2. mijenja se i glasi: "Završno izvješće izrađuje glavni nadzorni inženjer na osnovu zapisnika o primopredaji radova i dokumentacije od ostalih imenovanih nadzornih inženjera". Članak 7. Članak 16. mijenja se i glasi: "Do formiranja liste stručnih lica za vršenje tehničkih pregleda, u skladu sa članom 2. ovog Pravilnika, Ministarstvo će imenovati komisiju s ranije formiranih lista." Članak 8. Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".
Uredba o izmjenama Uredbe o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 84/18 24.10.2018 SN FBiH 48/19, SN FBiH 74/17 finansijska konsolidacija UREDBU O IZMJENAMA UREDBE O FINANCIJSKOJ KONSOLIDACIJI GOSPODARSKIH DRUŠTAVA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE Članak 1. U Uredbi o financijskoj konsolidaciji gospodarskih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 74/17), u članku 6. stavak (2) riječi: "pet mjeseci od dana stupanja na snagu ove uredbe", zamjenjuju se riječima: "do 30.11.2018. godine". Članak 2. U članku 7. stavak (1) riječi: "pet mjeseci od dana stupanja na snagu ove uredbe", zamjenjuju se riječima: "do 30.11.2018. godine". Članak 3. U članku 17. stavak (2) riječi: "i primjenjivati će se do stupanja na snagu Zakona o izmjeni Zakona o financijskoj konsolidaciji gospodarskih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine", brišu se.
Pravilnik o obavezi informisanja ugovarača osiguranja FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 01/18 01.10.2018 osiguranje PRAVILNIK O OBAVEZI INFORMISANJA UGOVARAČA OSIGURANJA I. OPĆE ODREDBE Član 1. (Predmet) Ovim Pravilnikom bliže se određuje način na koji društvo za osiguranje (u daljem tekstu: društvo) informiše ugovarača osiguranja i sadržaj obavijesti ugovaraču osiguranja kod sklapanja ugovora o osiguranju i za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju, koja je propisana Zakonom o osiguranju (u daljem tekstu: Zakon) i završne odredbe. Član 2. (Obaveza društva) (1) Društvo je dužno ugovaraču osiguranja kod sklapanja ugovora o osiguranju i za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju propisanih Zakonom i ovim Pravilnikom pružiti obavijest u pisanoj formi, koja će sadržavati podatke o svim bitnim elementima u vezi s ugovorom o osiguranju. Broj 1 - Strana 90 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 10. 1. 2018. (2) Obaveza iz stava (1) ovog člana odnosi se na ugovore o osiguranju u svakoj vrsti osiguranja za koju društvo ima odobrenje za rad. II. INFORMISANJE KOD SKLAPANJA UGOVORA O OSIGURANJU Član 3. (Obavijest) Obavijest iz stava (1) člana 2. ovog Pravilnika kod sklapanja ugovora o osiguranju obavezno treba sadržavati podatke o: a) firmi isjedištu društva koje sklapa ugovor o osiguranju, uz navođenje podružnice ukoliko se u istoj sklapa ugovor, b) vrsti ugovora osiguranju, c) kontakt podacima društva (web stranica društva, tel., fax, e-mail), d) općim uvjetima osiguranja (naziv akta poslovne politike, broj i datum akta), e) pravu koje vrijedi za ugovor o osiguranju, f) vremenu trajanja ugovora o osiguranju (navesti konkretan period od - do sa satom početka i satom završetka pokrića), g) roku u kojem ponuda obavezuje ponuđača (navesti rok od 8 dana definiran Zakonom o obligacionim odnosima), h) pravu na opoziv ponude za sklapanje ugovora za osiguranje (navesti rok od 8 dana definiran Zakonom o obligacionim odnosima), i) pravu na odustanak od sklopljenog ugovora o osiguranju (navesti odredbe u skladu s uvjetima osiguranja), j) visini premije osiguranja (navesti tačan iznos premije), k) načinu plaćanja premije osiguranja, l) visini doprinosa, poreza i drugih troškova,ukoliko se zaračunavaju pored premije osiguranja i ukupnom iznosu plaćanja, m) uvjetima za prestanak i raskid ugovora(navesti odredbe u skladu s uvjetima osiguranja), n) načinu rješavanja sporova ugovornih strana (navesti odredbe u skladu s uvjetima osiguranja), o) nadzornom tijelu koje je nadležno za nadzor nad društvom. Član 4. (Obavijest o suosiguranju) (1) Pored podataka iz člana 3. ovog Pravilnika društvo je dužno obavezno informisati ugovarača osiguranja pri sklapanju ugovora osiguranju i o namjeri zaključivanja ugovora sa suosiguravačem. (2) Obavijest iz stava (1) ovog člana mora sadržavati firmu i sjedište suosiguravača. Član 5. (Obavijest za ugovore o životnom osiguranju) (1) U slučaju životnog osiguranja obavještenje iz člana 3. ovog Pravilnika mora sadržavati i podatke o: a) načinu obračuna i raspodjeli učešća u dobiti društva, b) tabelama otkupne vrijednosti (navesti podatke koji će biti korišteni po navedenoj polici osiguranja), c) pravima na kapitalizaciju ugovora o životnom osiguranju i pravima iz takvog osiguranja, d) informaciji da ugovarač osiguranja može odustati od ugovora o životnom osiguranju najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema obavijesti osiguravača o sklapanju ugovora, pri čemu ugovarač osiguranja ne snosi obaveze koje proizlaze iz tog ugovora, e) poreznom sistemu koji se odnosi na životna osiguranja. (2) Kod ugovora o životnom osiguranju vezanih za jedinice investicijskih fondova društvo je dužno prije sklapanja ugovora o osiguranju, uz podatke iz člana 3. ovog Pravilnika, ugovarača osiguranja pismeno obavijestiti i o prospektu investicijskog fonda za koji se veže ugovor o osiguranju, a naročito o strukturi ulaganja fonda. Član 6. (Ovjera obavijesti) (1) Obavijesti iz čl. 3., 4. i 5. ovog Pravilnika sačinjavaju se u dva primjerka, od kojih jedan primjerak zadržava društvo uz ugovor o osiguranju, a drugi se dostavlja ugovaraču osiguranja. (2) Primjerak iz stava(1) ovog člana koji zadržava društvo mora sadržavati datum i potpis kojim se potvrđuje prijem obavijesti u slučaju da je ugovarač osiguranja fizičkolice, odnosno u slučaju kada je pravno lice ugovarač osiguranja potpis i pečat. III. INFORMISANJE ZA VRIJEME TRAJANJA UGOVORA O OSIGURANJU Član 7. (Obavijest o promjeni podataka za vrijeme trajanja ugovora) (1) Društvo je dužno za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju obavijestiti ugovarača osiguranja o: a) promjeni firme i sjedišta društva, b) promjenama podataka iz člana 3. tač. b) do m) i 4. ovog Pravilnika. (2) Društvo je dužno za vrijeme trajanja ugovora o životnom osiguranju obavijestiti ugovarača osiguranja o promjeni podataka iz člana 5. ovog Pravilnika. Član 8. (Obavijesti za vrijeme trajanja ugovora) Za vrijeme trajanja ugovora o životnom osiguranju društvo je dužno jednom godišnje pismeno obavijestiti osiguranika o učešću u dobiti uz navođenje godišnjeg iznosa učešća u dobiti za predmetnu godinu. Član 9. (Dostava obavijesti) Društvo je obavezno obavijesti iz čl. 7. i 8. ovog Pravilnika ugovaraču osiguranja dostaviti preporučenom poštom u roku od 15 dana od dana promjene. IV. NAČIN INFORMISANJA Član 10. (Službeni jezik) (1) Obavijesti iz čl. 3. do 7. ovog Pravilnika dostavljaju se na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini. (2) Svi podaci u obavijesti iz stava (1) ovog člana u vezi s ugovorom o osiguranju moraju biti napisani jednakom veličinom slova i jednako uočljivi.
Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i postupku izdavanja odobrenja FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 56/18 18.07.2018 osiguranja,posredovanje Broj 56 - Stranica 188 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 18. 7. 2018. Na osnovu čl. 126. i 130. Zakona o osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/17), člana 11. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/05, 8/10 i 30/16) i člana 12. Statuta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 84/17), Stručni savjet Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, na 16. sjednici održanoj 19. 06. 2018. godine, donio je PRAVILNIK O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA U OSIGURANJU I POSTUPKU IZDAVANJA ODOBRENJA DIO PRVI - OSNOVNE ODREDBE Član 1. (Predmet Pravilnika) Ovim Pravilnikom propisuje se podnošenje zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i dokumentacija koja se dostavlja, ostajanje na snazi odobrenja za rad i registrovanje, postupak odlučivanja i prelazne i završne odredbe. Član 2. (Poslovi posredovanja u osiguranju) Poslovima posredovanja u osiguranju u smislu ovog Pravilnika smatraju se poslovi posredovanja u osiguranju koje obavljaju fizička lica putem obrta, društva za zastupanje u osiguranju, banke i javna preduzeća - poštanski operateri, brokeri u osiguranju fizička lica i brokerska društva. DRUGI DIO - ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA U OSIGURANJU I DOKUMENTACIJA KOJA SE DOSTAVLJA POGLAVLJE I. ZAHTJEV ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZASTUPANJA U OSIGURANJU FIZIČKOG LICA Član 3. (Podnošenje zahtjeva fizičkog lica) (1) Fizičko lice, koje ima namjeru da obavlja poslove zastupanja u osiguranju kao fizičko lice (u daljem tekstu: zastupnik u osiguranju fizičko lice), dužno je podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju Agenciji za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija za nadzor). (2) Zahtjev iz stava (1) ovog člana se podnosi na obrascu 1 ZFLO - Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju FIZIČKO LICE (OBRT). Član 4. (Dokumentacija) (1) Uz zahtjev iz člana 3. stav (2) zastupnik u osiguranju fizičko lice podnosi sljedeću dokumentaciju: a) uvjerenje o ploženom stručnom ispitu za zastupnika u osiguranju, b) diplomu o stečenoj stručnoj spremi, c) uvjerenje nadležnog organa da mu nije oduzeta poslovna sposobnost, d) uvjerenje društva za osiguranje/posrednika u osiguranju o jednogodišnjem iskustvu iz područja poslova osiguranja odnosno posredovanja u osiguranju, e) dokaz o uplati naknade za rješavanje o zahtjevu za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju fizičkom licu. POGLAVLJE II. ZAHTJEV ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZASTUPANJA U OSIGURANJU DRUŠTVA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU Član 5. (Podnošenje zahtjeva društva za zastupanje u osiguranju) (1) Osnivač privrednog društva koji ima namjeru da obavlja poslove zastupanja u osiguranju osnivanjem privrednog društva organizovanog kao dioničko društvo ili društvo sa ograničenom odgovornošću dužan je lično ili putem ovlaštenog lica podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, Agenciji za nadzor, za društvo za zastupanje u osiguranju. (2) Zahtjev se podnosi na obrascu 2 ZDZ - Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju - DRUŠTVO ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU. (3) Uz zahtjev iz stava (2) ovog člana podnosi se sljedeća dokumentacija: a) akt o osnivanju društva za zastupanje u osiguranju, b) statut društva za zastupanje u osiguranju, c) dokaz banke o uplati osnovnog kapitala za privredno društvo, d) poslovni plan društva za dvije godine poslovanja, e) akt o kadrovskoj i tehničkoj osposobljenosti društva, f) dokaz o uplati naknade za rješavanje po zahtjevu za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju. Član 6. (Sadržaj akta o osnivanju društva za zastupanje) (1) Akt o osnivanju društva za zastupanje je odluka ili ugovor o osnivanju, zavisno koliko je osnivača društva. (2) Osnivački akt i statut pored elemenata propisanih Zakonom o privrednim društvima treba da sadrži i sljedeće: a) firma društva treba obavezno da sadrži riječi: "zastupanje u osiguranju", b) kod definisanja djelatnosti djelatnost definisati kako je propisano članom 6. stav (1) Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju i prema Odluci o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010: 66.22 Djelatnost agenata i posrednika u osiguranju, c) ne može se propisati obavljanje vanjskotrgovinskog poslovanja, d) u odredbama o zastupanju i predstavljanju društva propisati da direktor društva mora imati najmanje srednju stručnu spremu i mora biti upisan u registar zastupnika u osiguranju, e) odredbu da će društvo početi raditi nakon dobijanja rješenja o upisu u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor. Član 7. (Sadržaj poslovnog plana) Poslovni plan treba da sadrži: - preambulu koja treba da sadrži član statuta koji ovlašćuje organ društva za donošenja poslovnog plana, - naziv i oznaku za koji period se donosi (dvije godine za koje se izdaje odobrenje), - osnovne podatke o društvu, - podatke o društavima za osiguranje sa kojima društvo ima namjeru zaključiti ugovore o zastupanju i za koje vrste osiguranja, - podatke o poslovnom prostoru u kojem će društvo obavljati djelatnost, - planirani broj zaposlenih putem kojih će obavljati registrovanu djelatnost, Srijeda, 18. 7. 2018. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 56 - Stranica 189 - procjenu prihoda i rashoda po godinama, planirane iznose prihoda, rashoda i poslovnog rezultata u periodu od dvije godine prikazane za svaku godinu posebno, - tabelarni pregled planiranih iznosa prihoda (provizije) po vrstama osiguranja iskazane kako slijedi: redni broj (kolona 1), vrsta osiguranja (kolona 2), broj polica (kolona 3), ukupan iznos premije (kolona 4), procenat provizije (kolona 5) i iznos provizije (kolona 6), ukupno provizije, - tabelarni pregled planiranih poslovnih rashoda po godinama, analitički prikazane sve rashode (materijalni troškovi poslovanja, troškovi zaposlenih i ostali rashodi) kao i u ukupnim iznosima, - broj i datum i - potpis ovlaštene osobe. Član 8. (Sadržaj akta o kadrovskoj i tehničkoj osposobljenosti) Akt o kadrovskoj i tehničkoj osposobljenosti društva za zastupanje je akt ovlaštenog organa društva za zastupanje koji sadrži: - podatke o broju zaposlenih, za period od dvije godine, sa nazivom radnog mjesta i opisom poslova, kao i podacima o poslovima koje će obavljati putem eksternih subjekata, - podatke o tehničkoj osposobljenosti za rad društva (posjedovanje informatičke opreme -hardver i softver, te mogućnost elektronske razmjene podataka sa društvom za osiguranje sa kojim namjerava zaključiti ugovore o zastupanju). POGLAVLJE III. ZAHTJEV ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZASTUPANJA U OSIGURANJU BANKE I POŠTE Član 9. (Obavljanje poslova zastupanja u osiguranju banke i pošte) (1) Poslove zastupanja u osiguranju može obavljati banka, osim osiguranja od odgovornosti za motorna vozila odnosno javno preduzeće - poštanski operater (u daljem tekstu: banka odnosno pošta) koja ima odobrenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju izdato od Agencije za nadzor na zahtjev banke odnosno pošte. (2) Posao zastupanja u osiguranju u banci odnosno pošti može obavljati lice zaposleno u banci odnosno pošti koje je registrovano u Registru zastupnika u osiguranju Agencije za nadzor. Član 10. (Zahtjev banke odnosno pošte za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju) (1) Banka odnosno pošta koja ima namjeru da obavlja poslove zastupanja u osiguranju dužna je podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju Agenciji za nadzor. (2) Banka podnosi zahtjev na obrascu 3 ZB Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju banka, a pošta na obrascu 4 ZP Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju pošta. Član 11. (Dokumenti koji se dostavljaju uz zahtjev) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja banka odnosno pošta prilaže sljedeće dokumente: a) prijedlog odluke, nadležnog organa, o obavljanju djelatnosti zastupanja u osiguranju, b) prijedlog odluke o izmjenama i dopunama statuta, c) plan poslovanja koji se odnosi na obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju za period od dvije godine, za koje se izdaje odobrenje za rad, d) akt kojim se uređuje, najmanje: 1) način obavljanja poslova zastupanja u osiguranju sa odredbama koje uređuju način vođenja i sadržaj evidencija polica osiguranja, postupanje sa obrascima stroge evidencije (po vrstama osiguranja), obim i način pružanja informacija ugovaračima osiguranja, odnosno osiguranicima, obim i način prikupljanja, čuvanja i dostavljanja podataka koji se odnose na provođenje obaveza propisanih zakonom kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma za životno osiguranje, 2) način zaštite dokumenata i informacija koje se odnose na ugovarače odnosno osiguranike. e) prijedlog unutrašnje organizacije za organizacioni dio u kojem će se obavljati poslovi zastupanja u osiguranju sa sistematizacijom radnih mjesta, općim i posebnim uvjetima za obavljanje istih, f) spisak lica koja će obavljati poslove zastupanja u osiguranju, g) popis organizacionih dijelova u kojima će se obavljati poslovi zastupanja u osiguranju, h) dokaz o tehničkoj osposobljenosti za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju. Član 12. (Sadržaj odluke o izmjenama i dopunama statuta) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama statuta, pored elemenata propisanih zakonom treba da sadrži odredbe da će banka obavljati poslove zastupanja u osiguranju osim osiguranja od odgovornosti za motorna vozila, a pošta poslove zastupanja u osiguranju, a prema Odluci o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010: 66.22 Djelatnost agenata i posrednika u osiguranju. Član 13. (Sadržaj poslovnog plana) Poslovni plan treba da sadrži: - preambulu koja treba da sadrži član statuta koji ovlašćuje organ banke odnosno pošte za donošenja poslovnog plana, - naziv i oznaku za koji period se donosi (dvije godine za koje se izdaje odobrenje), - osnovne podatke o banci odnosno pošti, - podatke o društvima za osiguranje sa kojima banka odnosno pošta ima namjeru zaključiti ugovore o zastupanju i za koje vrste osiguranja, - podatke o poslovnom prostoru u kojem će banka odnosno pošta obavljati djelatnost zastupanja u osiguranju, - planirani broj zaposlenih putem kojih će obavljati djelatnost zastupanja u osiguranju, - procjenu prihoda i rashoda po godinama, planirane iznose prihoda, rashoda i poslovnog rezultata u periodu od dvije godine prikazane za svaku godinu posebno, iz poslova zastupanja u osiguranju, - tabelarni pregled planiranih iznosa prihoda po vrstama osiguranja (provizije) iskazane kako slijedi: redni broj (kolona 1), vrsta osiguranja (kolona 2), broj polica (kolona 3), ukupan iznos premije (kolona 4), procenat provizije (kolona 5) i iznos provizije (kolona 6), ukupno provizije, - tabelarni pregled planiranih poslovnih rashoda za poslove zastupanja u osiguranju, po godinama, Broj 56 - Stranica 190 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 18. 7. 2018. analitički prikazane sve rashode (materijalni troškovi poslovanja, troškovi zaposlenih i ostali rashodi, kao i u ukupnim iznosima), - broj i datum i - potpis ovlaštene osobe. Član 14. (Sadržaj akta o načinu obavljanja poslova zastupanja u osiguranju) Akt o načinu obavljanja poslova zastupanja u osiguranju treba da sadrži način obavljanja poslova zastupanja u osiguranju, sa odredbama koje uređuju način vođenja i sadržaj evidencija polica osiguranja, postupanje sa obrascima stroge evidencije (po vrstama osiguranja), obim i način pružanja informacija ugovaračima osiguranja, odnosno osiguranicima, obim i način prikupljanja, čuvanja i dostavljanja podataka koji se odnose na provođenje obaveza propisanih zakonom kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma za životno osiguranje i način zaštite dokumenata i informacija koje se odnose na ugovarače osiguranja odnosno osiguranike. Član 15. (Sadržaj akta unutrašnje organizacije) Prijedlog akta unutrašnje organizacije za organizacioni dio banke odnosno pošte u kojem će se obavljati djelatnost zastupanja u osiguranju treba da sadrži: a) naziv organizacionog dijela banke odnosno pošte u kome će se obavljati poslovi zastupanja u osiguranju. U nazivu organizacionog dijela treba da budu i riječi "za zastupanje u osiguranju". b) radna mjesta u organizacionom dijelu za zastupanje, opise poslova i zadataka izvršilaca i opće i posebne uvjete za obavljanje istih. Član 16. (Spisak lica za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju) Spisak lica koja će obavljati poslove zastupanja u osiguranju treba da sadrži: redni broj, ime (ime oca) i prezime, stručnu spremu i broj i datum uvjerenja o položenom ispitu za zastupnika u osiguranju. Član 17. (Popis organizacionih dijelova) Popis organizacionih dijelova banke odnosno pošte čiji će radnici obavljati poslove zastupanja u osiguranju treba da sadrži naziv i adresu organizacionog dijela banke i ime i prezime radnika tog organizacionog dijela koji će obavljati poslove zastupanja u osiguranju. Član 18. (Sadržaj akta o tehničkoj osposobljenosti) Akt o tehničkoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju treba da sadrži podatke o softveru i hardveru koji će radnici koji obavljaju poslove zastupanja u osiguranju koristiti te mogućnost elektronske razmjene podataka sa društvom za osiguranje sa kojim banka odnosno pošta namjerava zaključiti ugovore o zastupanju. Član 19. (Upis u registar radnika banke odnosno pošte) (1) Rukovodilac organizacione jedinice banke odnosno pošte i radnik koji će obavljati poslove zastupanja u osiguranju mora biti registrovan u Registru zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor. (2) Registracija lica iz stava (1) ovog člana u Registru zastupnika u osiguranju vrši se na dan upisa u registar banke odnosno pošte za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju. (3) U slučaju prestanka obavljanja poslova zastupanja u osiguranju lica iz stava (1) ovog člana banka odnosno pošta dužna je u roku od osam dana od dana prestanka obavljanja poslova tog lica podnijeti zahtjev za brisanje iz registra. POGLAVLJE IV. ZAHTJEV ZA OBAVLJANJE BROKERSKIH POSLOVA FIZIČKOG LICA Član 20. (Podnošenje zahtjeva fizičkog lica) (1) Fizičko lice, koje ima namjeru da obavlja brokerske poslove u osiguranju kao fizičko lice (u daljem tekstu: broker u osiguranju fizičko lice), dužno je podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje brokerskih poslova u osiguranju Agenciji za nadzor. (2) Zahtjev iz stava (1) ovog člana podnosi se na obrascu 5. ZBFLO - Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje brokerskih poslova u osiguranju FIZIČKO LICE (OBRT). Član 21. (Dokumentacija) Uz zahtjev iz člana 20. stav (2) broker u osiguranju fizičko lice podnosi sljedeću dokumentaciju: a) uvjerenje o ploženom stručnom ispitu za brokera u osiguranju, b) diplomu o stečenoj stručnoj spremi, c) uvjerenje nadležnog organa da mu nije oduzeta poslovna sposobnost, d) uvjerenje društva za osiguranje/posrednika u osiguranju o jednogodišnjem iskustvu iz područja poslova osiguranja odnosno posredovanja u osiguranju, e) dokaz o deponovanim sredstvima u iznosu od 200.000,00 KM ili garanciju banke na navedeni iznos, f) ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti sa minimalnim pokrićem u iznosu od 400.000,00 KM, g) dokaz o uplati naknade za rješavanje po zahtjevu za izdavanje odobrenja za obavljanje brokerskih poslova u osiguranju. POGLAVLJE V. ZAHTJEV ZA OBAVLJANJE BROKERSKIH POSLOVA BROKERSKOG DRUŠTVA Član 22. (Obavljanje brokerskih poslova putem pravnog lica) (1) Osnivač privrednog društva koji ima namjeru da obavlja brokerske poslove u osiguranju osnivanjem privrednog društva organizovanog kao dioničko društvo ili društvo sa ograničenom odgovornošću dužan je lično ili putem ovlaštenog lica podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje brokerskih poslova Agenciji za nadzor za društvo za obavljanje brokerskih poslova u osiguranju (u daljem tekstu: brokersko društvo). (2) Zahtjev se podnosi na obrascu 6 ZBD - Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje brokerskih poslova u osiguranju - BROKERSKO DRUŠTVO U OSIGURANJU. Član 23. (Dokumentacija koja se podnosi uz zahtjev) (1) Uz zahtjev iz člana 22. stav (2) osnivač ili ovlašteno lice podnosi sljedeću dokumentaciju: a) akt o osnivanju brokerskog društva, b) statut brokerskog društva, c) dokaz banke o uplati osnovnog kapitala za privredno društvo, d) poslovni plan društva za dvije godine poslovanja, e) dokaz o deponovanim sredstvima u iznosu od 200.000,00 KM ili garanciju banke na navedeni iznos, f) ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti sa minimalnim pokrićem u iznosu od 400.000,00 KM, g) akt o kadrovskoj i tehničkoj osposobljenosti društva, Srijeda, 18. 7. 2018. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 56 - Stranica 191 h) dokaz o uplati naknade za rješavanje po zahtjevu za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju. Član 24. (Sadržaj akta o osnivanju brokerskog društva) (1) Akt o osnivanju brokerskog društva je odluka ili ugovor o osnivanju, zavisno koliko je osnivača društva. Osnivački akt i statut pored elemenata propisanih Zakonom o privrednim društvima treba da sadrži i sljedeće: a) firma društva treba obavezno da sadrži riječi: "broker u osiguranju", b) kod definisanja djelatnosti djelatnost definisati kako je propisano članom 8. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju i prema Odluci o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010: 66.22 Djelatnost agenata i posrednika u osiguranju, c) ne može se propisati obavljanje vanjskotrgovinskog poslovanja, d) u odredbama o zastupanju i predstavljanju društva propisati da direktor društva mora imati najmanje srednju stručnu spremu i mora biti upisan u registar brokera u osiguranju, e) odredbu da će društvo početi raditi nakon dobijanja rješenja o upisu u Registar brokera u osiguranju kod Agencije za nadzor. POGLAVLJE VI. ZAJEDNIČKE ODREDBE ZA OBAVLJANJE BROKERSKIH POSLOVA Član 25. (Dokument o deponovanim sredstvima) (1) Dokument iz člana 21. tačka e) i člana 23. tačka e) je potvrda banke o deponovanim sredstvima osnivača društva u iznosu od 200.000,00 KM za obavljanje djelatnosi brokera u osiguranju ili bankarska garancija na iznos od 200.000,00 KM za obavljanje djelatnosi brokera u osiguranju. (2) Tekst bankarske garancije mora biti prihvaćen od strane Agencije za nadzor. Član 26. (Ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti) Ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti u slučaju greške ili propusta u izvršavanju poslova brokera u osiguranju sa minimalnim pokrićem u iznosu od 400.000,00 KM zaključuje se sa društvom za osiguranje koje posluje u Federaciji Bosne i Hercegovine i zaključuje se najmanje za period za koji se vrši registracija brokerskog društva uvećan za jedan mjesec. Član 27. (Upis u registar brokera u osiguranju) (1) Broker u osiguranju fizičko lice i direktor brokerskog društva mora biti registrovan u Registru brokera u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine. (2) Registracija lica iz stava (1) ovog člana u Registru brokera u osiguranju vrši se u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja nadležne jedinice lokalne samouprave kojim se odobrava obavljanje brokerskih poslova fizičkom licu, odnosno od dana dostavljanja rješenja o upisu u sudski registar direktora brokerskog društva. Član 28. (Stručni ispit radnika) Radnici društva za zastupanje i brokerskog društva koji rade na poslovima zastupanja odnosno brokerskim poslovima moraju imati položen stručni ispit za zastupnika u osiguranju odnosno brokera u osiguranju. TREĆI DIO - OSTAJANJE NA SNAZI ODOBRENJA ZA RAD I REGISTROVANJA POGLAVLJE I. ZAHTJEV ZA OSTAJANJE NA SNAZI ODOBRENJA ZA RAD Član 29. (Zahtjev za ostajanje na snazi odobrenja i upisa u registar) Posrednici u osiguranju upisani u odgovarajući registar Agencije za nadzor ukoliko žele nastaviti obavljanje odobrenih poslova posredovanja u osiguranju dužni su u roku od 30 dana prije isteka roka od dvije godine za koje su registrovani podnijeti zahtjev za ostajanje na snazi odobrenja i upisa u registar. Član 30. (Obrazac zahtjeva) (1) Zahtjev iz člana 29. podnosi se obrascima: a) Obrazac 1 OSOFL -Zahtjev za ostajanje na snazi odobrenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i upis u registar zastupnika - FIZIČKO LICE (OBRT) b) Obrazac 2 OSODZ - Zahtjev za ostajanje na snazi odobrenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i upis u registar zastupnika - DRUŠTVO ZA ZASTUPANJE c) Obrazac 3 OSOB - Zahtjev za ostajanje na snazi odobrenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i upis u registar zastupnika u osiguranju BANKA d) Obrazac 4 OSOP - Zahtjev za ostajanje na snazi odobrenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i upis u registar zastupnika u osiguranju pošta POŠTA e) Obrazac 5 OSOBFL -Zahtjev za ostajanje na snazi odobrenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i upis u registar brokera u osiguranju - BROKER FIZIČKO LICE (OBRT) f) Obrazac 6 OSOBD -Zahtjev za ostajanje na snazi odobrenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i upis u registar brokera u osiguranju - BROKERSKO DRUŠTVO (2) Uz zahtjev iz stava (1) ovog člana podnosi se dokumentacija navedena u istom. ČETVRTI DIO - POSTUPAK ODLUČIVANJA POGLAVLJE I. DOKUMENTACIJA Član 31. (Original ili kopija dokumentacije) (1) Dokumenti koji se podnose uz zahtjev iz ovog Pravilnika mogu se dostaviti u originalu ili kopiji. (2) Kopije dokumenata moraju biti ovjerene od nadležnog organa za ovjeru istovjetnosti kopije sa originalom. (3) Ovjerena kopija dokumenta nema ograničen rok važenja, pod uvjetom da ni dokument čija je kopija ovjerena nema naznačen rok važenja. Član 32. (Najmanja stručna sprema) (1) Zastupnik i broker fizičko lice, radnik banke odnosno pošte i lice ovlašteno za zastupanje društva za zastupanje i brokerskog društva mora imati najmanje srednju stručnu spremu i dostavlja diplomu o najmanje srednjoj stručnoj spremi. (2) Ukoliko lice iz stava (1) ovog člana ima veću stručnu spremu od spreme iz stava (1) ovog člana može dostaviti diplomu te stručne spreme. (3) Ukoliko je obrazovanje završeno van Bosne i Hercegovine, odnosno ako je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06. 04. 1992. godine, dostavlja se ovjerena kopija Broj 56 - Stranica 192 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 18. 7. 2018. nostrifikovane/priznate diplome, u skladu sa odredbama Zakona o važnosti javnih isprava u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH, br. 23/04). Ukoliko je postupak nostrifikacije/priznavanja započet ranije ili je u toku, u momentu podnošenja zahtjeva uz zahtjev se dostavlja i dokaz o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju/priznavanje diplome nadležnom organu. Član33. (Vremenska važnost uvjerenja) Uvjerenje nadležnog organa iz člana 4. tačka c) i člana 21. tačka c) da nije oduzeta poslovna sposobnost neće biti prihvaćeno ako je starije od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva. Član 34. (Obrasci zahtjeva) Obrasci iz člana 3. stav (2), člana 5. stav (2), člana 10. stav (2), člana 20. stav (2), člana 22. stav (2) i člana 30. sastavni su dio ovog Pravilnika. POGLAVLJE II. POSTUPAK RJEŠAVANJA ZAHTJEVA Član 35. (Obrada zahtjeva) Nakon prijema zahtjeva iz ovog Pravilnika Agencija za nadzor vrši obradu istog. U slučaju da uz zahtjev nisu dostavljeni svi propisani dokumenti ili da isti imaju određene nedostatke Agencija za nadzor će zaključkom naložiti dostavljanje, dopunu ili ispravku istih. Član 36. (Odlučivanje o zahtjevu) (1) U roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, odnosno podnošenja svih dokumenata Agencija za nadzor će odlučiti o zahtjevu. (2) Agencija za nadzor o zahtjevu odlučuje rješenjem. (3) Rješenje Agencije za nadzor je konačno i nezadovoljna strana može pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda. PET DIO - UPIS U REGISTAR I ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O ZASTUPANJU Član 37. (Rješenje o obrtu odnosno o upisu u registar poslovnih subjekata) (1) Zastupnik u osiguranju fizičko lice odnosno broker u osiguranju fizičko lice nakon dobivanja odobrenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju odnosno brokera u osiguranju dužan je pribaviti odobrenje o obrtu za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju odnosno brokera u osiguranju. (2) Društvo za zastupanje, brokersko društvo, banka odnosno pošta nakon dobivanja odobrenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju odnosno brokera u osiguranju dužno je izvršiti upis u registar poslovnih subjekata kod nadležnog registarskog suda. Član 38. (Dostava rješenja o obrtu odnosno o upisu u registar poslovnih subjekata) (1) U roku od osam dana od dana dobivanja rješenja o obrtu odnosno o upisu u registar poslovnih subjekata, subjekti iz člana 37. stav (1) i (2) dužni su Agenciji za nadzor dostaviti prijavu za upis. (2) Na osnovu dostavljenog rješenja iz stava (1) ovog člana i akata propisanih Pravilnikom o registrima koje vodi Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine Agencija za nadzor će donijeti rješenje o upisu u registar posrednika u osiguranju. Član 39. (Zaključivanje ugovora o zastupanju) Zastupnik u osiguranju fizičko lice obrtnik, društvo za zastupanje, banka odnosno pošta nakon dobivanja rješenja o upisu u registar Agencije za nadzor stiče pravo na zaključivanje ugovora o zastupanju sa društvom za osiguranje.
Odluka o tarifi naknada za banke FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 46/18 13.06.2018 SN FBiH 69/19 odluka,naknada za banke,banke,naknada,fbih Srijeda, 13. 6. 2018. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 46 - Strana 21 875 Na osnovu člana 45. Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/17) i člana 12. stav (1) tačka g) Statuta Agencije za bankarstvo Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/18), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj dana 30.05.2018. godine, donosi ODLUKU O TARIFI NAKNADA ZA BANKE Član 1. Ovom odlukom se utvrđuje tarifa naknada koje banka plaća za superviziju njenog poslovanja, visina i način plaćanja naknada za izdavanje dozvola za osnivanje i rad banke, te naknada za obavljanje drugih poslova iz djelokruga Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija). Član 2. Naknade za poslove iz člana 1. ove odluke (u daljem tekstu: naknade), banka, odnosno drugo pravno ili fizičko lice uplaćuju na račun Agencije. Član 3. Organi upravljanja i rukovođenja banke, odnosno drugo pravno ili fizičko lice su odgovorni za uredno plaćanje naknade iz člana 1. ove odluke. Član 4. (1) Naknade iz ove odluke, Agencija naplaćuje po sljedećoj tarifi: a) Naknade koje je banka dužna da plaća za superviziju svog poslovanja, sastoje se od sljedećih elemenata: 1) godišnjeg linearnog administrativnog dijela koji je jednak za sve banke u iznosu od 20.000,00 KM, koji se uplaćuje u jednakim tromjesečnim (kalendarskim) obrocima najkasnije zadnjeg dana tekućeg tromjesečja za tekuće tromjesečje i 2) tromjesečnog varijabilnog dijela u visini od 0,15 ‰ (promila) iznosa ukupne aktive bilansa stanja banke na zadnji dan prethodnog tromjesečja, koji se uplaćuje zajedno sa dijelom iz alineje 1) ove tačke. b) Naknade za obradu zatjeva za izdavanje dozvole za rad banke i druge saglasnosti naplaćuju se kako slijedi: 1) za osnivanje i rad banke u iznosu od 30.000,00 KM; 2) za izdavanje saglasnosti za statusnu promjenu banke u iznosu od 20.000,00 KM; 3) za izdavanje saglasnosti za sticanje kvalificiranog učešća u vlasništvu banke u iznosu od 10.000,00 KM; 4) za izdavanje dozvole za otvaranje predstavništva strane banke u iznosu od 5.000,00 KM; 5) za izdavanje saglasnosti za imenovanje svakog pojedinačnog člana nadzornog odbora ili uprave banke, u iznosu od 1.500,00 KM; 6) za izdavanje odobrenja za izbor nezavisnog vanjskog revizora u iznosu od 1.000,00 KM; 7) za izdavanje drugih saglasnosti i odobrenja iz nadležnosti Agencije, koje nisu zasebno navedeni u ovoj odluci u iznosu od 200,00 do 3.000,00 KM. c) Naknade za obavljanje drugih poslova iz djelokruga Agencije, što uključuje: 1) naknadu za provođenje postupka po žalbi na prvostepene akte Agencije u iznosu od 3.000,00 KM, koja se uplaćuje u roku od 8 dana od dana dostave zaključka o plaćanju naknade i troškova drugostepenog postupka; 2) naknadu za izdavanje mišljenja, potvrda, ovjera, te vršenje drugih sličnih poslova, koja se može utvrditi u svakom pojedinačnom slučaju u iznosu od 100,00 KM do 1.000,00 KM. (2) Plaćanje naknade iz stava (1) tačka b) i tačka c) alineja 2) ovog člana, podnosilac zahtjeva je dužan izvršiti u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti Agencije o obradi zahtjeva i zaključka o plaćanju, a prije uručenja rješenja, mišljenja i dr. (3) Izuzetno od stava (2) ovog člana, Agencija može na zahtjev savjetnika i eksternog upravnika u postupku poduzimanja mjera rane intervencije, te na zahtjev posebnog upravnika i likvidatora banke, banku osloboditi obaveze plaćanja naknada iz stava (1) tačke a) ovog člana, a u kojoj su poduzete mjere rane intervencije, postupak restrukturiranja i postupak likvidacije radi značajnog pogoršanja finansijske situacije. (4) Odluku iz stava (3) ovog člana na prijedlog direktora, donosi Upravni odbor Agencije. Član 5. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o utvrđivanju tarife naknada Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine - Prečišćeni tekst ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/12). Član 6. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj U.O.-21-06/18 30. maja 2018. godine Sarajevo Predsjednica Upravnog odbora Mr. sc. Ljerka Marić, s. r. Na temelju članka 45. Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/17) i članka 12. stavak (1) točka g) Statuta Agencije za bankarstvo Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/18), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj dana 30.05.2018. godine, donosi ODLUKU O TARIFI NAKNADA ZA BANKE Članak 1. Ovom odlukom se utvrđuje tarifa naknada koje banka plaća za superviziju njenog poslovanja, visina i način plaćanja naknada za izdavanje dozvola za osnivanje i rad banke, te naknada za obavljanje drugih poslova iz djelokruga Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Agencija). Članak 2. Naknade za poslove iz članka 1. ove odluke (u daljnjem tekstu: naknade), banka, odnosno druga pravna ili fizička osoba uplaćuje na račun Agencije. Članak 3. Organi upravljanja i rukovođenja banke, odnosno druga pravna ili fizička osoba su odgovorni za uredno plaćanje naknade iz članka 1. ove odluke. Članak 4. (1) Naknade iz ove odluke, Agencija naplaćuje po sljedećoj tarifi: a) Naknade koje je banka dužna da plaća za superviziju svog poslovanja, sastoje se od sljedećih elemenata:
Odluka o tarifi naknada za mikrokreditne organizacije FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 46/18 13.06.2018 SN FBiH 69/19 odluka,tarifa,naknada,mikrokreditne organizacije Broj 46 - Strana 22 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 13. 6. 2018. 1) godišnjeg linearnog administrativnog dijela koji je jednak za sve banke u iznosu od 20.000,00 KM, koji se uplaćuje u jednakim tromjesečnim (kalendarskim) obrocima najkasnije zadnjeg dana tekućeg tromjesečja za tekuće tromjesečje i 2) tromjesečnog varijabilnog dijela u visini od 0,15 % (promila) iznosa ukupne aktive bilance stanja banke na zadnji dan prethodnog tromjesečja, koji se uplaćuje zajedno sa dijelom iz alineje 1) ove točke. b) Naknade za obradu zahtjeva za izdavanje dozvole za rad banke i druge suglasnosti naplaćuju se kako slijedi: 1) za osnivanje i rad banke u iznosu od 30.000,00 KM; 2) za izdavanje suglasnosti za statusnu promjenu banke u iznosu od 20.000,00 KM; 3) za izdavanje suglasnosti za sticanje kvalificiranog učešća u vlasništvu banke u iznosu od 10.000,00 KM; 4) za izdavanje dozvole za otvaranje predstavništva strane banke u iznosu od 5.000,00 KM; 5) za izdavanje suglasnosti za imenovanje svakog pojedinačnog člana nadzornog odbora ili uprave banke, u iznosu od 1.500,00 KM; 6) za izdavanje odobrenja za izbor neovisnog vanjskog revizora u iznosu od 1.000,00 KM; 7) za izdavanje drugih suglasnosti i odobrenja iz nadležnosti Agencije, koje nisu zasebno navedeni u ovoj odluci u iznosu od 200,00 do 3.000,00 KM. c) Naknade za obavljanje drugih poslova iz djelokruga Agencije, što uključuje: 1) naknadu za provođenje postupka po žalbi na prvostepene akte Agencije u iznosu od 3.000,00 KM, koja se uplaćuje u roku od 8 dana od dana dostave zaključka o plaćanju naknade i troškova drugostupanjskog postupka; 2) naknadu za izdavanje mišljenja, potvrda, ovjera, te vršenje drugih sličnih poslova, koja se može utvrditi u svakom pojedinačnom slučaju u iznosu od 100,00 KM do 1.000,00 KM. (2) Plaćanje naknade iz stavka (1) točka b) i točka c) alineja 2) ovog članka, podnosilac zahtjeva je dužan izvršiti u roku od 8 dana od dana prijama obavijesti Agencije o obradi zahtjeva i zaključka o plaćanju, a prije uručenja rješenja, mišljenja i dr. (3) Izuzev od stavka (2) ovog članka, Agencija može na zahtjev savjetnika i eksternog upravnika u postupku preduzimanja mjera rane intervencije, te na zahtjev posebnog upravitelja i likvidatora banke, banku osloboditi obveze plaćanja naknada iz stavka (1) točke a) ovog članka, a u kojoj su preduzete mjere rane intervencije, postupak restrukturiranja i postupak likvidacije radi značajnog pogoršanja financijske situacije. (4) Odluku iz stavka (3) ovog članka na prijedlog direktora, donosi Upravni odbor Agencije. Članak 5. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o utvrđivanju tarife naknada Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine - Prečišćeni tekst ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/12). Članak 6. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj U.O.-21-06/18 30. svibnja 2018. godine Sarajevo Predsjednica Upravnog odbora Mr. sc. Ljerka Marić, v. r. 876 Na osnovu člana 45. Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/17) i člana 12. stav (1) tačka g) Statuta Agencije za bankarstvo Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/18), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj dana 30.05.2018. godine, donosi ODLUKU O TARIFI NAKNADA ZA MIKROKREDITNE ORGANIZACIJE Član 1. Ovom odlukom se utvrđuje tarifa naknada koje mikrokreditna organizacija (u daljem tekstu: MKO) plaća za superviziju svog poslovanja, visina i način plaćanja naknada za izdavanje dozvola za osnivanje i rad MKO, te naknada za obavljanje drugih poslova iz djelokruga Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija). Član 2. Naknade za poslove iz člana 1. ove odluke (u daljem tekstu: naknade), MKO, odnosno drugo pravno ili fizičko lice uplaćuju na račun Agencije. Član 3. Organi upravljanja i rukovođenja MKO, odnosno drugo pravno ili fizičko lice su odgovorni za uredno plaćanje naknade iz člana 1. ove odluke. Član 4. (1) Naknade iz ove odluke, Agencija naplaćuje po sljedećoj tarifi: a) Naknade koje je MKO dužna da plaća za superviziju svog poslovanja, sastoje se od sljedećih elemenata: 1) godišnjeg linearnog administrativnog dijela koji je jednak za sva mikrokreditna društva (u daljem tekstu: MKD) u iznosu od 8.000,00 KM, a za mikrokreditne fondacije (u daljem tekstu: MKF) u iznosu od 4.000,00 KM, koje se uplaćuju u jednakim tromjesečnim (kalendarskim) obrocima najkasnije zadnjeg dana tekućeg tromjesečja za tekuće tromjesečje i 2) tromjesečnog varijabilnog dijela u visini od 0,15 ‰ (promila) ukupne aktive bilansa stanja i vanbilansa na posljednji dan prethodnog tromjesečja, koji se uplaćuje zajedno sa dijelom iz alineje 1) ove tačke. b) Naknade za obradu zahtjeva za izdavanje dozvola za rad i druge saglasnosti naplaćuje se kako slijedi: 1) za osnivanje i rad MKD koje nastaje ulaganjem i prenosom imovine MKF u iznosu od 10.000,00 KM; 2) za osnivanje i rad MKD u iznosu od 6.000,00 KM; 3) za osnivanje i rad MKF u iznosu od 4.000,00 KM; 4) za izdavanje dozvole za statusnu promjenu MKO u iznosu od 5.000,00 KM; Srijeda, 13. 6. 2018. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 46 - Strana 23 5) za osnivanje i promjenu adrese sjedišta organizacionih dijelova MKO u iznosu od 500,00 KM; 6) za izdavanje odobrenja za izbor nezavisnog vanjskog revizora u iznosu od 1.000,00 KM; 7) za izdavanje saglasnosti na akta MKO u iznosu od 1.000,00 KM, a naknada na izmjene i dopune istih iznosi 500,00 KM. c) Naknade za obavljanje drugih poslova iz djelokruga Agencije, što uključuje: 1) naknadu za provođenje postupka po žalbi na prvostepene akte Agencije u iznosu od 3.000,00 KM, koja se uplaćuje u roku od 8 dana od dana dostave zaključka o plaćanju naknade i troškova drugostepenog postupka; 2) naknade za izdavanje mišljenja, potvrda, ovjera, te vršenje drugih sličnih poslova, može se utvrditi u svakom pojedinačnom slučaju u iznosu 100,00 KM do 1.000,00 KM. (2) Plaćanje naknade iz stava (1) tačka b) i tačka c) alineja 2) ovog člana, podnosilac zahtjeva je dužan izvršiti u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti Agencije o obradi zahtjeva i zaključka o plaćanju, a prije uručenja rješenja, mišljenja i dr. Član 4. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o naknadama koje mikrokreditne organizacije plaćaju Agenciji za bankarstvo Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/11). Član 5. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj U.O.-21-07/18 30. maja 2018. godine Sarajevo Predsjednica Upravnog odbora Mr. sc. Ljerka Marić, s. r. Na temelju članka 45. Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/17) i članka 12. stavka (1) točka g) Statuta Agencije za bankarstvo Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/18), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj dana 30.05.2018. godine, donosi ODLUKU O TARIFI NAKNADA ZA MIKROKREDITNE ORGANIZACIJE Članak 1. Ovom odlukom se utvrđuje tarifa naknada koje mikrokreditna organizacija (u daljnjem tekstu: MKO) plaća za superviziju svog poslovanja, visina i način plaćanja naknada za izdavanje dozvola za osnivanje i rad MKO, te naknada za obavljanje drugih poslova iz djelokruga Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Agencija). Članak 2. Naknade za poslove iz članka 1. ove odluke (u daljnjem tekstu: naknade), MKO, odnosno druga pravna ili fizička osoba uplaćuju na račun Agencije. Članak 3. Organi upravljanja i rukovođenja MKO, odnosno druga pravna ili fizička osoba su odgovorni za uredno plaćanje naknade iz članka 1. ove odluke. Članak 4. (3) Naknade iz ove odluke, Agencija naplaćuje po sljedećoj tarifi: a) Naknade koje je MKO dužna da plaća za superviziju svog poslovanja, sastoje se od sljedećih elemenata: 1) godišnjeg linearnog administrativnog dijela koji je jednak za sva mikrokreditna društva (u daljnjem tekstu: MKD) u iznosu od 8.000,00 KM, a za mikrokreditne fondacije (u daljnjem tekstu: MKF) u iznosu od 4.000,00 KM, koje se uplaćuju u jednakim tromjesečnim (kalendarskim) obrocima najkasnije zadnjeg dana tekućeg tromjesečja za tekuće tromjesečje i 2) tromjesečnog varijabilnog dijela u visini od 0,15 ‰ (promila) ukupne aktive bilance stanja i vanbilance na posljednji dan prethodnog tromjesečja, koji se uplaćuje zajedno sa dijelom iz alineje 1) ove točke. b) Naknade za obradu zahtjeva za izdavanje dozvola za rad i druge suglasnosti naplaćuje se kako slijedi: 1) za osnivanje i rad MKD koje nastaje ulaganjem i prenosom imovine MKF u iznosu od 10.000,00 KM; 2) za osnivanje i rad MKD u iznosu od 6.000,00 KM; 3) za osnivanje i rad MKF u iznosu od 4.000,00 KM; 4) za izdavanje dozvole za statusnu promjenu MKO u iznosu od 5.000,00 KM; 5) za osnivanje i promjenu adrese sjedišta organizacionih dijelova MKO u iznosu od 500,00 KM; 6) za izdavanje odobrenja za izbor neovisnog vanjskog revizora u iznosu od 1.000,00 KM; 7) za izdavanje suglasnosti na akta MKO u iznosu od 1.000,00 KM, a naknada na izmjene i dopune istih iznosi 500,00 KM. c) Naknade za obavljanje drugih poslova iz djelokruga Agencije, što uključuje: 1) naknadu za provođenje postupka po žalbi na prvostupanjske akte Agencije u iznosu od 3.000,00 KM, koja se uplaćuje u roku od 8 dana od dana dostave zaključka o plaćanju naknade i troškova drugostupanjskog postupka; 2) naknade za izdavanje mišljenja, potvrda, ovjera, te vršenje drugih sličnih poslova, može se utvrditi u svakom pojedinačnom slučaju u iznosu 100,00 KM do 1.000,00 KM. (2) Plaćanje naknade iz stavka (1) točka b) i točka c) alineja 2) ovog članka, podnosilac zahtjeva je dužan izvršiti u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti Agencije o obradi zahtjeva i zaključka o plaćanju, a prije uručenja rješenja, mišljenja i dr. Članak 4. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o naknadama koje mikrokreditne organizacije plaćaju Agenciji za bankarstvo Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/11). Članak 5. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj U.O.-21-07/18 30. svibnja 2018. godine Sarajevo Predsjednica Upravnog odbora Mr. sc. Ljerka Marić, v. r.
Odluka o tarifi naknada za lizing društva FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 46/18 13.06.2018 SN FBiH 69/19 lizing,odluka,tarifa Broj 46 - Strana 24 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 13. 6. 2018. 877 Na osnovu člana 45. Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/17) i člana 12. stav (1) tačka g) Statuta Agencije za bankarstvo Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/18), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj dana 30.05.2018. godine, donosi ODLUKU O TARIFI NAKNADA ZA LIZING DRUŠTVA Član 1. Ovom odlukom se utvrđuje tarifa naknada koje lizing društvo plaća za superviziju svog poslovanja, visina i način plaćanja naknada za izdavanje dozvola za osnivanje i rad lizing društava, te naknada za obavljanje drugih poslova iz djelokruga Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija). Član 2. Naknade za poslove iz člana 1. ove odluke (u daljem tekstu: naknade), lizing društvo, odnosno drugo pravno ili fizičko lice uplaćuju na račun Agencije. Član 3. Organi upravljanja i rukovođenja lizing društva, odnosno drugo pravno ili fizičko lice su odgovorni za uredno plaćanje naknade iz člana 1. ove odluke. Član 4. (1) Naknade iz ove odluke, Agencija naplaćuje po sljedećoj tarifi: a) Naknade koje je lizing društvo dužno plaćati za nadzor svog poslovanja, sastoje se od sljedećih elemenata: 1) godišnjeg linearnog administrativnog dijela koji je jednak za sva lizing društva u iznosu od 8.000,00 KM, koja se uplaćuje u jednakim tromjesečnim (kalendarskim) obrocima najkasnije zadnjeg dana tekućeg tromjesečja za tekuće tromjesečje i 2) tromjesečnog varijabilnog dijela u visini od 0,1 ‰ (promila) ukupne aktive bilansa stanja lizing društva na posljednji dan prethodnog tromjesečja za tekuće tromjesečje, koji se uplaćuje zajedno sa dijelom iz alineje 1) ove tačke. b) Naknade za obradu zahtjeva za izdavanja dozvola za rad i druge saglasnosti naplaćuju se kako slijedi: 1) za osnivanje i rad lizing društva u iznosu od 6.000,00 KM; 2) za izdavanje prethodne saglasnosti za sticanje ili povećanje značajnog vlasničkog interesa u lizing društvu u iznosu od 2.000,00 KM; 3) za izdavanje prethodne saglasnosti za sticanje vlasničkog interesa lizing društva u drugom pravnom licu u iznosu od 2.000,00 KM; 4) za izdavanje saglasnosti za osnivanje podružnica lizing društvu u iznosu od 500,00 KM; 5) za izdavanje saglasnosti za imenovanje svakog pojedinačnog člana nadzornog odbora ili uprave lizing društva, u iznosu od 1.500,00 KM; 6) za izdavanje odobrenja za izbor nezavisnog vanjskog revizora u iznosu od 1.000,00 KM; 7) za izdavanje drugih saglasnosti i odobrenja iz nadležnosti Agencije koje nisu zasebno navedeni u ovoj odluci u iznosu od 500,00 KM. c) Naknade za obavljanje drugih poslova iz djelokruga Agencije, što uključuje: 1) naknadu za provođenje postupka po žalbi na prvostepene akte Agencije u iznosu od 3.000,00 KM, koja se uplaćuje u roku od 8 dana od dana dostave zaključka o plaćanju naknade i troškova drugostepenog postupka; 2) naknadu za izdavanje mišljenja, potvrda, ovjera, te vršenje drugih sličnih poslova, koja se može utvrditi u svakom pojedinačnom slučaju u iznosu od 100,00 KM do 500,00 KM. (2) Plaćanje naknade iz stava (1) tačka b) i c) alineja 2) ovog člana, podnosilac zahtjeva je dužan izvršiti u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti Agencije o obradi zahtjeva, a prije uručenja rješenja, mišljenja i dr. Član 5. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o naknadama koje lizing društva plaćaju Agenciji za bankarstvo Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/09 i 46/11). Član 6. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj U.O.-21-08/18 30. maja 2018. godine Sarajevo Predsjednica Upravnog odbora Mr. sc. Ljerka Marić, s. r. Na temelju članka 45. Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/17) i članka 12. stavak (1) točka g) Statuta Agencije za bankarstvo Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/18), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj dana 30.05.2018. godine, donosi ODLUKU O TARIFI NAKNADA ZA LEASING DRUŠTVA Članak 1. Ovom odlukom se utvrđuje tarifa naknada koje leasing društvo plaća za superviziju svog poslovanja, visina i način plaćanja naknada za izdavanje dozvola za osnivanje i rad leasing društava, te naknada za obavljanje drugih poslova iz djelokruga Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Agencija). Članak 2. Naknade za poslove iz članka 1. ove odluke (u daljnjem tekstu: naknade), leasing društvo, odnosno druge pravne ili fizičke osobe uplaćuju na račun Agencije. Članak 3. Organi upravljanja i rukovođenja leasing društva, odnosno druge pravne ili fizičke osobe su odgovorne za uredno plaćanje naknade iz članka 1. ove odluke. Članak 4. (1) Naknade iz ove odluke, Agencija naplaćuje po sljedećoj tarifi: a) Naknade koje je leasing društvo dužno plaćati za nadzor svog poslovanja, sastoje se od sljedećih elemenata: 1) godišnjeg linearnog administrativnog dijela koji je jednak za sva leasing društva u iznosu od 8.000,00 KM, koja se uplaćuje u jednakim tromjesečnim (kalendarskim) obrocima najkasnije zadnjeg dana tekućeg tromjesečja za tekuće tromjesečje i
Odluka o tarifi naknada društava za faktoring FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 46/18 13.06.2018 odluka,faktoring,društvo za faktoring Srijeda, 13. 6. 2018. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 46 - Strana 25 2) tromjesečnog varijabilnog dijela u visini od 0,1 ‰ (promila) ukupne aktive bilance stanja leasing društva na posljednji dan prethodnog tromjesečja za tekuće tromjesečje, koji se uplaćuje zajedno sa dijelom iz alineje 1) ove točke. b) Naknade za obradu zahtjeva za izdavanja dozvola za rad i druge suglasnosti naplaćuju se kako slijedi: 1) za osnivanje i rad leasing društva u iznosu od 6.000,00 KM; 2) za izdavanje prethodne suglasnosti za stjecanje ili povećanje značajnog vlasničkog interesa u leasing društvu u iznosu od 2.000,00 KM; 3) za izdavanje prethodne suglasnosti za stjecanje vlasničkog interesa leasing društva u drugoj pravnoj osobi u iznosu od 2.000,00 KM; 4) za izdavanje suglasnosti za osnivanje podružnica leasing društvu u iznosu od 500,00 KM; 5) za izdavanje suglasnosti za imenovanje svakog pojedinačnog člana nadzornog odbora ili uprave leasing društva, u iznosu od 1.500,00 KM; 6) za izdavanje odobrenja za izbor neovisnog vanjskog revizora u iznosu od 1.000,00 KM; 7) za izdavanje drugih suglasnosti i odobrenja iz nadležnosti Agencije koje nisu zasebno navedeni u ovoj odluci u iznosu od 500,00 KM. c) Naknade za obavljanje drugih poslova iz djelokruga Agencije, što uključuje: 1) naknadu za provođenje postupka po žalbi na prvostupanjske akte Agencije u iznosu od 3.000,00 KM, koja se uplaćuje u roku od 8 dana od dana dostave zaključka o plaćanju naknade i troškova drugostupanjskog postupka; 2) naknadu za izdavanje mišljenja, potvrda, ovjera, te vršenje drugih sličnih poslova, koja se može utvrditi u svakom pojedinačnom slučaju u iznosu od 100,00 KM do 500,00 KM. (2) Plaćanje naknade iz stavka (1) točka b) i c) alineja 2) ovog članka, podnosilac zahtjeva je dužan izvršiti u roku od 8 dana od dana prijama obavijesti Agencije o obradi zahtjeva, a prije uručenja rješenja, mišljenja i dr. Članak 5. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o naknadama koje leasing društva plaćaju Agenciji za bankarstvo Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/09 i 46/11). Članak 6. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj U.O.-21-08/18 30. svibnja 2018. godine Sarajevo Predsjednica Upravnog odbora Mr. sc. Ljerka Marić, v. r. 878 Na osnovu člana 45. Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/17) i člana 12. stav (1) tačka g) Statuta Agencije za bankarstvo Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/18), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj dana 30.05.2018. godine, donosi ODLUKU O TARIFI NAKNADA DRUŠTAVA ZA FAKTORING Član 1. Ovom odlukom se utvrđuje tarifa naknada koje društvo za faktoring plaća za superviziju svog poslovanja, visina i način plaćanja naknada za izdavanje dozvola za osnivanje i rad društva za faktoring, te naknada za obavljanje drugih poslova iz djelokruga Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija). Član 2. Naknade za poslove iz člana 1. ove odluke (u daljem tekstu: naknade), društvo za faktoring, odnosno drugo pravno i fizičko lice uplaćuju na račun Agencije. Član 3. Organi upravljanja i rukovođenja društva za faktoring su odgovorni za uredno plaćanje naknade iz člana 1. ove odluke. Član 4. (1) Naknade iz ove odluke, Agencija naplaćuje po sljedećoj tarifi: a) Naknade koje je društvo za faktoring dužno plaćati za nadzor svog poslovanja, sastoje se od sljedećih elemenata: 1) godišnjeg linearnog administrativnog dijela koji je jednak za sva društva za faktoring u iznosu od 8.000,00 KM, koji se uplaćuje u jednakim tromjesečnim (kalendarskim) obrocima najkasnije zadnjeg dana tekućeg tromjesečja za tekuće tromjesečje do posljednjeg dana tekućeg tromjesečja i 2) tromjesečnog varijabilnog dijela u visini od 0,10‰ (promila) ukupne aktive bilansa stanja društva za faktoring na posljednji dan prethodnog tromjesečja za tekuće tromjesečje, koji se uplaćuje zajedno sa dijelom iz alineje 1) ove tačke. b) Naknade za obradu zahtjeva za izdavanje dozvola za rad i druge saglasnosti naplaćuju se kako slijedi: 1) za odоbrеnjе društva za faktoring u domaćem faktoringu u iznosu od 6.000,00 KM; 2) za saglasnost sticanja ili povećanja kvalificiranog učešća u društvu za faktoring u iznosu od 2.000,00 KM; 3) za saglasnost društvu za faktoring sticanja ili povećanja kvalificiranog učešća u drugom pravnom licu u iznosu od 2.000,00 KM; 4) za saglasnost prijenosa faktoring poslovanja na drugo društvo za faktoring, ukoliko je donijelo odluku o prestanku poslovanja kao društvo za faktoring Zakona u iznosu od 1.000,00 KM; 5) za saglasnost statusne promjene društva za faktoring u iznosu od 2.000,00 KM; 6) za saglasnost za obavljanje funkcije člana uprave društva za faktoring u iznosu od 1.000,00 KM; 7) za izdavanje drugih saglasnosti i odobrenja iz nadležnosti Agencije koja nisu navedena u tački a) i b) ovog člana iznosi 500,00 KM. Broj 46 - Strana 26 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 13. 6. 2018. c) Naknade za obavljanje drugih poslova iz djelokruga Agencije, što uključuje: 1) naknadu za provođenje postupka po žalbi na prvostepene akte Agencije u iznosu od 3.000,00 KM, koja se uplaćuje u roku od 8 dana od dana dostave zaključka o plaćanju naknade i troškova drugostepenog postupka; 2) naknadu za izdavanje mišljenja, potvrda, ovjera, te vršenje drugih sličnih poslova, koja se može utvrditi u svakom pojedinačnom slučaju u iznosu od 100,00 KM do 500,00 KM. (2) Plaćanje naknade iz stava (1) tačka b) i c) alineja 2) ovog člana, podnosilac zahtjeva je dužan izvršiti u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti Agencije o obradi zahtjeva i zaključka o plaćanju, a prije uručenja rješenja, mišljenja i dr. Član 5. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o naknadama koje društva za faktoring plaćaju Agenciji za bankarstvo Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 90/17). Član 6. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj U.O.-21-09/18 30. maja 2018. godine Sarajevo Predsjednica Upravnog odbora Mr. sc. Ljerka Marić, s. r. Na temelju članka 45. Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/17) i članka 12. stavak (1) točka g) Statuta Agencije za bankarstvo Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/18), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj dana 30.05.2018. godine, donosi ODLUKU O TARIFI NAKNADA DRUŠTAVA ZA FAKTORING Članak 1. Ovom odlukom se utvrđuje tarifa naknada koje društvo za faktoring plaća za superviziju svog poslovanja, visina i način plaćanja naknada za izdavanje dozvola za osnivanje i rad društva za faktoring, te naknada za obavljanje drugih poslova iz djelokruga Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Agencija). Članak 2. Naknade za poslove iz članka 1. ove odluke (u daljnjem tekstu: naknade), društvo za faktoring, odnosno druge pravne i fizičke osobe uplaćuju na račun Agencije. Članak 3. Organi upravljanja i rukovođenja društva za faktoring su odgovorni za uredno plaćanje naknade iz članka 1. ove odluke. Članak 4. (1) Naknade iz ove odluke, Agencija naplaćuje po sljedećoj tarifi: a) Naknade koje je društvo za faktoring dužno plaćati za nadzor svog poslovanja, sastoje se od sljedećih elemenata: 1) godišnjeg linearnog administrativnog dijela koji je jednak za sva društva za faktoring u iznosu od 8.000,00 KM, koji se uplaćuje u jednakim tromjesečnim (kalendarskim) obrocima najkasnije zadnjeg dana tekućeg tromjesečja za tekuće tromjesečje do posljednjeg dana tekućeg tromjesečja i 2) tromjesečnog varijabilnog dijela u visini od 0,10‰ (promila) ukupne aktive bilance stanja društva za faktoring na posljednji dan prethodnog tromjesečja za tekuće tromjesečje, koji se uplaćuje zajedno sa dijelom iz alineje 1) ove točke. b) Naknade za obradu zahtjeva za izdavanje dozvola za rad i druge suglasnosti naplaćuju se kako slijedi: 1) za odоbrеnjе društva za faktoring u domaćem faktoringu u iznosu od 6.000,00 KM; 2) za suglasnost stjecanja ili povećanja kvalificiranog učešća u društvu za faktoring u iznosu od 2.000,00 KM; 3) za suglasnost društvu za faktoring stjecanja ili povećanja kvalificiranog učešća u drugoj pravnoj osobi u iznosu od 2.000,00 KM; 4) za suglasnost prijenosa faktoring poslovanja na drugo društvo za faktoring, ukoliko je donijelo odluku o prestanku poslovanja kao društvo za faktoring Zakona u iznosu od 1.000,00 KM; 5) za suglasnost statusne promjene društva za faktoring u iznosu od 2.000,00 KM; 6) za suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave društva za faktoring u iznosu od 1.000,00 KM; 7) za izdavanje drugih suglasnosti i odobrenja iz nadležnosti Agencije koja nisu navedena u točki a) i b) ovog članka iznosi 500,00 KM. c) Naknade za obavljanje drugih poslova iz djelokruga Agencije, što uključuje: 1) naknadu za provođenje postupka po žalbi na prvostupanjske akte Agencije u iznosu od 3.000,00 KM, koja se uplaćuje u roku od 8 dana od dana dostave zaključka o plaćanju naknade i troškova drugostupanjskog postupka; 2) naknadu za izdavanje mišljenja, potvrda, ovjera, te vršenje drugih sličnih poslova, koja se može se utvrditi u svakom pojedinačnom slučaju u iznosu od 100,00 KM do 500,00 KM. (2) Plaćanje naknade iz stavka (1) točka b) i c) alineja 2) ovog članka, podnosilac zahtjeva je dužan izvršiti u roku od 8 dana od dana prijama obavijesti Agencije o obradi zahtjeva i zaključka o plaćanju, a prije uručenja rješenja, mišljenja i dr. Članak 5. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o naknadama koje društva za faktoring plaćaju Agenciji za bankarstvo Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 90/17). Članak 6. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj U.O.-21-09/18 30. svibnja 2018. godine Sarajevo Predsjednica Upravnog odbora Mr. sc. Ljerka Marić, v. r. 879 Na osnovu čl. 19. stav (1) tačka g) i 37. stav (2) Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/17), člana 12. stav (1) tačka l) Statuta Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/18),
Izmjena osnovica za obračun doprinosa određenih obaveznika za 2018. godinu Federacija BiH Službene novine FBiH 39/18 23.05.2018 obračun doprinosa,doprinosi,osnovica Pregled Dokumenata|Broj 39/18Početna ( /) / Dokumenti ( /Docs/ )/ Službene novine Federacije BiH ( /Docs/Drzavni) / Dokumenti pregledSlužbene novine Federacije BiH, broj 39/18Na osnovu člana 20. stav 2. Zakona o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02,17/06, 14/08, 91/15, 104/16 i 34/18), federalni ministar finansija - federalni ministar financija objavljujeIZMJENU OSNOVICAZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA ZA 2018. GODINU1. U Osnovicama za obračun doprinosa određenih obveznika za 2018. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 7/18),tačka 3. se mijenja i glasi:"3. Za obveznike doprinosa iz člana 6. tačka 10. Zakona o doprinosima mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:- u periodu od 01.01. do 04.05.2018. godine 329,00 KM,- u periodu od 05.05. do 31.12.2018. godine 381,00 KM."2. Ova izmjena osnovica će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".Broj 04-14-1-2995/1807. maja 2018. godineSarajevoMinistricaJelka Milićević, s. r.Hvala što ste naš pretplatnik. Koristite pogodnosti koje dobijate pretplatom.O namaJavno preduzeće Novinsko-izdavačka organizacijaSLUŽBENI LIST BOSNE IAdresaDžemala Bijedića 39/III71000 SarajevoBosna i HercegovinaEmail ( mailto:info@sllist.ba)KontaktiCentralaTel: 033/722-030Email ( mailto:info@sllist.ba)ProdajaTel: 033/722-079Službeni List- Pregled Dokumentahttp://www.sluzbenilist.ba/page/akt/nTM9Kovn4SI=1 of 25/24/2018, 8:24 AM HERCEGOVINE. Sva pravapridržana. 2014Email: sllist@sllist.ba(mailto:sllist@sllist.ba)Email(mailto:urednistvo@sllist.ba)Email ( mailto:info@sllist.ba)Email(mailto:racunovodstvo@sllist.ba)Email(mailto:pretplata@sllist.ba)Email ( mailto:info@sllist.ba)UredništvoTel: 033/722-038Pravna službaTel: 033/722-051RačunovodstvoTel: 033/722-045, Fax:033/722-046PretplataTel: 033/722-054EkspeditTel: 033/722-041Email(mailto:oglasi@sllist.ba)Oglasni odjelTel: 033/722-049 i033/722-050, Fax:033/722-074Tehnički sekretarTel: 033/722-061, Fax:033/722-064Ured direktoraTel: 033/722-061KomercijalaTel: 033/722-0422014 © JP NIO Službeni list Bosne i Hercegovine. Sva Prava Pridržana.Službeni List- Pregled Dokumentahttp://www.sluzbenilist.ba/page/akt/nTM9Kovn4SI=2 of 25/24/2018, 8:24 AM
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 39/18 23.05.2018 SN FBiH 19/23, SN FBiH 06/22, SN FBiH 12/21, SN FBiH 38/17, SN FBiH 6/17, SN FBiH 98/15, SN FBiH 81/08, SN FBiH 64/08 pravilnik,doprinosi Број 39 - Страна 24 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Сриједа, 23. 5. 2018. zadatke propisane Odlukom o uspostavljanju Koordinacionog tijela. 6. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH". V. broj 634/2018 18. svibnja 2018. godine Sarajevo Premijer Fadil Novalić, v. r. ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА/ФИНАНЦИЈА 727 На основу члана 20. став 1. Закона о доприносима ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16 и 34/18), федерални министар финансија - федерални министар финанција доноси ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ ОБРАЧУНАВАЊА И УПЛАТЕ ДОПРИНОСА Члан 1. У Правилнику о начину обрачунавања и уплате доприноса ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 64/08, 81/08, 98/15, 6/17 и 38/17), у члану 40а., иза ријечи: "до 27.11.2016. године" слово "и" замјењује се зарезом, а на крају текста брише се тачка и додају ријечи: "и од 05.05.2018. године до 27.11.2020. године." Члан 2. Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". Број 04-02-1-2998/18 15. маја 2018. године Сарајево Министрица Јелка Милићевић, с. р. Na osnovu člana 20. stav 1. Zakona o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16 i 34/18), federalni ministar finansija - federalni ministar financija donosi PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU OBRAČUNAVANJA I UPLATE DOPRINOSA Član 1. U Pravilniku o načinu obračunavanja i uplate doprinosa ("Službene novine Federacije BiH", br. 64/08, 81/08, 98/15, 6/17 i 38/17), u članu 40a., iza riječi: "do 27.11.2016. godine" slovo "i" zamjenjuje se zarezom, a na kraju teksta briše se tačka i dodaju riječi: "i od 05.05.2018. godine do 27.11.2020. godine." Član 2. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj 04-02-1-2998/18 15. maja 2018. godine Sarajevo Ministrica Jelka Milićević, s. r. Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16 i 34/18), federalni ministar financija - federalni ministar finansija donosi PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU OBRAČUNAVANJA I UPLATE DOPRINOSA Članak 1. U Pravilniku o načinu obračunavanja i uplate doprinosa ("Službene novine Federacije BiH", br. 64/08, 81/08, 98/15, 6/17 i 38/17), u članku 40a., iza riječi: "do 27.11.2016. godine" slovo "i" zamjenjuje se zarezom, a na kraju teksta briše se točka i dodaju riječi: "i od 05.05.2018. godine do 27.11.2020. godine." Članak 2. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj 04-02-1-2998/18 15. svibnja 2018. godine Sarajevo Ministrica Jelka Milićević, v. r. 728 На основу члана 20. став 2. Закона о доприносима ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16 и 34/18), федерални министар финансија - федерални министар финанција објављује ИЗМЈЕНУ ОСНОВИЦА ЗА ОБРАЧУН ДОПРИНОСА ОДРЕЂЕНИХ ОБВЕЗНИКА ЗА 2018. ГОДИНУ 1. У Основицама за обрачун доприноса одређених обвез- ника за 2018. годину ("Службене новине Федерације БиХ", број 7/18), тачка 3. мијења се и гласи: "3. За обвезнике доприноса из члана 6. тачка 10. Закона о доприносима мјесечна основица за обрачун доприноса је: - у периоду од 01.01. до 04.05.2018. године 329,00 КМ, - у периоду од 05.05. до 31.12.2018. године 381,00 КМ." 2. Ова измјена основица ће се објавити у "Службеним новинама Федерације БиХ". Број 04-14-1-2995/18 07. маја 2018. године Сарајево Министрица Јелка Милићевић, c. p. Na osnovu člana 20. stav 2. Zakona o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16 i 34/18), federalni ministar finansija - federalni ministar financija objavljuje IZMJENU OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA ZA 2018. GODINU 1. U Osnovicama za obračun doprinosa određenih obveznika za 2018. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 7/18), tačka 3. se mijenja i glasi: "3. Za obveznike doprinosa iz člana 6. tačka 10. Zakona o doprinosima mjesečna osnovica za obračun doprinosa je: - u periodu od 01.01. do 04.05.2018. godine 329,00 KM, - u periodu od 05.05. do 31.12.2018. godine 381,00 KM."
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima minimalne tehničke opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje trgovine i trgovinskih usluga FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 35/18 09.05.2018 SN FBiH 100/23, SN FBiH 68/19, SN FBiH 49/12 trgovina,tehnička opremljenost
Ispravka Pravilnika o likvidnosti FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 27/18 11.04.2018 SN FBiH 106/18, SN FBiH 82/17 likvidnost,osiguranje,reosiguranje ISPRAVKU PRAVILNIKA O LIKVIDNOSTI U Pravilniku o likvidnosti ("Službene novine Federacije BiH", broj 82/17), Obrascu "L-M-F" na hrvatskom jeziku, ispravlja se greška kako slijedi: pod rednim brojem 9. "UKUPNO LIKVIDNA SREDSTVA" umjesto riječi: "(1 do 8)" treba da stoji: "(1+2+3+4+5+6+7+8)".
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o vrstama i sistemu upravljanja rizicima u društvu za osiguranje i društvu za reosiguranje Federacija BiH Službene novine FBiH 27/18 11.04.2018 SN FBiH 92/17 osiguranje,reosiguranje PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O VRSTAMA I SISTEMU UPRAVLJANJA RIZICIMA U DRUŠTVU ZA OSIGURANJE I DRUŠTVU ZA REOSIGURANJE Član 1. U Pravilniku o vrstama i sistemu upravljanja rizicima u društvu za osiguranje i društvu za reosiguranje ("Službene novine Federacije BiH", broj 92/17) u članu 6. stav (1) mijenja se i glasi: "Uprava društva uz odobrenje Nadzornog odbora društva dužna je usvojiti Strategiju upravljanja rizicima kojom će jasno definisati, opisati i dokumentovati sistem upravljanja rizicima, sklonost preuzimanja rizika društva, kao i politiku upravljanja rizicima društva." Stav (5) mijenja se i glasi: "Usvojenu Strategiju upravljanja rizicima društvo je dužno dostaviti bez odgode Agenciji za nadzor za potrebe nadzora." Član 2. Član 13. stav (7) mijenja se i glasi: "Društvo je obavezno dostaviti Agenciji za nadzor Izvještaj o upravljanju rizicima u rokovima za dostavu godišnjih finansijskih izvještaja propisanim u članu 108. stav (3) Zakona o osiguranju." Član 3. Član 15. mijenja se i glasi: "Član 15. (Donošenje akata) (1) Društvo je dužno, najkasnije u roku od 90 dana, od dana stupanja na snagu Pravilnika, u cilju uspostavljanja sveobuhvatnog sistema upravljanja rizicima: - uspostaviti funkciju upravljanja rizicima, - usvojiti Strategiju upravljanja rizicima, - usvojiti Izjavu o apetitu rizika, - usvojiti Politiku funkcije upravljanja rizicima, - imenovati Nosioca funkcije upravljanja rizicima. (2) Društvo je dužno uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovog Pravilnika najkasnije do 31.12.2018. godine. (3) Društvo može da uspostavi više standarde u odnosu na standarde propisane ovim Pravilnikom. (4) Društvo je do uspostavljanja sistema upravljanja rizicima u skladu s odredbama ovog Pravilnika dužno upravljati rizicima u skladu sa odredbama Zakona, podzakonskim aktima donesenih na osnovu istog i internim aktima društva."
Pravilnik o dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 3/18 17.01.2018 trgovacke knjige,pravilnik,dopune Сриједа, 17. 1. 2018. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 3 - Страна 79 ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ 69 На основу члана 25. став 10) Закона о унутрашњој трговини ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 40/10 и 79/17), федерални министар трговине доноси ПРАВИЛНИК О ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОБЛИКУ, САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ТРГОВАЧКЕ КЊИГЕ Члан 1. У Правилнику о облику, садржају и начину вођења трговачке књиге ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 91/15 и 97/17) у члану 2. иза става (2) додаје се нови став (3) који гласи: (3) Изузетно од одредбе става (2) овог члана трговци појединци нису дужни водити трговачку књигу на мало. Члан 2. Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". Број 01-02-74/18 Jануарa 2018. године Мостар Министар Златан Вујановић, с. р. Na osnovu člana 25. stav 10) Zakona o unutrašnjoj trgovini ("Službene novine Federacije BiH", br. 40/10 i 79/17), federalni ministar trgovine donosi PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA TRGOVAČKE KNJIGE Član 1. U Pravilniku o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige ("Službene novine Federacije BiH", br. 91/15 i 97/17) u članu 2. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi: (3)¸ Izuzetno od odredbe stava (2) ovog člana trgovci pojedinci nisu dužni voditi trgovačku knjigu na malo. Član 2. Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj 01-02-74/18 Januara 2018. godine Mostar Ministar Zlatan Vujanović, s. r. Na temelju članka 25. stavak 10) Zakona o unutarnjoj trgovini ("Službene novine Federacije BiH", br. 40/10 i 79/17), federalni ministar trgovine donosi PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA TRGOVAČKE KNJIGE Članak 1. U Pravilniku o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige ("Službene novine Federacije BiH", br. 91/15 i 97/17) u članku 2. iza stavka (2) dodaje se novi stavak (3) koji glasi: (3) Izuzetno od odredbe stavka (2) ovog članka trgovci pojedinci nisu dužni voditi trgovačku knjigu na malo. Članak 2. Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj 01-02-74/18 Siječnja 2018. godine Mostar Ministar Zlatan Vujanović, v. r. КОМИСИЈА ЗА ВРИЈЕДНОСНЕ ПАПИРЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 70 Na osnovu člana 18. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/98, 36/99, 33/04, 92/13 i 6/17) i člana 251. stav 2. tačka b) Zakona o tržištu vrijednosnih papira ("Službene novine Federacije BiH", br. 85/08, 109/12, 86/15, 25/17), Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, na 548. sjednici održanoj 11.01.2018. godine, donosi ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O TARIFI NAKNADA Član 1 U Odluci o tarifi naknada ("Službene novine Federacije BiH", br. 31/13, 48/14, 60/14, 22/16, 54/17) u tarifnom broju 30. stav (1) broj "300" zamjenjuje se brojem "400". Član 2. U tarifnom broju 31. dodaje se stav (2) koji glasi: "(2) Za zahtjev za odobrenje podjele društva (ZPD), naknada iznosi 300 bodova". Član 3. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj 01-02-103/18 11. januara 2018. godine Sarajevo Predsjednik Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine Mr. Hasan Ćelam, s. r. Na osnovu članka 18. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/98, 36/99, 33/04, 92/13, 6/17) i članka 251. stav 2. točka b) Zakona o tržištu vrijednosnih papira ("Službene novine Federacije BiH", broj 85/08, 109/12, 86/15, 25/17), Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, na 548. sjednici održanoj 11.01.2018. godine, donosi ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O TARIFI NAKNADA Članak 1. U Odluci o tarifi naknada ("Službene novine Federacije BiH", br. 31/13, 48/14, 60/14, 22/16, 54/17) u tarifnom broju 30. stavak (1) broj "300" zamjenjuje se brojem "400". Članak 2. U tarifnom broju 31. dodaje se stavak (2) koji glasi: "(2) Za zahtjev za odobrenje podjele društva (ZPD), naknada iznosi 300 bodova".
Pravilnik o visini i načinu ulaganja sredstava FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 01/18 10.01.2018 sredstva,ulaganja Srijeda, 10. 1. 2018. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 1 - Strana 151 Члан 14. (Провјера мишљења) Агенција за надзор може у току вршења надзора захтијевати провјеру мишљења овлаштеног актуара од стране овлаштеног актуара кога она одреди, ако постоје разлози за сумњу у исправност мишљења овлаштеног актуара. 12 Na osnovu člana 74. stav (1) tačka g., člana 89. stav (6), čl. 130. i 144. Zakona o osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/17) i člana 12. Statuta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 84/17), Stručni savjet Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, na 9. sjednici održanoj 05. 12. 2017. godine, donosi PRAVILNIK O VISINI I NAČINU ULAGANJA SREDSTAVA I. OPĆE ODREDBE Član 1. (Opće odredbe) Ovim Pravilnikom uređuju se sredstva društava za osiguranje (u daljem tekstu: sredstva društva), principi ulaganja, vrste imovine u koju se mogu ulagati sredstva društva i visina pojedinog ulaganja sredstava, oblik i sadržaj izvještaja i rokovi i način izvještavanja Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija za nadzor) i prelazne i završne odredbe. II. SREDSTVA DRUŠTVA Član 2. (Tehničke rezerve osiguranja) (1) Društvo za osiguranje i reosiguranje (u daljem tekstu: društvo za osiguranje) mora u vezi sa svim poslovima osiguranja koje obavlja oblikovati odgovarajuće tehničke rezerve osiguranja namijenjene pokriću nastalih i budućih obaveza iz osiguranja i eventualnih gubitaka zbog rizika koji proizlaze iz poslova osiguranja koje obavlja. (2) Društvo za osiguranje dužno je oblikovati sljedeće vrste tehničke rezerve odvojeno za životna i neživotna osiguranja: a) rezerve za prijenosne premije, b) rezerve za bonuse i popuste, c) rezerve šteta, d) druge tehničke rezerve osiguranja, e) matematička rezerva. (3) Tehnička rezerva neživotnog osiguranja, u smislu ovog Pravilnika, obuhvata rezervu za prijenosne premije, rezervu šteta, rezervu za bonuse i popuste i druge tehničke rezerve osiguravača. (4) Tehnička rezerva životnog osiguranja, u smislu ovog Pravilnika, obuhvata matematičku rezervu i ostale tehničke rezerve životnih osiguranja. Matematička rezerva životnog osiguranja obuhvata čistu matematičku rezervu, rezervu za prijenosnu premiju životnog osiguranja i rezervu za pripis dobiti. Ostale tehničke rezerve životnih osiguranja obuhvataju rezervu za prijenosne premije dopunskih osiguranja uz osiguranja života, rezervu šteta dopunskih osiguranja uz osiguranja života i rezervu šteta osnovnih životnih osiguranja. (5) Društvo za osiguranje koje obavlja osiguranja kod kojih osiguranik preuzima na sebe investicijski rizik mora u vezi sa ovim osiguranjima oblikovati i posebne rezerve. Član 3. (Imovina za pokriće sredstava društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje) (1) Imovina za pokriće tehničke rezerve neživotnih i životnih osiguranja je imovina društva za osiguranje namijenjena pokriću budućih obaveza iz osiguranja koje sklapa društvo za osiguranje te eventualnih gubitaka zbog rizika koji proizlaze iz poslova osiguranja koje obavlja društvo za osiguranje i na koje je društvo za osiguranje dužno oblikovati tehničke rezerve osiguranja. (2) Traženo pokriće tehničke rezerve osim matematičke rezerve obuhvata rezerve za prijenosne premije, rezerve za bonuse i popuste, rezerve šteta i druge tehničke rezerve osiguranja. (3) Društvо zа оsigurаnjе dužnо је dа srеdstvа zа pоkrićе tеhničkih rеzеrvi dеpоnuје i ulаžе tаkо dа u svоm pоslоvаnju uvijеk osigurava usklаđеnоst sа vrstаmа pоslоvа оsigurаnjа kоје оbаvlја, rоčnu usklаđеnоst dеpоnоvаnih i ulоžеnih srеdstаvа i оbаvеzа društvа za osiguranje na оsnоvu оbrаčunаtih tеhničkih rеzеrvi, vаlutnu usklаđеnоst dеpоnоvаnjа i ulаgаnjа i оbаvеzа iz tеhničkih rеzеrvi, rаznоvrsnоst dеpоnоvаnjа i ulаgаnjа i njihоvu dispеrziјu. (4) Društvo za osiguranje je dužno imovinom iz stava (1) ovog člana upravljati na način koji osigurava da se u svakom trenutku mogu izmiriti sve dospjele obaveze, odnosno da se ulaganjem sredstava ne dovede u pitanje ažurnost u isplati obaveza iz ugovora o osiguranju u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima. Član 4. (Sredstva društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje) (1) Sredstva društva, u smislu ovog Pravilnika smatraju se sredstva garantnog fonda životnog osiguranja, sredstva garantnog fonda neživotnog osiguranja, sredstva tehničke rezerve neživotnog osiguranja, sredstva tehničke rezerve životnog osiguranja i sredstva preventive. (2) Iznos minimalnog garantog fonda propisan je odredbama člana 73. Zakona o osiguranju. III. CILJEVI I PRINCIPI ULAGANJA SREDSTAVA TEHNIČKE REZERVE Član 5. (Ciljevi) Ciljevi kojih se društva za osiguranje trebaju voditi u poslovanju sredstvima, odnosno ulaganju imovine iz člana 3. stav (1) ovog Pravilnika su: a) primjereno upravljanje rizikom kojem je izloženo društvo za osiguranje u vezi sa složenošću i obuhvatom poslovanja, odnosno rizikom koje obavljanjem svoje djelatnosti i/ili formiranjem imovine iz člana 3. stav (1) ovog Pravilnika društvo za osiguranje preuzima; b) formiranje dijela rezervi u imovini koje služe za pokriće budućih neizvjesnih događaja odnosno neočekivanih rizika; c) osiguravanje usklađenosti visine, kvaliteta i obilježja imovine kojom se pokrivaju rezerve iz člana 3. stav (1) ovog Pravilnika sa vrstama i obilježjima rizika kojima je društvo za osiguranje izloženo; d) pojedinačna procjena profitno rizičnih karakteristika pojedine stavke imovine iz člana 3. stav (1) ovog Pravilnika iz koje se formiraju sredstva osiguravajućih rezervi; e) osiguravanje solventnosti i finansijske stabilnosti društva za osiguranje odnosno primjerene likvidnosti za ispunjavanje preuzetih obaveza; f) primjerene i adekvatne pojedinačne procjene imovine iz člana 3. stav (1) ovog Pravilnika zasnivaju se na Broj 1 - Strana 152 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 10. 1. 2018. zaštiti osiguranika od insolventnosti društva za osiguranje; g) uvažavanje ekonomske vrijednosti pri procjeni imovine iz člana 3. stav (1) ovog Pravilnika kao i samih preuzetih rizika; h) očuvanje imovine iz člana 3. stav (1) ovog Pravilnika uz ostvarivanje primjerenog prinosa na ulaganja putem: 1) postizanja ciljeva diverzifikacije, dakle negativnih korelacija ili 2) ulaganja uz marginu sigurnosti; i) uvažavanje principa proporcionalnosti u: 1) formiranju imovine iz člana 3. stav (1) ovog Pravilnika u vezi sa veličinom društva za osiguranje, rizicima kojima je društvo za osiguranje izloženo i značaju društva za osiguranje za sistematski rizik, 2) obuhvatu i razmjeru nadzora u segmentu imovine iz člana 3. stav (1) ovog Pravilnika, a zavisno od veličine društva za osiguranje, rizicima kojima je društvo za osiguranje izloženo i značaju društva za osiguranje za stabilnost sistema mora biti primjereno, nužno i razumno u postizanju ciljeva; j) postizanje tržišne discipline putem veće transparentnosti finansijskog stanja i položaja društva za osiguranje; k) izbjegavanje sukoba interesa putem jasno organizacionog, tehničkog, kadrovskog razgraničenja te odvajanje ovlaštenja i odgovornosti u upravljanju imovinom za pokriće tehničkih i/ili matematičkih rezervi od ostalih poslovnih linija u društvu za osiguranje. Član 6. (Principi ulaganja sredstava tehničkih rezervi) (1) Društvo za osiguranje je dužno, zavisno od vrste osiguranja, ulaganja sredstava tehničke rezerve životnih i neživotnih osiguranja vršiti tako da je ulaganjem zagarantovana sigurnost, ročna usklađenost, isplativost, utrživost te raznovrsnost i disperzija ulaganja. (2) Društvo za osiguranje je obavezno osigurati da iznos ulaganja u sredstva utvrđena ovim Pravilnikom bude najmanje jednak izračunatoj tehničkoj rezervi. (3) Ako Agencija za nadzor ocjeni da ulaganja imovine za pokriće tehničke, odnosno matematičke rezerve ne odgovaraju principima iz stava (1) ovoga člana, može od društva za osiguranje, zahtijevati usklađenje u skladu sa odredbama zakona i ovoga Pravilnika. Član 7. (Sigurnost ulaganja) (1) Ulaganje sredstava tehničke rezerve u određenu imovinu je sigurno ako zadovoljava ekonomski i pravni aspekt. (2) Ekonomski aspekt iz stava (1) ovog člana podrazumijeva održavanje realne vrijednosti imovine sa mogućnosti njenog kontinuiranog uvećanja. (3) Pravni aspekt iz stava (1) ovog člana podrazumijeva raspolaganje imovinom i transakcije sredstvima u skladu sa zakonom i ovim Pravilnikom. Član 8. (Isplativost ulaganja) Ulaganje sredstava tehničke rezerve društva za osiguranje je isplativo ako se ulaganjem ostvaruje prinos u skladu sa tržišnim kretanjima. Član 9. (Raznovrsnost i disperzija ulaganja) Društvo za osiguranje je dužno sredstva tehničke rezerve ulagati u različite vrste imovine i do visine pojedinog ulaganja, propisane ovim Pravilnikom, a u cilju očuvanja njihove realne vrijednosti i ograničenja rizika gubitka od ulaganja. Član 10. (Utrživost ulaganja) (1) Sredstva društva za osiguranje su utrživa ako se mogu zamijeniti za novac ili novčani ekvivalent. (2) Utrživost sredstava zavisi o vremenskom periodu raspoloživosti imovine odnosno mogućnosti trgovanja na tržištu. Član 11. (Upravljanje uloženim sredstvima) Društvo za osiguranje je dužno ulaganjima sredstava upravljati na način koji osigurava da se u svakom trenutku mogu izmiriti sve dospjele obaveze, odnosno da se ulaganjem sredstava ne dovede u pitanje ažurnost u isplati obaveza iz ugovora o osiguranju u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima. IV. VRSTE IMOVINE U KOJU SE ULAŽU SREDSTVA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE I VISINA POJEDINOG ULAGANJA Član 12. (Vrste dopuštenih ulaganja imovine) (1) Sredstva tehničkih rezervi životnih i neživotnih osiguranja mogu se ulagati u: a) vrijednosne papire čiji je izdavač BiH, Federacija BiH, RS i Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, odnosno vrijednosne papire za koje garantira neko od navedenih subjekata; b) obveznice i druge dužničke vrijednosne papire kojima se trguje na organiziranom tržištu vrijednosnih papira u BiH; c) obveznice i druge dužničke vrijednosne papire kojima se ne trguje na organiziranom tržištu vrijednosnih papira u BiH, ako je njihov izdavač pravno lice sa sjedištem u BiH; d) dionice sa kojima se trguje na organiziranom tržištu vrijednosnih papira u BiH; e) dionice sa kojima se ne trguje na organiziranom tržištu vrijednosnih papira, ako je njihov izdavač pravno lice sa sjedištem u BiH, koje prema dva posljednja finansijska izvještaja posluje sa dobiti; f) zajmove osigurane založnim pravom na nekretnini, ako je založno pravo upisano u zemljišnoj knjizi u BiH, te ako vrijednost zajma nije veća od 40 % vrijednosti nekretnine procijenjene od ovlaštenog sudskog vještaka ili procjenitelja registriranog u BiH; g) zajmove osigurane vrijednosnim papirima iz tač. a) i b) ovog člana; h) zajmove osigurane garancijom banke sa sjedištem u BiH; i) zajmove u iznosu otkupne vrijednosti osiguranja na osnovu ugovora o osiguranju života iz sredstava matematičke rezerve; j) nekretnine i druga prava na nekretnini ako kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete: 1) upisane su u zemljišne knjige u BiH, već donose ili se od njih očekuje prihod, 2) imaju procijenjenu vrijednost ovlaštenog sudskog vještaka ili procjenitelja registriranog u BiH, 3) nemaju teret; k) nenamjenski depozit u bankama sa sjedištem u BiH; Srijeda, 10. 1. 2018. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 1 - Strana 153 l) udjele investicijskih fondova i dionice investicijskih fondova registrirani u BiH. (2) Izuzetno od odredbi stava (1) ovog člana, sredstva matematičke rezerve ne mogu se ulagati u imovinu iz stava (1) tač. c) i e) ovog člana. (3) Sredstva tehničkih rezervi životnih i neživotnih osiguranja mogu se ulagati i van BiH u: a) vrijednosne papire čiji je izdavač država članica ili njihova centralna banka, odnosno vrijednosne papire za koje garantira neki od navedenih subjekata, b) obveznice i druge dužničke vrijednosne papire kojima se trguje na organiziranom tržištu vrijednosnih papira u državama članicama, c) dionice sa kojima se trguje na organiziranom tržištu vrijednosnih papira u državi članici. (4) Pored ulaganja iz st. (1) i (3) ovog člana društvo za osiguranje može sredstva držati na računima društva za osiguranje kod poslovnih banaka u BiH, izuzev društva za reosiguranje koje sredstva može držati i na računima banaka van BiH, uz prethodnu saglasnost Agencije za nadzor. Član 13. (Visina ulaganja sredstava tehničke rezerve neživotnih osiguranja i ostale tehničke rezerve životnih osiguranja) (1) Visina pojedinog ulaganja sredstava tehničke rezerve neživotnih osiguranja i ostale tehničke rezerve životnih osiguranja iz člana 12. stav (1) ovog Pravilnika ne smiju prelaziti sljedeća ograničenja i to u: a) vrijednosne papire iz tačke a) do 50 % sredstava, a u vrijednosne papire istog izdavača i iste namjene do 20%; b) vrijednosne papire iz tačke b) do 35 % sredstava, a u vrijednosne papire istog izdavača do 10 % sredstava; c) vrijednosne papire iz tačke c) do 5 % sredstava, a u vrijednosne papire istog izdavača do 1 % sredstava; d) vrijednosne papire iz tačke d) do 30 % sredstava, a u vrijednosne papire istog izdavača do 5 % sredstava; e) vrijednosne papire iz tačke e) do 5 % sredstava, a u vrijednosne papire istog izdavača do 1 % sredstava; f) zajmove iz tačke f) do 20 % sredstava, a po jednom zajmoprimcu do 10 % sredstava; g) zajmove iz tač. g) i h) do 20 % sredstava, a po jednom zajmoprimcu do 5% sredstava; h) nekretnine iz tačke j) do 40 % sredstava, a u jednu nekretninu odnosno više nekretnina koje su međusobno povezane tako da čine jednu cjelinu do 20 % sredstava; i) nenamjenske depozite iz tačke k) u jednu banku do 15 % sredstava, a ukupna ulaganja u depozite mogu iznositi do 60 % sredstava; j) udjele investicijskih fondova i dionice investicijskih fondova registrirani u BiH iz tačke l) ukupno do 20 %, a po jednom investicijskom fondu do 5% sredstava. (2) Sredstava tehničke rezerve neživotnih osiguranja i ostale tehničke rezerve životnih osiguranja mogu se držati na transakcijskim računima kod poslovnih banaka, iz člana 12. stav (4) ovog Pravilnika, bez ograničenja vodeći računa o osnovnim principima ulaganja. Član 14. (Visina ulaganja sredstava matematičke rezerve životnih osiguranja) (1) Visina pojedinog ulaganja sredstava matematičke rezerve životnih osiguranja iz člana 12. stav (1) ovog Pravilnika ne smije prelaziti sljedeća ograničenja i to u: a) vrijednosne papire iz tačke a) do 50 % sredstava, a u vrijednosne papire istog izdavača i iste namjene do 20%; b) vrijednosne papire iz tačke b) do 35 % sredstava, a u vrijednosne papire istog izdavača do 10 % sredstava; c) vrijednosne papire iz tačke d) do 30 % sredstava, a u vrijednosne papire istog izdavača do 5 % sredstava; d) ulaganje u zajmove iz tačke f) do 20 % sredstava, a jednom zajmoprimcu do 10 % sredstava; e) zajmove iz tač. g) i h) do 20 % sredstava, a iznos odobrenog zajma po jednom zajmoprimcu do 5 % sredstava; f) zajmove iz tačke i) u skladu sa uvjetima osiguranja; g) ulaganja u nekretnine iz tačke j) do 40 % sredstava, a u jednu nekretninu odnosno više nekretnina koje su međusobno povezane tako da čine jednu cjelinu do 20 % sredstava; h) ulaganja u nenamjenske depozite iz tačke k) u jednu banku ne smiju prelaziti 15 % sredstava, a ukupna ulaganja u depozite mogu iznositi do 60% sredstava; i) udjele i dionice investicijskih fondova iz tačke l) ukupno do 20 %, a po jednom investicijskom fondu do 5% sredstava. (2) Sredstava matematičke rezerve životnih osiguranja mogu se držati na transakcijskim računima kod poslovnih banaka iz člana 12. stav (4) ovog Pravilnika,bez ograničenja vodeći računa o osnovnim principima ulaganja. Član 15. (Visina dozvoljenih ulaganja sredstava izvan BiH) Zbir uloženih sredstava tehničke rezerve životnog osiguranja i garantnog fonda, odnosno tehničke rezerve neživotnog osiguranja i garantnog fonda iz člana 12. stav (3) ovog Pravilnika ne može prelaziti 20% zbira tehničke rezerve životnog osiguranja i garantnog fonda odnosno tehničke rezerve neživotnog osiguranja i garantnog fonda, a po jednom emitentu do 5% zbira tehničke rezerve životnog osiguranja i garantnog fonda odnosno tehničke rezerve neživotnog osiguranja i garantnog fonda. Član 16. (Ostala sredstva koja služe kao pokriće tehničkih rezervi neživotnih osiguranja i društva za reosiguranje) (1) Društvo za osiguranje može za pokriće tehničke rezerve neživotnih osiguranja koristiti i razgraničene troškove pribavljanja neživotnih osiguranja izračunate u skladu sa podzakonskim aktima Agencije za nadzor. (2) Društvo za reosiguranje može za pokriće tehničke rezerve koristiti razgraničene troškove pribavljanja izračunate u skladu s internim aktom o izračunu razgraničenih troškova pribave uz prethodno pribavljenu saglasnost Agencije za nadzor. Član 17. (Odluka o ulaganju sredstava) (1) Društvo za osiguranje je obavezno donijeti oodluku o ulaganju sredstava, za svako pojedino ulaganje iz člana 12. st. (1) i (3) ovog Pravilnika. (2) U oodluci iz stava (1) ovog člana obavezno treba biti navedeno iz kojih sredstava se vrši ulaganje. (3) Nakon početnog priznavanja imovine, odlukom iz stava (1) ovog člana, društvo za osiguranje ne može izvršiti promjenu izvora ulaganja, bez prethodno pribavljene saglasnosti Agencije za nadzor. Broj 1 - Strana 154 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 10. 1. 2018. Član 18. (Dodatni kriteriji koje mora zadovoljavati imovina za pokriće matematičkih rezervi) (1) Imovina za pokriće matematičke rezerve namijenjena je pokriću obaveza društva za osiguranje iz onih vrsta osiguranja za koje je potrebno oblikovati matematičke rezerve. (2) Imovina za pokriće matematičke rezerve smije se upotrijebiti samo za isplatu potraživanja iz osiguranja u vezi sa kojima je oblikovana imovina za pokriće matematičke rezerve. Član 19. (1) Traženo pokriće matematičke rezerve obuhvata, osim matematičke rezerve i rezerve za prijenosne premije, rezerve šteta te rezerve za bonuse i popuste. (2) Traženo pokriće izračunava se odvojeno za svaku vrstu osiguranja iz člana 20. stav (1) ovog Pravilnika. Član 20. (1) Društvo za osiguranje koje provodi osiguranja u vrstama osiguranja za koje je nužno oblikovati matematičke rezerve dužno je oblikovati imovinu za pokriće matematičke rezerve i imovinom za pokriće matematičke rezerve upravljati odvojeno od druge imovine. (2) Vrijednost imovine za pokriće matematičke rezerve mora u svakom trenutku biti najmanje jednaka visini traženog pokrića. (3) Društvo za osiguranje mora održavati vrijednost imovine za pokriće matematičke rezerve tako da je u svakom trenutku najmanje jednaka visini traženog pokrića. (4) Društvo za osiguranje mora krajem svakog tromjesečja za račun imovine za pokriće matematičke rezerve steći dodatnu imovinu ako je to nužno radi usklađivanja vrijednosti imovine za pokriće matematičke rezerve sa visinom traženog pokrića. Član 21. (1) Imovina za pokriće matematičke rezerve osiguranja života sačinjena od ulaganja u skladu sa članom 12. ovog Pravilnika mora činiti portfelj koji, pored što ispunjava opće odredbe, ciljeve i metodologiju procjena, na odgovarajući način ispunjava i sljedeće kriterije primjerenog upravljanja rizikom i to posebno kamatne i valutne imunizacije: a) usklađenost sadašnje vrijednosti očekivanih novčanih tokova imovine za pokriće matematičke rezerve osiguranja života sa sadašnjom vrijednošću preuzetih obaveza po osiguranju na način da se obaveze diskontiraju nerizičnom kamatnom stopom, a stavke imovine pojedinačno sa individualnom riziku prilagođenom diskontnom stopom, b) usklađenost valutne izloženosti imovine i obaveza od najmanje 40%. (2) Društvo za osiguranje u svakom trenutku mora biti u mogućnosti dokazati likvidnost svog portfelja imovine za pokriće matematičke rezerve za osiguranje života. (3) Ulaganja imovine za pokriće matematičke rezerve osiguranja života moraju činiti portfelj koji u najvećoj mjeri obuhvata ulaganja u odgovarajuće imovinske oblike koji prema svojim obilježjima i tržišnosti odgovaraju preuzetim rizicima iz osiguranja. (4) Ulaganja imovine za pokriće matematičke rezerve osiguranja života moraju biti zasebno obuhvaćena procjenama generalnih odrednica upravljanja rizikom visokog menadžmenta, procjenama kreditnog rizika, tržišnog rizika, kontrolnim mehanizmima i signalima ranog upozorenja te preporukama Agencije za nadzor. (5) Ulaganja imovine za pokriće matematičke rezerve osiguranja života moraju biti predmet redovnih internih kontrola i revizija u sklopu sveobuhvatnog principa kulture kontrole koje društvo za osiguranje primjenjuje. Član 22. (1) Društvo za osiguranje dužno je imovinu za pokriće matematičke rezerve odvojiti od svoje imovine na način koji je, s obzirom na vrstu te imovine, određen ovim Pravilnikom. (2) Izvršenje nad imovinom za pokriće matematičke rezerve iz stava (1) ovog člana dopušteno je samo radi omogućavanja, odnosno plaćanja potraživanja osiguranika iz ugovora o osiguranju u vezi sa kojim je oblikovana imovina za pokriće matematičke rezerve. (3) U slučaju životnih osiguranja te u slučaju osiguranja za koja se primjenjuju slične tabele vjerovatnoće i izračuni kao za životna osiguranja, izvršenje nad imovinom za pokriće matematičke rezerve ograničena je na onaj dio imovine za pokriće matematičke rezerve: a) čija je vrijednost u jednakom omjeru sa traženim pokrićem u vezi sa osiguranjem iz kojeg proizlaze potraživanja kao omjer sveukupne vrijednosti imovine za pokriće matematičke rezerve i traženog pokrića za sva osiguranja koje je sklopilo društvo za osiguranje u vezi sa kojom je oblikovana imovina za pokriće matematičke rezerve i b) čija vrijednost nije veća od traženog pokrića u vezi sa osiguranjem iz kojeg proizlaze potraživanja. Član 23. Društvo za osiguranje dužno je, kod banke ovlaštene za obavljanje platnog prometa otvoriti račun za uplate i isplate iz poslova u vezi sa osiguranjem života iz člana 21. ovog Pravilnika. Član 24. (Izdvojena sredstva u fond Biroa zelene karte) Izdvojena sredstva u fond Biroa zelene karte u BiH, u smislu odredbi ovog pPravilnika, ne smatraju se sredstvima za iznos od 50 % minimalnog garantnog fonda uloženog u skladu sa članom 31. ovog Pravilnika. Član 25. (Ulaganja u povezana lica) (1) Društvo za osiguranje ne može ulagati sredstva tehničke rezerve životnih i neživotnih osiguranja i minimalnog garantnog fonda u povezana lica. (2) Zabrana ulaganja u povezana lica iz stava (1) ovog člana, odnosi se na neposredna i posredna ulaganja. (3) Povezana lica, u smislu stava (1) ovog člana, su lica definisana Zakonom o osiguranju. Član 26. (Ulaganja u zajmove) (1) Društvo za osiguranje je prilikom ulaganja u zajmove iz člana 12. stav (1) tač. f), g) i h) ovog Pravilnika obavezno voditi računa o profitabilnosti ulaganja i likvidnosti zajmoprimca. (2) Zajam se može odobriti samo na osnovu pisanog zahtjeva zajmoprimca, pisane odluke nadležnog organa društva za osiguranje i pisanog ugovora o zajmu. (3) Zajmovi odobreni uz grejs period duži od šest mjeseci i sa rokom otplate dužim od pet godina ne mogu se koristiti kao sredstvo pokrića tehničkih rezervi neživotnih i životnog osiguranja u smislu člana 12. stav (1) tač. f), g) i h) ovog Pravilnika. (4) Društvo za osiguranje je obavezno izvršiti ocjenu finansijske sposobnosti potencijalnog zajmoprimca prije Srijeda, 10. 1. 2018. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 1 - Strana 155 donošenja odluke o ulaganju u zajam, koja obuhvata provjeru najmanje tri prethodne godine poslovanja istog. (5) Po odobrenju zajma društvo za osiguranje je obavezno polugodišnje vršiti provjeru iz stava (3) ovog člana do potpunog povrata zajma i o navedenom voditi evidenciju. (6) Zajmoprimac je obavezan vratiti zajam u roku dospijeća bez mogućnosti produženja roka otplate istog. (7) Društvo za osiguranje može koristiti za pokriće tehničkih rezervi životnih i neživotnih osiguranja isključivo neotpisani dio zajma u skladu sa podzakonskim aktima. (8) Društvo za osiguranje je dužno voditi evidenciju za svakog pojedinog zajmoprimca koja minimalno sadrži: a) odluku o ulaganju u zajam iz stava (2) ovog člana, b) ugovor iz stava (2) ovog člana, c) ocjenu iz st. (4) i (5) ovog člana, d) dokumentaciju vezano za sredstva osiguranja povrata zajma, e) dokumentaciju vezano za praćenje otplate zajma. (9) Ukoliko je zajam osiguran založnim pravom na nekretnini evidencija iz stava (8) ovog člana obavezno minimalno sadrži i: a) zemljišnoknjižni izvadak u kojem je upisano založno pravo na nekretnini po tom ugovoru o zajmu, b) procjenu vrijednosti nekretnine od strane sudskog vještaka ili ovlaštenog procjenitelja registriranog u BiH. (10) Evidencije iz st. (8) i (9) ovog člana društvo za osiguranje je dužno voditi ažurno. Član 27. (Ograničenja ulaganja) Sredstva (nekretnine, vrijednosni papiri) na kojima je zasnovano založno pravo, te oročeni depoziti koji služe kao garancija za osiguranje obaveza, ne mogu se koristiti za pokriće tehničke rezerve životnih i neživotnih osiguranja i minimalnog garantnog fonda društva za osiguranje. Član 28. (Ulaganja u nekretnine) (1) Društvo za osiguranje je obavezno osigurati evidenciju za svaku nekretninu koju je kvalifikovalo kao sredstvo za pokriće tehničke rezerve životnog odnosno neživotnog osiguranja. (2) Evidencija iz stava (1) ovog člana obavezno minimalno sadrži: a) zemljišnoknjižni izvadak, b) ugovor o kupoprodaji za kupljene nekretnine, c) procijenjenu vrijednost ovlaštenog sudskog vještaka ili procjenitelja registriranog u BiH koja obavezno obuhvata tri metode procjene u skladu sa Međunarodnim standardima vrednovanja, fotografiju i opis nekretnine, te podatke o godini izgradnje, adaptaciji i broju stanova i prostorija. (3) Agencija za nadzor može u toku poslovne godine naložiti društvu za osiguranje da izvrši novu procjenu bilo koje pojedinačne nekretnine čija knjigovodstvena vrijednost se vodi po fer vrijednosti, uz angažovanje ovlaštenog sudskog vještaka ili procjenitelja registriranog u BiH, koji nije radio trenutno važeću procjenu. (4) Isti ovlašteni sudski vještak ili procjenitelja registriran u BiH ne može da vrši procjenu vrijednosti nekretnine, odnosno grupe nekretnina koje su međusobno povezane tako da čine jednu cjelinu, više od tri puta uzastopno. (5) Ovlašteni sudski vještak ili procjenitelj registriran u BiH kojeg društvo za osiguranje angažuje za procjenu vrijednosti nekretnine ne smije biti povezano pravno ili fizičko lice. (6) Društvo za osiguranje je obavezno da donese interni akt kojim se uređuje procjena vrijednosti nekretnina, a koji minimalno sadrži: način, učestalost i opis metode procjene vrijednosti nekretnina. (7) Evidenciju iz stava (2) ovog člana društvo za osiguranje je dužno voditi ažurno. Član 29. (Ulaganje u depozite) (1) Društvo za osiguranje je dužno za ulaganja sredstava tehničke rezerve životnih, odnosno neživotnih osiguranja u depozite kod banke, odnosno u zajmove date zajmoprimcu zaključiti ugovor sa bankom, odnosno zajmoprimcem u kojem mora biti navedeno da se navedeni ugovor odnosi na ulaganje sredstava tehničke rezerve životnih odnosno neživotnih osiguranja. (2) Društvo je dužno za ulaganja sredstava tehničke rezerve životnih odnosno neživotnih osiguranja u depozite kod banke pribaviti pisanu i ovjerenu izjavu banke kojom se banka odriče svih prava kompenzacija, prava zadržavanja, te ostalih prava na teret društava za osiguranje. Član 30. (Ulaganje u vrijednosne papire) (1) Za ulaganja u vrijednosne papire kojima se ne trguje na organiziranom tržištu vrijednosnih papira u BiH, društvo za osiguranje je obavezno da donese interni akt kojim se detaljno definišu tehnike procjene fer vrijednosti u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja. (2) Društvo za osiguranje je obavezno na zahtjev Agencije za nadzor, za svaku vrstu vrijednosnih papira dostavi procjenu fer vrijednosti iz koje se mogu nesporno utvrditi primjenjene tehnike procjene. (3) Agencija za nadzor može da traži od društva za osiguranje objašnjenje za iskazanu fer vrijednost pojedinog finansijskog instrumenta te da naloži pravilnu procjenu vrijednosti ako utvrdi da primjenjene tehnike procjene nisu u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja. Član 31. (Ulaganja 50% minimalnog garantnog fonda propisanog članom 73. Zakona o osiguranju) (1) Društvo za osiguranje može, bez obzira na visinu garantnog fonda, iznos u vrijednosti od 50% minimalnog garantnog fonda propisanog članom 73. Zakona o osiguranju, a u vezi s vrstom posla koje društvo za osiguranje obavlja ulagati samo u: a) oročene depozite kod banaka u BiH, koje prema dva posljednja godišnja finansijska izvještaja posluje sa dobiti, b) vrijednosne papire čiji je izdavač BiH, Federacija BiH, RS i Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, odnosno vrijednosne papire za koje garantira neko od navedenih subjekata. (2) Sredstva iz stava (1) ovog člana služe isključivo u svrhu zaštite osiguranika i očuvanja solventnosti društva za osiguranje i u druge svrhe se ne mogu koristiti. (3) Depozit iz stava (1) ovog člana ne može biti sredstvo osiguranja obaveza iz drugih pravnih poslova društva za osiguranje ili drugog pravnog i fizičkog subjekta. (4) U ugovoru o depozitu mora biti navedeno da se navedeni ugovor odnosi na ulaganje 50% sredstava minimalnog garantnog fonda. (5) Društvo za osiguranje je obavezno ugovor o depozitu sredstava garantnog fonda iz stava (4) ovog člana i sve njegove izmjene, u roku od 7 dana od dana zaključenja, dostaviti Agenciji za nadzor. Broj 1 - Strana 156 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 10. 1. 2018. Član 32. (Ulaganja sredstava garantnog fonda) (1) Sredstva garantnog fonda, izuzev sredstava uloženih u skladu sa odredbama člana 31. ovog Pravilnika, u skladu sa čl. 25. i 27. ovog Pravilnika mogu se ulagati u skladu sa Pravilnikom o uvjetima i načinu deponovanja i ulaganja sredstava društva za osiguranje. (2) Na sredstva minimalnog garantnog fonda, izuzev sredstava definisanih članom 31. ovog Pravilnika, u slučaju plasmana istih u zajmove primjenjuju se odredbe člana 26. st. (2) – (12) ovog Pravilnika. Član 33. (Ulaganja sredstava preventive) Sredstva preventive društvo za osiguranje može koristiti u skladu sa vlastitim pravilnikom o korištenju sredstava preventive društva za osiguranje. Član 34. (Ulaganja izvan BiH) (1) Za ulaganja sredstava društva za osiguranje iz člana 12. stav (3) ovog Pravilnika, društvo za osiguranje je obavezno pribaviti saglasnost Agencije za nadzor, prije samog ulaganja sredstava. (2) O svim promjenama ulaganja u sredstva iz člana 12. stav (3) ovog Pravilnika, društvo za osiguranje je obavezno da obavijesti Agenciju za nadzor u roku 10 dana od dana promjene stanja ulaganja. Član 35. (Prekoračenje ulaganja sredstava) (1) Izuzetno od odredbi čl. 9., 10, 11 i 12. ovog Pravilnika, Agencija za nadzor može na zahtjev, odobriti društvu za osiguranje da za pojedinu vrstu ulaganja sredstava prekorači propisana ograničenja, najviše do 50 % propisanih ograničenja i ne duže od jedne godine, u cilju boljeg i sigurnijeg prinosa na uložena sredstva društva za osiguranje ili sprečavanje gubitaka. (2) Agencija za nadzor može da odobri prekoračenja ulaganja u depozite i vrijednosne papire čiji je izdavač BiH, Federacija BiH, RS i Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, odnosno vrijednosne papire za koje garantira neko od navedenih subjekata i preko iznosa i roka iz stava (1) ovog člana. (3) Zahtjev iz stava (1) ovog člana društvo za osiguranje podnosi Agenciji za nadzor uz pregled prekoračenja ulaganja, prije ulaganja sredstava. (4) Izuzetno od odredbe iz stava (3) ovog člana u slučajevima promjene vrijednosti ulaganja ili promjene visine obaveze iz osnova tehničkih rezervi društvo za osiguranje može tražiti naknadnu saglasnost na prekoračenje ulaganja u roku od 30 dana od dana utvrđivanja istog. (5) Uz zahtjev iz stava (1) ovog člana, društvo za osiguranje je dužno dostaviti detaljno obrazloženje ekonomske opravdanosti za prekoračenje ulaganja i procjenu sigurnosti ulaganja ovlaštenog aktuara, odluku o ulaganju sredstava i ugovor o ulaganju sredstava. U slučaju ulaganja u nekretnine dokumentacija treba da sadrži dokumente propisane članom 18 stav (2) ovog Pravilnika. (6) U odlučivanju po zahtjevu Agencija za nadzor može tražiti i drugu dokumentaciju za koju ocjeni da je relevantna za odlučivanje. (7) O zahtjevu za prekoračenje, Agencija za nadzor odlučuje u roku od 30 dana od dana prijema potpune dokumentacije. (8) U slučajevima kada društvo za osiguranje podnosi zahtjev za prekoračenje ulaganja iz stava (4) ovog člana, obavezno je podnijeti i plan za usklađivanje ulaganja sredstava sa tačno utvrđenim rokovima usklađenosti. V. OBLIK I SADRŽAJ IZVJEŠTAJA I ROKOVI IZVJEŠTAVANJA Član 36. (Rokovi izračuna) Društvo za osiguranje je obavezno za svako tromjesečje izračunati odnosno utvrditi: a) vrijednost i vrste ulaganja finansiranih iz tehničke rezerve životnih osiguranja, b) vrijednost i vrste ulaganja finansiranih iz tehničke rezerve neživotnih osiguranja, c) vrijednost i vrste ulaganja finansiranih iz sredstava garantnog fonda odvojeno za neživotna i životno osiguranje. Član 37. (Izvještaji o ulaganju sredstava) (1) Podaci iz člana 26. ovog Pravilnika dostavljaju se Agenciji za nadzor na obrascima: "Obrazac US1N-K-F", "Obrazac US1Ž-K-F", "Obrazac US2-K-F", "Obrazac US3Ž-K-F" i "Obrazac US3N-K-F", koji su sastavni dio ovog Pravilnika. (2) Društvo za osiguranje sačinjava i izvještaj o načinu korištenja sredstava preventive po vrstama osiguranja na obrascu "Obrazac PREV-K-F". Član 38. (Analitički izvještaj o ulaganju sredstava) (1) Društvo za osiguranje je dužno dostavljati i analitičke podatke o ulaganju sredstava i to odvojeno za garantni fond, tehničku rezervu životnih osiguranja i tehničku rezervu neživotnih osiguranja. (2) Podaci iz stava (1) ovog člana dostavljaju se na obrascima: a) Obrazac AU1-K-F: Vrijednosni papiri čiji je izdavač ili garant BiH, Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska i Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine; b) Obrazac AU2-K-F: Obveznice i drugi dužnički vrijednosni papiri kojima se trguje na organizovanom tržištu vrijednosnih papira u BiH; c) Obrazac AU3-K-F: Obveznice i drugi dužnički vrijednosni papiri kojima se ne trguje na organizovanom tržištu vrijednosnih papira u BiH, ako je njihov izdavač pravno lice sa sjedištem u Bosni i Hercegovini; d) Obrazac AU4-K-F: Dionice sa kojima se trguje na organizovanom tržištu vrijednosnih papira u BiH; e) Obrazac AU5-K-F: Dionice sa kojima se ne trguje na organizovanom tržištu vrijednosnih papira; f) Obrazac AU6-K-F: Zajmovi osigurani založnim pravom na nekretnini; g) Obrazac AU7-K-F: Zajmovi osigurani vrijednosnim papirima; h) Obrazac AU8-K-F: Zajmovi osigurani garancijom banke sa sjedištem u BiH; i) Obrazac AU9-K-F: Zajmovi u iznosu otkupne vrijednosti osiguranja na osnovu ugovora o osiguranju života; j) Obrazac AU10-K-F: Vlasništvo nekretnine; k) Obrazac AU11-K-F: Nenamjenski depoziti u banci sa sjedištem u BiH; l) Obrazac AU12-K-F: Udjeli i dionice investicijskih fondova koji su registrovani u BiH; m) Obrazac AU13-K-F: Sredstva na računima društva za osiguranje kod poslovne banke; n) Obrazac AU14-K-F: Vrijednosni papiri čiji je izdavač država članica EU ili njihova centralna banka, odnosno vrijednosni papiri za koje garantira neki od navedenih subjekata; Srijeda, 10. 1. 2018. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 1 - Strana 157 o) Obrazac AU15-K-F: Obveznice i drugi dužnički vrijednosni papiri kojima se trguje na organizovanom tržištu vrijednosnih papira u zemljama članicama EU; p) Obrazac AU16-K-F: Dionice sa kojima se trguje na organizovanom tržištu vrijednosnih papira u zemlji članici EU; q) Obrazac AU17-K-F: Ulaganja uz saglasnost Agencije za nadzor; r) Obrazac AU18-K-F: Ulaganja u udjele privrednih društava. (3) Pisani obrasci iz stava (2) ovog člana sastavni su dio ovog Pravilnika, a obrasci za dostavu u elektronskoj formi su u formatu xls i preuzimaju se sa web stranice Agencije za nadzor: www.nados.ba. (4) U obrascima iz člana 27. i stava (2) ovog člana iskazuju se neto iznosi u konvertibilnim markama sa dva decimalna mjesta. Član 39. (Rokovi za dostavu izvještaja) (1) Društvo za osiguranje je dužno obrasce iz čl. 27. i 28. ovog Pravilnika Agenciji za nadzor dostaviti u pisanoj i elektronskoj formi u sljedećim rokovima: a) za prvo tromjesečje do 30. 04. tekuće poslovne godine; b) za drugo tromjesečje do 31. 07. tekuće poslovne godine; c) za treće tromjesečje do 31. 10. tekuće poslovne godine i d) za četvrto tromjesečje u roku od tri mjeseca po isteku tekuće poslovne godine, odnosno do 31. 03 naredne godine. (2) Uprava društva za osiguranje je obavezna obezbjediti ovlaštenom aktuaru društva za osiguranje sve podatke potrebne za popunjavanje obrazaca iz čl. 27. i 28. ovog Pravilnika. (3) Obrasci iz stava (1) ovog člana moraju biti potpisani od direktora i ovlaštenog aktuara društva za osiguranje. VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 40. (Usklađivanje poslovanja društava za osiguranje odnosno društva za reosiguranje) Društvo za osiguranje je obavezno ulaganja sredstava uskladiti sa odredbama ovog Pravilnika u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu istog. Član 41. (Usklađivanje akata poslovne politike društava za osiguranje odnosno društva za reosiguranje) Društvo za osiguranje obavezno je da akte poslovne politike propisane ovim Pravilnikom donese, odnosno uskladi sa odredbama ovog Pravilnika u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika. Član 42. (Usklađivanje ulaganja u udjele društava za osiguranje odnosno društva za reosiguranje) Društvo za osiguranje je dužno izvještaj o ulaganjima, iz sredstava tehničke rezerve životnih i neživotnih osiguranja, u udjele u privredna društva do usklađivanja sa odredbama ovog Pravilnika, dostavljati Agenciji za nadzor sa izvještajima iz čl. 37. i 38. ovog Pravilnika, u pisanoj formi i rokovima iz člana 39. ovog Pravilnika. Član 43. (Usklađivanje ulaganja u zajmove i depozite društava za osiguranje odnosno društva za reosiguranje) Sredstva uložena u zajmove i depozite u skladu sa Pravilnikom o visini i načinu ulaganja sredstava ("Službene novine Federacije BiH", broj 7/14), na rok duži od roka iz člana 40. ovog Pravilnika, priznat će se kao sredstva za pokriće tehničkih rezervi životnih osiguranja, tehničkih rezervi neživotnih osiguranja i minimalnog garantnog fonda do isteka ugovora o zajmu i ugovora o depozitu. Član 44. (Započeti postupci) Svi započeti postupci izdavanja saglasnosti na prekoračenja ulaganja i ulaganja izvan BiH završit će se u skladu sa ovim Pravilnikom. Član 45. (Prestanak važenja propisa) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, prestaje da važi Pravilnik o visini i načinu ulaganja sredstava ("Službene novine Federacije BiH", broj 7/14).
Pravilnik o vanjskoj reviziji FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 01/18 10.01.2018 revizija Broj 1 - Strana 68 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 10. 1. 2018. 5 Na osnovu člana 130. stav (1) tačka b), a u vezi sa članom 123. stav (2) i člana 124. stav (2) Zakona o osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", 23/17) i člana 12. Statuta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 84/17), Stručni savjet Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine na 9. sjednici održanoj 05.12.2017. godine, donosi PRAVILNIK O VANJSKOJ REVIZIJI I. OPĆE ODREDBE Član 1. (Predmet Pravilnika) Ovim Pravilnikom se propisuje način izbora vanjskog revizora, postupak vanjske revizije društava za osiguranje i reosiguranje, minimalni sadržaj revizije i revizorskog izvještaja društava za osiguranje i reosiguranje (u daljem tekstu: društvo), razlozi i način neprihvatanja revizije, odnosno revizorskog izvještaja. II. IZBOR VANJSKOG REVIZORA I POSTUPAK VANJSKE REVIZIJE Član 2. (Izbor vanjskog revizora) (1) Skupština društva imenuje vanjskog revizora, uz prethodno pribavljanje saglasnosti Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija za nadzor) na prijedlog za izbor vanjskog revizora. (2) Vanjski revizor pored ispunjavanja uvjeta utvrđenih propisima o računovodstvu i reviziji, koje dokazuje rješenjem o izdavanju dozvole za rad, mora ispunjavati i posebne uvjete: a) da u godini na koju se odnosi revizija, nije kod istog društva obavljao usluge u vezi sa procjenom vrijednosti društava, aktuarske usluge, interne revizije, menadžerske usluge i usluge ljudskih resursa, pravne i stručne usluge koje se odnose na proces revizije, savjetodavne, brokerske, dilerske ili investicijske usluge, što se potvrđuje izjavom direktora društva i izjavom direktora revizorskog društva ovjerenom kod nadležnog organa, b) da u društvu u kojem obavlja reviziju u prethodnoj godini nije ostvario više od 50% ukupnog prihoda, što se dokazuje odgovarajućom knjigovodstvenom dokumentacijom - bilansom uspjeha i izjavom o naplaćenoj naknadi za obavljenu reviziju u tom društvu, c) da je u odnosu na društvo i dioničare društva nezavisan, odnosno da nije u vezi odnos koji bi mogao dovesti u pitanje nezavisnost i nepristrasnost, što se dokazuje izjavom direktora revizorskog društva, ovjerenom kod nadležnog organa, da izvještaj o reviziji za neko od društava, u periodu od dvije prethodne godine, nije prihvaćen od strane Agencije za nadzor, d) da nije dao pozitivno revizorsko mišljenje u izvještaju o reviziji za društvo kome je, nakon toga, a u vezi sa nepravilnostima i/ili nezakonitostima, u radu u godini na koju se odnosi izvještaj o reviziji, oduzeto odobrenje za rad ili izrečena mjera zabrane raspolaganja imovinom od strane Agencije za nadzor, odnosno nad kojim je otvoren postupak posebne likvidacije, e) da nema bilo kakav direktan ili indirektan finansijski interes u društvu ili kod bilo kog povezanog lica sa društvom, što se potvrđuje izjavama direktora društva i revizorskog društva, ovjerenom kod nadležnog organa, f) da nema bilo kakav drugi odnos koji može kompromitovati njegovu nezavisnu ocjenu. (3) Pored dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta iz stava (2) ovog člana, koji su sastavni dio prijedloga za izbor vanjskog revizora, za vanjskog revizora je potrebno dostaviti i dokaze o ispunjavanju uvjeta propisanih članom 50. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 83/09). (4) Na sva pitanja koja se odnose na reviziju finansijskih izvještaja društva, a koja nisu regulisana ovim Pravilnikom, primjenjuju se odredbe Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine i Kodeks profesionalne etike revizora. (5) Uz prijedlog o izboru vanjskog revizora, društvo je dužno Agenciji za nadzor dostaviti i plan obavljanja revizije od strane revizorskog društva kojemu se namjerava povjeriti obavljanje revizije, uključujući i opis sadržaja planirane revizije po pojedinim područjima kao i planirani sastav revizorskog tima. (6) Prijedlog za izbor vanjskog revizora iz stava (1) ovog člana, društvo podnosi svake godine, najkasnije do 30. septembra za tekuću godinu. (7) Agencija za nadzor će u roku od 30 dana od dana dostavljanja prijedloga za izbor vanjskog revizora iz stava (6) ovog člana, ukoliko nema primjedbi, izdati saglasnost da predloženi vanjski revizor izvrši reviziju. (8) U slučaju da Agencija za nadzor ima primjedbu na predloženog vanjskog revizora, o tome obavještava društvo u roku od 30 dana od dana dostavljanja obavijesti uz obrazloženje istih. (9) U slučaju primjedbi na predloženog vanjskog revizora, društvo je u obavezi da dostavi dokaze o otklanjanju primjedbi Agencije za nadzor na izbor istog vanjskog revizora u roku od 10 dana od dana zaprimanja obavijesti iz stava (8) ovog člana, nakon čega će Agencija za nadzor provesti postupak utvrđen stavom(7) i (8) ovog člana. (10) U slučaju da društvo nije u mogućnosti dostaviti dokaze o otklanjanju primjedbi Agencije za nadzor iz stava (8) ovog člana, dužno je predložiti drugog vanjskog revizora uz dostavljanje dokaza o ispunjavanju uvjeta propisanih ovim Pravilnikom i o tome obavijesti Agenciju za nadzor, u roku od 10 dana od dana zaprimanja obavijesti iz stava (8) ovog člana, nakon čega će Agencija za nadzor provesti postupak utvrđen stavom (7) i (8) ovog člana. Član 3. (Postupak vanjske revizije) (1) Revizorski izvještaj društva sačinjava se na osnovu: a) Revidiranja finansijskih i konsolidiranih finansijskih izvještaja društava za osiguranje, konsolidiranih finansijskih izvještaja grupe osiguravača i konsolidiranih finansijskih izvještaja koncerna osiguravača osiguravajućeg holdinga, te mješovitog osiguravajućeg holdinga, odnosno društava za reosiguranje, koje društvo sastavlja na osnovu Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine, Međunarodnih računovodstvenih standarda, Međunarodnih revizorskih standarda i Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (u daljem tekstu: finansijski izvještaji), b) provjeravanja pravilnosti, tačnosti i potpunosti izvještaja koje društvo sastavlja na osnovu podzakonskih akata Agencije za nadzor, Srijeda, 10. 1. 2018. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 1 - Strana 69 c) provjere i ocjenjivanja organizacije i djelotvornosti poslovnih funkcija, a posebno rada interne kontrole, interne revizije, kadrovske osposobljenosti, te kvalitete općih akata društva i njihove primjene, d) provjere i ocjenjivanja funkcionisanja informacionog sistema, pravila i načina upravljanja rizicima u poslovanju i ulaganjima i e) davanja ocjene o postupanju društva po nalozima Agencije za nadzor. (2) Provjera i ocjenjivanje iz stava (1) tačka d) će se vršiti u skladu sa minimalnim standardima koje će propisati Agencija za nadzor. Član 4. (Sačinjavanje revizorskog izvještaja) Revizorski izvještaj društva sačinjava se na osnovu obavljene revizije, a u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o osiguranju, Međunarodnim revizijskim standardima, pravilima revizijske struke i drugim pravilima i propisima, poštujući Kodeks profesionalne etike revizora. Član 5. (Obaveze vanjskog revizora) (1) Vanjski revizor obavezan je davati mišljenja o tome jesu li finansijski izvještaji društva za osiguranje (nekonsolidirani i konsolidirani) sastavljeni u skladu sa propisima i standardima struke. (2) Tokom obavljanja revizije, vanjski revizor je obvezan odmah obavijestiti Agenciju za nadzor o svakoj uočenoj činjenici koja predstavlja: a) teže kršenje zakona, propisa ili odredbi na temelju kojih je izdano odobrenje za rad društva za osiguranje, b) težu prevaru ili pronevjeru, c) materijalno značajnu promjenu financijskog rezultata iskazanog u nerevidiranim finansijskim izvještajima, d) teže kršenje internih akata društva za osiguranje, e) kao i ostalim činjenicama i okolnostima koje mogu ugroziti daljnje poslovanje društva za osiguranje. (3) Vanjski revizori također su dužni obavijestiti Agenciju za nadzor o svakoj činjenici iz stava (2) ovoga člana za koju saznaju tokom obavljanja revizije u društvu koje ima usku povezanost u smislu člana 2. tačke s) Zakona o osiguranju. (4) Otkrivanje bilo koje činjenice u smislu st. (2) i (3) ovoga člana od strane vanjskog revizora ne smatra se kršenjem propisa i odredaba ugovora između vanjskog revizora i društva za osiguranje koje se odnose na ograničenja davanja podataka pa zbog toga neće snositi odgovornost koja bi u drugim slučajevima iz toga proizlazila. III. MINIMALNI SADRŽAJ REVIZIJE I REVIZORSKOG IZVJEŠTAJA DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE I REOSIGURANJE Član 6. (Sadržaj revizorskog izvještaja) (1) Revizorski izvještaj sadrži: a) izvještaj i mišljenje revizora o finansijskim izvještajima, b) dodatne izvještaje društva, c) analize uz finansijske i dodatne izvještaje, d) ostale relevantne nalaze u skladu sa propisima. (2) Vanjski revizor potpisuje mišljenje izrađeno na osnovu pojedinačnih izvještaja i analiza društva, utvrđenih na osnovu revizije društva iz člana 4. ovog Pravilnika. Član 7. (Postupanja društva po preporukama) Revizor je dužan dati ocjenu o postupanju društva po preporukama provedene revizije za prethodnu finansijsku godinu i vanredne revizije ukoliko je provedena. Član 8. (Revizija u slučaju statusnih promjena društva) U slučaju statusne promjene društva, vanjski revizor je dužan izvršiti reviziju finansijskih izvještaja koji su sačinjeni prema stanju na dan upisa promjene u registar, dati svoje mišljenje, a društvo je isto, zajedno s finansijskim izvještajima, dužno dostaviti Agenciji za nadzor u roku od 60 dana od dana promjene. Član 9. (Revizorski izvještaji) Izvještaji iz člana 6. stava (1) tačka a) i b). ovog Pravilnika su: a) finansijski izvještaji (bilans stanja, bilans uspjeha, izvještaj o promjenama u kapitalu, izvještaj o novčanom toku i bilješke uz finansijske izvještaje), b) izvještaj o stanju i promjenama kapitala i garantnog fonda, odnosno ispunjavanja uvjeta u skladu sa Pravilnikom o elementima i kontroli margine solventnosti, c) izvještaj o stanju i promjenama tehničkih rezervi osiguranja, d) izvještaj o stanju i strukturi ulaganja sredstava tehničkih rezervi, ne uključujući matematičku rezervu, e) izvještaj o stanju i strukturi ulaganja sredstava matematičke rezerve, f) izvještaj o stanju i strukturi ulaganja garantnog fonda, g) izvještaj o načinu vođenja poslovnih knjiga, h) izvještaj o ispravnosti i potpunosti dodatnih izvještaja i obavijesti Agenciji za nadzor, i) izvještaj o vrednovanju bilansnih i vanbilansnih stavki, te računovodstvenim politikama, j) izvještaj o finansijskim transakcijama s povezanim licima, k) izvještaj o posrednicima u osiguranju s kojima društvo ima sklopljen ugovor o posredovanju, l) izvještaj o postupanju društva po nalozima Agencije za nadzor i preporukama iz provedene revizije za prethodnu finansijsku godinu i vanrednu reviziju ukoliko je provedena, m) izvještaj o upravljanju i ograničavanju rizika kojima je izloženo društvo, n) izvještaj o radu interne revizije, o) izvještaj o funkcionisanju i kvaliteti informacionog sistema, p) izvještaj o organizaciji društva, efikasnosti poslovnih funkcija i kadrovskoj osposobljenosti. Član 10. (Analize uz revizorski izvještaj) Uz izvještaje iz člana 9. ovog Pravilnika, vanjski revizor obavezno prilaže i analize iz člana 6. stav (1) tačka c) koje se odnose na: a) finansijske i statističke izvještaje, b) analizu o stanju i promjenama tehničkih rezervi društva, c) analizu o stanju i strukturi ulaganja imovine za pokriće tehničke rezerve, matematičke rezerve i garantnog fonda, d) način vođenja poslovnih knjiga, Broj 1 - Strana 70 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 10. 1. 2018. e) osnovne pokazatelje poslovanja (ekonomičnost, rentabilnost, profitabilnost, likvidnost, solventnost, efikasnost rješavanja odštetnih zahtjeva), f) organizaciju društva, efikasnosti poslovnih funkcija, funkcionisanju i kvaliteti informacionog sistema i kadrovskoj osposobljenosti. Član 11. (Analiza finansijskih i statističkih izvještaja) (1) Analiza bilansnih pozicija, pored ostalog, obavezno sadrži prikaz: a) vrijednosti i strukture nematerijalnih sredstava, kao i uvjeta pod kojima su navedena ulaganja izvršena i ocjenu navedenih uvjeta u odnosu na tržišne, b) vrijednosti i strukture nekretnina (posebno namijenjenih za obavljanje djelatnosti osiguranja i investicijskih nekretnina - ulaganja), stepena amortizovanosti i evidencije o vlasništvu, c) vrijednosti, strukture i stepena završenosti nekretnina i opreme u pripremi, d) dugoročnih finansijskih ulaganja, posebno u povezana pravna lica, po strukturi i ročnosti, kao i podatke o uvjetima pod kojima su plasirana sredstva sa ocjenom tih uvjeta u odnosu na tržišne uvjete i usklađenosti plasmana sa vrstom poslova osiguranja koje društvo obavlja, e) učešća u kapitalu zavisnih, povezanih i ostalih pravnih lica, sa nazivom, iznosom, procentom učešća društva u kapitalu i podacima o ukupnoj strukturi vlasništva tih lica, f) kratkoročnih finansijskih plasmana, posebno u povezana pravna lica, po strukturi i ročnosti, kao i podatke o uvjetima pod kojima su plasirana sredstva sa ocjenom tih uvjeta u odnosu na tržišne uvjete i usklađenosti plasmana sa vrstom poslova osiguranja koje društvo obavlja, g) potraživanja po osnovu premije data po vrstama osiguranja, ročnoj strukturi i ispravci vrijednosti tih potraživanja, sa podacima o najvećim dužnicima; h) potraživanja po osnovu učešća u naknadi šteta sa ispravkom vrijednosti, te podacima o najvećim dužnicima, i) ostalih potraživanja, uključujući i potraživanja iz specifičnih poslova, zajedničkih ulaganja i sl., po strukturi i ročnosti, ispravci vrijednosti tih potraživanja, sa podacima o najvećim dužnicima, kao i poseban prikaz međusobnih potraživanja i obaveza i njihovom izvršavanju kod zajedničkih ulaganja, j) vrijednosti i strukture aktivnih vremenskih razgraničenja, promjena u toku godine, sa obrazloženim stavom o izvršenim razgraničenjima, k) iznosa i strukture kapitala društva i garantnog fonda, obračuna margine solventnosti, kao i ocjenu usklađenosti sa propisima, l) dioničara društva sa kvalifikovanim udjelom, kao i podatke o povezanosti dioničara, podatke o vlasnicima pravnih lica, koja su dioničari društva, sve do krajnjih vlasnika u lancu vlasništva - fizičkih lica, m) vrijednosti i strukture dugoročnih i kratkoročnih rezervisanja, kao i ocjenu usklađenosti sa propisima, n) dugoročnih obaveza, po strukturi i ročnosti, posebno prema povezanim licima, o) kratkoročnih obaveza, po strukturi i ročnosti, posebno prema povezanim licima, p) obaveza za štete i njihovoj usklađenosti sa propisanim ili ugovorenim rokovima za isplatu šteta, q) obaveza prema Zaštitnom fondu Federacije BiH, r) ostalih obaveza, posebno prema povezanim licima, obaveza iz specifičnih poslova, zajedničkih ulaganja i sl., s) vrijednosti i strukture pasivnih vremenskih razgraničenja, promjena u toku godine, sa obrazloženim stavom o izvršenim razgraničenjima, t) likvidnosti i solventnosti društva, nakon analize i ocjene stanja i realnosti potraživanja i obaveza. (2) Za sve vrste plasmana i potraživanja obavezno se navode podaci o vrsti, odnosno strukturi, vrijednosti, ročnosti, ispravci vrijednosti, osnovanosti i realnosti otpisa, kao i pojedinačni podaci o najvećim dužnicima. (3) Analiza bilansa stanja obavezno sadrži i prikaz strukture rizične aktive i ocjenu o rezervama za taj dio aktive, kao i van bilansnu evidenciju. (4) Analiza bilansa uspjeha društva, pored ostalog, obavezno sadrži podatke o: a) poslovnim prihodima i rashodima, b) ostvarenoj premiji osiguranja po vrstama, prihodu od premije, rasporedu bruto premije osiguranja prema propisima i internim aktima društva, svim vrstama datih popusta na premiju, usklađenosti sa propisima i uticaju odobrenih popusta na poslovni rezultat, c) ostvarenim poslovnim rashodima, odnosno troškovima poslovanja i njihovoj pokrivenosti obračunatim režijskim dodatkom, d) ostvarenim finansijskim prihodima i rashodima, a posebno sa povezanim licima, e) ostalim prihodima i rashodima, f) finansijskom rezultatu, po segmentima prihoda i rashoda, a posebno se daje obrazloženje u slučaju gubitka, sa detaljnijim pregledom strukture one grupe prihoda i rashoda u okviru koje je ostvaren gubitak. Član 12. (Izvještaj i analiza o stanju i promjenama tehničkih rezervi osiguranja) Izvještaj i analiza o stanju i promjenama tehničkih rezervi osiguranja mora sadržavati najmanje: a) stanje tehničkih rezervi osiguranja na početku godine, stanje tehničkih rezervi osiguranja na kraju godine i promjene stanja tehničkih rezervi osiguranja tokom godine, b) opis metoda koje društvo primjenjuje za utvrđivanje tehničkih rezervi osiguranja (ako je društvo promijenilo metodu izračunavanja tehničkih rezervi osiguranja vanjski revizor mora pojasniti promjenu i učinak na finansijski rezultat i položaj društva), kao i ocjenu pouzdanosti i kvaliteta podataka i pretpostavki, c) u slučaju uočenih slabosti i nepravilnosti dostavlja se preporuka vanjskog revizora, d) objašnjenja u vezi ispunjavanja preporuka vanjskog revizora iz prethodnih godina. Član 13. (Izvještaj i analiza o stanju i strukturi ulaganja imovine za pokriće tehničke rezerve, matematičke rezerve i garantnog fonda) Pojedinačni izvještaji i analize o stanju i strukturi ulaganja sredstava tehničkih rezervi, posebno matematičke rezerve i garantnog fonda društva mora sadržavati najmanje: a) kratak opis stanja i strukture ulaganja sredstava u skladu sa zakonima i podzakonskim aktima Agencije za nadzor, kojima se reguliše ulaganje sredstva društva, s uporednim tabelarnim prikazom prethodne godine, b) stanje ulaganja sredstava na početku godine, na kraju godine i promjene stanja ulaganja tokom godine, Srijeda, 10. 1. 2018. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 1 - Strana 71 c) u slučaju uočenih slabosti i nepravilnosti dostavlja se preporuka vanjskog revizora, d) objašnjenja u vezi ispunjavanja preporuka vanjskog revizora iz prethodnih godina, e) mišljenje o stanju i strukturi ulaganja sredstava, te o sigurnosti, isplativosti i tržišnosti ulaganja, ročnosti ulaganja, raznovrsnosti i disperziji ulaganja, kao i o valutnoj i vremenskoj usklađenosti. Član 14. (Izvještaj i analiza o načinu vođenja poslovnih knjiga) (1) Izvještaj i analiza o načinu vođenja poslovnih knjiga uključuje mišljenje vanjskog revizora o načinu vođenja poslovnih knjiga društva, uz navođenje eventualnih nepravilnosti ili slabosti koje su utvrđene tokom revizije, kao i rizika koji iz tih slabosti proizlaze. (2) Vanjski revizor naročito ispituje i daje ocjenu o tome da li se, na način iz stava (1) ovog člana i u skladu sa propisima, vodi evidencija obrazaca "stroge evidencije", po vrstama osiguranja, u društvu i kod zaduženih lica, kao i evidencija šteta po vrstama osiguranja. Član 15. (Izvještaj o ispravnosti i potpunosti obavijesti i izvještaja koji se dostavljaju Agenciji za nadzor) Izvještaj o ispravnosti i potpunosti obavijesti i izvještaja koje društvo dostavlja Agenciji za nadzor uključuje mišljenje revizora o ispravnosti i potpunosti dodatnih izvještaja i obavijesti. Kriterij ispravnosti i potpunosti je između ostalog i usaglašenost s revidiranim finansijskim izvještajima. Član 16. (Izvještaj o vrednovanju bilansnih i vanbilansnih stavki, te računovodstvenih politika) Izvještaj o vrednovanju bilansnih i vanbilansnih stavki, te računovodstvenim politikama, uključuje opis metoda upotrebljenih pri vrednovanju pojedinih bilansnih i vanbilansnih stavki kao i navođenje upotrebljenih računovodstvenih politika. Član 17. (Izvještaj o transakcijama sa povezanim licima) (1) Analiza finansijskih transakcija sa povezanim licima sadrži nazive, odnosno ime i prezime, povezanih lica sa kojima je društvo obavljalo finansijske transakcije, vrstu povezanosti, pravni ili drugi osnov transakcije, vrstu i vrijednost izvršenih transakcija, te mišljenje vanjskog revizora o uticaju izvršenih transakcija na finansijski rezultat i položaj društva. (2) Pod povezanim licima u smislu ovog Pravilnika se smatraju lica definisana Zakonom o osiguranju i utvrđena u podzakonskim aktima. Član 18. (Izvještaj o posrednicima u osiguranju) (1) Izvještaj o posrednicima u osiguranju s kojima je društvo zaključilo ugovor o posredovanju, uključuje podatke o obračunatoj i isplaćenoj proviziji posredniku, kao i ostvarenoj premiji putem posrednika po vrstama osiguranja. (2) Izvještaj iz stava (1) ovog člana se sačinjava posebno za posrednike - fizička lica, posrednike - pravna lica i javna preduzeća - poštanske operatere i banke. Član 19. (Izvještaj o postupanjima društva po nalozima Agencije za nadzor) Izvještaj o postupanju društva po nalozima Agencije za nadzor sadržava ocjenu vanjskog revizora o postupanju po svakom nalogu. U slučaju nepostupanja društva po nalogu Agencije za nadzor, izvještaj mora sadržavati mišljenje vanjskog revizora o uticaju neprovođenja istog na istinit i fer pregled finansijskih izvještaja društva i efekat istog na kontinuitet poslovanja društva. Član 20. (Izvještaj o poštivanju pravila o upravljanju rizicima) (1) Vanjski revizor dužan je provjeriti i ocijeniti pravila, politike i procedure društva za identificiranje, mjerenje, praćenje i ograničavanje rizika kojima je društvo izloženo u svom poslovanju, kao i primjenu navedenih akata o čemu mora izraditi izvještaj o upravljanju i ograničavanju rizika društva. (2) Izvještaj iz stava (1) ovoga člana mora sadržavati najmanje: a) kratak opis vrsta rizika kojima je društvo izloženo u svojem poslovanju, b) procjenu politika i procedura koje se odnose na upravljanje pojedinim rizikom, kao i provedbu istih, c) nedostatke u upravljanju pojedinim rizikom, d) mišljenje vanjskog revizora o adekvatnosti identificiranja, mjerenja i upravljanja pojedinim rizikom, e) preporuke koje se odnose na eventualne korekcije pri izračunu kapitala i adekvatnosti kapitala, te na upravljanje rizikom likvidnosti i solventnosti, kao i na ostale rizike kojima je društvo izloženo, f) mišljenje vanjskog revizora o adekvatnosti i djelotvornosti sistema internih kontrola, vezano uz upravljanje pojedinim rizikom, g) mišljenje o postupanju društva na osnovu preporuka interne revizije, h) mišljenje o postupanju društva s obzirom na preporuke vanjskog revizora iz prethodnih godina, i) preporuke vanjskog revizora za poboljšanje politika i procedura upravljanja rizicima. (3) Vanjski revizor je dužan ispuniti i potpisati Upitnik koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Prilog 1). Član 21. (Izvještaj o djelovanju interne revizije) (1) Vanjski revizor je dužan provjeriti i ocijeniti djelotvornost interne revizije te izraditi izvještaj o radu interne revizije. (2) Izvještaj iz stava (1) ovoga člana mora sadržavati najmanje: a) kratak opis rada interne revizije s podacima o stručnoj osposobljenosti zaposlenih u internoj reviziji (navesti ime i prezime lica koja posjeduju certifikat ovlaštenog internog revizora), b) mišljenje vanjskog revizora o radu interne revizije (revizor procjenjuje djeluje li interna revizija na način propisan zakonom i općim aktima, da li je interni revizor nezavisan, obavlja li poslove prema pravilima struke, procjenjuje li zakonitost poslovanja društva, te primjerenost i djelotvornost sistema internih kontrola na način da osigura sigurno i razumno upravljanje društvom), c) popis eventualnih nedostataka u radu interne revizije društva i rizika koji iz njih proizilaze, d) mišljenje o postupcima društva u vezi sa internom revizijom, s obzirom na preporuke vanjskog revizora iz prethodnih godina za unapređenje funkcije interne revizije, e) preporuke vanjskog revizora za poboljšanje djelotvornosti interne revizije. (3) Revizor je dužan ispuniti i potpisati Upitnik koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Prilog 2). Broj 1 - Strana 72 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 10. 1. 2018. Član 22. (Izvještaj o kvaliteti informacionog sistema) (1) Vanjski revizor je dužan provjeriti i ocijeniti stanje i kvalitet informacionog sistema o čemu mora izraditi izvještaj o kvaliteti informacionog sistema. (2) Izvještaj iz stava (1) ovoga člana sadrži ocjenu koja se odnosi na stanje i adekvatnost upravljanja informacionim sistemom u skladu sa međunarodno priznatim standardima i okvirima za reviziju informacionog sistema, korištenjem metoda i postupaka za reviziju informacionog sistema zasnovanih na procjeni rizika. (3) Izvještaj iz stava (1) ovoga člana mora sadržavati najmanje: a) usklađenost djelovanja informacionog sistema s poslovnim ciljem i propisanim internim procedurama poslovanja, b) učinkovitost djelovanja informacionog sistema, c) politike i organizaciju sigurnosti i zaštite informacionog sistema i podataka, d) sigurnost baze podataka (stroge evidencije o zaključenim policama i prijavljenim štetama itd.), e) primjerenost vanjskih, sistemskih i ostalih kontrola, f) tehnološka opremljenost, g) eventualno uočene slabosti i rizici sistema, h) mišljenje vanjskog revizora o adekvatnosti upravljanja informacionim sistemom, i) preporuke koje se odnose na unapređenje sistema i otklanjanje uočenih slabosti, j) mišljenje o postupcima društva s obzirom na preporuke vanjskog revizora iz prethodnih godina. Član 23. (Mišljenje vanjskog revizora) (1) Mišljenje u izvještaju vanjskog revizora izražava se isključivo kao: a) pozitivno ili neuvjetno mišljenje, odnosno mišljenje da su finansijski izvještaji društva tačno i objektivno sačinjeni, da su potpuno u skladu sa propisima Agencije za nadzor, međunarodnim računovodstvenim standardima i međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i da je revizija u potpunosti obavljena, b) mišljenje sa rezervom, odnosno mišljenje da postoje određeni problemi vezani za izvještaje društva kao što su nedostatak dokaznog materijala, odstupanje finansijskih izvještaja ili njihovih dijelova od međunarodnih računovodstvenih standarda, međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja, propisa Agencije za nadzor i ograničenja u obimu postupka revizije, itd., c) negativno mišljenje, odnosno mišljenje da finansijski izvještaji društva nisu tačno i objektivno sačinjeni i da nisu u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima, međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i propisima Agencije za nadzor, d) suzdržano mišljenje, odnosno suzdržavanje od davanja mišljenja o finansijskim izvještajima društva kada vanjski revizor zaključi da postoji ozbiljna sumnja u sposobnost društva za daljnje uspješno poslovanje i sadrži napomenu da vanjski revizor ne preuzima nikakvu odgovornost za tačnost i objektivnost izvještaja koji su bili predmet postupka revizije. (2) Revizorski izvještaj, potpisuju i ovjeravaju ovlašteni revizor, u svoje ime, kao i odgovorna osoba revizorskog društva u ime revizorskog društva. Član 24. (Objavljivanje revizorskog izvještaja) (1) U roku od četiri mjeseca od okončanja finansijske godine društvo je u obavezi Agenciji za nadzor dostaviti izvještaj o obavljenoj vanjskoj reviziji zajedno sa revizorskim mišljenjem. (2) Revidirani finansijski izvještaj iz člana 124. Zakona o osiguranju se objavljuje u roku i na način definisan stavom (1) ovog člana, a sadržaj sažetka revidiranog izvještaja čine: skraćene šeme bilansa uspjeha i bilansa stanja, uključujući i vanbilansnu evidenciju, revizorsko mišljenje, mišljenje ovlaštenog aktuara te osnovni podaci o članovima uprave, nadzornog odbora, odbora za reviziju i ovlaštenog aktuara društva. Sažetak ne sadrži priloge i analize. Sažetak revidiranog finansijskog izvještaja mora biti dostupan najmanje pet godina na internet stranici društva za osiguranje (web stranici). IV. NEPRIHVATANJE REVIZORSKOG IZVJEŠTAJA Član 25. (Neprihvatanje revizorskog izvještaja) (1) Agencija za nadzor neće prihvatiti revizorski izvještaj o provedenoj reviziji izvještaja definisanih čl. 6. i 9. ovog Pravilnika, ako utvrdi da je isti sastavljen protivno odredbama Zakona o osiguranju, odredbama ovog Pravilnika i drugim podzakonskim aktima Agencije za nadzor, te zakona kojima se uređuje revizija i pravila revizorske struke, ili ako obavljenim nadzorom poslovanja društva ili na drugi način utvrdi da revizorsko mišljenje nije zasnovano na istinitim i objektivnim činjenicama. (2) Revizorski izvještaj je neprihvatljiv Agenciji za nadzor ako postoje odstupanja između revidiranih finansijskih izvještaja i stanja u društvu koje je Agencija za nadzor utvrdila neposrednim i/ili posrednim nadzorom. (3) Ako postoje razlozi za sumnju u istinitost, ispravnost i potpunost izvještaja o reviziji, Agencija za nadzor može u postupku nadzora da zahtijeva korekciju od strane istog vanjskog revizora i/ili zahtijeva provjeru izvještaja o reviziji od strane drugog vanjskog revizora. (4) O ustanovljenim propustima, nepravilnostima i/ili nezakonitostima u obavljenoj reviziji u radu vanjskog revizora Agencija za nadzor može obavijestiti organ nadležan za nadzor društava za reviziju. (5) U slučaju neprihvatanja revizorskog izvještaja, Agencija za nadzor sljedeće dvije kalendarske godine neće odobriti izbor navedenog vanjskog revizora za bilo koje društvo registrovano kod Agencije za nadzor. V. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 26. (Prestanak važenja) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o vanjskoj reviziji ("Službene novine Federacije BiH", broj 93/16). Član 27. (Stupanje na snagu) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj 021-3284-2/17 05. decembra 2017. godine Sarajevo Predsjednik Stručnog savjeta Mr. sci. Edita Kalajdžić, s. r. Srijeda, 10. 1. 2018. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 1 - Strana 73 PRILOG 1. UPITNIK O UPRAVLJANJU RIZICIMA I UTICAJ NA ADEKVATNOST KAPITALA 1) Da li je adekvatnost kapitala izračunata u skladu s propisima Agencije za nadzor? 2) Da li je društvo pravilno i redovno izvještavalo Agenciju za nadzor o kapitalu i adekvatnosti kapitala? 3) Raspolaže li društvo dovoljnim kapitalom s obzirom na obim i vrstu poslova u osiguranju te pripadajuće rizike? 4) Ima li društvo izrađen plan za formiranje potrebne visine kapitala kako bi udovoljilo propisanoj adekvatnosti, u slučaju ugrožene adekvatnosti kapitala? 5) Da li je garantni fond umanjen za odbitne stavke za obavljanje poslova životnog osiguranja izračunat u skladu s propisima Agencije za nadzor? 6) Da li je garantni fond umanjen za odbitne stavke za obavljanje poslova neživotnog osiguranja izračunat u skladu s propisima Agencije za nadzor? Upisuje se odgovor DA ili NE. Ukoliko je odgovor negativan, potrebno je navesti odstupanja. PRILOG 2. UPITNIK O RADU INTERNE REVIZIJE 1) Ima li društvo organiziranu internu reviziju kao samostalni organizacijski dio koji je funkcionalno i organizacijski odvojen od drugih organizacijskih dijelova? 2) Da li je interna revizija neposredno podređena upravi društva? 3) Da li su u društvu definisana pravila i strategije djelovanja interne revizije u saglasnosti s nadzornim odborom? 6) Ima li interna revizija stalan i cjelovit nadzor nad poslovanjem društva? 7) Djeluje li interna revizija u skladu sa načelima struke i standardima interne revizije, Etičkim kodeksom internih revizora te pravilima rada interne revizije? 8) Obavlja li internu reviziju društva barem jedno lice koje posjeduje certifikat ovlaštenog internog revizora u skladu sa zakonima koji regulišu ovu oblast? 9) Da li lica koja obavljaju posao interne revizije obavljaju i neke druge poslove u društvu? 10) Da li su lica koja obavljaju poslove interne revizije, članovi uprave društva? 11) Odobrava li odbor za reviziju društva godišnji plan i program interne revizije, kao i trogodišnji (strateški) plan interne revizije? 12) Da li odbor za reviziju društva obavještava/upoznaje nadzorni odbor društva o godišnjem planu i programu interne revizije, kao i trogodišnjem (strateškom) planu interne revizije? 13) Izdaje li interna revizija najmanje dva puta godišnje izvještaj o internoj reviziji u skladu sa Pravilnikom o internoj reviziji u društvu za osiguranje ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj:13/09)? 14) Dostavlja li interna revizija upravi društva i nadzornom odboru polugodišnje i godišnje izvještaje u skladu sa Pravilnikom o internoj reviziji u društvu za osiguranje ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj:13/09)? 15) Uvrštava li uprava društva na dnevni red skupštine godišnje izvještaje interne revizije? 16) Ako je pregledom poslovanja utvrđeno kršenje pravila upravljanja rizicima što bi za posljedicu moglo imati nelikvidnost ili nesolventnost, odnosno sigurnost poslovanja, obavještava li interna revizija upravu društva, odbor za reviziju i nadzorni odbor društva redovno o svojim nalazima? 17) Ako pregledom poslovanja interna revizija utvrdi da je uprava društva kršila pravila upravljanja rizicima, obavještava li odbor za reviziju i nadzorni odbor? 18) Da li je interna revizija utvrdila obzirom na veličinu društva i obim poslovanja, dovoljno učinkovit sistem interne revizije? 19) Da li je interna revizija u potpunosti upoznata s politikama društva? Upisuje se odgovor DA ili NE. Ukoliko je potrebno, navesti pojašnjenje. Na temelju članka 130. stavak (1) točka b), a u svezi sa člankom 123. stavak (2) i člankom 124. stavak (2) Zakona o osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", 23/17) i članka 12. Statuta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 84/17), Stručni savjet Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine na 9. sjednici održanoj 5.12.2017., donosi PRAVILNIK O VANJSKOJ REVIZIJI I. OPĆE ODREDBE Članak 1. (Predmet Pravilnika) Ovim Pravilnikom se propisuje način izbora vanjskog revizora, postupak vanjske revizije društava za osiguranje i reosiguranje, minimalni sadržaj revizije i revizorskog izvješća društava za osiguranje i reosiguranje (u daljnjem tekstu: društvo), razlozi i način neprihvaćanje revizije, odnosno revizorskog izvješća. II. IZBOR VANJSKOG REVIZORA I POSTUPAK VANJSKE REVIZIJE Članak 2. (Izbor vanjskog revizora) (1) Skupština društva imenuje vanjskog revizora, uz prethodno pribavljanje suglasnosti Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Agencija za nadzor) na prijedlog za izbor vanjskog revizora. (2) Vanjski revizor pored ispunjavanja uvjeta utvrđenih propisima o računovodstvu i reviziji, koje dokazuje rješenjem o izdavanju dozvole za rad, mora ispunjavati i posebne uvjete: a) da u godini na koju se odnosi revizija, nije kod istog društva obavljao usluge u svezi s procjenom vrijednosti društava, aktuarske usluge, interne revizije, menadžerske usluge i usluge ljudskih resursa, pravne i stručne usluge koje se odnose na proces revizije, savjetodavne, brokerske, dilerske ili investicijske usluge, što se potvrđuje izjavom direktora društva i izjavom direktora revizorskog društva ovjerenom kod nadležnog organa, b) da u društvu u kojem obavlja reviziju u prethodnoj godini nije ostvario više od 50% ukupnog prihoda, što se dokazuje odgovarajućom knjigovodstvenom dokumentacijom - bilancom uspjeha i izjavom o naplaćenoj naknadi za obavljenu reviziju u tom društvu, c) da je u odnosu na društvo i dioničare društva neovisan, odnosno da nije u svezi odnos koji bi
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige Federacija BiH Službene novine FBiH 97/17 15.12.2017 SN FBiH 91/15 pravilnik ,trgovačka knjiga,izmjene i dopune Petak, 15. 12. 2017. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 97 - Stranica 53 Početak rada komisijâ za popis je 07.12.2017. godine, a rok završetka popisa i sačinjavanje Zapisnika o rezultatima obavljenog popisa je 22.01.2018. godine. Po završenom popisu komisije su obvezne izvršiti usklađivanje i sravnjavanje stanja utvrđenog popisom sa knjigovodstvenim stanjem, te sastaviti izvještaj o sačinjenom popisu - elaborat do 26.01.2018. godine. Sastavni dijelovi elaborata su: 1. Izvještaj Komisije za popis stalnih sredstava i sitnog inventara sa pratećom dokumentacijom (prijedlozi i odluke o rashodovanju stalnih sredstava; zapisnik o uništenju stalnih sredstava i sitnog inventara; zapisnik o eventualnim manjkovima) 2. Izvještaj Komisije za popis blagajne, potraživanja i obveza sa pratećom dokumentacijom (zapisnik o popisu blagajne, potraživanja i obveza) Elaborat sa svim prilozima o rezultatima izvršenog popisa potpisuju predsjednici obe Komisije i dostavljaju Ministru na suglasnost i verifikaciju uz donošenje Odluke o prihvaćanju elaborata. V. Komisije iz člana II. ovog rješenja su dužne u svome radu pridržavati se Naputka o provedbi redovitog popisa imovine, obveza, potraživanja i blagajne u 2017. godini u Federalnom ministarstvu trgovine i drugih pozitivnih propisa koji reguliraju ovu oblast. VI. Predsjednicima, članovima komisija za rad u komisijama pripada pravo na naknadu u skladu sa važećim propisima. VII. Ovo rješenje se dostavlja predsjedniku i članovima Komisija, Službi za financijske poslove, Službi za pravne i opće poslove i referentu za poslove pisarnice i arhive. VIII. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj 01-34-1439/17 06. prosinca/decembra 2017. godine Mostar Ministar Zlatan Vujanović, v. r. 1740 Na temelju članka 25. stavak 10) Zakona o unutarnjoj trgovini ("Službene novine Federacije BiH", br. 40/10 i 79/17), federalni ministar trgovine donosi PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA TRGOVAČKE KNJIGE Članak 1. U Pravilniku o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige ("Službene novine Federacije BiH", broj 91/15) u članku 2. stavak (1) iza točke c) dodaje se nova točka d) koja glasi: "d) Trgovačka knjiga prometa komisionom robom - obrazac TKK" Članak 2. Članak 5. mijenja se i glasi: "Članak 5. (1) Trgovačka knjiga vodi se u pisanom obliku, ručno ili elektronski, tako da omogućava uvid i kontrolu prometa. (2) Ako se trgovačka knjiga vodi ručno svaka strana mora biti numerirana rednim brojem, uvezana jamstvenikom, prošivena i zapečaćena pečatnim voskom. Trgovačku knjigu potpisuje i ovjerava odgovorna osoba trgovca prije unosa podataka. (3) Ako se trgovačka knjiga vodi elektronski, radi dostupnosti evidencije prilikom inspekcijskog nadzora, na zahtjev inspektora vrši se tiskanje podataka. Članak 3. Članak 6. briše se. Članak 4. U članku 9. iza stavka (1) dodaju se novi st. (2) i (3) koji glase: "(2) Uz oznaku cijene robe izložene prodaji ili pripremljene za prodaju mora se označiti redni broj iz trgovačke knjige i godina zaduženja, odnosno zapisnika o promjeni cijena u trgovačkoj knjizi, ili druga oznaka na temelju koje se može istaknuta cijena povezati sa prijemnim listom, odnosno zapisnikom o promjeni cijena. (3) Ako se na proizvodu nalazi bar code ili druga oznaka na temelju koje se može istaknuta cijena povezati sa prijemnim listom ili rednim brojem zaduženja u trgovačkoj knjizi, trgovac nije dužan postupiti po odredbi stavka (2) ovog članka". Članak 5. U članku 11. stavak (2) riječ "kolone 5" zamjenjuje se riječima: "zbira kolona 5 i 6". Članak 6. (1) U članku 15. stavak (1) riječ "tekuću" zamjenjuje se riječju "poslovnu". (2) Iza stavka (2) dodaju se novi st. (3) i (4) koji glase: "(3) Ako se trgovačka knjiga za trgovinu na veliko vodi elektronski zaključivanje se vrši tiskanjem početne strane i krajnjeg salda, koji se ovjerava potpisom odgovorne osobe i pečatom. (4) Trgovačka knjiga za trgovinu na veliko koja se vodi elektronski na kraju poslovne godine mora se osigurati na način da nije moguća izmjena strana ili dijelova evidencije i da se može u svakom trenutku tiskati." Članak 7. U članku 18. stavak (1) točka d), iza podtočke 3) dodaje se nova podtočka 4) koja glasi: "4) Evidentiranje kala, rastura, kvara i loma sukladno sa propisanim Normativima i aktima trgovca, otpisa zaliha zbog isteka roka uporabe i neškodljivog uništenja pod nadzorom inspekcijskih organa, manjka utvrđenog na zalihama na teret trgovca, manjka utvrđenog na zalihama nastalog zbog krađe, evidentiranje popusta u maloprodaji i korištenje vlastite robe iz prodajnog objekta za vanposlovne svrhe trgovca (reprezentacija, donacija i dr), vrši se storno knjiženjem u koloni 4." U točki e). podtočka 1) mijenja se i glasi: "1) U kolonu 5 upisuje se i maloprodajna vrijednost manjka utvrđenog na zalihama na teret odgovorne osobe trgovca, a na temelju odgovarajuće isprave." Članak 8. (1) U članku 22. stavak (1) riječ "tekuću" zamjenjuje se riječju "poslovnu". (2) Iza stavka (2) dodaju se novi st. (3) i (4) koji glase: "(3) Ako se trgovačka knjiga za trgovinu na malo vodi elektronski zaključivanje se vrši tiskanjem početne strane i krajnjeg salda, koji se ovjerava potpisom odgovorne osobe i pečatom. (4) Trgovačka knjiga za trgovinu na malo koja se vodi elektronski na kraju poslovne godine mora se osigurati na Broj 97 - Stranica 54 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Petak, 15. 12. 2017. način da nije moguća izmjena strana ili dijelova evidencije i da se može u svakom trenutku tiskati." Članak 9. U članku 24. stavak (3) mijenja se i glasi: "(3) Trgovac koji pruža usluge tržnice na malo (pijaca) dužan je voditi posebnu evidenciju o zaključenim ugovorima o zakupu iz članka 39a. točka e) Zakona o unutarnjoj trgovini." Članak 10. (1) U članku 26. stavak (1) riječ "tekuću" zamjenjuje se riječju "poslovnu". (2) Iza stavka (2) dodaju se novi st. (3) i (4) koji glase: "(3) Ako se trgovačka knjiga za trgovačke usluge vodi elektronski zaključivanje se vrši tiskanjem početne strane i krajnjeg salda, koji se ovjerava potpisom odgovorne osobe i pečatom. (4) Trgovačka knjiga za trgovačke usluge koja se vodi elektronski na kraju poslovne godine mora se osigurati na način da nije moguća izmjena strana ili dijelova evidencije i da se može u svakom trenutku tiskati." Članak 11. Članak 27. mijenja se i glasi: "Članak 27. Davatelj trgovinskih usluga berze, franšizinga, uskladištenja, otpremanja i dopremanja robe (špedicije), vašara, sajma (usluge priređivanja sajmova i gospodarskih izložbi) koji u svom računovodstvu vodi ažurno sve podatke vezane za izvršenu trgovinsku uslugu propisane člankom 24. ovog pravilnika, nije obvezan voditi trgovačku knjigu za trgovinske usluge ali je dužan u momentu inspekcijskog nadzora inspektoru predočiti dokumente iz članka 24. stavak (1) toč. c) i d) ovog pravilnika. Članak 12. (1) U članku 34. stavak (1) riječ "tekuću" zamjenjuje se riječju "poslovnu". (2) Iza stavka (2) dodaju se novi st. (3) i (4) koji glase: "(3) Ako se trgovačka knjiga prometa komisionom robom vodi elektronski zaključivanje se vrši tiskanjem početne strane i krajnjeg salda, koji se ovjerava potpisom odgovorne osobe i pečatom. (4) Trgovačka knjiga prometa komisionom robom koja se vodi elektronski na kraju poslovne godine mora se osigurati na način da nije moguća izmjena strana ili dijelova evidencije i da se može u svakom trenutku tiskati." Članak 13. U članku 36. riječi: " najmanje pet godina po isteku poslovne godine na koju se ta dokumentacija odnosi" zamjenjuju se riječima: "čuva se sukladno propisima o računovodstvu i drugim propisima koji reguliraju rok i način čuvanja ovakve vrste dokumenata." Članak 14. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a počet će se primjenjivati od 01.01.2018. godine. Broj 01-02-1373/17 Prosinca 2017. godine Mostar Ministar Zlatan Vujanović, v. r. На основу члана 25. став 10) Закона о унутрашњој трговини ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 40/10 и 79/17), федерални министар трговине доноси ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОБЛИКУ, САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ТРГОВАЧКЕ КЊИГЕ Члан 1. У Правилнику о облику, садржају и начину вођења трговачке књиге ("Службене новине Федерације БиХ", број 91/15) у члану 2. став (1) иза тачке ц) додаје се нова тачка д) која гласи: "д) Трговачка књига промета комисионом робом - образац ТКК" Члан 2. Члан 5. мијења се и гласи: "Члан 5. (1) Трговачка књига води се у писаном облику, ручно или електронски, тако да омогућава увид и контролу промета. (2) Ако се трговачка књига води ручно свака страна мора бити нумерисана редним бројем, увезана јемствеником, прошивена и запечаћена печатним воском. Трговачку књигу потписује и овјерава одговорно лице трговца прије уноса података. (3) Ако се трговачка књига води електронски, ради доступности евиденције приликом инспекцијске контроле, на захтјев инспектора врши се штампање података. Члан 3. Члан 6. брише се. Члан 4. У члану 9. иза става (1) додају се нови ст. (2) и (3) који гласе: "(2) Уз ознаку цијене робе изложене продаји или припремљене за продају мора се означити редни број из трговачке књиге и година задужења, односно записника о промјени цијена у трговачкој књизи, или друга ознака на основу које се може истакнута цијена повезати са пријемним листом, односно записником о промјени цијена. (3) Ако се на производу налази бар цоде или друга ознака на основу које се може истакнута цијена повезати са пријемним листом или редним бројем задужења у трговачкој књизи, трговац није дужан поступити по одредби става (2) овог члана". Члан 5. У члану 11. став (2) ријеч "колоне 5" замјењује се ријечима: "збира колона 5 и 6". Члан 6. (1) У члану 15. став (1) ријеч "текућу" замјењује се ријечју "пословну". (2) Иза става (2) додају се нови ст. (3) и (4) који гласе: "(3) Ако се трговачка књига за трговину на велико води електронски закључивање се врши штампањем почетне стране и крајњег салда, који се овјерава потписом одговорног лица и печатом. (4) Трговачка књига за трговину на велико која се води електронски на крају пословне године мора се осигурати на начин да није могућа измјена страна или дијелова евиденције и да се може у сваком тренутку штампати."
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dobit FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH Službene novine FBiH 96/17 13.12.2017 SN FBiH 33/22, SN FBiH 87/20, SN FBiH 94/19, SN FBiH 11/17, SN FBiH SN FBiH 88/16 pravilnik,dobit,zakon Srijeda, 13. 12. 2017. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 96 - Strana 227 III. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o prihvatanju Prijedloga protokola o suradnji između Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i Federalnog ministarstva zdravstva, Bosna i Hercegovina, u području transplantacijske medicine ("Službene novine Federacije BiH", broj 86/16). IV. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH". V. broj 1605/2017 07. prosinca 2017. godine Sarajevo Premijer Fadil Novalić, v. r. На основу члана 19. став (2) Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), а у вези са чланом 52. алинеја 8. Закона о трансплантацији органа и ткива у сврху лијечења ("Службене новине Федерације БиХ", број 75/09), на приједлог федералног министра здравства, Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 131. сједници, одржаној 07.12.2017. године, доноси ОДЛУКУ О ПРИХВАТАЊУ ПРИЈЕДЛОГА ПРОТОКОЛА О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ ТРАНСПЛАНТАЦИЈСКЕ МЕДИЦИНЕ ИЗМЕЂУ МИНИСТАРСТВА ЗДРАВСТВА РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ И ФЕДЕРАЛНОГ МИНИСТАРСТВА ЗДРАВСТВА, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА I Влада Федерације Босне и Херцеговине прихвата Приједлог протокола о сарадњи у области трансплантацијске медицине између Министарства здравства Републике Хрватске и Федералног министарства здравства, Босна и Херцеговина. II Даје се овлаштење федералном министру здравства, доц. др Вјекославу Мандићу, за потписивање Протокола из тачке I ове одлуке. III Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о прихватању Приједлога протокола о сарадњи између Министарства здравља Републике Хрватске и Федералног министарства здравства, Босна и Херцеговина, у области трансплантацијске медицине ("Службене новине Федерације БиХ", број 86/16). IV Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". В. број 1605/2017 07. децембра 2017. године Сарајево Премијер Фадил Новалић, с. р. FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA 1682 Na osnovu člana 60. stav (1) Zakona o porezu na dobit ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/16), federalni ministar finansija - federalni ministar financija donosi PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOBIT Član 1. U Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dobit ("Službene novine Federacije BiH", br. 88/16 i 11/17) član 121. stav (2) se briše. Član 2. (Stupanje na snagu) Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj 05-02-6359/16-4 Decembra 2017. godine Sarajevo Ministrica Jelka Milićević, s. r. Na osnovu članka 60. stavak (1) Zakona o porezu na dobit ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/16), federalni ministar financija - federalni ministar finansija donosi PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOBIT Članak 1. U Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dobit ("Službene novine Federacije BiH", br. 88/16 i 11/17) članak 121. stavak (2) se briše. Članak 2. (Stupanje na snagu) Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj 05-02-6359/16-4 Prosinca 2017. godine Sarajevo Ministrica Jelka Milićević, v. r. На основу члана 60. став (1) Закона о порезу на добит ("Службене новине Федерације БиХ", број 15/16), федерални министар финансија - федерални министар финанција доноси ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О ПРИМЈЕНИ ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ Члан 1. У Правилнику о примјени Закона о порезу на добит ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 88/16 и 11/17) члан 121. став (2) се брише. Члан 2. (Ступање на снагу) Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". Број 05-02-6359/16-4 Децембра 2017. године Сарајево Министрица Јелка Милићевић, с. р. FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA 1683 Na osnovu člana 150. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13), federalni ministar zdravstva donosi
Pravilnik o nadzoru FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 82/17 29.11.2017 SN FBiH 106/18 nadzor Сриједа, 29. 11. 2017. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 92 - Страна 79 Члан 19. (Поступање субјекта надзора по мјерама) (1) Субјект надзора дужан је да, у року утврђеном у Акту Агенције за надзор, отклони утврђене незаконитости и/или неправилности и Агенцији за надзор достави извјештај о извршењу наложених мјера. (2) Уз извјештај из става (1) овог члана прилажу се исправе и докази. (3) Агенција за надзор може, на основу извјештаја из става (1) овог члана, извршити надзор (контролу) извршења мјера, у обиму који је неопходан, у циљу утврђивања да ли су незаконитости и/или неправилности отклоњене. (4) Уколико је извјештај из става (1) овог члана непотпун Агенција за надзор може наложити допуну извјештаја са роком за достављање. (5) У случају да се на основу извјештаја утврди да незаконитости и/или неправилности нису отклоњене Агенција за надзор подузима друге мјере у складу са Законом. (6) У случају да се на основу извјештаја и контроле извршења мјера, утврди да су незаконитости и/или неправилности отклоњене или дјелимично отклоњене, Агенција за надзор доноси рјешење. III. СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА Члан 20. (Овлаштена лица Агенције за надзор) (1) Овлаштена лица Агенције за надзор које проводи надзор има службену легитимацију. (2) Службена легитимација из става (1) овог члана је јавна исправа којом се доказује овлаштење за провођење надзора у смислу овог Правилника и идентитет лица које је овлаштено да проводи надзор. (3) Овлаштено лице Агенције за надзор је дужно да приликом надзора покаже службену легитимацију субјекту надзора. Члан 21. (Службена легитимација) (1) Директор Агенције за надзор ће посебном одлуком прописати изглед, садржај, увјете, замјену те престанак важења службене легитимације. (2) Изданим службеним легитимацијама надлежни одјел Агенције за надзор води посебну евиденцију. IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 22. (Праћење извршење мјера) Овлаштена лица Агенције за надзор која су обавиле посредни и непосредни надзор, на основу којих је издато рјешење са мјерама према субјекту надзора, прате и воде евиденцију о извршењу наложених мјера и роковима. Члан 23. (Примјена других закона) На поступак провођења надзора примјењују се одговарајуће одредбе Закона о управном поступку, ако Законом о осигурању, Законом о посредовању у приватном осигурању, Законом о осигурању од одговорности за моторна возила и остале одредбе о обавезном осигурању од одговорности и овим Правилником није другачије уређено. Члан 24. (Поступци) Поступци надзора који нису завршени у вријеме ступања на снагу овог Правилника окончат ће се према одредбама Правилника о надзору ("Службене новине Федерације БиХ", број 99/15), ако нису у супротности са Законом о осигурању, Законом о посредовању у приватном осигурању и Законом о осигурању од одговорности за моторна возила и остале одредбе о обавезном осигурању од одговорности. Члан 25. (Престанак важења) Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о надзору ("Службене новине Федерације БиХ", број 99/15). Члан 26. (Ступање на снагу) Овај Правилник ступа на снагу осам дана од дана објаве у "Службеним новинама Федерације БиХ". Број 021-2951-1/17 27. октобра 2017. године Сарајево Предсједник Стручног савјета Мр sci. Едита Калајџић, с. р. Na osnovu člana 128. stav (2) tačka g), čl. 130. i čl. 140. stav (6) Zakona o osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/17), člana 12. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/05, 8/10 i 30/16), člana 15. Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obaveznom osiguranju od odgovornosti ("Službene novine Federacije BiH", broj 24/05), Stručni savjet Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, na 7. sjednici održanoj 27. 10. 2017. godine, donosi PRAVILNIK O NADZORU I. OPŠTE ODREDBE Član 1. (Uvodne odredbe) Ovim Pravilnikom se bliže propisuju vrste, način i postupak provođenja nadzora nad učesnicima na tržištu osiguranja (u daljem tekstu: subjekt nadzora), postupak izdavanja naloga za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti u radu, poduzimanje nadzornih i drugih mjera, rokovi za izvršenje naloga i trajanje mjera u skladu sa odredbama zakona kojima se uređuje tržište osiguranja, a koje provodi i izriče Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija za nadzor). Član 2. (Subjekti nadzora) Subjekti nadzora su: - Društva za osiguranje, - Društva za reosiguranje, - Podružnica društva za osiguranje i reosiguranje sa sjedištem izvan Bosne i Hercegovine, - Podružnice društava za osiguranje iz Republike Srpske koje su registrovane u Federaciji Bosne i Hercegovine, - Društvo za osiguranje u Brčko Distriktu koje izabere nadležnost Agencije za nadzor, - Posrednici u osiguranju, - Zaštitni fond Federacije Bosne i Hercegovine, - Ovlašteni aktuari i - Povezana lica definisana zakonima iz oblasti osiguranja. Član 3. (Predmet nadzora) (1) Pod nadzorom u smislu ovog Pravilnika podrazumijeva se uvid u zakonitost rada i postupanja subjekta nadzora, te nalaganje i provođenje upravnih mjera radi sprječavanja i otklanjanja nezakonitosti u izvršavanju zakona i Број 92 - Страна 80 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Сриједа, 29. 11. 2017. podzakonskih akata iz oblasti osiguranja i akata subjekta nadzora. (2) Pored odredbi iz stava (1) ovog člana, pod nadzorom se podrazumijeva i uvid u postojanje i primjenu akata i procedura u subjektu nadzo