SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Objavljeni Pravilnik o izmjeni Pravilnika o fiskalnim sistemima i Pravilnik o izmjeni Pravilnika o fiskalnim dokumentima

U Službenim novinama Federacije BiH, broj: 28/21, od 9. aprila 2021. godine objavljen je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o fiskalnim sistemima. Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH.
 

Izmjena se odnosi na član 42. Pravilnika o fiskalnim sistemima (Službene novine Federacije BiH, broj 50/20 i 92/20). Propisuje se da je dozvoljena upotreba fiskalnih uređaja propisanih Pravilnikom o vrstama fiskalnih uređaja, tehničkim i funkcionalnim karakteristikama dijelova fiskalnih sistema, vrstama servisiranja i resetiranja i oznakama dijelova fiskalnih sistema (Službene novine Federacije BiH, br. 11/10 i 59/12 ) i Pravilnikom o sadržaju formulara i načinu ispitivanja dijelova fiskalnih sistema (Službene novine Federacije BiH, br. 31/10, 43/10 i 59/12), do isteka rokova za obaveznu zamjenu fiskalnih uređaja, koji će biti utvrđeni propisom o dinamici zamjene fiskalnih uređaja.
 

Također, propisano je da se inicijalna fiskalizacija fiskalnih uređaja propisanih gore navedenim pravilnicima može vršiti najkasnije do 01.09.2021. godine.
 

Također, u istim novinama, objavljen je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o fiskalnim dokumentima. Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH.
 

Izmjena se odnosi na član 48. Pravilnika o fiskalnim dokumentima (Službene novine Federacije BiH, broj 50/20 i 92/20). Propisano je da se fiskalni dokumenti iz člana 10. Zakona mogu izdavati u skladu sa Pravilnikom o izgledu fiskalnih, nefiskalnih i testnih dokumenata, značenju pojedinih podataka sadržanih u fiskalnim dokumentima i konturama, obliku i sadržaju fiskalnog loga (Službene novine Federacije BiH, broj 11/10) do isteka rokova za obaveznu zamjenu fiskalnih uređaja, koji će biti utvrđeni propisom o dinamici zamjene fiskalnih uređaja.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana