SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Poslodavcima propisana obaveza usklađivanja Pravilnika o radu sa novim Zakonom o pravima demobilisanih boraca

Krajem jula 2019. godine objavljen je novi Zakon o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica („Sl.novine FBiH“, broj 54/19). U članu 31. navedenog Zakona je propisano pravo na duži godišnji odmor po osnovu učešća u Oružanim snagama, te su svi poslodavci dužni da u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona u svojim pravilnicima odnosno statutima, propisati način, uslove i postupak ostvarivanja ovog prava.

Međutim, u roku od 60 dana od dana donošenja Zakona, Federalno ministarstvo će donijeti propis kojim će urediti uslove, način i postupak izdavanja identifikacijske kartice za lica iz člana 2. i 3. ovog Zakona, a rok za usklađivanje Pravilnika o radu je 30 dana.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana