SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

U Službenom glasniku objavljena Odluka o privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba do kraja 2024. godine

U Službenom glasniku BiH, broj: 74/23, od 27.10.2023. godine objavljena je Odluka o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31.12.2024. godine. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. januara 2024. godine.
 

Odlukom se propisuju robe i kriteriji za određivanje roba koje će se uvoziti do 31.12.2024. godine, uz korištenje privremene suspenzije i privremenog smanjenja carinskih stopa utvrđenih u Zakonu o carinskoj tarifi.
 

Odlukom je obuhvaćeno 68 tarifnih oznaka u sektorima tekstilne, obućarske, hemijske, metalne, prehrambene i grafičke industrije, kao i elektroindustrije. Robe koje su obuhvaćene ovom odlukom su materijali i sirovine koji se koriste u vlastitoj proizvodnji, a koji se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu u količinama i kvalitetu potrebnom za proizvodnju gotovih proizvoda.
 

Spisak roba i carinske stope po kojima će se robe uvoziti do 31.12.2024. godine propisane su članom 2. stav 2. Odluke.
 

Carinske stope na navedene robe ne odnose se na robe koje su porijeklom iz zemalja sa kojima Bosna i Hercegovina ima zaključene sporazume o slobodnoj trgovini.
 

Radi ostvarivanja prava na uvoz robe, uz carinsku deklaraciju se podnosi potvrda Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine da će se roba koristiti u vlastitoj proizvodnji i potvrda Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine da se roba ne proizvodi u Bosni i Hercegovini ili roba domaće proizvodnje ne zadovoljava potrebe privrede i tržišta.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana