SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Na inicijativu Grupacije poslodavaca USK pri UPFBiH, na nivou Grada Bihaća i Kantona USK, formirana koordinaciona tijela za parafiskalne namete

Na inicijativu Grupacije poslodavaca USK pri Udruženju poslodavaca FBiH, na nivou Grada Bihaća i Kantona USK, formirana su koordinaciona tijela za parafiskalne namete.

Uz predstavnike Grupacije poslodavaca USK pri UPFBiH, na analizi, racionalizaciji, smanjenju ili ukidanju pojedinih nameta, na nivou Kantona radit će i savjetnik premijera, predstavnici ministarstava privrede i ministarstva finansija, a na nivou Grada dva predstavnika Službe za lokalni ekonomski razvoj, po jedan predstavnik Službe za finansije i Službe za komunalne djelatnosti, te dva predstavnika poslovnog sektora.

Osnivanje koordinacionih tijela koje bi trebalo analizirati postojeće naknade i takse koje se obračunavaju i naplaćuju od pravnih i fizičkih lica koji se bave poslovnom djelatnošću, kao i razmatrati opravdanost ukidanja/smanjenja parafiskalnih nameta, jedna je od mjera koje poslodavci i vlast zajednički poduzimaju u cilju ekonomskog rasta, smanjena sive ekonomije, povećanja zaposlenosti i privlačenja investicija.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana