SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Objavljen Pravilnik o dopunama Pravilnika o homologaciji vozila

Pravilnik o dopunama pravilnika o homologaciji vozila objavljen je u Službenom glasniku BiH, broj: 8/22, od 15.02.2022. godine. Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", odnosno 23.02.2022. godine.
 

Pravilnikom se uređuje postupak provođenja homologacije vozila, dijelova, uređaja i opreme vozila, izuzeci od provođenja postupka homologacije vozila, pregled dokumentacije u postupku homologacije, uzorkovanje, uvjeti i izbor organizacije za provođenje administrativnih, tehničkih i specijalističkih ispitivanja u oblasti homologacije, nadzor nad radom, ukidanje ovlaštenja za obavljanje administrativnih i tehničkih poslova i zaštita podataka.
 

Članom 53. Pravilnika propisano je da administrativno tijelo i tehnički servisi primjenjuju cijene utvrđene cjenovnikom usluga za provođenje homologacije u Bosni i Hercegovini.
 

Dopunama Pravilnika propisano je da cjenovnik usluga za provođenje homologacije donosi ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine. Cjenovnikom usluga za provođenje homologacije utvrđuju se cijene usluga i način raspodjele sredstava naplaćenih po ovom osnovu.
 

Do donošenja pomenutog Cjenovnika primjenjuje se Cjenovnik usluga u postupku homologacije ("Službeni glasnik BiH", broj 89/10).

 

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana