SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Osnovana Komisija za tumačenje Kolektivnog ugovora za djelatnost trgovine

Konstituirajuća sjednica Komisije za primjenu, provođenje i tumačenje Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost trgovine održana je 29. oktobra 2018. godine.

Komisiju čine Edin Ibrahimović, ispred UPFBiH – Grupacije poslodavaca za djelatnost trgovine, u svojstvu predsjednika i Fikret Plivčić, zamjenik predsjednika Komisije ispred Sindikata trgovine BiH, te Sanja Ćorić i Arnel Hodžić, članovi Komisije.

Na sjednici je usvojen Poslovnik o radu Komisije, te su razmatrana pitanja koja su do sada upućena, a u vezi tumačenja ovog kolektivnog ugovora.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana