SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Pravilnici koji pobliže pojašnjavanju obavljanje prakse u fiskalnoj oblasti primjenjuju se od 01. aprila 2021. godine

U Službenim novinama FBiH 50/20 objavljene su izmjene tri pravilnika, a radi se o Pravilniku o postupcima fiskalizacije, Pravilniku o fiskalnim sistemima i Pravilniku o fiskalnim dokumentima.
 

Ova tri pravilnika objavljeni su sredinom tekuće godine, a šta podrazumijevaju možete pročitati OVDJE.
 

Pravilnici se mijenjanju u smislu da je primjena istih trebala početi od 01.01.2021. godine, a izmjenama se taj datum mijenja, te se pravilnici primjenjuju od 01. aprila 2021. godine.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana