SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Objavljena Odluka o visini stope kompenzatorne kamate za period od 1. jula 2021. godine do 31. decembra 2021. godine

U Službenom glasniku BiH, broj: 60/21, od 28.09.2021. godine objavljena je Odluka o visini stope kompenzatorne kamate za period od 1. jula 2021. godine do 31. decembra 2021. godine. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjivat će se osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", odnosno 06.10.2021. godine.

Odlukom se utvrđuje visina stope kompenzatorne kamate za period od 1. jula 2021. godine do 31. decembra 2021. godine.

Kompenzatorna kamata se u skladu sa članom 317. Odluke o provedbenim propisima Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine zaračunava na iznos uvoznih dažbina u slučaju kada carinski dug nastane u vezi s kompenzirajućim proizvodom ili uvoznom robom iz postupka unutrašnje obrade ili privremenog uvoza.

Visina stope kompenzatorne kamate iznosi 12%.

Ovom odlukom stavlja se van snage Odluka o visini stope kompenzatorne kamate za period od 01. jula 2021. godine do 31. decembra 2021. godine ("Službeni glasnik BiH", broj 39/21).

 

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana