SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Ponovno se daje mogućnost podnošenja zahtjeva za moratorij i ostale posebne mjere

U Službenim novinama Federacije BiH broj: 21/21, od 17.3.2021. godine objavljene su:
1. Odluka o izmjenama odluke o privremenim mjerama koje banka primjenjuje za oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem COVID-19
2. Odluka o izmjenama odluke o privremenim mjerama koje lizing društva i mikrokreditne organizacije primjenjuju za oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem COVID-19
 

Odluke stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Federacije BiH.
 

Izmjenama i dopunama Odluke o privremenim mjerama koje banka primjenjuje za oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem COVID-19 ponovno se daje mogućnost podnošenja zahtjeva za moratorij i ostale posebne mjere. Građani i privredni subjekti imaju mogućnost podnošenja zahtjeva za moratorij koji može trajati do 30. juna 2021. godine i ostale posebne mjere (uvođenje "grace" perioda za otplatu glavnice kreditnih obveza u slučaju kredita koji se otplaćuju anuitetno, produženje roka dospijeća kredita s jednokratnim dospijećem, uključujući i revolving kredite i prekoračenja po transakcijskim računima) koje mogu trajati do 31. decembra 2021. godine.
 

Banka može odobravati posebne mjere iz ovog člana i klijentima kojima su prethodno odobravane posebne mjere u skladu sa odredbama odluka iz marta i augusta 2020. godine.
 

Izmjenama i dopunama Odluke o privremenim mjerama koje lizing društva i mikrokreditne organizacije primjenjuju za oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem „COVID-19“ daje se mogućnost podnošenja zahtjeva za moratorij i ostale posebne mjere. Moratorij, odnosno odgoda u otplati obaveza može trajati najduže do 30. juna 2021. godine, a ostale posebne mjere (uvođenje "grace" perioda za otplatu obaveza u slučaju obaveze koja se otplaćuje anuitetno, produženje roka dospijeća obaveze sa jednokratnim dospijećem) do 31. decembra 2021. godine.
 

NFI mogu odobravati posebne mjere iz ovog člana i klijentima kojima su prethodno odobravane posebne mjere u skladu sa odredbama odluka iz marta i augusta 2020. godine.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana