SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Novi Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak

U Službenim novinama Federacije BiH 48/21, od 18.06.2021. godine objavljen je Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak. Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", odnosno 26.06.2021. godine.
 

Pravilnikom se propisuje primjena odredaba Zakona o porezu na dohodak, način utvrđivanja oporezivog dohotka, način utvrđivanja godišnje porezne osnovice, način obračunavanja i plaćanja poreza na dohodak, kriteriji plaćanja poreza na dohodak od samostalnih djelatnosti u godišnjem paušalnom iznosu, oblik i način vođenja porezne kartice, oblik i način popunjavanja poreznih prijava i drugih evidencija, oblik i sadržaj poslovnih knjiga i evidencija na osnovu kojih se utvrđuje dohodak od samostalnih djelatnosti, način obračuna ubrzane amortizacije, oblik i sadržaj evidencija o dobicima koji se daju u nagradnim igrama i igrama na sreću i dr.

RAZLOZI ZA DONOŠENJE I NOVINE KOJE DONOSI NOVI PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

Prema obrazloženju Federalnog ministarstva finansija glavni razlog za donošenje novog Pravilnika je 16 izmjena koje je pretrpio ranije važeći Pravilnik, zbog čega ga je bilo teško pratiti. Tekst Pravilnika nije pretrpio značajne izmjene, većina odredbi ostala je ista.
Novina koju donosi Pravilnik odnosi se na propisivanje obaveze dostavljanja obrazaca, koji su sastavni dio ovog pravilnika, elektronskim putem.


PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


U prijelaznim i završnim odredbama propisano je da se elektronsko dostavljanje obrazaca iz sljedećih članova Zakona primjenjuje tek od 01.10.2021. godine:
- Član 12. stav 5. Elektronsko dostavljanje Obrasca APR-1036 (Akontacija poreza po odbitku rezidenta)
- Član 31. stav 5. Elektronsko dostavljanje Obrasca MIP-1023, (Mjesečni izvještaj o isplaćenim plaćama, ostvarenim koristima i drugim oporezivim prihodima zaposlenika od nesamostalne djelatnosti, plaćenim doprinosima i akontaciji poreza na dohodak), osim u slučaju kada je obaveza dostavljanja Obrasca  MIP- 1023 propisana zaposleniku
- Član 32. stav 5. Elektronsko dostavljanje Obrasca PMIP-1024 (Pojedinačni mjesečni izvještaj o isplaćenim plaćama, obračunatim i uplaćenim doprinosima i porezu na dohodak od nesamostalne djelatnosti)
- Član 57. stav 10. Elektronsko dostavljanje Obrasca ASD-1032 (Akontacija poreza po odbitku na prihode od drugih samostalnih djelatnosti), Obrazac AUG-1031 (Akontacija poreza po odbitku za povremene samostalne djelatnosti), Obrazac PDN-1033 (Prijava poreza na dohodak od ulaganja kapitala, dobitke nagradnih igara i igara na sreću i porez po odbitku nerezidenata na prihode od povremenog obavljanja samostalne djelatnosti)
- Član 64. stav 7. Elektronsko dostavljanje Obrasca  PDN-1033 od strane organizatora nagradnih igara, odnosno priređivača igara na sreću pri svakoj isplati dobitka (Prijava poreza na dohodak od ulaganja kapitala, dobitke nagradnih igara i igara na sreću i porez po odbitku nerezidenata na prihode od povremenog obavljanja samostalne djelatnosti).
 

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", br. 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11, 20/12, 27/13, 71/13, 90/13, 45/14, 52/16, 59/16, 38/17,03/18, 30/18 i 21/20).

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana