SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Objavljena Uredba o proizvodima koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada i kriterijima za obračun i način plaćanja naknada

U Službenim novinama Federacije BiH, broj: 59/21, od 28.07.2021. godine objavljena je Uredba o proizvodima koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada i kriterijima za obračun i način plaćanja naknada. Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se od 01.01.2022. godine.
 

Uredbom se utvrđuju proizvodi koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada, forma i način izvještavanja o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i njihovog plasmana na tržište Bosne i Hercegovine, način i rokovi dostavljanja evidencije i izvještaja, obveznici izvještavanja i plaćanja naknada, koeficijente i kriteriji za obračun naknada kao i rokovi plaćanja naknade.
 

Proizvodi koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada su:
a) gume,
b) baterije i akumulatori
c) ulja
d) vozila.
 

OBAVEZA IZVJEŠTAVANJA
 

Obaveznici izvještavanja su svi proizvođači, uvoznici i distributeri novih i polovnih proizvoda (koji nakon upotrebe postaju posebne kategorije otpada), koji vrše uvoz, proizvodnju i distribuciju na teritoriji Bosne i Hercegovine, bez obzira na sjedište.
 

Obaveznici izvještavanja dužni su:
- registrovati se u informacioni sistem, te redovno unositi podatke u isti u rokovima koji je propisan ovom uredbom i formi definisanoj u informacionom sistemu
- sačinjavati godišnji izvještaj o količini i vrsti proizvedenih, uvezenih i plasiranih proizvoda koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada
- godišnji izvještaj dostaviti Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH u elektronskoj formi direktno u informacioni sistem. (Članovi 4. i 5. Uredbe)
 

OBAVEZA PLAĆANJA NAKNADE
 

Obaveznici plaćaju naknadu za upravljanje otpadom od proizvoda koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada.
 

Obaveznici plaćanja naknade propisani su članom 6. Uredbe. To su:
a) proizvođači, uvoznici i distributeri guma od motornih vozila, odnosno vozila čiji su sastavni dio gume koji vrše prvi plasman guma kao posebnog proizvoda, odnosno vozila čiji su sastavni dio gume, kao i guma koje se uvoze za potrebe protektiranja i reparacije, te ponovnog plasmana na tržište Federacije BiH
b) proizvođači, uvoznici i distributeri akumulatora i baterija koji vrše prvi plasman akumulatora i baterija na tržište Federacije BiH
c) proizvođači, uvoznici i distributeri mineralnog ili sintetičkog ulja i maziva, koji vrše prvi plasman na tržište Federacije BiH
d) proizvođači, uvoznici i distributeri novih i/ili polovnih motornih vozila koji vrše prvi plasman vozila na tržište Federacije BiH.
 

Naknade za automobilske gume
 

Propisane su članom 8. Uredbe. Koeficijent visine naknade za upravaljanje otpadom za plasman guma na tržište Federacije BiH je 0,32 KM po kg.
 

Naknade za baterije ili akumulatore
 

Propisane su članom 9. Uredbe. Koeficijent visine naknade za upravljanje otpadom je:
a) za startere 0,22 KM po kg
b) za prenosne baterije ili akumulatore 3,00 KM po kg
c) za industrijske baterije i akumulatore 0,26 KM po kg.
 

Naknade za mineralna i sintetička ulja i maziva
 

Propisane su članom 10. Uredbe. Koeficijent visine naknade za upravljanje otpadom iznosi
0,20 KM po litri ulja.
 

Naknade za motorna vozila
 

Propisane su članom 11. Uredbe. Koeficijent visine naknade za upravljanje otpadom iznosi
160 KM po toni vozila.
 

Promjene u poslovanju obaveznika
 

U slučaju prestanka poslovanja, statusne promjene i/ili promjene djelatnosti obaveznik je dužan da dostavi izvještaj o količini proizvoda stavljenim na tržište Federacije BiH za period kraći od kalendarske godine za koju se izrađuje godišnji izvještaj, a najkasnije u roku od 30 dana od dana nastupanja promjene. (Član 14.)
 

Uredbom je također propisana aktivnost Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH (Članovi 15. i 16.)
 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 

Vođenje podataka u elektronskom obliku
Nakon operativne uspostave Informacionog sistema upravljanja otpadom godišnji izvještaj o plasmanu proizvoda koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada će i dalje biti dostavljan od strane obveznika u printanoj formi iz Informacionom sistema, potpisan i ovjeren na adresu Fonda najdalje do 31. marta tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu. (Član 20.)

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana