SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Stupili na snagu pravilnici o sadržaju i formi finansijskih izvještaja i kontnom okviru i sadržaju konta za privredna društva

Pravilnik o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za privredna društva
 

Pravilnik o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za privredna društva objavljen je u Službenim novinama Federacije BiH, broj: 81/21, od 11.10.2021. godine. Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se počev od finansijskih izvještaja za periode koji počinju 01.01.2022. godine i nakon toga.
 

Pravilnikom se propisuju obrasci i sadržaj pozicija u obrascima za privredna društva i druga pravna lica koja poslovne knjige vode po Kontnom okviru za privredna društva:
a) Izvještaj o finansijskom položaju na kraju perioda (Bilans stanja)
b) Izvještaj o ukupnom rezultatu za period (Bilans uspjeha)
c) Izvještaj o tokovima gotovine (Izvještaj o gotovinskim tokovima) (direktna i indirektna metoda), kao i bilješke uz finansijske izvještaje.
 

Mikro i mala privredna društva finansijske izvještaje prezentiraju kroz:
a) Izvještaj o finansijskom položaju na kraju perioda (Bilans stanja)
b) Izvještaj o ukupnom rezultatu za period (Bilans uspjeha), kao i bilješke uz finansijske izvještaje.
 

Statusna promjena
 

Privredno društvo kod kojeg je nastala statusna promjena, sastavlja finansijske izvještaje sa datumom statusne promjene.
Privredno društvo nad kojim je otvoren postupak stečaja, odnosno likvidacije, sastavlja finansijske izvještaje na datum otvaranja, odnosno zaključivanja stečaja, odnosno likvidacije.
U navedenim slučajevima, na svim obrascima stavlja se oznaka iz koje je vidljivo da se radi o statusnoj promjeni, stečaju ili likvidaciji privrednog društva (Član 3.).
 

Poglavljem II Pravilnika propisani su za mala, srednja i velika privredna društva: Izvještaj o finansijskom položaju na kraju perioda, Izvještaj o ukupnom rezultatu za period, Izvještaj o tokovima gotovine (Član 4-11.).
 

Poglavljem III Pravilnika propisani su za mikro privredna društva: Izvještaj o finansijskom položaju, Izvještaj o ukupnom rezultatu za period (Član 12-15.).
 

Poglavljem IV propisane su bilješke uz finansijske izvještaje (Član 16.).
 

Prijelazne i završne odredbe
 

Danom početka primjene ovog pravilnik prestaje da važi Pravilnik o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izvještaja za privredna društva ("Službene novine Federacije BiH", br. 82/10 i 3/21).

 

Pravilnik o kontnom okviru i sadržaju konta za privredna društva
 

Pravilnik o kontnom okviru i sadržaju konta za privredna društva objavljen je u Službenim novinama Federacije BiH, broj: 81/21, od 11.10.2021. godine. Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se od 1. januara 2022. godine.
 

Pravilnikom se propisuju Kontni okvir i sadržaj konta u Kontnom okviru za privredna društva i druga pravna lica koja poslovne knjige vode po Kontnom okviru za privredna društva.
Kontni okvir dat je u Prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.
 

Poglavljem II propisan je sadržaj grupa konta i pojedinih konta (Članovi 3-74.).
 

Poglavljem III propisano je priznavanje i mjerenje u slučaju stečaja i likvidacije (Član 75.).
 

Prijelazne i završne odredbe
 

Danom početka primjene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o kontnom okviru, sadržaju konta i primjeni kontnog okvira za privredna društva ("Službene novine Federacije BiH", broj 82/10).

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana