SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Objavljen Pravilnik o dinamici zamjene fiskalnih sistema u FBiH

U Službenim novinama Federacije BiH 74/21, od 17.09.2021. godine objavljen je Pravilnik o dinamici zamjene fiskalnih sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", odnosno 25.09.2021. godine.
 

Pravilnikom se propisuje dinamika zamjene fiskalnih sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine.
 

Obaveznici zamjene fiskalnih sistema: svi obaveznici fiskalizacije u skladu sa Zakonom o fiskalnim sistemima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/09).
 

Prema članu 4. Zakona o fiskalnim sistemima obavezu evidentiranja svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalnih uređaja i to nezavisno od načina plaćanja (gotovina, ček, kartica, virman i slično) ima svako lice koje je upisano u odgovarajući registar za promet dobara, odnosno za pružanje usluga klijentima.
 

Obaveznoj zamjeni fiskalnih sistema, u rokovima propisanim ovim pravilnikom, podliježu svi fiskalni sistemi inicijalno fiskalizirani u skladu Pravilnikom o vrstama fiskalnih uređaja, tehničkim i funkcionalnim karakteristikama dijelova fiskalnih sistema, vrstama servisiranja i resetiranja i oznakama dijelova fiskalnih sistema ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/10 i 59/12).
 

Rokovi za zamjenu fiskalnih sistema:
 

  • Zamjena fiskalnih sistema koji su inicijalno fiskalizirani počevši od 23.08.2010. godine do 31.12.2013. godine, izvršit će se zaključno sa 30.06.2022. godine
  • Zamjena fiskalnih sistema koji su inicijalno fiskalizirani počevši od 01.01.2014. godine do 31.12.2017. godine, izvršit će se zaključno sa 30.06.2023. godine
  • Zamjena fiskalnih sistema koji su inicijalno fiskalizirani počevši od 01.01.2018. godine do 01.09.2021. godine, izvršit će se zaključno sa 30.06.2024. godine
     

Rokovi za zamjenu fiskalnog modula i matične ploče: moguće je vršiti isključivo na fiskalnim uređajima koji su inicijalno fiskalizirani u periodu od 01.09.2019. godine do 01.09.2021. godine.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana