SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Objavljeno Uputstvo o popunjavanju carinske prijave i zbirne prijave kojim se propisuje način popunjavanja i podnošenja carinske prijave

Objavljeno Uputstvo o popunjavanju carinske prijave i zbirne prijave kojim se propisuje način popunjavanja i podnošenja carinske prijave u pisanom obliku, način popunjavanja carinske prijave, šifre koje se koriste za popunjavanje carinske prijave i obrazac i način popunjavanja zbirne prijave za privremeni smještaj robe. Uputstvo je objavljeno u Službenom glasniku 43/19, od 25.06.2019. godine.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana