SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Objavljeno Uputstvo o dostavljanju podataka iz knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem

U Službenom glasniku BiH objavljeno je Uputstvo o dostavljanju podataka iz knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem kojim se određuje ko može da dostavi podatke, rokovi za dostavljanje podataka, kao i prava i obaveze obveznika indirektnih poreza i Uprave za indirektno oporezivanje u vezi sa dostavljanjem podataka iz knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem.
 

Naime, krajem novembra, predstavnici Udruženja poslodavaca FBiH i Uprave za indirektno oporezivanje održali su sastanak na kojem su razgovarali o nacrtu pomenutog uputstva na kojem su predstavnici UIO predstavili zakonski osnov za donošenje Uputstva, njegovu svrhu, te pojasnili svaki član pojedinačno. Tada je, na testnoj platformi, predstavljen i način elektronskog podnošenja evidencija o nabavkama i isporukama.
 

Cilj donošenja Uputsva je da se olakša komunikacija sa obaveznicima i smanji broj ograničenih provjera, budući da će UIO određene provjere raditi sistemski, bez ometanja redovnog poslovanja PDV obaveznika. U pripremi je Tehničko uputstvo i UIO ne očekuje da će obveznici imati poteškoće, niti veće troškove da svoje evidencije prilagode propisanom formatu.
 

Nakon objavljivanja Uputstva dostavljanje knjigovodstvenih evidencija u prvoj godini bit će dobrovoljano, a od 2021. godine obavezno.
 

Predstavnici Udruženja poslodavca FBiH ocijenili su donošenja Uputstva opravdanim, te naglasili da će Uputstvo olakšati poslovanje i smanjiti kontrole UIO. Napomenuto je da poslodavci neće imati dodatne obaveze već će samo prilagoditi postojeće evidencije koju su već vodili u svojim firmama, da većina poslodavaca neće imati dodatne troškove jer već imaju uspostavljena sofrtverska rješenja, koje informatičari mogu u vrlo kratkom vremenu prilagoditi traženom formatu, te da se ne nameću dodatne obaveze u odnosu na obaveze koje su već propisane Zakonom i Pravilnikom.
 

Uputstvo možete preuzeti OVDJE.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana