SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Prolongirana primjena Odluke o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg

U “Službenom glasniku BiH”, broj 54/19 od 9.8.2019. godine objavljena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg. Prema ovoj odluci, prolongira se primjena Odluke o  obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg u BiH za 01.06.2020. godinu. Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg tržišta radi dodatne zaštite domaće privrede, te povećanja konkurentnosti domaćih proizvođača.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana