SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Donesena Presuda kojom se utvrđuje da član 17. stav 1. tačka 1) Odluke o komunalnim taksama i tarifi taksa na istaknutu firmu i drugih komunalnih taksa (Službene novine Opštine Maglaj 3/13 i 6/13) nije u skladu sa Ustavom FBiH

U Službenim novinama FBiH 77/20 objavljena je Presuda kojom se utvrđuje da član 17. stav 1. tačka 1) Odluke o komunalnim taksama i tarifi taksa na istaknutu firmu i drugih komunalnih taksa (Službene novine Opštine Maglaj 3/13 i 6/13) nije u skladu sa Ustavom FBiH.
 

Podnosilac zahtjeva u obrazloženju zahtjeva navodi da je u Odluci prilikom utvrđivanja, obračuna i naplate opštinske komunalne takse na istaknutu firmu kao opredjeljujući kriterij navedena vrsta djelatnosti koju obavlja poreski dužnik. Ovako utvrđene komunalne takse, po mišljenju podnosioca zahtjeva, u suprotnosti su sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine jer povrjeđuju odredbu člana II.A.2.(1) c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine kojom je propisano da sva lica na teritoriji Federacije. To je u suprotnosti i sa stavom Ustavnog suda Federacije koji je u brojnim presudama tumačio da je u suprotnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine ako se kao opredjeljujući i jedini relevantan kriterij za propisivanje komunalne takse uzme vrsta djelatnosti, a pri tome zanemare drugi kriteriji kao što su: veličina table sa istaknutim nazivom firme, mjesto na kojem se nalazi poslovni objekat i dr.
 

Na osnovu već zauzetog stava ovoga suda u brojnim presudama vrsta djelatnosti ne može biti jedini relevantan kriterij za propisivanje različite vrste i visine komunalne takse, jer je korištenje tog kriterija protivno ustavnoj garanciji jednakosti pred zakonom iz člana II.A.2.(1) c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Isto tako Sud smatra da su finansijska sposobnost i profit koji predmetni subjekti ostvaruju, predmet oporezivanja u skladu sa postojećom zakonskom regulativom iz oblasti finansija i to je relevantan podatak koji se precizno utvrđuje za svakog poreskog obaveznika. Kako se ovdje radi o naplati komunalne takse za istaknuti naziv firme, a ne o oporezivanju dohotka odnosno dobiti, ovaj sud smatra da je upotreba kriterija djelatnosti suprotna pomenutom ustavnom načelu jednakosti pred zakonom. Na osnovu izloženog, Ustavni sud Federacije je utvrdio da osporena odredba Odluke nije u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, te je odlučio kao u izreci ove presude.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana