SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Objavljeno Uputstvo o podnošenju prijave za porez na dodanu vrijednost upotrebom kvalificirane elektronske potvrde

U “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”, broj: 49/23, od 14.07.2023. godine objavljeno je Uputstvo o podnošenju prijave za porez na dodanu vrijednost upotrebom kvalificirane elektronske potvrde. Uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".
 

Uputstvom se propisuje način i postupak podnošenja prijave za porez na dodanu vrijednost elektronskim putem upotrebom kvalificirane elektronske potvrde, postupak obavještavanja o podnijetoj prijavi za PDV i razrez po službenoj dužnosti, prava i obaveze obveznika indirektnih poreza i Uprave za indirektno oporezivanje u vezi sa podnošenjem prijave za porez na dodanu vrijednost upotrebom kvalificirane elektronske potvrde.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana