SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Na inicijativu UPFBiH izmijenjen Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige

S ciljem unaprjeđenja i  olakšanja  poslovanja trgovaca na području Federacije BiH, Ministatsvo trgovine FBiH je donijelo Pravilnik o dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige, koji je stupio na snagu 6.7.2019. godine. Dopune Pravilnika donesene su na inicijativu Udruženja poslodavaca FBiH sa kojim Federalno ministarstvo trgovine ima odličnu saradnju.
 
Ovim dopunama Pravilnika omogućeno je trgovcima da izradu, evidenciju i pohranu kalkulacije cijena vrše elektronski, te da ih štampaju samo na zahtjev inspekcijskih organa. Do donošenja ovih dopuna svi trgovci su  bili u obavezi da štampaju i ovjeravaju kalkulacije cijena i da ih pohranjuju u štampanom obliku.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana