SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Objavljeno Uputstvo o provođenju provoznog postupka upotrebom rezervnog postupka

Uputstvo o provođenju provoznog postupka upotrebom rezervnog postupka objavljeno je u Službenom glasniku BiH, broj: 40/21, od 29.06.2021. godine. Uputstvo je stupilo na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", odnosno 30.06.2021. godine, a primjenjivat će se od dana početka primjene Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini.
 

Uputstvom se propisuje rezervni postupak koji se zasniva na korištenju pisanih (papirnih) dokumenata, uspostavljen kako bi se omogućilo podnošenje provozne deklaracije i praćenje postupka provoza kada nije moguće primjeniti postupak koji se zasniva na sistemu elektronske razmjene podataka (NCTS).
 

Provozna deklaracija za postupak provoza u rezervnom postupku:
a) Jedinstvena carinska isprava (JCI)
b) JCI odštampan kompjuterskim sistemom privrednog subjekta na običnom papiru, u skladu sa Prilogom 23. Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini
c) Provozni prateći dokument/provozni (bezbjednosni) prateći dokument uz koji se prilaže popis naimenovanja provoza ili provozni/bezbjednosni popis naimenovanja, kada carinski organ smatra da su potrebe korisnika postupka opravdane.
Popunjavanje i ovjera deklaracije propisano je članom 6.
 

Odobravanje upotrebe rezervnog postupka:
- u slučaju kvara na NCTS aplikaciji (Član 7.)
- u slučaju nedostupnosti aplikacije korisnika postupka ili nedostupnosti mreže koja povezuje njegov sistem sa IS UIO (Član 8.)
 

Provođenje rezervnog postupka vrši se kroz više faza:
- Postupak u polaznom carinskom uredu (Član 9.)
- Postupak u provoznom carinskom uredu (Član 10.)
- Postupak u odredišnom carinskom uredu (Član 12.)
- Postupak kod ovlaštenog pošiljaoca (Član 13.)
- Postupak kod ovlaštenog primaoca (Član 14.)
 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Sastavni dio ovog uputstva čine:
a) Prilog 1. - Pečat za rezervni postupak
b) Prilog 2. - Obavještenje o početku/završetku upotrebe rezervnog postupka zbog nedostupnosti NCTS sistema
c) Prilog 3. - Zahtjev/odobrenje za upotrebu rezervnog postupka zbog nedostupnosti sistema korisnika postupka provoza.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana