SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Objavljena Odluka o proširenju primjene KU o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost proizvodnje i prerade metala u FBiH

U Službenim novinama 57/22 od 20.07.2022. godine objavljena je Odluka o proširenju primjene KU o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost proizvodnje i prerade metala u FBiH.
 

Ovom odlukom proširuje se primjena Kolektivnog ugovora na sve poslodavce u djelatnosti proizvodnje i prerade metala na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovini.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana