SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Donesen novi Zakon o hemikalijama FBiH

Zakon o hemikalijama FBiH je objavljen u Službenim novinama Federacije BiH broj 77/20, od 23.10.2020. godine, a stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH.
 

Zakonom se uređuje razvrstavanje, označavanje i pakovanje, sigurnosno-tehnički list, obavljanje djelatnosti s hemikalijama, Integralni inventar hemikalija, ograničenja i zabrane hemikalija, uvjeti za uvoz i izvoz hemikalija, stavljanje deterdženata na tržište, integrirano upravljanje kemikalijama, nadzor i druga pitanja od značaja za sigurno upravljanje hemikalijama u Federaciji BiH.
 

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o prometu otrova ("Službeni list RBiH", br. 2/92 i 13/94), i Zakon o zdravstvenoj ispravnosti živežnih namirnica i predmeta opšte upotrebe ("Službeni list RBiH", br. 2/92 i 13/94), u dijelu koji se odnosi na deterdžente, kao sredstva za održavanje čistoće. Obzirom da je u FBiH na snazi bila zakonska regulativa preuzeta iz bivše SFRJ i SRBiH, koja je zastarjela i ne prepoznaje određene zahtjeve evropskih propisa bilo potrebno donijeti novo zakonsko rješenje.
 

Pri izradi Zakona o hemikalijama uzeti su u obzir međunarodni propisi, kao i propisi EU kojima se regulira oblast hemikalija. Također, usvajanjem ovog zakona poslodavci iz FBiH stavljeni u ravnopravan položaj sa poslodavcima iz RS-a, jer Zakon o hemikalijama u RS-u postoji već dugi niz godina.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana