SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Objavljen Zakon o izmjenama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode FBiH

U "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 81/23, od 20.10.2023. godine objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode. Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

Izmjenama je omogućen otpis cjelokupne zatezne kamate na javne prihode sa stanjem na dan 31.12.2019. godine, ukoliko se glavni dug plati do 21.10.2024. godine. Nadalje, porezni obveznici koji su u potpunosti izmirili svoj glavni dug do 31.12.2022. godine i imaju pravosnažno rješenje o otpisu obračunate a neplaćene kamate u visini od 50%, preostala obračunata a neplaćena kamata će se otpisati u cjelokupnom iznosu.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana