SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Objavljena Odluka o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode

U Službenim novinama Federacije BiH, broj: 76/23, od 4.10.2023. godine objavljena je Odluka o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode. Odluka stupa na snagu osmog dana od dana  objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjuje se do 31.12.2023. godine.
 

Odlukom Vlada Federacije Bosne i Hercegovine kao  mjeru neposredne kontrole cijena na području Federacije Bosne i  Hercegovine propisuje utvrđivanje maksimalne visine marži u  trgovini (kalkulativne cijene) za pojedine osnovne životne  namirnice i druge proizvode. Mjere neposredne kontrole cijena odnose se na proizvode u nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, grada i opštine propisane odredbama Zakona o  kontroli cijena, kao i na ostale životne namirnice i druge proizvode koje prodaju svi učesnici u lancu snabdijevanja, odnosno privredna  društva i druga pravna i fizička lica koja obavljaju trgovinu na veliko i trgovinu na malo.
 

Pravna i fizička lica iz ove odluke obavezna su  utvrditi i primjenjivati marže tako da iste u veleprodaji i maloprodaji ne prelaze maksimalnu visinu marži u procentualnom iznosu na nabavnu cijenu. Proizvodi na koje se odnosi obaveza utvrđivanja i primjenjivanja marže propisani su tačkom III Odluke.
 

Tačkom IV Odluke propisano je šta se podrazumijeva pod nabavnom cijenom proizvoda, a šta pod zavisnim troškovima.
 

Danom stupanja na snagu ove odluke, prestaje da važi  Odluka o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode ("Službene novine Federacije BiH", broj 69/23).

 

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana