SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Propisi - Zakonski akti,

U generalnu pretragu upišite naziv traženog dokumenta. Da biste suzili pretragu, koristite ponuđene opcijeNaslov Teritorija Objavljeno u Datum objave Preuzmi PDF Izmjene i dopune
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama Posavskog kantona Posavski kanton Narodne novine Županije Posavske 09/23 14.07.2023 NN Županije Posavske 10/21, NN Županije Posavske 12/17, NN Županije Posavske 06/14 koncesije
Zakon o dopuni Zakona o inspekcijama BPK Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 05/23 05.05.2023 SN BPK 05/22, SN BPK 13/15 inspekcijama
Zakon o izmjeni Zakona o komunalnim djelatnostima BPK Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 04/23 24.03.2023 SN BPK 05/21, SN BPK 09/13 komunalna djelatnost
Zakon o dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 05/23 24.03.2023 SN TK 05/21
Zakon o izmjenama Zakona o šumama KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 05/23 27.01.2023 SN KS 19/22, SN KS 10/21, SN KS 05/13 šume,zakon,kanton sarajevo,sarajevo
Zakon o dopuni Zakona o prostornom uređenju i građenju TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 22/22 30.12.2022 SN TK 04/17, SN TK 02/16, SN TK 03/15, SN TK 15/13, SN TK 04/13, SN TK 06/11 prostorno uređenje,građenje
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon BPK Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 12/22 30.12.2022 SN BPK 15/14, SN BPK 04/13, SN BPK 07/09 porez na imovinu,imovina,poklon
Zakon o izmjenama i dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji s djecom TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 19/22 04.11.2022 SN TK 14/22, SN TK 10/22, SN TK 08/22, SN TK 05/22, SN TK 22/21, SN TK 12/20, SN TK 04/18, SN TK 13/16, SN TK 11/15, SN TK 07/14, SN TK 05/12 socijalna zaštita
Zakon o izmjeni Zakona o komunalnim taksama BPK Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 08/22 16.09.2022 SN BPK 05/17, SN BPK 15/14, SN BPK 16/11 komunalne takse,takse
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama BPK Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 08/22 16.09.2022 SN BPK 09/21, SN BPK 15/19, SN BPK 14/19, SN BPK 13/19, SN BPK 05/13, SN BPK 04/13 šume,zakon
Zakon o izmjeni Zakon o prostornom uređenju i građenju BPK Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 08/22 16.09.2022 SN BPK 07/17, SN BPK 06/15, SN BPK 16/13, SN BPK 04/13, SN BPK 15/09 građenje,zakon,prostorno uređenje
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 14/22 25.07.2022 SN TK 03/21, SN TK 08/20, SN TK 07/17 šume
Zakon o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji s djecom TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 14/22 25.07.2022 SN TK 19/22, SN TK 10/22, SN TK 08/22, SN TK 05/22, SN TK 22/21, SN TK 12/20, SN TK 04/18, SN TK 13/16, SN TK 11/15, SN TK 07/14, SN TK 05/12 socijalna zaštita
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i streljivu Posavskog kantona Posavski kanton Narodne novine Županije Posavske 11/22 13.07.2022 NN Županije Posavske 04/18
Zakon o turizmu ZDK Zeničko-dobojski kanton Službene novine ZDK 12/22 07.07.2022 turizam
Zakon o poticanju razvoja gospodarstva u Posavskom kantonu Posavski kanton Narodne novine Županije Posavske 09/22 21.06.2022 privreda,gospodarstvo
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 11/22 16.06.2022 SN TK 05/22, SN TK 01/22, SN TK 12/20 inspekcije
Zakon o dopunama Zakona o inspekcijama BPK Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 05/22 03.06.2022 SN BPK 05/23, SN BPK 13/15 inspekcije
Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji s djecom TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 10/22 20.05.2022 SN TK 19/22, SN TK 14/22, SN TK 08/22, SN TK 05/22, SN TK 22/21, SN TK 12/20, SN TK 04/18, SN TK 13/16, SN TK 11/15, SN TK 07/14, SN TK 05/12 obitelj,djeca,socijalna zaštita
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 19/22 12.05.2022 SN KS 05/23, SN KS 10/21, SN KS 05/13 šume,zakon
Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva SBK Srednjobosanski kanton Službene novine SBK 04/22 10.05.2022 privreda
Zakon o izmjeni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji s djecom TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 08/22 29.04.2022 SN TK 19/22, SN TK 14/22, SN TK 10/22, SN TK 05/22, SN TK 22/21, SN TK 12/20, SN TK 04/18, SN TK 13/16, SN TK 11/15, SN TK 07/14, SN TK 05/12 socijalna zaštita,civilne žrtve rata,obitelj,djeca
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji sa djecom TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 05/22 31.03.2022 SN TK 19/22, SN TK 14/22, SN TK 10/22, SN TK 08/22, SN TK 22/21, SN TK 12/20, SN TK 04/18, SN TK 13/16, SN TK 11/15, SN TK 07/14, SN TK 05/12 socijalna zaštita
Ispravka Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 05/22 31.03.2022 SN TK 11/22, SN TK 01/22, SN TK 12/20 inspekcije
Zakon o izmjenama Zakona o turizmu BPK Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 03/22 14.03.2022 SN BPK 09/20 turizam,zakon,bpk
Zakon o komunalnim taksama KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 08/22 24.02.2022 komunalne takse,takse
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 01/22 18.02.2022 SN TK 11/22, SN TK 05/22, SN TK 12/20 inspekcije
Zakon o turizmu PK Posavski kanton Narodne novine Županije Posavske 01/22 28.01.2022 turizam,zakon
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 01/22 06.01.2022 SN KS 15/13, SN KS 27/11 koncesije,zakon
Zakon o cestama KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 01/22 06.01.2022 ceste,zakon
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju saobraćaja na području KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 01/22 06.01.2022 SN KS 46/17, SN KS 30/17 saobraćaj,ks,uređenje
Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu na području BPK Goražde Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 12/21 31.12.2021 požar,vatogarstvo
Zakon o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 22/21 28.12.2021 SN TK 19/22, SN TK 14/22, SN TK 10/22, SN TK 08/22, SN TK 05/22, SN TK 12/20, SN TK 04/18, SN TK 13/16, SN TK 11/15, SN TK 07/14, SN TK 05/12 socijalna zaštita
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju pravne pomoći TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 22/21 28.12.2021 SN TK 11/17, SN TK 10/08 pravna pomoć
Zakon o izmjenama Zakona o porezima ZHK Zapadnohercegovački kanton Službene novine ZHK 29/21 13.12.2021 SN ZHK 15/09, SN ZHK 12/09 porezi
Zakon o visokom obrazovanju TK (prečišćeni tekst) Tuzlanski kanton Službene novine TK 21/21 03.12.2021 visoko obrazovanje
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim pristojbama Posavskog kantona Posavski kanton Narodne novine Županije Posavske 16/21 12.11.2021 NN Županije Posavske 10/16, NN Županije Posavske 07/12, NN Županije Posavske 07/10, NN Županije Posavske 02/09 sudske pristojbe,takse,sudske takse
Zakon o izmjeni Zakon o koncesijama SBK Srednjobosanski kanton Službene novine SBK 10/21 21.10.2021 SN SBK 07/20, SN SBK 09/15, SN SBK 06/13, SN BPK 08/09 koncesije
Zakon o izmjenama Zakona o inspekcijama ZDK Zeničko-dobojski kanton Službene novine ZDK 15/21 04.10.2021 SN ZDK 06/11 inspekcije
Zakon o dopuni Zakona o visokom obrazovanju ZDK Zeničko-dobojski kanton Službene novine ZDK 15/21 04.10.2021 SN ZDK 19/20, SN ZDK 04/19, SN ZDK 05/18, SN ZDK 04/15, SN ZDK 13/13, SN ZDK 09/13, SN ZDK 06/09 visoko obrazovanje,obrazovanje,zdk
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prevozu TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 16/21 23.09.2021 SN TK 09/16, SN TK 02/14, SN TK 15/11 cestovni prevoz
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama BPK Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 09/21 21.09.2021 SN BPK 08/22, SN BPK 15/19, SN BPK 14/19, SN BPK 13/19, SN BPK 05/13, SN BPK 04/13 šume,zakon o šumama
Zakon o komunalnim djelatnostima TK (prečišćen tekst) Tuzlanski kanton Službene novine TK 11/21 29.07.2021 komunalna djelatnost
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama Posavskog kantona Posavski kanton Narodne novine Županije Posavske 10/21 16.07.2021 NN Županije Posavske 09/23, NN Županije Posavske 12/17, NN Županije Posavske 06/14 koncesije
Zakon o izmjenama Zakona o komunalnim djelatnostima BPK Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 05/21 07.05.2021 SN BPK 04/23, SN BPK 09/13 komunalna djelatnost
Zakon o porezu na promet nepokretnosti i prava TK - prečišćeni tekst Tuzlanski kanton Službene novine TK 05/21 06.04.2021 SN TK 05/23
Zakon o dopuni Zakona o turizmu KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 13/21 01.04.2021 SN KS 31/17, SN KS 34/17, SN KS 12/16 turizam,ks
Zakon i izmjenama i dopunama Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 12/21 25.03.2021 SN KS 18/20 covid,ekonomske posljedice Godina XXVI - Broj 12 Ĉetvrtak, 25. 3. 2021. godine S A R A J E V O ISSN 1512-7052 KANTON SARAJEVO Skupština Kantona Sarajevo Na osnovu ĉlana 18. taĉka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Sluţbene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), Skupština Kantona Sarajevo, na XVIII Hitnoj sjednici odrţanoj dana 22.03.2021. godine, donijela je ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UBLAŢAVANJU NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA I UŠTEDAMA U KANTONU SARAJEVO Ĉlan 1. (Dopuna ĉlana 1.) U Zakonu o ublaţavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo ("Sluţbene novine Kantona Sarajevo", br. 18/20 i 46/20), u ĉlanu 1. iza rijeĉi "pomoći privrednim subjektima" dodaju se rijeĉi "i studentima", a iza rijeĉi "naknade za općekorisne funkcije šuma" dodaju se rijeĉi "oslobaĊanje od plaćanja dijela uplate školarine". Ĉlan 2. (Dopune ĉlana 2.) U ĉlanu 2. iza stava (4) dodaju se novi st. (5), (6) i (7) koji glase: "(5) Vlada će osigurati finansiranje cijele ili dijela minimalne mjeseĉne neto plaće na nivou Federacije Bosne i Hercegovine za mjesece u 2021. godini za djelatnosti kojima je rad znatno oteţan zbog posljedica uzrokovanih pandemijom coronavirusa, u skladu sa obezbijeĊenim sredstvima. (6) Vlada će na prijedlog Ministarstva privrede Kantona najkasnije u roku od deset dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti poseban akt o postupku finansiranja iz stava (5) ovog ĉlana. (7) Na prijedlog Ministarstva privrede Kantona, Vlada moţe odlukom odobriti isplatu pripadajućih poreza i doprinosa na minimalnu mjeseĉnu neto plaću na nivou Federacije Bosne i Hercegovine subjektima kojima svojom odlukom zabrani rad, za period trajanja ove zabrane." Ĉlan 3. (Izmjena ĉlana 3.) U ĉlanu 3. u stavu (6) rijeĉ "Banke" zamjenjuje se rijeĉju "banaka". Ĉlan 4. (Novi ĉlan 9a.) Iza ĉlana 9. dodaje se ĉlan 9a. koji glasi "(Ĉlan 9a.) (OslobaĊanje od plaćanja dijela školarine u 2020./2021. godini) (1) Studente prvog i drugog ciklusa studija, kao i studente integrisanog studija Univerziteta u Sarajevu koji finansiraju svoj studij, a imaju ostvaren prosjek ocjena najmanje 8,00 i poloţili su sve ispite iz prethodne godine i ne obnavljaju studij u 2020./2021. godini, Kanton Sarajevo u skladu sa ovim zakonom, oslobaĊa plaćanje dvije trećine školarine za 2020./2021. godine. (2) Studenti iz stava (1) ovog ĉlana, duţni su preostale rate školarine uplatiti do završetka akademske 2020./2021. godine." Ĉlan 5. (Izmjena ĉlana 10.) Ĉlan 10. mijenja se i glasi: "Ĉlan 10. (Period neplaćanja) Takse, ĉlanarina i naknade iz ĉl. 4., 5., 6., 7., 8. i 9. ovog zakona neće se plaćati za vrijeme proglašenog stanja nesreće i 60 dana po prestanku stanja nesreće uzrokovane pojavom coronavirusa (COVID-19) (u daljem tekstu: nesreća)." Ĉlan 6. (Izmjena i dopuna ĉlana 12.) U ĉlanu 12. stav (4) mijenja se i glasi: "(4) Izuzetno od st.(1) i (2) ovog ĉlana kantonalna ministarstva i resorna kantonalna ministarstva koja u svom resoru imaju potrošaĉke jedinice mogu donijeti posebnu odluku za svoje ministarstvo i za potrošaĉke jedinice iz svog resora, a za samostalne kantonalne uprave, samostalne kantonalne upravne organizacije, struĉne i druge sluţbe koje osniva Vlada, odluku moţe donijeti Vlada." Iza stava (5) dodaje se novi stav (6) koji glasi: S L U Ţ B E N E N O V I N E Broj 12 - Strana 2 KANTONA SARAJEVO Ĉetvrtak, 25. 3. 2021. "(6) Izuzetno od stava (5) ovog ĉlana Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo moţe donositi podzakonske akte koji proizvode dodatne fiskalne efekte na Budţet". Ĉlan 7. (Dopuna ĉlana 13) U ĉlanu 13. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi: "(3) Vlada će u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti izmjene i dopune programa iz stava (1) ovog ĉlana radi provoĊenja finansiranja iz ĉlana 2. stav (5) ovog zakona i u sluĉaju potrebe provoĊenja drugih mjera." Ĉlan 8. (Stupanje na snagu) Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sluţbenim novinama Kantona Sarajevo". Broj 01-02-11460/21 22. marta 2021. godine Sarajevo Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo Elvedin Okerić, s. r. Vlada Kantona Sarajevo Na osnovu ĉlana 26. i 28. stav (2) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Sluţbene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi preĉišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i ĉlana 12. stav (4) Zakona o ublaţavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo ("Sluţbene novine Kantona Sarajevo", broj 18/20 i 46/20), Vlada Kantona Sarajevo, na 11. sjednici odrţanoj 11.03.2021. godine, donijela je ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI BUDŢETSKOM KORISNIKU IZ NADLEŢNOSTI MINISTARSTVA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE - JU GIMNAZIJA DOBRINJA ZA ISPLATU NAKNADE PO UGOVORU O DJELU I Daje se saglasnost budţetskom korisniku iz nadleţnosti Ministarstva za odgoj i obrazovanje -JU Gimnazija Dobrinja 21030006 za izuzeće primjene ĉlana 12. stav (1) Zakona o ublaţavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo ("Sluţbene novine Kantona Sarajevo", broj 18/20 i 46/20). II U vezi sa taĉkom I ove odluke daje se saglasnost za isplatu sredstava za slijedeće: - ugovor o djelu za godišnje odrţavanje softvera stalnih sredstava u neto iznosu od 200,00 KM. III Sredstva iz taĉke II ove odluke isplatit će se iz Budţeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu, odnosno iz buţeta budţetskog korisnika JU Gimnazija Dobrinja 21030006, sa ekonomskog koda 613900 Ugovorene i druge posebne usluge. IV Za realizaciju ove odluke zaduţuje se budţetski korisnik JU Gimnazija Dobrinja, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo. V Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Sluţbenim novinama Kantona Sarajevo". Broj 02-04-6490-8/21 11. marta 2021. godine Sarajevo Premijer Edin Forto, s. r. Na osnovu ĉlana 26. i 28. stav (2) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Sluţbene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi preĉišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i ĉlana 30. i 36. Zakona o izvršavanju Budţeta Kantona Sarajevo ("Sluţbene novine Kantona Sarajevo", broj 05/21), Vlada Kantona Sarajevo, na 11. sjednici odrţanoj 11.03.2021. godine, donijela je ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA TEKUĆIH I KAPITALNIH TRANSFERA UTVRĐENIH BUDŢETOM KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU MINISTARSTVU ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO I Usvaja se Program utroška sredstava za pozicije: " Prevencija, oĉuvanje i unapreĊenje zdravlja stanovništva Kantona Sarajevo" - ekonomski kod 614300, subanalitika KAN083, funkcija 074F i " Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje javnih zdravstvenih ustanova Kantona Sarajevo" - ekonomski kod 615300, subanalitika KAU0B3, funkcija 075F, utvrĊenih u Budţetu Kantona Sarajevo za 2021. godinu, razdjel 20 - Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo ("Sluţbene novine Kantona Sarajevo", broj 05/21), kako slijedi PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA TEKUĆIH I KAPITALNIH TRANSFERA UTVRĐENIH BUDŢETOM KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU MINISTARSTVU ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO Ovim Programom vrši se raspodjela sredstava unutar zbirnih pozicija tekućih i kapitalnih transfera utvrĊenih Budţetom Kantona Sarajevo za 2021. godinu na razdjelu 20 - Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo za programe i projekte kako slijedi: 1. Prevencija, oĉuvanje i unapreĊenje zdravlja stanovništva Kantona Sarajevo (ekonomski kod 614300, subanalitika KAN083, funkcija 074F) Red. br. Naziv programa Svrha programa Korisnici sredstava Kriteriji za raspodjelu sredstava Izvor 10 - (budţetska sredstva) u KM 1. Usluge mrtvozorstva Kontinuitet u radu sluţbe za mrtvozorstvo JU Dom zdravlja KS, JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć KS - ĉlan 13. taĉka (13) Zakona o zdravstvenoj zaštiti - Kanton Sarajevo osigurava organizaciju i rad mrtvozorniĉke sluţbe; - istorijski trošak; 181.000 2. SprovoĊenje programa obavezne preventivne sistematske deratizacije u Kantonu Sarajevo Sprijeĉavanje pojave zaraznih bolesti na podruĉju Kantona Sarajevo Izabrani izvoĊaĉ deratizacije izabran u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama - ĉlan 13. taĉka (10) Zakona o zdravstvenoj zaštiti - provoĊenje mjera zaštite stanovništva od zaraznih bolesti iz svoje nadleţnosti u skladu sa propisima o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti - Odluka o provoĊenju obavezne preventivne sistematske 200.000
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama ZDK Zeničko-dobojski kanton Službene novine ZDK 05/21 23.03.2021 SN ZDK 01/15, SN ZDK 08/13 šume
Zakon o izmjeni Zakona o šumama KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 10/21 11.03.2021 SN KS 05/23, SN KS 19/22, SN KS 05/13 šume,ks,kanton sarajevo ZAKON O IZMJENI ZAKONA O ŠUMAMA KANTONA SARAJEVO Ĉlan 1. (Izmjena ĉlana 61.) U Zakonu o šumama Kantona Sarajevo ("Sluţbene novine Kantona Sarajevo", broj 5/13) u ĉlanu 61. u stavu (2) procenat: "0,07%", mijenja se i glasi: "0,035%".
Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o šumama TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 03/21 05.03.2021 SN TK 14/22, SN TK 08/20, SN TK 07/17 šume
Zakon o izmjeni Zakona o koncesijama HNK Hercegovačko-neretvanski kanton Službene novine HNK 01/21 16.02.2021 SN HNK 09/19, SN HNK 07/16, SN HNK 01/13 zakon,koncesije
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom BPK Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 13/20 31.12.2020 SN BPK 04/14, SN BPK 12/13, SN BPK 02/13, SN BPK 07/08 socijalna zaštita Z A K O NO IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI,ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITI PORODICA SADJECOM 31. decembar/prosinac 2020.Član 1.U Zakonu o socijalnoj zaštiti, za-štiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj:10/00,5/03, 5/05, 3/08, 2/13 i 4/14) iza člana 2. dodajese novi član 2.a koji glasi:„Član 2a.„Prava po osnovu ovog zakona mogu ostvariti lica i porodice koji imaju prijavljeno prebivalište na području Ka-ntona u kontinuitetu najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva.Izuzetno od prethodnog stava, prava po ovom Zakonu mogu ostvariti lica koja su 30.04.1992.godine imala pre-bivalište na području kantona, pod uvje-tom da im je utvrđen status povratnika.Prava po ovom Zakonu ne mogu ostvariti lica koja nisu državljani Bosne i Hercegovine, ukoliko ovim Zakonom nije drugačije propisano.“Član 2.U članu 5. u stavu 1. tačka 3. se mijenja i glasi:„3) smještaj u hraniteljsku poro-dicu.“Član 3.U članu 14. stav 1. iza tačke 7. dodaje se nova tačka 8. koja glasi: „8. Primanja po osnovu novčane naknade za novorođeno treće, četvrto i peto dijete, te primanja po osnovu nov-čane naknade za vrijeme čekanja na za-poslenje.“Član 4.U članu 14. stav 4. iza riječi: „sti- Broj 13 –strana 1987pendije i jednokratne pomoći.“, interpu-nkcijski znak „tačka“zamjenjuje se inte-rpunkcijiskim znakom: „zarez“ i dodaju riječi: „stalna novčana pomoć“. Član 5.U članu 15.a iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi: „Pravo na stalnu novčanu pom-oć ne mogu ostvariti lica smještena u us-tanovu socijalne zaštite.“ Član 6.Iza člana 15.a dodaje se novi član 15.b, koji glasi:„Član 15.b„Korisnici prava na stalnu novč-anu pomoć dužni su u svakoj kalendar-skoj godini u periodu od 01. do 31. mar-ta tekuće godine dostaviti dokaze Cent-ru za socijalni rad kao nadležnom prvo-stepenom organu, radi utvrđivanja ispu-njavanja uvjeta za nastavak ostvarivanja ovog prava. Ukoliko korisnik u ostavljenom roku ne dostavi dokaze ili se na osnovu dostavljenih dokaza utvrdi da korisnik ne ispunjava uvjete za nastavak ostva-rivanja prava, Centar za socijalni rad do-nosi rješenje o prestanku prava na stal-nu novčanu pomoć zaključno sa febru-arom tekuće godine.”Član 7.U članu 16. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:„Pravo na novčanu naknadu za pomoć i njeguod strane drugog lica ne mogu ostvariti lica koja su smještena u ustanove socijalne zaštite.“ Broj 13 –strana 1988Član 8.U članu 18. iza stav 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:„Ukupan prihod domaćinstva kao osnov za ostvarivanje prava na nov-čanu naknadu za pomoć i njegu od st-rane drugog lica čine prihodi utvrđeni članom 14. ovog Zakona.“Član 9.Članovi 20.a i 20.b se brišu. Član 10.Iza člana 20. dodaje se novi član 20.a, koji glasi:„Član 20a.Korisnici prava na novčanu nak-nadu za pomoć i njegu od strane drugog lica dužni su u svakoj kalendarskoj go-dini u periodu od 01. do 31. marta teku-će godine dostaviti dokaze Centru za so-cijalni rad kao nadležnom prvostepen-om organu, radi utvrđivanja ispunjava-nja uvjeta za nastavak ostvarivanja ovog prava. Ukoliko korisnik u ostavljenom roku ne dostavi dokaze ili se na temelju dostavljenih dokaza utvrdi da korisnik ne ispunjava uvjete za nastavak ostvari-vanja prava, Centar za socijalni rad don-osi rješenje o prestanku prava na novča-nu naknadu za pomoć i njegu od strane drugog lica, zaključno sa februarom te-kuće godine.“Član 11.U članu 29. u stavu 2. iza alineje 2. dodaje se nova alineja 3. koja glasi:„ako se smjesti u odgovarajuću ustano-vu socijalne zaštite.“31. decembar/prosinac 2020.Član 12.U članu 29. iza stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:„Korisnici prava iz člana 29. ov-og Zakona dužni su u svakoj kalendar-skoj godini u periodu od 01. do 31. mar-ta tekuće godine dostaviti dokaze centru za socijalni rad kao nadležnom prvoste-penom organu, radi utvrđivanja ispu-njavanja uvjeta za nastavak ostvarivanja ovog prava, te ukoliko korisnik u ostav-ljenom roku ne dostavi dokaze ili se na temelju dostavljenih dokaza utvrdi da korisnik ne ispunjava uvjete za nastavak ostvarivanja prava, Centar za socijalni rad donosi rješenje o prestanku prava na novčanu naknadu za vrijeme čekanja na zaposlenje, zaključno sa februarom tek-uće godine.”Član 13.U poglavlju II – SOCIJALNA ZAŠTITA, naziv odjeljka 6. i članovi 30. 31. i 32. se mijenjaju i glase:„6. HraniteljstvoČlan 30.Hraniteljstvo je oblik zaštite izv-an vlastite porodice kojim se djetetu ili odrasloj osobi u skladu sa Zakonom o hraniteljstvu Federacije Bosne i Herce-govine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 19/17) (u daljem tekstu: Zakon o hraniteljstvu) osigurava odgovarajući po-rodični smještaj i zaštita u hraniteljskoj porodici.Član 31.Za rješavanje o priznavanju pra-va i uključivanje na smještaj u hraniteljs- 31. decembar/prosinac 2020.ku porodicu, kao i zaključivanje ugovo-ra o hraniteljstvu, nadležan je Centar za socijalni rad.Rješenje o priznavanju prava na smještaj i upućivanje u hraniteljsku por-odicu donosi se uz prethodno pribavlje-nu saglasnost Kantonalnog Ministarstva u pogledu hraniteljske naknade i nakna-de za izdržavanje hranjenika.O žalbama na rješenja Centra za socijalni rad odlučuje Kantonalno Minis-tarstvo.Član 32.Kantonalni ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbje-glice će naredbom o visini novčanih izn-osa iz člana 8. stav 3. ovog Zakona utvr-diti iznose novčanih davanja za hrani-teljstvo.“Član 14.Članovi od 33. do 36. se brišu.Član 15.Član 38. se mjenja i glasi:„Član 38.Troškove smještaja u ustanovu socijalne zaštite snosi lice koje se smješ-ta,roditelj, usvojitelj, staratelj ili srodnik koji je dužan da izdržava to lice ili dru-go fizičko i pravno lice koje je preuzelo obavezu snošenja troškova smještaja.Troškove smještaja snosi ili u nji-hovom snošenju učestvuje lice koje se smješta, roditelji, usvojioci, staratelji ili srodnici koji su shodno zakonu dužni izdržavati to lice, ukoliko im mjesečni prihodi po članu domaćinstva prelaze 35% prosječne plaće u Kantonu.Broj 13 –strana 1989Ukoliko sredstva iz stava 2. ovog člana nisu dovoljna za izmirenje troško-va smještaja, razliku do punog iznosa ci-jene smještaja snosi organ iz člana 31. ovog Zakona.Ukoliko lica iz stava 2. ovog čla-na ne raspolažu sredstvima, troškove će u cjelosti snositi organ iz člana 31. ovog Zakona.“Član 16.U članu 40. u stavu 1. riječi „čla-na 36.“ zamjenjuju se riječima „člana 38.“. Član 17.U članu 94. stav 4. se mjenja i gl-asi: „Za novorođeno treće, četvrto i peto dijete roditelju pripada pravo na novčanu naknadu u mjesečnom iznosu od po 40% od prosječne plaće u Kanto-nu bez obzira na imovinski cenzus, uko-liko kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete: -da prvo, drugo i dijete za koje se podnosi zahtjev žive u zajednič-kom domaćinstvu sa podnosioc-em zahtjeva,-da imaju prebivalište na podru-čju Bosansko-podrinjskog kanto-na Goražde najmanje pet godina prije podnošenja zahtjeva,-da djeca školskog uzrasta poha-đaju osnovnu ili srednju školu na području Bosansko-podrinjsk-og kantona Goražde izuzev onih obrazovnih smijerova koji ne po-stoje na području Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde.“Iza stava 4. dodaju se novi stavo- Broj 13 –strana 1990vi 5, 6. i 7. koji glase:„Korisnicima koji su ostvarili pr-avo iz stava 4. za daljni nastavak ostva-rivanja prava neće uticati ukoliko prvo ili drugo dijete napustedomaćinstvo us-ljedsticanjapunoljetstva,zaključenja bra-ka ili nekih drugih nepredviđenih okol-nosti. Zahtjev za ostvarivanje prava iz stava 4. podnosi se u roku od 60 dana od danarođenjadjetetaza kojese pod-nosi zahtjev. Pravo iz stava 4. pripada koris-niku od prvog dana narednog mjeseca po podnošenju zahtjeva i traje dok pos-toje uvjeti za sticanje i korištenje prava po ovom Zakonu, a najduže do navrše-ne 18. godine života djeteta“.Dosadašnji stavovi 5, 6. i 7. post-aju stavovi 7, 8. i 9.Član18.U članu 102. iza stava 1. dodaju se novi stavovi 2, 3, 4, 5. i 6. koji glase:„Naknada umjesto plate ženi – majci iz stava 1. ovog člana, ne može biti veća od dvije prosječne isplaćene neto plaće u Kantonu ostvarene u prethodnoj godini.Ženi – majcikoja manje od 6 mje-seci prije odlaska na porodiljsko odsust-vo ima zaključen ugovor o radu ili rješe-nje o zasnivanju radnog odnosa, nakna-da umjesto plaće utvrđuje se u iznosu 60% od prosječne plaće u Kantonu.Za vrijeme trajanja ugovora o ra-du na određeno vrijeme, žena – majka ostvaruje pravo na naknadu umjesto pl-aće do kraja trajanja ovog ugovora.Po isteku trajanja ugovora o radu na određeno vrijeme, žena majka će na-staviti i dalje ostvarivati pravo na nakn-adu umjesto plaće pod uvjetom da joj je obnovljen ugovor o radu na određeno 31. decembar/prosinac 2020.vrijeme kod istog poslodavca te isti dos-tavi nadležnom prvostepenom organu.Ukoliko po isteku trajanja ugov-ora o radu na određeno vrijeme žena – majka ne dostavi dokaze iz prethodnog stava, može ostvariti pravo na novčanu pomoć za ženu – majku koja nije u radn-om odnosu.“Dosadašnji stavovi 2. i 3. istog čl-ana postaju stavovi 7. i 8.Član 19.U članu 124. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi: „Korisnik prava po ovom Zako-nu kojem su njegovom krivicom isplaće-na novčana primanja na koja nije imao pravo, dužan je vratiti primljeni iznos. Ako to ne učini u roku koji odredi prvo-stepeni organ, povrat tog iznosa tražit će se tužbom kod nadležnog suda.“Član 20.Iza člana 124. dodaje se novi član 124.a koji glasi:„Član 124a.Centar za socijalni rad, kao nad-ležni prvostepeni organ, može sa koris-nikom, odnosno obveznikom povrata is-plaćenog iznosa, sklopiti nagodbu o na-činu i vremenu povrata neosnovano isp-laćenog iznosa novčane naknade uvaža-vajući pri tom njegovo imovinsko stanje i socijalni položaj, uz mogućnost odgode povrata sredstava, a najduže za razdob-lje od tri godine.“Član 21.Postupci koji su pokrenuti prije stpanja na snagu ovih izmjena i dopuna, 31. decembar/prosinac 2020.a nisu okončani, okončat će se po odred-bama ovog Zakona o izmjenama i dopu-nama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom.Član 22.Ovlašćuje se Ustavna i zakono-davno-pravna komisija Skupštine Bosa-nsko-podrinjskog kantona Goražde da utvrdi novi prečišćeni tekst Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom.
Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na promet nekretnina SBK Srednjobosanski kanton Službene novine SBK 16/20 31.12.2020 SN SBK 11/13 porez,promet nekretnina
Zakon o dopuni Zakona o sudskim taksama SBK Srednjobosanski kanton Službene novine SBK 15/20 17.12.2020 SN SBK 04/17 sudske takse,takse
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama SBK Srednjobosanski kanton Službene novine SBK 14/20 13.11.2020 SN SBK 07/18, SN SBK 08/16, SN SBK 12/15, SN SBK 05/14 šume
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju ZDK Zeničko-dobojski kanton Službene novine ZDK 19/20 30.10.2020 SN ZDK 15/21, SN ZDK 04/19, SN ZDK 05/18, SN ZDK 04/15, SN ZDK 13/13, SN ZDK 09/13, SN ZDK 06/09 visoko obrazovanje,zdk,obrazovanje
Zakon o inspekcijama TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 12/20 07.08.2020 SN TK 11/22, SN TK 05/22, SN TK 01/22 inspekcije
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 12/20 07.08.2020 SN TK 11/08 vode
Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji sa djecom TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 12/20 07.08.2020 SN TK 19/22, SN TK 14/22, SN TK 10/22, SN TK 08/22, SN TK 05/22, SN TK 22/21, SN TK 04/18, SN TK 13/16, SN TK 11/15, SN TK 07/14, SN TK 05/12 socijalna zaštita
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 11/20 28.07.2020 SN TK 14/13, SN TK 08/12, SN TK 07/07, SN TK 11/05 komunalna djelatnost
Zakon o izmjeni Zakona o ublažavanju negativnih posljedica uzrokovanih stanjem nesreće BPK Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 09/20 24.07.2020 SN BPK 08/20, SN BPK 05/20 stanje nesreće,negativne posljedice
Zakon o turizmu BPK Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 09/20 24.07.2020 SN BPK 03/22 turizam,bpk
Zakon o izmjeni Zakona o porezu na promet nekretnina ZDK Zeničko-dobojski kanton Službene novine ZDK 12/20 10.07.2020 SN ZDK 06/18, SN ZDK 05/13, SN ZDK 06/09 porez na promet nekretnina,nekretnina,porez A K O No izmjeni Zakona o porezu na promet nekretninaČlan 1.(Izmjena člana 6. tačka o) Zakona)U članu 6. Zakona o porezu na promet nekretnina („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/09, 6/13 i 6/18), tačka o), mijenja se i glasi:“o) na promet nekretnina od strane fizičkih osoba radi rješavanja stambenog pitanja, pod slijedećim uslovima, koji moraju biti kumulativno ispunjeni:1)da osoba ima prebivalište na području Zeničko-dobojskog kantona duže od godinu dana, 2)da je osoba starosne dobi od navršenih 18 godina života, do 35 godina života, 3)da prvi put ostvaruje pravo na oslobađanje od plaćanja poreza na promet nekretnina, isključivo radi rješavanja svoga stambenog pitanja, sticanjem nekretnine na području Zeničko-dobojskog kantona, u skladu sa odredbama člana 3. ovog zakona, i to stan do 80 m2 ili kuću tlocrtne površine do 80 m2 ili zemljište za gradnju kuće do 600 m2, 4)da ta osoba nema u vlasništvu nekretninu upisanu 1/1 (stan, kuću ili zemljište za gradnju), stečenu po bilo kojem drugom osnovu,5)ukoliko se radi o bračnim partnerima, da jedan bračni partner koji se pojavljuje kao ugovorna strana na ugovoru o prometu nekretnine mora ispunjavati sve navedene starosne, imovinske i druge uslove za oslobađanje od plaćanja poreza, i6)da ni drugi bračni partner nema u vlasništvu nekretninu upisanu 1/1 (stan, kuću ili zemljiste za gradnju), stečenu po bilo kome osnovu.
Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o ublažavanju negativnih posljedica uzrokovanih stanjem nesreće BPK Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 08/20 29.06.2020 SN BPK 09/20, SN BPK 05/20 bpk,stanje nesreće,ekonomske posljedice Z A K O NO IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O UBLAŽAVANJU NEGATIVNIH POSLJEDICAUZROKOVANIH STANJEM NESREĆEČlanak 1.U Zakonu o ublažavanju negati-vnih posljedica uzrokovanih stanjem ne- Godina XXIII–Broj 829. jun/lipanj2020.GORAŽDEAkontacija za II kvartal 2020.godine uključujući i pretplatu za “Službene novine BPK-a Goražde”–40KM Broj 8 – strana 1066 sreće („Službene novine Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde“, broj: 5/20), u članku 7. iza stavka (4) dodaje se novi stavak (5), koji glasi:„(5) Sredstva izdvojena po ovom Zakonu mogu se koristiti za pomoć ko-risnicima subvencije iz članka 3. ovog Zakona, koji su u vrijeme trajanja pand-emije koronavirusa imali znatno otežane uvjete poslovanja, koji su doveli do pa-da prihoda u odnosu na prihode ostva-rene u istom periodu prethodne godine, a taj pad prihoda nastao je kao rezultat umanjenih gospodarskih aktivnosti iza-zvanih stanjem prirodne nesreće. Na ove subjekte ne odnosi se točka c) iz čla-nka 8. ovog Zakona“. Članak 2.U članku 9. iza stavka (3) dodaje se novi stavak (4), koji glasi:„(4) Postupak, način i visinu do-djele novčanih sredstava iz članka 7. stavak (5) utvrdit će, na prijedlog Minis-tarstva za gospodarstvo Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde, Vlada Bosan-sko-podrinjskog kantona Goražde pose-bnom odlukom.Vlada Bosansko-podri-njskog kantona Goražde imenovat će povjerenstvo koje će utvrditi prijedlog i visinu sredstava za odabrane korisnike, a konačnu odluku će donijeti Vlada Bo-sansko-podrinjskog kantona Goražde“.Član ak 3. U članku 13. u osmom redu broj „30“ zamjenjuje se brojem „60“.
Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći Posavskog kantona Posavski kanton Narodne novine Županije Posavske 06/20 09.06.2020 pravna pomoć,pomoć,pravo ZAKONO PRUŢANJU BESPLATNE PRAVNE POMOĆII. OPĆE ODREDBEĈlanak 1.(Predmet Zakona)Ovim Zakonom reguliraju se oblici ostvarivanja besplatne pravne pomoći, korisnici besplatne pravne pomoći, postupci u kojima se pruţa besplatna pravna pomoć, tijela pred kojima se pruţa besplatna pravna pomoć, uvjeti, kriteriji i naĉin ostvarivanja besplatne pravne pomoći, postupak ostvarivanja prava na besplatnu pravnu pomoć, subjekti ovlašteni za pruţanje besplatne pravne pomoći, financiranje, suradnja, struĉno usavršavanje, nadleţna tijela za pruţanje besplatne pravne pomoći u Ţupaniji Posavskoj (u daljnjem tekstu: Ţupanija), duţnosti i ovlaštenja pravnih zastupnika, nadzor i druga pitanja od znaĉaja za pruţanje besplatne pravne pomoći.Ĉlanak 2.(Besplatna pravna pomoć i minimum prava)(1)Besplatna pravna pomoć oblik je ostvarivanja prava fiziĉke osobe na praviĉno suĊenje i jednak pristup pravdi pred sudom i drugim tijelima.(2)Odobrena besplatna pravna pomoć moţe se ograniĉiti samo iz razloga propisanih ovim Zakonom.(3)Pravo na besplatnu pravnu pomoć ne obuhvaća i pravo na oslobaĊanje od pristojbi koje se ostvaruje u skladu s propisima o pristojbama.(4)Osoba koja ostvaruje pravo na besplatnu pravnu pomoć pred nadleţnim tijelom u mjestu svog prebivališta, odnosno boravišta, uţivato pravo i na podruĉju Bosne i Hercegovine.(5)U cilju ostvarivanja prava iz stavka (4) ovog ĉlanka, nadleţna tijela za pruţanje besplatne pravne pomoći ostvaruju meĊusobnu suradnju. Ĉlanak 3.(Znaĉenje izraza)Pojedini izrazi koji se koriste u ovom zakonu imaju sljedeća znaĉenja:a)pravo na besplatnu pravnu pomoć -predstavlja pravo fiziĉke osobe da uz ispunjenje odreĊenih uvjeta, traţi i dobije struĉnu pravnu pomoć od nadleţnih tijela za pruţanje besplatne pravne pomoći;b)oblik ostvarivanja besplatne pravne pomoći –predstavlja radnje i postupke kojima se korisniku besplatne pravne pomoći omogućava zaštita prava na praviĉno suĊenje i jednak pristup pravdi;c)korisnik besplatne pravne pomoći –je fiziĉka osoba kojoj je odobrena besplatna pravna pomoć na osnovu ovog Zakona;d)osoba slabog imovinskog stanja –smatra se osoba koja, prema svom općem imovinskom stanju i stanju ĉlanova svog obiteljskog kućanstva, nema sredstava za plaćanje punomoćnika i/ili radnje punomoćnika, te troškova postupka bez štete za nuţno uzdrţavanje sebe i ĉlanova svog kućanstva;e)ĉlanom obiteljskog kućanstva korisnika besplatne pravne pomoći –smatra se osoba utvrĊena Obiteljskim zakonom Federacije Bosne i Broj 6 09.06.2020. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 235Hercegovine („Sluţbene novine F BiH“ broj 35/05, 41/05, 31/14 i 32/19);f)nadleţno tijelo za pruţanje besplatne pravne pomoći u Ţupaniji je –Ţupanijski zavod za pruţanje pravne pomoći (u daljnjem tekstu: Zavod);g)pravni zastupnik je –drţavni sluţbenik zaposlen u Zavodu, ovlašten za samostalno obavljanje poslova pruţanja besplatne pravne pomoći;h)subjektima pruţanja besplatne pravne pomoći –smatraju se nadleţna tijela propisana ovim Zakonom;i)meĊunarodnom konvencijom –smatra se svaki meĊunarodniakt koji se odnosi na pravo pojedinca na praviĉno suĊenje i jednak pristup pravdi, a koji je Bosna i Hercegovina ratificirala.Ĉlanak 4.(Ravnopravnost spolova)Odredbe ovog Zakona odnose se jednako na osobe muškog i ţenskog spola, bez obzira na rod imenice upotrijebljene u tekstu Zakona.II. OBLICI OSTVARIVANJA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI I POSTUPCI U KOJIMA SE PRUŢA BESPLATNA PRAVNA POMOĆĈlanak 5.(Oblici ostvarivanja besplatne pravne pomoći)(1)Besplatna pravna pomoć ostvaruje se kao pravo na:a)opće informacije o pravima i obvezama,b)pomoć pri popunjavanju obrazaca za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć,c)pravne savjete,d)pravnu pomoć pri sastavljanju svih vrsta podnesaka,e)zastupanje pred tijelima uprave i drugim tijelima i institucijama,f)zastupanje pred sudovima,g)pravnu pomoć u postupcima mirnog rješavanja spora (medijacija) ih)saĉinjavanje podnesaka meĊunarodnim tijelima za zaštitu ljudskih prava.(2)Pravo na opće informacije o pravima i obavezama i pomoć u popunjavanju obrazaca za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć imaju sve osobe bez obzira na ispunjavanje uvjeta propisanih ovim Zakonom.(3)Pravni savjet je temeljito informiranje o naĉinu i mogućnostima rješavanja odreĊenog pravnog pitanja u konkretnoj pravnoj stvari.(4)Pravna pomoć iz stavka (1) ovog ĉlanka pruţa se bez naknade.Ĉlanak 6.(Postupci u kojima se pruţa besplatna pravna pomoć)(1)Besplatna pravna pomoć pruţa se korisnicima besplatne pravne pomoći u postupcima u kojima se ostvaruju i štite njihova prava i na zakonu zasnovani interesi.(2)Postupci iz stavka (1) ovog ĉlanka su:a)upravni postupak,b)upravni spor,c)prekršajni postupak,d)parniĉni postupak,e)vanparniĉni postupak,f)ovršni postupak,g)kazneni postupak.Ĉlanak 7.(Postupci u kojima se ne pruţa besplatna pravna pomoć)Besplatna pravna pomoć ne pruţa se u slijedećim postupcima:a)postupak pred gospodarskim odjelima nadleţnih sudova,b)postupak upisa u registar gospodarskih društava,c)postupak registracije obrtniĉke djelatnosti,d)postupak registracije udruga ili fondacija,e)postupak pred nadleţnim poreznim tijelima,f)sastavljanje privatnih isprava i ugovora.Ĉlanak 8.(Evidencija)O pruţenoj besplatnoj pravnoj pomoći Zavod vodi evidenciju u manualnoj i elektronskoj formi, a naĉin voĊenja i sadrţaj evidencija propisuje ministar pravosuĊa i uprave Ţupanije Posavske (u daljnjem tekstu: ministar). III. KORISNIK I ZABRANA DISKRIMINACIJE KORISNIKA BESPLATNE PRAVNE POMOĆIĈlanak 9.(Korisnik besplatne pravne pomoći)Korisnik besplatne pravne pomoći ( u daljnjem tekstu: korisnik) je osoba kojoj se na podruĉju Ţupanije pruţa besplatna pravna pomoć prema uvjetima propisanim zakonom, i to:a)drţavljanin Bosne i Hercegovine koji ima prebivalište, odnosno boravište na podruĉju Stranica | 236NARODNE NOVINE Županije Posavske09.06.2020. Broj 6Ţupanije i druga fiziĉka osoba koja ima boravište na podruĉju Bosne i Hercegovine;b)fiziĉka osoba koja se nalazi na podruĉju Bosne i Hercegovine pod meĊunarodnom zaštitom u skladu s meĊunarodnim standardom, a osobito traţitelji azila, izbjeglice, osobe pod supsidijarnom ili privremenom zaštitom, osoba u postupku protjerivanja, apatridi, ţrtve trgovine ljudima, u skladu s obvezama koje Bosna i Hercegovina ima prema meĊunarodnim konvencijama,c)osobe ĉija su prava zaštićena odredbama Konvencije o graĊanskopravnim aspektima meĊunarodne otmice djece, Konvencije o ostvarivanju alimentacijskih zahtjeva u inozemstvu, Konvencije o graĊanskom i sudskom postupku i Konvencije o olakšanju pristupa sudovima.Ĉlanak 10.(Zabrana diskriminacije)Korisnik besplatne pravne pomoći ima pravo na besplatnu pravnu pomoć, pod uvjetima propisanim ovim Zakonom, bez obzira na njegovu rasu, boju koţe, jezik, vjeru, etniĉku pripadnost, nacionalno ili socijalno porijeklo, veze s nacionalnom manjinom, politiĉko ili drugo uvjerenje, ĉlanstvo u sindikatu ili nekoj drugoj udruzi, obrazovanje, spol, spolno izraţavanje ili orijentaciju, kao i svaku drugu okolnost koja ima za svrhu ili posljedicu onemogućiti ili ugroziti priznavanje ili ostvarivanje na ravnopravnoj osnovi prava utvrĊenih ovim Zakonom.IV. UVJETI ZA OSTVARIVANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆIĈlanak 11.(Uvjeti za ostvarivanje besplatne pravne pomoći)(1)Pravo na besplatnu pravnu pomoć na osnovu statusa ostvaruje:a)ţrtva nasilja u obitelji ili nasilja na osnovu spola,b)korisnikstalne novĉane pomoći ostvarene prema ţupanijskom propisu o socijalnoj zaštiti,c)osoba kojoj je oduzeta poslovna sposobnost i duševno oboljela osoba,d)korisnik najniţe mirovine pod uvjetom da nema drugih ĉlanova obiteljskog kućanstva,e)nezaposlena osoba,f)ratni vojni invalid i branitelj Domovinskog rata u postupcima zaštite prava prema propisima iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite i povoljnijeg umirovljenja,g)traţitelj azila, osoba pod supsidijarnom ili privremenom zaštitom, osoba u postupku protjerivanja, apatrid i ţrtva trgovine ljudima,h)dijete u skladu s Konvencijom o pravima djeteta.(2)Pravo na besplatnu pravnu pomoć ostvaruje i osoba lošeg imovinskog stanja kada to utvrdi Zavod.(3)Pravo na branitelja i zastupanje u kaznenom postupku imaju i osobe kojenemaju prebivalište na podruĉju Ţupanije pod uvjetima propisanim Zakonom o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine („Sluţbene novine F BiH», broj 35/03, 37/03, 56/03, 78/04, 28/05, 55/06, 27/07, 53/07, 9/09, 12/10 i 8/13). Ĉlanak 12.(Dokazivanje statusa)Status osoba iz ĉlanka 11. stavak (1) ovog Zakona dokazuje se odgovarajućim ispravama izdanim od Zavoda kojima je utvrĊen status te osobe.Ĉlanak 13.(UtvrĊivanje lošeg imovinskog stanja)(1)Osobom lošeg imovinskog stanja, koja ima pravona besplatnu pravnu pomoć, smatra se osoba ĉiji mjeseĉni prihodi po ĉlanu kućanstva ne prelaze iznos od 30% prosjeĉne isplaćene mjeseĉne neto plaće zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodnoj kalendarskoj godini, a nema nekretnina ili druge imovine kojom moţe podmiriti troškove postupka.(2)Kod utvrĊivanja lošeg imovinskog stanja osoba iz stavka (1) ovog ĉlanka, neće se uzimati u obzir prihod i imovina ĉlanova obitelji korisnika koji s njim ţive u zajedniĉkom kućanstvu, a protustranka su u postupku.(3)Pod prihodima, nekretninom ili drugom imovinom osoba iz stavka (1) ovog ĉlanka podrazumijevaju se prihodi, nekretnine i druga imovina koja je ţupanijskim zakonom o socijalnoj zaštiti propisana kao uvjet za ostvarivanje prava na pomoć za uzdrţavanje.Ĉlanak 14.(Neosnovanost zahtjeva i otkazivanje besplatne pravne pomoći)(1)Besplatna pravna pomoć neće se odobriti podnositelju zahtjeva ili će se otkazati ukoliko je odobrena:a)ako se iz samog zahtjeva, dokaza i ĉinjenica na kojima se zasniva zahtjev oĉigledno moţe zakljuĉiti da je takav zahtjev neosnovan; Broj 6 09.06.2020. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 237b)ako se radi o neopravdanom voĊenju postupka;c)ako se radi o zloupotrebi prava na besplatnu pravnu pomoć. (2)Smatrat će se da je rijeĉ o neopravdanom voĊenju postupka kada je podnositelj zahtjeva u oĉiglednom nesrazmjeru sa stvarnim izgledom za uspjeh, kao i kada ţeli voditi postupak radi postizanja svrhe koja je suprotna naĉelima poštenja i morala.(3)Smatrat će se da je rijeĉ o zloupotrebi prava na besplatnu pravnu pomoć ako je podnositelj zahtjeva dao netoĉne podatke o ispunjavanju kriterija iz ovog Zakona ili ako u sluĉaju promijenjenih okolnosti tijekom voĊenja postupka, prema kojima ne bi imao pravo na besplatnu pravnu pomoć, nije Zavodu prijaviote promijenjene okolnosti.(4)Pravna pomoć se neće odobriti ili će se otkazati osobi koja se ponaša nasilniĉki ili nepristojno prema pruţatelju besplatne pravne pomoći.V. POSTUPAK OSTVARIVANJA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI Ĉlanak 15.(Zahtjev za pruţanje besplatne pravne pomoći)(1)Zahtjev za pruţanje besplatne pravne pomoći, uz priloţene dokaze o ispunjavanju uvjeta propisanih ovim zakonom, podnosi se Zavodu na obrascu kojeg propisuje ministar.(2)Podnositelj zahtjeva prilaţe uz zahtjev svoju pisanu izjavu i pisanu izjavu punoljetnih ĉlanova svog obiteljskog kućanstva o imovinskom stanju, kao i svoju ovjerenu pisanu izjavu i ovjerenu pisanu izjavu punoljetnih ĉlanova svog kućanstva o dopuštanju uvida u sve podatke o imovini i prihodima.(3)Za toĉnost podataka navedenih u zahtjevu, podnositelj zahtjeva odgovara kazneno i materijalno.(4)Osobe pod supsidijarnom ili privremenom zaštitom, izbjeglice, apatridi i ţrtve trgovine ljudima uz zahtjev prilaţu odgovarajuće isprave nadleţnog tijela kojim potvrĊuju svoj status. Ĉlanak 16.(Provjera podataka)(1)Zavod, prema vlastitoj procjeni, provjerava ĉinjenice navedene u izjavi o imovinskom stanju podnositelja zahtjeva i punoljetnih ĉlanova njegovog kućanstva.(2)Na zahtjev Zavoda, tijela i pravne osobe duţne su dostaviti podatke kojima raspolaţu ili vode evidencije o ĉinjenicama navedenim u izjavi o imovinskom stanju podnositelja zahtjeva. Ĉlanak 17.(Rješenje)(1)zahtjevu za pruţanje besplatne pravne pomoći te o otkazivanju odobrenja pravne pomoći odluĉuje rukovoditelj Zavoda rješenjem bez odgaĊanja, a najkasnije u roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva, odnosno utvrĊivanja uvjeta za otkazivanje odobrene pravne pomoći, u skladu s odredbama Zakona o upravnompostupku Federacije Bosne i Hercegovine („Sluţbene novine F BiH“ broj: 2/98 i 48/99). (2)Protiv rješenja iz stavka (1) ovog ĉlanka korisnik ima pravo izjaviti ţalbu u roku od osam dana od prijema rješenja.(3)Ţalba na rješenje iz stavka (1) ovog ĉlanka se podnosi ministru, koji o ţalbi odluĉuje u roku od osam dana od dana podnošenja ţalbe. (4)Rješenje ministra je konaĉno i protiv njega se moţe pokrenuti upravni spor pred nadleţnim sudom.Ĉlanak 18.(Vremensko vaţenje rješenja)(1)Rješenje o odobrenoj besplatnoj pravnoj pomoći vaţi do pravomoćnog okonĉanja postupka za koji je besplatna pravna pomoć odobrena ukoliko odobrena pravna pomoć nije ranije otkazana.(2)Za postupke po izvanrednim pravnim lijekovima, postupke pred Ustavnim sudovima u Bosni i Hercegovini i pred Europskim sudom za ljudska prava, na osnovu zahtjeva stranke donosi se posebno rješenje.(3)Na rješenje iz stavka (2) ovog ĉlanka primjenjuju se odredbe ĉlanka 17. ovog Zakona.Ĉlanak 19.(Povrat troškova postupka)(1)Kada je korisnik potpuno ili djelomiĉno uspio u postupku i budu mu dosuĊeni troškovi postupka, na zahtjev Zavoda duţan je vratiti u proraĉun Ţupanije iznos troškova ostvarenih po osnovu odobrene pravne pomoći o ĉemu se donosi posebno rješenje.(2)Na rješenje iz stavka (1) ovog ĉlanka primjenjuju se odredbe ĉlanka 17. ovog Zakona. Stranica | 238NARODNE NOVINE Županije Posavske09.06.2020. Broj 6Ĉlanak 20.(Obveza vraćanja sredstava)(1)Kada se u tijeku postupka donese rješenje o otkazivanju besplatne pravne pomoći zbog zloupotrebe prava na besplatnu pravnu pomoć ili se utvrdi da su se financijske prilike korisnika ili ĉlanova njegovog obiteljskog kućanstva bitno izmijenile tako da je isti u mogućnosti potpuno ili djelomiĉno vratiti troškove za pruţenu pravnu pomoć, korisnik je duţan vratiti u proraĉun Ţupanije sredstva utrošena na pruţanje pravne pomoći, o ĉemu sedonosi posebno rješenje.(2)Na rješenje iz stavka (1) ovog ĉlanka primjenjuju se odredbe ĉlanka 17. ovog Zakona. Ĉlanak 21.(Naĉin obraĉuna troškova i utrošenih sredstava)Troškovi ostvareni po osnovu pruţene besplatne pravne pomoći i sredstva utrošenana pruţanje besplatne pravne pomoći iz ĉlanka 19. i ĉlanka 20. ovog Zakona obraĉunavaju se prema odvjetniĉkoj tarifi, dok se ostali troškovi utvrĊuju na temelju odgovarajuće dokumentacije.Ĉlanak 22.(Troškovi izgubljenog spora)Kada korisnik izgubi spor za ĉije voĊenje mu je odobrena besplatna pravna pomoć, nije duţan nadoknaditi troškove pravne pomoći.VI. SUBJEKTI OVLAŠTENI ZA PRUŢANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆIĈlanak 23.(Subjekti)(1)Besplatnu pravnu pomoć u skladu s odredbama ovog Zakona pruţa Zavod.(2)Besplatnu pravnu pomoć mogu pruţati i odvjetnici koji su ĉlanovi odvjetniĉkih komora u Bosni i Hercegovini, udruge i fondacije registrirane za pruţanje besplatne pravne pomoći i drugi subjekti, u skladu s drugim zakonima.VII. PRAVNI ZASTUPNIKĈlanak 24.(Pravni zastupnik)(1)Pravni zastupnik je drţavni sluţbenik zaposlen u Zavodu (u daljnjem tekstu: pravni zastupnik)(2)Pravni zastupnik ovlašten je za samostalno pruţanje besplatne pravne pomoći.(3)Pored općih i posebnih uvjeta propisanih zakonom i provedbenimpropisima koji se odnose na drţavne sluţbenike, pravni zastupnik mora ispunjavati i posebne uvjete utvrĊene ovim Zakonom i to poloţen pravosudni ispit i najmanje tri godine radnog staţa na pravnim poslovima nakon poloţenog pravosudnog ispita.Ĉlanak 25.(Zastupanje)(1)Pravni zastupnik poduzima sve radnje i sudjeluje u svim fazama postupka do pravomoćnog okonĉanja postupka, ukoliko odobrena pravna pomoć nije ranije otkazana.(2)Pravni zastupnik ne moţe zastupati više od jedne stranke u jednom predmetu, osim kada stranke imaju istu procesnu ulogu.Ĉlanak 26.(Obveza ĉuvanja sluţbene tajne)(1)Pravni zastupnik je duţan ĉuvati kao sluţbenu tajnu sve što je saznao ili mu je stranka povjerila, osim ako je u svojstvu branitelja osloboĊen ove obveze na osnovu izriĉitogili prešutnog odobrenja korisnika, kao i u sluĉajevima kada je branitelj, a posumnja da će uslijediti izvršenje teškog kaznenog djela ili kada se pokrene parnica radi namirenja troškova i izdataka koje je korisnik prouzroĉio Zavodu laţno prikazujući svojestanje, a u cilju osiguranja prava na besplatno zastupanje na sudu ili pred tijelima uprave i drugim tijelima i institucijama.(2)Sluţbenu tajnu iz stavka (1) ovog ĉlanka duţni su ĉuvati i drugi zaposlenici Zavoda.Ĉlanak 27.(Razlozi za odbijanje zastupanja)Pravni zastupnik će odbiti pruţiti besplatnu pravnu pomoć u postupcima iz ĉlanka 6. stavka (2) ovog Zakona, u sluĉajevima predviĊenim zakonima kojima se reguliraju ti postupci.Ĉlanak 28.(Otkazivanje punomoći)(1)Odmah po saznanju za postojanje razlogai okolnosti iz ĉlanka 27. ovog Zakona, pravni zastupnik je duţan otkazati punomoć korisniku.(2)Po otkazivanju punomoći pravni zastupnik je duţan u razdoblju od 30 dana nastaviti pruţati Broj 6 09.06.2020. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 239pravnu pomoć, ako je to nuţno da se od korisnika otkloni kakva šteta, osim ako korisnik nije imenovao drugog zastupnika ili se poduzimanju tih radnji izriĉito protivi.Ĉlanak 29.(Duţnosti pravnog zastupnika kao branitelja)(1)Pravni zastupnik kao branitelj tijekom kaznenog postupka mora zastupajući osumnjiĉenog, odnosno optuţenog poduzimati sve nuţne radnje u cilju utvrĊivanja ĉinjenica, prikupljanja dokaza koji idu u korist osumnjiĉenog, odnosno optuţenog, kao i zaštite njihovih prava. (2)Prava i duţnosti pravnog zastupnika kao branitelja ne prestaju u sluĉaju opoziva, sve dok ga sudac, odnosno sudsko vijeće ne razriješi te duţnosti.Ĉlanak 30.(Obaveza obavještavanja)Pravni zastupnik je duţan obavijestiti stranku o poduzetim radnjama u postupku i svim drugim ĉinjenicama bitnim za tijek i ishod konkretnog postupka. Ĉlanak 31.(Druga prava i obveze pravnog zastupnika)Na prava i obveze pravnog zastupnika, koje nisu regulirane ovim Zakonom, primjenjuju se odredbe Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima u tijelima drţavne sluţbe u Ţupaniji Posavskoj ( „Narodne novine Ţupanije Posavske“, broj: 9/13, 11/13, 2/14 i 6/17).Ĉlanak 32.(Angaţiranje drugih osoba)(1)Pravni zastupnik moţe u pojedinom postupku angaţirati ili zatraţiti angaţiranje vještaka, sudskih tumaĉa i drugih osoba, kada ocjeni da je to neophodno za vršenje obrane ili zastupanja.(2)Pravni zastupnik je duţan predlagati ili angaţirati osobe iz stavka (1) ovog ĉlanka nepristrano, rukovodeći se iskljuĉivo njihovom struĉnošću i iskustvom u obavljanju poslova za koje se angaţiraju.VIII. FINANCIRANJE, SURADNJA I STRUĈNO USAVRŠAVANJEĈlanak 33.(Financiranje)Sredstva za organiziranje i pruţanje besplatne pravne pomoći od strane Zavoda osiguravaju se u proraĉunu Ţupanije.Ĉlanak 34.(MeĊusobna suradnja nadleţnih tijela)(1)Zavod uspostavlja suradnju s drugim tijelima osnovanim za pruţanje besplatne pravne pomoći, udrugama i fondacijama registriranim za pruţanje besplatne pravne pomoći u cilju razmjene informacija i prakse u podruĉju besplatne pravne pomoći.(2)Zavod suraĊuje s centrima za socijalni rad, nadleţnim ministarstvima, jedinicama lokalne samouprave i drugim tijelima, u cilju praćenja prakse primjene zakonskih odredbi u odreĊenim podruĉjima i analize potreba graĊana da svoja prava i obveze definirane tim zakonima rješavaju uz pruţanje pravne pomoći.Ĉlanak 35.(Edukacija kadrova i unapreĊenje kvalitete)(1)Zavod osigurava struĉno usavršavanje pravnih zastupnika, naroĉito u podruĉju meĊunarodnih standarda, propisa i prakse kako bi se osigurao kontinuirani razvoj kvalitete pruţene usluge.(2)Zavod kontinuirano unapreĊuje kvalitetu pruţanja besplatne pravne pomoći.IX. ŢUPANIJSKI ZAVOD ZA PRUŢANJE PRAVNE POMOĆIĈlanak 36.(Status Zavoda)Zavod je samostalna ţupanijska upravna organizacija koja je osnovana Zakonom o organizaciji i djelokrugu tijela uprave i upravnih organizacija Ţupanije Posavske („Narodne novine Ţupanije Posavske“ broj 4/08 i 2/10).Ĉlanak 37.(Nadleţnost Zavoda)Zavodosigurava pruţanje besplatne pravne pomoći na naĉin i pod uvjetima utvrĊenim ovim Zakonom. Stranica | 240NARODNE NOVINE Županije Posavske09.06.2020. Broj 6Ĉlanak 38.(Javnost rada i izvješćivanje)(1)Zavod osigurava kontinuirano pruţanje informacija javnosti o ciljevima, naĉinu osiguranja i drugim pitanjima iz oblasti besplatne pravne pomoći.(2)Radi praćenja i unapreĊenja besplatne pravne pomoći Zavod podnosi Vladi Ţupanije Posavske i Skupštini Ţupanije Posavske godišnje izvješće o radu s prijedlogom mjera za unapreĊenje sustava pruţanja besplatne pravne pomoći koje sadrţi podatke o kategoriji i broju korisnika besplatne pravne pomoći po podruĉjima u kojima je pruţena pravna pomoć, vrsti pravne pomoći, te drugim pitanjima od znaĉaja za izvješćivanje o radu iz podruĉja pruţanja besplatne pravne pomoći.X. NADZOR I KONTROLA KVALITETEĈlanak 39.(Nadzor nad primjenom Zakona)Nadzor nad primjenom ovog Zakona provodi Ministarstvo pravosuĊa i uprave Ţupanije Posavske.Ĉlanak 40.(Kontrola kvalitete koju vrši direktor Zavoda)(1)Direktor Zavoda vodi brigu o struĉnomi savjesnom pruţanju besplatne pravne pomoći od strane pravnih zastupnika.(2)U sluĉaju nestruĉnog i nesavjesnog pruţanja pravne pomoći, odnosno opravdanih prituţbi graĊana, direktor je duţan poduzeti mjere predviĊene zakonom radi otklanjanja nepravilnosti iutvrĊivanja odgovornosti pravnog zastupnika.(3)Korisnik besplatne pravne pomoći ima pravo u sluĉaju nestruĉnog i nesavjesnog pruţanja pravne pomoći podnijeti prituţbu direktoru Zavoda.Ĉlanak 41.(Kontrola kvalitete koju vrši tijelo pred kojim se vodi postupak)U sluĉaju nestruĉnog i nesavjesnog pruţanja besplatne pravne pomoći, tijelo pred kojim se vodi postupak duţno je na to upozoriti pravnog zastupnika i o tome sastaviti sluţbenu zabilješku u spisu, kao i o nestruĉnom i nesavjesnom postupanju pravnog zastupnika pismeno upozoriti direktora Zavoda i korisnika. XI. KAZNENE I PREKRŠAJNE ODREDBEĈlanak 42.(Prekršajna odgovornost)(1)Zabranjena je i kaţnjiva svaka radnja kojom se dovode do diskriminacije osobe koje traţe besplatnu pravnu pomoć.(2)Sankcioniranje poĉinitelja djela iz stavka (1) ovog ĉlanka vrši se prema Zakonu o zabrani diskriminacije („Sluţbeni glasnik BiH“ broj 59/09 i 66/16).Ĉlanak 43.(Disciplinska i kaznena odgovornost)(1)Pravni zastupnici podlijeţu disciplinskoj odgovornosti za povredu odredaba ovog Zakona u skladu s odredbama Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima u tijelima drţavne sluţbe u Ţupaniji Posavskoj („Narodne novine Ţupanije Posavske, broj: 9/13, 11/13, 2/14, 6/17).(2)Ukoliko povrede odredaba iz stavka (1) ovog ĉlanka predstavljaju kazneno djelo, kazneno gonjenje i sankcioniranje poĉinitelja djela iz stavka (1) ovog ĉlanka vrši se prema odgovarajućim odredbama kaznenog zakona.XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBEĈlanak 44.(Podzakonski akti)Pravilnik o naĉinu voĊenja i sadrţaja evidencije o pruţenoj pravnoj pomoći, obrazac zahtjeva za ostvarivanjem prava na besplatnu pravnu pomoć, obrazac izjave o dopuštenju uvida u podatke o imovini korisnika i punoljetnih ĉlanova njegovog domaćinstva, donosi ministar u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.Ĉlanak 45.(Prestanak vaţenja Zakona)Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje vaţiti Zakon o pruţanju pravne pomoći ( „Narodne novine Ţupanije Posavske“, broj: 3/10, 1/12 i 2/13). Ĉlanak 46.(Stupanje na snagu Zakona)Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Narodnim novinama Ţupanije Posavske
Zakon o javno-privatnom partnerstvu USK Unsko-sanski kanton Službeni glasnik USK 15/20 09.06.2020 javno-privatno partnerstvo,partnerstvo
Zakon o dopuni Zakona o koncesijama SBK Srednjobosanski kanton Službene novine SBK 07/20 03.06.2020 SN SBK 10/21, SN SBK 09/15, SN SBK 06/13, SN BPK 08/09 koncesije
Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica SBK Srednjobosanski kanton Službene novine SBK 07/20 03.06.2020
Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa (COVID-19) i podrški ekonomiji na području HNK Hercegovačko-neretvanski kanton Službene novine HNK 03/20 01.06.2020 covid,koronavirus,epidemija,hnk,ekonomija
Zakon o izmjenama zakona o administrativnim taksama s tarifom administrativnih taksi HNK Hercegovačko-neretvanski kanton Službene novine HNK 03/20 01.06.2020 SN HNK 12/16, SN HNK 02/13 takse,administrativne takse,tarifa
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 08/20 01.06.2020 SN TK 14/22, SN TK 03/21, SN TK 07/17 šume,zakon o šumama
Zakon o dopunama Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 08/20 01.06.2020 SN TK 13/19, SN TK 08/14, SN TK 03/10, SN TK 14/09 porez na imovinu,porez,tk
Zakon o ublažavanju negativnih posljedica uzrokovanih stanjem nesreće BPK Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 05/20 22.05.2020 SN BPK 09/20, SN BPK 08/20 nesreća,posljedice,korona,pandemija,virus Z A K O NO UBLAŽAVANJU NEGATIVNIH POSLJEDICAUZROKOVANIH STANJEM NESREĆEI – OPĆE ODREDBEČlanak 1.(Predmet Zakona)Ovim se Zakonom utvrđuju izv-Godina XXIII–Broj 522. maj/svibanj2020.GORAŽDEAkontacija za II kvartal 2020.godine uključujući i pretplatu za “Službene novine BPK-a Goražde”–40 KM Broj 5 –strana638ori sredstava i način korištenja istih u cilju ublažavanja posljedica uzrokovan-ih proglašenjem stanja nesreće na pod-ručju Bosansko-podrinjskog kantona (u daljnjem tekstu: Kanton). Članak 2.(Cilj Zakona)Cilj donošenja Zakona je stavlja-nje u funkciju novčanih sredstava kao pomoći dodjeljene u vidu subvencije za prevazilaženje posljedica nastalih kao rezultat pandemije korona virusa, te do-nošenje drugih mjera kojima će se ubla-žiti posljedice prirodne nesreće.Članak 3.(Značenje pojmova)Pojmovi koji se koriste u ovom Zakonu imaju sljedeće značenje:a)korisnici subvencije u smislu ovog Zakona su: pravne osobe, odnosno gospodarska društva, izuzev javnih poduzeća, banaka i drugih financijskih organizacija, udruženja, javnih institucija, org-ana uprave, organa i jedinica lo-kalne samouprave, te fizičke os-obe koje samostalno obavljaju re-gistiranu poslovnu djelatnost.b)stanje nesreće u smislu ovog Za-kona je vremenski period važe-nja Odluke o proglašenju stanja nesreće uzrokovanog pojavom koronavirusa (COVlD-19) na po-dručju Federacije Bosne i Herce-govine (,,Službene novine Fede-racije BiH”, broj: 21/20).Članak 4.(Primjena Zakona)(1)Odredbe ovog Zakona odnose se na 22. maj/svibanj 2020.sve poslovne subjete koji ispunjavaju uvjete propisane ovim Zakonom.(2)Ukoliko su drugi zakoni u nadlež-nosti kantona u suprotnosti sa ovim Zakonom primjenjivat će se ovaj Za-kon.II - IZVORI SREDSTAVA ZA SUBVENCIJEČlanak 5.(Izvori sredstava)(1)Sredstva za subvenciju obezbjedit će se u Proračunu Bosansko-podrinjsk-og kantona Goražde za 2020. godinu (u daljem tekstu: Proračun). (2)Strukturu sredstavaiz stavka (1) ov-og članka čine sredstva izdvojena na namjenskim računima Bosansko-po-drinjskog kantona Goražde te sred-stva koja će u rebalansu Proračuna Bosansko-podrinjskog kantona Gor-ažde biti izdvojena iz programa i pr-ojekata koji se neće ili će se djelimi-čno realizirati u 2020. godini i ista će biti locirana na jedinstvenom podra-čunu iz članka 6. ovog Zakona.(3)Sredstva sa podračuna če se koristiti isključivo za namjene saniranja zdra-vstvenih, socijalnih i ekonomskih posljedica proglašenja stanjanesreće i odluku o visini i prenamjeni odob-renih sredstava sa pojedinih podra-čuna donosi Vlada Bosansko-podri-njskog kantona Goražde.(4)Ne postoji obaveza vraćanja namjen-skih sredstva utrošenih na ovaj nač-in na posebne podračune u Proraču-nu Bosansko-podrinjskogkantona Go-ražde. 22. maj/svibanj 2020.Članak 6.(Planiranje i odobravanje sredstava)(1)Sredstva za subvenciju korisnicima subvencije planiraju se na posebnom podračunu u okviru Jedinstvenog računa trezora Kantona, te u Prora-čunu u okviru razdjela 11, Vlade Bo-sansko-podrinjskog kantona Goraž-de, na posebnim ekonomskim kodo-vima: - subvencije poduzetništvu i obrtu gospodarskim poduzećima i po-duzetnicima - tekući transfer za zdravstvo- tekući transfer pojedicima. (2)Odluke o dodjeli sredstava izstavka (1) ovog članka donosi Vlada Bosan-sko-podrinjskog kantona Goražde. (3)Visina sredstava za subvencioniranje iznosit će do 3% Proračuna Bosans-ko-podrinjskog kantona Goražde.III - OBLIK SUBVENCIJEČlanak 7.(Oblik subvencije)(1)Sredstva za subvenciju korisnicima subvencije, mogu biti odobrena u obliku isplate određenog iznosa, ma-ksimalno do visine minimalne neto plaće po svakom radniku, počevši od obračuna i isplate neto plaće za travanj 2020. godine i svaki naredni mjesec, uključujući i obračun i ispla-tu plaća i za mjesec nakon prestanka stanja nesreće, bez obzira na iznos isplaćene neto plaće od strane poslo-davca.Broj 5 –strana 639(2)Isplata određenog iznosa, maksimal-no do visine minimalne neto plaće u smislu stavka (1) ovog članka podra-zumijeva da, nakon što porezni obv-eznik izvrši obračun i isplatu neto plaće radnika sa pripadajućim pore-zima i doprinosima, ostvaruje pravo na refundaciju obračunate i isplaće-ne neto plaće u određenom iznosu maksimalno do visine minimalne neto plaće iz sredstava Proračuna.(3)Odluku o utvrđivanju određenog iz-nosa, maksimalno do visine minima-lne neto plaće u smislu ovog članka donosi Vlada Kantona, na prijedlog Ministarstva financija, pojedinačno za svaki mjesec za koji se ostvaruje pravo na subvenciju.(4)Sredstva izdvojena po ovom Zakonu mogu se koristiti i na način subven-cioniranja kamata za korisnike u slu-čaju da Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde napravi takav ara-nžman sa nekom od poslovnih bana-ka.IV - UVJETI I NAČIN ZA DODJELU SUBVENCIJAČlanak 8.(Uvjeti za dodjelu subvencija)Korisnik subvencije obvezan je ispunjavati sljedeće uvjete:a)da ima sjedište na području Kan-tona, što se dokazuje ovjerenom preslikom izvoda iz sudskog re-gistra za pravne osobe ili rješenj-em o registraciji od nadležnog gradskog/općinskog organa za fizičke osobe/obrtnici, Broj 5 –strana 640b)da je porezni obveznik zaključno sa veljačom 2020. godine obraču-nao i isplatio plaće sa pripadaju-ćim porezima i doprinosima, što se dokazuje uvjerenjem nadležne Porezne uprave ili da ima izmi-rene obaveze po temelju sporaz-uma sa nadležnom Poreznom upravom o izmirenju duga po te-melju poreza i doprinosa, kao i oni na koje se odnose federalni propisi o financijskoj konsolida-cijic)da im je zabranjeno obavljanjedjelatnosti naredbama štabova civilne zaštite,d)da je zadržan broj prijavljenih ra-dnika na dan 29.02.2020. godine, osim onih radnika kojima je iste-kao ugovor o radu i/ili koji su sporazumno prekinuli radni od-nos.Članak 9.(Način za dodjelu subvencije)(1)Postupak dodjele subvencije iz član-ka 8. ovog Zakona vrši Ministarstvo za gospodarstvo Bosansko-podrinj-skog kantona Goražde po prethodno utvrđenim procedurama.(2)Konačnu odluku o korisnicima sub-vencije i visini iste na prijedlog Mini-starstva za gospodarstvo donosi Vla-da Bosansko-podrinjskogkantona Go-ražde.(3)Postupak, kriterijume i način dodjele sredstava sa podračuna, koja su pla-nirana za saniranje zdravstvenih i socijalnih posljedica proglašenja sta-nja nesreće, utvrdit će svojom odluk- 22. maj/svibanj 2020.om Vlada Kantona na prijedlog Min-istarstva za socijalnu politiku, zdrav-stvo, raseljene osobe i izbjeglice.V - IZVJEŠTAVANJEČlanak 10.(Izvještavanje o utrošku sredstava)Korisnici subvencije obvezni su dodijeljena sredstva koristiti namjenski i dostaviti izviješće o utrošku odobrenih sredstava, u roku od 15 dana od dana doznačavanja sredstava na transakcijski račun korisnika subvencije.VI - NADZORČlanak 11.(Inspekcijski nadzor)Inspekcijski nadzor zakonitosti, blagovremenosti i namjenskog korište-nja sredstva odobrenih na temelju ovog Zakona obavlja nadležna proračunska inspekcija.VII - KAZNENE ODREDBEČlanak 12.(Prekršajna odgovornost)(1)Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 KM do 20.000 KM bit će kaž-njena za prekršaj odgovorna osoba korisnika subvencije ili druga odgo-vorna osoba ako odobrena sredstva iskoristi suprotno namjeni utvrđenoj člankom 7. stavak (1) ovog Zakona.(2)Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 KM do 10.000 KM bit će kaž- 22. maj/svibanj 2020.njena za prekršaj odgovorna osoba korisnika subvencije ili druga odgo-vorna osoba ako u roku utvrđenom u članku 10. ovog Zakona ne dostavi izviješće o utrošku odobrenih sredst-ava.
Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo Kanton Sarajevo Službene novine KS 18/20 14.05.2020 SN KS 12/21 ks,ekonomske posljedice,koronavirus ZAKON O UBLAŽAVANJU NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA I UŠTEDAMA U KANTONU SARAJEVO DIO PRVI - OPĆA ODREDBA Član 1. (Predmet) Ovim zakonom propisuju se uslovi i način pomoći privrednim subjektima pogođenim koronavirusom, ukidanje plaćanja administrativne takse, sudske takse za upise privrednog društava u sudski registar i plaćanje takse u stečajnom postupku, komunalne takse za istaknutu firmu kada privredno društvo ili fizičko lice koje obavlja samostalnu djelatnost prvi put pokreće privrednu ili uslužnu djelatnost, turističke takse, naknade za općekorisne funkcije šuma, naknade za rad predsjednika i članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo (u daljenjem tekstu: Kanton), kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton, period S L U Ž B E N E N O V I N E Četvrtak, 14. 5. 2020. KANTONA SARAJEVO Broj 18 - Strana 265 neplaćanja ovih prihoda, odgoda primjene propisa kojima se uređuje namjensko korištenje prihoda, uštede u Budžetu Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Budžet), donošenje programa kratkoročnih i srednjoročnih mjera od značaja za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica na privredu u Kantonu izazvanih coronavirusom (COVID–19) i usklađivanje programa Vlade Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Vlada). DIO DRUGI - MJERE ZA UBLAŽAVANJE NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA Član 2. (Sufinansiranje isplate minimalne plaće) (1) Vlada će osigurat finansiranje cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće na nivou Federacije Bosne i Hercegovine za mjesec april i maj 2020. godine za djelatnosti kojima je naredbama štabova civilne zaštite zabranjen rad, odnosno rad onemogućen ili znatno otežan zbog posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa. (2) Vlada će na prijedlog Ministarstva privrede Kantona najkasnije u roku od deset dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti provedbeni akt iz stava (1) ovog člana. Član 3. (Kreditno-garantni fond) (1) Ovim zakonom uspostavlja se Kreditno-garantni fond (u daljnjem tekstu: Fond) na osnovu kojeg će, u ime i za račun Kantona garancije izdavati Banka/e partneri. (2) Inicijalna sredstva za osnivanje i funkcioniranje Fonda će se osigurati u Budžetu u skladu sa budžetskim mogućnostima iz izvora: budžetski prihodi, primici i donatorska sredstva. (3) Vlada je dužna Skupštini Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Skupština) dostavljati izvještaj o upravljanju Fondom zajedno sa izvještajem o izvršavanju Budžeta. (4) Vlada će na prijedlog Ministarstva finansija Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo finansija) propisati način finansiranja, održavanja i upravljanja Fondom, ograničenja i uslove izdavanja garancija i druge pojedinosti od značaja za funkcionisanje Fonda. (5) Banka partner ili više njih će biti odabrana javnim pozivom na osnovu kriterija koje utvrdi Vlada. Član 4. (Ukidanje plaćanja administrativne takse) Ukida se obaveza plaćanja administrativne takse za spise i radnje kod organa uprave i pravnih lica koja imaju javna ovlaštenja na području Kantona. Član 5. (Ukidanje plaćanja sudske takse) Ukida se obaveza plaćanja sudske takse za prijavu upisa privrednog društva u sudski registar, za rješenje o upisu osnivanja privrednog društva i dijela privrednog društva u sudski registar, za rješenje o upisu u sudski registar kada se više privrednih društava pripaja u jedno privredno društvo, za rješenje o upisu ovlaštenog lica za zastupanje privrednog društva u sudski registar, za zahtjev i rješenje o brisanju privrednog društva iz sudskog registra, za prijedlog da se otvori postupak stečaja ili likvidacije i za prijavu povjerilaca u postupku stečaja ili likvidacije. Član 6. (Ukidanje plaćanja komunalne takse za istaknutu firmu) Ukida se obaveza plaćanja komunalne takse za istaknutu firmu za privredna društva i fizička lica koja obavljaju samostalnu djelatnost, a koja prvi put pokreću privrednu ili uslužnu djelatnost. Član 7. (Ukidanje plaćanja turističke članarine) Ukida se obaveza plaćanja članarine Turističkoj zajednici Kantona. Član 8. (Ukidanje plaćanja naknade za općekorisne funkcije šuma) Ukida se obaveza plaćanja naknade za općekorisne funkcije šuma. Član 9. (Ukidanje plaćanja naknade za rad predsjednika i članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton) Ukida se plaćanje naknada za rad predsjednika i članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton, utvrđenih Uredbom o određivanju visine plaća i naknada organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 41/16, 46/16, 5/17, 50/17 i 53/17) i drugim aktima Vlade. Član 10. (Period neplaćanja) Takse, članarina i naknade iz čl. 4., 5., 6., 7., 8. i 9. ovog zakona neće se plaćati u periodu od dana stupanja na snagu ovog zakona i 60 dana po prestanku nesreće uzrokovane pojavom coronavirusa (COVID-19) (u daljnjem tekstu: nesreća). Član 11. (Odgoda primjene propisa) (1) U periodu dok traje stanje nesreće i 180 dana po prestanku nesreće odredbe propisa donesenih na nivou Kantona kojima je uređeno namjensko korištenje sredstava Kantona, Grada Sarajeva i općina u Kantonu, neće se primjenjivati. (2) Sredstva iz stava (1) ovog člana mogu se trošiti za saniranje zdravstvenih i socijalno-ekonomskih posljedica izazvanih nesrećom. (3) Odluku o prenamjeni sredstava iz stava (1) ovog člana donosi Vlada, gradonačelnik i načelnik općine. DIO TREĆI - UŠTEDE U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO Član 12. (Uštede u Budžetu) (1) U svrhu uravnoteženja Budžeta ukidaju se sredstva za reprezentacije, stručna obrazovanja, putne troškove, ugovore o djelu, ugovore o privremenim i povremenim poslovima i naknade za rad u komisijama, stručnim i drugim tijelima, osim naknada za rad vanjskim članovima. (2) U svrhu uravnoteženja Budžeta umanjuju se sredstva za energiju, komunikaciju i komumalne usluge, nabavku materijala i sitnog inventara, prevoz i gorivo, ugovorene usluge, transfere pojedincima, transfere neprofitnim organizacijama, ostale transfere, druge tekuće rashode, kapitalne transfere i druge rashode. (3) Obavezuje se Vlada da sa reprezentativnim sindikatom nastavi socijalni dijalog sa ciljem pronalaženja rješenja za dodatnu podršku privrednim subjektima pogođenim negativnim posljedicama izazvanim nesrećom. (4) Izuzetno od st. (1) i (2) ovog člana Vlada Kantona može donijeti posebnu odluku. (5) Odgađa se donošenje propisa i akata iz nadležnosti Kantona koji proizvode dodatne fiskalne efekte na Budžet. S L U Ž B E N E N O V I N E Broj 18 - Strana 266 KANTONA SARAJEVO Četvrtak, 14. 5. 2020. DIO ČETVRTI- PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 13. (Donošenje programa) Vlada će u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti program kratkoročnih i srednjoročnih mjera od značaja za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica na privredu u Kantonu Sarajevo izazvanih coronavirusom (COVID- 19). Član 14. (Usklađivanje programa) Vlada će svoje programe iz oblasti ekonomije, zdravstva i socijalne zaštite uskladiti sa ciljevima ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica u Kantonu, izazvanih nesrećom. Član 15. (Primjena) Ukoliko su drugi zakoni ili podzakonski akti u suprotnosti sa ovim zakonom, primjenjivat će se ovaj zakon. Član 16. (Uspostava Registra) U cilju transparentnosti i uvida u prikupljena i raspoređena sredstva Vlada će uspostaviti Registar i objaviti ga na web stranici Vlade
Zakon o subvenciji za ublažavanj posljedica uzrokovanih stanjem nesreće TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 06/20 09.05.2020 subvencije,nesreća,tk
Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom bolesti koronavirusa (Covid-19) na području ZHK Zapadnohercegovački kanton Službene novine ZHK 09/20 29.04.2020 koronavirus,covid,ekonomija ZAKON O UBLAŽAVANJU NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA IZAZVANIH PANDEMIJOM BOLESTI KORONAVIRUSA (COVID-19) NA PODRUČJU ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE I ODRŽANJU STABILNOSTI PRORAČUNA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE Članak 1. (Predmet Zakona) Ovim Zakonom utvrđuju se mjere pomoći gospodarstvu na području Županije Zapadnohercegovačke s ciljem smanjenja negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom bolesti koronavirusa (COVID – 19), te mjere za održanje stabilnosti Proračuna Županije Zapadnohercegovačke. Članak 2. (Primjena zakona) Odredbe ovog Zakona imaju prioritet primjene nad odredbama drugih zakona i propisa. Članak 3. (Oslobađanje obveze plaćanja poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u ugostiteljstvu) Pravna osoba i samostalni gospodarstvenik koji pruža ugostiteljske usluge u Županiji Zapadnohercegovačkoj oslobađa se obveze plaćanja poreza na potrošnju alkoholnih pića, piva, svih bezalkoholnih pića i mineralnih voda, kave i čaja, tokom razdoblja trajanja nesreće proglašene Odlukom o proglašenju stanja nesreće na području Županije Zapadnohercegovačke prouzrokovane neposrednom opasnošću od pojave koronavirusa (COVID- 19) (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, broj:7/20) (u daljnjem tekstu: stanje nesreće) i 90 dana od dana prestanka stanja nesreće. Članak 4. (Oslobađanje plaćanja dijela tekuće (godišnje) koncesijske naknade) (1) Koncesionari koji na dan stupanja na snagu ovog zakona imaju sklopljen ugovor o koncesiji u kojima je Vlada Županije Zapadnohercegovačke koncesor, oslobađaju se plaćanja dijela tekuće (godišnje) koncesijske naknade za korištenje koja se izražava u postotcima i odnosi se na godišnji bruto prihod nastao korištenjem javnih dobara, prirodnih bogatstava ili pružanja usluga ili po jedinici mjere-tona, m³, m² i litra i naknade za zauzetu površinu (ha). (2) Oslobađanje plaćanja naknade iz stavka (1) ovog članka vrši se za 2020. godinu u visini od 100 % naknade koja čini prihod Proračuna Županije Zapadnohercegovačke, odnosno 50 % ukupno propisane naknade. Članak 5. (Oslobađanje plaćanja zakupnine za zakup šumskog zemljišta) (1) Zakupoprimci koji na dan stupanja na snagu ovog zakona imaju sklopljen ugovor o zakupu šumskog zemljišta s Ministarstvom gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke kao Zakupodavcem, oslobađaju se plaćanja zakupnine na godišnjoj razini. (2) Oslobađanje plaćanja zakupnine iz stavka (1) ovog članka odnosi se na 2020. godinu. Članak 6. (Umanjenje plaća) (1) Osnovica za izračun bruto plaće izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija u institucijama vlasti u Županiji Zapadnohercegovačkoj za mjesece svibanj i lipanj 2020. godine umanjuje se u iznosu od 20 %. (2) Osnovica za izračun bruto plaće državnih službenika i namještenika u tijelima uprave Županije Zapadnohercegovačke, savjetnika u institucijama vlasti Županije Zapadnohercegovačke, uposlenika u školama koje su korisnici Proračuna Županije Zapadnohercegovačke i ostalih uposlenika korisnika Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za mjesece svibanj i lipanj 2020. godine umanjuje se u iznosu od 10 %. (3) Bruto plaće uposlenika u izvanproračunskim fondovima, javnim ustanovama, agencijama i drugim pravnim osobama čiji je osnivač Županija Zapadnohercegovačka ili Županija Zapadnohercegovačka vrši upravljačka prava, za mjesece svibanj i lipanj 2020. godine umanjuje se u iznosu od 10 %. (4) Visina plaće obračunata prema odredbama ovog članka ne može biti niža od 70 % prosječne neto plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine po posljednjem objavljenom statističkom podatku Federalnog zavoda za statistiku. (5) Odredbe ovog članka ne odnose se na policijske službenike Županije Zapadnohercegovačke, uposlenike u Domovima zdravlja u Županiji Zapadnohercegovačkoj, djelatnike Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke i Uprave za civilnu zaštitu Županije Zapadnohercegovačke. Članak 7. (Ukidanje naknada za rad upravljačkih tijela) Članovima nadzornih odbora, upravnih odbora, SRIJEDA 29. TRAVNJA 2020. NARODNE NOVINE STRANICA 279 - BROJ 9 Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E upravnih vijeća i drugim kolektivnim upravljačkim tijelima koje imenuje Skupština Županije Zapadnohercegovačke ili Vlada Županije Zapadnohercegovačke, ukida se naknada za rad za mjesece svibanj i lipanj 2020. godine. Članak 8. (Korištenje sredstava) (1) Novčana sredstva ostvarena umanjenjem plaća iz članka 6. stavka (1) i (2) ovog Zakona iskoristiti će se za održavanje stabilnosti i pravovremenih isplata porodiljskih naknada, prijenosa za štićenike i drugih socijalnih davanja na dostignutoj razini, a čija plaćanja se vrše iz Proračuna Županije Zapadnohercegovačke. (2) Novčana sredstva umanjenjem plaća iz članka 6. stavka (3) ovoga Zakona i novčanih naknada iz članka 7. ovoga Zakona iskoristiti će se za financijsku stabilnost izvanproračunskih fondova, javnih ustanova, agencija i drugih pravnih osoba čiji je osnivač Županija Zapadnohercegovačka ili Županija Zapadnohercegovačka vrši upravljačka prava. Članak 9. (Financiranje najniže neto plaće) Vlada Županije Zapadnohercegovačke osigurati će financiranje najniže neto plaće na razini Federacije Bosne i Hercegovine za mjesece travanj i svibanj 2020. godine za djelatnosti kojima je zapovijedima Županijskog stožera civilne zaštite zabranjen rad, odnosno rad onemogućen ili znatno otežan zbog posljedice uzrokvanih pandemijom COVID-19. Članak 10. (Obveza donošenja provedbenih akata) (1) Vlada Županije Zapadnohercegovačke i koncesionari će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona sklopit anekse ugovora o koncesiji kojim će regulirati međusobne odnose sukladno odredbama članka 4. ovoga Zakona. (2) Vlada Županije Zapadnohercegovačke će u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona uskladiti Uredbu o uvjetima i načinu davanja u zakup šumskog zemljišta u državnom vlasništvu i zasnivanju prava služnosti („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, broj: 24/17 i 14/18) s odredbama članka 5. ovoga Zakona. (3) Vlada Županije Zapadnohercegovačke će u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona donijeti provedbene akte kojim će se izvršiti umanjenje plaća iz članka 6. stavak (1) i (2) ovoga Zakona. (4) Rukovoditelji pravnih osoba i njihove upravljačke strukture će u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti provedbene akte kojim će se izvršiti umanjenje plaća iz članka 6. stavak (3) ovoga Zakona. (5) Nadležna tijela izvanproračunskih fondova, javnih ustanovama, agencija i drugih pravnih osoba čiji je osnivač Županija Zapadnohercegovačka ili Županija Zapadnohercegovačka vrši upravljačka prava u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti će provedbene akte kojim će se izvršiti ukidanje naknada iz članka 7. ovoga Zakona. (6) Vlada Županije Zapadnohercegovačke na prijedlog Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke će u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti provedbeni akt iz članka 9. ovoga Zakona.
Zakon o turističkim zajednicama SBK Srednjobosanski kanton Službene novine SBK 03/20 17.04.2020 turističke zajednice,turizam,sbk
Zakon o dopuni Zakona o poticanju razvoja male privrede ZDK Zeničko-dobojski kanton Službene novine ZDK 07/20 13.04.2020 SN ZDK 07/16 mala privreda ZAKON o dopuni Zakona o poticanju razvoja male privredeĈlan 1.(Novi ĉlan 10a.)U Zakonu o poticanju razvoja male privrede („Sluţbene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/16) iza člana 10. dodaje se novi član 10a., koji glasi:„Ĉlan 10a.(Izuzetne okolnosti)(1)U izuzetnim okolnostima nastalim usljed stanja prirodne nesreće, epidemije, pandemije, elementarne nepogode, finansijska sredstva Ministarstva za privredu namijenjena za poticanje razvoja male privrede se mogu koristiti za pomoć i saniranje nastalih posljedica u poslovanju male privrede, a kao vid poticaja privredi na području Zeničko-dobojskog kantona.(2)U slučaju iz stava 1. ovog člana, finansijska sredstva će se koristiti prema programu utroška, odnosno prema aktima koje donosi Vlada na prijedlog Ministarstva.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni odredaba Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 02/20 03.03.2020 SN TK 13/19, SN TK 08/14, SN TK 04/10, SN TK 03/10, SN TK 14/09 porez na imovinu,pravilnik P R A V I L N I K o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni odredaba Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklonČlanak 1.U Pravilniku o primjeni odredaba Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 4/10) članak 7. mijenja se i glasi: „Porez na imovinu ne plaćaju invalidne osobe za putničke automobile (članak 6. stavak 1. točka 3. Zakona) nabavljene jedan puta u periodu do 5 godina, koji su dužni nadležnom organu za registraciju vozila priložiti i ovjerenu fotokopiju rješenja nadležnog organa za utvrđivanje stupnja invalidnosti.Porez na imovinu ne plaća se na imovinu koja vlasniku služi za obavljanje temeljne djelatnosti (članak 6. stavak 1. točka 5. Zakona), i to: autoprijevoznička djelatnost, taksi djelatnost i auto-škole. Da se radi o temeljnoj djelatnosti porezni obveznici, nadležnom organu za registraciju vozila, pored zahtjeva za registraciju podnose i ovjerenu fotokopiju rješenja o obavljanju djelatnosti kao temeljno zanimanje, odnosno obavještenje o razvrstavanju prema standardnoj klasifikaciji djelatnosti
Zakon o izmjenama Zakona o šumama BPK Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 15/19 26.12.2019 SN BPK 08/22, SN BPK 09/21, SN BPK 14/19, SN BPK 13/19, SN BPK 05/13, SN BPK 04/13 šume,zakon o šumama
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 14/19 24.12.2019 SN TK 19/17 javno-privatno partnerstvo A K O NO IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVUČlan 1.U Zakonu o javno-privatnom partnerstvu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 19/17), u članu 5. iza tačke Broj 14 - Strana 1018SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Utorak, 24. 12. 2019. god.j), dodaju se nove tačke k), l) i m), koje glase:„k) Zainteresovani ponuđač je domaće ili strano privredno društvo koje samostalno ili s drugim privrednim društvima daje ponudu javnom tijelu za izradu i/ili dopunu prijedloga projekta JPP-a u smislu ovoga zakona.l) Tehnička dokumentacija je relevantan izvor podataka za osiguravanje dijela ulaznih podataka za izradu studije opravdanosti odnosno procjenu troškova građenja i/ili rekonstrukcije, procjenu troškova opreme, i troškova investicionog i redovnog održavanja. Tehnička dokumentacija je idejno rješenje, idejni projekat, elaborat, procjena vještaka, i drugi slični dokumenti.m) Nominirani troškovi predstavljaju direktne troškove javnog tijela i/ili zainteresovanog ponuđača povezane sa pripremom prijedloga projekta JPP-a, kao što su rad projektnog tima, angažman konsultanta, izrada tehničke dokumentacije i studije opravdanosti, i slično. Nominirani troškovi su refundirajući i obavezno se uključuju u ukupne životne troškove projekta JPP-a.“Član 2.U članu 6. tačka b) mijenja se i glasi:„b) privatnom partneru se dodjeljuju prava i ovlaštenja potrebna za provođenje projekta JPP, uključujući pravo građenja i koncesije, u skladu sa ugovorom o JPP i posebnim propisom;“Tačka c) briše se.Dosadašnje tačke d) i e) postaju tačke c) i d). Član 3.U članu 12. u stavu (7) iza riječi „sadržaj studije opravdanosti JPP projekta,“ dodaju se riječi „postupak i minimalni sadržaj javnog poziva za izbor zainteresovanog ponuđača,“.Član 4.U članu 13. u stavu (1) tačka d) mijenja se i glasi:„d) priprema tehničke dokumentacije“.Stavovi (2) i (3) mijenjaju se i glase:„(2) Na osnovu prijedloga projekta JPP-a, javno tijelo donosi Odluku o opredijeljenosti za uspostavljanje JPP-a, uz prethodnu saglasnost Vlade Kantona odnosno općinskog/gradskog vijeća.(3) Radi smanjenja rizika koji se mogu javiti u toku pripreme i implementacije projekta JPP-a, javno tijelo reguliše odnose s drugim javnim tijelima koja su u vezi s pružanjem predmetne javne usluge, na samom početku pripreme prijedloga projekta JPP-a.“Iza stava (3) dodaje se novi stav (4), koji glasi:„(4) Međusobna prava i obaveze javna tijela iz stava (3) ovog člana regulišu posebnim ugovorom.“Dosadašnji stav (4) postaje stav (5). Član 5.U članu 14. stav (2) mijenja se i glasi:„(2) Na prijedlog javnog tijela, radno tijelo iz stava (1) ovog člana za projekte JPP iz nadležnosti Kantona imenuje Vlada Kantona, a za projekte JPP iz nadležnosti JLS imenuje gradonačelnik/općinski načelnik.“Član 6.Član 17. mijenja se i glasi:„Član 17. (Priprema tehničke dokumentacije)Tehnička dokumentacija se priprema u skladu sa posebnim propisima u zavisnosti od predmeta projekta JPP.“Član 7.Iza člana 18. dodaje se novi član 18a., koji glasi: „Član 18a.(Učešće privatnog sektora u pripremi prijedloga projekta JPP-a)(1) Javno tijelo može pripremiti prijedlog projekta JPP-a i uz učešće privatnog sektora.(2) Javno tijelo se opredjeljuje za mogućnost iz stava (1) ovog člana u toku pripreme srednjoročnog i godišnjeg plana potencijalnih projekata JPP-a.(3) Odabir zainteresovanog ponuđača provodi se javnim pozivom.(4) Uzajamna prava i obaveze javnog tijela i zainteresovanog ponuđača, kao i odgovarajući dio nominiranih troškova, regulišu se ugovorom između javnog tijela i zainteresovanog ponuđača.(5) Zainteresovani ponuđač mora učestvovati u postupku odabira privatnog partnera na način propisan ovim zakonom i Uredbom.(6) Ukoliko zainteresovani ponuđač iz stava (5) ovog člana ne bude izabran za privatnog partnera, ima pravo na povrat uloženih sredstava za izradu prijedloga projekta JPP u iznosu utvrđenom ugovorom iz stava (4) ovog člana:a) od strane odabranog privatnog partnera, na ime otkupa projektne dokumentacije, ili,b) od strane javnog tijela, ukoliko se studijom opravdanosti dokaže da primjena JPP modela nije u najboljem javnom interesu ili u slučaju da javno tijelo ne pokrene postupak izbora privatnog partnera u rokovima definisanim ugovorom iz stava (4) ovog člana.(7) Postupak objavljivanja i minimalni sadržaj javnog poziva iz stava (3) ovog člana propisan je Uredbom.“Član 8.U članu 26. u tački e) riječi „na godišnjem nivou“ brišu se.Član 9.U članu 31. u stavu (1) riječi „članom 13. stavovima (2) i (4)“ zamjenjuju se riječima „članom 13. stavovima (2) i (5)“
Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o koncesijama HNK Hercegovačko-neretvanski kanton Službene novine HNK 09/19 17.12.2019 SN HNK 01/21, SN HNK 07/16, SN HNK 01/13 koncesije,zakon
Ispravka štamparske greške u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o šumama BPK Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 14/19 10.12.2019 SN BPK 08/22, SN BPK 09/21, SN BPK 15/19, SN BPK 13/19, SN BPK 05/13, SN BPK 04/13 šume,zakon o šumama
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti Posavskog kantona Posavski kanton Narodne novine Županije Posavske 13/19 04.12.2019 NN Županije Posavske 07/09, NN Županije Posavske 05/04 socijalna zaštita ZAKONo izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštitiĈlanak 1.U Zakonu osocijalnoj zaštiti („Narodne novine Ţupanije Posavske“, broj: 5/04 i 7/09) u ĉlanku 12. iza rijeĉi „skrb izvan vlastite obitelji“ stavlja se interpunkcijski znak „ ,“ i dodaju rijeĉi „kućna njega i pomoć u kući, zdravstveno osiguranje.“Ĉlanak 2.U ĉlanku 19. stavak (3) mijenja se i glasi:„ U prihode iz stavka 1. ovog ĉlanka ne uraĉunava se doplatak za pomoć i njegu, ortopedski dodatak, novĉana naknada za tjelesno oštećenje, pod uvjetom da je tjelesno oštećenje pod kojem su stekli navedenu naknadu nastalo prije njihove osamnaeste godine ţivota, nagrade,alimentacije, doplatak za djecu i stipendije.“Ĉlanak 3.Ĉlanak 29.mijenja se i glasi:„Pomoć za uzdrţavanje isplaćuje se mjeseĉno, a pravo se ostvaruje narednog mjeseca od dana podnošenja zahtjeva, odnosno pokretanja postupka po sluţbenoj duţnosti.“Ĉlanak 4.U ĉlanku 65. stavak 3. iza rijeĉi „otuĊiti“ dodaju se rijeĉi „ili pokloniti Ţupaniji Posavskoj“.Ĉlanak 5.Iza ĉlanka 67. dodaju se ĉlanci 67a. i 67b. koji glase:„Ĉlanak 67a.1.Pravo na kućnu njegu i pomoć u kući moţe se odobriti osobi potpuno nesposobnoj za samostalan rad i privreĊivanje, osobi starijoj od 65 godina ţivota i osobi sa trajnim smetnjama u tjelesnom i mentalnom razvoju, kada ta osoba nije u stanju da se sama stara o sebi i ukoliko ne ostvaruje pravo na njegu i pomoć od strane druge osobe.2.Kućna njega i pomoć u kući je organizirano pruţanje raznih usluga, kao što su: prehrana, obavljanje kućnih i drugih potrebnih poslova i odrţavanje osobne higijene za osobe iz prethodnog stavka.3.Usluge kućne njege i pomoći u kući mogu pruţati ustanove socijalne zaštite, vjerske organizacije, humanitarne organizacije, udruge i druge pravne i fiziĉke osobe sa kojima centar za socijalni rad zakljuĉuje ugovor kojim se preciziraju obim usluga, visina naknade i druga prava i obveze ugovornih strana.4.Uvjete i naĉin ostvarivanja prava na kućnu njegu i pomoć u kući utvrĊuju jedinice lokalne samouprave svojim općim aktima.“„Ĉlanak 67b.Pravo na zdravstveno osiguranje imaju:1.Korisnici prava na pomoć za uzdrţavanje,2.Djeca i odrasle osobe smještene u ustanovama socijalne zaštite ili u udomiteljstvu3.Civilne ţrtve rata4.Djeca od roĊenja do polaska u osnovnu školu, osobe nakon navršene 65. godine ţivota, te osobe sa smetnjama u tjelesnom ili mentalnom razvoju,a za koje je izvršena kategorizacija sa 90% i 100% priznaje se pravo na zdravstveno osiguranje, ukoliko to pravo nemogu ostvariti po drugom osnovu.5.Druge osobe u stanju socijalne potrebe, kojima je uslijed posebnih okolnosti potreban odgovarajući oblik zdravstvene zaštite, priznaje se pravo na zdravstveno osiguranje ukoliko to pravo ne mogu ostvariti po drugom osnovu. Sredstva za pravo iz ovog ĉlanka osiguravaju se u proraĉunu Ţupanije Posavske.Bliţe odredbe o postupku i naĉinu ostvarivanja prava na zdravstveno osiguranje uredit Broj 13 04.12.2019. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 703će se pravilnikom koji donosi nadleţni ministar u roku od 90 dana od stupanja na snagu zakona.“Ĉlanak 6.Iza ĉlanka 103. dodaje se ĉlanak 103a. koji glasi:„Ĉlanak 103a.Pravo na udomiteljstvo moţe ostvariti dijete ili odrasla osoba pod uvjetima i na naĉin utvrĊenim Zakonom o udomiteljstvu („Sluţbene novine Federacije BiH“, broj: 19/17)“Ĉlanak 7.Ĉlanak 105. mijenja se i glasi:„ (1) Udomitelj ima pravo na mjeseĉnu naknadu i naknadu za izdrţavanje udomljenika,(2) Visinu naknada iz stavka 1. ovog ĉlanka s obzirom na broj udomljenika, vrstu udomiteljstva i potrebe udomljenika uredit će se pravilnikom koji donosi nadleţni ministar roku od 90 dana od stupanja na snagu zako
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti Posavskog kantona Posavski kanton Narodne novine Županije Posavske 13/19 04.12.2019 NN Županije Posavske 01/13, NN Županije Posavske 06/03 zdravstvena zaštita ZAKONo izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštitiĈlanak 1.U Zakonu o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine Ţupanije Posavske”, broj: 6/03 i 1/13) ĉlanak 1. mijenja se i glasi:„Ovim zakonom ureĊuju se naĉela, mjere, naĉin organiziranja i provoĊenja zdravstvene zaštite, nositelji društvene brige za zdravlje stanovništva, prava i obveze osoba u korištenju zdravstvene zaštite, te sadrţaj, naĉin obavljanja i nadzor nad obavljanjemzdravstvene zaštite na podruĉju Ţupanije Posavske (u daljnjem tekstu: Ţupanija)“. Ĉlanak 2.Ĉlanak 2. mijenja se i glasi:„ Zdravstvena zaštita, u smislu ovoga zakona, obuhvata sustav društvenih, skupnih i individualnih mjera, usluga i aktivnosti za oĉuvanje i unapreĊenje zdravlja, spreĉavanje bolesti, rano otkrivanje bolesti, pravodobno lijeĉenje, te zdravstvenu njegu i rehabilitaciju, kao i primjenu zdravstvenih tehnologija.Zdravstvenu zaštitu iz stavka 1. ovoga ĉlanka, u okviru zdravstvenih ustanova i privatnih praksi, pruţaju zdravstveni djelatnici i zdravstveni suradnici, primjenom suvremenih medicinskih postupaka i tehnologija, te praćenjem dostignuća u razvitku medicinske znanosti“. Ĉlanak 3.Ĉlanak 7. mijenja se i glasi: „ Društvena briga za zdravlje na razini Ţupanije obuhvata mjere za osiguranje i provoĊenje zdravstvene zaštite od interesa za graĊane na podruĉju Ţupanije, i to: -donošenje zakona i podzakonskih akata iz mjerodavnosti Ţupanije,-ureĊenje i voĊenje zdravstvene politike i provoĊenje reforme iz oblasti zdravstva od interesa za podruĉje Ţupanije,-praćenje zdravstvenog stanja stanovništva i rada zdravstvenih ustanova na podruĉju Ţupanije, kao i staranje o provoĊenju utvrĊenih prioriteta u zdravstvenoj zaštiti,-donošenje strateškog plana zdravstvene zaštite za podruĉje Ţupanije,-stvaranje uvjeta za pristupaĉnost i ujednaĉenost korištenja primarne i sekundarne zdravstvene zaštite na podruĉju Ţupanije,-uspostava sustava poboljšanja kvalitete i sigurnosti zdravstvene zaštite,-osiguravanje palijativne njege za neizljeĉivo bolesne, odnosno umiruće u suradnji sa ustanovama iz oblasti socijalne skrbi, karitativnim i drugim udrugama i pojedincima,-planiranje i osiguravanje ţupanijskog programa za oĉuvanje i zaštitu zdravlja od zagaĊenog ţivotnog okoliša što je prouzroĉeno štetnim i opasnim tvarima u zraku, vodi i zemljištu, odlaganjem otpadnih tvari, opasnih kemikalija, izvorima jonizirajućih i nejonizirajućih zraĉenja, bukom i vibracijama na svome teritoriju, kao i vršenjem sustavnih ispitivanja ţivotnih namirnica, predmeta opće uporabe, mineralnih Stranica | 704NARODNE NOVINE Županije Posavske04.12.2019. Broj 13voda za piće, vode za piće i drugih voda koje sluţe za proizvodnju i preradu ţivotnih namirnica i sanitarno-higijenske i rekreativne potrebe, radi utvrĊivanja njihovezdravstvene i higijenske ispravnosti i propisane kvalitete od interesa za Ţupaniju, sukladno programu mjera koje donosi Vlada Ţupanije, na prijedlog Ţupanijskog ministra zdravstva i Ţupanijskog ministra mjeredavnog za zaštitu okoliša,-provoĊenje epidemiološke, zdravstveno –statistiĉke, socijalno-medicinske i zdravstveno –ekološke djelatnosti, te unapreĊenje zdravlja i prevenciju bolesti na podruĉju Ţupanije,-provoĊenje mjera zaštite stanovništva od zaraznih bolesti iz svoje mjerodavnosti sukladno propisima o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti,-sprjeĉavanje pojave ovisnosti i lijeĉenje s ciljem suzbijanja teţih posljedica po zdravlje ovisnika,-ostvarivanje prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja sukladno propisima o zdravstvenom osiguranju, te praćenje provoĊenja, zaštita i unapreĊenje tih prava,-organizaciju i rad mrtvozorniĉke sluţbe,-suradnja sa humanitarnim i struĉnim organizacijama, savezima, komorama i udrugama na poslovima razvitka zdravstvene zaštite na svome podruĉju.Financijska sredstva, za investicijsko i tekuće odrţavanje Ţupanijske bolnice u Orašju i Zavoda za javno zdravstvo Ţupanije osiguravaju se iz Proraĉuna Ţupanije –Odlukama Vlade Ţupanije. Odluke iz stavka 2. ovoga ĉlanka donosiVlada Ţupanije na prijedlog Ţupanijskog ministra zdravstva.Minimalni iznos izdvajanja sredstava iz Proraĉuna Ţupanije ne moţe biti manji od 5% iznosa ukupnih rashoda Ţupanijske bolnice u Orašju, odnosno 5% iznosa ukupnih rashoda Zavoda za javno zdravstvo Ţupanije iz prethodne godine.Ţupanija moţe donijeti posebne programe zdravstvene zaštite za pojedine kategorije stanovništva, odnosno vrste bolesti koje su specifiĉne za Ţupaniju, a za koje nije donijet poseban program zdravstvene zaštite na federalnoj razini sukladno svojim mogućnostima, te utvrditi cijene tih pojedinaĉnih usluga, odnosno programa.“Ĉlanak 4.Ĉlanak 8.mijenja se i glasi:„Društvena briga za zdravlje na razini općine obuhvata ocjenjivanje rada zdravstvenih ustanova i kvaliteta zdravstvenih usluga, kao i osiguranje finansijskih sredstava za unapreĊenje njihovog rada i kvalitete zdravstvenih usluga sukladno potrebama stanovništva i mogućnostima jedinice lokalne samouprave.Društvena briga iz stava 1. ovoga ĉlanka ostvaruje se kroz osnivanje zdravstvenog vijeća na raziniopćine koje planira i evaluira provoĊenje zdravstvene zaštite na podruĉju jedinice lokalne samouprave, dajemišljenje na planove i programe zdravstvene zaštite za podruĉje lokalne samouprave, predlaţe mjere za poboljšanje dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite, prati povrede prava pacijenata i poduzima mjere za unapreĊenje tih prava na svom podruĉju, te obavlja i druge poslove i zadaće u skladu sa propisima o pravima, obavezma i odgovornostima pacijenata.Broj ĉlanova zdravstvenog vijeća odreĊuje se statutom općine.U radu vijeća iz stavka 2. ovoga ĉlanka sudjeluju, u pravilu, predstavnici jedinice lokalne samouprave, pacijenata, mladih, komora iz oblasti zdravstva, struĉnih udruga, udruga za zaštitu prava pacijenata, sindikata, zdravstvenih ustanova odnosno privatnih praksi, crvenog kriţa s podruĉja jedinice lokalne samouprave.Financijska sredstva, za investicijsko i tekuće odrţavanje doma zdravlja osiguravaju se iz proraĉuna osnivaĉa –Odlukom Općinskog vijeća. Odluku iz stavka 5. ovoga ĉlanka donosi Općinsko vijeće, na prijedlog Općinskog naĉelnika.Minimalni iznos izdvajanja sredstava iz stavka 6. ovoga ĉlanka ne moţe biti manji od 5% iznosa ukupnih rashoda doma zdravlja iz prethodne godine“.Ĉlanak 5.Iza ĉlanka 14. dodaju se ĉlanci 14a., 14b., 14c. i 14d. koji glase: „Ĉlanak 14 a.Naĉelo praviĉnosti zdravstvene zaštite ostvarujese zabranom diskriminacije prilikom pruţanja zdravstvene zaštite po osnovu rase, spola, starosti, nacionalne pripadnosti, socijalnog porijekla, vjeroispovijesti, politiĉkog ili drugog uvjerenja, seksualne orijentacije, imovinskog stanja, kulture, jezika, vrste bolesti, psihiĉkog ili fiziĉkog invaliditeta.“„Ĉlanak 14 b.Naĉelo solidarnosti u zdravstvenoj zaštiti se ostvaruje organizacijom sustava zdravstvenog osiguranja u kojem su svi graĊani obuhvaćeni zdravstvenom zaštitom i u kojem bogati suosjećaju sa siromašnim, mladi sa starim, zdravi sa bolesnim i pojedinci sa obiteljima.“ Broj 13 04.12.2019. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 705„Ĉlanak 14 c.„Naĉelo stalnog unapreĊenja kvaliteta zdravstvene zaštite ostvaruje se mjerama i aktivnostima kojima se u skladu sa suvremenim dostignućima medicinske nauke i prakse povećavaju mogućnosti povoljnog ishoda i smanjivanje rizika i drugih neţeljenih posljedica po zdravlje i zdravstveno stanje pojedinca i zajednice u cjelini.“„Ĉlanak 14 d.„Naĉelo uĉinkovitosti zdravstvene zaštite ostvaruje se postizanjem najboljih mogućih rezultata u odnosu na raspoloţive resurse u zdravstvu, odnosno postizanjem najviše razine zdravstvene zaštite, uz racionalno korištenje raspoloţivih resursa.“Ĉlanak 6.Ĉlanak 18. mijenja se i glasi:„Zdravstvena djelatnost predstavlja organizirano pruţanje zdravstvene zaštite kroz rad zdravstvenih djelatnika i zdravstvenih suradnika u okviru zdravstvenih ustanova odnosno privatne prakse sukladno struĉno-medicinskoj doktrini i uz uporabu zdravstvene tehnologije.Zdravstvena djelatnost se provodi kao primarna, specijalistiĉko –konzultativna i bolniĉka zdravstvena djelatnost i djelatnost javnoga zdravlja. Zdravstvena djelatnost obuhvata i komplementarno obavljanje alternativne medicine od zdravstvenih djelatnika na naĉin i pod uvjetima propisanim Federalnim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.Zdravstvena djelatnost je djelatnost od posebnog interesa za Ţupaniju“.Ĉlanak 7.U ĉlanku 24. u toĉki 17. iza rijeĉi „osiguraniku“ interpunkcijski znak „ .“ zamjenjuje se interpunkcijskim znakom „ ; “ iza kojeg se dodaju nove toĉke 18,19,20,21,22,23,24,25,26 i 27. koje glase:„18. pravo na spreĉavanje i olakšanje patnji i bola;19. pravo na samovoljno napuštanje zdravstvene ustanove;20. odrţavanje osobnih kontakata;21. prigovor;22. preventivne mjere i informiranje o oĉuvanju zdravlja;23. uvid u medicinsku dokumentaciju;24. poštivanje pacijentovog vremena;25. osobno dostojanstvo:26. povjerljivost informacija i privatnost;27. samoodluĉivanje i pristanak, ukljuĉujući i zaštitu prava pacijenata koji nije sposoban dati pristanak.“Ĉlanak 8.Ĉlanak 33. mijenja se i glasi:„Zdravstvenu djelatnost obavljaju zdravstvene ustanove koje osniva Federacija, Ţupanija odnosno općina, te domaće i strane fiziĉke ili pravne osobe u svim oblicima vlasništva.Jedna ili više Ţupanija i Federacija, zajedno, mogu biti osnivaĉi sveuĉilišno-kliniĉke bolnice i zavoda.Ţupanija moţe biti osnivaĉ: bolnice, ljeĉilišta, zavoda za javno zdravstvo , zavoda za medicinu rada, zavoda za bolesti ovisnosti, zavoda kao specijalizirane zdravstvene ustanove, doma zdravlja, ljekarne, ustanove za hitnu medicinsku pomoć i ustanove za zdravstvenu njegu u kući.Općina moţe biti osnivaĉ doma zdravlja, ljeĉilišta, ustanove za zdravstvenu njegu u kući i ljekarne.Domaće i strane fiziĉke, odnosno pravne osobe mogu biti osnivaĉi: poliklinike, opće bolnice, specijalne bolnice, ljeĉilišta, ljekarne, ustanove za zdravstvenu njegu u kući, ustanove za palijativnu njegu, centra za dijalizu i zavoda kao specijalizirane zdravstvene ustanove u svim oblicima vlasništva.Ţupanijskim propisima moţe se bliţe odrediti osnivanje zdravstvenih ustanova na primarnoj razini zdravstvene zaštite“.Ĉlanak 9.U ĉlanku 36. rijeĉi „iz ĉlanka 37. stavak 1. i 2. Federalnog zakona o zdravstvenoj zaštiti“ brišu se.Ĉlanak 10.U ĉlanku 37. u stavku 2. rijeĉi: „iz ĉlanka 7. toĉka 2. i ĉlanka 8. Federalnog zakona o zdravstvenoj zaštiti.“ zamjenjuju se rijeĉima:„sukladno odredbama ovog zakona i Federalnog zakona o zdravstvenoj zaštiti.“Ĉlanak 11.Ĉlanak 40. stavak 2. mijenja se glasi:„Upravno vijeće zdravstvene ustanove u nadleţnosti Ţupanije, odnosno Općine ima 3 -5 ĉlanova i ĉine ga predstavnici:osnivaĉa 1 -3 (jedan do tri) ĉlana,zdravstvenih djelatnika ustanove 1 (jedan) ĉlan,Ţupanijskog ministarstva 1 (jedan) ĉlan.“Ĉlanak 12.U ĉlanku 48. stavak 4. mijenja se i glasi: Stranica | 706NARODNE NOVINE Županije Posavske04.12.2019. Broj 13„U sastavu doma zdravlja mogu biti: centar za mentalno zdravlje u zajednici, centar za fizikalnu rehabilitaciju, sluţba sestara u zajednici i druge sluţbe u zajednici koje se utvrĊuju i organiziraju na osnovu potreba stanovništva, a po prethodno pribavljenom mišljenju Zavoda za javno zdravstvo Ţupanije i uz suglasnost Ţupanijskogministra zdravstva.“U istom ĉlanku iza stavka 4. dodaju se novi stavci 5,6,7 i 8 koji glase: „ 5. Centar za mentalno zdravlje u zajednici obavlja: promociju i prevenciju mentalnog zdravlja, rehabilitaciju mentalno oboljelih osoba, prevenciju invaliditeta i rehabilitaciju, brigu i pomoć onesposobljenih, zdravstveno –promotivni rad na unapreĊenju mentalnog zdravlja u zajednici; proaktivan pristup u prepoznavanju i ranom dijagnosticiranju osoba sa rizikom po mentalno zdravlje; edukaciju bolesnika, ĉlanovaobitelji i radne okoline; psihološko savjetovanje u obitelji i zajednici; procjenu rizika po mentalno zdravlje u zajednici; planiranje i provoĊenje okupacijske terapije u zajednici; psihološka mjerenja putem testova; izvanbolniĉke terapeutske i rehabilitacijske postupke iz domena zaštite mentalnog zdravlja; socioterapiju; tretman bolesti ovisnosti u izvanbolniĉkim uvjetima.Struĉno osoblje uposleno u centru za mentalno zdravlje u zajednici treba imati edukaciju iz oblasti zlouporabe psihoaktivnih supstancija.Centar za mentalno zdravlje u zajednici se organizira kao dio doma zdravlja.Bliţi uvjeti koje mora ispunjavati centar za mentalno zdravlje u zajednici, kao i naĉin njegovog organiziranja, te plan i program, trajanje edukacije, kao i naĉin provoĊenjaedukacije iz oblasti zlouporabe psihoaktivnih supstancija utvrĊuju se pravilnikom federalnog ministra.6. Centar za fizikalnu rehabilitaciju obavlja zdravstveno promotivni rad iz oblasti fizikalne medicine; vanbolniĉke terapeutske i rehabilitacione postupke iz podruĉja fizikalne medicine; okupacione tretmane; testiranje i procjena testova, suraĊuje sa drugim sluţbama sa ciljem unapreĊenja tretmana pacijenata.Centar za fizikalnu rehabilitaciju se organizira kao dio doma zdravlja.Bliţe uvjete koje mora ispunjavati centar za fizikalnu rehabilitaciju, kao i naĉin njegovog organiziranja propisuje pravilnikom federalni ministar.7.Ustanova za hitnu medicinsku pomoć je zdravstvena ustanova koja provodi mjere hitne medicinske pomoći i osigurava prijevoz oboljelih, stradalih i povrijeĊenih u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu i pruţa medicinsku pomoć za vrijeme prijevoza.Ustanova za hitnu medicinsku pomoć moţe se organizirati kao samostalna zdravstvena ustanova ili kao dio doma zdravlja.Uvjete, organiziranje inaĉin rada hitne medicinske pomoći utvrdit će pravilnikom federalni ministar.8. Ustanova za palijativnu njegu je socijalno zdravstvena ustanova koja ima palijativni interdisciplinarni tim, ambulantu za bol i palijativnu njegu.Ustanova za palijativnu njegu moţe biti organizirana kao samostalna ustanova.Obavljanje zdravstvenih usluga u ustanovi za palijativnu njegu ureĊuje se ugovorom izmeĊu doma zdravlja ili bolnice i Ţupanijskog zavoda zdravstvenog osiguranja.Zdravstvene usluge palijativne njege i terapije bola mogu se pruţati i u zdravstvenim ustanovama primarne razine zdravstvene zaštite i posebnim odjelima zdravstvenih ustanova bolniĉke razine zdravstvene zaštite.“Ĉlanak 13.U ĉlanku 84. u stavku 1. broj: „35“, zamjenjuju se brojem: „40“.Stavak 2. mijenja se i glasi : „Zdravstvenom djelatniku iz stavka 1. ovog ĉlanka koji nije u radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi niti ima privatnu praksu, odnosno ne radi kod zdravstvenog djelatnika visoke struĉne spreme privatne prakse, federalni ministar moţeodobriti specijalizaciju za potrebe nadleţnog ministarstva zdravstva, tijela drţavne ili federalne uprave, fakulteta zdravstvenog usmjerenja, pravnih osoba koja obavljaju nauĉnoistraţivaĉku djelatnost, pravnih osoba koja obavljaju proizvodnju i promet lijekova medicinskih sredstava, zavoda zdravstvenog osiguranja.Za odobrenje specijalizacije odnosno subspecijalizacije, koje odobrava federalni ministar zdravstvenim djelatnicima iz stavka 2. ovog ĉlanka, nije potrebno utvrĊivanje godišnjeg plana specijalizacija i subspecijalizacija.“Ĉlanak 14.U ĉlanku 85. broj „114.“ zamjenjuje se brojem „159.“.Ĉlanak 15.Ĉlanak 91. mijenja se i glasi:„Više zdravstvenih djelatnika koji obavljaju privatnu praksu mogu se udruţiti u skupnu privatnu praksu. Broj 13 04.12.2019. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 707Uvjete za skupnu privatnu praksu pravilnikom utvrĊuje federalni ministar“.Ĉlanak 16.U ĉlanku 105. stavak 1. mijenja se i glasi: „Poslove zdravstveno-inspekcijskog nadzora obavljaju federalni i ţupanijski zdravstveni inspektori sukladno odredbama ovog i Federalnog zakona o zdravstvenoj zaštiti“.Ĉlanak 17.U ĉlanku 111. „stavak 3“ briše se.Ĉlanak 18.U ĉlanku 112. u stavku 1. rijeĉ „općinsko“ zamjenjuje se rijeĉi „ţupanijsko“, a rijeĉi: „odnosno drugih zdravstvenih djelatnika“ brišu se.Ĉlanak 19.Ĉlanak 134. briše se.Ĉlanak 20.U ĉlanku 135. stavak 1. briše se.Ĉlanak 21.Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Narodnim novinama Ţupanije Posavsk
Zakon o izmjenama Zakona o prostornom uređenju i građenju Posavskog kantona Posavski kanton Narodne novine Županije Posavske 10/19 10.11.2019 NN Županije Posavske 06/16 prostorno uređenje,građenje ZAKON O IZMJENAMA ZAKONAO PROSTORNOM UREĐENJU I GRAĐENJU ŢUPANIJE POSAVSKEĈlanak 1.U Zakonu o prostornom ureĊenju i graĊenju Ţupanije Posavske („Narodne novine Ţupanije Posavske“, broj: 6/16), dio 7. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, I. IZRADA NOVIH I USKLAĐIVANJE VAŢEĆIH PLANSKIH DOKUMENATA, u ĉlanku 195.(1) rijeĉi „dvije godine“, zamjenjuju se rijeĉima „pet godina“.U stavku (3) rijeĉi „3 godine“zamjenjuje se rijeĉima „šest godina“.Ĉlanak 2.Ĉlanak 196. mijenja se i glasi:(1)„Općine su duţne donijeti svoje Prostorne planove u roku od dvije godine od dana donošenja Prostornog plana Ţupanije.(2)Iznimno od stavka (1) ovog ĉlanka općine koje su prije dana donošenja Prostornog plana Ţupanije donijele svoj Prostorni plan duţne su ga uskladiti s Prostornim planom Ţupanije najkasnije u roku od jedne godine.(3)Urbanistiĉki plan za sva podruĉja definirana svojim Prostornim planom općine su duţne donijeti najkasnije u roku od dvije godine od dana donošenja Prostornog plana općine.“Ĉlanak 3.Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Narodnim novinama Ţupanije Posavske"
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama BPK Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 13/19 05.11.2019 SN BPK 08/22, SN BPK 09/21, SN BPK 15/19, SN BPK 14/19, SN BPK 05/13, SN BPK 04/13 šume,zakon,bpk Z A K O NO IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŠUMAMABOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDEČlan 1.Ovim se Zakonom vrše izmjene i dopune Zakona o šumama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službe-ne novine Bosansko-podrinjskog kanto-na Goražde”, broj: 4/13 i 5/13), tako što se u članu 4. tačka 38. iza riječi: „pros-vjetnih” dodaje riječ: „vjerskih”.Član 2.U članu 12. tačka 3. briše se riječ: „stručnog”. Broj 13 –strana 1842U članu 12. tačka 3. dodaje se no-va rečenica „Ukoliko Uprava za šumar-stvo u roku od petnaest (15) dana od da-na prijema zahtjeva za davanje mišljenja isto ne dostavi Ministarstvu, smatrat će se da je Uprava za šumarstvo dala pozi-tivno mišljenje”.U članu 12. tačka 6. iza riječi: „Ministarstvo” brišu se riječi: „na prijed-log Uprave za šumarstvo“ i dodaje riječ: „uz mišljenje Uprave za šumarstvo“.U članu 12. tačka 6. dodaje se slj-edeća rečenica, koja glasi: „Ukoliko Up-rava za šumarstvo u roku od petnaest (15) dana od dana prijema zahtjeva za davanje mišljenja isto ne dostavi Minis-tarstvu, smatrat će se da je Uprava za šumarstvo dala pozitivno mišljenje”.Član 3.U članu 13. tačka 4. se mijenja i glasi:„Projekat za izvođenje mogu iz-rađivati diplomirani inžinjeri/masteri šumarstva sa najmanje jednom godinom radnog iskustva u struci ili bachelor šu-marstva sa najmanje tri godine radnog iskustva u struci.Korisnik/vlasnik šu-ma određuje lice za izradu projekta.”U tački 8. istog člana iza riječi: „projekta” dodaju se riječi: „diplomiran-og inžinjera šumarstva/masterašumar-stva sa minimalno jednom godinom ra-dnog iskustva u struci ili bachelora šu-marstva sa minimalno tri godine radnog iskustva u struci ili”.Član 4.U članu 14. tački 2. iza riječi: „može vršiti” briše se riječ: „samo”, a iza riječi: „u struci“ dodaju se riječi: „ili ba-chelor šumarstva sa minimalno tri godi- 05. novembar/studeni 2019.ne radnog iskustva u struci“. U istom stavu iza riječi: „vršiti” brišu se riječi: „bachaleurat šumarstva”.U tački 7. istog člana iza riječi: „može vršiti” briše se riječ: „samo”, a iza riječi: „iskustva u struci” dodaju se ri-ječi: „ili bachelor šumarstva sa najmanje tri godine radnog iskustva u struci”. U istom stavu iza riječi: „u izdaničkim šu-mama može vršiti” brišu se riječi: „ba-chaleurat šumarstva”.Član 5.Član 17. se mijenja i glasi:(1)„Tehnički prijem radova izvedenih prema projektu za izvođenje radova u šumarstvu u državnim i privatnim šumama obavlja komisija za tehnički prijem radova, koju formira Minis-tarstvo.(2)Komisija iz stava (1) ovoga člana sas-toj i se od najmanje tri člana, u koju obavezno ulaze diplomirani inžinjer šumarstva/master šumarstva/bach-elor šumarstva koji je izradio proje-kat za izvođenje radova, predstavnik Kantonalne uprave i predstavnik Ministarstva. Realizator projekta za izvođenje radova u šumarstvu ne može biti imenovan u komisiju za tehnički prijem radova. Troškove ra-da komisije snosi korisnik, odnosno vlasnik šume.(3)Tehnički prijem radova pošumljava-nja obavlja se dvije godine nakon za-vršetka njihova izvođenja.(4)Ako se prilikom tehničkog prijema utvrdi da radovi nisu izvršeni u sk-ladu sa projektom za izvođenje, kor-isnik šuma, odnosno vlasnik šuma je dužan utvrđene nedostatke otkloniti i radove izvršiti u roku koji odredi komisija. Nakon isteka roka, komisi- 05. novembar/studeni 2019.ja vrši ponovni pregled.(5)Rok za tehnički prijem radova nakon završenih radova po izvođačkom projektu je 30 (trideset) dana.(6)izvršenom tehničkom prijemu izve-denih radova komisija sačinjava za-pisnik u kojem se obavezno konsta-tuje uspjeh, obim i kvalitet izvršenih radova po projektu za izvođenje.(7)Primjerak zapisnika komisije iz sta-va (1) ovog člana dostavlja se šuma-rskoj inspekciji u roku od 8 (osam) dana od dana završetka pregleda.(8)Ministar donosi pravilnik o obavlja-nju tehničkog prijema obavljenih ra-dova na iskorištavanju i uzgajanju šuma.“Član 6.U članu 26. stav 6. se mijenja i glasi: „Drvo porijeklom iz državne ili privatne šume, koje je stavljeno u pro-met bez otpremnog iskaza ili koje je po-maknuto od panja, a nije obilježeno šu-marskim čekićem (žigosano), obrojčeno, premjereno i evidentirano, kao i sekun-darne (nedrvne) šumske proizvode koji su stavljeni u promet u suprotnosti s od-redbama ovog člana, privremeno oduzi-maju čuvari šuma, pripadnici policije i nadležni šumarski inspektori, a sredst-va-oruđa za rad (sjekire, pile i transport-na sredstva) kojima je učinjena nezako-nita radnja privremeno oduzimaju prip-adnici policije u skladu s važećim propi-sima koji se odnose na krivičnu, odnos-no prekršajnu odgovornost. Privremeno oduzete šumske proizvode čuva Kanto-nalna uprava za šumarstvo na mjestu privremenog oduzimanja ili ih podsred-stvom lica kojemu se oduzimaju šumski Broj 13 –strana 1843proizvodi, transportuje do mjesta koje odredi Kantonalna uprava za šumarst-vo, odakle ih preuzima korisnik državn-ih šuma ili lice koje ovlasti korisnik drž-avne šume, koji organizuje utovar, prije-voz i skladištenje privremeno oduzetih šumskih proizvoda (na lageru korisnika državne šume) izvršilac usluga utovara, prijevoza i skladištenja privremeno od-uzetih šumskih proizvoda ima pravo na naknadu troškova u skladu s cjenovni-kom i normativima korisnika šuma iz sredstava ostvarenih prodajom oduzetih šumskih proizvoda. Ako postoji mogu-ćnost da se tokom pohranjivanja šumsk-im proizvodima ili sredstvima umanji vrijednost ili da njihovo pohranjivanje iziskuje nesrazmjerne troškove, privre-meno oduzeta roba prodat će se licitaci-jom, a finansijska sredstva od istih depo-novat na poseban račun korisnika šu-ma”.Član 7.U članu 40. tačka 5. iza riječi: „saglasnost“ brišu se riječi: „Uprava za šumarstvo”, a dodaju riječi: „Ministarst-vo”.Član 8.U Zakonu se mijenja član 8. koji glasi:„ U članu 59. tačka 7. dodaje se nova rečenica koja glasi: „ Ukoliko Uprava za šumarstvo u roku od petnaest (15) dana od dana prijema zahtjeva za davanje mišljenja is-to ne dostavi Ministarstvu, smatrat će se da je Uprava za šumarstvo dala pozitiv-no mišljenje.” Broj 13 –strana 1844Član 9.U Zakonu se mijenja član 9. koji glasi:„U članu 61. tačka 2. dodaje se nova rečenica koja glasi: „Ukoliko Uprava za šumarstvo u roku od petnaest (15) dana od dana pri-jema zahtjeva za davanje mišljenja isto ne dostavi Ministarstvu, smatrat će se da je Uprava za šumarstvo dala pozitiv-no mišljenje.”Član 10.Član 63. tačka 4. se mijenja i gl-asi:„Za direktora Uprave za šumars-tvo može se imenovati lice sa stručnom spremom VII stepena ili masterom koje je steklo zvanje po bolonjskom procesu obrazovanja šumarske, prirodne, pravne ili ekonomske struke sa najmanje tri (3) godine radnog staža u struci.”. Član 11.Svi započeti postupci ostvariva-nja prava i obaveza utvrđenih Zakonom o šumama prije stupanja na snagu Za-kona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama okončat će se po odredbama koje su važile prije stupanja na snagu ovog Zakona.
Zakon o obrazovanju odraslih Posavskog kantona Posavski kanton Narodne novine Županije Posavske 10/19 11.10.2019 obrazovanje odraslih,obrazovanje
Zakon o unapređenju lokalnog poslovanja BPK Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 12/19 17.09.2019 zakon,lokalno poslovanj,bpk
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu HNK Hercegovačko-neretvanski kanton Službene novine HNK 08/19 12.09.2019 SN HNK 04/16, SN HNK 09/12, SN HNK 07/11 ruadarstvo
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 30/19 25.07.2019 SN KS 01/18, SN KS 13/18 oružje,municija KANTON SARAJEVO Skup{tina Kantona Sarajevo Na osnovu ~lana 18. ta~ka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96 - Ispravka, 3/96 - Ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj dana 15.07.2019. godine, donijela je ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NABAVLJANJU, DR@ANJU I NO[ENJU ORU@JA I MUNICIJE ^lan 1. (Izmjene ~lana 5.) (1) U Zakonu o nabavljanju, dr`anju i no{enju oru`ja i municije ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 1/18 i 13/18 - Ispravka) u ~lanu 5. u stavu (1) ta~ka a) alineja 16) mijenja se i glasi: "16) "kombinovano oru`je" je oru`je s dvije ili vi{e olu~enih (u`ljebljenih) i neolu~enih (glatkih) cijevi razli~itog kalibra," (2) U ta~ka b) al. 11) i 27) mijenjaju se i glase: "11) preno{enje oru`ja" je premje{tanje oru`ja za koje je izdat oru`ni list ili izdato rje{enje za dr`anje, s jednog mjesta na drugo," "27) "civilno streli{te" je otvoreni ili zatvoreni objekat (streljana) koji mo`e biti i vojno streli{te dopu{teno za civilnu upotrebu, ili drugo slu`beno streli{te namijenjeno sportsko-rekreativnom ga|anju i edukaciji koji ispunjavaju tehni~ke i sigurnosne uvjete za upotrebu registrovanog ili prijavljenog oru`ja," ^lan 2. (Izmjena ~lana 7.) U ~lanu 7. stav (5) mijenja se i glasi: "(5) Zabranjeno je bez opravdanog razloga nositi hladno oru`je na javnim mjestima, vjerskim okupljanjima, ugostiteljskim objektima, obrazovnim ustanovama i na drugim javnim mjestima." ^lan 3. (Izmjena ~lana 8.) U ~lanu 8. u stavu (1) ta~ka b) mijenja se i glasi: "b) oru`ni list za dr`anje i no{enje oru`ja (u daljem tekstu: oru`ni list)," ^lan 4. (Izmjene i dopuna ~lana 10.) (1) U ~lanu 10. stav (2) mijenja se i glasi: "(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavljanje oru`ja kategorije B za fizi~ka lica podnosi se na propisanom obrascu nadle`noj policijskoj upravi. Jedan zahtjev se mo`e podnijeti za izdavanje odobrenja za nabavljanje vi{e komada oru`ja iste vrste. (2) U stavu (4) ta~ka e) mijenja se i glasi: "e) da lice u posljednje dvije godine do dana podno{enja zahtjeva za izdavanje odobrenja za nabavljanje oru`ja ili od momenta vr{enja provjera na osnovu stava 7. ovog ~lana nije ka`njavano za prekr{aj protiv javnog reda i mira s obilje`jem nasilja, prekr{aj propisan ovim zakonom ili prekr{aj s obilje`jem nasilja propisan drugim zakonom," U stavu (4) ta~ka f) bri{e se. Dosada{nja ta~ka g) postaje ta~ka f). (3) Stav (8) mijenja se i glasi: "(8) Na~elnik nadle`ne policijske uprave }e formirati komisiju koju ~ine tri ~lana iz policijske uprave, od kojih su dva ~lana policijski slu`benici, a jedan ~lan stru~ni saradnik za sprovo|enje propisa o oru`ju i predstavljanje u prekr{ajnom postupku ili referent za oru`je kao stru~ni ~lan komisije". (4) Iza stava (10) dodaje se novi stav (11) koji glasi: (11) Izuzetno, za lica iz ~lana 2. stav (3) ovog zakona, kada podnose zahtjev za nabavljanje, dr`anje i no{enje vatrenog oru`ja kategorije B, ne}e se provoditi postupak utvr|ivanja uvjeta iz st. (4) i (5) ovog ~lana, osim utvr|ivanja uvjeta polo`enog lova~kog ispita i ~lanstva u lova~koj organizaciji, odnosno ~lanstva u sportskoj strelja~koj organizaciji." ^lan 5. (Izmjene ~lana 11.) U ~lanu 11. st. (9) i (10) mijenjaju se i glase: "(9) Postojanje uvjeta iz ~lana 10. stav (4) ta~ka b) ovog zakona utvr|uje se na osnovu uvida u li~nu kartu podnosioca zahtjeva i obavijesti nadle`nog organa o prebivali{tu - boravi{tu sa li~nim podacima (PBA - 3 obrazac). Nadle`ni organ ovla{ten je provjeravati navedene podatke u slu`benoj evidenciji. (10) Postojanje uvjeta iz ~lana 10. stav (4) ta~. c), d) i e) ovog zakona, po slu`benoj du`nosti utvr|uje nadle`na policijska uprava na osnovu izvr{enih provjera kod Godina XXIV – Broj 30 ^etvrtak, 25. jula 2019. godine S AR AJ E VO ISSN 1512-7052 nadle`nog suda, nadle`nog tu`ila{tva i organa nadle`nog za vo|enje kaznenih ili prekr{ajnih evidencija, a nakon toga, ukoliko iz objektivnih i opravdanih razloga to nije u mogu}nosti izvr{iti, nadle`na policijska uprava }e podnosioca zahtjeva uputiti da tra`ene podatke dostavi li~no." ^lan 6. (Izmjena ~lana 16.) U ~lanu 16. stav (2) mijenja se i glasi: "(2) Izuzetno od stava (1) ovog ~lana, lica koja obavljaju ili su obavljali poslove policijskog slu`benika, slu`benika sudske policije, slu`benika stra`e kazneno-popravnih ustanova, slu`benika obavje{tajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine, osiguranja lica i imovine, profesionalna vojna lica, rezervne vojne starje{ine i lica koja imaju ili su imala registrovano vatreno oru`je oslobo|ena su obuke za pravilno rukovanje oru`jem i obuke o poznavanju propisa koji se odnose na dr`anje, ~uvanje i no{enje oru`ja, kao i druga lica koja su kroz {kolovanje i druge vidove obuke osposobljena za pravilno rukovanje oru`jem i poznaju propise koji se odnose na dr`anje, ~uvanje i no{enje oru`ja, {to se dokazuje odgovaraju}om ispravom nadle`nog organa." ^lan 7. (Izmjena ~lana 17.) ^lan 17. mijenja se i glasi: "^lan 17. (Rok za dostavljanje dokaza o ispunjavanju posebnih uvjeta koji se odnose na nabavljanje oru`ja) Od podnosioca zahtjeva koji ispunjava op}e uvjete iz ~lana 10. stav (4) ovog zakona, nadle`na policijska uprava }e zatra`iti da u roku od 60 dana dostavi dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta iz ~lana 10. stav (5) ovog zakona." ^lan 8. (Dopuna ~lana 19.) U ~lanu 19. iza stava (4) dodaje se novi stav (5) koji glasi: "(5) Nadle`na policijska uprava postupa na na~in propisan u st. (1) i (2) ovog ~lana i u postupku oduzimanja oru`ja iz ~lana 51. ovog zakona". ^lan 9. (Izmjena ~lana 24.) U ~lanu 24. stav (2) mijenja se i glasi: "(2) Pravna lica, poduzetnici i fizi~ka lica du`ni su, u roku od osam dana od dana nabavljanjamunicije, o izvr{enoj nabavci municije obavijestiti policijsku upravu koja je izdala va`e}u ispravu o oru`ju i koja o tome vodi evidenciju, izuzev ukoliko su municiju nabavili na podru~ju Kantona Sarajevo." ^lan 10. (Izmjene ~lana 28.) U ~lanu 28. st. (4), (5) i (6) mijenjaju se i glase: "(4) Fizi~ka lica, pravna lica i poduzetnici kojima je izdat oru`ni list, odnosno odobrenje za dr`anje oru`ja, ne mogu prenijeti pravo svojine na vatreno oru`je drugim fizi~kim licima, pravnim licima i poduzetnicima koja nemaju odobrenje za nabavku te vrste oru`ja, izuzev pravnim lica iz ~lana 60. ovog zakona." (5) Vlasnik oru`ja koji je prenio pravo svojine na oru`je du`an je odmah, a najkasnije u roku od osam dana, predati nadle`noj policijskoj upravi oru`ni list, odnosno odobrenje za dr`anje oru`ja i prilo`iti primjerak ugovora i odobrenja za nabavku oru`ja izdatog fizi~kom licu, odnosno pravnom licu i poduzetniku na koje se prenosi pravo svojine, odnosno rje{enje o obavljanju djelatnosti pravnog lica iz ~lana 60. ovog zakona. (6) Fizi~ka lica, pravna lica i poduzetnici kojima je izdat oru`ni list, odnosno odobrenje za dr`anje oru`ja mogu, uz ispunjavanje obaveza iz stava (5) ovog ~lana, prenijeti pravo svojine na vatreno oru`je i pravnim licima i poduzetnicima iz ~lana 60. ovog zakona, nakon ~ega su obje strane u postupku du`ne u roku od osam dana obavijestiti nadle`nu policijsku upravu o izvr{enom prenosu prava svojine." ^lan 11. (Izmjena ~lana 29.) ^lan 29. mijenja se i glasi: "^lan 29. (Oru`ni list za dr`anje i no{enje oru`ja) (1) Za dr`anje i no{enje oru`ja fizi~kim licima se izdaje oru`ni list. (2) Oru`ni list izdaje se na neograni~eno vrijeme, ali je imalac oru`nog lista du`an svakih 10 godina dostaviti nadle`noj policijskoj upravi dokaz o ispunjavanju uvjeta u pogledu zdravstvene sposobnosti za dr`anje i no{enje oru`ja. (3) Imalac oru`jamo`e, u roku od {est mjeseci od dana isteka roka iz stava (2) ovog ~lana, dostaviti nadle`noj policijskoj upravi dokaz o ispunjavanju uvjeta u pogledu zdravstvene sposobnosti za dr`anje i no{enje oru`ja. (4) Nadle`na policijska uprava }e najkasnije tri mjeseca prije isteka roka iz stava (2) ovog ~lana, pisanim putem, a izuzetno i usmeno, obavijestiti i upozoriti imaoca oru`ja o predstoje}em nastupanju isteka roka iz stava (2) ovog ~lana i posljedicama propu{tanja roka. (5) Ukoliko u roku iz stava (3) ovog ~lana ne dostavi dokaz o ispunjavanju uvjeta u pogledu zdravstvene sposobnosti za dr`anje i no{enje oru`ja, imalac oru`ja je du`an nakon isteka navedenog roka oru`je,municiju i oru`ni list predati nadle`noj policijskoj upravi, koja je u svakom slu~aju, istekom propisanog roka od {est mjeseci, obavezna donijeti rje{enje o oduzimanju oru`ja, municije i oru`nog lista te postupiti u skladu sa ~l. 51. i 56. ovog zakona. (6) Protiv rje{enja o oduzimanju iz stava (5) ovog ~lana mo`e se izjaviti `alba policijskom komesaru u roku od 15 dana od dana prijema rje{enja. (7) Na isto lova~ko ili sportsko oru`je mogu se izdati oru`ni listovi za najvi{e tri lica, uz ovjerenu saglasnost vlasnika oru`ja. (8) Lica iz ~lana 2. stav (3) ovog zakona oslobo|ena su obaveze iz stava (2) ovog ~lana, ali su du`na u roku iz stava (3) ovog ~lana dostaviti uvjerenje ili potvrdu poslodavca o radnopravnom statusu nadle`noj policijskoj upravi za upis u evidenciju oru`ja, a nadle`na policijska uprava i za ova lica postupa u skladu sa odredbama st. (4) i (5) ovog ~lana." ^lan 12. (Izmjene ~lana 37.) U ~lanu 37. st. (1), (5) i (6) mijenjaju se i glase: "(1) Oru`je kategorije B se ne smije nositi bez oru`nog lista niti prenositi bez odobrenja za dr`anje oru`ja. (5) Van lovi{ta ili streli{ta, vatreno, lova~ko i sportsko oru`je mora se dr`ati, odnosno nositi u futroli ili namjenskom koferu/torbi za oru`je i ne smije biti napunjeno. (6) Prilikom preno{enja oru`je ne smije biti napunjeno, odnosno metak ne smije biti u cijevi imora se nalaziti u odgovaraju}im futrolama, kutijama ili spremnicima za prijenos oru`ja." ^lan 13. (Izmjena ~lana 44.) U ~lanu 44. stav (3) mijenja se i glasi: "(3) Fizi~ka lica, pravna lica i poduzetnici du`ni su u slu`benim novinama oglasiti nestanak isprava o oru`ju, osim odobrenja za nabavljanje oru`ja i municije, a nadle`na policijska uprava koja je izdala isprave o oru`ju, donosi rje{enje kojim se isprava o oru`ju ogla{ava neva`e}om." S L U @ B E N E N O V I N E Broj 30 – Strana 2 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 25. jula 2019. ^lan 14. (Izmjena i dopune ~lana 46.) (1) U ~lanu 46. naziv ~lana mijenja se i glasi: "(Promjena prebivali{ta, li~nog imena, naziva ili sjedi{ta i gubitak dr`avljanstva)" (2) Iza stava (2) dodaju se novi st. (3) i (4) koji glase: "(3) Kada fizi~kom licu pravosna`nom odlukom prestane dr`avljanstvo, du`no je u roku od 30 dana od pravosna`nosti odluke predati oru`je i isprave o oru`ju nadle`noj policijskoj upravi, koja u navedenom slu~aju postupa na na~in opisan u ~lanu 56. ovog zakona sa napomenom da se u navedenom slu~aju donosi rje{enje o oduzimanju i deponovanju oru`ja zbog prestanka dr`avljanstva. (4) U slu~aju promjene sjedi{ta pravnog lica nadle`na policijska uprava iz koje se vr{i odjava donosi zaklju~ak u kojem se konstatuje promjena sjedi{ta pravnog lica i izvr{ava prenos nadle`nosti u skladu s odredbama zakona kojim je regulisan upravni postupak." ^lan 15. (Dopuna ~lana 49.) U ~lanu 49. dodaje se novi stav (8) koji glasi: "(8) Nadle`na policijska uprava prati i redovno a`urira evidenciju vlasnika oru`ja u skladu sa prijavljenim podacima u centralnom registru IDDEEA i lokalnoj evidenciji JMB, prebivali{ta/boravi{ta i izdatih li~nih karti koja je u nadle`nosti Ministarstva unutra{njih poslova Kantona Sarajevo, te u skladu sa pribavljenim podacima poduzima operativne radnje na terenu u cilju provo|enja odredbi ovoga ~lana." ^lan 16. (Izmjena ~lana 51.) U ~lanu 51. stav (1) mijenja se i glasi: "(1) Nadle`na policijska uprava }e donijeti rje{enje o oduzimanju oru`ja i municije i isprava o oru`ju od fizi~kog lica ako nastupi neki od slu~ajeva koji bi bili u suprotnosti s uvjetima utvr|enim u ~lanu 10. stav (4) ta~. a), c), d), e) i f), stav (5) ta~ka a) i stav (10), ~lanu 11. st. (3) i (6) i ~lanu 29. st. (3) i (5) ovog zakona." ^lan 17. (Izmjena ~lana 61.) U ~lanu 61. stav (2) mijenja se i glasi: "(2) Ovla{teni prodava~ oru`ja mo`e prodavati municiju samo licima koja imaju va`e}u ispravu o oru`ju, a u roku od pet dana od dana prodaje du`an je o tome obavijestiti policijsku upravu koja je izdala va`e}u ispravu o oru`ju i dostaviti jedan primjerak fakture o kupoprodaji municije nadle`noj policijskoj upravi." ^lan 18. (Izmjena ~lana 65.) ^lan 65. mijenja se i glasi: "^lan 65. (Uvjeti za osnivanje civilnog streli{ta) (1) Za obavljanje sportske i druge djelatnosti civilna streli{ta mogu osnovati: udru`enja i savezi upisani u registar udru`enja kod nadle`nog organa uprave i pravna lica i poduzetnici koji imaju registrovanu djelatnost, a za to dobiju odobrenje nadle`ne policijske uprave. (2) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja iz stava (1) ovog ~lana, prila`e se: a) upotrebna dozvola za novoizgra|ena streli{ta, a za postoje}a streli{ta upotrebna dozvola ili zemlji{noknji`ni izvadak, b) dokaz da lice ovla{teno za zastupanje u udru`enju i savezu, odgovorno lice u pravnom licu, odnosno poduzetnik ispunjava uvjete iz ~lana 10. stav (4) ovog zakona, a lice koje neposredno rukuje oru`jem ispunjava uvjete iz ~lana 10. st. (4) i (5) ovog zakona i c) dokaz da udru`enje, savez, pravno lice i poduzetnik ima pravo vlasni{tva ili pravo kori{tenja objekta (otvorenog i/ili zatvorenog). (3) Odredbe ovog zakona ne primjenjuju se na lova~ka streli{ta koja se upotrebljavaju za ga|anje i isprobavanje lova~kog oru`ja svojih ~lanova prema propisima o lovstvu. (4) Protiv rje{enja nadle`ne policijske uprave mo`e se izjaviti `alba policijskom komesaru u roku od 15 dana od dana prijema rje{enja. (5) Bli`e odredbe o prostornim i tehni~kim uvjetima civilnog streli{ta, na prijedlog policijskog komesara propisuje ministar uz suradnju sa nadle`nim ministarstvima." ^lan 19. (Izmjena ~lana 74.) ^lan 74. mijenja se i glasi: "^lan 74. (Krivi~na djela) (1) Nov~anom kaznom ili kaznom zatvora od {est mjeseci do tri godine kaznit }e se za krivi~no djelo: a) ko bez odobrenja nabavi, dr`i ili nosi vatreno oru`je kategorijeB(~l. 10. i 20. ovog zakona), izuzev pravnih lica kada nabavljaju oru`je kategorije B na osnovu ~lana 28. stav (4) ovog zakona, b) ko proda vatreno oru`je kategorije B pravnom licu, poduzetniku ili fizi~kom licu koji nemaju odobrenje za nabavljanje te vrste oru`ja (~l. 28. stav (4) i 61. stav (1), ta~ka a) ovog zakona), izuzev kada se vatreno oru`je kategorije B prodaje pravnim licima na osnovu ~lana 28. stav (4) ovog zakona i c) ko drugom da pi{tolj ili revolver na poslugu (~lan 40. stav (1) ovog zakona) ili ko da na poslugu lova~ko oru`je ili sportsko vatreno oru`je licu koje za tu vrstu oru`ja nema oru`ni list (~lan 40. stav (2) ovog zakona) i (2) Za krivi~na djela iz stava (1) ovog ~lana obavezno se izri~e i za{titna mjera oduzimanja oru`ja. (3) U izvr{enju za{titne mjere iz stava (2) ovog ~lana za krivi~no djelo iz stava (1) ta~. b) i c) ovog ~lana oduzima se oru`ni list, odnosno odobrenje za dr`anje oru`ja." ^lan 20. (Izmjena ~lana 75.) ^lan 75. mijenja se i glasi: "^lan 75. (Nov~ane kazne i za{titne mjere za prekr{aje fizi~kih lica) (1) Nov~anom kaznom od 1.000,00 do 2.000,00 KM kaznit }e se za prekr{aj fizi~ko lice: a) koje bez opravdanog razloga nosi hladno oru`je na javnim mjestima, vjerskim okupljanjima, ugostiteljskim objektima, obrazovnim ustanovama i na drugim javnim mjestima (~lan 7. stav (5) ovog zakona), b) koje ima saznanja o promjeni zdravstvenog stanja imaoca oru`ja, koja mo`e uticati na sposobnost za dr`anje i no{enje oru`ja, a o tome ne obavijesti nadle`nu policijsku upravu ili najbli`u policijsku stanicu (~lan 14. stav (1) ovog zakona), c) koje u propisanom roku, nakon upu}ivanja na vanredni zdravstveni pregled, nadle`noj policijskoj upravi ne dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (~lan 14. stav (3) ovog zakona), d) koje u propisanom roku ne prijavi nabavku bitnih dijelova oru`ja nadle`noj policijskoj upravi ili ne preda nadle`noj policijskoj upravi zamijenjene tehni~ki ispravne dijelove vatrenog oru`ja koji se ozna~avaju fabri~kim brojem (~lan 23. stav (1) ovog zakona), e) ~lan strelja~ke i lova~ke organizacije koji spravlja municiju bez odobrenja nadle`ne policijske uprave ili istu stavlja u promet (~lan 25. st. (1) i (4) ovog zakona), f) koje zamijeni oru`je za onu vrstu oru`ja za koju nema izdat oru`ni list (~lan 28. st. (1) i (2) ovog zakona), S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 25. jula 2019. KANTONA SARAJEVO Broj 30 – Strana 3 g) koje bez odobrenja nadle`ne policijske uprave sakuplja staro oru`je (~lan 33. stav (1) ovog zakona), h) koje preda ili proda staro oru`je pravnom licu, poduzetniku i fizi~kom licu koji nemaju odobrenje za sakupljanje starog oru`ja (~lan 33. stav (7) ovog zakona), i) koje osposobi staro oru`je koje je onesposobljeno za upotrebu (~lan 33. stav (9) ovog zakona), j) koje postupi protivno odredbama ~lana 36. ovog zakona, k) koje postupi protivno odredbama ~lana 37. ovog zakona, l) koje postupi protivno odredbama ~lana 38. ovog zakona, m) koje postupi protivno odredbi ~lana 39. ovog zakona, n) koje posudi vazdu{no oru`je i oru`je s tetivom maloljetnoj osobi (~lan 42. stav (2) ovog zakona), o) koje prenosi sportsko oru`je i pripadaju}u municiju bez potvrde sportske strelja~ke organizacije (~lan 42. stav (3) ovog zakona), p) koje postupi protivno odredbama ~lana 43. ovog zakona, r) koje postupi protivno odredbama ~lana 44. ovog zakona, s) koje ne obavijesti najbli`u policijsku upravu, policijsku stanicu ili policijskog slu`benika u slu~aju pronalaska oru`ja, municije i isprava o oru`ju ili o saznanju za sakriveno oru`je, municiju i ispravu o oru`ju (~lan 45. stav (1) ovog zakona) i t) koje postupi protivno odredbi ~lana 48. stav (1) ovog zakona. (2) Za prekr{aje iz stava (1), ta~. a), c), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), r), s) i t) ovog ~lana, pored nov~ane kazne, izri~e se za{titna mjera oduzimanja oru`ja, municije, bitnih dijelova oru`ja i isprava o oru`ju." ^lan 21. (Izmjena ~lana 76.) ^lan 76. mijenja se i glasi: "^lan 76. (Nov~ane kazne i za{titne mjere za prekr{aje fizi~kih lica) (1) Nov~anom kaznom od 500,00 do 1.000,00KMkaznit }e se za prekr{aj fizi~ko lice: a) koje u propisanom roku ne vrati odobrenje za nabavljanje oru`ja (~lan 18. stav (3) ovog zakona), b) koje nosi, koristi i rukuje s oru`jem kojemu je povjereno u vrijeme kada ne vr{i slu`bu, ili iznese oru`je van objekta odnosno prostora ili pravca kretanja transporta koji obezbje|uje ili ne ~uva na bezbjednom mjestu tako da ne onemogu}i pristup oru`ju neovla{tenim licima (~lan 21. stav (2) ovog zakona), c) koje nabavi municiju za oru`je za koje nema izdat oru`ni list ili u propisanom roku ne prijavi nabavku municije, izuzev ukoliko je municija nabavljena na podru~ju Kantona Sarajevo (~lan 24. ovog zakona), d) koje u propisanom roku ne podnese pisani zahtjev nadle`noj policijskoj upravi za registraciju oru`ja i izdavanje oru`nog lista (~lan 27. stav (1) ovog zakona), e) koje u propisanom roku nadle`noj policijskoj upravi ne prijavi zamjenu vatrenog oru`ja, ne preda oru`ni list i ne podnese zahtjev za izdavanje novog oru`nog lista (~lan 28. stav (3) ovog zakona), f) koje u propisanom roku ne prijavi prenos prava svojine na vatreno oru`je (~lan 28. st. (5) i (6) ovog zakona), g) koje u propisanom roku o izvr{enoj nabavci, prodaji ili predaji starog oru`ja ne obavijesti nadle`nu policijsku upravu (~lan 33. stav (8) ovog zakona), h) koje u propisanom roku ne prijavi nadle`noj policijskoj upravi nabavljanje oru`ja kategorije C (~lan 34. stav (2) ovog zakona), i) prekr{ajno odgovorno maloljetno lice koje nabavi, dr`i i nosi oru`je kategorije D protivno odredbama ~lana 35. ovog zakona, odnosno roditelj, usvojitelj ili staratelj maloljetnika koji nabavi, dr`i i nosi oru`je kategorije D, protivno odredbama ~lana 35. ovog zakona, ako je po~injeni prekr{aj maloljetnika posljedica propu{tanja nadzora nad maloljetnikom, a bio je u mogu}nosti vr{iti takav nadzor, j) koje ne vrati pravnom licu koje upravlja lovi{tem oru`je odnosno neutro{enu koli~inu municije dobijenu na poslugu u odre|enom roku ili ih upotrebljava, odnosno iznosi van odre|enog lovi{ta (~lan 41. stav (3) ovog zakona), k) koje postupi protivno odredbama ~lana 46. ovog zakona, l) koje u propisanom roku ne obavijesti i ne preda na ~uvanje nadle`noj policijskoj upravi oru`je, municiju i oru`ni list u slu~aju smrti vlasnika oru`ja i municije (~lan 49. stav (1) ovog zakona), m) nasljednik oru`ja i municije koji u propisanom roku ne postupi u skladu s ovim Zakonom (~lan 49. stav (3) ovog zakona), n) nasljednik oru`ja koji u propisanom roku nakon prodaje oru`ja isto ne odjavi kod nadle`ne policijske uprave (~lan 49. stav (6) ovog zakona) i o) fizi~ko lice koje ne vodi evidenciju iz ~lana 70. stav (8) ovog zakona. (2) Za prekr{aje iz stava (1), ta~. a), b), c), e), f) i i) ovog ~lana, pored nov~ane kazne, izri~e se za{titna mjera oduzimanja oru`ja, municije, bitnih dijelova oru`ja i isprava o oru`ju." ^lan 22. (Izmjena ~lana 77.) ^lan 77. mijenja se i glasi: "^lan 77. (Nov~ane kazne i za{titne mjere za prekr{aje pravnih lica i poduzetnika) (1) Nov~anom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 KM kaznit }e se za prekr{aj: a) zdravstvena ustanova koja ima saznanja o promjeni zdravstvenog stanja imaoca oru`ja, koja mo`e uticati na sposobnost za dr`anje i no{enje oru`ja, a o tome ne obavijesti nadle`nu policijsku upravu ili najbli`u policijsku stanicu (~lan 14. stav (1) ovog zakona), b) sportska strelja~ka, odnosno druga organizacija ili ustanova koja postupi suprotno odredbama ~lana 16. ovog zakona, c) pravna lica i poduzetnici koja povjere no{enje oru`ja i municije licu koje nije odre|eno da neposredno vr{i poslove za{tite i koje ne ispunjava uslove za no{enje oru`ja propisane ovim Zakonom (~lan 21. stav (1) ovog zakona) ili koje naredi ili dozvoli da lice kome je povjereno oru`je radi vr{enja poslova za{tite nosi to oru`je suprotno odredbama ~lana 21. stav (2) ovog zakona, d) pravno lice i poduzetnik koji u propisanom roku ne prijavi nabavku bitnih dijelova oru`ja nadle`noj policijskoj upravi (~lan 23. stav (1) ovog zakona), e) pravno lice i poduzetnik koji nabavi municiju za oru`je za koje nema izdat oru`ni list ili u propisanom roku ne prijavi nabavku municije (~lan 24. ovog zakona), f) sportska strelja~ka i lova~ka organizacija koja spravlja municiju bez odobrenja nadle`ne policijske uprave ili istu stavlja u promet (~lan 25. st. (1) i (4) ovog zakona), g) pravno lice i poduzetnik koji zamijene oru`je za onu vrstu oru`ja za koju nema izdat oru`ni list (~lan 28. stav (2) ovog zakona), h) pravno lice i poduzetnik koji ne obavijesti u propisanom roku nadle`nu policijsku upravu o prestanku potrebe za daljnjim dr`anjem oru`ja i municije (~lan 31. stav (2) ovog zakona), i) pravno lice i poduzetnik koji bez odobrenja nadle`ne policijske uprave sakuplja staro oru`je (~lan 33. stav (1) ovog zakona), j) pravno lice i poduzetnik koji proda ili preda staro oru`je fizi~kom ili pravnom licu ili poduzetniku koji nemaju odobrenje za sakupljanje starog oru`ja (~lan 33. stav (7) ovog zakona), S L U @ B E N E N O V I N E Broj 30 – Strana 4 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 25. jula 2019. k) pravno lice i poduzetnik koji u propisanom roku o izvr{enoj nabavci, prodaji ili predaji starog oru`ja ne obavijesti nadle`nu policijsku upravu (~lan 33. stav (8) ovog zakona), l) pravno lice i poduzetnik koji osposobi staro oru`je koje je onesposobljeno za upotrebu (~lan 33. stav (9) ovog zakona), m) pravno lice i poduzetnik koji u propisanom roku ne prijavi nadle`noj policijskoj upravi nabavljanje oru`ja kategorije C (~lan 34. stav (2) ovog zakona), n) pravno lice i poduzetnik koji postupi protivno odredbama ~lana 38. st. (8), (9), (10) i (11) ovog zakona, o) pravno lice koje upravlja lovi{tem koje postupi protivno odredbama ~lana 41. ovog zakona, p) strelja~ka organizacija koja postupi protivno odredbama ~lana 42. ovog zakona, r) pravno lice i poduzetnik, strelja~ka organizacija i organizacija koja gazduje lovi{tem koji postupe protivno odredbama ~lana 43. stav (6) ovog zakona, s) pravno lice i poduzetnik koji postupe protivno odredbama ~lana 44. ovog zakona, t) pravno lice i poduzetnik koji se bave popravljanjem i prepravljanjem oru`ja, koji postupe protivno odredbama ~lana 57. ovog zakona, u) pravno lice i poduzetnik koji se bave popravljanjem i prepravljanjem oru`ja, koji postupe protivno odredbama ~lana 58. ovog zakona, v) pravno lice i poduzetnik koji se bavi prometom oru`ja, bitnih dijelova oru`ja i municije, koji postupe protivno odredbama ~lana 60. stav (1) ovog zakona, z) ovla{teni prodavac oru`ja koji u propisanom roku ne obavijesti nadle`nu policijsku upravu o prodaji municije i ne dostavi jedan primjerak fakture o kupoprodaji municije nadle`noj policijskoj upravi (~lan 61. stav (2) ovog zakona), oru`ja kategorije C i bitnih dijelova oru`ja (~lan 61. stav (1) ta~ka b) ovog zakona), aa) ovla{teni prodavac oru`ja koji postupi protivno odredbi ~lana 62. ovog zakona, bb) pravno lice i poduzetnik koji se bavi posredovanjem u prometu oru`ja i municije bez odobrenja nadle`ne policijske uprave (~lan 64. stav (1) ovog zakona), cc) pravno lice i poduzetnik koji postupi protivno odredbama ~lana 65. ovog zakona, dd) pravno lice i poduzetnik, osniva~ civilnog streli{ta, koji postupi protivno odredbama ~lana 67. ovog zakona i ee) pravno lice i poduzetnik, osniva~ civilnog streli{ta, koji u propisanom roku ne uskladi svoj rad u skladu sa odredbama zakona i podzakonskog akta iz ~lana 63. stav (3) ovog zakona (~lan 69. ovog zakona). (2) Za prekr{aje iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se nov~anom kaznom od 2.000,00 do 3.000,00 KM i odgovorno lice u pravnom licu i poduzetnik. (3) Za prekr{aj iz stava (1) ta~. b), c), f), g), i), j), l), n), o), p), r), u), v), aa), bb), cc) i dd) ovog ~lana izre}i }e se i za{titna mjera oduzimanja oru`ja, municije, bitnih dijelova oru`ja i isprava o oru`ju, a za prekr{aje iz stava (1) ta~. b), c), l), n), o), p), t), u), v), aa), bb) i cc) izre}i }e se i za{titna mjera zabrane vr{enja djelatnosti u trajanju od {est mjeseci." ^lan 23. (Izmjena ~lana 78.) ^lan 78. mijenja se i glasi: "^lan 78. (Nov~ane kazne i za{titne mjere za prekr{aje pravnih lica i poduzetnika) (1) Nov~anom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00KMkaznit }e se za prekr{aj: a) lova~ko udru`enje (~lan 11. stav (4)) i sportska strelja~ka organizacija (~lan 11. stav (7) ovog zakona) koji u propisanom roku ne dostavi dokaz o prestanku ~lanstva, b) pravno lice i poduzetnik koji ne izda posebnu potvrdu licu kojem povjeravaju oru`je i koji ne obavijesti nadle`nu policijsku upravu o licu kojem je povjerila oru`je (~lan 21. stav (3) ovog zakona), c) pravno lice i poduzetnik koji u propisanom roku ne vrati odobrenje za nabavljanje oru`ja (~lan 22. stav (3) ovog zakona), d) pravno lice i poduzetnik koji u propisanom roku ne podnese pisani zahtjev nadle`noj policijskoj upravi za registraciju oru`ja i izdavanje odobrenja za dr`anje oru`ja i ne vodi evidenciju o nabavljenom oru`ju (~lan 27. stav (2) ovog zakona), e) pravno lice i poduzetnik koji propisanom roku ne prijavi zamjenu vatrenog oru`ja, odnosno ne preda odobrenje za dr`anje oru`ja i ne podnese zahtjev za izdavanje novog odobrenja za dr`anje oru`ja, (~lan 28. stav (3) ovog zakona), f) pravno lice ili poduzetnik koji u propisanom roku ne prijavi prenos prava svojine na vatreno oru`je (~lan 28. st. (5) i (6) ovog zakona), g) pravno lice i poduzetnik koji postupi protivno odredbama ~lana 46. ovog zakona, h) imalac oru`ja koji postupi protivno odredbi ~lana 48. stav (1) ovog zakona, i) pravno lice i poduzetnik koji u propisanom roku ne obavijesti nadle`nu policijsku upravu o upisu u sudski registar, odnosno registar poduzetnika (~lan 60. stav (3) ovog zakona), j) ovla{teni prodava~ oru`ja koji proda municiju licu koje nema va`e}u ispravu o oru`ju (~lan 61. stav (2) ovog zakona), k) ovla{teni prodavac oru`ja koji postupi protivno odredbi ~lana 61. stav (3) ovog zakona, l) pravno lice i poduzetnik koji u propisanom roku ne obavijesti nadle`nu policijsku upravu o upisu u sudski registar, odnosno registar poduzetnika (~lan 64. stav (3) ovog zakona), m) pravno lice, poduzetnik, sportska strelja~ka organizacija, lova~ka organizacija, ovla{teni prodavac oru`ja i stru~na ovla{tena organizacija koji ne vode propisane evidencije iz ~lana 70. ovog zakona. (2) Za prekr{aje iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se nov~anom kaznom od 1.000,00 do 3.000,00 KM i odgovorno lice u pravnom licu i poduzetnik. (3) Za prekr{aj iz stava (1) ta~. d), h) i j) ovog ~lana izre}i }e se i za{titna mjera oduzimanja oru`ja, municije, bitnih dijelova oru`ja i isprava o oru`ju, a za prekr{aje iz stava (1) ta~ka j) izre}i }e se i za{titna mjera zabrane vr{enja djelatnosti u trajanju od {est mjeseci." ^lan 24. (Dodaje se ~lan 79a.) Iza ~lana 79. dodaje se ~lan 79a. koji glasi: "^lan 79a. (Zapo~eti postupci) Postupci koji nisu pravomo}no okon~ani do momenta stupanja na snagu ovog zakona, a odnose se na odredbe iz ~lana 29. ovog zakona rije{it }e se u skladu sa odredbama ovog zakona." ^lan 25. (Dodaje se ~lan 80a.) Iza ~lana 80. dodaje se ~lan 80a. koji glasi: S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 25. jula 2019. KANTONA SARAJEVO Broj 30 – Strana 5 "^lan 80a. (Provedbeni propis) U roku od {est mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona na prijedlog policijskog komesara, ministar }e uskladiti propise iz ~lana 80. stav (1) od ta~ke a) do ta~ke i), kao i donijeti propis iz ~lana 65. stav (5) ovog zakona." ^lan 26. (Izmjena ~lana 83.) U ~lanu 83. u stavu (1) iza rije~i: "ovog zakona" dodaju se rije~i: "odgovaraju}ih provedbenih podzakonskih propisa iz ~lana 80. ovog zakona". ^lan 27. (Izmjena ~lana 84.) U ~lanu 84. u stavu (1) rije~i: "31.12.2018." zamjenjuju se rije~ima: "01.07.2020.". ^lan 28. (Stupanje na snagu) Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 01-02-28355/19 15. jula 2019. godine Sarajevo Predsjedavaju}i Skup{tine Kantona Sarajevo Elmedin Konakovi}, s. r. Na osnovu ~lana 12. ta~ka b), ~lana 18. ta~ka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96 - Ispravka, 3/96 - Ispravka, 16/97, 14/00, 14/01, 28/04, 6/13 i 31/17), Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj dana 15.07.2019. godine, donijela je ZAKON O IZMJENI ZAKONA O OSNOVNOM ODGOJU I OBRAZOVANJU ^lan 1. (Izmjena ~lana 33.) (1) U Zakonu o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 23/17 i 33/17) u ~lanu 33. stav (8), bri{e se. (2) Dosada{nji st. (9), (10), (11), (12) i (13), postaju st. (8), (9), (10), (11) i (12). ^lan 2. (Stupanje na snagu) Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 01-02-28388/19 15. jula 2019. godine Sarajevo Predsjedavaju}i Skup{tine Kantona Sarajevo Elmedin Konakovi}, s. r. Na osnovu ~lana 12. ta~ka b), ~lana 18. ta~ka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96 - Ispravka, 3/96 - Ispravka, 16/97, 14/00, 14/01, 28/04, 6/13 i 31/17), Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj dana 15.07.2019. godine, donijela je ZAKON O IZMJENI ZAKONA O SREDNJEM OBRAZOVANJU ^lan 1. (Izmjena ~lana 41.) U Zakonu o srednjem obrazovanju ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 23/17) u ~lanu 41. stav (4), bri{e se. ^lan 2. (Stupanje na snagu) Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 01-02-28396/19 15. jula 2019. godine Sarajevo Predsjedavaju}i Skup{tine Kantona Sarajevo Elmedin Konakovi}, s. r. Na osnovu ~lana 12. ta~ka c) i ~lana 18. ta~ka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96 - Ispravka, 3/96 - Ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), ~l. 3. i 6. Zakona o ustanovama ("Slu`beni list RBiH", br. 6/92, 8/93 i 13/94), Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj dana 15.07.2019. godine, donijela je ODLUKU O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE INSTITUT ZA RAZVOJ PREDUNIVERZITETSKOG OBRAZOVANJA KANTONA SARAJEVO I - OSNOVNE ODREDBE ^lan 1. (Predmet) Ovom odlukom osniva se Javna ustanova "Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo" kao javna ustanova i ure|uju pitanja koja se odnose na: naziv i sjedi{te osniva~a, naziv i sjedi{te Javne ustanove, djelatnost, iznos sredstava za osnivanje i po~etak rada, izvore i na~in njihovog obezbje|ivanja, me|usobna prava i obaveze izme|u osniva~a i Javne ustanove, na~in raspolaganja vi{kom prihoda nad rashodima i na~in na koji se pokriva vi{ak rashoda nad prihodima, prava, obaveze i odgovornost u pravnom prometu, lice koje }e, do imenovanja organa rukovo|enja, predstavljati i zastupati Javnu ustanovu, njegova ovla{tenja i odgovornosti, rok za dono{enja Pravila Javne ustanove, imenovanje organa upravljanja, organa nadzora i rukovo|enja i druga pitanja zna~ajna za rad Javne ustanove. II - NAZIV OSNIVA^A ^lan 2. (Naziv osniva~a Javne ustanove) (1) Osniva~ Javne ustanove je Kanton Sarajevo. (2) Prava i du`nosti osniva~a obavlja}e Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo) i Vlada Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada), svako u okviru svojih nadle`nosti. ^lan 3. (Sjedi{te osniva~a Javne ustanove) Sjedi{te osniva~a je u Sarajevu, ulica Reisa D`emaludina ^au{evi}a broj 1. III - NAZIV I SJEDI[TE JAVNE USTANOVE ^lan 4. (Naziv Javne ustanove) (1) Javna ustanova }e poslovati pod nazivom: Javna ustanova Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo. (2) Skra}eni naziv Instituta je: JU Insitut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Javna ustanova). ^lan 5. (Sjedi{te Javne ustanove) Sjedi{te Javne ustanove je u Sarajevu, ulica Aleja Bosne Srebrne bb. S L U @ B E N E N O V I N E Broj 30 – Strana 6 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 25. jula 2019.
Zakon o dopuni Zakona o koncesijama USK Unsko-sanski kanton Službeni glasnik USK 18/19 19.07.2019 SG USK 09/17, SG USK 19/13, SG USK 07/09, SG USK 10/03 koncesije ZAKON o dopuni Zakona o koncesijama Ĉlan 1. U Zakonu o koncesijama („Sluţbeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ br. 10/03, 7/09, 19/13 i 9/17) u ĉlanu 3. stav (1) taĉka 6) iza rijeĉi vjetroturbini dodaju se rijeĉi „kao i solarne fotonaponske elektrane instalirane pojedinaĉne snage do 5 MW po jednoj fotonaponskoj elektrani“. Ĉlan 2. Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Sluţbenom glasniku Unsko-sanskog kantona“. Broj: 01-02-4-104/19 Predsjedavajući Skupštine ... 12. juli 2019. godine Unsko-sanskog kantona B i h a ć Agan Bunić ▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐ 549. Na osnovu ĉlana 14. Stav (1) Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona (,,Sluţbeni glasnik Unsko-sanskog kantona" broj: 9/17) Predsjedavajući donosi sljedeću Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o uspostavljanju Kolegija Skupštine Unskosanskog kantona Ĉlan 1. Odluka o uspostavljanju Kolegija Skupštine Unsko - sanskog kantona (,,Sluţbeni glasnik Unsko-sanskog kantona" broj: 1/19 i 3/19) u osnovnom teksu, mijenja se i glasi: Ĉlan 2. U ĉlanu 2. stav (1) u taĉki e) rijeĉi „ASDA" se brišu. U istom ĉlanu dodaje se nova taĉka: 1) Rasim Pajić, predsjednik kluba poslanika ASDA.
Zakon o dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina i prava Posavskog kantona Posavski kanton Narodne novine Županije Posavske 05/19 05.07.2019 NN Županije Posavske 11/09 porez na promet ZAKONO DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA PROMET NEKRETNINA I PRAVAČlanak 1.U Zakonu o porezu na promet nekretnina i prava („Narodne novine Ţupanije Posavske“ broj 11/09), u članku 6. stavak 1., dodaju se nove točke 13., 14. i 15. koje glase:„13. u slučaju kupovine stana, kuće ili graĎevinskog zemljišta radi rješavanja stambenog pitanja prvi put, ako je kupac fizička osoba koja:-u vlasništvu nema stan, kuću ili graĎevinsko zemljište,-je mlaĎa od 40 godina,-ima prebivalište na području Ţupanije neprekidno 3 godine prije kupovine navedenih nekretnina;14. na prijenos prava vlasništva na novosagraĎenom stanu ako je prvi kupac fizička osoba a prodavatelj pravna osoba registrirana za obavljanje graĎevinske djelatnosti; 15. na promet poljoprivrednog zemljišta u skladu s prostornim odnosno urbanističkim planom općine, kada je kupac fizička ili pravna osoba koja je registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava na području Ţupanije Posavske“.U članku 6. dodaje se novi stavak koji glasi:„Ukoliko se nekretnina iz točke 13. stavka 1. ovog članka otuĎi u roku od 5 godina od dana kupovine ili ako porezna uprava naknadno utvrdi da nisu bili ispunjeni uvjeti za porezno oslobaĎanje, kupac je duţanplatiti porez iz članka 12. ovog Zakona“.Članak 2.Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Narodnim novinama Ţupanije Posavske“
Zakon o izmjeni i dopunama Zakon o porezu na imovinu, naslijeđe i dar Posavskog kantona Posavski kanton Narodne novine Županije Posavske 05/19 05.07.2019 NN Županije Posavske 09/08 porez na imovinu,dar,porez ZAKONO IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA IMOVINU, NASLIJEĐE I DARČlanak 1.U Zakonu o porezu na imovinu, naslijeĎe i dar („Narodne novine Ţupanije Posavske“ broj 9/08), u članku 10. (2) broj „2.000,00“ zamjenjuje se brojem „5.000,00“.Članak 2.U članku 18.ispred točke a) dodaje se tekst koji glasi:„Od plaćanja poreza oslobaĎa se:“Iza točke d) dodaje se nova točka e) koja glasi:„e) Nasljednik, odnosno daroprimatelj, unuk i/ili unuka, pod uvjetom da se ta imovina ne moţe otuĎiti u roku od 5 godina “.Dosadašnja točka e) postaje točka f).Članak 3.Iza članka 22. dodaje se novi članak 22.a, koji glasi:„Članak 22.aPravo vlasništva stečeno nasljeĎivanjem ili darovanjem upisat će se u javne knjige uz dokaz o plaćenom porezu na naslijeĎe ili dar odnosno uz dokaz o oslobaĎanju od plaćanja poreza na naslijeĎe ili dar.“ Članak 4.Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Narodnim novinama Ţupanije Posavske.
Zakon o izmjenama Zakona o komunalnoj čistoći KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 22/19 30.05.2019 SN KS 20/18, SN KS 10/17, SN KS 19/17, SN KS 43/16, SN KS 14/16 komunalna čistoća,ks KANTON SARAJEVO Skup{tina Kantona Sarajevo Na osnovu ~lana 12. ta~ka e) i ~lana 18. ta~ka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96 - Ispravka, 3/96 - Ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj dana 14.05.2019. godine, donijela je ZAKON O IZMJENI ZAKONA O KOMUNALNOJ ^ISTO]I ^lan 1. (Izmjena ~lana 76a.) U Zakonu o komunalnoj ~isto}i ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 14/16, 43/16, 19/17 i 20/18) u ~lanu 76a. iza rije~i "samoupravi" dodaje se interpunkcijski znak "ta~ka" i bri{u se rije~i: "a najdu`e tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.". ^lan 2. (Stupanje na snagu) Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 01-02-20462/19 14. maja 2019. godine Sarajevo Predsjedavaju}i Skup{tina Kantona Sarajevo Elmedin Konakovi}, s. r. Na osnovu ~lana 12. ta~ka e) i ~lana 18. ta~ka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96 - Ispravka, 3/96 - Ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj dana 14.05. 2019. godine, donijela je ZAKON O IZMJENI ZAKONA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA ^lan 1. (Izmjena ~lana 51a.) U Zakonu o komunalnim djelatnostima ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 14/16, 43/16, 10/17 - Ispravka, 19/17 i 20/18) u ~lanu 51a. iza rije~i "samoupravi" dodaje se interpunkcijski znak "ta~ka" i bri{u se rije~i: "a najdu`e tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.". ^lan 2. (Stupanje na snagu) Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 01-02-20463/19 14. maja 2019. godine Sarajevo Predsjedavaju}i Skup{tine Kantona Sarajevo Elmedin Konakovi}, s. r. Na osnovu ~lana 18. stav (1) ta~ka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 31/17), ~lana 15. stav (3) Zakona o pravobranila{tvu ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 33/08 - Novi pre~i{}eni tekst, 7/12 i 44/16) i ~lana 119. Poslovnika Skup{tine Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12 - Drugi novi pre~i{}eni tekst, 15/13, 47/13, 47/15 i 47/16), Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj dana 14.05.2019. godine, donijela je ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRTE UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINA - ETA@NO VLASNI[TVO U STAMBENO-POSLOVNOM OBJEKTU NIZ B, LAMELA B 1, IZGRA\ENOM U NASELJU DOBRINJA V, OP]INA NOVI GRAD SARAJEVO, KOJE ]E KANTONALNI STAMBENI FOND SARAJEVO, KAO PRODAVA^, ZAKLJU^ITI SA KUPCIMA NEKRETNINA ^lan 1. Daje se saglasnost na nacrte ugovora o kupoprodaji nekretnina-eta`no vlasni{tvo u stambeno-poslovnom objektu Niz B, Lamela B 1, izgra|enom u naselju Dobrinja V, Op}ina Novi Grad Sarajevo, koje }e Kantonalni stambeni fond Sarajevo, kao Prodava~, zaklju~iti sa kupcima nekretnina, redosljedom kako slijedi: 1. Nacrt Ugovora o kupoprodaji stana broj 14, III sprat, povr{ine 79,25 m2 kao posebni eta`ni dio stambeno - poslovnog objekta Niz B, Lamela B 1, upisan u Zk ul.broj 20812, KO: SP_Gornj Butmir, k.~. 383/42E33, koji }e se zaklju~iti sa kupcem Zejnilovi} Eminom iz Sarajeva (notarski obra|en po notaru Sirbubalo Ramizi iz Sarajeva), Godina XXIV – Broj 22 ^etvrtak, 30. maja 2019. godine S AR AJ E VO ISSN 1512-7052
Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 13/19 12.05.2019 SN TK 08/20, SN TK 08/14, SN TK 03/10, SN TK 14/09 porez na promet U Zakonu o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 14/09, 3/10, 4/10 i 8/14) u članu 3. iza riječi „budžete“ dodaju se riječi „gradova i“.Član 2.U članu 6. u stavu 1. tački 1. iza riječi „kantoni“ dodaje se zarez i riječ „gradovi“, a u tački 6. iza riječi „kantona i“ dodaju se riječi „gradske i“.Član 3.U članu 18. u stavu 1. tački 3. iza riječi „Kantonu,“ dodaje se riječ „gradu“.Član 4.U članu 19. u stavu 1. u prvom redu iza riječi „uprava“ dodaju se riječi „grada ili“.U istom članu u stavu 2. riječi „dvije ili više općina“ zamjenjuju se riječima „dva/ije ili više gradova ili općina“.
Zakon o sudskim taksama USK Unsko-sanski kanton Službeni glasnik USK 10/19 06.05.2019 zakon,sudske takse,usk SLUŢBENI GLASNIK UNSKO-SANSKOG KANTONA Ponedjeljak, 6. maj 2019. ..BIHAĆ Izdanje na bosanskom jeziku ▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐ 296. Na osnovu ĉlana 11. b) i e) odjeljka A, poglavlja V Ustava Unsko-sanskog kantona - preĉišćen tekst („Sluţbeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 1/04, 11/04), Skupština Unsko-sanskog kantona na sjednici odrţanoj dana 25. 03. 2019. godine, d o n o s i : ZAKON O SUDSKIM TAKSAMA DIO PRVI - OPĆE ODREDBE Ĉlan 1. ( Predmet) (1) Ovim Zakonom propisuje se visina sudske takse, naĉin plaćanja sudske takse, postupak i uvjeti oslobaĊanja od plaćanja sudske takse, olakšice plaćanja, kaznene takse, postupak za naplatu neplaćene sudske takse u postupku pred sudovima Unsko-sanskog kantona (u daljem tekstu: Kanton). (2) Postupci u kojima se plaća sudska taksa i visina takse za pojedine radnje utvrĊeni su u Taksenoj tarifi, koja je sastavni dio ovog Zakona. Ĉlan 2. (Takseni obveznik) (1) Takse propisane ovim Zakonom plaća lice po ĉijem zahtjevu ili u ĉijem interesu se preduzimaju radnje u sudskom postupku, za koji je ovim Zakonom utvrĊeno plaćanje takse (u daljem tekstu: takseni obveznik). (2) Za podneske i zapisnike koji zamjenjuju podneske, takseni obveznik je lice koje podnosi, odnosno lice po ĉijem se zahtjevu zapisnik sastavlja. Godina XXIII - Broj 10 6. maj 2019. SLUŢBENI GLASNIK US KANTONA Broj 10 - Strana 2 (3) Za odluke suda prvog stepena takseni obveznik je tuţilac odnosno predlagaĉ. (4) Kada su, u skladu sa odredbama ovog Zakona, sudsku taksu duţna da plate dva ili više obveznika zajedno, njihova obaveza je solidarna. Ĉlan 3. (Dokaz o uplaćenoj sudskoj taksi) (1) Uz podnesak (tuţbe, prijedlog, pravni lijek i dr.) dostavlja se dokaz o uplaćenoj sudskoj taksi. (2) Kada takseni obveznik dostavlja dokaz o plaćenoj sudskoj taksi za sudsku odluku, duţan je naznaĉiti broj sudske odluke. (3) Ukoliko takseni obveznik smatra da ispunjava zakonom propisane uvjete da bude osloboĊen plaćanja sudske takse propisne ovim Zakonom, uz podnesak prilaţe zahtjev za oslobaĊanje takse i dokaze koji opravdavaju oslobaĊanje. DIO DRUGI - NASTANAK TAKSENE OBVEZE Ĉlan 4. (Nastanak taksene obveze) Ako ovim Zakonom nije drugaĉije propisano, taksena obveza nastaje: a) za tuţbu, prijedloge i podneske – danom podnošenja tuţbe, prijedloga odnosno podneska; b) za sudske odluke - danom donošenja sudske odluke, a ako se odluka dostavlja po zakonskim odredbama dostavljanju pismena na dan dostavljanja odluke; c) za paušalnu taksu u postupku raspravljanja zaostavštine – danom donošenja rješenja o naslijeĊivanju; d) u postupku steĉaja – danom donošenja rješenja o glavnoj diobi u postupku steĉaja; e) u postpuku likvidacije – danom donošenja rješenja o zakljuĉenju likvidacionog postupka; f) za sudske prijepise – kada se zatraţe od suda; g) za ostale radnje – kada se zatraţi njihovo preduzimanje. Ĉlan 5. (Plaćanje sudske takse) Sudska taksa se plaća u trenutku nastanka taksene obveze, ako ovim Zakonom nije drugaĉije propisano. Ĉlan 6. (Sudska taksa u zemljišno-knjiţnim postupcima) (1) U zemljišno-knjiţnim postupcima sudsku taksu je duţno platiti lice u ĉiju korist se vrši upis. (2) Ako upis traţi lice ĉije se pravo ograniĉava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugo lice, to lice solidarno garantuje za plaćanje takse sa licima u ĉiju se korist vrši upis. (3) Ako se u zemljišno-knjiţnim postupcima, na osnovu jednog zahtjeva, upisuje više prava u korist jednog lica taksa se plaća onoliko puta koliko se upisa traţi.Sudska taksa za upis u zemljišno-knjiţnim postupcima plaća se i kad se upis vrši u toku parniĉnog, vanparniĉnog ili izvršnog postupka. Ĉlan 7. (Takse u stvarima penzijskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja) Za podneske i odluke u stvarima penzijskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja, djeĉijeg dodatka, starateljstva, usvajanja i socijalne pomoći, sudska taksa se plaća samo ako tuţba bude odbijena ili odbaĉena, a obaveza nastaje danom pravosnaţnosti odluke kojom je tuţba odbijena ili odbaĉena. Ĉlan 8. (Obaveza plaćanja takse u upravnom sporu) (1) Taksa za presudu u upravnom sporu se plaća samo kad sud odbije tuţbu. (2) Taksa za obveze iz stava (1) ovog ĉlana nastaje na dan dostavljanja naloga odnosno rješenja o obavezi plaćanja takse. Ĉlan 9. (Uplata takse) (1) Sudske takse su prihod Kantona i uplaćuju se na depozitni raĉun javnih prihoda Unsko-sanskog kantona. 6. maj 2019. SLUŢBENI GLASNIK US KANTONA Broj 10 - Strana 3 (2) Neplaćena ili nedovoljno plaćena sudska taksa nije zapreka za prijem podneska. Ĉlan 10. (Zastara) Pravo na naplatu sudske takse zastarjeva u roku od tri godine od dana pravosnaţnog okonĉanja postupka u vezi kojeg je nastala taksena obveza. DIO TREĆI - OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA TAKSE Ĉlan 11. ( OslobaĊanje od plaćanja sudske takse) (1) Od plaćanja sudske takse osloboĊeni su: a) Bosna i Hercegovina, Federacija, federalne jedinice i jedinice lokalne samouprave i njihovi organi, b) ustanove za socijalni rad, u postupcima u kojima uĉestvuje radi zaštite interesa trećih lica i u postupcima za povrat nosnovano isplaćenih sredstava, a za prava koja se finansiraju iz Budţeta Kantona i Budţeta Federacije Bosne i Hercegovine, c) radnici u postupku za ostvarivanje prava po osnovi radnog odnosa, kada je u pitanju statusni spor, osim ako tuţbenim zahtjevom ne potraţuju isplatu, d) humanitarne organizacije, e) graĊani slabog imovnog stanja , f) strani drţavljani i strane drţave ako je to predviĊeno meĊunarodnim ugovorom ili pod uslovima reciprociteta, g) ratni vojni invalidi, civilne ţrtve rata i osobe s invaliditetom, s procentom invalidnosti od najmanje 60%, h) ĉlanovi porodica šehida, poginulih boraca i civilnih ţrtava rata, i) stranke koje spor riješe medijacijom, j) logoraši i druge ţrtve torture, kršenja meĊunarodnog prava ljudskih prava i ozbiljnih povreda meĊunarodnog humanitarnog prava u postupku ostvarivanja prava na reparaciju, k) Agencija za privatizaciju Unsko-sanskog kantona, l) notari kada u ostavinskom postupku postupaju kao povjerenici suda, m) djeca kao stranke u postupcima vezanim za njihovo izdrţavanje, n) uĉenici i studenti za vrijeme redovnog školovanja, o) javne ustanove ĉiji je osnivaĉ Unsko-sanski kanton i gradska/općinska vijeća i koje se finansiraju iz Budţeta Kantona i budţeta gradova/općina, p) korisnici besplatne pravne pomoći, r) vjerske zajednice. (2) Sudsku taksu za podneske i radnje ne plaća lice koje poklanja svoju imovinu organima iz stava 1. ovog ĉlana, socijalno-humanitarnim, nauĉnim ili kulturnim organizacijama, ustanovama ili fondacijama. (3) GraĊanima slabog imovnog stanja u smislu stava (1) taĉka e) ovog ĉlana smatra se lice ĉiji prihod ukupnog domaćinstva, po ĉlanu domaćinstva iznosi do 30% prosjeĉne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine, u protekloj kalendarskoj godini. (4) Ĉlanom uţe porodice u smislu stava (1) taĉka h) smatraju se maloljetna djeca i djeca do 27 godina koja se nalaze na redovnom školovanju, nezaposleni braĉni drug i roditelji šehida, poginulog borca ili civilne ţrtve rata. (5) U sluĉaju sumnje o postojanju reciprociteta, mišljenje daje Federalno ministarstvo pravde. Ĉlan 12. (Postupak po prijedlogu za oslobaĊanje) (1) Ako stranka traţi oslobaĊanje od plaćanja sudske takse zbog slabog imovnog stanja, duţna je uz prijedlog za oslobaĊanje dostaviti dokaze o broju ĉlanova domaćinstva i o ukupnim prihodima svih ĉlanova domaćinstva, a ako nemaju prihode uvjerenje o nezaposlenosti. (2) Dokazi iz prethodnog stava se uzimaju u obzir samo ako ih je izdao nadleţni organ i ako od njihovog izdavanja nije proteklo više od šest (6) mjeseci. Ĉlan 13. (Odluĉivanje o oslobaĊanju od plaćanja takse) (1) OslobaĊanju od plaćanja sudske takse odluĉuje sud na prijedlog taksenog obveznika, osim u sluĉajevima, kada prijedlog nisu duţne podnijeti stranke iz 6. maj 2019. SLUŢBENI GLASNIK US KANTONA Broj 10 - Strana 4 ĉlana 10. stav (1) taĉka a), b), d), k), l) i o) ovog zakona. (2) Takseni obveznik koji traţi oslobaĊanje od plaćanje sudske takse moţe podnijeti pisani prijedlog u ĉasu poduzimanja prve procesne radnje za koju je propisana obaveza plaćanja takse ili u daljem toku postupka. Prijedlog se moţe podnijeti i usmeno izjavom na zapisnik na roĉištu. (3) Uz prijedlog za oslobaĊanje od plaćanja sudske takse stranka treba da podnese odgovarajuće dokaze, zavisno od zakonskog osnova po kojem traţi oslobaĊanje. (4) Rješenje o oslobaĊanju od plaćanja sudske takse odnosi se na sve takse u tom predmetu bez obzira kada je taksena obaveza nastala. (5) Protiv rješenja kojim se usvaja prijedlog za oslobaĊanje od plaćanja sudske takse nije dopuštena ţalba. Ĉlan 14. (OslobaĊanje plaćanja sudske takse u parniĉnom i vanparniĉnom postupku) (1) OslobaĊanje od plaćanja sudske takse u parniĉnom i vanparniĉnom postupku vaţi i u postupku izvršenja odluka donesenih u tim postupcima, ako se izvršenje predloţi u roku od tri mjeseca od dana pravosnaţno okonĉanog postupka. (2) OslobaĊanje od plaćanja sudske takse u vanparniĉnom i izvršnom postupku vaţi i u parniĉnom postupku koji nastane podvodom vanparniĉnog ili izvršnog postupka. Ĉlan 15. (Naplata sudske takse za lice ĉije je boravište nepoznato) Staralac odsutnog lica ĉije je boravište nepoznato i privremeni zastupnik stranke u postupku, nisu duţni da plaćaju sudsku taksu za lice koje zastupaju. Naplata ovih taksi vrši se iz imovine lica koje je zastupano. Ĉlan 16. (Primjena oslobaĊanja od plaćanja sudske takse) (1) OslobaĊanje od plaćanja sudske takse koristi samo licu koje je odlukom suda osloboĊeno plaćanja takse. (2) Kad više lica zajedniĉki predaju podnesak ili zajedniĉki preduzmu radnje u postupku, a jedno ili više njih je osloboĊeno od plaćanja sudske takse, lice koje nije osloboĊeno od plaćanja duţno je da plati razmjeran dio sudske takse, kao da nema osloboĊenih lica. Ĉlan 17. (Posebni sluĉajevi) (1) Ako u parniĉnom, vanparniĉnom ili izvršnom postupku stranka koja je osloboĊena od plaćanja sudske takse uspije u postupku, taksu koju bi ona bila duţna da plati da nije bila osloboĊena od plaćanja od takse, platit će stranka koja ne uţiva oslobaĊanje od plaćanja sudske takse, i to u srazmjeri u kojoj je osloboĊena stranka uspjela u postupku. (2) Ako stranke u postupku zakljuĉe sudsku nagodbu, sudsku taksu za nagodbu koje bi imala da plati osloboĊena stranka, platit će stranka koja nije u toj stvari osloboĊena od plaćanja takse, osim ako se stranke drugaĉije dogovore. (3) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog ĉlana u sluĉaju kad postoje uslovi iz ĉlana 405 st. 4. Zakona o parniĉnom postupku, sud moţe obavezati na plaćanje sudske takse stranku koja je osloboĊena plaćanja takse. DIO ĈETVRTI - OLAKŠICE I KAZNENE TAKSE Ĉlan 18. (Olakšice) Ako takseni obveznik uz podnesak dostavi sudu dokaz o uplati 50% propisanog iznosa sudske takse, oslobaĊa se plaćanja preostalog dijela takse za taj podnesak. Ĉlan 19. (Napomena o olakšici) (1) Napomena o olakšici plaćanja sudske takse i upozorenje se navode u nalogu i u rješenju o plaćanju takse. (2) Napomena o olakšici plaćanja sudske takse i upozorenje glase: Ako takseni obveznik u roku od 8 dana od dostave naloga ili rješenja plati 50% iznosa ukupne takse, oslobaĊa se od plaćanja preostalih 50% iznosa takse. Ako takseni obveznik u roku od 8 dana od dostave naloga odnosno rješenja ne plati 50% od ukupnog iznosa takse, a ni u roku od 6. maj 2019. SLUŢBENI GLASNIK US KANTONA Broj 10 - Strana 5 15 dana ne plati cijeli iznos takse, u sudskom izvršnom postupku prinudno će se naplatiti cjelokupni iznos takse i troškovi postupka. (3) Olakšica plaćanja se primjenjuje samo za fiziĉka lica, kao taksene obveznike. (4) Olakšica plaćanja se ne primjenjuje na taksene obveze nastale u zemljišno-knjiţnom postupku, u ostavinskom postupku i na druge taksene obaveze koje ne prelaze iznos od 20 KM. Ĉlan 20. (Kaznena taksa) Ako takseni obvenik ne plati sudsku taksu u roku odreĊenom rješenjem, u prinudnom postupku naplate sudske takse naplatit će se kaznena taksa u visini od 50% od ukupnog iznosa takse. DIO PETI - UTVRĐIVANJE VISINE TAKSENE OSNOVICE Ĉlan 21. (Naĉin utvrĊivanja) (1) U parniĉnom postupku sudske takse se plaćaju prema vrijednosti predmeta spora oznaĉenoj u tuţbi. (2) Izuzetno od prethodnog stava ako je za pojedine sporove ili za poduzete radnje posebnim tarifnim brojem odreĊen drugi iznos takse, plaća se taj iznos. (3) Ako se nakon podnošenja tuţbe promjeni vrijednost spora, ona se u toj visini uzima kao osnovica za odreĊivanje visine sudske takse za sve taksene obaveze nastale nakon promjene vrijednosti, osim za one taksene obaveze za koje je visina takse propisana posebnim tarifnim brojem. (4) Ako vrijednost predmeta spora nije oznaĉena u tuţbi, a sud je ne utvrdi u toku postupka, kao taksena osnovica uzima se iznos od 2.000 KM, osim u sluĉaju ako je visina takse za neke procesne radnje ili sporove propisana posebnim tarifnim brojem. Ĉlan 22. (Više tuţenih i tuţbenih zahtjeva) (1) Ako se s jednom tuţbom protiv istog tuţenog, istakne više tuţbenih zahtjeva, od kojih svaki ima oznaĉenu vrijednost spora, taksenu osnovicu ĉini zbir vrijednosti svih tuţbenih zahtjeva. (2) Ako tuţilac jednom tuţbom obuhvati dva ili više tuţenih i traţi da tuţbeni zahtjev bude usvojen prema slijedećem tuţenom, u sluĉaju da bude pravosnaţno odbijen prema onome koji je u tuţbi naveden prije njega ili ako prema svakom od njih istiĉe isti zahtjev, ili prema pojedinim od njih istiĉe razliĉite zahtjeve koji su u meĊusobnoj vezi, taksena osnovica se odreĊuje prema zahtjevu ĉija je vrijednost spora najveća. Ĉlan 23. (Visina sudske takse u vanparniĉnom postupku) U vanparniĉnim postupcima sudske takse se plaćaju u iznosima utvrĊenim posebnim odredbama tarife sudskih taksi. Ĉlan 24. (Visina sudske takse u izvršnom postupku) (1) U izvršnom postupku plaća se sudska taksa prema vrijednosti zahtjeva koji treba ispuniti. (2) Ako je izvršnom postupku prethodila parnica o istom zahtjevu, kao taksena osnovica u izvršnom postupku uzima se vrijednost predmeta spora utvrĊena u parnici, osim ako se izvršenje zahtjeva radi naplate manjeg novĉanog iznosa. (3) Ako se taksena osnovica ne moţe utvrditi po stavu (1) ili (2) ovog ĉlana, kao taksena osnovica uzima se iznos od 2.000 KM. (4) Izuzetno od odredbe stava (1) i (2) ovog ĉlana, ako je za pojedine procesne radnje u izvršnom postupku posebnim tarifnim brojem odreĊen drugi iznos takse, plaća se taj iznos. (5) Ako je izvršenje predloţeno radi naplate troškova postupka ili drugih sporednih potraţivanja taksena osnovica je u iznosu tih potraţivanja. 6. maj 2019. SLUŢBENI GLASNIK US KANTONA Broj 10 - Strana 6 Ĉlan 25. ( Visina sudske takse u upravnim sporovima ) U postupku u upravnim sporovima, sudske takse se plaćaju u iznosima utvrĊenim posebnim odredbama tarife sudskih taksi. Ĉlan 26. (Visina takse u ostalim postupcima) (1) U ostalim postupcima sudske takse se plaćaju u iznosima utvrĊenim posebnim tarifnim brojevima. (2) Sudsku taksu za upis u zemljišno-knjiţnim postupcima duţno je da plati lice u ĉiju se korist vrši upis. Ako upis traţi lice ĉije se pravo ograniĉava, opterećuju, ukida ili prenosi na drugo lice, to lice takoĊer solidarno garantuje za plaćanje takse sa licima u ĉiju korist se vrši upis. (3) Taksa za upis u zemljišno – knjiţnim postupcima plaća se i kad se upis vrši po sluţbenoj duţnosti, ako se ne radi o upisu koji je osloboĊen od takse. (4) Ako se u zemljišno-knjiţnim postupcima na osnovu jednog zahtjeva upisuje više prava u korist jednog lica, sudska taksa se plaća onoliko puta koliko se upisa traţi. (5) Sudska taksa za upis u zemljišno-knjiţnim postupcima plaća se i kad se upis vrši u toku parniĉnog, vanparniĉnog ili izvršnog postupka. Ĉlan 27. (Taksena osnovica ) (1) Za pravni lijek protiv odluke suda taksena osnovica je u visini vrijednosti predmeta spora u prvostepenom postupku, osim ako je ovim zakonom drukĉije propisano. (2) Ako vrijednost predmeta spora nije odreĊena taksena osnovica iznosi 2.000 KM. (3) Ako se odluka pobija samo u dijelu taksena osnovica je u visini vrijednosti pobijanog dijela. (4) Ako protiv iste odluke pravni lijek podnose obje stranke, taksena osnovica za svaku stranku je vrijednost dijela koji ona pobija. Ako vrijednost pobijanog dijela nije odreĊena, primjenjuje se osnovica iz stava (2) ovog ĉlana. (5) Kada se pravni lijek podnosi samo protiv odluke o troškovima postupka ili odluke o drugom sporednom potraţivanju, taksena osnovica je u visini troškova postupka odnosno drugog potraţivanja. DIO ŠESTI - POSTUPAK ZA NAPLATU NEPLAĆENE TAKSE Ĉlan 28. (Dostava naloga) (1) Iznos takse koju je takseni obveznik duţan platiti obraĉunava sudija, odnosno struĉni saradnik i pisani nalog, za plaćanje takse dostavlja taksenom obvezniku koji za poduzetu radnju nije dostavio dokaz o plaćenoj taksi. (2) Sud će stranci poslati nalog u roku od 8 dana od dana poduzimanja procesne radnje za koju se sudska taksa plaća, a ako to tada propusti sud će za sve poduzete radnje dostaviti nalog stranci u daljem toku postupka, a najkasnije u vrijeme dostave prvostepene odluke strankama odnosno punomoćnicima. (3) Protiv naloga za plaćanje sudske takse nije dopušten pravni lijek. Ĉlan 29. (Rok za plaćanje takse) Rok za plaćanje takse je 8 dana od dana dostave naloga, odnosno 15 dana od dana dostave rješenja o sudskoj taksi. Ĉlan 30. (Nalog) Nalog za plaćanje sudske takse sadrţi: oznaku broja sudskog predmeta, oznaku radnje za koju se taksa plaća, ukupan iznos takse, rok plaćanja, broj raĉuna na koji se ima izvršiti uplata, napomena o olakšici plaćanja i upozorenje o posljedicama neplaćanja u roku, pouku o nedopuštenosti pravnog lijeka protiv naloga. Ĉlan 31. (Naĉin uruĉenja naloga) (1) Ako je stranka liĉno prisutna pred sudom, a poduzima radnju za koju je duţna platiti sudsku taksu, sud će stranci odmah uruĉiti pisani nalog za plaćanje takse i to konstatovati na zapisnik sa roĉišta. 6. maj 2019. SLUŢBENI GLASNIK US KANTONA Broj 10 - Strana 7 (2) Ako se radnja pred sudom na roĉištu poduzima putem punomoćnika, a bez prisustva stranke, sud će stranci u roku od 8 dana od dana poduzete radnje dostaviti nalog za plaćanje sudske takse ili će nalog odmah uruĉiti punomoćniku stranke ako on na to pristane. Sud na zapisnik sa roĉišta konstatuje dostavljanje naloga punomoćniku. (3) Ako za stranku punomoćnik preuzme nalog, danom preuzimanja smatra se da je nalog uredno dostavljen stranci kao taksenom obvezniku. Ĉlan 32. (Takseni obveznici u inostranstvu ) Kad je sudsku taksu duţno platiti fiziĉko lice koje ima prebivalište u inostranstvu, bez obzira da li je drţavljanin Bosne i Hercegovine, odnosno pravno lice s sjedištem u inostranstvu ili strani drţavljanin, a taksu nije platio u trenutku nastanka taksene obveze, sud će voditi popis neplaćenih sudskih taksa i po završenom postupku izdat će nalog, odnosno rješenje za plaćanje takse, s tim da rok za plaćanje takse ne moţe biti kraći od 30 niti duţi od 90 dana. Ĉlan 33. (Postupak donošenja rješenja) (1) Ako sud u toku postupka za neke poduzete radnje propusti dostaviti nalog za plaćanje sudske takse ili ako je nalog dostavio u toku postupka ali taksa nije plaćena, sud će prije dostave prvostepene odluke strankama donijeti rješenje kojim će naloţiti taksenom obvezniku da plati ukupno utvrĊeni iznos neplaćene takse za radnje ranije poduzete u toku postupka, kao i iznos takse za prvostepenu odluku. (2) Ako protiv prvostepene odluke bude izjavljena ţalba, sud će u roku 8 dana ţalitelju dostaviti nalog za plaćanje sudske takse na ţalbu. (3) Ako sudske takse nisu plaćene po jednom ili više naloga dostavljenih stranci u toku postupka sud moţe u daljem toku postupka donijeti rješenje o plaćanju takse za pojedine taksene obaveze koje su do tada nastale ili ako ocijeni cjelishodnim na kraju postupka će donijeti rješenje o plaćanju svih taksi koje nisu plaćene. (4) Rješenje o sudskoj taksi sud dostavlja stranci kao taksenom obvezniku, osim ako stranka izriĉito izjavi sudu da pristaje da se nalozi i rješenja o sudskim taksama dostavljaju njenom punomoćniku. (5) Rješenjem iz stava (1) ovog ĉlana sud nalaţe taksenom obvezniku da plati ukupan utvrĊeni iznos sudske takse, uz naznaku svake radnje za koju se taksa plaća, pojedinaĉni iznosi takse za svaku radnju u toku postupka, ukupan iznos takse, rok plaćanja, broj raĉuna na koji će izvršiti uplatu, napomenu o olakšici plaćanja i upozorenje o prinudnom sudskom izvršenju u sluĉaju neplaćanja u roku i pouku o pravnom lijeku. (6) Protiv rješenja je dopuštena ţalba u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. (7) Drugostepeni sud je duţan donijeti odluku po ţalbi u roku od 3 mjeseca, od prijema spisa. Ĉlan 34. (Obavijest o neplaćenoj taksi) (1) Pravosnaţno i izvršno rješenje sud će u roku od 15 dana dostaviti Kantonalnom pravobranilaštvu Unsko-sanskog kantona, uz obavijest da taksa nije plaćena. (2) Uz obavijest sud je duţan, ukoliko raspolaţe podacima, navesti podatke o adresi obveznika, raĉunima obveznika, da li je obveznik zaposlen i gdje ili korisik penzije i druge podatke o izvorima novĉanih primanja taksenog obveznika. Ĉlan 35. (Plaćanje na rate) (1) Takseni obveznik i Kantonalno pravobranilaštvo mogu zakljuĉiti sporazum o plaćanju sudske takse na rate. (2) Sporazum, iz prethodnog stava, se moţe zakljuĉiti za otplatu u najviše 6 mjeseĉnih rata, za sudsku taksu u iznosu većem od 300 KM. Samo izuzetno za manji iznos takse moţe se zakljuĉiti sporazum, ako to cjelishodnim ocijeni Kantonalno pravobranilaštvo. 6. maj 2019. SLUŢBENI GLASNIK US KANTONA Broj 10 - Strana 8 Ĉlan 36. (Prinudna naplata) (1) Sudske takse ĉiji se iznos odreĊuje na kraju postupka, takseni obveznik je duţan platiti u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja kojim je utvrĊena ova obaveza. (2) Ako takseni obveznik ne plati sudsku taksu u navedenom roku, ista će se naplatiti u skladu sa Zakonom o izvršnom postupku . (3) Postupak za prinudnu naplatu neplaćene sudske takse pokreće, pred nadleţnim sudom, Kantonalno pravobranilaštvo, u roku od 3 mjeseca, od prijema rješenja i obavijesti o neplaćenoj taksi. Ĉlan 37. ( Pravno lice-takseni obveznik) (1) Ako je takseni obveznik pravno lice, sud će rješenjem utvrditi iznos neplaćene takse i visinu kaznene takse, i rješenje dostaviti banci kod koje se vodi raĉun taksenog obveznika, radi naplate takse. (2) Protiv rješenja iz stava (1) ovog ĉlana pravno lice moţe izjaviti ţalbu nadleţnom drugostepenom sudu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Ţalba ne zadrţava naplatu takse. Ĉlan 38. (Izuzetak od prinudne naplate) Postupak prinudne naplate, kod fiziĉkih lica neće se provoditi ukoliko ukupan iznos neplaćene sudske takse u jednom predmetu, ne prelazi iznos od 20 KM. DIO SEDMI - POVRAT TAKSE Ĉlan 39. (Povrat takse na zahtjev stranke) (1) Lice koje je platilo sudsku taksu koju nije bilo duţno platiti, ili je platilo u iznosu većem od propisane, kao i lice koje je platilo sudsku taksu, a sudska radnja nije iz bilo kojih razloga izvršena, ima pravo na povrat takse. Postupak za povrat sudske takse pokreće se na zahtjev stranke. (2) Zahtjev za povrat sudske takse podnosi se sudu koji je rješavao u prvom stepenu. Sud je duţan da u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva donese rješenje o povratu takse. Ĉlan 40. (Povrat takse u upravnim sporovima) Stranka ima pravo na povrat plaćene sudske takse za tuţbu ili ţalbu ako u postupku u upravnim sporovima upravni akt po tuţbi bude poništen ili ako odluka prvostepenog suda po ţalbi bude ukinuta ili preinaĉena, ili ako se dozvoli obnova postupka. Ĉlan 41. (Zastarjelost prava povrata) Pravo na povrat sudske takse zastarijeva za jednu godinu po isteku godine u kojoj je taksa plaćena. DIO OSMI - NADZOR NAPLATE TAKSE Ĉlan 42. (Nadzor na izvršenjem Zakona) Nadzor nad izvršenjem odredaba ovog Zakona vrši Ministarstvo finansija i Ministarstvo pravosuĊa i uprave, svatko u okviru svoje nadleţnosti. DIO DEVETI - TARIFA SUDSKIH TAKSA Ĉlan 43. (Tarifa) Sudske takse se plaćaju po slijedećoj Tarifi: TAKSENA TARIFA POGLAVLJE I. PARNIĈNI I IZVRŠNI POSTUPAK Tarifni broj 1. (Podnesci) 1. Za tuţbu i za protivtuţbu, prema vrijednosti predmeta spora oznaĉenoj u tuţbi ili protivtuţbi, plaća se slijedeća taksa: a) do 1.000 KM…........................... 100 KM b) preko 1.000 do 3.000 KM….…...150 KM c) preko 3.000 do 5.000 KM…....... 200 KM d) preko 5.000 do 10.000 KM......... 250 KM 6. maj 2019. SLUŢBENI GLASNIK US KANTONA Broj 10 - Strana 9 e) preko 10.000 do 20.000 KM..….300 KM f) preko 20.000 do 30.000 KM........400 KM g) preko 30.000 do 40.000 KM........600 KM h) preko 40.000 do 50.000 KM........800 KM i) preko 50.000 do100.000 KM....1.000 KM j) preko 100.000 KM plaća se taksa 1% od vrijednosti spora, a najviše 10.000 KM. Izuzetno od odredbe taĉke 1. za podneske navedene u ostalim taĉkama ovog tarifnog broja, taksa se plaća u sljedećim iznosima: 2. Za tuţbu u sporovima o izdrţavanju (osim izdrţavanja djece) plaća se taksa u iznosu od 50 KM. 3. Za tuţbu utvrĊivanje i osporavanje oĉinstva ili materinstva plaća se taksa u iznosu od 100 KM. 4. Za tuţbu kojom se traţi razvod braka, poništenje braka, utvrĊivanje postojanja ili nepostojanja braka i utvrĊivanje da je brak zakljuĉen plaća se taksa u iznosu od 200 KM, a za prijedlog za sporazumni razvod braka taksa u iznosu 100 KM. 5. Za tuţbu za utvrĊenje braĉne ili vanbraĉne steĉevine plaća se taksa u iznosu 200 KM. 6. Za tuţbu u sporovima s kojim roditeljem će dijete ţivjeti, o roditeljskom staranju i o kontaktima roditelja sa djecom plaća se taksa u iznosu 100 KM. 7. Za tuţbu za utvrĊenje prava vlasništva ili prava sluţnosti, taksa u iznosu 200 KM. 8. Za tuţbu za predaju u posjed nekretnine ili pokretnine plaća se taksa u iznosu od 100 KM. 9. Za tuţbu zbog smetanja posjeda plaća se taksa u iznosu 100 KM. 10. Za tuţbu za utvrĊenje ništavosti ugovora, poništenje ugovora ili raskid ugovora – taksa u iznosu 200 KM. 11. Za tuţbu zbog smetanja posjeda plaća se taksa u iznosu od 100 KM. 12. Za tuţbu za iseljenje ili za otkaz ugovora o korištenju stana, taksa u iznosu 100 KM. 13. Za tuţbu zbog otkaza ugovora o najmu ili zakupu stvari i za tuţbu o otkazu ugovora o zakupu poslovnih prostorija, plaća se taksa u iznosu od 200 KM. 14. Za prijedlog za obezbjeĊenje dokaza, prijedlog za privremenu ili mjeru osiguranja stavljen u tuţbi ili samostalno–taksa u iznosu 50 KM. 15. Za prijedlog za povrat u prijašnje stanje - taksa u iznosu 100 KM. 16. Za prijedlog za izvršenje ili prijedlog za protivizvršenje – taksa u visini iznosa takse iz taĉke 1. ovog tarifnog broja. 17. Za ţalbu na rješenje kojim se odluĉuje o prigovoru protiv rješenja o izvršenju 100 KM. 18. Za prijedlog da se prizna odluka inostranog suda u statusnim stvarima, odnosno utvrdi da je odluka inostranog suda podobna za izvršenje, plaća se taksa u iznosu od 100 KM, a za ţalbu protiv rješenja donesenog o prijedlogu, taksa u iznosu 200 KM. 19. Za ţalbu protiv presude i za ţalbu protiv rješenja u sporovima zbog smetanja posjeda, plaća se taksa 200 KM. 20. Za ţalbu protiv rješenja, plaća se taksa u visini takse na tuţbu u tome postupku. 21. Za ţalbu protiv rješenja kojim se usvaja ili odbija prijedlog za povraćaj u preĊašnje stanje, taksa u iznosu 50 KM. 22. Za prijedlog za ponavljanje postupka plaća se taksa u dvostrukom iznosu takse za tuţbu u tome predmetu, a najviše 200 KM. 23. Za zapisnik sa roĉišta u parniĉnom ili izvršnom postupku plaća se taksa u iznosu od 3,00 KM. NAPOMENA: 1. Za podnesak primljen na zapisnik kod suda u toku rasprave, plaća se taksa kao za pisani podnesak iz ovoga tarifnog broja. 2. Kad je u tuţbi stavljen prijedlog za izdavanje privremene ili mjere osiguranja ili kad se u ţalbi stavi prijedlog za povraćaj u preĊašnje stanje, plaća se, pored takse na tuţbu odnosno ţalbu i taksa za odnosni prijedlog. 3. Ako je u nekom od podnesaka navedenih u ovom Tarifnom broju stavljen zahtjev za upis u zemljišne knjige, neće se naplaćivati i taksa predviĊena za podnesak kojim se traţi upis u zemljišnu knjigu. 6. maj 2019. SLUŢBENI GLASNIK US KANTONA Broj 10 - Strana 10 4. Za podneske koji nisu navedeni u ovom Tarifnom broju, kao i za prijedloge uz podneske, ne plaća se taksa. Tarifni broj 2. (Odluke) 1. Za prvostepenu presudu, plaća se taksa u visini takse na tuţbu. 2. Za prvostepenu presudu o protiv tuţbi plaća se taksa u visini takse na protiv tuţbu. 3. Za rješenje o priznanju strane sudske ili arbitraţne odluke plaća se taksa u visini takse na prijedlog za priznanje strane odluke. 4. Za presudu zbog propuštanja, presudu na osnovu odricanja ili presudu na osnovu priznanja plaća se taksa u visini 50 % takse na tuţbu. 5. Za rješenje o odbacivanju ili povlaĉenju tuţbe plaća se taksa u visini 50% takse na tuţbu, a najviše 100 KM. 6. Za rješenje o izvršenju taksa u visini 50 % takse na prijedlog za izvršenje, a najviše 500 KM. 7. Za rješenje kojim se usvaja prijedlog za protiv izvršenje taksa u visini 50 % takse na prijedlog za protiv izvršenje, a najviše 500 KM. 8. Za rješenje kojim se usvaja ili odbija prijedlog za povraćaj u preĊašnje stanje taksa u visini 50 KM. 9. Za rješenje o priznanju odluke inostranog suda u statusnim stvarima ili inostrane arbitraţne odluke plaća se taksa u iznosu od 150 KM. 10. Za rješenje kojim prvostepeni sud odbacuje ţalbu, reviziju ili prijedlog za ponavljanje postupka, taksa u iznosu 50 KM. NAPOMENA: 1. Obaveza plaćanja takse za prvostepenu odluku ne zavisi od toga da li je odluka postala pravosnaţna. 2. Za prvostepene odluke koje nisu navedene u ovom Tarifnom broju, kao i za odluke suda drugog i trećeg stepena, ne plaća se taksa. 3. Ako viši sud ukine odluku i predmet vrati na ponovno suĊenje prvostepenom sudu, za odluku u novom postupku ne plaća se taksa. 4. Ako je odluka ukinuta povodom usvojenog prijedloga za povraćaj u preĊašnje stanje ili prijedloga za ponavljanje postupka, za nove odluke u tim postupcima ne plaća se taksa. 5. Ako je više parnica spojeno radi zajedniĉkog raspravljanja, taksa za presudu plaća se posebno za svaku, kao da ne postoji spajanje više parnica. POGLAVLJE II . VANPARNIĈNI POSTUPAK Odjeljak A. – Opće odredbe Tarifni broj 3. Za podneske, radnje i odluke u pojedinim vanparniĉnim postupcima takse se plaćaju u iznosima propisanim odgovarajućim tarifnim brojem. Odjeljak B – Posebne odredbe za pojedine radnje vanparniĉnog postupka Tarifni broj 4. (Postupak za raspravljanje zaostavštine) 1. Za raspravljanje zaostavštine, kada je postupak završen rješenjem o nasljeĊivanju, plaća se taksa prema vrijednosti ĉiste zaostavštine i to: do 5.000 KM vrijednosti ...................50 KM, preko 5.000 KM do 20.000 KM vrijednost................................................100 KM, preko 20.000 KM do 50.000 KM vrijednost…............................................150 KM, preko 50.000 do 100.000 KM ............... 200 KM, preko 100.000 do 200.000 KM …….….300 KM, preko 200.000 do 500.000 KM…..….....500 KM, preko 500.000 KM, taksa u visini 1% na iznos iznad te vrijednosti zaostavštine, ali ne više od 5.000 KM. 2. Za zapisnik sa roĉišta o raspravljanju zaostavštine plaća se taksa u iznosu 3 KM. 6. maj 2019. SLUŢBENI GLASNIK US KANTONA Broj 10 - Strana 11 NAPOMENA: 1. Taksa se plaća samo ako je postupak za raspravljanje zaostavštine završen donošenjem rješenja o nasljeĊivanju. 2. Taksu plaćaju nasljednici u srazmjeri nasljedniĉkog djela. 3. Prilikom utvrĊivanja ĉiste vrijednosti zaostavštine odbit će se ostavioĉevi dugovi, troškovi sahrane ostavioca, legati i drugi tereti, troškovi popisa i procjene zaostavštine i drugi troškovi. 4. Ne plaća se posebna taksa za diobu nasljedstva ako nasljednici sporazumno predloţe diobu i sporazum o diobi bude unesen u rješenje o nasljeĊivanju. 5. Za prijedlog da se provede ostavinska rasprava i za druge podneske u toku postupka za raspravljanje zaostavštine, ne plaća se taksa. Tarifni broj 5. (Sastavljanje i ĉuvanje testamenta) 1. Za sastavljanje sudskog testamenta plaća se taksa u iznosu od 100 KM. 2. Za ĉuvanje testamenta u sudu i za opozivanje testamenta pred sudom plaća se taksa u iznosu od 100 KM. 3. Za opoziv testamenta plaća se taksa u iznosu 50 KM. 4. Za zamjenu ili za vraćanje testamenta koji je na ĉuvanju kod suda, plaća se taksa u iznosu 20 KM. Tarifni broj 6. (Postupak za diobu) 1. Za prijedlog za diobu stvari i nekretnina u suvlasništvu plaća se taksa u iznosu od 100 KM. 2. Za rješenje o diobi nekretnina i stvari u suvlasništvu plaća se taksa u iznosu 100 KM. 3. Za ţalbu protiv rješenja o diobi stvari i nekretnina u suvlasništvu plaća se taksa u iznosu od 100 KM. 4. Za zapisnik sa roĉišta plaća se taksa u iznosu 3 KM. Tarifni broj 7. (Postupak za ureĊenje upravljanja i korištenja zajedniĉkim stvarima) 1. Za prijedlog za ureĊivanje upravljanja i korištenja zajedniĉkim stvarima plaća se taksa u iznosu 100 KM. 2. Za rješenje o upravljanju i korištenju zajedniĉkim stvarima plaća se taksa u iznosu 100 KM. 3. Za ţalbu protiv rješenja o upravljanju i korištenju zajedniĉkim stvarima plaća se taksa u iznosu 100 KM. 4. Za zapsnik sa roĉišta plaća se taksa u iznosu 3 KM. Tarifni broj 8. (Postupak za ureĊenje meĊa) 1. Za prijedlog za ureĊenje meĊa, plaća se taksa u iznosu od 100 KM. 2. Za rješenje o ureĊenju meĊa plaća se taksa u iznosu 100 KM. 3. Za ţalbu protiv rješenja o ureĊenju meĊa plaća se taksa u iznosu 100 KM. 4. Za zapsnik sa roĉišta plaća se taksa u iznosu 3 KM. Tarifni broj 9. (Ovjeravanje potpisa, rukopisa, prepisa i prevoda) 1. Za podnesak kojim se traţi ovjera potpisa, rukopisa ili prepisa, plaća se taksa u iznosu od 5 KM. 2. Za ovjeru svakog potpisa (rukoznaka),plaća se taksa u iznosu od 5 KM. 3. Za ovjeru prijepisa plaća se taksa za prvi polutabak 5 KM a za svaki sljedeći 2 KM. 4. Za ovjeru rukopisa plaća se taksa za prvi polutabak 5 KM a za svaki sljedeći 2 KM. 5. Za ovjeru potpisa sudskog tumaĉa na prevodima plaća se taksa u iznosu od 10 KM. 6. Za ovjeru potpisa na punomoćju plaća se taksa u iznosu 10KM. 7. Ako se ovjerava prepis isprave, pisane na stranom jeziku plaća se taksa u iznosu 10 KM. NAPOMENA: 1. Potpisi na ispravi koju izdaje drţavni organ, potpisi ovlaštenih lica za potpisivanje firme ili pravnog lica smatraju se kao jedan potpis, ako 6. maj 2019. SLUŢBENI GLASNIK US KANTONA Broj 10 - Strana 12 su propisana ili pravilima ovlaštena za potpisivanje dva ili više lica. 2. Za podnesak kojim se traţi ovjera potpisa (rukoznaka) na ispravi, plaća se jedna taksa bez obzira koliko se potpisa (rukoznaka) na ispravi ovjerava. 3. Kad stranka preda sudu u toku postupka prepisa isprave na kom radnik suda svojim potpisom potvrdi da je vidio izvornik, na takvu potvrdu ne plaća se taksa. 4. Za ovjeru potpisa (rukooznaka) i peĉata plaća se jedna taksa. 5. Ako se jednim podneskom traţi ovjera potpisa (rukooznaka) na više isprava, plaća se taksa na podnesak onoliko puta koliko ima isprava ili rukopisa. 6. Pod tabakom se podrazumijeva list hartije od dvije strane formata A-4. Zapoĉeti polutabak raĉuna se kao cijeli. 7. Za ovjeru potpisa na punomoćju, odnosno ugovoru, plaća se jedna taksa, bez obzira da li se ovjerava jedan ili više potpisa. POGLAVLJE III - ZEMLJIŠNO – KNJIŢNI POSTUPAK Uvid u zemljišnu knjigu Uvid u zemljišnu knjigu se ne naplaćuje. Tarifni broj 10. (Podnesci) 1. Za preuzimanje zahtjeva za uknjiţbu i brisanje plaća se sudska taksa u iznosu od 20 KM. 2. Za izdavanje neovjerenog prepisa ili izvatka naplaćuje se taksa u iznosu od 5 KM. 3. Za izdavanje ovjerenog prepisa ili sluţbenog izvatka naplaćuje se taksa u iznosu od 10 KM. 4. Za izdavanje (istorijskog) izvadka iz ruĉno voĊene zemljišne knjige plaća se taksa u iznosu 50 KM. 5. Za dopune i potvrde prepisa i izvadaka naplaćuje se ista taksa kao i za njihovo izdavanje. Tarifni broj 11. (Uknjiţba) 1. Sudsku taksu snosi osoba u ĉiju korist se vrši uknjiţba, osim ako ugovorne strane utvrde drugaĉije. 2. Visina takse odreĊuje se prema vrsti i vrijednosti pravnog posla, kako slijedi: a) Uknjiţba vlasništva..........................0,2%; b) Uknjiţba hipoteke, zemljišnog duga ili doţivotnog prava izdrţavanja, trajnog stanarskog prava, trajnog prava korištenja, stvarnih sluţnosti i tereta, pravo dugoroĉnog najma i zakupa, prava preĉe kupovine i realnih tereta................................................0,2%; c) Uknjiţba hipoteka za odobravanje kredita za privrednu djelatnost….0,2% vrijednosti kredita, s tim da ne moţe biti manja od 50,00 KM niti veća od 1.000,00 KM; d) Minimalni iznos sudske takse za uknjiţbu........................................ 50KM; e) Maksimalni iznos sudske takse za uknjiţbu...............................100.000 KM; f) Uknjiţba predbiljeţbe ili zabiljeţbe naplaćuje se paušalno...................50 KM. g) Uknjiţba etaţiranja objekta kolektivnog stanovanja (zgrade) ili poslovnog objekta 200 KM, a za etaţiranje objekat individualnog stanovanja (kuće)...50 KM. 3. Ako ne postoji vrijednost pravnog posla, naplaćuje se minimalna taksa...............50KM. 4. Za ţalbu ili prigovor protiv rješenja u zemljišno knjiţnim postupcima plaća se taksa u iznosu od 50 KM. NAPOMENA: 1. Taksu za upis duţno je platiti lice u ĉiju se korist vrši upis. Ako upis traţi lice ĉije se pravo ograniĉava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugo lice, jamĉi i ono za plaćanje takse solidarno s licima u ĉiju se korist upis vrši. 2. Taksa za upis se plaća i kad se upis vrši po sluţbenoj duţnosti, ako se ne radi o upisu koji je osloboĊen od takse. 3. Ako se na osnovi jednog zahtjeva upisuje više prava u korist jednog lica kod istog suda, taksa se plaća onoliko puta, koliko se upisa traţi. 4. Taksa za upis plaća se i kad se upis vrši toku parniĉnog, vanparniĉnog ili izvršnog postupka. 5. Ako se upis uknjiţbe ili predbiljeţbe odlukom višeg suda u cijelosti ili djelomiĉno ukine ili 6. maj 2019. SLUŢBENI GLASNIK US KANTONA Broj 10 - Strana 13 izmijeni, vraća se cjelokupno plaćena taksa, odnosno njen srazmjerni dio. POGLAVLJE IV. TAKSE U POSTUPKU STEĈAJA I LIKVIDACIJE Tarifni broj 12. (Podnesci) 1. Za prijedlog da se otvori postupak steĉaja ili likvidacije plaća se taksa u iznosu od 100 KM. 2. Za prijavu povjerilaca u postupku redovne likvidacije i steĉaja, plaća se taksa u visini 1% od vrijednosti potraţivanja s tim da ne moţe biti manja od 50 KM, niti veća od 10.000 KM. 3. Za ţalbu protiv odluke u steĉajnom ili likvidacijskom postupku plaća se taksa u visini 1% od vrijednosti potraţivanja s tim da ne moţe biti manja od 100 KM, niti veća od 10.000 KM. 4. Kao osnov za plaćanje takse na prijavu povjerilaca uzima se iznos traţbine koji povjerilac prijavljuje, pri tome će se uzimati da uslovljena traţbina nije uslovljena. Ako povjerilac naknadno snizi prijavljenu traţbinu, taksa se plaća prema visini sniţene traţbine od trenutka sniţenja. 5. U steĉajnom postupku, od zbira iznosa koji su upotrebljeni ili stoje na raspolaganju za podmirenje dugova steĉajne mase, plaća se taksa u iznosu od 100 KM do 1.000 KM, u zavisnosti od sloţenosti postupka. 6. Taksu u steĉajnom postupku odreĊuje sud po okonĉanju postupka, a duţan je platiti steĉajni upravnik iz steĉajne mase nakon pravosnaţnosti rješenja o glavnoj ili naknadnoj diobi. POGLAVLJE V. UPIS U SUDSKI REGISTAR Tarifni broj 13. (Podnesci) 1. Za prijavu u sudski registar plaća se 50 KM. 2. Ako se jednim podneskom traţi više upisa za isti subjekat upisa, plaća se samo jedna taksa iz ovog Tarifnog broja. Tarifni broj 14. (Upis u registar) 1. Za rješenje o upisu osnivanja privrednog društva plaća se taksa u iznosu od 300 KM. 2. Za rješenje o upisu osnivanja dijelova privrednog društva plaća se taksa u iznosu 150 KM. 3. Za rješenje o upisu osnivanja drugih pravnih lica koji nisu navedeni u taĉkama 1. i 2. ovog tarifnog broja plaća se taksa u iznosu od 200 KM. 4. Za rješenje o upisu lica ovlašćenog za zastupanje pravnog lica plaća se taksa u iznosu od 100 KM. 5. Za rješenje o upisu prava vršenja spoljnotrgovinskog prometa plaća se taksa u iznosu od 200 KM, pored iznosa iz stava 1. ovog tarifnog broja. 6. Za rješenje o upisima koji nisu obuhvaćeni prethodnim stavovima ovog tarifnog broja plaća se taksa u iznosu od 150 KM po jednom upisu. 7. Za zahtjev za brisanje upisa iz sudskog registra plaća se taksa u iznosu od 100 KM. 8. Za rješenje po zahtjevu za brisanje upisa, plaća se taksa u iznosu od 100 KM. 9. Kada se više privrednih društava spajaju u jedno, pored takse za podnesak plaća se i taksa za brisanje svakog dosadašnjeg subjekta upisa, kao i taksa za upis novoosnovanog subjekta. 10. Ako se jednim podneskom traţi više upisa, plaća se taksa za svaki upis posebno. 11. Za ţalbu protiv rješenja u postupku upisa u sudski registar plaća se taksa u iznosu 100 KM. Tarifni broj 15. (Objavljivanje) 1. Za dostavljanje upisanih podataka radi objavljivanja u sluţbenom glasilu plaća se 50 KM takse. 2. Za objavljivanje podataka ĉije je upisivanje traţeno jednim podneskom, plaća se samo jedna taksa iz ovog Tarifnog broja. 6. maj 2019. SLUŢBENI GLASNIK US KANTONA Broj 10 - Strana 14 POGLAVLJE VI. POSTUPAK U UPRAVNIM SPOROVIMA Tarifni broj 16. (Podnesci) 1. Za tuţbu protiv upravnog akta, plaća se taksa u iznosu 100 KM. 2. Za tuţbu za ponavljanje postupka, plaća se taksa u iznosu 100 KM . 3. Za tuţbu u sporovima iz zdravstvenog, penzijskog i invalidskog osiguranja, djeĉijeg dodatka, starateljstva, usvojenja i socijalne pomoći plaća se taksa u iznosu od 20 KM. 4. Za zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke u upravnom sporu plaća se taksa u iznosu 200 KM. Tarifni broj 17. (Odluke) Za presudu u upravnom sporu plaća se taksa: 1. Kada je predmet spora procjenjiv – 1% od vrijednosti spornog predmeta, s tim da ne moţe biti manja od 100 KM niti veća od 5000 KM. 2. Kada je predmet spora neprocjenjiv plaća se taksa u iznosu 100 KM. 3. Kada se radi o sporovima iz zdravstvenog, penzijskog i invalidskog osiguranja, starateljstva, djeĉijeg dodatka, usvajanja i socijalne pomoći taksa za presudu plaća se u iznosu od 20 KM. 4. Ako je predmet spora djelimiĉno procjenjiv, taksa se plaća kao da je predmet procjenjiv. POGLAVLJE VII. POSEBNI SLUĈAJEVI Tarifni broj 18. (Sudska uvjerenja i potvrde) 1. Za podnesak kojim se traţi izdavanje uvjerenja, plaća se taksa u iznosu 5 KM . 2. Za uvjerenje plaća se taksa u iznosu 10 KM. 3. Ako se jednim uvjerenjem posvjedoĉava više ĉinjenica plaća se jedna taksa. 4. Za potvrdu o pravosnaţnosti ili izvršenosti koja se stavlja na sudski otpravak, plaća se taksa 5 KM. 5. Ne plaća se taksa iz ovog Tarifnog broja za potvrde koje sud izdaje stranci, svjedoku, vještaku ili tumaĉu da su prisustvovali roĉištu ako su oni bili obavezni da prisustvuju, i ako im ta potvrda sluţi iskljuĉivo radi pravdanja izostanka sa posla. 6. Taksa za uvjerenje lijepi se na samom podnesku kojim se traţi izdavanje uvjerenja. 7. Ako se uvjerenje izdaje u dva ili više primjeraka, za drugi i svaki daljnji primjerak plaća se polovina takse iz ovog Tarifnog broja. Tarifni broj 19. (Razmatranje spisa) 1. Za razmatranje završenih sudskih spisa plaća se 10 KM takse. Tarifni broj 20. (Prepisi) 1. Za pismeni ili usmeni zahtjev da se izvrši prepisivanje sudskog akta plaća se 5 KM takse. 2. Za prepisivanje sudskih akata kao i za prepisivanje akata iz zbirke isprava koje je sud izvršio na zahtjev stranke, plaća se od svake zapoĉete stranice originala 5 KM takse. 3. Ako se istovremeno sudski prepis ovjerava, plaća se posebno za ovjeravanje 5 KM takse. 4. Za raspravni zapisnik koji je izraĊen istovremeno sa sastavljanjem originala plaća se taksa u iznosu 3 KM. 5. Za izdavanje transkripta audio zapisa plaća se taksa od 2 KM po stranici. Kao cijela stranica smatra se svaka zapoĉeta stranica teksta u standardnom formatu. 6. Za izdavanje audio zapisa na CD-u plaća se taksa u iznosu od 5 KM. Tarifni broj 21. (Izvod iz sudskog registra i drugih javnih knjiga) 1. Za izvode iz sudskog registra i drugih javnih knjiga ako se izdaju na zahtjev stranaka, plaća se taksa od 10 KM po jednoj stranici. 2. Za zahtjev za izdavanje izvoda ne plaća se taksa. Tarifni broj 22. (Sudski depozit) Za ĉuvanje (depozit) novca, stvari i papira od vrijednosti na zahtjev stranke, plaća se taksa godišnje od 1% od deponovane vrijednosti, a najmanje 100 KM. 6. maj 2019. SLUŢBENI GLASNIK US KANTONA Broj 10 - Strana 15 1. Ova taksa ne plaća se na depozit koji se ulaţe na zahtjev drţavnih organa, ako se podigne u roku. 2. Taksa se plaća za svaku godinu unaprijed. Zapoĉeta godina raĉuna se kao cijela. 3. Ako se vrijednost stvari ne moţe procijeniti po njihovoj prirodi, izvršit će se procjena od strane vještaka o trošku deponenta. Tarifni broj 23. (Protesti) 1. Za molbu za protest mjenica, ĉeka i drugih isprava ili ugovora zbog neakceptiranja, neisplate ili neispunjavanja, plaća se taksa u iznosu 5 KM. 2. Za protest plaća se taksa prema vrijednosti i to: a) od 150 KM do 500 KM ..........….10 KM, b) preko 500 KM do 1.000 KM....... 15 KM, c) preko 1.000 KM do 5.000 KM....20 KM, d) preko 5.000 KM……………….. 30 KM. 3. Ako se jednom molbom traţi više protesta, odnosno zamjena protesta, plaća se jedna taksa za molbu, ali se i u tom sluĉaju plaća posebna taksa za svaki protest, odnosno zamjenu protesta Tarifni broj 24. (Pravna pomoć) Za podnesak ĉiji se sadrţaj saopštava usmeno na zapisnik pred sudom, plaća se taksa predviĊena u tarifi za odnosni podnesak. (Ostali predmeti) Tarifni broj 25. 1. Za prijedlog stranke da sud postavi sudiju ili predsjednika izabranog suda (arbitraţe) plaća se taksa u iznosu od 5 KM. 2. Za sastavljanje potvrde o pravosnaţnosti i izvornosti presude izabranog suda, plaća se taksa u iznosu od 10 KM. Tarifni broj 26. 1. Za izdavanje Jedinstvenog pristupnog koda (JPK) kojega sud stranci dostavlja poštom ili putem sudskog dostavljaĉa, plaća se taksa u iznosu od 10 KM. 2. Ako se na zahtjev stranke JPK predaje stranci neposredno u sudu – taksa se ne plaća. DIO DESETI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Ĉlan 44. (Taksa u poslovima sudske uprave) U poslovima sudske uprave primjenjuju se odredbe o adiministrativnim taksama propisane Zakonom o administrativnim taksama i tarifi kantonalnih administrativnih taksa Unsko-sanskog kantona. Ĉlan 45. (Taksene obveze nastale prije stupanja na snagu ovog Zakona) (1) Ako je taksena obaveza nastala prije dana stupanja na snagu ovog Zakona, a taksa nije plaćena, taksa se plaća u visini utvrĊenoj ranijom tarifom koja je vaţila do stupanja na snagu ovog Zakona. (2) Nakon stupanja na snagu ovog Zakona, za takse koje nisu plaćene, naplata će se provoditi na naĉin i u postupku propisanom ovim Zakonom. (3) Ako je do stupanja na snagu ovog Zakona plaćena taksa za radnju koja će se izvršiti poslije njegovog stupanja na snagu, neće se plaćati nova taksa po ovom Zakonu, niti će se vraćati više naplaćena taksa. (4) Ako je takseni obveznik osloboĊen plaćanja takse u postupku koji do stupanja na snagu ovog Zakona nije okonĉan, dato oslobaĊanje vaţi i poslije stupanja na snagu ovog Zakona. Ĉlan 46. (Zastarjele sudske takse) Sudske takse koje su zastarjele na dan stupanja na snagu ovog Zakona neće se prinudno naplaćivati. Ĉlan 47. (Prestanak vaţenja) Stupanjem na snagu ovog Zakona prestaje da vaţi Zakon o sudskim taksama-preĉišćeni tekst („Sluţbeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 17/16). 6. maj 2019. SLUŢBENI GLASNIK US KANTONA Broj 10 - Strana 16 Ĉlan 48. (Stupanje na snagu Zakona) Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Sluţbenom glasniku Unsko-sanskog kantona“. Broj: 01-02-01-43/2018 Predsjedavajući Skupštine ...25. mart 2018. godine Unsko-sanskog kantona B i h a ć Agan Bunić ▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐ 297. U skladu sa odredbama V. A. 11. m) Ustava Unsko-sanskog kantona – preĉišćeni tekst („Sluţbeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ br. 1/04 i 11/04), ĉlana 46. Zakona o prostornom ureĊenju i graĊenju („Sluţbeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ br. 12/13 i 3/16) i ĉlana 95. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Sluţbeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 9/17) na prijedlog Vlade Unsko-sanskog kantona, na drugoj redovnoj sjednici odrţanoj 25. 03. 2019. godine, Skupština Unsko-sanskog kantona donosi ODLUKU o izmjeni Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana Unsko-sanskog kantona za period od 2012. do 2032. godine I U Odluci o pristupanju izradi Prostornog plana Unsko-sanskog kantona za period od 2012. do 2032. godine („Sluţbeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ br. 23/11, 9/16 i 8/17), taĉka XVI mijenja se i glasi: „Gradovi/općine na podruĉju Kantona kojima je rok primjene razvojnih planskih dokumenata istekao, mogu pokrenuti proceduru njihove izrade shodno odredbama Zakona o prostornom ureĊenju i graĊenju, ali su obavezne usvajati samo one faze planova koje su usvojene i za Prostorni plan Unsko-sanskog kantona. Izuzetno, nosilac pripreme Plana moţe dati saglasnost za nastavak izrade više faze razvojnog planskog dokumenta ukoliko su konceptualne i planske postavke istog usaglašene sa usvojenom fazom Prostornog plana Unsko-sanskog kantona. Gradovi/općine koje imaju usvojene razvojne planske dokumente kojima rok primjene nije istekao, primjenjivaće se postavke tih planova, do donošenja Prostornog plana Kantona. Gradovi /općine mogu pokrenuti postupak izmjena i/ili dopuna razvojnog planskog dokumenta kojima rok primjene nije istekao, te usvajati i više faze u odnosu na Prostorni plan Unsko-sanskog kantona, ukoliko su konceptualne i planske postavke istog usaglašene sa usvojenom fazom Prostornog plana Kantona i uz saglanost Nosioca pripreme Prostornog plana Kantona. Gradovi/općine su duţne u roku od jedne godine od dana usvajanja Prostornog plana Unsko-sanskog kantona svoje razvojne planske dokumente uskladiti sa Prostornim planom Kantona“. II Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Sluţbenom glasniku Unsko-sanskog kantona“. Broj: 01-02-3-44/19 Predsjedavajući Skupštine ...25. mart 2018. godine Unsko-sanskog kantona B i h a ć Agan Bunić ▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐ 298. Na osnovu ĉlana 16. stav (4) i ĉlana 18. stav (1) Zakona o Univerzitetu u Bihaću – preĉišćeni tekst („Sluţbeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 24/17), ĉlana 95. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Sluţbeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 9/17) na prijedlog Vlade Unsko-sanskog kantona, na drugoj redovnoj sjednici odrţanoj dana 25. 03. 2019.godine, Skupština Unsko-sanskog kantona donosi ODLUKU o razrješenju ĉlana Upravnog odbora Univerziteta u Bihaću ispred osnivaĉa I Razrješava se ĉlan Upravnog odbora Univerziteta u Bihaću ispred osnivaĉa Magistar Ratko Kneţević, prof. engleskog jezika i knjiţevnosti, imenovan Odlukom Skupštine Unsko-sanskog kantona broj: 01-02-3-662/18 od 05.03.2018.godine („Sluţbeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 8/18), iz razloga jer je imenovani postao uposlenik Univerziteta u Bihaću. 6. maj 2019. SLUŢBENI GLASNIK US KANTONA Broj 10 - Strana 17 II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u „Sluţbenom glasniku Unsko-sanskog kantona“. Broj: 01-02-3-41/19 Predsjedavajući Skupštine ...25. mart 2018. godine Unsko-sanskog kantona B i h a ć Agan Bunić ▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐ 299. Na osnovu ĉlana 67. stav (4) Zakona o unutrašnjim poslovima Unsko-sanskog kantona („Sluţbeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj 13/16 i 16/17) i ĉlana 95. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Sluţbeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 9/17) na prijedlog Komisije za izbor, imenovanja i finansijsko administrativna pitanja, na drugoj redovnoj sjednici odrţanoj 25 .03. 2019. godine, Skupština Unsko-sanskog kantona donosi ODLUKU o izmjenama Odluke o novĉanim primanjima ĉlanova Odbora za ţalbe javnosti Ĉlan 1. U Odluci o novĉanim primanjima ĉlanova Odbora za ţalbe javnosti broj: 01-02-3-490/17 od 10.04.2017. godine, „ĉlan 2. mijenja se i glasi: (1) Predsjedavajući Odbora za ţalbe javnosti ima pravo na novĉanu naknadu u iznosu od 250,00 KM. (2) Ĉlanovi Odbora za ţalbe javnosti imaju pravo na novĉanu naknadu u iznosu od 200,00 KM. (3) Lice iz Sluţbe Skupštine Unsko-sanskog kantona koje obavlja administrativno tehniĉke poslove za potrebe Odbora ima pravo na novĉanu naknadu u iznosu od 200,00 KM.“ Ĉlan 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjivaće se od dana 01. 04. 2019. godine. Broj: 01-02-3-42/19 Predsjedavajući Skupštine ...25. mart 2018. godine Unsko-sanskog kantona B i h a ć Agan Bunić ▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐ 300. Na osnovu ĉlana 6. Zakona o javnim preduzećima („Sluţbene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 8/05, 81/08 i 22/09) i ĉlana 95. Poslovnika o radu Skupštine Unsko-sanskog kantona („Sluţbeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 9/17), na prijedlog Vlade Unsko-sanskog kantona, na drugoj redovnoj sjednici odrţanoj dana 25. 03. 2019. godine, Skupština Unsko-sanskog kantona donosi ODLUKU I Daje se saglasnost na Revidirani plan rada i poslovanja Šumsko-privrednog društva „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa, broj: 011-2638-21718 od 08.11.2018.godine uz Zakljuĉak Vlade Unsko-sanskog kantona, broj: 03-017-183/19 od 15.03.2019. godine, kojim se traţi povećanje sjeĉe drvnih sortimenata sa planiranih 412 315 m³ na 450 000 m³ neto drvne mase. II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u „Sluţbenom glasniku Unsko-sanskog kantona“. Broj: 01-02-3-45/19 Predsjedavajući Skupštine ...25. mart 2018. godine Unsko-sanskog kantona B i h a ć Agan Bunić ▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐ 301. Na osnovu ĉlana 93. i 96. stav (2) Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Sluţbeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 9/17), na prijedlog Vlade Unsko-sanskog kantona, na drugoj redovnoj sjednici odrţanoj dana 25. 03. 2019. godine, Skupština Unsko-sanskog kantona donosi ZAKLJUĈAK I Prima se na znanje Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Bihaću za 2018. godinu. 6. maj 2019. SLUŢBENI GLASNIK US KANTONA Broj 10 - Strana 18 II Ovaj Zakljuĉak stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u „Sluţbenom glasniku Unsko-sanskog kantona“. Broj: 01-02-4-46/19 Predsjedavajući Skupštine ...25. mart 2018. godine Unsko-sanskog kantona B i h a ć Agan Bunić ▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐ 302. Na osnovu ĉlana 93. i 96. stav (2) Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Sluţbeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 9/17), na prijedlog Vlade Unsko-sanskog kantona, na drugoj redovnoj sjednici odrţanoj dana 25.03.2019. godine, Skupština Unsko-sanskog kantona donosi ZAKLJUĈAK I Prihvata se Program rada sa finansijskim planom za 2019. godinu broj: 140/19 od 31. 01. 2019. godine ZU Zavod za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona. II Ovaj Zakljuĉak stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u „Sluţbenom glasniku Unsko-sanskog kantona“. Broj: 01-02-4-47/19 Predsjedavajući Skupštine ...25. mart 2018. godine Unsko-sanskog kantona B i h a ć Agan Bunić ▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐ 303. Na osnovu 96. stav (2) Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Sluţbeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 9/17), na drugoj redovnoj sjednici odrţanoj dana 25. 03. 2019. godine, Skupština Unsko-sanskog kantona donosi ZAKLJUĈAK I Uvaţavajući javni interes za sprovoĊenje postupka deratizacije proljetne i jesenje, a po potrebi i vanredne, koju provodi Zavod za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona, odobrava se utrošak novĉanih sredstava akumuliranih u ovoj ustanovi, u visini troškova koji će biti potrebni za njeno sprovoĊenje. II Ovaj Zakljuĉak stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u „Sluţbenom glasniku Unsko-sanskog kantona“. Broj: 01-02-4-48/19 Predsjedavajući Skupštine ...25. mart 2018. godine Unsko-sanskog kantona B i h a ć Agan Bunić ▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐ 304. Na osnovu 96. stav (2) Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Sluţbeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 9/17), na drugoj redovnoj sjednici odrţanoj dana 25. 03. 2019. godine, Skupština Unsko-sanskog kantona donosi ZAKLJUĈAK I Traţi se od Zavoda za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona da iz akumuliranih sredstava finansira sistemsku analizu štetnih tvari u vodama za piće svih izvorišta ili sistema za vodosnabdjevanje, i da analiza obuhvati štetne tvari sa liste svjetske zdravstvene organizacije gdje je oko 60 najštetnijih i u okolišu najprisutnijih hemijskih tvari. II Ovaj Zakljuĉak stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u „Sluţbenom glasniku Unsko-sanskog kantona“. Broj: 01-02-4-49/19 Predsjedavajući Skupštine ...25. mart 2018. godine Unsko-sanskog kantona B i h a ć Agan Bunić ▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐ 305. Na osnovu ĉlana 93. i 96. stav (2) Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Sluţbeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 9/17), na prijedlog Vlade Unsko-sanskog kantona, na drugoj redovnoj sjednici odrţanoj dana 25. 03. 2019. godine, Skupština Unsko-sanskog kantona donosi 6. maj 2019. SLUŢBENI GLASNIK US KANTONA Broj 10 - Strana 19 ZAKLJUĈAK I Prihvata se Program rada i Finansijski plan ZU Dom zdravlja Bihać za 2019.godinu. II Ovaj Zakljuĉak stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u „Sluţbenom glasniku Unsko-sanskog kantona“. Broj: 01-02-4-50/19 Predsjedavajući Skupštine ...25. mart 2018. godine Unsko-sanskog kantona B i h a ć Agan Bunić ▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐ 306. Na osnovu ĉlana 93. i 96. stav (2) Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Sluţbeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 9/17) na drugoj redovnoj sjednici odrţanoj dana 25. 03. 2019. godine, Skupština Unsko-sanskog kantona donosi ZAKLJUĈAK I Prihvata se Program rada i Finansijski plan ZU Dom zdravlja Buţim za 2019.godinu. II Ovaj Zakljuĉak stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u „Sluţbenom glasniku Unsko-sanskog kantona“. Broj: 01-02-4-51/19 Predsjedavajući Skupštine ...25. mart 2018. godine Unsko-sanskog kantona B i h a ć Agan Bunić ▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐ 307. Na osnovu ĉlana 93. i 96. stav (2) Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Sluţbeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 9/17) na drugoj redovnoj sjednici odrţanoj dana 25. 03. 2019. godine, Skupština Unsko-sanskog kantona donosi ZAKLJUĈAK I Prihvata se Plan i program rada sa finansijskim planom prihoda i rashoda ZU Dom zdravlja Velika Kladuša za 2019.godinu. II Ovaj Zakljuĉak stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u „Sluţbenom glasniku Unsko-sanskog kantona“. Broj: 01-02-4-52/19 Predsjedavajući Skupštine ...25. mart 2018. godine Unsko-sanskog kantona B i h a ć Agan Bunić ▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐ 308. Na osnovu 96. stav (2) Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Sluţbeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 9/17), na drugoj redovnoj sjednici odrţanoj dana 25. 03. 2019. godine, Skupština Unsko-sanskog kantona donosi ZAKLJUĈAK I Traţi se od ZU Dom zdravlja Buţim da u funkciju stavi ambulante porodiĉne medicine u podruĉnim ambulantama u kojima postoje uvjeti za njihov rad. II Ovaj Zakljuĉak stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u „Sluţbenom glasniku Unsko-sanskog kantona“. Broj: 01-02-4-53/19 Predsjedavajući Skupštine ...25. mart 2018. godine Unsko-sanskog kantona B i h a ć Agan Bunić ▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐ 309. Na osnovu 96. stav (2) Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Sluţbeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 9/17), na drugoj redovnoj sjednici odrţanoj dana 25. 03. 2019. godine, Skupština Unsko-sanskog kantona donosi 6. maj 2019. SLUŢBENI GLASNIK US KANTONA Broj 10 - Strana 20 ZAKLJUĈAK I Nalaţe se Vladi Unsko-sanskog kantona, Ministarstvu zdravstva Unsko-sanskog kantona, Zavodu zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona i Domu zdravlja Velika Kladuša da iznaĊu naĉina da se radnicima Agrokomerca, d.d. Velika Kladuša obezbijedi zdravstvena zaštita na podruĉju Unsko-sanskog kantona. II Ovaj Zakljuĉak stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u „Sluţbenom glasniku Unsko-sanskog kantona“. Broj: 01-02-4-54/19 Predsjedavajući Skupštine 25. mart 2018. godine Unsko-sanskog kantona B i h a ć Agan Bunić ▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐ 310. Na osnovu ĉlana 93. i 96. stav (2) Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Sluţbeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 9/17), na prijedlog Vlade Unsko-sanskog kantona, na drugoj redovnoj sjednici odrţanoj dana 25. 03. 2019. godine, Skupština Unsko-sanskog kantona donosi ZAKLJUĈAK I Prima se na znanje Informacija o stanju sigurnosti na podruĉju Unsko-sanskog kantona za 2018. godinu. II Ovaj Zakljuĉak stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u „Sluţbenom glasniku Unsko-sanskog kantona“. Broj: 01-02-4-55/19 Predsjedavajući Skupštine ...25. mart 2018. godine Unsko-sanskog kantona B i h a ć Agan Bunić ▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐ 311. Na osnovu ĉlana 93. i 96. stav (2) Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Sluţbeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 9/17), na prijedlog Vlade Unsko-sanskog kantona, na drugoj redovnoj sjednici odrţanoj dana 25. 03. 2019. godine, Skupština Unsko-sanskog kantona donosi ZAKLJUĈAK I Prima se na znanje Informacija o stanju sigurnosti saobraćaja na podruĉju Unsko-sanskog kantona za 2018. godinu. II Ovaj Zakljuĉak stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u „Sluţbenom glasniku Unsko-sanskog kantona“. Broj: 01-02-4-56/19 Predsjedavajući Skupštine ...25. mart 2018. godine Unsko-sanskog kantona B i h a ć Agan Bunić ▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐ 312. Na osnovu ĉlana 93. i 96. stav (2) Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Sluţbeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 9/17), na prijedlog Vlade Unsko-sanskog kantona, na drugoj redovnoj sjednici odrţanoj dana 25. 03. 2019. godine, Skupština Unsko-sanskog kantona donosi ZAKLJUĈAK I Prima se na znanje Informacija o stanju nasilja u porodici na podruĉju Unsko-sanskog kantona za 2018. godinu. II Ovaj Zakljuĉak stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u „Sluţbenom glasniku Unsko-sanskog kantona“. Broj: 01-02-4-57/19 Predsjedavajući Skupštine ...25. mart 2018. godine Unsko-sanskog kantona B i h a ć Agan Bunić ▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐ 313. Na osnovu ĉlana 93. i 96. stav (2) Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Sluţbeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 9/17), na prijedlog Vlade Unsko-sanskog 6. maj 2019. SLUŢBENI GLASNIK US KANTONA Broj 10 - Strana 21 kantona, na drugoj redovnoj sjednici odrţanoj dana 25.03.2019. godine, Skupština Unsko-sanskog kantona donosi ZAKLJUĈAK I Prima se na znanje Informacija o sigurnosti od vršnjaĉkog nasilja u školama na podruĉju Unsko-sanskog kantona za 2018. godinu. II Ovaj Zakljuĉak stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u „Sluţbenom glasniku Unsko-sanskog kantona“. Broj: 01-02-4-58/19 Predsjedavajući Skupštine ...25. mart 2018. godine Unsko-sanskog kantona B i h a ć Agan Bunić ▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐ 314. Na osnovu ĉlana 93. i 96. stav (2) Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Sluţbeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 9/17), na prijedlog Vlade Unsko-sanskog kantona, na drugoj redovnoj sjednici odrţanoj dana 25. 03. 2019. godine, Skupština Unsko-sanskog kantona donosi ZAKLJUĈAK I Prima se na znanje Informacija o primjeni alternativne kriviĉne sankcije rad za opće dobro na slobodi na podruĉju Unsko-sanskog kantona u 2018. godini. II Ovaj Zakljuĉak stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u „Sluţbenom glasniku Unsko-sanskog kantona“. Broj: 01-02-4-59/19 Predsjedavajući Skupštine ...25. mart 2018. godine Unsko-sanskog kantona B i h a ć Agan Bunić ▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐ 315. Na osnovu ĉlana 96. i 107. stav (5) Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Sluţbeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 9/17), na prijedlog Vlade Unsko-sanskog kantona, na drugoj redovnoj sjednici odrţanoj dana 25. 03. 2019. godine Skupština Unsko-sanskog kantona donijela je sljedeći ZAKLJUĈAK I Prihvata se mišljenje Vlade Unsko-sanskog kantona o Inicijativi zastupnika Hujić Zlatka za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama. II Zaduţuju se Vlada Unsko-sanskog kantona i resorno ministarstvo da u roku od 30 dana pripreme Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama i isti dostave Skupštini Unsko-sanskog kantona. III Ovaj Zakljuĉak stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u „Sluţbenom glasniku Unsko-sanskog kantona“. Broj: 01-02-4-60/19 Predsjedavajući Skupštine ...25. mart 2018. godine Unsko-sanskog kantona B i h a ć Agan Bunić 6. maj 2019. SLUŢBENI GLASNIK US KANTONA Broj 10 - Strana 22 ▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐ 316. 6. maj 2019. SLUŢBENI GLASNIK US KANTONA Broj 10 - Strana 23 ▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐ 317. Općinski sud u Cazinu, sudija Seferagić Ekrem, postupajući u vanparniĉnoj stvari predlagaĉa Rastovac Milorad sin Đure i Rastovac Ljubomir sin Milana, Rujnica bb, protiv protupredlagaĉa JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podruţnica Elektrodistribucija Bihać, radi odreĊivanja naknade za eksproprisanu nekretninu, v. sp. -, van roĉišta, objavljuje O G L A S o postavljenju privremenog zastupnika Odlukom Ovog suda br. 20 0 V 044224 17 V od 25.01.2019. godine, shodno odredbi ĉlana 296. stav 1. i 2. taĉka 5. i ĉlana 297. ZPP, u ovoj pravnoj stvari predlagaĉa Rastovac Milorad sin Đure i Rastovac Ljubomir sin Milana, Rujnica bb, protiv protupredlagaĉa JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podruţnica Elektrodistribucija Bihać, radi odreĊivanja naknade za eksproprisanu nekretninu, predlagaĉima nepoznatog boravišta Rastovac Milorad sin Đure i Rastovac Ljubomir sin Milana, sud je postavio privremenog zastupnika u licu Huskić Edina, advokat iz Cazina. Privremeni zastupnik zastupaće predlagaĉa, štititi njegova prava i interese sve do okonĉanja ovog postupka, odnosno dok se predlagaĉ ne pojavi pred ovim sudom, ili dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je istom postavio staratelja. Broj:20 0 V 044224 17 V SUDIJA 08. aprila 2019. Cazin Seferagić Ekrem ▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐ 318. Općinski sud u Cazinu, sudija Seferagić Ekrem, postupajući u vanparniĉnoj stvari predlagaĉa Duraković Rahim sin Mustafe iz Cazina, Gornja Koprivna bb, protiv protupredlagaĉa JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podruţnica Elektrodistribucija Bihać, radi odreĊivanja naknade za eksproprisanu nekretninu, v. sp. -, van roĉišta, objavljuje O G L A S o postavljenju privremenog zastupnika Odlukom Ovog suda br. 20 0 V 044897 17 V od 31.01.2019. godine, shodno odredbi ĉlana 296. stav 1. i 2. taĉka 5. i ĉlana 297. ZPP, u ovoj pravnoj stvari predlagaĉa Duraković Rahim sin Mustafe iz Cazina, Gornja Koprivna bb, protiv protupredlagaĉa JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podruţnica Elektrodistribucija Bihać, radi odreĊivanja naknade za eksproprisanu nekretninu, predlagaĉu nepoznatog boravišta Duraković Rahim sin Mustafe, sud je postavio privremenog zastupnika u licu Berberović Sabina, advokat iz Cazina. Privremeni zastupnik zastupaće predlagaĉa, štititi njegova prava i interese sve do okonĉanja ovog postupka, odnosno dok se predlagaĉ ne pojavi pred ovim sudom, ili dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je istom postavio staratelja. Broj:20 0 V 044897 17 V SUDIJA 08. aprila 2019. Cazin Seferagić Ekrem ▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐ 319. Općinski sud u Velikoj Kladuši po sutkinji Jasmini Miljković, u pravnoj stvari tuţitelja Amir Ĉuturić, sin Asima iz Golubovića bb, Velika Kladuša, zastupan po punomoćniku advokatu Adnanu Šehić, protiv tuţenih: 1. Abid Huskić, sin Naze Golubovići bb, 2. Fata Dţaferović kći Naze Tod. Slapnica bb, 3. Mirsad Alibegić sin Ajše, Tod. Ĉelinja bb, 4. Mirsada Alibegić kći Ajše, Tod. Ĉelinja bb, 5. Asim Ĉuturić sin Ajše, Golubovići bb, 6. Safet Ĉuturić sin Ajše, Golubovići bb, 7. Huse Ĉuturić sin Ajše, Golubovići bb, 8. Enver Ĉuturić sin Ajše, Golubovići bb, 9. Ekrem Ĉuturić sin Ajše, Golubovići bb, 10. Fata Ponjević kći Ajše, T.Slapnica bb, 11. Fikreta Salkić kći Ajše, T. Slapnica bb, 12.Emina Salkić kći Ajše, Golubovići bb, 13. Arif Hašić sin Arifa, Barake bb, 14. Muho Hašić sin Arifa, Barake bb, 15. Suljo Hašić sin Arifa, Barake bb, 16. Hasan Nadarević sin Dţemala, Golubovići bb, 17. Osman Nadarević sin Dţemala, Golubovići bb, 18. Dţemila Ćufurović kći Dţemala, Golubovići bb, 19. Fatima Husić kći Dţemala, Golubovići bb, 20. Ajnija Ramić kći Dţemala, Pjanići bb, 21. Šemsa Alibegić kći Dţemala, Ul. Ibrahima Mrţljaka bb. 22. Said Nadarević sin Dţemala, Golubovići bb, radi utvrĊivanja prava vlasništva, 6. maj 2019. SLUŢBENI GLASNIK US KANTONA Broj 10 - Strana 24 vrijednost spora 1.000,00 KM, vanraspravno dana 09.04.2019.godine, donio je O G L A S o postavljanju privremenog zastupnika Rješenjem ovog suda br. 23 0 P 040143 18 P od 09.04.2019. godine, na osnovu ĉl. 296. st. 1. 2. taĉka 4. Zakona o parniĉnom postupku tuţenim: 1. Abidu Huskić, sin Naze Golubovići bb, 2. Fati Dţaferović kći Naze Tod. Slapnica bb, 3. Mirsadu Alibegić sin Ajše, Tod. Ĉelinja bb, 4. Mirsadi Alibegić kći Ajše, Tod. Ĉelinja bb, 5. Asimu Ĉuturić sin Ajše, Golubovići bb, 6. Safetu Ĉuturić sin Ajše, Golubovići bb, 7. Husi Ĉuturić sin Ajše, Golubovići bb, 8. Enveru Ĉuturić sin Ajše, Golubovići bb, 9. Ekremu Ĉuturić sin Ajše, Golubovići bb, 10. Fati Ponjević kći Ajše, T.Slapnica bb, 11. Fikreti Salkić kći Ajše, T. Slapnica bb, 12.Emini Salkić kći Ajše, Golubovići bb, 13. Arifu Hašić sin Arifa, Barake bb, 14. Muhi Hašić sin Arifa, Barake bb, 15. Sulji Hašić sin Arifa, Barake bb, 16. Hasanu Nadarević sin Dţemala, Golubovići bb, 17. Osmanu Nadarević sin Dţemala, Golubovići bb, 18. Dţemili Ćufurović kći Dţemala, Golubovići bb, 19. Fatimi Husić kći Dţemala, Golubovići bb, 20. Ajniji Ramić kći Dţemala, Pjanići bb, 21. Šemsi Alibegić kći Dţemala, Ul. Ibrahima Mrţljaka bb. 22. Saidu Nadarević sin Dţemala, Golubovići bb, u ovoj pravnoj stvari postavlja se privremeni zastupnik u osobi advokata Fikreta Ĉelebić iz Bosanskog Novog. Istim rješenjem odreĊeno je da će privremeni zastupnik zastupati tuţene u postupku sve dok se tuţeni ili njihovi punomoćnici ne pojave pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je tuţenima postavio staratelja. Broj:23 0 P 040143 18 P SUTKINJA 09. aprila 2019. Velika Kladuša Jasmina Miljković ▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐ 320. Općinski sud u Cazinu po sudiji Vildani Omanović u pravnoj stvari tuţitelja 1. Jušić Ibrahim sin Sulje nastanjen u Ćoralići bb, općina Cazin i 2. Behrić Halid sin Hasana nastanjen u Ćoralići bb, općina Cazin oba zastupana po punomoćniku Nadarević Šerifu advokatu iz Cazina protiv tuţenika 1. Mahmutović Husein sin Selima nepoznatog boravišta liĉno i po pravu predstavljanja iza umrlog oca Mahmutović Selima sin Šabana i brata Mahmutović Hasana sin Selima zastupan po privremenom zastupniku advokatu Kasić Mirzetu iz Bihaća, 2. Harbaš Alija sin Redţe nepoznatog boravišta po pravu predstavljanja iza umrlog Harbaš Redţo sin Alije 3. Huremagić Edin sin Ćamila nastanjen u Ćoralići bb općina Cazin i 4. Huremagić (Ibradţić) Šerifa nastanjena u mjestu Ćoralići bb općina Cazin, radi utvrĊenja i uknjiţbe, vsp. 1.000,00 KM, izdaje slijedeći O G L A S o postavljanju privremenog zastupnika Tuţeniku Harbaš Alija sin Redţe, sada nepoznatog boravišta po prijedlogu tuţitelja za privremenog zastupnika postavlja se advokat Kasić Mirzet iz Bihaća koji će vršiti sva prava i duţnosti zakonskog zastupnika tuţenika dok se tuţenik ili njegov punomoćnik ne pojavi pred sudom odnosno dok organ starateljstva ne postavi staratelja. Broj:20 0 P 048186 17 P SUDIJA 12. aprila 2019. Cazin Vildana Omanović ▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐ 321. Općinski sud u Velikoj Kladuši, sudija Ismet Alibašić, u pravnoj stvari tuţiteljice Mujić Đula kći Ibrahima iz Velike Kladuše, Vejinac bb, koju zastupa punomoćnik Kajtezović Amir iz Velike Kladuše, protiv tuţenih Sead Velić sin Arifa iz Slovenije, Sabid Velić sin Arifa iz Njemaĉke, Rasima Bašić roĊeno Velić kći Arifa iz Velike Kladuše, Todorov, Kada Salkić roĊeno Velić kći Arifa iz Velike Kladuše, Vejinac – Todorovo bb, Ibro Velić sin Hasana iz Velike Kladuše, Todorovo – Vejinac bb, Izet Velić sin Hasana, Emina Subašić roĊeno Velić kći Hasana iz Velike Kladuše, Todorovo, Senija Duraković roĊeno Velić kći Hasana iz Velike Kladuše, Todorovsko Ĉelinje bb, Fatima Velić kći Bajre iz Velike Kladuše, Todorovo – Vejinac bb, Sebiha roĊeno Velić – Pajazetović kći Bajre iz Velike Kladuše, Vejinac – Todorov bb, Sefija Velić kći Bajre iz Velike Kladuše, Todorovo – Vejinac bb, Ibrahim Velić sin Bajre iz Slovenije, Zumreta Torić kći Hasiba iz Cazina, Luĉka bb, Alija Velić sin Mehmeda, Slovenija, Abdo Velić sin Mehmeda iz Slovenije, Omer Velić sin Mehmeda 6. maj 2019. SLUŢBENI GLASNIK US KANTONA Broj 10 - Strana 25 iz Slovenije, Bajro Velić sin Mehmeda iz Slovenije, Semka Velić kći Mehmeda iz Velike Kladuše, Vejinac bb, Rešida Hozdić roĊeno Huskić iz Velike Kladuše, Todorov bb, Miralim Huskić sin Ale iz Velike Kladuše, Todorov bb, Ahmet Huskić sin Ale iz Velike Kladuše, Todorov bb, Šemso Huskić sin Ale iz Velike Kladuše, Todorov bb, Fikret Huskić sin Ale iz Velike Kladuše, Vejinac bb, Ramiz Velić sin Saliha, Hasib Velić sin Abida iz Velike Kladuše, Todorov bb, Minka Velić kći Abida iz Velike Kladuše, Vejinac bb, Senada Ibriĉić roĊeno Velić kći Abida, Adila Velić kći Derviša iz Velike Kladuše, Vejinac bb, Rezija Velić kći Derviša iz Velike Kladuše, Todorovska Slapnica bb, Silahić Sabid sin Abida iz Velike Kladuše, Todorovo bb, Silahić Refik sin Abida, Ahmet Velić sin Zuhdije, Senad Velić sin Zuhdije, Senada Velić kći Zuhdije, Suada Velić kći Zuhdije, Fatima Murić roĊeno Nuhanović kći Mehmeda iz Velike Kladuše, Todorovo bb, Hajra Keserović roĊeno Mujić kći Šerifa iz Velike Kladuše, Polje bb, Senada Sulejmanagić roĊeno Mujić kći Šerifa iz Velike Kladuše, Todorov bb, Mirsada Mujić kći šerifa iz Velike Kladuše, Vejinac bb, Husein Mujić sin Šerifa iz Bihaća, Vasif Bega Bišĉevića, Zuhdija Mujić sin Huseina iz Velike Kladuše, Todorov bb, Asim Mujić sin Ferida iz Velike Kladuše, Todorov bb, Mirsad Mujić sin Smaila, Dautović roĊeno Garvanović Fatima kći Ibrahima, Kajtezović roĊeno Garvanović Emina iz Velike Kladuše, Šumatac bb, Garvanović Fehim sin Ibrahima iz Velike Kladuše, Šumatac bb, Garvanović Mehmed sin Ibrahima iz Velike Kladuše, Šumatac – Šabići, Garvanović Osman sin Ibrahima iz Velike Kladuše, Šumatac bb, Garvanović Rasema kći Ibrahima iz Velike Kladuše, Šumatac bb, Huskić Huse sin Alije, Huskić Bajrama kći Hasana i Šabić roĊeno Huskić Đula,radi utvrĊenja vlasništva i upisa u zemljišne knjige, vsp. 1.000,00 KM, dana 15.04.2019. godine, donio je slijedeće: O G L A S o postavljanju privremenog zastupnika Rješenjem ovog suda broj: 23 0 P 039731 17 P od 15.04.2019. godine, na osnovu ĉl. 296. st. 1. 2. taĉka 4. Zakona o parniĉnom postupku tuţenim Sead Velić sin Arifa iz Slovenije, Sabid Velić sin Arifa iz Njemaĉke, Rasima Bašić roĊeno Velić kći Arifa iz Velike Kladuše, Todorov, Kada Salkić roĊeno Velić kći Arifa iz Velike Kladuše, Vejinac – Todorovo bb, Ibro Velić sin Hasana iz Velike Kladuše, Todorovo – Vejinac bb, Izet Velić sin Hasana, Emina Subašić roĊeno Velić kći Hasana iz Velike Kladuše, Todorovo, Senija Duraković roĊeno Velić kći Hasana iz Velike Kladuše, Todorovsko Ĉelinje bb, Fatima Velić kći Bajre iz Velike Kladuše, Todorovo – Vejinac bb, Sebiha roĊeno Velić – Pajazetović kći Bajre iz Velike Kladuše, Vejinac – Todorov bb, Sefija Velić kći Bajre iz Velike Kladuše, Todorovo – Vejinac bb, Ibrahim Velić sin Bajre iz Slovenije, Zumreta Torić kći Hasiba iz Cazina, Luĉka bb, Alija Velić sin Mehmeda, Slovenija, Abdo Velić sin Mehmeda iz Slovenije, Omer Velić sin Mehmeda iz Slovenije, Bajro Velić sin Mehmeda iz Slovenije, Semka Velić kći Mehmeda iz Velike Kladuše, Vejinac bb, Rešida Hozdić roĊeno Huskić iz Velike Kladuše, Todorov bb, Miralim Huskić sin Ale iz Velike Kladuše, Todorov bb, Ahmet Huskić sin Ale iz Velike Kladuše, Todorov bb, Šemso Huskić sin Ale iz Velike Kladuše, Todorov bb, Fikret Huskić sin Ale iz Velike Kladuše, Vejinac bb, Ramiz Velić sin Saliha, Hasib Velić sin Abida iz Velike Kladuše, Todorov bb, Minka Velić kći Abida iz Velike Kladuše, Vejinac bb, Senada Ibriĉić roĊeno Velić kći Abida, Adila Velić kći Derviša iz Velike Kladuše, Vejinac bb, Rezija Velić kći Derviša iz Velike Kladuše, Todorovska Slapnica bb, Silahić Sabid sin Abida iz Velike Kladuše, Todorovo bb, Silahić Refik sin Abida, Ahmet Velić sin Zuhdije, Senad Velić sin Zuhdije, Senada Velić kći Zuhdije, Suada Velić kći Zuhdije, Fatima Murić roĊeno Nuhanović kći Mehmeda iz Velike Kladuše, Todorovo bb, Hajra Keserović roĊeno Mujić kći Šerifa iz Velike Kladuše, Polje bb, Senada Sulejmanagić roĊeno Mujić kći Šerifa iz Velike Kladuše, Todorov bb, Mirsada Mujić kći šerifa iz Velike Kladuše, Vejinac bb, Husein Mujić sin Šerifa iz Bihaća, Vasif Bega Bišĉevića, Zuhdija Mujić sin Huseina iz Velike Kladuše, Todorov bb, Asim Mujić sin Ferida iz Velike Kladuše, Todorov bb, Mirsad Mujić sin Smaila, Dautović roĊeno Garvanović Fatima kći Ibrahima, Kajtezović roĊeno Garvanović Emina iz Velike Kladuše, Šumatac bb, Garvanović Fehim sin Ibrahima iz Velike Kladuše, Šumatac bb, Garvanović Mehmed sin Ibrahima iz Velike Kladuše, Šumatac – Šabići, Garvanović Osman sin Ibrahima iz Velike Kladuše, Šumatac bb, Garvanović Rasema kći Ibrahima iz Velike Kladuše, Šumatac bb, Huskić Huse sin Alije, Huskić Bajrama kći Hasana i 6. maj 2019. SLUŢBENI GLASNIK US KANTONA Broj 10 - Strana 26 Šabić roĊeno Huskić Đula, koje zastupa privremeni zastupnik Suad Velić advokat iz Velike Kladuše, ovoj pravnoj stvari postavlja se privremeni zastupnik u osobi advokata Suada Velića iz Velike Kladuše. Istim rješenjem odreĊeno je da će privremeni zastupnik zastupati tuţene u postupku sve dok se tuţeni ili njihovi punomoćnici ne pojave pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je tuţenim postavio staratelja. Broj:23 0 P 039731 17 P SUDIJA 15. aprila 2019. Velika Kladuša Ismet Alibašić ▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐ 322. Općinski sud u Velikoj Kladuši po sutkinji Jasmini Miljković, u pravnoj stvari tuţitelja Kapić Selim, sin Hasana, Velika Kladuša, zastupan po punomoćniku advokatu Mirsadi Bašić, protiv tuţenih: 1. Ostojić Branko sin Jove, Podzvizd, 2. Ostojić Anka kći Jove, Podzvizd, 3. Šakanović Ismet, sin um. Ahme, Rajnovac, 4. Šakanović Redţo, sin Mehe, Podzvizd, 5. Šakanović Zehida, Rajnovac bb, 6. Šakanović Samir, sin Hasana, Rajnovac, 7. Šakanović Husein, sin Hasana, Rajnovac, 8. Ponjević roĊ. Šakanović Rubija, kći Hasana, Rajnovac, 9. Omeragić roĊ. Šakanović Fatima kći Hasana, Rajnovac, 10. Kapić Hasan, Rajnovac, radi utvrĊivanja prava vlasništva, vrijednost spora 1.000,00 KM, vanraspravno dana 17.04.2019.godine, donio je O G L A S o postavljanju privremenog zastupnika Rješenjem ovog suda br. 23 0 P 043519 19 P od 17.04.2019. godine, na osnovu ĉl. 296. st. 1. 2. taĉka 4. Zakona o parniĉnom postupku tuţenim: 1. Ostojić Branku sin Jove, Podzvizd, 2. Ostojić Anki kći Jove, Podzvizd, 3. Šakanović Ismetu, sin um. Ahme, Rajnovac, 4. Šakanović Redţi, sin Mehe, Podzvizd, 5. Šakanović Zehidi, Rajnovac bb, 6. Šakanović Samiru, sin Hasana, Rajnovac, 7. Šakanović Huseinu, sin Hasana, Rajnovac, 8. Ponjević roĊ. Šakanović Rubiji, kći Hasana, Rajnovac, 9. Omeragić roĊ. Šakanović Fatimi kći Hasana, Rajnovac, 10. Kapić Hasanu, Rajnovac, u ovoj pravnoj stvari postavlja se privremeni zastupnik u osobi advokata Ibrahima Kadića iz Velike Kladuše. Istim rješenjem odreĊeno je da će privremeni zastupnik zastupati tuţene u postupku sve dok se tuţeni ili njihovi punomoćnici ne pojave pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je tuţenima postavio staratelja. Broj:23 0 P 043519 19 P SUTKINJA 17. aprila 2019. Velika Kladuša Jasmina Miljković ▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐ 323. Općinski sud u Cazinu po sudiji Vildani Omanović u pravnoj stvari tuţitelja Dţinić Izet sin Jasima iz Trţaĉkih Raštela 28, općina Cazin zastupan po punomoćniku advokatu Abdagić Jasminu iz Cazina protiv tuţenika Dţinić Šerifa kći Ahmeta nepoznatog boravišta, Velić roĊ. Dţinić Izeta kći Jasima iz Ćoralića bb, (zakonski nasljednik iza Dţinić Jasima sin Ahmeta iz Cazina Trţac bb), Dţinić Mirzet sin Rasima iz Trţca bb, Dţinić Izeta kći Rasima iz Trţca bb, Dţinić Mirzeta kći Rasima nepoznatog boravišta, Dţinić Šemsa kći Rasima nepoznatog boravišta, Dţinić Jasminka kći Rasima nepoznatog boravišta, mal. Dţinić Nurka kći Husnije iz Trţca bb, Dţinić Sead sin Dţemala iz Trţca bb kao nasljednik um. Dţinić roĊ. Ĉajić Derviše, Dţinić Nurija sin Husnije i Zejne iz Trţca bb, Dţinić Zuhdija sin Husnije i Zejne iz Trţca bb, Dţinić Remzija udova Mirsada iz Trţca bb, Dţinić Husnija sin Mirsada iz Trţca bb, Dţinić Mirza sin Mirsada iz Trţca bb, Dţinić Merhunisa kći Mirsada iz Trţca bb, Dţinić Mirela kći Mirsada iz Trţca bb i Dţinić Mirzet sin Redţife iz mjesta Ćehići br. 41 sve općina Cazin, radi utvrĊenja te uknjiţbe vsp. 1.000,00 KM, izdaje slijedeći O G L A S o postavljanju privremenog zastupnika Tuţenicima Dţinić Šerifa kći Ahmeta, Dţinić Šemsa kći Rasima, Dţinić Mirzeta kći Mirsada i Dţinić Jasminka kći Rasima, sada nepoznatog boravišta po prijedlogu tuţitelja za privremenog zastupnika postavlja se advokat Abdagić Omer iz Cazina koji će vršiti sva prava i duţnosti zakonskog zastupnika tuţenika dok se tuţenik ili njegov punomoćnik ne pojavi pred sudom odnosno dok organ starateljstva ne postavi staratelja. Broj:20 0 P 047192 18 P 2 SUDIJA 18. aprila 2019. Cazin Vildana Omanović 6. maj 2019. SLUŢBENI GLASNIK US KANTONA Broj 10 - Strana 27 SADRŢAJ 296. Zakon o sudskim taksama 1 297. Odluka o izmjeni Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana Unsko-sanskog kantona za period od 2012. do 2032. godine 16 298. Odluka o razrješenju ĉlana Upravnog odbora Univerziteta u Bihaću ispred osnivaĉa 17 299. Odluka o izmjenama Odluke o novĉanim primanjima ĉlanova Odbora za ţalbe javnosti 17 300. Odluka Skupštine Unsko-sanskog kantona broj: 01-02-3-45/19 od 25.03.2019. godine 17 301. Zakljuĉak Skupštine Unsko-sanskog kantona broj: 01-02-4-46/19 od 25.03.2019. godine 18 302. Zakljuĉak Skupštine Unsko-sanskog kantona broj: 01-02-4-47/19 od 25.03.2019. godine 18 303. Zakljuĉak Skupštine Unsko-sanskog kantona broj: 01-02-4-48/19 od 25.03.2019. godine 18 304. Zakljuĉak Skupštine Unsko-sanskog kantona broj: 01-02-4-49/19 od 25.03.2019. godine 18 305. Zakljuĉak Skupštine Unsko-sanskog kantona broj: 01-02-4-50/19 od 25.03.2019. godine 19 306. Zakljuĉak Skupštine Unsko-sanskog kantona broj: 01-02-4-51/19 od 25.03.2019. godine 19 307. Zakljuĉak Skupštine Unsko-sanskog kantona broj: 01-02-4-52/19 od 25.03.2019. godine 19 308. Zakljuĉak Skupštine Unsko-sanskog kantona broj: 01-02-4-53/19 od 25.03.2019. godine 19 309. Zakljuĉak Skupštine Unsko-sanskog kantona broj: 01-02-4-54/19 od 25.03.2019. godine 20 310. Zakljuĉak Skupštine Unsko-sanskog kantona broj: 01-02-4-55/19 od 25.03.2019. godine 20 311. Zakljuĉak Skupštine Unsko-sanskog kantona broj: 01-02-4-56/19 od 25.03.2019. godine 20 312. Zakljuĉak Skupštine Unsko-sanskog kantona broj: 01-02-4-57/19 od 25.03.2019. godine 20 313. Zakljuĉak Skupštine Unsko-sanskog kantona broj: 01-02-4-58/19 od 25.03.2019. godine 21 314. Zakljuĉak Skupštine Unsko-sanskog kantona broj: 01-02-4-59/19 od 25.03.2019. godine 21 315. Zakljuĉak Skupštine Unsko-sanskog kantona broj: 01-02-4-60/19 od 25.03.2019. godine 21 316. Ovlaštenje broj: 11-23-485-UP-1/19 od 17.04.2019. godine 22 317. Oglas o postavljanju privremenog zastupnika broj: 20 0 V 044224 17 V od 08.04.2019. godine, Općinskog suda u Cazinu 23 318. Oglas o postavljanju privremenog zastupnika broj: 20 0 V 044897 17 V od 08.04.2019. godine, Općinskog suda u Cazinu 23 319. Oglas o postavljanju privremenog zastupnika broj: 23 0 P 040143 18 P od 09.04.2019. godine Općinskog suda u Velikoj Kladuši 23 320. Oglas o postavljanju privremenog zastupnika broj: 20 0 P 048186 17 P od 12.04.2019. godine, Općinskog suda u Cazinu 24 321. Oglas o postavljanju privremenog zastupnika broj: 23 0 P 039731 17 P od 15.04.2019. godine Općinskog suda u Velikoj Kladuši 24 322. Oglas o postavljanju privremenog zastupnika broj: 23 0 P 043519 19 P od 17.04.2019. godine Općinskog suda u Velikoj Kladuši 26 323. Oglas o postavljanju privremenog zastupnika broj: 20 0 P 047192 18 P 2 od 18.04.2019. godine Općinskog suda u Cazinu 26 OBAVJEŠTENJE Obavještavamo pravna i fiziĉka lica, dosadašnje pretplatnike, kao i lica koja ţele da se pretplate za „Sluţbeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ za ovu godinu, da godišnja pretplata iznosi 200 KM,za elektronsku verziju jednog broja (CD)10KM, a za internet izdanje 100 KM a moţe se izvršiti na raĉun broj 3380002210005877 u korist budţeta USK-a, vrsta prihoda 722631, budţetska organizacija 3201001, identifikacijski broj 4263249630000. Izdavaĉ: Vlada Unsko-sanskog kantona, Ulica Alije Đerzeleza broj 2 Bihać; Telefon 316-000 Za izdavaĉa: Šefik Veladţić; Redakcija tel. 316-018, 316-003 i pretplata: tel. 316-001, fax 227-796
Zakon o dopuni Zakona o visokom obrazovanju ZDK Zeničko-dobojski kanton Službene novine ZDK 04/19 30.04.2019 SN ZDK 15/21, SN ZDK 19/20, SN ZDK 05/18, SN ZDK 04/15, SN ZDK 13/13, SN ZDK 09/13, SN ZDK 06/09 visoko obrazovanje ZAKON O DOPUNI ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU Ĉlan 1. (Dopuna ĉlana 118. – Donošenje studijskog programa) U Zakonu o visokom obrazovanju („Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15 i 5/18), u ĉlanu 118. iza stava (2) dodaje se novi stav (3), koji glasi: “(3) Postupak uvoĊenja novog studijskog programa reguliše se Pravilnikom o uvoĊenju novog studijskog programa, koji donosi Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport“.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama USK Unsko-sanski kanton Službeni glasnik USK 04/19 15.03.2019 SG USK 25/17, SG USK 12/17, SG USK 16/16, SG USK 22/12 šume 15. mart 2019. SLUŢBENI GLASNIK US KANTONA Broj 4 - Strana 158 broj: 1/04 i 11/04), po skraćenom postupku Skupština Unsko-sanskog kantona, na prvoj redovnoj sjednici odrţanoj dana 06. 03. 2019. godine donosi Z A K O N o izmjenama i dopunama Zakona o šumama Ĉlan 1. U Zakonu o šumama („Sluţbeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 22/12, 16/16, 12/17 i 25/17) ĉlan 26. stav (6) mijenja se i glasi: „(6) Privremeno oduzimanje drveta i nedrvnih šumskih proizvoda (zapljena) koji su stavljeni u promet u suprotnosti sa odredbama ovog ĉlana vrše ĉuvari šuma, pripadnici policije i nadleţni šumarski inspektori, dok privremeno oduzimanje sredstava kojima je izvršena nezakonita radnja vrše pripadnici policije u skladu sa vaţećim propisima koji se odnose na kriviĉnu, odnosno prekršajnu odgovornost. Privremeno oduzeti šumski proizvodi pohranjuju se na mjestu koje odredi Uprava za šumarstvo. U sluĉaju da postoji mogućnost da se u toku pohranjivanja šumskim proizvodima umanji vrijednost, zaplijenjenu robu licitacijom će prodati Uprava za šumarstvo, a financijska sredstva će se deponovati na poseban raĉun Budţeta kantona“. U istom ĉlanu stav (11) mijenja se i glasi: „(11) Pravna i fiziĉka lica koja nanesu štetu šumama i šumskom zemljištu u drţavnom vlasništvu po bilo kojem osnovu duţni su štetu nadoknaditi po odštetnom cjenovniku. Naknada se uplaćuje na poseban raĉun Budţeta kantona“. Ĉlan 2. U ĉlanu 27. stav (9), poslije rijeĉi „Uprave za šumarstvo“, interpunkcijski znak „zarez“ i rijeĉi „korisnika šuma“ brišu se. Ĉlan 3. U ĉlanu 63. stav (1) mijenja se i glasi: „Kantonalna uprava za šumarstvo je samostalna uprava“. Ĉlan 4. U ĉlanu 64. stav (1) dodaje se nova taĉka a) koja glasi: „a) Osigurava neposrednu zaštitu drţavnih šuma, kao i privatnih šuma u sluĉaju da su poslovi ĉuvanja preneseni ugovorom na Kantonalnu upravu za šumarstvo od strane vlasnika privatne šume“. Ĉlan 5. (1) U ĉlanu 65. stav (1) rijeĉi „korisnik šuma je duţan“ zamjenjuju se rijeĉima „ Kantonalna uprava za šumarstvo duţna je“. (2) U istom ĉlanu, u stavu (2) rijeĉi „šumskoprivrednog društva“ zamjenjuju se rijeĉima „Kantonalne uprave za šumarstvo“. (3) Stavovi (3) i (4) ĉlana 65. brišu se. (4) U stavu (7) istog ĉlana rijeĉi „korisnik šuma“ zamjenjuju se rijeĉima „ Kantonalne uprave za šumarstvo“. (5) Dosadašnji stavovi (5), (6), (7), (8), (9), (10) i (11) istog ĉlana, postaju stavovi (3), (4), (5), (6), (7), (8) i (9). Ĉlan 6. U ĉlanu 66. stav (2) iza taĉke i) dodaju se nove taĉke j) i k), koje glase: j) naknada za nanesenu štetu šumama i šumskom zemljištu u drţavnom vlasništvu utvrĊene u ĉlanu 26. stav (11) Zakona; k) naknada od prodaje robe utvrĊene u ĉlanu 26. stav (6) Zakona. Ĉlan 7. U ĉlanu 69. stav (1) dodaje se nova taĉka a) koja glasi: 15. mart 2019. SLUŢBENI GLASNIK US KANTONA Broj 4 - Strana 159 „a) finansiranje tro škova rada Uprave za šumarstvo“; (1) U istom ĉlanu u stavu 1. taĉka f) briše se. Ĉlan 8. Ĉlan 91a. mijenja se i glasi: „Zaposlenici, koji su na dan 26.06.2018. godine bili rasporeĊeni na radnim mjestima drţavnih sluţbenika i namještenika u Kantonalnoj upravi za šumarstvo koja se nalazila u sastavu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, ostvaruju u kontinuitetu sva prava i obaveze iz radnog odnosa u samostalnoj Kantonalnoj upravi za šumarstvo“. Ĉlan 9. Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Kantonalna uprava za šumarstvo će u roku od 3 mjeseca usaglasiti i donijeti podzakonske akte za provedbu ovog zakona. Ĉlan 10. Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Sluţbenom glasniku Unsko-sanskog kantona“. Broj: 01-02-1-22/19 Predsjedavajući Skupštine 06. marta 2019. godine Unsko-sanskog kantona Bihać Agan Bunić ▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐ 152. Shodno odredbama IV.2.e) i V.A.11.b) Ustava Unsko-sanskog kantona – Preĉišćeni tekst („Sluţbeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 1/04 i 11/04), i ĉlana 46. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sluţbene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 35/05), po skraćenom postupku Skupština Unsko-sanskog kantona, na prvoj redovnoj sjednici odrţanoj dana 06. 03. 2019. godine donosi ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ORGANIZACIJI I NADLEŢNOSTIMA KANTONALNIH ORGANA UPRAVE I UPRAVNIH ORGANIZACIJA Ĉlan 1. U Zakonu o organizaciji i nadleţnostima kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija („Sluţbeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 9/13, 11/14, 8/15, 16/17 i 25/17), ĉlan 17a. taĉka d) mijenja se i glasi: “d) provodi procedure izrade šumsko privredne osnove za šume u drţavnom vlasništvu i za privatne šume“, u istom ĉlanu iza taĉke s) dodaje se nova taĉka t) koja glasi: „ t) osigurava neposrednu zaštitu drţavnih šuma, kao i privatnih šuma u sluĉaju da su poslovi ĉuvanja preneseni ugovorom na Kantonalnu upravu za šumarstvo od strane vlasnika privatne šume“. u istom ĉlanu stav (2) mijenja se i glasi: „Zaposlenici, koji su na dan 26.06.2018. godine bili rasporeĊeni na radnim mjestima drţavnih sluţbenika i namještenika u Kantonalnoj upravi za šumarstvo koja se nalazila u sastavu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, ostvaruju u kontinuitetu sva prava i obaveze iz radnog odnosa u samostalnoj Kantonalnoj upravi za šumarstvo“. Ĉlan 2. Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Sluţbenom glasniku Unsko-sanskog kantona“. Broj: 01-02-1-21/19 Predsjedavajući Skupštine 06. marta 2019. godine Unsko-sanskog kantona Bihać Agan Bunić
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih ZDK Zeničko-dobojski kanton Službene novine ZDK 13/18 27.09.2018 SN ZDK 05/14 obrazovanje odraslih AKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH Ĉlan 1. (Izmjena i dopuna Ĉlana 11.) (1) U Zakonu o obrazovanju odraslih, („Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 5/14), u ĉlanu 11. stav (2), taĉka b) rijeĉi „(za javnu ustanovu);“ brišu se. (2) Iza stava (2), dodaju se novi stavovi (3),(4) i (5) koji glase: „(3) Ministarstvo obavještava osnivaĉa o urednosti i usklaĊenosti sa zakonom dostavljenog zahtjeva i odreĊuje rok za otklanjanje eventualno utvrĊenih nedostataka. (4) Rok za otklanjanje nedostataka iz stava (3) ovog ĉlana ne moţe biti duţi od 30 dana. (5) Smatra se da je osnivaĉ odustao od zahtjeva ukoliko u roku od 30 dana, od dana dostavljanja obavijesti iz stava (3) ovog ĉlana, ne otkloni utvrĊene nedostatke.“ Dosadašnji stavovi (3), (4) i (5) postaju stavovi (6), (7) i (8). Ĉlan 2. (Izmjena Ĉlana 12.) Ĉlan 12. mijenja se i glasi: „Ĉlan 12. (Uvjeti za izvoĊenje Programa za obrazovanje odraslih) Ministar rješenjem imenuje posebnu komisiju koja utvrĊuje ispunjenost uvjeta za izvoĊenje programa za obrazovanje odraslih i u sluĉajevima kada postojeće obrazovne ustanove ţele da se bave i obrazovanjem odraslih u skladu sa ovim zakonom.“ Ĉlan 3. (Dopuna Ĉlana 13.) U ĉlanu 13. iza stava (4), dodaju se novi stavovi (5) i (6) koji glase: ĉetvrtak, 27.09.2018. „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ Broj 13 – strana 1551 „(5) Na osnovu pozitivnog izvještaja komisije iz stava (4) ovog ĉlana, ministar donosi rješenje o ispunjenosti uvjeta za upis u Registar. (6) Na osnovu rješenja iz stava (5) ovog ĉlana, ustanova se upisuje u Sudski registar i danom upisa stiĉe status pravnog lica.“ Ĉlan 4. (Dopune i izmjena Ĉlana 16.) (1) U ĉlanu 16. u stavu (2), u taĉki g), iza rijeĉi: „poslove“ dodaje se dio teksta koji glasi: „za ukljuĉivanje u rad nakon završene osnovne škole.“ (2) U stavu (5), iza rijeĉi: „Ministarstvo.“, briše se taĉka („ . “) i dodaju rijeĉi: „na prijedlog Pedagoškog zavoda“. (3) U stavu (6), iza rijeĉi: „uz “ briše se rijeĉ „prethodnu“, a iza rijeĉi: „Ministarstva“, briše se taĉka („ . “) i dodaju se rijeĉi koje glase: „a na osnovu prethodno pribavljenog mišljenja Pedagoškog zavoda.“ (4) Iza stava (6), dodaje se novi stav (7), koji glasi: „(7) Program obrazovanja odraslih će biti prilagoĊen individualnim sposobnostima i mogućnostima odraslih osoba sa posebnim obrazovnim potrebama, (odrasle osobe sa teškoćama u uĉenju te odrasle osobe sa invaliditetom), koji na obrazloţen prijedlog Pedagoškog zavoda odobrava Ministarstvo. (5) Dosadašnji stav (7), postaje stav (8). (6) Dosadašnji stav (8), postaje stav (9), mijenja se i glasi: „(9) Izuzetno, ako na trţištu rada nema lica koja imaju potrebne/traţene kvalifikacije i kompetencije, programi neformalnog obrazovanja odraslih (programi osposobljavanja i usavršavanja) mogu biti, od strane Vlade, na prijedlog Ministarstva, proglašeni programima od posebnog interesa za Kanton i kroz postupak donošenja/odobravanja od strane Ministarstva, postati javno vaţeći programi.“ Ĉlan 5. (Dopuna Ĉlana 18.) (1) U nazivu ĉlana 18. iza rijeĉi : „Komore“, dodaje se rijeĉ: “reprezentativna“. (2) U stavovima (1) i (2), iza rijeĉi: „Obrtniĉka komora i“ dodaje se rijeĉ: „reprezentativna“. Ĉlan 6. Iza ĉlana 20. dodaje se novi ĉlan 20.a, koji glasi: „Ĉlan 20.a (Godišnji program rada) (1) Na osnovu Programa obrazovanja odraslih iz ĉlana 20. ovog zakona, centri za obrazovanje odraslih, prilikom osnivanja, donose prijedlog Godišnjeg programa rada. (2) Centri za obrazovanje odraslih dostavljaju Godišnji program rada za svaku školsku godinu prema utvrĊenoj metodologiji koji donosi Pedagoški zavod, a najkasnije 30 dana nakon završenog upisa polaznika.“ Ĉlan 7. (Izmjena i dopuna Ĉlana 21.) (1) Ĉlan 21. stav (1) mijenja se i glasi: „(1) Za odobravanje izvoĊenja programa u sistemu formalnog obrazovanja institucija registrovana za tu djelatnost Zahtjev podnosi Ministarstvu“. (2) U stavu (2) taĉka a) iza rijeĉi: „obrazovanja“ briše se interpunkcijski znak “ ; “ i dodaje tekst koji glasi: „odraslih koji prethodno nisu proglašeni javno vaţećim;“ Ĉlan 8. (Dopuna Ĉlana 24.) U ĉlanu 24., iza stava (5), dodaje se novi stav (6), koji glasi: „(6) Upis polaznika moţe se izvršiti i na osnovu sporazuma koji se na zahtjev poslodavca zakljuĉuje sa ustanovom za obrazovanje odraslih.“ Ĉlan 9. (Izmjena Ĉlana 28.) U ĉlanu 28. u stavu (4) tekst „200 sati“ zamjenjuje se tekstom: „120 nastavnih sati“. Ĉlan 10. (Dopuna ĉlana 32.) U ĉlanu 32. stavu (2), iza rijeĉi: „zanimanje“ dodaju se rijeĉi: „na prijedlog Pedagoškog zavoda“. Ĉlan 11. (Izmjena ĉlana 33.) U ĉlanu 33. stav (2) se briše. Ĉlan 12. (Izmjena Ĉlana 34.) (1) U ĉlanu 34. stav (2) se mijenja i glasi: „(2) Sadrţaj, oblik te naĉin voĊenja i ĉuvanja andragoške dokumentacije i evidencije propisuje Ministarstvo.“ Broj 13 – strana 1552 „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ ĉetvrtak, 27.09.2018. Ĉlan 13. (Izmjena Ĉlana 39.) U ĉlanu 39. taĉka a) rijeĉ: „jedne“ zamjenjuje se rijeĉju: „tri“, a iza rijeĉi „Obrtniĉke Komore Kantona“ dodaje se rijeĉ: „reprezentativna“. Ĉlan 14. (Izmjena Ĉlana 42.) Ĉlan 42. mijenja se i glasi: „Ĉlan 42. (Zadaci Pedagoškog zavoda) Pri donošenju Godišnjeg programa rada iz ĉlana 20.a, i provoĊenju Plana obrazovanja odraslih iz ĉlana 40., ovog zakona Pedagoški zavod: a) daje saglasnost na Godišnji program rada Centra za obrazovanje odraslih; b) prati izvoĊenje programa obrazovanja i poduzima mjere koje su potrebne za njihovo izvoĊenje; c) obavlja pedagoško-struĉni nadzor i savjetodavno instruktivnu djelatnost u oblasti obrazovanja odraslih.“ Ĉlan 15. (Dopuna dijela zakona) Iza ĉlana 42. dodaje se novi dio: „VIII.a OBUKA ODRASLIH S CILJEM ODGOVORA NA HITNE POTREBE TRŢIŠTA RADA Ĉlan 42a. (Zahtjev za organizovanje brze obuke) (1) S ciljem odgovora na hitne potrebe trţišta rada poslodavac moţe Ministarstvu podnijeti zahtjev za organizovanje brze obuke. (2) Uz zahtjev je potrebno dostaviti slijedeće podatke: a) potreban broj kandidata za obuku; b) vrsta obuke; c) trajanje obuke; d) obrazloţenje potrebe za hitnom obukom. Ĉlan 42b. (Obaveze Ministarstva) (1) Ministarstvo će cijeniti zahtjev o hitnosti potrebe trţišta rada, te u sluĉaju da ocijeni da je isti opravdan, a u skladu sa postojećim resursima, donijeti rješenje o ispunjavanju uslova te preduzeti slijedeće aktivnosti, i to: a) U roku 10 dana od dana dostavljenog zahtjeva ostvariti saradnju sa Sluţbom za zapošljavanje, te definisati potrebnu strukturu kandidata sa kojima raspolaţe Sluţba za zapošljavanje, odnosno utvrditi potencijalni broj kandidata za pristupanje obuci; b) U roku od 30 dana od dana dostavljenog zahtjeva donijeti program za obrazovanje odraslih, a koji će biti pripremljen u saradnji sa poslodavcem, u skladu sa potrebnim ishodima uĉenja. c) U roku od 30 dana od dana dostavljanja zahtjeva odrediti obrazovnu ustanovu koja će vršiti struĉno teorijsku nastavu, a koja je upisana u Registar ministarstva. (2) Protiv rješenja iz stava (1) ovog ĉlana, moţe se izjaviti ţalba Drugostepenoj komisiji Vlade Zeniĉkodobojskog kantona u roku od 15 dana od dana prijema istog. Ĉlan 42c. (Trajanje obuke) (1) Obuka iz prethodnog ĉlana ne moţe biti kraća od 70 sati (teorijske i praktiĉne nastave) niti duţa od 120 sati (teorijske i praktiĉne nastave). (2) Trajanje obuke će se utvrditi u programu za obrazovanje odraslih za svaku vrstu obuke posebno. Ĉlan 42d. (Polaganje ispita i certificiranje) (1) Obrazovna ustanova koja vrši obuku, organizira polaganje ispita u skladu sa ovim zakonom. (2) Kandidatima koji uspješno poloţe ispit obrazovna ustanova izdaje javnu ispravu koja je propisana od strane Ministarstva. Ĉlan 42e. (Pravilnik o uslovima i naĉinu obuke odraslih s ciljem odgovora na hitne potrebe trţišta rada) Ministarstvo će u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, donijeti Pravilnik o uslovima i naĉinu obuke odraslih s ciljem odgovora na hitne potrebe trţišta rada.“ Ĉlan 16. (Dopuna Ĉlana 44.) U ĉlanu 44. dodaje se novi stav (3), koji glasi: „(3) Sva sredstva iz budţeta Kantona planirana u budţetima ministarstava ili kao transferi iz kojih se finansira obrazovanje, osposobljavanje i usavršaĉetvrtak, 27.09.2018. „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ Broj 13 – strana 1553 vanje odraslih lica u svrhu zapošljavanja ili razvijanja kompetencija zaposlenih mogu biti dodjeljivana u skladu sa Planom obrazovanja odraslih.“
Zakon o izmjenama Zakona o sudskim taksama BPK Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 10/18 31.08.2018 SN BPK 12/15, SN BPK 03/14, SN BPK 06/10 sudske takse,takse Z A K O N o izmjenama Zakona o sudskim taksama Član 1. (Izmjena Tarife sudskih taksi) U Zakonu o sudskim taksama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjsk-og kantona Goražde“, broj: 6/10, 15/14 i Godina XXI–Broj 1031.august/kolovoz 2018.GORAŽDEAkontacija za III kvartal 2018.godine uključujući i pretplatu za “Službene novine BPK-a Goražde”–40 KM Broj 10- strana 1502 12/15), u Tarifi sudskih taksi, koja je sastavni dio ovog Zakona, DIO TREĆI Zemljišno-knjižni postupak, Tarifni broj 13. (Taksa za podneske), se mijenja na način da se iznos od „10 KM“ mijenja iznosom od „5 KM“. U Tarifi sudskih taksi, u Tarifn-om broju 14. (Taksa za upise podataka) tačka 2a) se mijenja na način da se pro-cenat od „0,05%“ mijenja procentom od “0,01%.” U Tarifi sudskih taksi, u Tarifn-om broju 14. (Taksa za upise podataka) tačka 2b) se mijenja na način da se iznos od „50 KM“ mijenja iznosom od „25 KM“. U Tarifi sudskih taksi, u Tarifn-om broju 14. (Taksa za upise podataka) tačka 2e) se mijenja na način da se iznos od „10 KM“ mijenja iznosom od „5 KM“. U Tarifi sudskih taksi, DIO PETI Upis u sudski registar, u Tarifnom broju 19. (Taksa za podneske) tačka 1) se mi-jenja na način da se iznos od „10 KM“ mijenja iznosom od „5 KM“.U Tarifi sudskih taksi, u Tarifn-om broju 20. (Taksa za upise u sudski registar) tačke 1), 3) i 11) se mijenjaju na način da se iznos od „100 KM“ mijenja iznosom od „35 KM“. U Tarifi sudskih taksi, u Tarifn-om broju 20. (Taksa za upise u sudski registar) tačke 2) i 4) se mijenjaju na nač-in da se iznos od „50 KM“ mijenja izno-som od „15 KM“. U Tarifi sudskih taksi, u Tarifn- 31. august/kolovoz 2018. om broju 20. (Taksa za upise u sudski registar) tačka 6) se mijenja na način da se iznos od „100 KM“ mijenja iznosom od „15 KM“. U Tarifi sudskih taksi, u Tarifn-om broju 20. (Taksa za upise u sudski registar) tačke 7) i 8) se mijenjaju na nač-in da se iznos od „50 KM“ mijenja izno-som od „10 KM“. U Tarifi sudskih taksi, u Tarifn-om broju 20. (Taksa za upise u sudski registar) tačka 5) se briše, a tačke 6), 7), 8), 9), 10) i 11) postaju tačke 5), 6), 7), 8), 9) i 10). U Tarifi sudskih taksi, u Tarif-nom broju 21. (Taksa za objavljivanje upisnih podataka) tačka 1) se mijenja na način da se iznos od „10 KM“ mijenja iznosom od „5 KM“. U Tarifi sudskih taksi, DIO SED-MI Posebni slučajevi, u Tarifnom broju 28. (Taksa za izvode iz sudskog registra i drugih javnih knjiga) tačka 1) se mije-nja na način da se iznos od „10 KM“ mi-jenja iznosom od „5 KM“. Član 2. (Završne odredbe) Ovaj Zakon stupa na snagu osm-og dana od dana objavljivanja u „Služb-enim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“
Zakon o oružju i streljivu Posavskog kantona Posavski kanton Narodne novine Županije Posavske 04/18 10.07.2018 NN Županije Posavske 11/22 oružje Stranica | 156NARODNE NOVINE Županije Posavske10.07.2018. Broj 45)„oruţje za jedinaĉnu paljbu“ je oruţje bez spremnika–magazina koje se svaki put prije ispaljivanja metka puni ruĉno ubacivanjem metka u leţište cijevi ili leţište punjenja koje se nalazi na kraju cijevi; 6)„vatreno oruţje kratke cijevi“ je oruţje ĉija cijev nije duţa od 30 cm, a ukupna duţina oruţja ne prelazi 60 cm; 7)„vatreno oruţje duge cijevi“ oznaĉava oruţje ĉija duţina cijevi prelazi 30 cm, odnosno oruţje ĉija ukupna duţina sa cijevi prelazi 60 cm; 8)„zraĉno oruţje“ su sve vrste pušaka, pištolja, revolvera i druge naprave koje snagom stlaĉenog zraka ili drugog plina izbacuju kroz cijev zrno, dijabolu, kuglicu ili druge projektile; 9)„plinsko oruţje“ su puške, pištolji i revolveri i druge naprave koje pod pritiskom barutnih plinova ili sabijenog plina raspršuju nadraţljive materije; 10)„oruţje za signalizaciju“ su pištolji, revolveri, puške i druge naprave koje pod pritiskom energije barutnog punjenja ispaljuju naboj namijenjen iskljuĉivo za izazivanje glasnog pucnja ili ispaljivanju svjetleće signalne zvjezdice; 11)„hladno oruţje“ su bodeţi, kame, maĉevi, sablje, bajuneti i skakavci ĉije se sjeĉivo nalazi pod pritiskom sabijene opruge, a iz drške iskaĉu pritiskom na dugme ili polugu ili metalne zvjezdice za bacanje, bez obzira na duţinu oštrice, bokseri, buzdovani, te drugo oruţje sa skrivenom oštricom kao i drugi predmeti kojima je osnovna namjena napad; 12)„oruţje s tetivom“ su lukovi, samostreli i druge naprave koje snagom napete tetive ili druge elastiĉne materije potiskuju strijelu ili drugi projektil; 13)„lovaĉko oruţje“ je vatreno oruţje kategorije B sa kojim se smije loviti divljaĉ u skladu sa propisima o lovstvu; 14)„sportsko oruţje“ je vatreno oruţje kategorije B, zraĉno oruţje i oruţje s tetivom koje se upotrebljava za sportske discipline u skladu sa posebnim propisima; 15)„trofejno oruţje“ je vatreno, zraĉno i hladno oruţje koje se ĉuva kao uspomena ranijeg perioda historije ili za njegovog vlasnika predstavlja liĉnu ili porodiĉnu uspomenu, a koje je od strane ovlaštene organizacije ili ovlaštenog pojedinca trajno onesposobljeno za uporabu; 16)„staro oruţje“ je hladno i vatreno oruţje koje ima historijsku vrijednost, oruţje koje ĉini sastavni dio narodne nošnje, kao i vojno i policijsko oruţje koje je dotrajalo i neupotrebljivo, oruţje koje je sastavni dio vojnih i policijskih paradnih uniformi, oruţje koje se puni s usta cijevi crnim barutom, a pali kremenom, fitiljem ili kapislom i koje je od ovlaštene organizacije ili ovlaštenog pojedinca trajno onesposobljeno za uporabu; 17)„oruţje za osobnu zaštitu“ je kratko vatreno oruţje , sprej za omamljivanje i elektriĉni paralizator;18)„elektriĉni paralizator“ je naprava koja pomoću visokog elektriĉnog napona privremeno onesposobljava osobu; 19)„sprej za omamljivanje“ je naprava kojom se usmjereno izbacuju u vidu mlaza ili pjene neškodljive nadraţljive tvari za onesposobljavanje pojedinaca i koje na ljudsko zdravlje imaju kratkotrajan uĉinak; 20)„muţari-prangije“ su ruĉne ili samostojeće naprave namijenjene za izazivanje glasnog pucnja, koje su konstruirane tako da ne mogu primiti cjeloviti naboj, pune se s usta cijevi odreĊenom koliĉinom crnog baruta i pale štapinom, kremenom i kapislom, a zatvaraju sredstvom male specifiĉne teţine; 21)„konvertibilno oruţje“ je plinsko oruţje kao i svako drugo oruţje koje izgledom podsjeća na vatreno oruţje i koje se, s obzirom na konstrukciju i materijal od kojega je izraĊeno, moţe prepraviti tako da ispaljuje zrno, kuglu, saĉmu ili druge projektile.22)„reprodukcije oruţja“ su kopije dugog i kratkog vatrenog oruţja, koje se pune s usta cijevi crnim barutom i pale fitiljem, kremenom ili kapislom; 23)„imitacija oruţja“ su predmeti koji su vanjskim izgledom sliĉni ili jednaki oruţju, ali ih nije moguće uporabiti niti prepraviti u vatreno oruţje; 24)„dekorativno oruţje“ je oruţje koje je izraĊeno u dekorativne svrhe i nije ga moguće uporabiti ili prepraviti u vatreno oruţje; 25)„bitni dijelovi oruţja“ su: cijevi s leţištem metka, ulošci-adapteri za vatreno oruţje s oluĉenim i neoluĉenim cijevima, zatvaraĉi, navlake, bubanj kod revolvera i rukohvati s mehanizmom za okidanje; 26)„streljivo“ je punjenje za vatreno oruţje; 27)„streljivo za vatreno oruţje“ je cjeloviti metak koji sjedinjuje ĉahuru, kapislu, barutno punjenje, zrno, saĉmu ili projektil, 28)„laţno streljivo“ je streljivo bez oštrog ili ubojitog naboja kojim se postiţe uĉinak pucnja; Broj 4 10.07.2018. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 15729)„streljivo s prodirućim zrnima“ je streljivo namijenjeno za vojnu uporabu kod kojeg se zrno nalazi u ĉahuri i ima prodiruće tvrdo jezgro; 30)„streljivo s eksplozivnim zrnima“ je streljivo za vojnu uporabu kod kojeg zrno sadrţi punjenje koje eksplodira pri udaru; 31)„streljivo sa zapaljivim ili obiljeţavajućim zrnima“ je streljivo za vojnu uporabu kod kojeg zrno sadrţi kemijsku smjesu koja se zapali pri kontaktu sa zrakom ili na udar; 32)„minsko eksplozivna sredstva“ su sve vrste bombi, mina, granata i drugih naprava opremljenih s eksplozivnom materijom ili detonatorom (teţina, udar, potez, trenje, kemijska reakcija, elektriĉna energija i sl.) kod kojih dolazi do oslobaĊanja energije i njihovog rasprskavanja; 33)„optiĉki nišan“ je optiĉki instrument za promatranje i lakše nišanjenje udaljenih predmeta; 34)„civilno strelište“ je objekt namijenjen sportsko-rekreativnom gaĊanju koji ispunjava tehniĉke i sigurnosne uvjete za uporabu registriranog ili prijavljenog oruţja; 35)„onesposobljavanje vatrenog oruţja“ je onesposobljavanje svih bitnih dijelova oruţja na naĉin da njihovim uklanjanjem, zamjenom ili izmjenom ne moţe biti omogućeno njegovo osposobljavanje; 36)„popravljanje oruţja“ je otklanjanje kvarova na oruţju i zamjena ili ugradnja originalnih dijelova; 37)„prepravljanje oruţja“ je prilagoĊavanje oruţja drugoj municiji , zamjenaili ugradnja bitnih dijelova oruţja i drugi zahvati na oruţju kojima se utiĉe na njegovo funkcioniranje ili na tehniĉka svojstva (npr. trajno onesposobljavanje oruţja); 38)„prenošenje oruţja“ je prijenos oruţja s jednog mjesta na drugo, za koje je izdana isprava o registraciji oruţja;39)„promet oruţja i streljiva“ je nabavljanje oruţja i streljiva radi prodaje, smještaj i ĉuvanje oruţja i streljiva u svrhu prodaje, prodaja oruţja i streljiva na malo i veliko u Ţupaniji; 40)„posebna oprema za vatreno oruţje“ je svaki mehanizam namijenjen kao dodatak za oruţje, ĉijom primjenom se mijenjaju mogućnosti kod uporabe oruţja, osim optiĉkog nišana;41)“oruţje za uspavljivanje ţivotinja“ je oruţje koje se upotrebljava u svrhu drţanja, a.ĉuvanja i zaštite ţivotinja, nauĉnog istraţivanja i prikupljanja struĉnih podataka;42)“registrirano oruţje“ je oruţje za koje je izdana isprava o registraciji oruţja;43)„registracija oruţja“ je unos podataka o oruţju i vlasniku , odnosno korisniku oruţja u sluţbene evidencije propisane ovim Zakonom, kao i propisima donesenim na osnovu ovog Zakona , uz izdavanje odgovarajuće isprave o oruţju;44)„zajedniĉki korisnici oruţja“ su osobe koje koriste jedno isto lovaĉko ili športsko oruţje;45)“vlasnik oruţja“ je fiziĉka ili pravna osoba koja posjeduje registrirano oruţje; 46)„ovlašteni trgovac oruţjem“ je pravna osoba ili obrtnik koja je u skladu sa ovim a.Zakonom ovlaštena za promet oruţja i streljiva.47)„posrednik u prometu oruţjem-broker, u smislu ovoga Zakona , jeste pravno lice ili obrtnik koji se,na osnovu Rješenja ministarstva unutarnjih poslova bavi, pregovaranjem, ugovaranjem i posredovanjem u ugovaranju poslova u svezi sa kupovinom ili prodajom oruţja i streljiva, a koji se ne bavi prometom oruţja.48)„legalizacija oruţja“ je postupak registracije neregistriranog oruţja koje je fiziĉka osoba posjedovala bez odobrenja i za koje nije potrebno dokazivati porijeklo oruţja, uz ispunjavanje uvjeta predviĊenih ovim zakonom.49)„amnestija“ je oslobaĊanje fiziĉke osobe od odgovornosti za nelegalno posjedovanje oruţja, streljiva i minsko-eksplozivnih sredstava, prilikom njihove dragovoljne predaje.Ĉlan 6.(Izuzetci od primjene Zakona)U smislu ovog Zakona ne smatra se oruţjem: a)dekorativno oruţje; b)imitacija oruţja; c)oruţje koje je trajno onesposobljeno za uporabu tehniĉkim postupcima koji su odreĊeni posebnim propisima; d)oruţje koje je namijenjeno za alarmiranje, signalizaciju, spašavanje ţivota i usmrćivanje ţivotinja; e)podvodne puške i drugi predmeti koji snagom opruge, napete gume ili sabijenog plina izbacuju osti ili harpun koji su iskljuĉivo namijenjeni ribolovu; f)oruţje koje se koristi u industrijske ili tehniĉke svrhe pod uvjetom da moţe biti uporabljeno samo za te navedene svrhe; g)streljivo bez zrna, kugle ili saĉme i laţno streljivo.h)streljivo za zraĉno oruţje; i)streljivo za oruţje s tetivom. Stranica | 158NARODNE NOVINE Županije Posavske10.07.2018. Broj 4II –ORUŢJE I STRELJIVO-KATEGORIZACIJA ORUŢJAĈlan 7.(Kategorizacija oruţja)(1) Oruţje se, prema ovom Zakonu, razvrstava u ĉetiri kategorije. (2) Oruţje kategorije A, su: a)eksplozivni vojni projektili i bacaĉi; b)automatsko vatreno oruţje; c)vatreno oruţje koje je kamuflirano tako da izgleda kao neki drugi predmet; d)streljivo sa probojnim, eksplozivnim, obiljeţavajućim ili zapaljivim projektilima, te projektili za takvostreljivo; e)streljivo za pištolje i revolvere s projektilom koji ima efekt širenja i projektili za takvo streljivo, osim streljiva za lov ili sportsko streljaštvo za osobe kojima je dopušteno da koriste to oruţje; f)minsko-eksplozivna sredstva i njegovi dijelovi; g)vatrenog oruţja bez oznaĉene marke, kalibra i tvorniĉkog broja,h)oruţja sa integralnim prigušivaĉem, prigušivaĉa namijenjenih oruţju i dijelova za prigušivaĉe,i)oruţje koje je izraĊeno ili preraĊeno bez odobrenja za promet oruţjem, osim oruţja iz kategorije C toĉka c) i toĉka b) kategorije D; j)poluautomatsko vatreno oruţje za civilnu upotrebu, koje po svom autentiĉnom izgledu odgovara automatskom oruţju, osim oruţja za lov i športsko streljaštvo;k)ostalo vatreno oruţje koje nije obuhvaćeno kategorijama B, C ili D; l)posebna oprema za vatreno oruţje. (3) Oruţje kategorije B, su: a)repetirajuće vatreno oruţje kratke cijevi; b)jednostrijelno kratkocijevno oruţje sa središnjom udarnom iglom; c)jednostrijelno kratkocijevno oruţje s rubnim paljenjem ukupne duţine do 28 cm; d)lovaĉko oruţje u skladu sa propisima o lovstvu Federacije BiH; e)poluautomatsko dugocijevno vatreno oruţje koje zajedno sa magazinom i leţištem ne moţe primiti više od tri metkaodnosno naboja; f)poluautomatsko vatreno oruţje duge cijevi sa magazinom i leţištem za najviše tri metka, kod kojeg se magazin, odnosno opruga za punjenje moţe skinuti, odnosno nije sigurno je li oruţje napravljeno tako da se uz obiĉni alat moţe prepravitiu oruţje sa magazinom i leţištem za više od tri metka; g)poluautomatsko vatreno oruţje kratke cijevi sa spremnikom za najviše 20 metaka;h)repetirajuće i poluautomatsko vatreno oruţje duge cijevi s glatkom cijevi ukupne duţine do 60 cm; i)repetirajuće vatrenooruţje duge cijevi koje nije obuhvaćeno toĉkom h); j)vatreno oruţje duge cijevi za jedinaĉnu paljbu s jednom ili više uţlijebljenih cijevi; k)vatreno oruţje duge cijevi za jedinaĉnu paljbu s jednom ili više glatkih cijevi; l)poluautomatsko vatreno oruţje duge cijevi koje nije obuhvaćeno toĉkama d), e), f), h) i i) ove kategorije; m)jednostrijelno dugocijevno oruţje s kombinacijom glatkih i uţlijebljenih cijevi. n)staro i trofejno oruţje; (4) Oruţje kategorije C, su: a)plinsko oruţje; b)reprodukcija vatrenog oruţja kod kojeg se ne upotrebljava jedinstveni naboj; c)muţari; d)zraĉno oruţje ĉija je kinetiĉka energija 10,5 J ili veća ili je brzina projektila m/s ili veća i kalibra većeg od 4,5 mm, e)oruţje s tetivom ĉija je sila natega veća od 450 N; f)oruţje za uspavljivanje ţivotinja;(5) Oruţje kategorije D, su: a)zraĉno oruţje ĉija kinetiĉka energija je manja od 10,5 J ili je brzina projektila manja od 200 m/s i kalibra maksimalno 4,5 mmb)oruţje s tetivom ĉija je sila natega manja od 450 N; c)elektriĉni paralizatori; d)raspršivaĉi, odnosno sprej za omamljivanje; e)hladno oruţje. Ĉlan 8.(Ograniĉenja)(1) Oruţje iz ĉlanka 6. ovog Zakona, u pogledu prava i obveza vlasnika oruţja, razvrstava se u: a) Zabranjeno oruţje: 1)oruţje kategorije A; 2)hladno oruţje kojem je osnovna namjena napad ili nanošenje ozljeda; 3)hladno oruţje kada se nosi na javnim mjestima. 4)oruţje kategorije C i D kada se koristi za uznemiravanje, napad i nanošenje ozljeda,b) Dozvoljeno oruţje za koje je potrebna isprava o registraciji oruţja -oruţje kategorije B. Broj 4 10.07.2018. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 159c) Dozvoljeno oruţje za koje je potrebna prijava nadleţnom tijelu -oruţje kategorije C. d) Dozvoljeno oruţje za koje nije potrebno odobrenje niti prijava nadleţnom tijelu -oruţje kategorije D, osim kod prelaskadrţavne granice.(2) Zabranjeno je nabavljanje, drţanje ili nošenje oruţja kategorije A. (3) Zabranjeno je nabavljanje, drţanje ili nošenje oruţja kategorije B bez odgovarajuće isprave o oruţju. (4) Zabranjeno je drţanje i/ili nošenje oruţja kategorije C bez odgovarajuće isprave o prijavi oruţja. (5) Oruţje kategorije D mogu nabavljati, drţati i nositi fiziĉke osobe starije od 18 godina. II –NABAVKA ORUŢJA I STRELJIVA I ISPRAVE O ORUŢJUĈlanak 9.(Isprave o oruţju)(1) Isprave o oruţju prema ovom Zakonu su:a)odobrenje za nabavku oruţja,b)oruţni list za drţanje, c)oruţni list za drţanje i nošenje oruţja d)odobrenje za drţanje oruţja,e)potvrda o prijavi oruţja kategorije Cf)odobrenje za drţanje trofejnog oruţja, g)odobrenje za sakupljanje i drţanje starog oruţja.(2) Kao isprave o oruţju, u smislu ovog Zakona, vaţe sve isprave o oruţju koje su izdane od nadleţnih organa na teritoriji Bosne i Hercegovine.Ĉlanak 10.(Zahtjev)(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavku oruţja podnosi se na propisanom obrascu nadleţnoj policijskoj stanici prema mjestu prebivališta, odnosno sjedišta podnosioca zahtjeva (u daljnjem tekstu: nadleţni organ), Ministarstva unutrašnjih poslova Ţupanije Posavske (u daljem tekstu: ministarstvo). (2) Zahtjev iz stavka (1) ovog ĉlanka rješava Komisija od tri ĉlana imenovana od naĉelnika policijske Uprave .(3) Obrazac zahtjeva za izdavanje odobrenja za nabavku oruţja utvrĊuje se pravilnikom. Ĉlanak 11.(Uvjeti za izdavanje odobrenja za nabavljanje oruţja fiziĉkoj osobi)(1) Nadleţni organ izdaje fiziĉkoj osobi odobrenje za nabavku oruţja ukoliko ispunjava opće i posebne uvjete. (2) Opći uvjeti za izdavanje odobrenja za nabavku oruţja fiziĉkoj osobi su:a)da je navršila 21 godinu ţivota, b)da ima opravdani razlog za nabavku oruţja, c)da nije pravomoćno osuĊena za kaznena djela protiv: BiH, FBiH, vrijednosti zaštićenih meĊunarodnim pravom, ţivota i tijela, opće sigurnosti ljudi i imovine, te za kaznena djela koja u sebi sadrţe elemente nasilja, a sadrţani su u kaznenim djelima protiv: imovine, slobode i prava ĉovjeka i graĊanina, spolne slobode i ćudoreĊa, braka, obitelji i mladeţi, pravosuĊa, javnog reda i pravnog poretka, sluţbene i druge odgovorne duţnosti, oruţanih snaga BiH, d)da se protiv njega ne vodi istraga ili kazneni postupak za kaznena djela iz stavka (2). toĉke c) ovoga ĉlanka, e)da ne postoje druge okolnosti koje ukazuju da bi oruţje moglo biti zlorabljeno, a osobito ĉešće i prekomjerno uţivanje alkohola, konzumacija opojnih droga ili dr. omamljujućih sredstava,f)da u posljednje dvije godine nije kaţnjavana za: prekršaj protiv javnog reda i mira sa elementima nasilja, prekršaj propisan Zakonom o oruţju, drugi poremećaj u ponašanju, disciplinske povrede propisa o lovstvu ili streljaštvu kao i za vrijeme dok se protiv te osobe vode takvi postupci.(3) Posebni uvjeti za izdavanje odobrenja za nabavku oruţja su:a)da je na zdravstvenom pregledu utvrĊeno da je osoba zdravstveno sposobna za drţanje i nošenje oruţja,b)da raspolaţe tehniĉkim znanjem i vještinama za pravilno rukovanje oruţjem i da poznaje propise koji se odnose na drţanje i nošenje oruţja ic)da ima uvjete za siguran smještaj i ĉuvanje oruţja. (4) Izuzetno od stava (2) toĉke a) ovog ĉlana, odobrenje za nabavku oruţja moţe se izdati i osobi iz Ĉlanka 3. ovog Zakona, s navršenih 18 godina ţivota za vrijeme aktivne sluţbe i ĉlanovima sportskih streljaĉkih udruţenja koji se aktivno takmiĉe u streljaštvu. Stranica | 160NARODNE NOVINE Županije Posavske10.07.2018. Broj 4Ĉlanak 12.(UtvrĊivanje uvjeta za izdavanje odobrenja na nabavku oruţja i dijelova za oruţjefiziĉkoj osobi)(1) Fiziĉka osoba ima opravdan razlog za nabavku oruţja za osobnu zaštitu ukoliko se utvrdi da je njegova osobna sigurnost ugroţena ili mogla biti ugroţena u tolikoj mjeri da joj za njegovu sigurnost potrebno oruţje ili ukoliko zbog prirode posla ili okolnosti u kojima ga obavlja postoji potreba za nabavkom oruţja. (2) Fiziĉka osoba ima opravdani razlog za nabavku lovaĉkog oruţja ukoliko je ĉlan lovaĉke organizacije i ukoliko ima poloţen lovaĉki ispit, što se dokazuje uvjerenjem o ĉlanstvu u lovaĉkoj organizaciji i uvjerenjem o poloţenom lovaĉkom ispitu. (3) Fiziĉka osoba ima opravdani razlog za nabavku športskog oruţja ukoliko je ĉlan športske streljaĉke organizacije, što se dokazuje uvjerenjem športske streljaĉke organizacije ĉiji je ĉlan.(4) Nabava oruţja za osobnu zaštitu moţe se odobriti radi drţanja , a lovaĉkog i športskog oruţja radi drţanja i nošenja. (5) Iznimno fiziĉke osobe u svrhu osobne zaštite mogu dobiti oruţni list za drţanje i nošenje oruţja, ako zbog poslova koje obavljaju ili zbog drugih opravdanih razloga postoji potreba za drţanjem i nošenjem oruţja izvan poslovnog ili stambenog prostora na kojem imaju pravo vlasništva ili korištenja.(6) Postojanje uvjeta iz ĉlanka 11. stavka (2) toĉke c) ovog Zakona dokazuje se na osnovu uvjerenja nadleţnog suda i uvjerenja organa nadleţnog za voĊenje kaznenih evidencija, koje ne moţe biti starije od šest mjeseci. (7) Radi utvrĊivanja uvjeta iz ĉlanka 11. stava (2) toĉke b), e) i f) ovog Zakona, policijski sluţbenik ovlašten je traţiti i prikupljati podatke i informacije o podnosiocu zahtjeva od graĊana, kao i od odabranog doktora porodiĉne medicine podnosioca zahtjeva, o ĉemu sastavlja sluţbenu zabilješku. (8) Postojanje uvjeta iz ĉlanka 11. stavka (2) toĉke d) ovoga Zakona utvrĊuje se provjerom u prekršajnoj evidenciji u nadleţnom organu. (9) Dijelovi za oruţje iz stavka (4) ovog ĉlanka sa oznaĉenim tvorniĉkim brojem mogu se nabavljati na temelju odobrenja nadleţne policijske stanice, i to samo za oruţje za koje je izdana isprava o registraciji oruţja.(10) U sluĉaju zamjene tehniĉki ispravnih dijelova iz stavka (9) ovog ĉlanka, zamijenjene tehniĉki ispravne dijelove vatrenog i zraĉnog oruţja koji se oznaĉavaju tvorniĉkim brojem, posjednik oruţja duţan je predati nadleţnoj policijskoj stanici koja će o tome izdati potvrdu, a sa preuzetim dijelovima postupit će u skladu sa odredbama ĉlanka 40. ovog Zakona.Ĉlanak 13.(Interesi javnog reda i mira i sigurnosti)(1) Komisija iz ĉlanka 18. Stavak (4) ovog Zakona rješenjem će odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavku oruţja , ako to nalaţu interesi javnog reda i mira, odnosno interesi sigurnosti, a u rješenju kojim se zahtjev odbija donositelj nije obvezan navesti razloge kojima se rukovodio kod donošenje rješenja o odbijanju zahtjeva.(2) Interese javnog reda i mira, odnosno interese sigurnosti iz stavka (1) ovog ĉlanka, cijene se na osnovu okolnosti koje ukazuju da bi oruţje moglo biti zlorabljeno, naroĉito uzimajući u obzir uţivanje narkotiĉkih sredstava, ĉešće i prekomjerno uţivanje alkohola, teţe poremećene obiteljske odnose, susjedske odnose i odnose na radnom mjestu i disciplinske povrede propisa o lovstvu ili sportskom streljaštvu.(3) Policijski sluţbenik ministarstva ovlašten je traţiti i prikupljati podatke i informacijeod graĊana, radi provjere i utvrĊivanja uvjeta iz stavka (2) ovog ĉlanka, o ĉemu saĉinjava sluţbenu bilješku.(4) Protiv rješenja iz stavka (1) moţe se izjaviti ţalba ministarstvu u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.(5) Rješenje ministarstva jekonaĉno i protiv istog se ne moţe voditi upravni spor.Ĉlanak 14.(Dostavljanje dokaza o ispunjavanju posebnih uvjeta)(1) Komisija iz ĉlanka 18. Stavak (4) ovog Zakona dostavlja obavijest podnosiocu zahtjeva koji ispunjava opće uvjete iz ĉlanka 11. stavka (2) ovog Zakona, da u roku od 60 dana dostavi dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta iz ĉlanka 11. stavka (3) toĉke a) i b) ovog Zakona. (2) U roku iz stavka (1) ovog ĉlanka policijski sluţbenik neposrednim opaţanjem u stambenom i drugom prostoru gdjese oruţje drţi, utvrĊuje postojanje uvjeta iz ĉlana 11. stavka (3) toĉke c) , u Broj 4 10.07.2018. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 161skladu sa pravilnikom iz ĉlanka 17. stavak (5) ovog Zakona , o ĉemu sastavlja sluţbenu bilješku.Ĉlan 15.(UtvrĊivanje zdravstvene sposobnosti za drţanje i nošenje oruţja)(1) Postojanje uvjeta iz ĉlana 11. stava (3) taĉke a) ovog Zakona podnositelj zahtjeva dokazuje uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za drţanje i nošenje oruţja, a osobe iz ĉlanka 3. ovog Zakona, potvrdom nadleţnog organa o zaposlenju. (2) Uvjerenje i potvrda iz stava (1) ovog ĉlana ne mogu biti starije od šest mjeseci od dana izdavanja. (3) Uvjerenje iz stava (1) ovog ĉlana izdaje nadleţna zdravstvena ustanova. (4) Izabrani lijeĉnik primarne zdravstvene zaštite kako i svaki drugi lijeĉnik koji ima saznanja o promjeni zdravstvenog stanja ili tijeku lijeĉenja vlasnika oruţja a koje utjeĉe na zdravstvenu sposobnost za drţanje i nošenje oruţja, duţan je odmah po saznanju za takvu promjenu obavijestiti nadleţnu policijsku stanicu.(5) Ministar zdravstva,rada i socijalne zaštite u suradnji sa ministrom unutrašnjih poslova donosi Pravilnik o utvrĊivanju zdravstvene sposobnosti za nabavku, drţanje i nošenje oruţja, kojim utvrĊuje kriterije za provjeru zdravstvene sposobnosti iz ĉlana 11. stava (3) taĉke a),kao i sastav komisije. Ĉlanak 16.(Dokazi o tehniĉkom znanju i vještini za pravilnu upotrebu oruţja)(1) Ispunjavanje uvjeta iz ĉlana 11. stavka (3) taĉke b) ovog Zakona, za oruţje kategorije B podnositelj zahtjeva dokazuje potvrdom o poloţenom ispitu i potvrdom o osposobljenosti za pravilno drţanje, nošenje i rukovanje oruţjem. (2) Izuzetno od stavka (1) ovog ĉlana, osoba iz ĉlanka 3. ovog Zakona, za vrijeme aktivne sluţbe ili nakon odlaska iz sluţbe, uvjete iz stavka (1) ovog ĉlanka dokazuje ispravom o zaposlenju, odnosno ispravom o prestanku radnog odnosa zbog ispunjavanja uvjeta za penziju ili sporazumnog prekida radnog odnosa. (3) Ĉlanovi lovaĉkih i streljaĉkih organizacija ispunjavanje uvjeta iz stavka (1) ovog ĉlanka dokazuju uvjerenjem o poloţenom lovaĉkom ispitu ili potvrdom o poznavanju propisa za pravilno drţanje , nošenje i rukovanje oruţjem koje izdaje streljaĉka organizacija. (4) Potvrde iz stavka (1) ovog ĉlanka izdaje Komisija za osposobljavanje i provjeru osposobljenosti za pravilno drţanje, nošenje i rukovanje kratkim vatrenim oruţjem, nakon obuke osoba koje traţe nabavku oruţja za osobnu zaštitu. Komisiju imenuje ministar na prijedlog komesara. (5) Ministar na prijedlog komesara donosi Pravilnik o programu obuke i naĉinu osposobljavanja i provjere osposobljenosti za pravilno drţanje, nošenje i rukovanje kratkim vatrenim oruţjemĈlanak 17.(Uvjeti za izdavanje odobrenja za nabavku oruţja pravnoj osobi)(1) Odobrenje za nabavku oruţja moţe se izdati pravnoj osobi koja ispunjava slijedeće uvjete: a)da ima opravdani razlog za nabavku oruţja; b)da odgovorna osobai osoba zaduţena za sigurnost, odnosno koja će imati odobrenje za nošenje oruţja, ispunjava opće i posebne uvjete iz ĉlanka 11. ovog Zakona, osim uvjeta iz stavka (3) toĉke c) ĉlanka 11. ovog Zakona; c)da ima prostor za siguran smještaj i ĉuvanje oruţja u skladu sa pravilnikom iz stavka (6) ovog ĉlanka. (2) Opravdani razlog za nabavku oruţja ima pravna osoba koja je registrirana kod nadleţnog suda, za gospodarenje lovištima i šumama, uzgoj divljaĉi i zaštite divljaĉi, športskog streljaštva, voĊenje civilnih strelišta, obavljanje poslova fiziĉke zaštite, osposobljavanja osoba za pravilnu upotrebu vatrenog oruţja, znanstvenog istraţivanja za koje je potrebno oruţje, kao i pravna osoba koja ima uspostavljenu unutrašnju sluţbu osiguranja za zaštitu ljudi i imovine u skladu sa vaţećim propisima. (3) Prije izdavanja odobrenja za nabavku oruţja pravnim osobama, koje imaju uspostavljenu unutrašnju sluţbu osiguranja za zaštitu ljudi i imovine , nadleţna policijska stanica treba pribaviti suglasnost od nadleţnog ministarstva unutarnjih poslova.(4) Komisija iz ĉlanka 18. Stavak (4) ovog Zakona moţe izdati odobrenje za nabavku oruţja privrednim društvima koja se bave proizvodnjom streljiva u svrhu vršenja testiranja gotovih proizvoda. Stranica | 162NARODNE NOVINE Županije Posavske10.07.2018. Broj 4(5) Pravna osoba iz stavka (2) ovog ĉlanka koja je registrirana za obavljanje djelatnosti lova i uzgoja divljaĉi, za dobivanje odobrenja za nabavku oruţja mora ispunjavati i uvjete odreĊene propisima o lovstvu. (6) Naĉin i uvjete za siguran smještaj i ĉuvanje oruţja i streljiva pravilnikom utvrĊuje ministar na prijedlog komesara. Ĉlanak 18.( Rješavanje o zahtjevu za izdavanje odobrenja za nabavku oruţja)(1) Odobrenje za nabavku oruţja izdaje se fiziĉkoj osobi koja ispunjava uvjete iz ĉlanka 11. Ovog Zakona.(2) Odobrenje za nabavku oruţja izdaje se pravnoj osobi koja ispunjava uvjete iz ĉlanka 17. Ovog Zakona.(3) Odobrenje iz stavka (1) i (2) ovog ĉlanka vaţi 6 mjeseci od dana izdavanja.(4) Naĉelnik policijske Uprave imenuje Komisiju od tri ĉlana za odluĉivanje po podnesenom zahtjevu za nabavku, drţanje i nošenje oruţja i streljiva koja ocjenjuje opravdanost zahtjeva za nabavku, drţanje i nošenje oruţja i streljiva. (5) Naĉin rada Komisije iz stavka (4) ovog ĉlanka utvrĊuje se pravilnikom koji donosi ministar na prijedlog policijskog Komesara. (6) Protiv Rješenja Komisije iz stavka (4) ovog ĉlanka podnositelj zahtjeva moţe izjaviti ţalbu ţalbe ministarstvu u roku od 15 dana od dana prijema Rješenja.(7) Protiv Rješenja donesenog po ţalbi ne moţe se pokrenuti upravni spor.Ĉlanak 19.(Obveza prijavljivanja nabavke oruţja)(1) Fiziĉke i pravne osobe kojima je izdano odobrenje za nabavku oruţja, duţne su u roku od 8 dana od dana izvršene nabave podnijeti pismeni zahtjev nadleţnoj policijskoj stanici, radi registriranja oruţja i izdavanja isprave o registraciji oruţja.(2) Fiziĉke i pravne osobe kojima je izdano odobrenje za nabavku oruţja, a oruţje nisu nabavili u roku od 6 mjeseci od dana izdavanja odobrenja, duţne su vratiti odobrenje za nabavku oruţja u roku od 8 dana od dana proteka roka, nadleţnoj policijskoj stanici koja je izdala odobrenje.Ĉlanak 20.(Oduzimanje odobrenja na nabavku oruţja)(1) Odobrenje za nabavku oruţja oduzet će se ako poslije izdavanja odobrenja nastupi neki od razloga iz ĉlanka 11. stavak (2) toĉke b), c), d), e) i f) i stavak (3) toĉka a) ovog Zakona. (2) Oruţni list neće se izdavati ako poslije izvršene nabavkeoruţja nastupi neki od razloga iz ĉlanka 11. stavka (2) toĉke b), c), d), e) i f) i stavka (3) toĉke a) i c) ovog Zakona.(3) O oduzimanju odobrenja za nabavku oruţja (oduzima se i nabavljeno streljivo), nadleţni organ donosi rješenje protiv kojeg se moţe izjaviti ţalba ministarstvu u roku od 15 dana od dana prijema rješenja, a uloţena ţalba ne odlaţe izvršenje rješenja.Ĉlanak 21.(Registracija oruţja)(1) Nadleţna policijska stanica u postupku registracije oruţja izdaje isprave o registraciji oruţja.(2) U postupku registracije za oruţje koje je nabavljeno na temelju odobrenja za nabavku oruţja izdaju se isprave o registraciji oruţja kategorije B i to;a) oruţni list za drţanje, b) oruţni list za drţanje i nošenje oruţja za vlasnika i sukorisnika (fiziĉku osobu);c) odobrenje za drţanje oruţja, (vlasniku) pravnoj osobi,(3) Posjednik oruţja duţan je, kada drţi i nosi oruţje, imati kod sebe ispravu o oruţju za to oruţje i na zahtjev policijskih sluţbenika ili drugih ovlaštenih osoba, omogućiti im pregled oruţja i uvid u ispravu o oruţju.(4) Izdavanje isprava o oruţju ne moţe se odbiti osobi kojoj je izdano odobrenje za nabavku oruţja, osim u sluĉajevima predviĊenim ovim Zakonom.(5) Na isto lovaĉko , zraĉno ili športsko oruţje mogu se izdati isprave o registraciji oruţja za najviše tri osobe , uz ovjerenu suglasnost vlasnika oruţja.(6) Oruţni list izdaje se sa rokom valjanosti od 10 godina uz mogućnost produţenja roka vaţenja. Broj 4 10.07.2018. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 163(7) Odobrenje za drţanje oruţja pravnoj osobi izdaje se sa rokom valjanosti od 10 godina.(8) Posjednik oruţja , u roku od 30 dana prije isteka roka vaţenja isprave o registraciji oruţja duţan je podnijeti zahtjev za produljenje valjanosti isprave o registraciji oruţja nadleţnoj policijskoj stanici.(9) Posjednik oruţja na zahtjev nadleţnog organa dostavlja oruţje na pregled , uz zahtjev prilaţe uvjerenje ili potvrdu da ispunjava uvjete u pogledu zdravstvene sposobnosti za drţanje i nošenje oruţja, a za lovaĉko i streljaĉko oruţje i dokaz da je ĉlan lovaĉkei streljaĉke organizacije. Nadleţna policijska stanica utvrĊuje da li posjednik oruţja , ili osoba koja raspolaţe oruţjem u pravnoj osobi, ispunjava uvjete propisane u ĉlanku 11. ovog Zakona. (10) Ukoliko u roku iz stavka (8). ovog ĉlanka ne podnese zahtjev za produljenje valjanosti isprave o registraciji oruţja, ili ne ispuni uvjete iz stavka (9). ovog ĉlanka, posjednik oruţja je duţan u roku od 15 dana od dana isteka valjanosti isprave o registraciji oruţja , oruţje, streljivo i ispravu o registraciji oruţja predati nadleţnoj policijskoj stanici. (11) Ako posjednik oruţja ne postupi sukladno odredbama stavka (10) ovog ĉlanka rukovoditelj nadleţne policijske stanice donijeti će Rješenje o oduzimanju oruţja, streljiva i isprave o registraciji oruţja sukladno ĉlanku 44. stavak (1) ovog zakona.(12) Osoba koja preda oruţje nadleţnom organu sukladno stavku (10) ovog ĉlanka ili joj oruţje bude oduzeto Rješenjem iz stavka (11) ovog ĉlanka, ima rok od 30 dana , od dana predaje ili oduzimanja , za ispunjavanje uvjeta iz stavka (9) ovog ĉlanka ili će nadleţni organ postupiti u skladu sa ĉlankom 42. ovog Zakona.(13) Obrazac i sadrţaj obrasca oruţnog lista i odobrenja za drţanje oruţja, na prijedlog policijskog komesara, propisuje ministar.(14) Protiv rješenja iz stavka (11) ovog ĉlanka moţe se izjaviti ţalba ministarstvu u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.Ĉlanak 22.(Odbijanje izdavanja oruţnog lista i odobrenja za drţanje oruţja)(1) Oruţni list i odobrenje za drţanje oruţja ne moţe se izdati za:a)Oruţje za koje se ne moţe dokazati porijeklo,b)Oruţje koje prije stavljanja u promet nije oznaĉeno peĉatom ili obiljeţeno u skladu sa posebnim Zakonom,c)Ako nisu ispunjeni uvjeti iz ĉlanka 11. ovog Zakona.(2) U sluĉaju iz stavka (1) toĉke a) i b) ovog ĉlanka rukovoditelj nadleţnog organa donosi rješenje kojim se odbija zahtjev iz ĉlanka 21. Ovog Zakona i oduzima oruţje i odobrenje za nabavku oruţja, bez prava na naknadu.(3) Oruţje oduzeto u skladu sa stavkom (2) ovog ĉlanka uništava ministarstvo.(4) U sluĉaju iz stavka (1) toĉke c) ovog ĉlanka postupit će se u skladu sa ĉlankom 42. ovog ZakonaĈlanak 23.(Nabavka streljiva)Streljivo se moţe nabavljati samo za vrstu oruţja za koje osoba ima vaţeću ispravu o oruţju.Ĉlanak 24.(Punjenje streljiva za vlastite potrebe)(1) Fiziĉke osobe koje imaju registrirano oruţje iz kategorije B u svrhu lova ili športa i koji su struĉno osposobljeni za rukovanje eksplozivnim tvarima mogu puniti streljivo za vlastite potrebe, na temelju odobrenja nadleţnog organa .(2) Osobe iz stavka (1) ovog ĉlanka temeljem odobrenja nadleţnog organa za punjenje streljiva mogu nabavljati komponente streljiva o ĉemu su duţne voditi evidenciju o koliĉini baruta, inicijalnih sredstava (kapisli) te punjenom i utrošenom streljivu koje je punjeno za vlastite potrebe. (3) Odobrenje iz stavka (1) vrijedi do roka valjanosti oruţnog lista na temelju kojega je izdano.(4) Streljivo napunjeno za vlastite potrebe kao i barut ĉuva se na naĉin da ne budu dostupni osobi koja nijeovlaštena za njegovo posjedovanje, zakljuĉani i odvojeni u metalnom ormaru, sefu ili sliĉnom spremištu koje se ne moţe otvoriti alatom uobiĉajene uporabe.(5) Osobama iz stavka (1) nadleţni organ će rješenjem zabraniti punjenje streljiva ukoliko se u postupku utvrdi da ne ispunjavaju uvjete propisane ovim zakonom ili drugim propisima.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezima Kantona 10 Kanton 10 Službene novine Kantona 10 05/18 06.07.2018 SN Kantona 10 13/17, SN Kantona 10 02/10, SN Kantona 10 10/09 porezi ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZIMA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE Članak 1. U Zakonu o porezima Hercegbosanske županije („Narodne novine HBŽ”, broj: 10/09, 02/10 i 13/17), u članku 5. stavak 1. dodaje se nova točka f) i glasi: f) za teretna motorna vozila i autobuse: - do 3 tone nosivosti ........................ 100,00 KM; - od 3-8 tona nosivosti .................... 200,00 KM; - preko 8 tona nosivosti .................. 250,00 KM; - autobuse ........................................ 250,00 KM; Dosadašnje točke f), g), h), i), postaju točke g), h), i), j). Stavak 2. i 3. mijenjaju se i glase: (2) Porez na imovinu iz stavka (1), točke e), f), g) i h) ovog članka, plaća se prilikom registracije. (3) Bez dokaza o plaćenom porezu na imovinu iz točki e), f), g) i h) ovog članka, putničko motorno vozilo, teretno motorno vozilo, autobus, motocikl, odnosno plovni objekt ne mogu se registrirati.”
Zakon o porezu na promet nekretnina i porezu na nasljeđe i poklone KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 28/18 05.07.2018 promet,nekretnina,nekretnine,nasljeđe,poklon,kanton sarajevo,ks,zakon IV - TEKU]A REZERVA U Bud`etu Kantona Sarajevo za 2018. godinu ~lan 8. mijenja se i glasi: "^lan 8. Teku}a rezerva iznosi 1.265.000 KM. V - STUPANJE NA SNAGU ^lan 9. Bud`et Kantona Sarajevo za 2018. godinu stupa na snagu danom objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo", a primjenjivat }e se od 01. januara 2018. godine. Broj 01-14-26033/18 25. juna 2018. godine Sarajevo Predsjedateljica Skup{tine Kantona Sarajevo Prof. Ana Babi}, s. r. Na osnovu ~l. 18. ta~ka b) i 38. stav (3) Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj dana 25.06.2018. godine, donijela je ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O IZVR[AVANJU BUD@ETA KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ^lan 1. (Izmjena ~lana 18. stav (2) Zakona) U Zakonu o izvr{avanju Bud`eta Kantona Sarajevo za 2018. godinu ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 51/17), u ~lanu 18. stav (2) mijenja se i glasi: "(2) Osnovica za obra~un pla}a u visini 290 KM, osnovica za obra~un pla}a policijskih slu`benika Uprave policije Ministarstva unutra{njih poslova Kantona u visini 295 KM, bod za obra~un pla}a u iznosu 1,0 primjenjivat }e se za period od 01.01.2018. godine do 31.12.2018. godine. " ^lan 2. (Izmjena ~lana 25.stav (5) Zakona) U ~lanu 25. stav (5) iznos: "79.300.000 KM" zamjenjuje se iznosom: "124.285.000 KM". ^lan 3. (Stupanje na snagu) Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo", a primjenjiva}e se od 01. januara 2018. godine. Broj 01-02-26034/18 25. juna 2018. godine Sarajevo Predsjedateljica Skup{tine Kantona Sarajevo Prof. Ana Babi}, s. r. Na osnovu ~l. 18. ta~ka h) Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj dana 26.06.2018. godine, donijela je ZAKON O POREZU NA PROMET NEKRETNINA I POREZU NA NASLIJE\E I POKLONE I - OP]E ODREDBE ^lan 1. (Predmet) Ovim zakonom ure|uje se porez na promet nekretnina i porez na naslje|e i poklone na podru~ju Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton) koji pla}aju fizi~ka i pravna lica. II - VRSTE I RASPODJELA POREZA ^lan 2. (Vrsta poreza) Porezi propisani ovim zakonom su: a) porez na promet nekretnina, b) porez na naslje|e i c) porez na poklone. ^lan 3. (Na~in uplate) Porezi propisani ovim zakonom upla}uju se na depozitni ra~un za javne prihode Kantona Sarajevo. ^lan 4. (Raspodjela i pripadnost poreza) (1) Porezi propisani u ~lanu 2. ovog zakona raspore|uju se u bud`ete op}ina na kojoj su ostvareni u 100% iznosu. (2) Izuzetno od stava (1) ovog ~lana iznosi poreza koji se naplate u op}inama koje ~ine Grad Sarajevo dijele se izme|u Grada Sarajevo i op}ine u omjeru: 30% Gradu Sarajevu i 70% op}ini u sastavu Grada Sarajeva. III - POREZ NA PROMET NEKRETNINA ^lan 5. (Definicija prometa nekretnina) Pod prometom nekretnina u smislu ovog zakona podrazumijeva se svaki prenos vlasni{tva na nekretninama osim prenosa vlasni{tva po osnovu naslje|a i poklona. ^lan 6. (Definicija nekretnine) (1) Pod nekretninama u smislu ovog zakona smatraju se: a) zemlji{te i b) gra|evinski objekti (2) Pod zemlji{tem se podrazumijeva: gra|evinsko zemlji{te, poljoprivredno zemlji{te, {ume i ostalo zemlji{te. (3) Pod gra|evinskim objektima se podrazumijeva: ku}a, ku}a u nizu, ku}a dupleks, vikend objekat, stan, stan u ku}i, objekat poslovnih usluga, turisti~ki objekat, ugostiteljski objekat, trgova~ki objekat, objekat za sport i rekreaciju, poslovni prostor (kancelarija) poslovni prostor (lokali), stambeno poslovni objekat, gara`a, gara`a u nizu ili samostoje}a, gara`a ili gara`no mjesto u zgradi, gara`a/parking mjesto na otvorenom, industrijski objekat za laku industriju, industrijski objekat za te{ku industriju, poljoprivredni objekti, ostali objekti visokogradnje, ostali objekti niskogradnje i ostali objekti. ^lan 7. (Porezni obveznik) Obveznik poreza na promet nekretnina je: a) kupac, odnosno lice na koje se vr{i prenos vlasni{tva na nekretninama, b) lice koje u zamjeni sti~e nekretninu ve}e vrijednosti ako je nekretnina predmet zamjene, c) sticatelj idealnog dijela nekretnine pri prenosu idealnih dijelova vlasni{tva nad nekretninom i d) davalac izdr`avanja prilikom sticanja prava vlasni{tva na osnovu ugovora o do`ivotnom izdr`avanju. ^lan 8. (Porezna osnovica) (1) Osnovica poreza na promet nekretnina je prometna vrijednost nekretnina. (2) U slu~aju zamjene nekretnina porezna osnovica je razlika vrijednosti izme|u nekretnine koje se zamjenjuju, a vrijednost se utvr|uje posebno za svaku nekretninu koja je predmet zamjene. (3) Pri prenosu idealnih dijelova vlasni{tva nad nekretninom osnovica je prometna vrijednost idealnih dijelova nekretnine. S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 5. jula 2018. KANTONA SARAJEVO Broj 28 – Strana 223 (4) Ako se vr{i prinudna javna prodaja nekretnine osnovicu ~ini prometna vrijednost nekretnine. ^lan 9. (Utvr|ivanje vrijednosti nekretnina) (1) Prometnu vrijednost nekretnine utvr|uje komisija za utvr|ivanje vrijednosti nekretnina i pokretnih stvari (u daljem tekstu: komisija) koju imenuje op}inski na~elnik. (2) Komisija broji tri ~lana. (3) ^lanovi komisije mogu biti iz oblasti gra|evinske, poljoprivredne, geodetske, ekonomske i pravne struke. (4) Komisija se imenuje na period od ~etiri godine uz mogu}nost ponovnog imenovanja. (5) Op}inski na~elnik utvr|uje na~in rada komisije. (6) O svom radu komisija je du`na izvje{tavati op}inskog na~elnika u roku od 15 dana po isteku svakog tromjese~ja i po potrebi na zahtjev op}inskog na~elnika. (7) Vlada Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada) propisuje kriterije na osnovu kojih se utvr|uje prometna vrijednost nekretnina. ^lan 10. (Pristup nekretnini) Porezni obveznik je du`an komisiji omogu}iti pristup nekretnini. ^lan 11. (Porezna stopa) (1) Porez na promet nekretnina pla}a se po stopi od 5%. (2) Izuzetno od stava (1) ovog ~lana porez na promet nekretnina po osnovu ugovora o do`ivotnom izdr`avanju kada se vlasni{tvo sti~e do smrti primatelja izdr`avanja pla}a se po stopi od 10%. (3) Izuzetno od st. (1) i (2) ovog ~lana porez na promet nekretnina po osnovu ugovora o do`ivotnom izdr`avanju kada se vlasni{tvo sti~e poslije smrti primatelja izdr`avanja, pla}a se prema broju godina izdr`avanja, i to: a) kra}e od tri godine izdr`avanja po stopi od 10% b) od tri do ~etiri godine izdr`avanja po stopi od 8% c) od ~etiri do pet godina izdr`avanja po stopi od 6% d) od pet do {est godina izdr`avanja po stopi od 4% e) od {est do sedam godina izdr`avanja po stopi od 2% f) sedam i vi{e godina izdr`avanja po stopi od 0% ^lan 12. (Nastanak porezne obaveze) (1) Porezna obaveza nastaje u roku od osam dana od izdavanja otpravka ugovora o prenosu vlasni{tva na nekretninama. (2) Ako se prenos vlasni{tva na nekretninama vr{i na osnovu odluke suda ili drugog organa, porezna obaveza nastaje danom pravosna`nosti odluke. (3) Ako je prenos vlasni{tva na nekretninama na davatelja izdr`avanja ugovoren nakon smrti primatelja izdr`avanja, porezna obaveza nastaje 30 dana od smrti primatelja izdr`avanja. (4) Ako porezna obaveza nije prijavljena u roku koji je predvi|en ovim zakonom porezna obaveza nastaje na dan otkrivanja, odnosno prijavljivanja izvr{enog prometa. ^lan 13. (Mjesto pla}anja poreza) Porez na promet nekretnina pla}a se prema mjestu gdje se nekretnina nalazi. ^lan 14. (Op}a porezna osloba|anja) (1) Porez na promet nekretnina ne pla}aju: a) Dr`ava Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, kantoni, gradovi, op}ine, njihovi organi, upravne organizacije i javne ustanove ~iji je osniva~ Kanton, b) diplomatsko konzularna predstavni{tva pod uslovom reciprociteta i c) vjerske zajednice kada nekretnine kupuju za svoje potrebe. (2) Porez na promet nekretnina ne pla}a se: a) u postupku komasacije, arondacije, privatizacije, eksproprijacije i deeksproprijacije ili na osnovu ugovora zaklju- ~enog umjesto eksproprijacije, arondacije i deeksproprijacije, b) u slu~aju dosjelosti ili poni{tenja ugovora pravosna`nom odlukom suda i c) na zemlji{te oko ku}e - oku}nica povr{ine do 200 m2. ^lan 15. (Osloba|anja odre|enih kategorija) Porez na promet nekretnina ne pla}a se kada: a) kupac koji je ~lan porodice {ehida i poginulog borca, ratni vojni invalid i borac koji je u Oru`anim snagama Republike Bosne i Hercegovine proveo najmanje 24 mjeseca za vrijeme oru`ane agresije na Bosnu i Hercegovinu, svoje stambeno pitanje rje{ava prvi put kupovinom stana ili ku}e sa oku}nicom povr{ine do 200 m2, odnosno kupovinom zemlji{ta do 300 m2 za izgradnju ku}e, b) Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za ~lanove porodica {ehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide i borce prodaje stanove ~lanovima porodica {ehida i poginulih boraca, ratnim vojnim invalidima i borcima, koji svoje stambeno pitanje rje{avaju prvi put, c) Ministarstvo za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo kupuje stanove i dodjeljuje u vlasni{tvo ratnim vojnim invalidima I grupe, ratnim vojnim invalidima koji su radno nesposobni po osnovu ranjavanja ili ozlije|ivanja za vrijeme slu`be u Oru`anim snagama Republike Bosne i Hercegovine i djeci {ehida i poginulih boraca bez oba roditelja, koji svoje stambeno pitanje rje{avaju prvi put. d) dr`avljanin Bosne i Hercegovine do 38 godina starosti, koji ima prebivali{te na podru~ju Kantona, koji nema nekretnine u svom vlasni{tvu, prvi put kupuje stan ili ku}u kojom rje{ava svoje stambeno pitanje i to za povr{inu do 30 m2 za prvog ~lana doma}instva a za svakog narednog ~lana doma}instva uve}ava se za 15 m2, a kojima se smatraju bra~ni drug i njihova maloljetna djeca i e) korisnik lizinga nekretninu sti~e od lizing kompanije nakon isteka lizing perioda. ^lan 16. (Osloba|anja za privredne aktivnosti) Porez na promet nekretnina ne pla}a se na: a) poljoprivredno zemlji{te koje slu`i u poljoprivredne svrhe i koje je po Prostornom planu utvr|eno kao poljoprivredno, b) novosagra|eni objekat kada se prodaje prvom kupcu, za koji je pla}en porez na dodanu vrijednost. c) nekretnine koje se unose u dru{tvo prilikom osnivanja dru{tva i kada se ula`u u kapital dru{tva (dokapitalizacija), d) promet nekretnina u podjeli nekretnina izme|u ~lanova dru{tva u slu~aju likvidacije, koja je nastupila nakon isteka najmanje pet godina od dana osnivanja dru{tva, e) promet nekretnine u slu~aju statusnih promjena koje su regulisane Zakonom o privrednim dru{tvima i f) promet nekretnina za poslovni poduhvat koji ima za cilj pokretanje poslovnih djelatnosti i stimulisanja zapo{ljavanja nezaposlenih lica, na prijedlog op}inskog na~elnika i po odluci op}inskog vije}a. IV - POREZ NA NASLJE\E I POKLONE ^lan 17. (Predmet oporezivanja) (1) Porez na naslje|e i poklone pla}a se na nekretnine koje nasljednik naslijedi na teritoriji Kantona u skladu sa zakonom kojim se reguli{e oblast naslje|ivanja u Federaciji Bosne i Hercegovine i poklonoprimac primi na poklon. S L U @ B E N E N O V I N E Broj 28 – Strana 224 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 5. jula 2018. (2) Porez na naslje|e i poklone pla}a se i na pokretne stvari, uklju~uju}i i gotov novac, nov~ana potra`ivanja i vrijednosne papire ako je pojedina~na vrijednost ve}a od 5.000 KM. ^lan 18. (Porezni obveznik) Porezni obveznik poreza iz ~lana 17. ovog zakona je fizi~ko lice koje na teritoriji Kantona naslijedi ili na poklon primi nekretninu ili pokretnu stvar, uklju~uju}i i gotov novac, nov~ana potra`ivanja i vrijednosne papire ako je pojedina~na vrijednost ve}a od 5.000 KM. ^lan 19. (Nastanak porezne obaveze) (1) Obaveza pla}anja poreza na naslje|e nastaje u roku od osam dana od pravosna`nosti rje{enja o naslje|ivanju. (2) Obaveza pla}anja poreza na poklone nastaje u roku od osam dana od zaklju~enja ugovora o poklonu, a u slu~aju notarski obra|enog ugovora o poklonu u roku od osam dana od izdavanja otpravka tog ugovora sa klauzulom intabulandi. ^lan 20. (Porezna osnovica) (1) Osnovica poreza na naslje|e i poklone je utvr|ena vrijednost naslije|ene ili na poklon primljene nekretnine ili pokretne stvari, u trenutku nastanka porezne obaveze. (2) Vrijednost naslije|ene ili na poklon primljene nekretnine ili pokretne stvari utvr|uje komisija iz ~lana 9. ovog zakona. (3) Porezni obveznik je du`an komisiji omogu}iti nesmetan pristup nekretninama ili pokretnim stvarima radi utvr|ivanja vrijednosti. ^lan 21. (Porezna stopa) (1) Porez na naslje|e pla}a se po stopi od 8%. (2) Porez na poklone pla}a se po stopi od 10%. ^lan 22. (Osloba|anja od pla}anja poreza) (1) Porez na naslje|e ne pla}aju nasljednici prvog nasljednog reda, bra~ni partner kada naslje|uje u drugom nasljednom redu, roditelji ostavioca i kada naslje|uju djeca bez oba roditelja ako se nalaze na redovnom {kolovanju. (2) Porez na poklon ne pla}aju: a) Dr`ava Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, kantoni, op}ine, njihovi organi, upravne organizacije i javne ustanove ~iji je osniva~ Kanton, b) vjerske zajednice, vakufi, vjerske zadu`bine, zaklade, c) djeca, bra~ni partner i roditelji poklonodavca i d) djeca bez oba roditelja koji se nalaze na redovnom {kolovanju. ^lan 23. (Mjesto pla}anja poreza) (1) Porez na naslje|e i na poklon primljene nekretnine pla}a se prema mjestu gdje se nekretnina nalazi. (2) Porez na naslje|e i na poklon primljene pokretne stvari pla}a se prema mjestu prebivali{ta poreznog obveznika ukoliko ima prebivali{te u Kantonu. (3) Ako porezni obveznik naslije|ene i na poklon primljene pokretne stvari nema prebivali{te u Kantonu porez se pla}a prema mjestu prebivali{ta ostavioca, odnosno poklonodavca. V - PODNO[ENJE PRIJAVE, RAZREZ I NAPLATA POREZA ^lan 24. (Prijava prometa, naslje|a i poklona) (1) Porezni obveznik je du`an prijavu za utvr|ivanje porezne obaveze podnijeti Poreznoj upravi prema mjestu pla}anja poreza iz ~l. 13. i 23. ovog zakona u roka od 15 dana od dana nastanka porezne obaveze iz ~l. 12. i 19. ovog zakona. (2) Prijava za utvr|ivanje porezne obaveze podnosi se na propisanom obrascu. (3) Uz prijavu za utvr|ivanje porezne obaveze porezni obveznik podnosi i dokumentaciju na osnovu koje se vr{i prenos vlasni{tva na nekretninama i pokretnim stvarima, dokumentaciju kojom se dokazuje vlasni{tvo i dokumentaciju kojom porezni obveznik dokazuje pravo na osloba|anje od pla}anja poreza. (4) Obrazac prijave za utvr|ivanje porezne obaveze propisuje ministar finansija Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: ministar finansija). ^lan 25. (Obaveze organa za dostavljanje ugovora i rje{enja) Notari, sudovi i organi uprave, svako u okviru svoje nadle`nosti, du`ni su ugovore o prometu nekretnina, rje{enja o naslje|ivanju i ugovore o poklonu dostaviti Poreznoj upravi u roku od osam dana od dana izdavanja otpravka izvornika ugovora, odnosno pravosna`nosti rje{enja o naslje|ivanju. ^lan 26. (Razrez poreza) (1) Porezna uprava je du`na zaprimljenu poreznu prijavu sa propratnom dokumentacijom u roku od tri dana dostaviti komisiji iz ~lana 9. ovog zakona. (2) Komisija je du`na u roku od osam dana od dana prijema prijave izvr{iti procjenu vrijednosti nekretnina i pokretnih stvari i zapisnik o izvr{enoj procjeni uru~iti poreznom obvezniku i dostaviti Poreznoj upravi. (3) Na zapisnik komisije porezni obveznik ima pravo prigovora u roku od sedam dana od dana prijema zapisnika. (4) Prigovor odla`e dono{enje rje{enja o utvr|ivanju poreza. (5) Prigovor se putem Porezne uprave dostavlja Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo finansija), koje formira komisiju za rad po prigovorima. (6) Komisija iz stava (5) ovog ~lana du`na je u roku od 30 dana od dana prijema prigovora izvr{iti procjenu vrijednosti nekretnina i pokretnih stvari i sa~initi nalaz o izvr{enoj procjeni. (7) Ministarstvo finansija na osnovu nalaza komisije o izvr{enoj procjeni donosi rje{enje po prigovoru. (8) Porezna uprava je du`na u roku od sedam dana od prijema rje{enja iz stava (7) ovog ~lana donijeti rje{enje o utvr|ivanju poreza i dostaviti ga poreznom obvezniku. ^lan 27. (Naplata poreza) (1) Utvr|eni iznos poreza na promet nekretnina, poreza na naslje|e i poklone porezni obveznik je du`an platiti u roku 30 dana od dana prijema rje{enja o utvr|ivanju poreza. (2) Na iznos porezne obaveze koja nije pla}ena u roku propisanom u stavu (1) ovog ~lana porezni obveznik du`an je platiti zateznu kamatu po va`e}oj stopi propisanoj zakonom kojim se reguli{e stopa zatezne kamate na javne prihode za period od dana dospje}a do dana izmirenja porezne obaveze. (3) Bez potvrde ili ovjere ugovora od strane Porezne uprave o pla}enom porezu na promet nekretnina, poreza na naslje|e i poklone ili potvrde o osloba|anju od pla}anja poreza ne mo`e se izvr{iti uknji`ba vlasni{tva u katastarskim, zemlji{nim i drugim javnim knjigama i registrima. (4) Bez dokaza o pla}enom porezu na naslije|ena nov~ana potra`ivanja ne mo`e se izvr{iti isplata. VI - EVIDENCIJA PROMETA NEKRETNINA I EVIDENCIJA NASLIJE\ENIH I NA POKLON PRIMLJENIH NEKRETNINA I POKRETNIH STVARI ^lan 28. (Evidencija) (1) Porezna uprava vodi Evidenciju o prometu nekretnina i evidenciju naslije|enih i na poklon primljenih nekretnina i pokretnih stvari (u daljem tekstu: Evidencija). S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 5. jula 2018. KANTONA SARAJEVO Broj 28 – Strana 225 (2) Evidencija sadr`i podatke iskazane u poreznoj prijavi, utvr|enu vrijednost nekretnina i pokretnih stvari, iznos utvr|enog poreza, podaci o pla}enom porezu i porezna osloba|anja. (3) Podaci iz stava (2) ovog ~lana unose se u Evidenciju u roku od sedam dana od dana dostavljanja rje{enja o utvr|ivanju poreza, odnosno rje{enja o osloba|anju od pla}anja poreza. (4) Podaci o pla}enom porezu unose se u Evidenciju u roku od sedam dana od dono{enja rje{enja o pla}enom porezu. (5) Ministarstvo finansija ima pristup Evidenciji ~iji je vlasnik Porezna uprava. (6) Postupak vo|enja Evidencije i kori{tenja podataka iz Evidencije usaglasit }e Ministarstvo finansija i Porezna uprava. VII - PRINUDNA NAPLATA, KAMATE, POVRATI, @ALBA I ZASTARA ^lan 29. (Ostali postupci) Na pitanje prinudne naplate, zatezne kamate, povrata poreza, `albenog postupka i zastare primjenjivat }e se odredbe Zakona o poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine. ^lan 30. (Nadzor nad razrezom i pla}anjem poreza) Nadzor nad razrezom i pla}anjem poreza utvr|enih ovim zakonom vr{i Porezna uprava. VIII - KAZNENE ODREDBE ^lan 31. (Kaznene odredbe) (1) Nov~anom kaznom za prekr{aj u visini od 3.000 KM do 10.000 KM kaznit }e se fizi~ko i pravno lice ako: a) ~lanovima komisije ne omogu}i pristup nekretninama i pokretnim stvarima radi utvr|ivanja vrijednosti nekretnina i pokretnih stvari (~lan 10. ovog zakona) b) ako ne podnese prijavu za utvr|ivanje porezne obaveze u roku i na na~in propisan ovim zakonom (~lan 24. ovog zakona) c) ako utvr|eni porez ne plati u propisanom roku (~lan 27. ovog zakona). (2) Nov~anom kaznom za prekr{aje propisane stavom (1) ovog ~lana kaznit }e se i odgovorno lice u pravnom licu, u visini od 5.000 KM do 10.000 KM. (3) Nov~anom kaznom za prekr{aj u visini od 3.000 KM do 10.000 KM kaznit }e se notar, organ uprave i sud zbog nedostavljanja ugovora i rje{enja u propisanom roku (~lan 25. ovog zakona). IX - PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE ^lan 32. (Obaveze do stupanja na snagu ovog zakona) Porezne obaveze koje su nastale do stupanja na snagu ovog zakona izvr{it }e se prema propisima koji su va`ili u momentu nastanka porezne obaveze. ^lan 33. (Provedbeni propisi) (1) Vlada }e u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona propisati kriterije na osnovu kojih se utvr|uje vrijednost nekretnina i pokretnih stvari iz ~l. 9. i 20. ovog zakona, (2) Ministar finansija }e u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona propisati: a) obrazac prijave za utvr|ivanje porezne obaveze iz ~lana 24. ovog zakona i b) uputstvo o vo|enju i kori{tenju podataka iz Evidencije iz ~lana 28. ovog zakona. (3) Ministar finansija }e u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona propisati vrstu dokumenata potrebnih za osloba|anje od pla}anja poreza na promet nekretnina, poreza na naslje|e i poklone iz ~l. 14, 15, 16. i 22. ovog zakona. (4) Op}inski na~elnik }e u roku od 15 dana od stupanja na snagu ovog zakona propisati na~in rada komisije iz ~lana 9. ovog zakona. ^lan 34. (Primjena podzakonskih propisa koji su na snazi) Podzakonski propisi doneseni na osnovu zakona koji je va`io do stupanja na snagu ovog zakona primjenjivat }e se do dono{enja novih u skladu sa ovim zakonom ukoliko nisu u suprotnosti sa istim. ^lan 35. (Prestanak va`enja ranijeg propisa) Danom po~etka primjene ovog zakona prestaje da va`i Zakon o porezu na promet nepokretnosti i prava ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 23/05 - Pre~i{}eni tekst, 25/06, 41/08 i 15/18). ^lan 36. (Stupanje na snagu) Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo", a primjenjivat }e se od 01.01.2019. godine. Broj 01-02-26142/18 26. juna 2018. godine Sarajevo Predsjedateljica Skup{tine Kantona Sarajevo Prof. Ana Babi}, s. r. Na osnovu ~lana 18. ta~ka h) Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj dana 25.06.2018. godine, donijela je ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O KOMUNALNIM TAKSAMA ^lan 1. (Izmjena ~lana 8. st. (1) i (3) Zakona) U Zakonu o komunalnim taksama ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 14/06- Pre~i{}eni tekst, 34/07, 2/08- Ispravka, 29/11, 31/12 i 36/12 - Ispravka), u ~lanu 8. st. (1) i (3) mijenjaju se i glase: (1) Takse su prihod op}ine. (3) Takse se upla}uju na depozitni ra~un op}ine otvoren kod ovla{tene organizacije za obavljanje platnog prometa. " ^lan 2. (Dopuna ~lana 9. stav (1) Zakona) U ~lanu 9. stav (1) iza ta~ke 7. dodaje se nova ta~ka 8. koja glasi: "8. Privredna dru{tva za zapo{ljavanje lica sa invaliditetom i za{titna radionica." ^lan 3. (Izmjene u ~lanu 21.Tarifnom broju 1.) U ~lanu 21. Tarifni broj 1. ta~. 1., 8., 9., 26., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 35., 51., 52., 55., 57. i 58. mijenjaju se i glase: "1. iz oblasti distribucije nafte i naftnih derivata 4.000 8. iz oblasti bankarstva (izdvojene lokacije izvan sjedi{ta, podru`nice, filijale, ekspoziture) 3.000 9. izdvojeni bankomati i {alteri banaka 500 26. iz oblasti vanjske trgovine i trgovine na veliko 200 28. tr`nice i pijace 500 29. iz oblasti trgovine na malo koja se obavlja u kioscima 100 30. iz oblasti trgovine na malo koja se obavlja u ostalim prodajnim mjestima 150 S L U @ B E N E N O V I N E Broj 28 – Strana 226 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 5. jula 2018.
Zakon o dopunama Zakona o šumama SBK Srednjobosanski kanton Službene novine SBK 07/18 13.06.2018 SN SBK 14/20, SN SBK 08/16, SN SBK 12/15, SN SBK 05/14 šume,zakon A K O N O DOPUNAMA ZAKONA O ŠUMAMA Članak 1. U Zakonu o šumama („Službene novine Kantona Središnja Bosna ”, broj: 5/14, 12/15 i 8/16; u daljnjem tekstu: Zakon), u članku 53. iza stavka (4) dodaju se novi stavci (5), (6) i (7) koji glase: „(5) Poslovi čuvara šume poslovi su s posebnim uvjetima rada. (6) Posebni su uvjeti rada poslova čuvara šume: a) držanje i nošenje vatrenog oružja (kratkih cijevi); b) rad pod nepovoljnim utjecajem atmosferskih uvjeta i rad na otvorenom prostoru; c) noćni rad; d) opasnost od divljih i drugih životinja. (7) Čuvaru šume pripada dodatak na plaću na osnovi posebnih uvjeta rada u iznosu od 20 % od osnovne plaće.“ Dosadašnji stavci (5), (6), (7) i (8) postaju stavci (8), (9), (10) i (11). Članak 2. U članku 70. Zakona dodaje se novi stavak (2) koji glasi: „(2) Odredbe stavaka (5), (6) i (7) članka 53. ovoga Zakona primjenjuju se do donošenja i stupanja na snagu zakona iz stavka (3) članka 25. Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine'', broj 16/18).“ Članak 3. Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Kantona Središnja Bosna“.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 10/18 13.06.2018 SN TK 13/17, SN TK 12/16, SN TK 11/14, SN TK 01/13, SN TK 06/11, SN TK 07/05, SN TK 05/04 koncesije
Zakon o izmjeni Zakona o komunalnim djelatnostima KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 20/18 17.05.2018 SN KS 22/19, SN KS 10/17, SN KS 19/17, SN KS 43/16, SN KS 14/16 komunalna djelatnost,ks KANTON SARAJEVO Skup{tina Kantona Sarajevo Na osnovu ~lana 12. ta~ka e) i ~lana 18. ta~ka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj dana 07.05.2018. godine, donijela je ZAKON O IZMJENI ZAKONA O KOMUNALNOJ ^ISTO]I ^lan 1. (Izmjena ~lana 76a. Zakona) U Zakonu o komunalnoj ~isto}i ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 14/16, 43/16 i 19/17), u ~lanu 76a. rije~i: "dvije godine" zamjenjuju se rije~ima: "tri godine". ^lan 2. (Stupanje na snagu) Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 01-02-21317/18 07. maja 2018. godine Sarajevo Predsjedateljica Skup{tine Kantona Sarajevo Prof. Ana Babi}, s. r. Na osnovu ~lana 12. ta~ka e) i ~lana 18. ta~ka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj dana 07.05.2018. godine, donijela je ZAKON O IZMJENI ZAKONA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA ^lan 1. (Izmjena ~lana 51a. Zakona) U Zakonu o komunalnim djelatnostima ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 14/16, 43/16, 10/17 - Ispravka i 19/17), u ~lanu 51a. rije~i: "dvije godine" zamjenjuju se rije~ima: "tri godine". ^lan 2. (Stupanje na snagu) Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 01-02-21318/18 07. maja 2018. godine Sarajevo Predsjedateljica Skup{tine Kantona Sarajevo Prof. Ana Babi}, s. r. Vlada Kantona Sarajevo Na osnovu ~lana 26. i 28. stav (2) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi pre~i{}eni tekst i broj 37/14 - Ispravka) i ~lana 146. stav (3) Zakona o srednjem obrazovanju ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 23/17), Vlada Kantona Sarajevo, na 125. sjednici odr`anoj 10.05.2018. godine, donijela je ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE SREDNJA [KOLA ZA OKOLI[ I DRVNI DIZAJN SARAJEVO I Daje se saglasnost [kolskom odboru Javne ustanove Srednja {kola za okoli{ i drvni dizajn Sarajevo, da se Muratovi}Muamer, profesor odbrane i sigurnosti, imenuje za direktora [kole. II Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja, a objavit }e se u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 02-05-21440-4/18 10. maja 2018. godine Sarajevo Premijer Adem Zolj, s. r. Na osnovu ~lana 26. i 28. stav (2) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi pre~i{}eni tekst i broj 37/14 - Ispravka) i ~lana 95. stav (3) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 23/17 i 33/17), Vlada Kantona Sarajevo, na 125. sjednici odr`anoj 10.05.2018. godine, donijela je Godina XXIII – Broj 20 ^etvrtak, 17. maja 2018. godine S AR AJ E VO ISSN 1512-7052
Zakon o dopuni Zakona o porezu na promet nekretnina ZDK Zeničko-dobojski kanton Službene novine ZDK 06/18 26.04.2018 SN ZDK 12/20, SN ZDK 05/13, SN ZDK 06/09 zakon,porez,nekretnine Z A K O N o dopuni Zakona o porezu na promet nekretnina Ĉlan 1. (Dopuna ĉlana 6. Zakona) U ĉlanu 6. Zakona o porezu na promet nekretnina („Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 6/09 i 6/13), iza taĉke n), dodaje se nova taĉka o), koja glasi: “kad osoba starosne dobi do navršenih 35 godina ţivota, prvi put i iskljuĉivo radi rješavanja svoga stambenog pitanja, stiĉe nekretninu na podruĉju Zeniĉko-dobojskog kantona, u skladu sa odredbama ĉlana 3. ovog zakona, i to stan do 80 m2 ili kuću tlocrtne površine do 80 m2 ili zemljište za gradnju kuće do 600 m2;”. Ĉlan 2. (Stupanje na snagu) Zakon stupa na snagu osmog dana od dana obja-vljivanja u “Sluţbenim novinama Zeniĉko-dobojskog kantona”. Broj: 01-02-6985/18 PREDSJEDAVAJUĆI Datum: 24.04.2018. godine Zenica Jasmin Duvnjak, s.r
Zakon o javno-privatnom partnerstvu SBK Srednjobosanski kanton Službene novine SBK 03/18 17.04.2018 javno-privatno partnerstvo,zakon,sbk Z A K O N O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE Član 1. (Predmet Zakona) (1) Ovim zakonom propisuju se osnovni pojmovi, predmet, osnovna obilježja i načela javno-privatnog partnerstva (u daljnjem tekstu: JPP), modeli JPP-a, Broj 3 17. aprila 2018. T R A V N I K Godina: XXII. SLUŽBENE NOVINE Broj 3 – stranica 786 SREDNJOBOSANSKOG KANTONA 17. aprila 2018. godine identifikacija i odobravanje projekata JPP-a, postupak odabira privatnoga partnera, prava i obaveze javnog i privatnoga partnera u toku pripreme prijedloga projekta i realizacije JPP-a, nadzor nad njihovom realizacijom, te druga pitanja značajna za javno-privatno partnerstvo iz nadležnosti Srednjobosanskog kantona (u daljnjem tekstu: Kanton) i jedinica lokalne samouprave – općina (u daljnjem tekstu: JLS) s područja Kantona. (2) Na pitanja koja nisu uređena ovim zakonom, primjenjivat će se posebni zakoni, zavisno od javne usluge koja je predmet javno-privatnog partnerstva. Član 2. (Gramatička terminologija) Gramatička terminologija korištenja muškog i ženskog roda za pojmove u ovom zakonu podrazumijeva oba spola. Član 3. (Definicija JPP) Javno-privatno partnerstvo je dugoročan ugovorni odnos između javnog i privatnog partnera u svrhu pružanja javnih usluga iz nadležnosti javnoga partnera, korištenjem upravljačkih, tehničkih, finansijskih i inovacijskih sposobnosti privatnog partnera, kao i razmjenom umijeća i znanja između javnog i privatnog partnera. Član 4. (Cilj Zakona) Cilj ovoga zakona jeste postaviti jasan, nediskriminirajući i djelotvoran pravni okvir za provedbu projekata JPP-a kojim će se kroz učešće privatnog sektora unapređivati standard javnih usluga iz nadležnosti Kantona i JLS-a s područja Kantona, a ujedno i pospješiti uvjete za daljnji ekonomski rast i razvoj na području Kantona i JLS-a s područja Kantona. Član 5. (Osnovni pojmovi) Pojedini pojmovi, u smislu ovoga zakona, imaju sljedeća značenja: a) Projekt JPP je skup aktivnosti koje se pokreću, pripremaju, ugovaraju i provode na način propisan ovim zakonom. b) Javno tijelo je organ uprave i upravna organizacija Kantona i JLS-a s područja Kantona, javne ustanove i javna preduzeća čiji je osnivač i većinski vlasnik Kanton ili JLS, uz saglasnost osnivača, nadležan za pružanje predmetne javne usluge. c) Javni partner je jedno ili više javnih tijela nadležnih za pružanje predmetne javne usluge, koji s privatnim partnerom sklapa ugovor o JPP-u. d) Ponuđač je domaće ili strano privredno društvo koje samostalno ili s drugim privrednim društvima učestvuje u javnom konkursu za odabir privatnog partnera u smislu ovoga zakona. e) Zainteresovani ponuđač je domaće ili strano privredno društvo koje samostalno ili s drugim privrednim društvima daje ponudu javnom tijelu za izradu i / ili dopunu prijedloga projekta JPP-a u smislu ovoga zakona. f) Privatni partner je društvo posebne namjene koje je osnovao izabrani ponuđač u skladu s pozitivnim pravnim propisima u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) u svrhu sklapanja ugovora o JPP-u. g) Ugovor o JPP-u je ugovor sklopljen između javnog i privatnog partnera kojim se, u svrhu provedbe projekta JPP-a, uređuju prava i obaveze ugovornih strana. h) Konsultant je jedno fizičko ili pravno lice, ili više fizičkih ili pravnih lica, koje posjeduje specijalistička znanja nužna za identifikaciju, pripremu, ugovaranje i provedbu projekata JPP-a. i) Rizik raspoloživosti je preuzeti rizik držanja javne građevine u stanju funkcionalnosti u skladu s ugovorenim standardom usluge. j) Rizik potražnje predstavlja preuzeti rizik ostvarivanja prihoda od krajnjeg korisnika usluga. k) Koncesija podrazumijeva koncesiju za javne radove ili koncesiju za javne usluge u skladu s propisima kojima se uređuje područje koncesija. l) Pravo građenja je stvarno pravo koje se osniva na osnovu odredbi propisa kojim se uređuje vlasništvo i druga stvarna prava. Član 6. (Predmet projekta JPP-a) (1) Predmet projekta JPP-a je istraživanje, projektovanje, građenje i/ili rekonstrukcija i održavanje javne infrastrukture i/ili javnih infrastrukturnih objekata, s ciljem pružanja javne usluge iz nadležnosti javnog partnera; (2) Predmet projekta JPP-a, uz obavezno održavanje javne infrastrukture i/ili javnih infrastrukturnih objekata, čini najmanje još jedna aktivnost iz stava (1) ovoga člana. (3) Predmet JPP-a ne može biti isključivo isporuka robe kao ni isključivo koncesija za korištenje općeg ili drugog dobra u svrhu privrednih aktivnosti. (4) Javne usluge iz oblasti vodosnabdijevanja ne mogu biti predmet JPP-a prema modelu iz tačke b) člana 9. ovoga zakona. Član 7. (Osnovna obilježja JPP-a) Osnovna obilježja JPP-a su sljedeća: a) privatni partner od javnog partnera preuzima obavezu i rizike građenja i/ili rekonstrukcije i održavanja javne infrastrukture i/ili građevine od javnog interesa, preuzimajući pri tome najmanje jedan od sljedećih dvaju rizika: rizik raspoloživosti i rizik potražnje; b) javni partner može prenijeti na privatnog partnera sva prava i ovlaštenja potrebna za provođenje projekta JPP-a, uključujući pravo građenja i koncesiju, u skladu sa ugovorom o JPP-u; c) sva pitanja u vezi s osnivanjem, odnosno prijenosom prava građenja, kao i davanje koncesije, uključujući i visinu naknade, javni i privatni partner uređuju ugovorom o javnom-privatnom partnerstvu; d) javni partner može, u skladu sa svrhom projekta JPP-a, dopustiti i obavljanje komercijalnih djelatnosti radi naplate prihoda od trećih lica na tržištu, ako obavljanje komercijalnih djelatnosti nije ugovoreno, ono nije dopušteno; e) ugovori o JPP-u ne mogu biti osnov za promjenu vlasništva na postojećim niti budućim javnim ili općim dobrima, odnosno javna imovina ostaje u javnom vlasništvu i nakon isteka ugovora o JPP-u. SLUŽBENE NOVINE 17. aprila 2018. godine SREDNJOBOSANSKOG KANTONA Broj 3 – stranica 787 Član 8. (Načela) Javno-privatno partnerstvo, u smislu ovoga zakona, provodi se u skladu sa sljedećim načelima: a) zaštita javnog interesa – podrazumijeva najdjelotvornije korištenje javnih sredstava u vezi s realizacijom projekta JPP-a i njegovom svrhom; b) jednak i pravedan tretman – podrazumijeva izbjegavanje diskriminacije prema bilo kojem osnovu; c) efikasnost – obuhvata obavezu da se postupak izbora privatnog partnera i sklapanja ugovora provodi u rokovima i na način propisan ovim zakonom, sa što manje troškova u vezi s postupkom i za javnog i za privatnog partnera; d) transparentnost – podrazumijeva visok stepen dostupnosti informacija o cjelokupnom životnom ciklusu projekta JPP-a; e) zaštita prirodne sredine i promocija održivog razvoja – podrazumijeva obavezu pokretanja i dizajniranja projekata JPP-a na način koji neće imati negativne posljedice na prirodne resurse; f) slobodno tržišno nadmetanje – podrazumijeva podsticanje najvećeg mogućeg učešća zainteresovanih ponuđača. Član 9. (Modeli javno-privatnog partnerstva) Javno-privatno partnerstvo se, u smislu ovoga zakona, provodi prema jednom od sljedećih modela: a) osnovi model je model u kojem privatni partner preuzima rizik raspoloživosti predmetne javne usluge u skladu s ugovorenim standardima, i u kojem se naknada privatnom partneru u potpunosti ili većim dijelom plaća iz budžeta; b) posebni model je model u kojem privatni partner preuzima rizik potražnje, i u kojem se naknada privatnom partneru u potpunosti ili većim dijelom plaća od krajnjeg korisnika. Član 10. (Društvo posebne namjene) (1) Društvo posebne namjene (u daljnjem tekstu: DPN) je privredno društvo koje osniva odabrani ponuđač u svrhu sklapanja ugovora o JPP-u i provedbe projekta JPP-a. (2) DPN obavlja isključivo djelatnost kojoj je cilj provedba projekta JPP-a za koji je osnovan. (3) DPN se osniva u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje privrednih društava u Federaciji. Član 11. (Nadležnost za projekte JPP-a) (1) Postupak pripreme, ugovaranja i provedbe te nadzor nad provedbom ugovora o JPP-u provodi javno tijelo iz tačke b) člana 5. ovoga zakona. (2) Izvještaj o nadzoru nad provođenjem ugovora o JPP-u za prethodnu kalendarsku godinu, javni partner dostavlja Ministarstvu privrede najkasnije do 30. marta tekuće godine, a za potrebe vođenja Registra ugovora o JPP-u i pripreme izvještaja o provedbi Zakona. POGLAVLJE II. DODJELA UGOVORA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU Član 12. (Postupak dodjele ugovora o JPP-u) Postupak dodjele ugovora o JPP-u sastoji se iz sljedećih faza: a) identifikacija projekta JPP-a; b) priprema prijedloga projekta JPP-a; c) odabir privatnog partnera; d) ugovaranje JPP-a. Član 13. (Identifikacija projekata JPP-a) (1) Javno tijelo koje ima namjeru razmatrati model JPP-a kao jedan od mogućih modela provođenja javnog projekta s ciljem unapređenja javne usluge iz svoje nadležnosti, dužno je izraditi srednjoročni (trogodišnji) i godišnji plan potencijalnih projekata JPP-a na način propisan ovim zakonom. (2) Srednjoročni plan potencijalnih projekata JPP-a priprema se, usvaja i objavljuje uporedno sa dokumentom okvirnoga budžeta, odnosno finansijskim planom javnoga tijela. (3) Godišnji plan potencijalnih projekata JPP-a priprema se, usvaja i objavljuje uporedno s godišnjim budžetom, odnosno finansijskim planom javnoga tijela. (4) Prilikom izrade srednjoročnog i godišnjeg plana potencijalnih projekata JPP-a, javno tijelo dužno je osigurati široko učešće javnosti (stanovništvo, civilno društvo, privatni sektor, akademska i stručna zajednica) kroz organizovanje javnih konsultacija, minimalno jednom. (5) Projekt koji se može uvrstiti u srednjoročni i godišnji plan potencijalnih projekata JPP-a, minimalno, ispunjava sljedeće kriterije: a) javna usluga, koja je predmet potencijalnog projekta JPP-a je u nadležnosti javnoga tijela; b) unapređenje javne usluge, koja je svrha potencijalnog projekta JPP-a planirana je važećom strateško-planskom dokumentacijom javnoga tijela. (6) U roku od 15 dana od dana usvajanju planova iz stavova (2) i (3) ovoga člana javno tijelo je dužno objaviti ih na svojoj web stranici i dostaviti Ministarstvu privrede. (7) Na osnovu dostavljenih godišnjih i srednjoročnih planova potencijalnih projekata JPP-a, a u svrhu dodatne promocije projekata, Ministarstvo privrede priprema katalog potencijalnih projekata JPP-a Kantona i objavljuje ih na svojoj web stranici. (8) Vlada Srednjobosanskog kantona (u daljnjem tekstu: Vlada Kantona) će donijeti uredbu o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju implementacije projekta JPP-a, kojom će bliže urediti kriterije za odabir potencijalnog projekta JPP-a, postupak pripreme i sadržaj obrazaca na kojima se pripremaju godišnji i srednjoročni planovi potencijalnih projekata JPP-a, te obrazac kratkog opisa potencijalnog projekta JPP, postupak i minimalne kriterije za učešće privatnog sektora u pripremi prijedloga projekta JPP-a, postupak i minimalne kriterije za izbor projektnog tima i konsultanta, prava i obaveze članova projektnog tima, minimalni sadržaj studije opravdanosti projekta JPP-a, postupak i minimalne kriterije izbora privatnog partnera, postupak registrovanja ugovora o JPP-u, te nadzor i izvještavanje o provođenju ugovora o JPP-u. SLUŽBENE NOVINE Broj 3 – stranica 788 SREDNJOBOSANSKOG KANTONA 17. aprila 2018. godine Član 14. (Prijedlog projekta JPP-a) (1) Za svaki od potencijalnih projekata JPP-a iz godišnjeg plana priprema se prijedlog projekta JPP-a koji sadrži: a) kratak opis projekta; b) idejni projekt (s prethodno usaglašenim idejnim rješenjem); c) studiju opravdanosti. (2) Na osnovu prijedloga projekta JPP-a, javno tijelo podnosi nadležnom organu javnog tijela prijedlog odluke o opredijeljenosti za uspostavljanje JPP-a. (3) Radi smanjenja rizika koji se mogu javiti u toku pripreme i implementacije projekta JPP-a, javno tijelo može regulisati odnose s drugim javnim tijelima koja su u vezi s pružanjem predmetne javne usluge, na samom početku pripreme prijedloga projekta JPP-a. (4) Međusobna prava i obaveze, kao što su, naprimjer, međusobna plaćanja, plaćanja prema budućem privatnom partneru, način izvještavanja, kontrole i nadzora isporuke ugovorenog standarda javne usluge, javna tijela iz stava (3) ovoga člana regulišu ugovorom. (5) Javno tijelo dostavlja odluku o opredijeljenosti za uspostavljanje JPP-a Ministarstvu privrede u roku od sedam dana od dana donošenja. Član 15. (Projektni tim) (1) Javno tijelo formira projektni tim za pripremu prijedloga projekta JPP-a i provođenje postupka dodjele ugovora o JPP-u za svaki potencijalni projekt JPP-a iz godišnjeg plana; (2) Članove projektnoga tima iz stava (1) ovoga člana za projekte JPP-a iz nadležnosti Kantona imenuje Vlada Kantona, a za projekte JPP-a iz nadležnosti JLS-a imenuje općinski načelnik JLS-a. (3) U projektni tim iz stava (1) ovoga člana može se imenovati konsultant koji ne smije biti u sukobu interesa u odnosu na ponuđača. (4) Postupak i kriterije izbora članova projektnog tima i konsultanata, te njihova prava i obaveze sadržani su u uredbi iz stava (8) člana 13. ovoga zakona. Član 16. (Kratak opis projekta) Projektni tim priprema, odnosno dopunjava kratak opis projekta JPP-a prema obrascu čiji je sadržaj i forma propisan uredbom iz stava (8) člana 13. ovoga zakona. Član 17. (Idejno rješenje i idejni projekt) Idejno rješenje i idejni projekt se pripremaju u skladu sa zakonom. Član 18. (Studija opravdanosti) (1) Javno tijelo priprema studiju opravdanosti projekta čiji je minimalni sadržaj propisan uredbom iz stava (8) člana 13. ovoga zakona. (2) Javno tijelo priprema studiju opravdanosti samostalno ili uz pomoć konsultanta, a u zavisnosti od raspoloživih kapaciteta javnoga partnera. Član 19. (Učešće privatnog sektora u pripremi prijedloga projekta JPP-a) (1) Javno tijelo može pripremiti prijedlog projekta JPP-a i uz učešće privatnog sektora. (2) Javno tijelo se opredjeljuje za mogućnost iz stava (1) ovoga člana u toku pripreme srednjoročnog i godišnjeg plana potencijalnih projekata JPP-a. (3) Odabir zainteresovanog ponuđača provodi se javnim konkursom. (4) Uzajamna prava i obaveze javnog tijela i zainteresovanog ponuđača, kao i cijena izrade potrebne projektne dokumentacije za potencijalni projekt JPP-a regulišu se ugovorom između javnog partnera i zainteresovanog ponuđača. (5) Zainteresovani ponuđač mora učestvovati u postupku odabira privatnog partnera na način propisan ovim zakonom i uredbom iz stava (8) člana 13. ovoga zakona. (6) Ako zainteresovani ponuđač iz stava (5) ovoga člana ne bude izabran za privatnog partnera, ima pravo na povrat uloženih sredstava za izradu prijedloga projekta JPP-a, u iznosu utvrđenom ugovorom iz stava (4) ovoga člana: a) od odabranog privatnog partnera, na ime otkupa projektne dokumentacije, ili b) od javnog tijela, ako se studijom opravdanosti dokaže da primjena modela JPP-a nije u najboljem javnom interesu, ili u slučaju da javno tijelo ne pokrene postupak izbora privatnog partnera u rokovima definisanim ugovorom iz stava (4) ovoga člana. (7) Postupak objavljivanja i minimalni sadržaj javnog konkursa iz stava (3) ovoga člana propisan je uredbom iz stava (8) člana 13. ovoga zakona. Član 20. (Odabir privatnog partnera) (1) Javni partner bira privatnog partnera javnim pozivom koji ne može trajati kraće od 30 dana. (2) Minimum kriterija izbora privatnog partnera propisani su uredbom iz stava (8) člana 13. ovoga zakona. (3) Javno tijelo donosi konačnu odluku o izboru privatnog partnera u roku od 30 dana od okončanja postupka. (4) Javno tijelo dostavlja odluku o izboru privatnog partnera Ministarstvu privrede najkasnije sedam dana od dana donošenja. Član 21. (Ugovaranje JPP-a) (1) Javni partner, po potrebi, zavisno od vrste projekta, dopunjava sastav projektnog tima iz člana 15. ovoga zakona. (2) Postupak ugovaranja JPP-a sa izabranim privatnim partnerom provodi se u četiri faze: a) priprema nacrta ugovora o JPP-u; b) provedba javnoga poziva za odabir privatnog partnera; c) pregovaranje o elementima iz nacrta ugovora o JPP-u; d) sklapanje ugovora o JPP-u. Član 22. (Nacrt ugovora o JPP-u) (1) Nacrt ugovora o JPP-u priprema projektni tim na osnovu prijedloga projekta JPP-a iz člana 14. ovoga zakona. (2) Nacrt ugovora o JPP-u je sastavni dio tenderske SLUŽBENE NOVINE 17. aprila 2018. godine SREDNJOBOSANSKOG KANTONA Broj 3 – stranica 789 dokumentacije za odabir privatnog partnera. (3) Nacrt ugovora o JPP-u obavezno sadrži sljedeće elemente: a) uvod; b) ugovorne strane; c) definicije pojmova; d) svrhu i predmet ugovora, odnosno postavljeni standard javne usluge; e) trajanje ugovora; f) prijenos prava i ovlaštenja potrebnih za provođenje projekta JPP-a, uključujući prava, pravo građenja i koncesiju, između ugovornih strana; g) podjelu rizika i pripadajućih troškova između ugovornih strana; h) finansiranje projekta; i) plaćanje ugovornih strana; j) obavljanje komercijalnih djelatnosti; k) finansijske garancije za provođenje ugovora; l) finansijske garancije za izvršenje obaveza podugovarača; m) događaji koji mogu prouzrokovati štetu i način postupanja ugovornih strana u slučaju njihovog nastanka, uključujući i višu silu; n) zatezne kamate; o) police osiguranja; p) posljedicu neispunjenja ugovornih obaveza; q) pravo javnog partnera na nadzor; r) naknadnu nemogućnost neispunjenja ugovora; s) postupak i uvjete preuzimanja građevine, ako ugovor o JPP-u obuhvata izgradnju građevina; t) prestanak ugovora; u) raskid ugovora i posljedice raskida ugovora; v) zaštita okoliša; w) način slanja obavijesti tokom ugovornog perioda; x) zaštitu intelektualnog vlasništva, poslovna tajna i tajnost podataka; y) podugovaranje; z) rješavanje sporova proizašlih iz ugovora; aa) salvatorna odredba; ab) stupanje ugovora na snagu. (4) Na sva pitanja koja nisu regulisana u stavu (3) ovoga člana, primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima. Član 23. (Pregovaranje o elementima nacrta ugovora o JPP-u) (1) Obavezuje se javno tijelo da u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru privatnog partnera dostavi nacrt ugovora o JPP-u izabranom ponuđaču. (2) Ponuđač je dužan u roku od 30 dana od dana prijema nacrta ugovora o JPP-u napismeno se izjasniti o dostavljenom nacrtu ugovora o JPP-u. (3) Ugovorne strane mogu, u zavisnosti od sadržaja odgovora izabranog ponuđača, nastaviti pregovaranje do konačnog usaglašavanja volje obiju strana. (4) Postupak pregovaranja iz stava (3) ovoga člana ne može trajati dulje od 60 dana od dana prijema nacrta ugovora o JPP-u. (5) U slučaju neuspješnog postupka pregovaranja sa izabranim ponuđačem, javno tijelo dostavlja nacrt ugovora o JPP-u iz člana 22. ovoga zakona ponuđaču koji je sljedeće rangiran. Član 24. (Sklapanje ugovora o JPP-u) (1) Konačni tekst ugovora o JPP-u i svakog naknadno potpisanog aneksa ugovora javno tijelo dostavlja na mišljenje nadležnom pravobranilaštvu. (2) Saglasnost na konačni tekst ugovora o JPP-u iz stava (1) ovoga člana za projekte JPP-a iz nadležnosti Kantona daje Vlada Kantona, a za projekte JPP-a iz nadležnosti JLS-a daje općinsko/gradsko vijeće. (3) Nakon pribavljene saglasnosti iz stava (2) ovoga člana, javno tijelo i ponuđač sklapaju ugovor o JPP-u na određeno vrijeme koje ne može biti kraće od 10 godina, niti dulje od 40 godina, osim ako posebnim zakonom nisu propisani drugačiji rokovi. (4) Javni partner dužan je registrovati ugovor o JPP-u i svaki aneks na ugovor u Ministarstvu privrede, u roku od osam dana od dana njegova potpisivanja, na način propisan uredbom iz stava (8) člana 13. ovoga zakona. Član 25. (Izmjene i dopune ugovora o JPP-u) (1) Prije sklapanja izmjena i/ili dopuna ugovora o JPP-u, javni partner dostavlja prijedlog tih izmjena i/ili dopuna na saglasnost nadležnom tijelu iz stava (2) člana 24. ovoga zakona. (2) Uz prijedlog izmjena i/ili dopuna ugovora o JPP-u, javni partner nadležnom tijelu iz stava (1) ovoga člana dostavlja obrazloženje i potrebnu dokumentaciju u vezi s predloženim izmjenama i/ili dopunama ugovora o JPP-u, kao i prethodno mišljenje nadležnog organa za provođenje zakona. (3) Prije izdavanja saglasnosti, nadležno tijelo iz stava (2) člana 24. ovoga zakona može zatražiti i izjašnjavanje drugih javnih tijela. (4) Ako predložene izmjene i/ili dopune ugovora o JPP-u bitno ne mijenjaju osnovni ugovor o JPP-u, nadležno tijelo iz stava (2) člana 24. ovoga zakona izdaje saglasnost javnom partneru na izmjene i/ili dopune ugovora o JPP-u u roku od 30 dana od dana zaprimanja potrebne dokumentacije iz stavova (2) i (3) ovoga člana. (5) U slučaju da predložene izmjene i/ili dopune ugovora o JPP-u bitno mijenjaju osnovni ugovor o JPP i predstavljaju namjeru ugovornih strana da ponovo određuju osnovne elemente toga ugovora, javni partner obavezan je pokrenuti novi postupak pripreme prijedloga projekta JPP-a. (6) Bitne izmjene i/ili dopune ugovora o JPP-u u smislu stavova (4) i (5) ovoga člana su izmjene i/ili dopune koje: a) uvode uvjete koji bi da su bili dio osnovnoga postupka odabira privatnog partnera omogućili podnošenje drugačijih ponuda od onih koje su podnesene u osnovnom postupku, ili bi omogućili odabir drugačije ponude od ponude odabrane u osnovnom postupku, ili b) znatno proširuju predmet ugovora o JPP-u na radove ili usluge koje nisu obuhvaćene osnovnim ugovorom, ili c) mijenjaju ekonomsku ravnotežu ugovora o JPP-u u korist privatnog partnera na način koji nije bio predviđen u uvjetima osnovnog ugovora o JPP-u. (7) Izmjene i/ili dopune ugovora o JPP-u sklopljene protivno odredbama ovoga člana ništavne su. SLUŽBENE NOVINE Broj 3 – stranica 790 SREDNJOBOSANSKOG KANTONA 17. aprila 2018. godine POGLAVLJE III. PROVEDBA ZAKONA Član 26. (Poslovi na provođenju Zakona) Ministarstvo privrede, organ nadležan za provođenje ovoga zakona, obavlja sljedeće poslove: a) priprema i podnosi Vladi Kantona godišnji plan aktivnosti i godišnji izvještaj o provedbi Zakona; b) uspostavlja i vodi Registar ugovora o JPP-u i osigurava da Registar bude javno dostupan; c) priprema i daje stručna mišljenja o pojedinim pitanjima iz ovoga zakona i propisa donesenih na osnovu ovoga zakona; d) prati i pruža stručnu podršku u postupku izrade planova iz člana 13. ovoga zakona; e) na godišnjem nivou priprema i objavljuje zbirni pregled potencijalnih projektnih ideja JPP-a (katalog potencijalnih projekata JPP-a Kantona); f) daje mišljenje o osnovanosti inicijativa za izmjene i dopune ovoga zakona i drugih propisa o javno-privatnom partnerstvu; g) u saradnji s drugim nadležnim tijelima, organizuje specijalističke programe edukacije za javna tijela i druge učesnike; h) sarađuje s naučnim i istraživačkim institucijama, socijalnim partnerima, privrednim i nevladinim udruženjima i drugim zainteresovanim stranama u svrhu unapređivanja primjene Zakona; i) promoviše i izučava primjenu najbolje prakse JPP-a, te u svome domenu sarađuje s domaćim i inozemnim javnim tijelima i međunarodnim organizacijama i institucijama ovlaštenim za JPP, u skladu sa zakonom. Član 27. (Sredstva za provođenje Zakona) Sredstva za provođenje poslova iz člana 26. ovoga zakona osiguravaju se u Budžetu Srednjobosanskog kantona na posebnoj budžetskoj poziciji u okviru Ministarstva privrede, u skladu s planom Budžeta Srednjobosanskog kantona za tekuću godinu. POGLAVLJE IV. PRAVNA ZAŠTITA Član 28. (Pravna zaštita u postupku izbora privatnog partnera) (1) Na odluku o izboru privatnog partnera može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana prijema odluke. (2) Žalba na odluku o izboru privatnog partnera za projekte JPP-a iz nadležnosti JLS-a podnosi se komisiji za drugostepeno upravno rješavanje JLS-a, a žalba na odluku o izboru privatnog partnera za projekte JPP-a iz nadležnosti Kantona podnosi se Komisiji za drugostepeno upravno rješavanje Vlade Srednjobosanskog kantona. (3) Žalbeni postupak provodi se u skladu sa Zakonom o upravnom postupku. Član 29. (Spor o nadležnosti) U slučaju sukoba nadležnosti u vezi s projektom JPP-a između javnih tijela, primjenjivati će se odredbe Zakona o upravnom postupku. Član 30. (Način rješavanja sporova) (1) Za sporove između stranaka, koji nastaju na osnovu ugovora o JPP-u, stranke mogu ugovoriti arbitražu ili mirenje. (2) U postupku iz stava (1) ovoga člana primjenjuju se propisi Bosne i Hercegovine. (3) Ako strane nisu ugovorile arbitražno rješavanje sporova ili mirenje, stvarno i mjesno je nadležan sud isključivo prema sjedištu javnog partnera, primjenom propisa iz stava (2) ovoga člana. POGLAVLJE V. KAZNENE ODREDBE Član 31. (Pokretanje prekršajnoga postupka) Ako Ministarstvo privrede ili drugo nadležno javno tijelo utvrdi da je javni ili privatni partner povrijedio odredbe ovoga zakona, podnosi sudu nadležnom za prekršaje prijedlog za pokretanje prekršajnoga postupka u skladu sa Zakonom o prekršajima. Član 32. (Novčane kazne) (1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 KM kaznit će se za prekršaj javno tijelo ako postupi suprotno stavu (1) člana 20. i stavu (3) člana 24. ovoga zakona. (2) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 5.000,00 KM kaznit će se za prekršaj javno tijelo, odnosno javni partner ako ne postupi u skladu sa stavom (6) člana 13., stavovima (2), (3), (4) i (5), stavom (4) člana 14., članom 20., stavom (1) člana 23. i stavovima (1) i (4) člana 24. ovoga zakona. (3) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 KM kaznit će se za prekršaj privatni partner i/ili ponuđač ako ne dostavi ili ne dostavi u propisanom roku ili na propisani način dokument iz stava (2) člana 23. (4) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 3.000,00 KM kaznit će se odgovorno lice javnoga tijela, odnosno javnog partnera za prekršaje iz stavova (1), (2) i (6) ovoga člana. (5) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 3.000,00 KM kaznit će se odgovorno lice privatnog partnera i/ili ponuđača za prekršaj iz stava (3) ovoga člana. (6) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 KM kaznit će se za prekršaj javni partner ako ne postupi prema stavu (2) člana 11. ovoga zakona. Član 33. (Antikorupcija) Postupci javnog, odnosno privatnog partnera za vrijeme pripreme, ugovaranja i/ili implementacije projekta JPP-a, koji imaju obilježja krivične odgovornosti, a naročito zloupotreba položaja te primanje i davanje mita, istraživat će se i procesuirati u skladu sa zakonom. POGLAVLJE VI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 34. (Donošenje podzakonskih i drugih akata) (1) Vlada Kantona će, na prijedlog Ministarstva SLUŽBENE NOVINE 17. aprila 2018. godine SREDNJOBOSANSKOG KANTONA Broj 3 – stranica 791 privrede, najkasnije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona donijeti uredbu o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju implementacije projekta JPP-a, iz stava (8) člana 13. ovoga zakona. (2) Ministarstvo privrede će najkasnije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona donijeti pravilnik o uspostavljanju i vođenju registra ugovora o JPP-u. Član 35. (Primjena zakona na postupke koji nisu pravosnažno okončani) Svi postupci koji do dana stupanja na snagu ovoga zakona nisu pravosnažno okončani, završit će se prema odredbama zakona koji je bio na snazi u vrijeme pokretanja postupka. Član 36. (Prestanak primjene) Danom stupanja na snagu ovoga zakona stavlja se van snage Zakon o javno-privatnom partnerstvu ("Službene novine Srednjobosanskog kantona", broj 13/13). Član 37. (Stupanje na snagu) Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Srednjobosanskog kantona". Broj: 01-02-141/18 PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE 28. februara 2018. Travnik Josip Kvasina, s. r
Zakon o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju ZDK Zeničko-dobojski kanton Službene novine ZDK 05/18 13.04.2018 SN ZDK 15/21, SN ZDK 19/20, SN ZDK 04/19, SN ZDK 04/15, SN ZDK 13/13, SN ZDK 09/13, SN ZDK 06/09 visoko obrazovanje ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU Ĉlan 1. (Izmjene ĉlana 31.) (1) U Zakonu o visokom obrazovanju („Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 6/09, 9/13, 13/13 i 4/15), u ĉlanu 31. stav (1) rijeĉi: „godinu dana“ zamjenjuju se rijeĉima „šest (6) mjeseci“. (2) U stavu (3) rijeĉi: „ĉetiri godine“ zamjenjuju se rijeĉima „pet godina“.
Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o prostornom uređenju KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 01/18 01.04.2018 SN KS 24/17 prostorno ure]enje ZAKON O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM URE\ENJU KANTONA SARAJEVO ^lan 1. (Dopuna ~lana 2.) U Zakonu o prostornom ure|enju Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 24/17) u ~lanu 2. ta~ka rr) iza rije~i: "uvode nove instalacije ili ugra|uje nova oprema u gra|evinu," dodaju se rije~i: "osim uvo|enja novih instalacija i ugradnje nove opreme u organizaciji javnih komunalnih preduze}a,". ^lan 2. (Izmjena ~lana 152.) U ~lanu 152. stav (1) ta~ka e) rije~i: "a zadr`ava se obaveza naplate u~injenih tro{kova u postupku uklanjanja od strane vlasnika gra|evine prema op}inskom organu" zamjenjuju se S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 4. januara 2018. KANTONA SARAJEVO Broj 1 – Strana 17 rije~ima: "a zadr`ava se obaveza, op}inskog organa, da naplati u~injene tro{kove u postupku uklanjanja od vlasnika gra|evine". ^lan 3. (Dopuna ~lana 177.) U ~lanu 177. dodaje se novi stav (1) koji glasi: "(1) Skup{tina Kantona, gradsko ili op}insko vije}e koji su donijeli odluku o pristupanju izradi planskog dokumenta do dana 30.06.2017. godine donose i odluku o usvajanju i odluku o provo|enju tog planskog dokumenta." Dosada{nji stav (1) postaje stav (2). ^lan 4. (Dodavanje novog ~lana) Iza ~lana 178. dodaje se novi ~lan 178 a. koji glasi: "^lan 178 a. (Zapo~eti postupci legalizacije) Izuzetno od odredbi ~lana 178. Zakona zahtjevi za legalizaciju gra|evina koji su podneseni u rokovima predvi|enim Uputstvom o uvjetima i na~inu legalizacije objekata individualne stambene izgradnje gra|enih bez odobrenja za gra|enje izdatog od strane nadle`nog organa uprave broj: 05-36-80/98 od 15.07.1998. godine, Uredbom o postupku i uvjetima za legalizaciju gra|evina izgra|enih bez gra|evinske dozvole ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 10/01 i 14/02) i Odlukom o legalizaciji gra|evina izgra|enih bez odobrenja za gra|enje i gra|evina privremenog karaktera ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 6/06, 18/07, 18/08, 35/12 i 51/15) nastavit }e se rje{avati po postupku predvi|enom navedenim propisima izuzev ako to nije u suprotnosti sa Zakonom o gra|evinskom zemlji{tu Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 25/03 i 67/05)."
Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 01/18 01.04.2018 SN KS 30/19, SN KS 13/18 oružje,municija KANTON SARAJEVO Skup{tina Kantona Sarajevo Na osnovu ~lana 18. ta~ka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), Skup{tinaKantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj dana 20.12.2017. godine, donijela je ZAKON O NABAVLJANJU, DR@ANJU I NO[ENJU ORU@JA I MUNICIJE DIO PRVI - OSNOVNE ODREDBE ^lan 1. (Predmet zakona) Ovim zakonom se propisuju kategorije oru`ja, nabavljanje, dr`anje, no{enje i oduzimanje oru`ja, bitnih dijelova oru`ja i municije i isprava o oru`ju i municiji, na~in postupanja s oru`jem i municijom, promet oru`ja i municije, popravljanje i prepravljanje oru`ja, osnivanje i vo|enje civilnog streli{ta i evidencije o oru`ju i municiji, legalizacija i amnestija na podru~ju Kantona Sarajevo. ^lan 2. (Primjena) (1) Oru`je i municija se mogu nabavljati, dr`ati i nositi samo po odredbama ovog zakona. (2) Odredbe ovog zakona u pogledu nabavljanja, dr`anja i no{enja oru`ja i municije odnose se i na strane dr`avljane sa stalnim boravkom na teritoriji Bosne i Hercegovine. (3) Odredbe ovog zakona ne odnose se na pripadnike Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine, policijske slu`benike, slu`benike sudske policije, pripadnike stra`e kazneno-popravnih ustanova, zaposlenike Obavje{tajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine i na druge dr`avne organe i njihove zaposlenike kada nabavljaju, dr`e i nose oru`je i municiju po posebnim propisima. ^lan 3. (Pojam oru`ja, dijelova oru`ja, bitnih dijelova oru`ja i municije) (1) Oru`je u smislu ovog zakona je vatreno oru`je, te ostalo oru`je koje je namijenjeno za samoodbranu, lov i sport. (2) Oru`jem u smislu ovog zakona smatraju se i bitni dijelovi oru`ja. (3) Bitni dijelovi vatrenog oru`ja su mehanizam za zatvaranje cijevi oru`ja (nosa~ ili navlaka sa zatvara~em) i cijev vatrenog oru`ja s le`i{tem metka koji su, s obzirom da su to odvojeni predmeti, uklju~eni u kategoriju vatrenog oru`ja na koje su postavljeni ili na koje se namjeravaju postaviti. (4) Dio oru`ja, u smislu ovog zakona, zna~i svaki dio ili zamjenski dio koji je posebno namijenjen za vatreno oru`je i bitan je za njegovo djelovanje, uklju~uju}i cijev, ku}i{te ili uvodnik metaka, vodilicu ili cijev, zatvara~ ili nosa~ zatvara~a te svaku napravu namijenjenu ili prilago|enu smanjivanju buke izazvane ispaljivanjem iz vatrenog oru`ja. (5) U smislu ovog zakona, municija zna~i meci kao cjelina ili njegovi dijelovi, uklju~uju}i barut, inicijalne kapisle, potisno punjenje, zrna ili projektile koji se koriste u vatrenom oru`ju. ^lan 4. (Izuzeci od pojma oru`ja i municije) U smislu ovog zakona ne smatra se oru`jem: a) oru`je koje je u~injeno trajno neprikladnim za upotrebu onesposobljavanjem koje osigurava da su svi bitni dijelovi vatrenog oru`ja trajno neupotrebljivi i da ih nije mogu}e odstraniti, zamijeniti ili prepraviti kako bi oru`je na bilo koji na~in ponovno osposobili, b) predmeti koji su izra|eni za uzbunjivanje, signaliziranje, spa{avanje `ivota, humano ubijanje, omamljivanje i uspavljivanje `ivotinja ili podvodnom ribolovu, c) predmeti koji su namijenjeni za industrijske ili tehni~ke svrhe pod uvjetom da se mogu koristiti samo u navedene svrhe, d) dekorativno oru`je, e) imitacije oru`ja, f) opti~ki ni{ani, g) municija za vazdu{no oru`je, h) municija za oru`je s tetivom, i) neeksplozivne komponente metka i j) la`na municija. ^lan 5. (Zna~enje pojmova) Pojedini pojmovi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju slijede}e zna~enje: a) oru`ja 1) "vatreno oru`je" su sve vrste pu{aka, pi{tolja, revolvera, kao i sve vrste naprava koje ispaljuje, slu`i za ispaljivanje ili se mogu lako prepraviti za ispaljivanje sa~me, zrna ili nekog drugog projektila djelovanjem potisnog punjenja, 2) "kratko vatreno oru`je" je oru`je ~ija cijev nije du`a od 30 cm, a ukupna du`ina oru`ja ne prelazi 60 cm, 3) "dugo vatreno oru`je" je svako vatreno oru`je, osim kratkog vatrenog oru`ja, Godina XXIII – Broj 1 ^etvrtak, 4. januara 2018. godine S AR AJ E VO ISSN 1512-7052 4) "automatsko vatreno oru`je" je svako vatreno oru`je koje se nakon opaljenja automatski napuni i koje mo`e ispaliti vi{e od jednog metka jednokratnim pritiskanjem okida~a, 5) "poluautomatsko vatreno oru`je" je oru`je koje je nakon ispaljivanja svakog metka ponovno spremno za ispaljivanje i kod kojeg je iz cijevi jednokratnim pritiskom okida~a mogu}e ispaljivati jedan metak, 6) "vatreno oru`je s repetiraju}im mehanizmom" je oru`je kod kojeg je nakon ispaljivanja svakog metka potrebno ru~no preko mehanizma iz spremnika ili cilindra ubaciti metak u cijev, 7) "vatreno oru`je s jednostrukim okidanjem" je vatreno oru`je koje nema spremnik, koje se prije svakog ispaljivanja puni ru~nim ubacivanjem metka u komoru ili u ni{u za punjenje na poklopcu cijevi, 8) "vazdu{no oru`je" su sve vrste pu{aka, pi{tolja, revolvera i drugih naprava koje snagom sabijenog vazduha ili drugog gasa izbacuju kroz cijev zrno, kuglicu, sa~mu ili drugi projektil, 9) "airsoft i paintball naprave" su pu{ke i pi{tolji, odnosno sportski rekviziti namijenjeni izbacivanju plasti~nih, gumenih ili `elatinoznih projektila na isti na~in kao i vazdu{no oru`je, s tim da mogu imati ve}i kalibar od navedenog i mogu raditi u automatskom re`imu i da je energija projektila manja od energije navedene za pojam vazdu{nog oru`ja, 10) "gasno oru`je" su pi{tolji, revolveri, pu{ke i druge naprave koje pod pritiskom energije barutnog punjenja ili sabijenog gasa usmjereno raspr{uju ne{kodljive nadra`ljive tvari za onesposobljavanje pojedinca koje na ljudsko zdravlje imaju kratkotrajan u~inak, 11) "sprej za omamljivanje" je naprava namijenjena civilnom tr`i{tu, koja sadr`i i prilikom upotrebe raspr{uje nadra`uju}a hemijska jedinjenja u koncentracijama dozvoljenim po prihva}enim me|unarodnim standardima, 12) "ure|aj za izazivanje elektro{okova (elektro{oker ili paralizator)" su ru~ne naprave koje pomo}u visokog elektri~nog napona privremeno onesposobljavaju lice, 13) "oru`je za signalizaciju" su pi{tolji, revolveri, pu{ke i druge naprave koje pod pritiskom energije barutnog punjenja ili sabijenog gasa raspr{uju ili ispaljuju naboj namijenjen isklju~ivo za izazivanje glasnog pucnja ili ispaljivanju svijetle}eg signala, 14) "konvertibilno oru`je" je gasno, startno i signalno oru`je, kao i svako drugo oru`je koje ima cijev i izgledom podsje}a na vatreno oru`je i koje se, s obzirom na konstrukciju i materijal od koga je napravljeno, mo`e prepraviti tako da ispaljuje bojevu municiju, 15) "lova~ko oru`je"je vatreno oru`je s kojim se smije loviti divlja~ u skladu s propisima o lovstvu, 16) "kombinovano oru`je" je oru`je s dvije ili vi{e olu~enih (glatkih) i neolu~enih (u`ljebljenih) cijevi razli~itog kalibra, 17) "sportsko oru`je" je vatreno, vazdu{no, hladno i oru`je s tetivom ili oprugom koje se koristi u strelja{tvu ili drugim sportovima, u skladu s posebnim propisima, 18) "oru`je s tetivom" su samostreli, lukovi, pra}ke i druge naprave koje snagom napete tetive ili druge elasti~ne materije izbacuju strijelu ili drugi projektil, 19) "staro oru`je"su duge i kratke pu{ke, kubure i druge vrste oru`ja za koje se vi{e ne proizvodi municija, koje imaju istorijsku ili umjetni~ku vrijednost ili slu`i za umjetni~ke, kulturne i druge sli~ne priredbe, ili ~ini sastavni dio narodne no{nje i koje je od strane ovla{tene organizacije ili ovla{tenog pojedinca trajno onesposobljeno za upotrebu, 20) "trofejno oru`je" je vatreno i vazdu{no oru`je koje je od strane ovla{tene organizacije ili ovla{tenog pojedinca trajno onesposobljeno za upotrebu i hladno oru`je koje se ~uva kao uspomena iz ranijeg perioda istorije Bosne i Hercegovine ili za njegovog vlasnika predstavlja li~nu ili porodi~nu uspomenu, odnosno trofej, 21) "vojno oru`je i municija" je oru`je i municija koje se nabavlja prema posebnim propisima i ~iji promet fizi~kim licima nije dozvoljen ili je ograni~en, 22) "hladno oru`je" su bode`i, kame, ma~evi, sablje, bajoneti i skakavci ~ije se sje~ivo nalazi pod pritiskom sabijene opruge, a iz dr{ke iska~e pritiskom na dugme ili polugu ili metalne zvjezdice za bacanje, bez obzira na du`inu o{trice, bokseri, buzdovani, te drugo oru`je sa skrivenom o{tricom, kao i drugi predmeti pogodni za nano{enje povreda kada se nose na javnim mjestima, 23) "oru`je za samoodbranu"je kratko i dugo vatreno oru`je razli~itih kalibara, 24) "imitacija oru`ja" su predmeti koji su vanjskim izgledom sli~ni ili jednaki oru`ju, ali ih nije mogu}e upotrijebiti ili prepraviti u vatreno oru`je, 25) "dekorativno oru`je" je oru`je koje je izra|eno u dekorativne svrhe i nije ga mogu}e upotrijebiti ili prepraviti u vatreno oru`je, 26) "reprodukcije oru`ja" su kopije dugog i kratkog vatrenog oru`ja, koje se pune s usta cijevi crnim barutom i pale fitiljem, kremenom ili kapislom, 27) "mu`ari-prangije" su ru~ne ili samostoje}e naprave namijenjene za izazivanje glasnog pucnja, koje su konstruisane tako da ne mogu primiti cjeloviti naboj, pune se s usta cijevi odre|enom koli~inom crnog baruta i pale {tapinom, kremenom i kapislom, a zatvaraju sredstvom male specifi~ne te`ine. b) ostalo 1) "municija s probojnim dejstvom" je municija namijenjena za vojnu upotrebu pri ~emu je projektil presvu~en ko{uljicom i ima ~vrstu probojnu jezgru, 2) "municija s eksplozivnim projektilima" je vojna municija koja sadr`i punjenje koje eksplodira prilikom udara, 3) "municija sa zapaljivim projektilima" je vojna municija kod koje projektil sadr`i hemijsku smjesu koja se zapali prilikom dodira sa zrakom ili prilikom udara, 4) "municija za vatreno oru`je" je cjelovit metak koji sjedinjuje ~ahuru, kapislu, barutno punjenje i projektil ili sa~mu, 5) "minsko-eksplozivna sredstva" su sve vrste bombi, mina, granata i drugih naprava opremljenih s eksplozivnom materijom ili adekvatnom neeksplozivnom materijom ili detonatorom kod kojih pod spoljnjim ili unutra{njim djelovanjem (te`ina, udar, potez, trenje, elektri~na energija, hemijska, nuklearna reakcija i sl.) dolazi do osloba|anja energije i njihovog aktiviranja, 6) "opti~ki ni{an" je naprava kojom se oru`ju pove}ava preciznost, 7) "posebna oprema za vatreno oru`je" je svaki mehanizam namijenjen kao dodatak za osnovni model oru`ja, 8) "onesposobljavanje vatrenog oru`ja" je onesposobljavanje svih bitnih dijelova oru`ja na na~in da njihovim uklanjanjem, zamjenom ili izmjenom ne mo`e biti omogu}eno njegovo osposobljavanje, 9) "popravljanje oru`ja" je otklanjanje kvarova na oru`ju i zamjena ili ugradnja originalnih dijelova, 10) "prepravljanje oru`ja" je prilago|avanje oru`ja drugoj municiji, zamjena ili ugradnja bitnih dijelova oru`ja i drugi zahvati na oru`ju kojima se uti~e na njegovo funkcionisanje ili na tehni~ka svojstva, 11) "preno{enje oru`ja" je premje{tanje oru`ja za koje je izdat oru`ni list, s jednog mjesta na drugo, 12) "promet oru`ja i municije" je nabavljanje oru`ja i municije radi prodaje, smje{taja i ~uvanja oru`ja i municije u svrhu prodaje, prodaja oru`ja i municije na malo i veliko u Kantonu Sarajevo, 13) "samostalni poduzetnik" je fizi~ko lice koje na osnovu posebnih propisa obavlja registrovanu djelatnost, S L U @ B E N E N O V I N E Broj 1 – Strana 2 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 4. januara 2018. 14) "ovla{teni trgovac oru`jem" je pravno lice ili poduzetnik koji posjeduje odobrenje nadle`ne policijske uprave za bavljenje prometom oru`ja, bitnih dijelova oru`ja i municije, 15) "posrednik u prometu oru`jem - broker" je pravno lice ili poduzetnik, koje nije trgovac oru`jem, a koji se na osnovu odobrenja nadle`ne policijske uprave bavi pregovaranjem, ugovaranjem i posredovanjem u ugovaranju poslova u vezi s kupovinom ili prodajom oru`ja i municije, 16) "ovla{teni serviser oru`ja" je pravno lice ili poduzetnik kojem je rje{enjem nadle`nog organa odobreno bavljenje popravljanjem i prepravljanjem oru`ja, 17) "ispitavanje vatrenog oru`ja" je provjeravanje ispravnosti funkcionisanja oru`ja i ispravnosti pojedinih dijelova vatrenog oru`ja te kontrola izdr`ljivosti cijevi i drugih odgovaraju}ih dijelova pod odre|enim pritiskom, 18) "obilje`avanje `igom vatrenog oru`ja" je utiskivanje propisanih `igova na odre|ene dijelove vatrenog oru`ja za koje je ispitivanjem utvr|ena ispravnost, 19) "tehni~ki pregled vatrenog oru`ja" je pregled koji se obavlja radi provjere tehni~ke ispravnosti oru`ja, 20) "legalizacija oru`ja" je postupak registracije neregistrovanog oru`ja koje je lice posjedovalo bez odobrenja za koje nije potrebno dokazivati porijeklo oru`ja, uz ispunjenost uvjeta propisanih ovim zakonom, 21) "amnestija lica" je osloba|anje od odgovornosti za nelegalno posjedovanje oru`ja B kategorije, prilikom dobrovoljne predaje istog, 22) "registrovano oru`je"je oru`je za koje je izdata odgovaraju}a isprava o oru`ju, 23) "registracija oru`ja" je unos podataka o oru`ju i vlasniku, odnosno korisniku oru`ja u slu`bene evidencije propisane ovim zakonom, kao i propisima donesenim na osnovu ovog zakona, uz izdavanje odgovaraju}e isprave, 24) "oru`ni list" je isprava na osnovu koje se dr`i i nosi oru`je u skladu s ovim zakonom i sadr`i podatke o oru`ju, bitnim dijelovima oru`ja i vlasniku oru`ja, 25) "vlasnici oru`ja", u smislu ovog zakona su fizi~ka lica, pravna lica i poduzetnici, 26) "zajedni~ki korisnici oru`ja", u smislu ovog zakona su lica koja koriste jedno isto lova~ko ili sportsko oru`je, 27) "civilno streli{te" je otvoreni ili zatvoreni objekat (streljana) namijenjen sportsko-rekreativnom ga|anju i edukaciji koji ispunjavaju tehni~ke i sigurnosne uvjete za upotrebu registrovanog ili prijavljenog oru`ja, 28) "vje`bali{te" je dio lovi{ta odre|en za ispitivanje preciznosti lova~kog oru`ja koje se formira u skladu s propisima o lovstvu. ^lan 6. (Kategorizacija oru`ja) Oru`je se, prema odredbama ovog zakona razvrstava u ~etiri kategorije: a) Kategorija A, koju ~ine: 1) minsko-eksplozivna sredstva, 2) vojni projektili s eksplozivnim punjenjem, lanseri i baca~i, 3) automatsko vatreno oru`je, 4) vatreno oru`je koje je skriveno u drugim predmetima tako da izgleda kao neki drugi predmet, 5) municija s probojnim, eksplozivnim, obilje`avaju}im ili zapaljivim projektilima, te projektili za takvu municiju, 6) municija za pi{tolje i revolvere s projektilom koji ima ekspanzijski u~inak i projektili za takvu municiju osim municije za lov ili sportsko strelja{tvo za lica kojima je dozvoljeno da koriste to oru`je, 7) sve vrste oru`ja s integralnim prigu{iva~ima, prigu{iva~i namijenjeni oru`ju i dijelovi za prigu{iva~e, 8) oru`je koje je izra|eno ili prera|eno bez odobrenja za promet oru`jem, 9) poluautomatsko vatreno oru`je za civilnu upotrebu, koje po svom autenti~nom izgledu odgovara automatskom oru`ju, osim oru`ja za lov i sportsko strelja{tvo, 10) ostalo vatreno oru`je koje nije obuhva}eno kategorijama B, C ili D i 11) posebna oprema za vatreno oru`je. b) Kategorija B, koju ~ine: 1) poluautomatsko ili repetiraju}e kratkocijevno vatreno oru`je, 2) kratkocijevno vatreno oru`je za jedina~nu paljbu sa sredi{njim paljenjem, 3) kratkocijevno vatreno oru`je za jedina~nu paljbu s rubnim paljenjem, ukupne du`ine do 28 cm, 4) kratkocijevno vatreno oru`je za jedina~nu paljbu za municiju s rubnim paljenjem, ukupne du`ine iznad 28 cm, 5) poluautomatsko dugocijevno vatreno oru`je s magacinom i le`i{tem za vi{e od tri metka, 6) poluautomatsko dugocijevno vatreno oru`je s magacinom i le`i{tem za najvi{e tri metka, kod kojeg se magacin, odnosno opruga za punjenje mo`e skinuti, odnosno nije sigurno da li je oru`je takve konstrukcije da ga je mogu}e uobi~ajenim alatom prepraviti u oru`je s magacinom i le`i{tem za vi{e od tri metka, 7) repetiraju}e i poluautomatsko dugocijevno vatreno oru`je s glatkom cijevi ukupne du`ine do 60 cm, 8) poluautomatsko vatreno oru`je za civilnu upotrebu koje je sli~no automatskom vojnom vatrenom oru`ju, isklju~ivo poluautomatskog na~ina rada te maksimalnog kapaciteta magacina 30 komadametaka koje je dozvoljeno isklju~ivo u sportske svrhe, 9) repetiraju}e dugocijevno vatreno oru`je koje nije obuhva}eno u podta~ki 6), ta~ke b) ovog ~lana, 10) dugocijevno vatreno oru`je za jedina~nu paljbu s jednom ili vi{e u`ljebljenih cijevi, 11) dugocijevno vatreno oru`je za jedina~nu paljbu s jednom ili vi{e glatkih cijevi, 12) poluautomatsko dugocijevno vatreno oru`je koje nije obuhva}eno podta~. 5), 6), 7) i 8) ta~ke b) ovog ~lana i 13) kombinovano oru`je. c) Kategoriju C, koju ~ine: 1) gasno oru`je, 2) reprodukcija vatrenog oru`ja kod kojeg se ne upotrebljava metak s centralnim ili ivi~nim paljenjem, 3) mu`ari, 4) staro oru`je, 5) trofejno oru`je, 6) vazdu{no oru`je ~ija je kineti~ka energija 10,5 J ili ve}a ili je brzina projektila 200 m/s ili ve}a i kalibra ve}eg od 4,5 mm, 7) oru`je s tetivom ~ija je sila zatezanja tetive ve}a od 450 N, odnosno ~ija je natezna te`ina ve}a od 101 libre i 8) elektri~ni paralizatori snage iznad 10.000 v. d) Kategoriju D, koju ~ine: 1) elektri~ni paralizatori snage ispod 10.000 v, 2) sprejevi za omamljivanje, 3) hladno oru`je, 4) vazdu{no oru`je ~ija je kineti~ka energija manja od 10,5 J ili je brzina projektila manja od 200 m/s i kalibra 4.5 mm i manjeg i 5) oru`je s tetivom ~ija je sila zatezanja tetive manja od 450 N, odnosno ~ija je natezna te`ina manja od 101 libre. ^lan 7. (Ograni~enja) (1) Oru`je iz ~lana 6. ovog zakona se, u pogledu prava i obaveza vlasnika oru`ja, razvrstava u: a) zabranjeno oru`je - oru`je kategorije A, b) dozvoljeno oru`je za koje je potrebno prethodno odobrenje - oru`je kategorije B, S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 4. januara 2018. KANTONA SARAJEVO Broj 1 – Strana 3 c) dozvoljeno oru`je za koje je potrebna prijava nadle`nom organu - oru`je kategorije C i d) dozvoljeno oru`je za koje nije potrebno odobrenje niti prijava nadle`nom organu - oru`je kategorije D. (2) Zabranjeno je nabavljanje ili dr`anje ili no{enje oru`ja kategorije A, osim ako ovim zakonom nije druga~ije propisano. (3) Zabranjeno je nabavljanje ili dr`anje ili no{enje oru`ja kategorije B bez odgovaraju}e isprave o oru`ju. (4) Zabranjeno je dr`anje ili no{enje oru`ja kategorije C bez odgovaraju}e isprave. (5) Zabranjeno je nositi hladno oru`je na javnim mjestima, vjerskim okupljanjima, ugostiteljskim objektima, obrazovnim ustanovama i na drugim javnim mjestima. (6) Oru`je kategorije D mogu nabavljati, dr`ati i nositi samo lica starija od 18 godina, osim ~lanova sportskih strelja~kih organizacija, a izuzetno raspr{iva~e (sprejeve) mogu nabavljati, dr`ati i nositi lica starija od 16 godina. DIO DRUGI - POSTUPAK NABAVLJANJA ORU@JA I MUNICIJE ^lan 8. (Isprave o oru`ju) (1) Isprave o oru`ju u smislu ovog zakona su: a) odobrenje za nabavljanje oru`ja, b) oru`ni list, c) odobrenje za dr`anje oru`ja, d) odobrenje za sakupljanje starog oru`ja, e) kolekcionarska dozvola, f) potvrda o prijavi i g) druge isprave o oru`ju izdate na osnovu me|unarodnih ugovora. (2) Bli`e odredbe o izgledu i sadr`aju obrazaca isprava o oru`ju iz stava (1) ovog ~lana, kao i zahtjeva za izdavanje isprava o oru`ju i drugih dokumenata, na prijedlog policijskog komesara propisuje ministar unutra{njih poslova Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: ministar). ^lan 9. (Nadle`na policijska uprava) Nadle`na policijska uprava je, u smislu ovog zakona, organizaciona jedinica Uprave policije Ministarstva unutra{njih poslova Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Uprava policije) na ~ijem podru~ju fizi~ko lice kao podnosilac zahtjeva ima prebivali{te ili boravi{te, pravno lice ili poduzetnik koji kao podnosioci zahtjeva imaju sjedi{te (u daljem tekstu: nadle`na policijska uprava). ^lan 10. (Op}i i posebni uvjeti za izdavanje odobrenja za nabavljanje oru`ja za fizi~ka lica) (1) Oru`je iz kategorije B mo`e se nabavljati samo na osnovu odobrenja nadle`ne policijske uprave. (2) Zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavljanje oru`ja kategorijeBza fizi~ka lica podnosi se na propisanom obrascu nadle`noj policijskoj upravi. (3) Nadle`na policijska uprava izdat }e fizi~kom licu odobrenje za nabavljanje oru`ja kategorije B ukoliko ispunjava op}e i posebne uvjete. (4) Op}i uvjeti za izdavanje odobrenja za nabavljanje oru`ja fizi~kom licu su: a) da ima opravdani razlog za nabavljanje oru`ja, b) da je lice navr{ilo 21 godinu `ivota, c) da nije pravosna`no osu|eno za krivi~no djelo, osim za krivi~no djelo protiv bezbjednosti javnog saobra}aja iz nehata koje za posljedicu ima tjelesnu povredu ili materijalnu {tetu, odnosno za krivi~na djela u dr`avi ~iji je dr`avljanin ili u kojoj ima prebivali{te ili boravi{te, d) da protiv njega nije u Bosni i Hercegovini potvr|ena optu`nica, niti da se vodi krivi~na istraga ili krivi~ni postupak, osim za krivi~na djela protiv bezbjednosti javnog saobra}aja iz nehata koje za posljedicu ima tjelesnu povredu ili materijalnu {tetu, odnosno za krivi~na djela u dr`avi ~iji je dr`avljanin ili u kojoj ima prebivali{te ili boravi{te, e) da lice u posljednje dvije godine do dana podno{enja zahtjeva za izdavanje odobrenja za nabavljanje oru`ja nije ka`njavano za prekr{aj protiv javnog reda i mira s obilje`jem nasilja, prekr{aj propisan ovim zakonom ili prekr{aj s obilje`jem nasilja propisan drugim zakonom, f) da se protiv njega ne vodi prekr{ajni postupak za prekr{aj protiv javnog reda i mira s obilje`jem nasilja, prekr{aj propisan ovim zakonom ili prekr{aj s obilje`jem nasilja propisan drugim zakonom i g) da ne postoje druge okolnosti koje ukazuju da bi oru`je moglo biti zloupotrijebljeno, a naro~ito: ~e{}e i prekomjerno u`ivanje alkohola, u`ivanje narkoti~kih sredstava ili drugih omamljuju}ih sredstava, disciplinske povrede propisa o lovstvu i sportskom strelja{tvu, kao i druge okolnosti koje lice ~ine nepodobnim za posjedovanje oru`ja. (5) Posebni uvjeti za izdavanje odobrenja za nabavljanje oru`ja fizi~kom licu su: a) da je na zdravstvenom pregledu utvr|eno da je lice zdravstveno sposobno za dr`anje i no{enje oru`ja i b) da raspola`e tehni~kim znanjem za pravilno rukovanje oru`jem i da poznaje propise koji se odnose na dr`anje, ~uvanje i no{enje oru`ja. (6) Ukoliko lice koje ima va`e}i oru`ni list za oru`je koje je ranije nabavila na osnovu izdatog odobrenja za nabavljanje oru`ja, podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavljanje oru`ja iste vrste, ne}e se provoditi postupak za utvr|ivanje op}ih i posebnih uvjeta iz st. (4) i (5) ovog ~lana. (7) Nadle`na policijska uprava ovla{tena je u svako doba provjeriti daljnje ispunjavanje uvjeta iz stava (4), ta~. a), c), d), e), f) i g) i stava (5) ta~ka a) ovog ~lana kod lica kojem je izdat oru`ni list za nabavljanje, dr`anje i no{enje oru`ja, ako sazna za okolnosti koje dovode u sumnju daljnje ispunjavanje tih uvjeta. (8) Na~elnik nadle`ne policijske uprave }e formirati komisiju od tri ~lana koja }e cijeniti ispunjavanje i opravdanost zahtjeva za dobijanje odobrenja za nabavljanje oru`ja, a u sastav komisije }e se imenovati i referent za oru`je iz policijske uprave kao stru~ni ~lan komisije. (9) Na~in rada komisije iz stava (8) ovog ~lana i drugih na utvr|ivanju ispunjenosti i opravdanosti uvjeta iz st. (4) i (5) ovog ~lana i pravo na naknadu, na prijedlog policijskog komesara, propisuje ministar. (10) Izuzetno od stava (4) ta~ka b), fizi~kom licu se mo`e dati odobrenje za nabavljanje oru`ja sa navr{enih 18 godina ako je drugim zakonom ili aktom ovla{teno za nabavljanje i dr`anje oru`ja, ako je ~lan sportske strelja~ke organizacije koji se aktivno takmi~i u strelja{tvu ili ako ima polo`en lova~ki ispit. ^lan 11. (Utvr|ivanje op}ih uvjeta za izdavanje odobrenja za nabavljanje oru`ja fizi~kom licu) (1) Fizi~ko lice ima opravdani razlog za nabavljanje oru`ja iz ~lana 10. stava (4) ta~ka a) ovog zakona ukoliko `eli oru`je nabaviti u svrhu li~ne sigurnosti, lova, sporta ili kolekcionarstva. (2) Fizi~ko lice ima opravdani razlog za nabavljanje oru`ja u svrhu li~ne sigurnosti, ukoliko u~ini vjerovatnim da bi mu mogla biti ugro`ena li~na sigurnost ili zbog drugih okolnosti. (3) Fizi~ko lice ima opravdan razlog za nabavljanje lova~kog oru`ja ukoliko je ~lan lova~ke organizacije i ukoliko ima polo`en lova~ki ispit {to dokazuje uvjerenjem o ~lanstvu u lova~kom dru{tvu, ~lanskom knji`icom i uvjerenjem o polo`enom lova~kom ispitu. Odobrenje za nabavljanje lova~kog oru`ja mo`e se izdati i sportskim strelja~kim S L U @ B E N E N O V I N E Broj 1 – Strana 4 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 4. januara 2018. organizacijama i njenim ~lanovima radi upra`njavanja strelja~kog sporta. (4) U slu~aju prestanka ~lanstva u lova~koj organizaciji, ista je du`na u roku od 60 dana od dana prestanka ~lanstva da dostavi nadle`noj policijskoj upravi dokaz o prestanku ~lanstva. (5) Izuzetno od st. (2) i (3) ovog ~lana fizi~ko lice ima opravdani razlog za nabavljanje oru`ja ukoliko je oru`je: a) neophodno radi za{tite imovine (stada, usjeva i sl.) i b) ako se radi o oru`ju ste~enom na osnovu naslije|a. (6) Fizi~ko lice ima opravdan razlog za nabavljanje sportskog oru`ja ukoliko je ~lan sportske strelja~ke organizacije i aktivno se bavi sportskim strelja{tvom, {to dokazuje uvjerenjem sportske strelja~ke organizacije ~iji je ~lan i ~lanskom knji`icom. (7) U slu~aju prestanka ~lanstva u sportskoj strelja~koj organizaciji, ista je du`na u roku od 60 dana od dana prestanka ~lanstva da dostavi nadle`noj policijskoj upravi dokaz o prestanku ~lanstva. (8) Fizi~ko lice ima opravdani razlog za nabavljanje oru`ja u svrhu kolekcionarstva ukoliko posjeduje kolekcionarsku dozvolu iz ~lana 33. stav (11) ovog zakona. (9) Postojanje uvjeta iz ~lana 10. stav (4) ta~ka b) ovog zakona utvr|uje se na osnovu uvida u li~nu kartu podnosioca zahtjeva i obavijesti nadle`nog organa o prebivali{tu - boravi{tu sa li~nim podacima (PBA - 3 obrazac). (10) Postojanje uvjeta iz ~lana 10. stav (4) ta~. c), d), e) i f) ovog zakona, po slu`benoj du`nosti utvr|uje nadle`na policijska uprava na osnovu uvjerenja nadle`nog suda, uvjerenja nadle`nog tu`ila{tva i uvjerenja organa nadle`nog za vo|enje kaznenih ili prekr{ajnih evidencija, a nakon toga, ukoliko iz objektivnih i opravdanih razloga to nije u mogu}nosti izvr{iti, nadle`na policijska uprava }e podnosioca zahtjeva uputiti da tra`ene podatke dostavi li~no. (11) Postojanje uvjeta iz ~lana 10. stav (4) ta~. a) i g) ovog zakona utvr|uje nadle`na policijska uprava. ^lan 12. (Postupak pri utvr|ivanju opravdanog razloga za nabavljanje oru`ja i drugih okolnosti) (1) Prilikom provjere postojanja uvjeta iz ~lana 10. stav (4) ta~. a) i g) ovog zakona policijski slu`benik je ovla{ten tra`iti i prikupljati podatke i informacije o podnosiocu zahtjeva za nabavljanje oru`ja od gra|ana, nadle`nih organa, ustanova i institucija, o ~emu policijski slu`benik sa~injava slu`benu zabilje{ku. (2) Pored podataka iz stava (1) ovog ~lana koje je ovla{ten tra`iti i prikupljati policijski slu`benik i nadle`na policijska uprava je ovla{tena tra`iti i prikupljati podatke i informacije od nadle`nih organa, ustanova i institucija koji raspola`u tra`enim podacima. (3) Nadle`ni organi, ustanove i institucije du`ni su, na zahtjev policijskog slu`benika i nadle`ne policijske uprave, pru`iti potrebnu saradnju i ustupiti tra`ene podatke i informacije. ^lan 13. (Utvr|ivanje zdravstvene sposobnosti podnosioca zahtjeva) (1) Postojanje uvjeta iz ~lana 10. stav (5) ta~ka a) ovog zakona dokazuje se uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za dr`anje i no{enje oru`ja izdato od strane ovla{tene zdravstvene ustanove koje ne mo`e biti starije od {est mjeseci od dana izdavanja. (2) Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izdaje se s rokom va`enja od 10 godina. (3) Lice kojem je izdato uvjerenje iz stava (1) ovog ~lana du`no je svakih 10 godina pristupiti zdravstvenom pregledu radi utvr|ivanja zdravstvene sposobnosti za posjedovanje oru`ja. ^lan 14. (Promjena zdravstvene sposobnosti) (1) Zdravstvena ustanova, kao i svako lice koje ima saznanja o promjeni zdravstvenog stanja imaoca oru`ja, a koje mo`e uticati na sposobnost za dr`anje i no{enje oru`ja, du`ni su odmah po saznanju za takvu promjenu obavijestiti nadle`nu policijsku upravu ili najbli`u policijsku stanicu. (2) Nadle`na policijska uprava rje{enjem upu}uje imaoca oru`ja za kojeg se opravdano sumnja da vi{e nije zdravstveno sposoban za dr`anje i no{enje oru`ja na vanredni zdravstveni pregled kod ovla{tene zdravstvene ustanove. (3) Imalac oru`ja iz stava (2) ovog ~lana obavezan je da u roku od 15 dana od dana prijema rje{enja o upu}ivanju na vanredni zdravstveni pregled, dostavi nadle`noj policijskoj upravi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti. (4) Tro{kove zdravstvenog pregleda imaoca oru`ja iz stava (2) ovog ~lana koji je progla{en zdravstveno sposobnim za dr`anje i no{enje oru`ja snosi Uprava policije, a postupak provodi nadle`na policijska uprava, nakon podnesenog zahtjeva za nadoknadu tro{kova imaoca oru`ja. (5) Tro{kove zdravstvenog pregleda imaoca oru`ja iz stava (2) ovog ~lana koji je progla{en zdravstveno nesposobnim za dr`anje i no{enje oru`ja snosi imalac oru`ja. ^lan 15. (Dono{enje propisa o utvr|ivanju zdravstvene sposobnosti za dr`anje i no{enje oru`ja) Bli`e uvjete koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove koje }e obavljati zdravstvene preglede kojima se utvr|uje zdravstvena sposobnost za dr`anje i no{enje oru`ja, na~in i postupak obavljanja redovnih i vanrednih zdravstvenih pregleda, popis bolesti i zdravstvenih stanja koja lice ~ine nepodobnim za dr`anje i no{enje oru`ja, na~in vo|enja evidencije i medicinske dokumentacije, razmjena podataka o izdatim ljekarskim uvjerenjima i promjenama u pogledu zdravstvene sposobnosti imaoca oru`ja, sadr`aj uvjerenja o izvr{enom zdravstvenom pregledu, naknade u vezi s utvr|ivanjem zdravstvene sposobnosti, te druga pitanja od zna~aja za utvr|ivanje zdravstvene sposobnosti, propisuje ministar zdravstva u saradnji sa Ministarstvom unutra{njih poslova Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo). ^lan 16. (Utvr|ivanje tehni~kog znanja za pravilno rukovanje oru`jem i poznavanja propisa koji se odnose na dr`anje, ~uvanje i no{enje oru`ja) (1) Ispunjavanje uvjeta iz ~lana 10. stava (5) ta~ke b) ovog zakona, za oru`je kategorije B podnosilac zahtjeva dokazuje: a) potvrdom o polo`enom ispitu o poznavanju propisa koji se odnose na dr`anje, ~uvanje i no{enje oru`ja koju izdaje komisija Ministarstva unutra{njih poslova Kantona Sarajevo, koju na prijedlog policijskog komesara formira ministar. b) potvrdom o polo`enom ispitu o raspolaganju tehni~kim znanjima za pravilno rukovanje oru`jem koju izdaje sportska strelja~ka, odnosno druga organizacija ili ustanova koja ima registrovano sjedi{te na podru~ju Kantona Sarajevo i ispunjava propisane uvjete za provo|enje obuke i posjeduje odobrenje nadle`nog ministarstva. (2) Izuzetno od stava (1) ovog ~lana, lica koja obavljaju ili su obavljali poslove policijskog slu`benika, slu`benika sudske policije, slu`benika stra`e kazneno-popravnih ustanova, slu`benika obavje{tajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine, osiguranja lica i imovine, profesionalna vojna lica, rezervne vojne starje{ine i lica koja imaju registrovano vatreno oru`je oslobo|ena su obuke za pravilno rukovanje oru`jem i obuke o poznavanju propisa koji se odnose na dr`anje, ~uvanje i no{enje oru`ja, kao i druga lica koja su kroz {kolovanje i druge vidove obuke osposobljena za pravilno S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 4. januara 2018. KANTONA SARAJEVO Broj 1 – Strana 5 rukovanje oru`jem i poznaju propise koji se odnose na dr`anje, ~uvanje i no{enje oru`ja, {to se dokazuje odgovaraju}om ispravom nadle`nog organa. (3) Sastav, na~in rada i naknadu za rad komisije iz stava (1) ta~ke a) ovog ~lana, na~in, program, tro{kove osposobljavanja i druga pitanja koja se odnose na obuku i provjeru znanja o poznavanju propisa u vezi dr`anja, ~uvanja i no{enja vatrenog oru`ja, kao i na~in rada sportskih strelja~kih, odnosno drugih organizacija ili ustanova iz stava (1) ta~ke b) ovog ~lana, koje se odnose na obuku i provjeru tehni~kih znanja za pravilno rukovanje oru`jem utvr|uje se Pravilnikom o programu obuke i na~inu osposobljavanja za pravilno rukovanje, dr`anje i no{enje oru`ja, koji na prijedlog policijskog komesara donosi ministar. ^lan 17. (Rok za dostavljanje dokaza o ispunjavanju posebnih uvjeta koji se odnose na nabavljanje oru`ja) Od podnosioca zahtjeva koji ispunjava op}e uvjete iz ~lana 10. stav (2) ovog zakona, nadle`na policijska uprava }e zatra`iti da u roku od 60 dana dostavi dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta iz ~lana 10. stav (5) ovog zakona. ^lan 18. (Izdavanje odobrenja za nabavljanje oru`ja fizi~kom licu) (1) Nadle`na policijska uprava izdaje rje{enje kojim se odobrava nabavljanje oru`ja kategorije B fizi~kom licu koje ispunjava uvjete iz ~lana 10. ovog zakona. (2) Rje{enje kojim je odobreno nabavljanje oru`ja iz stava (1) ovog ~lana va`i {est mjeseci od dana izdavanja rje{enja. (3) Fizi~ko lice kojem je izdato rje{enje iz stava (1) ovog ~lana, a oru`je nije nabavio u roku iz stava (2) ovog ~lana, du`an je vratiti rje{enje u roku od osam dana od dana isteka roka va`enja nadle`noj policijskoj upravi koja je izdala rje{enje. ^lan 19. (Odbijanje zahtjeva fizi~kog lica za izdavanje odobrenja za nabavljanje oru`ja) (1) Rje{enje kojim se odbija zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavljanje oru`ja sadr`i razloge odbijanja, osim ukoliko bi to bilo u suprotnosti sa odredbama zakona kojima je regulisan krivi~ni postupak. (2) U obrazlo`enju rje{enja kojim se odbija zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavljanje oru`ja kategorije B fizi~kom licu, zbog okolnosti iz ~lana 10. stav (4) ta~ka g) ovog zakona, nadle`na policijska uprava nije obavezna navoditi na~ine utvr|ivanja i pribavljanja podataka kojima se rukovodila kod dono{enja rje{enja. (3) Protiv rje{enja iz stava (1) ovog ~lana mo`e se izjaviti `alba policijskom komesaru u roku od 15 dana od dana prijema rje{enja. (4) Protiv rje{enja donesenog po `albi ne mo`e se voditi upravni spor. ^lan 20. (Uvjeti za izdavanje odobrenja za nabavljanje oru`ja za pravna lica i poduzetnike) (1) Nadle`na policijska uprava izdat }e pravnom licu i poduzetniku odobrenje za nabavljanje oru`ja kategorije B ukoliko ispunjava slijede}e uvjete: a) da ima opravdan razlog za nabavljanje oru`ja, b) da odgovorno lice i lice zadu`eno za sigurnost u pravnom licu, odnosno kod poduzetnika ispunjava op}e i posebne uvjete iz ~lana 10. ovog zakona i c) da pravno lice, odnosno poduzetnik ispunjava uvjete za siguran smje{taj i ~uvanje oru`ja, u skladu s odredbama posebnog propisa iz stava (5) ovog ~lana. (2) Opravdani razlog iz stava (1) ta~ka a) ovog ~lana za nabavljanje oru`ja ima pravno lice i poduzetnik koji ima organizovanu unutra{nju slu`bu za{tite u skladu s va`e}im propisima ili koje je registrovano kod nadle`nog organa za obavljanje djelatnosti: lova, uzgoja divlja~i, strelja{tva, vo|enja civilnih streli{ta, poslova obezbje|enja lica i imovine, osposobljavanja lica za rukovanje vatrenim oru`jem, nau~nog istra`ivanja za koje je potrebno oru`je, snimanja filmskih i prikazivanja pozori{nih predstava, muzejskih eksponata, te aerodromi radi odstrela, pla{enja i rastjerivanja ptica i divlja~i i sl. (3) Pravnim licima koja postupaju u skladu s odredbama Zakona o agencijama i unutra{njim slu`bama za za{titu ljudi i imovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 78/08 i 67/13), nadle`- na policijska uprava mo`e izdati odobrenje za nabavljanje i dr`anje oru`ja uz prethodnu saglasnost Federalnog ministarstva unutra{njih poslova. (4) Komisija iz ~lana 10. stav (8) ovog zakona }e cijeniti ispunjavanje i opravdanost zahtjeva za dobijanje odobrenja za nabavljanje oru`ja za pravna lica i preduzetnike, a u skladu s odredbama propisa iz ~lana 10. stav (9) ovog zakona. (5) Na~in smje{taja, ~uvanja oru`ja i municije, na prijedlog policijskog komesara propisuje ministar. ^lan 21. (Povjeravanje no{enja oru`ja u pravnom licu i kod poduzetnika) (1) Pravna lica i poduzetnici, koji dr`e oru`je na osnovu ~lana 20. ovog zakona,mogu povjeriti njihovo no{enje samo licima koja ispunjavaju uvjete iz ~lana 10. ovog zakona. (2) Lice iz stava (1) ovog ~lana kojem je oru`je povjerenomo`e ga koristiti i njime rukovati samo za vrijeme obavljanja poslova u objektu, odnosno na prostoru na kome se obavlja djelatnost i pravcu kretanja transporta koji obezbje|uje. a u vremenskom periodu dok se oru`je ne koristi, ~uva se na bezbjednom mjestu tako da pristup tom oru`ju ne mogu imati neovla{tena lica. (3) Pravna lica i poduzetnici iz stava (1) ovog ~lana, izdaju posebnu potvrdu licu kome povjeravaju oru`je i o tome su du`ni obavijestiti nadle`nu policijsku upravu. (4) Obrazac i sadr`aj obrasca potvrde iz stava (3) ovog ~lana propisuje se podzakonskim aktom iz ~lana 8. stav (2) ovog zakona. ^lan 22. (Postupanje po zahtjevu za izdavanje odobrenja za nabavljanje oru`ja pravnom licu i poduzetniku) (1) Nadle`na policijska uprava izdaje rje{enje kojim se odobrava nabavljanje oru`ja kategorije B pravnom licu i poduzetniku koji ispunjava uvjete iz ~lana 20. stav (1) ovog zakona. (2) Rje{enje kojim je odobreno nabavljanje oru`ja iz stava (1) ovog ~lana va`i {est mjeseci od dana izdavanja rje{enja. (3) Pravno lice i poduzetnik kojem je izdato rje{enje iz stava (1) ovog ~lana, a oru`je nije nabavio u roku iz stava (2) ovog ~lana, du`an je vratiti rje{enje u roku od osam dana od dana isteka roka va`enja nadle`noj policijskoj upravi koja je izdala rje{enje. (4) Nadle`na policijska uprava, ukoliko pravno lice i poduzetnik ne ispunjavaju uvjete iz ~lana 20. stav (1) ovog zakona, donosi rje{enje kojim se odbija zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavljanje oru`ja kategorije B. (5) Protiv rje{enja iz st (1) i (4) ovog ~lana mo`e se izjaviti `alba policijskom komesaru u roku od 15 dana od dana prijema rje{enja. (6) Protiv rje{enja donesenog po `albi ne mo`e se voditi upravni spor. ^lan 23. (Nabavljanje bitnih dijelova oru`ja) (1) Vlasnik oru`ja mo`e nabavljati bitne dijelove oru`ja uz va`e}u ispravu o oru`ju, uz obavezu prijave nadle`noj policijskoj upravi u roku od osam dana od dana nabavljanja. (2) Podaci o nabavljenim dijelovima unose se u propisane isprave o oru`ju i evidenciju. S L U @ B E N E N O V I N E Broj 1 – Strana 6 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 4. januara 2018. ^lan 24. (Nabavljanje municije) (1) Municija se mo`e nabavljati samo za vrstu oru`ja za koje lice ima va`e}u ispravu o oru`ju, izuzev civilnih streli{ta i sportskih strelja~kih organizacija kojimogu nabavljati razli~itu municiju za svoje potrebe i potrebe obuke. (2) Pravna lica, poduzetnici i fizi~ka lica du`ni su, u roku od osam dana od dana nabavljanja municije, o izvr{enoj nabavci municije obavijestiti policijsku upravu koja je izdala va`e}u ispravu o oru`ju i koja o tome vodi evidenciju. ^lan 25. (Spravljanje municije) (1) Sportske strelja~ke i lova~ke organizacije i njihovi ~lanovi koji imaju registrovano oru`je iz kategorije B i koji su obu~eni za rukovanje eksplozivnim materijama mogu spravljati municiju za sopstvene potrebe, na osnovu odobrenja nadle`ne policijske uprave o punjenju municije, izdatog u skladu s propisima koji reguli{u nabavku, upotrebu, promet i prijevoz eksplozivnih materija. (2) Spravljanje municije za sopstvene potrebe ne smatra se proizvodnjom. (3) Municiju iz stava (1) ovog ~lana zabranjeno je stavljati u promet. (4) Licima iz stava (1) ovog ~lana nadle`na policijska uprava }e rje{enjem zabraniti spravljanje municije, ukoliko se u postupku utvrdi da ne ispunjavaju uvjete propisane ovim zakonom ili drugim zakonima. (5) Protiv rje{enja iz stava (2) ovog ~lana mo`e se izjaviti `alba policijskom komesaru u roku od 15 dana od dana prijema rje{enja. (6) @alba ne odla`e izvr{enje rje{enja. (7) Protiv rje{enja donesenog po `albi ne mo`e se voditi upravni spor. ^lan 26. (Oduzimanje odobrenja) (1) Odobrenje za nabavljanje oru`ja fizi~kom licu oduzet }e se ako nakon izdavanja odobrenja nastupi neki od slu~ajeva koji bi bio u suprotnosti s uvjetima propisanim u ~lanu 10. stav (4) ta~. a), c), d), e), f) i g) i stav (5) ta~ka a) ovog zakona. (2) Odobrenje za nabavljanje oru`ja pravnom licu i poduzetniku oduzet }e se ako nakon izdavanja odobrenja nastupi neki od slu~ajeva koji bi bio u suprotnosti s uvjetima propisanim u ~lanu 20. stav (1) ta~. a), b) i c) ovog zakona. (3) O oduzimanju odobrenja iz st. (1) i (2) ovog ~lana nadle`na policijska uprava donosi rje{enje protiv kojeg se mo`e izjaviti `alba policijskom komesaru u roku od 15 dana od dana prijema rje{enja. (4) Protiv rje{enja donesenog po `albi ne mo`e se voditi upravni spor. ^lan 27. (Registracija oru`ja i izdavanje oru`nog lista i odobrenja za dr`anje oru`ja) (1) Fizi~ko lice kome je izdato odobrenje za nabavljanje oru`ja iz ~lana 18. ovog zakona podnosi nadle`noj policijskoj upravi pismeni zahtjev za registraciju oru`ja i izdavanje oru`nog lista u roku od osam dana od dana nabavljanja oru`ja. (2) Pravno lice i poduzetnik kome je izdato odobrenje za nabavljanje oru`ja iz ~lana 22. stav (1) ovog zakona podnosi nadle`noj policijskoj upravi pismeni zahtjev za registraciju oru`ja i izdavanje odobrenja za dr`anje oru`ja u roku od osam dana od dana nabavljanja oru`ja i du`no je voditi evidenciju o nabavljenom oru`ju. (3) Za oru`je nabavljeno na osnovu odobrenja nadle`na policijska uprava fizi~kom licu za dr`anje i no{enje oru`ja izdaje oru`ni list, a pravnom licu i poduzetniku izdaje odobrenje za dr`anje oru`ja. ^lan 28. (Zamjena oru`ja i prenos prava svojine, kori{tenja i raspolaganja) (1) Fizi~ka lica me|usobno mogu zamijeniti oru`je, ako oru`ni listovi glase na istu vrstu vatrenog oru`ja. (2) Zamjenu oru`ja fizi~ko, pravno lice i poduzetnik mo`e izvr{iti kod ovla{tenog prodavca oru`ja samo za vrstu oru`ja za koje ima oru`ni list, odnosno odobrenje za dr`anje oru`ja. (3) Fizi~ko lice, pravno lice i poduzetnik iz st. (1) i (2) ovog ~lana du`ni su da u roku od osam dana od dana zamjene oru`ja o tome obavijeste nadle`nu policijsku upravu, predaju oru`ni list, odnosno odobrenje za dr`anje oru`ja i podnesu zahtjev za izdavanje novog oru`nog lista, odnosno odobrenja za dr`anje oru`ja. (4) Fizi~ka lica, pravna lica i poduzetnici kojima je izdat oru`ni list, odnosno odobrenje za dr`anje oru`ja, ne mogu prenijeti pravo svojine na vatreno oru`je drugim fizi~kim licima, pravnim licima i poduzetnicima koja nemaju odobrenje za nabavku te vrste oru`ja. (5) Vlasnik oru`ja koji je prenio pravo svojine na oru`je du`an je odmah, a najkasnije u roku od osam dana, predati nadle`noj policijskoj upravi oru`ni list, odnosno odobrenje za dr`anje oru`ja i prilo`iti primjerak ugovora i odobrenja za nabavku oru`ja izdatog fizi~kom licu, odnosno pravnom licu i poduzetniku na koje se prenosi pravo svojine, odnosno pravo kori{tenja i raspolaganja na oru`je. (6) Fizi~ka lica, pravna lica i poduzetnici kojima je izdat oru`ni list, odnosno odobrenje za dr`anje oru`ja mogu, uz ispunjavanje obaveza iz stava (5) ovog ~lana, prenijeti pravo svojine na vatreno oru`je i pravnim licima i poduzetnicima iz ~lana 60. ovog zakona, koji su du`ni u roku od osam dana obavijestiti nadle`nu policijsku upravu o izvr{enom prenosu prava svojine. ^lan 29. (Oru`ni list) (1) Za dr`anje i no{enje oru`ja fizi~kim licima se izdaje oru`ni list. (2) Oru`ni list izdaje se na neograni~eno vrijeme, ali je imalac oru`nog lista du`an svakih 10 godina dostaviti nadle`noj policijskoj upravi dokaz o ispunjavanju uvjeta u pogledu zdravstvene sposobnosti za dr`anje i no{enje oru`ja. (3) Imalac oru`ja mo`e, u roku od 60 dana od dana isteka roka iz stava (2) ovog ~lana, dostaviti nadle`noj policijskoj upravi dokaz o ispunjavanju uvjeta u pogledu zdravstvene sposobnosti za dr`anje i no{enje oru`ja. (4) Ukoliko u roku iz stava (3) ovog ~lana ne dostavi dokaz o ispunjavanju uvjeta u pogledu zdravstvene sposobnosti za dr`anje i no{enje oru`ja, imalac oru`ja je du`an nakon isteka navedenog roka oru`je,municiju i oru`ni list predati nadle`noj policijskoj upravi, koja je u svakom slu~aju, istekom propisanog roka od 60 dana, obavezna donijeti rje{enje o oduzimanju oru`ja, municije i oru`nog lista te postupiti u skladu s ~l. 51. i 56. ovog zakona. (5) Protiv rje{enja o oduzimanju iz stava (4) ovog ~lana mo`e se izjaviti `alba policijskom komesaru u roku od 15 dana od dana prijema rje{enja. (6) Na isto lova~ko ili sportsko oru`je mogu se izdati oru`ni listovi za najvi{e tri lica, uz ovjerenu saglasnost vlasnika oru`ja. ^lan 30. (Odbijanje izdavanja oru`nog lista i odobrenja za dr`anje oru`ja) (1) Nadle`na policijska uprava ne}e izdati oru`ni list i odobrenje za dr`anje oru`ja: a) za koje se ne mo`e dokazati porijeklo, b) za oru`je koje prije stavljanja u promet nije ozna~eno `igom ili ako je o{te}en ili uni{ten fabri~ki broj ili koje nije tehni~ki ispravno ili koje nije obilje`eno u skladu s posebnim zakonom i S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 4. januara 2018. KANTONA SARAJEVO Broj 1 – Strana 7 c) ako nakon izvr{ene nabavke oru`ja nastupi neki od slu~ajeva koji bi bio u suprotnosti s uvjetima propisanim u ~lanu 10. stav (4) ta~. a), c), d), e), f) i g), stav (5) ta~ka a) i stav (10), odnosno ~lanu 20. stav (1) ta~. a), b) i c) ovog zakona. (2) U slu~aju iz stava (1) ta~. a) i b) ovog ~lana nadle`na policijska uprava donosi rje{enje kojim odbija zahtjev iz ~lana 27. ovog zakona i oduzima oru`je i odobrenje za nabavljanje oru`ja bez prava na naknadu. (3) U slu~aju iz stava (1) ta~ka c) ovog ~lana nadle`na policijska uprava donosi rje{enje kojim odbija zahtjev iz ~lana 27. ovog zakona i po pravosna`nosti rje{enja o odbijanju zahtjeva i oduzimanju oru`ja, pozva}e imaoca oru`ja da u roku od {est mjeseci na|e kupca za oduzeto oru`je. Ako imalac oru`ja u tom roku ne na|e kupca, oduzeto oru`je }e se uni{titi. (4) Protiv rje{enja o odbijanju izdavanja oru`nog lista, odnosno odobrenja za dr`anje oru`ja mo`e se podnijeti `alba policijskom komesaru u roku od 15 dana od dana prijema rje{enja. (5) Kada se u postupku registracije utvrdi da je oru`je tehni~ki neispravno i da ga nije mogu}e osposobiti za sigurnu upotrebu, a vlasnik ga odbija onesposobiti, oduze}e se rje{enjem bez prava na naknadu. (6) U skladu s odlukom Uprave policije, postupak uni{tenja oduzetog oru`ja provodi posebna komisija koju obrazuje ministar na prijedlog policijskog komesara. (7) Komisija iz stava (6) ovog ~lana o uni{tenju oduzetog oru`ja sa~injava zapisnik koji se ula`e u odnosni spis Uprave policije. (8) Program, na~in rada i uni{tenja, sastav komisije, tro{kove, kao i druga pitanja koja se odnose na uni{tenje oru`ja iz stava (6) ovog ~lana, na prijedlog policijskog komesara, propisuje ministar. ^lan 31. (Izdavanje odobrenja za dr`anje oru`ja) (1) Odobrenje za dr`anje oru`ja izdaje se pravnom licu i poduzetniku na neodre|eno vrijeme. (2) Pravno lice i poduzetnik kod kojeg je iz bilo kojih razloga prestala potreba za daljnjim dr`anjem oru`ja i municije, obavijesti}e o tome u roku od 15 dana nadle`nu policijsku upravu na ~ijem podru~ju se oru`je dr`i. (3) Nadle`na policijska uprava iz stava (2) ovog ~lana preuze}e oru`je i preostalu municiju i postupi}e u smislu odredaba ~lana 56. ovog zakona. (4) Mati~ni savez Kantona Sarajevo preuze}e oru`je od sportske strelja~ke organizacije koja je prestala sa radom, te ga distribuirati drugim sportskim strelja~kim organizacijama koje su registrovane na podru~ju Kantona Sarajevo. (5) Nadle`ni lova~ki savez preuze}e oru`je od lova~ke organizacije koja je prestala sa radom, te ga distribuirati drugim lova~kim organizacijama koje su registrovane na podru~ju Kantona Sarajevo. ^lan 32. (Nabavka i dr`anje starog oru`ja) Pravno lice i poduzetnik i fizi~ko lice mogu, bez odobrenja, nabaviti i dr`ati najvi{e ~etiri komada starog oru`ja, o ~emu su du`ni pismeno obavjestiti nadle`nu policijsku upravu u roku od osam dana od dana nabavke, odnosno prodaje ili predaje. ^lan 33. (Odobrenje za sakupljanje starog oru`ja) (1) Nadle`na policijska uprava mo`e izdati odobrenje za sakupljanje starog oru`ja pravnom licu i poduzetniku i fizi~kom licu, koji se bavi sakupljanjem starog oru`ja, koji posjeduje najmanje pet komada razli~itog registrovanog starog oru`ja i raspola`e prostornim i tehni~kim uvjetima za smje{taj i ~uvanje, kojima se obezbje|uje da oru`je ne do|e u posjed neovla{tenih lica i ne ugrozi bezbjednost ljudi i objekata. (2) Nadle`na policijska uprava }e izdati odobrenje za sakupljanje starog oru`ja fizi~kom licu koje ispunjava op}e i posebne uvjete iz ~lana 10. ovog zakona i stava (1) ovog ~lana. (3) Nadle`na policijska uprava }e izdati odobrenje za sakupljanje starog oru`ja pravnom licu ili poduzetniku koji ispunjavaju uvjete iz ~lana 20. ovog zakona i stava (1) ovog ~lana. (4) Ispunjavanje uvjeta iz st. (2) i (3) ovog ~lana utvr|uje komisija nadle`ne policijske uprave iz ~lana 10. stav (8) ovog zakona. (5) Protiv rje{enja kojim se odbija zahtjev za izdavanje odobrenja za sakupljanje starog oru`ja mo`e se izjaviti `alba policijskom komesaru u roku od 15 dana od dana uru~enja rje{enja. (6) Protiv rje{enja donesenog po `albi ne mo`e se voditi upravni spor. (7) Staro oru`je smije se prodati ili predati samo pravnom licu, poduzetniku i fizi~kom licu kojem je izdato odobrenje iz stava (1) ovog ~lana, osim kada su u pitanju slu~ajevi iz ~lana 32. ovog zakona. (8) Pravna lica, poduzetnici i fizi~ka lica du`ni su o izvr{enoj prodaji ili predaji starog oru`ja obavijestiti nadle`nu policijsku upravu u roku od osam dana od dana nabavke, odnosno prodaje ili predaje. (9) Staro oru`je koje je onesposobljeno za upotrebu ne smije se osposobiti. (10) Nadle`na policijska uprava ukinut }e odobrenje za sakupljanje starog oru`ja pravnom licu, poduzetniku i fizi~kom licu koji prestane ispunjavati neki od uvjeta potrebnih za izdavanje odobrenja. (11) Izuzetno od odredbi ~lana 32. i ovog ~lana koje se odnose na nabavku, dr`anje i odobrenje za sakupljanje starog oru`ja, nadle`na policijska uprava mo`e izdati kolekcionarsku dozvolu fizi~kom licu koje posjeduje najmanje deset komada razli~itog registrovanog oru`ja i raspola`e prostornim i tehni~kim uvjetima za smje{taj i ~uvanje, kojim se obezbje|uje da oru`je i municija ne do|u u posjed neovla{tenih lica i ne ugroze bezbjednost ljudi i objekata. ^lan 34. (Oru`je kategorije C s obavezom prijavljivanja) (1) Fizi~ko lice starije od 18 godina, pravno lice i poduzetnik mogu bez prethodnog odobrenja nadle`ne policijske uprave nabavljati i dr`ati oru`je iz kategorije C. (2) Lica iz stava (1) ovog ~lana obavezna su da u roku od osam dana od dana nabavljanja oru`ja prijave nadle`noj policijskoj upravi oru`je uz dokaz o porijeklu oru`ja. (3) Nadle`na policijska uprava izdaje potvrdu o prijavi oru`ja. (4) Lice koje prijavljuje staro i trofej no oru`je, donosi oru`je na uvid u nadle`nu policijsku upravu i pored dokaza o porijeklu, prila`e i potvrdu o onesposobljenosti, izdatu od strane ovla{tene organizacije ili pojedinca. ^lan 35. (Oru`je kategorije D bez obaveze prijavljivanja) Fizi~ka lica, pravna lica i poduzetnici iz ~lana 7. stav (6) ovog zakona, mogu nabavljati, dr`ati i nositi bez odobrenja i prijave nadle`noj policijskoj upravi oru`je kategorije D. DIO TRE]I - POSTUPANJE S ORU@JEM I MUNICIJOM ^lan 36. (Postupanje s oru`jem i municijom) (1) S oru`jem imunicijommora se postupati s naro~itom pa`njom. (2) Naro~ita pa`nja u postupanju s oru`jem i municijom pokazuje se u njegovom pravilnom ~uvanju, odr`avanju u ispravnom stanju, pravilnom, stru~nom i pa`ljivom rukovanju, no{enju, preno{enju i dr`anju u ispravnom stanju. S L U @ B E N E N O V I N E Broj 1 – Strana 8 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 4. januara 2018. ^lan 37. (No{enje i preno{enje oru`ja i municije) (1) Oru`je kategorije B se ne smije nositi bez oru`nog lista. (2) Imalac oru`ja kategorije B du`an je na zahtjev policijskih slu`benika i drugih ovla{tenih slu`benih lica Ministarstva omogu}iti uvid u to oru`je i oru`ni list. (3) Fizi~ko lice ne smije nositi oru`je kada je pod uticajem alkohola, opojnih droga ili drugih omamljuju}ih sredstava, odnosno u takvom stanju da nije u mogu}nosti shvatiti zna~enje svog postupanja, odnosno vladati svojom voljom. (4) Oru`je na javnom mjestu se ne smije u~initi vidljivim drugim gra|anima, odnosno nositi na na~in kojim se mo`e izazvati osje}anje fizi~ke ugro`enosti, uznemirenosti ili negodovanje gra|ana. (5) Van lovi{ta, odnosno streli{ta, vatreno i vazdu{no oru`je mora se dr`ati, odnosno nositi u futroli i ne smije biti napunjeno. (6) Prilikom preno{enja, oru`je iz ~lana 3. ovog zakona ne smije biti napunjeno, odnosno metak ne smije biti u cijevi imora se nalaziti u odgovaraju}im futrolama, kutijama ili spremnicima za prijenos oru`ja. (7) Pripadnici agencija i unutra{njih slu`bi za za{titu imovine i lica pri obavljanju poslova za{tite oru`je i municiju smiju nositi u skladu s odredbama posebnih propisa. ^lan 38. (Zabrana no{enja i upotrebe oru`ja) (1) Zabranjeno je no{enje vatrenog, vazdu{nog i hladnog oru`ja na javnim okupljanjima, u obrazovnim, zdravstvenim i drugim javnim ustanovama, u prostorijama dr`avnih organa i institucija, ugostiteljskim objektima i prostorima koji se koriste za pru`anje ugostiteljskih usluga. (2) Gra|ani su du`ni pridr`avati se pravila javno istaknutih zabrana o uno{enju oru`ja i municije u odre|ene prostore ili prostorije. (3) Odredba iz st. (1) i (2) ovog ~lana ne odnosi se na sportsko oru`je u slu~aju kada se ono nosi radi takmi~enja u ga|anju. (4) Zabranjena je upotreba oru`ja na javnim i drugim mjestima na kojima se mo`e ugroziti sigurnost ljudi i imovine, naru{titi javni red i mir ili izazvati osje}aj ugro`enosti ili uznemirenosti gra|ana. (5) Lova~ko oru`je se ne smije upotrebljavati suprotno od odredbi propisa o lovstvu i izvan lovi{ta, vje`bali{ta ili civilnih streli{ta. (6) Sportsko oru`je se ne smije upotrebljavati izvan civilnih ili sportskih streli{ta ili drugih mjesta koja su odre|ena za vje`be ga|anja. (7) Izuzetno od odredbe stava (6) ovog ~lana, vazdu{no oru`je i luk se smiju upotrebljavati i na mjestima koja su po svom polo`aju ili po preduzetim mjerama osiguranja takva da se ne mo`e ugroziti sigurnost gra|ana. (8) Izuzetno, od odredbe stava (6) ovog ~lana, vazdu{no oru`je i luk mogu koristiti i djeca starija od 11 godina koji su ~lanovi sportskih strelja~kih organizacija na civilnim streli{tima i na drugim mjestima odre|enim i ure|enim za vje`be ga|anja pod nadzorom trenera koji ispunjava op}e i posebne uvjete iz ~lana 10. ovog zakona i uvjete propisane posebnim propisom o sportu. (9) Oru`je je zabranjeno dati na upotrebu djeci, osim prema odredbama ovog zakona. (10) Zabranjena je upotreba i no{enje starog oru`ja, izuzev kada se isto koristi za umjetni~ke, kulturne i druge sli~ne priredbe ili ~ini sastavni dio narodne no{nje, kao i nabavljanje, dr`anje i pravljenje municije za to oru`je. (11) Zabranjena je upotreba i no{enje trofejnog oru`ja, kao i nabavljanje, dr`anje i pravljenje municije za to oru`je. ^lan 39. (Upotreba elektri~nih paralizatora i sprejeva za omamljivanje) Elektri~ni paralizatori kategorije C i D i sprejevi za omamljivanje mogu se upotrebljavati samo za samoodbranu prema napada~u i na na~in da se time ne ugro`ava bezbjednost drugih lica. ^lan 40. (Davanje oru`ja na poslugu) (1) Zabranjeno je davanje pi{tolja i revolvera na poslugu drugom fizi~kom, pravnom licu i poduzetniku. (2) Lova~ko i sportsko oru`je, uz oru`ni list, mo`e se davati na poslugu fizi~kom licu koje ima oru`ni list za tu vrstu oru`ja. (3) Lova~ko oru`jemo`e se dati na poslugu i u slu~aju iz ~lana 41. ovog zakona, a sportsko oru`je mo`e se dati na poslugu i u slu~ajevima iz ~lana 42. ovog zakona. ^lan 41. (Davanje na poslugu lova~kog oru`ja) (1) Pravna lica koja upravljaju lovi{tem mogu davati lova~ko oru`je i municiju na poslugu ~lanovima doma}ih i inostranih lova~kih organizacija koji, po propisima o lovstvu, imaju pravo na lov, uz potvrdu. (2) Potvrda kojom se dozvoljava no{enje i kori{tenje lova~kog oru`ja i municije, pored ostalih podataka mora sadr`avati podatke o vremenu za koje va`i i rok u kojem se lova~ko oru`je i municija moraju vratiti o ~emu se vodi evidencija. (3) Lice kojem je dato lova~ko oru`je i municija na poslugu prema odredbama stava (1) ovog ~lanamora vratiti pravnom licu koje upravlja lovi{tem oru`je i neutro{enu koli~inu municije dobijenu na poslugu u odre|enom roku i ne smije iznositi oru`je i municiju van lovi{ta kojim gazduje pravno lice koje upravlja lovi{tem. ^lan 42. (Davanje na poslugu sportskog oru`ja) (1) Sportske strelja~ke organizacije mogu davati na poslugu oru`je i municiju licima koja se obu~avaju za rukovanje vatrenim oru`jem i svojim ~lanovima za vrijeme vje`bi ga|anja ili takmi~enja u ga|anju na streli{tu i na drugom terenu odre|enom za vr{enje vje`bi ga|anja, odnosno takmi~enja u ga|anju. (2) Zabranjeno je posu|ivati vazdu{no oru`je i oru`je s tetivom maloljetnim licima, osim ~lanovima sportskih strelja~kih organizacija koji su stariji od 11 godina. (3) ^lanovi sportskih strelja~kih organizacija koji koriste sportsko oru`je organizacije ~iji su ~lanovi, za preno{enje takvog oru`ja i pripadaju}e municije moraju imati potvrdu te organizacije. ^lan 43. (^uvanje oru`ja i municije) (1) Oru`je i municija moraju se ~uvati tako da nisu dostupni fizi~kom licu koje nije ovla{teno posjedovati ga, a naro~ito djeci, zaklju~ani i odvojeni u metalnom ormaru, sefu ili sli~nom spremi{tu koje se ne mo`e otvoriti alatom uobi~ajene upotrebe. (2) Oru`je i municija moraju se ~uvati u stambenom ili drugom odgovaraju}em prostoru koji se nalaze u mjestu prebivali{ta, odnosno sjedi{ta vlasnika ili korisnika oru`ja i municije. (3) Vlasnik oru`ja i municije koji napu{ta mjesto prebivali{ta na vrijeme du`e od godinu dana, a oru`je i municiju koje prema odredbama ovog zakona posjeduje na osnovu oru`nog lista ne nosi sa sobom, du`an ga je predati na ~uvanje fizi~kom licu koje ima oru`ni list za istu vrstu oru`ja ili ovla{tenom trgovcu (prodavcu) oru`jem. (4) Vlasnik oru`ja i municije du`an je u slu~aju iz stava (3) ovog ~lana, o predaji oru`ja i municije na ~uvanje obavijestiti nadle`nu policijsku upravu u roku od osam dana od dana predaje. S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 4. januara 2018. KANTONA SARAJEVO Broj 1 – Strana 9 (5) Vlasnik oru`ja koji oru`je dr`e na osnovu oru`nog lista, odnosno odobrenja du`ni su da na poziv nadle`ne policijske uprave donesu oru`je na pregled. (6) Pravna lica i poduzetnici, sportske strelja~ke organizacije i organizacije koje gazduju lovi{tem koja dr`e oru`je i municiju na osnovu odredbi ovog zakona, du`ni su da oru`je i municiju dr`e i ~uvaju u skladu s odredbama ovog zakona i drugih zakona koji propisuju istu oblast. (7) Na~in smje{taja i ~uvanja oru`ja i municije propisuje se podzakonskim aktom iz ~lana 20. stav (5) ovog zakona. ^lan 44. (Postupanje u slu~aju gubljenja ili kra|e oru`ja i isprava o oru`ju) (1) Fizi~ka lica, odnosno pravna lica i poduzetnici koji dr`e i nose registrovano oru`je i oru`je koje je nabavljeno na osnovu odobrenja za nabavljanje oru`ja, a nije registrovano u roku iz ~lana 27. stav (1), odnosno stav (2) ovog zakona, du`ni su prijaviti gubljenje ili kra|u oru`ja i municije odmah, a najkasnije u roku od 24 sata. (2) Fizi~ka lica, pravna lica i poduzetnici du`ni su prijaviti gubljenje ili kra|u odobrenja za dr`anje oru`ja, oru`nog lista i odobrenja za nabavljanje oru`ja odmah, a najkasnije u roku od 24 sata. (3) Fizi~ka lica, pravna lica i poduzetnici du`ni su u slu`benim novinama oglasiti nestanak isprava o oru`ju, osim odobrenja za nabavljanje oru`ja i municije, a nadle`na policijska uprava donosi rje{enje kojim se isprava o oru`ju ogla{ava neva`e}om. (4) Prijave iz st. (1) i (2) ovog ~lana podnose se nadle`noj policijskoj upravi prema mjestu doga|aja ili saznanja o gubljenju ili kra|i oru`ja i municije.Uprijavi se moraju navesti okolnosti pod kojima su oru`je, municija i isprave o oru`ju izgubljeni ili ukradeni, a koje su podnosiocu prijave poznati. (5) U slu~aju gubljenja ili kra|e oru`ja, fizi~ko lice, pravno lice i poduzetnik du`ni su predati isprave o oru`ju nadle`noj policijskoj upravi odmah, a najkasnije u roku od osam dana, pri ~emu se izdaje odgovaraju}a potvrda. ^lan 45. (Pronalazak oru`ja ili municije) (1) Ko na|e oru`je, municiju i ispravu o oru`ju ili sazna za sakriveno oru`je, municiju i ispravu o oru`ju, du`an je o tome odmah obavijestiti najbli`u policijsku upravu, policijsku stanicu ili policijskog slu`benika. (2) Ukoliko se vlasnik na|enog oru`ja ne javi u roku od godine dana od dana pronalaska oru`ja, a za isto nema saznanja da je predmet ili sredstvo izvr{enja krivi~nog djela ili prekr{aja, na|eno oru`je i municiju }e uni{titi komisija iz ~lana 30. stav (6) ovog zakona. ^lan 46. (Promjena prebivali{ta, li~nog imena, naziva ili sjedi{ta) (1) Ako fizi~ko lice, odnosno pravno lice i poduzetnik kome je izdata odgovaraju}a isprava o oru`ju, promijeni prebivali{te, odnosno sjedi{te, du`an je da u roku od 30 dana od dana promjene prebivali{ta, odnosno sjedi{ta, prijavi promjenu prebivali{ta, odnosno sjedi{ta nadle`noj policijskoj upravi na ~ijem podru~ju je novo prebivali{te, odnosno sjedi{te, radi upisa u odgovaraju}u evidenciju isprava o oru`ju. (2) Kada fizi~ko lice, odnosno pravno lice i poduzetnik koje prema odredbama ovog zakona posjeduje oru`je, promijeni li~no ime, odnosno naziv, du`no je o tome obavijestiti nadle`nu policijsku upravu u roku od 30 dana od dana te promjene, radi upisa odgovaraju}ih podataka u odgovaraju}e slu`bene evidencije i u isprave o oru`ju. ^lan 47. (Dobrovoljna predaja) (1) Vlasnik oru`ja mo`e dobrovoljno, bez prava na naknadu, predati oru`je nadle`noj policijskoj upravi uz izjavu datu na zapisnik da se oru`je predaje bez prava na naknadu. (2) Za oru`je iz stava (1) ovog ~lana izdaje se potvrda o predaji oru`ja i oru`je se bri{e iz evidencije i dostavlja na uni{tenje komisiji iz ~lana 30. stav (6) ovog zakona. ^lan 48. (Dotrajalo oru`je) (1) Vlasnik oru`ja ~ije je oru`je dotrajalo i nije vi{e za upotrebu, a ne postoji mogu}nost da se oru`je popravi ili prepravi, du`an je takvo oru`je u roku od 30 dana od dana saznanja, predati nadle`noj policijskoj upravi i podnijeti zahtjev za odjavu iz evidencije o nabavljenom oru`ju. (2) Oru`je iz stava (1) ovog ~lana prima se uz izjavu stranke datu na zapisnik da se oru`je predaje bez prava na naknadu, a vlasniku oru`ja izdaje se potvrda o predaji oru`ja. (3) Sa zamijenjenim tehni~ki neispravnim dijelovima vatrenog oru`ja postupa se u skladu sa odredbama st. (1) i (2) ovog ~lana. (4) Oru`je iz stava (1) ovog ovog ~lana i dijelovi oru`ja iz stava (3) ovog ~lana }e se uni{titi u skladu s odredbama ~lana 30. st. (6) i (7) ovog zakona. ^lan 49. (Postupak u slu~aju smrti vlasnika oru`ja) (1) U slu~aju smrti vlasnika oru`ja i municije, punoljetni ~lan njegove porodice, zakonski zastupnik, staratelj, lice koje je sa njim `ivjelo u zajedni~kom doma}instvu ili lice kod kojeg se oru`je i municija u trenutku smrti nalazilo, du`no je odmah, a najkasnije u roku od 60 dana po saznanju o postojanju oru`ja i municije, obavijestiti nadle`nu policijsku upravu i predati oru`je, municiju i oru`ni list. (2) Nadle`na policijska uprava }e o predatom oru`ju, municiji i oru`nom listu iz stava (1) ovog ~lana izdati potvrdu. (3) Nasljednik oru`ja i municije du`an je u roku od {est mjeseci od dana pravosna`nosti rje{enja o naslije|ivanju preduzeti jednu od slijede}ih mjera: a) oru`je i municiju prodati ili pokloniti, b) podnijeti zahtjev za registraciju oru`ja i municije, c) dati onesposobiti oru`je te ga zadr`ati kao trofej, d) predati oru`je nadle`noj policijskoj upravi koja izdaje potvrdu o predaji oru`ja, oru`je se odjavljuje iz evidencije i dostavlja na uni{tenje komisiji iz ~lana 30. stav (6) ovog zakona. (4) Izuzetno od stava (3) ovog ~lana, oru`je imunicija maloljetnog nasljednika ~uva}e se kod nadle`ne policijske uprave dok ne navr{i 21 godina `ivota, osim u slu~ajevima iz ~lana 10. stav (10) ovog zakona. (5) Nasljednik oru`ja iz stava (4) ovog ~lana du`an je s oru`jem i municijom postupiti na na~in propisan stavom (3) ovog ~lana. (6) Nasljednik oru`ja koji oru`je proda, du`an je oru`je odjaviti kod nadle`ne policijske uprave u roku od osam dana od dana prodaje. (7) Ukoliko umrlo lice nema nasljednika, oru`je i municiju uni{ti}e komisija iz ~lana 30. stav (6) ovog zakona. ^lan 50. (Postupak s naslije|enim oru`jem i municijom) (1) Nasljedniku oru`ja koji podnese zahtjev za registraciju naslije|enog oru`ja nadle`na policijska uprava izda}e ispravu o oru`ju, ukoliko ispunjava op}e i posebne uvjete iz ~lana 10, ovog zakona. (2) Oru`je koje je nasljednik predao nadle`noj policijskoj upravi odjavi}e se po slu`benoj du`nosti. (3) Ukoliko nasljednik oru`ja u roku od {est mjeseci od dana pravosna`nosti rje{enja o naslije|ivanju ne postupi u skladu s odredbama ~lana 49. stav (3) ovog zakona ili akomu je odbijen zahtjev za registraciju oru`ja, nadle`na policijska uprava oduzet }e oru`je imuniciju i isprave o oru`ju i s njima postupiti na na~in propisan odredbama ~lana 56. ovog zakona. S L U @ B E N E N O V I N E Broj 1 – Strana 10 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 4. januara 2018. DIO ^ETVRTI - ODUZIMANJE ORU@JA, MUNICIJE I ISPRAVA O ORU@JU ^lan 51. (Oduzimanje oru`ja, municije i isprava o oru`ju) (1) Nadle`na policijska uprava }e donijeti rje{enje o oduzimanju oru`ja imunicije i isprava o oru`ju od fizi~kog lica ako nastupi neki od slu~ajeva koji bi bili u suprotnosti s uvjetima utvr|enim u ~lanu 10. stav (4) ta~. a), c), d), e), f) i g), stav (5) ta~ka a) i stav (10), ~lanu 11. st. (3) i (6) i ~lanu 29. st. (3) i (4) ovog zakona. (2) Protiv rje{enja o oduzimanju oru`ja, municije i isprava o oru`ju iz stava (1) ovog ~lana mo`e se izjaviti `alba policijskom komesaru u roku od 15 dana od dana prijema rje{enja. (3) @alba ne odla`e izvr{enje rje{enja. (4) Protiv kona~nog rje{enja iz stava (2) ovog ~lana ne mo`e se voditi upravni spor. ^lan 52. (Oduzimanje oru`ja, municije i isprava o oru`ju u slu~aju vanrednog zdravstvenog pregleda) Nadle`na policijska uprava oduze}e oru`je, municiju i isprave o oru`ju vlasniku oru`ja koji je na vanrednom zdravstvenom pregledu propisanom odredbom ~lana 14. stav (2) ovog zakona ocijenjen nesposobnim za posjedovanje oru`ja ili koji ne dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za posjedovanje oru`ja u roku iz ~lana 14. stav (3) ovog zakona. ^lan 53. (Privremeno oduzimanje oru`ja, municije i isprava o oru`ju) (1) Policijski slu`benici Uprave policije }e od lica za koje postoje osnovi sumnje da je izvr{ilo krivi~no djelo ili prekr{aj odre|en ovim zakonom, privremeno oduzeti oru`je i municiju i isprave o oru`ju za koje postoje osnovi sumnje da je s njima izvr{eno krivi~no djelo ili prekr{aj ili su pribavljeni krivi~nim djelom ili prekr{ajem ili su nastali izvr{enjem krivi~nog djela ili prekr{aja. (2) Oru`je, municija i isprave o oru`ju oduze}e se odmah i prije pokretanja upravnog, prekr{ajnog i krivi~nog postupka, ako se radi o okolnostima koje ukazuju da bi oru`je moglo biti zloupotrebljeno, a naro~ito ~e{}e i prekomjerno u`ivanje alkohola, u`ivanje narkoti~kih sredstava ili drugih omamljuju}ih sredstava, te preduzimanju hitnih mjera radi za{tite od nasilja u porodici ili zbog za{tite javnog poretka, koje se ne mogu odlagati, a ~injenice na kojima treba biti utemeljeno rje{enje utvr|ene su ili barem u~injene vjerovatnim. (3) Prilikom izvr{avanja ovla{tenja propisanih u st. (1) i (2) ovog ~lana, policijski slu`benici nadle`ne policijske uprave izdaju potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta. (4) Oduzeto oru`je i municija i isprave o oru`ju iz st. (1) i (2) ovog ~lana ~uvaju se kod nadle`ne policijske uprave ili u skladu s odlukom drugog nadle`nog organa, a s pa`njom dobrog doma}ina. (5) Ukoliko se u postupku utvrdi da vlasnik nije prekr{ajno, odnosno krivi~no odgovoran, oduzeto oru`je, municija i isprave o oru`ju }e se vratiti vlasniku, uz izdavanje potvrde o vra}anju privremeno oduzetih predmeta. ^lan 54. (Oduzimanje oru`ja, municije i isprava o oru`ju od pravnog lica i poduzetnika) (1) Nadle`na policijska uprava }e donijeti rje{enje o oduzimanju oru`ja i municije i isprava o oru`ju od pravnog lica i poduzetnika ako nastupi neki od slu~ajeva koji bi bili u suprotnosti s uvjetima utvr|enim u ~lanu 20. ovog zakona i u slu~aju kada ne postupi u skladu s odredbama ~lana 31. st. (2), (4) i (5) ovog zakona. (2) Protiv rje{enja o oduzimanju oru`ja, municije i isprava o oru`ju iz stava (1) ovog ~lana mo`e se izjaviti `alba policijskom komesaru u roku od 15 dana od dana prijema rje{enja. (3) @alba ne odla`e izvr{enje rje{enja. (4) Protiv kona~nog ije{enja iz stava (2) ovog ~lana ne mo`e se voditi upravni spor. ^lan 55. (Postupak s oru`jem, municijom i ispravama o oru`ju oduzetim u prekr{ajnom ili krivi~nom postupku) (1) S oru`jem i municijom i ispravama o oru`ju oduzetim u pravosna`no okon~anom prekr{ajnom ili krivi~nom postupku postupa se u skladu s odlukom nadle`nog suda. (2) Ukoliko nadle`ni sud donese odluku da se oru`je i municija iz stava (1) ovog ~lana uni{ti, mo`e odrediti da komisija iz ~lana 30. stav (6) ovog zakona sprovede postupak uni{tenja. ^lan 56. (Postupak s oru`jem, municijom i ispravama o oru`ju oduzetim u upravnom postupku) (1) Po pravosna`nosti rje{enja o oduzimanju oru`ja, municije i isprava o oru`ju nakon provedenog upravnog postupka, nadle`na policijska uprava pozvat }e vlasnika oru`ja da u roku od {est mjeseci od dana uru~enja rje{enja na|e kupca za oduzeto oru`je i municiju. Ako vlasnik oru`ja u navedenom roku ne na|e kupca oduzeto oru`je i municija }e se uni{titi. (2) U skladu sa odlukom Uprave policije, postupak uni{tenja oduzetog oru`ja i municije sprovodi komisija iz ~lana 30. stav (6) ovog zakona. (3) Komisija iz stava (2) ovog ~lana, o uni{tenju oduzetog oru`ja i municije sa~injava zapisnik koji se ula`e u odnosni spis Uprave policije. DIO PETI - POPRAVLJANJE I PREPRAVLJANJE ORU@JA ^lan 57. (Pravna lica i poduzetnici ovla{teni za popravljanje i prepravljanje oru`ja) (1) Popravljanjem i prepravljanjem oru`ja mogu se baviti pravna lica i poduzetnici koji su registrovani da se bave popravljanjem i prepravljanjem oru`ja, ili je popravljanje i prepravljanje oru`ja registrovano kao jedna od djelatnosti kojom se one i bave. (2) Pravna lica i poduzetnici iz stava (1) ovog ~lana du`ni su da u roku od osam dana od dana registracije obavijeste nadle`nu policijsku upravu da su registrovani za popravljanje i prepravljanje oru`ja. (3) U pravnom licu i poduzetniku iz stava (1) ovog ~lana popravljanje i prepravljanje oru`ja mo`e obavljati samo punoljetno lice koje ispunjava uvjete propisane ~lanom 10. st. (4) ta~. b), c), d), e), f) i g) i stav (5) ovog zakona. (4) Nadle`na policijska uprava }e, ukoliko lice ispunjava uvjete iz stava (3) ovog ~lana, istom izdati odgovaraju}u potvrdu. ^lan 58. (Oru`je koje mo`e biti predmet popravljanja i prepravljanja i postupanje s istim) (1) Pravna lica i poduzetnici iz ~lana 57. ovog zakona mogu primiti radi popravljanja i prepravljanja samo oru`je za koje je izdata va`e}a isprava o oru`ju. (2) Pravna lica i poduzetnici iz ~lana 57. ovog zakona }e o svakoj izvr{enoj prepravci i trajnom onesposobljavanju oru`ja, licu izdati potvrdu i u roku od 48 sati u pisanoj formi o tome obavijestiti nadle`nu policijsku upravu. (3) Nadle`na policijska uprava, po prijemu prijave o izvr{enoj prepravci, podatke unosi u isprave o oru`ju i evidencije. (4) Oru`je koje je primljeno radi popravke, prepravke ili trajnog onesposobljavanja ne smije se iznositi iz prostorija odre|enih za rad do njegove predaje vlasniku. (5) Izuzetno, od stava (4) ovog ~lana, oru`je koje je primljeno radi popravke ili prepravke, smije se iznositi iz prostorija odre|enih za rad, prije njegove predaje vlasniku, radi funkcionalne probe. S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 4. januara 2018. KANTONA SARAJEVO Broj 1 – Strana 11 ^lan 59. (Evidencija i propisi o na~inu vo|enja evidencija) (1) Pravna lica i poduzetnici koji se bave popravljanjem i prepravljanjem oru`ja du`ni su voditi Evidenciju o popravljenom i prepravljenom oru`ju i trajno onesposobljenom oru`ju. (2) Na~in vo|enja Evidencije o popravljenom i prepravljenom oru`ju i trajno onesposobljenom oru`ju i obrascima i sadr`aju obrazaca o vo|enju ove evidencije propisuje se podzakonskim aktom iz ~lana 71. stav (3) ovog zakona. DIO [ESTI - PROMET ORU@JA I MUNICIJE ^lan 60. (Pravna lica i poduzetnici ovla{teni za promet oru`jem, bitnim dijelovima oru`ja i municijom na malo) (1) Prometom oru`ja, bitnih dijelova oru`ja i municije mogu se baviti pravna lica i poduzetnici koji prije upisa u sudski registar, odnosno u registar poduzetnika, za to dobiju odobrenje nadle`ne policijske uprave (u daljnjem tekstu: ovla{teni prodava~ oru`ja). (2) Odobrenje iz stava (1) ovog ~lana nadle`na policijska uprava }e izdati ako: a) su ispunjeni prostorni i tehni~ki uvjeti za smje{taj i ~uvanje, kojima se obezbje|uje da oru`je, bitni dijelovi oru`ja i municija ne do|u u posjed neovla{tenih lica i ne ugroze bezbjednost ljudi i objekata, b) odgovorno lice u pravnom licu, odnosno poduzetnik uspunjava uvjete iz ~lana 10. stav (4) ovog zakona, a lice koje neposredno rukuje oru`jem ispunjava uvjete iz ~lana 10. st. (4) i (5) ovog zakona i c) da pravno lice i poduzetnik ima pravo vlasni{tva ili pravo kori{tenja poslovnog prostora u kojem }e se obavljati promet oru`ja, bitnih dijelova oru`ja i municije. (3) Pravna lica i poduzetnici iz stava (1) ovog ~lana obavezni su da u roku od osam dana od dana upisa u sudski registar, odnosno registar poduzetnika, obavijeste nadle`nu policijsku upravu. (4) Nadle`na policijska uprava }e, ukoliko lica ispunjavaju uvjete iz stava (2) ta~ka b) ovog ~lana, istima izdati odgovaraju}u potvrdu. (5) Protiv rje{enja nadle`ne policijske uprave mo`e se izjaviti `alba policijskom komesaru u roku od 15 dana od dana prijema rje{enja. ^lan 61. (Prodaja oru`ja, bitnih dijelova oru`ja i municije na malo) (1) Ovla{teni prodavac oru`ja mo`e prodavati oru`je: a) kategorije B fizi~kim i pravnim licima i poduzetnicima kojima je nadle`na policijska uprava za to izdala odobrenje, a u roku od pet dana od dana prodaje o tome pismeno obavijestiti policijsku upravu koja je izdala odobrenje za nabavljanje oru`ja, b) kategorije C i bitne dijelove oru`ja uz obavezu da o prodaji oru`ja i bitnih dijelova oru`ja obavijeste nadle`nu policijsku upravu u roku od osam dana od dana prodaje i c) kategorije D bez obaveze prijave nadle`noj policijskoj upravi. (2) Ovla{teni prodavac oru`ja mo`e prodavati municiju samo licima koja imaju va`e}u ispravu o oru`ju, a u roku od pet dana od dana prodaje du`an je o tome obavijestiti policijsku upravu koja je izdala va`e}u ispravu o oru`ju. (3) Prilikom prodaje oru`ja iz stava (1) ta~ke a) ovog ~lana ovla{teni prodavac oru`ja je du`an da zadr`i jedan primjerak odobrenja za nabavljanje oru`ja, a na drugi primjerak stave zabilje{ku o izvr{enoj prodaji i ovjere je {tambiljem i potpisom odgovornog lica. ^lan 62. (Nabavljanje oru`ja, bitnih dijelova oru`ja i municije u svrhu prometa) (1) Ovla{teni prodavac oru`ja, u svrhu prometa, oru`je, bitne dijelove oru`ja i municiju mo`e nabavljati samo na osnovu odobrenja nadle`ne policijske uprave. (2) Odobrenje se izdaje na zahtjev kupca za svaku ugovorenu koli~inu i va`i {est mjeseci od dana izdavanja. (3) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz st. (1) i (2) ovog ~lana podnosi se nadle`noj policijskoj upravi prema sjedi{tu podnosioca zahtjeva i sadr`i: a) naziv i adresu prodavca i kupca. b) vrstu i koli~inu oru`ja, bitnih dijelova za oru`je imunicije i c) naziv i adresu dobavlja~a. (4) Vatreno oru`je koje nije ispitano i obilje`eno ne mo`e se stavljati u promet. ^lan 63. (Utvr|ivanje uvjeta za promet oru`ja, bitnih dijelova oru`ja i municije) (1) Postojanje uvjeta iz ~lana 60. ovog zakona utvr|uje komisija iz ~lana 10. stav (8) ovog zakona. (2) Izvje{taj o utvr|enom stanju komisija dostavlja policijskom komesaru. (3) Uvjete potrebne za izdavanje odobrenja za nabavljanje oru`ja, za obavljanje djelatnosti prometa oru`ja, bitnih dijelova oru`ja i municije, posredovanje u prometu oru`ja, bitnih dijelova oru`ja i municije, na~in ~uvanja i dr`anja oru`ja, bitnih dijelova oru`ja i municije, kao i uvjete potrebne za izdavanje odobrenja za osnivanje civilnih streli{ta i na~inu utvr|ivanja uvjeta, sastav, pravo na naknadu i visinu naknade za rad komisije iz stava (1) ovog ~lana, na prijedlog policijskog komesara propisuje ministar. ^lan 64. (Posredovanje - brokering) (1) Posredovanjem (brokeringom) u prometu oru`ja, bitnih dijelova oru`ja i municije mogu se baviti pravna lica i poduzetnici koji prije upisa u sudski registar, odnosno registar poduzetnika za to dobiju odobrenje nadle`ne policijske uprave. (2) Odobrenje iz stava (1) ovog ~lana, nadle`na policijska uprava }e izdati ako: a) lice prilo`i dokaz o pravu vlasni{tva ili ugovor o zakupu poslovnog prostora i b) odgovorna lica, kao i lica zaposlena u pravnom licu ili kod poduzetnika iz stava (1) ovog ~lana ispunjavaju uvjete iz ~lana 10. stav (4) ta~. c), d), e), f) i g) ovog zakona. (3) Pored uvjeta iz stava (2) ovog ~lana, posredovanjem u prometu oru`ja mo`e se baviti pravno lice i poduzetnik koji ispunjava uvjete iz propisa o prevozu, prometu, kontroli i kretanju oru`ja i municije. (4) Pravna lica i poduzetnici iz stava (1) ovog ~lana obavezni su da u roku od osam dana od dana upisa u sudski registar, odnosno registar poduzetnika, obavijeste nadle`nu policijsku upravu. (5) Nadle`na policijska uprava }e rje{enjem odbiti zahtjev ili poni{titi rje{enje kojim je odobreno posredovanje u prometu oru`ja, bitnih dijelova oru`ja imunicije, ukoliko nisu ispunjeni uvjeti iz ovog zakona i ako bi se time ugrozila javna bezbjednost. (6) Protiv rje{enja nadle`ne policijske uprave mo`e se izjaviti `alba policijskom komesaru u roku od 15 dana od dana prijema rje{enja. DIO SEDMI - CIVILNA STRELI[TA ^lan 65. (Uvjeti za osnivanje civilnih streli{ta) (1) Civilna streli{ta za obavljanje sportske i druge djelatnosti mogu osnovati pravna lica i poduzetnici koji prije upisa u sudski registar, odnosno registar poduzetnika, za to dobiju S L U @ B E N E N O V I N E Broj 1 – Strana 12 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 4. januara 2018. odobrenje nadle`ne policijske uprave i nadle`nog organa iz oblasti prostornog planiranja i urbanizma kojom se odobrava lokacija civilnog streli{ta. (2) Odobrenje iz stava (1) ovog ~lana nadle`na policijska uprava }e izdati ako: a) su ispunjeni prostorni i tehni~ki uvjeti za smje{taj i ~uvanje, kojima se obezbje|uje da oru`je i municija ne do|u u posjed neovla{tenih lica i ne ugroze bezbjednost ljudi i objekata. b) odgovorno lice u pravnom licu, odnosno poduzetnik uspunjava uvjete iz ~lana 10. stav (4) ovog zakona, a lice koje neposredno rukuje oru`jem ispunjava uvjete iz ~lana 10. st. (4) i (5) ovog zakona i c) pravno lice i poduzetnik ima pravo vlasni{tva ili pravo kori{tenja objekta (otvorenog i/ili zatvorenog) i poslovnog prostora koji }e biti u funkciji civilnog streli{ta. (3) Dokazivanje prostornih i tehni~kih uvjeta se vr{i odgovaraju}om upotrebnom dozvolom za streli{te koju izdaje nadle`ni organ iz oblasti prostornog planiranja i urbanizma. (4) Pravna lica i poduzetnici iz stava (1) ovog ~lana obavezni su da, u roku od osam dana od dana upisa u sudski registar, odnosno registar poduzetnika, obavijeste nadle`nu policijsku upravu. (5) Odredbe ovog zakona ne primjenjuju se na lova~ka streli{ta koja se upotrebljavaju za ga|anje i isprobavanje lova~kog oru`ja svojih ~lanova prema propisima o lovstvu. (6) Protiv rje{enja nadle`ne policijske uprave mo`e se izjaviti `alba policijskom komesaru u roku od 15 dana od dana prijema rje{enja. ^lan 66. (Utvr|ivanje uvjeta za osnivanje civilnih streli{ta) (1) Postojanje uvjeta iz ~lana 65. ovog zakona utvr|uje komisija iz ~lana 10. stav (8) ovog zakona. (2) Izvje{taj o utvr|enom stanju komisija dostavlja policijskom komesaru. ^lan 67. (Upotreba oru`ja na civilnom streli{tu) Pravno lice i poduzetnik, osniva~ civilnog streli{ta, du`an je preduzeti mjere i radnje na odr`avanju reda na civilnom streli{tu i to da: a) vatreno oru`je na civilnom streli{tu mo`e koristiti fizi~ko lice kojem je izdata odgovaraju}a isprava o oru`ju, b) fizi~ko lice koje ne ispunjava uvjete iz ta~ke a) ovog ~lana, ga|anjemo`e izvoditi samo pod nadzorom ovla{tenog lica osniva~a civilnog streli{ta i isklju~ivo s oru`jem i municijom koja je vlasni{tvo osniva~a civilnog streli{ta, c) ~lanovi sportskih strelja~kih organizacija, uz predo~avanje odgovaraju}eg dokaza o ~lanstvu, mogu na civilnom streli{tu koristiti vatreno oru`je i municiju koji su vlasni{tvo sportskih strelja~kih organizacija, kao i oru`je i municiju koji su vlasni{tvo osniva~a civilnog streli{ta, d) zabrani pristup i izvo|enje ga|anja licima iz ta~. a), b) i c) ovog ~lana, ako njihovo pona{anje ukazuje da su pod dejstvom alkohola, opojnih droga ili drugih omamljuju}ih sredstava, odnosno da su u takvom stanju da nisu u mogu}nosti shvatiti zna~enje svog postupanja, odnosno vladati svojom voljom. ^lan 68. (Nabavka oru`ja i municije za potrebe civilnog streli{ta) Pravna lica i poduzetnici, osniva~i civilnih streli{ta, mogu nabavljati oru`je i municiju radi ga|anja na civilnom streli{tu na na~in propisan ovim zakonom. ^lan 69. (Primjena odredaba ovog zakona) Pravna lica i poduzetnici, osniva~i civilnih streli{ta, }e u roku od devet mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona uskladiti svoj rad s istim i propisom iz ~lana 63. stav (3) ovog zakona. DIO OSMI - EVIDENCIJE I NADZOR NAD SPROVO\ENJEM ZAKONA ^lan 70. (Evidencije) (1) Pravna lica i poduzetnici, uklju~uju}i i sportske strelja~ke organizacije i lova~ke organizacije vo|e evidencije o: a) nabavljenom oru`ju kategorije B, bitnim dijelovima oru`ja i municiji, b) nabavljenom oru`ju kategorije C, c) nabavljenom starom oru`ju, d) zamjenjenom oru`ju i e) izdatim ispravama licima kojima je oru`je povjereno, odnosno dato na poslugu. (2) Sportske strelja~ke i lova~ke organizacije obavezne su da vode evidenciju o punjenju municije. (3) Ovla{teni prodavci oru`ja obavezni su da vode slijede}e evidencije: a) o nabavljenom oru`ju, bitnim dijelovima oru`ja i evidenciju o nabavljenoj municiji, b) o prodatom oru`ju, bitnim dijelovima oru`ja i evidenciju o prodatoj municiji i c) o oru`ju i municiji primljenom na ~uvanje. (4) Pravna lica i poduzetnici obavezni su da vode evidenciju o popravljenom i prepravljenom oru`ju i trajno onesposobljenom oru`ju. (5) Sportska strelja~ka, odnosno druga organizacija ili ustanova iz ~lana 16. stav (1) ta~ka b) ovog zakona obavezna je da vodi evidenciju o osobama obu~enim za rukovanje vatrenim oru`jem. (6) Pravna lica i poduzetnici koji se bave posredovanjem u prometu oru`ja, dijelova za oru`je i municije (brokering) obavezni su da vode evidenciju o svakom pojedina~nom izvr{enom posredovanju. (7) Pravno lice koje je ovla{teno za vo|enje civilnog streli{ta obavezno je da vodi evidencije: a) o nabavljenom oru`ju i municiji. b) oru`ju i municiji ustupljenim na kori{tenje i c) utro{enoj municiji. (8) Fizi~ko lice, pravno lice i poduzetnik kojima je izdato odobrenje za sakupljanje starog oru`ja, obavezni su voditi evidenciju o sakupljenom starom oru`ju. (9) Evidencije iz st. (1) do (8) ovog ~lana ~uvaju se trajno, a u slu~aju smrti fizi~kog lica, odnosno prestanka postojanja pravnog lica i poduzetnika predaju se nadle`noj policijskoj upravi. ^lan 71. (Evidencije nadle`ne policijske uprave) (1) Nadle`na policijska uprava obavezna je, u pisanoj i elektronskoj formi, voditi evidencije o: a) podnesenim zahtjevima i izdatim odobrenjima za nabavljanje oru`ja, b) licima obu~enim za rukovanje vatrenim oru`jem, c) izdatim oru`nim listovima, d) odobrenjima za dr`anje oru`ja, e) odobrenjima za sakupljanje starog oru`ja, f) prijavi oru`ja kategorije C i izdatim potvrdama o prijavi, g) oduzetom, na|enom, predatom i nestalom oru`ju i h) prijavi nabavke municije. (2) Evidencije iz stava (1) ovog ~lana ~uvaju se trajno. (3) Sadr`aj i na~in vo|enja evidencija iz ~l. 70. i 71. ovog zakona, na prijedlog policijskog komesara propisuje ministar. ^lan 72. (Nadzor koji provode nadle`ne policijske uprave) (1) Nadle`ne policijske uprave, ako zakonom nije druga~ije propisano, putem komisije iz ~lana 10. stav (8) ovog zakona, vr{e neposredni nadzor nad: a) prodajom, dr`anjem i no{enjem oru`ja i municije, S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 4. januara 2018. KANTONA SARAJEVO Broj 1 – Strana 13 b) ~uvanjem i smje{tajem oru`ja i municije od strane pravnih lica i poduzetnika koji se bave prometom oru`ja i municije, sportskih strelja~kih organizacija, organizacija koje gazduju lovi{tem, pravnih lica i poduzetnika koji se bave popravljanjem i prepravljanjem oru`ja i trajnim onesposobljavanjem oru`ja, posrednika u prometu oru`ja, bitnih dijelova oru`ja i municije, pravnih lica i poduzetnika, osniva~a civilnih streli{ta i c) vo|enjem evidencija iz ~lana 70. ovog zakona i d) sportskim strelja~kim, odnosno drugim organizacijama ili ustanovama koja obavljaju obuku za tehni~ka znanja za pravilno rukovanje oru`jem. (2) U obavljanju nadzora iz stava (1) ovog ~lana ovla{tena lica komisije nadle`ne policijske uprave ovla{teno je: a) pregledati skladi{ta oru`ja i municije, civilna streli{ta i druge prostorije gdje se obavlja promet, posredovanje, popravljanje, prepravljanje i ~uvanje oru`ja i municije, te obavljanje obuke iz ~lana 16. stav (1) ta~ka b), b) izvr{iti pregled propisanih evidencija i ostale dokumentacije u vezi s prometom, posredovanjem, popravljanjem, prepravljanjem, ~uvanjem oru`ja i municije, vo|enjem civilnih streli{ta i obavljanjem obuke iz ~lana 16. stav (1) ta~ka b), c) privremeno zabraniti obavljanje djelatnosti prometa, posredovanja, popravljanja i prepravljanja oru`ja i municije, d) privremeno zabraniti upotrebu civilnih streli{ta i obavljanje obuke iz ~lana 16. stav (1) ta~ka b), e) narediti da se utvr|ene nepravilnosti otklone u odre|enom roku, f) zabraniti daljnje bavljenje prometom, posredovanjem, popravljanjem i prepravljanjem oru`ja imunicije, odnosno upotrebu civilnih streli{ta, obavljanje obuke, ako utvrdi da su u obavljanju tih djelatnosti u~injeni te`i propusti u preduzimanju za{titnih ili drugih sigurnosnih mjera ili druge te`e ka`njive radnje, ukoliko je prestao postojati neki od uvjeta pod kojima je odobrenje izdato ili ako se ne postupi po nalogu nadle`ne policijske uprave i narediti preduzimanje i drugih propisanih mjera. (3) Lica iz ~lana 72. stav (1) ovog ~lana du`na su omogu}iti obavljanje nadzora i dati na uvid tra`enu dokumentaciju, kao i pru`iti potrebne podatke i obavijesti. (4) Mjere iz stava (2) ovog ~lana nare|uju se rje{enjem. (5) @alba na rje{enje iz stava (3) ovog ~lana ne odla`e izvr{enje rje{enja. ^lan 73. (Komisija za nadzor) (1) U cilju zakonitog rada, provo|enja i primjene ovog zakona od strane nadle`nih policijskih uprava policijski komesar formirat }e Komisiju za nadzor. (2) Na~in formiranja i sastav komisije, nadle`nost i na~in rada, naknadu za rad u komisiji, kao i druga pitanja od zna~aja za rad komisije na prijedlog policijskog komesara, propisuje ministar. DIO DEVETI - ODREDBE O SANKCIJAMA ^lan 74. (Krivi~na djela) (1) Nov~anom kaznom ili kaznom zatvora od {est mjeseci do tri godine kaznit }e se za krivi~no djelo: a) ko bez odobrenja nabavi, dr`i ili nosi vatreno oru`je kategorije B (~l. 10. i 20. ovog zakona), b) ko proda vatreno oru`je kategorije B pravnom licu, poduzetniku ili fizi~kom licu koji nemaju odobrenje za nabavljanje te vrste oru`ja (~l. 28. stav (4) i 61. stav (1), ta~ka a) ovog zakona) i c) ko drugom da pi{tolj ili revolver na poslugu (~lan 40. stav (1) ovog zakona) ili ko da na poslugu lova~ko oru`je ili sportsko vatreno oru`je licu koje za tu vrstu oru`ja nema oru`ni list (~lan 40. stav (2) ovog zakona). (2) Za krivi~na djela iz stava (1) ovog ~lana obavezno se izri~e i za{titna injera oduzimanja oru`ja. (3) U izvr{enju za{titne mjere iz stava (2) ovog ~lana za krivi~no djelo iz stava (1) ta~. b) i c) ovog ~lana oduzima se oru`ni list, odnosno odobrenje za dr`anje oru`ja. ^lan 75. (Nov~ane kazne i za{titne mjere za prekr{aje fizi~kih lica) (1) Nov~anom kaznom od 1.000,00 do 2.000,00 KM kaznit }e se za prekr{aj: a) ko ima saznanja o promjeni zdravstvenog stanja imaoca oru`ja, koja mo`e uticati na sposobnost za dr`anje i no{enje oru`ja, a o tome ne obavijesti nadle`nu policijsku upravu ili najbli`u policijsku stanicu (~lan 14. stav (1) ovog zakona), b) ko u propisanom roku, nakon upu}ivanja na vanredni zdravstveni pregled, nadle`noj policijskoj upravi ne dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (~lan 14. stav (3) ovog zakona), c) ko u propisanom roku ne prijavi nabavku bitnih dijelova oru`ja nadle`noj policijskoj upravi ili ne preda nadle`noj policijskoj upravi zamijenjene tehni~ki ispravne dijelove vatrenog oru`ja koji se ozna~avaju fabri~kim brojem (~lan 23. stav (1) ovog zakona), d) ~lan sportske strelja~ke i lova~ke organizacije koji spravlja municiju bez odobrenja nadle`ne policijske uprave ili istu stavlja u promet (~lan 25. st. (1) i (4) ovog zakona), e) ko zamijeni oru`je za onu vrstu oru`ja za koju nema izdat oru`ni list (~lan 28. st. (1) i (2) ovog zakona), f) ko bez odobrenja nadle`ne policijske uprave sakuplja staro oru`je (~lan 33. stav (1) ovog zakona), g) ko preda ili proda staro oru`je pravnom licu, poduzetniku i fizi~kom licu koji nemaju odobrenje za sakupljanje starog oru`ja (~lan 33. stav (7) ovog zakona), h) ko osposobi staro oru`je koje je onesposobljeno za upotrebu (~lan 33. stav (9) ovog zakona), i) ko postupi protivno odredbama ~lana 36. ovog zakona, j) ko postupi protivno odredbama ~lana 37. ovog zakona, k) ko postupi protivno odredbama ~lana 38. ovog zakona, l) ko postupi protivno odredbi ~lana 39. ovog zakona, m) ko posudi vazdu{no oru`je i oru`je s tetivom maloljetnom licu (~lan 42. stav (2) ovog zakona), n) ko prenosi sportsko oru`je i pripadaju}u municiju bez potvrde sportske strelja~ke organizacije (~lan 42. stav (3) ovog zakona), j) ko postupi protivno odredbama ~lana 43. ovog zakona, p) ko postupi protivno odredbama ~lana 44. ovog zakona, r) ko ne obavijesti najbli`u policijsku upravu, policijsku stanicu ili policijskog slu`benika u slu~aju pronalaska oru`ja, municije i isprava o oru`ju ili o saznanju za sakriveno oru`je, municiju i ispravu o oru`ju (~lan 45. stav (1) ovog zakona) i s) ko postupi protivno odredbi ~lana 48. stav (1) ovog zakona. (2) Za prekr{aje iz stava (1), ta~. b), c), d), e), f). g), h), i), j), k), 1), m), o) i s) ovog ~lana, pored nov~ane kazne, izri~e se za{titna mjera oduzimanja oru`ja, municije, bitnih dijelova oru`ja i isprava o oru`ju. ^lan 76. (Nov~ane kazne i za{titne mjere za prekr{aje fizi~kih lica) (1) Nov~anom kaznom od 500.00 do 1.000,00KMkaznit }e se za prekr{aj: a) ko u propisanom roku ne vrati odobrenje za nabavljanje oru`ja (~lan 18. stav (3) ovog zakona), b) ko nosi, koristi i rukuje s oru`jem koje mu je povjereno u vrijeme kada ne vr{i slu`bu, ili iznese oru`je van objekta odnosno prostora ili pravca kretanja transporta koji obezbje|uje ili ne ~uva na bezbjednom mjestu tako da ne S L U @ B E N E N O V I N E Broj 1 – Strana 14 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 4. januara 2018. onemogu}i pristup oru`ju neovla{tenim licima (~lan 21. stav (2) ovog zakona), c) ko nabavi municiju za oru`je za koje nema izdat oru`ni list ili u propisanom roku ne prijavi nabavku municije (~lan 24. ovog zakona), d) ko u propisanom roku ne podnese pisani zahtjev nadle`noj policijskoj upravi za registraciju oru`ja i izdavanje oru`nog lista (~lan 27. stav (1) ovog zakona), e) ko u propisanom roku nadle`noj policijskoj upravi ne prijavi zamjenu vatrenog oru`ja, ne preda oru`ni list i ne podnese zahtjev za izdavanje novog oru`nog lista (~lan 28. stav (3) ovog zakona). f) ko u propisanom roku ne prijavi prenos prava svojine na vatreno oru`je (~lan 28. st. (5) i (6) ovog zakona), g) ko u propisanom roku o izvr{enoj nabavci, prodaji ili predaji starog oru`ja ne obavijesti nadle`nu policijsku upravu (~lan 33. stav (8) ovog zakona), h) ko postupi protivno odredbama ~lana 34. ovog zakona, i) ko ne vrati pravnom licu koje upravlja lovi{tem oru`je odnosno neutro{enu koli~inu municije dobijenu na poslugu u odre|enom roku ili ih upotrebljava, odnosno iznosi van odre|enog lovi{ta (~lan 41. stav (3) ovog zakona), j) ko postupi protivno odredbama ~lana 46. ovog zakona, k) ko u propisanom roku ne obavijesti i ne preda na ~uvanje nadle`noj policijskoj upravi oru`je, municiju i oru`ni list u slu~aju smrti vlasnika oru`ja i municije (~lan 49. stav (1) ovog zakona), l) nasljednik oru`ja i municije koji u propisanom roku ne postupi u skladu s ovim zakonom (~lan 49. stav (3) ovog zakona), m) nasljednik oru`ja koji u propisanom roku nakon prodaje oru`ja isto ne odjavi kod nadle`ne policijske uprave (~lan 49. stav (6) ovog zakona) i n) fizi~ko lice koje ne vodi evidenciju iz ~lana 70. stav (8) ovog zakona, o) prekr{ajno odgovorno maloljetno lice koje nabavi, dr`i i nosi oru`je kategorije D protivno odredbama ~lana 35. ovog zakona, odnosno roditelj, usvojitelj ili staratelj maloljetnika koji nabavi i dr`i i nosi oru`je kategorije D, protivno odredbama ~lana 35. ovog zakona, ako je po~injeni prekr{aj maloljetnika posljedica propu{tanja nadzora nad maloljetnikom, a bili su u mogu}nosti vr{iti takav nadzor, (2) Za prekr{aje iz stava (1), ta~. a), c), d), e), f), g), h), i), j), k), 1) i o) ovog ~lana, pored nov~ane kazne, izri~e se za{titna mjera oduzimanja oru`ja, municije, bitnih dijelova oru`ja i isprava o oru`ju. ^lan 77. (Nov~ane kazne i za{titne mjere za prekr{aje pravnih lica i poduzetnika) (1) Nov~anom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 KM kaznit }e se za prekr{aj: a) zdravstvena ustanova koja ima saznanja o promjeni zdravstvenog stanja imaoca oru`ja, koja mo`e uticati na sposobnost za dr`anje i no{enje oru`ja, a o tome ne obavijesti nadle`nu policijsku upravu ili najbli`u policijsku stanicu (~lan 14. stav (1) ovog zakona), b) pravna lica i poduzetnici koja povjere no{enje oru`ja i municije licu koje nije odre|eno da neposredno vr{i poslove za{tite i koje ne ispunjava uslove za no{enje oru`ja propisane ovim zakonom (~lan 21. stav (1)) ili koje naredi ili dozvoli da lice kome je povjereno oru`je radi vr{enja poslova za{tite nosi to oru`je suprotno odredbama ~lana 21. stav (2) ovog zakona, c) pravno lice i poduzetnik koji u propisanom roku ne prijavi nabavku bitnih dijelova oru`ja nadle`noj policijskoj upravi (~lan 23. stav (1) ovog zakona), d) pravno lice i poduzetnik koji nabavi municiju za oru`je za koje nema izdat oru`ni list ili u propisanom roku ne prijevi nabavku municije (~lan 24. ovog zakona), e) sportska strelja~ka i lova~ka organizacija koja spravlja municiju bez odobrenja nadle`ne policijske uprave ili istu stavlja u promet (~lan 25. st. (1) i (4) ovog zakona), f) pravno lice i poduzetnik koji zamijene oru`je za onu vrstu oru`ja za koju nema izdat oru`ni list (~lan 28. stav (2) ovog zakona), g) pravno lice i poduzetnik koji ne obavijeste u propisanom roku nadle`nu policijsku upravu o prestanku potrebe za daljnjim dr`anjem oru`ja i municije (~lan 31. stav (2) ovog zakona), h) pravno lice i poduzetnik koji bez odobrenja nadle`ne policijske uprave sakuplja staro oru`je (~lan 33. stav (1) ovog zakona), i) pravno lice i poduzetnik koji proda ili preda staro oru`je fizi~kom ili pravnom licu ili poduzetniku koji nemaju odobrenje za sakupljanje starog oru`ja (~lan 33. stav (7) ovog zakona), j) pravno lice i poduzetnik koji u propisanom roku o izvr{enoj nabavci, prodaji ili predaji starog oru`ja ne obavijesti nadle`nu policijsku upravu (~lan 33. stav (8) ovog zakona), k) pravno lice i poduzetnik koji osposobi staro oru`je koje je onesposobljeno za upotrebu (~lan 33. stav (9) ovog zakona), 1) pravno lice i poduzetnik koji u propisanom roku ne prijavi nadle`noj policijskoj upravi nabavljanje oru`ja kategorije C (~lan 34. stav (2) ovog zakona), m) pravno lice i poduzetnik koji postupi protivno odredbama ~lana 38. st. (8), (9), (10) i (11) ovog zakona, n) pravno lice koje upravlja lovi{tem koje postupi protivno odredbama ~lana 41. ovog zakona, o) sportska strelja~ka organizacija koja postupi protivno odredbama ~lana 42. ovog zakona, p) pravno lice i poduzetnik, sportska strelja~ka organizacija i organizacija koja gazduje lovi{tem koji postupe protivno odredbama ~lana 43. stav (6) ovog zakona, r) pravno lice i poduzetnik koji postupe protivno odredbama ~lana 44. ovog zakona, s) pravno lice i poduzetnik koji se bave popravljanjem i prepravljanjem oru`ja, koji postupe protivno odredbama ~lana 57. ovog zakona, t) pravno lice i poduzetnik koje se bave popravljanjem i prepravljanjem oru`ja, koji postupe protivno odredbama ~lana 58. ovog zakona, u) pravno i poduzetnik koji se bavi prometom oru`ja, bitnih dijelova oru`ja i municije, koji postupe protivno odredbama ~lana 60. stav (1) ovog zakona, v) ovla{teni prodavac oru`ja koji u propisanom roku ne obavijesti nadle`nu policijsku upravu o prodaji municije (~lan 61. stav (2) ovog zakona), oru`ja kategorije C i bitnih dijelova oru`ja (~lan 61. stav (1) ta~ka b) ovog zakona), z) ovla{teni prodavac oru`ja koji postupi protivno odredbi ~lana 62. ovog zakona, aa) pravno lice i poduzetnik koji se bavi posredovanjem u prometu oru`ja i municije bez odobrenja nadle`ne policijske uprave (~lan 64. stav (1) ovog zakona), bb) pravno lice i poduzetnik koji osnuju civilna streli{ta bez odobrenja nadle`ne policijske uprave i nadle`nog organa iz oblasti prostornog planiranja i urbanizma kojom se odobrava lokacija civilnog streli{ta (~lan 65. stav (1) ovog zakona), cc) pravno lice i poduzetnik, osniva~ civilnog streli{ta, koji postupi protivno odredbama ~lana 67. ovog zakona i dd) pravno lice i poduzetnik, osniva~ civilnog streli{ta, koji u propisanom roku ne uskladi svoj rad u skladu S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 4. januara 2018. KANTONA SARAJEVO Broj 1 – Strana 15 sa odredbama zakona i podzakonskog akta iz ~lana 63. stav (3) ovog zakona (~lan 69. ovog zakona) ee) sportska strelja~ka, odnosno druga organizacija ili ustanova koja postupi suprotno odredbama ~lana 16. ovog zakona. (2) Za prekr{aje iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se nov~anom kaznom od 2.000,00 do 3.000, 00 KM i odgovorno lice u pravnom licu i poduzetnik. (3) Za prekr{aj iz stava (1) ta~. b), c), d), e), f), g), h), i), k), 1), m), n), o), p), s), t), u), z), aa), bb), cc) i dd) ovog ~lana izre}i }e se i za{titna mjera oduzimanja oru`ja, municije, bitnih dijelova oru`ja i isprava o oru`ju, a za prekr{aje iz stava (1) ta~. b), e), h), k), s), t), u), z), aa), bb), cc), dd) i ee) mo`e se izre}i i za{titna mjera zabrane vr{enja djelatnosti od tri mjeseca do {est mjeseci. ^lan 78. (Nov~ane kazne i za{titne mjere za prekr{aje pravnih lica i poduzetnika) (1) Nov~anom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00KMkaznit }e se za prekr{aj: a) lova~ka organizacija (~lan 11. stav (4) ovog zakona) i sportska strelja~ka organizacija (~lan 11. stav (7) ovog zakona) koji u propisanom roku ne dostave dokaz o prestanku ~lanstva, b) pravno lice i poduzetnik koji ne izda posebnu potvrdu licu kojem povjeravaju oru`je i koji ne obavijesti nadle`nu policijsku upravu o licu kojem je povjerila oru`je (~lan 21. stav (3) ovog zakona), c) pravno lice i poduzetnik koji u propisanom roku ne vrati odobrenje za nabavljanje oru`ja (~lan 22. stav (3) ovog zakona), d) pravno lice i poduzetnik koji u propisanom roku ne podnese pisani zahtjev nadle`noj policijskoj upravi za registraciju oru`ja i izdavanje odobrenja za dr`anje oru`ja i ne vodi evidenciju o nabavljenom oru`ju (~lan 27. stav (2) ovog zakona), e) pravno lice i poduzetnik koji u propisanom roku ne prijavi zamjenu vatrenog oru`ja, odnosno ne preda odobrenje za dr`anje oru`ja i ne podnese zahtjev za izdavanje novog odobrenja za dr`anje oru`ja, (~lan 28. stav (3) ovog zakona), f) pravno lice ili poduzetnik koji u propisanom roku ne prijave prenos prava svojine na vatreno oru`je (~lan 28. st (5) i (6) ovog zakona), g) pravno lice i poduzetnik koji postupi protivno odredbama ~lana 46. ovog zakona, h) imalac oru`ja koji postupi protivno odredbi ~lana 48. stav (1) ovog zakona, i) pravno lice i poduzetnik koji u propisanom roku ne obavijesti nadle`nu policijsku upravu o upisu u sudski registar, odnosno registar poduzetnika (~lan 60. stav (3) ovog zakona), j) ovla{teni prodava~ oru`ja koji proda municiju licu koje nema va`e}u ispravu o oru`ju (~lan 61. stav (2) ovog zakona), k) ovla{teni prodava~ oru`ja koji postupi protivno odredbi ~lana 61. stav (3) ovog zakona, 1) pravno lice i poduzetnik koji u propisanom roku ne obavijesti nadle`nu policijsku upravu o upisu u sudski registar, odnosno registar poduzetnika (~lan 64. stav (3) ovog zakona), m) pravno lice i poduzetnik koji u propisanom roku ne obavijesti nadle`nu policijsku upravu o upisu u sudski registar, odnosno registar poduzetnika (~lan 65. stav (3) ovog zakona), n) pravno lice, poduzetnik, sportska strelja~ka organizacija, lova~ka organizacija, ovla{teni prodava~ oru`ja i stru~na ovla{tena organizacija koji ne vode propisane evidencije iz ~lana 70. ovog zakona. (2) Za prekr{aje iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se nov~anom kaznom od 1.000,00 do 3.000,00 KM i odgovorno lice u pravnom licu i poduzetnik. (3) Za prekr{aje iz stava (1) ta~. d), h) i j) ovog ~lana izre}i }e se i za{titna mjera oduzimanja oru`ja, municije, bitnih dijelova oru`ja i isprava o oru`ju, a za prekr{aj iz stava (1) ta~ka j)mo`e se izre}i i za{titna mjera zabrane vr{enja djelatnosti od tri mjeseca do {est mjeseci. DIO DESETI - PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE ^lan 79. (Okon~anje postupaka) Postupci koji do dana stupanja na snagu ovog zakona nisu okon~ani zavr{i}e se po odredbama zakona koji je bio na snazi u vrijeme pokretanja postupka. ^lan 80. (Dono{enje propisa) (1) Uroku od {est mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, na prijedlog policijskog komesara, ministar }e donijeti propise o: a) izgledu i sadr`aju obrazaca isprava o oru`ju, kao i zahtjeva za izdavanje isprava o oru`ju i drugih dokumenata (~lan 8. stav (2) ovog zakona), b) na~inu rada komisije koja cijeni ispunjavanje i opravdanost zahtjeva za nabavljanje oru`ja i pravo na naknadu (~lan 10. stav (9) ovog zakona), c) programu, na~inu, sastavu Komisije, tro{kovima osposobljavanja, kao i drugim pitanjima koja se odnose na osposobljavanje za pravilno rukovanje i poznavanje propisa u vezi dr`anja, ~uvanja i no{enja kratkog vatrenog oru`ja (~lan 16. stav (3) ovog zakona), d) smje{tanju i ~uvanju oru`ja i municije (~lan 20. stav (5) i ~lan 43. stav (7) ovog zakona), e) programu, na~inu rada i uni{tenja, sastavu komisije, tro{kovima, kao i drugim pitanjima koja se odnose na uni{tenje oru`ja iz ~lana 30. stava (6) ovog zakona (~lan 30. stav (8) ovog zakona), f) uvjetima potrebnim za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti prometa oru`ja, bitnih dijelova oru`ja i municije, posredovanju u prometu oru`ja, bitnih dijelova oru`ja i municije, na~inu ~uvanja i dr`anja oru`ja, bitnih dijelova oru`ja i municije, kao i o uslovima potrebnim za izdavanje odobrenja za osnivanje civilnih streli{ta i na~inu utvr|ivanja uvjeta, sastavu, pravu na naknadu i visinu naknade za rad komisije iz ~lana 63. stav (1) ovog zakona (~lan 63. stav (3) ovog zakona), g) evidencijama koje se vode u skladu s odredbama ~l. 70. i 71. ovog zakona, h) na~inu formiranja, sastavu komisije, nadle`nosti, na~inu rada, naknadi za rad u komisiji, kao i druga pitanja od zna~aja za rad komisije (~lan 73. stav (2) ovog zakona), i i) mjerama i radnjama koje poduzima Uprava policije na provo|enju amnestije za nelegalno posjedovanje oru`ja iz kategorije B. kao i u vezi legalizacije oru`ja (~lan 85. stav (3) ovog zakona). (2) U roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, ministar zdravstva }e u saradnji sa Ministarstvom, donijeti propis o bli`im uvjetima koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove koje }e obavljati zdravstvene preglede kojima se utvr|uje zdravstvena sposobnost za dr`anje i no{enje oru`ja, na~inu i postupku obavljanja redovnih i vanrednih zdravstvenih pregleda, popisu bolesti i zdravstvenih stanja koja lice ~ine nepodobnim za dr`anje i no{enje oru`ja, na~inu vo|enja evidencije i medicinske dokumentacije, razmjeni podataka o izdatim ljekarskim uvjerenjima i promjenama u pogledu zdravstvene sposobnosti imaoca oru`ja, sadr`aju uvjerenja o izvr{enom zdravstvenom pregledu, naknadi u vezi s utvr|ivanjem zdravstvene sposobnosti, te drugim pitanjima od zna~aja za utvr|ivanje zdravstvene sposobnosti (~lan 15. ovog zakona). S L U @ B E N E N O V I N E Broj 1 – Strana 16 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 4. januara 2018. ^lan 81. (Obaveza prijave oru`ja kategorije C) Lice koje posjeduje oru`je kategorije C, du`no je da takvo oru`je prijavi nadle`nooj policijskoj upravi u roku od {est mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. ^lan 82. (Va`enje isprava o oru`ju) Isprave o oru`ju izdate u skladu s odredbama propisa koji se stavlja van snage ovim zakonom ostaju na snazi. ^lan 83. (Uskla|ivanje obavljanja djelatnosti) (1) Pravno lice i poduzetnik koji obavlja djelatnost prometa oru`ja, bitnih dijelova oru`ja i municije, posredovanja u prometu oru`jam bitnih dijelova oru`ja i municije, popravljanja i prepravljanja oru`ja ili vo|enje civilnih streli{ta, du`no je svoje poslovanje uskladiti s odredbama ovog zakona u roku od devet mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. (2) Pravnom licu i poduzetniku iz stava (1) ovog ~lana, koji u roku iz stava (1) ovog ~lana ne podnese zahtjev nadle`noj policijskoj upravi u cilju uskla|ivanja poslovanja s odredbama ovog zakona, nadle`na policijska uprava }e rje{enjem zabraniti daljnje obavljanje djelatnosti. ^lan 84. (Legalizacija oru`ja) (1) Lice koje posjeduje oru`je kategorije B bez isprave o oru`ju, a koje prema ranije va`e}im propisima nije registrovano, du`no je da najkasnije do 31.12.2018. godine, podnese zahtjev za izdavanje isprave o oru`ju. (2) Prilikom podno{enja zahtjeva lice nije du`no da dokazuje porijeklo oru`ja. (3) Isprava o oru`ju se ne}e izdati licu koje ne ispunjava uvjete iz ~lana 10. st. (4) i (5) ovog zakona kao i kada se oru`je potra`uje od nadle`nih organa i u slu~aju kada je oru`je ve} registrovano. ^lan 85. (Amnestija) (1) Lice koje na dan stupanja na snagu ovog zakona posjeduje oru`je kategorije B suprotno odredbama ~lana 10. stav (1) ovog zakona, obavezno je da ga odmah preda nadle`noj policijskoj upravi. (2) Lice koje dobrovoljno preda oru`je iz stava (1) ovog ~lana ne}e odgovarati za nelegalno posjedovanje iz ~lana 74. stav (1) ta~ka a) ovog zakona. (3) Mjere i radnje koje poduzima Uprava policije na provo|enju amnestije za nelegalno posjedovanje oru`ja iz stava (1) ovog ~lana, kao i u vezi legalizacije oru`ja iz ~lana 84. ovog zakona, na prijedlog policijskog komesara, propisuje ministar. ^lan 86. (Primjena Zakona o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine) Na sva pitanja postupka koja nisu ure|ena ovim zakonom, primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99). ^lan 87. (Primjena Zakona o agencijama i unutra{njim slu`bama za za za{titu ljudi i imovine) Odredbe ovog zakona primjenjuju se na pravna lica koja obavljaju poslove fizi~ke i tehni~ke za{tite, ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama Zakona o agencijama i unutra{njim slu`bama za za{titu ljudi i imovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 78/08 i 67/13). ^lan 88. (Za{tita li~nih podataka) Svi subjekti koji na bilo koji na~in primjenjuju odredbe ovog zakona, du`ni su obradu li~nih podataka vr{iti u skladu s odredbama Zakona o za{titi li~nih podataka ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/06, 76/11 i 89/11) kao i provedbenih propisa i planova donesenih na osnovu istog. ^lan 89. (Direktive) Ovim zakonom su u najve}oj mogu}oj mjeri u pravni poredak Kantona Sarajevo prenijeti slijede}i akti Evropske unije: a) Direktiva Vije}a 91/477/EEZ od 18. juna 1991. godine o nadzoru nabavljanja i posjedovanja oru`ja (SL L 256, 03.09.1991.), b) Direktiva 2008/51/EZ Evropskog parlamenta i Vije}a od 21. maja 2008. godine o izmjeni Direktive Vije}a 91/477/EEZ od 18. juna 1991. godine o nadzoru nabavljanja i posjedovanja oru`ja (SL L 179, 08.07.2008.) i c) Uredba komisije (EU) 2015/2403 od 15. decembra 2015. godine o utvr|ivanju zajedni~kih smjernica o normama i tehnikama onesposobljavanja kako bi se osiguralo daje onesposobljeno vatreno oru`je postalo neopozivo neupotrebljivo (SL L 333/62). ^lan 90. (Ravnopravnost spolova) Gramati~ka terminologija u ovom zakonu podrazumijeva uklju~ivanje oba spola. ^lan 91. (Prestanak va`enja) (1) Po~etkom primjene ovog zakona prestaje primjena Zakona o nabavljanju, dr`anju i no{enju oru`ja i municije ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 38/07, 43/08, 11/10 i 23/10). (2) Podzakonski akti, doneseni na osnovu zakona iz stava (1) ovog ~lana, ostaju na snazi do dono{enja novih podzakonskih akata. ^lan 92. (Stupanje na snagu) Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo", a po~et }e se primjenjivati od 03. aprila 2018. godine. Broj 01-02-36586/17 20. decembra 2017. godine Sarajevo Predsjedateljica Skup{tine Kantona Sarajevo Prof. Ana Babi}, s. r. Na osnovu ~lana 12. stav 1. ta~ka f) i ~lana 18. stav 1. ta~ka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj dana 20.12.2017. godine, donijela je ZAKON O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM URE\ENJU KANTONA SARAJEVO ^lan 1. (Dopuna ~lana 2.) U Zakonu o prostornom ure|enju Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 24/17) u ~lanu 2. ta~ka rr) iza rije~i: "uvode nove instalacije ili ugra|uje nova oprema u gra|evinu," dodaju se rije~i: "osim uvo|enja novih instalacija i ugradnje nove opreme u organizaciji javnih komunalnih preduze}a,". ^lan 2. (Izmjena ~lana 152.) U ~lanu 152. stav (1) ta~ka e) rije~i: "a zadr`ava se obaveza naplate u~injenih tro{kova u postupku uklanjanja od strane vlasnika gra|evine prema op}inskom organu" zamjenjuju se S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 4. januara 2018. KANTONA SARAJEVO Broj 1 – Strana 17
Ispravka Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije Kanton Sarajevo Službene novine KS 13/18 29.03.2018 SN KS 30/19, SN KS 01/18 oružje,municija ISPRAVKA U "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo", broj 01/18 od 04.01.2018. godine u Zakonu o nabavljanju, dr`anju i no{enju oru`ja i municije u ~lanu 75. stav (1), na strani 14 pogre{no je naveden redoslijed ta~aka od ta~ke "n" do ta~ke "r", a tekst u ovim ta~kama nije izmijenjen. Ispravan redoslijed glasi: n) ko prenosi sportsko oru`je i pripadaju}u municiju bez potvrde sportske strelja~ke organizacije (~lan 42. stav (3) ovog zakona), o) ko postupi protivno odredbama ~lana 43. ovog zakona, p) ko postupi protivno odredbama ~lana 44. ovog zakona, r) ko ne obavijesti najbli`u policijsku upravu, policijsku stanicu ili policijskog slu`benika u slu~aju pronalaska oru`ja, municije i isprava o oru`ju ili o saznanju za sakriveno oru`je, municiju i ispravu o oru`ju (~lan 45. stav (1) ovog zakona) i
Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji sa djecom TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 04/18 09.03.2018 SN TK 19/22, SN TK 14/22, SN TK 10/22, SN TK 08/22, SN TK 05/22, SN TK 22/21, SN TK 12/20, SN TK 13/16, SN TK 11/15, SN TK 07/14, SN TK 05/12 socijalna zaštita GODINA 25 • TUZLA, PETAK, 9. OŽUJKA 2018. GODINE • IZDANJE NA HR VATSKOM JEZIKU • BROJ 4 238 Na temelju članka 24. stavak 1. točka c) Ustava Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskopodrinjskog kantona“, br. 7/97 i 3/99 i „Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 i 10/04), na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 28.2.2018. godine, donosi Z A K O N O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI, ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITI OBITELJI SA DJECOM Članak 1. U Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji sa djecom – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 5/12, 7/14, 11/15 i 13/16), u članku 4. u stavku 1. iza riječi „Federalnog zakona“ dodaje se zarez i riječi „Zakona o hraniteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 19/17), (u daljem tekstu: Zakon o hraniteljstvu)“. U istom članku u stavku 1. točka 3. mijenja se i glasi: „3. hraniteljstvo“. Članak 2. Iza članka 28. podnaslov „5. Uvjeti za smještaj u drugu obitelj“ mijenja se i glasi: „5. Uvjeti za ostvarivanje prava na hraniteljstvo“. Članak 3. Članak 29. mijenja se i glasi: „Članak 29. Pravo na hraniteljstvo mogu ostvariti djeca i odrasle osobe na način i pod uvjetima utvrđenim Zakonom o hraniteljstvu“. Članak 4. Članci 30., 31. i 32. brišu se. Članak 5. Članak 35. mijenja se i glasi: „Članak 35. Troškove smještaja u ustanovu socijalne zaštite snosi smještena osoba do visine smještaja. Ako smještena osoba nema prihoda, odnosno njezini prihodi nisu dovoljni za potpuno snošenje troškova smještaja iz stavka 1. ovog članka, troškove smještaja ili njihov dio snose roditelji, usvojitelji ili srodnici koji su po zakonu dužni da je izdržavaju, ako prihodi po članu njihovog domaćinstva prelaze visinu od 30% prosječne plaće, ili druga pravna ili fizička osoba koja je preuzela obvezu izdržavanja smještene osobe. Ako smještena osoba nema obveznike izdržavanja iz stavka 2. ovog članka ili njezini obveznici izdržavanja nemaju dovoljno prihoda, a smještena osoba ima imovinu, učestvuje u troškovima smještaja iz stavka 1. ovog članka sa svojom imovinom u visini i pod uvjetima koje propisuje ministar. Ako smještena osoba ima imovinu, ali ta imovima nije dovoljna za potpuno učešće u troškovima smještaja iz stavka 1. ovog članka, troškove smještaja do punog iznosa snosi Ministarstvo. Ako smještena osoba nema imovinu ili obveznike izdržavanja iz stavka 2. ovog članka ili prihodi tih osoba ne prelaze visinu od 30% prosječne plaće po članu njihovog domaćinstva, troškove smještaja u cjelosti snosi Ministarstvo. Visinu učešća osobe iz stavka 2. ovog članka u troškovima smještaja iz stavka 1. ovog članka, utvrđuje centar za socijalni rad, u iznosu koji ne može biti veći od 30% od ukupnog prihoda svih članova domaćinstva. Troškove smještaja za djecu bez roditeljskog staranja i za djecu sa smetnjama u fizičkom i psihičkom razvoju u cjelosti snosi Ministarstvo“. Članak 6. U članku 38. u stavku 1. alineji 2. riječ „obiteljskom“ zamjenjuje se riječju „hraniteljskom“. Članak 7. U članku 123. u stavku 1. riječi „smještaj u drugu obitelj“ zamjenjuju se riječju „hraniteljstvo“. Članak 8. Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Tuzlanskog kantona da utvrdi drugi prečišćeni tekst Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji sa djecom. Broj 4 - Strana 206 SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 09.03.2018. god. Članak 9. Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“, a primjenjivat će se od 23.3.2018. godine. B o s n a i H e r c e g o v i n a Predsjednik - Federacija Bosne i Hercegovine - Skupštine Tuzlanskog T U Z L A N S K I K A N T O N kantona, S k u p š t i n a Broj: 01-02-115-4/18 Senad Alić, v.r. Tuzla, 28.02.2018. godine 239 Na temelju članka 24. stavak 1. točka c) Ustava Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlansko - podrinjskog kantona”, br. 7/97 i 3/99 i “Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 i 10/04), na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 28.2.2018. godine, donosi Z A K O N O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOBRANITELJSTVU Članak 1. U Zakonu o pravobraniteljstvu (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 4/04, 5/08 i 2/14) u članku 1. u stavku 1. iza riječi “Kanton),” i iza riječi “Kantona,” dodaje se riječ “grada”. U istom članku stavak 3. mijenja se i glasi: “Pravnu zaštitu imovine i imovinskih interesa grada odnosno općine obavlja gradsko odnosno općinsko pravobraniteljstvo, koje odlukom osniva gradsko odnosno općinsko vijeće, ukoliko obavljanje ovih poslova ne povjeri Kantonalnom pravobraniteljstvu.” Članak 2. U članku 3. u stavku 1. iza riječi “Kantonalni” dodaje se zarez i riječ “gradski”, a iza riječi “vlasništvu Kantona,” dodaje se riječ “grada”. Članak 3. U članku 6. stavak 2. mijenja se i glasi: “Gradsko odnosno općinsko pravobraniteljstvo ima pečat sukladno odluci gradskog odnosno općinskog vijeća.” U istom članku u stavku 3. iza riječi “Kantona,” dodaje se riječ “grada”. Članak 4. U članku 7. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3., koji glasi: “Kantonalno pravobraniteljstvo iznimno može, u pojedinačnim slučajevima, obavljati poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Federacije Bosne i Hercegovine ako ga na to ovlasti Vlada Federacije Bosne i Hercegovine posebnom odlukom.” Članak 5. U članku 8. dodaju se novi stavci 1. i 2., koji glase: “Gradsko pravobraniteljstvo obavlja poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa grada i gradskih organa. Gradsko pravobraniteljstvo obavlja poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa pravnih osoba koje osniva grad, ako je to aktom o osnivanju predviđeno.” Dosadašnji stavci 1. i 2. postaju stavci 3. i 4. Članak 6. U članku 9. u stavku 1. iza riječi “Kanton,” dodaje se riječ “grad”, a iza riječi “Vlada Kantona,” dodaje se riječ “gradsko”. U istom članku u stavku 3. iza riječi “Kanton,” dodaje se riječ “grad”, a iza riječi “Vlada Kantona,” dodaje se riječ “gradonačelnik”. Članak 7. U članku 11. u stavku 1. iza riječi “Kantona,” dodaje se riječ “grada”. Članak 8. U članku 12. u stavku 1. u drugom i trećem redu i u stavku 2. iza riječi “Kanton,” dodaje se riječ “grad”. Članak 9. U članku 13. u stavcima 1. i 2. iza riječi “zamjenika kantonalnog pravobranitelja,” dodaju se riječi “gradskog pravobranitelja i zamjenika gradskog pravobranitelja,”. U istom članku stavak 4. mijenja se i glasi: “O izuzeću zamjenika gradskog odnosno općinskog pravobranitelja odlučuje gradski odnosno općinski pravobranitelj, a o izuzeću gradskog odnosno općinskog pravobranitelja odlučuje gradsko odnosno općinsko vijeće.” Članak 10. U članku 14. u stavku 1. iza riječi “Kantona,” dodaje se riječ “grada”. Članak 11. U članku 15. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3., koji glasi: “Za ugovore zaključene u postupku provedenom sukladno Zakonu o javnim nabavama (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovione”, broj: 39/14) ne pribavlja se mišljenje pravobraniteljstva.” Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 4., 5. i 6. Članak 12. U članku 17. u stavku 1. iza riječi “daje” dodaju se riječi “gradskim odnosno”. Članak 13. U članku 18. u stavku 1. iza riječi “Kantonalno” dodaje se zarez i riječ “gradsko”. U istom članku u stavku 2. iza riječi “Kantonalno” dodaje se zarez i riječ “gradsko”, iza riječi “kantonalnih” dodaje se zarez i riječ “gradskih”, a iza riječi “kantonalnog” dodaje se zarez i riječ “gradskog”. Članak 14. U članku 22. u stavku 1. riječi “sukladno posebnim propisima” zamjenjuju se riječima “sukladno Zakonu o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 12/03, 34/03 i 65/13)”. U istom članku stavak 3. mijenja se i glasi: “U slučaju da pozicija kantonalnog pravobranitelja ostane upražnjena, Vlada Kantona imenuje vršitelja dužnosti kantonalnog pravobranitelja iz reda zamjenika
Zakon o javno-privatnom partnerstvu TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 19/17 30.12.2017 SN TK 14/19 javno-privatno partnerstvo Z A K O N O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE Član 1. (Predmet zakona) (1) Ovim zakonom uređuje se predmet javnoprivatnog partnerstva (u daljnjem tekstu: JPP), obilježja, načela, modeli JPP-a, postupak dodjele ugovora o JPP-u, provođenje ovog zakona, pravna zaštita i kaznene odredbe te druga pitanja od značaja za JPP iz nadležnosti Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Kanton) i jedinica lokalne samouprave sa područja Kantona (u daljem tekstu: JLS). (2) Na pitanja koja nisu uređena ovim zakonom primjenjivat će se zakoni zavisno od javne usluge koja je predmet JPP-a. Član 2. (Cilj zakona) Cilj ovog zakona je da postavi jasan, nediskriminirajući i učinkovit pravni okvir za provedbu JPP projekata kojima će se kroz učešće privatnog sektora unaprjeđivati standard javnih usluga iz nadležnosti Kantona i JLS, a ujedno i pospješiti uslovi za dalji ekonomski rast i razvoj na području Kantona. Član 3. (Gramatička terminologija) Gramatička terminologija korištenja muškog i ženskog roda za pojmove u ovom zakonu, podrazumijeva oba roda. Član 4. (Definicija i predmet JPP-a) (1) Javno-privatno partnerstvo je dugoročan ugovorni odnos između javnog i privatnog partnera sa ciljem pružanja javnih usluga iz nadležnosti javnog partnera korištenjem upravljačkih, tehničkih, finansijskih i inovacijskih sposobnosti privatnog partnera, kao i razmjenom umijeća i znanja između javnog i privatnog partnera. (2) Predmet projekta JPP-a je građenje i/ili rekonstrukcija i održavanje i/ili upravljanje javne infrastrukture i/ili javnih infrastrukturnih objekata s ciljem pružanja javne usluge iz nadležnosti javnog partnera. (3) Predmet JPP-a ne može biti isključivo isporuka robe i pružanje javnih usluga, kao ni isključivo koncesija za korištenje općeg ili drugog dobra u svrhu privrednih aktivnosti. (4) Javne usluge povezane sa proizvodnjom i distribucijom pitke vode (vodosnabdijevanja) ne mogu biti predmet javno-privatnog partnerstva po modelu iz člana 8. stav (1) tačka b) ovog zakona. Član 5. (Osnovni pojmovi) Osnovni pojmovi koji se koriste u ovom zakonu imaju sljedeća značenja: a) Projekat JPP-a je niz međusobno povezanih aktivnosti, koji se pokreće, priprema, ugovara i provodi na način propisan ovim zakonom. b) Javno tijelo je organ uprave i upravna organizacija Kantona kao i JLS, javna ustanova i javno preduzeće čiji je osnivač i/ili većinski vlasnik Kanton ili JLS, nadležno za pružanje predmetne javne usluge. c) Javni partner je jedno ili više javnih tijela nadležnih za pružanje predmetne javne usluge koji sa privatnim partnerom zaključuje ugovor o JPP-u. Ako se više javnih tijela, nadležnih za pružanje predmetne usluge, pojavljuje u ulozi javnog partnera, oni sporazumno određuju zajedničkog predstavnika koji zaključuje ugovor o JPP-u. d) Ponuđač je domaće ili strano privredno društvo odnosno više domaćih i/ili stranih privrednih društava koji učestvuje u javnom konkursu za izbor privatnog partnera. Ako se u ulozi ponuđača pojavljuje više domaćih i/ili stranih privrednih društava ta privredna društva sporazumno određuju zajedničkog predstavnika, koji se prijavljuje na javni konkurs za izbor privatnog partnera. e) Privatni partner je društvo posebne namjene koje je osnovao izabrani ponuđač u skladu sa pravnim propisima u Federaciji Bosne i Hercegovine u svrhu zaključenja ugovora o JPP-u. Broj 19 - Strana 1862 SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Subota, 30.12.2017. god. f) Pravo građenja je stvarno pravo koje se stiče u skladu sa odredbama propisa kojima se uređuje vlasništvo i druga stvarna prava. g) Ugovor o JPP-u je pisani ugovor zaključen između javnog i privatnog partnera kojim se u svrhu provođenja projekta JPP-a uređuju prava i obaveze ugovornih strana. h) Konsultant je jedno ili više fizičkih ili pravnih lica koja posjeduju stručna znanja potrebna za identifikaciju, pripremu, ugovaranje i provođenje projekata JPP-a. i) Rizik raspoloživosti je preuzeti rizik držanja javne građevine u stanju funkcionalnosti u skladu sa ugovorenim standardom usluge. j) Rizik potražnje predstavlja preuzeti rizik ostvarivanja prihoda od krajnjeg korisnika usluga. Član 6. (Osnovna obilježja JPP-a) Osnovna obilježja JPP-a su sljedeća: a) privatni partner od javnog partnera preuzima obavezu i rizike građenja i/ili rekonstrukcije i održavanja i/ili upravljanja javne infrastrukture i/ili javnih infrastrukturnih objekata, preuzimajući pri tome najmanje jedan od sljedeća dva rizika: rizik raspoloživosti i rizik potražnje; b) u svrhu realizacije ugovora o JPP, javni partner može prenijeti na privatnog partnera pravo građenja i/ili privatnom partneru može dodijeliti koncesiju; c) sva pitanja vezana za zasnivanje i prijenos prava građenja, kao i koncesiju, uključujući i visinu naknade, javni i privatni partner uređuju ugovorom o javnomprivatnom partnerstvu; d) javni partner može privatnom partneru, u skladu sa svrhom projekta JPP-a, dopustiti i obavljanje komercijalnih djelatnosti sa ciljem naplate prihoda od trećih lica na tržištu, ako obavljanje komercijalnih djelatnosti nije ugovoreno, ono nije dopušteno; e) ugovori o JPP ne mogu biti osnov za promjenu vlasništva na postojećim niti budućim javnim ili općim dobrima, odnosno javna imovina ostaje u javnom vlasništvu i nakon isteka ugovora o JPP-u. Član 7. (Načela) Načela provođenja JPP-a su: a) zaštite javnog interesa, koje podrazumijeva najefektivnije korištenje javnih sredstava u vezi sa realizacijom projekta JPP-a i njegovom svrhom; b) srazmjernosti, koje podrazumijeva proporcionalan odnos traženih kapaciteta i obima ugovora; c) slobodnog tržišnog nadmetanja, koje podrazumijeva podsticanje najveće moguće participacije ponuđača; d) efikasnosti, koje obuhvata obavezu da se postupak zaključenja ugovora o JPP-u i izbora privatnog partnera sprovodi u rokovima i na način propisan ovim zakonom, sa što manje troškova vezanih za postupak; e) jednakog tretmana, koje podrazumijeva izbjegavanje diskriminacije po bilo kom osnovu; f) transparentnosti, koje podrazumijeva javnost u procesu dodjele ugovora i uspostavljanje pravnih zaštitnih mjera; g) zaštite prirodne sredine i promocije održivog razvoja, koja podrazumijevaju potrebu očuvanja prirodnih resursa i h) zakonitosti, koje podrazumijeva da sve radnje i svi akti budu usklađeni sa zakonom. Član 8. (Modeli JPP-a) Javno-privatno partnerstvo se u smislu ovog zakona provodi po jednom od sljedećih modela: a) osnovni model, po kojem se plaćanje naknade privatnom partneru u potpunosti ili većim dijelom vrši iz budžeta javnog tijela na osnovu raspoloživosti javne usluge prema ugovorenim standardima; b) posebni model, po kojem se plaćanje naknade privatnom partneru u potpunosti ili većim dijelom vrši od krajnjih korisnika, na osnovu korištenja javne usluge prema ugovorenim standardima. Član 9. (Društvo posebne namjene) (1) Društvo posebne namjene (u daljem tekstu: DPN) je privredno društvo koje osniva odabrani ponuđač u svrhu sklapanja ugovora o JPP-u i provedbe projekta JPP-a. (2) DPN obavlja isključivo djelatnost koja ima za cilj provedbu projekta JPP-a za koji je osnovan. (3) DPN se osniva u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine. Član 10. (Organ nadležan za projekte JPP-a) (1) Postupak dodjele, provođenja i nadzora nad provođenjem ugovora o JPP-u vrši javni partner. (2) Izvještaj o nadzoru nad provođenjem ugovora o JPP-u za prethodnu kalendarsku godinu, javni partner dostavlja Ministarstvu privrede Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo), najkasnije do 31. januara tekuće godine. POGLAVLJE II. DODJELA UGOVORA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU Član 11. (Postupak dodjele ugovora o JPP-u) Postupak dodjele ugovora o JPP-u sastoji se iz sljedećih faza: a) identifikacija projekta JPP-a; b) priprema prijedloga projekta JPP-a; c) izbor privatnog partnera; d) ugovaranje JPP-a. Član 12. (Identifikacija projekata JPP-a) (1) Javno tijelo zainteresovano za realizaciju projekta po modelu JPP-a izrađuje trogodišnji (po principu 1+2) i godišnji plan potencijalnih projekata JPP-a na način propisan ovim zakonom. (2) Prilikom identifikacije potencijalnih projekata JPP-a od strane javnog tijela uključit će se sva zainteresovana Subota, 30.12.2017. god. SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 19 - Strana 1863 javnost (udruženja poslodavaca, komore, organizacije civilnog društva, građani, javne ustanove i drugi pravni subjekti) kroz održavanje zajedničkih konsultacija. (3) Trogodišnji plan iz stava (1) ovog člana navodi javne usluge koje će se unaprjeđivati u planskom periodu, potrebna sredstva za provođenje plana, očekivane rezultate u smislu doprinosa implementaciji strateško-planskog dokumenta, procjenu rizika i tabelarni pregled potencijalnih projekata (naziv, kratki opis projekta, svrha i cilj projekta, procijenjena vrijednost projekta i očekivani model JPP-a). Trogodišnji plan potencijalnih JPP projekata priprema se, usvaja i objavljuje uporedno sa dokumentom okvirnog budžeta odnosno finansijskim planom javnog tijela. (4) Godišnji plan iz stava (1) ovog člana mora biti u skladu sa trogodišnjim planom potencijalnih projekata JPP-a i sadrži: a) javne usluge u datom planskom periodu; b) tabelarni pregled projekata JPP-a na kojima će se raditi u planskom periodu (naziv i kratki opis projekta, svrha i cilj projekta, procijenjena vrijednost projekta i očekivani model JPP-a); c) kratki opisi projekata JPP-a u formularu propisanom uredbom iz stava (7) ovog člana; d) planirana finansijska sredstva za realizaciju plana razvrstana po aktivnostima. (5) Godišnji plan iz stava (4) ovog člana priprema se, usvaja i objavljuje uporedno sa godišnjim budžetom odnosno finansijskim planom javnog tijela. (6) Javno tijelo dužno je planove iz stava (1) ovog člana objaviti na web stranici javnog tijela i dostaviti Ministarstvu, koje iste objavljuje na svojoj web stranici i web stranici Vlade Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Vlada Kantona). (7) Vlada Kantona na prijedlog Ministarstva donosi Uredbu o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju implementacije projekata JPP-a (u daljem tekstu: Uredba), kojom će bliže urediti kriterije za odabir potencijalnog projekta JPP-a, postupak i sadržaj obrazaca na kojima se pripremaju godišnji i srednjoročni planovi potencijalnih JPP projekata, te obrazac za kratak opis potencijalnog JPP projekta, postupak za učešće privatnog sektora u pripremi prijedloga JPP projekta, postupak i kriterije za izbor radnog tijela i konsultanata, prava i obaveze članova radnog tijela, sadržaj studije opravdanosti JPP projekta, postupak i kriterije za izbor privatnog partnera, dodatni sadržaj ugovora o JPP-u, registrovanje ugovora o JPP-u, te nadzor i izvještavanje o provođenju ugovora o JPP-u. Član 13. (Priprema prijedloga projekta JPP-a) (1) Priprema prijedloga projekta JPP-a obuhvata: a) formiranje radnog tijela; b) izrada dinamičkog plana rada; c) priprema opisa projekta; d) priprema idejnog rješenja i/ili idejnog projekta, zavisno od složenosti projekta; e) priprema studije opravdanosti. (2) Odluku o prijedlogu projekta i izboru modela JPP-a donosi javno tijelo, uz prethodnu saglasnost Vlade Kantona odnosno nadležnog organa JLS. (3) Jedno ili više javnih tijela može ovlastiti drugo javno tijelo za pripremu prijedloga projekta JPP-a, izbor modela JPP-a, provedbu postupka odabira privatnog partnera, zaključivanje ugovora o JPP-u i provedbu projekta JPP-a. (4) Javno tijelo dostavlja odluku iz stava (2) ovog člana Ministarstvu u roku od 15 dana od dana donošenja. Član 14. (Formiranje radnog tijela) (1) Javno tijelo formira radno tijelo za pripremu prijedloga projekta JPP-a i provođenje postupka dodjele ugovora JPP-a za svaki potencijalni projekat JPP-a. (2) Prethodnu saglasnost na akt o formiranju radnog tijela za projekte JPP-a iz nadležnosti Kantona daje Vlada Kantona, a za projekte iz nadležnosti JLS nadležni organ JLS. (3) U radno tijelo može se imenovati konsultant koji ne smije biti u sukobu interesa u odnosu na ponuđača. (4) Postupak i kriteriji za izbor članova radnog tijela i konsultanata, njihova prava i obaveze, regulišu se Uredbom. Član 15. (Izrada dinamičkog plana rada) Radno tijelo izrađuje dinamički plan rada za pripremu prijedloga projekta JPP-a prema obrascu čiji je sadržaj i forma propisan Uredbom. Član 16. (Priprema opisa projekta) Radno tijelo priprema opis projekta JPP-a prema obrascu čiji je sadržaj i forma propisan Uredbom. Član 17. (Priprema idejnog rješenja i idejnog projekta) Idejno rješenje i idejni projekat se pripremaju u skladu sa zakonom. Član 18. (Priprema studije opravdanosti) (1) Javno tijelo priprema studiju opravdanosti, samostalno ili uz pomoć konsultanta. (2) Studija opravdanosti za JPP projekat minimalno sadrži: a) rezime (ukupna vrijednost projekta, preporučeni model, tablica raspodjela rizika); b) uvod (kratak opis projekta sa izlaznim specifikacijama i pregled metodologije izrade studije); c) analiza: 1) analiza sposobnosti plaćanja/preuzimanja dugoročnih obaveza javnog sektora; 2) finansijsko-ekonomska analiza i utvrđivanje finansijsko-ekonomskih indikatora učinka; 3) identifikacija i analiza rizika sa tablicom predložene raspodjele rizika između javnog i privatnog partnera; 4) analiza alternativnih pristupa i izlaznih rješenja; 5) analiza vrijednosti za novac (komparator troškova javnog sektora); d) zaključak o opravdanosti investicije i prijedlog modela za implementaciju projekta; e) pregled korištene literature. f) i druge elementa u skladu sa Uredbom. Broj 19 - Strana 1864 SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Subota, 30.12.2017. god. Član 19. (Izbor privatnog partnera) (1) Javno tijelo vrši izbor privatnog partnera na osnovu javnog konkursa, o čemu donosi odluku. (2) Kriteriji i postupak izbora privatnog partnera propisuju se Uredbom. (3) Javno tijelo dostavlja odluku o izboru privatnog partnera Ministarstvu u roku od sedam dana od dana donošenja. Član 20. (Ugovaranje JPP-a) Postupak ugovaranja JPP-a sa izabranim privatnim partnerom vrši se u tri faze: a) priprema nacrta ugovora o JPP-u; b) pregovaranje o elementima iz nacrta ugovora o JPP-a; c) zaključivanje ugovora o JPP-u. Član 21. (Priprema nacrta ugovora o JPP-u) (1) Nacrt ugovora o JPP-u priprema radno tijelo na osnovu prijedloga projekta JPP-a iz člana 13. ovog zakona. (2) Nacrt ugovora o JPP-u sadrži sljedeće bitne elemente: a) svrha, predmet i postavljeni standard javne usluge; b) prava i obaveze ugovornih strana; c) identifikacija i podjela rizika između ugovornih strana; d) trajanje ugovora; e) način i uslovi finansiranja projekta; f) cijena, način plaćanja i uslovi za određivanje i usklađivanje naknada; g) regulisanje poreskih obaveza; h) uslovi podugovaranja; i) finansijske garancije za izvršenje ugovora; j) finansijske garancije za izvršenje obaveza podugovarača; k) police osiguranja; l) događaji koji se smatraju višom silom, a koji mogu prouzrokovati štetu, te način postupanja ugovornih strana u slučaju njihovog nastanka; m) sankcije i naknade za neispunjavanje obaveza ugovornih strana; n) pravo i način nadzora javnog partnera nad provođenjem ugovora o JPP-u; o) obaveza periodične eksterne revizije provedbe projekta JPP-a; p) postupak i uslovi preuzimanja građevine po isteku ugovora, ako ugovor o JPP-u obuhvata izgradnju građevina; r) zaštita okoliša; s) zaštita intelektualnog vlasništva, poslovna tajna i tajnost podataka; t) obaveza ugovaranja revizije ugovora nakon određenog vremenskog perioda; u) način rješavanja sporova proizašlih iz ugovora; v) salvatorna odredba; z) raskid ugovora i posljedice raskida ugovora; aa) stupanje ugovora na snagu; bb) prestanak ugovora; cc) da li je dozvoljeno obavljanje komercijalnih djelatnosti; dd) ostale elemente ugovora o JPP-u. (3) Na sva pitanja koja nisu regulisana u stavu (2) ovog člana primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima. Član 22. (Pregovaranje o elementima nacrta ugovora o JPP-u) (1) Javno tijelo dužno je u roku od najduže 60 dana od dana donošenja odluke o izboru privatnog partnera dostaviti nacrt ugovora o JPP-u privatnom partneru. (2) Privatni partner je dužan u roku od 45 dana od dana prijema nacrta ugovora o JPP-u pismeno se izjasniti o dostavljenom nacrtu ugovora o JPP-u. (3) Postupak pregovaranja do konačnog usaglašavanja nacrta ugovora o JPP-u ne može trajati duže od 30 dana od dana prijema izjašnjenja na nacrt ugovora od strane privatnog partnera. (4) U slučaju neuspješnog postupka pregovaranja sa privatnim partnerom, javno tijelo dostavlja nacrt ugovora o JPP-u sljedeće rangiranom ponuđaču. Član 23. (Zaključivanje ugovora o JPP-u) (1) Usaglašen tekst nacrta ugovora o JPP-u javno tijelo dostavlja na mišljenje nadležnom pravobranilaštvu. (2) Prethodnu saglasnost na tekst usaglašenog nacrta ugovora o JPP-u za projekte JPP-a iz nadležnosti Kantona daje Vlada Kantona, a za projekte JPP-a iz nadležnosti JLS daje nadležni organ JLS. (3) Nakon pribavljenih saglasnosti iz stava (2) ovog člana, javno tijelo i privatni partner zaključuju ugovor o JPP-u u pisanom obliku i na određeno vrijeme koje ne može biti kraće od pet niti duže od 40 godina, osim ako posebnim zakonom nije drugačije propisano. Član 24. (Izmjene i dopune ugovora) (1) Prije sklapanja izmjena i/ili dopuna ugovora o JPP-u, javni partner dostavlja prijedlog takvih izmjena i/ili dopuna na mišljenje odnosno saglasnost nadležnom tijelu iz člana 23. stavovi (1) i (2) ovog zakona. (2) Uz prijedlog izmjena i/ili dopuna, javni partner nadležnom tijelu iz stava (1) ovog člana dostavlja obrazloženje i potrebnu dokumentaciju u vezi s predloženim izmjenama i/ili dopunama ugovora o JPP-u, kao i prethodno mišljenje nadležnog organa za provođenje zakona. (3) Prije izdavanja saglasnosti, nadležno tijelo iz člana 23. stav (2) ovog zakona, može zatražiti i očitovanja od drugih javnih tijela. (4) Ako predložene izmjene i/ili dopune ugovora o JPP-u bitno ne mijenjaju osnovni ugovor o JPP-u, nadležno tijelo iz člana 23. stav (2) ovog zakona izdaje saglasnost javnom partneru na izmjene i/ili dopune ugovora o JPP-u u roku od 30 dana od dana zaprimanja potrebne dokumentacije iz stavova (2) i (3) ovoga člana. (5) U slučaju da predložene izmjene i/ili dopune ugovora o JPP-u bitno mijenjaju osnovni ugovor o JPP i predstavljaju namjeru ugovornih strana da ponovo određuju osnovne elemente toga ugovora, javni partner obavezan je pokrenuti novi postupak predlaganja prijedloga projekta JPP-a. Subota, 30.12.2017. god. SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 19 - Strana 1865 (6) Bitne izmjene i/ili dopune ugovora o JPP-u u smislu stavova (4) i (5) ovoga člana su izmjene i/ili dopune koje: a) uvode uslove koji bi, da su bili dio osnovnog postupka odabira privatnog partnera, omogućili podnošenje drugačijih ponuda od onih koje su podnesene u osnovnom postupku, ili bi omogućili odabir drugačije ponude od ponude odabrane u osnovnom postupku, ili b) znatno proširuju predmet ugovora o JPP-u na radove ili usluge koje nisu obuhvaćene osnovnim ugovorom, ili c) mijenjaju ekonomsku ravnotežu ugovora o JPP-u u korist privatnog partnera na način koji nije bio predviđen u uslovima osnovnog ugovora o JPP-u. (7) Izmjene i/ili dopune ugovora o JPP-u sklopljene suprotno odredbama ovog člana su ništavne. Član 25. (Registracija zaključenih ugovora o JPP-u) (1) Javni partner obavezan je registrovati zaključeni ugovor o JPP-u sa svim dodacima, kao i izmjene i dopune ugovora, te sve priloge, u roku od tri dana od dana potpisivanja na način propisan Pravilnikom iz stava (2) ovog člana kojim se uspostavlja i vodi Registra ugovora JPP-a (u daljem tekstu: Registar). (2) Ministarstvo donosi pravilnik o uspostavljanju i vođenju Registra, kojima se utvrđuje postupak upisa i vođenja Registra, sadržaj i obim javnosti dostupnih elemenata sklopljenih ugovora o JPP-u, pridržavajući se pri tom načela transparentnosti, kao i propisa o slobodi pristupa informacijama, zaštiti intelektualnog vlasništva, ličnih podataka, tajnosti podataka i poslovne tajne. POGLAVLJE III. PROVOĐENJE ZAKONA Član 26. (Nadležni organ za provođenje zakona) Nadležni organ za provođenje ovog zakona je Ministarstvo, koje vrši sljedeće poslove: a) priprema i podnosi Vladi Kantona pisani izvještaj o provođenju ovog zakona na nivou Kantona, jednom godišnje; b) uspostavlja i vodi Registar, i obezbjeđuje da Registar bude javno dostupan; c) priprema i daje stručna mišljenja o pojedinim pitanjima iz ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona; d) prati izradu planova iz člana 12. stav (1) ovog zakona; e) na godišnjem nivou priprema i objavljuje zbirni pregled potencijalnih projekata JPP-a; f) u saradnji s drugim nadležnim tijelima organizuje programe edukacije iz oblasti JPP-a za članove radnih tijela te javna tijela; g) sarađuje s naučnim i istraživačkim institucijama, socijalnim partnerima, privrednim i nevladinim organizacijama i drugim zainteresovanim stranama u svrhu unapređivanja provođenja zakona; h) promoviše i izučava primjenu najbolje prakse JPP-a, te u svom domenu sarađuje s inostranim nacionalnim tijelima i međunarodnim organizacijama i institucijama ovlaštenim za JPP; i) obavlja i druge poslove u skladu sa odredbama ovog zakona. Član 27. (Nadzor) (1) Nadzor nad provedbom ovog zakona vrši Ministarstvo. (2) Nadzor nad provedbom ugovora o JPP-u vrši javni partner. POGLAVLJE IV. PRAVNA ZAŠTITA Član 28. (Pravna zaštita u postupku izbora privatnog partnera) Na odluku o izboru privatnog partnera može se izjaviti prigovor javnom tijelu koje je donijelo odluku u roku od 15 dana od dana prijema odluke. Član 29. (Način rješavanja sporova) Za rješavanje sporova između ugovornih strana koji nastaju na osnovu ugovora o JPP-u, stvarno i mjesno je nadležan sud isključivo prema sjedištu javnog partnera, POGLAVLJE V. KAZNENE ODREDBE Član 30. (Pokretanje prekršajnog postupka) Ako Ministarstvo i/ili drugo nadležno javno tijelo utvrdi da je došlo do povrede odredbi ovog zakona od strane javnog ili privatnog partnera, podnosi nadležnom sudu zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. Član 31. (Novčane kazne) (1) Novčanom kaznom od 500,00 do 5.000,00 KM kaznit će se za prekršaj javno tijelo odnosno javni partner ako ne postupi u skladu sa članom 12. stav (6), članom 13. stavovima (2) i (4), članom 19. stav (3), članom 22. stav (1), članom 23. stav (1) i članom 25. stav (1) ovog zakona. (2) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 KM kaznit će se za prekršaj javno tijelo ako postupi suprotno članu 19. stav (1) i članu 23. stav (3) ovog zakona. (3) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 KM kaznit će se za prekršaj privatni partner ako ne dostavi ili ne dostavi u propisanom roku ili na propisani način dokument iz člana 22. stav (2) ovog zakona. (4) Novčanom kaznom od 500,00 do 3.000,00 KM kaznit će se odgovorno lice javnog tijela odnosno javnog partnera za prekršaje iz stavova (1) i (2) ovog člana. (5) Novčanom kaznom od 500,00 do 3.000,00 KM kaznit će se odgovorno lice privatnog partnera za prekršaj iz stava (3) ovog člana. POGLAVLJE VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 32. (Donošenje podzakonskih akata) (1) Vlada Kantona će, na prijedlog Ministarstva, najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, donijeti uredbu iz člana 12. stav (7) ovog zakona. Broj 19 - Strana 1866 SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Subota, 30.12.2017. god. (2) Pravilnik o uspostavljanju i vođenju Registra iz člana 25. stav (2) ovog zakona donijet će Ministarstvo u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Član 33. (Prestanak važenja ranijeg zakona) Danom stupanja na snagu ovog zakona, prestaje da važi Zakon o javno-privatnom partnerstvu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 14/12).
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima Kantona 10 Kanton 10 Službene novine Kantona 10 13/17 29.12.2017 SN Kantona 10 02/06 zakon,komunalna djelatnost,kanton 10
Zakon o dopunama Zakona o koncesijama Posavskog kantona Posavski kanton Narodne novine Županije Posavske 12/17 29.12.2017 NN Županije Posavske 09/23, NN Županije Posavske 10/21, NN Županije Posavske 06/14 koncesije Zakono dopunama Zakona o koncesijamaĈlanak 1.U Zakonu o koncesijama („Narodne novine Ţupanije Posavske“, broj 6/14) u ĉlanku 6. iza stavka(3) dodaju se stavak (4), (5) i (6) koji glase:„(4) Iznimno, nakon utvrĊenog javnog interesa, Vlada moţe donijeti Odluku o dodjeli koncesije na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu drţave na kojemu zemljišno-knjiţno stanje nije ureĊeno. U tom sluĉaju Koncesionar je duţan i ovlašten izvršiti usklaĊivanje zemljišno-knjiţnog stanja o vlastitom trošku u roku od tri (3) godine od dana uvoĊenja u posjed, a naknada za koncesiju mu se umanjuje razmjerno troškovima usklaĊenja zemljišno-knjiţnog stanja.(5) U sluĉaju da se pravomoćnom sudskom odlukom utvrdi pravo postojanje prava neke treće osobe na dijelu ili cijelom zemljištu za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji, u tom dijelu će Ugovorno tijelo raskinuti ugovor, a Koncesionar nema pravo potraţivanja naknade štete po ugovoru o koncesiji.(6) Postupak i naĉin dodjele koncesije iz stavka (4) ovog ĉlanka regulirat će se Pravilnikom koji će donijeti Vlada.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezima Kantona 10 Kanton 10 Službene novine Kantona 10 13/17 29.12.2017 SN Kantona 10 05/18, SN Kantona 10 02/10, SN Kantona 10 10/09 porez ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZIMA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE Članak 1. U Zakonu o porezima Hercegbosanske županije („Narodne novine HBŽ”, broj: 10/09, 02/10), članak 5. mijenja se i glasi: “(1) Porez na imovinu plaća se u godišnjem paušalnom iznosu i to: a) za zgradu, odnosno stan za odmor i rekreaciju 2,00 KM po m2; b) za poslovnu prostoriju, stambenu zgradu ili stan koji se izdaje u zakup 2,50 KM po m2; c) za skladište i proizvodne prostore koji se daju u zakup 1,00 KM po m2; d) za garažu koja se daje u zakup 2,50 KM po m2; e) za putnička motorna vozila: e.1) za putničko motorno vozilo preko 1900 cm3 radne zapremine motora: - do 2 godine starosti vozila u iznosu od 100,00 KM; - od 2 do 5 godina starosti vozila u iznosu od 75,00 KM; - od 5 do 10 godina starosti vozila u iznosu od 50,00 KM; e.2) za putničko motorno vozilo do 1900 cm3 radne zapremine motora: - do 2 godine starosti vozila u iznosu od 80,00 KM; - od 2 do 5 godina starosti vozila u iznosu od 20,00 KM; - od 5 do 10 godina starosti vozila u iznosu od 10,00 KM; f) za motocikle preko 50 cm3 radne zapremine NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE Str. 860 - Broj 13 29. prosinca 2017. motora: - do 2 godine starosti motocikla u iznosu od 50,00 KM; - od 2 do 10 godina starosti motocikla u iznosu od 80,00 KM; g) za plovne objekte dužine preko 5 metara u iznosu od 120,00 KM; h) po stolu u kasinu u iznosu od 4.000,00 KM;” i) po automatu za igre na sreću u iznosu od 900,00 KM;” (2) Porez na imovinu iz stavka (1) točke e), f), g) ovog članka, plaća se prilikom registracije. (3) Bez dokaza o plaćenom porezu na imovinu iz točki e), f), g) ovog članka, vozilo se ne može registrirati.” Članak 2. U Zakonu o porezima Hercegbosanske županije („Narodne novine HBŽ”, broj: 10/09, 02/10), u dijelu c) Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u ugostiteljstvu, iza članka 22. broj članka: “Članak 28.”, mijenja se u: “Članak 23.” Članak 3. U članku 23. stavak 1. mijenja se i glasi: “Obveznik poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u ugostiteljstvu je svaka pravna osoba ili samostalni gospodarstvenik, koja pruža ugostiteljske usluge.” U istom članku, iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. i glasi: “Pravne osobe ili samostalni gospodarstvenici koji pružaju ugostiteljske usluge, a registrirani su kao obveznici poreza na dodanu vrijednost, nisu obveznici poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića.” Članak 3. Članak 24. mijenja se i glasi: “Osnovicu za obračun poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića čini prodajna cijena pića, umanjena za uračunati porez na dodanu vrijednost”. Članak 4. Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Narodnim novinama Hercegbosanske županije, a primjenjivati će se od 01.01.2018. godine.”
Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti HNK Hercegovačko-neretvanski kanton Službene novine HNK 12/17 28.12.2017 ugostiteljstvo,ugostiteljska djelatnost
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama USK Unsko-sanski kanton Službeni glasnik USK 25/17 25.12.2017 SG USK 04/19, SG USK 12/17, SG USK 16/16, SG USK 22/12 šume Z A K O N o izmjenama i dopunama Zakona o šumama Ĉlan 1. U Zakonu o šumama („Sluţbeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ br. 22/12, 16/16 i 12/17) u članu 9. stav (3) riječi „najduţe četiri godine“ zamjenjuju se riječima „do donošenja šumskoprivrednih osnova“. Ĉlan 2. Član 91a. stav (1) mijenja se i glasi: „(1) Zaposlenici kantonalne uprave za šumarstvo rasporeĎeni na poslove neposredne zaštite šuma preuzimaju se i rasporeĎuju od strane korisnika šuma bez javnog poziva, a u skladu sa stručnom spremom i radnim iskustvom najkasnije do 30.06.2018.godine“. U istom članu dodaje se novi stav (2) koji glasi: „(2) U roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona rukovodilac kantonalne uprave za šumarstvo će uz saglasnost ministra uvrditi kriterije primjenom kojih će dio zaposlenika iz stava (1) ovog člana, u skladu sa potrebama kantonalne uprave za šumarstvo zadrţati u radnom odnosu u kantonalnoj upravi za šumarstvo za rad u privatnim šumama.“ (3) U stavu (2) koji postaje stav (3) riječi „u roku od šest mjeseci od stupanja Zakona na snagu“ zamjenjuju se riječima „najkasnije do 30.06.2018.godine“.
Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 40/17 10.12.2017 SN KS 26/14, SN KS 01/11 pravna pomoć ZAKON O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PRU@ANJU BESPLATNE PRAVNE POMO]I ^lan 1. (Dopuna ~lana 11.) U Zakonu o pru`anju besplatne pravne pomo}i ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo, br. 1/12 i 26/14) u ~lanu 11. stav (1) iza ta~ke h) na kraju teksta ta~ka se zamjenjuje zarezom i dodaje se nova ta~ka i), koja glasi: "i) `rtve seksualnog nasilja tokom oru`anog sukoba u Bosni i Hercegovim u za{titi ostvarivanja njihovih prava po tom osnovu". ^lan 2. (Izmjena ~lana 26.) U ~lanu 26. stav (1) rije~i: "rukovode}i dr`avni slu`benik" zamjenjuju se rije~ima: "rukovodilac, pomo}nik rukovodioca".
Zakon o inspekcijama KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 02/17 01.12.2017 inspekcije,ks,zakon KANTON SARAJEVO Skup{tina Kantona Sarajevo Na osnovu ~lana 18. ta~ka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13), Skup{tinaKantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj dana 28.12. 2016. godine, donijela je ZAKON O INSPEKCIJAMA KANTONA SARAJEVO POGLAVLJE I - OP[TE ODREDBE ^lan 1. (Predmet) Ovim zakonom ure|uje se vr{enje poslova inspekcijskog nadzora iz nadle`nosti Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kantonalna uprava) radi osiguranja kontrole nad primjenom izvr{avanja kantonalnih i drugih zakona, drugih propisa i op}ih akata, inspekcijski poslovi i njihov djelokrug, postupak inspekcijskog nadzora, prava, obaveze i ovla{tenja inspektora, preventivno djelovanje inspektora u vr{enju inspekcijskog nadzora, prava i obaveze subjekta nadzora i druga pitanja koja su zna~ajna za funkcionisanje inspekcijskog organa u Kantonu Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton.) ^lan 2. (Definicije pojmova kori{tenih u Zakonu) Pojmovi kori{teni u ovom zakonu imaju slijede}e zna~enje: a) kantonalni inspektor - dr`avni slu`benik sa posebnim ovla{tenjima; b) inspekcijski nadzor - vrsta upravnog nadzora koja se ostvaruje neposrednim uvidom u zakonitost rada, poslovanja i postupanja pravnih i fizi~kih lica koja obavljaju odre|enu djelatnost i gra|ana "fizi~kih lica" u pogledu pridr`avanja zakona i drugih propisa, te preduzimanje upravnih i drugih mjera; c) inspekcijski poslovi - poslovi za koje su ovla{teni inspektori u okviru inspekcijskog nadzora, a to su: 1) preventivni - preduzimanje mjera i radnji radi spre~avanja povrede propisa, 2) korektivni - dono{enje rje{enja o otklanjanju nedostataka, zabrani poduzimanja radnji, koje su u suprotnosti sa zakonima i drugim propisima i drugih upravnih mjera i radnji za koje je inspektor ovla{ten posebnim zakonom ili drugim propisom, 3) represivni - podno{enje zahtjeva odnosno prijava nadle`nom organu za pokretanje odgovaraju}eg postupka, ako povreda propisa predstavlja prekr{aj ili krivi~no djelo i izricanje nov~ane kazne putem izdavanja prekr{ajnog naloga, 4) inspekcijski pregled - neposredni pregled poslovnih prostorija i drugih objekata, procesa rada i za{tite na radu, proizvoda, robe i usluga, isprava i druge dokumentacije, kao i drugih radnji sukladno svrsi inspekcijskog nadzora kod pravnih i fizi~kih lica, 5) kontrolni inspekcijski nadzor - kontrola u izvr{enju i postupanju subjekta nadzora po nalo`enim upravnim i drugim mjerama u postupku otklanjanja uo~enih nepravilnosti, d) subjekt nadzora - pravno lice, pravno lice sa javnim ovla{tenjima, fizi~ko lice registrovano kod nadle`nog organa za obavljanje odre|ene djelatnosti i fizi~ko lice koje obavlja odre|enu djelatnost bez rje{enja nadle`nog organa i gra|ani, nad kojim se vr{i inspekcijski nadzor; e) ~ek lista - lista provjera sa~injena na osnovu zakona i drugih propisa koja defini{e konkretan predmet, pravni osnov, te mjere koje inspektor mo`e poduzeti u skladu sa zakonom i drugim propisima, u slu~aju da prilikom nadzora konstatuje njihovu povredu; f) slu`bena kontrola - svaki oblik kontrole koju obavlja nadle`no tijelo radi verificiranja postupanja subjekta nadzora i uskla|ivanja poslovanja u skladu sa zakonima i drugim propisima; g) pismeno - svaki akt koji izdaje inspektor u vr{enju inspekcijskog nadzora. ^lan 3. (Vr{enje inspekcijskog nadzora) Inspekcijski nadzor vr{i se: a) preduzimanjem inspekcijskih radnji na utvr|ivanju ~injeni~nog stanja radi izvr{avanja zakona i drugih propisa kod subjekta nadzora; b) preduzimanjem preventivnih mjera u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima; c) preduzimanjem korektivnih mjera radi spre~avanja i otklanjanja nezakonitosti u izvr{avanju zakona i drugih propisa (u daljem tekstu: upravne mjere); d) preduzimanjem drugih mjera i radnji odre|enih ovim zakonom i drugim propisom. Godina XXII – Broj 2 ^etvrtak, 12. januara 2017. godine S AR AJ E VO ISSN 1512-7052 ^lan 4. (Uloga i zna~aj inspekcijskog nadzora) (1) Inspekcijskim nadzorom osigurava se zakonitost i za{tita javnog i privatnog interesa u skladu sa zakonom. (2) Inspekcijski nadzor organizovan prema ovom zakonu je djelatnost od op{teg interesa za Kanton. ^lan 5. (Organizovanje inspekcijskog nadzora) (1) Inspekcijski nadzor, prema ovom zakonu vr{e kantonalne inspekcije organizovane uKantonalnoj upravi, kao i inspekcije koje su na drugi na~in organizovane u skladu sa posebnim zakonima, radi obavljanja inspekcijskog nadzora. (2) Poslovi inspekcijskog nadzora iz nadle`nosti Kantona mogu se u skladu sa ustavnim odre|enjima kantonalnim zakonom povjeriti op}ini i gradu. (3) Stru~ni nadzor nad radom op}inskih i gradskih inspekcija nad provo|enjem kantonalnih propisa vr{i Kantonalna uprava. ^lan 6. (Lica koja vr{e inspekcijski nadzor) Inspekcijski nadzor vr{e inspektori. ^lan 7. (Na~ela vr{enja inspekcijskog nadzora) (1) U postupku vr{enja inspekcijskog nadzora, inspektor se pridr`ava na~ela zakonitosti, javnosti, efikasnosti, profesionalne nepristrasnosti, nediskriminacije i politi~ke neovisnosti. (2) U postupku inspekcijskog nadzora inspektor se pridr`ava na~ela pravi~nosti, tako da mjera nalo`ena od strane inspektora bude srazmjerna te`ini u~injene povrede. (3) Inspektor pru`a stru~nu pomo} subjektu nadzora u primjeni propisa iz oblasti vr{enja inspekcijskog nadzora, kao i drugim mjerama preventivnog djelovanja. ^lan 8. (Nalaganje upravne mjere) Kod nalaganja upravne mjere subjektu nadzora, ako je dopu{teno propisom na koji se odnosi inspekcijski nadzor, inspektor }e nalo`iti upravnu mjeru koja je bla`a, ako se tom mjerom posti`e svrha radi koje se mjera nala`e. ^lan 9. (Obavje{tavanje o po~injenom krivi~nom djelu) Inspektor je du`an obavijestiti nadle`no tu`ila{tvo o saznanjima o eventualno po~injenom krivi~nom djelu do kojih je do{ao u toku inspekcijskog nadzora. ^lan 10. (Propisivanje inspekcijskog nadzora) Inspekcijski nadzor i nalaganje upravnih i drugih mjera i radnji propisuje se zakonom. POGLAVLJE II - DJELOKRUG RADA KANTONALNE UPRAVE I NADLE@NOST INSPEKCIJA ^lan 11. (Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantonalna uprava je samostalna kantonalna uprava. ^lan 12. (Poslovi Kantonalne uprave) Kantonalna uprava obavlja slijede}e poslove: a) inspekcijske poslove iz nadle`nosti kantonalnih inspekcija koje su organizovane u njenom sastavu; b) zaprima prijave, pritu`be i pisane zahtjeve od pravnih i fizi~kih lica, te ih dalje proslje|uje nadle`noj inspekciji na postupanje; c) prati stanje u upravnim oblastima za koje je nadle`na i poduzima upravne i druge mjere u vr{enju inspekcijskog nadzora; d) prati stanje u oblasti inspekcijskog nadzora i podnosi izvje{taj o radu Vladi Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada Kantona) kao i posebne izvje{taje kada se za to uka`e potreba; e) donosi programe i planove vr{enja inspekcijskog nadzora; f) vodi evidenciju o svim subjektima nadzora; g) vodi evidenciju o izvr{enim inspekcijskim nadzorima i o radu svakog kantonalnog inspektora; h) vodi evidenciju o slu`benim iskaznicama kantonalnih inspektora; i) donosi program stru~ne obuke inspektora i drugih dr`avnih slu`benika i namje{tenika Kantonalne uprave; j) u~estvuje u stru~noj pripremi kantonalnih propisa nad kojim inspekcijski nadzor vr{i kantonalna inspekcija, po potrebi; k) ostvaruje saradnju sa nadle`nim organima u Bosni i Hercegovini, Federaciji Bosne i Hercegovine i Kantonu; l) obavlja inspekcijski nadzor po ovla{tenju direktora uprave za inspekcijske poslove; m) obavlja i druge upravne i stru~ne poslove odre|ene zakonima i drugim propisima. ^lan 13. (Djelokrug rada) Djelokrug rada kantonalnih inspekcija utvr|en je propisima Bosne i Hercegovine, federalnim i kantonalnim propisima u dijelu u kojima je regulisana nadle`nost kantonalnih inspekcija za odre|enu upravnu oblast. ^lan 14. (Planiranje i izvje{taji o inspekcijskom nadzoru) (1) Kantonalna uprava donosi godi{nji program rada i mjese~ne planove rada o obavljanju inspekcijskog nadzora. (2) Program i plan vr{enja inspekcijskog nadzora sadr`i vrstu inspekcijskog nadzora po upravnim oblastima. (3) Planovi o vr{enju inspekcijskog nadzora su slu`bena tajna. (4) Pri izradi godi{njih programa i planova za narednu godinu tra`i se mi{ljenje ministarstva iz odgovaraju}ih upravnih oblasti i kompetentnih nadle`nih organa i tijela na nivou Kantona Sarajevo. Tra`ena mi{ljenja se trebaju dostaviti najkasnije do 30. 09. teku}e godine. Ako ministarstva i kompetentni nadle`ni organi i tijela ne dostave mi{ljenje do spomenutog roka, smatrat }e se da nemaju primjedbi, ni prijedloga. (5) O stanju u oblastima iz svoje nadle`nosti Kantonalna uprava podnosi izvje{tajeVladi Kantona najmanje jednom godi{nje. (6) Kod izrade programa i planova posebno se mora voditi ra~una, gdje god je to mogu}e, da se inspekcijski nadzor vr{i putem mje{ovitih inspekcijskih timova ovisno od oblasti inspekcijskog nadzora i subjekta nadzora. (7) DirektorKantonalne uprave u odre|enim slu~ajevima donosi poseban program inspekcijskog nadzora za odre|ene vanredne situacije. (8) Prema posebnom programu iz stava (7) ovog ~lana, inspekcijski nadzor u odre|enoj oblasti ili ciljanoj grupi subjekata nadzora bit }e javan i promovirat }e se putem medija, ili na drugi prikladan na~in sa ciljem da djeluje edukativno kod subjekata nadzora kao i na pripremu tog subjekta za inspekcijsku kontrolu. (9) Glavni kantonalni inspektor podnosi mjese~ni izvje{taj direktoru Kantonalne uprave, a direktor resornom kantonalnom ministarstvu iz odgovaraju}e upravne oblasti. (10) Inspektor je du`an dostaviti mjese~ni i godi{nji izvje{taj o svom radu glavnom inspektoru koji slu`i za izradu mjese~nog i godi{njeg izvje{taja. (11) Sadr`aj izvje{taja o radu inspektora propisuje direktor Kantonalne uprave. S L U @ B E N E N O V I N E Broj 2 – Strana 2 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 12. januara 2017. ^lan 15. (Normativi za vr{enje inspekcijskog nadzora) Direktor Kantonalne uprave utvr|uje normative (broj inspekcijskih nadzora u odre|enom vremenskom periodu) vr{enja inspekcijskog nadzora iz nadle`nosti kantonalnih inspekcija u sastavu Kantonalne uprave dono{enjem Pravilnika o utvr|ivanju normativa u saradnji sa glavnim inspektorima. ^lan 16. (Evidencije o inspekcijskom nadzoru) (1) Kantonalna uprava vodi evidenciju o inspekcijskom nadzoru za sve inspekcije u svom sastavu. (2) O svim izvr{enim inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama inspektor je du`an voditi evidenciju. (3) Direktor Kantonalne uprave donijet }e Pravilnik o elektronskom vo|enju sadr`aju obrasca - knjige evidencije o inspekcijskom nadzoru, kojim }e se regulisati prezentiranje podataka o inspekcijskom nadzoru, izre~enim kaznama i upravnim mjerama kod subjekta nadzora. Odjeljak A. Nadle`nost kantonalne inspekcije ^lan 17. (Nadle`nost kantonalne inspekcije) Kantonalna inspekcija vr{i inspekcijski nadzor nad primjenom propisa u okviru nadle`nosti utvr|enih propisima Bosne i Hercegovine, federalnim propisima i propisima kantona kojima je utvr|ena nadle`nost kantonalnih inspekcija za vr{enje inspekcijskog nadzora kao i drugim propisima. ^lan 18. (Vr{enje inspekcijskog nadzora po ovla{tenju direktora Kantonalne uprave) Kada je potrebno hitno izvr{iti inspekcijski nadzor radi za{tite javnog interesa, direktor Kantonalne uprave rje{enjem mo`e ovlastiti inspektora iz jedne upravne oblasti da izvr{i inspekcijski nadzor iz druge upravne oblasti dok traje potreba za istim. POGLAVLJE III - PRAVA, OBAVEZE I OVLA[TENJA INSPEKTORA ^lan 19. (Inspektori) Inspektori su dr`avni slu`benici sa posebnim ovla{tenjima. ^lan 20. (Iskaznica i zna~ka inspektora) (1) Inspektor ima iskaznicu i zna~ku kojom dokazuje svoje slu`beno svojstvo, identitet i ovla{tenja predvi|ena zakonom. (2) Glavnim inspektorima i inspektorima, iskaznicu i zna~ku izdaje direktor Kantonalne uprave. (3) Pri vr{enju inspekcijskog nadzora inspektor je du`an nositi iskaznicu i zna~ku. (4) Oblik i sadr`aj iskaznice i zna~ke propisuje direktor Kantonalne uprave posebnim pravilnikom. ^lan 21. (Prava i obaveze inspektora) U vr{enju inspekcijskog nadzora inspektor ima prava, obaveze i ovla{tenja propisana ovim zakonom, drugim propisima i op}im aktima. ^lan 22. (Ovla{tenja inspektora) (1) Inspektor je ovla{ten da: a) utvrdi identitet subjekta nadzora i drugih lica od zna~aja za inspekcijski nadzor; b) pregleda, fotografi{e i snima osobe, poslovne i druge prostorije, objekte i opremu, postrojenja, ure|aje, instalacije, proces rada i proizvodnje; c) pregleda na~in obavljanja djelatnosti-proces rada, sigurnosti robe i kvalitet proizvoda i pru`enih usluga; d) utvr|uje da li subjekt nadzora ispunjava uslove propisane za obavljanje registrovane djelatnosti; e) vr{i uvid u poslovne knjige i drugu slu`benu dokumentaciju koja je od zna~aja za vr{enje inspekcijskog nadzora; f) saslu{ava stranke, svjedoke i druga lica ~ija izjava je od zna~aja za utvr|ivanje ~injenica u vr{enju inspekcijskog nadzora; g) preduzima radnje uzorkovanja, pregleda i ispitivanja proizvoda i drugih roba i materijala u cilju provjere usagla{enosti sa propisima; h) nalo`i da mu subjekt nadzora dostavi u roku tra`ene podatke i dokumentaciju, odnosno da se odazove pozivu da do|e li~no u slu`bene prostorije inspekcijskog organa radi davanja podataka u vezi sa inspekcijskim nadzorom; i) preduzima upravne i druge mjere u skladu sa ovim i drugim zakonima; j) preduzima preventivne aktivnosti u vr{enju inspekcijskog nadzora; k) zabrani pristup mjestu na kojem se vr{i inspekcijski nadzor; l) izda prekr{ajni nalog i podnese zahtjev za pokretanje prekr{ajnog postupka; m) naredi prinudno otvaranje objekta radi vr{enja nadzora; n) uzima u postupak zahtjeve i prijave gra|ana, preduze}a i drugih organizacija i o svom postupanju obavje{tava podnosioca zahtjeva, odnosno prijave; o) obavlja i druge slu`bene radnje u svrhu inspekcijskog nadzora. (2) Pored ovla{tenja iz stava (1) ovog ~lana, inspektor ima prava i obaveze u skladu posebnim propisima da: a) izvr{i inspekcijski nadzor u stambenoj prostoriji, uz prethodno pribavljenu naredbu nadle`nog suda, ako sazna da se odre|ena stambena prostorija koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti; b) kontroli{e saobra}ajna vozila u skladu sa posebnim zakonima koja u~estvuju u cestovnom prometu osim vozila vojske, policije, vatrogasnih i kola hitne pomo}i; c) zabrani obavljanje radnji koje mogu izazvati opasnost po `ivot, zdravlje, okolinu i nanijeti materijalnu {tetu; ^lan 23. (Stru~no obrazovanje inspektora) Inspektor je obavezan da se neprestano stru~no obrazuje i usavr{ava za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora u trajanju od najmanje 40 sati godi{nje iz propisa koji se odnose na oblast inspekcijskog, upravnog i prekr{ajnog postupka u skladu sa programom stru~ne obuke inspektora koji donosi direktor Kantonalne uprave. ^lan 24. (Ograni~enje inspektora u obavljanju drugih poslova) (1) Inspektor ne mo`e obavljati privredne, trgova~ke ili druge djelatnosti i poslove za sebe ili drugog poslodavca iz oblasti i na podru~ju na kojem vr{i inspekcijski nadzor, niti u~estvovati u radu stru~nih komisija i tijela organa uprave koji daju dozvole, mi{ljenja ili druge akte za izdavanje dozvola za obavljanje djelatnosti koje podlije`u tom inspekcijskom nadzoru, niti izra|ivati projekte, elaborate, studije i analize po narud`bi poslovnog subjekta uz naknadu. (2) Zabrana iz stava (1) ovog ~lana ne odnosi se na nau~ni i istra`iva~ki rad, poslove edukacije i obrazovanja. (3) Za obavljanje poslova iz stava (2) ovog ~lana saglasnost daje direktor Kantonalne uprave. ^lan 25. (^uvanje slu`bene i druge tajne) (1) Inspektor je du`an ~uvati slu`benu i svaku drugu tajnu sa kojom se upozna u vr{enju inspekcijskog nadzora. S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 12. januara 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 2 – Strana 3 (2) Inspektor je du`an ~uvati tajnost prijave i druge informacije koje se ti~u inspekcijskog nadzora {to uklju~uje i dokumentaciju, dokaze i podatke utvr|ene ili nastale u inspekcijskom nadzoru. (3) Du`nost ~uvanja tajne u smislu st. (1) i (2) ovog ~lana traje i nakon prestanka obavljanja du`nosti inspektora. POGLAVLJE IV - PREVENTIVNO DJELOVANJE INSPEKTORA ^lan 26. (Preventivno djelovanje inspektora) U vr{enju inspekcijskog nadzora, inspektor poduzima preventivne mjere i radnje radi sprje~avanja povrede zakona i drugih propisa, spre~avanja nastajanja {tetnih posljedica i otklanjanja uzroka koji bi doveli do {tetnih posljedica u cilju za{tite javnog i privatnog interesa. ^lan 27. (Preventivne mjere) U preduzimanju preventivnih mjera inspektor je du`an naro~ito da: a) upoznaje subjekte nadzora o obavezama iz zakona i drugih propisa i sankcijama u slu~ajevima njihovog nepridr`avanja; b) ukazuje na {tetne posljedice koje mogu nastati zbog nepridr`avanja zakona i drugih propisa; c) predla`e mjere za otklanjanje uzroka kojimogu dovesti do {tetnih posljedica i o tome donosi rje{enje; d) upoznaje subjekte nadzora o pravima i obvezama koja imaju u postupku inspekcijskog nadzora; e) izvje{tava nadle`ne organe o uo~enim nedostatcima koji nisu posebno propisani i sankcionisani zakonima i drugim propisima; f) ukazuju nadle`nim organima na te{ko}e u primjeni zakona i drugih propisa u postupku ostvarivanja prava i obaveza subjekata nadzora kod tih organa, sa ciljem da se taj postupak, {to je mogu}e vi{e, olak{a i pojednostavi za subjekta nadzora; g) daje informacije i savjete subjektima nadzora o djelotvornijem na~inu izvr{enja zakona i drugih propisa; h) upoznaje subjekte nadzora sa olak{icama utvr|enim zakonom i drugim propisima; i) gradi povjerenje sa subjektima nadzora, koji mu se obra}aju zbog povrede zakona i drugih propisa; j) ostvaruje saradnju sa udru`enjima gra|ana, odgovaraju- }im slu`bama i drugim pravnim i fizi~kim licima koja im mogu dati bli`e podatke o subjektima nadzora. POGLAVLJE V - POSTUPAK INSPEKCIJSKOG NADZORA Odjeljak A. Postupak inspekcijskog nadzora ^lan 28. (Pokretanje postupka inspekcijskog nadzora) Postupak inspekcijskog nadzora pokre}e i vodi inspektor po slu`benoj du`nosti. ^lan 29. (Vr{enje inspekcijskog nadzora) Inspekcija je samostalna u svom radu i poslove inspekcijskog nadzora vr{i prema programu svog godi{njeg rada, a odre|ene inspekcijske preglede mo`e da izvr{i i na pismeni zahtjev: a) Vlade Kantona, b) kantonalnog resornog ministra, c) direktora Kantonalne uprave. ^lan 30. (Zahtjev pravnih i fizi~kih lica za vr{enje inspekcijskog nadzora) (1) Pravna i fizi~ka lica mogu podnijeti pisani zahtjev nadle`noj inspekciji ili Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove da izvr{i inspekcijski nadzor. (2) Kantonalna uprava za inspekcijske poslove du`na je, po prijemu pisanog zahtjeva, u roku od 48 sati isti proslijediti nadle`noj inspekciji. (3) Nadle`na inspekcija je du`na da u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva za vr{enje inspekcijskog nadzora obavi inspekcijski nadzor, a o utvr|enom ~injeni~nom stanju i eventualno poduzetim mjerama u roku od osam dana od dana okon~anja inspekcijskog nadzora pisanim putem obavjestiti podnosioca zahtjeva. (4) U slu~aju da inspekcija primi pisani zahtjev koji se odnosi na oblast za koju nije nadle`na, isti je du`na u roku od 48 sati od trenutka njegovog prijema proslijediti nadle`noj inspekciji. (5) Inspektor, koji u~estvuje u inspekcijskom nadzoru iz stava (1) ovog ~lana du`an je da ~uva identitet pravnih i fizi~kih lica iz stava (1) ovog ~lana kao slu`benu tajnu iz ~lana 25. ovog Zakona. (6) Izuzetno od stava (5) ovog ~lana, inspektor nije du`an ~uvati kao slu`benu tajnu identitet pravnih i fizi~kih lica koji sudjeluju u nadzoru kao zainteresirana strana radi za{tite svojih prava i pravnih interesa, ako to po prirodi stvari nije mogu}e ili je tako propisano zakonom. (7) Odredbe ovog ~lana ne odnose se na anonimne zahtjeve i predstavke, izuzev ukoliko takva predstavka sadr`i dokaze koji upu}uju na grubu povredu zakona, u kom slu~aju glavni inspektor i inspektor cijene osnovanost predstavke i preduzimaju zakonom utvr|ene aktivnosti u cilju utvr|ivanja stvarnog stanja. ^lan 31. (Ponovljeni zahtjev za vr{enje inspekcijskog nadzora) Ako se predstavka odnosi na pitanje koje je povodom ranije predstavke istog podnosioca ve} bilo predmet razmatranja, ponovna predstavka u istoj stvari uzet }e se u postupak samo ako su u njoj iznesene nove ~injenice ili ako prilikom razmatranja ranije predstavke nisu uzete u obzir sve okolnosti od zna~aja za njihovu pravilnu ocjenu. ^lan 32. (Nalog za vr{enje inspekcijskog nadzora) (1) Inspekcijski nadzor inspektor vr{i na osnovu naloga za inspekcijski nadzor. (2) Nalog inspektoru izdaje glavni inspektor. (3) Nalog se izdaje u pismenom obliku i sadr`i: a) naziv inspekcijskog organa, broj naloga i datum izdavanja; b) ime i prezime glavnog inspektora koji izdaje nalog i naziv inspektorata; c) naziv subjekta i objekta nad kojim se vr{i nadzor; d) predmet inspekcijskog nadzora; e) lista provjera - ~ek lista; f) ime i prezime inspektora koji }e izvr{iti inspekcijski nadzor; g) naziv slu`benog vozila i registracijske oznake; h) datum po~etka vr{enja inspekcijskog nadzora; i) potpis lica koji je izdao nalog i otisak pe~ata; j) pouku subjektu nadzora da ometanje inspektora u radu predstavlja prekr{aj. (4) Ako se prema okolnostima na koje je potrebno izvr{iti inspekcijski nadzor ne mo`e jasno odrediti subjekt nadzora ili se uka`e potreba za vr{enje inspekcijskog nadzora prema vlastitoj procjeni inspektora, inspektor mo`e izdati nalog za inspekcijski nadzor i isti potpisati na terenu uz obavezu da pomenuti nalog inspektor predo~i glavnom inspektoru u roku od 24 sata, koji }e ga svojim potpisom verifikovati kao akt u predmetu. (5) Ako kod istog subjekta nadzora inspekcijski nadzor istovremeno vr{i vi{e inspektora iz razli~itih upravnih oblasti, svakom inspektoru izdaje se pojedina~no nalog za inspekcijski nadzor za oblast koju nadzire. (6) Ako postoji potreba za poduzimanjem hitnih mjera zbog za{tite javnog interesa, glavni inspektor mo`e inspektoru S L U @ B E N E N O V I N E Broj 2 – Strana 4 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 12. januara 2017. izdati usmeni nalog za vr{enje inspekcijskog nadzora, uz obavezu da u roku od 24 sata od izdavanja usmenog naloga inspektoru izda pismeni nalog. ^lan 33. (Predo~avanje naloga za vr{enje inspekcijskog nadzora) (1) Nalog za inspekcijski nadzor po pravilu ne dostavlja se niti predaje subjektu nadzora nego mu se isti na njegov zahtjev samo predo~ava prilikom inspekcijskog nadzora. (2) Protiv naloga za inspekcijski nadzor ne mo`e se izjaviti `alba. ^lan 34. (Lista provjera - obim i slo`enost inspekcijskog nadzora) (1) Na osnovu lista provjera - ~ek lista utvr|uje se obim i slo`enost inspekcijskog nadzora. (2) Slo`enost inspekcijskog nadzora utvrdit }e se procjenom rizika postupanja subjekta nadzora. (3) Direktor Kantonalne uprave donosi Pravilnik o kriterijima za utvr|ivanje obima i slo`enosti inspekcijskog nadzora. ^lan 35. (Predstavljanje inspektora subjektu nadzora) Prije po~etka vr{enja inspekcijskog nadzora inspektor }e se predstaviti subjektu nadzora uz predo~enu slu`benu iskaznicu i zna~ku. ^lan 36. (Mjesto vr{enja inspekcijskog nadzora) (1) Inspekcijski nadzor obavlja se po pravilu na mjestu gdje treba utvrditi ~injenice o izvr{avanju propisa na koje se odnosi inspekcijski nadzor. (2) Mjesto vr{enja inspekcijskog nadzora se po pravilu utvr|uje nalogom za vr{enje inspekcijskog nadzora. (3) Ako se inspekcijski nadzor vr{i u poslovnim prostorijama subjekta nad kojim se vr{i nadzor, odgovorno lice ili bilo koje drugo lice zaposleno kod subjekta nadzora ili lice koje je u momentu inspekcijskog nadzora zate~eno da obavlja poslove u vezi sa redovnom djelatno{}u subjekta nadzora, du`no je inspektoru osigurati odgovaraju}e uslove za rad. (4) Kada se inspekcijski nadzor vr{i u prostorijama subjekta nadzora koje su ugro`ene eksplozivnom atmosferom (podzemne i nadzemne prostorije) ili u kojima postoji neka druga mogu}nost ugro`avanja `ivota i zdravlja ljudi, odgovorno lice du`no je inspektoru i licima koje prisustvuju inspekcijskom pregledu osigurati odgovaraju}a za{titna sredstva. (5) U slu~aju nemogu}nosti utvr|ivanja ta~nog ~injeni~nog stanja kod provo|enja inspekcijskog nazora zbog nemogu}nosti uvida u tra`enu dokumentaciju koja je predmet inspekcijskog nadzora ili zbog odbijanja pru`anja na uvid tra`ene dokumentacije od strane lica prisutnog inspekcijskom nadzoru, inspektor }e pismenim putem, pozvati subjekta nadzora ili drugo lice da u odre|eno vrijeme i odre|enog datuma pristupi u prostorije sjedi{ta inspekcijskog organa i donese tra`enu dokumentaciju. ^lan 37. (Vrijeme vr{enja inspekcijskog nadzora) (1) Inspektor mo`e vr{iti inspekcijski nadzor kod subjekta nadzora bez prethodne najave u bilo koje doba dana i no}i u toku njegovog radnog vremena, na mjestu koje je podlo`no inspekcijskom nadzoru, a izuzetno i izvan radnog vremena, ukoliko postoji opravdana potreba za vr{enje inspekcijskog nadzora, kako je to navedeno u nalogu za inspekcijski nadzor. (2) Ako se inspekcijski nadzor vr{i u poslovnim prostorijama subjekta nadzora, a nemo`e se zavr{iti u toku njegovog radnog vremena, inspektor mo`e izvr{iti privremeno pe~a}enje poslovnog prostora ili dijela poslovnog prostora ili samo opreme u tom prostoru u kojem se nalaze stvari ili dokumentacija na koje se odnose radnje inspekcijskog nadzora, a radi dovr{enja zapo~etog inspekcijskog nadzora koji se ima nastaviti narednog dana. (3) O privremenom pe~a}enju poslovnog prostora ili opreme iz stava (2) ovog ~lana donosi se zaklju~ak protiv kojeg se ne mo`e izjaviti `alba. (4) Zaklju~ak iz stava (3) ovog ~lana prilo`it }e se uz zapisnik o izvr{enom inspekcijskom nadzoru. ^lan 38. (Vrijeme trajanja inspekcijskog nadzora) (1) Vr{enje redovnog inspekcijskog nadzora kod istog subjekta nadzora nije ograni~eno brojem dana na godi{njem nivou. (2) Izuzetno, redovni inspekcijski nadzor tr`i{ne inspekcije i inspekcije rada kod istog subjekta nadzoramo`e trajati najdu`e 12 radnih dana godi{nje. (3) Ako se radi o subjektu nadzora koji ima jednu ili vi{e organizacijskih jedinica, inspekcijski nadzor iz stava (2) ovog ~lana mo`e trajati du`e, ali ne du`e od dvostrukog vremena predvi|enog u stavu (2) ovog ~lana. (4) Ako inspekcijski nadzor traje manje od ~etiri sata, ra~una se kao pola dana, a ako inspekcijski nadzor traje vi{e od ~etiri sata, ra~una se kao jedan dan. ^lan 39. (Du`nost omogu}avanja rada inspektoru) (1) Subjekt nadzora, kao i svako drugo lice zate~eno u prostorijama subjekta nadzora za vrijeme vr{enja inspekcijskog nadzora ne smije sprje~avati i ote`avati inspektoru vr{enje inspekcijskog nadzora. (2) Inspektor }e u pisanoj formi ili zapisnikom zatra`iti od subjekta nadzora da mu u roku koji mu nalo`i, dostavi sva potrebna obavje{tenja, podatke i dokumentaciju od zna~aja za vr{enje inspekcijskog nadzora. ^lan 40. (Utvr|ivanje podataka o subjektu nad kojim se vr{i nadzor) U inspekcijskom nadzoru inspektor utvr|uje: a) identifikaciju subjekta nadzora i to: 1) identitet za fizi~ko lice, 2) oblik organizovanja za pravno lice, 3) podatke o odgovornom licu za zastupanje pravnog lica prema aktu o osnivanju i upisu u sudski registar; b) posjedovanje propisane dokumentacije za obavljanje djelatnosti: 1) rje{enje o upisu u sudski ili drugi registar; 2) rje{enje za obavljanje djelatnosti ako je to posebnim propisom utvr|eno (odobrenje, licenca za rad i sl.); 3) pravni osnov kori{tenja poslovnog prostora; 4) odobrenje za priklju~ak na komunalne, elektro, gasne i druge instalacije, ako je to posebnim propisom utvr|eno; 5) dopu{tenost rada sa sredstvima i resursima sa kojima se obavlja djelatnost u skladu sa zakonom (va`enje koncesije, tehni~ki nadzor, registracija, atest i sl.); 6) i drugu propisanu dokumentaciju koju mora posjedovati u skladu sa zakonom i drugim propisima. ^lan 41. (Inspekcijski zapisnik) (1) O izvr{enom inspekcijskom nadzoru inspektor je obavezan sa~initi zapisnik i u njemu navesti ~injeni~no stanje utvr|eno inspekcijskim nadzorom. (2) Zapisnik sa~injava inspektor koji je obavio inspekcijski nadzor. Ako je inspekcijski nadzor obavilo istovremeno vi{e inspektora iz razli~itih upravnih oblasti, u tom slu~aju svaki inspektor sa~injava poseban zapisnik. (3) Zapisnik sadr`i osim elemenata propisanih u Zakonu o upravnom postupku i navode koje je neophodno navesti u obavljanju inspekcijskog nadzora. S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 12. januara 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 2 – Strana 5 (4) Obrazac inspekcijskog zapisnika propisat }e direktor Kantonalne uprave. (5) O manje va`nim radnjama u postupku i izjavama subjekta nadzora, kao i u slu~aju nemogu}nosti izvr{enja inspekcijskog nadzora, inspektor sa~injava slu`benu zabilje{ku. (6) Ako je inspekcijski nadzor obavilo istovremeno vi{e inspektora iz iste oblasti, u tom slu~aju sa~injavaju jedan zapisnik. ^lan 42. (Mjesto sa~injavanja inspekcijskog zapisnika) (1) Zapisnik se sa~injava na licu mjesta i tokom vr{enja inspekcijskog nadzora, osim u slu~ajevima iz ~lana 49. ovog zakona. (2) U slo`enijem inspekcijskom nadzoru kao i po pozivu inspektora zbog objektivnih razloga zapisnik semo`e sa~initi i zavr{iti u slu`benim prostorijama Kantonalne uprave u roku od tri dana od dana zavr{enog inspekcijskog nadzora. (3) Jedan primjerak zapisnika predaje se licu koje je zate~eno i prisustvovalo inspekcijskom nadzoru kod subjekta nadzora odmah nakon sa~injavanja. (4) Lice koje je prisustvovalo inspekcijskom nadzoru, du`no je zapisnik potpisati i primiti, {to inspektor zapisni~ki konstatuje. (5) Ukoliko lice prisutno inspekcijskom nadzoru odbije potpisati zapisnik, isto je du`no primjerak zapisnika primiti i uru~iti odgovornom licu. ^lan 43. (Primjedbe na zapisnik o inspekcijskom nadzoru) (1) Subjekt nadzora, odnosno odgovorno ili drugo ovla{teno lice ima pravo staviti primjedbe na zapisnik o obavljenom inspekcijskom nadzoru. (2) Primjedbe se stavljaju istovremeno sa sa~injavanjem zapisnika, osim u slu~ajevima iz ~l. 54. stav (3) i 42. stav (2) ovog zakona, u roku od pet dana od dana prijema zapisnika. (3) Primjedbe na zapisnik, odnosno izjava da nema primjedaba, unosi se u zapisnik. (4) Ako se primjedbe na zapisnik prila`u uz zapisnik, one se trebaju potpisati od strane odgovornog lica, odnosno lica koje je u~estvovalo u inspekcijskom nadzoru. (5) Ako ovla{teno lice ne stavi primjedbe na zapisnik u roku iz stava (2) ovog ~lana ili da pismenu izjavu da nema primjedbi, smatra se da nema primjedbi na zapisnik. ^lan 44. (Dokazna snaga zapisnika o inspekcijskom nadzoru) Zapisnik o inspekcijskom nadzoru se sastavlja prema pravilima upravnog postupka i ima snagu javne isprave. ^lan 45. (Obaveza ~itanja zapisnika i razmatranje primjedaba na zapisnik o inspekcijskom nadzoru) (1) Inspektor je du`an pro~itati sadr`aj zapisnika subjektu nadzora. (2) Inspektor }e razmotriti primjedbe na zapisnik o obavljenom inspekcijskom nadzoru i prema potrebi, upotpuniti inspekcijske radnje na koje se primjedbe odnose. (3) O primjedbama na zapisnik posebno se ne odlu~uje, ve} se cijene i obrazla`u u postupku dono{enja upravnog akta. ^lan 46. (Samostalnost inspektora kod prikupljanja dokaza i utvr|ivanja ~injeni~nog stanja) (1) Kod vr{enja inspekcijskog nadzora inspektor samostalno odre|uje koje }e dokaze koristiti za utvr|ivanje ~injeni~nog stanja. (2) Inspektor }e upoznati subjekta nadzora sa dokazima koji nisu pribavljeni kod njega i omogu}iti mu da se o njima izjasni. ^lan 47. (Neometanje redovnog procesa rada) Inspektor je du`an obaviti inspekcijski nadzor na na~in da {to manje ometa redovan proces rada, odnosno obavljanje djelatnosti kod subjekta nadzora. ^lan 48. (Pomo} policije u obavljanju inspekcijskog nadzora) (1) Ako se u vr{enju inspekcijskog nadzora onemogu}i inspektoru obavljanje nadzora pru`anjem fizi~kog otpora ili ako se takav otpor osnovano o~ekuje, inspektor mo`e zatra`iti pomo} nadle`ne policije. (2) Nadle`na policija obavezna je pru`iti potrebnu za{titu i omogu}iti da se obavi inspekcijski nadzor i na blagovremeni usmeni zahtjev inspektora, glavnog inspektora i direktora Kantonalne uprave, iako o istom nije bila prethodno obavje{tena, sa obavezom naknadne dostave zahtjeva u pisanom obliku. ^lan 49. (Postupak inspektora u slu~aju nemogu}nosti vr{enja inspekcijskog nadzora) Ako inspektor ne mo`e obaviti inspekcijski nadzor iz razloga {to se radi o subjektu nadzora koji je u pokretu ili subjektu nadzora koji nema sjedi{te ili je sjedi{te subjekta nadzora nepoznato inspektor }e pismenim putem pozvati subjekta nadzora da u odre|eno vrijeme i odre|eni datum pristupi u prostorije sjedi{ta inspekcijskog organa i donese tra`enu dokumentaciju. ^lan 50. (Privremeno oduzimanje poslovne i druge dokumentacije) (1) Inspektor mo`e u inspekcijskom nadzoru privremeno oduzeti poslovnu i drugu dokumentaciju radi provjere autenti~nosti i ta~nosti navoda u njoj kao i onu koja mo`e u prekr{ajnom postupku poslu`iti kao dokaz kojim je u~injen prekr{aj. (2) Zaklju~kom }e se odrediti u kojem }e se roku vratiti dokumentacija, osim ako se ona prila`e kao dokaz u prekr{ajnom ili krivi~nom postupku. (3) O privremenom oduzimanju dokumentacije inspektor izdaje potvrdu u kojoj }e se navesti {ta je oduzeto sa potpunom identifikacijom (naziv dokumenta, izdavalac, broj, datum i dr.). ^lan 51. (Privremeno oduzimanje predmeta prekr{aja) (1) Inspektor mo`e u inspekcijskom nadzoru privremeno oduzeti predmete ili robu sa kojima je u~injen prekr{aj (predmet prekr{aja) ili su nastali u izvr{enju ili poku{aju izvr{enja prekr{aja. (2) O privremenom oduzimanju predmeta ili robe izdaje se potvrda u kojoj }e se navesti {ta je oduzeto sa potpunom identifikacijom (naziv predmeta, vrsta, koli~ina, jedinica mjere, deklarirana ili procjenjena vrijednost, datum, vrijeme i mjesto oduzimanja, lice od kojeg su predmet ili roba oduzeti i vlasnik predmeta ili robe). ^lan 52. (Postupak sa privremeno oduzetim predmetima ili robom) (1) Privremeno oduzeti predmeti i roba predaju se na ~uvanje Direkciji za robne rezerve Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Direkcija) do okon~anja postupka pred nadle`nim sudom. (2) Prilikom predaje privremeno oduzete robe Direkciji inspektor je du`an izvr{iti pregled deklaracije i rokova upotrebe.Robu sa proteklim rokom }e zapisni~ki popisati i predlo`iti Komisiji za rashodovanje koju formira direktor Direkcije da istu uni{ti na zakonom propisan na~in. (3) Ako su oduzeti predmeti ili roba podlo`ni brzom kvarenju ili roba ~ije ~uvanje iziskuje nesrazmjerno visoke tro{kove kao i roba ~iji je rok upotrebe kra}i od 30 dana, prodavat }e ih S L U @ B E N E N O V I N E Broj 2 – Strana 6 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 12. januara 2017. Direkcija ili }e istu ustupiti humanitarnim organizacijama, socijalnim ustanovama o ~emu odlu~uje Direkcija. (4) Sredstva ostvarena prodajom upla}uju se na depozitni ra~un bud`eta Kantona Sarajevo. ^lan 53. (Radnje inspekcijskog nadzora kod drugih lica koje nisu subjekt nadzora) (1) Inspektor ima pravo vr{iti inspekcijske radnje i kod drugih lica koja nisu subjekt nadzora, ako se kod njih obavlja djelatnost, nalaze stvari, predmeti, isprave i sl. koje su od zna~aja za inspekcijski nadzor kod subjekta nadzora. (2) Ako lice iz stava (1) ovog ~lana ne dopusti inspektoru da vr{i potrebne inspekcijske radnje, on mo`e prema tom licu preduzeti iste mjere kao i prema subjektu nadzora. Odjeljak B. Prava i obaveze subjekta nadzora ^lan 54. (U~estvovanje subjekta nadzora u inspekcijskom nadzoru) (1) Subjekt nadzora du`an je u~estvovati u inspekcijskom nadzoru. (2) Subjekt nadzora du`an je omogu}iti inspektoru vr{enje inspekcijskog nadzora po nalogu za inspekcijski nadzor ili na tra`enje inspektora. (3) Inspekcijski nadzor }e se izvr{iti u prisustvu odgovornog lica ili bilo kog zate~enog lica koje je radno anga`ovano kod subjekta nadzora. (4) Subjekt inspekcijskog nadzora du`an je nadle`nom inspektoru dati na uvid poslovne knjige i drugu slu`benu dokumentaciju, a`urne i ta~ne podatke, materijale i obavijesti koje su mu potrebne za pravilno utvr|ivanje svih ~injenica i okolnosti u vr{enju inspekcijskog nadzora odmah na licu mjesta ili naknadno u roku koji mu odredi inspektor. (5) Subjekt inspekcijskog nadzora du`an je odazvati se pozivu inspektora i donijeti u roku koji mu je nalo`en u slu`bene prostorije inspekcijskog organa tra`ene podatke i dokumentaciju, kao i do}i li~no radi davanja potrebnih poja{njenja u vezi sa obavljenim inspekcijskim nadzorom. (6) Izuzetno, u slu~ajevima i pod uslovima odre|enim ovim zakonom ili drugim propisom, inspektor mo`e izvr{iti inspekcijski nadzor i bez u~estvovanja subjekta nadzora. ^lan 55. (Davanje na uvid podataka i dokumentacije) (1) Ako se u toku vr{enja inspekcijskog nadzora ocijeni da su za pravilno utvr|ivanje ~injenica potrebni podaci i dokumentacija i drugih lica zaposlenih kod subjekta nadzora ili su ta lica u poslovnom odnosu sa subjektom nadzora, na zahtjev inspektora subjekt nadzora je du`an dati na uvid te podatke i dokumentaciju. (2) Inspektor zahtjeve iz stava (1) ovog ~lana nala`e usmeno, a prema okolnostima to mo`e nalo`iti i zaklju~kom u pismenoj formi. (3) Protiv zaklju~ka iz stava (2) ovog ~lana, mo`e se izjaviti `alba. ^lan 56. (Obavje{tavanje u slu~aju nastanka opasnosti) Subjekt nadzora obavezno obavje{tava nadle`nog inspektora i nadle`nu policijsku upravu o slu~ajevima nastanka opasnosti po `ivot i zdravlje gra|ana i materijalnih dobara na na~in kako je to propisano zakonom ili drugim propisom. ^lan 57. (Izja{njavanje o ~injenicama i dokazima) Kada inspektor utvr|uje ~injeni~no stanje u postupku inspekcijskog nadzora, subjekt nadzora ima pravo da se izjasni o svim ~injenicama i dokazima koji su izneseni u postupku inspekcijskog nadzora. ^lan 58. (Pru`anje stru~ne pomo}i) Subjekt nadzora ima pravo na pru`anje stru~ne pomo}i od strane inspektora koji vr{i inspekcijski nadzor, a koji se odnosi na upu}ivanje na propise iz oblasti vr{enja inspekcijskog nadzora i preventivno djelovanje. ^lan 59. (Pozivanje odgovornog i drugog lica) (1) Kad okolnosti nala`u, inspektor }e pismeno pozvati odgovorno lice subjekta nadzora i svako drugo lice da pristupi u prostorije organa nadle`nog za vr{enje inspekcijskih poslova ili na mjesto obavljanja inspekcijske radnje, da u odre|eno vrijeme, odre|enog dana pristupi radi davanja izjave ili potrebnih podataka, ili da donese zatra`enu dokumentaciju relevantnu za pravilno utvr|ivanje ~injeni~nog stanja od zna~aja za konkretan inspekcijski nadzor. (2) Lica iz stava (1) ovog ~lana mogu se pozvati u radne dane u okviru radnog vremena, a izuzetno i u sve dane i izvan tog vremena, iz razloga hitnosti. (3) Poziv se upu}uje u pismenom obliku, a izuzetno i usmeno ili drugim sredstvima komuniciranja. ^lan 60. (Du`nost odazivanja pozivu) (1) Pozvano lice du`no je odazvati se pozivu inspektora. (2) Ako se pozvano lice ne odazove pozivu, a izostanak ne opravda u roku od 24 sata od dana prijema poziva, inspektor mo`e u skladu sa zakonom i drugim propisom odrediti da se isto prisilno dovede. (3) Tro{kovi prisilnog dovo|enja padaju na teret lica koje se privodi. (4) O tro{kovima prisilnog dovo|enja donosi se zaklju~ak na koji se mo`e izjaviti posebna `alba. ^lan 61. (Davanje uzoraka proizvoda inspektoru) Subjekt nadzora du`an je uzorke proizvoda dati inspektoru radi ispitivanja kod stru~ne institucije ovla{tene za ispitivanje kvaliteta i zdravstvene ispravnosti proizvoda, ukoliko je u inspekcijskom nadzoru potrebno utvrditi odgovaraju li proizvodi propisanim standardima. ^lan 62. (Obavje{tavanje o rezultatima ispitivanja) (1) O rezultatu obavljenog ispitivanja uzorka inspektor u pismenom obliku izvje{tava subjekta nadzora u roku od tri dana po dobijanju rezultata. (2) Subjekt nadzora ima pravo tra`iti da se ispitivanje uzorka ponovi na isti na~in i istom metodom kod druge ovla{tene institucije ukoliko nije zadovoljan nalazom i mi{ljenjem ovla{tene institucije koja je izvr{ila prvo ispitivanje. (3) Kod uzimanja uzoraka u postupku vr{enja inspekcijskog nadzora, a radi utvr|ivanja da li odgovaraju propisanom ili deklarisanom sistemu i propisanom obliku, subjekt nadzora ima pravo uvida u zapisnik o uzimanju uzoraka. ^lan 63. (Uzimanje uzoraka proizvoda) (1) Ako je u inspekcijskom nadzoru potrebno utvrditi odgovaraju li proizvodi u proizvodnji ili u prometu propisanoj zdravstvenoj ispravnosti i deklarisanom sistemu, odnosno propisanom i deklarisanom kvalitetu, inspektor }e uzeti uzorke tih proizvoda u propisanoj koli~ini i broju uzoraka i dati ih na ispitivanje ovla{tenoj instituciji. (2) Za ispitivanje zdravstvene ispravnosti ili kvaliteta inspektor mo`e uzeti od istog proizvoda najvi{e tri uzorka u koli~ini koja je potrebna za ispitivanje. (3) Inspektor je du`an sa~initi zapisnik o uzimanju uzoraka. (4) Inspektor }e u pismenom obliku izvjestiti subjekta nadzora o rezultatu obavljenog ispitivanja uzoraka, najkasnije u roku od tri dana od dana prijema nalaza od ovla{tene institucije koja je ispitivanje obavila, odnosno u skladu sa posebnim propisima. S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 12. januara 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 2 – Strana 7 ^lan 64. (Ponavljanje ispitivanja kvaliteta proizvoda) (1) Ako je subjekt nadzora nezadovoljan nalazom ispitivanja proizvoda, ima pravo tra`iti od inspektora da se ispitivanje ponovi, na uzorku uzetom za potrebe superanalize kod prvog uzorkovanja, istom metodom kod druge ovla{tene institucije za ispitivanje kvaliteta proizvoda. (2) Zahtjev za ponavljanje ispitivanja proizvoda, u smislu stava (1) ovog ~lana, podnosi se u pismenoj formi u roku od tri dana od dana dostavljanja nalaza prvog ispitivanja. (3) Ako rezultat ponovljenog ispitivanja proizvoda nije saglasan sa prvim nalazom, mjerodavan je nalaz ponovljenog ispitivanja. ^lan 65. (Uzorkovanje) (1) Subjekt nadzora du`an je besplatno dati potrebnu koli~inu uzorka proizvoda za ispitivanje kvaliteta. (2) Tro{kove ispitivanja uzoraka proizvoda snosi subjekt nadzora ako se utvrdi da uzorak ne odgovara kvalitetu propisanom zakonom i drugim propisom ako druga~ije nije regulirano posebnim propisom. (3) Ako uzorak proizvoda iz stava (2) ovog ~lana odgovara kvalitetu propisanom zakonom i drugim propisom, tro{kovi ispitivanja iz ovog ~lana padaju na teret sredstava bud`eta, ako posebnim propisom nije druga~ije utvr|eno. (4) Neiskori{teni uzorci proizvoda vra}aju se subjektu nadzora. ^lan 66. (Na~in uzorkovanja) Direktor Kantonalne uprave Pravilnikom }e propisati na~in uzimanja uzoraka i proizvoda, kao i dostavljanje tih uzoraka na ispitivanje ovla{}enim institucijama, ukoliko to nije utvr|eno posebnim propisom POGLAVLJE VI - UPRAVNE I DRUGE MJERE ^lan 67. (Upravne mjere u inspekcijskom nadzoru) (1) Upravne mjere inspektor nare|uje dono{enjem pisanog rje{enja. Osnov za dono{enje rje{enja predstavlja ~injeni~no stanje navedeno u zapisniku o izvr{enom inspekcijskom nadzoru. (2) Kada u vr{enju inspekcijskog nadzora inspektor utvrdi da je povrije|en zakon, ili drugi propis ~ije izvr{enje nadzire, inspektor ima ovla{tenje i obavezu da nalo`i slijede}e upravne i druge mjere: a) narediti da se utvr|eni nedostaci i nepravilnosti otklone; b) narediti preduzimanje odgovaraju}ih radnji koje su subjekti nadzora du`ni da preduzmu; c) zabraniti preduzimanje radnji koje smatra da su u suprotnosti sa zakonom, ili drugim propisom nad ~ijim provo|enjem vr{i nadzor; d) preduzme i druge upravne mjere i radnje koje su odre|ene ovim zakonom i posebnim propisom. ^lan 68. (Obrazac za rje{enje) (1) Ako se odre|uje upravna mjera koja se mora izvr{iti odmah ili odmah zapo~eti njeno izvr{enje, rje{enje o upravnoj mjeri mo`e se donijeti i na odgovaraju}em obrascu, a odre|eni podaci i odluke se mogu napisati rukom. (2) Sadr`aj i formu obrasca propisuje direktor Kantonalne uprave. (3) Rje{enje iz stava (1) ovog ~lana sadr`i u obrazlo`enju razlog zbog kojeg se donosi takvo rje{enje i navo|enje propisa na osnovu kojeg je odre|ena upravna mjera. ^lan 69. (Javno objavljivanje upravne mjere) (1) Upravnu mjeru inspektor }e javno objaviti ako se njom posti`e potpunija svrha inspekcijskog nadzora. (2) Upravna mjera iz stava (1) se javno objavljuje na oglasnoj tabli subjekta nadzora, u sjedi{tu subjekta nadzora, na oglasnoj plo~i organa za inspekcijske poslove, u javnim glasilima ili na drugi pogodan na~in. ^lan 70. (Upravna mjera privremene zabrane rada subjektu nadzora u cijelosti ili djelomi~no) (1) Kod upravne mjere privremene zabrane rada inspektor mo`e zabraniti rad u cijelosti ili djelimi~no, a zabrana po~inje te}i od dana uru~enja rje{enja. (2) Inspektor }e na licu mjesta zabraniti rad subjektu nadzora i izvr{iti pe~a}enje poslovnih prostorija i sredstava rada subjekta nadzora, ako obavlja djelatnost: a) bez rje{enja o upisu u sudski registar nadle`nog suda; b) bez rje{enja nadle`nog organa za obavljanje djelatnosti; c) u suprotnosti sa rje{enjem kojim mu je odobreno obavljanje odre|ene djelatnosti; d) ne posjeduje dokumentaciju kojom potvr|uje da ispunjava minimalno-tehni~ke i druge uslove za bavljenje tomdjelatno{} u (rje{enje nadle`nog organa, zapisnici nadle`nih inspekcija i sl.); e) i u drugim slu~ajevima propisanim posebnim propisom. (3) Inspektor radnje iz stava (2) ovog ~lana ne}e preduzeti ako }e takvim radnjama ugroziti javni interes, `ivot i zdravlje ljudi i `ivotinja, odnosno uzrokovati opasnost po okolinu, odnosno kada ne postoji drugi subjekt koji djelimi~no ili u cijelostimo`e preuzeti obavljanje djelatnosti. (4) Ako inspektor u vr{enju inspekcijskog nadzora utvrdi da subjekt nadzora obavlja djelatnost ili pru`a usluge za pravno ili fizi~ko lice koje ne posjeduje potrebnu dokumentaciju, odmah }e zabraniti dalje obavljanje navedenog posla. (5) Ako inspektor procijeni da privremena mjera zabrane rada mo`e biti nasilno naru{ena ili u kratkom roku od strane subjekta nadzora ili drugih lica neizvr{ena, inspektor mo`e nalo`iti stalni ili povremeni nadzor nad privremeno zatvorenim objektima na na~in da obavijesti nadle`no ministarstvo unutra{njih poslova o nalo`enoj mjeri zabrane rada i mjeri obezbje|enja iste. (6) Tro{kovi koji nastanu poduzetim radnjama inspektora iz stava (5) ovog ~lana snosi subjekt nadzora kojem je izre~ena mjera zabrane rada. (7) @alba na rje{enje, iz st. (1) i (2), ovog ~lana ne odla`e izvr{enje rje{enja. ^lan 71. (Upravna mjera zabrane rada kod subjekta nadzora sa vi{e utvr|enih prekr{aja) (1) Ako inspektor prilikom inspekcijskog nadzora utvrdi kod istog subjekta nadzora postojanje vi{e od dva prekr{aja, inspektor }e izre}i upravnu mjeru privremene zabrane rada u trajanju od sedam dana, u ponovljenom slu~aju u trajanju od 30 dana, a u svakom narednom ponovljenom slu~aju izri~e se zabrana rada u trajanju od 60 dana. (2) Pod ponovljenim slu~ajem smatra se po~injenje dva ili vi{e prekr{aja u periodu od dvije godine nakon {to je rje{enje o zabrani rada iz stava (1) ovog ~lana postalo kona~no. (3) Upravna mjera privremene zabrane rada iz stava (1) ovog ~lana ne odnosi se na prekr{aje za koje je odredbama ovog zakona predvi|eno izricanje te upravne mjere. (4) @alba na rje{enje, iz stava (1), ovog ~lana ne odla`e izvr{enje rje{enja. ^lan 72. (Usmeno nalaganje upravne mjere) (1) Ako je prema ocjeni inspektora potrebno poduzeti hitne mjere i radnje na otklanjanju neposredne opasnosti po `ivot i zdravlje ljudi i nastanak ve}e materijalne {tete ili u cilju za{tite javnog interesa, inspektor }e usmeno nalo`iti upravnu mjeru u skladu sa ~lanom 70. stav (2) ovog zakona i istovremeno nalo`iti da se ista odmah izvr{i. S L U @ B E N E N O V I N E Broj 2 – Strana 8 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 12. januara 2017. (2) Pored slu~ajeva iz stava (1) ovog ~lana, inspektor }e usmeno odrediti upravnu mjeru i kada je to odre|eno posebnim propisom. ^lan 73. (Rok za dono{enje rje{enja za usmeno nalo`enu upravnu mjeru) Usmeno nalo`ena upravna mjera je odmah izvr{na, unosi se u zapisnik, a inspektor donosi pismeno rje{enje u roku od tri dana od dana usmeno nalo`ene upravne mjere. ^lan 74. (Rok za dono{enje rje{enja za usmeno nalo`eno zatvaranje poslovnog objekta) Ako inspektor u skladu sa ovim zakonom, usmeno nalo`i zatvaranje poslovnog objekta, odnosno drugog mjesta rada, donijet }e i pisano rje{enje u roku od 24 sata od momenta usmeno nalo`ene upravne mjere. ^lan 75. (Pe~a}enje poslovnih prostorija i sredstava rada subjekta nadzora) (1) Kada je subjektu nadzora zabranjen rad, inspektor }e odmah na licu mjesta izvr{iti osiguranje izvr{enja nalo`ene upravne mjere pe~a}enjem ili na drugi odgovaraju}i na~in (natpis, traka i sli~no) zatvoriti poslovne prostorije u kojima je zabranjen rad ili zape~atiti sredstva rada i vozila. (2) Na~in zatvaranja poslovnih prostorija ili pe~a}enje sredstava rada iz stava (1) ovog ~lana inspektor }e odrediti rje{enjem o zabrani rada. (3) O preduzetim radnjama iz stava (1) ovog ~lana sastavit }e se zapisnik. (4) Direktor Kantonalne uprave donijet }e propis o na~inu pe~a}enja i na~inima drugih oblika zatvaranja poslovnih prostorija u kojima je odre|ena zabrana rada ^lan 76. (Upravna mjera oduzimanja, uni{tavanja i stavljanja robe ili predmeta prekr{aja van prometa) (1) U vr{enju inspekcijskog nadzora inspektor }e oduzeti robu ili predmete prekr{aja od subjekta nadzora i iste uni{titi, ukoliko je njima zabranjen promet, kao i u drugim slu~ajevima odre|enim posebnim propisima. (2) Oduzeta roba ili predmeti prekr{aja popisuju se u potvrdi o oduzimanju robe ili predmeta u koju se unose podaci iz ~lana 51. ovog zakona. (3) O oduzimanju robe ili predmeta prekr{aja inspektor donosi rje{enje koje se dostavlja subjektu nadzora. (4) Protiv rje{enja o oduzimanju robe ili predmeta prekr{aja dozvoljena je `alba koja ne odla`e izvr{enje rje{enja. (5) Primjerak rje{enja dostavlja se Direkciji koje }e se izvr{iti po postupku propisanom ~lanom 52. ovog zakona. (6) Tro{kove uni{tenja snosi subjekt nadzora od koga su roba ili predmeti prekr{aja oduzeti, ako posebnim propisima nije druga~ije odre|eno. (7) Na isti na~in inspektor }e postupiti i kada nakon stavljanja robe ili predmeta prekr{aja van prometa subjekt nadzora ne postupi po naredbi inspektora, odnosno kada se nakon izvr{enih analiza utvrdi da ta roba ili predmeti prekr{aja nisu dozvoljeni za upotrebu. (8) Ako je za robu ili predmete prekr{aja iz stava (1) ovog ~lana do uni{tenja potrebno osigurati smje{taj i ~uvanje, inspektor }e o smje{taju i ~uvanju odlu~iti u rje{enju o oduzimanju i uni{tenju, te u tom smislu postupiti u skladu sa ~lanom 52. ovog zakona. ^lan 77. (Upravna mjera privremenog oduzimanja, stavljanja pod nadzor, prodaje i uni{tenja predmeta prekr{aja) (1) Inspektor mo`e prilikom vr{enja inspekcijskog nadzora, privremeno oduzeti ili staviti pod nadzor predmet prekr{aja (roba, proizvodi, prirodne sirovine i materijali i drugo). (2) Inspektor mo`e privremeno oduzeti i novac koji poti~e od prodaje predmeta prekr{aja iz stava (1) ovog ~lana. (3) Predmet prekr{aja koji je privremeno oduzet ili stavljen pod nadzor, popisuje se u potvrdi o privremeno oduzetoj robi ili predmetima, u koju se unosi deklarisana ili procijenjena vrijednost predmeta prekr{aja. (4) Inspektor mo`e odrediti vje{taka ili procijenitelja da izvr{i procjenu vrijednosti privremeno oduzetog predmeta prekr{aja. ^lan 78. (^uvanje privremeno oduzete robe ili predmeta prekr{aja) (1) Ukoliko se ne radi o robi ili predmetima prekr{aja iz ~lana 76. ovog zakona, privremeno oduzeta roba ili predmeti prekr{aja ostavljaju se na ~uvanje u Direkciji. (2) Direkcija je odgovorna za ~uvanje robe ili predmeta prekr{aja. (3) Tro{kove dr`anja i ~uvanja privremeno oduzete robe ili predmeta prekr{aja snosi lice, subjekt nadzora od kojeg su roba ili predmeti privremeno oduzeti, ako posebnim propisima nije druga~ije odre|eno. O tro{kovima odlu~uje postupaju}i inspektor zaklju~kom, u skladu sa pravilima upravnog postupka. (4) Pravo na naknadu tro{kova nema lice, subjekt nadzora od kojeg su roba ili predmeti privremeno oduzeti, ako su kod njega ostavljeni na ~uvanje. (5) Privremeno oduzeti novac predaje se u sudski depozit, kao i stvari od ve}e vrijednosti ako su prikladne za takav na~in ~uvanja. (6) Smje{taj i ~uvanje privremeno oduzete robe ili predmeta prekr{aja traje do pravosna`nosti sudske odluke ili kona~nosti i izvr{nosti prekr{ajnog naloga kojima je izre~ena za{titna mjera oduzimanja predmeta ili robe kojima je po~injen prekr{aj. (7) Nakon pravosna`nosti sudskog rje{enja odnosno kona~nosti i izvr{nosti prekr{ajnog naloga privremeno oduzeta roba se prodaje, a novac ostvaren prodajom upla}uje u korist bud`eta Kantona Sarajevo. Odjeljak A. Pravni lijekovi protiv rje{enja i zaklju~aka inspektora ^lan 79. (@alba na rje{enje i zaklju~ak inspektora) (1) Na rje{enje kantonalnog inspektora o nalo`enim upravnim mjerama mo`e se izjaviti `alba u roku od osam dana od dana prijema rje{enja. (2) @alba na rje{enje inspektora o upravnim mjerama odla`e izvr{enje rje{enja, ako ovim ili posebnim zakonom nije druga~ije odre|eno. (3) Odredbe st. (1) i (2) ovog ~lana odnose se i na zaklju~ak inspektora protiv kojeg je dopu{tena `alba. ^lan 80. (Odlu~ivanje po `albama) (1) O `albi na rje{enje i zaklju~ak kantonalnog inspektora koje je doneseno po kantonalnim propisima rje{ava nadle`no kantonalno ministarstvo iz upravne oblasti na koju se odnosi inspekcijski nadzor. (2) O `albi na rje{enje i zaklju~ak kantonalnog inspektora koje je doneseno po propisima Bosne i Hercegovine ili federalnim propisima rje{ava direktor Federalne uprave ili federalni organ uprave iz odgovaraju}e upravne oblasti. ^lan 81. (Rok za rje{avanje `albe) @albu na rje{enje i zaklju~ak inspektora, nadle`ni drugostepeni organ du`an je rije{iti u roku od 30 dana od dana predaje `albe ako posebnim propisom nije odre|en kra}i rok. ^lan 82. (Upravni spor) Na rje{enje direktora Federalne uprave ili federalnog organa uprave iz odgovaraju}e upravne oblasti donesenog po `albi protiv rje{enja i zaklju~ka kantonalnog inspektora kada rje{ava S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 12. januara 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 2 – Strana 9 po propisima Bosne i Hercegovine ili federalnim propisima i rje{enja kantonalnog ministarstva donesenog po `albi na rje{enje i zaklju~ak kantonalnog inspektora kada rje{ava po kantonalnim propisima, mo`e se pokrenuti upravni spor pred nadle`nim sudom. Odjeljak B. Izvr{enje upravnih mjera ^lan 83. (Postupanje po rje{enju i izvr{enje upravne mjere) Subjekt nadzora je obavezan postupiti po rje{enju inspektora i izvr{iti upravnu mjeru koja mu je rje{enjem nalo`ena, u roku utvr|enom u rje{enju. ^lan 84. (Du`nost obavje{tavanja inspektora o izvr{enju upravne mjere) (1) Kada se upravna mjera sastoji od radnji koje subjekt nadzora mora izvr{iti u odre|enom roku, subjekt nadzora du`an je o izvr{enju tih radnji odmah u pismenom obliku obavijestiti inspektora koji je donio rje{enje o upravnoj mjeri, a najkasnije u roku od tri dana, nakon {to je rje{enje postalo izvr{no. (2) Obavijest se mo`e i usmeno saop{titi na zapisnik u organu nadle`nom za vr{enje inspekcijskih poslova. (3) Uz obavijest prila`u se i odgovaraju}i dokazi za izvr{enje upravne mjere. ^lan 85. (Pra}enje izvr{enja upravne mjere) (1) Inspektor prati izvr{enje upravne mjere po slu`benoj du`nosti na osnovu obavljenog kontrolnog inspekcijskog nadzora i drugih dokaza i saznanja, o ~emu sa~injava poseban zapisnik. (2) Ukoliko se radi o manje slo`enim predmetima ili kada se radi o izvr{enju jedne radnje, o izvr{enju upravne mjere mo`e se sa~initi slu`bena zabilje{ka. ^lan 86. (Izvr{nost rje{enja) (1) U slu~ajevima kada `alba ne odla`e izvr{enje rje{enja, rje{enje inspektora kojim je nalo`ena upravna mjera postaje izvr{no istekom roka za izvr{enje radnje koja je nalo`ena rje{enjem, a ako rok za izvr{enje radnje nije odre|en, rje{enje postaje izvr{no u roku od 15 dana od dana dostavljanja rje{enja u skladu sa pravilima upravnog postupka. (2) Ako `alba na rje{enje inspektora odla`e izvr{enje, rje{enje postaje izvr{no istekom roka za `albu ako `alba nije izjavljena, ili dostavom rje{enja subjektu nadzora ako `alba nije dopu{tena ili dostavom subjektu nadzora rje{enja kojim se `alba odbacuje ili odbija. ^lan 87. (Produ`enje roka izvr{enja upravne mjere) (1) Nadle`ni inspektor mo`e na zahtjev subjekta nadzora, produ`iti rok izvr{enja upravne mjere ukoliko propisom, na osnovu kojeg je upravna mjera nalo`ena, nije izri~ito propisana zabrana odga|anja izvr{enja rje{enja. (2) Izvr{enje upravne mjere mo`e se produ`iti do 30 dana, ako su ispunjeni slijede}i uslovi: a) subjekt nadzora ima dokaz o registraciji i dozvolu za rad, a upravna mjera se odnosi na otklanjanje drugih propusta i nepravilnosti; b) subjekt nadzora je zapo~eo sa izvr{enjem upravne mjere; c) da se na osnovu cjelokupnog pona{anja subjekta nadzora osnovano mo`e o~ekivati da }e izvr{iti upravnu mjeru u produ`enom roku za izvr{enje; d) da je subjekt nadzora podnio zahtjev za produ`enja roka prije isteka roka za izvr{enje. (3) O zahtjevu za produ`enje roka za izvr{enje upravne mjere odlu~uje inspektor koji je donio rje{enje, o ~emu donosi zaklju~ak, protiv koga se ne mo`e izjaviti `alba. (4) Izuzetno, inspektor mo`e, uz saglasnost glavnog inspektora, produ`iti rok za izvr{enje upravne mjere iz stava (2) ovog ~lana, ako to nala`u posebne okolnosti. ^lan 88. (Odgoda izvr{enja rje{enja o upravnoj mjeri zabrane rada) (1) Izuzetno, ako je protiv kona~nog rje{enja o zabrani rada subjekta nadzora pokrenut upravni spor kod nadle`nog suda, inspektor mo`e na zahtjev subjekta nadzora, uz pismenu saglasnost glavnog inspektora odgoditi izvr{enje tog rje{enja do kona~ne odluke suda, ako bi izvr{enje rje{enja o zabrani rada nanijelo {tetu subjektu nadzora koja bi se te{ko mogla nadoknaditi, a odlaganje nije protivno javnom interesu. (2) Uz zahtjev za odgodu izvr{enja rje{enja prila`e se dokaz o podnesenoj tu`bi nadle`nom sudu. (3) O svakom podnesenom zahtjevu za odgodu izvr{enja rje{enja inspektor je du`an donijeti rje{enje u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva. (4) Odgoda izvr{enja rje{enja o zabrani rada ne}e se dopustiti ako je propisom na osnovu kojeg je takva upravna mjera odre|ena izri~ito propisano da se izvr{enje mora odmah provesti po dono{enju rje{enja. ^lan 89. (Zaklju~ak o dozvoli prisilnog izvr{enja rje{enja o upravnoj mjeri) (1) Kad subjekt nadzora nije u roku koji mu je odre|en izvr{io upravnu mjeru koja se sastoji u nenov~anoj obvezi ili je izvr{io samo djelomi~no, inspektor je du`an donijeti zaklju~ak o dozvoli prisilnog izvr{enja rje{enja kojim je mjera odre|ena. (2) Zaklju~ak o dozvoli prisilnog izvr{enja rje{enja inspektor je du`an donijeti odmah po isteku roka za izvr{enje rje{enja i kad utvrdi da upravna mjera nije izvr{ena kako je odre|ena rje{enjem, a najkasnije u roku od pet dana od dana kada je rje{enje postalo izvr{no. (3) Zaklju~ak o dozvoli prisilnog izvr{enja donosi se i kad su usmeno odre|ene upravne mjere i odmah nare|eno njihovo izvr{enje, ako te mjere nisu izvr{ene. (4) Protiv zaklju~ka o prisilnom izvr{enju je dozvoljena posebna `alba koja ne odla`e izvr{enje. ^lan 90. (Sadr`aj zaklju~ka o prisilnom izvr{enju) (1) Zaklju~ak o prisilnom izvr{enju sadr`i podatke: a) o subjektu nadzora i zakonskom osnovu za dono{enje zaklju~ka, b) o rje{enju koje se izvr{ava i da subjekt nadzora nije postupio po rje{enju inspektora u odre|enom roku, c) o postupku i na~inu prisilnog izvr{enja, d) o datumu, odnosno roku prisilnog izvr{enja i slu`bene organe koji }e provesti prisilno izvr{enje, odnosno asistirati kod prisilnog izvr{enja, e) uputstvo o pravnom lijeku, f) potpis inspektora i otisak pe~ata Kantonalne uprave. (2) Ako je neophodno iz posebnih razloga za{tite javnog interesa, prisilno izvr{enje mo`e se provesti i na dan dr`avnog praznika, nedjeljom i no}u. (3) Rok prisilnog izvr{enja mora se odrediti tako da se sa izvr{enjem po~ne najkasnije tri dana od dana uru~enja zaklju~ka o prisilnom izvr{enju subjektu nadzora i da se izvr{i u roku od 15 dana od dana dono{enja zaklju~ka. (4) Na~in prisilnog izvr{enja i sredstva izvr{enja moraju biti takvi da se izvr{enje provede na na~in i po postupku koji je najpovoljniji za subjekta nadzora. (5) Tro{kovi prisilnog izvr{enja rje{enja padaju na teret subjekta nadzora. ^lan 91. (Zapisnik o prisilnom izvr{enju upravne mjere) (1) O provedbi zaklju~ka o dozvoli prisilnog izvr{enja inspektor sa~injava zapisnik. (2) U zapisniku se utvr|uje ~injeni~no stanje prisilnog izvr{enja upravne mjere. Zapisnik se ula`e u spis predmeta, a jedan primjerak se uru~uje subjektu nadzora. S L U @ B E N E N O V I N E Broj 2 – Strana 10 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 12. januara 2017. (3) Zapisnik je dokaz o toku i sadr`aju radnji koje su provedene u postupku prisilnog izvr{enja. ^lan 92. (Izvr{enje upravne mjere putem drugog lica) (1) Ako subjekt nadzora nije izvr{io upravnu mjeru ili je nije izvr{io u cijelosti, a ona je takve prirode da je mo`e izvr{iti i drugo lice, inspektor }e donijeti zaklju~ak o dozvoli izvr{enja putem drugog lica, a tro{kove izvr{enja snosi subjekt nadzora. (2) U zaklju~ku o dozvoli izvr{enja putem drugog lica, subjekt nadzora }e se opomenuti da izvr{i upravnu mjeru u odre|enom roku, a ako to ne u~ini da }e se izvr{enje provesti putem drugog lica, a tro{kove izvr{enja snosi subjekt nadzora. (3) Uzaklju~ku o dozvoli izvr{enja inspektor }e navesti lice putem kojeg }e se izvr{iti upravna mjera, a posebnim zaklju~kom mo`e odrediti subjektu nadzora da polo`i odre|eni nov~ani iznos na ra~un bud`eta Kantona Sarajevo. (4) Zaklju~ak o obvezi polaganja tog iznosa je izvr{an danom dostave subjektu nadzora. (5) Izbor ovla{tenih subjekata za izvr{enje upravne mjere kao i propis o na~inu izvr{enja upravne mjere putem drugog lica donijet }e direktor Kantonalne uprave. (6) Izbor najpovoljnije ponude vr{i se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine("Slu`beni glasnik BiH", broj 39/14). ^lan 93. (Nadzor nad izvr{enjem upravne mjere) (1) Inspektor koji je donio zaklju~ak o dozvoli izvr{enja putem drugog lica vr{i nadzor nad izvr{enjem upravne mjere. (2) U vr{enju nadzora inspektor pazi da se izvr{enje provede pravilno i u skladu sa zaklju~kom o dozvoli izvr{enja, te daje uputstva neposrednom izvr{itelju ili licu koje rukovodi njihovim radom. ^lan 94. (Izvr{enje upravne mjere prisilom sa nov~anim ka`njavanjem) (1) Ako subjekt nadzora nije izvr{io upravnu mjeru koja se sastoji u nenov~anoj obavezi, inspektor }e mu izre}i nov~anu kaznu u visini od 50,00 KM radi prisiljavanja na izvr{enje upravne mjere. (2) Istovremeno sa izricanjem nov~ane kazne iz stava (1) ovog ~lana inspektor }e subjektu nadzora odrediti novi rok za izvr{enje, uz prijetnju novom nov~anom kaznom u visini od 200,00 KM u slu~aju neizvr{enja. (3) Ako u ponovljenoj kontroli izvr{enja rje{enja subjekt nadzora ne izvr{i upravnu mjeru koja mu je nalo`ena rje{enjem sa novim rokom iz stava (2) ovog ~lana, inspektor }e u tom, kao i svakom narednom nadzoru izre}i nov~anu kaznu koja nemo`e biti ve}a od 500,00 KM. ^lan 95. (Uplata nov~ane kazne) Uplata nov~ane kazne iz ~lana 94. ovog zakona se vr{i na ra~un bud`eta nivoa vlasti propisa po kojem je inspektor odlu~ivao kod izricanja upravne mjere. ^lan 96. (Izvr{enje upravne mjere radi ispunjenja nov~anih potra`ivanja) Izvr{enje upravne mjere radi ispunjenja nov~anih potra`ivanja provodi se sudskim putem u skladu sa pravilima izvr{nog postupka. ^lan 97. (Izvr{enje upravne mjere radi osiguranja) (1) Radi osiguranja izvr{enja, inspektor mo`e zaklju~kom dozvoliti izvr{enje rje{enja i prije nego {to ono postane izvr{no, ako bi izvr{enje moglo biti osuje}eno ili znatno ote`ano poslije izvr{nosti rje{enja. (2) O dozvoli izvr{enja upravne mjere prije njene izvr{nosti inspektor donosi poseban zaklju~ak. (3) Izvr{enje rje{enja prije njegove izvr{nosti mo`e se odrediti u cjelini za sve mjere iz rje{enja ili samo za koje postoji opasnost iz stava (1) ovog ~lana. (4) Protiv zaklju~ka o izvr{enju upravne mjere radi osiguranja mo`e se izjaviti `alba u roku od tri dana od dana uru~enja, a izjavljena `alba ne odla`e izvr{enje rje{enja. ^lan 98. (Prekid izvr{enja upravne mjere) (1) Izvr{enje rje{enja o upravnoj mjeri koje je zapo~eto mo`e se prekinuti samo zbog posebnih okolnosti izazvanih vi{om silom, a nastavit }e se ~im one prestanu, o ~emu se subjekat nadzora i ostali u~esnici u izvr{enju izvje{tavaju usmeno. (2) Ukoliko se izvr{enje ne mo`e nastaviti istog dana, inspektor }e o prekidu donijeti zaklju~ak protiv koga nije dopu{tena `alba. ^lan 99. (Obustava izvr{enja upravne mjere) (1) Inspektor obustavlja postupak prisilnog izvr{enja ukoliko utvrdi: a) da je obaveza subjekta nadzora izvr{ena; b) da je njeno izvr{enje nemogu}e zbog objektivne okolnosti; c) da se provodi prema licu koje nije u obavezi; d) ako je upravni akt na osnovu koga je donesen zaklju~ak o izvr{enju poni{ten ili ukinut; e) da je izvr{enje nemogu}e zbog okolnosti izazvanih vi{om silom. (2) Oobustavi izvr{enja upravne mjere inspektor donosi zaklju~ak protiv kojeg nije dopu{tena `alba. Odjeljak C. - Dostava pismena ^lan 100. (Dostava pismena subjektu nadzora) Dostava pismena u inspekcijskom nadzoru mo`e se izvr{iti: a) li~nim uru~enjem i b) uru~enjem putem po{te. ^lan 101. (Dostava li~nim uru~enjem) (1) Dostava se mo`e izvr{iti neposredno subjektu nadzora od inspektora kada se potvrda o prijemu pismena (zapisnik o inspekcijskom nadzoru, rje{enje, zaklju~ak inspektora ili prekr{ajni nalog) stavlja na primjerku pismena koji ostaje inspektoru u spisu. (2) Dostava li~nim uru~enjem smatra se i uru~enje zapisnika o inspekcijskom nadzoru licu u ~ijem prisustvu je obavljen inspekcijski nadzor. ^lan 102. (Dostava pismena putem po{te) Kada se dostava pismena vr{i putem po{te, smatrat }e se da je dostavljanje izvr{eno po isteku pet radnih dana po upu}ivanju pismena preporu~eno na adresu sjedi{ta pravnog lica iz sudskog registra ili adresu registra prebivali{ta ili boravi{ta za fizi~ko lice. ^lan 103. (Potvrda prijema pismena) (1) Prijem pismena subjekt nadzora potvr|uje na dostavnici svojim potpisom na kojoj sam ispisuje slovima datum prijema. (2) Potvrda prijema zapisnika o inspekcijskom nadzoru, rje{enja i zaklju~ka inspektora, mo`e se staviti i na primjerku akata koji ostaju inspektoru u spisu. ^lan 104. (Primjena Zakona o upravnom postupku) Na sva pitanja koja nisu ure|ena ovim zakonom, a ti~u se pravila postupka primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99). S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 12. januara 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 2 – Strana 11 POGLAVLJE VII - ODNOS IZME\U INSPEKCIJA ^lan 105. (Pru`anje stru~ne pomo}i) (1) Kantonalna uprava pru`a stru~nu pomo} u radu op}inskim i gradskim inspekcijama, ako se radi o izvr{avanju poslova iz nadle`nosti koje je kantonalnim zakonom prenesena na op}inu odnosno grad. (2) Zahtjev inspekcije za stru~nu pomo} od strane druge inspekcije smatraju se hitnim i prema njima se mora postupiti najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema zahtjeva. (3) Direktor Kantonalne uprave utvr|uje oblike saradnje i druge aktivnosti kantonalne, op}inske i gradske inspekcije (zajedni~ki inspekcijski pregled) od zajedni~kog interesa za vr{enje inspekcijskog nadzora u Kantonu uz saglasnost gradona~elnika i na~elnika op}ine na kojoj je potrebno provesti zajedni~ki inspekcijski pregled. ^lan 106. (Saradnja sa op}inskim i gradskim inspekcijama) (1) Kantonalna uprava za inspekcijske poslove i inspekcije koje su u njenom sastavu du`ne su sara|ivati sa op}inskim i gradskim inspekcijama u pitanjima od zna~aja za efikasno vr{enje nadzora nad primjenom federalnih i kantonalnih propisa kojima je prenesena nadle`nost na op}inu i grad. (2) Uslu~aju zaprimanja pisanog zahtjeva, prijave ili pritu`be koja se ti~e oblasti za koju nije nadle`na, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove istu proslje|uje nadle`noj op}inskoj ili gradskoj inspekciji. (3) Odredbe stava (2) ovog ~lana ne odnose se na anonimne zahtjeve i predstavke, izuzev ukoliko takva predstavka sadr`i dokaze koji upu}uju na grubu povredu zakona, u kom slu~aju glavni inspektor i inspektor cijene osnovanost predstavke i preduzimaju zakonom utvr|ene aktivnosti u cilju utvr|ivanja stvarnog stanja.. ^lan 107. (Saradnja kantonalnih inspekcija sa drugim organima) (1) Kantonalne inspekcije du`ne su sara|ivati sa drugim dr`avnim organima, pravnim licima, udru`enjima, sredstvima javnog informisanja, gra|anima i drugim subjektima u pitanjima od zna~aja za efikasno provo|enje propisa nad kojima vr{e inspekcijski nadzor kao i radi spre~avanja i otklanjanja {tetnih posljedica. (2) Kantonalni inspektor du`an je obavijestiti nadle`ni organ ukoliko prilikom vr{enja inspekcijskog nadzora uo~i odre|ene nejasno}e i nedostatke u primjeni kantonalnih zakona i drugih propisa. POGLAVLJE VIII - NADZOR NAD PRIMJENOM I KAZNENE ODREDBE ^lan 108. (Nadzor nad primjenom i provo|enjem ovog zakona) Pru`anje savjetodavnih mi{ljenja u vezi pravilne primjene ovog zakona i nadzor nad primjenom ovog zakona vr{i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo. ^lan 109. (Prekr{aji i prekr{ajne kazne) (1) Nov~anom kaznom u iznosu od 3.000,00 KM do 15.000,00 KM kaznit }e se za prekr{aj pravno lice, ako: a) odbija saradnju sa inspektorom u postupku poduzimanja preventivnih mjera i radnji i ne postupi po rje{enju inspektora u postupku poduzimanja preventivnih mjera (~l. 27. stav (1) ta~ka c. ovog zakona); b) ne sudjeluje u vr{enju inspekcijskog nadzora (~lan 54.stav (1) ovog zakona); c) onemogu}i inspektora u vr{enju inspekcijskog nadzora (~lan 54. stav (2) ovog zakona); d) ne da na uvid poslovne knjige i drugu slu`benu dokumentaciju, a`urne i ta~ne podatke, materijale i obavijesti koje su potrebne inspektoru za pravilno utvr|ivanje svih ~injenica i okolnosti u vr{enju nadzora, odmah na licu mjesta ili u roku koji inspektor nalo`i (~lan 54. stav (4) i ~lan 55. stav (1) ovog zakona); e) subjekt nadzora ne odazove se pozivu inspektora da u roku koji mu je nalo`en donese u slu`bene prostorije organa za inspekcijske poslove tra`ene podatke i dokumentaciju ili da do|e li~no radi davanja poja{njenja u svezi sa nadzorom (~lan 54. stav (5), ~lan 60. stav (1), ~lan 39. stav (2) i ~lan 49. ovog zakona); f) ne obavijesti nadle`nog inspektora ili policijsku upravu o slu~ajevima nastanka opasnosti po `ivot i zdravlje gra|ana i materijalnih dobara, na na~in kako je to propisano zakonom ili drugim propisom (~lan 56. ovog zakona); g) subjekt nadzora ne da uzorke proizvoda radi ispitivanja kod stru~ne institucije (~lan 61. ovog zakona); h) sprje~ava i ote`ava inspektoru vr{enje nadzora (~lan 39. stav (1) ovog zakona); i) ne postupi po rje{enju inspektora i neizvr{i upravnu mjeru kojamu je rje{enjem nalo`ena u roku utvr|enom u rje{enju (~lan 83. ovog zakona); j) u ostavljenom roku ne izvijesti inspektora o izvr{enju upravne mjere (~lan 84. ovog zakona); k) sprije~i da se upravna mjera izvr{i putem drugog lica (~lan 92. ovog zakona); l) subjekt nadzora ne izvr{i upravnu mjeru koja se sastoji u nenov~anoj obavezi (~lan 94. stav (1) ovog zakona); m) ako subjekt nadzora ne izvr{i upravnu mjeru koja mu je nalo`ena rje{enjem sa novim rokom (~lan 94. stav (2) ovog zakona). (2) Za prekr{aje iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se i odgovorno lice u pravnom licu nov~anom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM. (3) Za prekr{aje iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se i fizi~ko lice - poslodavac nov~anom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 1.500,00 KM. (4) Za prekr{aj iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se fizi~ko lice - gra|anin nov~anom kaznom u iznosu od 500, 00 KM do 1.000,00 KM. (5) Nov~anom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 1.500,00 KM kaznit }e se za prekr{aj fizi~ko lice koje je prisustvovalo inspekcijskom nadzoru, a zapisnik nije dostavilo odgovornom licu u subjektu nadzora (~lan 42. stav (5) ovog zakona). (6) Za prekr{aj iz ~lana 94. stav (3) ovog zakona, pravno lice }e se kazniti nov~anom kaznom u iznosu od 5.000,00 KM do 15.000,00 KM. (7) Za prekr{aj iz ~lana 94. stav (3) ovog zakona, odgovorno lice u pravnom licu kaznit }e se nov~anom kaznom u iznosu od 2.000,00 KM do 3.000,00 KM. (8) Za prekr{aj iz ~lana 94. stav (3) ovog zakona, fizi~ko lice registrovano kod nadle`nog organa za obavljanje odre|ene djelatnosti, kaznit }e se nov~anom kaznom u iznosu od 1.200,00 KM do 1.500,00 KM. (9) Za prekr{aj iz ~lana 94. stav (3) ovog zakona fizi~ko lice - gra|anin bit }e ka`njeno nov~anom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.500,00 KM. ^lan 110. (Prekr{aji i kazne za postupanje inspektora) Nov~anom kaznom u iznosu od 500,00KMdo 1.500,00KM kaznit }e se inspektor koji: a) obavlja djelatnost i poslove suprotno ~lanu 24. stav (1) ovog zakona; b) ne izvr{i inspekcijski nadzor propisan u ~lanu 30. stav (2) ovog zakona; c) ne predo~i nalog za inspekcijski nadzor glavnom inspektoru propisan u ~lanu 32. stav (4) ovog zakon; d) ne izda potvrdu o privremenom oduzimanju dokumentacije propisan u ~lanu 50. stav (1) ovog zakona; S L U @ B E N E N O V I N E Broj 2 – Strana 12 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 12. januara 2017. e) ne omogu}i subjektu nadzora da se izjasni o ~injenicima i dokazima propisanim u ~lanu 57. ovog zakona; f) ne donese pisano rje{enje u roku od tri dana od usmeno nalo`ene upravne mjere propisano u ~lanu 73. ovog zakona; g) ako ne postupi u skladu sa odredbama propisanim u ~lanu 74. ovog zakona; h) ako ne donese zaklju~ak o dozvoli prisilnog izvr{enja rje{enja propisan u ~lanu 89. stav (2) ovog zakona; i) ne donese poseban zaklju~ak o dozvoli izvr{enja upravne mjere prije njene izvr{nosti propisan u ~lanu 97. stav (2) ovog zakona. POGLAVLJE IX - PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE ^lan 111. (Organizacija inspekcija u drugim organima uprave) (1) Ako je neophodno zbog prirode djelatnosti i funkcionalne povezanosti sa drugim poslovima dr`avne uprave u odre|enoj oblasti, zakonom se mogu organizovati inspekcije i u sastavu drugih organa uprave u Kantonu ili odrediti vr{enje inspekcijskog nadzora u sastavu drugih radnih mjesta u tim organima, naro~ito kad se radi o manjem obimu inspekcijskih poslova. (2) Kad je inspekcijski nadzor organizovan u okviru organa uprave u Kantonu Sarajevo ili je vr{enje inspekcijskog nadzora odre|eno u okviru drugog radnog mjesta u drugom organu uprave, na na~in vr{enja ovog inspekcijskog nadzora primjenjuju se odredbe ovog zakona, ukoliko posebnim zakonom nije druga~ije propisano. (3) Odredbe ovog zakona koje se odnose na na~in vr{enja inspekcijskog nadzora odnose se i na op}inske i gradske inspekcije kada vr{e nadzor nad primjenom federalnih i kantonalnih propisa kojima je prenesena nadle`nost na op}inu i grad, kao i kada vr{e nadzor nad primjenom op}inskih i gradskih propisa. ^lan 112. (Dono{enje pravilnika i drugih op}ih akata) Direktor Kantonalne uprave, donijet }e pravilnike i druge provedbene akte u skladu sa ovim zakonom u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. ^lan 113. (Inspekcijski postupak zapo~et prije dana stupanja na snagu ovog zakona) Inspekcijski postupak zapo~et prema propisima koji su bili na snazi prije dana stupanja na snagu ovog zakona zavr{it }e se prema tim propisima. ^lan 114. (Ravnopravnost spolova) Gramati~ka terminologija kori{tena u ovom zakonu podrazumijeva uklju~ivanje i ravnopravnu upotrebu rije~i oba spola. ^lan 115. (Stupanje na snagu zakona) Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo. " Broj 01-02-36517/16 28. decembra 2016. godine Sarajevo Predsjedateljica Skup{tine Kantona Sarajevo Prof. Ana Babi}, s. r. Na osnovu ~l. 13. stav 1. ta~ka e) i 18. stav 1. ta~ka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13), ~l. 3. i 6. Zakona o ustanovama ("Slu`beni list RBiH", br. 6/92, 8/93 i 13/94) i ~l. 68. i 97. Zakona o socijalnoj za{titi, za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodice sa djecom ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 38/14 - Pre~i{}eni tekst i 38/16), Skup{tina Kantona Sarajevo je, na sjednici odr`anoj dana 28.12.2016. godine, donijela ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O OSNIVANJU KANTONALNE JAVNE USTANOVE "DISCIPLINSKI CENTAR ZA MALOLJETNIKE" ^lan 1. U Odluci o osnivanju Kantonalne javne ustanove "Disciplinski centar za maloljetnike" ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 20/04, 31/07, 30/08, 21/12, 5/13 i 11/13 - Ispravka) u nazivu Odluke i cijelom tekstu Odluke mijenja se naziv ustanove: "Kantonalna javna ustanova "Disciplinski centar za maloljetnike" (u daljem tekstu: Disciplinski centar)" i glasi: "Kantonalna javna ustanova "Odgojni centar Kantona Sarajevo" (u daljem tekstu: Odgojni centar)". ^lan 2. U ~lanu 1. rije~i: "disciplinske mjere" bri{u se, a rije~: "disciplinski" zamjenjuje se rije~ju: "odgojni". ^lan 3. U ~lanu 2. stav 2. mijenja se i glasi: Skra}eni naziv Kantonalne javne ustanove "Odgojni centar Kantona Sarajevo" je KJU Odgojni centar. ^lan 4. U ~lanu 3. rije~i: "Hamdije ^emerli}a broj 19" zamjenjuju se rije~ima: "Juki}eva bb". ^lan 5. ^lan 5. mijenja se i glasi: "^lan 5. Djelatnost Odgojnog centra je izvr{avanje odgojne mjere upu}ivanja u odgojni centar izre~ene od strane nadle`nog suda maloljetnom u~iniocu krivi~nog djela, na na~in propisan zakonom. Odgojni centar vr{i dijagnostiku i opservaciju maloljetnih osoba tokom sudskog postupka i osigurava prihvat i privremeni smje{taj maloljetnih osoba tokom pripremnog postupka, ukoliko o tome odlu~i nadle`ni sud. U okviru Odgojnog centra mo`e se formirati Prihvatili{te za djecu imaloljetnike i organizaciona jedinica koja obavlja poslove vezano za rad sa djecom do 18 godina koja se nalaze u riziku." ^lan 6. U ~lanu 11. stav 3. mijenja se i glasi: "Upravni odbor se sastoji od pet ~lanova, od kojih se ~etiri imenuju iz reda Osniva~a ustanove, a jedan iz reda stru~nih radnika zaposlenih u ustanovi." ^lan 7. U ~lanu 12. stav 2., bri{e se. ^lan 8. U ~lanu 15. stav 2. mijenja se i glasi: "Direktora imenuje Upravni odbor na osnovu javnog konkursa, uz saglasnost Vlade Kantona Sarajevo." Stav 3. mijenja se i glasi: "Uslovi za imenovanje direktora Odgojnog centra utvr|uju se na osnovu Zakona o ustanovama ("Slu`beni list RBiH", br. 6/92, 8/93 i 13/94), Zakona o socijalnoj za{titi, za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodice sa djecom ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 38/14 - Pre~i{}eni tekst i 38/16) i Pravila Odgojnog centra." ^lan 9. U ~lanu 17. stav 3. mijenja se i glasi: "Nadzorni odbor se sastoji od tri ~lana, od kojih se dva imenuju iz reda Osniva~a ustanove, a jedan iz reda stru~nih radnika zaposlenih u ustanovi." S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 12. januara 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 2 – Strana 13
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju saobraćaja na području KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 46/17 23.11.2017 SN KS 01/22, SN KS 30/17 saobraćaj KANTON SARAJEVO Skup{tina Kantona Sarajevo Na osnovu ~lana 18. ta~ka b. Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17) i ~lana 2. Zakona o osnovama sigurnosti saobra}aja na putevima u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", br. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 i 18/13), Skup{tina Kantona Sarajevo na sjednici, odr`anoj dana 15.11.2017. godine, donijela je ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O URE\ENJU SAOBRA]AJA NA PODRU^JU KANTONA SARAJEVO ^lan 1. (Izmjena ~lana 40.) U Zakonu o ure|enju saobra}aja na podru~ju Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 30/17), ~lan 40. mijenja se i glasi: "^lan 40. (Snabdijevanje) (1) Snabdijevanje poslovnih objekata na podru~ju Op}ina Stari Grad i Centar (glavne primarne saobra}ajnice na dionici Vije}nica - Marijin Dvor u oba smjera i u ulicama unutar ovog prstena) vr{i se u terminima od: 00:00-07:00, 09:30-11:30 i 17:30- 19:30 sati. (2) Snabdijevanje poslovnih objekata na podru~ju Kantona Sarajevo koji se nalaze izvan podru~ja iz stava (1) ovog ~lana i koji se ne nalaze u pje{a~koj zoni i ulicama zabranjenim za saobra}aj, vr{i se tokom cijelog dana u skladu sa odredbama ZOSS-a. (3) Snabdijevanje objekata koji se nalaze u pje{a~kim zonama vr{i se do 09:00 sati za teku}i dan, uz odobrenje koje izdaje Ministarstvo ili ako saobra}ajnim znakom nije druga~ije regulisano." ^lan 2. (Izmjena ~lana 41.) U ~lanu 41. stav (1) mijenja se i glasi: "(1) Odvoz sme}a na podru~ju iz ~lana 40. stav (1) ovog zakona vr{i se u terminima od: 09:00-11:00 i 18:00-20:00 sati i tokom no}i u vremenu od 22:00 - 07:00 sati po prioritetima." ^lan 3. (Dopuna ~lana 47.) U ~lanu 47., iza stava (3), dodaje se novi stav (4) koji glasi: "(4) Odredbe stava (1) ovog ~lana ne odnose se na vozila kantonalnih javnih preduze}a u slu~ajevima hitnih intervencija, uz saglasnost Ministarstva." ^lan 4. (Dopuna ~lana 96.) (1) U ~lanu 96. u stavu (2) dodaje se nova ta~ka b) koja glasi: "b) naknada iz ~lana 44. stav (5) ovog zakona," (2) Dosada{nje ta~. b), c), d), e), f) i g) postaju ta~. c), d), e), f), g) i h). ^lan 5. (Izmjena ~lana 103.) (1) U ~lanu 103. stav (1) u ta~ki e) rije~i: "st. (1) i (3)", bri{u se. (2) U ~lanu 103. stav (2) u ta~ki b) rije~i: "st. (1) i (3)", bri{u se. ^lan 6. (Dopuna ~lana 104.) (1) U ~lanu 104. dodaje se nova ta~ka b) koja glasi: "b) postupi suprotno odredbama ~lana 40. ovog zakona," (2) Dosada{nje ta~. b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o) postaju ta~. c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o) i p). ^lan 7. (Izmjena ~lana 105.) U ~lanu 105. stav (2.) ta~ka i) rije~i: "st. (1) i (3)," bri{u se. ^lan 8. (Stupanje na snagu) Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 01-02-33778/17 15. novembra 2017. godine Sarajevo Predsjedateljica Skup{tine Kantona Sarajevo Prof. Ana Babi}, s. r. Na osnovu ~lana 18. stav 1. ta~ka b) u vezi sa ~l. 12., 13. i 14. Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17) i ~l. 7. i 30. Zakona o pravima branilaca i ~lanova njihovih porodica ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 33/04, 56/05 - Ispravka, 70/07 i 9/10), Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj dana 15.11.2017. godine, donijela je Godina XXII – Broj 46 ^etvrtak, 23. novembra 2017. godine S AR AJ E VO ISSN 1512-7052
Zakon o radu ZHK Zapadnohercegovački kanton Službene novine ZHK 11/17 10.10.2017 rad,zakon
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 31/17 08.10.2017 SN KS 13/21, SN KS 34/17, SN KS 12/16 turizam
Zakon o izmjeni Zakona o koncesijama TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 13/17 10.09.2017 SN TK 10/18, SN TK 12/16, SN TK 11/14, SN TK 01/13, SN TK 06/11, SN TK 07/05, SN TK 05/04 koncesije Z A K O N O IZMJENI ZAKONA O KONCESIJAMA Član 1. U Zakonu o koncesijama („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 5/04, 7/05, 6/11, 1/13, 11/14 i 12/16), u članu 28. u stavu 2. riječi „31.12.2016. godine“ zamjenjuju se riječima „31.12.2017. godine“. Član 2. Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“. B o s n a i H e r c e g o v i n a Predsjednik - Federacija Bosne i Hercegovine - Skupštine Tuzlanskog T U Z L A N S K I K A N T O N kantona, S k u p š t i n a Broj: 01-02-488-4/17 Senad Alić, v.r. Tuzla, 27.9.2017. godine 553 Na osnovu člana 24. stav 1. tačka c) Ustava Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“, br. 7/97 i 3/99 i „Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 i 10/04) i člana 27. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 i 104/16), na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici od 27.9.2017. godine, d o n o s i O D L U K U o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2017. godinu Član 1. Daje se saglasnost na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2017. godinu, broj: 05-0511-1-38-2/17 od 14.9.2017. godine. Član 2. Sastavni dio Izmjena i dopuna Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2017. godinu su Izmjene i dopune Operativnog programa zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja za 2017. godinu.
Ispravka Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 34/17 31.08.2017 SN KS 13/21, SN KS 31/17, SN KS 12/16 turizam,ks
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju pravne pomoći TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 11/17 04.08.2017 SN TK 22/21, SN TK 10/08 pravna pomoć
Zakon o izmjeni Zakona o komunalnim djelatnostima USK Unsko-sanski kanton Službeni glasnik USK 14/17 21.07.2017 SG USK 20.09.2015., SG USK 13/12, SG USK 06/12, SG USK 11/11, SG USK 041/11 komunalna djelatnost,usk,zakon,izmjena Na osnovu člana 11.b) odjeljka A poglavlja V Ustava Unsko-sanskog kantona-prečišćeni tekst (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 1/04 i 11/04), na prijedlog Vlade Unsko-sanskog kantona, Skupština Unsko-sanskog kantona, na 35. sjednici održanoj dana 21.7.2017. godine, po skraćenom postupku donosi ZAKON O IZMJENI ZAKONA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA Član 1. U Zakonu o komunalnim djelatnostima (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 4/11, 11/11, 6/12, 13/12 i 8/15) član 36. briše se. Član 2. (Stupanje na snagu) Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”. Broj: 01-02-1-602/17 Predsjedavajući Skupštine USK-a Datum, 21.7.2017. godine _____________________ Prof. Nijaz Hušić
Zakon o izmjeni Zakona o šumama USK Unsko-sanski kanton Službeni glasnik USK 12/17 05.07.2017 SG USK 04/19, SG USK 25/17, SG USK 16/16, SG USK 22/12 šume,zakon ZAKON o izmjeni Zakona o šumama Član 1. U članu 10. stav (1) Zakona o šumama (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, br. 22/12 i 16/16), mijenja se i glasi: “(1) Šumsko privredne osnove za šume u državnom vlasništvu izrađuje korisnik šuma koji posjeduje certifikat ili saglasnost nadležnog organa, a za šume u privatnom vlasništvu izrađuje pravno lice koje je registrovano u skladu sa odredbama važećeg Zakona o registraciji privrednih subjekata, koje posjeduje certifikat nadležne institucije i koje je izabrano u skladu sa važećim Zakonom o javnim nabavkama. Ukoliko se određene usluge izrade šumsko privredne osnove za šume u državnom vlasništvu pribavljaju od drugog pravnog lica, iste se pribavljaju u postupku javne nabavke prema važećem Zakonu o javnim nabavkama.” Član 2. U članu 91a, riječi “šest mjeseci” zamjenjuju se riječima “dvanaest mjeseci”. Član 3. Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Unsko sanskog kantona”.
Zakon o izmjenama Zakona o prostornom uređenju i građenju BPK Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 07/17 04.07.2017 SN BPK 08/22, SN BPK 06/15, SN BPK 16/13, SN BPK 04/13, SN BPK 15/09 izmjene,zakon,prostorno uređenje ,bpk Број 7 – страна 1430 Члан 68. До доношења проведбених пр- описа према одредбама овог Закона, примјењиваће се сљедећи прописи: Правила о утврђивању накнада за кон- цесије (“Службене новине Федерације БиХ”, број: 67/06) и Правила о поступ- ку додјеле концесија (“Службене нови- не Федерације БиХ”, број: 68/06). Члан 69. Даном ступања на снагу овог Закона престаје важити Закон о конце- сијама (“Службене новине Босанско- подрињског кантона Горажде”, број: 5/03 и 11/15) Члан 70. До именовања Комисије по ов- ом Закону послове и поступак избора најповољнијег понуђача за додјелу ко- нцесија вршиће постојећа комисија именована по одредбама Закона о кон- цесијама (“Службене новине Босанско- подрињског кантона Горажде”, број: 5/03 и 11/15). Члан 71. Овај Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службе- ним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”. Број:01-02-555/17 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА 20.06.2017.године С К У П Ш Т И Н Е Г о р а ж д е Аида Обућа,с.р. 431 На основу члана 33.а Устава Бо- санско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињ- 04. јул/српањ 2017. ског кантона Горажде“, број: 8/98, 10/00 и 5/03), д о н о с и м: У К А З О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ПРОСТОРНОМ УРЕЂЕЊУ И ГРАЂЕЊУ БОСАНСКО- ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ Проглашава се Закон о измјени Закона о просторном уређењу и грађе- њу Босанско-подрињског кантона Го- ражде, који је донијела Скупштина Бо- санско-подрињског кантона Горажде на 25. редовној сједници, одржаној 20. јуна 2017. године. Број:02-02-191/17 П Р Е М И Ј Е Р 20.06.2017.године Емир Оковић,с.р. Г о р а ж д е 432 На основу члана 16. Тачке д) и ф) и члана 23. Тачка б) Устава Босанс- ко-подрињског кантона Горажде („Сл- ужбене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 8/98, 10/00 и 5/03), Скупштина Босанско-подрињс- ког кантона Горажде, на 25. редовној сједници, одржаној 20. јуна 2017. годи- не, д о н о с и: З А К О Н О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ПРОСТОРНОМ УРЕЂЕЊУ И ГРАЂЕЊУ БОСАНСКО – ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ 04. јул/српањ 2017. Члан 1. У члану 188. став (1) Закона о просторном уређењу и грађењу Боса- нско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињ- ског кантона Горажде“, бр. 15/09, 4/13, 16/13, и 6/15), ријечи: „до 31.12.2016. године“ замјењују се ријечима „до 31.12.2018. године“. Члан 2. Овај Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ”Службе- ним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”. Број:01-02-556/17 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА 20.06.2017.године СКУПШТИНЕ Г о р а ж д е Аида Обућа,с.р. 433 На основу члана 16. тачка д) Устава Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско- подрињског кантона Горажде“, број: 8/98, 10/00 и 5/03) и у складу са Одлу- ком Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде о преносу власништ- ва за располагање имовином Босанско- подрињског кантона Горажде, број: 01- 05-496/03 од 01.09.2003. године, Скуп- штина Босанско-подрињског кантона Горажде, на 25. редовној сједници, од- ржаној 20. јуна 2017. године, д о н о с и: О Д Л У К У о давању сагласности на „Пројекат изградње стамбено-пословних објеката Ламела Х3 и Х4“ Број 7 – страна 1431 Члан 1. Овом Одлуком Скупштина Бос- анско-подрињског кантона Горажде даје сагласност на „Пројекат изград- ње стамбено-пословних објеката Ла- мела Х3 и Х4“. Члан 2. Ова Одлука ступа на снагу дан- ом објављивања у „Службеним нови- нама Босанско-подрињског кантона Горажде“. Број:01-23-559/17 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА 20.06.2017.године СКУПШТИНЕ Г о р а ж д е Аида Обућа,с.р.
Zakon o koncesijama BPK Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 07/17 04.07.2017 koncesije
Zakon o prostornom uređenju KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 24/17 22.06.2017 SN KS 01/18 prostorno uređenje KANTON SARAJEVO Skup{tina Kantona Sarajevo Na osnovu ~lana 12. stav 1. ta~ka f) i ~lana 18. stav (1) ta~ka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13), Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj dana 24.05. 2017. godine, donijela je ZAKON O PROSTORNOM URE\ENJU KANTONA SARAJEVO DIO PRVI POGLAVLJE I - OSNOVNE ODREDBE ^lan 1. (Predmet Zakona) Ovim zakonom propisuju se prinicipi planskog ure|enja, kori{tenja, za{tite i upravljanja prostorom, osnove prostornog planiranja, vrste, sadr`aj, na~in izrade i postupak dono{enja planskih dokumenata, na~in provo|enja planskih dokumenata, ure|enje gra|evinskog zemlji{ta, lokacijska informacija, investiciono - tehni~ka dokumentacija, dono{enje urbanisti~ke saglasnosti i urbanisti~ko - tehni~ki uvjeti, odobrenje za gra|enje, tehni~ka svojstva gra|evine, u~esnici u projektovanju i gra|enju, gradili{te, upotreba i odr`avanje gra|evine, sistem informacija o stanju u prostoru, inspekcijski nadzor i nadzor nad provo|enjem ovog Zakona, kao i druga pitanja od zna~aja za prostorno ure|enje i gra|enje na podru~ju Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton). ^lan 2. (Zna~enje pojedinih izraza) Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju slijede}a zna~enja: a) Centar za pru`anje usluga iz oblasti prostornog ure|enja i gra|enja obavlja poslove informiranja i pribavljanja saglasnosti, uvjerenja i drugih akata po slu`benoj du`nosti u postupcima iz oblasti prostornog ure|enja i gra|enja, a formira ga nadle`ni organ. b) Dijelovi (eta`e), visina i gabariti gra|evine: - Podrum (Po) je dio gra|evine potpuno ukopan ili je ukopan vi{e od 50% svoga volumena u kona~no ure|eni zaravnani teren i ~iji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena; - Suteren (S) je dio gra|evine ~iji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga volumena u kona~no ure|eni i zaravnani teren i da je najmanje jednom svojom fasadom izvan ure|enog terena; - Prizemlje (P) je dio gra|evine ~iji se prostor nalazi neposredno na povr{ini, odnosno najvi{e 1,5m iznad kona~no ure|enog i zaravnanog terena mjereno na najni`oj ta~ki uz fasadu gra|evine, ili ~iji se prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda sprata ili krova); - Sprat je dio gra|evine ~iji se prostor nalazi izme|u dva poda iznad prizemlja; - Potkrovlje (Pk), odnosno mansarda (M) je dio gra|evine ~iji se prostor nalazi iznad zadnjeg sprata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova; - Visina gra|evine mjeri se od kona~no zaravnanog i ure|enog terena uz fasadu gra|evine na njegovom najni`em dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjeg sprata, odnosno do vrha sljemena krova, ako se radi o kosom krovu ili do vrha atike kod ravnog krova. c) Dogradnjom se smatra svako pro{irenje postoje}e gra|evine, ne vi{e od 50%, kojim se zauzima zemlji{te ili prostor u odnosu na tu gra|evinu, ako dogra|eni dio ~ini gra|evinsku i funkcionalnu cjelinu sa gra|evinom uz koju se dogra|uje. d) Energetski certifikat je dokument kojeg izdaje ovla{teno lice, a koji sadr`i vrijednosti koje odra`avaju energetska svojstva objekta i potro{nju energije izra~unatu na osnovu pretpostavljenog re`ima kori{tenja objekta i ne moraju nu`no izra`avati realnu potro{nju u objektu ili njezinoj samostalnoj upotrebnoj jedinici jer ona uklju~uje i pona{anje korisnika. e) Gradili{tem se smatra zemlji{te, uklju~uju}i i privremeno zauzeto zemlji{te, kao i zemlji{te potrebno za omogu}avanje primjene odgovaraju}e tehnologije gra|enja, zajedno s objektom koji se gradi. f) Gra|enje podrazumijeva bilo koje zahvate u prostoru i svako drugo privremeno ili trajno djelovanje ljudi kojim se ure|uje ili mijenja stanje u prostoru, a obuhvata izvo|enje pripremnih radova, gra|evinskih radova (uklju~uju}i gra|evinsko-zanatske radove), ugradnju i monta`u opreme, te druge zahvate u prostoru. Gra|enjem se smatraju i radovi rekonstrukcije, dogradnje, nadogradnje, promjene namjene, sanacije, revitalizacije, konzervacije, izgradnje privremenih gra|evina i uklanjanje gra|evina. g) Gra|evinom se smatra gra|evinski objekat trajno povezan sa tlom koji se sastoji od gra|evinskog sklopa i ugra- Godina XXII – Broj 24 ^etvrtak, 22. juna 2017. godine S AR AJ E VO ISSN 1512-7052 |ene opreme, koji u okviru tehnolo{kog procesa zajedno ~ine tehnolo{ku cjelinu, kao i samostalno postrojenje trajno povezano sa tlom. Pod gra|evinom se podrazumijevaju i: - saobra}ajne, vodoprivredne i energetske gra|evine i povr{ine sa pripadaju}im instalacijama, telekomunikacijske gra|evine, oprema i instalacije, gra|evine i instalacije komunalne infrastrukture;- proizvodne i druge privredne gra|evine i postrojenja, skladi{ta, sajmi{ta i sli~ne gra|evine; - vodni objekti koji se s obzirom na njihovu namjenu koriste za uzgoj ribe (ribogojili{ta, plutaju}e platforme i sl.); - trgovi, javne povr{ine, javne zelene povr{ine, igrali{ta, sportske gra|evine, groblja, centar za upravljanje otpadom, povr{ine na kojima se vr{i tretman otpada, javne pijace, skloni{ta i sli~ne gra|evine. h) Gra|evinska linija je linija definisana planskim dokumentom koja utvr|uje dio gra|evinske parcele na kojoj je mogu}e izgraditi gra|evinu, odnosno linija koju ne mo`e pre}i ni najistureniji dio gra|evine. Gra|evinskom linijom je utvr|ena udaljenost objekta od regulacione linije i pravac pru`anja uli~nog pro~elja. Unutar gra|evinskih linija investitor mo`e definisati tlocrt gra|evine. i) Gra|evinska parcela je zemlji{te na kojem je predvi|eno gra|enje gra|evine i ure|enje povr{ina koje }e slu`iti toj gra|evini koje ima pristup na saobra}ajnicu u skladu sa uvjetima iz planskog dokumenta, ili zemlji{te na kojem se nalazi gra|evina i ure|ene povr{ine koje slu`e toj gra|evini. j) Gra|evinski proizvodi su proizvedeni gra|evinski materijali, prefabrikati, elementi i industrijski proizvedene konstrukcije koji su namijenjeni za gra|enje. k) Gra|evinsko zemlji{te je neizgra|eno i izgra|eno zemlji{ te namijenjeno za izgradnju objekata u skladu sa odredbama ovog zakona, a koje se nalazi van zona gradskog gra|evinskog zemlji{ta, i gradsko gra|evinsko zemlji{te u gradovima i naseljima gradskog karaktera,koje je planovima za prostorno ure|enje i urbanisti~kim planovima namijenjeno za izgradnju, a obuhvata izgra|eno i neizgra|eno zemlji{te. l) Historijski urbani pejza` je urbano podru~je sa historijskim slojem dru{tvenih i prirodnih vrijednosti i karakteristika, nad kojim nadzor vr{i Zavod za za{titu spomenika kulture. m) Iskol~enje gra|evine podrazumijeva geodetski prenos tlocrta vanjskog obrisa gra|evine ili osi trase gra|evine koju je dozvoljeno graditi, na terenu unutar gra|evinske parcele. Zapisnik iskol~enja gra|evine je dokument kojim se iskazuje na~in iskol~enja gra|evine na terenu i na~in kojim su stabilizirane ta~ke planirane gra|evine. n) Izvo|enje drugih zahvata podrazumijeva sve radove iznad ili ispod povr{ine tla, kojima se privremeno ili trajno zauzima prostor ili mijenjaju postoje}i uvjeti kori{tenja tog prostora. o) Javne povr{ine su zemlji{ne ili vodene povr{ine koje su planskim dokumentima, ili na osnovu planskih dokumenata, odre|ene numeri~ki i grafi~ki ili samo grafi~ki, a namijenjene su za obavljanje javnih funkcija djelatnosti i aktivnosti koje su kao takve dostupne neodre|enom broju fizi~kih ili pravnih lica. p) Jednostavna gra|evina u smislu ovog zakona je stambeni, poslovni i stambeno-poslovni objekat ukupne bruto povr{ine do 400 m2, osim objekata koji zahtijevaju izdavanje okolinske dozvole. r) Komunalna infrastruktura, u smislu ovog zakona, podrazumijeva objekte i ure|aje kojima se obavljaju komunalne djelatnosti, uklju~uju}i komunalne djelatnosti individualne i zajedni~ke komunalne potro{nje. s) Konzervacijom gra|evine smatra se izvo|enje radova kojima se o{te}ena ili nedovr{ena gra|evina {titi od daljeg propadanja, a do sticanja uvjeta za njenu sanaciju, rekonstrukciju ili dovr{enje radova na nezavr{enoj gra|evini. t) Koncept podrazumijeva "gabarit" objekta, osnovnu masu volumena, siluetu ili skulptoralni lik objekta. To dalje podrazumijeva nekoliko dominantnih uslova: karaktera objekta, kvantuma prostora, konkretnih uslova lokacije, principa prostornog uobli~avanja i idejne prostorne koncepcije rje{enja problema, te same namjene prostora. u) Lokacija objekta je akt na kojem je dat prikaz polo`aja i oblika gra|evine za koju se izdaje lokacijska informacija ili urbanisti~ka saglasnost, izra|en u odgovaraju}em mjerilu, a koji sadr`i upisane oznake katastarskih parcela starog i novog premjera, gra|evinsku parcelu planirane gra|evine, kotiranu mre`u gra|evinskih linija svih eta`a planirane gra|evine, kotiranu udaljenost planirane gra|evine od susjednih objekata i saobra}ajnica i koji je potpisan i ovjeren od strane nadle`nog organa. v) Nadogradnjom se smatra izgradnja jedne ili vi{e eta`a, kao i preure|enje krovi{ta, odnosno potkrovlja na postoje- }im gra|evinama, kojim se dobija novi stambeni, poslovni ili drugi korisni prostor. z) Naselje je nastanjen, izgra|en, prostorno i funkcionalno objedinjen dio naseljenog mjesta. aa) Naseljeno mjesto je teritorijalna jedinica koja, po pravilu, obuhvata jedno ili vi{e naselja, sa podru~- jem koje pripada tom naseljenom mjestu. Naseljena mjesta mogu biti gradskog, mje{ovitog i seoskog karaktera. bb) Odr`ivi razvoj podrazumijeva kori{tenje prostora uz o~uvanje okoli{a, prirode i trajnog kori{tenja prirodnih dobara, te za{titu kulturno-historijskog naslije|a i drugih prirodnih vrijednosti, zadovoljava potrebe sada{njih generacija, bez ugro`avanja jednakih mogu}nosti za zadovoljavanje potreba budu}ih generacija. cc) Okoli{, u smislu ovog zakona, podrazumijeva komponente okoli{a (zemlji{te, zrak, voda, biosfera), odre|ene sisteme, procese, i strukturu okoli{a. dd) Opremom se smatraju postrojenja, ure|aji, strojevi, procesne instalacije i drugi proizvodi koji su u sklopu tehnolo{kog procesa ugra|eni u gra|evinski dio/strukturu. ee) Pomo}ni objekti su: gara`e za li~na vozila, nadstre{ nice, ljetne kuhinje, {upe za smje{taj ogrjeva i alata, ostave i sli~ni objekti. ff) Poslovni objekat, u smislu ovog zakona, je gra|evina sa isklju~ivom poslovnom namjenom. gg) Pripremni gra|evinski radovi su radovi na pripremi gradili{ta, odnosno radnje vezane za postavljanje ograde, izvo|enje radova i gra|enje pomo}- nih gra|evina privremenog karaktera koji se izvode za potrebe organizovanja gradili{ta i primjene odgovaraju}e tehnologije gra|enja, pripremu odgovaraju}eg prostora za skladi{tenje gra|evinskog materijala, te organizovanje saobra}ajne komunikacije unutar gradili{ta i pristupnih puteva, izrada gradili{nih instalacija i njihovih priklju~aka. hh) Privremena gra|evina je gra|evina monta`nodemonta` ne izvedbe postavljena privremeno na odre|enoj lokaciji za potrebe gradili{ta i za primjenu odgovaraju}e tehnologije gra|enja. Privremenom gra|evinom, u smislu ovog zakona, smatra se i gra|evinski objekt izgra|en ili postavljen u svrhu organiziranja sajmova, javnih manifestacija, te radovi kojima se privremeno zauzima prostor i mijenjaju uvjeti kori{tenja istog (istra`ivanje, eksploatacija mineralnih sirovina, {ljunka, voda itd.). S L U @ B E N E N O V I N E Broj 24 – Strana 2 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 22. juna 2017. ii) Promjenom namjene gra|evine smatra se promjena stambenog u poslovni prostor, odnosno poslovnog u stambeni, kao i promjena djelatnosti u poslovnom prostoru, ako takva promjena ne uvjetuje izmjenu konstruktivnih elemenata gra|evine ili bitno mijenja uvjete kori{tenja te gra|evine, okolnih gra|evina i prostora, odvijanja saobra}aja i uvjete o~uvanja okoli{a. jj) Prostor je sastav prirodnih i fizi~kih struktura na povr{ini zemlje, odnosno na, iznad i ispod povr{ine tla i vode dokle dopiru neposredni uticaji ljudske djelatnosti. kk) Prostorni razvoj podrazumijeva razvoj i unapre- |enje prirodnog i izgra|enog prostora kao rezultat ljudskih aktivnosti. ll) Prostorno planiranje kao interdisciplinarna djelatnost je institucionalni i tehni~ki oblik za upravljanje prostornom dimenzijom odr`ivosti, kojom se, na osnovu procjene razvojnih mogu}- nosti u okviru zadr`avanja posebnosti prostora, zahtjeva za{tite prostora i o~uvanja kvaliteta okoli{a, odre|uju namjene prostora, uvjeti za razvoj djelatnosti i njihov razmje{taj u prostoru, uvjeti za pobolj{anje i urbanu sanaciju izgra|enih podru~ja, te uvjeti za ostvarivanje planiranih zahvata u prostoru. mm) Prostorno plansko ure|enje podrazumijeva kori{tenje, za{titu i upravljanje prostorom u cilju odr`ivog razvoja na osnovu cjelovitog pristupa u planiranju prostora. nn) Prostorno ure|enje je planiran razmje{taj djelatnosti i objekata na odre|enom podru~ju. oo) Regulaciona linija utvr|uju pojedina~ne parcele i razdvaja povr{ine razli~itih namjena u odnosu na javnu povr{inu, ulicu, vodotok ili druge gra|evine od kojih mora biti odvojena zbog funkcionalnih, estetskih ili za{titnih razloga. pp) Rehabilitacija podrazumijeva vra}anje o{te}enog ili uni{tenog dobra graditeljskog naslije|a u stanje u kojem je to dobro bilo prije o{te}enja i uni{tenja, kao i ponovno gra|enje (obnova) nacionalnog spomenika na istom mjestu, u istom obliku i dimenzijama, od istog ili istovrsnog materijala kao {to je bilo prije ru{enja uz kori{tenje iste tehnologije gra|enja, u mjeri u kojoj je to mogu}e. rr) Rekonstrukcijom se smatra izvo|enje radova na postoje}oj gra|evini, kojima se: mijenjaju konstruktivni elementi koji bi mogli uticati na stabilnost gra|evine ili njenih dijelova; uvode nove instalacije ili ugra|uje nova oprema u gra|evinu; mijenja namjena, tehnolo{ki proces ili vanjski izgled gra|evine, te mijenjaju uvjeti pod kojima je, na osnovu odobrenja za gradjenja, izgra|ena gra|evina. Ne smatraju se rekonstrukcijom radovi na zamjeni instalacija i opreme koji se izvode prema uvjetima utvr|enim u odobrenju za gra|enje. Rekonstrukcijom gra|evine smatraju se i radovi kojima se o{te}ena gra|evina, ~ije o{te}enje prelazi 60%, dovodi u stanje prije o{te}enja, ako je o{te}enje nastalo kao posljedica starosti gra|evine ili kao posljedica elementarnih nepogoda, tehni~kih katastrofa i ljudskim djelovanjem izazvanih nepogoda i katastrofa i ratnih djelovanja. ss) Sanacijom se smatraju gra|evinski i drugi radovi na o{te}enim gra|evinama kojima se gra|evina dovodi u stanje prije o{te}enja (elementarne nepogode, klizi{ta, tehni~ke katastrofe, ratna dejstva). Za sanaciju o{te}enih gra|evina graditeljskog naslje|a donosi se urbanisti~ka saglasnost i odobrenje za gra|enje, uz prethodno pribavljenu saglasnost kantonalne ustanove za za{titu. tt) Selo je naselje ~ije se stanovni{tvo prete`no bavi primarnim djelatnostima (poljoprivreda i sto~arstvo). uu) Slo`ena gra|evina u smislu ovog zakona je gra|evinski objekat povr{ine preko 400 m2, te objekat koji se sastoji od vi{e me|usobno funkcionalno i/ili tehnolo{ki povezanih gra|evina li njihovih dijelova. vv) Stambeni objekat je gra|evina sa isklju~ivom namjenom stanovanje. zz) Stambeno-poslovni objekat je gra|evina sa stambenom i poslovnom namjenom. aaa) Strate{ka procjena uticaja na okoli{ je sistematski proces vrednovanja okolinskih posljedica predlo`enih planova, programa ili strategija kako bi se jo{ u ranoj fazi dono{enja odluka uz ekonomska i dru{tvena uklju~ila i okolinska razmatranja. bbb) Teku}e odr`avanje gra|evine podrazumijeva radove koji ne uti~u na konstrukciju gra|evine, za{titu okoline, namjenu, promjenu dimenzija i vanjskog izgleda (manji popravci, malterisanje, bojenje fasade i njihovo dovo|enje u prvobitno stanje, zamjena i bojenje gra|evinske stolarije, ustakljivanje postoje}ih otvora, izrada pokrova i manjih dijelova krovne konstrukcije, zidanje pregradnih zidova, zamjena i opravka o{te}enih instalacija, zidanje poru{enih dimnjaka i si.) odnosno kojima se ne mijenjaju uvjeti utvr|eni urbanisti~kom saglasnosti i odobrenjem za gra|enje.. ccc) Uklanjanje arhitektonsko-urbanisti~kih prepreka podrazumijeva stvaranje uvjeta za neometano kretanje, boravak i rad lica s umanjenim tjelesnim mogu}nostima pri zadovoljavanju njihovih osnovnih `ivotnih, radnih i drugih potreba. ddd) Uklanjanjem gra|evine smatraju se gra|evinski i drugi radovi kojima se ru{i ili demontira gra|evina ili njen dio, zbrinjavanje otpadnog materijala nastalog ru{enjem, zate~enog materijala, opreme i drugih elemenata i dovo|enje gra|evinske parcele ili njenog djela u uredno stanje. Uklanjanje gra|evine vr{i se zbog fizi~ke dotrajalosti ili ve}ih o{te}enja nastalih kao posljedica prirodnih i ljudskim djelovanjem izazvanih nepogoda i katastrofa i ratnih djelovanja. Uklanjanje gra|evine u smislu ovog zakona smatra se i ru{enje gra|evine radi privo|enja zemlji{ta kona~noj namjeni. eee) Urbana oprema (mobilijar) su objekti, oprema i ure|aji koji slu`e za trajno ure|enje naselja, odnosno gra|evina i javnih povr{ina u naseljima, ili se privremeno u skladu sa elaboratima, propisima i aktima kojima se odobrava njihovo postavljanje na javnim povr{inama koje nisu privedene namjeni utvr|enoj planskim dokumentom. U urbanu opremu spadaju: komunalni objekti i ure|aji u op}oj upotrebi (javni satovi, telefonske govornice, fontane, skulpture, spomenici, planovi grada, javni nu`nici, po{tanski sandu~i}i, klupe, `ardinjere, korpe za sme}e i dr.), javna rasvjeta, reklame, natpisi, panoi, izlozi, ograde, ljetne ba{te, tende, rashladni ure|aji, monta`ni objekti tipa "kiosk" u kojima se privremeno obavlja poslovna djelatnost, tezge za prodaju {tampe, knjiga, cvije}a, ukrasnih predmeta i sl., stajali{ta javnog prevoza i dr. fff) Ure|eno gra|evinsko zemlji{te je zemlji{te na kojem su izvr{eni radovi pripreme zemlji{ta za gra|enje i opremanje, a u skladu sa planom prostornog ure|enja. S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 22. juna 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 24 – Strana 3 ggg) Vikend ku}om, u smislu ovog zakona, smatra se gra|evina sa jednom ili dvije nadzemne eta`e bruto razvijene povr{ine do 200 m2 (u povr{inu ulaze pomo}ne prostorije) namijenjena isklju~ivo povremenom i privremenom boravku ljudi. hhh) Za{ti}ene prirodne vrijednosti obuhvataju za{ti}ena podru~ja, za{ti}ene biljne i `ivotinjske vrste i podvrste, i gljive, te za{ti}ene minerale i fosile i upisane u Registar za{ti}enih prirodnih vrijednosti u skladu sa propisima kojima se reguli{e oblast za{tite prirode. iii) Za{tita okoli{a podrazumijeva sve odgovaraju}e aktivnosti i mjere koje imaju za cilj prevenciju od opasnosti, {tete ili zaga|ivanja okoli{a, reduciranje ili odstranjivanje {tete koja je nastala i povrat na stanje prije izazvane {tete. jjj) Za{tita, podijeljena prema vrsti i karakteru, s obzirom na to da su potpuno druga~iji principi tretiranja, ako se radi o pojedina~nom spomeniku arhitekture, urbanoj ili ruralnoj cjelini ili arheolo{- kom lokalitetu, podrazumijeva sljede}e postupke: - konzervaciju koja podrazumijeva o~uvanje fizi~kih ostataka spomenika i njegovog okru`enja, uz sistem stalne fizi~ke brige koja zabranjuje bilo kakvu mogu}nost izgradnje novog na istom lokalitetu, te za{titu od uni{tenja nalaza i preure|enja koje bi ugrozilo autenti~nost spomenika; - restauraciju koja podrazumijeva precizno o~uvanje raritetne, autenti~ne vrijednosti spomenika sa svim njegovima estetskim, umjetni~kim i historijskim vrijednostima, uz po{tivanje upotrebe tradicionalnih vje{tina i gra|evinskih materijala (mogu}a samo kada postoji dokumentacija za sve vrste intervencija); - faksimilska rekonstrukcija (replika) koja podrazumijeva kopiranje direktnog izgleda originala, strukture i estetike spomenika u cilju prezentacije kulturnog ili tradicijskog fenomena; - iluminaciju koja podrazumijeva poduzimanje intervencija na spomeniku, ili u njegovom neposrednom okru`enju radi ugradnje sistema elektri~ne rasvjete u cilju prezentiranja spomeni~kih vrijednosti podrazumijevaju}i takve zahvate koji ni na koji na~in ne smiju o{tetiti dobro, ili ugroziti njegovu ukupnu vrijednost. kkk) Za{tita prostora podrazumijeva ure|enje prostora i kori{tenje prirodnih dobara na osnovu dokumenata prostornog ure|enja, planova upravljanja, uskla|enim sa strategijama za{tite prirode, te uvjetima i mjerama za{tite prirode odre|enim u cilju o~uvanja biolo{ke i pejza`ne raznolikosti. lll) Za{titni pojas i za{titna zona su povr{ine zemlji{ ta, vodne povr{ine ili zra~ni prostori, koji su definisani planskim dokumentima ili na osnovu planskih dokumenata numeri~ki i grafi~ki i namijenjeni su za za{titu `ivota i zdravlja ljudi, bezbijednost i funkciju gra|evina, povr{ina ili prostora, u skladu sa odredbama zakona i posebnih propisa donesenih na osnovu tih zakona, u skladu sa stru~nim pravilima koja se primjenjuju u odgovaraju}oj oblasti. mmm) Zelene i rekreacione povr{ine podrazumijevaju: javne zelene povr{ine (park-{ume, parkovi, drvoredi, skverovi, travnjaci, zelenilo uz saobra}ajnice i sl.); zelene zone, odnosno pojasevi, koji imaju razli~ ite rekreacione i za{titne namjene; zelene povr{ine stambenih, odnosno urbanih cjelina; zelene povr{ine posebne namjene (groblja, botani~ki i zoolo{ki vrtovi, sl.); povr{ine za rekreaciju i masovni sport na otvorenom prostoru (igrali{ta, izleti{ta, {etali{ta, sportski tereni, kupali{ta, vje`bali{ta, streli{ta, kros i trim staze i sl.); zelene povr{ine uz obale rijeka i jezera. DIO DRUGI -PLANIRANJE I URE\ENJE PROSTORA POGLAVLJE I - OSNOVNA NA^ELA PROSTORNOG PLANIRANJA ^lan 3. (Prostorno planiranje) Prostorno planiranje i prostorno ure|enje obuhvataju: a) istra`ivanje, provjeru i ocjenu mogu}nosti zahvata na prostoru Kantona; b) kori{tenje, za{titu i na~in upravljanja prostorom; c) pra}enje stanja u prostoru, te izradu i dono{enje planskih dokumenata; d) provo|enje i pra}enje provo|enja planskih dokumenata. ^lan 4. (Na~ela prostornog planiranja) Prostorno planiranje zasniva se na slijede}im na~elima: a) za{tite prostora u skladu s principima odr`ivog razvoja; b) integralnog planiranja koje objedinjuje sve zna~ajne faktore razvoja uz sagledavanje dinamike potreba i promjena u prostoru i uz rje{avanje sukoba interesa u prostoru usagla{avanjem funkcionalnih, estetskih, energetskih, ekonomskih i drugih kriterija u planiranju, projektovanju i gra|enju objekata; c) usagla{avanje prirodnih vrijednosti sa ljudskim djelovanjem (upotrebom obnovljivih izvora energije, gra|enjem energetski efikasnih objekata, adekvatnim upravljanjem otpadom, pravilnim izborom lokacije i uklju~ivanjem bioklimatskih faktora, uva`avanjem klimatskih promjena, za{titom od zemljotresa i drugih prirodnih katastrofa, tehni~kih havarija i drugo); d) za{tite okoli{a; e) za{tite prirodnih vrijednosti; f) za{tite kulturno-historijskog naslje|a; g) usagla{avanja zakonitosti proisteklih iz prethodnih faza razvoja analizom stanja izgra|enog prostora; h) uva`avanja potreba djece i lica s umanjenim tjelesnim sposobnostima; i) usagla{avanja interesa korisnika prostora i prioriteta djelovanja od interesa za Kanton, Grad i op}ine; j) usagla{avanja dokumenata prostornog ure|enja Kantona sa dokumentima prostornog ure|enja vi{eg reda; k) ravnomjernog privrednog, dru{tvenog i kulturnog razvoja Kantona uz po{tivanje i razvijanje regionalnih prostornih specifi~nosti; l) usagla{avanja privatnog i javnog interesa; m) usagla{avanja prostornog ure|enja op}ina me|usobno i sa prostornim ure|enjem Kantona; n) usagla{avanja prostornog ure|enja Kantona sa prostornim ure|enjem susjednih kantona i Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija BiH), kao i sa prostornim ure|enjem Republike Srpske, odnosno njenih dijelova koji grani~e sa Kantonom; o) javnosti i slobodnog pristupa podacima i dokumentima zna~ajnim za prostorno planiranje i ure|enje u skladu sa ovim zakonom i posebnim propisima; p) uspostavljanja jedinstvenog sistema informacija o prostoru Kantona u svrhu planiranja, kori{tenja i za{tite prostora Kantona. POGLAVLJE II - URE\ENJE PROSTORA ^lan 5. (Namjena povr{ina) (1) U svrhu planskog ure|enja i izgradnje prostora, utvr|uje se: a) gra|evinsko zemlji{te; b) poljoprivredno zemlji{te; c) {umsko zemlji{te; d) vodno dobro i izvori{ta; e) za{ti}ena podru~ja i pojedina~ne za{ti}ene vrijednosti; S L U @ B E N E N O V I N E Broj 24 – Strana 4 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 22. juna 2017. f) infrastrukturni sistemi; g) eksploataciona polja; h) ostala zemlji{ta i povr{ine rezervisane za razvoj. (2) Povr{ine zemlji{ta iz stava (1) ovog ~lana utvr|uju se na osnovu ovog zakona, posebnih zakona i planova prostornog ure|enja Kantona. ^lan 6. (Gra|enje na i izvan gra|evinskog zemlji{ta) (1) Gra|enje i drugi zahvati u prostoru mogu se vr{iti samo na gra|evinskom zemlji{tu i povr{inama utvr|enim planom prostornog ure|enja. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog ~lana, gra|enje izvan gra|evinskog zemlji{ta mo`e se odobriti u skladu sa posebnim propisima, a naro~ito za: a) infrastrukturne koridore, gra|evine i opremu (saobra}ajna, energetska, vodoprivredna, telekomunikacijska, komunalna, i dr); b) gra|evine za potrebe odbrane; c) gra|evine za potrebe poljoprivredne proizvodnje, uklju~uju}i melioracione sisteme i sisteme navodnjavanja; d) istra`ivanje, iskori{tavanje i ure|ivanje prostora prirodnih dobara (mineralne sirovine, {ume, vode, poljoprivredno zemlji{te i dr); e) vodni objekti koji se s obzirom na njihovu namjenu koriste za uzgoj ribe (ribogojili{ta, plutaju}e platforme i sl.). ^lan 7. (Re`imi gra|enja) Planom prostornog ure|enja za pojedine dijelove podru~ja utvr|uju se re`imi gra|enja i to: a) re`im gra|enja prvog stepena - na u`em urbanom podru~ju na kojem se planira gra|enje, rekonstrukcija ili sanacija, na dijelovima podru~ja sa za{ti}enim kulturno-historijskim i prirodnim naslje|em, turisti~kim naseljima, sportskim, rekreacijskim i zdravstvenim podru~jima na kojima se planira gra|enje; na privrednim zonama ve}im od 5 ha, za koje se uvjeti za odobravanje gra|enja utvr|uju na temelju zoning plana, regulacionog plana, odnosno urbanisti~kog projekta izgra|enog na temelju regulacionog plana, te na manjim dijelovima u`eg urbanog podru~ja koje je ve} gra|eno i na kojem ne postoji intenzivno gra|enje, rekonstrukcija ili sanacija za koje se uvjeti za odobravanje gra|enja utvr|uju na osnovu urbanisti~kog projekta, ako za isto podru~je nije planom vi{eg reda propisana izrada regulacionog plana; b) re`im gra|enja drugog stepena - na urbanom podru~ju za koje nije utvr|ena obaveza dono{enja provedbenog plana ili ako provedbeni plan nije donesen, urbanisti~ka saglasnost se donosi na osnovu urbanisti~kog plana, plana parcelacije, uvjeta utvr|enih u odluci o provo|enju plana, stru~nog mi{ljenja Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo i uvjeta utvr|enim posebnim propisima; c) re`im gra|enja tre}eg stepena - za vanurbana podru~ja sekundarnih naselja i centara seoskih zajednica utvr|ena prostornim planom Kantona kao urbana podru~ja, urbanisti~ka saglasnost se donosi na osnovu prostornog plana Kantona, plana parcelacije, odluke o provo|enju plana i uvjeta utvr|enim posebnim propisima; d) re`im gra|enja ~etvrtog stepena na vanurbanim podru~jima, urbanisti~ka saglasnost se donosi na osnovu Prostornog plana Kantona, plana parcelacije, odluke o provo|enju plana i uvjeta utvr|enim posebnim propisima. ^lan 8. (Zabrana gra|enja) (1) Re`im zabrane gra|enja utvr|uje se odlukom o pristupanju izradi plana prostornog ure|enja odnosno izmjenama i dopunama ovog plana i planom prostornog ure|enja. (2) Aktima iz stava (1) ovog ~lana zabranjuje se izgradnja gra|evina i ure|aja, izuzimaju}i zahvate u prostoru koji se izvode u svrhu sigurnosti i zadovoljenja osnovnih `ivotnih potreba stanovni{tva. ^lan 9. (Urbano i u`e urbano podru~je) (1) U cilju usmjeravanja gra|enja, odgovaraju}im planom prostornog ure|enja utvr|uje se urbano i u`e urbano podru~je. (2) Urbano podru~je utvr|uje se za jedno ili vi{e naselja koja predstavljaju prostorno-funkcionalnu urbanu cjelinu, ili prostorno-funkcionalno me|usobno povezanu cjelinu, a koja na osnovu planskih pretpostavki imaju uvjete za dalji razvoj. (3) Urbano podru~je obuhvata izgra|ene i neizgra|ene povr{ine namijenjene za stanovanje, rad, odmor, urbanu opremu, infrastrukturu i povr{ine posebne namjene, zelene povr{ine, kao i povr{ine rezervisane za budu}i razvoj. Osim gra|evinskog, urbano podru~je mo`e obuhvatati i druga zemlji{ta. (4) Urbano podru~je, po pravilu obuhvata odgovaraju}e katastarske op}ine i statisti~ka podru~ja u cjelini, pri ~emu se granice tih podru~ja me|usobno uskla|uju. (5) Ukoliko postoji potreba utvr|ivanja posebnih uvjeta gra|enja u centrima ili intenzivno izgra|enim dijelovima urbanih podru~ja, utvr|uje se u`e urbano podru~je. (6) U`e urbano podru~je obuhvata dio naselja koje je intenzivno izgra|eno ili je planom predvi|eno da tako bude izgra|eno i obrazuje se u svrhu utvr|ivanja re`ima gra|enja, posebnih uvjeta pri izdavanju lokacijske informacije, odnosno dono{enja urbanisti~ke saglasnosti, odobrenja za gradnju i sl. ^lan 10. (Zone razvoja) Planom prostornog ure|enja utvr|uju se povr{ine ili trase rezervisane za razvoj, odnosno zone razvoja (povr{ine infrastrukturnih trasa, povr{ine za razvoj naselja i sl.). ^lan 11. (Naselja za privremeni smje{taj) (1) Prilikom izgradnje kompleksnih infrastrukturnih, industrijskih i sli~nih gra|evina, kao i u svrhu otklanjanja posljedica od elementarnih nepogoda, tehni~kih katastrofa, ratnih razaranja i sl., mogu se graditi naselja za privremeni smje{taj. (2) Naselje u smislu stava (1) ovog ~lana, planira se i gradi tako da, po prestanku okolnosti koje su zahtijevale njegovu izgradnju, bude uklonjeno u roku od {est mjeseci, a investitor ili organ koji je donio odluku o izgradnji privremenog naselja u daljem roku od {est mjeseci, dovede prostor u prvobitno stanje ili da prostor preraste u naselje koje odgovara razvoju tog podru~ja u skladu s va`e}im planskim dokumentima. ^lan 12. (Groblja) (1) Povr{ine namijenjene za sahranjivanje utvr|uju se prostornim planom ili urbanisti~kim planom, odnosno odlukom o provo|enju istih. (2) Planskim dokumentima iz stava (1) ovog ~lana utvr|uje se obaveza izrade provedbenog plana prostornog ure|enja (regulacionog plana ili urbanisti~kog projekta) radi izgradnje i ure|enja grobalja. ^lan 13. (Izgradnja infrastrukturnih sistema) Izgradnja infrastrukturnih sistema, gra|evina i ure|aja vodne, saobra}ajne, energetske, komunalne infrastrukture i hortikuture vr{i se u skladu sa planskim dokumentima Federacije BiH, Kantona Sarajevo, Grada Sarajeva, op}ina, te u skladu s planskom dokumentacijom propisanom drugim propisima. S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 22. juna 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 24 – Strana 5 ^lan 14. (Za{titni pojasevi) (1) U svrhu obezbje|enja infrastrukturnih sistema i gra|evina za funkciju kojoj su namijenjeni, obrazuju se i ure|uju za{titni infrastrukturni pojasevi du` infrastrukturnih trasa i gra|evina. (2) Za{titni infrastrukturni pojasevi su: a) za{titni putni pojas, b) za{titni pru`ni pojas, c) za{titni aerodromski pojas, d) za{titni dalekovodni pojas, e) za{titni cjevovodni pojas sa pripadaju}im postrojenjima, f) za{titna zona ili pojas za radio postrojenja ili veze, g) za{titne zone izvori{ta vode i vodna dobra, h) drugi za{titni pojasevi (`i~are svih namjena i sl.). (3) Posebnim zakonima (o putevima, `eljeznici, vodama i drugo) bli`e se utvr|uju odgovaraju}i za{titni pojasevi. (4) [irina pojaseva utvr|ena planom, ne mo`e biti manja od {irine pojaseva utvr|enih posebnim zakonom. (5) Na prostoru obuhva}enom za{titnim infrastrukturnim pojasom ne mogu se graditi gra|evine ili vr{iti radovi suprotno svrsi zbog koje je uspostavljen za{titni pojas. Ukoliko takve gra|evine postoje, na njih se primjenjuje re`im zabrane gra|enja, ako posebnim propisom nije druga~ije predvi|eno. ^lan 15. (Gradnja na ostalim zemlji{tima) Gradnja na povr{inama iz ~lana 5. stava (1) ta~. b), c), d), e) i g) vr{i se u skladu s zakonima i propisima iz oblasti poljoprivrednog zemlji{ta, {uma, vodnih povr{ina, prirode, graditeljskog naslje|a, rudarstva i geologije. POGLAVLJE III - PLANSKI DOKUMENTI ^lan 16. (Ciljevi) Planskim dokumentima utvr|uje se ure|enje prostora, a naro~ito: namjena, upravljanje i na~in kori{tenje prostora, trase infrastrukturnih sistema, za{tita okoli{a, tro{kovi realizacije plana, te shodno nivou plana prostornog ure|enja i tro{kovi pripremanja i opremanja gra|evinskog zemlji{ta, urbanisti~ko - tehni~ki i drugi kriteriji, standardi i smjernice za ure|enje i za{titu prostora i gra|enje. ^lan 17. (Vrste planskih dokumenata) (1) Planski dokumenti su razvojni i detaljni, te ostali planski dokumenti. (2) Razvojni planski dokumenti su strate{ki dugoro~ni planski dokumenti kojima se defini{u osnovna na~ela planskog ure|enja prostora, ciljevi prostornog ure|enja, kao i za{tita, kori{tenje i namjena prostora. Rade se za vremenski period od najvi{e 20 godina. a) Razvojni planski dokumenti su: 1) prostorni plan Kantona, 2) prostorni plan podru~ja posebnih obilje`ja Kantona, 3) urbanisti~ki plan. (3) Detaljni planski dokumenti su tehni~ko-regulativni provedbeni planski dokumenti kojima se reguli{e kori{tenje zemlji{ta, izgradnja i ure|enje prostora. Rade se za vremenski period od najmanje pet godina. a) Detaljni planski dokumenti su: 1) zoning plan, 2) regulacioni plan, 3) urbanisti~ki projekat. (4) Ostali planski dokumenti su: a) plan parcelacije. (5) Planski dokumenti se rade na osnovu ovog zakona, posebnih zakona i posebnog akta o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata donesenog od strane nadle`nog organa Federacije BiH. ^lan 18. (Prostorni plan Kantona) (1) Prostorni plan Kantona preuzima, uskla|uje se, razra|uje i dopunjava planska opredjeljenja iz Prostornog plana Federacije BiH, koja se odnose na prostor Kantona. Uz potpuno uva`avanje prirodnih i kulturno-historijskih vrijednosti, Prostorni plan Kantona utvr|uje osnovna na~ela planskog ure|enja prostora, ciljeve prostornog razvoja, te za{titu, kori{tenje i namjenu prostora, a naro~ito: a) osnovnu namjenu prostora (poljoprivredno, {umsko, gra|evinsko zemlji{te, vodno dobro i druge povr{ine); b) sistem naselja po zna~aju, karakteru i dominantnoj privrednoj djelatnosti; c) urbana i ruralna podru~ja sa re`imima gra|enja; d) prostore i zone predvi|ene za izgradnju privrednih gra|evina, infrastrukture i sl.; e) osnovu prostornog razvoja vanurbanih podru~ja (poljoprivreda, sto~arstvo, {umarstvo, turizam, i dr.); f) gra|evine i koridore magistralne i druge infrastrukture od zna~aja za Federaciju BiH, Kanton, Grad i op}ine, sa za{titnim infrastrukturnim pojasevima (saobra}ajna, vodoprivredna, energetska, telekomunikaciona i druga infrastruktura); g) drugu infrastrukturu od zna~aja za Federaciju BiH, Kanton, Grad i op}ine (zdravstvo, obrazovanje, nauka, kultura, sport, uprava, turizam, bankarstvo, usluge, snabdijevanje i itd.); h) prostorno definiranje le`i{ta mineralnih i ostalih sirovina i mogu}nosti njihovog kori{tenja; i) mjere za{tite okoli{a sa razmje{tajem gra|evina i postrojenja koje mogu zna~ajnije ugroziti okoli{; j) mjere za{tite kulturno-historijskog naslije|a; k) mjere za{tite prirode; l) mjere za{tite stanovnika imaterijalnih dobara od prirodnih i ljudskim djelovanjem izazvanih, nepogoda i katastrofa i ratnih djelovanja; m) obaveze u pogledu detaljnijeg planiranja ure|enja manjih prostornih cjelina unutar Kantona (podru~ja posebnog obilje`ja, urbanisti~ki plan i dr.); n) obaveze u pogledu eksploatacije i sanacije devastiranih povr{ina (podzemna i povr{inska eksploatacija mineralnih sirovina); o) uvjete kori{tenja, izgradnje, ure|enja i za{tite prostora. (2) Odluka o usvajanju plana, odluka o provo|enju prostornog plana Kantona i program mjera i aktivnosti za provo|enje plana sastavni su dijelovi plana. (3) Prostorni plan Kantona mo`e sadr`avati i druge elemente od zna~aja za Kanton, na osnovu ovog zakona. (4) Prostorni plan Kantona donosi se za period od 20 godina. ^lan 19. (Prostorni plan podru~ja posebnih obilje`ja Kantona) (1) Prostorni plan podru~ja posebnih obilje`ja Kantona donosi se za podru~ja od posebnog zna~aja za Kanton, ako se ta obaveza utvrdi Prostornim planom Kantona ili posebnom odlukom Skup{tine Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Skup{tina Kantona). (2) Podru~ja posebnog obilje`ja Kantona utvr|uju se za: a) podru~ja koja imaju izrazit prirodni i kulturno-historijski zna~aj; b) slivno podru~je hidroakumulacija za potrebe vodosnabdijevanja; c) podru~je za{tite i/ili eksploatacije mineralnih sirovina, izvori{ta mineralnih, termomineralnih i pitkih voda; d) podru~ja za potrebe odr`avanja sportskih manifestacija, rekreativne povr{ine i banjska lje~ili{ta; e) ostala podru~ja od interesa za Kanton. (3) Prostorni plan podru~ja posebnih obilje`ja utvr|uje, s obzirom na zajedni~ka prirodna, kulturna, historijska, privredna i druga obilje`ja, osnovnu organiziranost prostora, mjere kori{tenja, S L U @ B E N E N O V I N E Broj 24 – Strana 6 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 22. juna 2017. ure|enja i za{tite tog podru~ja sa aktivnostima koje imaju prednost, mjere za unapre|enje i za{titu okoli{a, a po potrebi se odre|uje obaveza izrade urbanisti~kih planova i dokumenata ure|enja za u`a podru~ja unutar prostornog plana podru~ja posebnih obilje`ja. ^lan 20. (Urbanisti~ki plan) (1) Urbanisti~ki planovi se donose za urbana podru~ja, a granice podru~ja za koje se izra|uju defini{u se Prostornim planom Kantona. (2) Urbanisti~ki planovi donose se za: a) urbano podru~je Grada Sarajevo (StariGrad, Centar,Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilid`a i b) Vogo{}a); c) urbano podru~je Ilija{; d) urbano podru~je Had`i}i; e) urbano podru~je Trnovo. (3) Urbanisti~kim planovima detaljnije se razra|uju opredjeljenja iz Prostornog plana Kantona, a naro~ito: a) osnovna organizacija prostora; b) kori{tenje i namjena zemlji{ta sa prijedlogom dinamike njihovog ure|enja (granice gra|evinskog, poljoprivrednog i {umskog zemlji{ta); c) namjena zemlji{ta za potrebe stanovanja, rada, rekreacije, sporta, turizma i posebne namjene; d) zone saobra}ajne, vodne, energetske i komunalne infrastrukture; e) zone obnove i sanacije; f) privredne zone; g) objekti dru{tvene infrastrukture (zdravstvo, obrazovanje, nauka, kultura, sport i dr.); h) za{tita kulturno-historijskog naslije|a; i) za{tita prirodnih vrijednosti; j) mjere za unapre|enje i za{titu okoli{a; k) mjere za{tite stanovnika imaterijalnih dobara od prirodnih i ljudskim djelovanjem izazvanih nepogoda i katastrofa i ratnih djelovanja; l) mjere za{tite lica sa umanjenim tjelesnim sposobnostima; m) za{titne zone; n) uvjeti kori{tenja, izgradnje, ure|enja i za{tite zemlji{ta u urbanom podru~ju; o) mjere za{tite vodnih dobara i za{tite izvori{ta sa zonama za{tite; p) objekti i povr{ine za zbrinjavanje otpada; r) drugi elementi od va`nosti za podru~je za koje se planski dokument donosi. (4) Urbanisti~kim planom utvr|uje se obaveza izrade detaljnih planskih dokumenata unutar prostornog obuhvata tog plana. (5) Sastavni dijelovi urbanisti~kog plana su izvod iz plana vi{eg reda, odluka o usvajanju i odluka o provo|enju urbanisti~kog plana. ^lan 21. (Detaljni planski dokumenti) (1) Detaljni planski dokumenti baziraju se na usvojenoj politici kori{tenja zemlji{ta, strategijama i programima razvoja, planovima razvoja infrastrukture i ostalim planovima i programima od zna~aja za planiranje razvoja prostora. (2) Period za koji se donose planski dokumenti defini{e se odlukom o pristupanju izradi ili izmjeni planskog dokumenta. (3) Detaljni planski dokumenti se me|usobno uskla|uju. (4) Sastavni dijelovi planskih dokumenata su grafi~ki i tekstualni dio, odluka o usvajanju i odluka o provo|enju planskog dokumenta. ^lan 22. (Zoning plan) (1) Zoning plan je detaljni planski dokument koji se donosi za podru~ja unutar granica urbanisti~kog plana rezervisana za budu}i razvoj ili podru~ja posebne namjene u granici urbanisti~kog plana, kao i za urbana podru~ja izvan granica urbanisti~kog plana utvr|ena prostornim planovima. Granice podru~ja za koje se izra|uje zoning plan defini{u se razvojnim planskim dokumentima. (2) Zoning plan defini{e namjene pojedinih povr{ina i propisuje uvjete projektovanja i izgradnje novih, odnosno rekonstrukcije postoje}ih gra|evina. Ovim planom se utvr|uju lokacijski i urbanisti~ko-tehni~ki uvjeti, na osnovu dozvoljenih granica odgovaraju}ih parametara i urbanisti~kih standarda, za dozvoljene i uvjetno dozvoljene namjene, {to slu`i za pripremu glavnog projekta i pribavljanje odobrenja za gra|enje. (3) Zoning plan je detaljni planski dokument sa periodom za koji se donosi vezanim za ukupnu realizaciju planiranih namjena. (4) Period iz stava (3) ovog ~lana ne mo`e biti du`i od perioda za koji je donesen plan vi{eg reda, a na osnovu kojeg se donosi zoning plan. (5) Zoning plan mora sadr`avati: a) definicije pojedinih termina; b) zoning kartu (sa granicama zona odre|ene namjene gra|evinskom linijom zone i gra|evinskim parcelama unutar tih zona); c) slu`benu kartu (ozna~ene javne gra|evine i infrastruktura, granice infrastrukturnih sistema sa uklju~enim za{titnim zonama ili pojasevima); d) listu na~ina kori{tenja zemlji{ta - namjena sa popisom zona u kojima je svaka od tih namjena dozvoljena ili uvjetno dozvoljena; e) urbanisti~ke standarde za svaku pojedinu zonu (dozvoljena gustina naseljenosti, minimalni i maksimalni koeficijent izgra|enosti za zonu i za pojedina~ne parcele - lokacije, definisani tipovi gra|evine, minimalna i maksimalna veli~ina parcele, maksimalna visina/spratnost gra|evine, maksimalni gabarit gra|evine, minimalna udaljenost ivica gra|evine od granice parcele, pristup mjestima javnih okupljanja i parkovima, potreban broj parking prostora, uvjeti ure|enja vanjskih povr{ina, uvjeti koji se moraju zadovoljiti zbog za{tite okoli{a - buka, vibracije, emisije u zrak, re`imi rada, infrastruktura za otpad i sl., uvjeti i arhitektonskog oblikovanja i primjene materijala, drugi parametri u zavisnosti od specifi~nosti zone); f) jasno definisane procedure i kriterije odobravanja zahtjeva za uvjetno dozvoljene namjene; g) jasno ozna~ena podru~ja za koja se mora uraditi urbanisti~ki projekt za ~iju izradu se mo`e raspisati konkurs u cilju {to kvalitetnijeg ure|enja posebnih urbanih i drugih prostornih cjelina sa naro~itim zna~ajem (zone specijalne namjene); h) jasno definisane procedure i razloge - kriterije zbog kojih se mo`e odobriti proces izmjene zoning plana; i) jasno definisane zabrane i ograni~enja namjena na plavnom podru~ju, u skladu sa propisima iz oblasti vodoprivrede. (6) Lista dozvoljenih i uvjetno dozvoljenih namjena u svim definisanim zonama zoning plana mora uklju~iti sve namjene potrebne da se zadovolje zdravstvene, sigurnosne i socijalne potrebe stanovnika urbanog podru~ja op}ine za koje se radi zoning plan. (7) Uvjetno dozvoljena namjena mo`e biti odobrena jedino, ako ne ugro`ava susjedne gra|evine i susjedno zemlji{te. (8) Postoje}e gra|evine legalno izgra|ene prije usvajanja zoning plana se nastavljaju koristiti i po usvajanju plana, i ako njihova namjena nije u skladu sa zoning planom. Ako se podnese zahtjev za promjenu namjene ili rekonstrukciju postoje}e gra|evine, primjenjuju se odredbe zoning plana. (9) Na podru~jima za koja se planira izrada regulacionog plana, odnosno urbanisti~kog projekta, odredbe zoning plana ostaju na snazi, a tim planskim dokumentom dodaju se nove odredbe koje moraju biti u saglasnosti sa zoning planom. S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 22. juna 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 24 – Strana 7 ^lan 23. (Regulacioni plan) (1) Regulacioni plan donosi se za prete`no izgra|ena urbana podru~ja na osnovu urbanisti~kog plana, kao i za podru~ja od op}eg interesa za razvoj privrede ili izgradnju objekata dru{tvene infrastrukture na osnovu urbanisti~kog plana ili dokumenta vi{eg reda, pri ~emu je nu`no detaljno definisati uvjete projektovanja i izgradnje novih objekata, kao i rekonstrukciju postoje}ih. (2) Regulacionim planom se po dijelovima prostora, odnosno cjelinama i potcjelinama odre|uju urbanisti~ki uvjeti (standardi) za gra|enje i ure|enje prostora, a to su: a) namjena povr{ina; b) podjela prostora na prostorne cjeline i potcjeline s obja{njenjem svih bitnih kriterija za podjelu (tipologija prostornih jedinica); c) izbor vrsta, odnosno tipova regualcionih i nivelacionih rje{enja; d) odre|ivanje gra|evinskih linija; e) prijedlog za izmjenu, odnosno pobolj{anje parcelacije ili preparcelacije prema vlasni{tvu nad zemlji{tem; f) odre|ivanje grani~nih parametara za kori{tenje, odnosno racionalno kori{tenje zemlji{ta (koeficijent izgra|enosti i procenat zauzetosti, spratnost objekata i drugo), odre|ivanje dijela naslije|enih fondova za zamjenu, dogradnju, nadogradnju i drugo, sa obrazlo`enjem; g) obezbje|enje javnog i op}eg interesa u funkcionisanju prostora: saobra}ajnih povr{ina, zelenih i rekreativnih povr{ina, prostora za razvoj privrede i usluga, za razvoj objekata neprivrede, odnosno dru{tvenih slu`bi i drugo; h) uvjeti za opremanje svim vrstama tehni~ke i komunalne infrastrukture sa uvjetima priklju~enja u mjeri dovoljnoj da budu osnov za izdavanje lokacijskih uvjeta; i) formiranje urbanisti~ko-tehni~kih uvjeta za izgradnju, dogradnju ili nadogradnju objekata prema tipovima parcelacije, regulacije i parametara za kori{tenje zemlji{ta; j) uvjeti za za{titu, o~uvanje, ure|enje i aktiviranje prirodnih resursa; k) prirodni uvjeti za gra|enje (reljef, hidrografija, geologija, hidrogeologija, in`injerska geologija, in`injerska seizmologija, klima i drugo); l) uvjeti za o~uvanje, za{titu i prezentaciju kulturno-historijskog naslije|a, prirode i za{titu okoli{a; m) uvjeti za za{titu ljudi i dobara u slu~aju elementarnih nepogoda, ratnih katastrofa i tehnolo{kih nesre}a; n) mjere energetske efikasnosti; o) uvjeti za uklanjanje barijera za kretanje lica sa umanjenim tjelesnim sposobnostima; p) odre|ivanje zona, dijelova zona, grupa lokacija ili pojedina~nih lokacija za koje je obavezno raditi urbanisti~ki projekat, odnosno raspisivati konkurs za izradu tog projekta; r) ekonomska valorizacija plana i s) drugo {to proisti~e iz karaktera zadatog podru~ja, odnosno njegove izgra|enosti. (3) Regulacionim planom se za zone ambijentalnih cjelina, kulturno-historijskog naslje|a, evidentiranih za{ti}enih podru~ja, kao i pojedina~nih vrijednosti utvr|uju: a) mjere za{tite, ure|enja, uvjeti i na~in kori{tenja; b) defini{u se podru~ja koja zahtijevaju posebne uvjete planiranja, projektovanja i gra|enja uz smjernice i saglasnost nadle`nog organa za za{titu; c) podru~ja za razvoj na kojima je dozvoljeno gra|enje novih objekata; d) obaveza izrade urbanisti~kog projekta za osjetljiva podru~ja i podru~ja za razvoj i e) daju smjernice za projektovanje i gra|enje u cilju zadr`avanja autenti~nosti za{ti}enog podru~ja kojima bi se zadr`ao historijski urbani pejza` na odr`iv na~in. (4) Grafi~ki dio regulacionog plana ~ine sve karte stanja i karte planiranog rje{enja. (5) Na osnovu regulacionog plana op}insko vije}e donosi Program ure|enja gradskog gra|evinskog zemlji{ta. ^lan 24. (Urbanisti~ki projekat) (1) Urbanisti~ki projekat donosi se na osnovu regulacionog plana ili dokumenta vi{eg reda za: a) podru~ja koja se grade kao cjelina ili su ve} u zna~ajnoj mjeri izgra|ena; b) podru~ja gdje se pojavila potreba za formiranjem vi{e novih parcela; c) podru~ja gdje se pojavila potreba za izgradnjom grupe objekata, odnosno arhitektonsko-urbanisti~kog kompleksa i d) podru~ja koja imaju poseban kulturno-historijski zna~aj, prirodni zna~aj i druga podru~ja. (2) Urbanisti~ki projekat defini{e idejna urbanisti~ka i arhitektonska rje{enja planiranog objekta, odnosno arhitektonsko-urbanisti~kog kompleksa sa detaljnim uvjetima za projektovanje i gra|enje novih objekata, kao i rekonstrukciju postoje}ih. (3) Urbanisti~ki projekat sadr`i: a) obrazlo`enje namjene povr{ina; b) obrazlo`enje namjene objekata, prostorna organizacija; c) podatke o saobra}ajnoj, energetskoj, hidrotehni~koj, telekomunikacionoj i drugoj infrastrukturi, nivelaciona i regulaciona rje{enja; d) podatke o objektima pejza`ne arhitekture; e) podatke o ostalim javnim povr{inama i prostorima; f) podatke o komunalnoj infrastrukturi sa uvjetima priklju~enja koji odgovaraju zahtjevima za izdavanje lokacijske informacije i urbanisti~ke saglasnosti; g) smjernice za ostvarenje, odnosno realizaciju projekta. ^lan 25. (Nadle`nosti) (1) Prostorni plan Kantona donosi Skup{tina Kantona po prethodno pribavljenom mi{ljenju op}inskih na~elnika, gradona~elnika i Federalnog ministarstva prostornog ure|enja na prijedlog Prostornog plana Kantona. (2) Prostorni plan podru~ja posebnih obilje`ja od zna~aja za Kanton donosi Skup{tina Kantona po prethodno pribavljenom mi{ljenju op}inskih na~elnika na prijedlog prostornog plana podru~ja posebnih obilje`ja op}ina ~ije dijelove podru~ja obuhvata prijedlog tog plana. (3) Urbanisti~ki plan za urbano podru~je Grada Sarajeva donosi Gradsko vije}e po prethodno pribavljenom mi{ljenju Ministarstva prostornog ure|enja, gra|enja i za{tite okoli{a Kantona Sarajevo (daljem tekstu: Ministarstvo) i na~elnika op}ina u sastavu Grada Sarajeva. (4) Urbanisti~ke planove za urbana podru~ja vangradskih op}ina donosi op}insko vije}e po prethodno pribavljenom mi{ljenju Ministarstva. (5) Zoning planove za podru~je op}ina u sastavuGrada Sarajeva donosi op}insko vije}e po pribavljanju mi{ljenja Gradono~elnika Grada Sarajeva u svim fazama pripreme i dono{enja plana. (6) Zoning planove za podru~je op}ine izvan teritorije Grada Sarajeva donosi op}insko vije}e. (7) Regulacione planove za podru~je op}ina u sastavu Grada Sarajeva donosi op}insko vije}e uz uklju~enje Grada Sarajeva u izradu plana kao subjekta planiranja u svim fazama pripreme i dono{enja plana. (8) Regulacione planove za podru~je op}ine izvan teritorije Grada Sarajeva donosi op}insko vije}e. (9) Regulacione planove koji u svom podru~ju planiranja obuhvataju prostore dvije op}ine, donose zajedni~ki u istovjetnom tekstu op}inska vije}a op}ina ~iju teritoriju obuhvataju regulacioni planovi, uz uklju~enje Grada S L U @ B E N E N O V I N E Broj 24 – Strana 8 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 22. juna 2017. Sarajeva u izradu plana kao subjekta planiranja u svim fazama pripreme i dono{enja plana ukoliko su jedna ili obje op}ine u sastavu Grada Sarajeva. (10) Urbanisti~ke projekte donosi op}insko vije}e. (11) Za podru~ja za koja Skup{tina Kantona utvrdi da su od zna~aja zaKanton Sarajevo za izgradnju javne infrastrukture, po prethodno pribavljenom mi{ljenju op}inskih organa, a za izgradnju javnih objekata uz prethodno pribavljenu saglasnost op}inskih organa, detaljne planske dokumente donosi Skup{tina Kantona na prijedlog Vlade Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada Kantona). ^lan 26. (Plan parcelacije) (1) Plan parcelacije kao poseban dokument donosi se za podru~ja na kojima je utvr|en re`im gra|enja shodno ~lanu 7. stav (1), ta~. b), c) i d) ovog zakona, a donosi ga op}insko vije}e. (2) Plan parcelacije je i sastavni dio detaljnog planskog dokumenta ~iji je nosilac izrade definiran ~lanom 35. ovog zakona. (3) U slu~aju hitnosti rje{avanja, plan parcelacije se donosi kao pomo}ni plan namijenjen za definisanje pojedina~nih gra|evinskih parcela, u skladu sa prostornim ili urbanisti~kim planom i isti se smatra obaveznim sastavnim dijelom detaljnog planskog dokumenta za odnosno podru~je. (4) Plan parcelacije izra|uje se na a`uriranim geodetsko-katastarskim planovima u analognom i digitalnom obliku ovjerenim od nadle`ne op}inske slu`be. (5) Planom parcelacije utvr|uje se: veli~ina, oblik i polo`aj parcele, pristup parcelama, regulacione i gra|evinske linije i povr{ine za javne namjene. (6) Plan parcelacije mora sadr`avati: situacioni plan sa regulacionim i gra|evinskim linijama, granicama parcela (starih i novih), podatke o vlasnicima, odnosno korisnicima gra|evinskog zemlji{ta sa oznakama katastarskih parcela i obra~unom povr{ina. (7) U slu~aju iz stava (1) ovog ~lana veli~ine i polo`aj parcela defini{u se na osnovu odredaba urbanisti~kog ili prostornog plana. Svaka parcela mora imati izlaz na put i rije{ene priklju~ke na komunalnu i drugu infrastrukturu. (8) Plan parcelacije se, po pravilu, donosi za prostornu cjelinu na kojoj se vr{i gra|enje. Ako plan parcelacije ne pokriva jednu prostornu cjelinu u potpunosti, parcelacija se mora izvr{iti tako da se na preostalom dijelu omogu}i obrazovanje drugih gra|evinskih parcela. (9) Sredstva za pripremu, izradu i pra}enje provo|enja plana parcelacije obezbje|uju se iz bud`eta op}ine. ^lan 27. (Objavljivanje planske dokumentacije) (1) Odluka o usvajanju planskog dokumenta, odluka o provo|enju i tekstualni dio planskog dokumenta objavljuju se u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo", a elektronska verzija se postavlja na web straniciKantona,Grada ili op}ine u cilju informisanja zainteresovanih subjekata i javnosti. (2) Usvojeni planski dokument je javni dokument, ima karakter normativnog akta i stavlja se na stalni javni uvid i ~uva kod Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, odnosno u skladu sa nadle`nostima za dono{enje kod Ministarstva prostornog ure|enja, gra|enja i za{tite okoli{a Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo) i nadle`nih gradskih i op}inskih slu`bi. ^lan 28. (Usagla{avanje planskih dokumenata) (1) Planski dokument ni`eg reda usagla{ava se sa planskim dokumentom vi{eg reda, a u slu~aju njihove neusagla{enosti primjenjuje se planski dokument vi{eg reda. (2) Izuzetno od stava (1) ovog ~lana, planski dokument ni`eg reda primjenjuje se ukoliko se njime ne mijenja osnovna koncepcija planskog ure|enja prostora utvr|ena planskim dokumentom vi{eg reda, uz prethodno pribavljeno mi{ljenje Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, do dono{enja usagla{enog plana, a najdu`e tri godine od dono{enja ovog zakona. (3) Usagla{avanje planskih dokumenata osigurava se u postupku izrade dokumenata. ^lan 29. (Izvje{taj o stanju u prostoru) (1) Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo i Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo vode dokumentaciju potrebnu za pra}enje stanja u prostoru, izradu i pra}enje provo|enja planskih dokumenata. (2) Izvje{taj o stanju u prostoru na podru~ju Kantona i op}ina izra|uje Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, svake dvije godine od dono{enja Prostornog plana Kantona. (3) Izvje{taj o stanju u prostoru sadr`i analizu provo|enja planskih dokumenata i drugih dokumenata, ocjenu provedenih mjera i njihove u~inkovitosti na planskom kori{tenju prostora, na za{titi vrijednosti prostora i okoli{a, te druge elemente od zna~aja za plansko ure|enje prostora Kantona i op}ina. ^lan 30. (Program mjera i aktivnosti za unapre|enje stanja u prostoru) (1) Skup{tina Kantona, na osnovu Izvje{taja o stanju u prostoru donosi ~etverogodi{nji Program mjera i aktivnosti za unapre|enje stanja u prostoru Kantona uz predhodno pribavljeno mi{ljenje gradona~elnika i op}inskih na~elnika. (2) Program mjera sadr`i procjenu potrebe izrade novih, odnosno izmjene i dopune postoje}ih planskih dokumenata, potrebu pribavljanja podataka i stru~nih podloga za njihovu izradu, te druge mjere i aktivnosti od zna~aja za izradu i dono{enje tih dokumenata. (3) Programom mjera mo`e se utvrditi potreba ure|enja, izvori finansiranja ure|enja, te rokovi ure|enja za planiranu namjenu. (4) Programom mjera u dijelu koji se odnosi na podru~ja posebnih obilje`ja, utvr|uju se i druge mjere za provo|enje politike planskog ure|enja prostora i izrade planskih dokumenata. (5) Na inicijativu op}inskih na~elnika, Program mjera i aktivnosti za unapre|enje stanja u prostoruKantona se mo`e revidirati na godi{njem nivou shodno iskazanim potrebama lokalnih zajednica. ^lan 31. (Finansijska sredstva za pripremu, izradu i pra}enje provo|enja planskih dokumenata) (1) Sredstva za pripremu, izradu i pra}enje provo|enja prostornog plana, urbanisti~kog plana i detaljnih planskih dokumenata na podru~ju op}ine, obezbje|uju se iz bud`eta Kantona, Grada i op}ina, zavisno od nadle`nosti. Ukoliko se radi zajedni~ki planski dokument za podru~je dvije ili vi{e op}ina, sredstva se obezbje|uju iz bud`eta tih op}ina. (2) Izuzetno od stava (1) ovog ~lana, investitor koji ima poseban interes za izradu detaljnog planskog dokumenta za odre|eno podru~je, mo`e svojim sredstvima finansirati izradu detaljnog planskog dokumenta, bez prava nametanja zahtjeva i rje{enja koja nisu u skladu sa urbanisti~kim, odnosno prostornim planom. Iznos finansijskog ulaganja uzima se u obzir kod utvr|ivanja naknade za ure|enje zemlji{ta. (3) Sredstva potrebna za pripremu, izradu i pra}enje provo|enja planskih dokumenata mogu se obezbijediti i iz drugih izvora. POGLAVLJE IV - PRIPREMA, IZRADA I USVAJANJE PLANSKIH DOKUMENATA ^lan 32. (Nosilac pripreme planskog dokumenta) (1) Nosilac pripreme planskih dokumenata koje usvaja Skup{tina Kantona je Vlada Kantona. (2) Za planske dokumente koje usvaja Gradsko vije}e Grada Sarajeva, nosilac pripreme je gradona~elnik. S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 22. juna 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 24 – Strana 9 (3) Za planske dokumente koje usvaja op}insko vije}e, nosilac pripreme je op}inski na~elnik. (4) Ako su za dono{enje planskih dokumenata nadle`ne dvije ili vi{e op}ina koje nisu u sastavu Grada Sarajeva, nosilac pripreme utvr|uje se sporazumno. (5) Izradu planskih dokumenata pokre}e nosilac pripreme planskih dokumenata. (6) Nosilac pripreme plana vi{eg reda iz stava (1) ovog ~lana posebnom odlukom mo`e formirati Savjet plana radi stru~nog pra}enja izrade planskog dokumenta, stru~ne rasprave o svim fazama izrade, utvr|ivanja osnovne koncepcije prostornog razvoja, te usagla{avanja stavova i interesa. (7) Savjet plana sa~injavaju istaknuti stru~njaci iz oblasti prostornog planiranja: urbanizma, arhitekture, gra|evinarstva, saobra}aja, energetike, okoli{a, ekonomije i drugih oblasti. ^lan 33. (Obaveze nosioca pripreme i nosioca izrade) (1) Nosilac pripreme du`an je odmah po dono{enju odluke o pristupanju izradi planskog dokumenta, a najkasnije u roku od 30 dana dostaviti nosiocu izrade svu raspolo`ivu dokumentaciju, neophodnu za izradu plana, a naro~ito: a) plan vi{eg reda; b) va`e}e detaljne planske dokumente, uklju~uju}i njihove izmjene i dopune; c) Kantonalne i op}inske planove za{tite okoli{a; d) planove razvoja i za{tite voda, privrede, poljoprivrede, i dr.; e) podatke o geolo{koj podlozi, energetskim, mineralnim i drugim resursima; f) katastarske i geodetske podloge i dr. (2) Ukoliko je nosilac izrade planskog dokumenta Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, nije potrebno dostavljati dokumentaciju iz stava (1) ta~. a) i b) ovog ~lana. (3) Nakon dono{enja odluke o pristupanju izradi ili izmjeni planskih dokumenata, nosilac pripreme, du`an je javno objaviti poziv zainteresovanim stranama, koje su vlasnici nekretnina u obuhvatu planskog dokumenta da dostave svoje prijedloge i sugestije za odre|ena planska rje{enja na zemlji{tu. (4) Zainteresovane strane iz stava (3) ovog ~lana du`ne su da u roku od 30 dana, po isteku javnog poziva, dostave tra`ene podatke i dokumentaciju, te svoje prijedloge i sugestije za odre|ena planska rje{enja na cijelom podru~ju obuhva}enom planom, a koja se ti~u njihove imovine. (5) Zavisno od postoje}eg stanja i planirane namjene prostora i objekata u obuhvatu dokumenta prostornog ure|enja, nosilac izrade du`an je pribaviti mi{ljenja organa, organizacija ili drugog pravnog ili fizi~kog lica u ~ijem djelokurugu su: a) snabdijevanje vodom i odvo|enje otpadnih voda; b) snabdijevanje elektri~nom energijom; c) snabdijevanje toplotnom, rashladnom energijom i prirodnim gasom; d) telekomunikacioni i po{tanski saobra}aj; e) upravljanje javnim putevima u naselju i izvan naselja; f) za{tita kulturno-historijskog naslije|a; g) za{tita prirodnih vrijednosti; h) protupo`arna za{tita; i) upravljanje komunalnim otpadom; j) za{tita okoli{a; k) upravljanje poljoprivrednim zemlji{tem; l) seizmolo{ka djelatnost. (6) Organ, organizacija ili drugo pravno ili fizi~ko lice iz stava (5) ovog ~lana dostavlja svoje mi{ljenje u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva. (7) Nosilac pripreme plana du`an je odmah proslijediti dobivena mi{ljenja, prijedloge i sugestije iz stava (4) ovog ~lana nosiocu izrade planskog dokumenta. ^lan 34. (Odluka o pristupanju izradi ili izmjeni planskih dokumenata) (1) Prije pristupanja izradi ili izmjeni planskih dokumenata Skup{tina Kantona, Gradsko ili op}insko vije}e, zavisno od nadle`nosti za dono{enje, donosi Odluku o pristupanju izradi ili izmjeni planskih dokumenata. (2) Odluka iz stava (1) ovog ~lana sadr`i: a) vrstu planskog dokumenta ~ijoj se izradi ili izmjeni pristupa; b) granice podru~ja za koji se dokument izra|uje ili mijenja; c) vrstu planskog dokumenta vi{eg reda na osnovu kojeg se pristupa izradi planskog dokumenta; d) vremenski period za koji se planski dokument donosi; e) smjernice za izradu ili izmjenu planskog dokumenta; f) optimalni rok izrade; g) sadr`aj planskog dokumenta; h) odredbe o u~e{}u javnosti - javnoj raspravi i javnom uvidu; i) na~in osiguranja sredstava za izradu ili izmjenu planskog dokumenta; j) nosioca pripreme za izradu ili izmjenu planskog dokumenta; k) nosioca izrade ili izmjene planskog dokumenta; l) subjekte planiranja; m) druge elemente u ovisnosti od specifi~nosti podru~ja za koje se planski dokument izra|uje. (3) Odluka o pristupanju izradi Prostornog plana Kantona obavezno sadr`i i Strate{ku procjenu uticaja na okoli{, dok se za ostale planske dokumente ova obaveza utvr|uje po prethodno pribavljenom mi{ljenju Ministarstva u skladu s posebnim propisima. (4) Odlukom o pristupanju izradi planskog dokumenta, mo`e se utvrditi re`im zabrane gra|enja na prostoru ili dijelu prostora za koji se izra|uje, do dono{enja istog, a najdu`e u trajanju od jedne godine. (5) Odluka o pristupanju izradi ili izmjeni planskog dokumenta objavljuje se u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". ^lan 35. (Nosilac izrade planskog dokumenta) (1) Nosilac izrade planskih dokumenata je Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: nosilac izrade). (2) Nosilac izrade mo`e fazu izrade planskog dokumenta ili njegovog dijela povjeriti pravnom licu registrovanom za tu vrstu djelatnosti, uz saglasnost nosioca pripreme. (3) Pravno lice iz stava (2) ovog ~lana du`no je obezbijediti za pojedine faze planskog dokumenta stru~no lice odgovaraju}e struke koje ima formalne i stru~ne reference. (4) Nosilac izrade du`an je pravnom licu iz stava (2) ovog ~lana staviti na raspolaganje dokumentaciju neophodnu za izradu planskog dokumenta, a naro~ito analiti~ko-dokumentacionu osnovu planskog dokumenta. (5) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog ~lana, nosilac pripreme mo`e izradu urbanisti~kog projekta povjeriti pravnom licu registrovanom za djelatnost izrade planskih dokumenata (u daljem tekstu: nosilac izrade urbanisti~kog projekta), putem javnog konkursa u skladu sa propisima iz oblasti javnih nabavki. (6) U slu~ajevima iz stava (5) ovog ~lana nosilac pripreme nakon usvajanja, dostavlja ovjeren urbanisti~ki projekat, u analognom i digitalnom obliku, Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo. (7) Nosilac izrade je du`an da svaku fazu izrade planskog dokumenta, uradi u skladu sa ovim zakonom, propisima donesenim na osnovu ovog zakona i odlukom o pristupanju izradi planskog dokumenta, kao i svim dokumentima dostavljenim od strane nosioca pripreme. S L U @ B E N E N O V I N E Broj 24 – Strana 10 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 22. juna 2017. ^lan 36. (Prednacrt i nacrt planskog dokumenta) (1) Nosilac izrade obavezan je nosiocu pripreme predati prednacrt planskog dokumenta sa svim dijelovima koje odgovaraju}i dokumenti treba da sadr`e. (2) Prednacrt planskog dokumenta se dostavlja Savjetu plana radi davanja stru~nog mi{ljenja koje prethodi utvr|ivanju nacrta planskog dokumenta. (3) Na prednacrt plana nosilac pripreme plana i ~lanovi Savjeta daju eventualne primjedbe, prijedloge i sugestije na predlo`eni dokument, zauzima se stav i formuliraju zaklju~ci sa preporukama koji se dostavljaju nosiocu izrade. (4) Nosilac izrade razmatra primjedbe, mi{ljenja i sugestije na prednacrt, prihva}ena rje{enja ugra|uje u nacrt planskog dokumenta i dostavlja ga nosiocu pripreme, uz odgovaraju}e obrazlo`enje. (5) Nacrt planskog dokumenta sadr`i grafi~ki i tekstualni dio, a za potrebe rasprave na javnim skupovima i sjednicama Skup{tine Kantona, odnosno Gradskog i op}inskog vije}a, posebno se izra|uje skra}eni nacrt sa najva`nijim grafi~kim i tekstualnim prilozima, a koji su dovoljno detaljni i informativni. ^lan 37. (Javni uvid i javna rasprava) (1) Nosilac izrade je du`an predstaviti nacrt planskog dokumenta nosiocu pripreme i Savjetu plana (ako je formiran) i nakon diskusije o njemu, nacrt se prihvata zaklju~kom nosioca pripreme i proslje|uje Skup{tini Kantona, odnosno Gradskom ili op}inskom vije}u, u zavisnosti od nivoa nadle`nosti za dono{enje odre|enog dokumenta, na razmatranje i utvr|ivanje.Usuprotnom, nacrt se vra}a nosiocu izrade sa primjedbama, sugestijama i rokom za doradu, nakon ~ega se ponavlja prethodna procedura. (2) Skup{tina Kantona, odnosno Gradsko ili op}insko vije}e razmatra i utvr|uje nacrt planskog dokumenta i stavlja ga na javni uvid i javnu raspravu pod uvjetima i u trajanju utvr|enom u Odluci o pristupanju izradi planskog dokumenta. (3) Organizacija javnog uvida i rasprava, te prate}a tehni~ka pitanja su obaveza i odgovornost nosioca pripreme. (4) O mjestu, vremenu i na~inu izlaganja nacrta planskog dokumenta na javni uvid, javnost se obavje{tava oglasom koji se objavljuje u sredstvima javnog informisanja najmanje tri puta, s tim da se prva obavijest objavljuje osam dana prije po~etka javnog uvida, a druge dvije dva dana uzastopno, neposredno pred po~etak javnog uvida. (5) Obavijest iz stava (4) ovog ~lana sadr`i mjesto, datum, po~etak i trajanje javnog uvida u planski dokument, mjesto i datum najmanje dvije prezentacije i rasprave na javnim skupovima te na sjednicama Skup{tine Kantona, odnosno Gradskog i op}inskog vije}a, te rok do kojeg se mogu poslati pisana mi{ljenja, prijedlozi i primjedbe na nacrt dokumenta. (6) Javni uvid za planske dokumente iz nadle`nosti Kantona ne mo`e trajati kra}e od 60 niti du`e od 90 dana. Javni uvid za planske dokumente iz nadle`nosti Grada i op}inamo`e trajati za detaljne planske dokumente do 30 dana. (7) Nacrt planskog dokumenta izla`e se na javni uvid u integralnoj formi na prikladan na~in u odgovaraju}im prostorijama u mjesnim zajednicama uz prisustvo stru~nih lica koja mogu dati odre|ena obavje{tenja, a prvenstveno je namijenjen vlasnicima zemlji{ta i zakonitim korisnicima prostora u podru~ju obuhva}enom planom, dok se skra}eni nacrt slu`beno dostavlja ostalim zainteresovanim stranama, kao sudionicima planiranja. (8) Nacrt planskog dokumenta u elektronskoj formi postavlja se i na web stranici nosioca pripreme. (9) Javne rasprave za nacrte planskih dokumenata iz nadle`nosti Kantona organizuju se u skladu sa stavom (2) ovog ~lana. (10) Nacrt detaljnog planskog dokumenta se izla`e na fizi~ki pristupa~an, tehni~ki i informativno adekvatan na~in, uz prisustvo stru~nog lica: a) u prostorijama op}ine, odnosno nosioca pripreme planskog dokumenta; b) u prostorijama u kojima se odr`avaju sjednice Skup{tine Kantona, odnosno Gradskog ili op}inskog vije}a; c) u prostorijama odgovaraju}ih mjesnih zajednica na koje se plan odnosi. Obavezno se organizuju javni skupovi sa raspravom o nacrtu detaljnog plana u svakoj mjesnoj zajednici (ili dijelu mjesne zajednice) obuhva}enoj planom. (11) Nosilac pripreme detaljnog planskog dokumenta du`an je blagovremeno, obavijestiti javnim oglasom vlasnike nekretnina i druge zakonite korisnike prostora na podru~ju za koje se donosi detaljni plan i pozvati ih da izvr{e uvid u nacrt detaljnog plana, te da se uklju~e u javnu raspravu u~estvovanjem na javnim skupovima ili dostavljanjem pisanih primjedbi, sugestija i prijedloga nosiocu pripreme. (12) Nosilac pripreme plana obavezan je da na svakom mjestu na kojem je izlo`en nacrt plana, obavijesti javnost da se detaljnije informacije, obja{njenja i pomo} u formulisanju primjedbi mogu dobiti kod nosioca pripreme i nosioca izrade ili kod de`urnog stru~nog lica na mjestu izlaganja. (13) Primjedbe, prijedlozi i mi{ljenja o nacrtu plana upisuju se u svesku sa numeriranim stranama, koja se nalazi u prostoriji u kojoj se nacrt izla`e ili se dostavljaju po{tom u pisanom obliku nosiocu pripreme.Nosilac pripreme je du`an da otvori mogu}nost dostavljanja primjedbi na nacrt putem elektronske po{te. ^lan 38. (Prijedlog planskog dokumenta) (1) Prijedlog planskog dokumenta utvr|uje se na osnovu nacrta nakon provedenih faza javnog uvida i rasprave i na osnovu stava nosioca pripreme o primjedbama, sugestijama i mi{ljenjima na taj nacrt. (2) Po odr`anom javnom uvidu i javnoj raspravi iz ~lana 37. ovog zakona, nosilac izrade ugra|uje prihva}ene izmjene u tekstualnom i grafi~kom dijelu prijedloga planskog dokumenta, te ga uz odgovaraju}e obrazlo`enje neprihva}enih izmjena dostavlja nosiocu pripreme. (3) Nosilac pripreme utvr|uje prijedlog planskog dokumenta i kompletan materijal dostavlja Skup{tini Kantona, odnosno Gradskom ili op}inskom vije}u. (4) Prijedlog planskog dokumenta razmatra i usvaja Skup{tina Kantona, odnosno Gradsko ili op}insko vije}e. ^lan 39. (Izmjena i dopuna planskih dokumenata) (1) Izmjene i dopune planskog dokumenta vr{e se po postupku i na na~in predvi|en za izradu i dono{enje tog planskog dokumenta. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog ~lana, izmjena i dopuna detaljnog planskog dokumenta mo`e se vr{iti po skra}enom postupku, ako se tom izmjenom i dopunom bitno ne mijenja osnovna koncepcija tog planskog dokumenta, a donosi se najkasnije u roku od 90 dana. (3) Nosilac pripreme planskog dokumenta, u smislu stava (2) ovog ~lana, po osnovu odluke o pristupanju, podnosi Skup{tini Kantona, odnosno Gradskom ili op}inskom vije}u, prijedlog izmjene i dopune planskog dokumenta koji ~ini tekstualno obrazlo`enje sa grafi~kim prikazom na odgovaraju}em broju tematskih karata iz planskog dokumenta za koji se predla`e izmjena i dopuna. ^lan 40. (Inicijativa za izradu, izmjenu ili dopunu planskih dokumenata) (1) Inicijativu za izradu, izmjenu ili dopunu planskog dokumenta mo`e pokrenuti: S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 22. juna 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 24 – Strana 11 a) Skup{tinaKantona ili Gradsko, odnosno op}insko vije}e; b) Vlada Kantona ili gradona~elnik, odnosno op}inski na~elnik; c) organi uprave i slu`be za upravu jedinica lokalne samouprave; d) upravne organizacije, javna preduze}a i javne ustanove; e) privredne i strukovne komore; f) savjeti mjesnih zajednica; g) vlasnici zemlji{ta i gra|evina na njemu; h) potencijalni investitori u razvojne projekte; i) nevladine organizacije i udru`enja gra|ana. (2) Inicijativa za izmjenu ili dopunu planskog dokumenta mora biti stru~no i detaljno obrazlo`ena u skladu s Programom mjera i aktivnosti za unapre|ivanje stanja u prostoru. (3) Subjekti iz stava (1) ovog ~lana ne mogu koristiti svoju nepa`nju ili nesudjelovanje u fazi pripreme i dono{enja tog dokumenta kao razlog za pokretanje inicijative. (4) Inicijativa se upu}uje Ministarstvu, odnosno nadle`noj gradskoj ili op}inskoj slu`bi koji dalje postupaju po propisanoj proceduri. POGLAVLJE V - URE\ENJE GRA\EVINSKOG ZEMLJI[TA ^lan 41. (Utvr|ivanje gra|evinskog zemlji{ta) (1) Gradsko gra|evinsko zemlji{te utvr|uje se odlukom op}inskog vije}a kao: a) zemlji{te koje je prete`no izgra|eno i kao takvo ~ini prostorno funkcionalnu cjelinu u gradu i naselju gradskog karaktera; b) zemlji{te obuhva}eno granicama urbanisti~kog plana grada, odnosno naselja gradskog karaktera, koje je predvi|eno za pro{irenje grada, odnosno naselja gradskog karaktera; c) zemlji{te na drugim podru~jima predvi|enim za stambenu izgradnju, kao {to su: prigradska ili druga ve}a naselja, rekreaciono turisti~ki centri, podru~ja namjenjena za izgradnju ku}a za odmor i drugi objekti sli~ne namjene; (2) Kao gradsko gra|evinsko zemlji{te mo`e se utvrditi samo zemlji{te za koje je donesen prostorni ili urbanisti~ki plan. (3) Odluka iz stava (1) ovog ~lana sadr`i detaljan opis granice zemlji{ta, podatke o parcelama i vlasnicima iz javnih evidencija o nekretninama (katastar nekretnina, zemlji{ne knjige). ^lan 42. (Ure|enje gra|evinskog zemlji{ta) (1) Ure|enje gra|evinskog zemlji{ta vr{i se u skladu sa programom ure|enja gra|evinskog zemlji{ta, a obuhvata pripremanje i opremanje gra|evinskog zemlji{ta u urbanim podru~jima (u daljem tekstu: ure|enje gra|evinskog zemlji{ta), odnosno izgradnju saobra}ajne i komunalne infrastrukture koja je potrebna za izgradnju i kori{tenje gra|evina i zahvata u prostoru koji su planirani planskim dokumentima. (2) Program ure|enja gra|evinskog zemlji{ta za planski dokument donosi op}insko vije}e na prijedlog na~elnika, priprema ga i provodi nadle`na op}inska slu`ba. (3) Izgradnja gra|evina vr{i se na ure|enom gra|evinskom zemlji{tu. (4) Izuzetno od stava (3) ovog ~lana, izgradnja gra|evina mo`e se vr{iti i na neure|enom gra|evinskom zemlji{tu, pod uvjetom da se njegovo ure|enje izvr{i u toku gra|enja gra|evine, a najkasnije do tehni~kog prijema zavr{ene gra|evine. (5) Ure|enje gra|evinskog zemlji{ta je obaveza op}ine. Na nivou op}ine vr{i se prikupljanje sredstava, finansiranje i koordinacija aktivnosti planiranja, programiranja, projektovanja gra|evinsko-tehni~kih sistema i izvo|enje ure|enja gra|evinskog zemlji{ta. Neke od navedenih faza aktivnosti, op}ina mo`e povjeriti javnim komunalnim preduze}ima koje je osnovala za te poslove ili ustupiti drugim institucijama u skladu sa zakonom i propisima iz oblasti javnih nabavki. (6) Izuzetno od stava (5) ovog ~lana, u slu~aju da gra|evinsko zemlji{te nije ure|eno u momentu podno{enja zahtjeva za odobrenje za gra|enje, investitor gra|evine ili drugog zahvata u prostoru na toj lokaciji mo`e ulo`iti svoja sredstva u izgradnju komunalne infrastrukture prema usvojenom planskom dokumentu i projektima, a to ulaganje se uzima u obzir prilikom utvr|ivanja visine naknade za ure|enje gra|evinskog zemlji{ta. (7) U slu~aju iz stava (6) ovog ~lana investitor, odnosno nadle`ne op}inske slu`be ugovorom defini{u obim radova, potrebna finansijska sredstva, te obaveze i me|usobne odnose izme|u investitora, nadle`nog organa i javnog preduze}a nadle`nog za odre|enu infrastrukturu. (8) Za pripremanje i opremanje gra|evinskog zemlji{ta po potrebi se donosi odobrenje za planirane zahvate u prostoru. ^lan 43. (Pripremanje gra|evinskog zemlji{ta) Pripremanje gra|evinskog zemlji{ta za gradnju obuhvata: a) rje{avanje imovinsko-pravnih odnosa sa vlasnicima nekretnina; b) dono{enje planskog dokumenta koji je osnov za odobravanje gra|enja na odre|enom prostoru; c) izvo|enje istra`nih radova za izradu elaborata o in`injersko-geolo{kim i geomehani~kim osobinama terena za potrebe izrade detaljnih planskih dokumenata, kao i drugih zahvata u prostoru; d) parcelaciju zemlji{ta; e) uklanjanje postoje}ih gra|evina, premje{tanje nadzemnih i podzemnih instalacija u skladu sa planskim dokumentom; f) sanaciju zemlji{ta (osiguranje klizi{ta, drena`e, regulacija vodotoka, ravnanje zemlji{ta i sl.); g) izradu dokumentacije i obavljanje radova na za{titi kulturno-historijskog naslije|a i prirodnih vrijednosti koje bi mogle biti ugro`ene radovima na pripremanju zemlji{ta; h) i sve druge radnje u skladu sa planskim dokumentom. ^lan 44. (Opremanje i ure|enje gra|evinskog zemlji{ta) (1) Opremanje gra|evinskog zemlji{ta obuhvata: a) gra|enje saobra}ajnica uklju~uju}i kolovoze, plo~nike i pje{a~ke prijelaze, trgove i javna parkirali{ta, gara`e i dr.; b) izgradnju pristupa gra|evinama javnog karaktera kojim se obezbje|uje nesmetano kretanje osoba sa umanjenim tjelesnim mogu}nostima; c) podizanje objekata javne rasvjete, vertikalne saobra}ajne signalizacije i semafora; d) ure|enje javnih zelenih povr{ina, rekreativnih terena, parkova, igrali{ta, pje{a~kih staza, nasada, travnjaka, terena za dje~ja igrali{ta, objekata javne higijene; e) izgradnju ure|aja za odvod povr{inskih i otpadnih voda, te ure|aja i postrojenja za njihovo pre~i{}avanje; f) izgradnju gra|evina za potrebe snabdijevanja vodom, distribuciju elektri~ne, gasne, toplotne i druge energije, telekomunikacijske objekte i ure|aje; g) ure|enje infrastrukture za upravljanje otpadom; h) regulaciju vodotoka i ure|enje obala voda i vodnih povr{ina. (2) Minimum ure|enja gra|evinskog zemlji{ta treba da osigura: a) snabdijevanje pitkom vodom i rje{enje otpadnih voda; b) kolski prilaz gra|evinskoj parceli i potreban broj parking mjesta; c) snabdijevanje elektri~nom energijom. ^lan 45. (Finansiranje ure|enja gra|evinskog zemlji{ta) (1) Ure|enje gradskog gra|evinskog zemlji{ta finansira op}ina iz sredstava ostvarenih od: S L U @ B E N E N O V I N E Broj 24 – Strana 12 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 22. juna 2017. a) naknade za tro{kove ure|enja; b) naknade za pogodnost gra|evinskog zemlji{ta (renta); c) prodaje gra|evinskog zemlji{ta; d) drugih izvora u skladu sa posebnim propisima. (2) Op}inska slu`ba nadle`na za ure|enje gra|evinskog zemlji{ta i izvr{enje finansijskog plana, podnosi op}inskom vije}u izvje{taj o stanju realizacije programa ure|enja gra|evinskog zemlji{ta i njegovim finansijskim efektima najmanje jednom godi{nje. ^lan 46. (Naknada za tro{kove ure|enje gra|evinskog zemlji{ta) (1) Naknadu za tro{kove ure|enja gra|evinskog zemlji{ta snosi vlasnik, odnosno investitor, a obra~unava se na osnovu stvarno ulo`enih sredstava za pripremanje i opremanje gra|evinskog zemlji{ta u skladu sa odgovaraju}im planskim dokumentom, programom ure|enja gra|evinskog zemlji{ta i odlukom o gra|evinskom zemlji{tu op}ine. (2) Iznos naknade tro{kova ure|enja gra|evinskog zemlji{ta za svaki pojedina~an slu~aj utvr|uje se posebnim aktom koji donosi nadle`na op}inska slu`ba prema m2 korisne povr{ine gra|evine, a na osnovu odluke op}inskog vije}a. (3) Iznos iz stava (2) ovog ~lana investitor upla}uje nakon {to je utvr|eno da ispunjava sve druge uvjete za odobrenje za gra|enje, o ~emu ga slu`beno obavje{tava nadle`ni organ. (4) Za gra|evine za koje postupak odobravanja gra|enja vr{i Ministarstvo, naknadu za tro{kove ure|enja gra|evinskog zemlji{ta u skladu sa va`e}im propisima obra~unava Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, koji vr{i i nadzor nad izgradnjom i vodi katastar podzemnih instalacija i ure|aja. (5) Izuzetno, nadle`na slu`ba i investitor mogu ugovorom regulisati pla}anje iznosa u ratama u skladu sa odlukom o gra|evinskom zemlji{tu op}ine. (6) Ugovor iz stava (5) ovog ~lana smatra se dokazom za dono{enje odobrenja za gra|enje. DIO TRE]I - PROVO\ENJE PLANSKIH DOKUMENATA POGLAVLJE I - PROMJENE U PROSTORU ^lan 47. (Utvr|ivanje preduvjeta za odobravanje promjena u prostoru) (1) Sve promjene u prostoru izazvane gra|evinskim radovima i drugim intervencijama koje podrazumijevaju odre|eno kori{tenje zemlji{ta moraju biti saglasne op}im na~elima prostornog ure|enja i odredbama va`e}ih planskih dokumenata. (2) U ravnopravnoj su upotrebi, saglasno ovom zakonu, dva na~ina za odre|ivanje preduvjeta za odobravanje promjena u prostoru: a) izrada lokacijske informacije o preduvjetima za odobravanje promjene u prostoru u skladu sa va`e}im detaljnim planskim dokumentima i u slu~aju kada se radi o jednostavnim gra|evinama; b) izrada urbanisti~ke saglasnosti. (3) Investitor podnosi zahtjev za definisanje preduvjeta za odobravanje planirane promjene u prostoru na odre|enoj lokaciji nadle`nom organu. (4) Nadle`ni organ je du`an postupiti po zahtjevu najkasnije u roku od sedam dana od dana podno{enja zahtjeva. (5) Prije podno{enja zahtjeva, investitor mo`e provjeriti koji su planski dokumenti usvojeni za predmetnu lokaciju. Nadle`ni organ je du`an svakom investitoru omogu}iti uvid u va`e}e planske dokumente, radi prethodnog informisanja o uvjetima kori{tenja zemlji{ta na predmetnoj lokaciji. ^lan 48. (Organi nadle`ni za odre|ivanje preduvjeta za odobravanje planirane promjene u prostoru) (1) Zahtjev za izdavanje lokacijske informacije i dono{enje urbanisti~ke saglasnosti podnosi se op}inskom na~elniku za: a) izgradnju gra|evina i vr{enje drugih zahvata na podru~ju op}ine; b) izgradnju saobra}ajne, komunalne i energetske infrastrukture na podru~ju op}ine ili za dio infrastrukture koji se odnosi na podru~je op}ine. (2) Zahtjev za dono{enje lokacijske informacije i urbanisti~ke saglasnosti podnosi se gradona~elniku za: a) izgradnju gra|evina na podru~ju dvije ili vi{e op}ina u sastavu Grada; b) izgradnju gra|evina i vr{enje radova od interesa za Grad. (3) Posebnim propisom gradona~elnika utvr|uju se gra|evine i radovi od interesa za Grad uz prethodno pribavljeno mi{ljenje Vlade Kantona. (4) Zahtjev za izdavanje urbanisti~ke saglasnosti podnosi se Ministarstvu za: a) izgradnju gra|evina i infrastrukture od zna~aja zaKanton; b) izgradnju gra|evina na podru~jima dvije ili vi{e op}ina koje nisu u sastavu Grada ili na podru~ju op}ine i Grada; c) izgradnju gra|evina ~ija je korisna povr{ina preko 10.000 m2; d) rekonstrukciju, dogradnju, nadzi|ivanje, sanaciju, konzervaciju, promjenu namjene za gra|evine za koje je postupak odobravanja gra|enja provelo Ministarstvo. (5) Posebnim aktom Skup{tina Kantona, na prijedlog Vlade Kantona, po predhodno pribavljenom mi{ljenju op}inskih organa, utvr|uje gra|evine i radove na izgradnji infrastrukture od zna~aja za Kanton. (6) Organi iz st. (1), (2) i (4) su nadle`ni organi u smislu ovog zakona. ^lan 49. (Mi{ljenje u postupku dono{enja urbanisti~ke saglasnosti) Op}inski na~elnik du`an je u slu~ajevima kada urbanisti~ku saglasnost donosi gradona~elnik ili Ministarstvo, dostaviti mi{ljenje o podnesenom zahtjevu, kao i podatke koji se odnose na dono{enje urbanisti~ke saglasnosti, a o kojima op}inske slu`be vode slu`benu evidenciju, naro~ito podatke koji proizilaze iz primjene odredbi zakona i propisa kojim se ure|uje oblast gra|evinskog zemlji{ta. ^lan 50. (Sadr`aj mi{ljenja) (1) Op}inski na~elnik uz mi{ljenje i podatke iz ~lana 49. ovog zakona dostavlja gradona~eliku ili Ministarstvu potpisan i ovjeren: a) izvod iz plana prostornog ure|enja i b) lokaciju objekta. (2) Lokacija objekta iz stava (1) ovog ~lana je sastavni dio urbanisti~ke saglasnosti koju donosi gradona~elnik ili Ministarstvo. POGLAVLJE II - LOKACIJSKA INFORMACIJA ^lan 51. (Lokacijska informacija) (1) Lokacijska informacija je stru~ni akt koji izdaje nadle`ni organ, kojim se investitoru u pisanoj formi dostavljaju urbanisti~ko-tehni~ki uvjeti za projektiranje, kao i drugi preduvjeti za odobravanje budu}e promjene u prostoru, za jednostavne gra|evine, koja se izdaje umjesto urbanisti~ke saglasnosti. (2) Osnov za izdavanje lokacijske informacije su detaljni planski dokumenti - regulacioni plan i urbanisti~ki projekat. (3) Uz zahtjev za lokacijsku informaciju prila`e se: a) kopija katastarskog plana, sa naznakom korisnika predmetne i susjednih parcela; b) idejno rje{enje ili idejni projekat gra|evine sa opisom namjene i funkcije planirane gra|evine ili zahvata u prostoru, sa osnovnim tehni~kim pokazateljima; c) opis predvi|ene tehnologije rada - ako se radi o proizvodnom objektu; d) dokaz o izvr{enoj uplati administrativne takse. S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 22. juna 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 24 – Strana 13 (4) Rok za izdavanje lokacijske informacije je osam dana od dana uredno podnesenog zahtjeva. ^lan 52. (Sadr`aj lokacijske informacije) (1) Lokacijska informacija se sastoji od ovjerenog izvoda iz odgovaraju}eg detaljnog planskog dokumenta, lokacije objekta, urbanisti~ko-tehni~kih uvjeta, uvjeta za{tite okoli{a i podataka o raspolo`ivim infrastrukturnim sistemima. (2) Lokacijska informacija sadr`i i obavje{tenje o roku njenog va`enja, te mogu}nosti njene izmjene u slu~aju izmjene postoje}eg ili izrade novog detaljnog plana, te informaciju o obavezi pla}anja tro{kova ure|enja gra|evinskog zemlji{ta utvr|enoj prema posebnom upravnom aktu nadle`ne op}inske slu`be ili ugovorom, kao i druge obaveze u skladu s odredbama ovog zakona i ostalim propisima. (3) Lokacijska informacija se izdaje za cijelu gra|evinsku parcelu koja je namijenjena za gradnju gra|evine ili drugi zahvat u prostoru. ^lan 53. (Va`enje lokacijske informacije) Lokacijska informacija va`i {est mjeseci od dana izdavanja. POGLAVLJE III - URBANISTI^KA SAGLASNOST ^lan 54. (Urbanisti~ka saglasnost) (1) Urbanisti~ka saglasnost je upravni akt koji donosi nadle`ni organ, a kojim se defini{u preduvjeti za projektovanje i odboravanje budu}e promjene u prostoru u skladu sa planskim dokumentima, osim za jednostavne gra|evine iz ~lana 51. stav (1) ovog zakona. (2) Urbanisti~ka saglasnost donosi se na osnovu stru~nog mi{ljenja Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo u slu~aju iz ~lana 7. stav (1) ta~ka b) ovog zakona, te kada ne postoji detaljni planski dokument ili je u izradi. (3) U slu~aju kada je izrada urbanisti~kog projekta povjerena pravnom licu u skladu sa ~lanom 35. stav (5) ovog zakona, urbanisti~ka saglasnost se nemo`e donijeti na osnovu stru~nog mi{ljenja. (4) Urbanisti~ko-tehni~ke i druge uvjete koji nisu utvr|eni planskim dokumentima ili odlukom o njihovom provo|enju, a propisani su zakonom ili propisom donesenim na osnovu zakona, utvr|uje nadle`ni organ. (5) Rok za dono{enje urbanisti~ke saglasnosti je 15 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva, sa kompletnom potrebnom dokumentacijom. ^lan 55. (Stru~no mi{ljenje) (1) Ako planski dokument propisan kao osnova za dono{enje urbanisti~ke saglasnosti nije donesen, urbanisti~ka saglasnost se donosi na osnovu pozitivnog stru~nog mi{ljenja nosioca izrade plana. (2) Uz zahtjev za stru~no mi{ljenje dostavlja se slijede}a dokumentacija: a) kopija katastarskog plana; b) idejno rje{enje ili idejni projekat. (3) Nosilac izrade plana provjerava da li je zahtjev usagla{en sa planom prostornog ure|enja {ireg podru~ja, uvjetima za planiranje na predmetnom podru~ju, zakonima i propisima donesenim na osnovu tih zakona, a koji neposredno ili posredno ure|uju odnose u prostoru. (4) Pozitivno stru~no mi{ljenje nosioca izrade plana sadr`i urbanisti~ko-tehni~ke uvjete za izgradnju i lokacionu dokumentaciju, a za ve}e gra|evine uvjete za izradu provedbenog plana. ^lan 56. (Prilozi uz zahtjev za dono{enje urbanisti~ke saglasnosti) Investitor uz zahtjev za dono{enje urbanisti~ke saglasnosti prila`e: a) izvod iz zemlji{ne knjige; b) kopija katastarskog plana; c) idejno rje{enje ili idejni projekat gra|evine; d) opis predvi|ene tehnologije rada, ako se radi o proizvodnom objektu ili specifi~nom zahvatu u prostoru; e) dokaz o izvr{enoj uplati administrativne takse; f) dokaz o postojanju pravnog interesa za izdavanje urbanisti~ke saglasnosti (izvod iz zemlji{ne knjige sa upisanim pravom vlasni{tva, sudska odluka ili rje{enje nadle`nog organa na osnovu kojeg je investitor stekao ili }e ste}i pravo vlasni{tva ili gra|enja, predugovor, ugovor ili ugovor sklopljen pod uvjetom, na temelju kojeg je investitor stekao ili }e ste}i pravo vlasni{tva ili pravo gra|enja, pisana i ovjerena saglasnost za planiranu izgradnju vlasnika ili suvlasnika nekretnine i sl.); g) druge podatke ili dokumente koji su skladu sa va`e}im propisima neophodni za pripremu i izradu urbanisti~ke saglasnosti; ^lan 57. (Posebni uvjeti za{tite okoli{a) U slu~aju kada namjena gra|evine ili drugi zahvat u prostoru mo`e imati zna~ajan uticaj na okoli{ i kada se nalazi na spisku objekata za koju je potrebno pribaviti okolinsku dozvolu i vodni akt od nadle`nog Ministarstva na osnovu odgovaraju}eg propisa, pri definisanju preduvjeta za odobravanje promjene u prostoru zainteresovano lice se obavje{tava da je du`no pribaviti okolinsku dozvolu od nadle`nog Ministarstva i prilo`iti je uz zahtjev za dono{enje urbanisti~ke saglasnosti. ^lan 58. (Stranke u postupku) (1) Stranka u postupku je podnosilac zahtjeva: investitor ili vlasnik nekretnine za koju se donosi urbanisti~ka saglasnost. (2) Zainteresovane strane u postupku su: nosilac drugih stvarnih prava na toj nekretnini, vlasnik i nosilac drugih stvarnih prava na nekretnini koja neposredno grani~i sa nekretninom za koju se donosi urbanisti~ka saglasnost. (3) Prije dono{enja urbanisti~ke saglasnosti, nadle`ni organ du`an je omogu}iti zainteresovanim stranama uvid u idejno rje{enje. (4) Nadle`ni organ pisanim pozivom poziva zainteresovane strane da u roku od osam dana, od dana dostavljanja poziva, izvr{e uvid u idejno rje{enje. (5) Ako zainteresovana strana u postupku ne pristupi uvidu u idejno rje{enje u roku iz stava (4) ovog ~lana, smatra se da joj je pru`ena mogu}nost uvida u idejno rje{enje. (6) Zainteresovana strana u postupku mo`e svoje pravo uvida u idejno rje{enje ostvariti na uvi|aju na licu mjesta prilikom izlaska slu`benog lica nadle`nog organa za dono{enje urbanisti~ke saglasnosti na lokaciju na kojoj je predvi|eno gra|enje. (7) Slu`beno lice nadle`nog organa prilikom vr{enja uvi|aja na licu mjesta utvrditi }e stav zainteresovane strane i na osnovu toga sa~initi zapisnik koji je osnov za ocjenu u postupku dono{enja urbanisti~ke saglasnosti. (8) Ako je investitor uz zahtjev za dono{enje urbanisti~ke saglasnosti dostavio pisanu izjavu zainteresovanih strana u postupku, ovjerenu od strane op}inske slu`be, navedena izjava slu`i kao dokazno sredstvo u postupku dono{enja urbanisti~ke saglasnosti, te se zainteresovanim stranama ne}e upu}ivati poziv za dalje u~e{}e u postupku. ^lan 59. (Sadr`aj urbanisti~ke saglasnosti) (1) Rje{enje o urbanisti~koj saglasnosti sadr`i: a) granice pripadaju}eg zemlji{ta-gra|evinske parcele - sa lokacijom objekta; S L U @ B E N E N O V I N E Broj 24 – Strana 14 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 22. juna 2017. b) izvod iz plana, odnosno iz stru~ne ocjene koja ima karakter mi{ljenja, kojeg daje Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo na osnovu koje se donosi urbanisti~ka saglasnost; c) urbanisti~ko-tehni~ke uvjete; d) podatke o namjeni, polo`aju i oblikovanju gra|evine, odnosno zahvata u prostoru; e) mi{ljenja javnih komunalnih preduze}a i drugih subjekata koji vr{e javna ovla{tenja, na osnovu kojih se u odobrenju za gra|enje propisuju uslovi priklju~enja objekta na javnu infrastrukturu; f) uvjete i obaveze sadr`ane u okolinskoj dozvoli, te posebne uvjete i obaveze u vezi sa za{titom okoli{a predvi|ene posebnim propisima; g) obaveze u pogledu ispitivanja in`injersko-geolo{kih i geomehani~kih uvjeta tla; h) obaveze u odnosu na susjede i prava drugih lica; i) obaveze u pogledu pla}anja ure|enja gra|evinskog zemlji{ta utvr|en prema posebnom upravnom aktu nadle`ne op}inske slu`be ili iznos utvr|en ugovorom, odnosno obavezu investitora da snosi tro{kove ure|enja i rente u skladu s odredbama odluke op}inskog vije}a; j) uvjete za ure|enje gra|evinskog zemlji{ta na neure|enom gra|evinskom zemlji{tu; k) uvjete za izgradnju pomo}nih objekata i ograda; l) obaveze u odnosu na prava lica sa umanjenim tjelesnim sposobnostima u skladu s posebnim propisima; m) druge podatke i uvjete od zna~aja za odobravanje promjene u prostoru. (2) Saglasnosti i uvjeti za gra|enje pribavljeni u postupku dono{enja urbanisti~ke saglasnosti, nije potrebno podnositi u postupku dono{enja odobrenja za gra|enje. (3) Rje{enje o urbanisti~koj saglasnosti dostavlja se op}inskoj, gradskoj ili kantonalnoj urbanisti~ko-gra|evinskoj inspekciji i Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo. (4) Ukoliko nadle`ni organ u postupku prikupljanja podataka i uvjeta za konkretnu lokaciju utvrdi da predlo`ena zamisao o kori{tenju zemlji{ta nije u skladu s planskim dokumentima ili nije dobijeno pozitivno mi{ljenje nadle`nih sudionika u procesu dono{enja urbanisti~ke saglasnosti, u slu~ajevima kada nije donesen detaljni planski dokument, rje{enjem se odbija zahtjev za dono{enje urbanisti~ke saglasnosti. ^lan 60. (Urbanisti~ka saglasnost za objekte pod za{titom) Za objekte kulturno-historijskog i prirodnog naslije|a, urbanisti~ka saglasnost se donosi uz saglasnost Zavoda za za{titu kulturno-historijskog i prirodnog naslije|a Kantona Sarajevo. ^lan 61. (Va`enje urbanisti~ke saglasnosti) (1) Urbanisti~ka saglasnost va`i godinu dana od dana njene pravosna`nosti i u tom se periodu podnosi zahtjev za dono{enje odobrenja za gra|enje. (2) Va`enje urbanisti~ke saglasnosti mo`e se izuzetno produ`iti za jo{ jednu godinu, stavljanjem klauzule o produ`enju va`enja rje{enja, samo nakon izvr{ene provjere. (3) Provjera iz stava (2) ovog ~lana podrazumijeva obavezu nadle`nog organa da utvrdi izmjene urbanisti~ko-tehni~kih uvjeta i planske dokumentacije i poduzme odgovaraju}e radnje utvr|ene ovim zakonom i propisima iz upravnog postupka. (4) Zahtjev za produ`enje va`enja urbanisti~ke saglasnosti podnosi se nadle`nom organu najkasnije 15 dana prije isteka roka va`enja urbanisti~ke saglasnosti. ^lan 62. (Izmjena i/ili dopuna urbanisti~ke saglasnosti) (1) Investitor je du`an pribaviti izmjenu i/ili dopunu urbanisti~ke saglasnosti ako u toku izrade glavnog projekta, odnosno gra|enja namjerava na zahvatu u prostoru u~initi promjene kojima se mijenjaju uvjeti iz ~lana 59. stav (1) ovog zakona, a da se pritom ne mijenja njihova uskla|enost s prostornim planom na temelju kojeg je urbanisti~ka saglasnost izdata. (2) Zahtjev za izmjenu i/ili dopunu urbanisti~ke saglasnosti podnosi se nadle`nom organu najkasnije 30 dana prije isteka roka va`enja urbanisti~ke saglasnosti. (3) Zahtjev za izmjenu i/ili dopunu urbanisti~ke saglasnosti sadr`i kopiju ranije izdate urbanisti~ke saglasnosti ili na obrascu zahtjeva obavezne oznake broja i datuma ranije izdate urbanisti~ke saglasnosti, izmjene i/ili dopune idejnog projekta ili idejnog rje{enje gra|evine, te druge podatke ili dokumente koji su relevantni za planiranu izmjenu ili dopunu. ^lan 63. (@alba na rje{enje o urbanisti~koj saglasnosti) (1) Protiv rje{enja o urbanisti~koj saglasnosti nadle`ne gradske ili op}inske slu`be, stranka mo`e izjaviti `albu Ministarstvu u roku od 15 dana od dana prijema rje{enja. (2) Protiv rje{enja o urbanisti~koj saglasnosti Ministarstva ne mo`e se izjaviti `alba. (3) Protiv rje{enja iz stava (2) ovog ~lana mo`e se pokrenuti upravni spor tu`bom kod kantonalnog suda u roku od 30 dana od dana prijema rje{enja. ^lan 64. (Urbanisti~ka saglasnost za privremene gra|evine i zahvate u prostoru) (1) Urbanisti~ka saglasnost za privremene gra|evine donosi se samo izuzetno i s ograni~enim rokom va`enja, a najkasnije do privo|enja zemlji{ta kona~noj namjeni. (2) Urbanisti~ka saglasnost mora sadr`avati obavezu investitora da, po isteku roka iz stava (1) ovog ~lana privremenu gra|evinu mora ukloniti, a zemlji{te mora dovesti u prethodno stanje o svom tro{ku i bez prava na naknadu. (3) Ukoliko investitor ne izvr{i obavezu iz stava (2) ovog ~lana, nadle`ni urbanisti~ko-gra|evinski inspektor naredit }e uklanjanje privremene gra|evine, te dovo|enje zemlji{ta u prvobitno stanje na teret investitora. (4) U slu~aju da zbog ranijeg privo|enja zemlji{ta kona~noj namjeni, nastane potreba da se privremena gra|evina ukloni prije isteka roka utvr|enog u urbanisti~koj saglasnosti shodno stavu (1) ovog ~lana, nadle`ni organ du`an je po dono{enju urbanisti~ke saglasnosti za gra|evinu stalnog karaktera pravovremeno obavijestiti investitora privremene gra|evine o potrebi i novom roku njenog uklanjanja. ^lan 65. (Urbanisti~ka saglasnost za vanurbana naselja) Za izgradnju gra|evina i vr{enje drugih zahvata u prostoru na gra|evinskim zemlji{tima izvan urbanih podru~ja u naseljima mje{ovitog i seoskog tipa za koje se ne radi urbanisti~ki plan, urbanisti~ka saglasnost se utvr|uje na osnovu uvjeta iz prostornog plana Kantona, uz stru~no mi{ljenje Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo. ^lan 66. (Ni{tavost urbanisti~ke saglasnosti) (1) Urbanisti~ka saglasnost donesena suprotno odredbama ovog zakona, propisima donesenim na osnovu ovog zakona i donesenom planu ni{tava je. (2) Rje{enje ogla{ava ni{tavim organ koji je donio rje{enje, a u skladu s odredbama propisa iz oblasti upravnog postupka. POGLAVLJE IV - URBANISTI^KO-TEHNI^KI UVJETI ^lan 67. (Urbanisti~ko-tehni~ki uvjeti) (1) Urbanisti~ko-tehni~ki uvjeti, u zavisnosti od vrste gra|evine, odnosno zahvata u prostoru, utvr|uju: a) namjenu gra|evine, odnosno zahvata u prostoru, b) veli~inu i oblik gra|evinske parcele; c) regulacionu i gra|evinsku liniju; S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 22. juna 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 24 – Strana 15 d) koeficijent izgra|enosti parcele, kao i procenat izgra|enosti parcele gdje je to potrebno; e) tehni~ke pokazatelje gra|evine (horizontalni gabariti, spratnost i sl.); f) visinu i odstojanje gra|evine od susjednih parcela; g) nivelacione kote poda prizemlja gra|evine u odnosu na javni put; h) uvjete za arhitektonsko oblikovanje gra|evine; i) povr{ine za parkiranje odnosno gara`iranje vozila prema urbanisti~kim normativima; j) uvjete za ure|enje gra|evinske parcele i zelenih povr{ina, a posebno obaveze i na~in priklju~ivanja na javni put i mre`u instalacija, a ako mre`a instalacija nije izgra|ena, minimalni obim ure|enja gra|evinskog zemlji{ta; k) uvjete vezane za za{titu okoli{a u skladu sa zakonom i drugim propisima koji ure|uju oblast za{tite okoli{a; l) uvjete za za{titu od prirodnih i ljudskim djelovanjem izazvanih nepogoda, katastrofa i ratnih djelovanja u skladu sa zakonom iz oblasti za{tite i spa{avanja ljudi i materijalnih dobara; m) uvjete za otklanjanje i sprje~avanje stvaranja arhitektonsko- urbanisti~kih barijera za kretanje lica sa umanjenim sposobnostima kretanja; n) druge elemente i uvjete va`ne za planiranu gra|evinu, odnosno planirani zahvat u prostoru prema posebnim propisima. (2) Vlada Kantona donosi propis kojim se reguli{u uvjeti za otklanjanje i sprje~avanje stvaranja arhitektonsko - urbanisti~- kih barijera za kretanje lica sa umanjenim sposobnostima kretanja. POGLAVLJE V - ODOBRENJE ZA GRA\ENJE ^lan 68. (Odobrenje za gra|enje) (1) Odobrenje za gra|enje je upravni akt koji se donosi u obliku rje{enja kada se utvrdi da je gra|enje u skladu sa planom, drugim uvjetima utvr|enim za taj prostor, ovim zakonom, posebnim zakonima i propisima donesenim na osnovu tih zakona, lokacijskom informacijom ili urbanisti~kom saglasno{}u. (2) Investitor mo`e pristupiti gra|enju nove gra|evine ili izvo|enju drugih zahvata u prostoru samo na osnovu pravosna`nog odobrenja za gra|enje. (3) Odobrenje za gra|enje se donosi za gra|enje cijele gra|evine, odnosno dijela gra|evine koja ~ini tehni~ko-tehnolo{ku cjelinu. (4) Ako je gra|evina izgra|ena bez odobrenja za gra|enje ne mo`e se dati priklju~ak na saobra}ajnu i komunalnu infrastrukturu. ^lan 69. (Zahvati za koje nije potrebno odobrenje za gra|enje) (1) Odobrenje za gra|enje nije potrebno za: a) staklenik i plastenik za bilje bruto povr{ine do 30 m2; b) podzemne i zra~ne priklju~ke na niskonaponsku, PTT i CATV mre`u, kao i priklju~ke gra|evina sa va`e}im odobrenjem za gra|enje na komunalne instalacije (vodovod, kanalizacija, gas); c) radove na stubi{tima, hodnicima i sl., na promjeni pristupa gra|evini i unutar gra|evine radi omogu}avanja nesmetanog pristupa i kretanja lica sa umanjenim sposobnostima kretanja u gra|evinama; d) radove na zamjeni i dopuni opreme, ako je to u skladu sa namjenom gra|evine; e) radove na odr`avanju postoje}e gra|evine, koji se mogu svrstati u radove teku}eg odr`avanja; f) postavljanje solarnih panela ~ija povr{ina ne prelazi povr{inu krova, osim u slu~ajevima kada je to propisano drugim propisima. (2) Izvo|enje radova iz stava (1) ovog ~lana vr{i se na osnovu dokaza o pravu gra|enja u skladu sa ~lanom 74. ovog zakona. (3) Prilikom izvo|enja radova iz stava (1) ovog ~lana investitor i izvo|a~ radova du`ni su pridr`avati se propisa i pravila struke za tu vrstu radova. ^lan 70. (Posebni slu~ajevi gra|enja) (1) Uslu~aju neposredne opasnosti od velikih prirodnih nepogoda ili ratnih i drugih razaranja, tokom tih doga|aja, odnosno neposredno nakon njihovog prestanka, bez odobrenja za gra|enje mogu se graditi one gra|evine koje slu`e spre~avanju ili za{titi od djelovanja tih pojava, odnosno otklanjanju {tetnih posljedica. (2) Gra|evine iz stava (1) ovog ~lana moraju se ukloniti kada prestane potreba njihovog kori{tenja. Ako je potrebno da ta gra|evina ostane kao stalna, za nju se mora naknadno pribavati odobrenje za gra|enje u roku od {est mjeseci po prestanku potrebe njenog kori{tenja. (3) Kod obnove o{te}enih gra|evina, stepen o{te}enja svih gra|evina utvr|uje stru~na komisija za procjenu {tete koju ~ine stru~na lica gra|evinske, arhitektonske, elektro i po potrebi ma{inske struke, koju imenuje op}inski na~elnik ili se koristi nalaz vje{taka odgovaraju}e struke. (4) Izlaskom na lokaciju o{te}ene gra|evine, stru~na komisija iz stava (3) ovog ~lana utvr|uje stru~nim nalazom i mi{ljenjem stepen o{te}enja gra|evine kao i potrebne radnje koje treba izvr{iti prije sanacije gra|evine, uklju~uju}i i izradu tehni~ke dokumentacije. (5) Uslu~aju da konstruktivni elementi gra|evine zbog djelovanja iz stava (1) ovog ~lana nisu o{te}eni, gra|evina se mo`e vratiti u prvobitno stanje u skladu sa odobrenjem za gra|enje na osnovu kojeg je izgra|ena. (6) Ukoliko stru~na komisija utvrdi da se radi o ve}im o{te}enjima konstruktivnih dijelova gra|evine, nadle`ni organ }e od investitora zahtijevati da prilo`i tehni~ku dokumentaciju za sanaciju gra|evine i ateste o izvr{enim ispitivanjima konstrukcije gra|evine. U tom slu~aju nadle`na op}inska slu`ba na osnovu prilo`ene dokumentacije donosi odobrenje za sanaciju, koje mora biti uskla|eno sa odobrenjem za gra|enje na osnovu kojeg je gra|evina izgra|ena. (7) U slu~aju iz stava (6) ovog ~lana odobrenjem za gra|enje utvrdit }e se i obaveza pribavljanja odobrenja za upotrebu sanirane gra|evine. (8) Kada se radi o gra|evinama koje su potpuno uni{tene, ponovno gra|enje iste gra|evine na istom lokalitetu mo`e otpo~eti po pribavljanju novog odobrenja za gra|enje, koje se donosi na osnovu dokaza o vlasni{tvu uni{tene gra|evine, i glavnog projekta nove gra|evine. (9) Za radove hitnih sanacija klizi{ta odobrenje za gra|enje se donosi na osnovu ovjerenog projekta za izvo|enje radova, bez prethodnog rje{avanja imovinsko-pravnih odnosa. ^lan 71. (Odobrenje za rekonstrukciju, dogradnju, nadogradnju, promjenu namjene, sanaciju i za{titu gra|evine) Investitor je du`an pribaviti odobrenje za gra|enje ako namjerava izvr{iti rekonstrukciju, dogradnju, nadogradnju, promjenu namjene, sanaciju i za{titu (konzervaciju, restauraciju, faksimilsku rekonstrukciju i iluminaciju). ^lan 72. (Organi nadle`ni za dono{enje odobrenja za gra|enje) Odobrenje za gra|enje donosi organ koji je donio akt lokacijske informacije, odnosno rje{enje o urbanisti~koj saglasnosti. ^lan 73. (Zahtjev za dono{enje odobrenja za gra|enje) (1) Zahtjev za dono{enje odobrenja za gra|enje investitor podnosi nadle`nom organu. (2) Uz zahtjev za dono{enje odobrenja za gra|enje prila`e se: S L U @ B E N E N O V I N E Broj 24 – Strana 16 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 22. juna 2017. a) lokacijska informacija, odnosno pravnosna`na urbanisti~ka saglasnost; b) izvod iz katastra, za parcelu na kojoj se gradi objekat ili izvode drugi zahvat; c) dokaz o pravu gra|enja na predmetnoj lokaciji; d) a`urni geodetski snimak - plan s ucrtanom situacijom budu}e gra|evine; e) dva primjerka glavnog projekta u analognoj formi i jedan primjerak u digitalnoj formi na nekom od elektronskih medija; f) u slu~aju slo`ene gra|evine, umjesto glavnog, mogu se prilo`iti dva primjerka izvedbenog projekta u analgonoj formi i jedan primjerak u digitalnoj formi na nekom od elektronskih medija; g) pisani izvje{taj i potvrda o izvr{enoj nostrifikaciji, ukoliko je potrebno; h) dokazi odre|eni posebnim propisima iz oblasti za{tite okoli{a; i) elaborati o istra`nim radovima ako su podaci iz njih poslu`ili za izradu glavnog projekta, te tehnolo{ki elaborat ako je potreban; j) dokaz o izvr{enoj obavezi u skladu s ~lanom 59. stav (1) ta~ka i) ovog zakona; k) dokazi odre|eni posebnim propisima; l) dokaz o uplati administrativne takse. ^lan 74. (Dokaz o pravu gra|enja) (1) Dokazi o pravu gra|enja iz ~lana 73. stav (2) ta~ka c) ovog zakona su: a) vlasni{tvo koje se potvr|uje izvodom iz zemlji{ne knjige; b) pravosna`na sudska presuda ili pravosna`no rje{enje nadle`nog organa na osnovu kojeg je investitor stekao pravo vlasni{tva ili gra|enja; c) pravosna`na odluka o dodjeli zemlji{ta investitoru na kori{tenje radi gra|enja gra|evine iz urbanisti~ke saglasnosti; d) ugovor na osnovu kojeg je investitor stekao pravo vlasni{tva, ili odluka nadle`nih organa na osnovu kojih je investitor stekao pravo gra|enja ili pravo kori{tenja; e) ugovor o zajedni~koj izgradnji sklopljen sa vlasnikom nekretnine, ~iji je cilj zajedni~ko gra|enje; f) ugovor o koncesiji kojim se sti~e pravo gra|enja; g) pisana i ovjerena saglasnost za planiranu izgradnju svih suvlasnika nekretnine; h) pisana i ovjerena saglasnost vlasnika nekretnine preko koje prelazi infrastrukturni objekat (gasovod, vodovod, kanalizacioni vod, elektro vod, ptt vod, ktv vod...). (2) Ugovori i saglasnosti iz stava (1) ovog ~lana moraju biti ovjereni kod nadle`nih organa. ^lan 75. (Postupak dono{enja odobrenja za gra|enje) (1) Odobrenje za gra|enje je upravni akt koji donosi nadle`ni organ u roku od 30 dana od dana prijema urednog zahtjeva i prikupljenih potrebnih mi{ljenja javnih komunalnih preduze}a i drugih subjekata koji vr{e javna ovla{tenja. (2) Kada nadle`ni organ utvrdi da nisu dostavljeni propisani dokumenti uz zahtjev za dono{enje odobrenja za gra|enje, du`an je o tome obavijestiti investitora, u roku od tri dana od dana podno{enja zahtjeva, te ga pozvati da zahtjev dopuni. (3) Prije dono{enja odobrenja za gra|enje, nadle`ni organ je du`an utvrditi da li je prilo`eni projekat izra|en u skladu sa uvjetima datim u lokacijskoj informaciji ili urbanisti~koj saglasnosti, odnosno urbanisti~ko-tehni~kim uvjetima propisanim zakonom, izvr{iti uvi|aj o stanju na terenu, te na zahtjev zainteresovanih stranaka u postupku omogu}iti uvid u prilo`eni projekat ukoliko je isti izra|en na osnovu uvjeta datih u lokacijskoj informaciji ili urbanisti~koj saglasnosti. (4) Javna komunalna preduze}a i drugi subjekti koji vr{e javna ovla{tenja du`na su mi{ljenja i saglasnosti iz stava (1) ovog ~lana dostaviti najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema urednog zahtjeva. ^lan 76. (Sadr`aj odobrenja za gra|enje) (1) Rje{enje kojim se odobrava gra|enje sadr`i: a) podatke o investitoru za koga se donosi odobrenje (naziv, odnosno ime i prezime, sa sjedi{tem, odnosno adresom); b) podatke o gra|evini za koju se donosi odobrenje sa osnovnim podacima o namjeni, gabaritu i spratnosti gra|evine, parking prostor, odnosno slobodni prostor uz objekat, sa oznakom lokacije (katastarske parcele); c) podatke o urbanisti~koj saglasnosti ili lokacijskoj iformaciji koja je prethodila izdavanju odobrenja d) naziv glavnog ili izvedbenog projekta sa nazivom pravnog lica koje je izradilo glavni projekat; e) period za koji odobrenje va`i; f) obavezu investitora da prijavi po~etak izvo|enja radova organu koji donosi odobrenje i nadle`noj gra|evinskoj inspekciji osam dana prije otpo~injanja radova; g) du`inu trajanja radova, kao i obaveze investitora u tom periodu; h) druge podatke od zna~aja za specifi~nu lokaciju i gra|evinu. (2) Nadle`ni organ dostavlja primjerak odobrenja za gra|enje op}inskoj, gradskoj ili kantonalnoj urbanisti~ko-gra|evinskoj inspekciji. (3) Kada Ministarstvo ili Grad donosi odobrenje za gra|enje, du`no je primjerak odobrenja dostaviti nadle`noj op}inskoj slu`bi na ~ijoj se teritoriji gradi gra|evina. (4) Glavni ili izvedbeni projekat je sastavni dio odobrenja za gra|enje, {to na projektu mora biti nazna~eno i ovjereno potpisom i pe~atom nadle`nog organa. ^lan 77. (Odbijanje zahtjeva za dono{enje odobrenja za gra|enje) Zahtjev za dono{enje odobrenja za gra|enje odbija se: a) ako investitor ne ispunjava uvjete propisane za dono{enje odobrenja za gra|enje; b) ako se u postupku dono{enja odobrenja za gra|enje utvrdi da glavni ili izvedbeni projekat nije uskla|en sa lokacijskom informacijom, odnosno urbanisti~kom saglasno{}u. ^lan 78. (Va`enje odobrenja za gra|enje) (1) Odobrenje za gra|enje prestaje va`iti, ako se sa radovima na gra|evini za koju je doneseno odobrenje za gra|enje ne zapo~ne u roku od jedne godine od dana pravosna`nosti odobrenja za gra|enje. (2) Va`enje odobrenja za gra|enje mo`e se stavljanjem klauzule o produ`enju va`enja odobrenja, po zahtjevu investitora, produ`iti najvi{e za jo{ jednu godinu, ako se nisu promijenili uvjeti prema kojima je doneseno ranije odobrenje za gra|enje. (3) Zahtjev iz stava (2) ovog ~lana investitor podnosi nadle`nom organu koji je donio odobrenje za gra|enje najkasnije 15 dana prije prestanka roka va`enja tog odobrenja. ^lan 79. (Ni{tavost odobrenja za gra|enje) (1) Odobrenje za gra|enje doneseno suprotno odredbama ovog zakona, propisima donesenim na osnovu ovog zakona i donesenom planu ni{tavo je. (2) Rje{enje ogla{ava ni{tavim organ koji je donio rje{enje, u skladu sa propisima iz oblasti upravnog postupka. ^lan 80. (@alba na rje{enje o odobrenju za gra|enje) (1) Protiv rje{enja o odobrenju za gra|enje nadle`ne op}inske i gradske slu`be, stranka mo`e izjaviti `albu Ministarstvu u roku od 15 dana od dana prijema rje{enja. S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 22. juna 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 24 – Strana 17 (2) Protiv rje{enja o odobrenju za gra|enje Ministarstva ne mo`e se izjaviti `alba. (3) Protiv rje{enja iz stava (2) ovog ~lana mo`e se pokrenuti upravni spor tu`bom kod kantonalnog suda u roku od 30 dana od dana prijema rje{enja. ^lan 81. (Izmjena i/ili dopuna odobrenja za gra|enje) (1) Investitor je du`an da tra`i izmjenu urbanisti~ke saglasnosti i odobrenja za gra|enje ako se poslije dono{enja odobrenja za gra|enje namjeravaju vr{iti izmjene u projektu za izvo|enje ili se izvode radovi koji nisu obuhva}eni izdatim odobrenjem za gra|enje i prikazani u projektnoj dokumentaciji, a bitno uti~u na namjenu, konstrukciju, opremu, za{titu okoli{a, na stabilnost, funkcionalnost, dimenzije i spoljnji izgled gra|evine ili se mijenja korisna povr{ina gra|evine. (2) Ukoliko planirane izmjene izlaze iz okvira uvjeta iz stava (1) ovog ~lana, postupak }e se provesti na na~in propisan za dono{enje odobrenja za gra|enje. (3) Zahtjev za izmjenu i/ili dopunu odobrenja za gra|enje podnosi se dok traju odobreni radovi, a najkasnije tri godine od dana pravosna`nosti odobrenja za gra|enje. U suprotnom, zahtjev }e se odbaciti, a izvedeni radovi i zahvati tretirat }e se kao bespravni i u skladu s tim bit }e poduzete mjere uklanjanja i vra}anja u prvobitno stanje na teret investitora. (4) Zahtjev za izmjenu i/ili dopunu odobrenja za gra|enje sadr`i kopiju ranije donesenog odobrenja za gra|enje ili na obrascu zahtjeva obavezne naznake broja i datuma ranije donesenog odobrenja za gra|enje, projekat izmjene ili dopune na gra|evini, te odgovaraju}e saglasnosti sudionika procesa odobravanja koje su relevantne za planiranu izmjenu ili dopunu. (5) Ako se u toku gra|enja promijeni investitor, novi investitor du`an je podnijeti nadle`nom organu zahtjev za izmjenu odobrenja za gra|enje. (6) Novi investitor du`an je uz zahtjev za izmjenu odobrenja za gra|enje prilo`iti: a) va`e}e odobrenje za gra|enje; b) dokaz o pravu gra|enja na navedenoj nekretnini, odnosno dokaz da je stekao pravo vlasni{tva na gra|evini koja je predmet izmjene odobrenja za gra|enje. (7) Promjena investitora mo`e se zatra`iti do podno{enja zahtjeva za dono{enje odobrenja za upotrebu. ^lan 82. (Odobrenje za gra|enje za slo`enu gra|evinu) (1) Za slo`ene gra|evine za koje je donesena urbanisti~ka saglasnost, nadle`ni organ mo`e, po zahtjevu investitora, donijeti odobrenje za gra|enje za jedan dio ili fazu te gra|evine koji ~ine tehni~ki-tehnolo{ku cjelinu, koja semo`e samostalno koristiti. (2) U slu~aju iz stava (1) ovog ~lana, investitor prila`e glavni ili izvedbeni projekat za dio slo`ene gra|evine na koji se odnosi zahtjev, kao i ostalu dokumentaciju propisanu za dono{enje odobrenja za gra|enje. (3) Investitor je du`an podnijeti zahtjev za dono{enje odobrenja za gra|enje za drugi dio gra|evine ili za narednu fazu najkasnije u roku od godine dana od dana dono{enja upotrebne dozvole za izgra|eni dio gra|evine ili fazu gra|evine iz stava (1) ovog ~lana ili u istom roku podnijeti zahtjev za produ`enje urbanisti~ke saglasnosti. ^lan 83. (Odobrenje za pripremne radove) (1) U slu~aju kompleksnih i dugotrajnih projekata izgradnje koji zahtijevaju obimne i slo`ene pripreme, kao i u slu~aju posebnih prostornih uvjeta i ograni~enja, investitor mo`e podnijeti zahtjev za dono{enje odobrenja za pripremne radove za potrebe tehni~kog ure|enja gradili{ta prije nego {to dobije odobrenje za gra|enje, za {ta postoje sve potrebne pretpostavke. (2) Investitor ne mo`e otpo~eti radove vezane za samu gra|evinu bez pravosna`nog odobrenja za gra|enje. (3) Odobrenje za pripremne radove donosi se na osnovu: a) lokacijske informacije, odnosno pravosna`ne urbanisti~ke saglasnosti; b) dokaza o pravu gra|enja; c) elaborat tehnologije i organizacije gra|enja; d) potrebne saglasnosti nadle`nih institucija za privremene gradili{ne priklju~ke na komunalnu infrastrukturu i javni put; e) odobrenja nadle`nog organa za privremeno zauzimanje i kori{tenje javne povr{ine, ukoliko se radi o takvom slu~aju. (4) Rok za dono{enje odobrenja za pripremne radove na gradili{tu je 15 dana od dana prijema potpunog zahtjeva. (5) Odobrenjem za pripremne radove odre|uje se i rok u kojem se gra|evine izgra|ene na osnovu tog odobrenja moraju ukloniti. (6) Obavljanje prethodnih radova istra`nog karaktera (prethodne studije, geolo{ka, geomehani~ka istra`ivanja, prikupljanje podataka za projektovanje i sl.) izvode se na osnovu lokacijske informacije, odnosno urbanisti~ke saglasnosti i dokaza o pravu gra|enja. ^lan 84. (Odobrenje za gra|enje za privremene gra|evine) (1) Gra|evine za potrebe sajmova i javnih manifestacija, te privremeni monta`ni objekti koji }e se koristiti du`e od 90 dana od njihovog postavljanja, mogu se postavljati samo na osnovu odobrenja za gra|enje za privremene gra|evine. (2) Posebnim propisomKantona reguli{e se privremeno kori{tenje javnih povr{ina za postavljanje kioska, slobodnostoje}ih ba{ti, itd. (3) Posebnim propisom op}ina utvr|uje uvjete i na~in za postavljanje na fasadama gra|evina: reklama, reklamnih panoa, tendi, displeja, zastava, reklamnih vitrina, oglasa ili izrade murala, ograda za gradili{ta, postavljanje klima ure|aja, satelitskih antena, kablovskih sistema i sli~no. POGLAVLJE VI - TEHNI^KA SVOJSTVA GRA\EVINA ^lan 85. (Bitne osobine gra|evina) (1) Sve gra|evinemoraju biti projektovane i izgra|ene u skladu sa planskim dokumentima. (2) Uskla|enost gra|evine sa planskim dokumentima obezbje|uje se projektovanjem u skladu sa zahtjevima lokacijske informacije, odnosno urbanisti~ke saglasnosti, revizijom projekta u postupku dono{enja odobrenja za gra|enje, izvo|enjem radova u skladu s odobrenim glavnim projektom, kontrolom u postupku dono{enja odobrenja za upotrebu, te pravilnim kori{tenjem i odr`avanjem gra|evine. (3) Sigurnost, u smislu ovog zakona, je sposobnost gra|evine da izdr`i sva predvi|ena djelovanja koja se javljaju pri normalnoj upotrebi, te da zadr`i sva bitna tehni~ka svojstva tokom predvi|enog vremena trajanja, a to su: a) mehani~ka otpornost i stabilnost; b) sigurnost u slu~aju po`ara; c) za{tita `ivota i zdravlja ljudi; d) pristupa~nost; e) za{tita korisnika od ozljeda; f) za{tita od buke i vibracija; g) energetska efikasnost, uklju~uju}i u{tedu energije i toplinsku za{titu; h) otpornost na vanjske uticaje i za{tita od djelovanja na okoli{. ^lan 86. (Mehani~ka otpornost i stabilnost) Gra|evina mora biti projektovana i izgra|ena tako da, tokom gra|enja i upotrebe, predvidiva djelovanja ne prouzrokuju: a) ru{enje gra|evine ili njenog dijela; b) deformacije nedopu{tenog stepena; S L U @ B E N E N O V I N E Broj 24 – Strana 18 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 22. juna 2017. c) o{te}enja gra|evinskog dijela ili opreme zbog deformacije nosive konstrukcije; d) nesrazmjerno velika o{te}enja u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala. ^lan 87. (Za{tita od po`ara) Gra|evina mora biti projektovana i izgra|ena tako da se u slu~aju po`ara: a) o~uva nosivost konstrukcije tokom odre|enog vremena utvr|enog posebnim propisom; b) sprije~i {irenje vatre i dima unutar gra|evine; c) sprije~i {irenje vatre na susjedne objekte; d) omogu}i bezbjedno izmje{tanje korisnika; e) omogu}i odgovaraju}u za{titu spasitelja. ^lan 88. (Za{tita `ivota i zdravlja) Gra|evina mora biti projektovana i izgra|ena tako da udovoljava uvjetima za{tite `ivota i zdravlja ljudi, te da ne ugro`ava radnu sredinu i okoli{, posebno zbog: a) osloba|anja opasnih plinova, para i drugih {tetnih tvari (zaga|ivanje zraka); b) opasnih zra~enja; c) udara struje; d) eksplozija; e) zaga|ivanja voda i tla; f) neodgovaraju}eg zbrinjavanja otpada; g) neodgovaraju}e odvodnje otpadnih voda; h) sakupljanja vlage u dijelovima gra|evine ili na unutarnjim povr{inama; i) mehani~ki pokretne opreme i dijelova unutar i oko gra|evine. ^lan 89. (Za{tita od ozljeda) Gra|evina mora biti projektovana i izgra|ena tako da se tokom njenog kori{tenja izbjegnu mogu}e ozljede korisnika gra|evine koje mogu nastati od pokliznu}a, pada, sudara, opekotina, udara struje ili eksplozije. ^lan 90. (Pristupa~nost) (1) Gra|evine sa vi{e stambenih jedinica, javni objekti, te uslu`ni i privredni objekti moraju biti projektovani i izgra|eni tako da je licima sa umanjenim tjelesnim sposobnostima trajno osiguran nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad. (2) U gra|evinama iz stava (1) ovog ~lana za koje je doneseno odobrenje za gra|enje ili koje su izgra|ene prije dono{enja ovog zakona, barijere koje onemogu}avaju pristup i kretanje licima sa umanjenim tjelesnim sposobnostima ukloniti }e se u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. (3) Za uklanjanje arhitektonskih barijera, odnosno omogu}avanje slobodnog pristupa gra|evini i kretanja u gra|evini licima sa umanjenim tjelesnim sposobnostima, odgovoran je vlasnik gra|evine, odnosno investitor. Uklanjanje arhitektonskih barijera }e se izvesti o tro{ku vlasnika gra|evine. ^lan 91. (Za{tita od buke i vibracija) Gra|evina mora biti projektovana i izgra|ena tako da nivoi buke u gra|evini i njenom okru`enju ne prelaze dopu{tene vrijednosti za njenu namjenu, odre|ene posebnim propisom. ^lan 92. (Energetska efikasnost - u{teda energije i toplinska za{tita) (1) U cilju postizanja ekonomski opravdanih rje{enja u~esnici u gra|enju poduzimaju mjere da bi se utvrdili minimalni zahtjevi za energetske karakteristike zgrada ili samostalnih upotrebnih cjelina. (2) Prilikom planiranja, projektovanja i izgradnje novih objekata, te prilikom ve}e rekonstrukcije postoje}ih objekata, ispunjavaju se minimalni zahtjevi i energetske karakteristike definisane propisima o tehni~kih zahtjevima za toplotnu za{titu gra|evina i racionalnu upotrebu energije. (3) Ispunjenost zahtjeva i karakteristika iz stava (2) ovog ~lana dokazuje se energetskim certifikatom propisanim posebnim propisom. ^lan 93. (Otpornost na vanjske uticaje i za{tita od djelovanja na okoli{) (1) Gra|evina mora biti projektovana, izgra|ena i odr`avana tako da se za{titi od destruktivnog djelovanja vanjskih utjecaja (klimatsko-meteorolo{ki, antropogeni i sl.), odnosno da se osigura `eljeni vijek trajanja gra|evine. (2) Za{tita od djelovanja na okoli{ podrazumijeva da su pri projektovanju gra|evine primijenjena najbolja tehni~ka saznanja koja osiguravaju da }e pri izgradnji i upotrebi gra|evine uticaj na okoli{ biti u skladu sa zakonom i propisima iz oblasti za{tite okoli{a. ^lan 94. (Odstupanje od tehni~kih svojstava gra|evine) (1) U slu~aju rekonstrukcije ili sanacije gra|evine koja je spomenik kulture, mo`e se odstupiti od nekih tehni~kih svojstava, ukoliko takvo odstupanje ne uti~e negativno na `ivot i zdravlje ljudi. (2) Saglasnost za odstupanje u postupku daju institucije nadle`ne za za{titu kulturne i prirodne ba{tine. (3) Saglasnost iz stava (2) ovog ~lana ne}e se izdati ako tehni~kim rje{enjem ili drugom mjerom nije na odgovaraju}i na~in rije{eno odstupanje od bitnih tehni~kih svojstava za gra|evinu. POGLAVLJE VII - INVESTICIONO-TEHNI^KA DOKUMENTACIJA ^lan 95. (Investiciono-tehni~ka dokumentacija) Investiciono-tehni~ka dokumentacija gra|evine ili zahvata u prostoru, prema redoslijedu izrade dijeli se na slijede}e vrste projekata: a) idejni projekat ili idejno rje{enje; b) glavni projekat; c) izvedbeni projekat i d) projekat izvedenog stanja. ^lan 96. (Idejni projekat, idejno rje{enje) (1) Idejni projekat je skup me|usobno uskla|enih nacrta i dokumenata kojima se daju osnovna oblikovno-funkcionalna rje{enja gra|evine, te prikaz smje{taja gra|evine u prostoru. (2) Idejni projekat sadr`i tehni~ki opis sa dokaznicom povr{ina, situaciono rje{enje gra|evine u prostoru, odgovaraju}u grafi~ku dokumentaciju za razradu tehni~ke dokumentacije, te po potrebi i grubi predmjer radova, materijala i opreme. (3) Idejni projekt, ovisno o slo`enosti i tehni~koj strukturi gra|evine, mo`e sadr`avati i druge nacrte i priloge ako su oni zna~ajni za utvr|ivanje urbanisti~ko-tehni~kih uvjeta za podru~ja gra|enja koja nisu obuhva}ena odgovaraju}im detaljnim planskim dokumentom, kao i drugih uvjeta za izradu glavnog projekta (opis tehnolo{kog procesa, tehnolo{ki nacrti, opis primjene odre|ene tehnologije gra|enja, procjena tro{kova, preliminarna procjena uticaja na okoli{ i sl.). (4) Idejno rje{enje je skup me|usobno uskla|enih nacrta kojima se daju osnove, presjeci i gabariti gra|evine, te prikaz smje{taja gra|evine u prostoru. (5) Idejno rje{enje sadr`i situaciono rje{enje; crte`e koji odre|uju objekat u prostoru (osnovne karakteristi~ne presjeke, izglede); namjenu objekta; tehni~ki opis i planiranu investicionu vrijednost objekta. (6) Idejno rje{enje zavisno o slo`enosti i tehni~koj strukturi gra|evine, mo`e sadr`avati i podatke o:makrolokaciji objekta; op}oj dispoziciji objekta; tehni~ko-tehnolo{koj koncepciji objekta; na~inu obezbje|enja infrastrukture; mogu}im S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 22. juna 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 24 – Strana 19 varijantama prostornih i tehni~kih rje{enja sa stanovi{ta uklapanja u prostor; prirodnim uvjetima; uticaju na okoli{; in`injersko-geolo{ko-geotehni~kim karakteristikama terena sa aspekta utvr|ivanja generalne koncepcije i opravdanosti izgradnje objekta; istra`nim radnjama za izradu idejnog projekta; za{titi prirodnih i nepokretnih kulturnih dobara; funkcionalnosti i racionalnosti rje{enja. ^lan 97. (Glavni projekat) (1) Glavni projekat je skup me|usobno uskla|enih faza projekata kojima se daje tehni~ko rje{enje gra|evine, prikaz smje{taja gra|evine u prostoru, dokazuje ispunjavanje bitnih zahtjeva za gra|evinu, drugih zahtjeva predvi|enih zakonom, posebnim propisima, normama i tehni~kim standardima. (2) Glavni projekat se izra|uje na osnovu uvjeta datih u lokacijskoj informaciji, odnosno urbanisti~koj saglasnosti. (3) Glavni projekat zajedno sa odobrenjem za gra|enje trajno ~uva nadle`ni organ koji je donio odobrenje za gra|enje i investitor, odnosno vlasnik objekta. (4) Glavni projekat se radi u mjerilu 1:50 (izuzetno zbog veli~ine gra|evine ili zahvata u primjerenom mjerilu 1:100 ili 1:200) (5) Glavni projekat, zavisno od tehni~ke strukture gra|evine, mo`e biti izra|en iz jednog ili vi{e dijelova - faza i obavezno sadr`i: a) naziv i registraciju pravnog lica koje vr{i projektovanje; b) potpise odgovornih projektanata za sve dijelove projekta; c) projektni zadatak ovjeren od strane investitora; d) op}e i posebne uvjete, standarde, norme i propise za objekat ili zahvat; e) tehni~ki opis za sve radove sa dokaznicom povr{ina; f) predmjer i predra~un radova, materijala i opreme; g) arhitektonski projekat; h) gra|evinski projekat; i) projekat hidro instalacija; j) projekat elektro instalacije; k) ma{inski projekat; l) tehnolo{ki projekat; m) projekat vanjskog ure|enja; n) mjere definisane okolinskom dozvolom, ako se radi o namjeni gra|evine koja je definisana kao djelatnost koja mo`e ugroziti okoli{; o) elaborat o geomehani~kim istra`ivanjima nosivosti temeljnog tla; p) elaborat za{tite od po`ara; r) elaborat za{tite na radu; s) i druge sadr`aje u skladu s posebnim propisima. (6) Arhitektonski projekat iz stava (5) ta~ka g). ovog ~lana, osim navedenog, sadr`i i: a) situaciono rje{enje; b) sve osnove/tlocrte objekta; c) karakteristi~ne presjeke; d) sve fasade objekta; e) {eme stolarije i bravarije; f) karakteristi~ne detalje; g) tehni~ki opis; h) i druge sadr`aje u skladu s posebnim propisima. (7) Za predfabricirane dijelove gra|evine i opreme, koji imaju certifikat ili atest o uskla|enosti ili za koje je na neki drugi propisani na~in dokazano da su proizvedeni prema va`e}im standardima, to nije potrebno ponovo dokazivati u glavnom projektu. Navedeni dokaz kao prilog je sastavni dio projekta. (8) Investitor mo`e po~eti sa gra|enjem na osnovu glavnog ili izvedbenog projekta, na osnovu kojih se vr{i inspekcijska kontrola gra|enja, tehni~ki prijem gra|evina i donosi upotrebna dozvola. ^lan 98. (Izvedbeni projekat) (1) Izvedbeni projekat je skup me|usobno uskla|enih projekata kojima se detaljnije razra|uje i dopunjuje izvedbenim detaljima tehni~ko rje{enje dato glavnim projektom u svrhu izvo|enja radova. (2) Izvedbeni projekat mora biti izra|en u skladu sa glavnim projektom i uvjetima za gra|enje datim u odobrenju za gra|enje, te mora sadr`avati detaljne crte`e i njihove tekstualne opise, ~ime se gra|evina potpuno defini{e za gradnju. (3) Ukoliko izvedbeni projekat ne radi projektant glavnog projekta, investitor je du`an projektantu glavnog projekta dostaviti izvedbeni projekat radi ovjere njegove uskla|enosti s glavnim projektom i uvjetima datim u odobrenju za gra|enje. (4) Projektant glavnog projekta du`an je odmah, a najkasnije u roku od osam dana, pismeno obavijestiti inspekciju da izvedbeni projekat koji mu je dostavljen na ovjeru, nije izra|en u skladu sa odredbama ovoga zakona, posebnim propisima i normativima donesenim na osnovu zakona i pravila struke. (5) Izvedbeni projekat mora biti pregledan i od strane izvo|a~a i od strane stru~nog nadzora, koji su direktno, zajedno sa projektantom izvedbenog projekta, odgovorni za njegovu uskla|enost sa glavnim projektom i odobrenjem za gra|enje. (6) Izvedbeni projekat radi se u mjerilu 1:50, a nacrti detalja u mjerilu 1:20, 1:10, 1:5, u zavisnosti od obuhvata i vrste detalja. (7) Projekti odnosno njihovi dijelovi (tehni~ki opis, prora~uni) i svaki list nacrta i dr. moraju imati: oznaku pravnog lica registriranog za poslove projektiranja koje je izradilo projekat, naziv gra|evine, ime i naziv investitora, oznaku ili broj projekta odnosno njegovog dijela, stepen tehni~ke dokumentacije, vrstu nacrta, mjerilo u kojem je nacrt izra|en, datum izrade, ime i potpis odgovornog projektanta i/ili projektanta voditelja i ovjeru (pe~at) pravnog lica. (8) Ovjerom projekta i pojedina~nih listova nacrta pravno lice koje je izradilo projekat potvr|uje da je projekat kompletan, njegovi dijelovi (faze) me|usobno uskla|eni, da je izra|en u skladu sa donesenim odobrenjem za gra|enje, te da je uskla|en sa odredbama ovog zakona, posebnih propisa i normi donesenih na osnovu zakona i pravilima struke. (9) Projekti i njihovi dijelovi moraju biti uvezani na na~in da se onemogu}i zamjena sastavnih dijelova. (10) Uz projekat mora biti uvezan akt o va`e}oj registraciji pravnog lica koje je izradilo projekat, dokaz o polo`enom stru~nom ispitu projektanta voditelja, odgovornih projektanata, kao i kontrolora pojedinih faza (vrsta) projekta i posebni listovi sa potpisima odgovornih projektanata kao i kontrolora po svim fazama u toj dokumentaciji. ^lan 99. (Projekat izvedenog stanja) (1) Projekat izvedenog stanja je skup me|usobno uskla|enih projekata koji se rade kada se u toku izvo|enja radova na gra|evini vr{e izmjene i to za one radove i dijelove gra|evine na kojima je do{lo do izmjene u odnosu na glavni ili izvedbeni projekat. (2) Projekat izvedenog stanja sadr`i sve {to i glavni projekat sa izmjenama kao i dijelove gra|evine na kojima je do{lo do izmjene u odnosu na glavni ili izvedbeni projekat. (3) U slu~aju da se tokom gra|enja nisu dogodile nikakve izmjene u odnosu na glavni projekat, izvo|a~ i nadzor potvr|uju i ovjeravaju na glavnom, odnosno izvedbenom projektu, da je izvedeno stanje identi~no sa projektovanim. (4) Projekat izvedenog stanja radi se u istom mjerilu kao i glavni ili izvedbeni projekat. ^lan 100. (Elaborat tehnologije i organizacije gra|enja) (1) Elaborat tehnologije i organizacije gra|enja se izra|uje za obimne i slo`ene gra|evine ili u slu~aju posebnih uvjeta gra|enja. S L U @ B E N E N O V I N E Broj 24 – Strana 20 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 22. juna 2017. (2) Obaveza izrade elaborata tehnologije i organizacije gra|enja defini{e se lokacijskom informacijom, odnosno urbanisti~kom saglasno{}u. U tom slu~aju, elaborat tehnologije izra|uje projektant uporedo sa glavnim projektom, a investitor prila`e oba projekta uz zahtjev za odobrenje za gra|enje. U slu~aju da se posebno tra`i odobrenje za pripremne radove, onda se elaborat tehnologije i organizacije gra|enja prila`e uz odgovaraju}i zahtjev. (3) Izuzetno, obaveza izrade elaborata tehnologije i organizacije gra|enja mo`e se propisati odobrenjem za gra|enje, a provjeru postojanja i kontrolu sadr`aja elaborata vr{i nadle`ni urbanisti~ko-gra|evinski inspektor prilikom prvog, obaveznog inspekcijskog pregleda na gradili{tu. (4) Elaborat iz stava (3) ovog ~lana izra|uje odabrani izvo|a~ radova. Izuzetno, tehnolo{ka rje{enja - tehnologiju gra|enja daje projektant glavnog projekta, ukoliko se radi o novoj odnosno specifi~noj tehnologiji. (5) Elaborat tehnologije i organizacije gra|enja sadr`i: a) analizu svih uvjeta gra|enja; b) prijedlog mogu}ih tehnologija gra|enja; c) specifikacije potrebnih resursa; d) vremenski plan gra|enja; e) elaborat tehni~kog opremanja i ure|enja gradili{ta; f) analizu rizika i elaborat za{tite na radu prilikom izgradnje. ^lan 101. (Dokumentacija kontrole kvaliteta) (1) Dokumentaciju kontrole kvaliteta ~ine svi projekti i planovi kontrole kvaliteta materijala, kontrole monta`e, kontrole utezanja i sl., atesti i certifikati ugra|enog materijala, rezultati zavr{nih mjerenja i testova koji su provedeni u skladu sa posebnim tehni~kim i drugim propisima, te u skladu sa va`e}im standardima. (2) Investitor je du`an, prilikom tehni~kog pregleda objekta, dostaviti komisiji na uvid svu dokumentaciju kontrole kvaliteta iz stava (1) ovog ~lana. ^lan 102. (Ozna~avanje i ~uvanje investiciono - tehni~ke dokumentacije) (1) Investiciono-tehni~ka dokumentacija mora imati: a) naziv, naslov i registraciju pravnog lica koje vr{i projektovanje; b) naziv gra|evine; c) ime i naziv investitora; d) oznaku ili broj projekta; e) vrstu i stepen tehni~ke dokumentacije; f) vrstu nacrta; g) mjerilo u kojem je nacrt izra|en; h) datum izrade; i) ime i potpis odgovornog projektanta; j) pe~at i ovjeru od strane pravnog lica koje je izradilo investiciono-tehni~ku dokumentaciju; k) dokaz o polo`enom stru~nom ispitu projektanta voditelja, odgovornih projektanata i kontrolora pojedinih faza projekta; l) poseban akt sa potpisima odgovornih projektanata kao dokaz da je izvr{eno uskla|ivanje svih faza projekta. (2) Ovjerom projekta iz stava (1) ovog ~lana pravno lice koje je izradilo projekat potvr|uje da je projekat kompletan, njegovi dijelovi (faze) me|usobno uskla|eni, kao i da je uskla|en sa izdatom urbanisti~kom saglasnosti odnosno lokacijskom informacijom, odredbama ovog zakona, te sa odredbama posebnih propisa i normi donesenih na osnovu drugih zakona i pravila struke. (3) Projekti i svi njihovi dijelovi moraju biti uvezani i numerisani po redoslijedu, na na~in da se onemogu}i zamjena sastavnih dijelova. (4) Nadle`ni organ koji donosi odobrenje za gra|enje i odobrenje za upotrebu, du`an je da trajno, odnosno za vrijeme dok gra|evina postoji, ~uva investiciono - tehni~ku dokumentaciju na osnovu koje je doneseno odobrenje za gra|enje, sa ucrtanim svim izmjenama i dopunama koje su se dogodile u toku gradnje. (5) Investitor, odnosno njegov pravni sljedbenik, obavezan je ~uvati kompletnu dokumentaciju sve dok gra|evina postoji. (6) Pravno lice koje je izradilo projekat obavezno je ~uvati istu u vremenu od najmanje deset godina nakon izgradnje gra|evine. ^lan 103. (Kontrola projekta) (1) Pravno lice koje je izradilo projekat du`no je izvr{iti kontrolu ispravnosti projekta po svim fazama koje sadr`i. (2) Kontrola projekta je skup mjera i aktivnosti koje preduzima pravno lice, koje je izradilo projekat, a u funkciji je upravljanja i realizacije projekta. (3) Pravno lice koje je izradilo projekat putem kontrole, kao postupka koji se vr{i unutar pravnog lica, pribavlja sve potrebne informacije neophodne za efikasno rukovo|enje projektom i neprekidno vr{i pore|enje sa planom i izvr{enjem planskih akata. (4) Kontrola glavnog, odnosno izvedbenog projekta, ovisno o vrsti gra|evine podrazumijeva kontrolu sljede}ih akata i pokazatelja: a) saglasnosti s projektnim zadatkom; b) formalne kompletnosti projekta; c) kvalifikacija glavnog i ostalih projekata; d) uskla|enosti projekta sa uvjetima iz lokacijske informacije, odnosno urbanisti~ke saglasnosti; e) mehani~ke otpornosti i stabilnosti; f) za{tite od buke i vibracija; g) u{tede energije i toplinske za{tite; h) otpornosti na vanjske uticaje i za{tite od djelovanja na okoli{; i) za{tite od po`ara i eksplozije; j) za{tite na radu; k) eliminisanje arhitektonskih barijera za lica sa umanjenim tjelesnim sposobnostima; l) drugih aspekata koji su specifi~ni za pojedine gra|evine. (5) Kontrola projekta je isklju~ivo obaveza pravnog lica koje je sa~inilo projekat. Obavlja se unutar pravnog lica i u funkciji je upravljanja projektom. Sve preduzete mjere i radnje su internog karaktera i ne mogu se povjeriti drugom pravnom licu. ^lan 104. (Revizija projekta) (1) Revizija projekta je ispitivanje svih elemenata sadr`anih u projektu radi davanja stru~nog i neovisnog mi{ljenja o tome da li projekat objektivno i istinito, po svim materijalno zna~ajnim pitanjima, prikazuje stanje projekta i mogu}nost njegove realizacije. (2) Revizija projekta obavezna je za sve gra|evine osim za gra|evine iz ~lana 2. ta~ka p) ovog zakona. (3) Reviziju glavnog, odnosno izvedbenog projekta investitor povjerava vanjskom revizoru koji ispunjava uvjete predvi|ene ovim zakonom. (4) Reviziju obavlja pravno lice koje ispunjava propisane uvjete. (5) Pravno lice mo`e obavljati reviziju ako u radnom odnosu na neodre|eno vrijeme, sa punim radnim vremenom, ima zaposlenog najmanje jednog radnika odgovaraju}e struke, sa najmanje deset godina radnog iskustva i polo`enim stru~nim ispitom. (6) Pravno lice iz stava (5) ovog ~lana je du`no imenovati odgovornog revidenta, koji je odgovoran za koordinaciju kontrole pojedinih faza ili dijelova glavnog, odnosno izvedbenog projekta. (7) Odgovorni revident iz stava (6) ovog ~lana mora biti stru~no lice s najmanje deset godina radnog iskustva u struci, koje se istaklo u projektovanju slo`enih gra|evina ili njenih dijelova ili je na drugi na~in dao doprinos tehni~koj struci i ima polo`en odgovaraju}i stru~ni ispit. S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 22. juna 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 24 – Strana 21 (8) Pravno lice vr{i izbor vanjskog revizora, a vanjski revizor koji je izabran ne mo`e vr{iti reviziju uzastopno du`e od pet godina od dana obavljene prve revizije. (9) Me|usobna prava i obaveze pravnog lica i revidenta utvr|uju se ugovorom o reviziji, u pismenom obliku, uz ugovornu klauzulu da se revizija ne mo`e ustupiti drugom licu. (10) Ako vanjski revizor u toku obavljanja revizije prestane ispunjavati minimalne uvjete za obavljanje revizije, obavezan je prekinuti reviziju i o tome obavjestiti pravno lice sa kojim je zaklju~ilo ugovor o reviziji, u roku od osam dana od prestanka ispunjavanja uvjeta, kako bi se poslovi vanjske revizije povjerili drugom pravnom licu. Obavje{tenje o prestanku obavljanja revizije zbog neispunjavanja propisanih uvjeta istovremeno se dostavlja i Ministarstvu. (11) Samo pozitivna ocjena svih elemenata projekta koji su bili predmet revizije, omogu}ava prihva}anje projekta i podno{enje zahtjeva za odobrenje za gra|enje, dok se, u suprotnom, projekat vra}a projektantu na doradu, prema primjedbama i uputama revidenta. Projektant je obavezan postupiti po primjedbama i uputama revidenta i u tom smislu doraditi projekat u odre|enom roku. (12) Revident je du`an vr{iti reviziju projekta u skladu sa odredbama ovog zakona, propisima donesenim na osnovu ovog zakona i posebnih zakona. (13) Odgovorni revident organizuje izradu zavr{nog izvje{taja o reviziji ukupne projektne dokumentacije, na osnovu pojedina~nih izvje{taja o reviziji pojedinih faza ili dijelova projekta, koji se prila`u uz zavr{ni izvje{taj. (14) Odgovorni revident ne mo`e biti lice koje je u cjelosti ili djelimi~no u~estvovalo u izradi projektne dokumentacije ili ako je taj projekat u cjelosti ili djelomi~no izra|en ili nostrificiran kod pravnog lica u kojem je zaposlen. ^lan 105. (Nostrifikacija projekta) (1) Nostrifikacija projekta je postupak utvr|ivanja uskla|enosti idejnog, glavnog i izvedbenog projekta ura|enog u inostranstvu s odredbama ovog zakona, tehni~kim propisima, normama i pravilima struke iz podru~ja gra|evinarstva. (2) Nostrifikaciju projekta vr{i pravno lice registrovano za poslove projektovanja (u daljem tekstu: ovla{teno pravno lice), koje mora imati u radnom odnosu zaposlene diplomirane in`injere za sve dijelove projekta s najmanje pet godina radnog iskustva na projektovanju istih ili sli~nih gra|evina, s polo`enim stru~nim ispitom. (3) Ovla{teno pravno lice koje nema zaposlene diplomirane in`injere za sve dijelove projekta iz stava (2) ovog ~lana, mora osigurati poslovnim ugovorima anga`ovanje pravnog lica registrovanog za obavljanje djelatnosti projektovanja koje ispunjavanja te uvjete. (4) Ovla{teno pravno lice du`no je izvr{iti prijevod projekta na bosanski, hrvatski ili srpski jezik. Dopu{tena je izrada dvojezi~nih dijelova projekta, kako bi se mogao uporediti prijevod sa izvornikom kao i radi racionalnosti izrade grafi~kih dijelova projekta. (5) Ovla{teno pravno lice u postupku nostrifikacije projekta izra|uje izvje{taj o nostrifikaciji koji sadr`i potvrdu o nostrifikaciji, a po potrebi i dokumente iz st. (6) i (7) ovog ~lana. (6) Potvrda o nostrifikaciji je isprava kojom se potvr|uje da je projekat izra|en u inostranstvu uskla|en sa zakonom i bosanskohercegova~kim propisima iz podru~ja gra|evinarstva. (7) Ako se u projektu izra|enom u inostranstvu primjenjuju odredbe inostranih propisa i/ili normi, ovla{teno pravno lice mora navesti i odgovaraju}e doma}e propise i/ili norme. (8) Ako doma}ih propisa i/ili normi nema, ovla{teno pravno lice u izvje{taju o nostrifikaciji mora prilo`iti upotrebljene inostrane propise i/ili norme, kao i njihov prijevod na bosanski, hrvatski ili srpski jezik. (9) Ovjerom projekta iz stava (1) ovog ~lana ovla{teno pravno lice, odgovara za izvr{enu nostrifikaciju projekta, odnosno potvr|uje da je projekat uskla|en s ovim zakonom, posebnim zakonima i propisima iz podru~ja gra|evinarstva i drugih podru~ja projekta. POGLAVLJE VIII - U^ESNICI U PROJEKTOVANJU I GRA\ENJU ^lan 106. (U~esnici u projektovanju i gra|enju) (1) U~esnici u projektovanju i gra|enju su investitor, projektant, kontrolor, revident, izvo|a~ radova i stru~ni nadzorni organ. (2) Odnosi izme|u investitora i drugih sudionika u projektovanju i gra|enju iz stava (1) ovog ~lana ure|uju se ugovorima. ^lan 107. (Investitor) (1) Investitor je pravno ili fizi~ko lice u ~ije ime i za ~iji ra~un se gradi gra|evina i vr{e drugi zahvati u prostoru. (2) Projektovanje, kontrolu projekata, reviziju projekta, gra|enje i stru~ni nadzor nad gra|enjem investitor je du`an povjeriti pravnim licima registrovanim za obavljanje tih djelatnosti. (3) Investitor je du`an osigurati stru~ni nadzor nad gra|enjem najkasnije do dana otpo~injanja pripremnih radova. (4) Investitor je du`an imenovati glavnog nadzornog in`injera koji je odgovoran za cjelovitost i me|usobnu uskla|enost stru~nog nadzora gra|enja, u slu~aju izvo|enja vi{e vrsta radova na odre|enoj gra|evini i kada nadzorni organ ima i druge nadzorne in`injere odgovaraju}e struke za te radove. (5) Investitor je du`an imenovati izvo|a~a odgovornog za me|usobno uskla|ivanje radova ako u gradnji sudjeluje dva izvo|a~a ili vi{e njih. (6) U slu~aju prekida radova investitor je du`an poduzeti mjere osiguranja gra|evine i susjednih gra|evina i povr{ina. Ako prekid radova traje du`e od tri mjeseca investitor je du`an ponovo prijaviti po~etak radova osam dana prije po~etka. (7) Investitor je du`an zavr{iti fasadu objekta sa priklju~cima na komunalnu infrastrukturu u roku od ~etiri godine od dana pravosna`nosti odobrenja za gra|enje, odnosno dana produ`enja va`nosti tog odobrenja. ^lan 108. (Projektant) (1) Projektant je pravno ili fizi~ko lice registrovano za obavljanje poslova projektovanja. (2) Projektovanjem gra|evina i drugih zahvata u prostorumo`e se baviti pravno lice, registrovano za tu djelatnost ako pored op}ih uvjeta ispunjava i uvjet da u radnom odnosu ima najmanje jednog diplomiranog in`injera sa polo`enim stru~nim ispitom. (3) Pravno lice koje nema zaposlene projektante za svaku vrstu projekta koje radi, mora osigurati anga`ovanje projektanata, diplomiranih in`injera sa polo`enim stru~nim ispitom, sklapanjem poslovnih ugovora sa fizi~kim i pravnim licima registrovanim za obavljanje djelatnosti projektovanja. (4) Diplomirani in`injer sa polo`enim stru~nim ispitom mo`e obavljati poslove projektanta u oblastima za koje ima visoku stru~nu spremu i polo`en stru~ni ispit, po osnovu sklopljenog ugovora sa pravnim licima registrovanim za obavljanja djelatnosti projektovanja. (5) Pravno lice koje projektuje, imenuje jednog ili vi{e projektanata koji su odgovorni za ispravnost i kvalitet projekta ili dijela projekta. Projektant je odgovoran da projekat ili dio projekta za ~iju je izradu imenovan, zadovoljava uvjete iz ovoga zakona, posebnih zakona, propisa donesenih na osnovu zakona, tehni~kih normi i standarda, kao i svih propisanih uvjeta iz datih saglasnosti. (6) Ako u izradi glavnog, izvedbenog projekta ili projekta uklanjanja gra|evine u~estvuje vi{e projektanata, pravno lice kojem je povjerena izrada projekta, imenuje projektanta S L U @ B E N E N O V I N E Broj 24 – Strana 22 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 22. juna 2017. voditelja. Projektant voditelj mo`e istodobno biti i projektant odre|ene vrste projekta. (7) Projektant voditelj odgovoran je za kompletnost projektne dokumentacije i me|usobnu uskla|enost projekata, {to potvr|uje svojim potpisom. (8) Ako u izradi projekta u~estvuju dva ili vi{e pravnih lica, investitor je du`an imenovati koordinatora projekta, odnosno odrediti osobu koja }e imenovati tog koordinatora. Na koordinatora projekta odgovaraju}e se primjenjuju odredbe iz stava (6) ovog ~lana. ^lan 109. (Izvo|a~ radova) (1) Gra|enjem gra|evina i vr{enjem drugih zahvata u prostoru mo`e se baviti pravno i fizi~ko lice registrovano za obavljanje te djelatnosti (u daljem tekstu: izvo|a~). (2) Gra|enjem gra|evina mogu se baviti pravna lica registrovana za obavljanje te djelatnosti ako u radnom odnosu na neodre|eno radno vrijeme ima zaposlenog najmanje jednog diplomiranog in`injera arhitektonske ili gra|evinske struke sa najmanje pet godina radnog iskustva i polo`enim stru~nim ispitom. (3) Gra|enjem gra|evina mogu se baviti fizi~ka lica registrovana za obavljanje te djelatnosti, i to za stambene i stambeno-poslovne objekte bruto razvijene povr{ine do 400 m2 i za zahvate u prostoru u skladu sa odredbama u ~lanu 69. ovog zakona. (4) Izuzetno od stava (1) ovog ~lana, kada je investitor fizi~ko lice, mo`e sam graditi za svoje potrebe stambeni objekat bruto povr{ine do 200 m2. (5) Ako u gra|enju u~estvuju dva ili vi{e izvo|a~a, investitor je du`an imenovati glavnog izvo|a~a odgovornog za me|usobno uskla|ivanje radova. (6) Izvo|a~ je du`an: a) graditi u skladu s donesenim odobrenjem za gra|enje, ovim zakonom i drugim propisima; b) prije po~etka radova pregledati projektnu dokumentaciju i ukazati investitoru na detalje koji nisu u skladu sa tehni~kim, tehnolo{kim i ostalim sposobnostima izvo|a~a (prihvatanjem projektne dokumentacije izvo|a~ potvr|uje da je sposoban izvoditi radove prema istoj); c) radove izvoditi tako da tehni~ka svojstva gra|evine (mehani~ka otpornost i stabilnost, sigurnost u slu~aju po`ara, za{tita `ivota i zdravlja, pristupa~nost, za{tita korisnika od ozljeda, za{tita od buke i vibracija, u{teda energije i toplinska za{tita, za{tita od {tetnog djelovanja okoli{a i na okoli{) odgovaraju utvr|enim uvjetima za odnosnu gra|evinu; d) ugra|ivati materijale, opremu i proizvode u skladu sa standardima i normativima definisanih projektom; e) osigurati dokaze o kvalitetu radova i ugra|enih materijala, proizvoda i opreme u skladu sa odredbama ovog zakona i zahtjevima iz projekta; f) poduzeti mjere za sigurnost gra|evine, radova, opreme i materijala, za bezbjednost radnika, sigurnost susjednih gra|evina, u skladu sa va`e}im zakonskim propisima; g) obavijestiti instituciju nadle`nu za za{titu kulturne i prirodne ba{tine kada u toku gra|enja ili izvo|enja drugih zahvata u prostoru nai|e na gra|evine koje mogu imati obilje`je prirodnih vrijednosti ili kulturno-historijskog naslje|a i preduzme mjere za{tite nalazi{ta; h) urediti, opremiti i stalno odr`avati gradili{te u skladu sa propisima; i) u toku gra|enja voditi gra|evinski dnevnik i gra|evinsku knjigu; j) prilikom gra|enja povjeriti izvo|enje gra|evinskih radova i drugih poslova radnicima koji ispunjavaju propisane uvjete nomenklature zanimanja za izvo|enje tih radova, odnosno obavljanja tih poslova; k) sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i o na~inu odr`avanja gra|evine, odnosno zahvata u prostoru; l) osigurati fizi~ko prisustvo voditelja gra|enja prilikom izvo|enja radova na gradili{tu tokom redovnog i vanrednog radnog vremena. (7) Izvo|a~ imenuje voditelja gra|enja, a u slu~aju da izvodi samo pojedine radove imenuje voditelja tih radova. Voditelj gra|enja, odnosno voditelj pojedinih radova odgovoran je za provedbu uvjeta iz stava (5) ovog ~lana. (8) Voditelj gra|enja i voditelj pojedinih radova mora biti diplomirani in`injer sa najmanje tri godine radnog iskustva ili in`injer sa najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima gra|enja i polo`enim stru~nim ispitom, zaposlen u radnom odnosu sa punim radnim vremenom kod izvo|a~a. ^lan 110. (Stru~ni nadzor) (1) Stru~ni nadzor nad gra|enjem u ime investitora, mo`e obavljati pravno lice registrovano za poslove projektovanja i/ili gra|enja. (2) Pravno lice iz stava (1) ovog ~lana vr{i stru~ni nadzor pod uvjetom da za svaku vrstu radova na objektu, za koje obavlja nadzor (gra|evinsko-zanatski, konstruktivni, elektro, ma{inski, itd.) ima u radnom odnosu zaposlenog najmanje jednog diplomiranog in`injera sa najmanje pet godina radnog iskustva i polo`enim stru~nim ispitom. (3) Pravno lice iz stava (1) ovog ~lana koje nema zaposlene diplomirane in`injere za sve vrste radova za koje obavlja nadzor, mora obezbijediti anga`ovanje diplomiranih in`injera sa najmanje pet godina radnog iskustva u struci i polo`enim stru~nim ispitom za svaku vrstu radova za koju se obavlja nadzor po osnovu ugovora sa drugim pravnim ili fizi~kim licima. (4) Pravno lice iz stava (1) ovog ~lana imenuje nadzorne in`injere za konkretni projekat koji moraju ispunjavati uvjete iz st. (1) i (2) ovog ~lana. (5) Nadzorni in`injer je lice ovla{teno za provedbu nadzora nad gra|enjem, koji se provodi u ime investitora. (6) Ovisno o slo`enosti gra|evine pravno lice koje obavlja nadzor nad gra|enjem u ime investitora,mo`e formirati nadzorni tim i imenovati koordinatora. Koordinator se imenuje iz reda nadzornih in`injera i odgovoran je za uskla|ivanje rada nadzornog tima. ^lan 111. (Obaveze nadzornog in`injera) (1) U provo|enju nadzora nadzorni in`injer du`an je: a) utvrditi uskla|enost iskol~enja gra|evine sa zapisnikom o iskol~enju gra|evine i projektom, b) provjeriti i utvrditi gradi li se u skladu sa odobrenjem za gra|enje, tehni~kom dokumentacijom i ovim zakonom; c) provjeriti i utvrditi da je kvalitet radova, ugra|enih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima projekta, uvjetima propisanim ovim zakonom, posebnim zakonima i propisima, va`e}im tehni~kim propisima i standardima te da je taj kvalitet dokazan propisanim ispitivanjima i dokumentima; d) biti prisutan u svim fazama testiranja kvaliteta ugra|enog materijala kao i u svim fazama testiranja nosivog sklopa gra|evine; e) potvrditi urednost izvo|enja radova potpisivanjem gra|evinskog dnevnika, u isti unositi izmjene ura|ene u odnosu na projektnu dokumentaciju, kontrolisati gra|evinsku knjigu te, po potrebi, vr{iti usagla{avanje sa projektantom i izvo|a~em radova za sve eventualne promijenjene okolnosti u tehni~koj dokumentaciji i na gradili{tu; f) napisati izvje{taj investitoru o obavljenom nadzoru nad gra|enjem gra|evine. (2) Nadzorni in`injer du`an je pravovremeno obavijestiti investitora o svim uo~enim nedostacima i nepravilnostima iz stava (1) ovog ~lana. S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 22. juna 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 24 – Strana 23 (3) Nadzorni in`injer du`an je pravovremeno obavijestiti urbanisti~ko-gra|evinskog inspektora o svim nedostacima i nepravilnostima koje je uo~io tokom gra|enja, a koje investitor ili izvo|a~ radova ne otkloni na osnovu njegovog upozorenja. POGLAVLJE IX - GRADILI[TE ^lan 112. (Prijava gra|enja) (1) Investitor je du`an nadle`noj inspekciji pismeno prijaviti po~etak radova, najkasnije u roku od osam dana prije po~etka radova. (2) Nadle`na inspekcija }e po slu`benoj du`nosti izvr{iti inspekcijski pregled na gradili{tu kako bi provjerila ispunjavanje tehni~kih i sigurnosnih uvjeta za odvijanje gra|enja. ^lan 113. (Iskol~enje) (1) Prije po~etka gra|enja vr{i se iskol~enje gra|evine u skladu sa uvjetima datim u odobrenju za gra|enje i na osnovu lokacije objekta. (2) Iskol~enje gra|evine vr{i nadle`na op}inska slu`ba za upravu, u prisustvu izvo|a~a.Oiskol~enju se sa~injava zapisnik koji se dostavlja nadle`noj urbansiti~ko-gra|evinskoj inspekciji. (3) Ukoliko se tokom pregleda utvrdi da postoje razlike izme|u stvarnog stanja na terenu i datih uvjeta u pogledu polo`aja gra|evine, podzemnih instalacija ili visinskih kota, iskol~enje se vr{i uz prethodno usagla{avanje. (4) Za {tetu nastalu uslijed pogre{nog iskol~enja odgovara lice koje je izvr{ilo iskol~enje, po op}im pravilima o naknadi {tete. (5) Nadzorni organ je du`an pratiti iskol~enje objekta, te provjeriti da li je stvarni polo`aj gra|evine u prostoru u skladu sa zapisnikom o iskol~enju i odobriti nastavak radova. (6) Izvo|a~ obavje{tava nadle`ni organ iz stava (2) ovog ~lana o danu zavr{etka iskopa temelja gra|evine. (7) Nadle`ni organ du`an je provjeriti da li je iskop temelja gra|evine ura|en u skladu sa zapisnikom o iskol~enju i odobriti nastavak radova. ^lan 114. (Ure|enje gradili{ta) (1) Ure|enje gradili{ta obuhvata namjensku pripremu i opremanje zemlji{ta, sa svim potrebnim instalacijama, tehnolo{kom opremom, privremenim gra|evinama i ure|ajima, sredstvima sigurnosti i za{tite koji omogu}avaju nesmetan, efikasan i siguran rad na izgradnji gra|evina i izvo|enja drugih zahvata u prostoru. (2) Gradili{te mora biti ogra|eno radi sprje~avanja nekontroliranog pristupa ljudi na gradili{te i na odgovaraju}i na~in obezbije|eno. (3) Gradili{te mora imati na vidnom mjestu istaknutu plo~u sa svim relevantnim podacima o gra|evini i sudionicima u gra|enju (naziv investitora, naziv izvo|a~a radova, naziv projektanta, naziv i vrstu gra|evine koja se gradi, vrijeme po~etka i zavr{etka radova). (4) Za ure|eno i/ili neure|eno gradili{te odgovoran je izvo|a~ radova. (5) Konkretna rje{enja tehni~kog ure|enja i opremanja gradili{ta obra|uju se u sklopu projekta tehnologije i organizacije gra|enja. (6) Privremeno zauzimanje javne povr{ine za potrebe gradili{ta odobrava nadle`na op}inska slu`ba za upravu rje{enjem o odobravanju gra|enja ili posebnim upravnim aktom. (7) Sve privremene gra|evine izgra|ene u okviru pripremnih radova, oprema gradili{ta, neutro{eni gra|evinski i drugi materijal, otpad i sl. izvo|a~mora ukloniti odmah po zavr{etku gra|enja, a zemlji{te na podru~ju gradili{ta kao i na prilazu gradili{tu dovesti u stanje u skladu sa uvjetima iz lokacijske informacije, odnosno urbanisti~ke saglasnosti i odobrenja za gra|enje, a najkasnije na dan dono{enja odobrenja za upotrebu. ^lan 115. (Dokumentacija na gradili{tu) (1) Izvo|a~ na gradili{tu mora imati slijede}u dokumentaciju: a) rje{enje o upisu u sudski registar; b) ugovor o izgradnji, odnosno izvo|enju radova izme|u investitora i glavnog izvo|a~a, te sve ugovore izme|u glavnog izvo|a~a i izvo|a~a pojedinih dijelova gra|evine; c) akt o imenovanju odgovornog lica (voditelja gradnje, odnosno voditelja pojedinih radova), sa dokumentima (ovjerenim kopijama), koje potvr|uju njihovu stru~nu kvalifikaciju i radno pravni status; d) odobrenje za gra|enje i glavni projekat; e) ovjerene izvedbene projekte sa svim izmjenama i dopunama; f) gra|evinski dnevnik; g) gra|evinsku knjigu; h) akt o imenovanju nadzornog organa (nadzornog in`injera ili nadzornog tima i koordinatora), sa ispravama (ovjerenim kopijama) koje potvr|uju njihovu stru~nu kvalifikaciju i radno pravni status; i) plan osiguranja kvaliteta sa dokazom o ispitivanju i kvalitetu ugra|enih materijala, proizvoda i opreme; j) zapisnik o iskol~enju gra|evine sa upisom o prijemu iskopa temelja; k) plan upravljanja gra|evinskim otpadom; l) plan organizacije gradili{ta. (2) Izuzetno od stava (1) ovog ~lana, izvo|a~ iz ~lana 109. stav (4) ovog zakona, na gradili{tu mora imati sljede}u dokumentaciju: a) odobrenje za gra|enje i glavni projekat ili izvedbeni projekat; b) zapisnik o iskol~enju gra|evine sa upisom o prijemu iskopa temelja; c) plan upravljanja gra|evinskim otpadom. POGLAVLJE X - ODOBRENJE ZA UPOTREBU ^lan 116. (Odobrenje za upotrebu) (1) Svaka izgra|ena gra|evina za koju se donosi odobrenje za gra|enje po~inje se koristiti odnosno staviti u pogon nakon {to nadle`ni organ izda dozvolu za njenu upotrebu (u daljem tekstu: odobrenje za upotrebu) na osnovu prethodno izvr{enog tehni~kog pregleda odobrenih i izvedenih radova. (2) Odobrenje za upotrebu mo`e se na zahtjev investitora donijeti i za dio gra|evine prije dovr{etka gra|enja cijele gra|evine: a) kada je u pitanju slo`ena gra|evina; b) kada se odre|eni dio gra|evine mo`e privesti svojoj namjeni prije dovr{enja cijele gra|evine. (3) U slu~aju slo`ene gra|evine, pojedina odobrenja za upotrebu dijelova gra|evine se donose prema uvjetima odre|enim dobrenjem za gra|enje, glavnim ili izvedbenim projektom i odobrenjem za gra|enje dijela gra|evine. (4) Nakon zavr{etka slo`ene gra|evine po potrebi, a na zahtjev investitora donosi se jedinstveno odobrenje za upotrebu za cijelu gra|evinu kojim se objedinjuju sva prethodno donesena odobrenja za upotrebu za dijelove slo`ene gra|evine. ^lan 117. (Zahtjev za dono{enje odobrenja za upotrebu) (1) Zahtjev za dono{enje odobrenja za upotrebu, investitor podnosi nadle`nom organu koji je donio odobrenje za gra|enje. (2) Uz zahtjev iz stava (1) ovog ~lana investitor prila`e: a) kopiju katastarskog plana; b) pisanu izjavu izvo|a~a o izvedenim radovima; c) pisani izvje{taj o nadzoru nad gra|enjem, sa potvrdom o kompletnosti radova; d) energetski certifikat iz ~lana 92. stav (3) ovog zakona. S L U @ B E N E N O V I N E Broj 24 – Strana 24 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 22. juna 2017. ^lan 118. (Tehni~ki pregled) (1) Tehni~kim pregledom utvr|uje se da je gra|evina izgra|ena, odnosno da su zahvati u prostoru izvr{eni u skladu sa odobrenjem za gra|enje, tehni~kom dokumentacijom na osnovu koje je doneseno odobrenje za gra|enje, tehni~kim propisima i normativima, kao i uvjetima za gra|evinu utvr|enim posebnim propisima. (2) Tehni~ki pregled se vr{i po zavr{etku izgradnje objekta, odnosno nakon izvr{enja svih radova predvi|enih odobrenjem za gra|enje i glavnim, odnosno izvedbenim projektom. (3) Ukoliko je u toku gra|enja do{lo do odstupanja koje ne podlije`u izmjeni i/ili dopuni odobrenja za gra|enje, investitor je du`an da za tehni~ki pregled pripremi i projekat izvedenog stanja. (4) Tehni~ki pregled vr{i se u roku od 15 dana od dana podno{enja potpunog zahtjeva za odobrenje za upotrebu, ili najvi{e osam dana od dana imenovanja komisije za tehni~ki pregled. (5) Nadle`ni organ u roku od osam dana prije tehni~kog pregleda obavje{tava o mjestu i terminu tehni~kog pregleda investitora, predsjednika i ~lanove komisije, te dostavlja predsjedniku i ~lanovima komisije kopiju dokumentacije iz ~lana 117. stav (2) ovog zakona. (6) Predsjednik i ~lanovi komisije za tehni~ki pregled o izvr{enom tehni~kom pregledu sastavljaju zapisnik u koji se unosi i mi{ljenje svakog ~lana da li se izgra|ena gra|evina mo`e koristiti ili se moraju otkloniti nedostaci, odnosno da se ne mo`e donijeti odobrenje za upotrebu. Zapisnik potpisuje predsjednik i svi ~lanovi komisije, a dostavlja se nadle`nom organu u roku od osam dana od dana obavljenog tehni~kog pregleda. (7) Tro{kove obavljanja tehni~kog pregleda snosi investitor, u skladu sa posebnim propisom koji donosiMinistar prostornog ure|enja, gra|enja i za{tite okoli{a (u daljem tekstu: ministar), gradona~elnik, odnosno op}inski na~elnik u zavisnosti od nadle`nosti. (8) Ministarstvo i nadle`ne gradske i op}inske slu`be na godi{njem nivou revidiraju visinu tro{kova obavljanja tehni~kog pregleda, na~in i dinamiku uplate. ^lan 119. (Komisija za tehni~ki pregled) (1) Tehni~ki pregled obavlja komisija iz reda kvalifikovanih stru~njaka koju rje{enjem, u roku od najkasnije osam dana od dana prijema potpunog zahtjeva za odobrenje za upotrebu, imenuje nadle`ni organ koji je donio odobrenje za gra|enje. (2) Broj ~lanova komisije zavisi od vrste i slo`enosti gra|evine i od vrsta radova koje komisija pregleda. Jedan od ~lanova komisije je predsjednik komisije i on koordinira rad. (3) ^lanovi komisije su diplomirani in`injeri odgovaraju}e struke sa pet godina radnog iskustva u struci i sa polo`enim stru~nim ispitom. (4) Predsjednik i ~lanovi komisije za tehni~ki pregled su du`ni obavljati tehni~ki pregled u skladu sa odredbama ovog zakona i drugih propisa. (5) U radu komisije ne mogu u~estvovati slu`bena lica koja su u~estvovala u postupku izdavanja lokacijske informacije, odnosno dono{enja urbanisti~ke saglasnosti i odobrenja za gra|enje, niti lica koja su u~estvovala u izradi tehni~ke dokumentacije, reviziji glavnog ili izvedbenog projekta, gradnji i nadzoru nad gradnjom i nadle`ni inspektor koji je vr{io nadzor nad gradnjom objekta i drugi inspektori i lica sa posebnim ovla{tenjima, u ~ijem su djelokrugu poslovi upravnog nadzora. (6) Nadle`ni organ koji imenuje komisiju za tehni~ki pregled du`an je najmanje jednom u dvije godine objaviti javni poziv stru~nim licima da dostave dokaze o ispunjavanju uvjeta za u~e{}e u komisijama. Javni poziv mora biti objavljen najmanje u jednom dnevnom listu. (7) Provjeru ispunjavanja uvjeta iz javnog poziva iz stava (6) ovog ~lana vr{i stru~na komisija koju, zavisno od nadle`nosti, imenuje ministar, gradona~elnik, odnosno op}inski na~elnik i sastavlja listu kvalifikovanih stru~njaka. ^lan 120. (Du`nost investitora u postupku tehni~kog pregleda) (1) Investitor je du`an osigurati prilikom tehni~kog pregleda prisustvo svih u~esnika u gra|enju, osigurati uvjete za rad, te slobodan i neometan pristup svim dijelovima gra|evine uz potrebnu stru~nu asistenciju nadzora i izvo|a~a. (2) Investitor je du`an tokom tehni~kog pregleda dostaviti komisiji na uvid dokumentaciju na osnovu koje je izgra|ena gra|evina, odnosno izvedeni radovi: a) dokumentaciju iz ~lana 115. ovog zakona; b) ostalu dokumentaciju definisanu posebnim propisima u zavisnosti od vrste gra|evine. (3) Dokumentaciju iz stava (2) ovog ~lana komisija za tehni~ki pregled mora uredno vratiti investitoru po okon~anju svog rada. ^lan 121. (Dono{enje odobrenja za upotrebu) (1) Odobrenje za upotrebu donosi se u formi rje{enja, na osnovu pozitivne ocjene iz zapisnika komisije za tehni~ki pregled u roku od osam dana od dana dostave zapisnika o tehni~kom pregledu. (2) Ukoliko je na osnovu zapisnika iz stava (1) ovog ~lana utvr|eno da ima nedostataka, nadle`ni organ donosi zaklju~ak kojim se utvr|uje rok za otklanjanje nedostataka, a najdu`e u roku do 90 dana. (3) Po uklanjanju nedostataka iz stava (2) ovog ~lana, investitor je du`an obavijestiti nadle`ni organ. (4) U nastavku tehni~kog pregleda, koji mo`e obaviti i jedan ~lan komisije, pregledaju se samo oni radovi koje je trebalo popraviti ili doraditi, o ~emu se sa~injava zapisnik. Ako su svi nedostaci otklonjeni, nadle`ni organ donosi rje{enje o odobrenju za upotrebu u roku od sedam dana od dostave zapisnika o zavr{enom tehni~kom pregledu. (5) Nadle`ni organ du`an je poslati kopiju odobrenja za upotrebu nadle`noj urbanisti~ko-gra|evinskoj inspekciji i drugim organima u skladu s posebnim propisima. (6) Gra|evina za koju je doneseno odobrenje za upotrebu upisuje se u zemlji{ne knjige. ^lan 122. (Odbijanje zahtjeva za dono{enje odobrenja za upotrebu) (1) Zahtjev za dono{enje odobrenja za upotrebu odbija se: a) ako je gra|evina izgra|ena bez odobrenja za gra|enje; b) ako su tokom gra|enja izvr{ene izmjene i/ili dopune na gra|evini koje podlije`u izmjeni i/ili dopuni odobrenja za gra|enje, a da prethodno nije pribavljena izmjena i/ili dopuna odobrenja; c) ako zahtjev podnese lice na koga nije doneseno odobrenje za gra|enje, a da prethodno nije izvr{ena izmjena odobrenja za gra|enje u smislu promjene imena investitora; d) ako je dopu{tena obnova postupka za dono{enje urbanisti~ke saglasnosti ili odobrenja za gra|enje i provodi se novi postupak; e) ako je inspekcijskim nadzorom utvr|eno da se izvode ili su izvedeni radovi koji nisu u skladu sa donesenim odobrenjem za gra|enje; f) ako podnosilac zahtjeva nije dostavio dokaz o upla}enim tro{kovima tehni~kog pregleda; g) ako investitor nije uredio zemlji{te oko objekta; h) ako se po zapisniku o tehni~kom pregledu u ostavljenom roku ne otklone nedostaci; i) ako se po zapisniku o tehni~kom pregledu utvrdi da se nedostaci na gra|evini ne mogu otkloniti ili da postoji S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 22. juna 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 24 – Strana 25 neotklonjiva opasnost po stabilnost gra|evine, `ivot ili zdravlje ljudi, okoli{, saobra}aj ili susjedne objekte. (2) Nadle`ni organ o odbijanju zahtjeva za dono{enje odobrenja za upotrebu obavje{tava nadle`nu urbanisti~ko-gra|evinsku inspekciju. ^lan 123. (Ni{tavost odobrenja za upotrebu) (1) Odobrenje za upotrebu doneseno suprotno odredbama ovog zakona, propisima donesenim na osnovu ovog zakona i donesenom planu ni{tavo je. (2) Rje{enje ogla{ava ni{tavim organ koji je donio rje{enje, a u skladu s odredbama propisa iz oblasti upravnog postupka. ^lan 124. (Odobrenje za probni rad) (1) Nadle`ni organ donosi odobrenje za probni rad, ukoliko postoji obaveza ispitivanja tehni~kih svojstava gra|evine ili na osnovu mi{ljenja komisije za tehni~ki pregled za gra|evinu koja po svom tehnolo{kom procesu zahtijeva probni rad. (2) Investitor je obavezan po~etak probnog rada iz stava (1) ovog ~lana prijaviti nadle`nom organu i nadle`nim organizacijama koje su izdale odre|ene saglasnosti. (3) Odobrenje za probni radmo`e se donijeti samo pod uvjetom da je komisija za tehni~ki pregled utvrdila da je gra|evina izgra|ena u skladu sa donesenim odobrenjem za gra|enje i da pu{tanje gra|evine u probni rad ne ugro`ava `ivot i zdravlje ljudi, okoli{ i susjedne gra|evine. (4) U toku trajanja probnog rada gra|evine uspostavlja se i utvr|uje njena potpuna tehni~ka ispravnost. (5) Probni rad gra|evine iz stava (1) ovog ~lana mo`e trajati najdu`e 12 mjeseci, a izuzetno u posebno slo`enim tehnolo{kim procesima probni rad se mo`e produ`iti jo{ 12 mjeseci. ^lan 125. (@alba) (1) Protiv rje{enja o odobrenju za upotrebu nadle`ne gradske ili op}inske slu`be, stranka mo`e izjaviti `albu Ministarstvu u roku od 15 dana od dana prijema rje{enja. (2) Protiv rje{enja Ministarstva o odobrenju za upotrebu ne mo`e se izjaviti `alba. (3) Protiv rje{enja iz stava (2) ovog ~lana mo`e se pokrenuti upravni spor tu`bom kod kantonalnog suda u roku od 30 dana od dana prijema rje{enja. DIO ^ETVRTI - UPOTREBA I ODR@AVANJE GRA\EVINE POGLAVLJE I - KORI[TENJE I ODR@AVANJE ^lan 126. (Kori{tenje i odr`avanje gra|evine) (1) Gra|evina se mo`e koristiti samo u skladu sa namjenom koja je odre|ena odobrenjem za gra|enje. (2) Vlasnik gra|evine du`an je odr`avati gra|evinu na na~in da se u predvi|enom vremenu njenog trajanja o~uvaju tehni~ka svojstva bitna za gra|evinu definisana ovim zakonom. (3) U slu~aju o{te}enja gra|evine koje ugro`ava stabilnost same gra|evine ili njenog dijela, te ako postoji opasnost za susjedne gra|evine ili ljudsko zdravlje, vlasnik gra|evine du`an je poduzeti hitne mjere za otklanjanje opasnosti i ozna~iti gra|evinu kao opasnu do otklanjanja opasnosti. (4) Za gra|evine sa vi{e vlasnika svi suvlasnici i vlasnici posebnih dijelova gra|evine snose po principu objektivne odgovornosti solidarno nastalu {tetu tre}im licima i ne mogu pojedina~no preduzimati zamjene i popravak zajedni~kih dijelova i ure|aja zgrade suprotno odredbama propisa iz oblasti stvarnih prava i oblasti upravljanja zgradama. (5) Vlasnik gra|evine, du`an je za o{te}ene gra|evine iz stava (3) ovog ~lana, podnijeti zahtjev za sanaciju ili vr{enje drugih zahvata, nadle`noj op}inskoj slu`bi u roku od 30 dana od dana prestanka okolnosti koje su izazvale o{te}enja gra|evine ili dostave zapisnika op}inskog urbanisti~ko-gra|evinskog inspektora kojim su nalo`ene mjere za otklanjanje utvr|enih o{te}enja. POGLAVLJE II - UKLANJANJE GRA\EVINE ^lan 127. (Uklanjanje gra|evine) (1) Vlasnik gra|evine mo`e pristupiti uklanjanju gra|evine ili njenog dijela, samo na osnovu odobrenja za uklanjanje. (2) Odobrenje za uklanjanje donosi op}inska slu`ba nadle`na za poslove prostornog ure|enja na zahtjev vlasnika gra|evine. (3) Uz zahtjev za uklanjanje gra|evine vlasnik prila`e: a) kopiju katastarskog plana sa podacima o korisnicima predmetne i susjednih parcela; b) dokaz o pravu vlasni{tva gra|evine; c) tri primjerka projekta uklanjanja gra|evine; d) saglasnosti nadle`nih institucija ili drugih pravnih lica za uklanjanje, ako se tim uklanjanjem mo`e ugroziti javni interes (za{tita spomenika kulture, za{tita komunalnih i drugih instalacija i dr.), materijalna dobra, `ivot i zdravlje ljudi, okoli{; e) odgovaraju}a okolinska dozvola u skladu sa posebnim zakonom, i f) dokaz o uplati administrativne takse. (4) Projekat uklanjanja gra|evine sadr`i: a) tehni~ki opis na~ina uklanjanja gra|evine i opis kona~nog ure|enja parcele; b) sve potrebne nacrte gra|evine, uklju~uju}i planove i {eme za uklanjanje po fazama, prora~une stabilnosti konstrukcije ili njenih dijelova tokom uklanjanja, odnosno demonta`e; c) tehni~ka rje{enja osiguranja stabilnosti okolnih objekata i zemlji{ta; d) elaborat za{tite na radu prilikom uklanjanja gra|evine; e) mjere za otklanjanje i smanjenje uticaja na okoli{ prilikom uklanjanja gra|evina u skladu sa posebnim propisom iz oblasti za{tite okoli{a; f) plan upravljanja gra|evinskim otpadom sa~injen u skladu s posebnim propisom. (5) Projekat uklanjanja mogu da rade lica ovla{tena za izradu investiciono-tehni~ke dokumentacije. (6) Kod uklanjanja gra|evine ili njenog dijela stru~ni nadzor za te radove je obavezan. ^lan 128. (Postupak dono{enja odobrenja za uklanjanje) (1) U postupku izdavanja odobrenja za uklanjanje gra|evine stranka u postupku je vlasnik gra|evine, a zainteresovana strana, pored op}ine, mo`e biti i vlasnik nekretnine koja neposredno grani~i sa parcelom na kojoj se nalazi gra|evina za koju se donosi odobrenje za uklanjanje. (2) Odobrenje za uklanjanje je upravni akt koji donosi op}inska slu`ba nadle`na za poslove prostornog ure|enja u roku od 15 dana od dana prijema urednog zahtjeva. (3) Op}inska slu`ba nadle`na za poslove prostornog ure|enja, po slu`benoj du`nosti ili na zahtjev investitora, rje{enjem odre|uje uklanjanje gra|evine ili dijela gra|evine koje je neophodno ukloniti u toku pripremanja gra|evinskog zemlji{ta za gra|enje iz ~lana 43. ovog zakona. (4) Kada op}inska slu`ba nadle`na za poslove prostornog ure|enja utvrdi da nisu dostavljeni propisani dokumenti uz zahtjev za dono{enje odobrenja za uklanjanje, du`na je o tome pismeno izvijestiti podnosioca zahtjeva, najkasnije u roku od tri dana od dana podno{enja zahtjeva, te ga pozvati da zahtjev dopuni. (5) Ukoliko podnosilac zahtjeva u ostavljenom roku, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema obavijesti ne ispuni sve uvjete ili pismeno ne obavijesti op}insku slu`bu nadle`nu za poslove prostornog ure|enja o nemogu}nosti ispunjavanja S L U @ B E N E N O V I N E Broj 24 – Strana 26 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 22. juna 2017. potrebnih uvjeta u zadanom roku, nadle`na op}inska slu`ba }e zaklju~kom odbaciti zahtjev. (6) Prije dono{enja odobrenja, op}inska slu`ba nadle`na za poslove prostornog ure|enja zajedno sa nadle`nim inspektorom du`na je izvr{iti uvid na licu mjesta. ^lan 129. (Sadr`aj odobrenja za uklanjanje) (1) Rje{enje o odobrenju za uklanjanje gra|evine sadr`i: a) podatke o stranci za koju se donosi odobrenje (naziv, odnosno ime sa sjedi{tem odnosno adresom); b) podatke o gra|evini za koju se donosi odobrenje za uklanjanje sa osnovnim podacima o namjeni, gabaritu i spratnosti gra|evine, sa oznakom lokacije (katastarske parcele) starog i novog premjera; c) naziv projekta sa nazivom pravnog lica koje je izradilo projekat uklanjanja; d) izjavu u dispozitivu rje{enja da je projekat uklanjanja sastavni dio odobrenja; e) rok za uklanjanje gra|evine; f) obavezu stranke da prijavi po~etak izvo|enja radova nadle`noj inspekciji osam dana prije otpo~injanja radova; g) druge podatke od zna~aja za specifi~nu lokaciju i gra|evinu. (2) Op}inska slu`ba nadle`na za poslove prostornog ure|enja du`na je poslati primjerak odobrenja za uklanjanje nadle`noj inspekciji i vlasniku objekta. (3) Projekat uklanjanja je sastavni dio odobrenja za uklanjanje, {to na projektu mora biti nazna~eno i ovjereno potpisom i pe~atom nadle`ne op}inske slu`be. ^lan 130. (Uklanjanje gra|evine zbog fizi~ke dotrajalosti ili o{te}enja) (1) Organizacija uklanjanja i pripadaju}i tro{kovi su obaveza vlasnika gra|evine. (2) Ako se u postupku dono{enja rje{enja o uklanjanju gra|evine ili dijela gra|evine utvrdi da se opasnost po `ivot ili zdravlje ljudi, okolne gra|evine i saobra}aj mo`e ukloniti i rekonstrukcijom gra|evine ili njenog dijela, na zahtjev vlasnika mo`e se prema odredbama ovog zakona odobriti rekonstrukcija gra|evine ili njenog dijela, pod uvjetom da se izvede u roku koji odredi nadle`na op}inska slu`ba. ^lan 131. (@alba) (1) Protiv rje{enja o odobrenju za uklanjanje gra|evine, stranka mo`e izjaviti `albu Ministarstvu u roku od 15 dana od dana prijema rje{enja. (2) @alba protiv rje{enja iz ~lana 130. stav (1) ovog zakona ne odla`e izvr{enje rje{enja. DIO PETI - CENTAR ZA PRU@ANJE USLUGA IZ OBLASTI PROSTORNOG URE\ENJA I GRA\ENJA ^lan 132. (Centar) (1) Nadle`ni organ obavezan je u okviru svog djelokruga obrazovati Centar za pru`anje usluga iz oblasti prostornog ure|enja i gra|enja (u daljem tekstu: Centar). (2) Centar obavlja poslove informiranja i pribavljanja saglasnosti, uvjerenja i drugih akata po slu`benoj du`nosti u postupcima iz oblasti prostornog ure|enja i gra|enja. (3) Nadle`ni organ je du`an u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona obrazovati Centar, a u skladu sa svojim aktom o unutra{njoj organizaciji. ^lan 133. (Informativna funkcija) (1) Centar pru`a potrebnu pravnu pomo}, daje odgovaraju}a obja{njenja i upute investitoru, te dostavlja sve rasplo`ive informacije i podatke u vezi sa namjerom zahvata ili izmjene u prostoru. (2) Rok za dostavljanje informacija i podataka iz stava (1) ovog ~lana je sedam dana od dana podno{enja zahtjeva. ^lan 134. (Operativna funkcija) (1) Centar pribavlja saglasnosti, mi{ljenja i druge akte po slu`benoj du`nosti u okviru: a) dono{enja urbanisti~ke saglasnosti; b) dono{enja odobrenja za gra|enje; c) dono{enja odobrenja za pripremne radove; d) dono{enja odobrenja za upotrebu, i e) dono{enja odobrenja za uklanjanje gra|evine. (2) U postupku dono{enja urbanisti~ke saglasnosti Centar po slu`benoj du`nosti pribavlja izvode iz katastra i katastra podzemnih instalacija, stru~no mi{ljenje Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo kao nosioca izrade plana u slu~aju nepostojanja detaljnih planskih dokumenata, mi{ljenja i saglasnosti javnih komunalnih preduze}a i drugih subjekata koji vr{e javna ovla{tenja neophodne za dono{enje urbanisti~ke saglasnosti stru~no mi{ljenje Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo u skladu s odredbama ovog zakona i drugih propisa u pogledu va`e}e kategorizacije kvaliteta zraka, saglasnost Zavoda za za{titu kulturnohistorijskog i prirodnog naslije|a Kantona Sarajevo, te saglasnost Ministarstva saobra}aja Kantona Sarajevo. (3) U postupku dono{enja odobrenja za gra|enje Centar po slu`benoj du`nosti pribavlja pravosna`ne urbanisti~ke saglasnosti, izvode iz katastra i katastra podzemnih instalacija, mi{ljenja i saglasnosti javnih komunalnih preduze}a i drugih subjekata koji vr{e javna ovla{tenja neophodna za dono{enje odobrenja za gra|enje. (4) U postupku dono{enja odobrenja za pripremne radove Centar po slu`benoj du`nosti pribavlja odobrenje nadle`nog organa za privremeno zauzimanje i kori{tenje javne povr{ine, ukoliko se radi o takvom slu~aju, te saglasnosti za privremene priklju~ke na komunalnu infrastrukturu i javni put. (5) U postupku dono{enja odobrenja za upotrebu Centar po slu`benoj du`nosti pribavlja pravosna`no odobrenje za gra|enje i kopiju katastarskog plana s ucrtanim polo`ajem gra|evine. (6) U postupku dono{enja odobrenja za uklanjanje gra|evine Centar po slu`benoj du`nosti pribavlja saglasnosti nadle`nih institucija ili drugih pravnih lica za uklanjanje iz ~lana 127. stav (3) ta~ka d) ovog zakona. (7) Saglasnosti i uvjeti za gra|enje pribavljeni u postupku dono{enja urbanisti~ke saglasnosti iz stava (2) ovog ~lana, smatra se da su pribavljeni i za postupak dono{enja odobrenja za gra|enje. ^lan 135. (Pribavljanje dokumenata) Razmjena dokumenata i podnesaka mo`e se vr{iti elektronskim putem, u formi elektronskog dokumenta. ^lan 136. (Ovla{tenja Centra) (1) Centar u obavljanju svojih poslova cijeni samo formalnu ispravnost dostavljenih akata. (2) U okviru ispunjavanja formalnih uvjeta iz stava (1) ovog ~lana Centar ispituje: a) nadle`nost za postupanje po zahtjevu, odnosno prijavi; b) svojstvo stranke u upravnom postupku, odnosno da li podnosilac zahtjeva mo`e biti lice koje je ovaj akt podnijelo; c) da li zahtjev sadr`i sve propisane podatke; d) da li je uz zahtjev podnesena sva dokumentacija propisana zakonom i provedbenim propisom; e) da li je uz zahtjev prilo`en dokaz o uplati administrativne takse i naknada u skladu s posebnim propisima. S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 22. juna 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 24 – Strana 27 ^lan 137. (Rokovi i tro{kovi za saglasnosti i mi{ljenja) (1) Javna komunalna preduze}a i drugi subjekti koji vr{e javna ovla{tenja du`ni su Centru dostaviti saglasnosti i mi{ljenja iz ~lana 134. st. (2), (3), (4) i (6) ovog zakona, u roku od 15 dana od dana podno{enja zahtjeva. (2) Javna komunalna preduze}a i drugi subjekti koji vr{e javna ovla{tenja imaju pravo na naknadu stvarnih tro{kova koje se odnose na izdavanje tra`enih uvjeta i preduzimanje drugih radnji iz svoje nadle`nosti, u skladu sa propisima iz posebne upravne oblasti. (3) Investitor snosi stvarne tro{kove, koji su nastali izdavanjem tra`enih uvjeta i provo|enjem drugih radnji iz svojih nadle`nosti, a u skladu sa propisima iz posebne oblasti. DIO [ESTI - SISTEM INFORMACIJA O STANJU U PROSTORU ^lan 138. (Jedinstveni prostorni informacioni sistem) (1) U svrhu prikupljanja, kori{tenja i obrade podataka od zna~aja za prostorno ure|enje Kanton, Grad Sarajevo i op}ine obezbje|uju, putem slu`bi za dokumentaciju kod organa uprave i upravnih ustanova, uspostavljanje i odr`avanje jedinstvenog prostornog informacionog sistema (GIS). (2) Kanton organizuje slu`be za dokumentaciju u Ministarstvu i putem kantonalnih upravnih ustanova, a Grad i op}ine u slu`bama za upravu nadle`nim za poslove prostornog ure|enja i gra|enja. (3) Sredstva za uspostavu i odr`avanje jedinstvenog informacionog sistema u oblasti prostornog planiranja i ure|enja obezbje|uju se iz bud`eta nadle`nog organa. ^lan 139. (Sadr`aj jedinstvenog prostornog informacionog sistema) U okviru jedinstvenog prostornog informacionog sistema (GIS-a) vodi se i odr`ava jedinstvena evidencija koja obuhvata podatke o: a) a`urnim digitalnim, geodetsko-topografsko-kartografskim podlogama u Dr`avnom koordinatnom sistemu; b) prostornom planu Federacije BiH i drugim planskim dokumentima Federacije BiH; c) prostornim planovima kantona; d) urbnisti~kim planovima Grada i op}ina, regulacionim planovima i urbanisti~kim projektima; e) prirodnim resursima sa kvalitativnim i kvantitativnim obilje`jima i sl (podaci i izvodi iz katastra zemlji{ta, voda, prirodnih resursa i sl.); f) stanovni{tvu; g) infrastrukturnim sistemima; h) graditeljskom naslije|u, prirodnim vrijednostima i posebno za{ti}enim prostorima; i) ugro`avanju okoli{a (zaga|enje tla, vode, zraka i sl); j) bespravnom gra|enju; k) podru~jima gdje je opasnost od posljedica prirodnih i ljudskim djelovanjem izazvanih nepogoda i katastrofa i ratnih djelovanja posebno izra`ena (seizmi~ke karakteristike terena, poreme}aji u stabilnosti tla, plavna podru~ja, podru~ja ugro`ena mogu}no{}u izbijanja po`ara, podru~ja izlo`ena mogu}em uticaju tehni~kih katastrofa i prekomjernom zaga|enju zbog havarije u pogonima i sl.); l) kadrovima i pravnim licima koja se bave poslovima u oblasti planskog ure|enja prostora; m) privredi; n) dru{tvenim djelatnostima; o) turizmu; p) komunalnoj infrastrukturi; r) gra|evinskom zemlji{tu; s) druge podatke koji su od zna~aja za prostorno ure|enje i za vo|enje i odr`avanje jedinstvenog prostornog informacionog sistema. ^lan 140. (Obaveza dostavljanja podataka) (1) Op}inske slu`be nadle`ne za poslove prostornog ure|enja vode jedinstvenu evidenciju podataka i informacija iz ~lana 139. ovog zakona o stanju prostora u odgovaraju}im bazama i du`ne su svake godine do 15. januara teku}e godine dostaviti Zavodu za planiranje razvoja godi{nji izvje{taj o stanju prostora kao i o provo|enju planskih dokumenata na nivou op}ine za proteklu godinu, sa popunjenim jedinstvenim obrascima.Ministarstvo je du`no je do 31. januara teku}e godine dostaviti Federalnom ministarstvu godi{nji Izvje{taj o stanju prostora u Kantonu, kao i Izvje{taj o provo|enju planskih dokumenata na podru~ju Kantona za proteklu godinu. Javna preduze}a, agencije i drugi subjekti koji posjeduju, prikupljaju, izra|uju ili obra|uju podatke potrebne za formiranje i a`uriranje jedinstvenog informacionog sistema iz ~lana 139. ovog zakona du`ni su podatke i dokumentaciju redovno, a najkasnije do 5. januara teku}e godine za proteklu godinu, dostavljati nadle`noj op}inskoj slu`bi za prostorno ure|enje. (2) Na zahtjev Ministarstva i op}inskih slu`bi za prostorno ure|enje, pravna lica i druge organizacije du`ne su u odre|enom roku da dostavljaju podatke iz ~lana 139. ovog zakona. DIO SEDMI - PRENO[ENJE POSLOVA KANTONALNE UPRAVE NA OP]INE I GRAD ^lan 141. (Prijenos poslova) (1) Poslovi kantonalne uprave koji se prenose na op}inskog na~elnika su: a) dono{enje lokacijske informacije, urbanisti~ke saglasnosti, odobrenja za gra|enje i upotrebne dozvole za izgradnju gra|evina, dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, sanaciju, promjenu namjene gra|evine i konzervaciju gra|evine, uklju~uju}i i vr{enje drugih gra|evinskih zahvata na povr{ini tla, iznad ili ispod povr{ine tla; b) dono{enje jednog rje{enja za uklanjanje gra|evina kao i sanaciju legalno izgra|ene gra|evine o{te}ene ratnim djelovanjem, c) dono{enje urbanisti~ke saglasnosti, odobrenja za gra|enje i upotrebne dozvole, izuzetno d odredbi ~lana 48. stav (4) ovog zakona i za izgradnju gra|evina ~ija je korisna povr{ina preko 10 000 m2, po prethodno pribavljenoj saglasnosti Ministarstva, uklju~uju}i i radove za rekonstrukciju, dogradnju, nadogradnju, sanaciju, promjenu namjene ili konzervaciju. (2) Poslovi kantonalne uprave koji se prenose na gradona~elnika su dono{enje urbanisti~ke saglasnosti, odobrenja za gra|enje i upotrebne dozvole za izgradnju gra|evina, dogradnju, nadogradnju, sanaciju, promjenu namjene i konzervaciju iz ~lana 48. stav 2. ovog zakona. ^lan 142. (Rje{avanje u drugom stepenu) (1) Protiv upravnih akata op}inskog na~elnika i gradona~elnika u drugom stepenu rje{ava Ministarstvo. (2) Protiv upravnih akata Ministarstva mo`e se pokrenuti upravni spor tu`bom kod kantonalnog suda u roku od 30 dana od dana prijema upravnog akta. DIO OSMI - NADZOR ^lan 143. Nadzor nad provedbom ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona vr{i Ministarstvo, a inspekcijski nadzor obavlja nadle`ni urbanisti~ko - gra|evinski inspektor. S L U @ B E N E N O V I N E Broj 24 – Strana 28 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 22. juna 2017. POGLAVLJE I -INSPEKCIJSKI NADZOR ^lan 144. (Inspekcijski nadzor) (1) Inspekcijski nadzor u smislu ovog zakona, podrazumijeva kontrolu nad radom u~esnika u gra|enju, radom organa uprave, izvo|enjem radova i kvalitetom gra|evinskih proizvoda koji se ugra|uju u pogledu primjene ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona i propisa iz podru~ja normizacije, ukoliko posebnim zakonom nije druga~ije odre|eno, odr`avanju gra|evine, te posebno bespravnom izgradnjom. (2) Pri izvr{enju obaveza iz stava (1) ovog ~lana, vr{i se nadzor nad izradom prostorno planske dokumentacije, uskla|enosti planova ni`eg reda sa planom vi{eg reda, usagla{enosti lokacijske informacije odnosno urbanisti~ke saglasnosti sa detaljnim planskim dokumentom ili planom vi{eg reda, nadzor nad radom u~esnika u gra|enju, kori{tenju, odr`avanju i uklanjanju gra|evine, i kontrola kvaliteta materijala gra|evinskih proizvoda. (3) U izvr{enju poslova inspekcijskog nadzora mogu se, anga`ovati ovla{tene institucije koje su specijalizovane za pojedina tehni~ka podru~ja, naro~ito s obzirom na ispitivanje i ocjenu kvaliteta. (4) Uvr{enju inspekcijskog nadzora nadle`ni inspektor preduzima i preventivne mjere i radnje radi sprje~avanja povrede zakona i drugih propisa, spre~avanje nastajanja {tetnih posljedica i otklanjanja uzroka koji bi doveo do nastanka {tetne posljedice. ^lan 145. (Urbanisti~ko - gra|evinski inspektori) (1) Poslove inspekcijskog nadzora u oblasti urbanizma i gra|enja u prvom stepenu obavljaju i poduzimaju mjere utvr|ene ovim zakonom: a) kantonalni urbanisti~ko-gra|evinski inspektor; b) gradski urbanisti~ko - gra|evinski inspektor; c) op}inski urbanisti~ko-gra|evinski inspektor. (2) Inspektor iz stava (1) ovog ~lana je lice postavljeno u skladu s propisima i zakonima iz oblasti dr`avne slu`be i inspekcijskog nadzora. ^lan 146. (Postupak inspekcijskog nadzora) (1) Inspekcijski nadzor vr{i se po slu`benoj du`nosti, po pisanom zahtjevu pravnih i fizi~kih lica za vr{enje inspekcijskog nadzora i po nalogu izdatom od strane ovla{tenog lica nadle`ne inspekcije, u skladu sa propisima kojima se reguli{e oblast inspekcijskog nadzora. (2) Subjekti, u~esnici, aktivnosti i rezultati u oblasti prostornog planiranja i ure|enja, kao i provo|enja planskih dokumenata se kontroli{u redovnim pregledima u procesu izrade i provo|enja planskih dokumenata. (3) Subjekti i u~esnici u oblasti projektovanja, izgradnje gra|evine i vr{enja drugih zahvata u prostoru, se kontroli{u redovnim inspekcijskim nadzorom i na zahtjev drugog nadle`nog organa ili ovla{tenog u~esnika, odnosno zainteresovane strane u tom procesu. (4) U~esnici u gra|enju, vlasnik odnosno korisnik gra|evine du`ni su nadle`nom inspektoru omogu}iti provo|enje nadzora te dati na uvid svu dokumentaciju, omogu}iti pregled gra|evine i proizvoda kao i obavljanje drugih radnji u vezi sa nadzorom. (5) Kod slo`enih gra|evina, ovla{teno lice nadle`ne inspekcije formira tim inspektora razli~itih specijalnosti koji }e timski vr{iti preglede na gradili{tu. POGLAVLJE II - NADLE@NOSTI I OVLA[TENJA INSPEKTORA ^lan 147. (Nadle`nosti inspektora) (1) Kantonalni urbanisti~ko-gra|evinski inspektor obavlja inspekcijski nadzor nad: a) izradom i provo|enjem planskih dokumenata koje donosi Skup{tina Kantona; b) usagla{eno{}u urbanisti~ke saglasnosti, odobrenja za gra|enje i upotrebne dozvole koje je donijelo Ministarstvo u skladu s odredbama ovog zakona; c) primjenom urbanisti~ko-tehni~kih gra|evinskih normativa i propisa; d) izgradnjom i kori{tenjem gra|evina i drugih zahvata u prostoru za koje je odobrenje za gra|enje donijelo Ministarstvo; e) kvalitetom ugra|enih gra|evinskih materijala, poluproizvoda i proizvoda u gra|evinama i zahvatima u prostoru iz svoje nadle`nosti; f) radom op}inskih i gradskih urbanisti~ko-gra|evinskih inspektora u provo|enju propisa iz oblasti prostornog ure|enja. (2) Gradski urbanisti~ko-gra|evinski inspektor obavlja inspekcijski nadzor nad: a) izradom i provo|enjem planskih dokumenata na nivou Grada; b) usagla{eno{}u lokacijske informacije odnosno urbanisti~ke saglasnosti, odobrenja za gra|enje i upotrebne dozvole koje je donio gradona~elnik u skladu s odredbama ovog zakona. (3) Op}inski urbanisti~ko-gra|evinski inspektor vr{i inspekcijski nadzor nad: a) izradom i provo|enjem planskih dokumenata na nivou op}ine; b) ostvarivanjem i provo|enjem planskih dokumenata na nivou op}ine; c) usagla{eno{}u lokacijske informacije odnosno urbanisti~ke saglasnosti, odobrenja za gra|enje, upotrebne dozvole i drugih upravnih akata koje je donio op}inski na~elnik u skladu s odredbama ovog zakona; d) primjenom urbanisti~ko-tehni~kih gra|evinskih normativa i propisa; e) izgradnjom i kori{tenjem gra|evina i drugih zahvata u prostoru za koje odobrenje za gra|enje donosi nadle`na op}inska slu`ba; f) kvalitetom ugra|enih gra|evinskih materijala, poluproizvoda i proizvoda u gra|evinama i zahvatima u prostoru iz svoje nadle`nosti; g) nare|uje uklanjanje svih bespravno izvedenih gra|evina ili njenih dijelova ili drugih bespravno izvedenih radova na podru~ju op}ine. ^lan 148. (Ovla{tenja inspektora u oblasti prostornog planiranja, ure|enja i provo|enja planskih dokumenata) U obavljanju inspekcijskog nadzora u oblasti prostornog planiranja, ure|enja i provo|enja planskih dokumenata inspektor ima pravo i du`nost: a) narediti obustavu izrade i dono{enja planskih dokumenata ako se obavlja protivno odredbama ovog zakona i drugih propisa, te utvrditi rok za otklanjanje tih nepravilnosti; b) zabraniti provo|enje planskog dokumenta koji nije u skladu sa odredbama ovog zakona i kantonalnih propisa za njegovo provo|enje, ili je njegovo dono{enje bilo u suprotnosti sa zakonom i drugim propisima, te o tome obavijestiti donosioca plana; c) narediti obustavu svake aktivnosti koja se obavlja protivno propisima o za{titi kulturno-historijskog naslje|a, te urbanog standarda; S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 22. juna 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 24 – Strana 29 d) narediti obustavu provo|enja planskog dokumenta ako utvrdi da prijeti opasnost da se promjenom namjene zemlji{ta u skladu sa tim planom ugro`avaju ili pogor{avaju uvjeti na odre|enom podru~ju; e) narediti da se otklone u odre|enom roku utvr|ene nepravilnosti u primjeni ovoga zakona i kantonalnih propisa za njegovo provo|enje, ako u odredbama ta~. a) do d) ovog ~lana nisu odre|ene druge mjere. ^lan 149. (Ovla{tenja inspektora u oblasti gra|enja, upotrebe, odr`avanja i uklanjanja gra|evine) (1) U obavljanju inspekcijskog nadzora u oblasti gra|enja, upotrebe, odr`avanja i uklanjanja gra|evine, inspektor ima pravo i du`nost da subjektu nadzora rje{enjem nalo`i slijede}e upravne mjere: a) naredi otklanjanje nepravilnosti; b) naredi obustavu gra|enja; c) naredi uklanjanje gra|evine; d) naredi zabranu upotrebe gra|evine. (2) Inspektor je du`an u okviru svojih nadle`nosti, kada utvrdi da je povrije|en ovaj zakon, da subjektu nadzora, pored nalaganja upravnih i drugih mjera izda odgovaraju}i prekr{ajni nalog, odnosno zahtjev za pokretanje prekr{ajnog postupka zbog povrede odredbi ovog zakona u vezi sa gra|enjem, upotrebom, odr`avanjem i uklanjanjem gra|evine, prema svim fizi~kim licima, pravnim licima, njihovim odgovornim licima i neposrednim izvr{iocima tih krivi~nih i prekr{ajnih postupaka. ^lan 150. (Otklanjanje nepravilnosti) (1) U provo|enju inspekcijskog nadzora inspektor ima pravo i du`nost u~esnicima u gra|enju rje{enjem narediti da u primjerenom roku otklone nepravilnosti koje utvrdi. (2) U provo|enju inspekcijskog nadzora inspektor ima pravo i du`nost rje{enjem narediti vlasniku postoje}e gra|evine, odnosno investitoru da otkloni nedostatke na gra|evini koji su nastali ili su uo~eni tokom njenog kori{tenja, ako utvrdi da ti nedostaci mogu ugroziti pouzdanost gra|evine, susjednih gra|evina, `ivot i zdravlje ljudi, okoli{ i nesmetan pristup licima s umanjenim tjelesnim sposobnostima. ^lan 151. (Obustava gra|enja) (1) U provo|enju inspekcijskog nadzora inspektor ima pravo i du`nost narediti obustavu daljeg gra|enja, odnosno izvo|enja pojedinih radova: a) ako se gra|evina gradi ili rekonstrui{e protivno odobrenju za gra|enje, te odrediti primjereni rok za uskla|ivanje izvedenog stanja s odobrenim projektom gra|evine, odnosno za dobivanje izmijenjenog ili dopunjenog odobrenja za gra|enje; b) ako nakon zaklju~ka kojim se dozvoljava obnova postupka, odnosno odga|a izvr{enje rje{enja, kojim je odobreno gra|enje, subjekt nadzora nastavi sa izvo|enjem radova; c) ako se gra|evina gradi, odnosno rekonstrui{e, a da u roku odre|enom rje{enjem nisu otklonjeni utvr|eni nedostaci; d) ako utvrdi nedostatke i nepravilnosti u projektu ili izvo|enju radova koji mogu ugroziti tehni~ka svojstva bitna za gra|evinu propisana ovim zakonom, te odrediti primjereni rok za otklanjanje tih nedostataka; e) ako utvrdi da se radovi izvode na na~in da se ugro`ava stabilnost susjednih gra|evina, stabilnost tla na okolnom zemlji{tu, saobra}ajne povr{ine, komunalne i druge instalacije, te narediti hitne mjere za{tite; f) ako utvrdi da radove izvodi ili vr{i nadzor pravno ili fizi~ko lice koje nije registrovano za izvo|enje ili nadzor te vrste radova, odnosno koje ne ispunjava posebne uvjete propisane ovim zakonom; g) ako se ni nakon ponovljenih poku{aja za uspostavu kontakta s investitorom on ne pojavi na gradili{tu na kojem su utvr|ene povrede propisa; h) ako postoji osnovana sumnja da je odobrenje za gra|enje doneseno u suprotnosti sa va`e}om planskom dokumentacijom, sa urbanisti~kom saglasno{}u ili lokacijskom informacijom. (2) U slu~ajevima iz stava (1) ta~. b) do g) ovog ~lana inspektor }e narediti na licu mjesta i zatvaranje gradili{ta, odnosno gra|evine obilje`avaju}i ga na propisani na~in, posebnom oznakom, nakon ~ega se investitoru i izvo|a~u zabranjuje nastavak daljeg gra|enja, odnosno izvo|enje pojedinih radova. ^lan 152. (Uklanjanje gra|evine) (1) Inspektor ima pravo i du`nost rje{enjem narediti investitoru ili vlasniku, da o svom tro{ku izvr{i uklanjanje gra|evine ili njezinog dijela, ili otklanjanje posljedice izvr{enih zahvata u prostoru i uspostavi prija{nje stanje: a) ako se gra|evina gradi, odnosno rekonstrui{e ili je izgra|ena bez odobrenja za gra|enje ili se gradi odnosno rekonstrui{e suprotno donesenom odobrenju za gra|enje; b) ako se gradi protivno odobrenju za gra|enje iz ~lana 68. ovog zakona, a u odre|enom roku se nije uskladilo izvedeno stanje s odobrenim projektom gra|evine, odnosno nije dobila izmjena ili dopuna odobrenja za gra|enje; c) ako se tokom gra|enja utvrde neotklonjivi nedostaci zbog kojih je ugro`ena stabilnost gra|evine ili stabilnost okolnih gra|evina ili su na drugi na~in ugro`eni `ivoti ljudi ili okoli{a, inspektor }e narediti, kada je to potrebno, i hitne mjere osiguranja do izvr{enja naloga; d) ako se u skladu sa ovim zakonom ne uklone privremene gra|evine izgra|ene na gradili{tu u okviru pripremnih radova, kao i privremene gra|evine iz ~lana 64. ovog zakona; e) ako utvrdi da gra|evina zbog fizi~ke dotrajalosti, elementarnih nepogoda ili ratnih dejstava i ve}ih o{te}enja ne mo`e dalje da slu`i svojoj namjeni ili da predstavlja opasnost po `ivot ili zdravlje ljudi, okolne objekte i saobra}aj, kao i uvjete i mjere koje je potrebno sprovesti, odnosno obezbijediti pri uklanjanju gra|evine ili dijela gra|evine. Organizacija uklanjanja i pripadaju}i tro{kovi su obaveza vlasnika gra|evine. Ukoliko je vlasnik nepoznat ili odsutan, onda organizaciju i tro{kove preuzima op}ina. Vlasnici takvih gra|evina nemaju pravo na naknadu {tete zbog uklanjanja, a zadr`ava se obaveza naplate u~injenih tro{kova u postupku uklanjanja od strane vlasnika gra|evine prema op}inskom organu. (2) U slu~ajevima iz stava (1) ta~. a), b), c) i d) ovog ~lana inspektor }e nakon zapisni~ki utvr|enog ~injeni~nog stanja, a prije dono{enja rje{enja, nalo`iti usmeno subjektu nadzora zatvaranje gradili{ta, odnosno gra|evine, obilje`avaju}i ga na propisani na~in. Ako se ne postupi po nalogu inspektora nalo`enu upravnu mjeru izvr{it }e nadle`ni inspektor o tro{ku subjekta nadzora. (3) Ako u slu~ajevima iz stava (1) ovog ~lana investitor, odnosno vlasnik ne postupi po rje{enju inspektora o uklanjanju gra|evine ili njenog dijela, rje{enje }e se izvr{iti putem drugog lica na tro{ak investitora, odnosno vlasnika. ^lan 153. (Zabrana upotrebe) (1) U provo|enju inspekcijskog nadzora inspektor ima pravo i du`nost da rje{enjem naredi zabranu upotrebe gra|evine ili njenog dijela u slu~aju: a) da nije pribavljeno odobrenje za upotrebu za gra|evinu ili njen dio; b) da je upotreba gra|evine opasna po `ivot i zdravlje ljudi; S L U @ B E N E N O V I N E Broj 24 – Strana 30 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 22. juna 2017. c) da za tu gra|evinu ili njen dio nije pribavljeno odobrenje za probni rad ili je rok za probni rad istekao, a da nije dobiveno odobrenje za upotrebu; d) da postoji osnovana sumnja da je gra|evina dobila upotrebnu dozvolu na osnovu pozitivnog mi{ljenja komisije za tehni~ki pregled, a koji nije bio obavljen u skladu sa ~lanom 118. stav (1) ovog zakona. (2) U slu~ajevima iz stava (1) ovog ~lana inspektor }e izvr{iti zatvaranje gra|evine obilje`avaju}i ga na na~in definisan posebnim propisima. ^lan 154. (Izvr{enje upravnih mjera nalo`enih rje{enjem) (1) Sve upravne mjere nalo`ene rje{enjem inspektor izvr{ava dono{enjem odgovaraju}eg zaklju~ka o dozvoli izvr{enja po slu`benoj du`nosti. (2) Rok za izvr{enje nare|enih mjera odre|enih zaklju~kom po~inje te}i od dana dostavljanja zaklju~ka. (3) U slu~aju potrebe, hitnosti ili bespravne izgradnje i u drugim hitnim slu~ajevima za koje smatra da su opravdani inspektor rje{enjem utvr|uje potrebne mjere radi otklanjanja neposredne opasnosti po `ivot i zdravlje ljudi i po imovinu u roku koji ne mo`e biti du`i od pet dana. ^lan 155. (Preventivne mjere) (1) Preventivne mjere inspektor nala`e rje{enjem koje se odnose na slijede}e: a) upoznavanje subjekta nadzora sa obavezama iz ovog zakona i drugim propisima, te propisanim sankcijama u slu~aju nepridr`avanja propisanih obaveza; b) ukazivanje na {tetne posljedice koje mogu nastati zbog nepridr`avanja ovog zakona i drugih propisa; c) predlaganje mjera za otklanjanje uzroka kojimogu dovesti do {tetnih posljedica. (2) Odre|ene preventivne mjere nadle`ni inspektor ne nala`e rje{enjem ve} upoznaje subjekta nadzora sa pravima i obavezama koje ima u postupku inspekcijskog nadzora i daje informacije i savjete subjektu nadzora o djelotvornijem na~inu izvr{enja ovog zakona i olak{icama utvr|enim ovim zakonom i drugim propisima, te izvje{tava nadle`ne organe o uo~enim nedostatcima koji nisu posebno propisani i sankcionirani ovim zakonom i drugim propisima. ^lan 156. (Obaveza inspektora da obavijesti nadle`ne organe o postojanju razloga za progla{avanje rje{enja ni{tavim) Ukoliko inspektor utvrdi da doneseno rje{enje sadr`i nepravilnosti koje su ovim zakonom predvi|ene kao razlog ni{tavosti, du`an je obavijestiti nadle`ni organ o postojanju razloga za progla{avanje rje{enja ni{tavnim. ^lan 157. (Nepoznat investitor) (1) Ako inspektor utvrdi da se gra|enje vr{i suprotno planskom dokumentu, protivno odredbama ovog zakona, pri ~emu je investitor nepoznat ili je nepoznato njegovo boravi{te, mo`e donijeti rje{enje i bez saslu{anja investitora. Inspektor }e odgovaraju}e rje{enje i zaklju~ak o dozvoli izvr{enja oglasiti na oglasnoj plo~i nadle`ne inspekcije, a isto postaviti na gra|evini koja se gradi ili objektu kontrole. (2) Rok izvr{enja mjera sadr`anih u aktima iz stava (1) ovog ~lana kao i rok za `albu po~inje te}i od dana njihovog objavljivanja na oglasnoj plo~i organa u kojem je organizovana inspekcija. (3) Inspektor mo`e investitoru koji je nepoznat ili nepoznatog boravi{ta ostaviti pismeni poziv za saslu{anje na gra|evini koja se gradi. (4) Ukoliko se, uprkos poduzetim mjerama iz st. (1) i (3) ovog ~lana ne mo`e stupiti u kontakt sa nepoznatim investitorom, a to bitno utje~e na dalji razvoj nezakonitog gra|enja, inspektor je ovla{ten da zatvori gradili{te, o ~emu donosi posebno rje{enje. (5) U slu~aju vi{e investitora, suvlasnika, suposjednika ili nepoznatih vlasnika, svi su solidarno i pojedina~no odgovorni za izvr{enje akata donesenih po postupanju inspektora, isto va`i i u slu~aju spornog vlasni~kog odnosa odnosno sudskog spora nad vlasni{tvom-suvlasni{tvom ili posjedni{tvom odnosno suposjedni{tvom objekata ili gra|evina, za primjenu odredbi ovog zakona. ^lan 158. (@alba) (1) Protiv upravnih akata op}inskog, gradskog i kantonalnog urbanisti~ko-gra|evinskog inspektora u drugom stepenu rje{ava Ministarstvo. (2) @alba ne odla`e izvr{enje upravnog akta. DIO DEVETI - KAZNENE ODREDBE POGLAVLJE I- KRIVI^NA DJELA ^lan 159. (Kazna za krivi~no djelo) (1) Kaznom zatvora u trajanju od tri mjeseca do godinu dana kaznit }e se za krivi~no djelo odgovorno lice investitora i izvo|a~a radova, ako grade gra|evinu suprotno odredbi ~lana 68. ovog zakona. (2) Za krivi~no djelo iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se fizi~ko lice kaznom zatvora u trajanju od tri do {est mjeseci. POGLAVLJE II - PREKR[AJI ^lan 160. (Prekr{aj u postupku pripreme i izrade planskog dokumenta) (1) Nov~anom kaznom za prekr{aj u iznosu od 10.000 do 50.000 KM kaznit }e se pravno lice ako: a) postupi suprotno ~lanu 33. stav (5) ovog zakona; b) obavlja poslove iz ~lana 35. stav (2) ovog zakona, a nije registrovano za tu djelatnost; c) kao nosilac izrade pristupi izradi ili izmjeni planskog dokumenta protivno ovom zakonu, propisima donesenih na osnovu ovog zakona, odluci o pristupanju izradi planskog dokumenta (~lan 35. stav (7) ovog zakona) d) ne osigura uskla|enost sa planskim dokumentom vi{eg reda iz ~lana 28. ovog zakona. (2) Za prekr{aj iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se i odgovorno lice u pravnom licu, nov~anom kaznom u iznosu od 1.500 do 3.000 KM. ^lan 161. (Prekr{aj lica koje vr{i javna ovla{tenja) (1) Nov~anom kaznom u iznosu od 5.000 do 10.000KMkaznit }e se za prekr{aj javna preduze}a, agencije i druge institucije koje vr{e javna ovla{tenja ako ne postupe po odredbama ~lana 137. stav (1) ovog zakona. (2) Za prekr{aj iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se i odgovorno lice u javnom preduze}u, agenciji i drugim institucijama koje vr{e javna ovla{tenja nov~anom kaznom u iznosu od 1.500 do 3.000 KM. ^lan 162. (Prekr{aj investitora) (1) Nov~anom kaznom u iznosu od 10.000 do 50.000 KM kaznit }e se za prekr{aj pravno lice - investitor ako: a) projektovanje, reviziju projekta, nadzor ili gra|enje povjeri pravnom ili fizi~kom licu koje nije registrovano za obavljanje tih djelatnosti, (~lan 107. stav (2) ovog zakona); b) ne osigura stru~ni nadzor nad gra|enjem, (~lan 107. stav (3) ovog zakona); c) pristupi gra|enju bez odobrenja za gra|enje, ukoliko nije druga~ije utvr|eno odredbama ovog zakona (~lan 68. ovog zakona); d) gradi protivno odobrenju za gra|enje, a nije osigurana izmjena i dopuna odobrenja za gra|enje (~lan 81. stav (1). ovog zakona); S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 22. juna 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 24 – Strana 31 e) koristi gra|evinu ili njezin dio bez odobrenja za upotrebu (~lan 116. stav (1) ovog zakona). (2) Za prekr{aj iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se fizi~ko lice - investitor nov~anom kaznom u iznosu od 3.000 do 10.000KM. (3) Za prekr{aj iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se i odgovorno lice investitora kao pravnog lica nov~anom kaznom u iznosu od 5.000 do 15.000 KM. ^lan 163. (Prekr{aj vlasnika gra|evine) (1) Nov~anom kaznom u iznosu od 10.000 do 50.000 KM kaznit }e se za prekr{aj pravno lice - vlasnik o{te}ene gra|evine ako ne poduzme hitne mjere za otklanjanje opasnosti i ne ozna~i gra|evinu kao opasnu do otklanjanja opasnosti (~lan 126. stav (3) ovog zakona). (2) Za prekr{aje iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se fizi~ko lice - vlasnik gra|evine nov~anom kaznom u iznosu od 3.000 do 10.000 KM. (3) Za prekr{aj iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se i odgovorno lice u pravnom licu nov~anom kaznom u iznosu od 5.000 do 15.000 KM. ^lan 164. (Prekr{aj investitora) (1) Nov~anom kaznom u iznosu od 10.000 do 50.000 KM kaznit }e se za prekr{aj pravno lice - investitor ako: a) ne prijavi po~etak gra|enja u propisanom roku (~lan 76. stav (1) ta~ka f) ovog zakona); b) u slu~aju prekida radova ne osigura gra|evinu, susjedne gra|evine i povr{ine, odnosno ponovo ne prijavi po~etak radova u propisanom roku, (~lan 107. stav (6) ovog zakona); c) ne zavr{i fasadu objekta sa priklju~cima na komunalnu infrastrukturu u propisanom roku (~lan 107. stav (7) ovog zakona); d) ne ukloni privremenu gra|evinu u odre|enom roku (~lan 83. stav (5). ovog zakona); e) po zavr{etku gra|enja ne dovede zemlji{te u stanje propisano ~lanom 114. stav (7) ovog zakona; f) ne postupi u skladu sa propisom Vlade Kantona koji reguli{e uvjete za otklanjanje i spre~avanje stvaranja arhitektonsko - urbanisti~kih barijera za kretanje invalidnih lica u kolicima iz ~lana 67. stav (2) ovog zakona, odnosno ~lanom 179. ovog zakona. (2) Za prekr{aj iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se fizi~ko lice - investitor nov~anom kaznom u iznosu od 3.000 do 10.000KM. (3) Za prekr{aj iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se i odgovorno lice investitora kao pravnog lica nov~anom kaznom u iznosu od 5.000 do 15.000 KM. (4) Ukoliko nakon izricanja kazne za prekr{aj iz stava (1) ta~ka c) ovog ~lana, investitor ni u naknadnom roku od godinu dana ne postupi u skladu sa ~lanom 107. stav (7) ovog zakona, kaznit }e se nov~anom kaznom u iznosu od 1.000 KM. (5) Nov~anom kaznom iz stava (4) ovog ~lana kaznit }e se investitor i za svaku narednu godinu nepostupanja u skladu sa ~lanom 107. stav (7) ovog zakona. ^lan 165. (Prekr{aj vlasnika gra|evine) (1) Nov~anom kaznom u iznosu od 10.000 do 50.000 KM kaznit }e se za prekr{aj pravno lice - vlasnik ako ukloni gra|evinu bez odobrenja za uklanjanje (~lan 127. stav (1) ovog zakona). (2) Za prekr{aj iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se fizi~ko lice - vlasnik gra|evine nov~anom kaznom u iznosu od 3.000 do 10.000 KM. (3) Za prekr{aj iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se i odgovorno lice u pravnom licu nov~anom kaznom u iznosu od 5.000 do 15.000 KM. ^lan 166. (Prekr{aj u postupku projektovanja) (1) Nov~anom kaznom u iznosu od 10.000 do 30.000 KM kaznit }e se za prekr{aj pravno lice koje obavlja poslove projektovanja ako: a) nije registrovano za projektovanje, (~lan 108. stav (2) ovog zakona); b) imenuje projektanta, projektanta voditelja ili koordinatora projekta koji ne ispunjava propisane uvjete, (~lan 108. st. (5), (6) i (8) ovog zakona); c) izvedbeni projekat nije izra|en u skladu s glavnim projektom, (~lan 98. stav (2) ovog zakona). (2) Za prekr{aje iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se i odgovorno lice u pravnom licu nov~anom kaznom u iznosu od 5.000 do 10.000 KM. (3) Za prekr{aje iz stava (1) ta~ka c) ovog ~lana kaznit }e se i projektant, projektant voditelj i koordinator projekta nov~anom kaznom u iznosu od 3.000 do 5.000 KM. ^lan 167. (Prekr{aj nepostupanje po nalogu inspektora) (1) Nov~anom kaznom u iznosu od 3.000 do 5.000 KM kaznit }e se pravno lice ako ne postupi po usmenom ili pismenom nalogu nadle`nog inspektora (~l. 150., 151., 152., 153. i 154. ovog zakona). (2) Za prekr{aje iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se fizi~ko lice u iznosu od 1.500 do 3.000 KM. (3) Za prekr{aje iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se i odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od 1.500 do 3.000 KM. ^lan 168. (Prekr{aj revidenta) Nov~anom kaznom u iznosu od 3.000 do 5.000KMkaznit }e se za prekr{aj odgovorni revident i revident ako: a) obavi reviziju projekta, ako je u cijelosti ili djelimi~no u~estvovao u izradi projekta ili ako je taj projekat u cijelosti ili djelomi~no izra|en ili nostrificiran kod pravnog lica u kojem je zaposlen (~lan 104. stav (14) ovog zakona); b) ne obavi reviziju u skladu sa ~lanom 104. stav (12) ovog zakona. ^lan 169. (Prekr{aj izvo|a~a radova) (1) Nov~anom kaznom u iznosu od 10.000 do 50.000 KM kaznit }e se za prekr{aj izvo|a~- pravno lice ako: a) nije registrovan za gra|enje gra|evina i vr{enja drugih zahvata u prostoru (~lan 109. stav (1) ovog zakona); b) ne gradi u skladu s odobrenjem za gra|enje (~lan 109. stav (6) ta~ka a) ovog zakona); c) radove ne izvodi tako da tehni~ka svojstva gra|evine odgovaraju utvr|enim uvjetima za odnosnu gra|evinu (~lan 109. stav (6) ta~ka c) ovog zakona); d) ne ugra|uje materijale, opremu i proizvode u skladu s standardima i normativima definisanim projektom (~lan 109. stav (6) ta~ka d) ovog zakona); e) ne osigura dokaze o kvaliteti radova i ugra|enih materijala, proizvoda i opreme (~lan 109. stav (6) ta~ka e) ovog zakona); f) ne poduzme mjere za sigurnost gra|evine, radova, opreme i materijala, za bezbjednost radnika, sigurnost susjednih gra|evina; (~lan 109. stav (6) ta~ka f) ovog zakona); g) ne obavijesti nadle`ni organ kada u toku gra|enja ili izvo|enja drugih zahvata u prostoru nai|e na gra|evine koje mogu imati obilje`je prirodnog ili kulturno-historijskog naslje|a i ne preduzme mjere za{tite nalazi{ta, (~l