SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Izmijenjeni pravilnici vezani za finansijske izvještaje pravnih lica u FBiH

U Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine 03/21 od 15. januara 2021. godine objavljeni su pravilnici o izmjenama pravilnika vezanih za finansijske izvještaje pravnih lica u Federaciji BiH. Izmjene se odnose na izmjenu sadržaja i forme obrazaca.
 

Objavljeni su:

Razlika u odnosu na prijašnje izvještajne forme je u barkodu koji sada postoji na svakom od obrazaca i koji će se generisati prilikom unosa podataka u obrasce. Barkod je jedinstven za svaki obrazac i svako pravno lice, te printanjem izvještaja iz fajla u kome je kreiran barkod se garantuje jednakost printane i elektronske verzije.
 

Jedinstveni broj na obrascima će onemogućiti zloupotrebu pečata FIA-e na prvoj stranici i dodavanje ostalih izmijenjenih stranica budući da izvještaj koji ne bude na svakoj stranici imao jedinstveni broj neće biti u skladu sa propisima.
 

Dakle, nema mijenjanja stranica već se sukladno propisima kreira izmijenjeni finansijski izvještaj. Izmijenjeni dobiva svoj bar kod, te se podaci iz istog tretiraju uporednim podacima u narednom izvještajnom periodu.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana