SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Objavljena Odluka o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata i proizvoda od drveta

U Službenom glasniku BiH, broj: 77/22, od 28.11.2022. godine objavljena je Odluka o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata i proizvoda od drveta. Ova mjera je ograničenog karaktera. Zabrana izvoza šumskih drvnih sortimenata primjenjuje se do 31.01.2023. godine. Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH" i službenim glasilima entiteta.
 

Odlukom se privremeno zabranjuje izvoz određenih šumskih drvnih sortimenata i proizvoda od drveta, a sve u cilju osiguravanja neophodnih količina za prerađivačku industriju i
otklanjanja prijetnje od ozbiljne ili nepopravljive štete za šume u Bosni i Hercegovini i sprečavanja kritične nestašice ovih proizvoda za stanovništvo i privredu prouzrokovane krizom na svjetskom tržištu energenata. Članom 2. Odluke propisana je lista proizvoda za koje se uvodi privremena zabrana izvoza.
 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata i proizvoda od drveta usvojena na 76. vanrednoj telefonskoj sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine od 20.09.2022. godine.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana