SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Na inicijativu Udruženja poslodavaca FBiH izmijenjen je sporni član Zakona o uređenju saobraćaja na području KS

Na inicijativu Udruženja poslodavaca FBiH izmijenjen je sporni član Zakona o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo koji definiše vrijeme snabdijevanja poslovnih subjekata.

Izmjenom se odobrava snabdijevanje poslovnih subjekata na području Općine Stari Grad i Centar u terminima od: 00:00-07:00, 09:30-11:30, 17:30-19:30 sati. Također, snabdijevanje poslovnih objekata na području Kantona Sarajevo koji se nalaze izvan područja iz Općine Stari Grad i Centar i koji se ne nalaze u pješačkoj zoni i ulicama zabranjenim za saobraćaj, vrši se tokom cijelog dana u skladu sa odredbama ZOSS-a, a snabdijevanje objekata koji se nalaze u pješačkim zonama vrši se do 09:00 sati za tekući dan, uz odobrenje koje izdaje Ministarstvo ili ako saobraćajnim znakom nije drugačije regulisano.

U Službenim novinama KS boj 46/17 objavljen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju saobraćaja na području KS.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana