SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

U KS članarine Turističkoj zajednici smanjene za 50 posto za kalendarsku 2021. godinu

U Službenim novinama Kantona Sarajevo broj 13/21, od 1.4.2021. godine objavljen je Zakon o dopuni zakona o turizmu. Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama KS.
 

Dopuna podrazumijeva umanjenje iznosa plaćanja članarine Turističkoj zajednici pravnih lica za 50 posto, odnosno sa dosadašnjih 0,05 posto na 0,025 posto za 2021. godinu. Ministar će najkasnije u roku od deset dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, Pravilnikom o djelatnostima obaveznih članova Turističke zajednice Kantona Sarajevo utvrditi djelatnosti na koje se primjenjuje ova izmjena.
 

Prema Zakonu o turizmu, članarinu Turističkoj zajednici dužni su plaćati obavezni i dobrovoljni članovi Turističke zajednice. Obavezni članovi Turističke zajednice su sva pravna i fizička lica, koje na području Kantona imaju sjedište ili bilo kakav organizacioni dio i koje ostvaruju prihod pružanjem ugostiteljskih ili drugih turističkih usluga ili obavljaju s turizmom neposredno povezane djelatnosti. Djelatnosti obaveznih članova Turističke zajednice utvrđene su Pravilnikom o djelatnostima obaveznih članova Turističke zajednice Kantona Sarajevo koji donosi Ministar u skladu sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine.
 

Osnovica za obračun članarine je ukupan prihod ostvaren u djelatnostima. Pravna i fizička lica uplaćuju akontaciju članarine do 15. u mjesecu za prethodni mjesec na depozitni račun Kantona Sarajevo. Obaveznik čiji godišnji iznos članarine prelazi 300,00 KM u odnosu na visinu obračunate članarine iz prethodne godine, akontaciju plaćaju mjesečno, a obaveznik koji plaća godišnju članarinu manju 300,00 KM dužan je članarinu uplaćivati tromjesečno.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana