SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Odlukom utvrđene specifične i minimalne akcize na cigarete i iznosa akcize na duhan za pušenje za 2023. godinu

U Službenom glasniku Bosne i Hercegovine, broj: 74/22, od 04.11.2022. godine objavljena je Odluka o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i iznosa akcize na duhan za pušenje za 2023. godinu.

Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH", a primjenjuje se od 1. januara 2023. godine.

Prema Odluci, na cigarete se plaća akciza:
a) proporcionalna akciza, po stopi od 42% na osnovicu utvrđenu Zakonom o akcizama u Bosni i Hercegovini i
b) specifična akciza u iznosu od 82,50 KM za 1.000 komada, odnosno 1,65 KM za pakiranje cigareta od 20 komada.

Minimalna akciza prema Odluci iznosi 167,50 KM za 1.000 komada cigareta, odnosno 3,35 KM za pakovanje cigareta od 20 komada (Član 3.).

Minimalna akciza povećana je u odnosu na Odluku o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i iznosa akcize na duhan za pušenje za 2022. godinu, prema kojoj minimalna akciza iznosi 166,50 KM za 1.000 komada, odnosno 3,33 KM za pakiranje cigareta od 20 komada.

Akciza na duhan za pušenje prema Odluci utvrđuje se u visini od 80% minimalne akcize i iznosi 134,00 KM po kilogramu (Član 4.).

Obaveze poreznih obaveznika propisane su članovima 5. i 6. Odluke.

Prijelazne i završne odredbe
Danom početka primjene ove odluke, prestaje da važi Odluka o utvrđivanju posebne i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duhan za pušenje za 2022. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 67/21).

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana