SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Angažmanom Grupacije poslodavaca TK pri UPFBiH stavljana van snage Odluke o naknadi za korištenje gradskog i ostalog građevinskog zemljišta

Kako se navodi u Odluci „Ustvni sud FBiH je stajlišta da propisivanje sporne naknade, nije opravdano i nije u javnom interesu, pogotovo imajući u vidu činjenicu da fizička i pravna lica prilikom dodjele gradskog građevinskog zemljišta plaćaju naknadu za dodjelu gradsskog građevinskog zemljišta, nakon toga plaćaju naknade jedinicama lokalne samouprave prilikom izadavanja urbanističkih saglasnosti, građevinske dozvole i upotrebne dozvole, te plaćaju različite vrste komunilanih naknada, Pri tome treba uzeti i činjenicu, da i pored plaćanja svih naprijed navedenih naknada, prilikom prometa nekretnina, u ovom slučaju gradskog građevinskog zemljišta, propisana je i zakonska obaveza plaćanja poreza na promet, čija visina prvenstveno zavisi od vrijednosti samog građevinskog zemljišta. Ustavni sud Federacije je zaključio da konkretno ograničavanje, odnosno miješanje u pravo na imovinu propisivanje sporne naknade kao rente koja se naplaćuje doživotno, narušava ravnotežu i fer balans između javnog interesa i zaštite prava na imovinu, i samim tim zaključuje da miješanje u pravo na imovinu nije poduzeto sa legitimnom ciljem u javnom ili opštem interesu".

Na ovaj način, zalaganjem Udruženja poslodavaca FBiH, ukinut je još jedan parafiskalni namet, a Odluku možete proćitati OVDJE.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana