SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Objavljena Odluka o količinama dizel-goriva na koje se ne plaća putarina za 2022. godinu

Odluka o količinama dizel-goriva na koje se ne plaća putarina za 2022. godinu objavljena je u Službenom glasniku BiH, broj 70/21, od 16.11.2021. godine. Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjivat će se od 1. januara 2022. godine.
 

Odlukom se utvrđuju količine dizel-goriva koje se koriste za potrebe rudnika, termoelektrana i željeznica na koje se ne plaća putarina za 2022. godinu. Članom 2. Odluke propisani su korisnici oslobađanja, a za realizaciju ove odluke zadužuje se Uprava za indirektno oporezivanje.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana