SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Objavljena Odluka o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i iznosa akcize na duhan za pušenje za 2022. godinu

U Službenom glasniku Bosne i Hercegovine, broj: 67/21, od 05.11.2021. godine objavljena je Odluka o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i iznosa akcize na duhan za pušenje za 2022. godinu.
 

Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH", a primjenjuje se od 1. januara 2022. godine.
 

Prema Odluci, na cigarete se plaća akciza:
a) proporcionalna akciza, po stopi od 42% na osnovicu utvrđenu Zakonom o akcizama u Bosni i Hercegovini i
b) specifična akciza u iznosu od 82,50 KM za 1.000 komada, odnosno 1,65 KM za pakiranje cigareta od 20 komada.
 

Minimalna akciza prema Odluci iznosi 166,50 KM za 1.000 komada cigareta, odnosno 3,33 KM za pakovanje cigareta od 20 komada (Član 3.).
 

Minimalna akciza povećana je u odnosu na Odluku o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i iznosa akcize na duhan za pušenje za 2021. godinu, prema kojoj minimalna akciza iznosi 162,50 KM za 1.000 komada, odnosno 3,25 KM za pakiranje cigareta od 20 komada.
 

Akciza na duhan za pušenje prema Odluci utvrđuje se u visini od 80 posto minimalne akcize i iznosi 133,20 KM po kilogramu (Član 4.).
 

Za 2021. godinu ova akciza, prema Odluci o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i iznosa akcize na duhan za pušenje za 2021. godinu, utvrđena je u visini od 80% minimalne akcize i iznosi 130,00 KM po kilogramu.
 

Obaveze poreznih obaveznika
 

Porezni obaveznici i druga lica koja se bave prometom cigareta dužni su popisati zalihe cigareta na dan 1. januar 2022. godine obilježene akciznim markicama izdatim od 1. januara 2010. godine do 31. decembra 2021. godine i popisne liste dostaviti nadležnom regionalnom centru Uprave za indirektno oporezivanje do 7. januara 2022. godine.
 

Porezni obaveznici i druga lica koja se bave prometom duhana za pušenje dužni su popisati zalihe duhana za pušenje na dan 1. januar 2022. godine, obilježene akciznim markicama izdatim od 1. januara 2010. godine do 31. decembra 2021. godine i popisne liste dostaviti nadležnom regionalnom centru Uprave do 7. januara 2022. godine.
 

Porezni obaveznici koji se bave prometom cigareta i/ili duhana za pušenje dužni su popisati količine akciznih markica za cigarete i duhan za pušenje preuzete do 31. decembra 2021. godine, a koje nisu iskorištene za obilježavanje cigareta i duhana za pušenje do 31. decembra 2021. godine i popisne liste dostaviti nadležnom regionalnom centru Uprave do 7. januara 2022. godine.
 

Kalkulaciju maloprodajne cijene, formiranu shodno ovoj odluci, porezni obaveznici dužni su dostaviti nadležnom regionalnom centru Uprave do 30. novembra 2021. godine.
 

Prijelazne i završne odredbe
 

Danom početka primjene ove odluke, prestaje da važi Odluka o utvrđivanju posebne i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duhan za pušenje za 2021. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 78/20).

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana