SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Objavljenje odluke o privremenim mjerama za banke, lizing društva i mikrokreditne organizacije koje se primjenjuju za oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih Covidom-19

U Službenim novinama Federacije BiH broj: 104/21, od 24.12.2021. godine objavljena je Odluka o izmjenama odluke o privremenim mjerama koje banka prijenjuje za oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem "COVID-19" i Odluka o izmjenama odluke o privremenim mjerama koje lizing društva i mikrokreditne organizacije primjenjuju za oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem "COVID-19".
 

Odluke stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", odnosno 01.01.2022. godine.
 

Izmjenama Odluke o privremenim mjerama koje banka primjenjuje za oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem "COVID-19" produžava se "grace" period za otplatu glavnice kreditnih obaveza u slučaju kredita koji se otplaćuju anuitetno na period najduže do 31.03.2022. godine.

Također, izmjenama se produžava rok dospijeća kredita sa jednokratnim dospijećem, uključujući i revolving kredite i prekoračenja po transakcijskim računima na period najduže do 31.03.2022. godine.
 

Izmjenama Odluke o privremenim mjerama koje lizing društva i mikrokreditne organizacije primjenjuju za oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem „COVID-19“ produžava se "grace" period za otplatu obaveza u slučaju obaveze koja se otplaćuje anuitetno na period najduže do 31.03.2022. godine.
 

Također, izmjenama se produžava rok dospijeća obaveze sa jednokratnim dospijećem na period najduže do 31.03.2022. godine.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana