SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Zadužuje se Ministarstvo privrede KS da pripremi analizu uticaja smanjenja stope ili ukidanja naknade za općekorisne funkcije šuma

Vlada Kantona Sarajevo je postupajući po zaključcima Koordinacionog tijela za parafiskalne nemate u KS, a na inicijativu Udruženja poslodavaca KS, zadužila Ministarstvo privrede da u roku od 60 dana pripremi analizu uticaja smanjenja stope naknade za općekorisne funkcije šuma sa 0,07% na 0,05% ili potupunog ukidanja naknade za općekorisne funkcije šuma i istu dostavi Vladi Kantona Sarajevo na dalje postupanje.

Također, Vlada je zadužila i Turističku zajednicu KS da pripremi projekciju i strukturu svih prihoda u 2019. godini, kao i način prikupljanja i trošenja istih.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana