SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Objavljeni pravilnici o sadržaju i formi finansijskih izvještaja i kontnom okviru i sadržaju konta za investicijske fondove

Pravilnik o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za investicijske fondove
 

Pravilnik o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za investicijske fondove objavljen je u Službenim novinama Federacije BiH, broj: 81/21, od 11.10.2021. godine. Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se počev od finansijskih izvještaja za periode koji počinju 01. januara 2022. godine i nakon toga.
 

Pravilnikom se propisuju obrasci i sadržaj pozicija u obrascima za investicijske fondove:
- Izvještaj o finansijskom položaju na kraju perioda (Bilans stanja)
- Izvještaj o ukupnom rezultatu za period (Bilans uspjeha)
- Izvještaj o promjenama neto imovine
- Izvještaj o tokovima gotovine (Izvještaj o gotovinskim tokovima), kao i bilješke uz finansijske izvještaje.
 

Investicijski fondovi trebaju koristiti obrasce koje se nalaze u prilozima 1., 2., 3. i 4. ovog pravilnika, koji sadrže jednodimenzionalni bar kod i čine njegov sastavni dio.
 

Poglavljem II propisani su obrasci: Izvještaj o finansijskom položaju na kraju perioda (Članovi 3-4.), Izvještaj o ukupnom rezultatu za period (Članovi 5-6.), Izvještaj o promjenama neto imovine (kapitala) (Članovi 7-8.), Izvještaj o tokovima gotovine (Članovi 9-11.) i Bilјeške uz finansijske izvještaje. (Član 12.)
 

Prijelazne i završne odredbe
 

Danom početka primjene ovog pravilnika prestaje primjena odgovarajućih obrazaca iz Pravilnika o kontnom okviru, sadržaju računa u kontnom okviru i sadržaju i formi finansijskih izvještaja za investicione fondove ("Službene novine Federacije BiH", br. 82/10 i 3/21).

 

Pravilnik o kontnom okviru i sadržaju konta za investicijske fondove
 

Pravilnik o kontnom okviru i sadržaju konta za investicijske fondove objavljen je u Službenim novinama Federacije BiH, broj: 81/21, od 11.10.2021. godine. Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se od 1. januara 2022. godine.
 

Pravilnikom se propisuju Kontni okvir i sadržaj konta u Kontnom okviru za investicijske fondove. Kontni okvir dat je u prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.
 

Poglavlјem II propisan je sadržaj grupa konta i pojedinih konta (Članovi 3-43.)
 

Prijelazne i završne odredbe
 

Danom početka primjene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o kontnom okviru, sadržaju računa u kontnom okviru i sadržaju i formi finansijskih izvještaja za investicione fondove ("Službene novine Federacije BiH", br. 82/10 i 3/21).

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana