SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Objavljena Odluka o ograničavanju cijena snabdijevanja električnom energijom

U Službenim novinama Federacije BiH, broj: 87/22, od 2.11.2022. godine objavljena je Odluka o ograničavanju povećanja cijena snabdijevanja električnom energijom.
 

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", odnosno 3.11.2022. godine.
 

Odlukom se ograničava tokom 2023. godine povećanje cijena snabdijevanja električnom energijom za kvalificiranog kupca do 20% maksimalno u odnosu na prethodnu godinu, pri čemu se isto odnosi za ugovore sa godišnjim trajanjem ili duže.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana