SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture KS će analizirati cjenovnik KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo i izraditi kriterij cijena usluga

Vlada Kantona Sarajevo je postupajući po zaključku Koordinacionog tijela za parafiskalne nemate u KS, a na inicijativu Udruženja poslodavaca KS, zadužila Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture da pristupi analizi cjenovnika KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo i izradi kriterija koji bi na pravičan način utvrdili cijene usluga prikupljanja i odvoza smeća zavisno od vrste i količine usluge, a uz vođenje računa o tome da ne bude ugroženo funkcinisanje KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana