SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Objavljen Pravilnik o popisu obrta FBiH

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 42/22 od 01.06.2022. godine je objavljen Pravilnik o popisu obrta. Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja, odnosno 02.06.2022. godine.
 

Pravilnikom se propisuje popis obrta koji se mogu obavljati u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 75/21) i uslovi za njihovo obavljanje.
 

Ako djelatnost za koju se traži osnivanje obrta nije predviđena važećim propisima, nadležno tijelo odlučuje o upisu bliže određujuće djelatnosti i njenu pripadnost postojećim djelatnostima, u skladu sa važećom klasifikacijom djelatnosti i svrstava je u najbliže područje, oblast, granu i razred.
 

Članom 3. Pravilnika propisani su uslovi za obavljanje obrta. S tim u vezi, propisano je da je za obavljanje obrta potrebno ispunjavati opšte i posebne uslove.
 

Za obavljanje obrta potrebno je imati srednju školsku spremu trećeg ili četvrtog stepena ili školsku spremu višeg stepena od propisanog, ukoliko posebnim propisom, zavisno od djelatnosti, nije drugačije propisano.
 

Ukoliko je posebnim propisom, zavisno od djelatnosti koja se istim uređuje, za određeno zanimanje, propisana najmanje osnovna škola ili odgovarajuća stručna sprema, ti uslovi moraju biti ispunjeni.
 

Izuzetno, obrtnici kojima je odobrenje za obavljanje obrta izdato do dana stupanja na snagu Zakona, mogu nastaviti sa obavljanjem obrta, iako ne ispunjavaju potreban uslov stručne spreme.
 

Članom 4. Pravilnika propisana je zamjena obrtnika, koja može trajati najduže 14 dana u toku jedne kalendarske godine, u skladu sa Poslovnikom o radu obrta ili srodne djelatnosti.
 

Članom 5. Pravilnika propisan je promet obrta i srodnih djelatnosti.
 

U prilogu Pravilnika nalazi se popis obrta. Šifre djelatnosti su upisane u skladu sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 47/10).

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana