SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Odluke o visini komunalnih taksi na području Kantona Sarajevo

Na osnovu Zakona o komunalnim taksama (Službene novine KS 8/22), općinska vijeća su donijela odluke o visini komunalnih taksi.
 

Odlukama se utvrđuju vrste komunalnih taksi, kriteriji i visine takse na području općina, oslobađanje od plaćanja i način plaćanja u skladu sa Zakonom o komunalnim taksama (Službene novine KS 8/22).
 

Odluke koje su do sada donesene:
 

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana