SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Na inicijativu UPFBiH uvodi se obaveza plaćanja PDV-a stranim prevoznicima putnika prilikom prelaska preko teritorije BiH

Na inicijativu UPFBiH uvodi se obaveza plaćanja PDV-a stranim prevoznicima putnika prilikom prelaska preko teritorije BiH. Udruženje je ovu inicijativu 2016. godine uputilo Upravi za indirektno oporezivanje, upozoravajući da strani prevoznici prilikom prevoza putnika preko teritorije BiH ne plaćaju PDV-a te da su posljedice neplaćanja PDV-a od stranih prevoznika ogledaju u velikim gubicima u budžetu, smanjenju konkurentnosti domaćih prevoznika, te su domaći prevoznici diskriminirani u odnosnu na strane.
 

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje je na 56. sjednici, održanoj 14.07.2022. godine konačno donio Pravilnik o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost koji je objavljen u Službenom glasniku BiH 47/22, od 19.7.2022. godine. Izmjenama se, između ostalog, uvodi obaveza plaćanja PDV-a stranim prijevoznicima putnika prilikom prelaska preko teritorije BiH.
 

Potreba za izmjenom je proistekla iz činjenice da domaći prevoznici obračunavaju i plaćaju PDV na prevoz putnika u BiH, te imaju obavezu plaćanja PDV-a za prevoz izvršen u drugim državama, dok strani prevoznici nisu imali obavezu da plaćaju PDV u našoj državi.
 

Izmjenama je propisana obaveza i način obračuna, kao i plaćanje PDV-a stranim prevoznicima za usluge prevoza putnika preko teritorije BiH.
 

Izmjena je veoma značajna, jer će se povećati konkurentnost bh. prevoznika te domaći prevoznici neće biti u nepovoljnijem položaju u odnosu na strane.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana