SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Objavljen Zakon o izmjenama Zakona o radu

Zakon o izmjenama Zakona o radu objavljen je u Službenim novinama Federacije BiH, broj: 44/22, od 8.6.2022. godine. Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH" odnosno 9.6.2022. godine.
 

Izmjene Zakona se odnose na član 114. Zakona o radu kojim je propisana zaštita prava iz radnog odnosa. U stavu 1. predviđeno je da radnik koji smatra da mu je poslodavac povrijedio neko pravo iz radnog odnosa može u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke kojom je povrijeđeno njegovo pravo, odnosno od dana saznanja za povredu prava zahtijevati od poslodavca ostvarivanje tog prava. Također, u stavu 3. predviđeno je da zaštitu povrijeđenog prava pred nadležnim sudom ne može zahtijevati radnik koji prethodno poslodavcu nije podnio zahtjev iz stava 1. ovog člana, osim u slučaju zahtjeva radnika za naknadu štete ili drugo novčano potraživanje iz radnog odnosa.
 

Izmjene su izvršene zbog usklađivanja Zakona sa presudom Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-16/18 od 26.02.2020. godine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 23/20), kojom je utvrđeno da član 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 89/18), nije u saglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.
 

Naime, navedenom odredbom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu izvršena je izmjena člana 114. st. 1. i 3. osnovnog teksta Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/16), a koja se odnosi na zaštitu prava iz radnog odnosa, i to na način da je u stavu 1. umjesto riječi “može”, predviđeno da je radnik “dužan” obratiti se poslodavcu u propisanom roku ukoliko smatra da mu je povrijeđeno neko pravo iz radnog odnosa. Također, izvršena je i izmjena stava 3. navedene odredbe na način da je predviđeno da radnik ne može zahtijevati zaštitu povrijeđenog prava pred nadležnim sudom ako prethodno poslodavcu nije podnio zahtjev iz stava 1. “osim u slučaju otkaza ugovora o radu u skladu sa ovim zakonom”, umjesto “u slučaju zahtjeva radnika za naknadu štete ili drugo novčano potraživanje iz radnog odnosa”, kako je bilo predviđeno osnovnim tekstom zakona.
 

U pomenutoj presudi je istaknuto da je navedenom izmjenom člana 114. Zakona o radu, pravo radnika na slobodan pristup sudu ograničeno, s obzirom da se primjenom navedene odredbe na radnika stavlja nesrazmjeran teret u postupcima utvrđivanja prava iz radnog odnosa. Shodno navedenom, izvršena je izmjena člana 114. Zakona o radu.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana