SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Objavljen Pravilnik o dopuni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatnu vrijednost

U "Službenom glasniku Bosne i Hercegovine", broj: 62/23 od 08.09.2023. godine objavljen je Pravilnik o dopuni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".
 

Dopunama Pravilnika omogućeno je doniranje hrane bez obračuna PDV-a. S tim u vezi, propisano je da isporuka hrane koju porezni obveznik, u cilju sprječavanja njenog uništavanja i pružanja pomoći bez naknade (doniranje hrane), vrši posredniku koji organizira i/ili učestvuje u lancu doniranja hrane smatra se porezno priznatim rashodom. U smislu Pravilnika doniranje hrane je izvršeno u cilju sprječavanja njenog uništavanja ukoliko je za istu, u momentu doniranja, preostalo najviše pet dana do isteka roka koji je označen sa "upotrijebiti do", odnosno "najbolje upotrijebiti do" i/ili 5% od ukupnog perioda u kojem se hrana može upotrijebiti prema deklaraciji ili ambalaži, osim za hranu za dojenčad za koju je rok najviše 7% ukupnog perioda.
 

Detaljnije pročitajte u Pravilniku.

 

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana