SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Objavljene izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak

U Službenim novinama Federacije BiH, broj: 85/23, od 3.11.2023. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak. Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.
 

Jedan od razloga za donošenje izmjena i dopuna Pravilnika jeste usklađivanje sa postojećim propisima (npr. zbog izmjene Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja, bilo je neophodno izvršiti usklađivanje ovog Pravilnika).
 

Nadalje propisani su detaljniji uslovi za isplatu neoporezivih naknada zaposlenicima kao što su: pomoći u slučaju teške bolesti i invalidnosti, pomoći u pokrivanju troškova sahrane, omogućeno je plaćanje paušalnog poreza u iznosu 50% za obrtnike registrovane kroz dopunsku djelanost, propisani su detaljniji uslovi za korištenje uvećanog ličnog odbitka po osnovu plaćene kamate na stambeni kredit.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana