SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Izmijenjeni pravilnici o primjeni Zakona o porezu na dobit i o postupku podnošenja poreznih prijava

U Službenim novinama Federacije BiH 87/20 od 02.12.2020. godine. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit i Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o postupku podnošenja poreznih prijava. Pravilnici se primjenjuju od 01.01.2021. godine.
 

Pravilnicima se propisuje obaveza unošenja obrazaca elektronskim putem, a većina izmjena se odnosi na način dostavljanja obrazaca Poreznoj upravi.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana