SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Objavljene odluke o tarifama za sistemsku i pomoćne usluge i o tarifi za rad NOS-a

U Službenim novinama FBiH 1/21, od 08.01.2021. godine objavljena je Odluka o tarifama za sistemsku i pomoćne usluge i Odluka o tarifi za rad NOS-a.
 

U Odluci o tarifama za sistemske i pomoćne usluge utvrđuje se tarifa za sistemsku uslugu za 2021. godinu u iznosu od 0,4789 feninga/kWh.
 

U Odluci o tarifi za rad NOS-a utvrđena je tarifa za rad nezavisnog operatora sistema u iznosu od:
- 0,0057 feninga/kWh, koju plaćaju proizvođači za električnu energiju injektiranu u prijenosni sistem i
- 0,0783 feninga/kWh, koju plaćaju kupci za električnu energiju preuzetu iz prijenosnog sistema.
 

Odluke se primjenjuju od 01. januara 2021. godine.

 

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana