SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Obajvljen Pravilnik o sadržaju i formi obrasca izvještaja o promjenama na kapitalu

Pravilnik o sadržaju i formi obrasca izvještaja o promjenama na kapitalu objavljen je u Službenim novinama Federacije BiH, broj: 81/21, od 11.10.2021. godine. Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se počevši od finansijskih izvještaja za periode koji počinju 01.01.2022. godine i nakon toga.
 

Pravilnikom se propisuje forma i sadržaj pozicija u obrascu Izvještaj o promjenama na kapitalu, obaveznici izrade ovog izvještaja i način njegove prezentacije. Obrazac Izvještaja nalazi se u prilogu ovog pravilnika, koji sadrži jednodimenzionalni bar kod, čini njegov sastavni dio.
 

Obaveznici izrade i prezentacije Izvještaja: pravna lica sa sjedištem u Federaciji BiH (izuzev mikro i malih privrednih društava i neprofitnih organizacija), a kako je propisano Zakonom o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj 15/21).
 

Prijelazne i završne odredbe
 

Danom početka primjene ovog pravilnika, prestaje da važi Pravilnik o sadržaju i formi obrazaca izvještaja o promjenama na kapitalu ("Službene novine Federacije BiH", br. 82/10 i 3/21).

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana