SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Formirano Koordinaciono tijelo za parafiskalne namete KS

Na 12. sjednici Vlade KS, održanoj, 28.03.2019. godine, Vlada KS donijela je Rješenje o firmiranju Koordinacionog tijela za parafiskalne namete u KS. Koordinaciono tijelo činit će pomoćnik ministra u sektoru za budžet i fiskalni sistem Ministarstva finansija KS, predstavnik iz Kabineta premijera Vlade KS, predstavnik Ministarstva privrede, predstavnik Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture i predstavnik reprezentativnog udruženja poslodavaca sa područja KS. U Službenim novinama KS 14/19 objavljeno je Rješenje o formiranju Koordinacionog tijela za parafiskalne namete u KS.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana